SCANIC CLUB 12 JOYSTICK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCANIC CLUB 12 JOYSTICK"

Transkrypt

1 SCANIC CLUB 12 JOYSTICK INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p SZCZECIN Telefon:

2 UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy zdejmować ani przesuwać pokrywy zewnętrznej. W celach serwisowych należy zgłosić się do wykwalifikowanych serwisów. 1. Przeczytaj instrukcję wszelkie zalecenia, co do obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed podłączeniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 2. Instrukcja powinna być przechowywana na przyszłość w razie jakichkolwiek wątpliwości. 3. Wszelkie ostrzeżenia na produkcie oraz w tej instrukcji powinny być ściśle przestrzegane. 4. Wszelkie zalecenia, co do obsługi i podłączenia powinny być ściśle przestrzegane. 5. Należy unikać umieszczania produktu zbyt blisko jakiegokolwiek źródła ciepła np. kaloryferów. 6. Urządzenie powinno zostać podłączone do źródła zasilania zgodnego z informacjami w instrukcji jak i na samym urządzeniu. 7. Urządzenie powinno być utrzymywane z dala od bezpośredniego kontaktu z jakimikolwiek płynami. 8. Przewody zasilające powinny zostać tak ułożone, aby nic nie zostało na nich postawione czy mógłby ktoś przejść po nich. Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy pamiętać o tym, że wtyczki nie wolno wyrywać z gniazda zasilającego ciągnąc za przewód, należy trzymać wtyczkę wyciągając ją z gniazda. 9. Należy uważać, aby żaden przedmiot czy płyn nie dostał się do wnętrza urządzenia. 10. Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy. 11. Jeżeli w urządzeniu znajdują się przełączniki wyboru napięcia zasilania, jakiekolwiek zmiany powinny być dokonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy próbować dokonywać samemu takich zmian. UWAGA! Aby zredukować ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać urządzenia na deszcz czy wilgoć. Elektryczne urządzenie nie powinno być nigdy przechowywane w wilgotnym i brudnym otoczeniu. 2

3 OPIS: 1. Przyciski projektora Wybierz pożądane projektory za pomocą odpowiednich przycisków skanera (diody LED zaświecą się). Aby cofnąć wybór należy wcisnąć przycisk ponownie. Projektor Kanały DMX Kontrola potencjometrem Dioda LED Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Projektor Kanały DMX Kontrola potencjometrem Dioda LED On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On On 2. Dioda LED Warm-Up (wytwornica dymu) Informuje o rozgrzewaniu się podłączonej maszyny do dymu. 3

4 UWAGA! Jeśli dioda się świeci nie należy wciskać przycisku Activation! 3. Przycisk Activation (wytwornica dymu) Służy do uruchomienia wytwornicy dymu jeśli świeci się dioda Standby Dioda LED Standby (wytwornica dymu) Informuje o gotowości do pracy maszyny do dymu. 5. Przyciski Scene Odtwarza bądź zachowuje scenę (można zachować do 240 różnych scen). 6. Przycisk Page Select Przycisk ten służy do przełączania się pomiędzy kanałami 1 8 a Potencjometr DMX Ustaw odpowiednią wartość DMX (od 000 do 255) projektora (np. kolory, gobosy itp.) za pomocą tych suwaków. UWAGA! Przypisanie kanałów DMX może zostać zmienione. 8. Przycisk Program Włączając sterownik Club 12 Joystick jest on domyślnie w trybie Manual. Aby włączyć tryb Program wciśnij i przytrzymaj przycisk Program na 3 sekundy (dioda LED Program -9- powinna się zaświecić). Użyj tego trybu aby tworzyć sceny oraz chasery. Aby powrócić do trybu Manual ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk Program przez 3 sekundy (dioda LED zgaśnie). 9. Dioda LED Program Informuje kiedy urządzenie jest w trybie manual (dioda LED nie świeci się) a kiedy w program (dioda LED świeci się) 10. Przycisk Music/Bank Copy Aktywuj funkcję Music wciskając przycisk Music/Bank Copy (dioda LED Music świeci się). Wyłącz funkcję wciskając przycisk ponownie (dioda LED Music nie świeci się). Jeśli sterownik jest w trybie program możesz tworzyć sceny oraz chasery wciskając przycisk Music/Bank Copy. 11. Potencjometr Speed Ustaw prędkość chase a potencjometrem Speed (zakres od 0,1 sekundy do 10 minut). W trybie DMX Assign potencjometrem Speed wybierz kanał projektora, który ma być przypisany. W trybie Fader Reverse użyj potencjometru Speed aby wybrać pomiędzy trybem normalnym a trybem w rewersie pracy potencjometrów. 12. Potencjometr Fade Time Ustaw parametr Fade Time potencjometrem Fade Time (zakres od 0 do 30 sekund). W trybie DMX Assign Mode wybierz przypisany kanał kontrolera używając potencjometru Fade Time. W trybie Fader Reverse Mode użyj potencjometru Fade Time aby wybrać pożądany potencjometr Channel. 13. Wyświetlacz Informuje o aktywnych funkcjach kontrolera 4

5 Informacja Znaczenie CHASE5 Aktywny chase nr 5 STEP006 Aktywny krok 6 danego chase a DATA168 Wartość DMX 168 ( ) WT:2M18S Aktualny czas oczekiwania 2 minuty i 18 sekund TP:5.58S Czas pomiędzy dwoma wciśnięciami przycisku TAP FT:11.6S Czas fade time 11,6 sekund (ustawiane potencjometrem Fade Time) ASS Przypisywanie kanałów DMX 7 i 8 RES Odwrócenie kanałów DMX 2 i 3 SN6 Scena 6 BK 08 Bank Przycisk MIDI/REC W trybie run kontrolera włącz tryb MIDI Mode wciskając i przytrzymując przycisk MIDI/REC przez 3 sekundy (na wyświetlaczu pojawi się napis MIDI oraz cyfra danego kanału MIDI). Ustaw pożądany kanał MIDI (od 1 do 16) używając do tego przycisków Bank Up oraz Bank Down -21, 22-. Wyjdź z trybu MIDI Mode wciskając i przytrzymując przycisk MIDI/REC przez 3 sekundy. 15. Przycisk Fine Wciśnij równocześnie przycisk Fine oraz Mode -17- aby wejść w tryb Fader Reverse Mode (zostanie włączony Single Bank/Chase). Wciśnij ponownie oba przyciski aby wyjść z trybu Fader Reverse Mode (Single Bank/Chase zostanie wyłączony) oraz wejść w tryb DMX Assign Mode (dioda LED Assign zaświeci się). Wciśnij raz jeszcze oba przyciski aby wyjść z trybu DMX Assign Mode (wszystkie diody LED zaświecą się na chwilę, dioda LED Assign zgaśnie). 16. Przycisk Auto/Del W trybie run kontrolera włącz Auto Run wciskając przycisk Auto/Del (dioda Auto zaświeci się). Wyjdź z Auto Run wciskając przycisk MIDI/REC (dioda Auto zgaśnie). Jeśli urządzenie jest w trybie Program Mode dzięki przyciskowi Auto/Del można kasować sceny bądź chasery. 17. Przycisk Mode Wciśnij równocześnie przycisk Mode oraz Fine -15- aby wejść w tryb Fader Reverse Mode (zostanie włączony Single Bank/Chase). Wciśnij ponownie oba przyciski aby wyjść z trybu Fader Reverse Mode (Single Bank/Chase zostanie wyłączony) oraz wejść w tryb DMX Assign Mode (dioda LED Assign zaświeci się). Wciśnij raz jeszcze oba przyciski aby wyjść z trybu DMX Assign Mode (wszystkie diody LED zaświecą się na chwilę, dioda LED Assign zgaśnie). Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- razem z przyciskiem Mode oraz wyłącz urządzenie używając przycisku ON/OFF aby wykonać pełny reset wszystkich kanałów DMX do ich ustawień fabrycznych. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode oraz Tap/Display -23- podczas włączania urządzenia przyciskiem ON/OFF aby przejść w tryb Fade Time Assign Mode (na wyświetlaczu pojawi się FADE TIME ). Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode oraz Tap/Display aby wyjść z trybu Fade Time Assign Mode. 18. Dioda LED Music Informuje kiedy urządzenie jest w trybie Music Play Mode 5

6 19. Dioda LED Manual Informuje kiedy urządzenie jest w trybie Manual Run Mode 20. Dioda LED Auto Informuje kiedy urządzenie jest w trybie Auto Run Mode 21. Przycisk Bank Up Użyj tego przycisku aby wybrać następny bank pamięci. Przycisk służy tez do przeglądania dostępnych opcji w menu. 22. Przycisk Bank Down Użyj tego przycisku aby wybrać poprzedni bank pamięci. Przycisk służy tez do przeglądania dostępnych opcji w menu. 23. Przycisk Tap/Display W trybie Auto Run kontrolera ustaw prędkość odtwarzania wciskając przycisk Tap/Display do rytmu. W trybie Program Mode wybierz pomiędzy Chaser & Steps oraz Bank & Scenes wciskając przycisk Tap Sync/Display. W jakimkolwiek innym trybie przyciskiem Tap Sunc/Display możesz zmienić typ informacji wyświetlanej na wyświetlaczu. Istnieją dwie możliwości: parametry DMX (od 000 do 255) lub parametry potencjometrów (od 0 do 100%). Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode oraz Tap/Display podczas włączania urządzenia przyciskiem ON/OFF aby przejść w tryb Fade Time Assign Mode (na wyświetlaczu pojawi się FADE TIME ). Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode oraz Tap/Display aby wyjść z trybu Fade Time Assign Mode. 24. Przycisk Blackout Ustawia wszystkie sygnały DMX na wszystkich kanałach na wartość 000. Wciśnij przycisk Blackout ponownie aby powrócić do poprzednich ustawień sygnałów DMX. 25. Przyciski Chaser Załaduj chaser (zapali się odpowiednia dioda Chaser LED) oraz zaprogramuj bądź odtwórz dany chaser przyciskiem Chaser. 26. Joystick Służy do regulacji wartości DMX ( ) projektora dla ruchu pan oraz tilt (oś X oraz Y). 6

7 OPIS TYŁ: 27. Port USB Podłącz pamięć USB aby zapisać bądź załadować ustawienia kontrolera. 28. Wejście Audio Jack Wejście audio pozwalające kontrolować urządzenia za pomocą dźwięku. 29. Wejście MIDI Wejście MIDI odbierające komunikaty MIDI 30. Odwracanie polaryzacji DMX Przełącznik ten odwraca polaryzację wyjścia DMX (XLR Pin 2 +3) 31. Wyjście DMX Wyjście DMX (3 pinowy XLR) UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na pozycję przełącznika odwracania polaryzacji wyjścia DMX 32. Wejście DMX Wejście DMX (3-pinowy XLR) 33. Gniazdo zasilania Służy do podłączenia zasilacza DC 9-12V 30mA (proszę zwrócić uwagę na polaryzację +/-) 34. Przycisk ON/OFF Włącza/wyłącza urządzenie INSTALACJA 1. Użyj odpowiedniego przewodu DMX aby połączyć ze sobą kontroler (wyjście DMX) oraz projektor (wejście DMX). UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na pozycję przełącznika odwracania polaryzacji wyjścia DMX. Unikaj zbyt długich przewodów sygnał DMX może być osłabiony. 7

8 2. Aby połączyć ze sobą projektory aby pracowały synchronicznie, połącz je ze sobą przewodem DMX UWAGA! Wyjście ostatniego urządzenia w linii DMX musi być zakończone terminatorem 120 Ohm. 3. Opcjonalnie podłącz źródło dźwięku do wejścia audio Opcjonalnie podłącz urządzenie MIDI do wejścia MIDI Jeśli potrzeba podłącz maszynę do dymu do wejścia Podłącz zasilacz do gniazda zasilania Jeśli potrzeba podłącz pamięć USB do portu USB Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF 9. Włącz projektory oraz zaadresuj je zgodnie z poniższą tabelą OBSŁUGA Tryb Program. Aby wejść w tryb Program wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- na 3 sekundy. Dioda LED -9- zasygnalizuje przejście urządzenia w tryb Program. Tworzenie Scen Sceny b) Wybierz pożądany projektor lub projektory używając przycisków Scanners -5-. Istnieje możliwość kontrolowania paru projektorów na raz. c) Ustaw dla każdego projektora parametry DMX (np. mirror Pan/Tilt, gobo, color itp.) używając potencjometrów oraz kół JOG. d) Wciśnij przycisk Page Select -6- aby przełączać pomiędzy kanałami 1 8 a Strona A jest dla kanałów 1-8 a strona B dla kanałów e) Po ukończeniu wprowadzania zmian wciśnij przycisk MIDI/Rec f) Następnie przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci, na którym mają być zapisane ustawienia. 8

9 g) Na koniec wciśnij jeden z przycisków Scene -5- aby zachować ustawienia (wszystkie diody LED zaświecą się prócz diody Warm-up -2- oraz Standby -4-). h) Aby wybrać więcej projektorów powtarzaj kroki c) g) i) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- aby wyjść z trybu Program Powróć do aktualnego trybu pracy przytrzymując przycisk Program przez 3 sekundy (zgaśnie dioda LED Program). Modyfikowanie Scen b) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci c) Przyciskami Scene -5- wybierz scenę, którą chcesz zmodyfikować d) Użyj potencjometru DMX -7- aby zmodyfikować scenę e) Po dokonaniu wszystkich pożądanych zmian wciśnij przycisk MIDI/REC -14- f) Zapisz ustawienia wciskając ponownie przycisk Scene -5- (nadpisze to stare ustawienia) Kopiowanie Scen b) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci c) Przyciskami Scene -5- wybierz scenę, którą chcesz skopiować d) Następnie przyciskami Bank Up oraz Bank Down wybierz odpowiedni bank pamięci, na który ma być skopiowana scena. e) Wciśnij przycisk MIDI/Rec -14- f) Zachowaj kopię sceny wybierając jeden z przycisków Scene (wszystkie diody LED zaświecą się) Kasowanie Scen b) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- oraz wybierz odpowiednią scenę przyciskiem Scene -5-. Wszystkie diody LED zaświecą się potwierdzając operację. Usuwanie Wszystkich Scen a) Wyłącz Club 12 Joystick przyciskiem ON/OFF -34-9

10 b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- i przycisk Bank Down -22- oraz włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Po ok. 2 sekundach wszystkie diody LED zaświecą się. c) Gdy diody LED zgasną oznaczać to będzie, że wszystkie sceny zostały usuniete UWAGA! Ten krok spowoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich scen zapisanych na kontrolerze. Banki Pamięci Tryb Program. Aby wejść w tryb Program wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- na 3 sekundy. Dioda LED -9- zasygnalizuje przejście urządzenia w tryb Program. Kopiowanie Banków b) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci c) Wciśnij przycisk MIDI/Rec -14- d) Użyj przycisków Bank Up oraz Bank Down aby wybrać bank, na którym ma być zapisany wybrany wcześniej bank. e) Zachowaj kopię wciskając Music/Bank Copy Wszystkie diody LED zaświecą się potwierdzając operację. f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- aby wyjść z trybu Program Usuwanie Banków b) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz odpowiedni bank pamięci c) Usuń bank wciskając równocześnie przycisk Auto/Del -16- oraz Music/Bank Copy d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- aby wyjść z trybu Program Projektory Kopiowanie projektora a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Scanner -5- projektora, którego chcesz skopiować b) Wciśnij następny przycisk Scanner -5-. Teraz oba projektory mają te same efekty. 10

11 Chasery Tryb Program. Aby wejść w tryb Program wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- na 3 sekundy. Dioda LED -9- zasygnalizuje przejście urządzenia w tryb Program. Tworzenie Chaserów UWAGA! Chaser może być stworzony tylko wtedy jeśli wcześniej zostały stworzone sceny, które teraz mogą być załadowane do chasera. Chaser to zbiór scen (scena = krok). Każdy chaser może zawierać do 240 różnych scen. b) Wybierz chaser, który ma być zaprogramowany używając przycisków Chaser -25- c) Następnie wybierz scenę z banku pamięci d) Wciśnij przycisk MIDI/Rec Wszystkie diody LED zaświecą się. Oznacza to, że scena została załadowana do chasera. e) Powtarzaj kroki c) d) aby załadowywać kolejne sceny. Każdy chaser może mieć do 240 scen. f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- aby wyjść z trybu Program Załadowywanie wszystkich scen b) Wybierz jeden z chaserów używając przycisków Chaser -25- c) Użyj przycisków Bank Up -21- oraz Bank Down -22- aby wybrać bank pamięci d) Aby skopiować wciśnij przycisk Music/Bank Copy -10- e) Wciśnij przycisk MIDI/Rec Wszystkie diody LED zaświecą się. Oznacza to, że wszystkie 8 scen z banku pamięci zostało załadowanych do chasera. UWAGA! Jeśli w banku znajduje się pusta scena, nie zostanie ona załadowana. Załadowywanie poszczególnych kroków (scen) chasera b) Wybierz chaser c) Wciśnij przycisk Tap/Display Na wyświetlaczu pojawi się aktualny krok chasera 11

12 d) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz pozycję zapisania nowej sceny e) Wciśnij przycisk MIDI/Rec -14- f) Wciśnij ponownie przycisk Tap/Display Na wyświetlaczu pojawi się informacja o banku i scenie. g) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz scenę, którą chcesz załadować h) Wciśnij przycisk MIDI/Rec Wszystkie diody LED zaświecą się. Oznacza to, że wybrana scena została załadowana do chasera. Usuwanie kroków (scen) chasera b) Wybierz chaser, w którym chcesz usunąć scenę c) Wciśnij przycisk Tap/Display Na wyświetlaczu pojawi się aktualny krok chasera d) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz scenę, którą chcesz usunąć e) Wciśnij Auto/Del -16- aby usunąć scenę. Wszystkie diody LED zaświecą się. Oznacza to, że wybrana scena została usunięta. Usuwanie całego chasera b) Wybierz chaser, który chcesz usunąć c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- oraz jednocześnie wciśnij przycisk Chaser -25- odpowiadający chaserowi, który chcesz usunąć Usuwanie wszystkich chaserów a) Wyłącz Club 12 Joystcik przyciskiem ON/OFF -34- b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- oraz przycisk Bank Down -22- oraz jednocześnie włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF Wszystkie diody LED zaświecą się. Przypisywanie kanałów oraz tryb reverse Wciskając równocześnie przycisk Mode -17- oraz Fine -15- możesz przechodzić pomiędzy trybem przypisywania kanałów a reverse. Tryb Program. 12

13 Aby wejść w tryb Program wciśnij i przytrzymaj przycisk Program -8- na 3 sekundy. Dioda LED -9- zasygnalizuje przejście urządzenia w tryb Program. Przypisywanie kanałów b) Wciśnij równocześnie przycisk Mode -17- oraz Fine Jeśli dioda LED Reverse się świeci oznacza to, że kontroler jest w trybie reverse. Wciśnij ponownie przyciski Mode -17- oraz Fine -15- aby przejść do trybu przypisywania kanałów c) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz pomiędzy pan lub tilt. Odpowiednia dioda LED potwierdzi wybór. d) Aby przypisać wybraną opcję wciśnij jeden z przycisków Scanner -1-. e) Wciśnij przycisk Tap/Display -23- aby przełączać się pomiędzy trybem 8-kanałów a 16-kanałów. Informacja ta będzie widoczna na wyświetlaczu. f) Wciśnij przycisk Page Select -6- aby aktywować stronę A/stronę B, na której są kanały. g) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode -17- oraz wciśnij odpowiedni przycisk Scene -5-. Wszystkie diody LED zapalą się. To oznacza, że kanał został przypisany. Przycisk Scene 1 odpowiada kanałowi DMX 1, przycisk Scene 2 odpowiada kanałow DMX 2, itd. h) Powtarzaj kroki c) g) aby przypisać kolejne urządzenia. W trybie 8-kanałowym można przypisać maksymalnie 48 kanałów do 12 urządzeń. W trybie 16-kanałowym można przypisać maksymalnie 24 kanały do 12 urządzeń. Tryb reverse b) Wciśnij równocześnie przycisk Mode -17- oraz Fine Jeśli dioda LED Reverse się świeci oznacza to, że kontroler jest w trybie reverse. c) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybierz pomiędzy pan lub tilt. Odpowiednia dioda LED potwierdzi wybór. d) Wciśnij jeden z przycisków Scanners -1- aby włączyć tryb reverse dla danych kanałów. e) Wciśnij przycisk Tap/Display -23- aby przełączać się pomiędzy trybem 8-kanałów a 16-kanałów. Informacja ta będzie widoczna na wyświetlaczu. f) Wciśnij przycisk Page Select -6- aby wybrać odpowiednią stronę (strona A/strona B) g) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode -17- oraz wciśnij odpowiedni przycisk Scene -5-. Wszystkie diody LED zapalą się. To oznacza, że kanał został przypisany. 13

14 h) Powtarzaj kroki c) g) aby przypisać kolejne urządzenia. W trybie 8-kanałowym można przypisać maksymalnie 48 kanałów do 12 urządzeń. W trybie 16-kanałowym można przypisać maksymalnie 24 kanały do 12 urządzeń. Tryb Fade Time a) Wyłącz Club 12 Joystcik przyciskiem ON/OFF -34- b) Wciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski Mode -17- oraz Tap/Display -23- oraz włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF-34-. Po 2 sekundach urządzenie przechodzi w tryb Fade Time. c) Wciśnij przycisk Tap/Display -23- aby przełączać się pomiędzy wszystkimi kanałami a kanałami X/Y. Odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu. Tryb Fade Time dla wszystkich kanałów będzie działał na wszystkich kanałach DMX. Tryb Fade Time dla kanałów X/Y będzie działał tylko na kanałach DMX kontrolowanych poprzez joystick. d) Ponownie wciśnij równocześnie przycisk Mode -17- oraz Tap/Display Wszystkie diody LED zapalą się. Oznacza to, że ustawienia zostały zapisane. Kontroler teraz automatycznie wykona reset. Usuwanie przypisanych kanałów oraz trybu reverse dla jednego urządzenia b) Wciśnij równocześnie przyciski Mode -17- oraz Fine -15- aby wybrać przypisywanie kanałów bądź tryb reverse c) Wybierz urządzenie wciskając jeden z przycisków Scanner -1- d) Wciśnij przycisk Auto/Del Następnie wciśnij przycisk Mode -17- aby usunąć przypisany kanał/tryb reverse. Usuwanie przypisanych kanałów oraz trybu reverse dla wszystkich kanałów a) Wyłącz Club 12 Joystcik przyciskiem ON/OFF -34- b) Wciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski Mode -17- oraz Fine -15- oraz włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF-34-. Po 2 sekundach wszystkie diody LED zapalą się. c) Gdy wszystkie diody LED zgasną oznaczać to będzie, że wszystkie przypisane kanały oraz tryby reverse zostały usunięte. Sprawdzanie przypisanych kanałów oraz trybów reverse 14

15 a) Wciśnij równocześnie przycisk Mode -17- oraz Fine -15- aby włączyć tryb reverse. Wciśnij przyciski ponownie aby wejść w tryb przypisywania kanałów. b) Wybierz urządzenie jednym z przycisków Scanner -1-. Ustawienia dla danego urządzenia pojawią się na wyświetlaczu. Wiadomość powitalna a) wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF b) Wciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk Scanner 6 oraz oraz włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Po ok. 2 sekundach diody LED trzymanych przycisków zaświecą się. Teraz można dostosować wiadomość powitalną. c) Wciskaj przyciski Scanner 6 oraz aby przesuwać kursor na wyświetlaczu. d) Przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- wybieraj litery. e) Powtarzaj krok c) d) aby wpisać całą wiadomość powitalną. f) Na koniec wciśnij i przytrzymaj przyciski Scanner 6 oraz Wszystkie diody LED zaczną migać. Oznacza to, że ustawienia zostały zapisane. Urządzenie automatycznie wykona reset. Odtwarzane scen Tryb manualny a) Przejdź do trybu manualnego wciskając przycisk Program oraz wychodząc z prawdopodobnie aktywnego trybu program. Dioda LED od trybu manualnego -19- zaświeci się. b) Wybierz bank pamięci, na którym zapisana jest pożądana scena. Do wybrania banku pamięci użyj przycisków Bank Up -21- oraz Bank Down c) Odtwórz scenę wciskając odpowiedni przycisk Scene -5-. Tryb automatyczny a) Wciśnij przycisk Auto/Del -16- aby przejść do trybu automatycznego. Odpowiednia dioda LED zapali się. b) Wybierz bank pamięci, na którym zapisana jest pożądana scena. Do wybrania banku pamięci użyj przycisków Bank Up -21- oraz Bank Down c) Odtwórz scenę wciskając odpowiedni przycisk Scene

16 d) Użyj potencjometrów Wait Time oraz Fade Time aby dostosować czas odtwarzania sceny oraz jej wygaszania. UWAGA! Alternatywnie możesz wcisnąć przycisk Tap/Display -23- dwa razy. Czas odstępu pomiędzy tymi dwoma wciśnięciami będzie jednocześnie czasem odtwarzania scen. e) Wciśnij przycisk Auto/Del -16- aby wyjść z trybu automatycznego. Odpowiednia dioda LED zgaśnie. Tryb Music a) Wciśnij przycisk Music/Bank Copy Odpowiednia dioda LED zapali się. b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Music/Bank Copy -10- oraz Bank Up -21- lub Bank Down -22- aby dostosować czułość mikrofonu zbierającego dźwięk. Na wyświetlaczu pojawi się informacja dotycząca aktualnych ustawień czułości. c) Użyj potencjometru Fade Time -12- aby dostosować czas wygaszania scen. d) Wciśnij ponownie przycisk Music/Bank Copy -10- aby wyjść z trybu music. Odtwarzanie chaserów Wcześniej zaprogramowane chasery mogą być przywołane poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku Chase UWAGA! Istnieje możliwość odtworzenia tylko jednego chasera w jednym momencie. Można jednak uaktywnić parę chaserów naraz, będą one jednak odtwarzane jeden po drugim. Tryb manualny odtwarzania chaserów a) Przejdź do trybu manualnego wciskając przycisk Program oraz wychodząc z prawdopodobnie aktywnego trybu program. Dioda LED od trybu manualnego -19- zaświeci się. b) Wybierz odpowiedni chaser za pomocą przycisków Chase Chasery będą odtwarzana w tej kolejności w jakiej zostały wybrane. c) Użyj potencjometru Wait Time -11- oraz Fade Time -12- aby wybierać pomiędzy następnymi bądź poprzednimi scenami. UWAGA! Alternatywnie możesz wcisnąć przycisk Tap/Display -23- dwa razy. Czas odstępu pomiędzy tymi dwoma wciśnięciami będzie jednocześnie czasem odtwarzania scen. d) wciśnij przycisk Bank Up -21- oraz Bank Down -22- aby wybrać następny bądź poprzedni chaser. 16

17 Tryb automatyczny odtwarzania chaserów a) Wciśnij przycisk Auto/Del -16- aby przejść do trybu automatycznego. Odpowiednia dioda LED zapali się. b) Wybierz odpowiedni chaser za pomocą przycisków Chase Chasery będą odtwarzana w tej kolejności w jakiej zostały wybrane. c) Użyj potencjometrów Wait Time oraz Fade Time aby dostosować czas odtwarzania sceny oraz jej wygaszania. UWAGA! Alternatywnie możesz wcisnąć przycisk Tap/Display -23- dwa razy. Czas odstępu pomiędzy tymi dwoma wciśnięciami będzie jednocześnie czasem odtwarzania scen. d) Dioda LED aktywnego chasera będzie się świecić. W tym czasie przyciskami Bank Up -21- oraz Bank Down -22- możesz określić liczbę powtórzeń w odtwarzaniu danego chasera. Można ustawić maksymalnie do 20 powtórzeń. e) Wciśnij przycisk Auto/Del -16- aby wyjść z trybu automatycznego. Tryb Music dla chaserów a) Wciśnij przycisk Music/Bank Copy Odpowiednia dioda LED zapali się. b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Music/Bank Copy -10- oraz Bank Up -21- lub Bank Down -22- aby dostosować czułość mikrofonu zbierającego dźwięk. Na wyświetlaczu pojawi się informacja dotycząca aktualnych ustawień czułości. c) Uzyj potencjometru Fade Time -12- aby dostosować czas wygaszania scen. d) Jeśli wybrałeś 2 lub więcej chaserów, będą one odtwarzane w kolejności, w których zostały wybrane. e) Wciśnij przycisk Music/Bank Copy -10- ponownie aby wyjść z trybu music oraz przejść do trybu manualnego. MIDI Ustawienia adresowania MIDI a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk MIDI/Rec -14- na ok. 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny adres MIDI. b) Używaj przycisków Bank Up -21- oraz Bank Down -22- aby zmienić adres MIDI. c) Ponownie wciśnij i przytrzymaj na ok. 3 sekundy przycisk MIDI/Rec Ustawienia zostaną zachowane oraz wyjdziesz z trybu adresowania MIDI. 17

18 Tabela MIDI Nazwa Wartość Opis Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 1 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 2 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 3 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 4 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 5 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 6 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 7 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 8 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 9 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 10 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 11 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 12 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 13 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 14 Bank Włącz/wyłącz sceny 1 8 banku 15 Chase Włącz/wyłącz chase 1 Chase Włącz/wyłącz chase 2 Chase Włącz/wyłącz chase 3 Chase Włącz/wyłącz chase 4 Chase Włącz/wyłącz chase 5 Chase Włącz/wyłącz chase 6 Blackout 126 Port USB Do portu USB -27- można podłączyć pamięć USB w celu zapisania/załadowania danych. Podczas zapisywana/załadowywania pamięci USB przyciski Scanner reprezentują pliki Zapisywanie danych a) Podłącz pamięć USB do portu USB -27- b) Wciśnij i przytrzymaj przyciski Auto/Del -26- oraz Bank Up Będziesz poproszony o wybór danych do zapisania. Zapalą się diody Scanner -1-. Każda zapalona dioda reprezentuje plik na pamięci USB. c) Wciśnij wybrany przycisk Scanner -1- aby zapisać plik na pamięci USB. d) Na wyświetlaczu pojawi się informacja dotycząca zapisywania. e) Po zakończonym zapisywaniu pojawi się informacja File Save OK.. Uwaga! Obsługiwane są wyłącznie tryby plików FAT16/32. Jeśli nie jest podłączona żadna pamięć USB, na wyświetlaczu pojawi się informacja No USB Disk. W takim przypadku trzeba wyłączyć urządzenie zanim podłączy się do niego pamięć USB. 18

19 Uwaga! Proszę nie odłączać pamięci USB podczas zapisywania/załadowywania danych! Może to uszkodzić pamięć USB! Załadowywanie danych a) Podłącz pamięć USB do portu USB -27- b) Wciśnij i przytrzymaj przyciski Auto/Del -26- oraz Bank Down Będziesz poproszony o wybór danych do odczytania. Zapalą się diody Scanner -1-. Każda zapalona dioda reprezentuje plik na pamięci USB. c) Wciśnij wybrany przycisk Scanner -1- aby odczytać plik z pamięci USB. d) Na wyświetlaczu pojawi się informacja dotycząca odczytywania. e) Po zakończonym odczytywaniu pojawi się informacja Read File OK.. Uwaga! Obsługiwane są wyłącznie tryby plików FAT16/32. Jeśli nie jest podłączona żadna pamięć USB, na wyświetlaczu pojawi się informacja No USB Disk. W takim przypadku trzeba wyłączyć urządzenie zanim podłączy się do niego pamięć USB. Uwaga! Proszę nie odłączać pamięci USB podczas zapisywania/załadowywania danych! Może to uszkodzić pamięć USB! Urządzenia RDM Uwaga! Przed konfiguracją urządzenia RDM upewnij się, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne ze standardem RDM. a) Wciśnij i przytrzymaj Auto/Del -16- (należy upewnić się, że nie jest się w trybie Program). Następnie wciśnij przycisk Program -8-. Club 12 Joystick wyszuka automatycznie urządzenia RDM oraz wyświetli wyniki na ekranie LCD. b) Po zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu pojawią się wyniki (max. 100 urządzeń) c) Jeśli Club 12 Joystick nie znajdzie żadnych urządzeń, na ekranie pojawi się napis Not Found RDM Fixture po czym tryb RDM zostanie automatycznie wyłączony d) Po udanym wyszukiwaniu Club 12 Joystick wybierze skaner do weryfikacji. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny adres DMX oraz nowy adres DMX skanera. e) Użyj joysticka aby wybrać/wyświetlić wszystkie skanery. f) Wciśnij przycisk Bank Up -21- lub Bank Down -22- aby ustawić nowy adres DMX wybranego urządzenia. Alternatywnie można użyć przycisków Scanner -1- lub Page Select -6-. Wyświetli się adres przypisany do skanera. 19

20 Przyciski Scanner 1-12 Page A/B Adres DMX Scanner 1 Page A DMX001 Page B DMX009 Scanner 2 Page A DMX017 Page B DMX025 Scanner 3 Page A DMX033 Page B DMX041 Scanner 4 Page A DMX049 Page B DMX057 Scanner 5 Page A DMX065 Page B DMX073 Scanner 6 Page A DMX081 Page B DMX089 Scanner 7 Page A DMX097 Page B DMX105 Scanner 8 Page A DMX113 Page B DMX121 Scanner 9 Page A DMX129 Page B DMX137 Scanner 10 Page A DMX145 Page B DMX153 Scanner 11 Page A DMX161 Page B DMX169 Scanner 12 Page A DMX177 Page B DMX185 g) Kiedy nowy adres dla skanera zostanie ustawiony, wciśnij przycisk MIDI/Rec Wszystkie diody LED zaświecą się. Oznacza to, że nowy adres DMX został przypisany. h) Powtarzaj kroki e) g) aby przypisać kolejne adres DMX. i) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- oraz wciśnij przycisk Program -8- aby wyjść z trybu RDM. Zabezpieczenie przed utratą danych Jeśli Club 12 Joystick zostanie nagle wyłączony (np. poprzez utratę zasilania), istnieje możliwość odzyskania chaserów oraz scen. Zabezpieczenie to jest domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy: a) Wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF -34- b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Auto/Del -16- oraz przycisk Scene 8-5- oraz włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. Na wyświetlaczu pojawi się Run Save No. c) Wciśnij przycisk Tap/Display -23-, na wyświetlaczu pojawi się Run Save Yes. d) Wciśnij przycisk Auto/Del -16- oraz przycisk Scene 8, wszystkie diody LED zaświecą się. Ustawienie zostało zapisane. Uwaga! Przy włączonym zabezpieczeniu można odzyskać sceny oraz chasery, które były uruchomione przez więcej niż 7 sekund. Proszę korzystać z tej funkcji z rozwagą. 20

21 DANE TECHNICZNE: Firma BLASK nie weryfikowała poniższych danych technicznych urządzenia jakie podaje producent: Napięcie: 230V AC, 50 Hz Zasilanie: DC 9V 12V, 300mA min. USB: USB-A MIDI: standardowy interfejs 5-pinowy Wymiary: 482 x 73 x 132 mm Waga: 2.5 kg 21

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 ROTARY II

SCANIC CLUB 12 ROTARY II SCANIC CLUB 12 ROTARY II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

eurolite Scan Control

eurolite Scan Control eurolite Scan Control DMX 192-channel lighting controller OPERACJE Jeśli dioda Blackout miga, jesteśmy w trybie wygaszenia wszystkich urządzeń. Nie będą one reagowały na zmiany ustawień w sterowniku. Aby

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME BASIC 192 DMX CONTROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIGHT4ME BASIC 192 DMX CONTROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHT4ME BASIC 192 DMX CONTROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS PRODUKTU Aby zoptymalizować pracę tego sterownika prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi i informacjami w niej zawartymi. Po procesie

Bardziej szczegółowo

VDPC174 192-KANAŁOWY STEROWNIK DMX Z JOYSTICKIEM. Instrukcja obsługi. 1 z 17

VDPC174 192-KANAŁOWY STEROWNIK DMX Z JOYSTICKIEM. Instrukcja obsługi. 1 z 17 VDPC174 192-KANAŁOWY STEROWNIK DMX Z JOYSTICKIEM Instrukcja obsługi 1 z 17 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Ten symbol umieszczony na urządzeniu

Bardziej szczegółowo

DMX 2401 / DMX 2402 240 Kanałowy Sterownik DMX

DMX 2401 / DMX 2402 240 Kanałowy Sterownik DMX DMX 2401 / DMX 2402 240 Kanałowy Sterownik DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenie! Utrzymuj urządzenie z dala od wilgoci! Wyłącz przewody zasilające przed otwarciem obudowy! Proszę przeczytać uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

Wireless DMX 192CH controller F

Wireless DMX 192CH controller F INSTRUKCJA OBSŁUGI Wireless DMX 192CH controller F6000015 Wireless DMX 192CH controller F6000015 Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Informacje o produkcie... 2 3.1 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 Wprowadzenie Sterownik Coemar Director 768 przeznaczony jest to sterowania maksymalnie 24 urządzeniami inteligentnymi ( ruchome głowy, skanery, itp.) pracującymi

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Pro Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...7 Sterowanie dźwiękiem...7 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands INSTRUKCJA OBSŁUGI A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.elationlighting.eu Spis treści: WSPARCIE KLIENTA... 4 SCHEMAT... 5 URZĄDZENIA STERUJĄCE I FUNKCJE... 7 URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy model RM05. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI adresów jednostek wewnętrznych w systemach VRF Sterownik bezprzewodowy model RM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wprowadzenie RM05/E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MP103 USB Przewód zasilający Przewód audio RCA

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Beatmix 4 jest

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands

Instrukcja Obsługi. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands Instrukcja Obsługi A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 2013 ADJ Products, LLC wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje, specyfikacje, rysunki, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: CDN77 USB Przewód zasilający Przewody audio RCA

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Joystick DMX-Controller

Joystick DMX-Controller Instrukcja użytkowania Joystick DMX-Controller Nr zam. 1359969 Spis treści Q Strona 1. Wprowadzenie... 3 2. Zakres dostawy... 3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 4. Objaśnienie symboli... 4

Bardziej szczegółowo

Opis / Połączenia STR. 1

Opis / Połączenia STR. 1 Instrukcja obsługi Opis / Połączenia Przełącznik trybu i wyboru modułów Przełącza między trybem Edit i Play. Pierwszy służy do edycji programów zmian w modułach, a drugi włączamy w czasie grania. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 512 Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 4 Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Menu... 7 Modyfikowanie urządzenia... 8 Kopiowanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PILOT DMX 192 KANAŁOWY Z JOYSTIKIEM I USB

PILOT DMX 192 KANAŁOWY Z JOYSTIKIEM I USB PILOT DMX 192 KANAŁOWY Z JOYSTIKIEM I USB PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 9073 - Wersja 1.0 Grudzień 2007 PILOT-192PRO - Uniwersalna konsola DMX 192 kanałowa z USB SPIS TREŚCI 1 Instrukcja bezpieczeństwa... 3 2

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Revolution-Tech. Neuturion LED

Revolution-Tech. Neuturion LED Revolution-Tech Neuturion LED 1 2 Spis treści Sterownik Neuturion LED 1. Opis sterownika...4 1.1. Schemat podłączenia dla komponentów LED zasilanych od 7V do 24V DC...5 1.2. Schemat podłączenia dla komponentów

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu ściennego

Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu ściennego Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu ściennego www.flash-butrym.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego produktu. Nabyty przez państwa produkt - sterownik LED może być sterowany za pomocą konsoli DMX 512.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Page 1 Instalacja 1. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu działającego urządzenia nie ma żadnych przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 1024 Spis treści INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 4 PRZEGLĄD... 5 PANEL TYLNY... 5 PANEL PRZEDNI... 6 MENU I FUNKCJE USTAWIEŃ... 6 WYBÓR URZĄDZEŃ... 7 PATCH OWANIE URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR I- Informacje podstawowe Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED

LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED LED Mini Moving head light 60W LED,30W LED Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl 1. Przedmowa 1.1 Zawartość opakowania Nazwa Głowica ruchoma Kabel zasilający Instrukcja obsługi Ilość 1szt 1szt 1szt 1.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 24 kanałowy Sterownik Oświetlenia DMX PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu Spis treści CECHY URZĄDZENIA... 3 ZALECENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo