Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu"

Transkrypt

1 Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1

2 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek Deklaracja zgodności Montaż Obsługa Ustawianie parametrów Uwagi instalatora Gwarancja Dostawa 1 x instrukcja montażu Śruby montażowe Basicline T 2

3 Deklaracja zgodności i informacje bezpieczeństwa Wstęp Dziękujemy za zakup termostatu zegarowego Basicline T. Termostat cyfrowy Basicline T wymaga zasilania 230 V i służy do regulacji instalacją ogrzewania podłogowego. Elektroniczny regulator temperatury dla max 5 siłowników z dużym wyświetlaczem i zegarem cyfrowym, umożliwiający programowanie temperatury przez siedem dni w tygodniu. Możliwość pełnienia funkcji pilota dla termostatu pokojowego. Zakres regulacji: 5-30 C; obniżenie nocne: 2-10 C (regulowane); Kolor: biały. Przewód min 4 x 0,75-1,5 mm 2. Informacje bezpieczeństwa Produkt powinien być używany zgodnie z dyrektywami. Termostat jest przewidziany do sterownia instalacją ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach. Instalacja Instalacja produktu powinna być wykonana przez fachowca z zastosowaniem dyrektyw, instrukcji, oznaczeń obowiązujących w kraju, w którym ma być zainstalowany. Nie zastosowanie się do wytycznych dyrektyw, wskazówek, instrukcji, może spowodować zagrożenie. Deklaracja zgodności Produkt posiada deklarację zgodności CE i spełnia następujące dyrektywy WE: Przed instalacją należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Dyrektywa 2004/108 /WE Kompatybilność elektromagnetyczna (produktów elektrycznych i elektronicznych) Dyrektywa 2006/95 / WE (dyrektywa niskonapięciowa) 3

4 Deklaracja zgodności i informacje bezpieczeństwa Zagrożenia Termostat odłączyć od zasilania przed zdjęciem obudowy. 230 V AC Awaria Usunąć przewód zasilający od zacisków Ustawienia parametrów instalacji Dostępny jest rozdział dotyczący ustawienia termostatu. Wszelkie zmiany ustawień powinien wykonać instalator lub właściwa osoba, która posiada stosowną wiedzę na temat regulacji ogrzewaniem podłogowym. Zmiana tych ustawień może przynieść złe konsekwencje dla instalacji, patrz str. 41. Dla instalatora Zaleca się, aby każda zmiana parametrów była zapisana na formularzu Uwagi instalatora. w termostacie. 4

5 Instalacja Podłączenie Podłączenie Zasilanie 230 VAC Napięcie zasilające dla termostat u i podłączone Wyjście. Tył obudowy Basicline T Podłączenie NSB (obniżenie nocne) Zastosowanie dla 230 V Wyjście dla innego termostatu, patrz str. 8. Przyłączenie czujników S1, S2 (Opcjonalnie) Może być stosowany dla zewnętrznego czujnika powietrza lub czujnika podłogowego. 5

6 Instalacja Montaż termostatu Ostrożnie odblokować przednią obudowę Ostrożnie zdjąć przednią obudowę Montaż na ścianie Termostat nadaje się do puszki instalacyjnej z odstępem otworów 60 mm. Tylko do puszki z pionowym otworami montażowymi 6

7 Instalacja Montaż termostatu Pozycja montażowa W celu zapewnienia bezawaryjnej i efektywnej pracy termostatu, należy umiejscowić urządzenie w odpowiednim miejscu, w wolnej przestrzeni na wysokości około 130 cm. Nie należy umieszczać termostatu w pobliżu źródła ciepła, za zasłonami, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o dużej wilgotności. Nie montować urządzenia na ścianie zewnętrznej. 7

8 Instalacja Podłączenie S2 Przyłączenie czujnika (opcjonalnie) S1 Przyłączenie czujnika (opcjonalnie) SL L N NSB Wyjście NSB (obniżenie nocne) Faza (siłownik zaworu rozdzielacza) Przyłączenie napięcia 230 VAC 50 Hz Zero Czujnik opcjonalny NSB dla innych termostatów Listwa zaciskowa Siłownik zaworu rozdzielacza 8

9 Instalacja Podłączenie Prosimy o sprawdzenie kompletności okablowania poszczególnych przyłączeń. Przyłączenie napięcia Przyłączenie NSB (obniżenie nocne) Przyłączenie czujników ( w razie potrzeby) Teraz można zamocować tylną obudowę na ścianie. Prosimy o zastosowanie dołączonych do opakowania śrub. Prosimy upewnić się, czy strzałka skierowana jest do góry. 9

10 Zakładanie przedniego panelu obudowy Prosimy upewnić się, czy wystaje zacisk z obudowy. Prosimy skierować przednią obudowę do górnej krawędzi panelu zamocowanego na ścianie 1 Nałożyć przedni front na górną krawędź 2 Delikatnie dociśnij. Front zatrzaśnie się poprzez Klik 10

11 Instalacja Symbole wyświetlacza 11

12 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja BOX oznacza wybór trybu pracy, np. Wysoka temperatura, oznacza, że aktualnie wybrana jest natomiast oznacza, że nie została wybrana Wysoka temperatura. Słonecznie Wysoka temperatura komfortowa. Pochmurnie Uśredniona temperatura komfortowa. Księżyc Niska temperatura komfortowa Wskaźniki programowe Wskazuje, czy program jest aktywny, czy włączony jest tryb automatyczny Auto Ein, czy program automatyczny jest wyłączony Auto aus. Wskaźnik Party Gdy aktywna jest funkcja imprezy. Wskaźnik urlopu Gdy funkcja urlopu jest aktywowana. Wskaźnik ochrony przeciwzamarzaniowej Ochrona jest aktywna nie jest dostępne w trybie chłodzenia (w odpowiednich przypadkach) 12

13 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja Zapotrzebowanie na ciepło Wskazuje, gdy jest potrzeba grzania. Wskaźnik chłodzenia Wskazuje, gdy jest potrzeba chłodzenia (w odpowiednich przypadkach) Wskaźnik temperatury Wskazuje temperaturę pomieszczenia Wskazuje nastawioną temperaturę Wskazuje inne powiązane informacje Wskaźnik dla tymczasowej manualnej regulacji temperatury Jeśli temperatura będzie zmieniana w trybie programu, zaświeci się symbol ręki do czasu rozpoczęcia następnego programu czasowego. Wskaźnik numeru programu W trybie programu AUTO ukaże się aktualnie aktywny program. Wskaźnik dni 1 = poniedziałek 13

14 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja Wskaźnik czujnika podłogi Pojawia się tylko wtedy, gdy przyłączony jest czujnik powietrza lub podłogowy. Wskaźnik ustawień Wskazuje, że urządzenie jest w trybie ustawiania. Wyświetla tryb ręczny. Wskaźnik blokady przycisków. Wskazuje, gdy przyciski zostały zablokowane. 14

15 Instalacja interfejs użytkownika Przycisk Funkcja 1. Wartość temperatury zmniejsza lub zwiększa 2. Dzień, godzina, timer, Party i urlop zmniejsza lub zwiększa 3. Wybór parametrów instalacji. 1. Wybór trybu. 2. Przytrzymać długo wciśnięty, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania. 3. Przytrzymać krótko, aby powrócić do poprzedniego ekranu - w trybie użytkownika lub ustawiania 1. OK Przycisk: przytrzymać krótko wciśnięty, aby zatwierdzić wybór. 2. Przytrzymać długo wciśnięty, aby zachować i zakończyć. 3. Przytrzymać długo wciśnięty, aby przywołać ustawienia użytkownika. Aktywacja blokady przycisków/deaktywacja. Wywołanie parametrów menu. 15

16 Instalacja pierwsze uruchomienie Wersja oprogramowania Ustawianie czasu Przy pierwszym włączeniu przejść na str

17 Instalacja objaśnienie symboli Jednokrotne przyciśnięcie x-krotne przyciśnięcie przytrzymać przez 5 sekund miga Przytrzymać krótko wciśnięty, Wcisnąć krótko, żeby zachować lub wcisnąć żeby powrócić długo, żeby zachować i opuścić menu. 17

18 Obsługa ustawianie czasu i daty 18

19 Obsługa ustawianie czasu i daty Wybór podświetlenia z lewej format 12-godzinny, wybór podświetlenia z prawej format 24- godzinny. godzina minuty Ustawianie czasu za pomocą przycisków góra/dół rok miesiąc dzień 19

20 Obsługa poziomy temperatury grzania Najwyższa temperatura wykorzystywana jest zwykle wcześnie rano i wcześnie wieczorem. Zazwyczaj 21 C. Średnia temperatura jest używana zazwyczaj w ciągu dnia, podczas codziennej aktywności w domu. Zazwyczaj 19 C. Niższa temperatura jest używana zazwyczaj w niewykorzystywanych pomieszczeniach lub w ciągu nocy. Zazwyczaj 17 C dla ogrzewania podłogowego i 15 C dla ogrzewania grzejnikowego. Temperatura zabezpieczenia przed zamarzaniem jest zazwyczaj stosowana podczas dłuższej nieobecności lub urlopu. Zazwyczaj 5 C. Termostat fabrycznie został zaprogramowany na górne wartości podanych parametrów. Możliwa jest zmiana wartości (patrz str. 37). 20

21 Obsługa poziomy temperatury chłodzenia Patrz parametr menu D18, str. 44 Temperatura podczas obecności w domu. Zazwyczaj 22 C. Temperatura podczas nieobecności w domu. Zazwyczaj 40 C. Zapobiega aktywacji chłodzenia podczas nieobecności. Temperatura wieczorna. Zazwyczaj 26 C. Termostat fabrycznie został zaprogramowany na górne wartości podanych parametrów. Możliwa jest zmiana wartości (patrz str. 37). 21

22 Obsługa program czasowy Grzanie 1 Aktywacja fabryczna poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 22

23 Obsługa program czasowy Grzanie 2 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 23

24 Obsługa program czasowy Grzanie 3 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 24

25 Obsługa program czasowy 4 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 25

26 Obsługa program czasowy Grzanie 5 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 26

27 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 1 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 27

28 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 2 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 28

29 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 3 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 29

30 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 4 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 30

31 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 5 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 31

32 Obsługa ustawianie programów czasowych Wybrać podświetlenie po lewej/ po prawej, żeby ustawić dzień dla programu. indywidualnie 5/2 7 dni 5/7 7 dni indywidualnie 32

33 Obsługa ustawianie programów czasowych Ustawić czas za pomocą przycisków góra/dół Wybrać podświetlenie po lewej/ po prawej, żeby ustawić wysoką, średnią lub niską temperaturę. 33

34 Obsługa ustawianie programów czasowych Powtarzanie do 4 punktu włączeniowego. Jeśli wymagany jest 5. lub 6. punkt włączeniowy, podać czas i wybrać temperaturę. Żeby usunąć punkt włączeniowy, przejść do pozycji czasu: --:-- Gdy wybrany zostanie symbol, program czasowy przejmie nowe temperatury. Żeby zmienić, postępować zgodnie ze str

35 Obsługa tymczasowe dostosowanie temperatury Wybrać dolny lub górny przycisk, aby zobaczyć ustawioną temperaturę programu. Wybrać dolny lub górny przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę programu. 35

36 Obsługa tymczasowe dostosowanie temperatury Zatwierdzić tymczasowe nastawienie temperatury Żeby zakończyć ustawianie wcisnąć < lub > (patrz na dół) 36

37 Obsługa trwała zmiana temperatury Ustawianie niskiej stałej temperatury Wybrać dolny lub górny przycisk, aby zobaczyć ustawioną temperaturę programu, patrz str. 35. Włączyć z na Powrót do trybu pracy automatycznej. Jeśli to konieczne, powtórzyć dla. 37

38 Obsługa funkcja Party. Poprzez funkcję Party możliwe jest ustawienie temperatury jednego wybranego przedziału czasowego (do 9h 50 min.). dla Wybrać prawy przycisk, aby aktywować funkcję Party. Wybrać górny przycisk, aby ustawić h/min. Kliknąć haczyk i zaczyna się odliczanie. 38

39 Obsługa funkcja urlop. Wybrać prawy przycisk, aby aktywować urlop. Wybrać górny przycisk, aby ustawić czas trwania urlopu. Kliknąć haczyk i zaczyna się odliczanie. 39

40 Obsługa ochrona przeciwzamarzaniowa. Wybrać prawy przycisk, aby aktywować ochronę. Wybrać górny przycisk, aby ustawić temperaturę ochronną. Kliknąć haczyk i zatwierdzić temperaturę. 40

41 Instalacja menu parametrów W przypadku zmiany parametrów urządzenia, należy postępować wg następujących kroków. Przycisnąć jednocześnie wszystkie 3 przyciski Musi wykonać instalator. 41

42 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D01 Regulacja 0 Modulacja szerokości ogrzewania impulsu 0 1 Wł.-Wył. 0,5 C +/- 0,25 C D02 Korekta czujnika temperatury D03 Przyłączenie czujnika zewnętrznego D04 Funkcja czujnika: Zastosowano czujnik powietrza lub podłogi 2 Wł.-Wył. 1,0 C +/- 0, 5 C - 3,0 C do 3,0 C Offset temperatury dla pomierzonej temperatury przy kompensacji błędów 0 Czujnik nieprzyłączony 0 1 Czujnik przyłączony 0 D03 należy ustawić na 1 dla zastosowania czujnika powietrza. Nie otrzymamy pomiaru temperatury wewnętrznej. 1 D03 należy ustawić na 1 dla zastosowania czujnika podłogi. Temperatura wewnętrzna mierzona przez termostat. D05 Sterownik 1 Wł.-Wył. 0,5 C +/- 0,25 C 2 chłodzenia 2 Wł.-Wył. 1,0 C +/- 0, 5 C D06 Rodzaj siłownika 0 NO normalnie otwarty 1 1 NC normlanie zamknięty D07 Funkcja ochrony 0 deaktywacja 1 zaworu 1 aktywacja 0 C 0 42

43 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D08 Graniczna temperatura zamarznięcia 5-17 C Wymagana temperatura dla ochrony przeciwzamarzaniowej i podczas urlopu 5 C D09 Format godziny 0 12 godzinny godzinny D10 Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne D11 Czas letni 0 Wył. 1 1 Wł. D12 Graniczna wartość grzania 5-35 C Max temperatura, jaką można ustawić dla 35 C D13 Graniczna wartość chłodzenia D14 Górna graniczna wartość czujnika podłogi D15 Dolna graniczna wartość czujnika podłogi D16 Limit czujnika podłogi dla chłodzenia 5-40 C 6-45 C 6-45 C 6-45 C ogrzewania Max temperatura, którą można ustawić dla chłodzenia Przekaźnik wyjścia wyłączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. Przekaźnik wyjścia włączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. Przekaźnik wyjścia wyłączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. 5 C 27 C 10 C 6 C 43

44 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D17 Ustawianie 1-5 Wybór programów 1 wyboru programu standardowych 1-5 D18 Wybór trybu grzania/chłodzenia 0 lub 1 0: tryb grzania 1: tryb chłodzenia 0 Przywracanie ustawień fabrycznych Podać numer 47 i nacisnąć górny przycisk Przycisnąć jednocześnie wszystkie trzy przyciski Kod błędu Err02 Err03 Err04 Opis błędu Max/min temperatura podłogi przekroczona Przerwane połączenie z zewnętrznym czujnikiem Spięcie zewnętrznego czujnika 44

45 Instalacja dane techniczne Model Termostat Basicline 230 V Rodzaj Elektronicznie programowalny termostat pokojowy, przeznaczony do zastosowania 230 VAC Rodzaj programów Wybierane przez użytkownika, 5/2, indywidualne opcje tygodniowe Program czasowy 5 indywidualnych programów z max 6 punktami przełączeniowymi Funkcje Party, urlop, program czasowy, ochrona przeciwzamarzaniowa Obniżenie nocne Wyjście 230 V Ustawianie Na stałe lub tymczasowo temperatury Ochrona 5 C regulowana przeciwzamarzaniowa Zasilanie 230 V AC 50Hz Wyjście LS, NSB 230 V AC/max. 3A Zakres regulacji 5 C do 35 C, tolerancja 0,5 C Grzanie/chłodzenie Wybierane poprzez menu parametrów Czujnik powietrza lub podłogi Parametry urządzenia Patrz str. 42 Temperatura pracy 0 C do 50 C Temperatura -20 C do 60 C skłądowania 45

46 46 Uwagi instalatora

47 Gwarancja Udzielamy właścicielowi tego urządzenia 2 lata gwarancji fabrycznej na wady materiałowe wynikłe z procesu produkcji. Zgłoszenie uszkodzenia musi nastąpić natychmiast przy równoczesnym przesłaniu gwarancji do Roth Polska. W przypadku uszkodzeń objętych gwarancją mamy dowolność, czy nasze zobowiązania wynikające z gwarancji zostaną zrealizowane w formie wymiany lub naprawy dokonanej przez nas lub osoby trzecie. Użytkownik. Adres.. Instalator.. Adres Data instalacji Podpis instalatora.. 47

48 48

49 49

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O.

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O. 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca CentralControl CC51 pl Instrukcja montażu i obsługi Centrala sterująca Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący w pilocie z wyświetlaczem Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u.

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1 z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 Strona 1 z 37 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo