Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu"

Transkrypt

1 Znak: OR /07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław Ceglarek 3. Piotr Dubicki 4. Włodzimierz Jędrkowiak 5. Rudolf Kołeczko 6. Adam Kołwa 7. Zdzisław Maćkowiak 8. Janusz Maruwka 9. Ireneusz Młynek 10. Zbigniew Rzepecki 11. Krzysztof Synoracki 12. Mieczysław Umławski 13. Andrzej Walus 14. Zygmunt Wolny Nieobecny: 1. Adam Bandura 2. Piotr Gancarczyk 3. Fabian Małecki Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: Otwieram obrady IV sesji Rady Powiatu Rawickiego. Następnie poinformował, że we wtorek, 23 stycznia br. odszedł od nas, w wieku 74 lat Ryszard Kapuściński. Był jednym z najlepszych dziennikarzy na świecie, symbolem kultury, autorem wspaniałych książek takich jak: Cesarz, Imperium, Szachinszach, Heban, Wojna futbolowa, tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i powszechnie znanych na całym świecie. Mówiło się o nim noblista bez Nobla. Poprosił o oddanie mu honoru chwilą milczenia. Następnie powitał Pana Stanisława Tomiczaka Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bojanowo, włodarzy gmin powiatu rawickiego w kolejności alfabetycznej Pana Zbigniewa Koszarka Burmistrza

2 Jutrosina, Pana Karola Skrzypczaka Burmistrza Miejskiej Górki. Przywitał radnych Rady Powiatu Rawickiego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przybyłych gości, w tym szczególnie Pana Macieja Dudę Prezesa Zarządu PKM Duda S.A., Pana Kazimierza Górskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Pana Jarosława Pałasza Dyrektora Kredyt Banku S.A., mieszkańców powiatu i przedstawicieli mediów. Następnie powiedział, że zgodnie z listą obecności w obradach IV sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 70% ustawowego składu Rady. Tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w 10 ust. 1 Statutu Powiatu Rawickiego Rada jest władna obradować i podejmować prawomocne uchwały. Powiedział, że w obradach biorą udział: Pani Izabela Sarnowska Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu, radcowie prawni: Pan Krzysztof Pietrzak i Pan Krzysztof Bojarczuk oraz Panie Zofia Rogala i Honorata Biernat z biura rady. Następnie zapytał czy ktoś wnosi zastrzeżenia co do trybu lub sposobu zwołania dzisiejszej sesji. Nikt nie wniósł zastrzeżeń. Następnie powiedział: Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarządzeniem Nr 33/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Starosta Rawicki ustanowił nagrodę w postaci Statuetki Moździerza. Statuetka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Przyznawana jest osobom fizycznym i instytucjom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Decyzje o przyznaniu nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez głosowanie Kapituła Nagrody. Następnie powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2006 r. Kapituła Nagrody Statuetka Moździerza rozpatrzyła wniosek i przyznała Nagrodę Statuetkę Moździerza : Panu Maciejowi Dudzie Prezesowi Zarządu PKM DUDA S.A. za wybitne osiągnięcia dla powiatu rawickiego w dziedzinie gospodarczej. Pan Maciej Duda Prezes Zarządu PKM DUDA otrzymał tytuł Przedsiębiorca Roku w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Ernst & Young. Pan Maciej Duda będzie rywalizował również o tytuł Przedsiębiorcy Roku na świecie z przedstawicielami 40 innych krajów podczas gali w Monte Carlo. Ponadto powiedział, że Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. uplasował się na drugiej pozycji w rankingu Giełdowa Spółka Roku przygotowanym przez Instytut Pentor dla Pulsu Biznesu. Następnie powiedział: Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2006 r. odbyło się rozdanie nagród VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, którego organizatorem są Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Warszawski Instytut Bankowości. Celem Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest popularyzacja najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), promowanie aktywności, dzięki której wysoka efektywność działalności bankowej służy wzmocnieniu kondycji sektora MSP w gospodarce polskiej. Podczas konkursu wyłaniane są te banki, które rekomendują przedsiębiorcom, zestaw produktów i usług dopasowanych do potrzeb i specyfiki MSP. Nagrody przyznawane są tym bankom, które w największym stopniu rozszerzyły dostępność swoich usług dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i podnosiły jej jakość. Tak prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem zapewnienia klientom wysokiej jakości obsługi przedsiębiorców, a także podejmowania aktywnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w powiecie rawickim. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi został doceniony i wyróżniony Godłem Promocyjnym Złoty Oddział - Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Kredyt Bank Oddział w Rawiczu. Następnym ważnym osiągnięciem w powiecie rawickim jest kolejny sukces Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Podczas rankingu organizowanego przez Gazetę Prawną w kategorii Urzędy przyjazne podatnikom, rawicki Urząd Skarbowy zajął I miejsce. Ranking Gazety Prawnej jest najbardziej prestiżowym zestawieniem w Polsce. Patronuje mu resort finansów. Jego zadaniem było wskazanie

3 najbardziej przyjaznego urzędu skarbowego podatnikom w kraju. Ocenie podlegały m.in. skala obsługi podatnika, informacja telefoniczna, punkty informacyjne, przystosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych, strona internetowa placówki, itp. Ta kategoria nie obejmowała podziału na mniejsze lub większe placówki. Ponadto warto dodać, że tegoroczny ranking zawierał też następujące kategorie: 100 najpracowitszych urzędów skarbowych oraz Urzędy, których pracownicy są najbardziej wydajni. Urząd Skarbowy w Rawiczu w obu kategoriach zajął I miejsce w ramach mniejszych placówek. Następnie poprosił wyróżnionych o wystąpienie, a Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o wręczenie nagród. W trakcie wypowiedzi Pana Piotra Dubickiego Przewodniczącego Rady na salę posiedzeń wszedł Pan Jan Borucki radny, a więc w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki wręczył Panu Maciejowi Dudzie Nagrodę Statuetkę Moździerza, a Panom: Jarosławowi Pałaszowi i Kazimierzowi Górskiemu listy gratulacyjne. Jarosław Pałasz Dyrektor Kredyt Banku Oddziału w Rawiczu powiedział: Jest rzeczą bardzo cenna i istotną, że nawet najdrobniejszy sukces jakichkolwiek instytucji na lokalnym rynku jest zauważony przez władze, bo z pewnością jest to promocja naszego miasta i regionu. Każdy wysiłek powinien być w ten sposób doceniony. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy przez państwa zauważeni. 2. Przyjęcie porządku obrad. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Następnie zaproponował żeby z porządku obrad wykreślić punkt 12: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/209/2005 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu Rawickiego. O wykreślenie tego punktu zwrócili się radni na posiedzeniach Komisji. Zmiana ta została uzgodniona ze wszystkimi radnymi. Następnie odczytał porządek obrad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z III sesji 4) Interpelacje i zapytania radnych. 5) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.

4 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 14) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15) Wolne głosy i wnioski. 16) Zakończenie. Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi do proponowanego porządku obrad. Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad było 13 radnych 3. Przyjęcie protokołu z III sesji. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu było 13 radnych Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział: Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z III sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje i zapytania. Janusz Maruwka radny powiedział, że zdanie, które powiedział Pan Piotr Dubicki Przewodniczący Rady: Starosta Rawicki w dniu 19 grudnia 2006 r. ustanowił Statuetkę Moździerza jest nieprawdziwe. Powiedział, że to był jego pomysł i przyznano już kilkanaście takich nagród. Powiedział również, że nagrody tej nie przyznaje Starosta tylko Kapituła Nagrody na wniosek danej osoby, organizacji czy stowarzyszenia. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpił błąd, który wymaga sprostowania. Następnie powiedział: Nagroda nie została ustanowiona w 2006 r., tym bardziej 19 grudnia 2006 r., tylko została ustanowiona wcześniej i z tym stuprocentowa zgoda. Chodziło o to, że Starosta przyznał nagrodę Panu Maciejowi Dudzie, symbolicznie jako przedstawiciel zarządu, który podpisuje list gratulacyjny.

5 Mieczysław Umławski radny zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę, kto w chwili obecnej jest członkiem Kapituły Nagrody Statuetka Moździerza. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy są inne pytania. Zbigniew Rzepecki radny powiedział, że w II połowie 2006 r. uchwałą Rady Powiatu Rawickiego zostały przekazane środki w wysokości zł. na rzecz partycypacji w kosztach zakupu tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Powiedział, że jest mu wiadomo, że Szpital nie zrealizował tego zakupu. Na ostatniej sesji ubiegłej kadencji Rada Powiatu zajęła stanowisko, że jeżeli zakup ten nie zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2006 r. to środki te należy przekazać dla SPZOZ w Rawiczu. W związku z powyższym powiedział, że prosi o udzielenie informacji w tym temacie. Ponadto powiedział, że w przypadku nie dokonania zakupu tomografu wnosi o jak najszybsze przekazanie kwoty zł dla SPZOZ w Rawiczu. Zygmunt Wolny Wicestarosta odnośnie Kapituły Nagrody powiedział, że działa ona w niezmienionym składzie i zasadach. W dniu 19 grudnia 2006 r. jako Przewodniczący Kapituły przewodniczył posiedzeniu, a Statuetka została przyznana właśnie firmie PKM DUDA S.A. Powiedział, że Pan Przewodniczący Rady się przejęzyczył i kwestia jednego słowa spowodowała to zamieszanie. W trakcie wypowiedzi Pana Zygmunta Wolnego Wicestarosty Rawickiego na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Janusz Maruwka radny - powiedział, że chciał jedynie sprostować błąd. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że na interpelację radnego, Pana Zbigniew Rzepeckiego Starostowie udzielą odpowiedzi w punkcie: odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady- poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie sprawozdania.. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy do przedstawionego sprawozdania są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny podziękował za to, że Pan Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki w trakcie uroczystego przekazania do użytkowania zbiornika retencyjnego

6 Pakosław wymienił nazwisko Pana Marcina Szargana Starosty Rawickiego I kadencji i jego nazwisko jako zasłużonych przy powstawaniu tego zbiornika. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wraz z objaśnieniami Panowie radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone przez wszystkie Komisje Rady oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej z przedstawicielami pozostałych Komisji Rady. Nie zgłoszono wniosków do przedkładanego projektu. Następnie poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały budżetowej. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej. Zdzisław Maćkowiak - Starosta Rawicki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok: Pana Rudolfa Kołeczko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pana Adama Kołwę członka Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej. Opinia Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pana Ireneusza Młynka Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Opinia Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i następnie odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opinia Komisji w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Następnie poinformował, że w chwili obecnej w obradach uczestniczy 14 radnych. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały budżetowej.

7 Krzysztof Synoracki radny powiedział, że podczas ostatniej sesji II kadencji pracownicy DPS Pakówka pikietowali przed Ratuszem. Pan Zygmunt Wolny Wicestarosta, a wówczas radny, powiedział, że należy szukać dodatkowych pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Zarząd Powiatu winien przeanalizować cały budżet i być może znajdą się w nim środki na podwyżki dla pracowników. Wobec powyższego zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę Rawickiego czy znalazł dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników i czy w bieżącym roku wzrosną ich pensje. Zygmunt Wolny Wicestarosta Rawicki poinformował, że poprzedni dyrektor DPS Pakówka został odwołany, w chwili obecnej jest osoba pełniąca obowiązki, która nie ma kompetencji do planowania budżetu tej placówki. Będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i wtedy nowy dyrektor przeanalizuje wydatki tej placówki i przedstawi budżet i plan naprawy niewłaściwej sytuacji w DPS ie. Dopiero wówczas będzie wiadomo na ile trzeba będzie wspomóc tą placówkę, aby wzrosły płace pracowników. Ma nadzieję, że płace wzrosną do końca bieżącego roku. Powiedział, że pod koniec roku ustosunkuje się w pełni do tego zapytania. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy radny, Pan Krzysztof Synoracki jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Krzysztof Synoracki radny powiedział, że tak. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy są inne pytania lub uwagi. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: W imieniu klubu radnych Samorządowej Akcji Wyborczej wnioskuję o uchwalenie budżetu na rok Wielkość uchwalanego budżetu jest nie zadawalająca, nie ma w nim zawartych zadań z zakresu poprawy struktury dróg, remontów budynków. Na obecnym etapie prac nad budżetem nie można powiększyć zakresu zadań. Zdając sobie sprawę ze słabości przedłożonego budżetu zapewniam, że dołożymy starań żeby w roku 2007 pozyskać środki do budżetu i podjąć zadania, z których zrezygnowano na etapie tworzenia budżetu. Ireneusz Młynek Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych powiedział: Jako przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym wyrazić swoją i kolegów opinię. W imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wyrażamy poparcie dla projektu budżetu. Jest to budżet oszczędny, ale możliwy do realizacji w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Krzysztof Synoracki radny powiedział: jako przewodniczący klubu radnych Porozumienia Samorządowego, biorąc pod uwagę fakt, że braliśmy udział przy tworzeniu budżetu, jaki i znając realia budżetowe naszego kraju opiniujemy budżet pozytywnie. Jest więc szansa, że po raz pierwszy budżet powiatu zostanie uchwalony jednogłośnie. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są inne pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

8 Nr IV/31/07 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że Polski Koncern Mięsny Duda S.A. przygotował poczęstunek na godz , w związku z tym nie będzie przerwy w obradach. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/32/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/31/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds, Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

9 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/33/07 w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Roberta Kozala Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich o przedstawienie sprawozdania. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawił sprawozdanie. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich odczytał projekt uchwały. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy do projektu uchwały są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/34/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Powiedział, że na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r. powołane zostały Komisje Rady i określony został zakres ich prac. Nie do końca zostało określone, która z Komisji ma zająć się sprawami związanymi z rynkiem pracy i aby rozwiać wszelkie wątpliwość przypisano te obowiązki Komisji Spraw Społecznych. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

10 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/35/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie Radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie odczytał projekt uchwały, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/36/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z 13 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przedmiotowy projekt planu zawiera propozycje naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatów, założenia ustawowe i jego propozycje. Jednocześnie informuję, że zgodnie z 13 pkt 2 Statutu w razie potrzeby rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. Następnie powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Komisja Finansowo Budżetowa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wniosła o uwzględnienie w planie pracy Rady na 2007 rok tematu: Analiza ilościowa i jakościowa projektów unijnych złożonych przez Starostwo Powiatowe. Powyższa propozycja została uwzględniona w projekcie planu pracy w miesiącu czerwcu. Następnie zapytał czy Panowie Radni mają uwagi do planu pracy. Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie odczytał nowe propozycje do planu pracy. Powiedział, że jeśli będzie potrzeba wprowadzenia dodatkowych punktów zawsze podjętą dziś uchwałę będzie można zmienić. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

11 Nr IV/37/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Adam Kołwa członek Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Ireneusz Młynek - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny powiedział, że dopiero dziś zapoznał się z planem pracy pozostałych Komisji, których nie jest członkiem. Powiedział, że niektóre rzeczy się pokrywają. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Komisja Spraw Społecznych planuje kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Powiedział, że współczuje Dyrektorowi DPS w Pakówce, który dopiero zostanie powołany. Zaproponował, aby Przewodniczący obu Komisji porozumieli się w tej sprawie ze sobą. Odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, w zakresie informacji o pozyskiwaniu środków unijnych podkreślił, że wysłuchał wywiadu z Minister Hibner, która poinformowała, że w tym roku nie otrzymamy praktycznie żadnych środków unijnych. Powiedział, że sprawa opiniowania wniosków została upolityczniona. Wynika z tego, że od składu politycznego rady zależy czy wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie czy też nie. Mieczysław Umławski radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 18 stycznia radni nie otrzymali załącznika do uchwały. Powiedział, że potraktował to spotkanie na Komisji, że będzie stworzony plan, do którego radni się ustosunkują. Ponadto powiedział, że w powiecie rawickim występuje bardzo dużo lasów i warto byłoby rozpatrzyć informację o nowych zalesieniach. Zaproponował, aby Komisja zajęła się problematyką łowiectwa. Poprosił radnego, Pana Włodzimierza Jędrkowiaka Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ujmowanie w przedstawianych przez niego informacjach aktualnych danych o cenach żywca wieprzowego. Zaproponował również dodanie punktu: Informacja o służbach weterynaryjnych i chorobach zakaźnych zwierząt. Poprosił o

12 przeniesienie punktu: Informacja o zawartościach azotanów glebach i wodach powiatu rawickiego z miesiąca grudnia na wrzesień. i azotynów w Krzysztof Synoracki radny powiedział, że punkt 1 planu pracy w miesiącu kwietniu: Spotkanie z naczelnikami wydziałów, kierownikami podległych jednostek, dyrektorami szkół i domów pomocy społecznej poświęcone projektom unijnym jest tożsamy z punktem 1 w miesiącu wrześniu. Zaproponował, aby temat ten został rozpatrzony w miesiącu kwietniu. Ireneusz Młynek radny powiedział, że uzgodnił z Panem Rudolfem Kołeczko Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że obie Komisje zaplanują wspólne posiedzenie wyjazdowe do DPS Pakówka. Adam Kołwa radny powiedział, że Komisje mają za zadanie nie kontrolę jednostek, a pomoc, zapoznanie się z problemami. Podkreślił, że to nie będzie kontrola. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej powiedział, że nie może wypowiadać się w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji. Zaproponował, żeby przyjąć plan pracy zgodny z załącznikiem do uchwały z uwzględnieniem propozycji Pana Krzysztofa Synorackiego o wykreśleniu punktu 1 z miesiąca września. Ewentualne zmiany do planu pracy mogą zostać przyjęte na następnej sesji. Poinformował, że w planie pracy Komisji Spraw Społecznych w miesiącu marcu w punkcie 1 słowo opinią zostanie zastąpione słowem orzeczeniami. Następnie zapytał czy Panowie radni maja inne propozycje, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/38/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poprosił Panów Starostów o odpowiedź na interpelację Pana radnego Zbigniewa Rzepeckiego. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki poprosił o udzielenie odpowiedzi Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu powiedziała, że Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty zł na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Zespolonego w Lesznie. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ustalając termin przekazania dotacji na 29 września 2006 r. Zarząd Województwa z uwagi na niezrealizowanie wydatku w ustalonym terminie zwrócił się do Zarządu Powiatu o aneksowanie porozumienia i w dniu 13 grudnia 2006 r. stosowny aneks został podpisany i ustalono nowy termin

OR / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli:

OR / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli: OR. 0041-1/09 W sesji udział wzięli: Protokół nr XXVI/2009 z XXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 29 stycznia 2009 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli:

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli: OR. 0041-5/09 W sesji udział wzięli: Protokół nr XXX/2009 z XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 18 czerwca 2009 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. OR. 0041-6/10 W sesji udział wzięli: Protokół nr XLI/2010 z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 r. w Sali Posiedzeń Starostwa w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.5.2014 Protokół nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1.Adam Bandura

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.14.2012 W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2. Wiesław Ceglarek 3. Piotr Dubicki 4. Maciej Dubiel 5. Sławomir Gwizdek 6. Antoni Jórdeczka 7. Rudolf Kołeczko 8. Romuald Krzyżosiak 9. Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00.

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. OR. 0002.1.2013 Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.15.2013 Protokół nr XXXV/2013 z XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. OR. 0002.8.2011 Protokół nr VII/2011 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 maja 2011 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu o godz. 12 30. W sesji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu OR. 0002.11.2011 Protokół nr X/2011 z X sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 29 września 2011 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. XLVIII SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 07.02.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 stycznia 2014 r. RZP-R.0002.1.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 29 marca 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. OR. 0002.9.2013 Protokół nr XXX/2013 z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 22 sierpnia 2013 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo