Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu"

Transkrypt

1 Znak: OR /07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław Ceglarek 3. Piotr Dubicki 4. Włodzimierz Jędrkowiak 5. Rudolf Kołeczko 6. Adam Kołwa 7. Zdzisław Maćkowiak 8. Janusz Maruwka 9. Ireneusz Młynek 10. Zbigniew Rzepecki 11. Krzysztof Synoracki 12. Mieczysław Umławski 13. Andrzej Walus 14. Zygmunt Wolny Nieobecny: 1. Adam Bandura 2. Piotr Gancarczyk 3. Fabian Małecki Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: Otwieram obrady IV sesji Rady Powiatu Rawickiego. Następnie poinformował, że we wtorek, 23 stycznia br. odszedł od nas, w wieku 74 lat Ryszard Kapuściński. Był jednym z najlepszych dziennikarzy na świecie, symbolem kultury, autorem wspaniałych książek takich jak: Cesarz, Imperium, Szachinszach, Heban, Wojna futbolowa, tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i powszechnie znanych na całym świecie. Mówiło się o nim noblista bez Nobla. Poprosił o oddanie mu honoru chwilą milczenia. Następnie powitał Pana Stanisława Tomiczaka Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bojanowo, włodarzy gmin powiatu rawickiego w kolejności alfabetycznej Pana Zbigniewa Koszarka Burmistrza

2 Jutrosina, Pana Karola Skrzypczaka Burmistrza Miejskiej Górki. Przywitał radnych Rady Powiatu Rawickiego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przybyłych gości, w tym szczególnie Pana Macieja Dudę Prezesa Zarządu PKM Duda S.A., Pana Kazimierza Górskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Pana Jarosława Pałasza Dyrektora Kredyt Banku S.A., mieszkańców powiatu i przedstawicieli mediów. Następnie powiedział, że zgodnie z listą obecności w obradach IV sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 70% ustawowego składu Rady. Tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w 10 ust. 1 Statutu Powiatu Rawickiego Rada jest władna obradować i podejmować prawomocne uchwały. Powiedział, że w obradach biorą udział: Pani Izabela Sarnowska Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu, radcowie prawni: Pan Krzysztof Pietrzak i Pan Krzysztof Bojarczuk oraz Panie Zofia Rogala i Honorata Biernat z biura rady. Następnie zapytał czy ktoś wnosi zastrzeżenia co do trybu lub sposobu zwołania dzisiejszej sesji. Nikt nie wniósł zastrzeżeń. Następnie powiedział: Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarządzeniem Nr 33/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Starosta Rawicki ustanowił nagrodę w postaci Statuetki Moździerza. Statuetka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Przyznawana jest osobom fizycznym i instytucjom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Decyzje o przyznaniu nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez głosowanie Kapituła Nagrody. Następnie powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2006 r. Kapituła Nagrody Statuetka Moździerza rozpatrzyła wniosek i przyznała Nagrodę Statuetkę Moździerza : Panu Maciejowi Dudzie Prezesowi Zarządu PKM DUDA S.A. za wybitne osiągnięcia dla powiatu rawickiego w dziedzinie gospodarczej. Pan Maciej Duda Prezes Zarządu PKM DUDA otrzymał tytuł Przedsiębiorca Roku w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Ernst & Young. Pan Maciej Duda będzie rywalizował również o tytuł Przedsiębiorcy Roku na świecie z przedstawicielami 40 innych krajów podczas gali w Monte Carlo. Ponadto powiedział, że Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. uplasował się na drugiej pozycji w rankingu Giełdowa Spółka Roku przygotowanym przez Instytut Pentor dla Pulsu Biznesu. Następnie powiedział: Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2006 r. odbyło się rozdanie nagród VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, którego organizatorem są Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Warszawski Instytut Bankowości. Celem Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest popularyzacja najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), promowanie aktywności, dzięki której wysoka efektywność działalności bankowej służy wzmocnieniu kondycji sektora MSP w gospodarce polskiej. Podczas konkursu wyłaniane są te banki, które rekomendują przedsiębiorcom, zestaw produktów i usług dopasowanych do potrzeb i specyfiki MSP. Nagrody przyznawane są tym bankom, które w największym stopniu rozszerzyły dostępność swoich usług dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i podnosiły jej jakość. Tak prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem zapewnienia klientom wysokiej jakości obsługi przedsiębiorców, a także podejmowania aktywnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w powiecie rawickim. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi został doceniony i wyróżniony Godłem Promocyjnym Złoty Oddział - Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Kredyt Bank Oddział w Rawiczu. Następnym ważnym osiągnięciem w powiecie rawickim jest kolejny sukces Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Podczas rankingu organizowanego przez Gazetę Prawną w kategorii Urzędy przyjazne podatnikom, rawicki Urząd Skarbowy zajął I miejsce. Ranking Gazety Prawnej jest najbardziej prestiżowym zestawieniem w Polsce. Patronuje mu resort finansów. Jego zadaniem było wskazanie

3 najbardziej przyjaznego urzędu skarbowego podatnikom w kraju. Ocenie podlegały m.in. skala obsługi podatnika, informacja telefoniczna, punkty informacyjne, przystosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych, strona internetowa placówki, itp. Ta kategoria nie obejmowała podziału na mniejsze lub większe placówki. Ponadto warto dodać, że tegoroczny ranking zawierał też następujące kategorie: 100 najpracowitszych urzędów skarbowych oraz Urzędy, których pracownicy są najbardziej wydajni. Urząd Skarbowy w Rawiczu w obu kategoriach zajął I miejsce w ramach mniejszych placówek. Następnie poprosił wyróżnionych o wystąpienie, a Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o wręczenie nagród. W trakcie wypowiedzi Pana Piotra Dubickiego Przewodniczącego Rady na salę posiedzeń wszedł Pan Jan Borucki radny, a więc w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki wręczył Panu Maciejowi Dudzie Nagrodę Statuetkę Moździerza, a Panom: Jarosławowi Pałaszowi i Kazimierzowi Górskiemu listy gratulacyjne. Jarosław Pałasz Dyrektor Kredyt Banku Oddziału w Rawiczu powiedział: Jest rzeczą bardzo cenna i istotną, że nawet najdrobniejszy sukces jakichkolwiek instytucji na lokalnym rynku jest zauważony przez władze, bo z pewnością jest to promocja naszego miasta i regionu. Każdy wysiłek powinien być w ten sposób doceniony. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy przez państwa zauważeni. 2. Przyjęcie porządku obrad. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Następnie zaproponował żeby z porządku obrad wykreślić punkt 12: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/209/2005 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu Rawickiego. O wykreślenie tego punktu zwrócili się radni na posiedzeniach Komisji. Zmiana ta została uzgodniona ze wszystkimi radnymi. Następnie odczytał porządek obrad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z III sesji 4) Interpelacje i zapytania radnych. 5) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.

4 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 14) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15) Wolne głosy i wnioski. 16) Zakończenie. Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi do proponowanego porządku obrad. Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad było 13 radnych 3. Przyjęcie protokołu z III sesji. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu było 13 radnych Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział: Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z III sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje i zapytania. Janusz Maruwka radny powiedział, że zdanie, które powiedział Pan Piotr Dubicki Przewodniczący Rady: Starosta Rawicki w dniu 19 grudnia 2006 r. ustanowił Statuetkę Moździerza jest nieprawdziwe. Powiedział, że to był jego pomysł i przyznano już kilkanaście takich nagród. Powiedział również, że nagrody tej nie przyznaje Starosta tylko Kapituła Nagrody na wniosek danej osoby, organizacji czy stowarzyszenia. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpił błąd, który wymaga sprostowania. Następnie powiedział: Nagroda nie została ustanowiona w 2006 r., tym bardziej 19 grudnia 2006 r., tylko została ustanowiona wcześniej i z tym stuprocentowa zgoda. Chodziło o to, że Starosta przyznał nagrodę Panu Maciejowi Dudzie, symbolicznie jako przedstawiciel zarządu, który podpisuje list gratulacyjny.

5 Mieczysław Umławski radny zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę, kto w chwili obecnej jest członkiem Kapituły Nagrody Statuetka Moździerza. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy są inne pytania. Zbigniew Rzepecki radny powiedział, że w II połowie 2006 r. uchwałą Rady Powiatu Rawickiego zostały przekazane środki w wysokości zł. na rzecz partycypacji w kosztach zakupu tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Powiedział, że jest mu wiadomo, że Szpital nie zrealizował tego zakupu. Na ostatniej sesji ubiegłej kadencji Rada Powiatu zajęła stanowisko, że jeżeli zakup ten nie zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2006 r. to środki te należy przekazać dla SPZOZ w Rawiczu. W związku z powyższym powiedział, że prosi o udzielenie informacji w tym temacie. Ponadto powiedział, że w przypadku nie dokonania zakupu tomografu wnosi o jak najszybsze przekazanie kwoty zł dla SPZOZ w Rawiczu. Zygmunt Wolny Wicestarosta odnośnie Kapituły Nagrody powiedział, że działa ona w niezmienionym składzie i zasadach. W dniu 19 grudnia 2006 r. jako Przewodniczący Kapituły przewodniczył posiedzeniu, a Statuetka została przyznana właśnie firmie PKM DUDA S.A. Powiedział, że Pan Przewodniczący Rady się przejęzyczył i kwestia jednego słowa spowodowała to zamieszanie. W trakcie wypowiedzi Pana Zygmunta Wolnego Wicestarosty Rawickiego na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Janusz Maruwka radny - powiedział, że chciał jedynie sprostować błąd. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że na interpelację radnego, Pana Zbigniew Rzepeckiego Starostowie udzielą odpowiedzi w punkcie: odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady- poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie sprawozdania.. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy do przedstawionego sprawozdania są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny podziękował za to, że Pan Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki w trakcie uroczystego przekazania do użytkowania zbiornika retencyjnego

6 Pakosław wymienił nazwisko Pana Marcina Szargana Starosty Rawickiego I kadencji i jego nazwisko jako zasłużonych przy powstawaniu tego zbiornika. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wraz z objaśnieniami Panowie radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone przez wszystkie Komisje Rady oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej z przedstawicielami pozostałych Komisji Rady. Nie zgłoszono wniosków do przedkładanego projektu. Następnie poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały budżetowej. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej. Zdzisław Maćkowiak - Starosta Rawicki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok: Pana Rudolfa Kołeczko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pana Adama Kołwę członka Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej. Opinia Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pana Ireneusza Młynka Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Opinia Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i następnie odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opinia Komisji w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Następnie poinformował, że w chwili obecnej w obradach uczestniczy 14 radnych. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały budżetowej.

7 Krzysztof Synoracki radny powiedział, że podczas ostatniej sesji II kadencji pracownicy DPS Pakówka pikietowali przed Ratuszem. Pan Zygmunt Wolny Wicestarosta, a wówczas radny, powiedział, że należy szukać dodatkowych pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Zarząd Powiatu winien przeanalizować cały budżet i być może znajdą się w nim środki na podwyżki dla pracowników. Wobec powyższego zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę Rawickiego czy znalazł dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników i czy w bieżącym roku wzrosną ich pensje. Zygmunt Wolny Wicestarosta Rawicki poinformował, że poprzedni dyrektor DPS Pakówka został odwołany, w chwili obecnej jest osoba pełniąca obowiązki, która nie ma kompetencji do planowania budżetu tej placówki. Będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i wtedy nowy dyrektor przeanalizuje wydatki tej placówki i przedstawi budżet i plan naprawy niewłaściwej sytuacji w DPS ie. Dopiero wówczas będzie wiadomo na ile trzeba będzie wspomóc tą placówkę, aby wzrosły płace pracowników. Ma nadzieję, że płace wzrosną do końca bieżącego roku. Powiedział, że pod koniec roku ustosunkuje się w pełni do tego zapytania. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy radny, Pan Krzysztof Synoracki jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Krzysztof Synoracki radny powiedział, że tak. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy są inne pytania lub uwagi. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: W imieniu klubu radnych Samorządowej Akcji Wyborczej wnioskuję o uchwalenie budżetu na rok Wielkość uchwalanego budżetu jest nie zadawalająca, nie ma w nim zawartych zadań z zakresu poprawy struktury dróg, remontów budynków. Na obecnym etapie prac nad budżetem nie można powiększyć zakresu zadań. Zdając sobie sprawę ze słabości przedłożonego budżetu zapewniam, że dołożymy starań żeby w roku 2007 pozyskać środki do budżetu i podjąć zadania, z których zrezygnowano na etapie tworzenia budżetu. Ireneusz Młynek Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych powiedział: Jako przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym wyrazić swoją i kolegów opinię. W imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wyrażamy poparcie dla projektu budżetu. Jest to budżet oszczędny, ale możliwy do realizacji w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Krzysztof Synoracki radny powiedział: jako przewodniczący klubu radnych Porozumienia Samorządowego, biorąc pod uwagę fakt, że braliśmy udział przy tworzeniu budżetu, jaki i znając realia budżetowe naszego kraju opiniujemy budżet pozytywnie. Jest więc szansa, że po raz pierwszy budżet powiatu zostanie uchwalony jednogłośnie. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są inne pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

8 Nr IV/31/07 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że Polski Koncern Mięsny Duda S.A. przygotował poczęstunek na godz , w związku z tym nie będzie przerwy w obradach. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/32/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/31/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds, Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

9 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/33/07 w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Roberta Kozala Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich o przedstawienie sprawozdania. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawił sprawozdanie. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich odczytał projekt uchwały. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy do projektu uchwały są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/34/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Powiedział, że na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r. powołane zostały Komisje Rady i określony został zakres ich prac. Nie do końca zostało określone, która z Komisji ma zająć się sprawami związanymi z rynkiem pracy i aby rozwiać wszelkie wątpliwość przypisano te obowiązki Komisji Spraw Społecznych. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

10 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/35/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie Radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie odczytał projekt uchwały, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/36/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z 13 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przedmiotowy projekt planu zawiera propozycje naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatów, założenia ustawowe i jego propozycje. Jednocześnie informuję, że zgodnie z 13 pkt 2 Statutu w razie potrzeby rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. Następnie powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Komisja Finansowo Budżetowa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wniosła o uwzględnienie w planie pracy Rady na 2007 rok tematu: Analiza ilościowa i jakościowa projektów unijnych złożonych przez Starostwo Powiatowe. Powyższa propozycja została uwzględniona w projekcie planu pracy w miesiącu czerwcu. Następnie zapytał czy Panowie Radni mają uwagi do planu pracy. Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie odczytał nowe propozycje do planu pracy. Powiedział, że jeśli będzie potrzeba wprowadzenia dodatkowych punktów zawsze podjętą dziś uchwałę będzie można zmienić. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

11 Nr IV/37/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Adam Kołwa członek Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Ireneusz Młynek - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny powiedział, że dopiero dziś zapoznał się z planem pracy pozostałych Komisji, których nie jest członkiem. Powiedział, że niektóre rzeczy się pokrywają. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Komisja Spraw Społecznych planuje kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Powiedział, że współczuje Dyrektorowi DPS w Pakówce, który dopiero zostanie powołany. Zaproponował, aby Przewodniczący obu Komisji porozumieli się w tej sprawie ze sobą. Odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, w zakresie informacji o pozyskiwaniu środków unijnych podkreślił, że wysłuchał wywiadu z Minister Hibner, która poinformowała, że w tym roku nie otrzymamy praktycznie żadnych środków unijnych. Powiedział, że sprawa opiniowania wniosków została upolityczniona. Wynika z tego, że od składu politycznego rady zależy czy wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie czy też nie. Mieczysław Umławski radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 18 stycznia radni nie otrzymali załącznika do uchwały. Powiedział, że potraktował to spotkanie na Komisji, że będzie stworzony plan, do którego radni się ustosunkują. Ponadto powiedział, że w powiecie rawickim występuje bardzo dużo lasów i warto byłoby rozpatrzyć informację o nowych zalesieniach. Zaproponował, aby Komisja zajęła się problematyką łowiectwa. Poprosił radnego, Pana Włodzimierza Jędrkowiaka Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ujmowanie w przedstawianych przez niego informacjach aktualnych danych o cenach żywca wieprzowego. Zaproponował również dodanie punktu: Informacja o służbach weterynaryjnych i chorobach zakaźnych zwierząt. Poprosił o

12 przeniesienie punktu: Informacja o zawartościach azotanów glebach i wodach powiatu rawickiego z miesiąca grudnia na wrzesień. i azotynów w Krzysztof Synoracki radny powiedział, że punkt 1 planu pracy w miesiącu kwietniu: Spotkanie z naczelnikami wydziałów, kierownikami podległych jednostek, dyrektorami szkół i domów pomocy społecznej poświęcone projektom unijnym jest tożsamy z punktem 1 w miesiącu wrześniu. Zaproponował, aby temat ten został rozpatrzony w miesiącu kwietniu. Ireneusz Młynek radny powiedział, że uzgodnił z Panem Rudolfem Kołeczko Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że obie Komisje zaplanują wspólne posiedzenie wyjazdowe do DPS Pakówka. Adam Kołwa radny powiedział, że Komisje mają za zadanie nie kontrolę jednostek, a pomoc, zapoznanie się z problemami. Podkreślił, że to nie będzie kontrola. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej powiedział, że nie może wypowiadać się w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji. Zaproponował, żeby przyjąć plan pracy zgodny z załącznikiem do uchwały z uwzględnieniem propozycji Pana Krzysztofa Synorackiego o wykreśleniu punktu 1 z miesiąca września. Ewentualne zmiany do planu pracy mogą zostać przyjęte na następnej sesji. Poinformował, że w planie pracy Komisji Spraw Społecznych w miesiącu marcu w punkcie 1 słowo opinią zostanie zastąpione słowem orzeczeniami. Następnie zapytał czy Panowie radni maja inne propozycje, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/38/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poprosił Panów Starostów o odpowiedź na interpelację Pana radnego Zbigniewa Rzepeckiego. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki poprosił o udzielenie odpowiedzi Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu powiedziała, że Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty zł na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Zespolonego w Lesznie. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ustalając termin przekazania dotacji na 29 września 2006 r. Zarząd Województwa z uwagi na niezrealizowanie wydatku w ustalonym terminie zwrócił się do Zarządu Powiatu o aneksowanie porozumienia i w dniu 13 grudnia 2006 r. stosowny aneks został podpisany i ustalono nowy termin

OR / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli:

OR / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli: OR. 0041-1/09 W sesji udział wzięli: Protokół nr XXVI/2009 z XXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 29 stycznia 2009 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli:

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli: OR. 0041-5/09 W sesji udział wzięli: Protokół nr XXX/2009 z XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 18 czerwca 2009 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. OR. 0041-6/10 W sesji udział wzięli: Protokół nr XLI/2010 z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 r. w Sali Posiedzeń Starostwa w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.5.2014 Protokół nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1.Adam Bandura

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.14.2012 W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2. Wiesław Ceglarek 3. Piotr Dubicki 4. Maciej Dubiel 5. Sławomir Gwizdek 6. Antoni Jórdeczka 7. Rudolf Kołeczko 8. Romuald Krzyżosiak 9. Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00.

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. OR. 0002.1.2013 Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku PROTOKÓŁ NR XIX/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9 10. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.15.2013 Protokół nr XXXV/2013 z XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. Ustawowa liczba Radnych 15 Liczba Radnych obecnych na sesji 14 Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9 00 Radni obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. OR. 0002.8.2011 Protokół nr VII/2011 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 maja 2011 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu o godz. 12 30. W sesji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia maja 2012 r. Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Ad. 1 Otwarcia ostatniej, LIX sesji IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVI/2016 z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVI sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo