Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego grudzień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego grudzień 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego grudzień 2014 r. Światowy Dzień AIDS 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie nie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, profilaktyki i zagrożenia, jakie stanowi on dla życia. Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego zorganizowała z tej okazji liczne działania edukacyjne, konferencje, konkursy i spotkania. W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, w dniu 11 grudnia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się szkolenie warsztatowe Jeden test. Dwa życia. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych woj. śląskiego śąskiego oraz zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Podczas spotkania podsumowano działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w 2014 r. w woj. śląskim oraz przedstawiono założenia Kampanii edukacyjnej Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka zainaugurowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Psychoterapeuta uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach mgr Maria Siwek, przeprowadziła warsztat pt. Zero szans dla HIV, oszacujmy ryzyko dot. profilaktyki zakażeń HIV oraz uzależnień. Podczas spotkania wyemitowano film krótkometrażowy owy pt. Kuzyn. Film ukazuje tragiczne losy młodych ludzi, którzy ponoszą konsekwencje swoich decyzji po zażyciu środków psychoaktywnych. 1

2 Zdjęcia udostępniła WSSE w Katowicach Pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Zawierciu uczestniczyli w akcjach profilaktycznych zorganizowanych 28 listopada w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu i 2 grudnia w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu. Podczas akcji odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych. Młodzież wspólnie rozwiązywała krzyżówkę z zakresu wiedzy o zakażeniach HIV i chorobie AIDS. Rozwiązaniem krzyżówki było hasło Bądź odpowiedzialny. Wykonaj test na HIV. Odbyły się ę pokazy prezentacji multimedialnych, konkursy wiedzy, wykonano tematyczne gazetki ścienne. Akcją objęto 120 uczniów. Zdjęcia udostępniła PSSE w Zawierciu 2

3 1 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia AIDS. Podczas uroczystości podsumowano III Powiatowy Konkurs Wiedzy na temat uzależnień ń oraz HIV/AIDS. Do konkursu przystąpiło piło 38 uczniów z terenu miasta i powiatu częstochowskiego, którzy rozwiązywali zywali testy wiedzy składające się z 40 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Decyzją Komisji Konkursowej nagrodzono sześciu laureatów. Obchody Światowego Dnia AIDS uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. Zdjęcia udostępniła PSSE w Częstochowie Dnia 8 grudnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim włączył się w obchody Światowego Dnia AIDS w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. W ramach akcji odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS wraz z konkursem plastycznym. W konkursie udział wzięło jedenaście dwuosobowych drużyn klasowych. Zawodnicy mieli za zadanie: odpowiadać na pytania zamknięte i otwarte, analizować historię, układać hasła, stworzyć plakat profilaktyczny. Jury oceniało wiedzę uczniów o HIV/AIDS, oraz dokonało oceny prac plastycznych. 3

4 Zdję udostępniła PSSE w Wodzisławiu Śl. Zdjęcia młodzie Natomiast w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zorganizowano dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu cieszyńskiego cieszy skiego konkurs wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS HIV pt.,,młodość bez ryzyka pod patronatem p Senatora Ziemi Cieszyńskiej ńskiej i Żywieckiej. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Laureatami zostali z uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Ekonomiczno Gastronomicznych w Cieszynie oraz z Liceum Ogólnokształcące ce im. P. Stalmacha w Wiśle. Wi Wszyscy otrzymali dyplomy i podziękowania podzi od Państwowego stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego S w Cieszynie oraz nagrody. nagrody Zdjęcie udostępniła PSSE w Cieszynie W dniu 1 grudnia na terenie Miasta Żywca Światowy Dzień AIDS zaakcentowano wystawą wystaw materiałów edukacyjnych kierowaną kierowan do społeczności lokalnej korzystającej ącej z usług biblioteki. Wystawę zorganizowano w Żywieckiej Ż Bibliotece Samorządowej w Żywcu do 12 grudnia. Osoby korzystające ce z czytelni zainteresowane tematyką tematyk HIV/AIDS mogły otrzymać otrzyma materiały edukacyjne. Wystawą promowano również równie kampanię społeczną Jeden test. t Dwa życia, której celem jest zmniejszenie liczby zakażeń zaka wśród ród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości ci dotyczącej dotycz testowania w kierunku HIV wśród ród osób dorosłych. 4

5 Zdjęcia udostępniła PSSE w Żywcu świata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej Dnia 1 i 2 grudnia Oświa w Chorzowie zorganizowała warsztaty dotyczące ce profilaktyki HIV/AIDS pt. HIV/AIDS HIV we współczesnym świecie. Pierwsze warsztaty, odbyły odby się w Młodzieżowym żowym Domu Do Kultury w Świętochłowicach i organizowane były wspólnie z tamtejszym Urzędem Urz Miejskim Zajęcia skierowano do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, dostosowując dostosowuj ćwiczenia do wieku i posiadanej wiedzy uczestników. Odbiorcami iorcami kolejnych warsztatów byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni z chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia Zaj cia te odbyły się si dzięki współpracy z Urzędem dem Miasta Chorzów. Obydwa bloki prowadził uprawniony edukator z zakresu HIV/AIDS. Dużym żym wsparciem były również równie ciekawe materiały audiowizualne, audiowizualne takie jak filmy i spoty rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz materiały informacyjne nt. profilaktyki HIV/AIDS. Zdjęcia udostępniła PSSE w Chorzowie 1 grudnia odbyła się Konferencja Życie jest warte tego, aby przeżyć przeż je w zdrowiu i trzeźwości w Rybnickim kim Centrum Kultury. Konferencję Konferencj otworzyła Z-ca Z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku i wygłosiła referat na temat kampanii 5

6 społecznej Jeden test. Dwa życia oraz przybliżyła yła znaczenie obchodów Światowego Dnia AIDS. Przewodnicząca ca Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku podsumowała rok profilaktyki zdrowotnej w regionie oraz zachęcała młodzież do odpowiedzenia sobie na pytanie czy używki dają im wolność czy zniewolenie?. Następnie rozdano nagrody laureatom konkursu Moja Akademia Dojrzałości. W czasie konferencji uczestnicy obejrzeli film o dopalaczach i występy artystyczne oraz wysłuchali dwóch wykładów dotyczących zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych. Zdjęcia udostępniła PSSE w Rybniku Miesiąc grudzień stanął pod znakiem edukacji i profilaktyki w dziedzinie AIDS i HIV, także na terenie działalności PSSE w Bytomiu. Wszystko rozpoczęło się 1 grudnia od wyłonienia laureatów, wśród uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkursu na hasło zachęcające ce do testowania w kierunku HIV/AIDS i nawołujące do zaprzestania ryzykownych zachowań, które mogą doprowadzić do zakażenia wirusem HIV. Jeszcze w tym samym tygodniu na konferencji poświęconej m.in. tematyce HIV i AIDS, organizatorzy spotkania: pracownicy PSSE w Bytomiu wraz z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu wręczyli nagrody laureatom. 12 grudnia uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zmierzyli się z testem wiedzy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK w Bytomiu oraz w Piekarach Śląskich. Członkowie komisji oceniali wiedzę teoretyczną ą na temat zdrowego stylu życia oraz praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dla wszystkich przybyłych przygotowany został punkt z materiałami edukacyjno-informacyjnymi na temat profilaktyki HIV/AIDS. 6

7 Zwieńczeniem czeniem grudniowych spotkań spotka były warsztaty antynikotynowe nowe w Gimnazjum nr 1 w Bytomiu. Pracownicy Sekcji ekcji Oświaty O Zdrowotnej PSSE w Bytomiu zaprosiły uczniów do projekcji krótkiego filmu profilaktycznego, a następnie nast dyskusji usji na temat szkodliwości szkodliwo palenia papierosów. Warsztaty cieszyły się si ogromnym m zainteresowaniem, uczestniczyło w nich blisko 150 osób. Zdjęcia udostępniła pniła PSSE w Bytomiu Stop uzależnieniom W dniu 17 grudnia w Regionalnym Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Oddział w Zawierciu, przeprowadzono akcję akcj profilaktyczną dotyczącą profilaktyki uzależnień uzale od alkoholu, tytoniu, dopalaczy. Przekazano również równie informacje w zakresie racjonalnego, odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. antybio Uczestnicy obejrzeli film m Masz wybór. Stop narkotykom oraz prezentację prezentacj multimedialną.. Przeprowadzono prelekcję prelekcj dotyczącą profilaktyki uzależnienia nienia od dopalaczy. Zorganizowano punkt punkt informacyjno edukacyjny, w którym można na było uzyskać uzyska porady oraz materiały informacyjne na tematy dotyczące dotycz dopalaczy, profilaktyki tytoniowej, ytoniowej, szczepień szczepie ochronnych. Wykonano badania zawartości zawarto tlenku węgla gla w wydychanym powietrzu. 7

8 Zdjęcia udostępniła PSSE w Zawierciu W dniach 5 i 8 grudnia pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Chorzowie zorganizowali 2 spektakle teatralne ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, nikotyny, alkoholu. Z uwagi na szerzący się problem wśród młodzieży, jakim jest palenie tytoniu, picie alkoholu czy używanie narkotyków i dopalaczy, wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów oraz Urzędem Miejskim w Świętochłowicach, zorganizowano w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przedstawienie teatralne mające na celu przede wszystkim edukację młodych ludzi. Zaprezentowane widowisko przedstawiało uczniom wartość życia i zdrowia, kształtując w ten sposób odpowiedzialność młodzieży za własne zdrowie. Jednocześnie nie aktorzy ukazali grono pedagogiczne w innym świetle - jako ludzi, którzy mają swoje problemy i są tacy sami jak rodzice uczniów i podobnie jak oni służą radą i pomocą. Warto nadmienić, iż młodzież czynnie brała udział w widowisku i chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez artystów. Spektakl odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach i Młodzieżowym owym Domu Kultury w Chorzowie, a skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po jego zakończeniu udostępniano materiały informacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu oraz dopalaczy. 8

9 Zdjęcia udostępniła pniła PSSE w Chorzowie Uzależnienia Rak Umysłu - pod takim hasłem zorganizowano warsztaty edukacyjne kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Żywca.. Celem działania było zapobieganie uzależnieniom nieniom wśród w młodzieży uświadomienie wiadomienie uczniom jak łatwo jest przekroczyć granicę międzyy niewinną niewinn z pozoru przyjemnością a krótką krótk drogą do uzależnienia od alkoholu, u, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Warsztaty arsztaty przeprowadzono w I Liceum Li Ogólnokształcącym cym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Ekonomiczno w Żywcu, Żywcu we współpracy z NZOZ SPIRO w Żywcu ywcu oraz dyrekcjami w\w w w placówek ponadgimnazjalnych. Edukację Edukacj uczniów prowadził lek med. Janusz Wyrwalski. Zdjęcia udostepniła PSSE w Żywcu Edukację nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień uzale zorganizowała PSSE w Rybniku. 12 grudnia podczas szkolenia koordynatorów programów antytytoniowych wygłoszony został wykład psychologa dot. stosowania przez dzieci i młodzież młodzie środków rodków psychoaktywnych, psychoaktywnych w tym szczególnie środków rodków zastępczych. zast 9

10 Zdjęcia udostępniła PSSE w Rybniku Dnia 19 grudnia roku w siedzibie PSSE w Kłobucku została zorganizowana akcja w zakresie profilaktyki uzależnień. Akcję zorganizowano w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, a skierowano do petentów i pracowników Stacji. W punkcie informacyjno-edukacyjnym osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad i materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień. Osoby uzależnione od palenia tytoniu mogły dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Zdjęcia udostępniła PSSE w Kłobucku 29 listopada w auli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku odbyło się spotkanie promujące zdrowie. Organizatorem przedsięwzięcia była PSSE w Rybniku oraz Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób Chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelit oraz chorobę Crohna. W programie spotkania znalazły się prelekcje gastrologa, proktologa oraz diabetyka. Każdy uczestnik spotkania mógł również wykonać bezpłatne badanie zawartości tlenku węgla w organizmie za pomocą smokerlyzera. 10

11 Zdjęcia udostępniła PSSE w Rybniku Szkoła czystych rąk W ramach projektu Zdrowe dziecko-zdrowy dorosły-zdrowa rodzina od października do grudnia w woj. śląskim realizowana była akcja Szkoła czystych rąk skierowana do dzieci przedszkolnych. Celem akcji było kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci i zminimalizowanie zagrożeń chorobami, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W ramach akcji zorganizowano konkurs na najlepszy scenariusz zajęć z dziećmi pt. Dlaczego i jak dbamy o higienę rąk. Z nadesłanych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach scenariuszy wybrano i nagrodzono cztery prace. Turniej Mikołajkowy Dnia 13 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku wraz z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rybniku zorganizowali IX Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieży Szkolnej oraz Kadry Wychowawczej i Pracodawców. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń sportowych organizowanych przez OHP i RTOZ, a jej główną misją jest integracja młodzieży z dorosłymi wywodzącymi się z różnych środowisk i grup zawodowych. Innymi ważnymi celami inicjatywy są promocja zasad fair play i zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych. Uroczystego otwarcia turnieju i powitania drużyn dokonali: komendant Hufca Pracy w Rybniku, przewodnicząca ca Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku oraz pracownik PSSE w Rybniku. W trakcie turnieju wykonywano badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W turnieju uczestniczyło ponad 400 osób. Zdjęcia udostępniła PSSE w Rybniku 11

12 Olimpiada Dnia 18 grudnia odbyła się Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, której celem było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. Organizatorem był Polski Czerwony Krzyż w Rybniku przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku. W olimpiadzie uczestniczyło 12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, Żor i Czerwionki Leszczyn. Zdjęcia udostępniła PSSE w Rybniku Edukacja w zakresie chorób wysoce zakaźnych Zważywszy na utrzymującą się od lutego 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej epidemię gorączki krwotocznej ocznej Ebola Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie zintensyfikowała działania mające na celu przygotowanie do wystąpienia potencjalnego zagrożenia chorobami wysoce zakaźnymi. Do wszystkich szpitali oraz poradni POZ na nadzorowanym terenie na bieżąco wysyłane są aktualne informacje nt. gorączki krwotocznej Ebola wraz z zaleceniami nt. postępowania powania w przypadku stwierdzenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. Przesłano również aktualizację procedur zawierające m. in. definicję przypadku gorączki krwotocznej Ebola oraz Informację dla lekarzy POZ i służb medycznych (zawierającą wiadomości o drogach szerzenia się zakażeń oraz środkach ochrony indywidualnej, które zabezpieczają personel medyczny przed zakażeniem). W nadzorowanych szpitalach oraz poradniach POZ od października do grudnia przeprowadzono kontrole w zakresie posiadania i wdrożenia procedury postępowania z osobami podejrzanymi o choroby wysoce zakaźne oraz zapewnienia środków ochrony dla personelu w razie zagrożenia. Podczas kontroli pracownicy Sekcji Epidemiologii przekazywali personelowi medycznemu praktyczne informacje nt. gorączki krwotocznej Ebola oraz postępowania powania z pacjentem u którego podejrzewa się lub rozpoznano chorobę wysoce zakaźną. 12

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego wrzesień 2013r. Dzień Zdrowia w Tychach W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży wzięli

Bardziej szczegółowo

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY X Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, maj 2012 TRUD I SIŁA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Patronat: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ STAROSTOWIE POWIATOWI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zdrowym być. Numer 2.

Zdrowym być. Numer 2. agd PISEMKO REDAGUJĄ UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE Numer 2. Zdrowym być L IS T O PA D / G R U DZ I E Ń 20 1 0 W tym numerze: Zdrowym być - I miejsce dla Huberta Bresza w Szkolnym

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Rok 2012 był szóstym rokiem realizacji zatwierdzonego uchwałą Nr LXV/1556/06 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo