Inwestycje, które budują przyszłość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje, które budują przyszłość"

Transkrypt

1 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013

2

3 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013

4 Stosowane skróty i oznaczenia: ZUE, Spółka ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ,75 PLN, wpłacony w całości. Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ZUE. PRK BIUP Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, która była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone były przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Spółka PRK została wykreślona z rejestru 20 grudnia 2013 roku na skutek prawnego połączenia z firmą ZUE. Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. RTI Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. RTI Germany Railway Technology International Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy. Kapitał zakładowy EUR, wpłacony w całości. Podmiot zależny od Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. BPK Poznań Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. Grupa ZUE, Grupa, Grupa Kapitałowa PLN EUR ksh Grupa Kapitałowa ZUE, w skład której wchodzą: ZUE, Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o., Railway Technology International Sp. z o.o., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., Railway Technology International Germany GmbH. Złoty polski Euro Ustawa Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U roku nr 94 poz z późn. zmianami)

5 Spis treści List Prezesa Zarządu ZUE S.A. 4 Kalendarium 7 Władze Spółki 14 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. 23 Grupa Kapitałowa ZUE 28 Projekty pozyskane i zrealizowane przez Grupę ZUE w 2013 roku 33 ZUE S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 roku 42 Zintegrowany System Zarządzania 44 Perspektywy rozwoju 46 Sytuacja finansowa i majątkowa 50

6 List Prezesa Zarządu ZUE S.A. Aktywnie poszukujemy kolejnych interesujących zleceń i kontynuujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne. Szanowni Państwo, mam przyjemność oddać do Państwa rąk Raport Roczny za rok obrotowy Był to dla naszej Grupy nie tylko okres realizacji wielu prestiżowych projektów, ale i czas obfitujący w wydarzenia, które przyniosą pozytywne efekty w kolejnych okresach. Przede wszystkim przeprowadziliśmy połączenie spółek ZUE S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., co uprościło strukturę korporacyjną (m.in. poprzez stworzenie jednego centrum korporacyjnego) oraz usprawniło proces decyzyjny i procesy operacyjne w ramach Grupy. To z kolei pozwoli nam na obniżenie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, a także uzyskanie szeregu efektów synergii w ramach prowadzonych prac wykonawczych. Planujemy w najbliższej przyszłości połączenie spółek projektowych wchodzących w skład Grupy ZUE. Był to rok, w którym z sukcesem weszliśmy na rynek energetycznych sieci przesyłowych wysokiego napięcia, składając najkorzystniejszą ofertę w projekcie o wartości 469 mln zł netto na budowę dwutorowej linii 400 kv Kozienice Ołtarzew, na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Wierzymy, że referencje pozyskane w tak prestiżowym projekcie pozwolą nam zdobywać kolejne interesujące kontrakty w tej branży i stopniowo zwiększać w naszych przychodach udział sprzedaży kierowanej do rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych, który oceniamy jako atrakcyjny rok zakończyliśmy także lepszymi niż w 2012 roku wynikami finansowymi. Pomimo spadku przychodów do 410,5 mln zł (z 518,1 mln zł), odnotowaliśmy skonsolidowany zysk netto sięgający 5,6 mln zł, czyli o 133,1% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Cieszy nas szczególnie wynik zanotowany na działalności budowlanej, który sięgnął 7,6 mln zł, wobec 2,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 176,1%). 4 zue s.a. / Raport Roczny 2013

7 Lepsze wyniki wypracowaliśmy, pomimo stosunkowo trudnej sytuacji na rynku usług budownictwa kolejowego i miejskiego, przede wszystkim w pierwszym półroczu 2013 roku, kiedy rynek charakteryzował się zmiennymi kosztami surowców i usług obcych. Na to nałożyło się opóźnienie lub wstrzymanie wielu robót z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w I kwartale 2013 roku. W 2014 rok weszliśmy z portfelem zamówień na poziomie ok. 700 mln zł, w pierwszych miesiącach rozbudowując go do bardzo bezpiecznego poziomu 1,3 mld zł. Aktywnie poszukujemy kolejnych interesujących zleceń i kontynuujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne. Naszym strategicznym celem pozostaje umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jednego z kluczowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, a także sukcesywne zwiększanie naszej sprzedaży na rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych. Choć miniony i bieżący rok stawiają przed naszą branżą wiele wyzwań, oceniamy długofalowe perspektywy na rynkach naszej działalności jako dobre. Również prognozy związane z nową perspektywą unijną są, w naszej ocenie, obiecujące. Rok 2014 będzie zatem dla Grupy ZUE kolejnym rokiem wytężonej pracy skoncentrowanej z jednej strony na wykorzystaniu możliwości rynkowych, z drugiej zaś na dalszej poprawie efektywności. Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje dla nas umacnianie naszej rynkowej pozycji i budowanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku, Wiesław Nowak Prezes Zarządu ZUE S.A. Kraków, 19 marca 2013 Inwestycje, które budują przyszłość 5

8 Inwestycje, które budują przyszłość Stacja Tunel - Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy

9 Kalendarium

10 kalendarium ffzdarzenia KORPORACYJNE W dniu 14 maja 2013 roku Rada Nadzorcza ZUE podjęła uchwałę o wyborze Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego, oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 roku. Roedl Audit jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych, prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym W dniu 27 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE, które na mocy uchwały nr 6 zdecydowało o pokryciu straty za rok obrotowy 2012 w wysokości ,38 PLN w całości z kapitału zapasowego. W dniu 27 maja 2013 roku na mocy uchwał nr 21, 22, 23, 24, 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano skład Rady Nadzorczej na okres kolejnych trzech lat. Skład osobowy Rady Nadzorczej pozostał bez zmian i tworzą go: Pan Mariusz Szubra Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Lis Członek Rady Nadzorczej Pan Bogusław Lipiński Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Korzeniowski Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Lis Członek Rady Nadzorczej W dniu 12 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników BPK Gdańsk podjęło uchwałę nr 14/2013 o rozwiązaniu spółki (postanowienie o niekontynuowaniu dalszej działalności oraz postawieniu spółki w stan likwidacji) ze względu na kondycję finansową. W dniu 20 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału spółki BPK z kwoty PLN do kwoty PLN. W dniu 15 lipca 2013 roku Zarząd ZUE podjął decyzję o zamiarze połączenia ZUE i PRK. W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE, które na mocy uchwały nr 4 zdecydowało o połączeniu Spółki i PRK. W dniu 6 grudnia 2013 roku na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przyjęta zmiana Statutu Spółki. W dniu 6 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. W dniu 9 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRK podjęło uchwałę nr 3, której przedmiotem było połączenie PRK z ZUE. W dniu 13 grudnia 2013 roku Zarząd ZUE otrzymał informację od Pana Wiesława Nowaka Prezesa Zarządu Spółki o zbyciu za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. w dniu 12 grudnia 2013 roku akcji serii A Spółki po średniej cenie sprzedaży 9,60 PLN za jedną akcję. Transakcja nastąpiła podczas regularnej sesji giełdowej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wyniku zbycia akcji udział Pana Wiesława Nowaka w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 72,73% do 65,45%. W dniu 20 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia ZUE z PRK oraz dokonał rejestracji zmian w Statucie w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki z ,00 PLN na ,75 PLN. W dniu 23 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza ZUE podjęła uchwałę, na mocy której powołano Panią Annę Mroczek na stanowisko Członka Zarządu ZUE od dnia 24 grudnia 2013 roku. W dniu 24 grudnia 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od AMPLICO PTE S.A., iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny, zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 12 grudnia 2013 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLI- CO posiadało akcji, co stanowiło 3,01% kapitału zakładowego Spółki. Bezpośrednio po nabyciu akcji Spółki stan posiadania AMPLICO zwiększył się do akcji, co stanowiło 6,64% kapitału zakładowego Spółki. 8 zue s.a. / Raport Roczny 2013

11 kalendarium fftargi Kolejowe TRAKO 2013 W dniach września w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo Kongresowego AmberExpo, w sąsiedztwie PGE Areny Gdańsk, odbyły się X Jubileuszowe Targi Kolejowe TRAKO To największe w Polsce oraz drugie w Europie, po berlińskich Międzynarodowych Targach Techniki Transportowej INNOTRANS, spotkanie branży transportowo-kolejowej, służące do promowania transportu kolejowego i tramwajowego, logistyki i spedycji oraz prezentacji firm i najnowszych technologii związanych z budownictwem kolejowym. Wzięło w nim udział 510 wystawców z 25 krajów. Z uwagi na rangę wydarzenia, będącego wielkim świętem dla branży transportowo-kolejowej w Polsce, nie mogło na nim zabraknąć również Grupy ZUE. Już pierwszy dzień targowy obfitował w kilka ważnych dla branży wydarzeń. Na szczególną uwagę zasługiwała ceremonia otwarcia dokonana przez Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i zorganizowana bezpośrednio po niej debata Procesy inwestycyjne w infrastrukturze kolejowej, na której prelegenci dyskutowali o przyszłości polskiej infrastruktury kolejowej. Wieczorem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina miejsce miała uroczysta gala rozdania nagród TRAKO Drugi dzień Targów rozpoczęła konferencja nt. Kolej 2020: zielone czy czerwone światło?. Ważnym wydarzeniem była również konferencja Grupy PKP Powrót pasażerów do kolei plan działania. W trzecim dniu grupa PKP zorganizowała debatę ekspertów z dziennikarzami nt. Pendolino fakty i mity, a SITK przygotowało seminarium o roli kolei dużych prędkości we współczesnej gospodarce. W czasie Targów zainteresowani mogli również podziwiać przygotowane ekspozycje pojazdów i sprzętu. Najważniejszym eksponatem była prezentacja najnowszego nabytku PKP wyprodukowanego przez Alstom New Pendolino ETR 610. Z kolei nowosądecki Newag zaprezentował 31WE Impuls. Oba te pociągi pobiły polskie rekordy na testowym odcinku (Psary Góra Włodowska) wybudowanym przez spółkę wchodzącą w skład Grupy ZUE, PRK 1. Natomiast bydgoska PESA zaprezentowała niepokazywaną dotąd na żadnej imprezie wystawienniczej w Polsce lokomotywę Gama Marathon. Z pozostałych pojazdów warto wymienić zaprezentowany przez firmę Solaris Tramino Jena pierwszy polski tramwaj na rynku niemieckim. Obok Targów odbywały się również imprezy towarzyszące jak co dwa lata Polski Związek Modelarzy Kolejowych zorganizował kolejną edycję Świata Małej Kolei. Modelarze prezentowali tam swoje projekty, z których na szczególną uwagę zasługiwała kolekcja (jedna z największych w Polsce) księdza Janusza Grygiera. Odbyła się również akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM, na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Na koniec warto wspomnieć, że choć targi są znakomitą okazją do prezentacji własnych osiągnięć, umożliwiają również nawiązanie współpracy i nowych kontaktów, czy ogłoszenia informacji o umowach już podpisanych. W ten szablon wpisała się PRK, która uroczyście podpisała umowę na zakup lokomotywy spalinowej ST44 (radzieckie oznaczenie M62) popularnie zwanej Gagarinem. Targi były dla naszej Grupy bardzo udane, co można wnioskować z dużej ilości osób odwiedzających nasze stoisko: odwiedzali nas zarówno zamawiający, podwykonawcy i dostawcy, jak i zupełnie nowi potencjalni klienci i kontrahenci, którzy chętnie zapoznawali się z naszą szeroką ofertą. Kolejne Targi Trako odbędą się dopiero w 2015 roku, ale Grupa zachęcona uzyskanym powodzeniem w tegorocznych, już dziś potwierdziła w nich swój udział. 1 W dniu 24 listopada 2013 roku Pendolino pobiło polski rekord prędkości uzyskując prędkość 293 km/h. Impuls jako pierwszy polski elektryczny zespół trakcyjny przekroczył prędkość 200 km/h uznawaną w regularnej eksploatacji na liniach zmodernizowanych przez UIC za barierę Kolei Dużych Prędkości, rozpędzając się do 211,6 km/h. Wcześniej lokomotywa Husarz EU44 (Siemens Euro Sprinter ES64U4) osiągnęła prędkość 235 km/h pobijając polski rekord prędkości dla składu prowadzonego przez lokomotywę. Inwestycje, które budują przyszłość 9

12 kalendarium ffnagrody Budowa Roku czerwca 2013 roku Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA uzyskało Nagrodę III Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2012 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto Katowice. inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach Sp. z o.o. wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. charakterystyka zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmował: a) budowę przystanku Tychy Lodowisko w rejonie ulicy Wyszyńskiego, b) budowę przystanku Tychy Grota-Roweckiego przy ulicy gen. Grota Roweckiego, c) budowę przystanku Tychy Aleja Bielska przy ulicy Bielskiej, d) Adaptację przystanku Tychy Zachodnie w rejonie ulicy Harcerskiej. Prace wykonane na przystanku Tychy Lodowisko : budowa 1 peronu o długości 220 m i regulacja toru na długości 0,505 km; przebudowa toru przyperonowego o dł. 505 m; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 382 m; wykonanie 2 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (2 windy); wykonanie 2 wiat peronowych i 329 m wygrodzeń; wykonanie schodów skarpowych i chodnika; przebudowa sieci trakcyjnej, w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,963 km oraz montaż 10 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Grota-Roweckiego : budowa 2 peronów o długości 200 m każdy, regulacja toru na długości 0,8 km, wymiana 204 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 452 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); wykonanie 4 wiat peronowych i 357 m wygrodzeń; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,245 km oraz montaż 5 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; 10 zue s.a. / Raport Roczny 2013

13 kalendarium wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Tychy Aleja Bielska : budowa 2 peronów o długości 200 m każdy, regulacja toru na długości 1,2 km, wymiana 204 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 756 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); wykonanie 4 wiat peronowych i 375 m wygrodzeń; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,590 km oraz montaż 15 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Tychy Zachodnie : budowa 2 peronów o długości 233 m każdy, regulacja toru na długości 1,0 km, wymiana 255 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 754 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); demontaż 2 wiat peronowych; wykonanie 4 wiat peronowych i 397 m wygrodzeń; wykonanie 2 wiat dla rowerów; wykonanie 2 pochylni rowerowych wraz ze ścieżką rowerową oraz 2 dojść dla pieszych; wykonanie remontu istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,381 km oraz montaż 15 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. wartość kontraktu : ,39 PLN czas realizacji: r r. Stacja Tychy Zachodnie Inwestycje, które budują przyszłość 11

14 kalendarium Budowa Roku 2013 ZUE S.A. uzyskało Nagrodę II Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2013 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za: Przebudowę infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział w Katowicach wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA charakterystyka zadania: Projekt był realizowany w centrum Katowic, stolicy województwa śląskiego, głównym ośrodku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Inwestycja wykonywana przez PRK stanowiła ważną część potężnego projektu obejmującego przebudowę Dworca Kolejowego PKP wraz z halą nowego dworca, podziemnym dworcem komunikacji miejskiej, Galerią Katowicką i podziemnym parkingiem na 1200 samochodów. Skala projektu uczyniła modernizację dworca jedną z większych tego typu inwestycji prowadzonych w Europie Centralnej. Jego realizacja w ciągu kilku lat całkowicie zmieniła oblicze centrum Katowic i życie jego mieszkańców. Katowicki dworzec należy do największych w Polsce. Codziennie przejeżdża przez niego ok. 400 pociągów, a rocznie przewija się ok. 9 mln ludzi. Celem modernizacji infrastruktury dworca była poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej na stacji. W wyniku prowadzonych prac stacja Katowice stała się czwartą w Polsce tak dużą stacją z całkowicie zakrytą halą peronową. Panele nowoczesnego zadaszenia umieszczone na wysokiej konstrukcji zapewniają ochronę pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i jednocześnie gwarantują dostęp światła przez przezroczyste elementy wykonane z poliwęglanu. zakres kontraktu Perony kompleksowa przebudowa dwukrawędziowych peronów nr 2 (dł. 350 m i szer. 12 m), 3 (dł. 350 m i szer. 11,1 m) i 4 (dł. 400 m i szer. 10,9 m), w tym: demontaż wiat peronowych, rozbiórka ścianek i płyt peronowych, rozbiórka nawierzchni, demontaż stopni granitowych na zejściach do tuneli podziemnych, dostosowanie parametrów nowych biegów schodowych do wysokości peronu i wzmocnienie żelbetowej konstrukcji ścian (kieszeni schodów). Montaż nowych ścian peronowych typu L w ilości ok szt. i płyt peronowych w ilości ok szt., budowa nowej kanalizacji kablowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych, elektroenergetycznych i srk. Wymiana zasypki przestrzeni śródperonowej z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok m2. Instalacja urządzeń małej architektury, w tym elektronicznych tablic informacji wizualnej oraz systemu monitoringu i nagłośnienia. Zadaszenie budowa konstrukcji zadaszenia peronów nr 1-4 o łącznej wadze ponad t wraz z montażem pokrycia zadaszenia z paneli łukowych o całkowitej powierzchni w rzucie m2. Montaż instalacji odgromowej, demontaż starych słupów trakcyjnych na całej długości zadaszenia z jednoczesnym przewieszeniem 12 zue s.a. / Raport Roczny 2013

15 kalendarium sieci trakcyjnej na konstrukcję. Dla posadowienia zadaszenia wykonano 30 szt. żelbetowych stóp fundamentowych oraz żelbetowe wzmocnienia i pilastry na peronie nr 4. Układ torowy wymiana nawierzchni torowej w obrębie stacji na tor bezstykowy typu S60 o łącznej długości 3.423,81 mpt wraz z zabudową mat wibroizolacyjnych, przebudową odwodnienia liniowego oraz wykonaniem stref przejściowych. skrzynek przytorowych, montaż wstawek kablowych w kanalizacji kablowej peronów. Tunele pasażerskie kompleksowa renowacja: wymiana posadzki granitowej na nową o łącznej powierzchni ok m2, wykonanie renowacji stopni granitowych przy wyjściach na perony o łącznej długości mb. Oczyszczenie okładziny ścian z trawertynu na całej powierzchni, naprawa i malowanie sufitów tynkowanych oraz wykonanie sufitów podwieszonych. Sieć trakcyjna przebudowa sieci trakcyjnej nad torami o łącznej długości prawie 6 km. Zabudowa bramek sieciowych oraz indywidualnych słupów trakcyjnych obejmowała m.in. przewieszenie sieci na nowe konstrukcje wsporcze, regulację sieci po przebudowie i regulacji układu torowego, budowę i odbudowę uszynień sieci. Urządzenia srk w obrębie peronów i przyległych torów przebudowa urządzeń srk i szaf kablowych, przełożenie instalacji kablowej, zabudowa nowych sygnalizatorów, Obsługa osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania montaż 4 kpl. dwubiegowych schodów ruchomych, 3 szt. pionowych dźwigów platformowych oraz 4 szt. platform przyschodowych. wartość kontraktu : ,62 PLN czas realizacji: r. do r. Stacja Katowice Inwestycje, które budują przyszłość 13

16 władze spółki ffzarząd Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu ZUE S.A., Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z wyłączeniem kompetencji przyznanych Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej przez przepisy prawa lub Statut. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie, z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki. Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi pracownikami i komórkami organizacyjnymi Spółki. Prezes Zarządu posiada uprawnienia do uchylenia decyzji innego członka Zarządu (chyba że inaczej stanowi uprzednio podjęta uchwała Zarządu lub przepisy prawa). Prezes Zarządu może na czas swojej nieobecności wyznaczyć innego członka Zarządu na swoje zastępstwo zastępcy przysługują wówczas wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu; dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd liczył 5 członków, których wykształcenie, doświadczenie i kompetencje gwarantują szeroki ogląd wszelkich istotnych dla Spółki zagadnień.

17 Inwestycje, które budują przyszłość Elektrownia Rybnik

18 Władze spółki WIESŁAW NOWAK Prezes Zarządu Dyrektor Generalny JERZY CZEREMUGA Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Robót Kolejowych MARCIN WIŚNIEWSKI Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego Jest absolwentem Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Jest założycielem Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (obecnie ZUE S.A.), działającego od 2002 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. W latach pracował jako Specjalista Koordynator ds. Komputeryzacji i Łączności w PGM Śródmieście. W 1991 roku, kontynuując działalność w branży elektronicznej i radiołączności utworzył Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych oraz udział w realizacji prestiżowych dla Krakowa przedsięwzięć. W 2000 roku Wiesław Nowak nabył akcje spółki torowo drogowej PREFTOR S.A. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu PREFTOR S.A., a w latach Wiceprezesa Zarządu ENERGOECO Sp. z o.o. Od 15 listopada 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZUE S.A. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pracując w przedsiębiorstwie Elpromont Sp. z o.o. na stanowisku elektromontera, a następnie handlowca w firmie Słoń Torbalski Sp. z o.o. W latach pełnił funkcję Kierownika Usług Serwisu Porządkowego w przedsiębiorstwie M.G. Sp. z o.o. W latach pracował jako Handlowiec w Belet Polska Sp. z o.o. 1 września 1999 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Usług Energoelektronicznych Radiotech na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych, gdzie następnie w okresie od 2000 do 2002 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Ofert. W latach pracował jako Kierownik Działu Marketingu w Zakładach Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. W roku 2006 objął stanowisko Kierownika Biura Przygotowania Produkcji Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Kontraktów. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 11 maja 2011 roku. Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa, uzyskując tytuł inżyniera. Posiada także tytuł magistra inżyniera jest absolwentem wyższych uzupełniających studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo, specjalność Zarządzanie i Marketing w Budownictwie. W latach w Firmie Budowlanej KALEM Krystyna i Lech Michnik pracował na stanowiskach Kierownik Robót, Kierownik Budowy, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych. W latach był Dyrektorem ds. Technicznych i Wiceprezesem Zarządu w Kalem S.A. W okresie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Torowo-Budowlanego PREFTOR S.A. Od 2003 do 2006 roku był Dyrektorem Zakładu Drogowo-Torowego w ZUE S.A. Następnie w 2006 r. został Dyrektorem Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 1 lutego 2007 roku. 16 zue s.a. / Raport Roczny 2013

19 Władze spółki MACIEJ NOWAK Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik ds. Prawnych ANNA MROCZEK Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu kolejowego. Od 2002 roku był członkiem Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE, takich jak: ZUE S.A. ( ), PRE- FTOR S.A. ( ), PREFTOR S.A. w likwidacji ( ), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. ( ). W latach był Prezesem Zarządu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. Obecnie piastuje funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej ZUE S.A. Railway Technology International Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej ZUE S.A, Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 14 marca 2008 roku. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Centralnym Biurze Maklerskim Banku PKO S.A. W latach pracowała jako Specjalista, a następnie z-ca Dyrektora Biura Zarządu Mostostalu Kraków S.A, a w latach piastowała stanowisko Prezesa Zarządu spółki Budmos Sp. z o.o. Od 2000 do 2002 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w Mostostalu Kraków S.A. W roku 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Budimex Dromex S.A, a w latach piastowała tam stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych Produkcji. W latach zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mostostalu Kraków, a w okresie od roku również stanowisko Prezesa Zarządu, a następnie Likwidatora w spółce Sprzęt Transport Sp. z o.o. W latach pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Obecnie pełni funkcję radnej Miasta Krakowa VI kadencji. Funkcję Członka Zarządu ZUE S.A. pełni od 24 grudnia 2013 roku. LCS Działdowo Inwestycje, które budują przyszłość 17

20 Władze spółki ffrada NADZORCZA Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej ZUE S.A., Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 letniej kadencji. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także Członkowie Zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania: 1/ na posiedzeniach Rady, 2/ poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może: przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień dokonywać rewizji stanu majątku Spółki dokonywać kontroli finansowej Spółki sprawdzać księgi i dokumenty zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza liczyła 5 członków. Skład Rady Nadzorczej ZUE na dzień 31 grudnia 2013 roku: PST - Dworzec Zachodni w Poznaniu 18 zue s.a. / Raport Roczny 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2015 Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ZWOŁANEMU NA 31.03.2009R.

DOKUMENTY PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ZWOŁANEMU NA 31.03.2009R. GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Warszawa, 10 lipca 2006 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A.

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c)

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c) UCHWAŁA NR 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działała w roku 2010 w następującym składzie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. Załącznik do Uchwały Nr 25/IX/2015 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 26 maja 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. za rok obrotowy 2014 Warszawa, maj 2015 Strona 1 z 11 Rada

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 14/2011 Data sporządzenia: 2011-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2012 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2012 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. 2013 r. Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 14.06.2013 Zgodnie z 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r.

UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r. Projekty uchwał Capital Partners S.A. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PBO ANIOŁA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PBO ANIOŁA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PBO ANIOŁA S.A. I. WPROWADZENIE SKŁAD RADY W 2012 ROKU Rada Nadzorcza Spółki PBO ANIOŁA S.A. na dzień 01 stycznia 2012 roku działała w składzie : Alina Białas Rafał

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015

SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2015, zawierające w szczególności wyniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

W okresie 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W okresie 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/III/2014 Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28.05.2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r. Na podstawie art. 382 3 i 4 Kodeksu spółek Handlowych oraz zgodnie z 11 ust. 1 pkt e) Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA, Rada, na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cersanit S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 roku,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku Krupski Młyn, dnia 12 maja 2015 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z par. 8 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 65/VIII/2013 z dnia 29.04.2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2010 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2010 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2010 roku. 2011 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Panią/Pana [ ] na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo