VIII. DZIEŃ - Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56) W komunii z Bogiem w tajemnicy Eucharystii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII. DZIEŃ - Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56) W komunii z Bogiem w tajemnicy Eucharystii"

Transkrypt

1 VIII. DZIEŃ - Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56) W komunii z Bogiem w tajemnicy Eucharystii KONFERENCJA Nie tylko w kościele. Czasem pod gołym niebem, czasem w drodze, czasem za pośrednictwem telewizji czy radia. Eucharystia moment szczególnego spotkania Boga z człowiekiem. Czas, w którym doświadczyć możesz niezwykłych Prawd naszej wiary. Chwile, w których Bóg jest tak blisko. Bóg, który nie zostawia nas nigdy samych. To On tuż przed swoją Męką i Śmiercią na Krzyżu postanowił podzielić się Sobą, dając nam swoje Ciało i swoją Krew. Jakże nie zauważyć tutaj szczególnej perspektywy czasowej: przed momentem utrapienia, trudności i cierpienia, Bóg pozostawia nam wartościowy pokarm Ciało i Krew, które mają nas umocnić. Eucharystia staje się więc centrum i szczytem Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół (Katechizm Kościoła Katolickiego). Czy umiesz je właściwie wykorzystać? Wstańcie, chodźmy... Dźwięk pieśni, charakterystyczny dzwonek, służba liturgiczna, kapłan rozpoczyna się Eucharystia. Eucharystia, a zatem niezwykła tajemnica, której doświadczasz. Czy zdajesz sobie sprawę z cudu, jakiego dotykasz? Na początku padają słowa: w imię Ojca i Syna i Ducha św. Słysząc je, wykonujesz znak krzyża mechanicznie lub z pełną świadomością kreślisz symbol naszego Zbawienia i tym samym odpowiadasz na zaproszenie Chrystusa, który chce, byś ten czas Mszy św. poświęcił tylko Jemu. Czekał na ciebie tak długo, a teraz zaprasza do wspólnego Stołu Stołu Bożego. Razem z innymi wiernymi wypowiadasz słowa aktu pokuty, następnie śpiewasz, że chwała na wysokości Bogu..., a później Jeszcze trwasz przy Chrystusie, jeszcze myślisz, że jesteś tutaj z Nim i dla Niego, jeszcze możesz się skupić. Zaraz przemówi do ciebie sam Bóg. Rozpoczyna się Liturgia Słowa Wsłuchujesz się w Słowo Boże i starasz się je przyjąć. Bez tego dalsze Twoje uczestnictwo we Mszy św. będzie jak obecność na lekcji bez przygotowania. Bo jak inaczej chcesz uwierzyć w tę wielką prawdę, prawdę przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew, która już za chwilę dokona się na ołtarzu? Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, by ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. I dokąd Cię mają zanieść biskupi i kapłani, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie mamy Cię ofiarować Ojcu? W świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana, wiedziała najlepiej, gdzie ma się dopełniać Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni. Wielbimy Cię Chryste, obecny w Niekrwawej Ofierze na tylu ołtarzach świata ten fragment rozważań pochodzący z Różańca w obliczu Chrystusa Eucharystycznego z kard. Wyszyńskim pokazuje, że podczas Mszy św. spotykamy nie tylko Ojca, Syna i Ducha, ale też Maryję, Matkę naszego Boga. Można powiedzieć, że w pewien sposób to dzięki Niej na naszych oczach dokonuje się cud. Chleb i wino zostają przemienione w Ciało i Krew naszego

2 Pana. W to samo Ciało i w tę samą Krew, dzięki którym dokonało się moje i Twoje zbawienie. Chrystus nie mógł zmartwychwstać? Nie mógł odkupić ciebie i mnie przez własną śmierć? Jeśli tak, to jak wytłumaczyć to, co dzieje się na ołtarzu podczas każdej Eucharystii? Jezus oddał za nas tak wiele, oddał własne życie. W zasadzie dzięki temu możemy teraz we Mszy św. uczestniczyć, tylko jak to twoje i moje uczestnictwo wygląda? Czy naprawdę wierzymy, że ten biały opłatek, który za chwilę przyjmiemy, to nie zwykły kawałek chleba, ale Ciało Chrystusa? Eucharystia w życiu Kościoła Teraz pielgrzymujesz na Jasną Górę. Idziesz do Matki i przy okazji tej drogi warto, byś przypomniał sobie pewne zasady, których na temat Eucharystii uczy nas Kościół (Kodeks Prawa Kanoniczne i Katechizm Kościoła Katolickiego). Ich znajomość pozwoli tobie i mnie lepiej przygotowywać się do pełnej komunii z Bogiem. Osobą, która może sprawować sakrament Eucharystii, jest wyłącznie kapłan ważnie wyświęcony. Czyni to wówczas in persona Christo (w osobie Jezus). Eucharystia powinna być przez księży sprawowana codziennie, nawet gdy nie uczestniczą w niej wierni. Poprzez tę Ofiarę dokonuje się bowiem ustawiczne dzieło zbawienia. Takie ujęcie powinno skłaniać nas do wielkiego szacunku dla kapłanów. W ten sposób oddajemy cześć i uwielbienie nie określonym osobom z ich wadami i zaletami, ale Bogu, który przez ich posługę ukazuje swoją obecność. Nie wierzę, bo ten ksiądz jest złym człowiekiem. Nie pójdę do kościoła, bo nie lubię tego proboszcza. Nie będę klękał przed tym księdzem! - jak często w naszej codzienności słyszymy takie stwierdzenia. Nie ulegajmy im, bo Kościół to Bóg i o spotkanie z NIM w tym wszystkim chodzi. Czy odważyłbyś się oceniać Boga poprzez pryzmat charakteru, wyglądu, zachowania księdza? Nie upraszczaj tak tej rzeczy, ale bądź aktywnym członkiem tej wspólnoty, który mimo swoich wad i grzeszności stara się budować, tak jak cały lud kapłański, królestwo Boże na ziemi. Komunię świętą rozdzielać mogą określone osoby. Do zwyczajnych jej szafarzy należą biskup, kapłan lub diakon. Natomiast nadzwyczajnymi szafarzami, mogącymi udzielać Komunii św., są akolici oraz wierni do takiej posługi ustanowieni (niekiedy widzimy w naszych parafiach osoby świeckie, często żyjące w związkach małżeńskich, które pomagają przy czynnościach liturgicznych, m.in. rozdając Ciało Chrystusa one są właśnie nadzwyczajnymi szafarzami). Każda osoba ochrzczona, jeżeli nie ma ku temu przeszkód, powinna być dopuszczona i przystępować do Komunii świętej. Kto żyje ze świadomością grzechu ciężkiego, nie powinien ani odprawiać mszy świętej, ani przyjmować Komunii. Starajmy się więc, aby każda spowiedź święta, którą przeżywamy, była prawdziwym i godnym przygotowaniem do spotkania z Jezusem. Należy dbać o to, aby Komunię świętą przyjmować przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Nie można jednak ograniczać się tylko do tego minimum. Pielgrzymka doskonale ukazuje to, że zawsze musimy iść krok do przodu, aby dotrzeć do upragnionego celu. Także częsta Komunia święta, przyjmowana w sposób godny, zbliża nas do tego celu - wiecznego szczęścia. Osoby, które danego dnia przyjęły już Najświętszą Eucharystię, mogą ponownie ją przyjąć w tym dniu tylko podczas mszy świętej, w której całości uczestniczą. Zaleca się, aby Komunię przyjmować podczas mszy św., bowiem wtedy ma miejsce pełne uczestnictwo w Najświętszej Ofierze. Każda jej część ma nas przygotować do pełnego spotkania z Bogiem w Komunii świętej. Przed przyjęciem Eucharystii powinniśmy zachować tzw. post eucharystyczny - przynajmniej na godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej należy powstrzymać się

3 od spożycia jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. Ograniczenie to nie dotyczy osób chorych i starszych oraz osób nimi się opiekujących. Czasem zastanawiasz się, czy przyjmować Komunię klęcząc, czy może raczej pozostać w pozycji stojącej. W roku 2008 ówczesny Metropolita Gnieźnieński, ks. abp Henryk Muszyński wydał dekret odnośnie do sposobu przyjmowania Komunii świętej. W Polsce ponadtysiącletnią, zwyczajną praktyką jest przyjmowanie Komunii Świętej do ust. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii Świętej. Biorący udział w procesji mogą przyjąć Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wcześniej przyklękają na jedno kolano lub wykonują skłon ciała. Tam, gdzie wyposażenie budynku kościelnego na to pozwala, udziela się Komunii Świętej przy balaskach (barierki przed ołtarzem przyp. aut.). Indultem z dnia 21 kwietnia 2006 r. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w diecezjach Polski był dopuszczony sposób udzielania Komunii Świętej na rękę. Stąd też jeśli wierny, poprzez gest wyciągniętej dłoni prosi o Komunię Świętą na rękę, szafarz udziela Jej mu w ten sposób. Wierny powinien jednak spożyć Komunię Świętą natychmiast, na oczach szafarza. Szafarz Komunii Świętej powinien mieć głęboką świadomość, że Jej udzielanie jest czynnością, na którą składa się kilka etapów. Najpierw następuje prezentacja Osoby Chrystusa ( Ciało Chrystusa ). Wierny potwierdza swą wiarę, wymawiając słowo Amen. Potem szafarz udziela Komunii Świętej. Wierny po Jej spożyciu powraca na swoje miejsce. Od godnego sposobu udzielania Komunii Świętej zależy w dużym stopniu Jej godne przyjęcie i przeżycie. Najświętsza Ofiara Eucharystyczna powinna być sprawowana z chleba i wina, do którego należy dodać trochę wody. Chleb winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia. Wino powinno być naturalne, z owocu winnego i niezepsute. Komunii świętej udziela się albo pod postacią chleba, albo pod postacią chleba i wina, w koniecznych sytuacjach, ze względów zdrowotnych, Komunia może być udzielona tylko pod postacią wina. Mszę świętą powinno się sprawować w miejscu świętym, chyba że w konkretnym wypadku czego innego domaga się konieczność - w takiej sytuacji Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu, które nie będzie naruszać powagi celebracji w nim sprawowanej. Ofiarę Eucharystyczną należy sprawować na ołtarzu poświęconym lub pobłogosławionym, a w przypadku jego braku można użyć odpowiedniego stołu, zawsze jednak z obrusem i korporałem. Najświętszy Sakrament na stałe powinien być przechowywany tylko w jednym tabernakulum kościoła lub kaplicy. Tabernakulum, w którym przechowuje się Go, winno być umieszczone w odznaczającej się, widocznej, stosownie przyozdobionej i odpowiedniej dla modlitwy części kościoła lub kaplicy. Ma być ono nieusuwalne, wykonane z materiału trwałego, nieprzeźroczystego i tak zamknięte, ażeby możliwie całkowicie wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji. Z powodów wyższych wolno przechowywać Najświętszą Eucharystię, zwłaszcza w porze nocnej, w innym, bezpieczniejszym i stosownym miejscu. Kto ma opiekę nad kościołem lub kaplicą, powinien zadbać o to, by klucz od tabernakulum, w którym przechowuje się Ją, był najstaranniej strzeżony. Przed tabernakulum, gdzie jest przechowywana Najświętsza Eucharystia, powinna stale świecić się specjalna lampa, oznaczająca obecność Chrystusa i wyrażająca dla tej obecności cześć. Zaleca się, ażeby w kościołach i kaplicach organizowano corocznie uroczyste

4 wystawienie Najświętszego Sakramentu przez odpowiedni czas, choćby z przerwami, tak by miejscowa wspólnota głębiej rozważała i adorowała tajemnicę eucharystyczną. Idąc za tym wskazaniem, w każdej parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej przez jeden dzień roku odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Warto, aby we wspólnotach parafialnych, z których pochodzimy, doceniono wagę tego dnia modlitwy poprzez uczestnictwo w adoracji jak największej grupy parafian, z różnych grupach zawodowych i społecznych. Szafarzem wystawienia Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwa eucharystycznego jest kapłan lub diakon. W szczególnych okolicznościach tylko wystawienia i schowania, jednak bez błogosławieństwa, może dokonać akolita, szafarz nadzwyczajny Komunii świętej lub ktoś inny, wyznaczony przez ordynariusza miejsca, z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego. Komunia święta rodzi określone owoce. Pozwala pogłębić zjednoczenie z Bogiem. Chroni nas przed grzechem, jej przyjęcie gładzi grzechy powszednie. Daje siły do uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań i pokus. Chroni przez grzechami śmiertelnymi. Eucharystia jednak nie gładzi ich: dla pełnego pojednania z Bogiem konieczne jest uczestnictwo w Sakramencie Pokuty. Poprzez przyjmowanie Eucharystii budujemy Kościół. Przyjmowane Ciało Chrystusa zobowiązuje nas do pomocy ubogim ucząc, aby dostrzegać Zbawiciela wśród potrzebujących. Tę obecność Jezusa w każdym człowieku dostrzegał kadr. Wyszyński. Jego życie to Komunia Komunia z Bogiem doświadczana za pośrednictwem Maryi. Zawsze blisko Boga, zawsze blisko Matki. Każdy element Mszy św. traktował jako coś szczególnego i niepowtarzalnego. Tak samo było z przystępowaniem do Komunii św. W końcu to moment, kiedy do naszego ciała, do naszej duszy i do naszego serca trafia sam Chrystus ukryty w białym kawałku chleba. Przecież przychodzi do nas sam Pan. Przyjmujemy Ciało Zbawiciela, a zatem padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony... Oto ja, poślij mnie... Koniec. Już? Dopiero? Poczułeś obecność Chrystusa? Wiesz, że spotkałeś się z Nim? A może przyszedłeś tutaj, bo tak kazali rodzice, dziadkowie, katechetka? Jezus cały czas tutaj był, stał obok Ciebie, mówił do ciebie. Zauważyłeś Go? Jesteś uczniem Chrystusa, uczniem, który właśnie odebrał kolejną lekcję życia zgodnego z Ewangelią. Ile z tej lekcji do ciebie trafiło? Ile przekażesz innym? Chrystus posyła cię, byś dalej głosił Jego słowa jak się z tego wywiążesz? Wróćmy ze świadomością, że w naszej codzienności, w szkole, w pracy, w naszych rodzinach nigdy nie jesteśmy sami. Przez dar Ciała i Krwi jest z nami Bóg. Pamiętajmy, że Jego przyjmowanie nie jest tylko rytuałem odbywającym się podczas każdej Mszy św., ale głębokim duchowym przeżyciem, do którego należy się przygotować, i z którego można czerpać wiele sił. Jak wielką radość i uśmiech na naszych, może zmęczonych pielgrzymowaniem twarzach, wywołuje dar wody czy posiłku otrzymywany od dobroczyńców spotkanych na pielgrzymim szlaku. To pokarm ziemski Podczas naszej życiowej drogi Jezus daje nam o wiele więcej - pokarm niebieski, abyśmy odczuwali prawdziwą radość i osiągnęli życie wieczne. Spróbujmy czerpać tę siłę z Eucharystii. Niech także Jej adorowanie stanie się czasem rozwiązywania wszelkich naszych trudności, czasem prawdziwej modlitwy. Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż ufne spojrzenie i trwanie przy Jezusie ukrytym w Monstrancji. Nie trzeba wielkich słów, pięknych formuł modlitewnych - wystarczy trwać z ufnością, bo trwanie w Jego obecności w milczeniu pełnym pokoju już jest modlitwą. Czasem może nią być nawet

5 proste westchnienie (Br. Roger z Taize). Niech po tej pielgrzymce ta ufność w nas pozostanie. Idąc na ważny egzamin, podejmując ważne decyzje, mając przed sobą trudny dzień w szkole czy w pracy, znajdźmy czas, aby wejść do kościoła i w cichej adoracji powierzyć te wszystkie sprawy Bogu. On nas zrozumie Magdalena Grubczak ; Jakub Gwit

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej Wprowadzenie We wstępie do adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: W sakramencie Ołtarza Pan przychodzi

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI fot. Monika Biernat Pismo Parafii Św. Marcina w Słupnie Nr 5/2012 (6) maj 2012 www.swietymarcin.org.pl Nakład 500 egz. DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

BOŻE CIAŁO. Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu

BOŻE CIAŁO. Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu BOŻE CIAŁO Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu BOŻE CIAŁO Ciało Chrystusa Obchodziliśmy niedawno uroczystość Bożego Ciała.

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

W IECZE RNIK MODLITW Y

W IECZE RNIK MODLITW Y M A L EŃKA D R O G A M I Ł OŚ C I 1 WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 W IECZE RNIK MODLITW Y J e z u, M a r y j o k o c h a m W a s, r a t u j c i e d u s z e Pan Jezus do Siostry Konsolaty Dziś konsekruję cię

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ STYCZEŃ 1. Dzięki Łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [dobrych]

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. POTRZEBA MILCZENIA O dobrej mowie Milczenie jest podstawową wartością w życiu monastycznym, stąd potrzeba milczenia jest dla mnichów czymś oczywistym. Dlatego św. Benedykt, poświęcając cnocie milczenia

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE O. Andrzej Romanowski OFMCap. Asystent Narodowy FZŚ ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE Każdy z nas ma swoje ulubione modlitwy i sposoby modlenia się, które preferujemy i przedkładamy nad inne. W czasie modlitwy

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo