Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1"

Transkrypt

1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania 3 2 This is / These are Lekcja 3 Dane osobowe 4 3 Czasownik to be Lekcja 4 Rodzina 6 4 have got / has got Lekcja 5 Szukanie pracy 7 5 Present Simple Lekcja 6 Informacja kolejowa 8 6 Present Simple / pytania Lekcja 7 Kupowanie biletu 9 7 Rzeczownik / liczba mnoga Lekcja 8 Meldowanie w hotelu 10 8 Czasownik can Lekcja 9 Wynajmowanie pokoju 11 9 would like z rzeczownikiem Lekcja 10 Zamawianie jedzenia I d like / I ll have / Can I have? Lekcja 11 Napoje i desery some / any Lekcja 12 Pytanie o drogę There is / There are Lekcja 13 Podróżowanie po mieście Present Continuous Lekcja 14 Zakupy w sklepie spożywczym this /that / these / those Lekcja 15 Na poczcie Zaimki osob. w dopełnieniu Lekcja 16 W banku would like z czasownikiem Lekcja 17 U lekarza Simple Past Lekcja 18 Kłopoty Present Perfect Lekcja 19 Kontrola paszportowa to be going to / Present Continuous Lekcja 20 Odprawa celna Wyrażanie przyszłości will Lekcja 21 Przydatne słowa Liczby / Dni tygodnia / Miesiące / Pory roku / Państwa i narodowości / Członkowie rodziny / Zawody / Określenia czasu / Podawanie godziny / Pogoda / Części ciała / Cechy charakteru DIM Nauka i Multimedia ul. Milskiego Gdańsk tel. (58) fax. (58)

2 Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 - Tak. Yes. - Nie. No. - Proszę. Please. - Dziękuję Thank you. - Dziękuję bardzo. Thank you very much. - Dzięki. Thanks. - Nie ma, za co. Not at all. - Przepraszam. I m sorry. - Bardzo przepraszam. I m very sorry. - Przepraszam (zwracając czyjąś uwagę). Excuse me. - Słucham? Pardon? - Jestem cudzoziemcem. I m a foreigner. - Nie mówię po angielsku. I don t speak English. - Nie rozumiem. I don t understand. - Proszę mówić wolniej. Speak slowly, please. - Proszę to napisać. Write it down, please. - Co to znaczy? What does it mean? - Nie wiem. I don t know. - Co to jest? What is it? - Powtórz proszę. Repeat, please. - Czy może mi pan pomóc? Can you help me? - Tak, oczywiście. Yes, of course. Tryb rozkazujący W zdaniu w trybie rozkazującym stosowany jest czasownik w formie podstawowej. W celu uzyskania formy bardziej uprzejmej, możemy dodać wyraz please, czyli proszę. W formie przeczącej zdanie rozpoczynamy od przeczenia don t. Sit down. Usiądź. Don t write it. Nie pisz tego. Repeat, please. Powtórz, proszę. Don t speak English. Nie mów po angielsku. Speak slowly, please. Proszę mówić wolniej. Don t open the window, please. Proszę, nie otwieraj okna. 2

3 Lekcja 2 WITANIE SIĘ, PRZEDSTAWIANIE I ŻEGNANIE 2 - Nazywam się Jean Smith. My name s Jean Smith. - To jest moja żona Ann. This is my wife, Ann. - Cześć. Hello. - Ja jestem Suzy. I m Suzy. - Bardzo miło mi panią / pana poznać. Nice to meet you. - To jest mój mąż. This is my husband. - To są moi przyjaciele. These are my friends. - To są moje dzieci. These are my children. - Proszę poznać moich przyjaciół. Please meet my friends. - Bardzo się cieszę, że was widzę. I m happy to see you. - Dzień dobry (przed południem). Good morning. - Dzień dobry (po południu). Good afternoon. - Dobry wieczór. Good evening. - Jak się miewasz? How are you? - W porządku. A ty? I m OK, thanks. And you? - Bardzo dobrze. I m very well. - Do widzenia. Good bye. - Dobranoc. Good night. - Do zobaczenia. See you. - Cześć (żegnając się). Bye. This is / These are Zaimek wskazujący this is stosowany jest z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej a these are z rzeczownikiem w liczbie mnogiej. This is To jest These are To są my your his her our their moja, mój, moje, moi twoja, twój, twoje, wasza, wasz, wasze jego jej nasza, nasz, nasze ich husband. mąż. friends. przyjaciele. 3

4 Lekcja 3 DANE OSOBOWE 3 - imię, nazwisko name - Jak się nazywasz? What s your name? - Nazywam się Peter Bury. My name s Peter Bury. - Ile masz lat? How old are you? - Mam 32 lata. I m obywatelstwo nationality - Jakiej jesteś narodowości? What nationality are you? - Jestem Polakiem. I m Polish. - Skąd jesteś? Where are you from? - Jestem z Warszawy. I m from Warsaw. - adres address - Jaki jest twój adres? What s your address? - Warszawa, ul. Jasna 12. It s 12 Jasna Street, Warsaw. - numer telefonu telephone number - Jaki jest twój numer telefonu? What s your phone number? - (22) It s komórka mobile phone - Jaki jest twój numer komórki? What s your mobile phone number? - zawód job - Jaki jest twój zawód? What s your job? - Jestem sekretarką. I m a secretary. - Gdzie pracujesz? Where do you work? - Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu. I work as a nurse in a hospital. - Jestem studentem. I m a student. - numer konta account number - Jaki masz nr konta bankowego? What s your bank account number? - numer ubezpieczenia insurance number - Jaki masz numer ubezpieczenia? What s your insurance number? 4

5 Czasownik to be Czasownik to be, czyli być odmienia się przez osoby. W formie przeczącej do czasownika dodawane jest przeczenie not. W rozmowach codziennych najczęściej używane są formy skrócone. I ja m (am) jestem m not (am not) niejestem You ty re (are) jesteś are t (are not) nie jesteś He/She/It s (is) jest isn t (is not) nie jest on/ona/ono We my re (are) jesteśmy are t (are not) nie jesteśmy You wy re (are) jesteście are t (are not) nie They oni/one re (are) są jesteście are t (are not) nie są Polish. Pol-ką/-akiem. a student. student-em/-ką. from Warsaw. zwarszawy. unemployed. bezrobotni. Pytania Czy...? tworzymy przestawiając na początek zdania odpowiednią formę czasownika to be. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Is he she it Are you we they American? (Amerykan-ką/-inem) married? (mężatką/żonaty) interested in music? (zainteresowan-y/-a/-i muzyką) Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. No, he isn t. No, she isn t. No, it isn t. No, I m not. No, we aren t. No, they aren t. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. What is your/ his/her name? Jakie jest twoje/jego/jej imię? co,jaki are you/they good at? W czym ty jesteś / oni są dobrzy? Where is he/she from? Skąd on/ona pochodzi? gdzie/skąd are you/they from? Skąd ty pochodzisz / oni pochodzą? How old is he/she? Ile on/ona ma lat? ile lat are you/they? Ile ty masz /oni mają lat? What nationality is he/she? Jakiej narodowości on/ona jest? jakiej narodowości are you/they? Jakiej narodowości jesteś / jesteście? 5

6 Lekcja 4 RODZINA 4 - Czy jesteś mężatką / żonaty? Are you married? - Jestem mężatką/ żonaty. I m married. - Jestem panną/kawalerem. I m single. - Jestem po rozwodzie. I m divorced. - Jestem wdową. I m a widow. - Jestem wdowcem. I m a widower. - Jak ma na imię żona? What is your wife s name? - Ma na imię Anna. Her name s Ann. - Ile ona ma lat? How old is she? - Ma 29 lat. She is Czy macie dzieci? Have you got any children? - Mam córkę. I ve got a daughter. - Mamy syna. We ve got a son. - Jak ma na imię? What s his name? - Na imię ma Tom. His name s Tom. - Ile on ma lat? How old is he? - Ma 12 lat. He s Czy masz braci lub siostry? Have you got any brothers or sisters? - Mam siostrę. I ve got a sister. - Mam dwóch braci. I ve got two brothers. have got / has got Mówiąc o posiadaniu stosujemy zwrot have got, czyli mieć. W zdaniach przeczących do have dodawane jest przeczenie not, a w pytaniach czasownik have lub has w 3-ciej osobie liczby pojedynczej przestawiany jest na początek zdania. np. I ve got a daughter. Mam córkę. He has got a son. On ma syna. Have you got any children? Czy masz dzieci? I/You We/They He She Have Has you we they he she have got ( ve got) haven t got has got ( s got) hasn t got got any brothers or sisters? got any children? a daughter. a son. a family n Britain. Yes, I have. Yes, we have. Yes, they have. Yes, he has. Yes, she has. No, I haven t. No, we haven t. No, they haven t No, he hasn t. No, she hasn t. 6

7 Lekcja 5 SZUKANIE PRACY 5 - Szukam pracy. I m looking for a job. - Czy potrzebujecie kogoś do pracy? Do you need anyone to work? - Jaka jest stawka za godzinę? How much do you pay an hour? - Ile godzin dziennie? How many hours a day? - Jaka jest pensja miesięczna? What s the salary? - Kiedy mogę zacząć? When can I start? - Jakie dokumenty mam przynieść? What documents do you need? - Tu jest moje CV. Here is my CV. - doświadczenie experience - Czy masz doświadczenie? Do you have any experience? - stanowisko position - Pracowałem na tym stanowisku przez trzy lata. I worked in this position for three years. - kwalifikacje qualifications - Jakie masz kwalifikacje? What qualifications do you have? - dyplom diploma - Jestem dyplomowaną pielęgniarką. I have a diploma in nursing. - szkoła średnia secondary school - Skończyłem średnią szkołę techniczną. I have graduated from the Secondary Technical School. - liceum grammar school - technikum technical school - szkoła zawodowa vocational school - Ukończyłem Uniwersytet. I have graduated from the University. - Politechnika Polytechnic/Technical University - Akademia Medyczna Medical Academy - licencjat a Bachelor s Degree/ a B.A. - Mam tytuł licencjata z Pedagogiki. I ve got a Bachelor s Degree in Pedagogy. - magister a Master of Arts/an M.A. - Mam tytuł magistra z Ekonomii. I ve got a Master of Arts in Economics. - kurs a course - Ukończyłem kurs mechanika samochodowego. I have finished a course in car maintenance. - prawo jazdy a driving licence - Mam prawo jazdy, kategorie B, C. I have a driving licence, category B and C. - świadectwo certificate - Mam uprawnienia spawacza. I have a certificate in welding. - języki obce foreign languages - Jakie znasz języki? What languages do you speak? - mówić to speak - Mówię płynnie po niemiecku. I speak German fluently. - Mówię trochę po rosyjsku. I speak a little Russian. - Znam podstawy angielskiego. I know basic English. Czas teraźniejszy prosty Present Simple Czynności zwyczajowe oraz stale trwające w naszym życiu wyrażamy w czasie teraźniejszym prostym. W zdaniu twierdzącym używamy czasownika w formie podstawowej a w 3-ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es. W zdaniach przeczących czasownik poprzedzamy przeczeniem don t lub doesn t w 3-ciej osobie liczby pojedynczej. I speak German. don t speak French. You have a diploma. don t have a certificate. We live in Poland. don t live in France. They like music. don t like jazz. He She knows French well. doesn t know English. has a driving licence. doesn t have any experience. likes books. doesn t like football. 7

8 Lekcja 6 INFORMACJA KOLEJOWA 6 - O której odjeżdża pociąg do Brighton? What time is the train to Brighton? - Kiedy chciałby pan jechać? When would you like to leave? - Rano. In the morning. - Po południu. In the afternoon. - Wieczorem. In the evening. - W nocy. At night. - Jest pociąg o There is a train at Czy to jest pociąg bezpośredni? Is it a direct train? - Gdzie muszę się przesiąść? Where do I have to change? - Ma pan przesiadkę w Gatwick Airport. You change at Gatwick Airport. - Pociąg bezpośredni byłby lepszy. A direct one would be better. - Proszę więc jechać tym o Take the 9.05, then. - Ten pociąg mi pasuje. This train suits me. - Z którego peronu odchodzi? Which platform does it leave from? - Z peronu 1. Platform one. - O której przyjeżdża do Brighton? What time does it arrive in Brighton? - Pociąg osobowy. A slow train. - Pociąg pospieszny. A fast train. - Czy w pociągu jest wagon restauracyjny? Is there a restaurant car? - Czy pociąg ma opóźnienie? Is the train delayed? Pytania w czasie teraźniejszym prostym Pytania Czy...? w czasie teraźniejszym prostym tworzymy zaczynając zdanie od słowa do lub does w 3-ciej osobie liczby pojedynczej. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Do Does you we they he she it change at Gatwick Airport? need anyone to work? have any experience? Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, I don t. No, we don t. No, they don t No, he doesn t. No, she doesn t. No, it doesn t. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. Where Gdzie When Kiedy What time O której godzinie Which platform Z którego peronu do does I you we they he she it have to change? leave? arrive in Brighton? leave from? 8

9 Lekcja 7 KUPOWANIE BILETU 7 - Proszę bilet do Londynu. I d like a ticket to London? - Express o The express train at Pierwsza klasa. First class. - Druga klasa. Second class. - W wagonie sypialnym. In the sleeping-car. - Proszę bilet powrotny. Return ticket, please. - Bilet powrotny tego samego dnia. Day return ticket. - Okresowy bilet powrotny. Period return ticket. - Ile kosztuje bilet? How much is a ticket? - Bilet normalny. Regular ticket. - Bilet ulgowy dla dziecka. Discount ticket for a child. - Czy są zniżki dla studentów? Are there any discounts for students? - Czy płacę za miejscówkę? Do I pay for a reserved-seat ticket? - Czy płacę za bagaż? Do I pay for the luggage? - Czy mogę zapłacić kartą kredytową? Can I pay by credit card? - Nie, tylko gotówką. No, cash only. Rzeczownik liczba mnoga Rzeczownik nieokreślony w liczbie pojedynczej poprzedzany jest przedimkiem a przed spółgłoską lub an przed samogłoską rozpoczynającą słowo. Gdy mówimy o rzeczach konkretnych lub nam znanych przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i mnogiej występuje przedimek the. Do rzeczownika w l. mn. dodajemy: -s -es, gdy kończy się na s, -ss, -sh, -ch -ies, gdy kończy się na -y -ves, gdy kończy się na f, -fe Rzeczowniki nieregularne Liczba pojedyncza a ticket an express train a bus an address a family a salary a wife a life a man a woman a child Liczba mnoga tickets express trains buses addresses families salaries wives lives men women children 9

10 Lekcja 8 MELDOWANIE W HOTELU 8 - Mam rezerwację na dwa pokoje. I ve got a reservation for two rooms. - Czy mogę prosić o pani/pana nazwisko? Can I have your name? - Proszę wypełnić formularz. Fill in this form, please. - Proszę tu podpisać. Sign here, please. - Czy mogę prosić o paszporty? Could I have your passports? - Tutaj są klucze. Here are the keys. - Na którym piętrze? Which floor? - Na pierwszym. First floor. - Na drugim. Second floor. - Gdzie jest winda? Where is the lift? - Mogę prosić o wniesienie bagażu na górę? Will you take my luggage upstairs? - Płacę z góry czy przy wyjeździe? Do I pay now or when I check out? - O której muszę się wymeldować? What time is the check-out? - Gdzie jest restauracja? Where is the restaurant? - Z lewej strony. On the left. - Z prawej strony. On the right. - Naprzeciwko recepcji. Opposite reception. - otwierać restaurację to open the restaurant - O której otwieracie? What time do you open? - zamykać to close - serwować posiłki to serve meals - śniadanie breakfast - O której podawane jest śniadanie? What time is breakfast served? - obiad/kolacja dinner - O której podawany jest lunch? What time do you serve lunch? - Lunch podajemy od 12:00 do 14:00. We serve lunch from 12:00 to 14:00. - Czy jest basen? Is there a swimming pool? - Czy jest siłownia? Is there a gym? - W hotelu jest sauna. There is a sauna. - siłownia a fitness centre - basen a swimming pool - bar kawowy a coffee shop - parking a car park - Damskie toalety są tam. The women s toilets are over there. - męskie toalety men s toilets Czasownik can / umiejętności, prośby i propozycje Aby wyrazić możliwość lub umiejętność zrobienia czegoś, stosowany jest czasownik can, czyli móc, potrafić. Can we wszystkich osobach ma taką samą formę, a występujący po nim czasownik używany jest w formie podstawowej. W przeczeniach występuje forma can t, a w zdaniach pytających czasownik can przestawiany jest na początek zdania. I / he / she can swim. I / he / she pay by credit Can we / you /they can t repair it. we / you /they card? When I go home? Yes I / he / she can. can What you do? No we / you /they can t. Czasownik can stosowany jest również w pytaniach wyrażających prośby i propozycje. Aby nasza wypowiedź brzmiała bardziej uprzejmie, możemy również zastosować czasownik could lub may, czyli mógł/-byś, -abyś. Can Could Can Could May you I / we help me? get me a taxi? help you? have your passports? Yes, of course. Certainly. I m sorry, but... Yes, thank you. Yes, please. No, thank you. Tak, oczywiście. Oczywiście. Przepraszam,ale... Tak, dziękuję. Tak, proszę. Nie, dziękuję. 10

11 Lekcja 9 WYNAJMOWANIE POKOJU I MIESZKANIA 9 - Czy są wolne pokoje? Are there any vacant rooms? - Poproszę pokój dwuosobowy. I d like a double room. - Pokój jednoosobowy. A single room. - Pokój z dwoma łóżkami. A twin room. - Z wanną. With a bath. - Z prysznicem. With a shower. - Ile kosztuje za noc? How much is it per night? - Czy w cenę wliczone jest śniadanie? Is breakfast included? - Czy są opłaty dodatkowe? Are there any extra charges? - Wezmę ten pokój. I ll take this room. - Chciałbym wynająć mieszkanie. I d like to rent a flat. - Na jak długo? For how long? - Na trzy miesiące. For three months. - Jaki jest czynsz? What s the rent? - Mam problem. I ve got a problem. - W moim pokoju nie ma ciepłej wody. There is no hot water in my room. - Kiedy będzie naprawiona? When will it be fixed? - Pokój nie jest posprzątany. The room isn t clean. - Nie działa klimatyzacja. The air-conditioning is out of order. - Nie mogę włączyć telewizora. I can t switch on the TV. Zwrot would like z rzeczownikiem Zwracając się z prośbą lub składając propozycję używamy zwrotu would like, czyli chciałbym z rzeczownikiem. I d like We d like Would you like Would you like a double room, please. a cup of coffee, please. a room with a shower? some tea? d = would Yes, please. No, thank you. 11

12 Lekcja 10 ZAMAWIANIE JEDZENIA 10 - Proszę o kartę dań. The menu, please. - Czy już można przyjąć zamówienie Are you ready to order? - Co mógłby pan polecić? What could you recommend? - Jakie macie zupy? What kinds of soup have you got? - Poproszę zupę cebulową. I ll have onion soup. - Zupa pomidorowa. Tomato soup. - Rosół. Chicken soup. - A na główne danie? And for the main course? - Kurczak z ziemniakami. Chicken with potatoes. - I pieczarki. And mushrooms. - Rybę z frytkami. Fish and chips. - I jeszcze sałatkę ze świeżych warzyw. And a green salad, please. - Stek, proszę. Steak, please. - Poproszę pizze z pieczarkami. Pizza with mushrooms, please. - Proszę kanapkę z szynką i serem. I d like a sandwich with ham and cheese. - Dwa hamburgery. Two hamburgers, please. - Danie wegetariańskie. A vegetarian dish. - Makaron z sosem pomidorowym. Pasta with tomato sauce. - Czy smakowało? Did you enjoy the meal? - smaczne delicious - niedogotowane undercooked - rozgotowane over-cooked - przesolone too salty - rachunek a bill - Poproszę o rachunek. Can I have the bill, please? - Czy w cenę wliczony jest napiwek? Is service included? I d like / I ll have / Can I have? Gdy zamawiamy posiłek lub prosimy o produkty w sklepie, najczęściej używamy zwrotów: I d like Chciał-bym/-abym I ll have Wezmę / Poproszę Can I have? Czy mogę prosić? / Poproszę I d like I ll have Can I have onion soup. a sandwich with ham. some tea? the bill? d = would ll = will Yes, please. 12

13 Lekcja 11 NAPOJE I DESERY 11 - Co mogę podać? What can I get you? - Sok pomarańczowy. Orange juice, please. - Poproszę sok jabłkowy. Apple juice, please. - Poproszę coca colę. A Coke, please. - Poproszę wodę mineralną. Mineral water, please. - gazowana sparkling - niegazowana still - Poproszę dwie kawy. I d like two coffees. - kawa ze śmietanką i cukrem Coffee with cream and sugar - Poproszę herbatę z cytryną. I d like a tea with lemon. - Kieliszek wina. A glass of wine, please. - Poproszę jedno piwo. A beer, please. - Czy podać deser? Would you like a dessert? - Nie, poproszę tylko kawę. No, I ll just have a coffee. - Poproszę sernik. Cheese cake, please. - ciasto czekoladowe chocolate cake - Lody. Ice-cream, please. - Proszę o popielniczkę. Can I have an ashtray, please? - Poproszę paczkę chipsów i papierosy. A packet of crisps and cigarettes, please. - Czy są herbatniki? Are there any biscuits? some / any Określniki some i any występują z rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej oraz przed rzeczownikiem niepoliczalnym. Some stosowane jest w zdaniach twierdzących, a any w pytaniach i przeczeniach. Rzeczowniki policzalne Liczba poj. Liczba mnoga Rzeczowniki niepoliczalne I d like a biscuit. some biscuits. I d like some apple juice. Are there any biscuits? Is there any apple juice? There aren t any biscuits. There isn t any apple juice. 13

14 Lekcja 12 PYTANIE O DROGĘ 12 - Zgubiłem się. I ve got lost. - Przepraszam, jak dojść do centrum? Excuse me. How can I get to the centre? - Idź prosto ulicą Regent. Go along Regent Street. - Idź prosto. Go straight on. - Skręć w prawo. Turn right. - Skręć w lewo. Turn left. - Czy to jest dalekostąd? Is it far from here? - Kilka minut pieszo. A few minutes on foot. - Proszę pokazać to na mapie. Show it on the map, please. - O tu jesteśmy. Here we are. - Pójdzie pan tędy. Go this way. - Czy w pobliżu jest bank? Is there a bank near here? - Jest tam, w pobliżu centrum handlowego. Over there, near the shopping centre. - Przepraszam, gdzie jest dworzec? Excuse me. Where is the station? - Apteka jest z prawej strony. The chemist s is on the right. - Sklep spożywczy jest z lewej strony. The grocer s is on the left. - Pomiędzy pocztą ikwiaciarnią. Between the post office and the florist s. - Przed księgarnią. In front of the bookshop. - Z tyłu za postojem taksówek. Behind the taxi rank. - Obok kiosku. Next to the newsagent s. There is / There are Mówiąc, że wdanym miejscu, czasie lub sytuacji znajduje się czy występuje określona rzecz lub zjawisko, używana jest konstrukcja there is w liczbie pojedynczej oraz there are w liczbie mnogiej. W przeczeniach stosowana jest forma przecząca czasownika to be, a w zdaniach pytających czasownik ten przestawiany jest na początek zdania. There There is a bank near Yes, there is. a post office here. Is there isn t here? No, there isn t. are some hotels in the centre. Are any coffee Yes, there are. aren t any restaurants here. there bars? No, there aren t. 14

15 Lekcja 13 PODRÓŻOWANIE PO MIEŚCIE 13 - Czym dojadę do centrum? What do I take to the centre? - Gdzie jest najbliższa stacja metra? Where is the nearest underground station? - Jakim autobusem dojechać do supermarketu? Which bus goes to the supermarket? - Proszę wsiąść do autobusu nr 11 lub 16. Take bus number 11 or Chcę dojechać do Starego Miasta. I want to get to the Old Town. - Gdzie mam wysiąść? Where should I get off? - Przepraszam, wysiadam tutaj. Excuse me, I m getting off here. - Czy ten autobus jedzie w kierunku lotniska? Does this bus go towards the airport? - Gdziemogę kupić bilety? Where can I buy the tickets? - W kiosku. In the newsagent s. - Poproszę jeden bilet. A ticket, please. - normalny regular - ulgowy half-fare - bilet całodzienny a day ticket - Czy są jakieś zniżki? Are there any discounts? - zniżki dla dzieci discounts for children - zniżki dla studentów discounts for students - Gdzie jest postój taksówek? Where is the taxi rank? - Proszę mnie zawieść do hotelu. Please take me to the hotel. - Proszę zaczekać. Zaraz wracam. Please wait. I ll be right back. Czas teraźniejszy ciągły - Present Continuous Czynności, które odbywają się w chwili, gdy o nich mówimy wyrażamy w czasie teraźniejszym ciągłym Present Continuous. Czas ten używamy również mówiąc o czynnościach zaplanowanych w najbliższej przyszłości. Zdanie tworzymy dodając do odpowiedniej formy czasownika to be czasownik wyrażający czynność z końcówką -ing, natomiast w zdaniach przeczących stosujemy formę przeczącą czasownika to be. I am m not looking for a job. He getting off here. She is isn t speaking on the phone. It going home soon. We You They are aren t working now. Pytania Czy...? w czasie teraźniejszym ciągłym tworzymy przestawiając na początek zdania odpowiednią formę czasownika to be. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Are you we they Yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. No, I m not. No, we aren t. No, they aren t. Is he she it working today? using the computer? seeing the manager? Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. What Co you doing? are we How Jak they feeling? Where Gdzie When Kiedy is he she it going? visiting us? No, he isn t. No, she isn t. No, it isn t. 15

16 Lekcja 14 ZAKUPY W SKLEPIE SPOŻYWCZYM 14 - Poproszę chleb i sześć bułek. I d like some bread and six rolls, please. - Coś jeszcze? Anything else? - 1 kg cukru. 1 kilogram of sugar. - Masło A packet of butter - Kawę Coffee, please. - Którą kawę? Which coffee? - Tamtą, proszę. That one, please. - Proszę paczkę płatków. A packet of cornflakes, please. - Karton mleka A carton of milk - Proszę czekoladę. A bar of chocolate. - Proszę gazetę. A newspaper, please. - Proszę paczkę gumy do żucia. A packet of chewing gum. - Kawałek sera. A piece of cheese. - Ten, proszę. This one, please. - Dwie butelki wody mineralnej. Two bottles of mineral water. - Trzy kartony soku. Three cartons of juice. - Proszę pół kilo szynki. Half a kilo of ham, please. - Proszę 25 dag sera. 250 grams of cheese, please. - truskawki strawberries - maliny raspberries - czarne porzeczki blackberries - jabłka apples - gruszki pears - śliwki plums - brzoskwinie peaches - ananas y pineapples - cytryny lemons - winogrona grapes - morele apricots - arbuzy water-melons - ziemniaki potatoes - pomidory tomatoes - ogórki cucumbers - pieczarki mushrooms - szparagi asparagus - marchewki carrots - kapusta cabbage - sałata lettuce - kalafior cauliflower - brokuły broccoli - cebula onion - czosnek garlic - Płaci się przy kasie. Pay at the cashier s desk. - 3 reszty. 3 change. this / that / these / those Odpowiednie zaimki wskazujące stosowane są w zależności od tego, czy rzeczownik jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej oraz odległości, w jakiej znajduje się od mówiącego. Liczba pojedyncza Liczba mnoga This These Ten / tę packet, please. Ci / te bottles, please. newspaper, please. cartons, please. That Those roll, please. rolls, please. Tamt-en/-ę/-o Tam-ci/-te 16

17 Lekcja 15 NA POCZCIE 15 - Poproszę 10 znaczków na pocztówki. 10 stamps for postcards, please. - Ile kosztuje znaczek na list? How much is a stamp for a letter? - Pocztą lotniczą? By airmail? - Priorytet. An express letter. - Gdzie mogę wysłać paczkę? From where can I send a parcel? - Chciałabym nadać paczkę do USA. I d like to send a parcel to the USA. - Proszę wypełnić ten druk. Fill in this form, please. - Co mam wpisać tutaj? What should I write here? - Wartość paczki. The value of the parcel. - Zawartość paczki. The contents of the parcel. - Czy mogłaby mi pani pomóc z tym Could you help me with this form, please? formularzem? - Czy mogę wysłać przesyłkę kurierską? Could I send a parcel by courier? - Ile wynosi opłata? What is the charge? - Kiedy będzie dostarczona? When will it be delivered? - Usługą expresową. By express service. - Chciałbym odebrać paczkę. I d like to pick up a parcel. - Gdzie mam podpisać? Where should I sign? - Poproszę kartę telefoniczną. A phone card, please. - Poproszę kopertę. An envelope, please. - Potrzebuję dużą. I need a big one. Zaimki osobowe w dopełnieniu Zaimki osobowe w formie dopełnienia stosujemy, gdy zaimek występuje jako dopełnienie czasownika (odpowiadające na pytania kogo? co? komu? czemu?), np.: I know Peter. I know him. I gave Ann a book. I gave her a book. I d like to send a parcel. I d like to send it. I work with children. I work with them. Zaimki w podmiocie I ja you ty, wy he on she ona it ono we my they oni, one me you him her it us them Zaimki w dopełnieniu mnie, mi, mną ciebie, tobą, was, wam, wami jego, go, jemu, mu, nim jej, niej, ją, nią je, jego, go, jemu, mu, nim nam, nas, nami ich, im, nimi, nich 17

18 Lekcja 16 W BANKU 16 - Chciałbym wymienić 100 na funty. I d like to change 100 into pounds. - Jaki jest dzisiaj kurs? What s the exchange rate today? - Czy jest prowizja? Is there a commission? - W jakich banknotach? How would you like your money? - Proszę o banknoty 20 funtowe. Please give me 20 notes. - Czy mogę wymienić bilon? Can I exchange the coins? - Chciałbym zrealizować czek. I d like to cash this cheque. - Gdzie jest bankomat? Where is the cash dispenser? - Bankomat połknął moją kartę. The cash point has swallowed my card. - Chciałbym wypłacić pieniądze z konta. I d like to withdraw money from the account. - Chciałbym sprawdzić stan konta. I d like to check the account statement. - Proszę włożyć kartę. Please insert the card. - Wpisz PIN. Enter your PIN. - Naciśnij OK, aby potwierdzić. Press OK for confirmation. - Operacja nie może być zrealizowana. Access denied. - Limit jest przekroczony. Your account is overdrawn. - Chciałbym zablokować kartę. I d like to block the card. - Numer mojej karty to My card number is - Chciałbym otworzyć konto. I d like to open a bank account. - Chciałbym zlikwidować konto. I d like to close the account. would like z czasownikiem Zwracając się z prośbą lub składając propozycję możemy zastosować zwrot would like, czyli chciałbym z czasownikiem w formie podstawowej ze słowem to. I d like He d like We d like to change to open to rent Would you like to block Would you like to see What would you like to do? 100 into pounds. a bank account. a double room, please. the card? the room? d = would Yes, please. No, thank you. 18

19 Lekcja 17 U LEKARZA 17 - Czy możesz wezwać lekarza? Could you call the doctor? - Proszę wejść. Come in, please. - Usiądź. Sit down. - Wstań. Stand up. - Obróć się. Turn round. - Połóż się. Lie down. - Otwórz usta. Open your mouth. - Zegnij kolana. Bend your knees. - Podwiń rękaw. Roll up your sleeve. - Zdejmij koszulę. Take off your shirt. - Ubierz się. Get dressed. - Zamknij oczy. Close your eyes. - Weź głęboki wdech. Take a deep breath. - Co się dzieje? What s the matter? - Boli mnie głowa. I ve got a headache. - Mam katar. I ve got a runny nose. - Boli mnie gardło. I ve got a sore throat. - Mam temperaturę. I ve got a temperature. - Kaszlę. I ve got a cough. - Jestem przeziębiona. I ve got a cold. - Tu jest recepta. Here s the prescription. - Jak często mam brać lekarstwa? How often should I take the medicine? - Trzy razy dziennie po posiłku. Three times a day after meals. - Nie czuję się dobrze. I don t feel very well. - Niedobrze mi. I feel sick. - Wczoraj wymiotowałam. I was sick yesterday. - Boli mnie brzuch. I ve got a stomach-ache. - Mam rozwolnienie. I have diarrhoea. - Bolą mnie plecy. I ve got a backache. - Boli mnie ząb. I ve got a toothache. - Chciałabym umówić się na wizytę. I d like to make an appointment. - Boli mnie tutaj. It hurts here. - Mam trudności z oddychaniem. I have difficulty in breathing. - Mam wysokie / niskie ciśnienie. I have high / low blood pressure. - Jest mi słabo. I feel faint. - Zaraz zemdleję. I m going to faint. - Miałem atak serca przed 2 laty. I had a heart attack 2 years ago. - Skręciłam kostkę. I ve sprained my ankle. - Złamałam nogę. I ve broken my leg. - Mam uczulenie na koty. I m allergic to cats. - Dostaniesz zastrzyk. You ll get an injection. 19

20 Czas przeszły - Simple Past Gdy czynność lub stan miały miejsce w przeszłości (często określonej) stosujemy czas przeszły Simple Past. W czasie przeszłym czasownik to be odmienia się przez osoby i samodzielnie tworzy przeczenia i pytania. I/ He/She We/You/ They Was Were he she we you they was (był/-a/-em/-am) wasn t (was not) were (byli/-śmy/-ście) weren t (were not) abroad last year? (za granicą w zeszłym roku?) in the office last week? (w biurze w zeszłym tygodniu?) at home at 7:00. (w domu o 7:00) at work yesterday. (w pracy wczoraj) Yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, we were. Yes, they were. No, I wasn t. No, he wasn t. No, she wasn t No, we weren t. No, they weren t Zdanie twierdzące z innymi czasownikami w czasie przeszłym tworzymy dodając do czasownika regularnego końcówkę -ed lub -d, a w przypadku czasownika nieregularnego stosujemy jego drugą formę. Czasownik ma tę samą postać we wszystkich osobach. W zdaniach przeczących wstawiamy przeczenie didn t przed czasownikiem w formie podstawowej. Pytania Czy...? tworzymy przestawiając na początek zdania słowo did i stosując czasownik wyrażający czynność w formie podstawowej. I/He/She worked here last year. didn t work there two years ago. /It finished university in didn t finish medical college. We/You had a heart attack two years ago. didn t have low blood pressure. / They went to work in the morning. didn t go to work yesterday. Did I/he/she/it we/you/ they work here? finish school? have a cold? go to work? Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. Where was he/she yesterday? When were we/you/they at work? When work here? I/he/she/it What finish in 1995? did we/you/ What have two years ago? they Where go in the morning? Yes, I did. Yes, he did. Yes, we did. Yes, they did. No, I didn t. No, she didn t. No, we didn t. No, they didn t. 20

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie się i rozmowa

Przedstawianie się i rozmowa Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś) - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry good evening (po południu) - dobry wieczór

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie A. Powitanie i przedstawianie się Słuchaj nagrania i powtarzaj angielskie słówka lub zwroty. Witasz kogoś, mówiąc: Hello! Cześć! lub Hi! Cześć! 1.2 Gdy przedstawiasz

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia.

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-9-5 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2012 Projekt okładki: Ewa Szelatyńska Materiały graficzne wykorzystane

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak Redakcja techniczna: Jacek Foromański Okładka: Studio Graficzne Czarnecki Skład (TEX): Lech Chańko c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN 978-83-7420-474-3

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki.

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki. Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-0-2 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2009 Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas Czasowniki modalne (modal verbs) Wstęp Do czasowników modalnych naleŝą: can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, should, have to, need, dare, used to. Większość czasowników modalnych

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.)

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.) Where does the lion live? The lion lives in Africa. * the lion = lions (lew jako gatunek zwierząt a nie konkretny lew) Does your dad smoke? No, he doesn t. live (He lives...) smoke (He smokes.) Ŝyć, mieszkać

Bardziej szczegółowo

I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH

I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH 1. Present Simple Czas teraźniejszy prosty, który wyraża: czynności stałe, powtarzające się, I usually get up at seven. She often goes swimming in the evening.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

46 Czasownik have (got)

46 Czasownik have (got) 46 Czasownik have (got) Czasownik have oznacza mieć, posiadać. W tym znaczeniu moŝe występować ze słowem got, którego na język polski nie naleŝy tłumaczyć. My brother has got a beautiful girlfriend. You

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 1. Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo