SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTYCZNE Zarząd Główny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE 17 października godzina 9.00 POD HONOROWYM PRZEWODNICTWEM Prof. dr hab. n. hum., Dr h.c. mult. Kazimierza Imielińskiego Miejsce obrad: Hotel TRAWIŃSKI Poznań, ul. Żniwna 2

2 Podstawowym zamierzeniem organizatorów POLSKIEGO TOWARZYSTWA TE- RAPEUTYCZNEGO jest integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości ich współdziałania w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów. Sprzyjać to będzie z pewnością podmiotowemu traktowaniu pacjenta, dostrzeganiu jego dominującego ponad wszystkim - człowieczeństwa. Tym samym zależy nam na przeciwdziałaniu zdecydowanie szkodliwym dla procesu kompleksowej terapii, wyraźnie zauważalnym tendencjom separatystycznym poszczególnych grup zawodowych uczestniczących w tym procesie. Nasi członkowie - programowo - skupiają się wokół idei mądrego jednoczenia oraz współpracy tych wszystkich, którzy mogą i potrafią stosować jakąkolwiek kwalifikowaną terapię dla dobra osób potrzebujących takiej pomocy z założeń programowych POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO Inicjatywę zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: SEK- SUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE zgłosili młodzi Członkowie PTT, zaniepokojeni widocznym w ostatnich latach odchodzeniem części seksuologów polskich od pierwotnej idei pojmowania seksuologii, jako nauki o płci (sex + logos), czyli w sposób bardzo szeroki i wszechstronny. Seksuologia, w tej tradycyjnej i dobrze uzasadnionej definicji - jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę różnych specjalności biologicznych i humanistycznych, jest nauką o WSZYSTKICH uwarunkowaniach i konsekwencjach faktu, że gatunek ludzki jest dwupłciowy. Konferencja umożliwi spotkanie Profesorów - doświadczonych seksuologów oraz przedstawicieli sąsiednich dyscyplin - z młodymi naukowcami, praktykami oraz studentami, którzy dopiero przygotowują się do tej specjalności. Zainteresowanie Konferencją jest bardzo duże, a ilość zgłoszonych wystąpień przekroczyła trzykrotnie czas przeznaczony na obrady. W tej sytuacji WSZYSTKIM autorom, których zgłoszenia zostały przyjęte i którzy terminowo nadeślą swoje prace, zapewniamy aktywny udział w Konferencji poprzez zamieszczenie bez skrótów ich tekstów, prezentacji oraz plakatów w materiałach konferencyjnych, na płycie CD. UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ TĘ PŁYTĘ JUŻ W MOMENCIE REJE- STRACJI. Ponadto wszyscy zarejestrowani uczestnicy Konferencji otrzymają Potwierdzenie uczestnictwa, aktywnego lub biernego - punktowane przy ubieganiu się o Certyfikaty PTT... Z założeń programowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE Poznań, 17 października 2008

3 HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI Prof. dr hab. medycyny Kazimierz Imieliński Prezes Polskiej Akademii Medycyny (1990-), skupiającej 31 laureatów Nagrody Nobla, a 82% ogółu członków to aktualni lub byli Rektorzy oraz Dziekani uniwersyteccy (stan na marzec 2008). Prezydent Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera (1998-). Członek Kapituły Orderu POLONIA RESTITUTA przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (1998-). Prezes Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej ( ). Pierwszy kanclerz Kapituły Medalu GLORIA MEDICINE w ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ). Emerytowany kierownik jedynego w Polsce akademickiego Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Honorowy senator National Medical University w Kijowie, Honorowy Profesor 19 Uniwersytetów (Paryż, Madryt, Buenos Aires, Trujillo, Odessa, Lwów, Tomsk, Aszchabad, Bruksela i in.). 56-krotny DOCTOR HONORIS CAUSA zagranicznych Uniwersytetów z 23 państw i 4 kontynentów. Honorowy Obywatel rodzinnego miasta: Dąbrowy Górniczej. Autor ponad 260 rozpraw naukowych oraz 69 książek wydanych w 14 językach, m.in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, USA, Japonii, Syrii. Autor fundamentalnych dzieł naukowych i podręczników a także trylogii dla lekarzy specjalistów. Redaktor naukowy heptalogii napisanej przez międzynarodowy zespół specjalistów. Członek pełnoprawny 21 Akademii (w tym 8 Akademii Nauk) i wielu stowarzyszeń naukowych polskich, zagranicznych i międzynarodowych. Minister pełnomocny i senator w International Parliament for Safety and Peace w Palermo, Sycylia, Włochy. Członek honorowy 31 stowarzyszeń naukowych z 5 kontynentów. Uhonorowany licznymi tytułami honorowymi i odznaczeniami (97 krzyży, gwiazd i medali - w tym 3 krzyże komandorskie oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski) - amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi, portugalskimi, rosyjskimi, ukraińskimi, indyjskimi, japońskimi i in. (z 26 państw). Laureat Olimpijski, otrzymał Międzynarodową Nagrodę MEDAL HIPO- KRATESA na I Międzynarodowej Olimpiadzie Medycznej na Wyspie Kos, Grecja w 1996 roku za wybitny wkład w humanizację i rozwój medycyny oraz stworzenie nowego kierunku jej rozwoju - medycyny uniwersalistycznej. Trzykrotnie otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla z 9 zagranicznych Uniwersytetów, International Association of Educators for World Peace w Brukseli oraz z Parlamentu Rumunii.

4 P R O G R A M Godz POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Prezes ZG PTT - prof. Lechosław Gapik ROZPOCZĘCIE OBRAD WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE - OTWARCIE KONFERENCJI Honorowy Przewodniczący - prof. Kazimierz Imieliński UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW PTT Godz SESJA PROFESORSKA WIELO(POP)KULTUROWE SPEKTAKLE CIAŁA I SEKSUALNOŚCI Zbyszko Melosik EWOLUCJA REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH Marian Filar SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIACH NORMATYWNYCH. INTELIGENCJA SEKSUALNA (SI). Lechosław Gapik ANDROPAUZA - FAKTY I MITY Zygmunt Zdrojewicz Około PRZERWA KAWOWA - 30 minut SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTUALNE ZADANIA I WYZWANIA Bassam Aouil ZDROWIE SEKSUALNE OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS Zbigniew Izdebski DYSKUSJA Godz PRZERWA SESJA PLAKATOWA RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE JAKO WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI Ewelina Flatow PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE NIEWIERNOSCI W ZWIAZKACH HETEROSEKSUAL- NYCH Anita Machaj, Edyta Łopacka - Sęczyk

5 SEKSTURYSTYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE Karolina Redzimska KONFLIKTY MAŁŻEŃSKIE W PERSPEKTYWIE CYKLU ŻYCIA RODZINNEGO Agata Woźniak Godz SESJA PREZENTACJI (UWAGA: Autorzy, których nazwiska podkreślono, przedstawią skrót swoich prac w formie bezpośredniego wystąpienia na tej Sesji, natomiast wszystkie prace zamieszczone w programie są dostępne bez skrótów w MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH.) ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SEKSUALNEGO U MĘŻCZYZN PO WIRUSOWYM ZA- PALENIU WĄTROBY TYPU B - WYZWANIA EDUKACYJNE (tekst) Zbigniew Bielan ZAPRZECZANIE WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (prezentacja) Anna Brytek - Matera PSYCHOLOGICZNA OPINIA SĄDOWO - SEKSUOLOGICZNA W SPRAWIE KARNEJ (tekst) Przemysław Bury ARKUSZ WYWIADU DIAGNOSTYCZNEGO W BADANIU TRANSSEKSUALIZMU TYPU K/M (prezentacja) Anna Gulczyńska KONTROWERSJE WOKÓŁ PORNOGRAFII. CO SIĘ ZMIENIŁO W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT? (tekst) Alina Henzel - Korzeniowska, Jerzy Więznowski AKTYWNOŚĆ I SATYSFAKCJA SEKSUALNA WSPÓŁCZESNYCH NAUCZYCIELI W ICH ZWIĄZKACH PARNERSKICH (prezentacja) Barbara Jankowiak NORMY W ZACHOWANIU SEKSUALNYM A EKSHIBICJONIZM (prezentacja) Agnieszka Juszczyk ZASTOSOWANIE MATAFORY W TERAPII ZABURZEŃ SEKSUALNYCH (prezentacja) Agnieszka Juszczyk EDUKACJA SEKSUALNA, JAKO FORMA PROFILAKTYKI ZABURZEN I PROMOCJI ZDROWIA SEKSUALNEGO (prezentacja) Ewa Kasperek- Golimowska PROBLEMY ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I WYCHOWANIA OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (tekst) Katarzyna Konarkowska

6 PSYCHOPATOLOGIA STANÓW ZAKOCHANIA (prezentacja) Krzysztof Korona CECHY ATRAKCYJNEGO PARTNERA W PERCEPCJI MŁODYCH DOROSŁYCH (tekst) Edyta Łopacka - Sęczyk, Anita Machaj ZNACZENIE CZYNNIKÓW SPOŁECZNO - KULTUROWYCH W PROCESIE PRZYSWAJANIA STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ (prezentacja) Edyta Łopacka - Sęczyk, TEMPERAMENT A MASTURBACJA U KOBIET (tekst) Ewelina Makulska - Gertruda MASTURBACJA U KOBIET (prezentacja) Ewelina Makulska - Gertruda PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA (tekst i prezentacja) Izabela Stankowska CYBERSEKS (prezentacja) Katarzyna Waszyńska SEKSUALNOŚĆ KOBIET W OKRESIE PIERWSZEGO ROKU PO PORODZIE (prezentacja) Kinga Więznowska - Mączyńska, Jerzy Więznowski JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SEKSU I MIŁO- ŚCI (tekst i prezentacja) Paulina Wnukiewicz, Mateusz Hędzelek, Kristian Siłakowski, Marcin Wnuk SEKSUALNOŚĆ NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA (prezentacja) Wojciechowska Aneta SEKSUALNOŚĆ KOBIETY A RAK SZYJKI MACICY (tekst) Beata Wróbel DYSKUSJA POSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI Prezes ZG PTT - prof. Lechosław Gapik * * * * * * * PONADTO W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH znajdują się: KATALOG: Wybrane prace dyplomowe absolwentów STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, UAM - Poznań FANTAZJE SEKSUALNE MŁODYCH DOROSŁYCH STANU WOLNEGO (tekst) Monika Cebulska GRANICE NORMY SEKSUALNEJ W GŁÓWNYCH SYSTEMACH RELIGIJNYCH (prezentacja) Sylwia Dybiec

7 REALIZACJA MARZEŃ SEKSUALNYCH W RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ (prezentacja) Marta Górecka CZYNNIKI ZABURZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SEKSUALNĄ W KONFLIKTACH MAŁŻEŃSKICH (tekst) Karolina Gutkowska FANTAZJE SEKSUALNE STUDENTÓW (prezentacja) Kinga Jama CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH NAUCZYCIELI (tekst) Barbara Jankowiak PROGRAM EDUKACJI SEKSUALNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (prezentacja) Agnieszka Juszczyk CHARAKTERYSTYKA PRASOWYCH OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH (prezentacja) Monika Łupińska - Pędziwiatr PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE NIEWIERNOŚCI KOBIET W ZWIĄZKACH HETEROSEK- SUALNYCH (tekst) Anita Machaj ŻYCIE SEKSUALNE KOBIET PO MASTEKTOMII (tekst) Hanna Pochyluk SEKSTURYSTYKA (prezentacja) Karolina Redzimska WIEDZA STUDENTÓW PEDAGOGIKI NA TEMAT NERWIC SEKSUALNYCH (prezentacja) Barbara Twardowska WYCHOWANIE I EDUKACJA SEKSUALNA (prezentacja) Grzegorz Wojas EROTYKA WE WSPÓŁCZESNYCH FILMACH FABULARNYCH (prezentacja) Aleksandra Załustowicz KATALOG: VARIA STEREOTYPY ATRYBUTÓW KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI ORAZ HIERARCHII WARTOŚCI OSÓB O RÓŻNYCH ORIENTACJACH SEKSUALNYCH (tekst) Edyta Charzyńska TERAPEUTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI, RELACJE I DORADCZE FUNKCJE PEDAGOGA SPE- CJALNEGO W SYSTEMIE EDUKACYJNYM (tekst) Władysław Dykcik PROBLEMATYKA HOMOSEKSUALIZMU W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH I PUBLIKA- CJACH Z ZAKRESU EDUKACJI SEKSUALNEJ (tekst) Ewelina Flatow UWARUNKOWANIA KOBIECEGO ORGAZMU (tekst) Lechosław Gapik

8 JEDZENIE I SEKS (tekst) Lechosław Gapik PORADNICTWO ONLINE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (prezentacja) Katarzyna Konarkowska WYKORZYSTANIE SEKSUALNE - JEGO KONSEKWENCJE I TERAPIA OFIARY (tekst) Alina Radny, Artur Krzyżanowski ALFABETYCZNA LISTA AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 1. Aouil Bassam, prof. Ph. D., funkcje: Przewodniczący Sekcji Poradnictwa i Prezentacji Medialnych PTT; Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Usług Psychoedukacyjnych przy Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 2. Bielan Zbigniew, dr n. biol., funkcje: Przewodniczący Sekcji Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3. Brytek-Matera Anna, dr n. hum., funkcje: Adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 4. Bury Przemysław, dr n. hum., funkcje: Członek Założyciel PTT; Wykładowca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium. 5. Cebulska Monika, mgr psychologii, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 6. Charzyńska Edyta, studentka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 7. Dybiec Sylwia, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8. Dykcik Władysław, prof. dr hab. n. hum., funkcje: Wiceprezes PTT; Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, WSE, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 9. Filar Marian, prof. dr hab. n. praw., funkcje: Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Poseł na Sejm RP. 10. Flatow Ewelina, mgr pedagogiki, funkcje: Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 11. Gapik Lechosław prof. dr hab. n. hum., funkcje: Prezes PTT; Członek Prezydium Albert Schweitzer World Academy of Medicine; Kierownik STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

9 12. Górecka Marta, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 13. Gulczyńska Anna, mgr psychologii, funkcje: Sekretarz Generalny PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14. Gutkowska Karolina, mgr psychologii, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMO- WYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 15. Henzel-Korzeniowska Alina, mgr psychologii, funkcje: Prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej; Właściciel Centrum Usług Psychologicznych IMPARO. 16. Imieliński Kazimierz, prof. dr hab. n. med., Dr h.c. mult., funkcje: w informacji na stronie Izdebski Zbigniew, prof. dr hab. n. hum., funkcje: Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 18. Jama Kinga, studentka pedagogiki specjalnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 19. Jankowiak Barbara, dr n. hum., funkcje: Sekretarz Sekcji Psychoterapii Nerwic i Zaburzeń Psychosomatycznych PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 20. Juszczyk Agnieszka, mgr psychologii, funkcje: Trener grup w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. 21. Kasperek - Golimowska Ewa, dr n. hum., funkcje: Przewodnicząca Sekcji Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia PTT; Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22. Konarkowska Katarzyna, mgr pedagogiki specjalnej, funkcje: Wiceprzewodnicząca Sekcji Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego PTT; Społeczny kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Poznaniu. 23. Korona Krzysztof, mgr psychologii, funkcje: PSYCHOLOGY CONSULTANT (TVN, Polsat, TV4, Endemol Polska); Właściciel prywatnej firmy Psychonet.pl. 24. Krzyżanowski Artur, dr n. hum., funkcje: Pracownik Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego w Koninie. 25. Łopacka-Sęczyk Edyta, mgr psychologii, funkcje: Sekretarz Sekcji Terapii Osób z Zaburzeniami Rozwoju, PTT; Zastępca Kierownika STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 26. Łupińska-Pędziwiatr Monika, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODY- PLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

10 27. Machaj Anita, mgr psychologii i filozofii, funkcje: Sekretarz Sekcji Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 28. Makulska-Gertruda Ewelina, mgr psychologii, funkcje: Pracownik Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB und CAJ ggmbh. 29. Melosik Zbyszko, prof. dr hab. n. hum, funkcje: Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 30. Pochyluk Hanna, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 31. Radny Alina, mgr psychologii i administracji, funkcje: Pracownik Centrum Psychologiczno - Terapeutycznego Carpe Diem w Szczecinie. 32. Redzimska Karolina, mgr turystyki i rekreacji, funkcje: Członek PTT; Absolwentka STU- DIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 33. Stankowska Izabela, mgr pedagogiki, funkcje: Członek PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 34. Twardowska Barbara, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMO- WYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 35. Waszyńska Katarzyna, dr n. hum., funkcje: Skarbnik PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 36. Więznowska - Mączyńska Kinga, dr n. med., funkcje: Asystent w Klinice Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Współpracownik Wielkopolskiego Centrum Seksuologii. 37. Więznowski Jerzy, lek med., funkcje: Kierownik Wielkopolskiego Centrum Seksuologii; Konsultant Wojewódzki w zakresie seksuologii (województwo wielkopolskie). 38. Wnukiewicz Paulina, studentka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. 39. Wojas Grzegorz, mgr psychologii, funkcje: Absolwent STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 40. Wojciechowska Aneta, mgr pedagogiki specjalnej, funkcje: Doktorantka w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. 41. Woźniak Agata, dr n. hum., funkcje: Redaktor Naczelny Przeglądu Terapeutycznego - czasopisma PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11 42. Wróbel Beata, dr n. med., funkcje: Wykładowca w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. 43. Załustowicz Aleksandra, studentka pedagogiki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 44. Zdrojewicz Zygmunt, prof. dr hab. n. med., funkcje: Członek Zarządu Głównego PTT; Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Akademia Medyczna we Wrocławiu. SPONSORZY KONFERENCJI Dziękujemy wszystkim Szanownym Sponsorom, którzy wsparli finansowo naszą Konferencję, przyczyniając się do jej właściwego poziomu organizacyjnego.

12 KOMITET NAUKOWY HONOROWY PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. med., Dr h.c. mult. Kazimierz Imieliński PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik WICEPRZEWODNICZĄCY Prof. Ph.D. Bassam Aouil Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz CZŁONKOWIE Prof. dr hab. n. hum. Władysław Dykcik Prof. dr hab. n. praw. Marian Filar Prof. dr hab. n. hum. Danuta Głowacka Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek Prof. dr hab. n. hum. B. Harwas - Napierała Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski Prof. dr hab. n. med. Marian Kontek Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak Prof. dr hab. n. hum. Zbyszko Melosik Prof. dr hab. n. hum. Magdalena Piorunek Prof. dr hab. n. hum. Andrzej Twardowski SEKRETARZ NAUKOWY Mgr psych. Anna Gulczyńska KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik WICEPRZEWODNICZĄCY Prof. Ph.D. Bassam Aouil Dr n. med. Christian Imieliński CZŁONKOWIE Dr n. biol. Zbigniew Bielan Mgr ped. Ewelina Flatow Dr n. hum. Barbara Jankowiak Dr n. hum. Ewa Kasperek - Golimowska Mgr psych. Edyta Łopacka - Sęczyk Lek. med. Hanna Szczerba Dr n. hum. Kazimierz Szczerba Dr n. hum. Katarzyna Waszyńska Lek. med. Jerzy Więznowski SEKRETARZ ORGANIZACYJNY Mgr ped. Izabela Stankowska REDAKTOR Dr n. hum. Agata Woźniak RZECZNIK PRASOWY Mgr psych. Anita Machaj INTERNET Mgr polit. Jacek Wyszyński OBSŁUGA TECHNICZNA Michał Jankowski ZARZĄD GŁÓWNY PTT ul. Szamarzewskiego Poznań Budynek D, pokój 52 Internet: E - mail: RZECZNIK PRASOWY Mgr psych. Anita Machaj Tel SEKRETARZ ORGANIZACYJNY Mgr ped. Izabela Stankowska Tel

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII Karolina Redzimska Podyplomowe Studium Seksuologii UAM karolina.redzimska@adres.pl SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII W dniu 6 października 2006 roku

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Konteksty psychiatrii

Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo