III The symposium: The extermination of the Jewish mentally ill: Twice forgotten then remembered now. VIII Sympozjum. Brother-Other.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III The symposium: The extermination of the Jewish mentally ill: Twice forgotten then remembered now. VIII Sympozjum. Brother-Other."

Transkrypt

1 VIII Sympozjum VIII Israeli-Polish Mental Health Association Symposium I Brother-Other II The unveiling of the monument in memory of the 91 Jewish patients from Kobierzyn who were deported to their death on the 8th and the 11th of September 1941 III The symposium: The extermination of the Jewish mentally ill: Twice forgotten then remembered now VIII Sympozjum Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego I Brat-Inny II Odsłonięcie pomnika ku pamięci 91 żydowskich pacjentów szpitala w Kobierzynie, wywiezionych w dniach 8 i 11 września 1941 roku na zagładę III Sympozjum: Zagłada żydowskich pacjentów chorych psychicznie: Podwójnie zapomniani dziś przywróceni pamięci Warsaw, June 24 25, 2007 Krakow, June 26 29, 2007

2 Two days in Warsaw Dwa dni w Warszawie Sunday, June 24, 2007 Niedziela, 24 czerwca, 2007 Early morning flight by El-Al from Tel Aviv to Warsaw, (EL-AL LY0563Y, departing from TA at 06:00, landing in Warsaw 08:55) - this for the main group; other participants arrive on individual arrangments. Arrival in Warsaw, stop at the hotel (Hotel Jan III Sobieski). Open air concert in the Lazienki park. Visit to the Jewish cemetery, the area of the ghetto and the monument in remembrance of the ghetto uprising. Meeting with the Warsaw branch of the IPAMH. Meeting with Polish intellectuals. Overnight at the Jan III Sobieski Hotel. Wczesnym rankiem przylot z Tel Avivu do Warszawy (Izraelskie Linie Lotnicze, LY0563Y, odlot z Tel Avivu godz. 06:00, przylot do Warszawy o godz. 08:55) - informacja dla głównej grupy; inni uczestnicy przybywają wg własnych ustaleń. Przyjazd do Warszawy, Hotel Jan III Sobieski. Koncert w Parku Łazienkowskim. Wizyta na Cmentarzu Żydowskim, na terenie getta oraz zwiedzanie Pomnika Bohaterów Getta. Spotkanie z warszawskim oddziałem PITZP. Spotkanie z polskimi intelektualistami. Nocleg w Hotelu Jan III Sobieski. Monday, June 25, 2007 Poniedziałek, 25 czerwca, 2007 Seminar on Zofiowka at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, with the participation of Father Lemanski, the priest who took care of Jewish Heritage. By bus to Otwock; visit to the Jewish Cemetery. Visit to the ruins of the Jewish Psychiatric hospital "Zofiowka" (to which the 91 Jewish patients from Kobierzyn were deported). Lunch in Srodborow and by bus to Krakow. Overnight at the different hotels in Krakow. Seminarium na temat Zofiówki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, z udziałem księdza Lemańskiego, opiekuna Dziedzictwa Żydowskiego. Wizyta na Cmentarzu Żydowskim w Otwocku. Autobusem do Otwocka; wizyta na Cmentarzu Żydowskim. Zwiedzanie ruin Żydowskiego Szpitala Psychiatrycznego, Zofiówka (miejsce, dokąd deportowano 91 żydowskich pacjentów z Kobierzyna). Lunch w Śródborowie i podróż autokarem do Krakowa. Nocleg w różnych hotelach w Krakowie. The expenses of the hotel and travelling in Warsaw and to Krakow will be covered by the IPAMH Koszty hotelu i podróży po Warszawie i do Krakowa zostaną pokryte przez IPHMA

3 The VIII Israeli-Polish Mental Health Association Symposium Brother-Other VIII Sympozjum Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego Brat-Inny In cooperation with the Israeli Psychiatric Association, Chair of Psychiatry Collegium Medium Jagiellonian University and Cracowian Medical Association Przy współpracy z Izraelskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwem Lekarskim Krakowskim Lectures & large group (Radziwiłłowska 4) Small groups & General Assembly (Kopernika 21A) Wykłady i duża grupa (Radziwiłłowska 4) Małe grupy i Walne zebranie (Kopernika 21A) Tuesday, June 26, :00 10:30 Opening: Henry Szor, Jacek Bomba 10:30-13:00 Chairpersons: Maria Orwid & Ilana Kremer Lecture I Michał Klinger Godʼs choice among brothers The beginning of biblical 'Toldot' Lecture II Henry Szor Poles and Jews Brothers and Others to Each Other A Contemporary Perspective Lecture III Andrzej Leder Brother and Other; Freud and Levinas Discussion Wtorek, 26 czerwca, :00 10:30 Otwarcie: Henry Szor, Jacek Bomba 10:30-13:00 Przewodniczący: Maria Orwid & Ilana Kremer Wykład I Michał Klinger Boży wybór pomiędzy braćmi Biblijna geneza dziejów Wykład II Henry Szor Polacy i Żydzi Bracia i Inni wzajemnie Prespektywa współczesna Wykład III Andrzej Leder Brat Inny u Freuda i Levinasa Dyskusja 13:00-15:00 Lunch break 15:00 16:30 Small Groups 1 16:30 17:30 Coffee break; Group leaders meeting 17:30-18:30 Chairpersons: Barbara Jozefik & Dov Aleksandrowicz Lecture IV Lea Balint The multi-faceted relationship between rescuers, survivors and redeemers in Poland during and following the Second World War 19:00 Social event 13:00-15:00 Przerwa na lunch 15:00 16:30 Małe grupy 1 16:30 17:30 Przerwa na kawę; Spotkanie prowadzących grupy 17:30-18:30 Przewodniczący: Barbara Jozefik & Dov Aleksandrowicz Wykład IV Lea Balint Rozmaitość relacji między ocalonymi, ocalającymi i odkupianymi podczas Drugiej Wojny Swiatowej i po Wojnie 19:00 Spotkanie towarzyskie

4 Wendesday, June 27, :00 10:30 Large group: social dreaming matrix 10:30 11:00 Coffee break 11:30-12:30 Chairpersons: Peter Silfen & Katarzyna Prot-Klinger Lecture V Moshe Landau From Tel-Aviv to Kraków Journey to the presence of the past Personal reflections Lecture VI Jerzy Aleksandrowicz From Kraków to Jerusalem - Personal reflections 12:30-14:00 Lunch break 14:00 15:30 Small Groups 2 15:30 16:15 Coffee break 16:15-17:45 Small Groups 3 17:45-18:15 Chairpersons: Chaim Knobler, Jacek Bomba - General Assembly 19:00 Theodore Bikel Concert Środa, 27 czerwca, :00 10:30 Duża grupa: social dreaming matrix 10:30 11:00 Przerwa na kawę 11:30-12:30 Przewodniczący: Peter Silfen and Katarzyna Prot-Klinger Wykład V Moshe Landau Z Tel Awiwu do Krakowa Podróż do przeszłości obecnej refleksje osobiste Wykład VI Jerzy Aleksandrowicz Z Krakowa do Jerozolimy - refleksje osobiste 12:30-14:00 Przerwa na lunch 14:00 15:30 Małe grupy 2 15:30 16:15 Przerwa na kawę 16:15-17:45 Małe grupy 3 17:45-18:15 Przewodniczący: Chaim Knobler, Jacek Bomba - Walne Zgromadzenie 19:00 Koncert Theodora Bikela Thursday, June 28, :00 11:00 Symposium I - Elhanan Reiner Walking around Kraków Symposium II - Menachem Stern Walking through Kazimierz Czwartek, 28 czerwca, :00 11:00 Symposium I - Elhanan Reiner: Spacerem po Krakowie Symposium II - Menachem Stern: Spacerem po Krakowie Sponsored by: Jansen, Lundbeck, Neopharm, Rafa and Teva The group work is co-ordinated by Ilana Kremer, Krystyna Kaufman and Bogdan de Barbaro. These groups are psychodynamic-experiential in nature. You will be subsequently asked to state your preference and will be assigned to one of the groups. Maria Orwid, Menachem Stern and Chaim Knobler will co-ordinate and chair a task group on Israeli youth travels to Poland. These groups activity will include weather permitting walks to points in Kraków, which the youth groups visit - or not and to rehabilitation programme for the mentally ill. Sponsorowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii i Fundację im. J.J. Haubenstocków Pracę grup koordynują Ilana Kremer, Krystyna Kaufman i Bogdan de Barbaro. Są to grupy zorientowane psychodynamicznie i nastawione na doświadczenie. W oparciu o zgłoszenie gotowości do pracy w tych grupach zostaniecie Państwo przypisani do jednej z nich. Maria Orwid, Menachem Stern i Chaim Knobler koordynują i prowadzą grupę zadaniową na temat podróży młodzieży izraelskiej do Polski. Praca tej grupy obejmie (jeśli pogoda pozwoli) wizyty do miejsc, które młodzież odwiedza albo nie odwiedza, oraz do ośrodka rehabilitacyjnego "Cogito".

5 The unveiling of the monument at Kobierzyn and the symposium The extermination of the Jewish mentally ill: twice forgotten then remembered now Under the patronage of the President of the Republic of Poland Lech Kaczyński Theater Building in Babiński-Hospital Thursday, June 28, :00 Session I Welcoming the conference guests by Dr. Anna Przewłocka at the monument commemorating the exterminated patients. Ecumenical prayer: Rabbi Michael Schudrich, Cardinal Stanisław Dziwisz. Unveiling of the Monument, flowers, kadish. Session II Chairpersons: Guenther Wienberg, Anna Przewłocka, Haim Knobler Presentations of the conference guests Ewa Junczyk-Ziomecka Undersecretary of State in the Chancellery of President of the Republic of Poland Andrzej Przewoźnik Secretary of Council for Saving Memory of Fight and Martyrdom Marek Nawara Marshall of Małopolska Region Jacek Majchrowski Mayor of the City of Krakow Guenther Wienberg Board Member of the Bethel Bielefeld Psychiatric Center Zvi Zemishlani Israeli Psychiatric Association Ilona Cousin Israeli-Polish Friendship Association Peter Silfen, Jacek Bomba, Henry Szor Presidents of the Polish-Israeli Association for Mental Health Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger Presidents of the Polish-German Association for Mental Health Odsłonięcie pomnika w Kobierzynie i Sympozjum Zagłada żydowskich pacjentów chorych psychicznie: Podwójnie zapomniani dziś przywróceni pamięci Pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Budynek Teatru Szpitala Babińskiego Czwartek, 28 czerwca, :00 Sesja I Powitanie gości przez Dyrektora Szpitala Annę Przewłocką pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych. Modlitwa ekumeniczna: Rabbi Michael Schudrich, Kardynał Stanisław Dziwisz. Odsłonięcie pomnika, składanie kwiatów, kadish. Sesja II Prowadzący: Guenther Wienberg, Anna Przewłocka, Haim Knobler Wystąpienia gości Sympozjum Ewa Junczyk-Ziomecka Podsekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Przewoźnik Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Meczenstwa Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Guenther Wienberg Członek Zarządu Fundacji von Bodelschwinga w Bielefeld Zvi Zemishlani Izraelskie Towarzystwo Psychiatryczne Ilona Cousin Polsko-Izraelskie Towarzystwo Przyjaźni Peter Silfen, Jacek Bomba, Henry Szor Przewodniczący Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego Awarding the Cross of Merit of the Federal Republic of Germany to Prof. Maria Orwid by Mr Thomas Luaeser Consul General of GFR Wręczenie Krzyża zasługi RFN Pani prof. Marii Orwid przez Thomasa Luaesera Konsula Generalnego RFN

6 Thursday, June 28, :30 Coffee break 18:00 Main lecture Chairpersons: Henry Szor, Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger Ewa Junczyk-Ziomecka Holocaust as the crime of the 20th century 19:00 Dinner Czwartek, 28 czerwca, :30 Przerwa kawowa 18:00 Wykład główny Prowadzący: Henry Szor, Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger Ewa Junczyk-Ziomecka Holokaust jako zbrodnia XX wieku 19:00 Kolacja Friday, June 29, :00 Session III In remembrance of the Jewish mentally ill who were murdered during the Shoah Chairpersons: Martin Driessen, Katarzyna Prot-Klinger, Martin Auerbach Rael D. Strous, Tel Aviv Extermination of the Jewish mentally ill the Double Curse Tadeusz Nasierowski, Warszawa The Extermination of mentally ill 11:00-11:15 Coffee break 11:15 Uwe Kaminsky, Berlin The Extermination of Mentally Ill in Germany in the period of the Third Reich Plenary discussion 13:00 Lunch 13:30-14:30 Meeting of the Bethel-Krakow partnership. Discussion on the cooperation program 15:00-18:00 Elchanan Reiner (Part II) Menacherm Stern (Part II) Piątek, 29 czerwca, :00 Sesja III Ku pamięci chorych psychicznie Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu Prowadzący: Martin Driessen, Katarzyna Prot-Klinger, Martin Auerbach Rael D. Strous, Tel Aviv Zagłada chorych psychicznie Żydów podwójna klątwa Tadeusz Nasierowski, Warszawa Zagłada chorych psychicznie 11:00-11:15 Przerwa kawowa 11:15 Uwe Kaminsky, Berlin Zagłada chorych psychicznie w Niemczech w okresie III Rzeszy Dyskusja plenarna 13:00 Lunch 13:30-14:30 Spotkanie partnerstwa Bethel- Kraków. Omówienie programu współpracy 15:00-18:00 Elchanan Reiner (Part II) Menacherm Stern (Part II) Orgenizers: Babiński Hospital in Krakow In cooperation with: Marshall Office of the Małopolskie Voivodeship ; Polish-Israeli Association for Mental Health; Krakow-Bethel Partnership; Chair of Psychiatry Collegium Medicum Jagiellonian University; v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel; Polsko-Niemieckim Towarzystwem; Polish-German Association for Mental Health Media patronage: Tygodnik Powszechny Organizatorzy: Szpital Babinskiego w Krakowie We współpracy z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ; Polsko-Izraelskim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego; Partnerstwem Betel Kraków; Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellonskiego, v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel; Polsko-Niemieckim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego Patronat Medialny: Tygodnik Powszechny

10.00-10.30 Wykład otwierający / Opening lecture: Maria Radwańska Potrzeby i oczekiwania rodzin osób chorujących psychicznie

10.00-10.30 Wykład otwierający / Opening lecture: Maria Radwańska Potrzeby i oczekiwania rodzin osób chorujących psychicznie XIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ BENEFICJENTÓW, RODZIN I PROFESJONALISTÓW U m a c n i a n i e i z d r o w i e n i e D a ć n a d z i e j ę 11-12 czerwca 2015 Rola samorządu i Rządu w realizacji Narodowego

Bardziej szczegółowo

10.00-10.30 Wykład otwierający / Opening lecture: Maria Radwańska Potrzeby i oczekiwania rodzin osób chorujących psychicznie

10.00-10.30 Wykład otwierający / Opening lecture: Maria Radwańska Potrzeby i oczekiwania rodzin osób chorujących psychicznie XIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ BENEFICJENTÓW, RODZIN I PROFESJONALISTÓW U m a c n i a n i e i z d r o w i e n i e D a ć n a d z i e j ę 11-12 czerwca 2015 Rola samorządu i Rządu w realizacji Narodowego

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013)

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013) Tom IX Kraków 2014 ANDA JAWORUCKA-DRATH Muzeum Narodowe w Krakowie Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013) Największym wydarzeniem 2013 roku było uroczyste, ponowne otwarcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 02-626 tel. +48 22 322 76 25 fax +48 22 322 76 26 email: swisschamber@swisschamber.pl www.swisschamber.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

Programme. 9 th INTERNATIONAL CONGRESS. First FENS Featured Regional Meeting. September 9-12, 2009 Warszawa, Poland OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY

Programme. 9 th INTERNATIONAL CONGRESS. First FENS Featured Regional Meeting. September 9-12, 2009 Warszawa, Poland OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY Programme 9 th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH NEUROSCIENCE SOCIETY First FENS Featured Regional Meeting September 9-12, 2009 Dear Participant, Along the conference materials we propose you kind of

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA

ZGODA. Your family... Your happiness.. Your future... Protect it through the Polish National Alliance. Together We Can and We Will OF NORTH AMERICA Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF official THE POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA MAY/JUNE 2013 www.pna-znp.org National Alliance of North

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

NASZ DOM ZIMA 2011 WINTER 2011. Merry Christmas. **WYBORY DO RADY OPIEKUNÓW I ZARZĄDU DOMU POLSKIEGO na następną kadencję 2012 28 stycznia 2012**

NASZ DOM ZIMA 2011 WINTER 2011. Merry Christmas. **WYBORY DO RADY OPIEKUNÓW I ZARZĄDU DOMU POLSKIEGO na następną kadencję 2012 28 stycznia 2012** Towarzystwo Domu Polskiego Polish Home Association Założone w 1918 Founded in 1918 KWARTALNIK * QUARTERLY NASZ DOM ZIMA 2011 WINTER 2011 Merry Christmas Happy New Year 2012! **WYBORY DO RADY OPIEKUNÓW

Bardziej szczegółowo

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future

22 Katowice Airport spojrzenie w przyszłość Katowice Airport a glance into the future MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE luty february 1 (33) 2011 10 Słoneczny Ejlat oaza przyjemności Sun-filled Eilat oasis of pleasure 22 Katowice Airport spojrzenie

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo