Dane organu prowadzącego rejestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane organu prowadzącego rejestr"

Transkrypt

1 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, Jezuicka 1 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania lub siedziby Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi Inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiór kę Budowa ścianki oporowej oraz przebudowa mieszkania Chodkiewicza 14/10 391/ Centrum Wynajmu Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Ostrowska 122 Krotoszyn Jagiellońska Budowa budynku handlowo usługowego Akademicka dz. nr 18/11 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powstańców Wielkopolskich dz. nr 9, 10, 11/7, 11/8, 12/4, 12/7, Budowa wewnętrznej instalacji gazu Grudziądzka 43/ Budowa domu jednorodzinnego wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową Janowiecka dz. nr 38/ MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłącza hydrantowego Fordońska, Sobieszewska dz. nr 121/9 22/ / / / / / / / / Art KPA Art KPA Podpis osoby dokonującej wpisu Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 1 z 118

2 Profit s.c. Opławiec 159 Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłego szpitala na zakład opiekuńczoleczniczy Kurpińskiego Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Garbary Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Schulza 5 Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Bydgoskich Przemysłowców, Frankego, Paciorkiewicza, Milcherta dz. nr 1/163, 1/174, 1/172, Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bora Komorowskiego Budowa wewnętrznej instalacji gazu Kanałowa 15/ Makrum Development sp. z Leśna Budowa zespołu budynków mieszkalnych o.o. wielorodzinnych budynek nr Makrum Development sp. z o.o. Leśna Leśna Dwernickiego dz.nr 111/9,111/13 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 2 Leśna Dwernickiego dz.nr dz.nr 111/9,111/13, 119/6,119/7,119/8,119/ Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Koronowska 17a/ Demontaż części pionu wentylacyjnego Brzozowa 29/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Śląska 34/ Serwis Medyczno- Żółkiewskiego 20/26 Toruń Budowa wewnętrznej instalacji gazu Projektowy sp. z o.o. Chrobrego Budowa zjazdów do garaży Nowy Rynek Locum S.A. Przemysłowa 8 przebudowa części hali magazynowej nr 2 w sekcji B, zmiana sposobu użytkowania fragmentu wydzielonej części hali na funkcję biurowo-socjalną Srebrna 12 80/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Art KPA MBS Art KPA MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 2 z 118

3 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania komórki lokatorskiej na pokój mieszkalny Połczyńska 2/ Budowa budynku handlowo-usługowego Rataja dz.nr 14/7,14/6,14/13 250/ / / Art KPA MBS Polmass S.A. Fordońska 40 Budowa trzech zbiorników wraz z infrastrukturą Grunwaldzka Sogo sp. z o.o. Nowy Rynek 10 remont i przebudowa oraz termomodernizacja i naprawa elewacji budynku Wełniany Rynek remont i przebudowa lokalu mieszkalnego z podziałem na dwa lokale mieszkalne Sowińskiego Zabudowa części ogólnodostępnego korytarza przylegającego do lokalu mieszkalnego Piwnika Ponurego 4/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Białogardzka Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sowińskiego 2/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Majtkowskiego dz.nr 31/24 264/ / / / / / / / / / / Art KPA Budowa wewnętrznej instalacji gazu 352/ /2014 Ostródzka Invitil sp. z o.o. Kraszewskiego 1 Zmiana sposobu użytkowania części usługowobiurowej 379/ / na potrzeby zakładu produkcyjnego dań gotowych wraz z jego rozbudową Grunwaldzka Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z 380/ / przebudową i rozbudową budynku gospodarczogarażowego Saperów zmiana sposobu użytkowania części budynku 378/ / usługowo-mieszkalnego na przedszkole Sowia ADM sp. z o.o. Śniadeckich 1 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia 391/2014 Art KPA Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 3 z 118

4 Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Kopernika 1/03 technicznego na pomieszczenie gospodarcze Modrakowa 78 Przywrócenie stolarki okien i drzwi Bydgoska Nadleśnictwo Żołędowo Parkowa 4a, Żołędowo Rozbiórka budynku mieszkalnego Jasiniecka Projekt kolorystyki elewacji budynku mieszkalno usługowego Długa / / / / / Szpital Uniwersytecki nr 1 M. Skłodowskiej Curie 9 Wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu biurowym budynku techniczno gospodarczym B nr 14 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza M. Skłodowskiej Curie Rozbiórka budynku magazynowego z częścią gospodarczą Gajowa dz. nr 129/7, 5/2, 129/ Przyłącze wodociągowe oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa do celów bytowo gospodarczych dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sowia 10b MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 Remont i przebudowa budynku B administracyjno-socjalnego Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Szpitalna 19 Toruńska 103 Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szpitalna budowa instalacji gazowej od SKG do pionów gazowych na klatkach schodowych do podejść gazomierzowych Chełmińska Moderator Inwestycje sp. z o.o. Focha 12 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 33/1a 432/ / / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 4 z 118

5 Moderator Inwestycje sp. z o.o. Focha 12 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Jasna 35/4a MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej Szamarzewskiego dz.nr 1/13,1/28,1/29,2/14, Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 59 docieplenie i prace remontowe budynku Dworcowa / / / / / / Rozbiórka garażu blaszanego nietrwale związanego z gruntem Małachowskiego Aska Sp. z o.o. Gajowa 85 Rozbiórka dwóch budynków magazynowych MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. Toruńska 103 Smoleńska dz. nr 9/3, 10/2 Budowa kanalizacji sanitarnej Podgórze 19a / / / / / / APRO Investment sp. z o.o. Moniuszki 39, Toruń Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynków mieszkalnych Wyzwolenia dz. nr 219/1, 229/ Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/10a Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Włocławska 167 Toruń Zmiana sposobu użytkowania budynku na budynek biurowy Gimnazjalna 2a Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z projektowaną instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, projektowaną instalacją zewnętrzną gazu ziemnego Św. Antoniego z Padwy dz. nr 77/ Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dwa odrębne lokale mieszkalne wraz z przebudową instalacji wewnętrznych P.W. Hobby Piotr Maruszewski Kobylarnia 20a Brzoza Kościuszki 22 Przebudowa i rozbudowa budynków oficyn mieszkalno gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną oraz rozbiórka piętra oficyny mieszkalnej Śniadeckich / / / / / / / / / / Odm/pzw MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 5 z 118

6 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Garbary 12/ Wspólnota Mieszkaniowa Gałczyńskiego 8 docieplenie stropodachu i remont dachu Gałczyńskiego Spółdzielnia Kościuszki 15 Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych Mieszkaniowa Komunalni wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Skorupki dz.nr 92/2,92/9,92/10, 92/11,92/12, Rodźko development sp. z o.o. spółki komandytowej Śniadeckich 7/3 92/13,92/14,93/7, 93/8,109/1,109/2,103 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo handlowymi w parterze oraz garażem podziemnym Kijowska 40a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Sienkiewicza 32/5, 35/5a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Unii Lubelskiej 5/6a, 5/8a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Unii Lubelskiej 5/7a, 5/7b Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Sienkiewicza 53/ Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej ENEA i wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego Kossaka remont i przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z podziałem na dwa lokale mieszkalne Chrobrego 3/2a,2b High Technology Glass Polska sp. z o.o. Ołowiana 12 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ołowiana / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 6 z 118

7 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Jagiellońska 42 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjno-biurowym Jagiellońska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Spacerowa dz. nr 44/17, 44/ Administracja Domów Śniadeckich 1 Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji murowej Miejskich sp. z o.o. Paderewskiego Polska Spółka Jagiellońska 42 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem Gazownictwa sp. z o.o. Powstańców Warszawy 1a,1b Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Czarnieckiego 8/ budowa budynku gospodarczo garażowego z rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i garażu blaszak Gołębia Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika Jagiellońska przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Diagnostycznym, Budynku Głównym oraz Pawilonie Łóżkowy w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C.Skłodowskiej Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Przebudowa rurociągu solanki z linii napowietrznej na linię podziemną Petersona dz.nr 2/125,7/382,2/107,7/ Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Przebudowa wodociągu Petersona 7/379,7/378,7/377,7/232,7/211,7/383,7/382,2/ Budowa komina spalinowego Żeglarska Dozo-Pak sp. z o.o. Wąbrzeska 45 Rozbudowa hali produkcyjnej o pomieszczenie magazynowe Wąbrzeska nadbudowa budynku o funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru na funkcję biurową 808/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Po uchyleniu przez Wojewodę K-P 358/ / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 7 z 118

8 Chojnicka Statoil Fuel & Retail Polska sp. z o.o. Puławska 86 Odwodnienie studzienek nadzbiornikowych na stacji paliw Solskiego UNIBIKE sp. z o.o. Przemysłowa 28b Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Przemysłowa 28b Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu 3 Maja 5/11a Uniwersytet Mikołaja Jagiellońska Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Kopernika w Toruniu pomieszczeń bloku operacyjnego na pomieszczenia Collegium Medicum im. Kliniki Kardiologii w ramach Wieloletniego Ludwika Rydygiera w Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Bydgoszczy Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o klatkę schodową połączoną z holem windowym do Budynku Głównego o łącznik do Budynku Diagnostycznego w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii na pomieszczenia Kliniki Kardioanestezji w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu opatrunków i części szatni na Centralny Punkt Dystrybucyjny z częścią sanitarno-socjalną w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ogólnej oraz Pawilonu Łóżkowego na pomieszczenia Klinki Kardiochirurgii w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 955/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Uniwersytet Mikołaja Jagiellońska Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o łącznik 1019/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 8 z 118

9 Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy komunikacyjny wraz z pionem windowym łączącym budynek Główny z Budynkiem Diagnostycznym w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy EBUD - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Jagiellońska Sokola 3/31 Rozbiórka szklanego łącznika przy Wejściu Głównym, zadaszenia podjazdu dla karetek wraz z drogami wewnętrznymi, budowa dwukondygnacyjnego wejścia głównego z klatką schodową, pionem windowym zadaszonego podjazdu dla karetek z podziemnym parkingiem, portierni oraz dróg wewnętrznych w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 Bora Komorowskiego Dz.nr 21/8,21/3,20/6,20/7,17/3,17/7,17/8,20/1,21/6,32/9,32 /8,5,3, renowacja ścian frontowych i termomodernizacja ścian tylnych wraz z kolorystyka kamienicy Chrobrego Enea Operator sp. z o.o. Kąpielowa 6 Budowa linii kablowej nn Kcyńska Budowa budynku mieszkalnego Zachodnia Budowa budynku mieszkalnego Żytnia Wspólnota Mieszkaniowa Spółdzielcza 7 budowa zjazdu indywidualnego na tern drogi wewnętrznej Spółdzielcza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Jagiellońska 42 budowa gazociągu śr.c z przyłączem do hali magazynowo-warsztatowej Stalowa dz.nr 15/4,17/3,30/ Budowa instalacji wewnętrznej gazu Zygmunta Augusta 22/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Chocimska 16/ ADV POR Property Królowej Marysieńki 38 Investment S.A.S.K. Warszawa Przebudowa ulicy Szajnochy wraz z przebudową i regulacją infrastruktury podziemnej Szajnochy Dz.nr 34,35/9,35/14, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Art KPA Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 9 z 118

10 POLESTAR RE ESTATE Sp. z o.o. Litewska 3/1- Poznań Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu użytkowym Magdzińskiego / / Budowa budynku usługowo mieszkalnego Cechowa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilania gazem ziemnym budynku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdańska 9/7b Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech budynków gospodarczych Nowa dz. nr / / / / / / Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Budowa zjazdu z ulicy z przebudową urządzeń poziemnych Petersona dz.nr 7/382,7/ / / ENEA Operator sp. z o.o. Kąpielowa 6 Budowa linii kablowej Powstańców Warszawy dz.nr 6/25,5 1148/ / Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zachowaniem istniejącej kolorystyki elewacji wraz z remontem podestów i balustrad balkonów oraz robót towarzyszących termomodernizacji Konopna / / Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kolorystyką elewacji wraz z remontem istniejącego przy budynku podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontem podestów i balustrad loggii, schodów zewnętrznych oraz robót 1185/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 10 z 118

11 towarzyszących termomodernizacji Baczyńskiego 13A Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana balustrad balkonów, remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spokojna 9/ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem w zabudowie bliźniaczej Krajeńska / / / / Rodźko Dewelopment sp. z o.o. spółka komandytowa Śniadeckich 7/3 Rozbiórka budynków : mieszkalnego, usługowych i wiaty Kijowska Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Dworcowa 26/ Enea Operator sp. z o.o. Warmińskiego 8 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej pomieszczenia na II piętrze budynku biurowego C Warmińskiego Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Nakielska 125/ zmiana sposobu użytkowania pralni i suszarni na mieszkanie Słowackiego 5/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Gdańska 3/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Bronikowskiego / / / / / / / / / / / / / / Metalko sp. z o.o. Wojska Polskiego 65 budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym 1284/ / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych w Budynku Diagnostycznym, Budynku Głównym oraz w Pawilonie Łóżkowym w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C. Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Kliniki Kardiochirurgii zlokalizowanych na I i II piętrze Budynku Kliniki Chorób Dzieci oraz części zachodniej i centralnej budynku zespołu poradni przyklinicznych na pomieszczenia Kliniki Chorób Oczu w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i 1304/ / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 11 z 118

12 M Neupack Polska Sp. z o.o. Równa 2 Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C. Skłodowskiej 9 Przebudowa transportera ścinka poprzez wykonanie nowego kanału na taśmę transportera pod drogą wewnętrzną wraz z przebudową transportera ścinka odpadu w budynku produkcyjnym, wykonanie nowej obudowy transportera w miejscu wyjścia taśmociągu z istniejącego budynku produkcyjnego Równa / / Optal Developer Sp. J. Chodkiewicza 15 Rozbiórka budynku mieszkalnego z częścią magazynową oraz budynku technicznego Koronowska Budowa pawilonu handlowego Małachowskiego remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku wielorodzinnego Ogrodowa Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Zamoyskiego 15/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Staroszkolna 2/ INICIIO Grzegorz Jankowiak Fordońska 16a/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Dworcowa 5 lokal handlowy Polska Spółka Jagiellońska 42 Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem Gazownictwa sp. z o.o. Hoffmana dz.nr Oddział w Gdańsku Zakład 1/13,167/42,167/33,10/1,167/29,167/32,167/24,18 w Bydgoszczy Rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego Madalińskiego Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Cieszkowskiego 13/12a Micros JML sp. z o.o. Dąbrowa 20 Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Rozłogi dz.nr 108, Budowa zjazdu Lelewela / / / / / / / / / / / / / / / / / / Odm/pzw Odm/pzw Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z 1577/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 12 z 118

13 budynkami gospodarczymi Gdańska MBS PW Hydromasz Robert Ramus Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 Podmiejska 4 Sobieskiego 10 rozbudowa budynku mieszkalnego o restaurację z częścią mieszkalną wraz z jego zmianą sposobu użytkowania na restaurację Fordońska 397 zmiana sposobu użytkowania budynku centrum kształcenia ustawicznego nr 2 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną Sobieskiego Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Chełmińska 3/ / / / / / Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM sp. z o.o Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A. Wąska 3 Sportowa 2 budowa zjazdów, drogi wewnętrznej, parkingów i chodników Karolewska dz.nr 88/15,88/16,88/21,88/22,88/25,88/26 montaż tymczasowych trybun systemowych na potrzeby organizacji imprez sportowych Sportowa Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Czarnieckiego 4/ Schenker sp. z o.o. Fordońska 266 zadaszenie istniejącej rampy przy hali magazynowej Fordońska Biuro Turystyczno- Dworcowa 19 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Pielgrzymkowe Frater Dworcowa budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ostródzka budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ostródzka Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Magdzińskiego 13/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 42/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Łokietka 29/ Przedsiębiorstwo Łobżenicka 7 Mrocza Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z Produkcyjno-Usługowe usługami "Ridex" sp. z o.o. Hetmańska / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MBS MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 13 z 118

14 PESA Holding sp. z o.o. Zygmunta Augusta 11 rozbiórka budynku wieży wodnej z budynkiem schroniska, części hali naprawczej oraz fragmentu ogrodzenia Zygmunta Augusta wymiana istniejącej oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Człuchowska 9/1, / / / / rozbudowa budynku mieszkalnego, budowa garażu Miła Administracja Domów Miejskich sp. z o.o Administracja Domów Miejskich sp. z o.o. Śniadeckich 1 Śniadeckich 1 przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 45/10 przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 45/ PW PUBR Sp. z o.o. Toruńska 109 rozbiórka budynku szkolno-dydaktycznego Leszczyńskiego Ikebana Teresa Nowotoruńska 2a Przybyłowicz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na usługi pralni wodno-chemicznej z rozbudową o część magazynową Nowotoruńska 2a D-Energia Wymysłowo 1 Strzelno dobudowa zaplecza biurowo-technicznego GPZ-1 Wojska Polskiego Zarząd Dróg Miejskich i Toruńska 174a Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy rozbudowa przęseł i filarów wiaduktu o ciąg pieszorowerowy wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej w ramach zadania: Remont południowej estakady drogowej (wiaduktu drogowego) Wojska Polskiego dz.nr 77/2, 14/2,15,31/7,32, zmiana sposobu użytkowania lokali handlowych na gabinety lekarskie Podmiejska 13/28, zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na zakład opieki zdrowotnej Paderewskiego / / / / / / / / / / / / / / / / MBS MBS MBS Odm/pzw Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 14 z 118

15 rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Mierosławskiego Budowa budynku usługowo-mieszkalnego Nowa Prohouse sp. z o.o. Przemysłowa 34 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Słoneczna dz.nr 183/16,183/17,183/ T-Mobile Polska s.a. Marynarska 12 Warszawa Rozbiórka stacji bazowej Słoneczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Nakielska 31/ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Toruńska 103 Toruńska 103 Wschodnia 5 Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej Saperów dz. nr 8/3, 25, 10/1, 10/2, 21/3 Budowa kanalizacji sanitarnej Posłusznego 10,12, / / / / / / / / / / / / / / / MBS rozbudowa budynku Mc Donald`s o pomieszczenie gospodarcze Wojska Polskiego rozbudowa budynku Mc Donald`s o pomieszczenie gospodarcze Świętej Trójcy Budowa budynku mieszkalnego Sicieńska dz.nr 7/9,6/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 1906/ / / / / / MBS 1914/ / Gęsia Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1916/ / szeregowego Góralska dz. nr 101/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 1937/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 15 z 118

16 Palisandrowa Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Fordońska 451/4 1954/ / Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani Żeleńskiego 1 Zmiana zadaszeń wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzieleniem przedsionków 1961/ / Kąkolowa Prohouse sp. z o.o. Przemysłowa 34 Rozbiórka budynku byłych warsztatów szkolnych Nakielska Zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku mieszkalnym na lokal mieszkalny Królowej Jadwigi 10/ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na funkcję mieszkalną Daglezjowa Wykucie i zamurowanie otworów okiennych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Dożynkowa / / / / / / / Art KPA Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Dolina 55/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Antoniego Madalińskiego Budowa budynku mieszkalnego Szamarzewskiego dz.nr 16/ Budowa budynku mieszkalnego Zamczysko 52 o Budowa wewnętrznej instalacji gazu Stary Port 17/1a Kujawsko-Pomorski Urząd Jagiellońska 3 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów Wojewódzki Konarskiego Plastpur sp. z o.o. Osiedle Rzemieślnicze 48 rozbudowa budynku produkcyjnego i budynków magazynowych o funkcję magazynową Osiedle Rzemieślnicze Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Jacewo 65D Inowrocław Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B 2 Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/ / / / / / / / / / / / / / / / MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 16 z 118

17 Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Jacewo 65D Inowrocław Jacewo 65D Inowrocław Jacewo 65D Inowrocław Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek A Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B 1 Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Sygnałowa 3/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Sienkiewicza 30/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Chełmińska 1/ 2 i Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Pałubickiego ENEA Operator Sp. z o.o. Warmińskiego 8 Budowa linii napowietrznej WN 110 kv relacji Oddział Dystrybucji Jasiniec Kauczuk. Dostosowanie linii z Bydgoszcz przewodami AFL 6 240/40 C do pracy przy temperaturze granicznej roboczej przewodów roboczych 60 C. Dz. nr 3/8, 2/13, 12/ Posadowienie obiektu kontenerowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego Al. Jana Pawła II / / / / / / / / / / / / / MBS MBS MBS Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 2179/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 17 z 118

18 Rynek 6/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Rynek 6/2 2178/ / VITABO NZOZ Sp. z o.o. Hallera 2a Budowa pylonu reklamowego Hallera dz. nr 5/ / / PESA HOLDING Sp. z Zygmunta Augusta 11 Rozbiórka budynku wieży ciśnień 2200/ / o.o. Zygmunta Augusta Rozbiórka budynku mieszkalnego Toruńska / / CUBE sp. z o.o. Focha 22/1 Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa I rozbudowa budynku na funkcję usługową hotel Focha Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani Makrum Development sp. z o.o. Żeleńskiego 1 Leśna Filarecka 21/4a budowa zjazdu na posesję wraz z wykonaniem ogrodzenia Białogardzka 20,22 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 1 Leśna dz.nr 111/9, 111/ / / / / / / / Art Makrum Development sp. z o.o. Leśna Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 2 dz.nr 111/9,111/13, 119/6,119/7,119/8,119/9 Budowa budynku usługowo -biurowo-handlowego C.Skłodowskiej dz.nr 121 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Abrava sp. z o.o. IGP S.K.A. Żwirki i Wigury 2a Świecie n/wisłą Moderator Inwestycje sp. z Focha 12 o.o. Lubelska 27/ Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej Nakielska 173/ Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o Makrum Development sp. z o.o. Włocławska 167 Toruń Leśna Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji szpitala na funkcję biurową Gimnazjalna 2a Budowa drogi wewnętrznej do zespołu budynków mieszkalnych Leśna, Dwernickiego dz.nr 111/9,111/11, 111/13, 2238/ / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 18 z 118

19 119/6,119/7,119/8,119/9, 31/7,31/9,7,8/2, Rozbudowa instalacji gazowej Monte Cassino Budowa wewnętrznej instalacji gazu Jeronimo Martins Polska S.A M Neupack Polska Sp. z o.o MJ Nieruchomości Jaginiak sp.j Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Żniwna 5 Kostrzyn Równa 2 Gołębia 82/49 Gdańska 163 Plac Poznański 2 przebudowa istniejącego pawilonu handlowousługowego C.Skłodowskiej 29 Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o strefę spedycji wraz z wewnętrznymi dokami za/wyładowczymi z drogami wewnętrznymi Petersona 15 Rozbudowa i wymiana wewnętrznej instalacji gazu Żwirki i Wigury 36/3 Budowa hali tenisowej o nawierzchni syntetycznej Gdańska / / / / / / / / / / / Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Ułańska 5/ MSM Zrzeszeni Jagiellońska 103 Docieplenie ścian podłużnych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jarużyńska Rozbudowa budynku mieszkalnego Kameralna Rozbudowa budynku mieszkalnego Izerska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jagiellońska Jagiellońska Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Klinki Chorób Oczu na Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Kliniki Ortopedii i Traumatologii 2426/ / / Uchylenie decyzji odmownej przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego wpływ do organu / / / / / / / / / / Odm/pzw Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 19 z 118

20 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Narządów Ruchu na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Oddziału Kardiologii na Klinikę Kardiologii C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Klinki Chirurgii Naczyniowej na Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii C.Skłodowskiej Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Gdańska 129/ Dobudowa schodów zewnętrznych na II kondygnację do budynku mieszkalnego Niewieścińska Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Zamoyskiego 6/ Miejskie Wodociągi i Toruńska 103 Przebudowa sieci wodociągowej Kanalizacja sp. z o.o. Rybaki dz.nr 315/2,514/ Zespół Szkół Nr 5 Berlinga 13 Remont i przebudowa Sali widowiskowo-sportowej Mistrzostwa Sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na przebieralnię i sanitariaty Piwnika Ponurego Rozbudowa budynku hotelowego o część administracyjno-gospodarczą i hotelowo-rekreacyjną Nad Torem Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Pomorska 76/5 2504/ / / / / / / / / / / / / / / / Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji oraz drenażu rozsączającego i studni chłonnych wód opadowych i roztopowych Żuromińska dz.nr 63/2,69/ Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Kragujewca 3 Budowa wiaty śmietnikowej wraz z rozbiórka istniejącej wiaty Bohaterów Kragujewca Hanplast sp. z o.o. Paciorkiewicza 3 przebudowa istniejącej ściany na ścianę oddzielenia pożarowego dzielącą istniejący budynek na dwa 2572/ / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 20 z 118

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. 2. 3. 4. 5. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzę d u M ia s ta Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W sierpniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi: w czwartek 28 sierpnia br. oraz sesja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty!

XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty! XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty! 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej uroczyste wręczenie nagród XX, a więc jubileuszowej edycji

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u p r z e s t r z e n n y m G d a ń s k a w l a t a c h 2 0 10-2013 Gdańsk, sierpień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza zmian w zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 PRZEBUDOWA UL. LINDEGO OD UL. MARYMONCKIEJ DO UL. SZUBIŃSKIEJ Termin rozpoczęcia 2007-06-12 Termin zakończenia 2007-08-10 Przebudowa drogi wymieniono warstwy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Obiekty mieszkalne i hotelowe

Obiekty mieszkalne i hotelowe Obiekty mieszkalne i hotelowe Park Ostrobramska w Warszawie Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo