International Congress «Evidence and Practice»

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Congress «Evidence and Practice»"

Transkrypt

1 International Family Doctors Association (IFDA) Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych Scientific Coordination Koordynacja naukowa INTERNATIONAL FAMILY DOCTORS ASSOCIATION International Congress «Evidence and Practice» under the aegis of IFDA Warsaw, PL - March 24 th - 25 th 2007 Międzynarodowy Kongres Dowody i Praktyka Pod egidą IFDA Warszawa, Polska marca 2007 SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY

2 Warsaw, PL - March 24 th - 25 th 2007 Saturday 24 th March 9 : 00 am Opening of the Congress 9: 15 am CARDIOLOGY Chairman: A Windak 4 Stable Angina Pectoris - Z Gaciong 4 New strategies of hypertension management - T Grodzicki 4 Acute myocardial infarction in the elderly - prehospital treatment - K Kawecka-Jaszcz 10 : 00 am GERIATRICS Chairman: J Putz 4 Complications of hospitalization in the elderly - T Grodzicki 4 Post-zoster neuralgia in the elderly - J Wordliczek, A Przeklasa-Muszyńska 4 Obesity in the elderly - J Kocemba 10 : 45 am ANGIOLOGY Chairman: J Kocemba 4 New technologies in opening of calf arteries - P Maga 4 Modern methods of treatment of abdominal aorta aneurysm - K Ziaja 4 Isolated fibrynolysis in deep venues thrombosis - R Niżankowski 11 : 30 am Coffee break 12 : 00 pm ENDOCRINOLOGY Chairman: J Łuczak 4 Polycystic ovary syndrome - K Lewandowski 4 Growth hormone deficiency in adults - clinical implications - M Karbownik-Lewińska 4 Current etiology of thyroid diseases with accompanying enlargement of the gland in conditions of normal iodine supplementation - A Lewiński 12 : 45 pm INFECTIOUS DISEASES Chairman: T Grodzicki 4 Impact of resistant pattern of community acquired infections on selection of the recommended vaccines - A Radzikowski 4 Chronic diseases caused by infectious agent - J Cianciara 1 : 15 pm Lunch 2 : 30 pm ONCOLOGY Chairman: A Mujezinovic-Jardis 4 Cancer epidemic in XXI century - challenges for family physicians - J Meder 4 Contemporary patomorphological diagnostics of cancers - W Olszewski 4 Lung cancer, breast cancer - diagnosis and treatment advances - M Krzakowski 4 Medical Genetics in primary health care practice - T Mazurczak 3 : 30 pm DIABETOLOGY Chairman: M Godycki-Ćwirko 4 Prevention of Diabetes mellitus type 2 results of ADOPT study - W Grzeszczak 4 Prevention of Diabetes mellitus type 2 - results of DREAM study - D Moczulski

3 Warsaw, PL - March 24 th - 25 th : 00 pm LOCOMOTOR SYSTEM DISEASES Chairman: R Niżankowski 4 Pharmacological treatment of osteoporosis - treatment goals and choice of medication - E Marcinowska-Suchowierska 4 Modern rehabilitation methods in rheumatic diseases - K Księżopolska - Orłowska 4 The role of modern physioterapy in the treatment of specific medical conditions - W Rongies 4 : 45 pm Coffee Break 5 : 00 pm SATELLITE SYMPOSIUM Symposium on Gastroenterology sponsored by AstraZeneca «LATEST NEWS ON REFLUX AND GASTRO-PROTECTION» 4 The treatment of GERD in J-M Bigard 4 Let s talk about gastro-protection - J-D de Korwin 6 : 45 pm SATELLITE SYMPOSIUM Symposium on Pneumology sponsored by AstraZeneca ASTHMA: WHAT IS GOING TO CHANGE FOR YOU AND YOUR PATIENTS 4 A new vision of asthma management - B Delclaux 4 A new strategy in asthma management: clinical benefits - A-B Tonnel 4 Disconnect the automatic pilot - C Baillet, F Sanguignol 7 : 30 pm End first day of the Congress Sunday 25 th March SESSION ON BIRD FLU THEME 9 : 30 am DEFINITION OF PANDEMIC, EPIZOOTY, THE TRANSMISSIBILITY: HOW TO FIGHT 10 : 00 am PHYSIOPATHOLOGY, CLINICS AND AVAILABLE TREATMENTS 10 : 45 am PREPARING FOR THE PRE-PANDEMIC PHASE WITHOUT HUMAN TRANSMISSION 4 Risk identification 4 Learn how to protect oneself 4 Clinical care criteria 11 : 30 am IN CASE OF INADEQUATE OR PANDEMIC PHASE OF HUMAN TRANSMISSION (SITUATION 4 OR 5) Evidence on the organization of local practices - How to manage its cabinet and its practices when dealing with a great number of cases, considering the types of exercise (downtown or in the countryside, in private cabinet or group) 12 : 00 pm Conclusion «Things we knew, things we did things we learned and things we should do»

4 Warszawa, Polska marca 2007 Sobota, 24 marca 9 : 00 Otwarcie Kongresu 9: 15 KARDIOLOGIA Moderator : A Windak 4 Stabilna choroba wieńcowa - Z Gaciong 4 Nowe strategie leczenia nadciśnienia tętniczego - T Grodzicki 4 Postępowanie przedszpitalne w ostrym zawale serca u osób starszych - K Kawecka-Jaszcz 10 : 00 GERIATRIA Moderator : J Putz 4 Powikłania hospitalizacji ludzi starych - T Grodzicki 4 Neuralgia półpaścowa w wieku podeszłym - J Wordliczek, A Przeklasa-Muszyńska 4 Otyłość w starości - J Kocemba 10 : 45 ANGIOLOGIA Moderator : J Kocemba 4 Nowe techniki udrażniania tętnic podudzia - P Maga 4 Nowoczesne sposoby leczenia tętniaka aorty brzusznej - K Ziaja 4 Izolowana fibrynoliza w zakrzepicy żył głębokich - R Niżankowski 11 : 30 Przerwa kawowa 12 : 00 ENDOKRYNOLOGIA Moderator : J Łuczak 4 Zespół policystycznych jajników - K Lewandowski 4 Niedobór hormonu wzrostu u osób dorosłych - implikacje kliniczne - M Karbownik-Lewińska 4 Aktualne przyczyny chorób tarczycy, przebiegających z powiększeniem tego gruczołu w warunkach normalnej podaży jodu - A Lewiński 12 : 45 CHOROBY ZAKAŹNE Moderator : T Grodzicki 4 Wpływ rosnącej oporności szczepów w infekcjach pozaszpitalnych na wybór szczepionki w szczepieniach zalecanych - A Radzikowski 4 Choroby przewlekłe spowodowane przez czynniki zakaźne - J Cianciara 13 : 15 Obiad 14 : 30 ONKOLOGIA Moderator : A Mujezinovic-Jardis 4 Epidemia raka w XXI wieku - rola lekarza rodzinnego - J Meder 4 Współczesna diagnostyka patomorfologiczna nowotworów - W Olszewski 4 Rak płuca, rak piersi - postępy w rozpoznawaniu i leczeniu - M Krzakowski 4 Genetyka medyczna w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - T Mazurczak 15 : 30 DIABETOLOGIA Moderator : M Godycki-Ćwirko 4 Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 na podstawie wyników badania ADOPT - W Grzeszczak 4 Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 - wyniki badania DREAM - D Moczulski

5 Warszawa, Polska marca : 00 SCHORZENIA NARZĄDU RUCHU Moderator : R Niżankowski 4 Farmakologiczne leczenie osteoporozy - zasadność jej stosowania i wyboru leku - E Marcinowska-Suchowierska 4 Nowoczesne metody rehabilitacji w chorobach reumatycznych - K Księżopolska - Orłowska 4 Rola współczesnej fizjoterapii w leczeniu wybranych jednostek chorobowych - W Rongies 16 : 45 Przerwa kawowa 17 : 00 SYMPOZJUM SATELITARNE Sympozjum gastroenterologiczne sponsorowane przez AstraZeneca «NAJNOWSZE DONIESIENIA NA TEMAT REFLUKSU I GASTROPROTEKCJI» 4 Leczenie GERD w J-M Bigard 4 Porozmawiajmy o gastroprotekcji - J-D de Korwin 18 : 45 SYMPOZJUM SATELITARNE Sympozjum pneumonologiczne sponsorowane przez AstraZeneca ASTMA: CO ZMIENI SIĘ DLA CIEBIE I TWOICH PACJENTÓW 4 Nowe spojrzenie na postępowanie w astmie oskrzelowej - B Delclaux 4 Nowe zasady postępowania w astmie oskrzelowej - A-B Tonnel 4 Odłącz automatycznego pilota - C Baillet, F Sanguignol 19 : 30 Zakończenie pierwszego dnia Kongresu Niedziela, 25 marca SESJA NA TEMAT PTASIEJ GRYPY 9 : 30 DEFINICJA PANDEMII, POMORU, ZAKAŹNOŚCI: JAK ZWALCZAĆ 10 : 00 FIZJOPATOLOGIA, KLINIKA I DOSTĘPNE LECZENIE 10 : 45 PRZYGOTOWANIA DO FAZY PRE-PANDEMICZNEJ BEZ LUDZKIEJ TRANSMISJI 4 Identyfikacja ryzyka 4 Jak chronić siebie 4 Kliniczne kryteria opieki 11 : 30 W PRZYPADKU NIEADEKWATNEJ LUB PANDEMICZNEJ FAZY TRANSMISJI LUDZKIEJ (SYTUACJA 4 LUB 5) Dowody w sprawie organizacji lokalnej praktyki - Jak zarządzać gabinetem i praktyką w przypadku licznych zachorowań w różnych okolicznościach (miasto, wieś, praktyka prywatna, grupowa) 12 : 00 Podsumowanie «Things we knew, things we did things we learned and things we should do»

6 INTERNATIONAL FAMILY DOCTORS ASSOCIATION in t e r n at ion a l Scientific Coordination - Koordynacja naukowa President of the Congress - Przewodniczący Kongresu : Adam Windak Vice President - Wiceprzewodnicząca Kongresu : Amira Mujezinovic-Jardis Maciej Godycki - Ćwirko - Tomasz Grodzicki - Józef Kocemba - Witold Lukas - Jacek Łuczak - Rafał Niżankowski - Jacek Putz Scientific Committee - Komitet Naukowy Mercedes Abizanda, ES - Belaid Abtroun, DZ - Sandor Balogh, HU - Vaclav Chytil, CZ - Thierry de Groote, BE Marie-Christine Dubourg-Piat, MU - Gilles Errieau, FR - Jean-Joseph Ferron, FR - Elena Frolova, RU Giuseppe Germano, IT - Paola Giovannetti, IT - Sunil Gunness, MU - Ferenc Hajnal, HU - Miroslav Hudec, SK René Jacquemyns, BE - Angelo Juliano, CZ - Lubomir Kirov, BG - Olga Kuznetsova, RU - Morten Laudal, NO Benoit Lefrancq, FR - Olga Lesnyak, RU - Albert Levy, US - Daniela Livadiotti, IT - Emilio Merletti, IT Amira Mujezinovic-Jardis, PL - Oyvind Ohren, NO - Renata Papp, HU - Ladislav Pasztor, SK - Luis Pisco, PT Gustavo Rodriguez-Roca, ES - Milan Roex, BE - Maria Jesus Salvador, ES - Per Anton Sirnes, NO - Richard Stejskal, CZ Jan Otto Syvertsen, NO - Madis Tiik, EE - Katerina Urbancova, CZ - Martin Vokurka, CZ - Paul Wallace, UK Adam Windak, PL - Ludvika Zahorova, CZ General Information - Informacje ogólne Warsaw Marriott Hotel Al Jerozolimskie 65/ Warsaw, Poland Tel: Fax: Warszawa, Hotel Marriott Al Jerozolimskie 65/79, Warszawa Tel: , fax: IFDA Corporate Partners - Partnerzy Korporacyjni IFDA Almirall Congress organised by - Organizator Société CCC - 32, rue de Paradis Paris - France Project Manager - Menedżer Projektu : William Laloum - Tél : Registration Department - Dział rejestracji : Tel : Fax : International Department - Dział międzynarodowy : Website - strona www : wwwifdafr Polish Office - Biuro w Polsce : Zdrowie i Zarządzanie - Tel : wwwzizcompl P&P St-Petersburg Warsaw, PL

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med.

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med. PRACE PRZEGLĄDOWE Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013 REVIEW PAPERS *Magdalena Walicka 1, Wojciech Bik 2, Ada Sawicka 1, Ewa Marcinowska-Suchowierska 1 Czy istnieje zespół metaboliczny?

Bardziej szczegółowo

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 10:00-11:00 Press Conference. BOARDROOM 12:30-14:00 Room A. Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish) Absorb w codziennej

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Official Monthly Peer-Reviewed Journal of the Polish Cardiac Society, since 1957 Indexed in: ISI Master Journal

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations in elderly patients

Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations in elderly patients ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 01.03.2010 Poprawiono/Corrected: 12.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 15.03.2010 Akademia Medycyny Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym Vaccinations

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup.

KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA V KONFERENCJA. www.geriatria2007.vmgroup. V KONFERENCJA KARDIOLOGIA WIEKU PODESZ EGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I TUTORÓW MEDYCYNY RODZINNEJ K O M U N I K A T Kraków, 30 31 marca 2007 r. Centrum Dydaktyczno Kongresowe Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Akademii Medycznej w Lublinie Students

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE

E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 781 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 106 E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE Szczecin 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny historia, definicje, kontrowersje

Zespół metaboliczny historia, definicje, kontrowersje WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE Marta Kramkowska, Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zespół metaboliczny

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Praca oryginalna Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Wpływ edukacji multimedialnej chorego na przebieg pooperacyjny po hernioplastyce The influence of multimedia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej

Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej Alternative Medicine Review, March, 2008 by John J. Cannell, Bruce W. Hollis (tłum. użytkowe Adrian Bakalarz) Streszczenie Ostanie badania potwierdziły, że witamina

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo