(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 748/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 513/2013 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) ( rozporządzenie podstawowe ), w szczególności jego art. 7, 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: PROCEDURA (1) Komisja nałożyła, rozporządzeniem (UE) nr 513/2013 ( 2 ), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). (2) Decyzją 2013/423/UE ( 3 ) Komisja przyjęła zobowiązanie złożone przez grupę współpracujących producentów eksportujących wraz z chińską Izbą Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products CCCME). (3) Przyjęcie zobowiązania wymaga wprowadzenia technicznych zmian do rozporządzenia (UE) nr 513/2013, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (UE) nr 513/2013 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się nową sekcję J i nowy motyw 282: J. ZGŁOSZENIE CELNE (282) Dane statystyczne dotyczące paneli słonecznych lub ich głównych komponentów są często wyrażane w liczbie sztuk lub watach. Taka dodatkowa jednostka dla paneli słonecznych lub ich głównych komponentów nie została jednak określona w Nomenklaturze scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (*). W związku z tym należy dopilnować, by w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu podawano nie tylko wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach, ale także liczbę sztuk lub moc w watach w przypadku przywozu produktu objętego postępowaniem. Sztuki należy wskazywać w odniesieniu do kodów TARIC i , a waty w odniesieniu do kodów TARIC , , i ; (*) Dz.U. L 256 z , s. 1. 2) tabelę w art. 1 ust. 2 ppkt (ii) zastępuje się poniższą tabelą: Przedsiębiorstwo Changzhou Trina Solar Energy Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Changzhou Youze Technology Co., Ltd Stawka celna Dodatkowy kod TRIC 51,5 % B791 Delsolar (Wujiang) Ltd 67,9 % B792 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) 55,9 % B793 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) 55,9 % B927 ( 1 ) Dz.U. L 343 z , s. 51. ( 2 ) Dz.U. L 152 z , s. 5. ( 3 ) Zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego. JingAo Solar. Shanghai JA Solar Technology. 58,7 % B794

2 L 209/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo JA Solar Technology Yangzhou. Hefei JA Solar Technology. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd. Jinzhou Yangguang Energy Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Jinzhou Rixin Silicon Materials Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd Stawka celna Dodatkowy kod TRIC 38,3 % B795 Państwa członkowskie informują co miesiąc Komisję o liczbie sztuk przywiezionych w ramach kodów TARIC i oraz o liczbie watów w ramach kodów TARIC , , i oraz o ich pochodzeniu. Artykuł 5 Jeżeli zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest przedstawione wobec produktów wymienionych w art. 1 i 4, liczba sztuk produktów przywiezionych w ramach kodów TARIC i oraz liczba watów dotycząca produktów przywiezionych w ramach kodów TARIC , , i są wprowadzane do odpowiedniej rubryki w zgłoszeniu. Wuxi Suntech Power Suntech Power Wuxi Sunshine Power Luoyang Suntech Power Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Yingli Energy (China) Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Hainan Yingli New Energy Resources Hengshui Yingli New Energy Resources Tianjin Yingli New Energy Resources Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Yingli Energy (Beijing) Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku I 48,6 % B796 37,3 % B797 47,6 % Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa 67,9 % B999 3) dodaje się następujące artykuły, a art. 4 otrzymuje oznaczenie art. 8: Artykuł 4 Jeżeli zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest przedstawione wobec przywozu wymienionych paneli słonecznych i głównych komponentów, które są obecnie objęte kodami TARIC , , , , i , te kody są wprowadzane do odpowiedniej rubryki w zgłoszeniu. Artykuł 6 1. Przywóz produktów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu i objętych obecnie kodem CN ex (kody TARIC i ), kodem CN ex (kody TARIC , , i ), które są fakturowane przez przedsiębiorstwa, od których Komisja przyjęła zobowiązania i których nazwy są wymienione w załączniku do decyzji 2013/423/UE, jest zwolniony z cła antydumpingowego nałożonego art. 1, pod warunkiem że: a) przedsiębiorstwo wymienione w załączniku do decyzji 2013/423/UE bezpośrednio wytworzyło, wysłało i zafakturowało określone powyżej produkty lub dokonało tego za pośrednictwem swojego przedsiębiorstwa powiązanego również wymienionego w złączniku do decyzji 2013/423/UE dla ich powiązanych przedsiębiorstw w Unii działających jako importerzy oraz odpowiedzialnych za dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii lub dla pierwszego niezależnego klienta działającego jako importer oraz odpowiedzialnego za dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii; oraz b) takiemu przywozowi towarzyszy faktura w ramach zobowiązania, która jest fakturą handlową zawierającą co najmniej informacje i oświadczenie przewidziane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; oraz c) takiemu przywozowi towarzyszy świadectwo dotyczące zobowiązania eksportowego zgodnie z załącznikiem III niniejszego rozporządzenia; oraz d) towary zgłoszone i przedstawione organom celnym odpowiadają dokładnie opisowi na fakturze w ramach zobowiązania. 2. Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu: a) zawsze, gdy w odniesieniu do przywozu określonego w ust. 1 zostanie ustalone, że nie jest spełniony co najmniej jeden warunek wymieniony w tym ustępie; lub

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/3 b) gdy Komisja wycofa swoją zgodę na zobowiązanie, zgodnie z art. 8 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, rozporządzeniem lub decyzją, które(-a) odnosi się do konkretnych transakcji, oraz gdy Komisja stwierdzi, że odpowiednie faktury w ramach zobowiązania są nieważne. Artykuł 7 Przedsiębiorstwa, od których Komisja przyjęła zobowiązania i których nazwy są wymienione w załączniku do decyzji Komisji 2013/423/UE oraz objęte pewnymi warunkami wyszczególnionymi w tej decyzji, również wystawiają fakturę za transakcje, które nie są zwolnione z ceł antydumpingowych. Taka faktura jest fakturą handlową zawierającą co najmniej elementy przewidziane w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.. 4) załącznik zostaje zastąpiony, a jego nazwa zmieniona na załącznik I oraz wprowadza się następujące załączniki II IV: ZAŁĄCZNIK I Chińscy współpracujący producenci eksportujący nieobjęci próbą: Jiangsu Aide Solar Energy Technology Alternative Energy (AE) Solar Anhui Chaoqun Power Anhui Schutten Solar Energy Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd. Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Arhui Titan PV Xi an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG O SOLAR EQUIPMENT CSI Solar Power (China) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Changzhou NESL Solartech Changzhou Shangyou Lianyi Electronic CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD China Sunergy (Nanjing). CEEG Nanjing Renewable Energy CEEG (Shanghai) Solar Science Technology. China Sunergy (Yangzhou). China Sunergy (Shanghai). Chint Solar (Zhejiang) ChangZhou EGing Photovoltaic Technology B798 B799 B800 B801 B802 B803 B804 B805 B806 B807 B808 B809 B810 B811

4 L 209/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. CNPV Dongying Solar Power CSG PVtech DCWATT POWER B812 B813 B814 B815 Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology EOPLLY New Energy Technology Era Solar ET Solar Industry Limited ET Energy Co., Ltd B816 B817 B818 B819 Dotec Electric GD Solar Greenway Solar-Tech (Shanghai) Guodian Jintech Solar Energy. B928 B820 B821 B822 GS PV Holdings Group Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd Hanwha SolarOne (Qidong). B823 B824 B825 B826 Hanwha SolarOne Hengdian Group DMEGC Magnetics HENGJI PV-TECH ENERGY CO., LTD. Himin Clean Energy Holdings Jetion Solar (China) B829 B827 B828 B829 B830 Jiangsu Green Power PV Jiangsu Hosun Solar Power Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Jiangsu Runda PV B831 B832 B833 B834

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/5 Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp., Ltd. Jiangsu Seraphim Solar System Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Jiangsu Sinski PV Jiangsu Sunlink PV Technology Jiangsu Zhongchao Solar Technology Jiangxi Risun Solar Energy Jiangyin Hareon Power Hareon Solar Technology Taicang Hareon Solar Energy Jiangyin Shine Science and Technology Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Jinko Solar Jinko Solar Import and Export ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD Juli New Energy Jumao Photonic (Xiamen) King-PV Technology Kinve Solar Power (Maanshan) Konca Solar Cell Suzhou GCL Photovoltaic Technology Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development B835 B836 B837 B838 B839 B840 B841 B842 B843 B844 B845 B846 B847 B848 B849 B850 Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL Solar System (Suzhou) Limited Lightway Green New Energy Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Motech (Suzhou) Renewable Energy B851 B852

6 L 209/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nanjing Daqo New Energy NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD Ningbo Best Solar Energy Technology Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Ningbo Komaes Solar Technology Ningbo Osda Solar Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Ningbo South New Energy Technology Ningbo Sunbe Electric Ind Ningbo Ulica Solar Science & Technology. Perfectenergy (Shanghai) Perlight Solar Phono Solar Technology Sumec Hardware & Tools Qingdao Jiao Yang Lamping RISEN ENERGY CO. LTD SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD Shanghai BYD BYD(Shangluo)Industrial Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd Shanghai Propsolar New Energy Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Lianyungang Shenzhou New Energy B853 B854 B855 B856 B857 B858 B859 B860 B861 B862 B863 B864 B865 B866 B867 B868 B869 B870 B871 B872 B873 B874 B875

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/7 Shanghai ST-Solar Jiangsu ST-Solar Shanghai Topsolar Green Energy Shenzhen Sacred Industry Shenzhen Sungold Solar Shenzhen Topray Solar Shanxi Topray Solar Leshan Topray Cell Sopray Energy Shanghai Sopray New Energy SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. Ningbo Sun Earth Solar Energy. SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD TDG Holding Tianwei New Energy Holdings Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Winsun New Energy Worldwide Energy and Manufacturing USA Wuhu Zhongfu PV Wuxi Saijing Solar Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Wuxi Solar Innova PV Wuxi Taichang Electronic Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd. Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd. Wuxi UT Solar Technology Xiamen Sona Energy Xi an Huanghe Photovoltaic Technology State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology B876 B877 B878 B879 B880 B881 B882 B883 B884 B885 B886 B887 B888 B889 B890 B891 B892 B893 B894 B895 B896

8 L 209/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Xi an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd. Years Solar Yuhuan BLD Solar Technology Zhejiang BLD Solar Technology Yuhuan Sinosola Science & Technology Yunnan Tianda Photovoltaic Zhangjiagang City SEG PV Zhejiang Fengsheng Electrical Zhejiang Global Photovoltaic Technology Zhejiang Heda Solar Technology Zhejiang Jiutai New Energy Zhejiang Topoint Photovoltaic Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Zhejiang Koly Energy Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Zhejiang Mega Solar Energy Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Zhejiang SOCO Technology Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Zhejiang Sunrupu New Energy Zhejiang Tianming Solar Technology Zhejiang Trunsun Solar Zhejiang Beyondsun PV Zhejiang Wanxiang Solar Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD B897 B898 B899 B900 B901 B902 B903 B904 B905 B906 B930 B907 B908 B909 B910 B911 B912 B913 B914 B915 B916 B917 B918 B919 B920

9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/9 RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD Zhongli Talesun Solar ZNSHINE PV-TECH CO. LTD Zytech Engineering Technology B921 B922 B923 B924 ZAŁĄCZNIK II Na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych zobowiązaniem podane są następujące informacje: 1. Nagłówek»FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM, KTÓRE SĄ OBJĘTE ZOBOWIĄZANIEM«. 2. wystawiającego wymienioną fakturę handlową. 3. Numer faktury handlowej. 4. Data wystawienia faktury handlowej. 5., w ramach którego towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii Europejskiej. 6. Opis towarów sporządzony w zrozumiałym języku oraz: numer kodu produktu (PCN), specyfikacje techniczne PCN, numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC), kod CN, ilość (podana w jednostkach wyrażonych w watach dla modułów i ogniw lub w sztukach dla płytek). 7. Opis warunków sprzedaży, w tym: cena jednostkowa (waty dla modułów i ogniw lub sztuki dla płytek), obowiązujące warunki płatności, obowiązujące warunki dostawy, całkowite upusty oraz zniżki. 8. działającego jako importer, dla którego przedsiębiorstwo bezpośrednio wystawiło fakturę. 9. Nazwisko pracownika w przedsiębiorstwie, który wystawił fakturę handlową oraz podpisane przez niego oświadczenie następującej treści:»ja, niżej podpisany, zaświadczam, że sprzedaż towarów, których dotyczy niniejsza faktura, przeznaczonych do bezpośredniego wywozu do Unii Europejskiej, jest dokonywana w ramach i na warunkach zobowiązania złożonego przez [PRZEDSIĘBIORSTWO] i przyjętego przez Komisję Europejską na mocy decyzji 2013/423/UE. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.«. ZAŁĄCZNIK III ŚWIADECTWO DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANIA EKSPORTOWEGO Na świadectwie dotyczącym zobowiązania eksportowego wydawanym przez CCCME dla każdej faktury handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych zobowiązaniem podane są następujące informacje: 1. Nazwa, adres, numer telefonu i faksu chińskiej Izby Gospodarczej ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME).

10 L 209/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wymienionego w załączniku do decyzji Komisji 2013/423/UE wystawiającego fakturę handlową. 3. Numer faktury handlowej. 4. Data wystawienia faktury handlowej. 5., pod którym towary na fakturze mają być odprawione celnie na granicy Unii Europejskiej. 6. Dokładny opis towarów, zawierający: numer kodu produktu (PCN), specyfikacja techniczna towarów, numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC) (jeżeli ma zastosowanie), kod CN. 7. Dokładna ilość w jednostkach wyrażonych w watach (dla modułów i ogniw) lub w sztukach (dla płytek). 8. Numer i data wygaśnięcia (trzy miesiące po wydaniu) świadectwa. 9. Nazwisko pracownika CCME, który wystawił świadectwo, oraz podpisane przez niego oświadczenie następującej treści:»ja, niżej podpisany, zaświadczam, iż to świadectwo jest wydane w celu bezpośredniego wywozu do Unii Europejskiej towarów wskazanych na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży objętej zobowiązaniem oraz że świadectwo jest wydane w ramach i na warunkach zobowiązania złożonego przez [przedsiębiorstwo] oraz przyjętego przez Komisję Europejską na mocy decyzji 2013/423/UE. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym świadectwie są kompletne i zgodne z prawdą oraz że ilość objęta świadectwem nie przekracza progu zobowiązania.«. 10. Data. 11. Podpis i pieczęć CCCME. ZAŁĄCZNIK IV Na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych cłem antydumpingowym podane są następujące informacje: 1. Tytuł»FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM OBJĘTYM CŁEM ANTYDUMPINGOWYM«. 2. wystawiającego wymienioną fakturę handlową. 3. Numer faktury handlowej. 4. Data wystawienia faktury handlowej. 5., w ramach którego towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii Europejskiej. 6. Opis towarów sporządzony w zrozumiałym języku oraz: numer kodu produktu (PCN), specyfikacje techniczne PCN, numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC), kod CN, ilość (podana w jednostkach wyrażonych w watach dla modułów i ogniw lub w sztukach dla płytek). 7. Opis warunków sprzedaży, w tym: cena jednostkowa (waty dla modułów i ogniw lub sztuki dla płytek), obowiązujące warunki płatności, obowiązujące warunki dostawy, całkowite upusty oraz zniżki. 8. Nazwisko i podpis pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę handlową.

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209/11 Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2013 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 sierpnia 2013 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 21.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187/5 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/23 AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana) 10.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 6.3.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/23 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.1.2015 L 14/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo