5. Zarządzanie Własnością Intelektualną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Zarządzanie Własnością Intelektualną"

Transkrypt

1 5. Zarządzanie Własnością Intelektualną Wersja ucznia

2 1. Własność intelektualna (IP) 2. Zrozumieć Patentów 3. Proces Patentowy 4. Zrozumieć Znaki Towarowe 5. Zrozumieć Wzory Przemysłowe 6. Zrozumieć Prawa Autorskie 7. Inne Formy Własności Podsumowanie Rozdziału Pytania sprawdzające Wstęp Zarządzanie własnością intelektualną (IP) jest to ochrona i zarządzanie wartościowymi innowacjami i pomysłami. Wartość intelektualna przedsiębiorstwa może zaoferować klientom coś nowego i wyjątkowego, co pomoże odróżnić przedsiębiorstwo od konkurencji. Firma może również sprzedać lub licencjonować te prawa, zwiększając znacznie strumień przychodów. "Prawa własności intelektualnej są cenną wartością przedsiębiorstwa i dlatego należy je chronić przed ich naruszeniem, w przeciwnym razie ich wartość spadnie." Możesz być zaskoczony, jak wiele aspektów działalności firmy można chronić. Na przykład, jego nazwę i logo, projekty, wynalazki, dzieła twórczego i intelektualnego wysiłku lub znaki towarowe, które wyróżniają firmę, są to wszystko rodzaje własności intelektualnej. Niektóre prawa własności intelektualnej są automatycznie chronione przez prawo własności intelektualnej, ale są też inne rodzaje ochrony prawnej, o którą należy się ubiegać. Rozdział rozpocznie się od omówienia znaczenia własności intelektualnej i zdefiniowania, którą własność intelektualną należy chronić prawnie. W rozdziale zostaną opisane cztery główne formy własności intelektualnej: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe. W rozdziale zostanie również pokrótce przedstawiony temat umów o poufności i tajemnic handlowych. Cele nauki Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie: Zdefiniować pojęcie "własności intelektualnej" i wyjaśnić jego znaczenie Omówić cztery główne formy własności intelektualnej, a mianowicie patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe Określić dwie reguły definiując, czy dany fragment własności intelektualnej jest wart czasu i kosztów związanych z jego ochroną Opisać proces uzyskania patentu.

3 1. Własność intelektualna (IP) "Własność intelektualna jest dziedziną prawna, która reprezentuje właściwość Twojego umysłu i intelektu." Nazywa się to "własnością" intelektualną, ponieważ jest ona wytworem ludzkiej wyobraźni, kreatywności i pomysłowości. Zalicza się do niej: wynalazki, dzieła literackie i artystyczne, jak również symbole, nazwy, obrazy oraz wzory stosowane w biznesie. Własność intelektualna dzieli się na dwie kategorie: Wartość przemysłowa która obejmuje wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory przemysłowe i oznaczenia pochodzenia geograficznego; Prawa autorskie które obejmują dzieła literackie i artystyczne, takie jak: powieści, poezję i sztuki teatralne, filmy, utwory muzyczne, dzieła artystyczne, w tym: rysunki, obrazy, fotografie i rzeźby oraz projekty architektoniczne. Tabela 1: Kategorie z IP Zgodnie z prawem własności intelektualnej, posiadacz jednej z tych abstrakcyjnych "własności" ma pewne wyłączne prawa do twórczości, wiedzy zastrzeżonej lub wynalazku, które wchodzą w skład tych praw. Przepisy prawa istnieją, by sprzyjać twórczości i innowacyjności oraz chronić prawa osobów, które inwestują swój czas, energię i pieniądze w działalność twórczą. Maja one na celu ochronę wyłącznych praw twórców do owoców ich ciężkiej pracy i poświęconego czasu. Może to zapewnić przewagę firm konkurujących między sobą, ponadto światowy rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i z tego względu ochrona własności intelektualnej staje się kwestią bardzo istotną.

4 Niektóre z przyczyn zabezpieczania praw własności intelektualnej to: dostarczenie motywacji wynalazcom do tworzenia nowych wynalazków zapewnienie odpowiedniego uznania dla twórców i wynalazców zapewnienie nagrody materialnej za pracę twórczą zapewnienie dostępności oryginalnych i autentycznych produktów Proces ochrony własności intelektualnej może być długi i kosztowny, w zależności od obranej drogi. Dlatego ważne jest, aby ocenić wcześniej, czy zabezpieczenie tych praw jest warte wysiłku. Istnieją dwie podstawowe zasady dla określenia, czy warto podjąć się procesu ochrony własności intelektualnej dla danej wartości intelektualnej. Po pierwsze, powinieneś ustalić, czy własność intelektualna jest bezpośrednio związana z przewagą konkurencyjną firmy. Po drugie, powinieneś ustalić, czy własność intelektualna posiada wartość rynkową, a jeśli tak, należy określić, jaka jest to dokładnie wartość. Wtedy, możesz zgłosić swój wynalazek do ochrony celem np: ochrony go przed naruszeniem go przez inne osoby i ostatecznie uzyskanie ochrony sądowej zapewniajacej wyłączne prawo do korzystania, tworzenia, sprzedawania lub importowania Twojego wynalazku powstrzymania innych użytkowników od używania, tworzenia, sprzedaży lub importowania Twojego wynalazku bez Twojego pozwolenia otrzymywania tantiem poprzez udzielanie licencji wykorzystywania go poprzez alianse strategiczne zarabiania pieniędzy na jego sprzedaży.

5 Przykładem praw własności intelektualnej związanych z butelką piwa jest zdjęcie 1 przepis, metody wytwarzania (patent) Recipe, method of manufacture (Patent) kształt butelki (zarejestrowany kształt) Shape of bottle (Registered design) tekst na etykiecie, w reklamie (prawa autorskie) Text on label, in an advertisement (Copyright) nazwa handlowa "Red Cap" (znak towarowy) Trade name Red Cap (Trade mark) Rysunek 1: Prawa Własności Intelektualnej związane z butelką piwa Na podstawie tego widzimy, że czterema głównymi rodzajami własności intelektualnej są: patenty (ochrona, jak coś działa); zarejestrowane wzory (ochrona, jak coś wygląda); prawa autorskie (ochrona ekspresji idei) i znaki towarowe (ochrona marki). Następne podrozdziały objaśnią każdą z tych kategorii bardziej szczegółowo.

6 2. Zrozumieć Patentów "Patenty chronią, jak coś działa. Są one używane do ochrony wynalazków technologicznych, takich jak produkty lub procesy. " Patent jest prawnym monopolem przyznawanym przez rząd, który daje posiadaczowi patentu prawo do powstrzymania innych przed wytwarzaniem go, używaniem lub sprzedażą wynalazku. Zapewnia posiadaczowi patentu wyłączne prawo do wykorzystania wynalazku (np. do korzystania, sprzedaży lub importu) przez pewien określony czas (zwykle 20 lat). Patenty mogą być kupowane i sprzedawane, licencjonowane lub używane przez właściciela w całości lub tylko w części. "Istnieją trzy wymogi, które muszą być spełnione, aby patent został przyznany: wynalazek musi być nowy, musi sugerować krok wynalazczy i musi posiadać zdolność do przemysłowego zastosowania. " Nowość Wynalazek jest uznany za nowy, jeśli nie stanowi części obecnego stanu wiedzy. Istniejący obecnie stan wiedzy obejmuje wszystko udostępnione do publicznej wiadomości w dowolny sposób, w dowolnym miejscu na świecie, przed datą dokonania zgłoszenia patentowego. Obejmuje to również materiały udostępnione przez twórców aplikacji patentowej. Wszelkie pisemne lub ustne przekazanie osobom trzecim, z wyjątkiem pozycji "Non Disclosure Agreement" wpłynie na nowość wynalazku. Ustalając czy dany wynalazek można zliczyć do nowości jest to zalecane, aby sprawdzić istniejące publikacje i patenty. Zarówno europejskie i amerykańskie urzędy patentowe umożliwiają wyszukiwania online opublikowanych patentów i zgłoszeń patentowych. Etap wynalazczy Wynalazek jest uważany za posiadający krok wynalazczy, jeśli działanie wynalazku nie jest oczywiste dla specjalisty lub praktyka w tej dziedzinie techniki, który zna daną dziedzinę techniczną, do której zalicza się wynalazek. Innymi słowy, wynalazek powinien rozwiązywać problemy techniczne w sposób nieoczywisty. Zastosowanie przemysłowe Wynalazek musi być możliwy do stworzenia lub wykorzystania w określonej branży. Czysto teoretyczne wynalazki są poza zakresem ochrony patentowej.

7 3. Proces Patentowy Patent jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Dlatego twórca powinien opracować strategię patentową, która koncentruje się na aspektach handlowych i wymaganiach wynalazku oraz na jego potencjalnym zastosowaniu. Strategia patentowa powinna wziąć pod uwagę następujące kwestie: W jaki sposób wynalazek ma być wykorzystany? Jakie rynki będą korzystały z tego wynalazku? Jakie są rozmiary tych rynków? Gdzie znajdują się te rynki? Kim są główni konkurenci na rynku? Jak patent ma być skomercjalizowany? Jaka jest konkurencyjna technologia na tych rynkach? Czy istnieje już działający prototyp czy wynalazek na etapie pomysłu? Ile zasobów jest potrzebnych do wprowadzenia technologii na rynek? Strategia patentowa wpłynie na czas zgłoszenia patentu i określenie terytorium, na którym zostanie złożony wniosek. Poprzez określenie uprzednio potencjalnych zastosowań wynalazku, można napisać specyfikację patentową w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ochronę dla zamierzonego zastosowania wynalazku. Proces rozpoczyna się w momencie, gdy uważasz, że Twój wynalazek posiada zdolność patentową. Pierwszym krokiem jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu wiedzy lub najlepszych praktyk, aby upewnić się, że wynalazek będzie innowacją. Następnie należy zidentyfikować problem, który ma rozwiązywać wynalazek i jasno określić wyjątkowość wynalazku nad obecnymi rozwiązaniami. Ostatnim krokiem jest przygotowanie wniosku patentowego celem złożenia go w urzędzie patentowym. Pozostała część tego rozdziału omówi każdy z tych etapów bardziej szczegółowo.

8 1 2 Analiza stanu wiedzy: Musisz przeprowadzić kompleksowe wyszukiwanie celem określenia obecnego stanu wiedzy przed opracowaniem wniosku patentowego. Jest to wymagane aby ustalić, czy wynalazek jest nowy. Można korzystać z różnych wyszukiwarek internetowych takich jak Google, Science Direct, Europejski Urząd Patentowy i amerykański urząd patentowy, aby rozpocząć proces wyszukiwania. Ważne jest również, aby pamiętać, że wynalazcy ujawniają własne materiały (np. publikacje, prezentacje, strony internetowe itp.), które powinny również zostać poddane przeglądowi w ramach wyszukiwania. Identyfikacja problemu: następnym krokiem w procesie jest identyfikacja problemu, który wynalazek ma rozwiązać i opisanie, jak obecne wynalazki rozwiązują ten problem. Skorzystanie z podejścia rozwiązywania prolemów, pozwoli podkreślić innowacyjność wynalazku i określić jego korzyści w stosunku do obecnego stanu wiedzy. 3 4 Projekt patentu: Po zdefiniowaniu aktualnego poziomu stanu wiedzy i zdefiniowaniu innowacyjności wynalazku, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie procesu opracowywania wniosku patentowego. Opracowanie skutecznych wniosków patentowych wymaga nie tylko zrozumienia prawa patentowego, ale także znajomości technologii, które są opisane i zastrzeżone. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy wynajęcie rzecznika patentowego, który ma odpowiedniekwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Rzecznik patentowy przygotuje pierwszy projekt i umożliwi twórcy do niego wgląd celem zgłoszenia poprawek przed przygotowaniem ostatecznego wniosku do złożenia. Zgłoszenie patentu: wstępny wniosek jest zwykle składany, aby uzyskać "datę pierwszeństwa". Data pierwszeństwa jest ważną częścią procesu. Po złożeniu wstępnego wniosku, wnioskodawca ma rok, aby zaktualizować wniosek lub dodać coś do wniosku przed podjęciem decyzji, czy złożyć wniosek w innych krajach. Aktualizacje i uzupełnienia opisu, który dodaje się do wniosku w ciągu tych dwunastu miesięcy są uważane za część złożonego już pierwszego wniosku, a zatem wniosek posiada datę pierwszeństwa. Tabela 2: Etap procesu Patentowy kroku

9 W większości krajów, wnioski patentowe są publikowane około osiemnaście miesięcy po dacie pierwszeństwa. Wnioskodawca jest wówczas zobowiązany do złożenia prośby do Urzędu Patentowego celem merytorycznego zbadania patentu. Osoba reprezentująca wnioskodawcę może napisać do eksperta patentowego w celu zainicjowania tego działania. Badanie powinno skutkować uzgodnionym zestawem wniosków, na podstawie których egzaminator może zdecydować albo o dofinansowaniu albo o odrzuceniu wniosku patentowego. Procedura przyznawania wniosku może być kosztowna i czasochłonna. Należy również zauważyć, że dla patentu udzielonego przez Europejski Urząd Patentowy niezbędne jest zapewnienie tłumaczeń akceptowanych wniosków na inne języki urzędowe, takie jak francuski i niemiecki. Jeśli patent europejski ma być zatwierdzony w poszczególnych krajach europejskich, to często będzie wymagać tłumaczenia całego opisu i zastrzeżeń. Tak więc, koszty mogą być rzędu do Jednakże, często prawodawstwo dotyczące patentów dostarcza również możliwości odwrotnych do patentu jako pre-dotacji (tj. pre-akceptacja) lub post-dotacji. W konsekwencji, europejski patent może zostać zopiniowany negatywnie w ciągu dziewięciu miesięcy od jego przyznania. Skutkować to może ponownym otworzeniem całej procedury dotyczącej przynania patentu i określenia okresu na jaki ma być on przyznany.

10 4. Zrozumieć Znaki Towarowe "Znak towarowy to sposób, w jaki firma identyfikuje swoje produkty lub usługi i odróżnia je od towarów i usług świadczonych przez innych przedsiębiorców." Prawo dotyczące Znaków Towarowych z 1996 definiuje znak towarowy jako "jakiekolwiek oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, dzięki któremu odróżnia się towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw". Jest to narzędzie marketingowe, które pozwala konsumentom zidentyfikować i rozpoznać produkty i usługi oferowane przez danego przedsiębiorcę. Rysunek 5.2 przedstawia przykłady znaków towarowych. Rysunek 2: Przykłady Znaków Towarowych Znak towarowy musi być charakterystyczny i może składać się z wyrazów, nazw własnych, liczb, projektu, loga, trójwymiarowych kształtów lub opakowania dóbr. Znaki towarowe zapewniają wyłączne prawa celem zapobiegania użycia identycznych lub podobnych znaków na danym terytorium przez określony czas (zazwyczaj przez okres dziesięciu lat, ale można go nieskończenie wydłużać) dla identycznej lub podobnej usługi.

11 5. Zrozumieć Wzory Przemysłowe Prawo własności przemysłowej jest określone w rozporządzeniu Rady (Council regulation) dotyczącej Wzorów Wspólnotowych jako "wygląd całości lub części produktu, wynikający z cech, w szczególności, linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i / lub materiałów samego produktu i / lub jego ornamentacji ". "Z tej definicji można wywnioskować, że projekt produktu stanowi estetyczny i dekoracyjny charakter produktu." Cechy techniczne i funkcjonalne nie stanowią części projektu. Jego głównym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi konsumentów poprzez formę produktu jako bardziej atrakcyjną. Wzór przemysłowy musi być nowy, oryginalny i cieszyć się indywidualnym charakterem. Aby był nowy, projekt nie może zostać podany do publicznej wiadomości przed datą wniosku o rejestrację. Poprzez oryginalny, rozumiemy, że projekt musi być projektem jego autora, a nie pracą imitującą czyjąś pracę. Jego indywidualny charakter będzie oparty na wrażeniach konsumenta, kiedy zobaczy produkt. Jeśli jego wrażenie jest inne od poprzedniego wrażenia dotyczącego innego produktu, można stwierdzić, że produkt posiada indywidualny charakter. Niektóre kraje rozważają funkcjonalność produktu jako dodatkowe kryterium. Produkt musi być użyteczny, musi posiadać funkcję dla której został stworzony. Zarejestrowanie wzorów przemysłowych zapewni gwarancję ochrony przez pięć lat i jest ona odnawialna maksymalnie do dwudziestu pięciu lat.

12 6. Zrozumieć Prawa Autorskie Prawo autorskie chroni wiele różnych rodzajów prac: dzieła literackie (powieści, wiersze, opowiadania, itp.), utwory muzyczne (np. pieśni, libretto, etc), plastyczne (np. rysunki, obrazy, rzeźby itp), mapy i techniczne rysunki, prace fotograficzne (np. portrety, pejzaże), filmy, programy komputerowe, bazy danych, itp. Ochrona praw autorskich jest niezależna od jakości pracy i celu autora tej pracy. Aby korzystać z ochrony praw autorskich, praca musi spełnić dwa warunki: posiadać formę ekspresji i oryginalność. Formę ekspresji Przez formę ekspresji rozumiemy materializację lub cokolwiek co przybiera konkretną materialną formę. Może to być część choreografii, książka, płyta kompaktowa, program komputerowy, i tak dalej. Oryginalności Pojęcie oryginalności nie zostało zharmonizowane w Europie, z wyjątkiem baz danych i ochrony oprogramowania. W krajach kontynentalnych, praca jest oryginalna, jeśli jest oznaczona osobowością twórcy. To zakłada, że twórca odegrał kluczową rolę w określaniu formy swojego dzieła. Natomiast w Wielkiej Brytanii pojęcie oryginalności jest bardziej związane ze specjalnymi umiejętnościami lub pracą. W większości krajów świata nie istnieje system rejestracji praw autorskich, ale istnieje za to nieformalnie przez czas powstawania dzieła. Czas objęcia prawami autorskimi dotyczy życia twórcy i okresu 70 lat po jego śmierci (lub do 70 lat od daty publikacji, jeśli autor jest nieznany).

13 7. Inne Formy Własności intelektualnej Inne formy ochrony własności intelektualnej obejmują: umowy o poufności tajemnice handlowe Są one omówione szczegółowo poniżej. Umowy o poufności Ten typ umowy gwarantuje, że informacje, pomysły lub dane ujawnione przez jedną osobę drugiej pozostaną tajemnicą, zgodnie z warunkami umowy i nie będą przekazywane osobom trzecim. Umowa ta może zostać podpisana w wielu różnych sytuacjach, na przykład w stosunku umowy między pracodawcą a jego pracownikiem, dwiema osobami dzielącymi wspólny projekt lub osobami, które mają pomysł i szukają przedsiębiorstwa do jego rozwoju. Aby sporządzić umowę o poufności, należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Tajemnica handlowa Pojęcie "tajemnicy", odnosi się do czegoś, co nie jest powszechnie znane lub łatwo dostępne. Tajemnica trzyma czyjś pomysł w sekrecie przed konkurencją istniejącą na rynku. Tajemnica reprezentuje interes jej posiadacza, często w postaci przewagi konkurencyjnej w stosunku do konkurentów. Pomimo wielu dyskusji na ten temat, tajemnice handlowe nie podchodzą pod żadną ochronę praw własności intelektualnej. Mogą one być jednak objęte zakresem ochrony prawa cywilnego i nieuczciwej konkurencji. Tajemnice przemysłowe mogą też być chronione przez odpowiednie przepisy, w tym przepisy umowy o pracę lub za pomocą specjalnych klauzul poufności. Warto wspomnieć, że ochrona własności intelektualnej jest kwestią suwerennego prawa krajowego. Dlatego, rejestracja patentu tylko w jednym kraju chroni patent tylko w tym kraju. Nie istnieje jeszcze pojęcie międzynarodowej rejestracji patentu, która zapewnia międzypaństwową ochronę. Jednakże, istnieją pewne protokoły i traktaty, które mają na celu zapewnienie wspólnego zbioru wymaganych danych, który pomoże zmniejszyć formalności i koszty rejestracji w wielu krajach członkowskich UE.

14 Podsumowanie Rozdziału Własność intelektualna jest podzielona na dwie kategorie: własność przemysłową prawa autorskie Ten rozdział przedstawił zagadnienia związane z własnością intelektualną. Szczegółowo objaśnił, jak chronić swój pomysł i swój wynalazek. W rozdziale zdefiniowano i omówiono konkretne tematy odnoszące się do następujących rodzajów własności intelektualnej: patentów znaków towarowych wzorów przemysłowych praw autorskich W rozdziale opisano również inne formy ochrony własności intelektualnej, takie jak umowy o poufności i tajemnice handlowe. Niektóre z powodów, aby zabezpieczyć prawa własności intelektualnej to: aby zapewnić motywację wynalazcom w tworzeniu nowych innowacji w celu zapewnienia odpowiedniego uznania dla twórców i wynalazców aby zapewnić nagrodę materialną za pracę twórczą w celu zapewnienia dostępności autentycznych i oryginalnych produktów Istnieją dwie podstawowe zasady dla określenia, czy do realizacji ochrony własności intelektualnej dla danego składnika aktywów intelektualnych. Czy dana własność intelektualna daje firmie przewagę nad jej konkurencją? Czy wartość intelektualna posiada wartość rynkową, a jeśli tak, to jakiej wielkości? Dla patentu: (a) wynalazek musi być nowy, (b) musi oznaczać się posiadaniem etapu wynalazczego i (c) musi być zdolny do przemysłowego zastosowania. Kroki w ubieganiu się o przyznanie patentu: 1. Przejrzyj aktualny stan wiedzy 2. Zidentyfikuj problem, który Twój wynalazek rozwiązuje 3. Zdefiniuj wyższość i wyjątkowości wynalazku nad obecnymi rozwiązaniami techniki 4. Przygotuj wniosek do zgłoszenia patentu Znak towarowy to sposób, w jaki firma identyfikuje swoje produkty lub usługi i odróżnia je od towarów i usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Znak towarowy musi być charakterystyczny i może składać się ze słów, nazw osobowych, liter, cyfr, projektów, logo, trójwymiarowych kształtów lub opakowania towarów. Wzór przemysłowy stanowi estetyczny i dekoracyjny charakter produktu. Ochrona praw autorskich dotyczy formy ekspresji i oryginalności. Inne formy własności intelektualnej: umowy o poufności tajemnice handlowe

15 Pytania sprawdzające 1. Co to jest własność intelektualna? 2. Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest istotna dla nowych przedsięwzięć? 3. Jak można określić, czy dany kawałek własności intelektualnej jest wart czasu i kosztów związanych z jego ochroną. 4. Opisz proces uzyskania patentu.

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19

Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego :47:19 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego 2016-01-15 15:47:19 2 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego w kontekście wchodzenia polskich firm na rynek amerykański Firmy rozważające ekspansję

Bardziej szczegółowo

Bogumiła Warząchowska

Bogumiła Warząchowska Bogumiła Warząchowska Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka, (5 lipca 2012 roku)

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie

LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie 1. Kryterium 2. Kryterium 3. Kryterium Kryteria Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku: 1) objętego ochroną patentową albo 2) zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej 24.11.2015 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Ochrona własności intelektualnej 24.11.2015 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Ochrona własności intelektualnej 24.11.2015 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA nazwa podmiotu, usługi, logo, domena

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, WZORU UŻYTKOWEGO, WZORU PRZEMYSŁOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, WZORU UŻYTKOWEGO, WZORU PRZEMYSŁOWEGO REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, WZORU UŻYTKOWEGO, WZORU PRZEMYSŁOWEGO Niniejszym ogłoszony zostaje konkurs na najciekawszy projekt znaku towarowego, patentu, wzoru

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 2 We Francji do własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną oraz patenty, wynalazki, wzory, modele użytkowe, itp. Obok

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 2 Co do zasady w Uzbekistanie chronione są prawa własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Procedury związane z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii Katarzyna Bergier Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki Karolina H. Czarnecka Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź, 08.06.2015

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r.

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r. Program Patent Plus Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Ochrona własności przemysłowej. Najważniejsze korzyści - wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Ochrona własności przemysłowej Szkolenie UPRP 20 listopada, 2013 r., Warszawa Problem właściwej identyfikacji twórcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w jednostkach naukowych

Własność intelektualna w jednostkach naukowych Własność intelektualna w jednostkach naukowych Sprawne funkcjonowanie jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz konkurencyjności zależy nie tylko od ilości pieniędzy przeznaczanych na badania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r.

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Sz. P. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Do wiadomości: Izabela Banaś Zastępca Dyrektora w Zespole Badań i Rozwoju Kraków, 17 maja

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój Magazyn POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Magazyn Polska Chemia nr 1/2016 (2), czerwiec 2016 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego www.polskachemia.org.pl ISSN 2450-6923 Silny przemysł chemiczny to podstawa

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zasady prezentowania oceny potencjału rynkowego

Zasady prezentowania oceny potencjału rynkowego Zasady prezentowania oceny potencjału rynkowego Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Prezentowanie oceny Przykładowy szablon prezentacji kluczowych informacji i tez Prezentacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA WYNALAZKU TAJNEGO ELEMENTEM

INSTYTUCJA WYNALAZKU TAJNEGO ELEMENTEM INSTYTUCJA WYNALAZKU TAJNEGO ELEMENTEM SYSTEMU BEZPIECZEOSTWA NARODOWEGO dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP KONFERENCJA NAUKA-PRZEMYSŁ-OBRONNOŚD NAUKA I PRZEMYSŁ W MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Agnieszka Śnieżko Rzecznik patentowy Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Podstawowe pojęcia i procedury Cechy wynalazku podlegającego ochronie Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach SPIS TREŚCI WSTĘP STRONA 3 TERMINOLOGIA I PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA 4 ZALECENIA UFI STRONA 7 PRZYDATNE LINKI STRONA 8 WSTĘP Targi,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo