Obszary zastosowa urzdze PIX firmy CISCO ze scenariuszami wdroe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszary zastosowa urzdze PIX firmy CISCO ze scenariuszami wdroe."

Transkrypt

1 Obszary zastosowa urzdze PIX firmy CISCO ze scenariuszami wdroe. Dariusz Szymaski Nr indeksu 693

2 1. ciana ogniowa CISCO PIX Cztery główne cechy cian ogniowych Cisco Secure PIX powoduj e jest to zazwyczaj główne, nowoczesne technicznie, i dobre zabezpieczenie, wykorzystujce: zabezpieczenia systemu czasu rzeczywistego, algorytm ASA proxy z przycinaniem (cut-through) nadmiarowo 1.1 Zabezpieczenia czasu rzeczywistego W przeciwnoci do wikszoci cian ogniowych urzdzenia Cisco PIX działaj w pojedynczym osadzonym systemie. Inne ciany ogniowe zwykle uruchamiaj aplikacj zabezpieczajc w ramach istniejcego systemu operacyjnego, PIX ma własny system odpowiedzialny za obsług urzdzenia. Jest to korzystne z nastpujcych powodów: Wiksze bezpieczestwo rodowisko obsługi PIX to pojedynczy system, który został zaprojektowany z myl o funkcjonalnoci i bezpieczestwie. Poniewa nie ma podziału na system operacyjny i aplikacj ciany ogniowej, brak w nim znanych słabych punktów do wykorzystania. Lepsza funkcjonalno - Jednolite rodowisko operacyjne wymaga mniej czynnoci podczas konfiguracji systemu. Na przykład gdy wiele adresów IP jest zwizanych z interfejsem zewntrznym ciany ogniowej aplikacji, która działa w zwykłym systemie operacyjnym, trzeba konfigurowa czci sieci systemu operacyjnego protokół ARP i routingu stosowa ACL lub reguły do ciany ogniowej. W cianie ogniowej Cisco PIX wszystkie te funkcje s łczone do jednego systemu. Gdy tylko adres IP zostaje powizany z interfejsem, PIX automatycznie odpowiada na danie ARP o ten adres, bez potrzeby szczegółowej konfiguracji. Wiksza wydajno Poniewa rodowisko uytkowe jest pojedynczym elementem, pozwala to na sprawne przetwarzanie i znacznie wiksz wydajno. ciana ogniowa Cisco PIX 535 moe obsłuy równoległych połcze podczas utrzymania kontroli stanu wszystkich połcze.

3 1.2 Alogorytm ASA Algorytm ASA jest kluczem do kontroli połczenia stanu ciany ogniowej Cisco PIX. Tworzy on tabel przepływu sesji stanu (inaczej zwan tabel stanów), w której s zapisywane adresy ródłowe i docelowe. Dziki uyciu ASA ciana ogniowa Cisco PIX moe realizowa filtrowanie stanu w połczeniu z filtrowaniem pakietów. 1.3 Proxy z przycinaniem Przycinanie (cut-through) jest metod, która w sposób przezroczysty wykonuje uwierzytelnianie i autoryzacj wchodzcych i wychodzcych połcze ciany ogniowej. Metoda ta powoduje bardzo małe obcienie i zapewnia istotne polepszenie wydajnoci aplikacji ciany ogniowej proxy. 1.4 Nadmiarowo Cisco Secure PIX serii 515 i wyszej mog by konfigurowane w pary z najwaniejszym systemem, gotowym zawsze do działania. Nadmiarowo i niezawodno sprawiaj, e PIX nadaje si do ochrony krytycznych segmentów sieci. Jeli zawodzi najmniejsza ciana ogniowa, zastpcza automatycznie przejmuje obowizki, zasadniczo zmniejszajc moliwoci zatoru w sieci. 2. Modele cian ogniowych Cisco PIX i ich cechy. Obecnie na rynku znajduje si sze modeli cian ogniowych Cisco PIX. Reprezentuj one zakres usług zaspokajajcych potrzeby uytkowników od segmentu SOHO a do wielkich sieci korporacyjnych.

4 Cisco Secure PIX 501 dla małych biur, ma zintegrowany przełcznik 10/100 Cisco Secure PIX dla oddziałów firm, ma dwa interfejsy ethernetowe 10 BASE-T Cisco Secure PIX dla małych i rednich firm Cisco Secure PIX 520 do sieci w duych firmach obecnie ju nie produkowany stopniowo wycofywany z rynku Cisco Secure PIX 525 do sieci korporacyjnych i dostawców usług (ISP) Cisco Secure PIX 535 do duych sieci korporacyjnych i dostawców usług (ISP) Cisco Secure PIX 501 Jest wyposaona w procesor 133MHz 16MB RAM i 8MB pamici Flash oraz zewntrzny interfejs Ethernet i zintegrowany czteroportowy koncentrator po stronie wew. Ma równie 9600 bodowy port konsoli uywany do lokalnego zarzdzania. Jednak model ten nie obsługuje mechanizmu failover. Cechy modelu: Maksymalna przepustowo dla tekstu niezaszyfrowanego 10Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem DES 6 Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem 3DES 3 Mbps Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Maksymalna liczba jednoczesnych udziałów VPN 5 Cisco Secure PIX 506 Jest wyposaona w procesor 200MHz 32MB RAM i 8MB pamici Flash oraz zewntrzny i wewntrzny interfejs Ethernet. Ma równie 9600 bodowy port konsoli uywany do lokalnego zarzdzania. Jednak model ten nie obsługuje mechanizmu failover. Cechy modelu: Maksymalna przepustowo dla tekstu niezaszyfrowanego 20Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem DES 20 Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem 3DES 10 Mbps Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Maksymalna liczba jednoczesnych udziałów VPN 25

5 Cisco Secure PIX 515 Jest wyposaona w procesor 433MHz 32MB lub 64MB RAM i 16MB pamici Flash, dwa stałe interfejsy Ethernet, oraz dwa złcza PCI w których mona zainstalowa dodatkowe interfejsy (maks. cztery). Ma równie 9600 bodowy port konsoli uywany do lokalnego zarzdzania. Model ten obsługuje mechanizm failover przy uyciu kabla failover podłczonego do złcza szeregowego o przepustowoci 115kbps. System PIX Firewall OS w wersji 6.2 oferuje równie rozbudowan funkcj dalekosinego failover. Obudowa jest przystosowana do montau w szafach. Cechy modelu: Maksymalna przepustowo dla tekstu niezaszyfrowanego 188Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem DES 100 Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem 3DES 63 Mbps Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Maksymalna liczba jednoczesnych udziałów VPN 2000 Model 515 pozwala na zainstalowanie do czterech dodatkowych interfejsów. Moe to by równie pojedyncza karta z czterema interfejsami. Urzdzenie automatycznie rozpoznaje zainstalowane interfejsy i przydziela im numery. PIX 515 moe działa te z kart akceleratora VPN (VAC). Karta VAC przejmuje wiksz cz przetwarzania pakietów VPN, odciajc procesor ciany ogniowej i zwikszajc w ten sposób wydajno. Cisco Secure PIX 525 Jest wyposaona w procesor 600MHz do 256MB RAM i 16MB pamici Flash, dwa stałe interfejsy Ethernet, oraz trzy złcza PCI w których mona zainstalowa dodatkowe interfejsy (maks.dziesi). Ma równie 9600 bodowy port konsoli uywany do lokalnego zarzdzania. Model ten obsługuje mechanizm failover przy uyciu kabla failover podłczonego do złcza szeregowego o przepustowoci 115kbps. Cechy modelu:

6 Maksymalna przepustowo dla tekstu niezaszyfrowanego 370Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem DES 100 Mbps Maksymalna przepustowo z szyfrowaniem 3DES 100 Mbps Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Maksymalna liczba jednoczesnych udziałów VPN 2000 PIX 525 moe działa te z kart akceleratora VPN (VAC). Karta VAC przejmuje wiksz cz przetwarzania pakietów VPN, odciajc procesor ciany ogniowej i zwikszajc w ten sposób wydajno. 3. Przykładowe konfiguracje pracy Cisco PIX Przykład pokazuje jak zabezpieczy sie z wykorzystaniem routerów Cisco i firewalla Cisco PIX. Istniej tutaj 3 poziomy zabezpiecze (dwa routery i Cisco PIX) oraz monitorowanie przez syslog server które moe pomóc w identyfikowaniu potencjalnych ataków bezpieczestwa.

7 3.1 Pliki konfiguracyjne Cisco PIX!--- To set the outside address of the PIX Firewall: ip address outside !--- To set the inside address of the PIX Firewall: ip address inside !--- To set the global pool for hosts inside the firewall: global (outside) !--- To allow hosts in the network to be!--- translated through the PIX: nat (inside) !--- To configure a static translation for an admin workstation!--- with local address : static (inside,outside) !--- To allow syslog packets to pass through the PIX from RTRA.!--- You can use conduits OR access-lists to permit traffic.!--- Conduits has been added to show the use of the command,!--- however they are commented in the document, since the!--- recommendation is to use access-list.!--- To the admin workstation (syslog server):!--- Using conduit:!--- conduit permit udp host eq 514 host !---Using access-list: Access-list 101 permit udp host host eq 514 Access-group 101 in interface outside!--- To permit incoming mail connections to : static (inside, outside) !--- Using conduits!--- conduit permit TCP host eq smtp any!--- Using Access-lists, we use access-list 101!--- which is already applied to interface outside. Access-list 101 permit tcp any host eq smtp!--- PIX needs static routes or the use of routing protocols!--- to know about networks not directly connected.!--- Add a route to network x/24. route inside !--- Add a default route to the rest of the traffic

8 !--- going to the internet. Route outside !--- To enable the Mail Guard feature!--- to accept only seven SMTP commands!--- HELO, MAIL, RCPT, DATA, RSET, NOOP, and QUIT:!--- (This may be turned off to permit ESMTP by negating with!--- the no fixup protocol smtp 25 command): fixup protocol smtp 25!--- To allow Telnet from the inside workstation at !--- into the inside interface of the PIX: telnet !--- To turn on logging: logging on!--- To turn on the logging facility 20: logging facility 20!--- To turn on logging level 7: logging history 7!--- To turn on the logging on the inside interface: logging host inside Router RTRA no service tcp small-servers!--- Prevents some attacks against the router itself. logging trap debugging!--- Forces the router to send a message!--- to the syslog server for each and every!--- event on the router, including packets denied!--- access through access lists and!--- configuration changes. This acts as an early warning system to the system!--- administrator that someone is trying to break in, or has broken in and is!--- trying to create a "hole" in their firewall. logging !--- The router logs all events to this!--- host, which in this case is the!--- "outside" or "translated" address of the system!--- administrator's workstation. enable secret xxxxxxxxxxx interface Ethernet 0 ip address

9 interface Serial 0 ip unnumbered ethernet 0 ip access-group 110 in!--- Shields the PIX Firewall and the HTTP/FTP!--- server from attacks and guards!--- against spoofing attacks (see access list definition below). access-list 110 deny ip any log!--- RTRA and the PIX Firewall.!--- This is to prevent spoofing attacks. access-list 110 deny ip any host log!--- Prevents direct attacks against the!--- PIX Firewall's outside interface and!--- logs any attempts to connect to the PIX's!--- outside interface to the syslog server. access-list 110 permit tcp any established!--- Permits packets which are part!--- of an established TCP session. access-list 110 permit tcp any host eq ftp!--- Allows FTP connections into the FTP/HTTP server. access-list 110 permit tcp any host eq ftp-data!--- Allows ftp-data connections into the FTP/HTTP server. access-list 110 permit tcp any host eq www!--- Allows HTTP connections into the FTP/HTTP server. access-list 110 deny ip any host log!--- Disallows all other connections to!--- the FTP/HTTP server, and logs any attempt!--- to connect this server to the syslog server. access-list 110 permit ip any !--- Permits other traffic destined to the!--- network between the PIX Firewall and RTRA. line vty 0 4 login password xxxxxxxxxx access-class 10 in!--- Restricts Telnet access to the router!--- to those IP addresses listed in!--- access list 10, which is detailed below. access-list 10 permit ip !--- Permits only the administrator's workstation

10 !--- to Telnet into the router; this!--- access list may need to be changed to permit!--- access from the Internet for!--- maintenance, but should contain as few!--- entries as possible. Router logging trap debugging logging !--- Log all activity on this router to the!--- syslog server on the administrator's!--- workstation, including configuration changes. interface Ethernet 0 ip address no ip proxy-arp ip access-group 110 in!--- Prevents inside and outside addresses!--- from mingling; guards against attacks!--- launched from the PIX Firewall or the!--- SMTP server as much as possible. access-list 110 permit udp host !--- Permits syslog messages destined!--- to the administrator's workstation. access-list 110 deny ip host any log!--- Denies any other packets sourced!--- from the PIX Firewall. access-list permit tcp host eq smtp!--- Permits SMTP mail connections from the!--- mail host to internal mail servers. access-list deny ip host !--- Denies all other traffic sourced!--- from the mail server. access-list deny ip any!--- Prevents spoofing of trusted addresses!--- on the internal network. access-list permit ip !--- Permits all other traffic sourced from!--- the network between the PIX Firewall and RTRB.

11 line vty 0 4 login password xxxxxxxxxx access-class 10 in!--- Restricts Telnet access to the router!--- to those IP addresses listed in!--- access list 10, which is detailed below. access-list 10 permit ip !--- Permits only the administrator's workstation!--- to Telnet into the router. This!--- access list may need to be changed to permit!--- access from the Internet for!--- maintenance, but should contain as few entries as possible.!--- Also, due to the fact that it is not a directly connected!--- network, a static route or routing protocol must be utilised!--- to make the router aware of network x (which is!--- inside the corporate network).

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION DEDYKOWANA ŚCIANA OGNIOWA CISCO PIX 501 CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Niezawodna, specjalizowane ściana ogniowa Cisco PIX 501 typu plug-and-play zapewnia małym biurom i telepracownikom

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Zalecenia odnośnie budowy bezpiecznego styku z siecią zewnętrzną- na podstawie architektury Cisco Systems SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Cisco Systems has created the Cisco SMB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security , Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security Appliance ASA 3. Cisco IPS 4200 4. Cisco IOS Security 2 Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Podręcznik użytkownika PL3813 / Lipiec 2008 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

MC-420 MODECOM. user s manual. wireless router ADSL

MC-420 MODECOM. user s manual. wireless router ADSL MC-420 wireless router ADSL user s manual MODECOM Contents 1. Introduction 3 1.1 Introduction 3 1.2 Product Features 4 2. Hardware Installation 6 2.1 System Requirements 6 2.2 Package Contents 6 2.3 Front

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci WAN

Wprowadzenie do sieci WAN Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT-100 3 b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo