Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1"

Transkrypt

1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania 3 2 This is / These are Lekcja 3 Dane osobowe 4 3 Czasownik to be Lekcja 4 Rodzina 6 4 have got / has got Lekcja 5 Szukanie pracy 7 5 Present Simple Lekcja 6 Informacja kolejowa 8 6 Present Simple / pytania Lekcja 7 Kupowanie biletu 9 7 Rzeczownik / liczba mnoga Lekcja 8 Meldowanie w hotelu 10 8 Czasownik can Lekcja 9 Wynajmowanie pokoju 11 9 would like z rzeczownikiem Lekcja 10 Zamawianie jedzenia I d like / I ll have / Can I have? Lekcja 11 Napoje i desery some / any Lekcja 12 Pytanie o drogę There is / There are Lekcja 13 Podróżowanie po mieście Present Continuous Lekcja 14 Zakupy w sklepie spożywczym this /that / these / those Lekcja 15 Na poczcie Zaimki osob. w dopełnieniu Lekcja 16 W banku would like z czasownikiem Lekcja 17 U lekarza Simple Past Lekcja 18 Kłopoty Present Perfect Lekcja 19 Kontrola paszportowa to be going to / Present Continuous Lekcja 20 Odprawa celna Wyrażanie przyszłości will Lekcja 21 Przydatne słowa Liczby / Dni tygodnia / Miesiące / Pory roku / Państwa i narodowości / Członkowie rodziny / Zawody / Określenia czasu / Podawanie godziny / Pogoda / Części ciała / Cechy charakteru DIM Nauka i Multimedia ul. Milskiego Gdańsk tel. (58) fax. (58)

2 Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 - Tak. Yes. - Nie. No. - Proszę. Please. - Dziękuję Thank you. - Dziękuję bardzo. Thank you very much. - Dzięki. Thanks. - Nie ma, za co. Not at all. - Przepraszam. I m sorry. - Bardzo przepraszam. I m very sorry. - Przepraszam (zwracając czyjąś uwagę). Excuse me. - Słucham? Pardon? - Jestem cudzoziemcem. I m a foreigner. - Nie mówię po angielsku. I don t speak English. - Nie rozumiem. I don t understand. - Proszę mówić wolniej. Speak slowly, please. - Proszę to napisać. Write it down, please. - Co to znaczy? What does it mean? - Nie wiem. I don t know. - Co to jest? What is it? - Powtórz proszę. Repeat, please. - Czy może mi pan pomóc? Can you help me? - Tak, oczywiście. Yes, of course. Tryb rozkazujący W zdaniu w trybie rozkazującym stosowany jest czasownik w formie podstawowej. W celu uzyskania formy bardziej uprzejmej, możemy dodać wyraz please, czyli proszę. W formie przeczącej zdanie rozpoczynamy od przeczenia don t. Sit down. Usiądź. Don t write it. Nie pisz tego. Repeat, please. Powtórz, proszę. Don t speak English. Nie mów po angielsku. Speak slowly, please. Proszę mówić wolniej. Don t open the window, please. Proszę, nie otwieraj okna. 2

3 Lekcja 2 WITANIE SIĘ, PRZEDSTAWIANIE I ŻEGNANIE 2 - Nazywam się Jean Smith. My name s Jean Smith. - To jest moja żona Ann. This is my wife, Ann. - Cześć. Hello. - Ja jestem Suzy. I m Suzy. - Bardzo miło mi panią / pana poznać. Nice to meet you. - To jest mój mąż. This is my husband. - To są moi przyjaciele. These are my friends. - To są moje dzieci. These are my children. - Proszę poznać moich przyjaciół. Please meet my friends. - Bardzo się cieszę, że was widzę. I m happy to see you. - Dzień dobry (przed południem). Good morning. - Dzień dobry (po południu). Good afternoon. - Dobry wieczór. Good evening. - Jak się miewasz? How are you? - W porządku. A ty? I m OK, thanks. And you? - Bardzo dobrze. I m very well. - Do widzenia. Good bye. - Dobranoc. Good night. - Do zobaczenia. See you. - Cześć (żegnając się). Bye. This is / These are Zaimek wskazujący this is stosowany jest z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej a these are z rzeczownikiem w liczbie mnogiej. This is To jest These are To są my your his her our their moja, mój, moje, moi twoja, twój, twoje, wasza, wasz, wasze jego jej nasza, nasz, nasze ich husband. mąż. friends. przyjaciele. 3

4 Lekcja 3 DANE OSOBOWE 3 - imię, nazwisko name - Jak się nazywasz? What s your name? - Nazywam się Peter Bury. My name s Peter Bury. - Ile masz lat? How old are you? - Mam 32 lata. I m obywatelstwo nationality - Jakiej jesteś narodowości? What nationality are you? - Jestem Polakiem. I m Polish. - Skąd jesteś? Where are you from? - Jestem z Warszawy. I m from Warsaw. - adres address - Jaki jest twój adres? What s your address? - Warszawa, ul. Jasna 12. It s 12 Jasna Street, Warsaw. - numer telefonu telephone number - Jaki jest twój numer telefonu? What s your phone number? - (22) It s komórka mobile phone - Jaki jest twój numer komórki? What s your mobile phone number? - zawód job - Jaki jest twój zawód? What s your job? - Jestem sekretarką. I m a secretary. - Gdzie pracujesz? Where do you work? - Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu. I work as a nurse in a hospital. - Jestem studentem. I m a student. - numer konta account number - Jaki masz nr konta bankowego? What s your bank account number? - numer ubezpieczenia insurance number - Jaki masz numer ubezpieczenia? What s your insurance number? 4

5 Czasownik to be Czasownik to be, czyli być odmienia się przez osoby. W formie przeczącej do czasownika dodawane jest przeczenie not. W rozmowach codziennych najczęściej używane są formy skrócone. I ja m (am) jestem m not (am not) niejestem You ty re (are) jesteś are t (are not) nie jesteś He/She/It s (is) jest isn t (is not) nie jest on/ona/ono We my re (are) jesteśmy are t (are not) nie jesteśmy You wy re (are) jesteście are t (are not) nie They oni/one re (are) są jesteście are t (are not) nie są Polish. Pol-ką/-akiem. a student. student-em/-ką. from Warsaw. zwarszawy. unemployed. bezrobotni. Pytania Czy...? tworzymy przestawiając na początek zdania odpowiednią formę czasownika to be. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Is he she it Are you we they American? (Amerykan-ką/-inem) married? (mężatką/żonaty) interested in music? (zainteresowan-y/-a/-i muzyką) Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. No, he isn t. No, she isn t. No, it isn t. No, I m not. No, we aren t. No, they aren t. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. What is your/ his/her name? Jakie jest twoje/jego/jej imię? co,jaki are you/they good at? W czym ty jesteś / oni są dobrzy? Where is he/she from? Skąd on/ona pochodzi? gdzie/skąd are you/they from? Skąd ty pochodzisz / oni pochodzą? How old is he/she? Ile on/ona ma lat? ile lat are you/they? Ile ty masz /oni mają lat? What nationality is he/she? Jakiej narodowości on/ona jest? jakiej narodowości are you/they? Jakiej narodowości jesteś / jesteście? 5

6 Lekcja 4 RODZINA 4 - Czy jesteś mężatką / żonaty? Are you married? - Jestem mężatką/ żonaty. I m married. - Jestem panną/kawalerem. I m single. - Jestem po rozwodzie. I m divorced. - Jestem wdową. I m a widow. - Jestem wdowcem. I m a widower. - Jak ma na imię żona? What is your wife s name? - Ma na imię Anna. Her name s Ann. - Ile ona ma lat? How old is she? - Ma 29 lat. She is Czy macie dzieci? Have you got any children? - Mam córkę. I ve got a daughter. - Mamy syna. We ve got a son. - Jak ma na imię? What s his name? - Na imię ma Tom. His name s Tom. - Ile on ma lat? How old is he? - Ma 12 lat. He s Czy masz braci lub siostry? Have you got any brothers or sisters? - Mam siostrę. I ve got a sister. - Mam dwóch braci. I ve got two brothers. have got / has got Mówiąc o posiadaniu stosujemy zwrot have got, czyli mieć. W zdaniach przeczących do have dodawane jest przeczenie not, a w pytaniach czasownik have lub has w 3-ciej osobie liczby pojedynczej przestawiany jest na początek zdania. np. I ve got a daughter. Mam córkę. He has got a son. On ma syna. Have you got any children? Czy masz dzieci? I/You We/They He She Have Has you we they he she have got ( ve got) haven t got has got ( s got) hasn t got got any brothers or sisters? got any children? a daughter. a son. a family n Britain. Yes, I have. Yes, we have. Yes, they have. Yes, he has. Yes, she has. No, I haven t. No, we haven t. No, they haven t No, he hasn t. No, she hasn t. 6

7 Lekcja 5 SZUKANIE PRACY 5 - Szukam pracy. I m looking for a job. - Czy potrzebujecie kogoś do pracy? Do you need anyone to work? - Jaka jest stawka za godzinę? How much do you pay an hour? - Ile godzin dziennie? How many hours a day? - Jaka jest pensja miesięczna? What s the salary? - Kiedy mogę zacząć? When can I start? - Jakie dokumenty mam przynieść? What documents do you need? - Tu jest moje CV. Here is my CV. - doświadczenie experience - Czy masz doświadczenie? Do you have any experience? - stanowisko position - Pracowałem na tym stanowisku przez trzy lata. I worked in this position for three years. - kwalifikacje qualifications - Jakie masz kwalifikacje? What qualifications do you have? - dyplom diploma - Jestem dyplomowaną pielęgniarką. I have a diploma in nursing. - szkoła średnia secondary school - Skończyłem średnią szkołę techniczną. I have graduated from the Secondary Technical School. - liceum grammar school - technikum technical school - szkoła zawodowa vocational school - Ukończyłem Uniwersytet. I have graduated from the University. - Politechnika Polytechnic/Technical University - Akademia Medyczna Medical Academy - licencjat a Bachelor s Degree/ a B.A. - Mam tytuł licencjata z Pedagogiki. I ve got a Bachelor s Degree in Pedagogy. - magister a Master of Arts/an M.A. - Mam tytuł magistra z Ekonomii. I ve got a Master of Arts in Economics. - kurs a course - Ukończyłem kurs mechanika samochodowego. I have finished a course in car maintenance. - prawo jazdy a driving licence - Mam prawo jazdy, kategorie B, C. I have a driving licence, category B and C. - świadectwo certificate - Mam uprawnienia spawacza. I have a certificate in welding. - języki obce foreign languages - Jakie znasz języki? What languages do you speak? - mówić to speak - Mówię płynnie po niemiecku. I speak German fluently. - Mówię trochę po rosyjsku. I speak a little Russian. - Znam podstawy angielskiego. I know basic English. Czas teraźniejszy prosty Present Simple Czynności zwyczajowe oraz stale trwające w naszym życiu wyrażamy w czasie teraźniejszym prostym. W zdaniu twierdzącym używamy czasownika w formie podstawowej a w 3-ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es. W zdaniach przeczących czasownik poprzedzamy przeczeniem don t lub doesn t w 3-ciej osobie liczby pojedynczej. I speak German. don t speak French. You have a diploma. don t have a certificate. We live in Poland. don t live in France. They like music. don t like jazz. He She knows French well. doesn t know English. has a driving licence. doesn t have any experience. likes books. doesn t like football. 7

8 Lekcja 6 INFORMACJA KOLEJOWA 6 - O której odjeżdża pociąg do Brighton? What time is the train to Brighton? - Kiedy chciałby pan jechać? When would you like to leave? - Rano. In the morning. - Po południu. In the afternoon. - Wieczorem. In the evening. - W nocy. At night. - Jest pociąg o There is a train at Czy to jest pociąg bezpośredni? Is it a direct train? - Gdzie muszę się przesiąść? Where do I have to change? - Ma pan przesiadkę w Gatwick Airport. You change at Gatwick Airport. - Pociąg bezpośredni byłby lepszy. A direct one would be better. - Proszę więc jechać tym o Take the 9.05, then. - Ten pociąg mi pasuje. This train suits me. - Z którego peronu odchodzi? Which platform does it leave from? - Z peronu 1. Platform one. - O której przyjeżdża do Brighton? What time does it arrive in Brighton? - Pociąg osobowy. A slow train. - Pociąg pospieszny. A fast train. - Czy w pociągu jest wagon restauracyjny? Is there a restaurant car? - Czy pociąg ma opóźnienie? Is the train delayed? Pytania w czasie teraźniejszym prostym Pytania Czy...? w czasie teraźniejszym prostym tworzymy zaczynając zdanie od słowa do lub does w 3-ciej osobie liczby pojedynczej. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Do Does you we they he she it change at Gatwick Airport? need anyone to work? have any experience? Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, I don t. No, we don t. No, they don t No, he doesn t. No, she doesn t. No, it doesn t. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. Where Gdzie When Kiedy What time O której godzinie Which platform Z którego peronu do does I you we they he she it have to change? leave? arrive in Brighton? leave from? 8

9 Lekcja 7 KUPOWANIE BILETU 7 - Proszę bilet do Londynu. I d like a ticket to London? - Express o The express train at Pierwsza klasa. First class. - Druga klasa. Second class. - W wagonie sypialnym. In the sleeping-car. - Proszę bilet powrotny. Return ticket, please. - Bilet powrotny tego samego dnia. Day return ticket. - Okresowy bilet powrotny. Period return ticket. - Ile kosztuje bilet? How much is a ticket? - Bilet normalny. Regular ticket. - Bilet ulgowy dla dziecka. Discount ticket for a child. - Czy są zniżki dla studentów? Are there any discounts for students? - Czy płacę za miejscówkę? Do I pay for a reserved-seat ticket? - Czy płacę za bagaż? Do I pay for the luggage? - Czy mogę zapłacić kartą kredytową? Can I pay by credit card? - Nie, tylko gotówką. No, cash only. Rzeczownik liczba mnoga Rzeczownik nieokreślony w liczbie pojedynczej poprzedzany jest przedimkiem a przed spółgłoską lub an przed samogłoską rozpoczynającą słowo. Gdy mówimy o rzeczach konkretnych lub nam znanych przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i mnogiej występuje przedimek the. Do rzeczownika w l. mn. dodajemy: -s -es, gdy kończy się na s, -ss, -sh, -ch -ies, gdy kończy się na -y -ves, gdy kończy się na f, -fe Rzeczowniki nieregularne Liczba pojedyncza a ticket an express train a bus an address a family a salary a wife a life a man a woman a child Liczba mnoga tickets express trains buses addresses families salaries wives lives men women children 9

10 Lekcja 8 MELDOWANIE W HOTELU 8 - Mam rezerwację na dwa pokoje. I ve got a reservation for two rooms. - Czy mogę prosić o pani/pana nazwisko? Can I have your name? - Proszę wypełnić formularz. Fill in this form, please. - Proszę tu podpisać. Sign here, please. - Czy mogę prosić o paszporty? Could I have your passports? - Tutaj są klucze. Here are the keys. - Na którym piętrze? Which floor? - Na pierwszym. First floor. - Na drugim. Second floor. - Gdzie jest winda? Where is the lift? - Mogę prosić o wniesienie bagażu na górę? Will you take my luggage upstairs? - Płacę z góry czy przy wyjeździe? Do I pay now or when I check out? - O której muszę się wymeldować? What time is the check-out? - Gdzie jest restauracja? Where is the restaurant? - Z lewej strony. On the left. - Z prawej strony. On the right. - Naprzeciwko recepcji. Opposite reception. - otwierać restaurację to open the restaurant - O której otwieracie? What time do you open? - zamykać to close - serwować posiłki to serve meals - śniadanie breakfast - O której podawane jest śniadanie? What time is breakfast served? - obiad/kolacja dinner - O której podawany jest lunch? What time do you serve lunch? - Lunch podajemy od 12:00 do 14:00. We serve lunch from 12:00 to 14:00. - Czy jest basen? Is there a swimming pool? - Czy jest siłownia? Is there a gym? - W hotelu jest sauna. There is a sauna. - siłownia a fitness centre - basen a swimming pool - bar kawowy a coffee shop - parking a car park - Damskie toalety są tam. The women s toilets are over there. - męskie toalety men s toilets Czasownik can / umiejętności, prośby i propozycje Aby wyrazić możliwość lub umiejętność zrobienia czegoś, stosowany jest czasownik can, czyli móc, potrafić. Can we wszystkich osobach ma taką samą formę, a występujący po nim czasownik używany jest w formie podstawowej. W przeczeniach występuje forma can t, a w zdaniach pytających czasownik can przestawiany jest na początek zdania. I / he / she can swim. I / he / she pay by credit Can we / you /they can t repair it. we / you /they card? When I go home? Yes I / he / she can. can What you do? No we / you /they can t. Czasownik can stosowany jest również w pytaniach wyrażających prośby i propozycje. Aby nasza wypowiedź brzmiała bardziej uprzejmie, możemy również zastosować czasownik could lub may, czyli mógł/-byś, -abyś. Can Could Can Could May you I / we help me? get me a taxi? help you? have your passports? Yes, of course. Certainly. I m sorry, but... Yes, thank you. Yes, please. No, thank you. Tak, oczywiście. Oczywiście. Przepraszam,ale... Tak, dziękuję. Tak, proszę. Nie, dziękuję. 10

11 Lekcja 9 WYNAJMOWANIE POKOJU I MIESZKANIA 9 - Czy są wolne pokoje? Are there any vacant rooms? - Poproszę pokój dwuosobowy. I d like a double room. - Pokój jednoosobowy. A single room. - Pokój z dwoma łóżkami. A twin room. - Z wanną. With a bath. - Z prysznicem. With a shower. - Ile kosztuje za noc? How much is it per night? - Czy w cenę wliczone jest śniadanie? Is breakfast included? - Czy są opłaty dodatkowe? Are there any extra charges? - Wezmę ten pokój. I ll take this room. - Chciałbym wynająć mieszkanie. I d like to rent a flat. - Na jak długo? For how long? - Na trzy miesiące. For three months. - Jaki jest czynsz? What s the rent? - Mam problem. I ve got a problem. - W moim pokoju nie ma ciepłej wody. There is no hot water in my room. - Kiedy będzie naprawiona? When will it be fixed? - Pokój nie jest posprzątany. The room isn t clean. - Nie działa klimatyzacja. The air-conditioning is out of order. - Nie mogę włączyć telewizora. I can t switch on the TV. Zwrot would like z rzeczownikiem Zwracając się z prośbą lub składając propozycję używamy zwrotu would like, czyli chciałbym z rzeczownikiem. I d like We d like Would you like Would you like a double room, please. a cup of coffee, please. a room with a shower? some tea? d = would Yes, please. No, thank you. 11

12 Lekcja 10 ZAMAWIANIE JEDZENIA 10 - Proszę o kartę dań. The menu, please. - Czy już można przyjąć zamówienie Are you ready to order? - Co mógłby pan polecić? What could you recommend? - Jakie macie zupy? What kinds of soup have you got? - Poproszę zupę cebulową. I ll have onion soup. - Zupa pomidorowa. Tomato soup. - Rosół. Chicken soup. - A na główne danie? And for the main course? - Kurczak z ziemniakami. Chicken with potatoes. - I pieczarki. And mushrooms. - Rybę z frytkami. Fish and chips. - I jeszcze sałatkę ze świeżych warzyw. And a green salad, please. - Stek, proszę. Steak, please. - Poproszę pizze z pieczarkami. Pizza with mushrooms, please. - Proszę kanapkę z szynką i serem. I d like a sandwich with ham and cheese. - Dwa hamburgery. Two hamburgers, please. - Danie wegetariańskie. A vegetarian dish. - Makaron z sosem pomidorowym. Pasta with tomato sauce. - Czy smakowało? Did you enjoy the meal? - smaczne delicious - niedogotowane undercooked - rozgotowane over-cooked - przesolone too salty - rachunek a bill - Poproszę o rachunek. Can I have the bill, please? - Czy w cenę wliczony jest napiwek? Is service included? I d like / I ll have / Can I have? Gdy zamawiamy posiłek lub prosimy o produkty w sklepie, najczęściej używamy zwrotów: I d like Chciał-bym/-abym I ll have Wezmę / Poproszę Can I have? Czy mogę prosić? / Poproszę I d like I ll have Can I have onion soup. a sandwich with ham. some tea? the bill? d = would ll = will Yes, please. 12

13 Lekcja 11 NAPOJE I DESERY 11 - Co mogę podać? What can I get you? - Sok pomarańczowy. Orange juice, please. - Poproszę sok jabłkowy. Apple juice, please. - Poproszę coca colę. A Coke, please. - Poproszę wodę mineralną. Mineral water, please. - gazowana sparkling - niegazowana still - Poproszę dwie kawy. I d like two coffees. - kawa ze śmietanką i cukrem Coffee with cream and sugar - Poproszę herbatę z cytryną. I d like a tea with lemon. - Kieliszek wina. A glass of wine, please. - Poproszę jedno piwo. A beer, please. - Czy podać deser? Would you like a dessert? - Nie, poproszę tylko kawę. No, I ll just have a coffee. - Poproszę sernik. Cheese cake, please. - ciasto czekoladowe chocolate cake - Lody. Ice-cream, please. - Proszę o popielniczkę. Can I have an ashtray, please? - Poproszę paczkę chipsów i papierosy. A packet of crisps and cigarettes, please. - Czy są herbatniki? Are there any biscuits? some / any Określniki some i any występują z rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej oraz przed rzeczownikiem niepoliczalnym. Some stosowane jest w zdaniach twierdzących, a any w pytaniach i przeczeniach. Rzeczowniki policzalne Liczba poj. Liczba mnoga Rzeczowniki niepoliczalne I d like a biscuit. some biscuits. I d like some apple juice. Are there any biscuits? Is there any apple juice? There aren t any biscuits. There isn t any apple juice. 13

14 Lekcja 12 PYTANIE O DROGĘ 12 - Zgubiłem się. I ve got lost. - Przepraszam, jak dojść do centrum? Excuse me. How can I get to the centre? - Idź prosto ulicą Regent. Go along Regent Street. - Idź prosto. Go straight on. - Skręć w prawo. Turn right. - Skręć w lewo. Turn left. - Czy to jest dalekostąd? Is it far from here? - Kilka minut pieszo. A few minutes on foot. - Proszę pokazać to na mapie. Show it on the map, please. - O tu jesteśmy. Here we are. - Pójdzie pan tędy. Go this way. - Czy w pobliżu jest bank? Is there a bank near here? - Jest tam, w pobliżu centrum handlowego. Over there, near the shopping centre. - Przepraszam, gdzie jest dworzec? Excuse me. Where is the station? - Apteka jest z prawej strony. The chemist s is on the right. - Sklep spożywczy jest z lewej strony. The grocer s is on the left. - Pomiędzy pocztą ikwiaciarnią. Between the post office and the florist s. - Przed księgarnią. In front of the bookshop. - Z tyłu za postojem taksówek. Behind the taxi rank. - Obok kiosku. Next to the newsagent s. There is / There are Mówiąc, że wdanym miejscu, czasie lub sytuacji znajduje się czy występuje określona rzecz lub zjawisko, używana jest konstrukcja there is w liczbie pojedynczej oraz there are w liczbie mnogiej. W przeczeniach stosowana jest forma przecząca czasownika to be, a w zdaniach pytających czasownik ten przestawiany jest na początek zdania. There There is a bank near Yes, there is. a post office here. Is there isn t here? No, there isn t. are some hotels in the centre. Are any coffee Yes, there are. aren t any restaurants here. there bars? No, there aren t. 14

15 Lekcja 13 PODRÓŻOWANIE PO MIEŚCIE 13 - Czym dojadę do centrum? What do I take to the centre? - Gdzie jest najbliższa stacja metra? Where is the nearest underground station? - Jakim autobusem dojechać do supermarketu? Which bus goes to the supermarket? - Proszę wsiąść do autobusu nr 11 lub 16. Take bus number 11 or Chcę dojechać do Starego Miasta. I want to get to the Old Town. - Gdzie mam wysiąść? Where should I get off? - Przepraszam, wysiadam tutaj. Excuse me, I m getting off here. - Czy ten autobus jedzie w kierunku lotniska? Does this bus go towards the airport? - Gdziemogę kupić bilety? Where can I buy the tickets? - W kiosku. In the newsagent s. - Poproszę jeden bilet. A ticket, please. - normalny regular - ulgowy half-fare - bilet całodzienny a day ticket - Czy są jakieś zniżki? Are there any discounts? - zniżki dla dzieci discounts for children - zniżki dla studentów discounts for students - Gdzie jest postój taksówek? Where is the taxi rank? - Proszę mnie zawieść do hotelu. Please take me to the hotel. - Proszę zaczekać. Zaraz wracam. Please wait. I ll be right back. Czas teraźniejszy ciągły - Present Continuous Czynności, które odbywają się w chwili, gdy o nich mówimy wyrażamy w czasie teraźniejszym ciągłym Present Continuous. Czas ten używamy również mówiąc o czynnościach zaplanowanych w najbliższej przyszłości. Zdanie tworzymy dodając do odpowiedniej formy czasownika to be czasownik wyrażający czynność z końcówką -ing, natomiast w zdaniach przeczących stosujemy formę przeczącą czasownika to be. I am m not looking for a job. He getting off here. She is isn t speaking on the phone. It going home soon. We You They are aren t working now. Pytania Czy...? w czasie teraźniejszym ciągłym tworzymy przestawiając na początek zdania odpowiednią formę czasownika to be. Na tak postawione pytania najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Are you we they Yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. No, I m not. No, we aren t. No, they aren t. Is he she it working today? using the computer? seeing the manager? Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. What Co you doing? are we How Jak they feeling? Where Gdzie When Kiedy is he she it going? visiting us? No, he isn t. No, she isn t. No, it isn t. 15

16 Lekcja 14 ZAKUPY W SKLEPIE SPOŻYWCZYM 14 - Poproszę chleb i sześć bułek. I d like some bread and six rolls, please. - Coś jeszcze? Anything else? - 1 kg cukru. 1 kilogram of sugar. - Masło A packet of butter - Kawę Coffee, please. - Którą kawę? Which coffee? - Tamtą, proszę. That one, please. - Proszę paczkę płatków. A packet of cornflakes, please. - Karton mleka A carton of milk - Proszę czekoladę. A bar of chocolate. - Proszę gazetę. A newspaper, please. - Proszę paczkę gumy do żucia. A packet of chewing gum. - Kawałek sera. A piece of cheese. - Ten, proszę. This one, please. - Dwie butelki wody mineralnej. Two bottles of mineral water. - Trzy kartony soku. Three cartons of juice. - Proszę pół kilo szynki. Half a kilo of ham, please. - Proszę 25 dag sera. 250 grams of cheese, please. - truskawki strawberries - maliny raspberries - czarne porzeczki blackberries - jabłka apples - gruszki pears - śliwki plums - brzoskwinie peaches - ananas y pineapples - cytryny lemons - winogrona grapes - morele apricots - arbuzy water-melons - ziemniaki potatoes - pomidory tomatoes - ogórki cucumbers - pieczarki mushrooms - szparagi asparagus - marchewki carrots - kapusta cabbage - sałata lettuce - kalafior cauliflower - brokuły broccoli - cebula onion - czosnek garlic - Płaci się przy kasie. Pay at the cashier s desk. - 3 reszty. 3 change. this / that / these / those Odpowiednie zaimki wskazujące stosowane są w zależności od tego, czy rzeczownik jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej oraz odległości, w jakiej znajduje się od mówiącego. Liczba pojedyncza Liczba mnoga This These Ten / tę packet, please. Ci / te bottles, please. newspaper, please. cartons, please. That Those roll, please. rolls, please. Tamt-en/-ę/-o Tam-ci/-te 16

17 Lekcja 15 NA POCZCIE 15 - Poproszę 10 znaczków na pocztówki. 10 stamps for postcards, please. - Ile kosztuje znaczek na list? How much is a stamp for a letter? - Pocztą lotniczą? By airmail? - Priorytet. An express letter. - Gdzie mogę wysłać paczkę? From where can I send a parcel? - Chciałabym nadać paczkę do USA. I d like to send a parcel to the USA. - Proszę wypełnić ten druk. Fill in this form, please. - Co mam wpisać tutaj? What should I write here? - Wartość paczki. The value of the parcel. - Zawartość paczki. The contents of the parcel. - Czy mogłaby mi pani pomóc z tym Could you help me with this form, please? formularzem? - Czy mogę wysłać przesyłkę kurierską? Could I send a parcel by courier? - Ile wynosi opłata? What is the charge? - Kiedy będzie dostarczona? When will it be delivered? - Usługą expresową. By express service. - Chciałbym odebrać paczkę. I d like to pick up a parcel. - Gdzie mam podpisać? Where should I sign? - Poproszę kartę telefoniczną. A phone card, please. - Poproszę kopertę. An envelope, please. - Potrzebuję dużą. I need a big one. Zaimki osobowe w dopełnieniu Zaimki osobowe w formie dopełnienia stosujemy, gdy zaimek występuje jako dopełnienie czasownika (odpowiadające na pytania kogo? co? komu? czemu?), np.: I know Peter. I know him. I gave Ann a book. I gave her a book. I d like to send a parcel. I d like to send it. I work with children. I work with them. Zaimki w podmiocie I ja you ty, wy he on she ona it ono we my they oni, one me you him her it us them Zaimki w dopełnieniu mnie, mi, mną ciebie, tobą, was, wam, wami jego, go, jemu, mu, nim jej, niej, ją, nią je, jego, go, jemu, mu, nim nam, nas, nami ich, im, nimi, nich 17

18 Lekcja 16 W BANKU 16 - Chciałbym wymienić 100 na funty. I d like to change 100 into pounds. - Jaki jest dzisiaj kurs? What s the exchange rate today? - Czy jest prowizja? Is there a commission? - W jakich banknotach? How would you like your money? - Proszę o banknoty 20 funtowe. Please give me 20 notes. - Czy mogę wymienić bilon? Can I exchange the coins? - Chciałbym zrealizować czek. I d like to cash this cheque. - Gdzie jest bankomat? Where is the cash dispenser? - Bankomat połknął moją kartę. The cash point has swallowed my card. - Chciałbym wypłacić pieniądze z konta. I d like to withdraw money from the account. - Chciałbym sprawdzić stan konta. I d like to check the account statement. - Proszę włożyć kartę. Please insert the card. - Wpisz PIN. Enter your PIN. - Naciśnij OK, aby potwierdzić. Press OK for confirmation. - Operacja nie może być zrealizowana. Access denied. - Limit jest przekroczony. Your account is overdrawn. - Chciałbym zablokować kartę. I d like to block the card. - Numer mojej karty to My card number is - Chciałbym otworzyć konto. I d like to open a bank account. - Chciałbym zlikwidować konto. I d like to close the account. would like z czasownikiem Zwracając się z prośbą lub składając propozycję możemy zastosować zwrot would like, czyli chciałbym z czasownikiem w formie podstawowej ze słowem to. I d like He d like We d like to change to open to rent Would you like to block Would you like to see What would you like to do? 100 into pounds. a bank account. a double room, please. the card? the room? d = would Yes, please. No, thank you. 18

19 Lekcja 17 U LEKARZA 17 - Czy możesz wezwać lekarza? Could you call the doctor? - Proszę wejść. Come in, please. - Usiądź. Sit down. - Wstań. Stand up. - Obróć się. Turn round. - Połóż się. Lie down. - Otwórz usta. Open your mouth. - Zegnij kolana. Bend your knees. - Podwiń rękaw. Roll up your sleeve. - Zdejmij koszulę. Take off your shirt. - Ubierz się. Get dressed. - Zamknij oczy. Close your eyes. - Weź głęboki wdech. Take a deep breath. - Co się dzieje? What s the matter? - Boli mnie głowa. I ve got a headache. - Mam katar. I ve got a runny nose. - Boli mnie gardło. I ve got a sore throat. - Mam temperaturę. I ve got a temperature. - Kaszlę. I ve got a cough. - Jestem przeziębiona. I ve got a cold. - Tu jest recepta. Here s the prescription. - Jak często mam brać lekarstwa? How often should I take the medicine? - Trzy razy dziennie po posiłku. Three times a day after meals. - Nie czuję się dobrze. I don t feel very well. - Niedobrze mi. I feel sick. - Wczoraj wymiotowałam. I was sick yesterday. - Boli mnie brzuch. I ve got a stomach-ache. - Mam rozwolnienie. I have diarrhoea. - Bolą mnie plecy. I ve got a backache. - Boli mnie ząb. I ve got a toothache. - Chciałabym umówić się na wizytę. I d like to make an appointment. - Boli mnie tutaj. It hurts here. - Mam trudności z oddychaniem. I have difficulty in breathing. - Mam wysokie / niskie ciśnienie. I have high / low blood pressure. - Jest mi słabo. I feel faint. - Zaraz zemdleję. I m going to faint. - Miałem atak serca przed 2 laty. I had a heart attack 2 years ago. - Skręciłam kostkę. I ve sprained my ankle. - Złamałam nogę. I ve broken my leg. - Mam uczulenie na koty. I m allergic to cats. - Dostaniesz zastrzyk. You ll get an injection. 19

20 Czas przeszły - Simple Past Gdy czynność lub stan miały miejsce w przeszłości (często określonej) stosujemy czas przeszły Simple Past. W czasie przeszłym czasownik to be odmienia się przez osoby i samodzielnie tworzy przeczenia i pytania. I/ He/She We/You/ They Was Were he she we you they was (był/-a/-em/-am) wasn t (was not) were (byli/-śmy/-ście) weren t (were not) abroad last year? (za granicą w zeszłym roku?) in the office last week? (w biurze w zeszłym tygodniu?) at home at 7:00. (w domu o 7:00) at work yesterday. (w pracy wczoraj) Yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, we were. Yes, they were. No, I wasn t. No, he wasn t. No, she wasn t No, we weren t. No, they weren t Zdanie twierdzące z innymi czasownikami w czasie przeszłym tworzymy dodając do czasownika regularnego końcówkę -ed lub -d, a w przypadku czasownika nieregularnego stosujemy jego drugą formę. Czasownik ma tę samą postać we wszystkich osobach. W zdaniach przeczących wstawiamy przeczenie didn t przed czasownikiem w formie podstawowej. Pytania Czy...? tworzymy przestawiając na początek zdania słowo did i stosując czasownik wyrażający czynność w formie podstawowej. I/He/She worked here last year. didn t work there two years ago. /It finished university in didn t finish medical college. We/You had a heart attack two years ago. didn t have low blood pressure. / They went to work in the morning. didn t go to work yesterday. Did I/he/she/it we/you/ they work here? finish school? have a cold? go to work? Pytania szczegółowe zaczynamy od odpowiedniego pytajnika. Where was he/she yesterday? When were we/you/they at work? When work here? I/he/she/it What finish in 1995? did we/you/ What have two years ago? they Where go in the morning? Yes, I did. Yes, he did. Yes, we did. Yes, they did. No, I didn t. No, she didn t. No, we didn t. No, they didn t. 20

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyje d ają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao...

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao... Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5 1.1. Użycie... 5 1.2. Present Simple w skrócie... 7 1.3. Struktura zdao... 8 1.4. Zadania sprawdzające...11 2. Present Continuous czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę A Pocketful of Words Lesson 1 Word patterns: professions Karen Adams One really good idea is to look for words that make patterns. For example, if you have a job and you have a verb, you can see a similarity

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE. Agritourism Farms. Gospodarstwa agroturystyczne

SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE. Agritourism Farms. Gospodarstwa agroturystyczne SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE Agritourism Farms Gospodarstwa agroturystyczne SPIS TREŚCI Zioła....1 Zwierzęta.... 2 Zwierzęta domowe. 3 Nazwy zajęć... 4 Krajobrazy..5 Jedzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady

Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady Koresponencja biurowa Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady korespondencji odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której adresat i odbiorca zatrudnieni są w tej samej firmie. Tym samym obie strony procesu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo