Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu"

Transkrypt

1 Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1

2 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek Deklaracja zgodności Montaż Obsługa Ustawianie parametrów Uwagi instalatora Gwarancja Dostawa 1 x instrukcja montażu Śruby montażowe Basicline T 2

3 Deklaracja zgodności i informacje bezpieczeństwa Wstęp Dziękujemy za zakup termostatu zegarowego Basicline T. Termostat cyfrowy Basicline T wymaga zasilania 230 V i służy do regulacji instalacją ogrzewania podłogowego. Elektroniczny regulator temperatury dla max 5 siłowników z dużym wyświetlaczem i zegarem cyfrowym, umożliwiający programowanie temperatury przez siedem dni w tygodniu. Możliwość pełnienia funkcji pilota dla termostatu pokojowego. Zakres regulacji: 5-30 C; obniżenie nocne: 2-10 C (regulowane); Kolor: biały. Przewód min 4 x 0,75-1,5 mm 2. Informacje bezpieczeństwa Produkt powinien być używany zgodnie z dyrektywami. Termostat jest przewidziany do sterownia instalacją ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach. Instalacja Instalacja produktu powinna być wykonana przez fachowca z zastosowaniem dyrektyw, instrukcji, oznaczeń obowiązujących w kraju, w którym ma być zainstalowany. Nie zastosowanie się do wytycznych dyrektyw, wskazówek, instrukcji, może spowodować zagrożenie. Deklaracja zgodności Produkt posiada deklarację zgodności CE i spełnia następujące dyrektywy WE: Przed instalacją należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Dyrektywa 2004/108 /WE Kompatybilność elektromagnetyczna (produktów elektrycznych i elektronicznych) Dyrektywa 2006/95 / WE (dyrektywa niskonapięciowa) 3

4 Deklaracja zgodności i informacje bezpieczeństwa Zagrożenia Termostat odłączyć od zasilania przed zdjęciem obudowy. 230 V AC Awaria Usunąć przewód zasilający od zacisków Ustawienia parametrów instalacji Dostępny jest rozdział dotyczący ustawienia termostatu. Wszelkie zmiany ustawień powinien wykonać instalator lub właściwa osoba, która posiada stosowną wiedzę na temat regulacji ogrzewaniem podłogowym. Zmiana tych ustawień może przynieść złe konsekwencje dla instalacji, patrz str. 41. Dla instalatora Zaleca się, aby każda zmiana parametrów była zapisana na formularzu Uwagi instalatora. w termostacie. 4

5 Instalacja Podłączenie Podłączenie Zasilanie 230 VAC Napięcie zasilające dla termostat u i podłączone Wyjście. Tył obudowy Basicline T Podłączenie NSB (obniżenie nocne) Zastosowanie dla 230 V Wyjście dla innego termostatu, patrz str. 8. Przyłączenie czujników S1, S2 (Opcjonalnie) Może być stosowany dla zewnętrznego czujnika powietrza lub czujnika podłogowego. 5

6 Instalacja Montaż termostatu Ostrożnie odblokować przednią obudowę Ostrożnie zdjąć przednią obudowę Montaż na ścianie Termostat nadaje się do puszki instalacyjnej z odstępem otworów 60 mm. Tylko do puszki z pionowym otworami montażowymi 6

7 Instalacja Montaż termostatu Pozycja montażowa W celu zapewnienia bezawaryjnej i efektywnej pracy termostatu, należy umiejscowić urządzenie w odpowiednim miejscu, w wolnej przestrzeni na wysokości około 130 cm. Nie należy umieszczać termostatu w pobliżu źródła ciepła, za zasłonami, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o dużej wilgotności. Nie montować urządzenia na ścianie zewnętrznej. 7

8 Instalacja Podłączenie S2 Przyłączenie czujnika (opcjonalnie) S1 Przyłączenie czujnika (opcjonalnie) SL L N NSB Wyjście NSB (obniżenie nocne) Faza (siłownik zaworu rozdzielacza) Przyłączenie napięcia 230 VAC 50 Hz Zero Czujnik opcjonalny NSB dla innych termostatów Listwa zaciskowa Siłownik zaworu rozdzielacza 8

9 Instalacja Podłączenie Prosimy o sprawdzenie kompletności okablowania poszczególnych przyłączeń. Przyłączenie napięcia Przyłączenie NSB (obniżenie nocne) Przyłączenie czujników ( w razie potrzeby) Teraz można zamocować tylną obudowę na ścianie. Prosimy o zastosowanie dołączonych do opakowania śrub. Prosimy upewnić się, czy strzałka skierowana jest do góry. 9

10 Zakładanie przedniego panelu obudowy Prosimy upewnić się, czy wystaje zacisk z obudowy. Prosimy skierować przednią obudowę do górnej krawędzi panelu zamocowanego na ścianie 1 Nałożyć przedni front na górną krawędź 2 Delikatnie dociśnij. Front zatrzaśnie się poprzez Klik 10

11 Instalacja Symbole wyświetlacza 11

12 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja BOX oznacza wybór trybu pracy, np. Wysoka temperatura, oznacza, że aktualnie wybrana jest natomiast oznacza, że nie została wybrana Wysoka temperatura. Słonecznie Wysoka temperatura komfortowa. Pochmurnie Uśredniona temperatura komfortowa. Księżyc Niska temperatura komfortowa Wskaźniki programowe Wskazuje, czy program jest aktywny, czy włączony jest tryb automatyczny Auto Ein, czy program automatyczny jest wyłączony Auto aus. Wskaźnik Party Gdy aktywna jest funkcja imprezy. Wskaźnik urlopu Gdy funkcja urlopu jest aktywowana. Wskaźnik ochrony przeciwzamarzaniowej Ochrona jest aktywna nie jest dostępne w trybie chłodzenia (w odpowiednich przypadkach) 12

13 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja Zapotrzebowanie na ciepło Wskazuje, gdy jest potrzeba grzania. Wskaźnik chłodzenia Wskazuje, gdy jest potrzeba chłodzenia (w odpowiednich przypadkach) Wskaźnik temperatury Wskazuje temperaturę pomieszczenia Wskazuje nastawioną temperaturę Wskazuje inne powiązane informacje Wskaźnik dla tymczasowej manualnej regulacji temperatury Jeśli temperatura będzie zmieniana w trybie programu, zaświeci się symbol ręki do czasu rozpoczęcia następnego programu czasowego. Wskaźnik numeru programu W trybie programu AUTO ukaże się aktualnie aktywny program. Wskaźnik dni 1 = poniedziałek 13

14 Instalacja Symbole wyświetlacza Symbol Funkcja Wskaźnik czujnika podłogi Pojawia się tylko wtedy, gdy przyłączony jest czujnik powietrza lub podłogowy. Wskaźnik ustawień Wskazuje, że urządzenie jest w trybie ustawiania. Wyświetla tryb ręczny. Wskaźnik blokady przycisków. Wskazuje, gdy przyciski zostały zablokowane. 14

15 Instalacja interfejs użytkownika Przycisk Funkcja 1. Wartość temperatury zmniejsza lub zwiększa 2. Dzień, godzina, timer, Party i urlop zmniejsza lub zwiększa 3. Wybór parametrów instalacji. 1. Wybór trybu. 2. Przytrzymać długo wciśnięty, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania. 3. Przytrzymać krótko, aby powrócić do poprzedniego ekranu - w trybie użytkownika lub ustawiania 1. OK Przycisk: przytrzymać krótko wciśnięty, aby zatwierdzić wybór. 2. Przytrzymać długo wciśnięty, aby zachować i zakończyć. 3. Przytrzymać długo wciśnięty, aby przywołać ustawienia użytkownika. Aktywacja blokady przycisków/deaktywacja. Wywołanie parametrów menu. 15

16 Instalacja pierwsze uruchomienie Wersja oprogramowania Ustawianie czasu Przy pierwszym włączeniu przejść na str

17 Instalacja objaśnienie symboli Jednokrotne przyciśnięcie x-krotne przyciśnięcie przytrzymać przez 5 sekund miga Przytrzymać krótko wciśnięty, Wcisnąć krótko, żeby zachować lub wcisnąć żeby powrócić długo, żeby zachować i opuścić menu. 17

18 Obsługa ustawianie czasu i daty 18

19 Obsługa ustawianie czasu i daty Wybór podświetlenia z lewej format 12-godzinny, wybór podświetlenia z prawej format 24- godzinny. godzina minuty Ustawianie czasu za pomocą przycisków góra/dół rok miesiąc dzień 19

20 Obsługa poziomy temperatury grzania Najwyższa temperatura wykorzystywana jest zwykle wcześnie rano i wcześnie wieczorem. Zazwyczaj 21 C. Średnia temperatura jest używana zazwyczaj w ciągu dnia, podczas codziennej aktywności w domu. Zazwyczaj 19 C. Niższa temperatura jest używana zazwyczaj w niewykorzystywanych pomieszczeniach lub w ciągu nocy. Zazwyczaj 17 C dla ogrzewania podłogowego i 15 C dla ogrzewania grzejnikowego. Temperatura zabezpieczenia przed zamarzaniem jest zazwyczaj stosowana podczas dłuższej nieobecności lub urlopu. Zazwyczaj 5 C. Termostat fabrycznie został zaprogramowany na górne wartości podanych parametrów. Możliwa jest zmiana wartości (patrz str. 37). 20

21 Obsługa poziomy temperatury chłodzenia Patrz parametr menu D18, str. 44 Temperatura podczas obecności w domu. Zazwyczaj 22 C. Temperatura podczas nieobecności w domu. Zazwyczaj 40 C. Zapobiega aktywacji chłodzenia podczas nieobecności. Temperatura wieczorna. Zazwyczaj 26 C. Termostat fabrycznie został zaprogramowany na górne wartości podanych parametrów. Możliwa jest zmiana wartości (patrz str. 37). 21

22 Obsługa program czasowy Grzanie 1 Aktywacja fabryczna poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 22

23 Obsługa program czasowy Grzanie 2 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 23

24 Obsługa program czasowy Grzanie 3 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 24

25 Obsługa program czasowy 4 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 25

26 Obsługa program czasowy Grzanie 5 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 26

27 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 1 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 27

28 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 2 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 28

29 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 3 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 29

30 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 4 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 30

31 Obsługa program czasowy Tryb chłodzenia 5 (opcjonalnie) poniedziałek do piątku sobota do niedzieli 31

32 Obsługa ustawianie programów czasowych Wybrać podświetlenie po lewej/ po prawej, żeby ustawić dzień dla programu. indywidualnie 5/2 7 dni 5/7 7 dni indywidualnie 32

33 Obsługa ustawianie programów czasowych Ustawić czas za pomocą przycisków góra/dół Wybrać podświetlenie po lewej/ po prawej, żeby ustawić wysoką, średnią lub niską temperaturę. 33

34 Obsługa ustawianie programów czasowych Powtarzanie do 4 punktu włączeniowego. Jeśli wymagany jest 5. lub 6. punkt włączeniowy, podać czas i wybrać temperaturę. Żeby usunąć punkt włączeniowy, przejść do pozycji czasu: --:-- Gdy wybrany zostanie symbol, program czasowy przejmie nowe temperatury. Żeby zmienić, postępować zgodnie ze str

35 Obsługa tymczasowe dostosowanie temperatury Wybrać dolny lub górny przycisk, aby zobaczyć ustawioną temperaturę programu. Wybrać dolny lub górny przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę programu. 35

36 Obsługa tymczasowe dostosowanie temperatury Zatwierdzić tymczasowe nastawienie temperatury Żeby zakończyć ustawianie wcisnąć < lub > (patrz na dół) 36

37 Obsługa trwała zmiana temperatury Ustawianie niskiej stałej temperatury Wybrać dolny lub górny przycisk, aby zobaczyć ustawioną temperaturę programu, patrz str. 35. Włączyć z na Powrót do trybu pracy automatycznej. Jeśli to konieczne, powtórzyć dla. 37

38 Obsługa funkcja Party. Poprzez funkcję Party możliwe jest ustawienie temperatury jednego wybranego przedziału czasowego (do 9h 50 min.). dla Wybrać prawy przycisk, aby aktywować funkcję Party. Wybrać górny przycisk, aby ustawić h/min. Kliknąć haczyk i zaczyna się odliczanie. 38

39 Obsługa funkcja urlop. Wybrać prawy przycisk, aby aktywować urlop. Wybrać górny przycisk, aby ustawić czas trwania urlopu. Kliknąć haczyk i zaczyna się odliczanie. 39

40 Obsługa ochrona przeciwzamarzaniowa. Wybrać prawy przycisk, aby aktywować ochronę. Wybrać górny przycisk, aby ustawić temperaturę ochronną. Kliknąć haczyk i zatwierdzić temperaturę. 40

41 Instalacja menu parametrów W przypadku zmiany parametrów urządzenia, należy postępować wg następujących kroków. Przycisnąć jednocześnie wszystkie 3 przyciski Musi wykonać instalator. 41

42 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D01 Regulacja 0 Modulacja szerokości ogrzewania impulsu 0 1 Wł.-Wył. 0,5 C +/- 0,25 C D02 Korekta czujnika temperatury D03 Przyłączenie czujnika zewnętrznego D04 Funkcja czujnika: Zastosowano czujnik powietrza lub podłogi 2 Wł.-Wył. 1,0 C +/- 0, 5 C - 3,0 C do 3,0 C Offset temperatury dla pomierzonej temperatury przy kompensacji błędów 0 Czujnik nieprzyłączony 0 1 Czujnik przyłączony 0 D03 należy ustawić na 1 dla zastosowania czujnika powietrza. Nie otrzymamy pomiaru temperatury wewnętrznej. 1 D03 należy ustawić na 1 dla zastosowania czujnika podłogi. Temperatura wewnętrzna mierzona przez termostat. D05 Sterownik 1 Wł.-Wył. 0,5 C +/- 0,25 C 2 chłodzenia 2 Wł.-Wył. 1,0 C +/- 0, 5 C D06 Rodzaj siłownika 0 NO normalnie otwarty 1 1 NC normlanie zamknięty D07 Funkcja ochrony 0 deaktywacja 1 zaworu 1 aktywacja 0 C 0 42

43 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D08 Graniczna temperatura zamarznięcia 5-17 C Wymagana temperatura dla ochrony przeciwzamarzaniowej i podczas urlopu 5 C D09 Format godziny 0 12 godzinny godzinny D10 Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne D11 Czas letni 0 Wył. 1 1 Wł. D12 Graniczna wartość grzania 5-35 C Max temperatura, jaką można ustawić dla 35 C D13 Graniczna wartość chłodzenia D14 Górna graniczna wartość czujnika podłogi D15 Dolna graniczna wartość czujnika podłogi D16 Limit czujnika podłogi dla chłodzenia 5-40 C 6-45 C 6-45 C 6-45 C ogrzewania Max temperatura, którą można ustawić dla chłodzenia Przekaźnik wyjścia wyłączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. Przekaźnik wyjścia włączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. Przekaźnik wyjścia wyłączy się, gdy temperatura dla ochrony podłogi zostanie osiągnięta. 5 C 27 C 10 C 6 C 43

44 Instalacja parametry urządzenia DX Funkcja Ustawienia systemu Definicja Standard D17 Ustawianie 1-5 Wybór programów 1 wyboru programu standardowych 1-5 D18 Wybór trybu grzania/chłodzenia 0 lub 1 0: tryb grzania 1: tryb chłodzenia 0 Przywracanie ustawień fabrycznych Podać numer 47 i nacisnąć górny przycisk Przycisnąć jednocześnie wszystkie trzy przyciski Kod błędu Err02 Err03 Err04 Opis błędu Max/min temperatura podłogi przekroczona Przerwane połączenie z zewnętrznym czujnikiem Spięcie zewnętrznego czujnika 44

45 Instalacja dane techniczne Model Termostat Basicline 230 V Rodzaj Elektronicznie programowalny termostat pokojowy, przeznaczony do zastosowania 230 VAC Rodzaj programów Wybierane przez użytkownika, 5/2, indywidualne opcje tygodniowe Program czasowy 5 indywidualnych programów z max 6 punktami przełączeniowymi Funkcje Party, urlop, program czasowy, ochrona przeciwzamarzaniowa Obniżenie nocne Wyjście 230 V Ustawianie Na stałe lub tymczasowo temperatury Ochrona 5 C regulowana przeciwzamarzaniowa Zasilanie 230 V AC 50Hz Wyjście LS, NSB 230 V AC/max. 3A Zakres regulacji 5 C do 35 C, tolerancja 0,5 C Grzanie/chłodzenie Wybierane poprzez menu parametrów Czujnik powietrza lub podłogi Parametry urządzenia Patrz str. 42 Temperatura pracy 0 C do 50 C Temperatura -20 C do 60 C skłądowania 45

46 46 Uwagi instalatora

47 Gwarancja Udzielamy właścicielowi tego urządzenia 2 lata gwarancji fabrycznej na wady materiałowe wynikłe z procesu produkcji. Zgłoszenie uszkodzenia musi nastąpić natychmiast przy równoczesnym przesłaniu gwarancji do Roth Polska. W przypadku uszkodzeń objętych gwarancją mamy dowolność, czy nasze zobowiązania wynikające z gwarancji zostaną zrealizowane w formie wymiany lub naprawy dokonanej przez nas lub osoby trzecie. Użytkownik. Adres.. Instalator.. Adres Data instalacji Podpis instalatora.. 47

48 48

49 49

Dostawa. Wstęp. Montaż. Obsługa. Dostawa

Dostawa. Wstęp. Montaż. Obsługa. Dostawa Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Roth Termostat zegarowy Basicline T Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Model: HTRP230 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Model: HTRP230 INSTRUKCJA OBSŁUGI TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY Model: HTRP230 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość opakowania Ikony używane w instrukcji: Bezpieczeństwo Ważna informacja Dodatkowe korzyści Spis treści: Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-HT-P DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI Do sterowania: grzejnikami z zaworami termoelektrycznymi zawory rozdzielacza ogrzewania podłogowego z zaworami termoelektrycznymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO ATL/INS/2008/2/DIGI DT PILOT INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg Touch. Inteligentny termostat elektroniczny.

Podręcznik użytkownika. DEVIreg Touch. Inteligentny termostat elektroniczny. Podręcznik użytkownika DEVIreg Touch Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Ustawienia................ 6 2.1 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TC-510 TERMOSTAT POKOJOWY wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Nea H 24 V, Nea H 230 V Regulator pokojowy rehau instrukcja obsługi i montażu DE EN CZ ES FR GR HU IT NL PL RO RS RU SE TR.

Nea H 24 V, Nea H 230 V Regulator pokojowy rehau instrukcja obsługi i montażu DE EN CZ ES FR GR HU IT NL PL RO RS RU SE TR. Nea H 24 V, Nea H 230 V egulator pokojowy rehau instrukcja obsługi i montażu DE EN CZ ES F G HU IT NL PL O S U SE T www.rehau.pl Spis treści Zakres dostawy............158 Wprowadzenie............159 Zgodność

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7 T-510 T-510i v_1_00 02 Instrukcja obsługi - programowalny regulator temperatury T-510/T-510i OPIS SYMBOLI 1 Produkt jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 501 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada regulowaną nastawę

Bardziej szczegółowo

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o.

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. WŁAŚCIWOŚCI - Różne rodzaje manualny i programowalny termostat - Łatwe w użyciu - Energooszczędne OPIS Termostaty GoldTherm Sp. z o.o. doskonale nadają się do kontroli systemów

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z programem dziennym

Termostat pokojowy z programem dziennym Termostat pokojowy z programem dziennym Instrukcja obsługi Nr produktu: 610701 Wersja 06/06 PRZEZNACZENIE Termostat pokojowy z programem dziennym służy do włączania podłączonych urządzeń (np. palnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA TEMPERATURY T500/TVT03 Elektroniczny programowany regulator temperatury TVT 03 jest przeznaczony do precyzyjnego sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania. Regulator ma

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury

Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury Elektroniczny termostat C 510T z czujnikiem temperatury TERMOSTAT PROGRAMOWALNY C510T Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY Termostat C 510T spełnia wymagania i restrykcje następujących norm i rozporządzeń Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

/07 (BJ) Polski

/07 (BJ) Polski 57339 11/07 (BJ) Type OTN2 with IR-floor sensor Polski 1 Typ OTN2 z czujnikiem podłogowym IR Polski Termostaty elektroniczne OJ Microline przeznaczone są do montażu w typowych puszkach instalacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 088U0221 PL Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji...........................................................

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT ZEGAROWY EK 370

TERMOSTAT ZEGAROWY EK 370 TERMOSTAT ZEGAROWY EK 370 Zadaniem termostatu zegarowego EK 370 jest zapewnienie Państwu komfortu i oszczędności energii. Za pomocą tego urządzenia możecie Państwo regulować i programować swoje ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT EB-THERM 350

TERMOSTAT EB-THERM 350 TERMOSTAT EB-THERM 350 Objaśnienia symboli zawartych w instrukcji Kontrast Wyświetlacz Tryb "Biuro" Blokada Format 12-godz. Ustawienia Użytkownika Ustawienia Format 24-godz. Program ochrony przed zamarzaniem

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris IB W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny termostat elektroniczny E-TERMOSTAT WTS WI-FI. z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem

Inteligentny termostat elektroniczny E-TERMOSTAT WTS WI-FI. z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem E-TERMOSTAT WI-FI Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem Wprowadzenie Wyświetlacz - funkcje Elektroniczny regulator temperatury WARMTEC - z możliwością

Bardziej szczegółowo

Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor /07 (BJ) Polish

Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor /07 (BJ) Polish Type OTN2 / OTD2 with room or floor sensor 57097 01/07 (BJ) Polish Termostat OTN2/OTD2 z czujnikiem temp. pomieszczenia lub czujnikiem podłogowym Polski Electroniczny termostat z serii Microline, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny

Termostat programowalny Termostat programowalny Opis Zużycie baterii Bieżący tryb działania (np. komfort) Godzina Bieżący dzień Temperatura (zadana lub zmierzona) Ogrzewanie załączone Przyciski do regulacji Profil programu Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO

PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO PT712-EI TERMOSTAT TYGODNIOWY PROGRAMOWALNY DO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA POD OGOWEGO z czujnikiem zewnetrznym podtrzymanie pamięci przy braku napięcia do 100 godzin montaż na puszkę podtynkową podświetlany

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 506 Euroster 506 instrukcja obsługi 1 1. WPROWADZENIE EUROSTER 506 Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego

Bardziej szczegółowo

Przewodowy, dobowy regulator temperatury 230V Models: VS05

Przewodowy, dobowy regulator temperatury 230V Models: VS05 it600 VS05 PL.qxp_Layout 1 10.11.2015 14:20 Strona 1 Przewodowy, dobowy regulator temperatury 230V Models: VS05 L AT 5 J I! G W A R A N C i n s t r u k c j a o b s ł u g i it600 VS05 PL.qxp_Layout 1 10.11.2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo