SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTYCZNE Zarząd Główny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE 17 października godzina 9.00 POD HONOROWYM PRZEWODNICTWEM Prof. dr hab. n. hum., Dr h.c. mult. Kazimierza Imielińskiego Miejsce obrad: Hotel TRAWIŃSKI Poznań, ul. Żniwna 2

2 Podstawowym zamierzeniem organizatorów POLSKIEGO TOWARZYSTWA TE- RAPEUTYCZNEGO jest integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości ich współdziałania w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów. Sprzyjać to będzie z pewnością podmiotowemu traktowaniu pacjenta, dostrzeganiu jego dominującego ponad wszystkim - człowieczeństwa. Tym samym zależy nam na przeciwdziałaniu zdecydowanie szkodliwym dla procesu kompleksowej terapii, wyraźnie zauważalnym tendencjom separatystycznym poszczególnych grup zawodowych uczestniczących w tym procesie. Nasi członkowie - programowo - skupiają się wokół idei mądrego jednoczenia oraz współpracy tych wszystkich, którzy mogą i potrafią stosować jakąkolwiek kwalifikowaną terapię dla dobra osób potrzebujących takiej pomocy z założeń programowych POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO Inicjatywę zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: SEK- SUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE zgłosili młodzi Członkowie PTT, zaniepokojeni widocznym w ostatnich latach odchodzeniem części seksuologów polskich od pierwotnej idei pojmowania seksuologii, jako nauki o płci (sex + logos), czyli w sposób bardzo szeroki i wszechstronny. Seksuologia, w tej tradycyjnej i dobrze uzasadnionej definicji - jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę różnych specjalności biologicznych i humanistycznych, jest nauką o WSZYSTKICH uwarunkowaniach i konsekwencjach faktu, że gatunek ludzki jest dwupłciowy. Konferencja umożliwi spotkanie Profesorów - doświadczonych seksuologów oraz przedstawicieli sąsiednich dyscyplin - z młodymi naukowcami, praktykami oraz studentami, którzy dopiero przygotowują się do tej specjalności. Zainteresowanie Konferencją jest bardzo duże, a ilość zgłoszonych wystąpień przekroczyła trzykrotnie czas przeznaczony na obrady. W tej sytuacji WSZYSTKIM autorom, których zgłoszenia zostały przyjęte i którzy terminowo nadeślą swoje prace, zapewniamy aktywny udział w Konferencji poprzez zamieszczenie bez skrótów ich tekstów, prezentacji oraz plakatów w materiałach konferencyjnych, na płycie CD. UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ TĘ PŁYTĘ JUŻ W MOMENCIE REJE- STRACJI. Ponadto wszyscy zarejestrowani uczestnicy Konferencji otrzymają Potwierdzenie uczestnictwa, aktywnego lub biernego - punktowane przy ubieganiu się o Certyfikaty PTT... Z założeń programowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE Poznań, 17 października 2008

3 HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI Prof. dr hab. medycyny Kazimierz Imieliński Prezes Polskiej Akademii Medycyny (1990-), skupiającej 31 laureatów Nagrody Nobla, a 82% ogółu członków to aktualni lub byli Rektorzy oraz Dziekani uniwersyteccy (stan na marzec 2008). Prezydent Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera (1998-). Członek Kapituły Orderu POLONIA RESTITUTA przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (1998-). Prezes Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej ( ). Pierwszy kanclerz Kapituły Medalu GLORIA MEDICINE w ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ). Emerytowany kierownik jedynego w Polsce akademickiego Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Honorowy senator National Medical University w Kijowie, Honorowy Profesor 19 Uniwersytetów (Paryż, Madryt, Buenos Aires, Trujillo, Odessa, Lwów, Tomsk, Aszchabad, Bruksela i in.). 56-krotny DOCTOR HONORIS CAUSA zagranicznych Uniwersytetów z 23 państw i 4 kontynentów. Honorowy Obywatel rodzinnego miasta: Dąbrowy Górniczej. Autor ponad 260 rozpraw naukowych oraz 69 książek wydanych w 14 językach, m.in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, USA, Japonii, Syrii. Autor fundamentalnych dzieł naukowych i podręczników a także trylogii dla lekarzy specjalistów. Redaktor naukowy heptalogii napisanej przez międzynarodowy zespół specjalistów. Członek pełnoprawny 21 Akademii (w tym 8 Akademii Nauk) i wielu stowarzyszeń naukowych polskich, zagranicznych i międzynarodowych. Minister pełnomocny i senator w International Parliament for Safety and Peace w Palermo, Sycylia, Włochy. Członek honorowy 31 stowarzyszeń naukowych z 5 kontynentów. Uhonorowany licznymi tytułami honorowymi i odznaczeniami (97 krzyży, gwiazd i medali - w tym 3 krzyże komandorskie oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski) - amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi, portugalskimi, rosyjskimi, ukraińskimi, indyjskimi, japońskimi i in. (z 26 państw). Laureat Olimpijski, otrzymał Międzynarodową Nagrodę MEDAL HIPO- KRATESA na I Międzynarodowej Olimpiadzie Medycznej na Wyspie Kos, Grecja w 1996 roku za wybitny wkład w humanizację i rozwój medycyny oraz stworzenie nowego kierunku jej rozwoju - medycyny uniwersalistycznej. Trzykrotnie otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla z 9 zagranicznych Uniwersytetów, International Association of Educators for World Peace w Brukseli oraz z Parlamentu Rumunii.

4 P R O G R A M Godz POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Prezes ZG PTT - prof. Lechosław Gapik ROZPOCZĘCIE OBRAD WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE - OTWARCIE KONFERENCJI Honorowy Przewodniczący - prof. Kazimierz Imieliński UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW PTT Godz SESJA PROFESORSKA WIELO(POP)KULTUROWE SPEKTAKLE CIAŁA I SEKSUALNOŚCI Zbyszko Melosik EWOLUCJA REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH Marian Filar SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIACH NORMATYWNYCH. INTELIGENCJA SEKSUALNA (SI). Lechosław Gapik ANDROPAUZA - FAKTY I MITY Zygmunt Zdrojewicz Około PRZERWA KAWOWA - 30 minut SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - AKTUALNE ZADANIA I WYZWANIA Bassam Aouil ZDROWIE SEKSUALNE OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS Zbigniew Izdebski DYSKUSJA Godz PRZERWA SESJA PLAKATOWA RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE JAKO WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI Ewelina Flatow PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE NIEWIERNOSCI W ZWIAZKACH HETEROSEKSUAL- NYCH Anita Machaj, Edyta Łopacka - Sęczyk

5 SEKSTURYSTYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE Karolina Redzimska KONFLIKTY MAŁŻEŃSKIE W PERSPEKTYWIE CYKLU ŻYCIA RODZINNEGO Agata Woźniak Godz SESJA PREZENTACJI (UWAGA: Autorzy, których nazwiska podkreślono, przedstawią skrót swoich prac w formie bezpośredniego wystąpienia na tej Sesji, natomiast wszystkie prace zamieszczone w programie są dostępne bez skrótów w MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH.) ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SEKSUALNEGO U MĘŻCZYZN PO WIRUSOWYM ZA- PALENIU WĄTROBY TYPU B - WYZWANIA EDUKACYJNE (tekst) Zbigniew Bielan ZAPRZECZANIE WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (prezentacja) Anna Brytek - Matera PSYCHOLOGICZNA OPINIA SĄDOWO - SEKSUOLOGICZNA W SPRAWIE KARNEJ (tekst) Przemysław Bury ARKUSZ WYWIADU DIAGNOSTYCZNEGO W BADANIU TRANSSEKSUALIZMU TYPU K/M (prezentacja) Anna Gulczyńska KONTROWERSJE WOKÓŁ PORNOGRAFII. CO SIĘ ZMIENIŁO W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT? (tekst) Alina Henzel - Korzeniowska, Jerzy Więznowski AKTYWNOŚĆ I SATYSFAKCJA SEKSUALNA WSPÓŁCZESNYCH NAUCZYCIELI W ICH ZWIĄZKACH PARNERSKICH (prezentacja) Barbara Jankowiak NORMY W ZACHOWANIU SEKSUALNYM A EKSHIBICJONIZM (prezentacja) Agnieszka Juszczyk ZASTOSOWANIE MATAFORY W TERAPII ZABURZEŃ SEKSUALNYCH (prezentacja) Agnieszka Juszczyk EDUKACJA SEKSUALNA, JAKO FORMA PROFILAKTYKI ZABURZEN I PROMOCJI ZDROWIA SEKSUALNEGO (prezentacja) Ewa Kasperek- Golimowska PROBLEMY ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I WYCHOWANIA OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (tekst) Katarzyna Konarkowska

6 PSYCHOPATOLOGIA STANÓW ZAKOCHANIA (prezentacja) Krzysztof Korona CECHY ATRAKCYJNEGO PARTNERA W PERCEPCJI MŁODYCH DOROSŁYCH (tekst) Edyta Łopacka - Sęczyk, Anita Machaj ZNACZENIE CZYNNIKÓW SPOŁECZNO - KULTUROWYCH W PROCESIE PRZYSWAJANIA STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ (prezentacja) Edyta Łopacka - Sęczyk, TEMPERAMENT A MASTURBACJA U KOBIET (tekst) Ewelina Makulska - Gertruda MASTURBACJA U KOBIET (prezentacja) Ewelina Makulska - Gertruda PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA (tekst i prezentacja) Izabela Stankowska CYBERSEKS (prezentacja) Katarzyna Waszyńska SEKSUALNOŚĆ KOBIET W OKRESIE PIERWSZEGO ROKU PO PORODZIE (prezentacja) Kinga Więznowska - Mączyńska, Jerzy Więznowski JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SEKSU I MIŁO- ŚCI (tekst i prezentacja) Paulina Wnukiewicz, Mateusz Hędzelek, Kristian Siłakowski, Marcin Wnuk SEKSUALNOŚĆ NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA (prezentacja) Wojciechowska Aneta SEKSUALNOŚĆ KOBIETY A RAK SZYJKI MACICY (tekst) Beata Wróbel DYSKUSJA POSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI Prezes ZG PTT - prof. Lechosław Gapik * * * * * * * PONADTO W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH znajdują się: KATALOG: Wybrane prace dyplomowe absolwentów STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, UAM - Poznań FANTAZJE SEKSUALNE MŁODYCH DOROSŁYCH STANU WOLNEGO (tekst) Monika Cebulska GRANICE NORMY SEKSUALNEJ W GŁÓWNYCH SYSTEMACH RELIGIJNYCH (prezentacja) Sylwia Dybiec

7 REALIZACJA MARZEŃ SEKSUALNYCH W RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ (prezentacja) Marta Górecka CZYNNIKI ZABURZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SEKSUALNĄ W KONFLIKTACH MAŁŻEŃSKICH (tekst) Karolina Gutkowska FANTAZJE SEKSUALNE STUDENTÓW (prezentacja) Kinga Jama CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH NAUCZYCIELI (tekst) Barbara Jankowiak PROGRAM EDUKACJI SEKSUALNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (prezentacja) Agnieszka Juszczyk CHARAKTERYSTYKA PRASOWYCH OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH (prezentacja) Monika Łupińska - Pędziwiatr PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE NIEWIERNOŚCI KOBIET W ZWIĄZKACH HETEROSEK- SUALNYCH (tekst) Anita Machaj ŻYCIE SEKSUALNE KOBIET PO MASTEKTOMII (tekst) Hanna Pochyluk SEKSTURYSTYKA (prezentacja) Karolina Redzimska WIEDZA STUDENTÓW PEDAGOGIKI NA TEMAT NERWIC SEKSUALNYCH (prezentacja) Barbara Twardowska WYCHOWANIE I EDUKACJA SEKSUALNA (prezentacja) Grzegorz Wojas EROTYKA WE WSPÓŁCZESNYCH FILMACH FABULARNYCH (prezentacja) Aleksandra Załustowicz KATALOG: VARIA STEREOTYPY ATRYBUTÓW KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI ORAZ HIERARCHII WARTOŚCI OSÓB O RÓŻNYCH ORIENTACJACH SEKSUALNYCH (tekst) Edyta Charzyńska TERAPEUTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI, RELACJE I DORADCZE FUNKCJE PEDAGOGA SPE- CJALNEGO W SYSTEMIE EDUKACYJNYM (tekst) Władysław Dykcik PROBLEMATYKA HOMOSEKSUALIZMU W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH I PUBLIKA- CJACH Z ZAKRESU EDUKACJI SEKSUALNEJ (tekst) Ewelina Flatow UWARUNKOWANIA KOBIECEGO ORGAZMU (tekst) Lechosław Gapik

8 JEDZENIE I SEKS (tekst) Lechosław Gapik PORADNICTWO ONLINE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (prezentacja) Katarzyna Konarkowska WYKORZYSTANIE SEKSUALNE - JEGO KONSEKWENCJE I TERAPIA OFIARY (tekst) Alina Radny, Artur Krzyżanowski ALFABETYCZNA LISTA AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 1. Aouil Bassam, prof. Ph. D., funkcje: Przewodniczący Sekcji Poradnictwa i Prezentacji Medialnych PTT; Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Usług Psychoedukacyjnych przy Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 2. Bielan Zbigniew, dr n. biol., funkcje: Przewodniczący Sekcji Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 3. Brytek-Matera Anna, dr n. hum., funkcje: Adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 4. Bury Przemysław, dr n. hum., funkcje: Członek Założyciel PTT; Wykładowca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium. 5. Cebulska Monika, mgr psychologii, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 6. Charzyńska Edyta, studentka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 7. Dybiec Sylwia, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8. Dykcik Władysław, prof. dr hab. n. hum., funkcje: Wiceprezes PTT; Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, WSE, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 9. Filar Marian, prof. dr hab. n. praw., funkcje: Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Poseł na Sejm RP. 10. Flatow Ewelina, mgr pedagogiki, funkcje: Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 11. Gapik Lechosław prof. dr hab. n. hum., funkcje: Prezes PTT; Członek Prezydium Albert Schweitzer World Academy of Medicine; Kierownik STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

9 12. Górecka Marta, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 13. Gulczyńska Anna, mgr psychologii, funkcje: Sekretarz Generalny PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14. Gutkowska Karolina, mgr psychologii, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMO- WYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 15. Henzel-Korzeniowska Alina, mgr psychologii, funkcje: Prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej; Właściciel Centrum Usług Psychologicznych IMPARO. 16. Imieliński Kazimierz, prof. dr hab. n. med., Dr h.c. mult., funkcje: w informacji na stronie Izdebski Zbigniew, prof. dr hab. n. hum., funkcje: Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 18. Jama Kinga, studentka pedagogiki specjalnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 19. Jankowiak Barbara, dr n. hum., funkcje: Sekretarz Sekcji Psychoterapii Nerwic i Zaburzeń Psychosomatycznych PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 20. Juszczyk Agnieszka, mgr psychologii, funkcje: Trener grup w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. 21. Kasperek - Golimowska Ewa, dr n. hum., funkcje: Przewodnicząca Sekcji Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia PTT; Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22. Konarkowska Katarzyna, mgr pedagogiki specjalnej, funkcje: Wiceprzewodnicząca Sekcji Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego PTT; Społeczny kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Poznaniu. 23. Korona Krzysztof, mgr psychologii, funkcje: PSYCHOLOGY CONSULTANT (TVN, Polsat, TV4, Endemol Polska); Właściciel prywatnej firmy Psychonet.pl. 24. Krzyżanowski Artur, dr n. hum., funkcje: Pracownik Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego w Koninie. 25. Łopacka-Sęczyk Edyta, mgr psychologii, funkcje: Sekretarz Sekcji Terapii Osób z Zaburzeniami Rozwoju, PTT; Zastępca Kierownika STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 26. Łupińska-Pędziwiatr Monika, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODY- PLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

10 27. Machaj Anita, mgr psychologii i filozofii, funkcje: Sekretarz Sekcji Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 28. Makulska-Gertruda Ewelina, mgr psychologii, funkcje: Pracownik Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB und CAJ ggmbh. 29. Melosik Zbyszko, prof. dr hab. n. hum, funkcje: Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 30. Pochyluk Hanna, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 31. Radny Alina, mgr psychologii i administracji, funkcje: Pracownik Centrum Psychologiczno - Terapeutycznego Carpe Diem w Szczecinie. 32. Redzimska Karolina, mgr turystyki i rekreacji, funkcje: Członek PTT; Absolwentka STU- DIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 33. Stankowska Izabela, mgr pedagogiki, funkcje: Członek PTT; Doktorantka w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 34. Twardowska Barbara, mgr pedagogiki, funkcje: Absolwentka STUDIÓW PODYPLOMO- WYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 35. Waszyńska Katarzyna, dr n. hum., funkcje: Skarbnik PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 36. Więznowska - Mączyńska Kinga, dr n. med., funkcje: Asystent w Klinice Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Współpracownik Wielkopolskiego Centrum Seksuologii. 37. Więznowski Jerzy, lek med., funkcje: Kierownik Wielkopolskiego Centrum Seksuologii; Konsultant Wojewódzki w zakresie seksuologii (województwo wielkopolskie). 38. Wnukiewicz Paulina, studentka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. 39. Wojas Grzegorz, mgr psychologii, funkcje: Absolwent STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie SEKSUOLOGII, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 40. Wojciechowska Aneta, mgr pedagogiki specjalnej, funkcje: Doktorantka w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. 41. Woźniak Agata, dr n. hum., funkcje: Redaktor Naczelny Przeglądu Terapeutycznego - czasopisma PTT; Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11 42. Wróbel Beata, dr n. med., funkcje: Wykładowca w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. 43. Załustowicz Aleksandra, studentka pedagogiki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 44. Zdrojewicz Zygmunt, prof. dr hab. n. med., funkcje: Członek Zarządu Głównego PTT; Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Akademia Medyczna we Wrocławiu. SPONSORZY KONFERENCJI Dziękujemy wszystkim Szanownym Sponsorom, którzy wsparli finansowo naszą Konferencję, przyczyniając się do jej właściwego poziomu organizacyjnego.

12 KOMITET NAUKOWY HONOROWY PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. med., Dr h.c. mult. Kazimierz Imieliński PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik WICEPRZEWODNICZĄCY Prof. Ph.D. Bassam Aouil Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz CZŁONKOWIE Prof. dr hab. n. hum. Władysław Dykcik Prof. dr hab. n. praw. Marian Filar Prof. dr hab. n. hum. Danuta Głowacka Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek Prof. dr hab. n. hum. B. Harwas - Napierała Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski Prof. dr hab. n. med. Marian Kontek Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak Prof. dr hab. n. hum. Zbyszko Melosik Prof. dr hab. n. hum. Magdalena Piorunek Prof. dr hab. n. hum. Andrzej Twardowski SEKRETARZ NAUKOWY Mgr psych. Anna Gulczyńska KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik WICEPRZEWODNICZĄCY Prof. Ph.D. Bassam Aouil Dr n. med. Christian Imieliński CZŁONKOWIE Dr n. biol. Zbigniew Bielan Mgr ped. Ewelina Flatow Dr n. hum. Barbara Jankowiak Dr n. hum. Ewa Kasperek - Golimowska Mgr psych. Edyta Łopacka - Sęczyk Lek. med. Hanna Szczerba Dr n. hum. Kazimierz Szczerba Dr n. hum. Katarzyna Waszyńska Lek. med. Jerzy Więznowski SEKRETARZ ORGANIZACYJNY Mgr ped. Izabela Stankowska REDAKTOR Dr n. hum. Agata Woźniak RZECZNIK PRASOWY Mgr psych. Anita Machaj INTERNET Mgr polit. Jacek Wyszyński OBSŁUGA TECHNICZNA Michał Jankowski ZARZĄD GŁÓWNY PTT ul. Szamarzewskiego Poznań Budynek D, pokój 52 Internet: E - mail: RZECZNIK PRASOWY Mgr psych. Anita Machaj Tel SEKRETARZ ORGANIZACYJNY Mgr ped. Izabela Stankowska Tel

II Ogólnopolska Konferencja. z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI. Lublin, 23 maja 2012 r.

II Ogólnopolska Konferencja. z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI. Lublin, 23 maja 2012 r. II Ogólnopolska Konferencja z cyklu Gra o życie zatytułowana CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI Lublin, 23 maja 2012 r. Aula Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II C-1031, Collegium

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII Karolina Redzimska Podyplomowe Studium Seksuologii UAM karolina.redzimska@adres.pl SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII W dniu 6 października 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku?

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? ZAPROSZENIE Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w MIEJSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO SZKOLENIOWEJ Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? 2 października 2008 r. Górnośląskie Centrum Kultury pl. Sejmu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekomendacyjnej POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO ds. Certyfikatów

Regulamin Komisji Rekomendacyjnej POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO ds. Certyfikatów Regulamin Komisji Rekomendacyjnej POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO ds. Certyfikatów zatwierdzony przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 19.06.2011 r. i poprawiony w styczniu 2015r w wyniku głosowania

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference PREZENTACJA PREZENTACJA PROJEKTU Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej Ogólnopolska Konferencja Naukowa International Conference Developments PRAWNE, MEDYCZNE and

Bardziej szczegółowo

Wokół sztuki akuszeryjnej

Wokół sztuki akuszeryjnej STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POŁOŻNYCH PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA?

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Strona1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Organizator: Koło Naukowe Młodych Europejczyków Politechniki Opolskiej, Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA

Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA. Seksuologia kliniczna I EDYCJA Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej PODYPLOMOWE STUDIA Seksuologia kliniczna I EDYCJA 2015/2016 Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Informacje o Studenckim Psychologicznym Kole Naukowym

Informacje o Studenckim Psychologicznym Kole Naukowym Informacje o Studenckim Psychologicznym Kole Naukowym Dane kontaktowe: Adres Jednostki: Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań Telefon do Jednostki: 061 854 72 73 lub 061 854 72 74, 061

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Spokojnie to TYLKO autyzm

Spokojnie to TYLKO autyzm PRELEGENCI KONFERENCJI Spokojnie to TYLKO autyzm Lidia Domańska Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, superwizor, terapeuta oraz konsultant Odbyła staż w Princeton Child Development

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

i uczeń w Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

06-07 maja 2014, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

06-07 maja 2014, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VI WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO

Bardziej szczegółowo

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu 40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa International Day of Physiotherapy 26-27.06.2015r. Szanowni Państwo, Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z czterech Wydziałów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

LISTA CERTYFIKOWANYCH MEDIATORÓW STAŁYCH Z MIEJSCEM MEDIACJI PRZY FUNDACJI LUB INNYM WSKAZANYM PRZEZ MEDIATORA MIEJSCU

LISTA CERTYFIKOWANYCH MEDIATORÓW STAŁYCH Z MIEJSCEM MEDIACJI PRZY FUNDACJI LUB INNYM WSKAZANYM PRZEZ MEDIATORA MIEJSCU LISTA CERTYFIKOWANYCH MEDIATORÓW STAŁYCH Z MIEJSCEM MEDIACJI PRZY FUNDACJI LUB INNYM WSKAZANYM PRZEZ MEDIATORA MIEJSCU L.p. Nazwisko i imię Wykształcenie / aktualna praktyka Zasięg mediacji i dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r.

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6 24.11.2011 r. DZIEŃ I 08.30-9.00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych

Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE Świat wewnętrzny pacjentów schizoidalnych Materiały konferencyjne 7 września 2013 r. Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Seksuologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Seksuologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod SE modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Seksuologia Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej Zakład Komunikacji Językowej Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Oddział w Kielcach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek ZAPROSZENIE XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Jego Magnificencji Rektora

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. niepełnosprawnością we współczesnej rzeczywistości społecznej ukierunkowania i możliwości wspomagania rozwoju, UMK, Toruń 24.

Zaproszenie. niepełnosprawnością we współczesnej rzeczywistości społecznej ukierunkowania i możliwości wspomagania rozwoju, UMK, Toruń 24. Zaproszenie UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu - Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Osoba z niepełnosprawnością we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

Łódź, 25 26 września 2008 r.

Łódź, 25 26 września 2008 r. K O N F E R E N C J A Problemy rzecznictwa i reprezentacji środowiskowej osób niepełnosprawnych Łódź, 25 26 września 2008 r. współorganizatorzy: Wydział Spraw Społecznych UMŁ Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM PROGRAM Konferencja Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego 22.11.2013r. Białystok Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.00-

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy. Teoria i praktyka.

Promocja zdrowia z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy. Teoria i praktyka. III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA KRAKÓW, 24.09.2016 R. Promocja zdrowia z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy. Teoria i praktyka. BARBARA KOSTECKA(1,

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia w opiece hospicyjno paliatywnej Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Nowe wyzwania w odniesieniu do ludzi u schyłku życia

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Polski Związek Logopedów Dokonanie wstępnej syntezy stanu wiedzy roli głosu jako narzędzia komunikacji językowej Wzbogacenie zasobu informacji naukowych w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów zaburzeń głosu oraz diagnozy

Bardziej szczegółowo

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r.

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r. Warszawskie Spotkania Balintowskie SYMPOZJUM NAUKOWO SZKOLENIOWE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07. 06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny

Bardziej szczegółowo

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII PIERWSZA WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH GDAŃSK, 15 MAJA 2014 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ, który odbędzie się w dniach 17 19 września 2015 r. w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7784 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 14,80 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Naukowa. Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. i Dyrektora Instytutu Psychologii

II Konferencja Naukowa. Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. i Dyrektora Instytutu Psychologii UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii II Konferencja Naukowa Studiów Podyplomowych: Edukacji i rehabilitacji osób z edycja XV i Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

Bardziej szczegółowo

II ZACHODNIOPOMORSKIE DNI GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII

II ZACHODNIOPOMORSKIE DNI GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO ZAKŁAD FARMAKOLOGII OGÓLNEJ I FARMAKOEKONOMIKI PUM W SZCZECINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, , Organizatorzy

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, ,  Organizatorzy Ogólnopolska konferencja Edukacja przygodą Warszawa, 24-25.05.2013, www.edukacjaprzygoda.pl Organizatorzy Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polki wczoraj, dziś i jutro

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polki wczoraj, dziś i jutro I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polki wczoraj, dziś i jutro Łódź, 08 09 kwietnia 2016 r. Szanowni Państwo, Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje naukowe. Historia zatrudnienia i pracy. Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Kwalifikacje naukowe. Historia zatrudnienia i pracy. Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Kwalifikacje naukowe ANNA IZABELA BRZEZIŃSKA (ur. w Ostrowie Wielkopolskim): psycholog (absolwentka UAM 1972), profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Maria Parobkiewicz- Jasielska

Aleksandra Maria Parobkiewicz- Jasielska Curriculum vitae Aleksandra Maria Parobkiewicz- Jasielska Magisterium 1996 Psychologia, psychologia kliniczna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Interpretacja komunikatów symbolicznych przez aleksytymików

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo