ŚWIATOWE JAMBOREE SKAUTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWE JAMBOREE SKAUTOWE"

Transkrypt

1 ŚWIATOWE JAMBOREE SKAUTOWE BĄDŹ CZĘŚCIĄ HISTORII

2

3 ŚWIATOWE JAMBOREE SKAUTOWE BĄDŹ CZĘŚCIĄ HISTORII

4 JAMBOREE /dʒæm.bəˌɹiː/

5 People give different meanings for this word, but from this year on, jamboree will take a specific meaning. It will be associated to the largest gathering of youth that ever took place. Ludzie podają różne znaczenia dla tego słowa, ale od tego roku jamboree będzie miało określone znaczenie. Będzie ono związane z największym zgromadzeniem młodych ludzi, jakie kiedykolwiek miało miejsce. Naczelny Skaut Świata sir Robert Baden-Powell of Gilwell w trakcie I Światowego Jamboree Skautowego w Olympia Hall, Londyn, 1920 r.

6

7 CO CZTERY LATA W INNEJ CZĘŚCI ŚWIATA Światowe Jamboree Skautowe jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślonym dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. WOSM to najliczniejsza organizacja pozarządowa na świecie, która zrzesza kilkadziesiąt milionów ludzi. Światowe Jamboree Skautowe jest organizowane przez narodową organizację skautową członka WOSM (w Polsce jest nim Związek Harcerstwa Polskiego), która została wybrana przez Światową Konferencję Skautową uczestników, odwiedzających, dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzie z ponad 160 krajów, wszystkie rasy i religie, uniwersalny wymiar jamboree, jako miejsca, gdzie w realnym działaniu wypełnia się idea pokoju i braterstwa ponad narodami to wszystko sprawia, że zorganizowanie Światowego Jamboree Skautowego jest wyjątkowym wyzwaniem i przygodą, do udziału w której serdecznie Cię zapraszamy! Od 1920 roku jamboree wędruje po krajach i kontynentach. W Europie Środkowej ostatnie jamboree odbyło się w 1933 roku na Węgrzech. Polska nigdy nie była gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego. Najbliższe edycje jamboree odbędą się w 2015 roku w Japonii i w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych. Wędrówka jamboree przez kontynenty sprzyja naszej kandydaturze. Przychodzi czas na jamboree Młodej Europy jamboree w Polsce. Wspólnie możemy sprawić, że to marzenie stanie się rzeczywistością. GOSPODARZE JAMBOREE 1920 Wielka Brytania 1924 Dania 1929 Wielka Brytania 1933 Węgry 1937 Holandia 1947 Francja 1951 Austria 1955 Kanada 1957 Wielka Brytania 1959 Filipiny 1963 Grecja 1967 Stany Zjednoczone 1971 Japonia 1975 Norwegia (Dania, Finlandia, Islandia, Szwecja) 1983 Kanada 1987/88 Australia 1991 Korea Południowa 1995 Holandia 1998/99 Chile 2002/03 Tajlandia 2007 Wielka Brytania 2011 Szwecja 2015 Japonia 2019 Stany Zjednoczone (Kanada, Meksyk) 2023?

8 POKÓJ I BRATERSTWO MIĘDZY NARODAMI Skauting jest oddolnym ruchem edukacyjnym, który tworzą młodzi ludzie. Światowy skauting jest dzisiaj konfederacją 164 narodowych organizacji skautowych, które tworzą sieć ponad 40 mln skautów (dziewcząt i chłopców), skupionych w ponad 1 mln drużyn skautowych. Na całym świecie ponad 7 milionów skautów to dorośli wolontariusze, którzy prowadzą drużyny i wspierają młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju. Skauting działa w ponad 200 krajach i terytoriach. Ponad miliard ludzi na świecie było skautami. Do skautingu należały bądź należą znane osobistości życia publicznego z całego świata. Początki skautingu sięgają roku 1907, kiedy Robert Baden-Powell na angielskiej Wyspie Brownsea zorganizował eksperymentalny obóz dla 20 chłopców, na którym przetestował opracowaną przez siebie metodę wychowawczą. W styczniu 1908 r. Baden-Powell wydał pierwszą edycję Skautingu dla chłopców. Podręcznik okazał się wielkim sukcesem, jego nakład przekroczył 100 mln egzemplarzy, co spowodowało, że stał się jedną z najlepiej sprzedających się książek wszechczasów. Intencją Baden-Powella było stworzenie metody wychowawczej, którą mogłyby przyjąć już działające brytyjskie organizacje, takie jak Brygady Chłopięce czy YMCA. Dużym zaskoczeniem był fakt samodzielnego organizowania się młodzieży w drużyny skautowe, które stały się największym dobrowolnym ruchem młodzieżowym na świecie.

9 Pierwsza wojna światowa na chwilę wstrzymała dynamiczny rozwój skautingu i spowodowała pewne przedefiniowanie jego celów. Baden-Powell olbrzymi nacisk położył na budowanie ruchu młodych ludzi, którzy potrafią pokojowo współpracować dla dobra swoich krajów, z myślą o braterstwie i pokoju wśród narodów świata. Temu wychowaniu dla pokoju służy odbywające się od 1920 roku Światowe Jamboree Skautowe. Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w Olympia Hall w Londynie wzięło w nim udział ponad skautów z kilkunastu krajów świata. Jamboree udowodniło (i udowadnia przez cały czas), że młodzi ludzie z różnych krajów mogą spotkać się razem i bez względu na rasę, narodowość i religię potrafią wspólnie działać na rzecz budowania pokoju na świecie. Dzięki unikalnemu połączeniu przygody, nauki i zabawy skauting nieprzerwanie dostosowuje swoje formy działania do realiów zmieniającego się świata oraz różnych potrzeb i zainteresowań młodych ludzi na całym świecie. Skauting jest dla młodych ludzi ciągłą inspiracją do bycia aktywnymi obywatelami wspólnot lokalnych i obywatelami świata. Skauting pomaga młodym ludziom tworzyć lepszy świat.

10 WOSM Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na prawie szwajcarskim. Siedziba WOSM znajduje się w Genewie, a Biuro Centralne w Kuala Lumpur. WOSM zrzesza narodowe organizacje skautowe z całego świata. WOSM tworzą 164 narodowe organizacje skautowe, podzielone na sześć regionów skautowych: Afrykański, Arabski, Azji i Pacyfiku, Eurazjatycki, Europejski i Interamerykański. Celem WOSM jest służenie Ruchowi Skautowemu, utrzymanie jego jedności oraz zrozumienia dla celów i wartości skautingu. Organami WOSM jest Światowa Konferencja Skautowa, Światowy Komitet Skautowy i Światowe Biuro Skautowe. W każdym kraju tylko jedna organizacja skautowa może zostać uznana za członka Ruchu Skautowego. W Polsce narodową organizacją skautową uznaną przez WOSM jest Związek Harcerstwa Polskiego. W roku 1920 ZHP należał do grupy założycieli WOSM. Niestety, po II Wojnie Światowej ze względów politycznych ZHP nie mógł kontynuować swojego członkostwa w Ruchu Skautowym. W 1996 roku Związek Harcerstwa Polskiego powrócił do światowej rodziny skautowej. Dziś jest to gwarantem naszej niezależności politycznej i ideowej, stwarza nam możliwość współpracy z partnerami zagranicznymi oraz stymuluje do ciągłego rozwoju. Członkostwo w WOSM pomaga nam w jeszcze skuteczniejszym wypełnianiu harcerskiej misji.

11

12

13 NAJWIĘKSZE EDUKACYJNE WYDARZENIE ŚWIATA Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej. Narodowe organizacje skautowe wysyłają na jamboree reprezentacje, których podstawę tworzą 10-osobowe zastępy. Cztery zastępy to 40-osobowa drużyna skautowa. Każda drużyna uczestniczy w programie modułowym w miasteczku jamboree, ceremoniach i programie wieczornym oraz wycieczkach i zajęciach odbywających się poza terenem jamboree. Do udziału w jamboree uczestnicy skauci w wieku lat przygotowują się co najmniej 1,5 roku, poznając kulturę kraju-gospodarza, zbierając fundusze oraz realizując zadania związane z programem jamboree. Proces przygotowań w każdym kraju koordynowany jest przez powoływaną przez zarząd narodowej organizacji skautowej komendę reprezentacji. To właśnie ta grupa kilkunastu instruktorów określa szczegółowe zasady rekrutacji tak by w jamboree mogli wziąć udział skauci ze wszystkich regionów kraju, zarządza procesami logistycznymi oraz wspiera drużynowych w przygotowaniach. W trakcie trwania jamboree komenda reprezentacji odpowiada za działanie namiotu narodowego w Światowym Centrum Skautowym, które jest miejscem prezentacji dorobku kulturalnego, naukowego i skautowego wszystkich krajów biorących udział w jamboree. JAMBOREE DZIEŃ PO DNIU 1 DZIEŃ Główny dzień przyjazdów 2 DZIEŃ Ceremonia Otwarcia 3 DZIEŃ Program modułowy 4 DZIEŃ Program modułowy 5 DZIEŃ 6 DZIEŃ Wioska Globalnego Rozwoju (Global Development Village, GDV) Dzień odpoczynku (możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach) 7 DZIEŃ Program modułowy 8 DZIEŃ Program modułowy 9 DZIEŃ Program modułowy 10 DZIEŃ Program modułowy 11 DZIEŃ Program modułowy 12 DZIEŃ Ceremonia Zamknięcia 13 DZIEŃ Wyjazdy

14 DUŻO WIĘCEJ NIŻ TRZYNAŚCIE DNI

15 Przygoda skautów na jamboree nie ogranicza się tylko do trzynastu dni głównego zlotu. Pobyt reprezentacji narodowych obejmuje również program Home Hospitality, czyli typowo turystyczny pobyt skautów w domach polskich harcerzy oraz na obozach skautowych w okresie dwóch tygodni poprzedzających i następujących po jamboree. Home Hospitality jest wyjątkową okazją do pokazania skautom atrakcji i potencjału regionu goszczącego jamboree. Zainteresowanie programem jest tak duże, że w trakcie światowego jamboree w roku 2011, którego organizatorem była Szwecja, wiele drużyn skautowych było gośćmi Danii, Finlandii, Norwegii i Polski. Jednym z innowacyjnych pomysłów ostatniego jamboree był Camp-In-Camp, czyli wyjazd poszczególnych drużyn na 24h z miasteczka jamboree na obozy szwedzkich drużyn skautowych, które ze względu na limity uczestnictwa nie mogły wziąć udziału w jamboree. Dużym wyzwaniem logistycznym było atrakcyjne zorganizowanie tego elementu programu. Dość powiedzieć, że autokary dowożące uczestników jamboree na obozy skautowe przejechały łącznie km, wykonując codziennie 150 operacji transportowych najdłuższa podróż trwała 3 godziny, a najkrótsza zaledwie 30 minut.

16 GOŚCIE JAMBOREE I PROMOCJA REGIONU

17 Każdego dnia trwania jamboree miasteczko odwiedza około gości, którzy przyjeżdżają specjalnie w tym celu. Można przyjąć, że jamboree generuje dodatkowy ruch turystyczny na poziomie osób. Turyści z wyprzedzeniem rezerwują możliwość wejścia i zwiedzenia miasteczka. Organizatorzy nie zapewniają jednak noclegów i wyżywienia. Jamboree staje się naturalną okazją do promocji regionu, który je gości i wpływa na wzrost przychodów przedsiębiorstw związanych z turystyką. Goście jamboree, czyli Day Visitors zazwyczaj w regionie spędzają 2-3 dni, z czego tylko jeden z nich poświęcają na odwiedzenie miasteczka skautów. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej towarzyszącej jamboree jest ważnym wyzwaniem dla samorządu lokalnego, regionalnej organizacji turystycznej oraz samych przedsiębiorców. ZHP będzie wspierał te działania by móc przedstawić Światowej Konferencji Skautowej atrakcyjną ofertę turystyczną towarzyszącą jamboree. Jednak jamboree to nie tylko turyści. Jamboree odwiedzają znamienici goście wspierający skauting w swoich krajach. Wizyty koronowanych głów, szefów rządów czy ministrów odpowiedzialnych za edukację i politykę młodzieżową są na jamboree znanym zwyczajem. Jamboree odwiedzają także liderzy organizacji międzynarodowych, z którymi współpracuje światowy skauting. Dość dodać, że w roku 2011 na szwedzkim jamboree król Karol XVI Gustaw pełnił rolę honorowego gospodarza jamboree.

18 PROGRAM EDUKACYJNY

19 Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych.. Program Jamboree musi być zrozumiały dla odbiorców z różnych kręgów kulturowych jest prowadzony w oficjalnych językach skautingu. Program Jamboree jest opracowywany z wykorzystaniem pomysłów i propozycji przygotowanych przez jak najszerszą grupę instruktorów z ZHP oraz propozycji pochodzących z innych organizacji skautowych. Na całość oferty programowej składa się program modułowy, program w poszczególnych podobozach (szczególnie program wieczorny) oraz udział w ceremoniach. Wszystkie zajęcia programowe powinny: być ekscytujące wzbudzać entuzjazm możliwościami, które niesie przyszłość; być motywujące do podejmowania działań prowadzących do zmieniania świata na lepszy; stanowić wyzwanie intelektualne, społeczne, emocjonalne, fizyczne, duchowe. Oprócz tego, zajęcia programowe na jamboree powinny: zachęcać, inspirować uczestników do podejmowania działań po powrocie do swoich krajów; angażować wszystkich uczestników zajęć; być zrównoważone (proporcjonalny udział w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym, intelektualnym...); być aktywne (wykorzystywać różnorodne formy, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywnych); pokazywać skauting jako nowoczesny i rozwijający się globalny ruch dla młodych ludzi; prezentować globalne wyzwania stojące przed młodymi ludźmi; odbywać się w bezpiecznym i stymulującym środowisku.

20 ZAWSZE ZGODNIE Z MISJĄ Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree. Istotne dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi są zajęcia fizyczne, w szczególności zaś tzw. program wodny. Jeden dzień skauci spędzą na zajęciach wodnych, związanych z kajakarstwem, żeglarstwem, budowaniem tratw, etc. W tym czasie będą mogli w praktyce wykorzystać skautowe umiejętności (od nauki węzłów po pracę zespołową), których nabyli w trakcie śródrocznej pracy drużyn. Jeszcze ważniejsza jest skautowa służba na rzecz społeczności lokalnej. Mottem skautingu jest tworzenie lepszego świata. Uzgodnione i zaplanowane wcześniej wraz z samorządem lokalnym działania skautów dają wkład godzin pracy społecznej na rzecz regionurealizowanej przez skautów w trakcie jamboree. Na te działania składają się drobne prace renowacyjne w miejscach użyteczności publicznej, przedszkolach, szkołach itp. Dobre przygotowanie programu społecznego jamboree może przynieść wymierne efekty dla społeczności lokalnej i stać się najlepszą rekomendacją obywatelskiego wymiaru skautingu.

21

22 PARTNERZY I SPONSORZY

23 Przygotowanie i zorganizowanie Światowego Jamboree Skautowego jest olbrzymim wyzwaniem, zwłaszcza, że gigantyczna część pracy przypada na działania wolontariuszy. Zespół planistyczny szwedzkiego jamboree, które odbyło się w roku 2011, by dobrze przygotować to wydarzenie poświęcił godzin niepłatnej pracy wolontariackiej. Działania związane z kandydaturą ZHP rozłożone są na lata , a przygotowania jamboree będą odbywać się w latach To czas zjednywania sojuszników, partnerów i sponsorów. W opracowaniu programu edukacyjnego pomocne będą międzynarodowe organizacje, z którymi stale współpracujemy w ramach członkostwa w WOSM i WAGGGS: Organizacja Narodów Zjednoczonych Warto także zwrócić uwagę, jakie instytucje patronowały, wspierały i sponsorowały 22. Światowe Jamboree Skautowe, które odbyło się w 2011 roku w Szwecji:

24 MEDIA NA JAMBOREE

25 Jamboree jest wydarzeniem, o którym mówią światowe media. W miasteczku jamboree obecni są przedstawiciele głównych agencji prasowych, światowych informacyjnych sieci telewizyjnych, korespondenci zagraniczni oraz dziennikarze krajowi i lokalni. Potencjał, jaki ma w sobie to największe wydarzenie edukacyjne na świecie operujące czytelnymi symbolami ujmującymi publiczność pod każdą szerokością geograficzną nie jest jednak do końca wykorzystany. Przygotowując polską kandydaturę szczególny nacisk kładziemy na takie skonstruowanie programu jamboree, by każdego dnia był atrakcyjny dla mediów, a przez to dawał możliwość promowania skautingu oraz miasta i państwa-gospodarza. Zwiększeniu oddziaływania medialnego służyć będzie dedykowany program prasowy oraz bezpłatne usługi dostępne dla dziennikarzy. Po raz pierwszy w historii jamboree stworzymy Międzynarodowe Centrum Medialne i Nadawcze znajdujące się w śródmieściu miasta-gospodarza. Przez cały czas jamboree działać będzie platforma zapewniająca bogate treści multimedialne dla prasy. Samo jamboree poprzedzą zaś wizyty prasowe i program partnerstw medialnych, realizowany wspólnie z wiodącymi instytucjami współczesnego świata mediów. Wyzwanie przybliżenia jamboree widzowi masowemu będzie jednym z ważniejszych osiągnięć, które chcemy dołożyć do dziedzictwa światowego skautingu.

26 MIASTO NA 300 HEKTARACH Nic tak bardzo nie porusza wyobraźni jak panorama zajmującego 300 hektarów miasteczka Światowego Jamboree Skautowego. Specyfiką przestrzeni jamboree jest znaczne nagromadzenie ludzi na stosunkowo małym terenie i na dość krótki czas. Projektowane miasteczko będzie relatywnie zagęszczone i nasycone różnymi przeplecionymi ze sobą funkcjami. Wyzwanie zaprojektowania tego tymczasowego miasta śmiało porównać można z planowaniem wioski olimpijskiej lub światowego Expo. Mieszkańcy jamboree w większości młodzi ludzie pochodzić będą z różnych kultur, a nawet z różnych kręgów kulturowych co nie pozostaje bez wpływu na percepcję otaczającego ich środowiska. Nie bez znaczenia jest kwestia języka, jako narzędzia orientacji w przestrzeni, czytania znaków i wskazówek. W przypadku jamboree uczestnicy posługują się wieloma językami opartymi niekiedy na różnych systemach znaków i pomimo, że funkcjonować będą języki oficjalne, nie można pominąć zagadnienia potencjalnej niezrozumiałości systemów orientacji i nawigacji opartych na języku. Tak duża liczba osób w młodym wieku, stająca wobec konieczności codziennego funkcjonowania w skomplikowanym i nieznanym sobie organizmie przestrzennym, może mieć znacznie ułatwione zadanie poprzez dobór odpowiednich decyzji już w fazie projektowania miasteczka, a niekoniecznie poprzez ich późniejsze korekty skomplikowanymi opisami nawigacji. Projektowany teren zlotu w takich warunkach musi w pierwszej kolejności poza oczywistymi wymogami wynikającymi ze względów bezpieczeństwa i podstawowej funkcjonalności spełnić wymóg czytelności przestrzennej i intuicyjności poruszania się w nim. Wybierając najlepszą potencjalną lokalizację jamboree w Polsce nasi instruktorzy ocenili osiem terenów, odbywając 17 wizyt roboczych i przemierzając km. A to dopiero początek pracy.

27

28 W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA Najbardziej reprezentacyjnym miejscem miasteczka jamboree jest Światowe Centrum Skautowe promenada, na której znajdują się namioty z wystawami narodowych organizacji skautowych oraz międzynarodowych organizacji, z którymi współpracuje WOSM. Podróż przez kontynenty, kraje, kultury i religie pokazuje uniwersalny wymiar skautowej idei. W Światowym Centrum Skautowym skauci w czasie wolnym od zajęć programowych poznają tradycje, zwyczaje i osiągnięcia innych narodów. Namioty narodowe przygotowywane są przez organizacje skautowe w taki sposób, by w jak najbardziej przystępny dla młodych ludzi sposób prezentowały specyfikę danego kraju. Zazwyczaj narodowe organizacje skautowe przy planowaniu wystawy współpracują z agendami rządowymi i posiłkują się materiałami promocyjnymi swoich krajów. W ciągu kilku godzin zwiedzania i rozmów w Światowym Centrum Skautowym młodzi ludzie zdobywają niesamowity ładunek wiedzy i pozytywnych emocji, które mogą przekazać swoim przyjaciołom w zastępie i drużynie.

29

30 PRAWDZIWE MIASTO

31 Mówi się, że specyfiką jamboree jest to, że skauci nieustannie przemieszczają się po terenie miasteczka. Młodzi ludzie pokonują każdego dnia kilkanaście kilometrów w drodze na zajęcia programowe, odwiedzając inne drużyny w ich subcampach, zwiedzając Światowe Centrum Skautowe oraz uczestnicząc w atrakcjach w strefach wspólnych. Miejscem, gdzie przecinają się drogi wielu z nich (oraz gości jamboree) jest plaza ze sklepami, restauracjami, bankiem, pocztą i innymi punktami usługowymi. Wyjątkowość miasteczka jamboree polega także na tym, że rzeczywiście funkcjonuje ono jak prawdziwe miasto. Do dyspozycji skautów jest około 100 punktów handlowych i ponad 30 restauracji. Na poprzednim jamboree obroty placówek handlowych wyniosły ponad euro. Sam sklep z gadżetami skautowymi miał powierzchnię boiska do piłki nożnej, wyposażony był w 32 stanowiska kasjerów i mógł się pochwalić dziennym obrotem euro.

32

33 TRANSPORT Sprawy związane z transportem uczestników jamboree są bardzo istotne z logistycznego punktu widzenia. Wczesne zaplanowanie działań związanych z przyjęciem uczestników, ich transferami w trakcie jamboree oraz wyjazdami jest nie lada wyzwaniem. Organizatorzy zapewniają transport uczestnikom jamboree od tzw. Punktów Wejściowych, którymi jest lotnisko międzynarodowe, główny dworzec kolejowy i autobusowy oraz terminal promowy. Samo dostarczenie uczestników do miasteczka jamboree z Recepcji Centralnej, czyli zlokalizowanego poza miasteczkiem głównym parkingiem i punktem rejestracyjnym, wymaga przeprowadzenia w ciągu 24h ponad operacji transportowych. Dodatkowo, każdego dnia połowa uczestników jamboree uczestniczy w programie odbywającym się poza terenem miasteczka, co powoduje konieczność zorganizowania dodatkowych 500 operacji transportowych dziennie. Nie tylko autokary obsługują jamboree. Do floty pojazdów jamboree należy także ponad 150 ciężarówek, samochodów specjalnych i osobowych w tym także ambulanse, wozy strażackie i policyjne. W trakcie jamboree w roku 2007, które odbywało się w Wielkiej Brytanii, koszty operacji transportowych pochłonęły 10% budżetu jamboree, czyli GBP.

34 WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE Central European Jamboree 2016 Central European Jamboree są cyklicznymi zlotami skautowym organizowanymi przez organizacje skautowe z Europy Środkowej skupione w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Jest to kontynuacja międzynarodowych zlotów skautowych, które rozpoczął Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze w 1931 roku. Odbywają się one co dwa lata. Uczestniczy w nich około osób. Co 8 lat impreza odbywa się w Polsce. Celem zlotu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami skautowymi z różnych krajów. 41. Światowa Konferencja Skautowa Baku 2017 Światowa Konferencja Skautowa odbywa się raz na trzy lata i decyduje o najważniejszych sprawach światowego skautingu, a także wybiera Światowy Komitet Skautowy. Każda narodowa organizacja skautowa dysponuje na WSC sześcioma głosami. Najbliższa Światowa Konferencja Skautowa odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu Baku. Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla ZHP, bo to tam właśnie zostanie podjęta decyzja, która narodowa organizacja skautowa otrzyma prawa do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

35 Zlot Stulecia ZHP Na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku świętować będziemy 100-lecie naszej organizacji. To doskonała okazja by na narodowym jamboree spotkać się w gronie ponad harcerzy. Zlot Stulecia będzie miejscem podsumowania relizacji kierunków programowych na ich kanwie zbudowany zostanie atrakcyjny i angażujący program edukacyjny zlotu. Jeżeli w 2017 roku uzyskamy prawo do organizacji światowego jamboree to wydarzenie będzie miało status imprezy poprzedzającej. Oznacza to, że rozwiązania organizacyjne i logistyczne oraz związane z budową oferty programowej będą opierały się na mechanizmach analogicznych, jak na światowym jamboree. Zlot Stulecia ZHP będzie największym zlotem narodowym od czasu zlotu ZHP przeprowadzonego w Krakowie w 2010 r Eurojam skautów z całej Europy przyjedzie do Polski na wyjątkowe spotkanie. Eurojam będzie wydarzeniem testowym dla światowego jamboree, ale przede wszystkim okazją do wspólnej skautowej przygody dla młodych Europejczyków. Poprzednia impreza europejskiego WOSM pod marką Eurojam odbyła się w roku 2005 w Hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii i była imprezą, która poprzedziła Światowe Jamboree Skautowe Eurojam będzie trwał osiem dni i odbędzie się w sierpniu 2021 r. Program edukacyjny będzie adresowany do skautów w wieku lat i obejmie m.in. aktywności związane ze służbą na rzecz społeczności lokalnej i europejskich wyzwań rozwojowych. Szczegółowy program Eurojam będzie przygotowany wspólnie ze skautami z krajów Europejskiego Regionu WOSM.

36 BĄDŹ CZĘŚCIĄ HISTORII

37 Za nami długa droga. Już wiele lat temu Związek Harcerstwa Polskiego podjął starania, abyśmy w 2023 roku mogli gościć skautowy świat na jamboree w Polsce. Udało nam się zdobyć szerokie poparcie wewnątrz organizacji i w naszym otoczeniu: w świecie biznesu, samorządów, instytucji państwowych i innych partnerów. W maju 2014 roku Rada Ministrów udzieliła nam szeregu gwarancji rządowych, zapewniających np. ułatwienia wizowe dla uczestników jamboree, zwolnienia celne, ochronę własności intelektualnej itp. Dzięki tym czynnikom mówi się, że nasza kandydatura cieszy się bezprecedensowym poparciem. Ty również możesz nas wesprzeć. Bądź częścią historii i dołącz do stale powiększającego się grona entuzjastów idei Światowego Jamboree Skautowego. Rozpal w sobie iskrę jamboree.

38 KOMITET HONOROWY Bronisław Komorowski Prezydent Polski Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Lech Wałęsa Były Prezydent Polski, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Donald Tusk Przewodniczący Rady Europejskiej Aleksander Kwaśniewski Były Prezydent Polski KOMITET ORGANIZACYJNY Zbigniew Niemczycki Przewodniczący Komitetu, Prezes Polskiej Rady Biznesu Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej KOMITET STERUJĄCY Krzysztof Budziński Przewodniczący Komitetu Małgorzata Sinica Rafał Bednarczyk Lucjan Brudzyński Paweł Chmielewski Karol Gzyl Emilia Kulczyk-Prus Inga Rusin Justyna Sikorska Jacek Smura Grzegorz Woźniak Copyright Związek Harcerstwa Polskiego Opracowanie treści Karol Gzyl Oskar Amiri Fotografie World Scout Bureau, Inc. Scouterna Piotr Rodzoch Opracowanie graficznie Michał Kacprowicz Wydawca Główna Kwatera ZHP ul. Marii Konopnickiej Warszawa edycja pierwsza grudzień 2014 World Association of Girl Guides and Girl Scouts

39

40

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Ilona Urbanyi-Popiołek

Ilona Urbanyi-Popiołek Ilona Urbanyi-Popiołek Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Paweł Kozłowski

TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Paweł Kozłowski fot.: Maciej Szajewski Urząd Miejski w Gdańsku s.s. Sołdek /Centralne Muzeum Morskie Widok na Długie Pobrzeże w Gdańsku AUTORZY/AUTHORS: dr Anna Kalinowska Żeleźnik Uniwersytet Gdański/University of Gdansk

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo