Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu"

Transkrypt

1 Znak: OR /07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław Ceglarek 3. Piotr Dubicki 4. Włodzimierz Jędrkowiak 5. Rudolf Kołeczko 6. Adam Kołwa 7. Zdzisław Maćkowiak 8. Janusz Maruwka 9. Ireneusz Młynek 10. Zbigniew Rzepecki 11. Krzysztof Synoracki 12. Mieczysław Umławski 13. Andrzej Walus 14. Zygmunt Wolny Nieobecny: 1. Adam Bandura 2. Piotr Gancarczyk 3. Fabian Małecki Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: Otwieram obrady IV sesji Rady Powiatu Rawickiego. Następnie poinformował, że we wtorek, 23 stycznia br. odszedł od nas, w wieku 74 lat Ryszard Kapuściński. Był jednym z najlepszych dziennikarzy na świecie, symbolem kultury, autorem wspaniałych książek takich jak: Cesarz, Imperium, Szachinszach, Heban, Wojna futbolowa, tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i powszechnie znanych na całym świecie. Mówiło się o nim noblista bez Nobla. Poprosił o oddanie mu honoru chwilą milczenia. Następnie powitał Pana Stanisława Tomiczaka Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bojanowo, włodarzy gmin powiatu rawickiego w kolejności alfabetycznej Pana Zbigniewa Koszarka Burmistrza

2 Jutrosina, Pana Karola Skrzypczaka Burmistrza Miejskiej Górki. Przywitał radnych Rady Powiatu Rawickiego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przybyłych gości, w tym szczególnie Pana Macieja Dudę Prezesa Zarządu PKM Duda S.A., Pana Kazimierza Górskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Pana Jarosława Pałasza Dyrektora Kredyt Banku S.A., mieszkańców powiatu i przedstawicieli mediów. Następnie powiedział, że zgodnie z listą obecności w obradach IV sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 70% ustawowego składu Rady. Tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w 10 ust. 1 Statutu Powiatu Rawickiego Rada jest władna obradować i podejmować prawomocne uchwały. Powiedział, że w obradach biorą udział: Pani Izabela Sarnowska Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu, radcowie prawni: Pan Krzysztof Pietrzak i Pan Krzysztof Bojarczuk oraz Panie Zofia Rogala i Honorata Biernat z biura rady. Następnie zapytał czy ktoś wnosi zastrzeżenia co do trybu lub sposobu zwołania dzisiejszej sesji. Nikt nie wniósł zastrzeżeń. Następnie powiedział: Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarządzeniem Nr 33/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Starosta Rawicki ustanowił nagrodę w postaci Statuetki Moździerza. Statuetka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Przyznawana jest osobom fizycznym i instytucjom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Decyzje o przyznaniu nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez głosowanie Kapituła Nagrody. Następnie powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2006 r. Kapituła Nagrody Statuetka Moździerza rozpatrzyła wniosek i przyznała Nagrodę Statuetkę Moździerza : Panu Maciejowi Dudzie Prezesowi Zarządu PKM DUDA S.A. za wybitne osiągnięcia dla powiatu rawickiego w dziedzinie gospodarczej. Pan Maciej Duda Prezes Zarządu PKM DUDA otrzymał tytuł Przedsiębiorca Roku w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Ernst & Young. Pan Maciej Duda będzie rywalizował również o tytuł Przedsiębiorcy Roku na świecie z przedstawicielami 40 innych krajów podczas gali w Monte Carlo. Ponadto powiedział, że Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. uplasował się na drugiej pozycji w rankingu Giełdowa Spółka Roku przygotowanym przez Instytut Pentor dla Pulsu Biznesu. Następnie powiedział: Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2006 r. odbyło się rozdanie nagród VIII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, którego organizatorem są Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Warszawski Instytut Bankowości. Celem Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest popularyzacja najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), promowanie aktywności, dzięki której wysoka efektywność działalności bankowej służy wzmocnieniu kondycji sektora MSP w gospodarce polskiej. Podczas konkursu wyłaniane są te banki, które rekomendują przedsiębiorcom, zestaw produktów i usług dopasowanych do potrzeb i specyfiki MSP. Nagrody przyznawane są tym bankom, które w największym stopniu rozszerzyły dostępność swoich usług dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i podnosiły jej jakość. Tak prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem zapewnienia klientom wysokiej jakości obsługi przedsiębiorców, a także podejmowania aktywnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w powiecie rawickim. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi został doceniony i wyróżniony Godłem Promocyjnym Złoty Oddział - Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Kredyt Bank Oddział w Rawiczu. Następnym ważnym osiągnięciem w powiecie rawickim jest kolejny sukces Urzędu Skarbowego w Rawiczu. Podczas rankingu organizowanego przez Gazetę Prawną w kategorii Urzędy przyjazne podatnikom, rawicki Urząd Skarbowy zajął I miejsce. Ranking Gazety Prawnej jest najbardziej prestiżowym zestawieniem w Polsce. Patronuje mu resort finansów. Jego zadaniem było wskazanie

3 najbardziej przyjaznego urzędu skarbowego podatnikom w kraju. Ocenie podlegały m.in. skala obsługi podatnika, informacja telefoniczna, punkty informacyjne, przystosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych, strona internetowa placówki, itp. Ta kategoria nie obejmowała podziału na mniejsze lub większe placówki. Ponadto warto dodać, że tegoroczny ranking zawierał też następujące kategorie: 100 najpracowitszych urzędów skarbowych oraz Urzędy, których pracownicy są najbardziej wydajni. Urząd Skarbowy w Rawiczu w obu kategoriach zajął I miejsce w ramach mniejszych placówek. Następnie poprosił wyróżnionych o wystąpienie, a Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o wręczenie nagród. W trakcie wypowiedzi Pana Piotra Dubickiego Przewodniczącego Rady na salę posiedzeń wszedł Pan Jan Borucki radny, a więc w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki wręczył Panu Maciejowi Dudzie Nagrodę Statuetkę Moździerza, a Panom: Jarosławowi Pałaszowi i Kazimierzowi Górskiemu listy gratulacyjne. Jarosław Pałasz Dyrektor Kredyt Banku Oddziału w Rawiczu powiedział: Jest rzeczą bardzo cenna i istotną, że nawet najdrobniejszy sukces jakichkolwiek instytucji na lokalnym rynku jest zauważony przez władze, bo z pewnością jest to promocja naszego miasta i regionu. Każdy wysiłek powinien być w ten sposób doceniony. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy przez państwa zauważeni. 2. Przyjęcie porządku obrad. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Następnie zaproponował żeby z porządku obrad wykreślić punkt 12: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/209/2005 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu Rawickiego. O wykreślenie tego punktu zwrócili się radni na posiedzeniach Komisji. Zmiana ta została uzgodniona ze wszystkimi radnymi. Następnie odczytał porządek obrad. 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z III sesji 4) Interpelacje i zapytania radnych. 5) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.

4 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. 14) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15) Wolne głosy i wnioski. 16) Zakończenie. Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi do proponowanego porządku obrad. Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad było 13 radnych 3. Przyjęcie protokołu z III sesji. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu było 13 radnych Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział: Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z III sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje i zapytania. Janusz Maruwka radny powiedział, że zdanie, które powiedział Pan Piotr Dubicki Przewodniczący Rady: Starosta Rawicki w dniu 19 grudnia 2006 r. ustanowił Statuetkę Moździerza jest nieprawdziwe. Powiedział, że to był jego pomysł i przyznano już kilkanaście takich nagród. Powiedział również, że nagrody tej nie przyznaje Starosta tylko Kapituła Nagrody na wniosek danej osoby, organizacji czy stowarzyszenia. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpił błąd, który wymaga sprostowania. Następnie powiedział: Nagroda nie została ustanowiona w 2006 r., tym bardziej 19 grudnia 2006 r., tylko została ustanowiona wcześniej i z tym stuprocentowa zgoda. Chodziło o to, że Starosta przyznał nagrodę Panu Maciejowi Dudzie, symbolicznie jako przedstawiciel zarządu, który podpisuje list gratulacyjny.

5 Mieczysław Umławski radny zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę, kto w chwili obecnej jest członkiem Kapituły Nagrody Statuetka Moździerza. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy są inne pytania. Zbigniew Rzepecki radny powiedział, że w II połowie 2006 r. uchwałą Rady Powiatu Rawickiego zostały przekazane środki w wysokości zł. na rzecz partycypacji w kosztach zakupu tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Powiedział, że jest mu wiadomo, że Szpital nie zrealizował tego zakupu. Na ostatniej sesji ubiegłej kadencji Rada Powiatu zajęła stanowisko, że jeżeli zakup ten nie zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2006 r. to środki te należy przekazać dla SPZOZ w Rawiczu. W związku z powyższym powiedział, że prosi o udzielenie informacji w tym temacie. Ponadto powiedział, że w przypadku nie dokonania zakupu tomografu wnosi o jak najszybsze przekazanie kwoty zł dla SPZOZ w Rawiczu. Zygmunt Wolny Wicestarosta odnośnie Kapituły Nagrody powiedział, że działa ona w niezmienionym składzie i zasadach. W dniu 19 grudnia 2006 r. jako Przewodniczący Kapituły przewodniczył posiedzeniu, a Statuetka została przyznana właśnie firmie PKM DUDA S.A. Powiedział, że Pan Przewodniczący Rady się przejęzyczył i kwestia jednego słowa spowodowała to zamieszanie. W trakcie wypowiedzi Pana Zygmunta Wolnego Wicestarosty Rawickiego na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Janusz Maruwka radny - powiedział, że chciał jedynie sprostować błąd. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że na interpelację radnego, Pana Zbigniew Rzepeckiego Starostowie udzielą odpowiedzi w punkcie: odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady- poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie sprawozdania.. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał czy do przedstawionego sprawozdania są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny podziękował za to, że Pan Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki w trakcie uroczystego przekazania do użytkowania zbiornika retencyjnego

6 Pakosław wymienił nazwisko Pana Marcina Szargana Starosty Rawickiego I kadencji i jego nazwisko jako zasłużonych przy powstawaniu tego zbiornika. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wraz z objaśnieniami Panowie radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone przez wszystkie Komisje Rady oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej z przedstawicielami pozostałych Komisji Rady. Nie zgłoszono wniosków do przedkładanego projektu. Następnie poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały budżetowej. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Pana Zdzisława Maćkowiaka Starostę Rawickiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej. Zdzisław Maćkowiak - Starosta Rawicki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok: Pana Rudolfa Kołeczko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pana Adama Kołwę członka Komisji Finansowo-Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej. Opinia Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pana Ireneusza Młynka Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Opinia Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i następnie odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Opinia Komisji w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Następnie poinformował, że w chwili obecnej w obradach uczestniczy 14 radnych. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały budżetowej.

7 Krzysztof Synoracki radny powiedział, że podczas ostatniej sesji II kadencji pracownicy DPS Pakówka pikietowali przed Ratuszem. Pan Zygmunt Wolny Wicestarosta, a wówczas radny, powiedział, że należy szukać dodatkowych pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Zarząd Powiatu winien przeanalizować cały budżet i być może znajdą się w nim środki na podwyżki dla pracowników. Wobec powyższego zapytał Pana Zygmunta Wolnego Wicestarostę Rawickiego czy znalazł dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników i czy w bieżącym roku wzrosną ich pensje. Zygmunt Wolny Wicestarosta Rawicki poinformował, że poprzedni dyrektor DPS Pakówka został odwołany, w chwili obecnej jest osoba pełniąca obowiązki, która nie ma kompetencji do planowania budżetu tej placówki. Będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora i wtedy nowy dyrektor przeanalizuje wydatki tej placówki i przedstawi budżet i plan naprawy niewłaściwej sytuacji w DPS ie. Dopiero wówczas będzie wiadomo na ile trzeba będzie wspomóc tą placówkę, aby wzrosły płace pracowników. Ma nadzieję, że płace wzrosną do końca bieżącego roku. Powiedział, że pod koniec roku ustosunkuje się w pełni do tego zapytania. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy radny, Pan Krzysztof Synoracki jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Krzysztof Synoracki radny powiedział, że tak. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady zapytał czy są inne pytania lub uwagi. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział: W imieniu klubu radnych Samorządowej Akcji Wyborczej wnioskuję o uchwalenie budżetu na rok Wielkość uchwalanego budżetu jest nie zadawalająca, nie ma w nim zawartych zadań z zakresu poprawy struktury dróg, remontów budynków. Na obecnym etapie prac nad budżetem nie można powiększyć zakresu zadań. Zdając sobie sprawę ze słabości przedłożonego budżetu zapewniam, że dołożymy starań żeby w roku 2007 pozyskać środki do budżetu i podjąć zadania, z których zrezygnowano na etapie tworzenia budżetu. Ireneusz Młynek Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych powiedział: Jako przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym wyrazić swoją i kolegów opinię. W imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wyrażamy poparcie dla projektu budżetu. Jest to budżet oszczędny, ale możliwy do realizacji w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Krzysztof Synoracki radny powiedział: jako przewodniczący klubu radnych Porozumienia Samorządowego, biorąc pod uwagę fakt, że braliśmy udział przy tworzeniu budżetu, jaki i znając realia budżetowe naszego kraju opiniujemy budżet pozytywnie. Jest więc szansa, że po raz pierwszy budżet powiatu zostanie uchwalony jednogłośnie. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są inne pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

8 Nr IV/31/07 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że Polski Koncern Mięsny Duda S.A. przygotował poczęstunek na godz , w związku z tym nie będzie przerwy w obradach. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/32/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/31/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds, Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Anetę Mazur Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju o omówienie i odczytanie projektu uchwały. Aneta Mazur Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju omówiła, a następnie odczytała projekt uchwały. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

9 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/33/07 w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Rawickiego uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Roberta Kozala Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich o przedstawienie sprawozdania. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawił sprawozdanie. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały. Robert Kozal Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich odczytał projekt uchwały. Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady podziękował, zapytał czy do projektu uchwały są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/34/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2006 rok uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2006 Rady powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Powiedział, że na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r. powołane zostały Komisje Rady i określony został zakres ich prac. Nie do końca zostało określone, która z Komisji ma zająć się sprawami związanymi z rynkiem pracy i aby rozwiać wszelkie wątpliwość przypisano te obowiązki Komisji Spraw Społecznych. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

10 W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/35/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Panowie Radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie odczytał projekt uchwały, zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/36/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2000 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z 13 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przedmiotowy projekt planu zawiera propozycje naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatów, założenia ustawowe i jego propozycje. Jednocześnie informuję, że zgodnie z 13 pkt 2 Statutu w razie potrzeby rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. Następnie powiedział, że projekt uchwały Panowie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Komisja Finansowo Budżetowa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej wniosła o uwzględnienie w planie pracy Rady na 2007 rok tematu: Analiza ilościowa i jakościowa projektów unijnych złożonych przez Starostwo Powiatowe. Powyższa propozycja została uwzględniona w projekcie planu pracy w miesiącu czerwcu. Następnie zapytał czy Panowie Radni mają uwagi do planu pracy. Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie odczytał nowe propozycje do planu pracy. Powiedział, że jeśli będzie potrzeba wprowadzenia dodatkowych punktów zawsze podjętą dziś uchwałę będzie można zmienić. Następnie odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały

11 Nr IV/37/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie radni otrzymali. Był on omówiony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji. Rudolf Kołeczko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Adam Kołwa członek Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Ireneusz Młynek - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przedstawił plan pracy. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy są pytania lub uwagi. Janusz Maruwka radny powiedział, że dopiero dziś zapoznał się z planem pracy pozostałych Komisji, których nie jest członkiem. Powiedział, że niektóre rzeczy się pokrywają. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Komisja Spraw Społecznych planuje kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Powiedział, że współczuje Dyrektorowi DPS w Pakówce, który dopiero zostanie powołany. Zaproponował, aby Przewodniczący obu Komisji porozumieli się w tej sprawie ze sobą. Odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, w zakresie informacji o pozyskiwaniu środków unijnych podkreślił, że wysłuchał wywiadu z Minister Hibner, która poinformowała, że w tym roku nie otrzymamy praktycznie żadnych środków unijnych. Powiedział, że sprawa opiniowania wniosków została upolityczniona. Wynika z tego, że od składu politycznego rady zależy czy wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie czy też nie. Mieczysław Umławski radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej w dniu 18 stycznia radni nie otrzymali załącznika do uchwały. Powiedział, że potraktował to spotkanie na Komisji, że będzie stworzony plan, do którego radni się ustosunkują. Ponadto powiedział, że w powiecie rawickim występuje bardzo dużo lasów i warto byłoby rozpatrzyć informację o nowych zalesieniach. Zaproponował, aby Komisja zajęła się problematyką łowiectwa. Poprosił radnego, Pana Włodzimierza Jędrkowiaka Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ujmowanie w przedstawianych przez niego informacjach aktualnych danych o cenach żywca wieprzowego. Zaproponował również dodanie punktu: Informacja o służbach weterynaryjnych i chorobach zakaźnych zwierząt. Poprosił o

12 przeniesienie punktu: Informacja o zawartościach azotanów glebach i wodach powiatu rawickiego z miesiąca grudnia na wrzesień. i azotynów w Krzysztof Synoracki radny powiedział, że punkt 1 planu pracy w miesiącu kwietniu: Spotkanie z naczelnikami wydziałów, kierownikami podległych jednostek, dyrektorami szkół i domów pomocy społecznej poświęcone projektom unijnym jest tożsamy z punktem 1 w miesiącu wrześniu. Zaproponował, aby temat ten został rozpatrzony w miesiącu kwietniu. Ireneusz Młynek radny powiedział, że uzgodnił z Panem Rudolfem Kołeczko Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że obie Komisje zaplanują wspólne posiedzenie wyjazdowe do DPS Pakówka. Adam Kołwa radny powiedział, że Komisje mają za zadanie nie kontrolę jednostek, a pomoc, zapoznanie się z problemami. Podkreślił, że to nie będzie kontrola. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady odnośnie planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej, Rolnictwa i Integracji Europejskiej powiedział, że nie może wypowiadać się w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji. Zaproponował, żeby przyjąć plan pracy zgodny z załącznikiem do uchwały z uwzględnieniem propozycji Pana Krzysztofa Synorackiego o wykreśleniu punktu 1 z miesiąca września. Ewentualne zmiany do planu pracy mogą zostać przyjęte na następnej sesji. Poinformował, że w planie pracy Komisji Spraw Społecznych w miesiącu marcu w punkcie 1 słowo opinią zostanie zastąpione słowem orzeczeniami. Następnie zapytał czy Panowie radni maja inne propozycje, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały Nr IV/38/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2007 rok uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Piotr Dubicki Przewodniczący Rady poprosił Panów Starostów o odpowiedź na interpelację Pana radnego Zbigniewa Rzepeckiego. Zdzisław Maćkowiak Starosta Rawicki poprosił o udzielenie odpowiedzi Panią Elżbietę Mikołajczak Skarbnika Powiatu. Elżbieta Mikołajczak Skarbnik Powiatu powiedziała, że Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty zł na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Zespolonego w Lesznie. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ustalając termin przekazania dotacji na 29 września 2006 r. Zarząd Województwa z uwagi na niezrealizowanie wydatku w ustalonym terminie zwrócił się do Zarządu Powiatu o aneksowanie porozumienia i w dniu 13 grudnia 2006 r. stosowny aneks został podpisany i ustalono nowy termin

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli:

OR. 0041-5/09. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. W sesji udział wzięli: OR. 0041-5/09 W sesji udział wzięli: Protokół nr XXX/2009 z XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 18 czerwca 2009 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. OR. 0041-6/10 W sesji udział wzięli: Protokół nr XLI/2010 z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 r. w Sali Posiedzeń Starostwa w Rawiczu o godz. 9.00. 1. Adam Bandura 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.5.2014 Protokół nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1.Adam Bandura

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00.

Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. OR. 0002.1.2013 Protokół nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.15.2013 Protokół nr XXXV/2013 z XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pismo w sprawie zwołania sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. OR. 0002.8.2011 Protokół nr VII/2011 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 27 maja 2011 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu o godz. 12 30. W sesji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu OR. 0002.11.2011 Protokół nr X/2011 z X sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 29 września 2011 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr XXXII/05 Z XXXII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 29 marca 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 26/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 26/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r. OR.II.0022.1.24.2015 PROTOKÓŁ NR 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. OR. 0002.9.2013 Protokół nr XXX/2013 z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 22 sierpnia 2013 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2008 z XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 30 października 2008 r. w Sali Portretowej w Rawiczu o godz. 9.

Protokół nr XXII/2008 z XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 30 października 2008 r. w Sali Portretowej w Rawiczu o godz. 9. OR. 0041-22/08 Protokół nr XXII/2008 z XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 30 października 2008 r. w Sali Portretowej w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2. Jan

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.17.2011 Protokół nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 180/2014

PROTOKÓŁ NR 180/2014 OR.II.0022.1.35.2014 PROTOKÓŁ NR 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo