Dane organu prowadzącego rejestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane organu prowadzącego rejestr"

Transkrypt

1 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, Jezuicka 1 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania lub siedziby Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi Inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiór kę Budowa ścianki oporowej oraz przebudowa mieszkania Chodkiewicza 14/10 391/ Centrum Wynajmu Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Ostrowska 122 Krotoszyn Jagiellońska Budowa budynku handlowo usługowego Akademicka dz. nr 18/11 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powstańców Wielkopolskich dz. nr 9, 10, 11/7, 11/8, 12/4, 12/7, Budowa wewnętrznej instalacji gazu Grudziądzka 43/ Budowa domu jednorodzinnego wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową Janowiecka dz. nr 38/ MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłącza hydrantowego Fordońska, Sobieszewska dz. nr 121/9 22/ / / / / / / / / Art KPA Art KPA Podpis osoby dokonującej wpisu Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 1 z 118

2 Profit s.c. Opławiec 159 Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłego szpitala na zakład opiekuńczoleczniczy Kurpińskiego Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Garbary Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Schulza 5 Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Bydgoskich Przemysłowców, Frankego, Paciorkiewicza, Milcherta dz. nr 1/163, 1/174, 1/172, Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bora Komorowskiego Budowa wewnętrznej instalacji gazu Kanałowa 15/ Makrum Development sp. z Leśna Budowa zespołu budynków mieszkalnych o.o. wielorodzinnych budynek nr Makrum Development sp. z o.o. Leśna Leśna Dwernickiego dz.nr 111/9,111/13 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 2 Leśna Dwernickiego dz.nr dz.nr 111/9,111/13, 119/6,119/7,119/8,119/ Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Koronowska 17a/ Demontaż części pionu wentylacyjnego Brzozowa 29/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Śląska 34/ Serwis Medyczno- Żółkiewskiego 20/26 Toruń Budowa wewnętrznej instalacji gazu Projektowy sp. z o.o. Chrobrego Budowa zjazdów do garaży Nowy Rynek Locum S.A. Przemysłowa 8 przebudowa części hali magazynowej nr 2 w sekcji B, zmiana sposobu użytkowania fragmentu wydzielonej części hali na funkcję biurowo-socjalną Srebrna 12 80/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Art KPA MBS Art KPA MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 2 z 118

3 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania komórki lokatorskiej na pokój mieszkalny Połczyńska 2/ Budowa budynku handlowo-usługowego Rataja dz.nr 14/7,14/6,14/13 250/ / / Art KPA MBS Polmass S.A. Fordońska 40 Budowa trzech zbiorników wraz z infrastrukturą Grunwaldzka Sogo sp. z o.o. Nowy Rynek 10 remont i przebudowa oraz termomodernizacja i naprawa elewacji budynku Wełniany Rynek remont i przebudowa lokalu mieszkalnego z podziałem na dwa lokale mieszkalne Sowińskiego Zabudowa części ogólnodostępnego korytarza przylegającego do lokalu mieszkalnego Piwnika Ponurego 4/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Białogardzka Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sowińskiego 2/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Majtkowskiego dz.nr 31/24 264/ / / / / / / / / / / Art KPA Budowa wewnętrznej instalacji gazu 352/ /2014 Ostródzka Invitil sp. z o.o. Kraszewskiego 1 Zmiana sposobu użytkowania części usługowobiurowej 379/ / na potrzeby zakładu produkcyjnego dań gotowych wraz z jego rozbudową Grunwaldzka Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z 380/ / przebudową i rozbudową budynku gospodarczogarażowego Saperów zmiana sposobu użytkowania części budynku 378/ / usługowo-mieszkalnego na przedszkole Sowia ADM sp. z o.o. Śniadeckich 1 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia 391/2014 Art KPA Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 3 z 118

4 Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Kopernika 1/03 technicznego na pomieszczenie gospodarcze Modrakowa 78 Przywrócenie stolarki okien i drzwi Bydgoska Nadleśnictwo Żołędowo Parkowa 4a, Żołędowo Rozbiórka budynku mieszkalnego Jasiniecka Projekt kolorystyki elewacji budynku mieszkalno usługowego Długa / / / / / Szpital Uniwersytecki nr 1 M. Skłodowskiej Curie 9 Wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu biurowym budynku techniczno gospodarczym B nr 14 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza M. Skłodowskiej Curie Rozbiórka budynku magazynowego z częścią gospodarczą Gajowa dz. nr 129/7, 5/2, 129/ Przyłącze wodociągowe oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa do celów bytowo gospodarczych dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sowia 10b MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 Remont i przebudowa budynku B administracyjno-socjalnego Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy Szpitalna 19 Toruńska 103 Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Szpitalna budowa instalacji gazowej od SKG do pionów gazowych na klatkach schodowych do podejść gazomierzowych Chełmińska Moderator Inwestycje sp. z o.o. Focha 12 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 33/1a 432/ / / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 4 z 118

5 Moderator Inwestycje sp. z o.o. Focha 12 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Jasna 35/4a MWiK sp. z o.o. Toruńska 103 budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej Szamarzewskiego dz.nr 1/13,1/28,1/29,2/14, Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 59 docieplenie i prace remontowe budynku Dworcowa / / / / / / Rozbiórka garażu blaszanego nietrwale związanego z gruntem Małachowskiego Aska Sp. z o.o. Gajowa 85 Rozbiórka dwóch budynków magazynowych MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. Toruńska 103 Smoleńska dz. nr 9/3, 10/2 Budowa kanalizacji sanitarnej Podgórze 19a / / / / / / APRO Investment sp. z o.o. Moniuszki 39, Toruń Projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynków mieszkalnych Wyzwolenia dz. nr 219/1, 229/ Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/10a Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Włocławska 167 Toruń Zmiana sposobu użytkowania budynku na budynek biurowy Gimnazjalna 2a Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z projektowaną instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, projektowaną instalacją zewnętrzną gazu ziemnego Św. Antoniego z Padwy dz. nr 77/ Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dwa odrębne lokale mieszkalne wraz z przebudową instalacji wewnętrznych P.W. Hobby Piotr Maruszewski Kobylarnia 20a Brzoza Kościuszki 22 Przebudowa i rozbudowa budynków oficyn mieszkalno gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną oraz rozbiórka piętra oficyny mieszkalnej Śniadeckich / / / / / / / / / / Odm/pzw MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 5 z 118

6 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Garbary 12/ Wspólnota Mieszkaniowa Gałczyńskiego 8 docieplenie stropodachu i remont dachu Gałczyńskiego Spółdzielnia Kościuszki 15 Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych Mieszkaniowa Komunalni wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Skorupki dz.nr 92/2,92/9,92/10, 92/11,92/12, Rodźko development sp. z o.o. spółki komandytowej Śniadeckich 7/3 92/13,92/14,93/7, 93/8,109/1,109/2,103 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo handlowymi w parterze oraz garażem podziemnym Kijowska 40a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Sienkiewicza 32/5, 35/5a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Unii Lubelskiej 5/6a, 5/8a Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Unii Lubelskiej 5/7a, 5/7b Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Sienkiewicza 53/ Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej ENEA i wykonanie przyłącza do budynku mieszkalnego Kossaka remont i przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z podziałem na dwa lokale mieszkalne Chrobrego 3/2a,2b High Technology Glass Polska sp. z o.o. Ołowiana 12 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ołowiana / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 6 z 118

7 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Jagiellońska 42 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjno-biurowym Jagiellońska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Spacerowa dz. nr 44/17, 44/ Administracja Domów Śniadeckich 1 Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji murowej Miejskich sp. z o.o. Paderewskiego Polska Spółka Jagiellońska 42 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem Gazownictwa sp. z o.o. Powstańców Warszawy 1a,1b Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Czarnieckiego 8/ budowa budynku gospodarczo garażowego z rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i garażu blaszak Gołębia Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika Jagiellońska przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Diagnostycznym, Budynku Głównym oraz Pawilonie Łóżkowy w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C.Skłodowskiej Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Przebudowa rurociągu solanki z linii napowietrznej na linię podziemną Petersona dz.nr 2/125,7/382,2/107,7/ Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Przebudowa wodociągu Petersona 7/379,7/378,7/377,7/232,7/211,7/383,7/382,2/ Budowa komina spalinowego Żeglarska Dozo-Pak sp. z o.o. Wąbrzeska 45 Rozbudowa hali produkcyjnej o pomieszczenie magazynowe Wąbrzeska nadbudowa budynku o funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru na funkcję biurową 808/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Po uchyleniu przez Wojewodę K-P 358/ / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 7 z 118

8 Chojnicka Statoil Fuel & Retail Polska sp. z o.o. Puławska 86 Odwodnienie studzienek nadzbiornikowych na stacji paliw Solskiego UNIBIKE sp. z o.o. Przemysłowa 28b Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Przemysłowa 28b Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu 3 Maja 5/11a Uniwersytet Mikołaja Jagiellońska Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Kopernika w Toruniu pomieszczeń bloku operacyjnego na pomieszczenia Collegium Medicum im. Kliniki Kardiologii w ramach Wieloletniego Ludwika Rydygiera w Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Bydgoszczy Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska Jagiellońska C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Diagnostycznego na potrzeby zespołu pomieszczeń Wejścia Głównego w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o klatkę schodową połączoną z holem windowym do Budynku Głównego o łącznik do Budynku Diagnostycznego w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii na pomieszczenia Kliniki Kardioanestezji w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu opatrunków i części szatni na Centralny Punkt Dystrybucyjny z częścią sanitarno-socjalną w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ogólnej oraz Pawilonu Łóżkowego na pomieszczenia Klinki Kardiochirurgii w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 955/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Uniwersytet Mikołaja Jagiellońska Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o łącznik 1019/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 8 z 118

9 Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy komunikacyjny wraz z pionem windowym łączącym budynek Główny z Budynkiem Diagnostycznym w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy EBUD - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Jagiellońska Sokola 3/31 Rozbiórka szklanego łącznika przy Wejściu Głównym, zadaszenia podjazdu dla karetek wraz z drogami wewnętrznymi, budowa dwukondygnacyjnego wejścia głównego z klatką schodową, pionem windowym zadaszonego podjazdu dla karetek z podziemnym parkingiem, portierni oraz dróg wewnętrznych w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego C.Skłodowskiej 9 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 Bora Komorowskiego Dz.nr 21/8,21/3,20/6,20/7,17/3,17/7,17/8,20/1,21/6,32/9,32 /8,5,3, renowacja ścian frontowych i termomodernizacja ścian tylnych wraz z kolorystyka kamienicy Chrobrego Enea Operator sp. z o.o. Kąpielowa 6 Budowa linii kablowej nn Kcyńska Budowa budynku mieszkalnego Zachodnia Budowa budynku mieszkalnego Żytnia Wspólnota Mieszkaniowa Spółdzielcza 7 budowa zjazdu indywidualnego na tern drogi wewnętrznej Spółdzielcza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy Jagiellońska 42 budowa gazociągu śr.c z przyłączem do hali magazynowo-warsztatowej Stalowa dz.nr 15/4,17/3,30/ Budowa instalacji wewnętrznej gazu Zygmunta Augusta 22/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Chocimska 16/ ADV POR Property Królowej Marysieńki 38 Investment S.A.S.K. Warszawa Przebudowa ulicy Szajnochy wraz z przebudową i regulacją infrastruktury podziemnej Szajnochy Dz.nr 34,35/9,35/14, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Art KPA Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 9 z 118

10 POLESTAR RE ESTATE Sp. z o.o. Litewska 3/1- Poznań Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu użytkowym Magdzińskiego / / Budowa budynku usługowo mieszkalnego Cechowa Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilania gazem ziemnym budynku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Gdańska 9/7b Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech budynków gospodarczych Nowa dz. nr / / / / / / Lidl Polska sp. z o.o. Jankowice 48 Tarnowo Podgórne Budowa zjazdu z ulicy z przebudową urządzeń poziemnych Petersona dz.nr 7/382,7/ / / ENEA Operator sp. z o.o. Kąpielowa 6 Budowa linii kablowej Powstańców Warszawy dz.nr 6/25,5 1148/ / Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zachowaniem istniejącej kolorystyki elewacji wraz z remontem podestów i balustrad balkonów oraz robót towarzyszących termomodernizacji Konopna / / Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kolorystyką elewacji wraz z remontem istniejącego przy budynku podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontem podestów i balustrad loggii, schodów zewnętrznych oraz robót 1185/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 10 z 118

11 towarzyszących termomodernizacji Baczyńskiego 13A Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JNOŚĆ 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana balustrad balkonów, remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spokojna 9/ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem w zabudowie bliźniaczej Krajeńska / / / / Rodźko Dewelopment sp. z o.o. spółka komandytowa Śniadeckich 7/3 Rozbiórka budynków : mieszkalnego, usługowych i wiaty Kijowska Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Dworcowa 26/ Enea Operator sp. z o.o. Warmińskiego 8 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej pomieszczenia na II piętrze budynku biurowego C Warmińskiego Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Nakielska 125/ zmiana sposobu użytkowania pralni i suszarni na mieszkanie Słowackiego 5/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Gdańska 3/ Budowa wewnętrznej instalacji gazu Bronikowskiego / / / / / / / / / / / / / / Metalko sp. z o.o. Wojska Polskiego 65 budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym 1284/ / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych w Budynku Diagnostycznym, Budynku Głównym oraz w Pawilonie Łóżkowym w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C. Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Kliniki Kardiochirurgii zlokalizowanych na I i II piętrze Budynku Kliniki Chorób Dzieci oraz części zachodniej i centralnej budynku zespołu poradni przyklinicznych na pomieszczenia Kliniki Chorób Oczu w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i 1304/ / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 11 z 118

12 M Neupack Polska Sp. z o.o. Równa 2 Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy C. Skłodowskiej 9 Przebudowa transportera ścinka poprzez wykonanie nowego kanału na taśmę transportera pod drogą wewnętrzną wraz z przebudową transportera ścinka odpadu w budynku produkcyjnym, wykonanie nowej obudowy transportera w miejscu wyjścia taśmociągu z istniejącego budynku produkcyjnego Równa / / Optal Developer Sp. J. Chodkiewicza 15 Rozbiórka budynku mieszkalnego z częścią magazynową oraz budynku technicznego Koronowska Budowa pawilonu handlowego Małachowskiego remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku wielorodzinnego Ogrodowa Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Zamoyskiego 15/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Staroszkolna 2/ INICIIO Grzegorz Jankowiak Fordońska 16a/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Dworcowa 5 lokal handlowy Polska Spółka Jagiellońska 42 Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem Gazownictwa sp. z o.o. Hoffmana dz.nr Oddział w Gdańsku Zakład 1/13,167/42,167/33,10/1,167/29,167/32,167/24,18 w Bydgoszczy Rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego Madalińskiego Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Cieszkowskiego 13/12a Micros JML sp. z o.o. Dąbrowa 20 Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Rozłogi dz.nr 108, Budowa zjazdu Lelewela / / / / / / / / / / / / / / / / / / Odm/pzw Odm/pzw Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z 1577/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 12 z 118

13 budynkami gospodarczymi Gdańska MBS PW Hydromasz Robert Ramus Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 Podmiejska 4 Sobieskiego 10 rozbudowa budynku mieszkalnego o restaurację z częścią mieszkalną wraz z jego zmianą sposobu użytkowania na restaurację Fordońska 397 zmiana sposobu użytkowania budynku centrum kształcenia ustawicznego nr 2 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną Sobieskiego Wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Chełmińska 3/ / / / / / Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM sp. z o.o Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A. Wąska 3 Sportowa 2 budowa zjazdów, drogi wewnętrznej, parkingów i chodników Karolewska dz.nr 88/15,88/16,88/21,88/22,88/25,88/26 montaż tymczasowych trybun systemowych na potrzeby organizacji imprez sportowych Sportowa Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Czarnieckiego 4/ Schenker sp. z o.o. Fordońska 266 zadaszenie istniejącej rampy przy hali magazynowej Fordońska Biuro Turystyczno- Dworcowa 19 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Pielgrzymkowe Frater Dworcowa budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ostródzka budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu Ostródzka Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Magdzińskiego 13/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 42/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Łokietka 29/ Przedsiębiorstwo Łobżenicka 7 Mrocza Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z Produkcyjno-Usługowe usługami "Ridex" sp. z o.o. Hetmańska / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / MBS MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 13 z 118

14 PESA Holding sp. z o.o. Zygmunta Augusta 11 rozbiórka budynku wieży wodnej z budynkiem schroniska, części hali naprawczej oraz fragmentu ogrodzenia Zygmunta Augusta wymiana istniejącej oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Człuchowska 9/1, / / / / rozbudowa budynku mieszkalnego, budowa garażu Miła Administracja Domów Miejskich sp. z o.o Administracja Domów Miejskich sp. z o.o. Śniadeckich 1 Śniadeckich 1 przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 45/10 przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Sienkiewicza 45/ PW PUBR Sp. z o.o. Toruńska 109 rozbiórka budynku szkolno-dydaktycznego Leszczyńskiego Ikebana Teresa Nowotoruńska 2a Przybyłowicz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na usługi pralni wodno-chemicznej z rozbudową o część magazynową Nowotoruńska 2a D-Energia Wymysłowo 1 Strzelno dobudowa zaplecza biurowo-technicznego GPZ-1 Wojska Polskiego Zarząd Dróg Miejskich i Toruńska 174a Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy rozbudowa przęseł i filarów wiaduktu o ciąg pieszorowerowy wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej w ramach zadania: Remont południowej estakady drogowej (wiaduktu drogowego) Wojska Polskiego dz.nr 77/2, 14/2,15,31/7,32, zmiana sposobu użytkowania lokali handlowych na gabinety lekarskie Podmiejska 13/28, zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na zakład opieki zdrowotnej Paderewskiego / / / / / / / / / / / / / / / / MBS MBS MBS Odm/pzw Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 14 z 118

15 rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Mierosławskiego Budowa budynku usługowo-mieszkalnego Nowa Prohouse sp. z o.o. Przemysłowa 34 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Słoneczna dz.nr 183/16,183/17,183/ T-Mobile Polska s.a. Marynarska 12 Warszawa Rozbiórka stacji bazowej Słoneczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Nakielska 31/ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Toruńska 103 Toruńska 103 Wschodnia 5 Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej Saperów dz. nr 8/3, 25, 10/1, 10/2, 21/3 Budowa kanalizacji sanitarnej Posłusznego 10,12, / / / / / / / / / / / / / / / MBS rozbudowa budynku Mc Donald`s o pomieszczenie gospodarcze Wojska Polskiego rozbudowa budynku Mc Donald`s o pomieszczenie gospodarcze Świętej Trójcy Budowa budynku mieszkalnego Sicieńska dz.nr 7/9,6/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 1906/ / / / / / MBS 1914/ / Gęsia Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1916/ / szeregowego Góralska dz. nr 101/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 1937/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 15 z 118

16 Palisandrowa Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Fordońska 451/4 1954/ / Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani Żeleńskiego 1 Zmiana zadaszeń wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzieleniem przedsionków 1961/ / Kąkolowa Prohouse sp. z o.o. Przemysłowa 34 Rozbiórka budynku byłych warsztatów szkolnych Nakielska Zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku mieszkalnym na lokal mieszkalny Królowej Jadwigi 10/ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na funkcję mieszkalną Daglezjowa Wykucie i zamurowanie otworów okiennych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Dożynkowa / / / / / / / Art KPA Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Dolina 55/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Antoniego Madalińskiego Budowa budynku mieszkalnego Szamarzewskiego dz.nr 16/ Budowa budynku mieszkalnego Zamczysko 52 o Budowa wewnętrznej instalacji gazu Stary Port 17/1a Kujawsko-Pomorski Urząd Jagiellońska 3 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów Wojewódzki Konarskiego Plastpur sp. z o.o. Osiedle Rzemieślnicze 48 rozbudowa budynku produkcyjnego i budynków magazynowych o funkcję magazynową Osiedle Rzemieślnicze Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Jacewo 65D Inowrocław Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B 2 Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/ / / / / / / / / / / / / / / / MBS Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 16 z 118

17 Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Real Estate Development Company Mariusz Sawicki Jacewo 65D Inowrocław Jacewo 65D Inowrocław Jacewo 65D Inowrocław Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek A Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi budynek B 1 Powstańców Warszawy dz. nr 4/13, 4/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Sygnałowa 3/ Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Sienkiewicza 30/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Chełmińska 1/ 2 i Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Pałubickiego ENEA Operator Sp. z o.o. Warmińskiego 8 Budowa linii napowietrznej WN 110 kv relacji Oddział Dystrybucji Jasiniec Kauczuk. Dostosowanie linii z Bydgoszcz przewodami AFL 6 240/40 C do pracy przy temperaturze granicznej roboczej przewodów roboczych 60 C. Dz. nr 3/8, 2/13, 12/ Posadowienie obiektu kontenerowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego Al. Jana Pawła II / / / / / / / / / / / / / MBS MBS MBS Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 2179/ / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 17 z 118

18 Rynek 6/ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Rynek 6/2 2178/ / VITABO NZOZ Sp. z o.o. Hallera 2a Budowa pylonu reklamowego Hallera dz. nr 5/ / / PESA HOLDING Sp. z Zygmunta Augusta 11 Rozbiórka budynku wieży ciśnień 2200/ / o.o. Zygmunta Augusta Rozbiórka budynku mieszkalnego Toruńska / / CUBE sp. z o.o. Focha 22/1 Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa I rozbudowa budynku na funkcję usługową hotel Focha Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani Makrum Development sp. z o.o. Żeleńskiego 1 Leśna Filarecka 21/4a budowa zjazdu na posesję wraz z wykonaniem ogrodzenia Białogardzka 20,22 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 1 Leśna dz.nr 111/9, 111/ / / / / / / / Art Makrum Development sp. z o.o. Leśna Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek nr 2 dz.nr 111/9,111/13, 119/6,119/7,119/8,119/9 Budowa budynku usługowo -biurowo-handlowego C.Skłodowskiej dz.nr 121 Budowa wewnętrznej instalacji gazu Abrava sp. z o.o. IGP S.K.A. Żwirki i Wigury 2a Świecie n/wisłą Moderator Inwestycje sp. z Focha 12 o.o. Lubelska 27/ Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej Nakielska 173/ Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o Makrum Development sp. z o.o. Włocławska 167 Toruń Leśna Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji szpitala na funkcję biurową Gimnazjalna 2a Budowa drogi wewnętrznej do zespołu budynków mieszkalnych Leśna, Dwernickiego dz.nr 111/9,111/11, 111/13, 2238/ / / / / / / / / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 18 z 118

19 119/6,119/7,119/8,119/9, 31/7,31/9,7,8/2, Rozbudowa instalacji gazowej Monte Cassino Budowa wewnętrznej instalacji gazu Jeronimo Martins Polska S.A M Neupack Polska Sp. z o.o MJ Nieruchomości Jaginiak sp.j Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Żniwna 5 Kostrzyn Równa 2 Gołębia 82/49 Gdańska 163 Plac Poznański 2 przebudowa istniejącego pawilonu handlowousługowego C.Skłodowskiej 29 Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o strefę spedycji wraz z wewnętrznymi dokami za/wyładowczymi z drogami wewnętrznymi Petersona 15 Rozbudowa i wymiana wewnętrznej instalacji gazu Żwirki i Wigury 36/3 Budowa hali tenisowej o nawierzchni syntetycznej Gdańska / / / / / / / / / / / Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Ułańska 5/ MSM Zrzeszeni Jagiellońska 103 Docieplenie ścian podłużnych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jarużyńska Rozbudowa budynku mieszkalnego Kameralna Rozbudowa budynku mieszkalnego Izerska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jagiellońska Jagiellońska Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Klinki Chorób Oczu na Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Kliniki Ortopedii i Traumatologii 2426/ / / Uchylenie decyzji odmownej przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego wpływ do organu / / / / / / / / / / Odm/pzw Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 19 z 118

20 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Jagiellońska Jagiellońska Narządów Ruchu na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Oddziału Kardiologii na Klinikę Kardiologii C.Skłodowskiej 9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Klinki Chirurgii Naczyniowej na Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii C.Skłodowskiej Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Gdańska 129/ Dobudowa schodów zewnętrznych na II kondygnację do budynku mieszkalnego Niewieścińska Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu Zamoyskiego 6/ Miejskie Wodociągi i Toruńska 103 Przebudowa sieci wodociągowej Kanalizacja sp. z o.o. Rybaki dz.nr 315/2,514/ Zespół Szkół Nr 5 Berlinga 13 Remont i przebudowa Sali widowiskowo-sportowej Mistrzostwa Sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na przebieralnię i sanitariaty Piwnika Ponurego Rozbudowa budynku hotelowego o część administracyjno-gospodarczą i hotelowo-rekreacyjną Nad Torem Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu Pomorska 76/5 2504/ / / / / / / / / / / / / / / / Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji oraz drenażu rozsączającego i studni chłonnych wód opadowych i roztopowych Żuromińska dz.nr 63/2,69/ Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Kragujewca 3 Budowa wiaty śmietnikowej wraz z rozbiórka istniejącej wiaty Bohaterów Kragujewca Hanplast sp. z o.o. Paciorkiewicza 3 przebudowa istniejącej ściany na ścianę oddzielenia pożarowego dzielącą istniejący budynek na dwa 2572/ / / / / Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Aktualność na dzień Strona 20 z 118

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2014 31 grudnia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr Prezydent Miasta nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKI WYDANYCH W ROKU 2014 Lp. Nazwa organu wydającego

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę I kwartał 20 Starosta Kościerski, przebudowa sieci SN-kV Rybaki dz. 118/1, 120/1, 121/5, 125/39, 131, 167, 166, 117/2, 181, AB.6740.766.14.1.20 1. Sycowa Huta AB.6740.766.2014 dz. 149, 257, 2014-11-18

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Lp. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę Nr i data decyzji o pozwoleniu na

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI 2016r

REJESTR DECYZJI 2016r REJESTR DECYZJI 2016r Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa NR DECY ZJI. DATA DECYZJI IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA INWESTYCJI NR SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Curie Skłodowskiej 48 kawka curie skłodowskiej 9 kawka Curie-skłodowskiej 25 kawka Curie-skłodowskiej 29 kawka Curie-Skłodowskiej 29 kawka

Curie Skłodowskiej 48 kawka curie skłodowskiej 9 kawka Curie-skłodowskiej 25 kawka Curie-skłodowskiej 29 kawka Curie-Skłodowskiej 29 kawka ulica nr gatunek 20-stycznia 27 wróbel 20-stycznia 29 wróbel 3 maja 14 kawka Abrahama 6 kawka Abrahama 6 jerzyk Abrahama 6 gołąb Abrahama 7 wróbel Altanowa 1 kawka Altanowa 1 jerzyk Andersa 1 kawka Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2015 17 grudnia 2015) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr Lp. Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji i data jej wydania ( rrrr mm dd) REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

IMIELIN. Sprawa, adres. Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa

IMIELIN. Sprawa, adres. Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa 1. F osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Grabowa BA-Im.6743.1.2011 12.01.2011 r. 2. osoba fizyczna 3. osoba fizyczna Wymiana okna wraz z zamurowaniem jego części oraz ocieplenie budynku ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz inwestycji z terminami końcowymi gwarancji. Lista otrzymana z ZDMiKP. Termin końcowy gwarancji. 2008 r.

Wykaz inwestycji z terminami końcowymi gwarancji. Lista otrzymana z ZDMiKP. Termin końcowy gwarancji. 2008 r. Wykaz inwestycji z terminami końcowymi gwarancji. Lista otrzymana z ZDMiKP. Lp. Lokalizacja Termin końcowy gwarancji Zakres robot objętych gwarancją Uwagi 1 2 3 4 5 2008 r. 1 Moczyńskiego 30.06.2013 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji

Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji 1 Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2013 7 stycznia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

Sprawa, adres. Budowa przyłącza gazowego ul. Kopciowicka. Wymiana okien, zamurowanie otworów okiennych ul. Gwarków 58-64

Sprawa, adres. Budowa przyłącza gazowego ul. Kopciowicka. Wymiana okien, zamurowanie otworów okiennych ul. Gwarków 58-64 inwestora 1. Górnośląska Spółka 2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 106 43-140 Lędziny 3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 106 43-140 Lędziny 4. Górnośląska Spółka 5. osoba fizyczna 6. osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2016 2015-11-17 2016-01-07 OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 wg rozporządzenia * L.p. Nr decyzji i Rodzaj inwestycji data jej wydania (rrrr mm dd) Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.)

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2012 30 listopada 2012) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R.

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R. BA-7351/.../Im/2005 DLA TERENU GMINY IMIELIN 2005 R. o pozwolenie 1. osoba fizyczna, dane ukryto Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Koralowej w 2. osoba fizyczna, dane

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. budowę/ 1. osoba fizyczna dane ukryto wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Ar-7351/3/Im/2004 3/2004 21.01.2004 r. 2. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD SP. Z O.O.

INSTALBUD SP. Z O.O. https://www.facebook.com/instalbudspzoo/ www.instalbudspzoo.pl Jesteśmy z Wami od 1989 roku! INSTALBUD SP. Z O.O. Firma oferuje, jako kluczowy obszar działalności, pełny zakres usług związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2006 R.

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ DLA TERENU GMINY IMIELIN 2006 R. o pozwolenie 1. osoba fizyczna, dane ukryto Budynek gospodarczo-magazynowo-garażowy Imielin, ul. Rejtana 2. osoba fizyczna, dane ukryto Rozbudowa warsztatu z przebudową kotłowni. Imielin ul. Liliowa. BA-7351/1/Im/06

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2012 30 listopada 2012) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 L.p. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW 2015R.

PLAN REMONTÓW 2015R. PLAN REMONTÓW 2015R. A. OSIEDLE MONIUSZKI RODZAJ ROBÓT / ADRES I. DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 1. Moniuszki 9 - spłata kredytu i odsetek 2. Pionierska 1 - spłata kredytu i odsetek 3. Moniuszki 3 A -

Bardziej szczegółowo

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji. Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) 1 REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM WYDANYCH OD 1 CZERWCA ROKU DO 31 STYCZNIA ROKU. Lp Nazwa organu wydające go decyzję Nr i data jej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW 2017 A. OSIEDLE MONIUSZKI

PLAN REMONTÓW 2017 A. OSIEDLE MONIUSZKI A. OSIEDLE MONIUSZKI ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY OBCIĄŻENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO Moniuszki 3A - spłata kredytu i odsetek Moniuszki 14 - spłata kredytu i odsetek Dzierżawa podzielnikow ROBOTY W TOKU Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów S t r o n a 1 Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spis tabel Tabela 1. Zestawienie zgłoszonych projektów miejsce i termin realizacji... 2 Tabela 2 Spójność i komplementarność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/

sprzeciw do zgłoszenia dot. instalacji tablicy reklamowej na obiekcie budowlanym 3. 3/A/ Lp NR data inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi DECYZJI wniosku 1. 1/A/2016 2016-01-04 SP.ZO.O Zgrupowania AK Kampinos, dz.nr 7/12, 2/1, obręb 7-11-04 posadowienia fundamentu wraz z tablicą

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Nr i data decyzji o pozwoleniu na. Data wpływu wniosku o pozwolenia na budowę/ rozbiórkę

Nr i data decyzji o pozwoleniu na. Data wpływu wniosku o pozwolenia na budowę/ rozbiórkę do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 roku ( poz. 1641) Nazwa i adres organu właściwego Do wydawania pozwolenia na budowę REJESTT DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ rok 2006 styczeń

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r.

Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r. Pozwolenia na budowę (w tym odmowy) STYCZEŃ - MAJ 2015 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. l.p. NR DECYZJI data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie 1/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Pasterska, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu ofert Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2013 7 stycznia 2014) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego rejestr

Bardziej szczegółowo

Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2015, załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Lp. Adres Stan na 31.XII 2014 1 Bernardyńska 11-144 948,51 1,55 26 987,52 drobne naprawy

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr

Dane organu prowadzącego rejestr Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 11 lutego 2009 roku (od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Dane organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

WYKAZ WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ Bydgoszcz, dn. 28.05.2012r. Wielobranżowe LECH, Sp. z o. o. 85-833 Bydgoszcz ul. Smoleńska 1A tel. 052 372 77 10, fax 052 361 96 32 WYKAZ WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ Wykaz wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Przeznaczenie lokalu

Uwagi. Przeznaczenie lokalu Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem załącznik nr 1 do Uchwały nr 5135/2012 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia Lp. ę (TAK/NIE) 1 Al. Solidarności 129/131 6-01-02/34 budynek 70,91

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 Lp. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

* wyłączenie jawności danych art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

* wyłączenie jawności danych art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami). Lp Data wydania Nr Streszczenie ustaleń oznaczenie 1 skie Wodociągi Budowa zamkniętej komory dz. nr 138/1 obr. 23 6733.11.41. Sp.z o. o. fermentacyjnej na Centralnej technicznej (zamknięta 1.2014 ul. Rybaki

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o.

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. L.dz. WTBS/ /2011 Wałbrzych, dnia 12.04.2011r. WTBS. Sp. z o.o. Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na następujące prace

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. Data budowę/ 1. 07.01.2003 F r. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym z garażem przy ul. Poniatowskiego w Imielinie Ar-7351/1/Im/2004 07.01.2004 r. 1/2004 03.02.2004 r. 2.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia r.

Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia r. Plan remontów w roku 2016 dla SM Spółdzielca - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4 /2016 z dnia 23.02.2016r. Lp. Adres Stan na 31.XII 2015 Stawka na fundusz Naliczenia Roboty zaplanowane Kwota zaplanow.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

WAiB Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru inicjały pracownika

WAiB Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru inicjały pracownika Nr i Streszczenie ustaleń 125 Tomasz Kamiński Dz.nr 20 obr. 38 Nadbudowa z rozbudową ist. 6730.11.34. budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Św. A. Boboli frontowej maksymalnie 9 m; 125.2016 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio.

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio. l.p. ulica nr 1. 1 Maja 46 56,11 oficyna 2 usługi stolarskie 2. 1 Maja 47 72,31 II piętro 3 biuro 3. 1 Maja 47 62,90 II piętro 3 biuro 4. 1 Maja 47 66,23 III piętro 4 usługi fotograficzne 5. 1 Maja 47

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr działki 37, /6 74/ / , / / ,02 +4,54 248/9, 249/ /7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do siwz oznaczonej nr sprawy WZP.271.59.2016.B Pakiet nr I - oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego, będącego w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszcz na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra 1 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa 7-69 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa - Budynek wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego *

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego * Załącznik Nr 1 Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego * do Uchwały Nr 966 /LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku Załącznik Nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wykaz planowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Wyniki formalnej wniosków o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2013 Lp. Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy Lokalizacja projektu Wartość całkowita projektu

Bardziej szczegółowo

Nr i data wpływu wniosku

Nr i data wpływu wniosku STAROSTO POIATOE DECYZJA O POZOLENIU NA BUDOĘ / ROZBIÓRKĘ 668 02.09.2015 Dwa domy (bliźniaki), dz. 251/6 Kobylnica 669 02.09.2015 Budynek gospodarczy, dz. 204/1, Smołdzino 670 02.09.2015 Chlewnia z magazynem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH Lp. Adres Pow. m 2 Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z 1. Moniuszki 10a 199,35 Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 30. 01. 2003r. 2. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Lista zaobserwowanych usterek i uszkodzeń, podzielona wg inwestycji.

Lista zaobserwowanych usterek i uszkodzeń, podzielona wg inwestycji. Bydgoszcz, 9.05.2013 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z otrzymaną od Państwa listą wyremontowanych oraz

Bardziej szczegółowo

budowa chodnika w kierunku cmentarza, Barcino, dz. ¾;271;313;319

budowa chodnika w kierunku cmentarza, Barcino, dz. ¾;271;313;319 . Dane organu prowadzącego rejestr 416 01.07.2014 * dom jednorodzinne z garażem, dz. 307/132 417 01.07.2014 * przebudowa budynku mieszkalnego, Lubuczewo, dz. 242/7, 242/5 11615 16.05.2014 12819 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych *

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych * Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym. lokalu mieszkalnym Ar-7351/2/Lędz/2004 2/2004

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym. lokalu mieszkalnym Ar-7351/2/Lędz/2004 2/2004 DLA TERENU GMINY LĘDZINY 2004 R. STYCZEŃ LUTY - MARZEC wnioskiem o budowę pozwoleniu na odwoławczym 1 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w adopotowanym lokalu mieszkalnym Ar-7351/1/Lędz/2004 1/2004

Bardziej szczegółowo

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku

Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku PREZYDENT M.ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Decyzje o Pozwoleniu na Budowę wydane w 2017 roku Zestawienie obejmuje tylko decyzje pierwotnie pozytywne 1 2/2017

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 Dane organu prowadzącego rejestr

Styczeń 2016 Dane organu prowadzącego rejestr 1 Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Styczeń 2016 Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego

REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego Lp. Nazwa i adres organu administracji architektoniczno - budowlanej Numer ewidencyjn y zgłoszenia 1. BUD.6743. 3.1.2016 2. BUD.6743. 3.2.2016 3. BUD.6743. 3.3.2016 REJESTR ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCY BUDOWY określonej

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r.

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2016 OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R DO 30 WRZEŚNIA 2016r. 1 REJESTR DECYZJI O WARNKACH ZABDOWY WYDANYCH W ROK OD DNIA 1 STYCZNIA R DO 30 WRZEŚNIA r. Lp Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015

Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 Prezydent Miasta Bydgoszczy nazwa organu prowadzącego rejestr REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 Lp. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANÓW REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI 2016 KOREKTA PLANÓW REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI 2016

KOREKTA PLANÓW REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI 2016 KOREKTA PLANÓW REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI 2016 SŁONECZNA 4-8 1. Remont instalacji odgromowej SŁONECZNA 10-18 1. Remont instalacji odgromowej 2. Remont studni sanitarnej przy kl. nr 10 wraz z przykanalikami SŁONECZNA 20-30 1. Remont drogi przed budynkiem

Bardziej szczegółowo

Toruńskie doświadczenia rewitalizacyjne odnowa kamienic mieszkalnych ZGM

Toruńskie doświadczenia rewitalizacyjne odnowa kamienic mieszkalnych ZGM Toruńskie doświadczenia rewitalizacyjne odnowa kamienic mieszkalnych ZGM 01. Projekty do realizacji w 2010 r. 11 projektów, którym przyznano i podpisano umowy o dofinansowanie w roku 2010/2011 Wartość

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku

POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2017 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2017 2016-11-30 2016-01-02 WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marzec 2015

Wykaz obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marzec 2015 Wykaz obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marzec 2015 Lp. Adres Obiekt Wiek Nr rejestru OBSZARY 1. Kanał Bydgoski Stary i Nowy Kanał 1773-1774 A/900/1-27

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017: 1 549 346,40 1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację

Bardziej szczegółowo

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

Dane organu prowadzącego rejestr DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ. Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego 259 02.05.2014 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami, dz. 588, obręb Smołdzino 260 budynek mieszkalny z częścią handlową, Debina, dz. 48 7731 31.03.2014 9754 24.04.2014 259/2014 02.05.2014

Bardziej szczegółowo