PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt reontu poieszczeń II kondygnacji ADRES INWESTYCJI : Budynek PCK, ul. Lianowskiego, działka nr 39/ obręb 6, 73- Stargard INWESTOR : Zachodniopoorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 63, Szczecin BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :. zł Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :. zł Słownie: zero i / zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze PRACE DEMONTAŻOWE KNNR 9 d Deontaż aparatów elektrycznych o asie do 2.5 kg KNNR 9 d. 5-7 Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka ontażowa KNNR 9 d Deontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub etalowych szt 6 szt KNNR 9 d Deontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych PRACE WEWNĘTRZNE 2. Instalacje elektryczne podstawowe 5 d.2. KNR d d d d d d d KNR 4-3 d KNR 4-3 d d Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe Rury winidurowe o śr.do 28 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Rury winidurowe o śr.do 28 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej 3.3*.*( ) Zaprawianie bruzd o szer. do Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 3 c w ścianach lub stropach z otw. gazobetonu 22 otw Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 6 d Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 5 c w ścianach lub stropach z gazobetonu otw. 5 otw d d d d d d d d d d d d d d Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 8 o 4 wylotach.. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.. Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany 2*( ) Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x4 W - Oprawa typu "M2" Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 3 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x4 W - Oprawa typu "M3" d d d d d d d d d d d d d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "A2" Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "A3".. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "E" Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "E2".. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 5 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez zabetonowanie.. Aparaty elektryczne o asie do 5 kg ontaż szyny ekwipotencialnej Badania i poiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy poiar).. Badania i poiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny poiar) Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (poiar poiar pierwszy) poiar.. Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (każdy następny poiar poiar) 9 poiar Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (poiar poiar pierwszy) poiar.. Badania i poiary instalacji uzieiającej (pierwszy poiar).. Badania i poiary instalacji uzieiającej (każdy następny poiar) Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

5 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt PRACE DEMONTAŻOWE KNNR 9 Deontaż aparatów elektrycznych o asie do d kg obiar = 5. * robocizna.36r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 2 KNNR 9 Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka d. 5-7 ontażowa obiar = 2. * robocizna.22r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 3 KNNR 9 Deontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych szt d uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub etalowych obiar = 6. szt * robocizna.48r-g/szt r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 4 KNNR 9 Deontaż gniazd instalacyjnych wtykowych d nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych obiar = 25. * robocizna.73r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. Słownie: zero i / zł PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) Zysk [Z].4% od (R+S+Kp(R+S)) Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) PRACE DEMONTAŻOWE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 PRACE WEWNĘTRZNE 2. Instalacje elektryczne podstawowe 5 KNR 4-3 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów d.2. - wtynkowych w cegle obiar = 76. * robocizna.798r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 6 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył d do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 3. * robocizna.546r-g/ r-g * przewód typu LYżo / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 7 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 396. * robocizna.546r-g/ r-g * przewód typu YDY 3x, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 8 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 46. * robocizna.546r-g/ r-g * przewód typu YDY 4x, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 9 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 84. * robocizna.546r-g/ 2* przewód typu YDY 5x,52.4/ r-g Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył d do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 22. * robocizna.546r-g/ r-g * przewód typu YDY 3x2, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. d Rury winidurowe o śr.do 28 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie obiar = 5. * robocizna.2r-g/ r-g.8.. 2* rura osłonowa RL-28 - lub równoważna / 3* złączki szt szt/ 4* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 2 d Rury winidurowe o śr.do 28 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie obiar = 3. * robocizna.2r-g/ r-g * rura osłonowa RL-22 - lub równoważna / 3* złączki szt szt/ 4* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 3 d.2. KNR Ręczne przygotowanie zaprawy ceentowowapiennej obiar = * robocizna 4.3r-g/ 3 r-g t * ceent portlandzki zwykły bez dodatków 35.9t/ 3 3* piasek. 3 / 3 4* ciasto wapienne (wapno gaszone).6 3 / 3 5* ateriały poocnicze 4%(od M) % 4... Raze koszty bezpośrednie: Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt Raze z narzutai:. 4 KNR 4-3 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 d obiar = 746. * robocizna.35r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 5 Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 3 otw. d c w ścianach lub stropach z gazobetonu obiar = 22. otw. * robocizna.r-g/otw. r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 6 Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 5 otw. d c w ścianach lub stropach z gazobetonu obiar = 5. otw. * robocizna.73r-g/otw. r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 7 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o d śr.do 6 obiar = 3. * robocizna.84r-g/ r-g * puszki izolacyjne podtynkowe 6 szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 8 d Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 8 o 4 wylotach obiar =. * robocizna.495r-g/ r-g * puszki izolacyjne podtynkowe 8 szt szt/ 3* zaciski izolacyjne skrętne szt szt/ 4* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 9 d Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obiar = 3. * robocizna.58r-g/ r-g Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* wyłącznik pojędynczy IP44 szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 2 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce d instalacyjnej obiar = 3. * robocizna.89r-g/ r-g * wyłącznik świecznikowy IP2x szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 2 d Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obiar = 3. * robocizna.89r-g/ r-g * wyłącznik świecznikowy IP44 szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 22 d Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obiar = 2. * robocizna.89r-g/ r-g * wyłącznik schodowy IP2x szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 23 d Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obiar =. * robocizna.89r-g/ r-g * wyłącznik krzyżowy IP2x szt.2...2szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 24 d Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obiar = Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt * robocizna.89r-g/ r-g * wyłącznik schodowy podwójny IP2x szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 25 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do obiar = 4. * robocizna.34r-g/ r-g * gniazdo 2x23V z/u 6A IP2x szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 26 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do obiar = 2. * robocizna.34r-g/ r-g * gniazdo x23v z/u 6A IP2x szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 27 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do A i przekroju przewodów do obiar = 4. * robocizna.34r-g/ r-g * gniazdo x23v z/u 6A IP44 szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 28 d Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany obiar = 8. * robocizna.9r-g/ r-g Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* kołki rozporowe plastykowe fi / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 29 Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg d obiar = 3. * robocizna.63r-g/ r-g * wentylator łazienkowy EDM-6 / 3... Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - d świetlówkowa do 2x4 W - Oprawa typu "M2" obiar = 6. * robocizna.74r-g/ r-g * oprawa typu M2 - kopletna oprawa LED L, Pi=37W, zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 3 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x4 W - Oprawa typu "M3" obiar = 6. * robocizna.74r-g/ r-g * oprawa typu M3 - kopletna oprawa LED L, Pi=43W, zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 32 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "A2" obiar = 5. * robocizna.47r-g/ r-g * oprawa typu A2 - kopletna oprawa LED L, Pi=7W, zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. - - Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 33 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych d żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "A3" obiar =. * robocizna.47r-g/ r-g * oprawa typu A3 - kopletna oprawa LED-... 3L, Pi=25W, zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 34 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "E" obiar = 9. * robocizna.86r-g/ r-g * oprawa ewakuacyjna typu E - Area typu LED, 9... zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 35 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, copact - Oprawa typu "E2" obiar =. * robocizna.86r-g/ r-g * oprawa ewakuacyjna typu E2 - Route typu LED,... zgodna z dokuentacją techniczną / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 36 d Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 5 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez zabetonowanie obiar =. * robocizna 2.8r-g/ r-g * kopletna tablica bezpiecznikowa TR5 (wyłacznie wyposażenie tablicy - aparaty zgodne z dokuentacją techniczną) /... Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 37 Aparaty elektryczne o asie do 5 kg d ontaż szyny ekwipotencialnej obiar = Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt * robocizna.75r-g/ r-g * szyna połaczeń wyrównawczych głównych MZPW typu PAS 7RK-UP prod. DEHN - lub równoważna szt/ szt 3... Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 38 Badania i poiary instalacji skuteczności zerowania d (pierwszy poiar) obiar =. * robocizna.5r-g/ r-g.5.. Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 39 Badania i poiary instalacji skuteczności zerowania d (każdy następny poiar) obiar = 2. * robocizna.63r-g/poiar r-g.63.. Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 4 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (każdy następny poiar) obiar = 9. poiar * robocizna.42r-g/poiar r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 42 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (poiar pierwszy) obiar =. poiar * robocizna.83r-g/poiar r-g.83.. Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 43 d * robocizna.28r-g/ r-g Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 4 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (poiar pierwszy) poiar obiar =. poiar poiar poiar Badania i poiary instalacji uzieiającej (pierwszy poiar) obiar =. * robocizna.24r-g/ r-g.24.. Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. 44 Badania i poiary instalacji uzieiającej (każdy d następny poiar) obiar = Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt * robocizna.56r-g/ r-g.68.. Raze koszty bezpośrednie: Raze z narzutai:. Słownie: zero i / zł PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) Zysk [Z].4% od (R+S+Kp(R+S)) Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) Instalacje elektryczne podstawowe Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i / zł PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) Zysk [Z].4% od (R+S+Kp(R+S)) Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) PRACE WEWNĘTRZNE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i / zł PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) Zysk [Z].4% od (R+S+Kp(R+S)) Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

15 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena Wartość. robocizna r-g Słownie: zero i / zł Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

16 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa J Iloś ć. ceent portlandzki zwykły bez dodatków 35 t ciasto wapienne (wapno gaszone) gniazdo x23v z/u 6A IP2x szt gniazdo x23v z/u 6A IP44 szt gniazdo 2x23V z/u 6A IP2x szt kołki rozporowe plastykowe fi-8 szt kopletna tablica bezpiecznikowa TR5 (wyłacznie wyposażenie szt. tablicy - aparaty zgodne z dokuentacją tech-. niczną) 8. oprawa ewakuacyjna typu E - Area typu LED, zgodna z szt 9. dokuentacją techniczną. 9. oprawa ewakuacyjna typu E2 - Route typu LED, zgodna szt. z dokuentacją techniczną.. oprawa typu A2 - kopletna oprawa LED-2L, Pi= szt 5. 7W, zgodna z dokuentacją techniczną.. oprawa typu A3 - kopletna oprawa LED-3L, Pi= szt. 25W, zgodna z dokuentacją techniczną. 2. oprawa typu M2 - kopletna oprawa LED-44L, Pi= szt 6. 37W, zgodna z dokuentacją techniczną. 3. oprawa typu M3 - kopletna oprawa LED-52L, Pi= szt 6. 43W, zgodna z dokuentacją techniczną. 4. piasek przewód typu LYżo przewód typu YDY 3x, przewód typu YDY 3x2, przewód typu YDY 4x, przewód typu YDY 5x, puszki izolacyjne podtynkowe 6 szt puszki izolacyjne podtynkowe 8 szt rura osłonowa RL-22 - lub równoważna rura osłonowa RL-28 - lub równoważna szyna połaczeń wyrównawczych głównych MZPW typu szt 3. PAS 7RK-UP prod. DEHN - lub równoważna 25. wentylator łazienkowy EDM-6 szt wyłącznik krzyżowy IP2x szt wyłącznik pojędynczy IP44 szt wyłącznik schodowy IP2x szt wyłącznik schodowy podwójny IP2x szt wyłącznik świecznikowy IP2x szt wyłącznik świecznikowy IP44 szt zaciski izolacyjne skrętne szt złączki szt.48 Il inw. Il wyk Cena ateriały poocnicze zł. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Raba t a ks y alny Raba t zastosowany Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

17 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Słownie: zero i / zł Nazwa J Iloś ć Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Raba t a ks y alny Raba t zastosowany Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

18 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena Wartość Słownie: zero i / zł Nora STD Wersja 4.4a Nr seryjny: 35 Użytkownik: Sebastian Nowak

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont i adaptacja poieszczeń IV kondygnacji i części parteru dla potrzeb Środowiskowego Dziennego Dou Poocy typu AiC dla osób z zaburzeniai psychicznyi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 43 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIE- GO W TORUNIU ADRES INWESTYCJI : 87-100

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13 Fira Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny - instalacja elektryczna w łazience ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Aktualizacja projektu wykonawczego w zakresie aranżacji holu łącznika wraz z wejście

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014 Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szatni na zapleczu stadionu na terenie OSiR w dzielnicy Ursus - instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki "ELDRUCIK" Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki ELDRUCIK Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Autoatyki "ELDRUCIK" 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment dbprojekt Pracownia Projektowa Dariusz Brożek ul. Sypatyczna 12/6, 80 176 Gdańsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy reontu węzłów sanitarnych w budynku główny Dou Poocy Społecznej - segent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPELTRIN Paweł Szponar ul. Grunwaldzka 37/7, 11-040 Dobre Miasto PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont oraz przebudowa lokalu ieszkalnego nr 5 przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie ADRES INWESTYCJI : Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Łódzkiej Galerii Sztuki ADRES INWESTYCJI : Łódx, ul. Piotrkowska 113

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.grudziądzka 2/6 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO- DARCZ WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Rektoratu- ETAP II budynek ZUT w Szczecinie przy al. Piastów 17 budowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /18 chodniopomorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17

Znak sprawy ZUT/ATT/ /18 chodniopomorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 Za- Tech- Znak sprawy ZUT/ATT/231-795/18 chodniopoorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont sali 204 na Wydziale Elektryczny ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU "MIELNICZYN" tel Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9

PRZEDMIAR. USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU MIELNICZYN tel Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9 USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU "MIELNICZYN" tel. 603-497-826 59-630 Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9 arek@ielniczyn.pl www.ielniczyn.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50711000-2 Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45111300-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar =

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar = WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. ul. 17 Stycznia 13 06-400 Ciechanów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowany Szpital w Pułtusku -Portiernia INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PUŁTUSK

Bardziej szczegółowo

SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NAZWA INWESTYCJI : XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO ADRES INWESTYCJI : UL. DRZYMAŁY 4/6 60-613 POZNAŃ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont klatki schodowej prawej ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Pułaskiego 10 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Wydziału TiICh lab. 241-243,242-244 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 22 W

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja poieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wkielcach ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH gr inż. Andrzej Zawadzki ul. Podleśna 30 58-500 Jelenia Góra PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 CPV NAZWA INWESTYCJI : "REMONT TOALET W BUDYNKU SZKOŁY POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KODY CPV : , : CZERWIEC Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : 2014 NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT KODY CPV : , : CZERWIEC Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : 2014 NARZUTY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI ADRES INWESTYCJI : OTWOCK UL. MAJOWA 17/19 INWESTOR : POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ADRES INWESTORA : OTWOCK UL. MAJOWA 17/19

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 139 INWESTOR : Do Lekarza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części poieszczeń w budynku po były ognisku pracy pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Dytrych (Instalacje elektryczne) DATA OPRACOWANIA : VI.2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Dytrych (Instalacje elektryczne) DATA OPRACOWANIA : VI.2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Usługi Projektowe Marcin Dytrych ul. Wyspiańskiego 14, 98-200 Sieradz KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA KUCHNIĘ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Burzawa DATA OPRACOWANIA : Wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Burzawa DATA OPRACOWANIA : Wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali ginastycznej ADRES INWESTYCJI : ul Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski INWESTOR : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ADRES INWESTORA : ul Parkowa 9, 59-600

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. ASzWoj DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

OBMIAR. ASzWoj DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ASzWoj NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Bud nr 60 INWESTOR : Akadeia Sztuki Wojennej ADRES INWESTORA : Al.Gen. Chróściela 103 BRANŻA : Elektryczna DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR

Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ... KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCEŃ PIW- NICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 20 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU DO PRZEPISÓW PPOŻ ADRES INWESTYCJI : 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY i prof.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź, ul. Narwrot 114. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź, ul. Narwrot 114. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-buar Sp. z o.o. 90-029 Łódź, ul. Narwrot 114 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekounikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Kail Kryger ul Grota Roweckiego 35/1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo INWESTOR : WSPL ZOZ ADRES INWESTORA : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D ADRES INWESTYCJI : Poznań, Szaarzewskiego 89 INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Raze Tablice bezpiecznikowe, wewnętrzne linie zasilające Wykucie wnęk o głębokości do / ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej - ZK- 0. 0.0 5 7 9 0 0707-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH 05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH NA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIARY

KOSZTORYS - PRZEDMIARY KOSZTORYS - PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 33 SZCZECIN ul. ŚCIEGIENNEGO 62-65 INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL. SZPITALNA 18 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I

PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I Elektrobau Mariusz Piątkowski ul. Kwiatowa d/9, 7-05 Szczecin PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne 500- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krasowski DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krasowski DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą koputerową i szatnią w budynku Zespołu Szkół Technicznych i. Gen. Władysława Andersa w Białystoku. ETAP -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Tadeusz Lis Ostrołęka ul Wesoła 6

PRZEDMIAR ROBÓT. Tadeusz Lis Ostrołęka ul Wesoła 6 Tadeusz Lis 7-41 Ostrołęka ul Wesoła 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453111-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 453112-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w pomieszczeniach archiwum

KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w pomieszczeniach archiwum KWP Łódź ul. Lutoierska 108,112 KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w poieszczeniach archiwu NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w poieszczeniach archiwu ADRES INWESTYCJI : KPP Pabianice ul. Żeroskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Szczecin al.piastów 17. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE

PRZEDMIAR Szczecin al.piastów 17. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku DS - 3 w zakresie instalacji elekktrycznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - PIĘTRO II

PRZEDMIAR - PIĘTRO II Elektrobau Mariusz Piątkowski ul. Kwiatowa d/9, 7-05 Szczecin PRZEDMIAR - PIĘTRO II Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne 500- Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny; ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radosko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316000-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w kuchni. ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w kuchni. ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA : Poznań ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przediar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń agazynowych ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna; Kościan INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Damroki 36/6

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Damroki 36/6 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH gr inż BARBARA SZYFER 80-177 Gdańsk, ul Daroki 36/6 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "Projekt reontu budynku ginnego wielorodzinnego przy ul Kopernika 8 w Gdańsku" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE WNETRZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM - Mieszkanie Borówkowa 13/10 ADRES INWESTYCJI : POLKOWICE, UL BORÓWKOWA 13 INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Elektrycznych Ostrów Maz, Ul, Lubiejewska 2b/21. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Sadłowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień.

Zakład Usług Elektrycznych Ostrów Maz, Ul, Lubiejewska 2b/21. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Sadłowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień. Zakład Usług Elektrycznych 07-300 Ostrów Maz, Ul, ubiejewska 2b/2 Kosztorys na roboty elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Ginnego Ośrodka Kultury w Klebowie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ADRES INWESTYCJI : Kruszew dz. nr 149, g. Pniewy INWESTOR : Wójt

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ELPRO ARKADIUSZ ADAMÓW ul. POGODNA 6A, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne Przedmiar_Robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

18 KNNR 5. 1 szt RAZEM Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie

18 KNNR 5. 1 szt RAZEM Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie 1 Wyiana wewnętrznej linii zasilającej,zestawów poiarowo-rozdzielczych,i wyłącznika głównego. 1 KNNR 5 d.1 0406-01 Aparaty elektryczne o asie do 2,5kg 1 1.000 2 KNNR 5 d.1 1207-13 3 KNNR 5 d.1 0102-04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Jaworski DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Jaworski DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316000-5 Instalowanie systeów oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPO- ŁECZNYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEIA ŚWIETLICY I PIĘTRO ADRES INWESTYCJI : SKARŻYSKO KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32

PRZEDMIAR ROBÓT. PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kaziierz Halicki 71-133 SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - remont instalacji elektrycznej w Domu Studenckim

Przedmiar robót - remont instalacji elektrycznej w Domu Studenckim Pracownia projektowa gr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 7-00 Racibórz Przediar robót - reont instalacji elektrycznej w Dou Studencki DS ADRES INWESTYCJI : Katowice Ligota, ul. Studencka 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/ NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA URZĘDU GMINY W RZGOWIE- BUDYNEK ISTNIEJĄCY - INSTALA- CJE ELEKTRYCZNE - I PIETRO ADRES

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/ NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA URZĘDU GMINY W RZGOWIE- BUDYNEK ISTNIEJĄCY - INSTALA- CJE ELEKTRYCZNE - I PIETRO ADRES KOSZTORYS PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/ NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA URZĘDU GMINY W RZGOWIE- BUDYNEK ISTNIEJĄCY - INSTALA- CJE ELEKTRYCZNE - I PIETRO ADRES INWESTYCJI : Rzgów Plac 500-lecia nr 22 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Ce iaoiński Tomaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. Stawka roboczogodziny. 0.

Ce iaoiński Tomaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. Stawka roboczogodziny. 0. 97-200 Toaszów Maz. ul. Grunwaldzka 32 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA Stawka roboczogodziny KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacje elektryczne 97-200 Toaszów Mazowiecki ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GETRONIK Olsztyn ul.reymonta 39/4

PRZEDMIAR ROBÓT. GETRONIK Olsztyn ul.reymonta 39/4 GETRONIK Olyn ul.reyonta 39/4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i reont części biurowej budynku agazynowego. Budynek nr 15 Olyn ul.saperska 1 ADRES INWESTYCJI : Olyn ul.saperska 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja ieszkania usaodzielnienia ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Jagielońska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Owocowa 4 4 INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Demontaże 1. r-g szt. r-g szt % szt. r-g szt % 2.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Demontaże 1. r-g szt. r-g szt % szt. r-g szt % 2. 1 Deontaże 1 Deontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl d.1 kalk. własna przediar = 1.00 kpl 35r-g/kpl 2 Koryta 2 KNNR 5 d.2 1201-04 0.0611r-g/ Osadzenie w podłożu kołków etalowych kotwiących M10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Dryk DATA OPRACOWANIA : Grudzien Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Dryk DATA OPRACOWANIA : Grudzien Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Wsparcia Dziennego - instalacje elektryczne i teletechniczne ADRES INWESTYCJI : 00-1 Warszawa ul. Stara INWESTOR : Centru Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Antoszczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Kabziński DATA OPRACOWANIA : 23 czerwca Poziom cen : 2 kw.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Antoszczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Kabziński DATA OPRACOWANIA : 23 czerwca Poziom cen : 2 kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku OSP w iejscowości Żar wraz z Teroodernizacją ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 533, 532/6 obręb 12 Żar g. Kluki INWESTOR : Gina Kluki ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P Przediar - cz. elektryczna.kst Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewnętrzne linie zasilające CPV 45311000-0 1 KNNR 5 d.1 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w do RP0 10 10.000 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo SPERZUPL Piotr Sperzyński ul Narutowicza 22a, 05-120 Legionowo ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314310-7 Układanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krasowski DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krasowski DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą koputerową i szatnią w budynku Zespołu Szkół Technicznych i. Gen. Władysława Andersa w Białystoku. ETAP -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana sufitów podwieszanych w holach na parterze i pierwszy piętrze budynku szpitalnego 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Saodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie ADRES INWESTYCJI : Grębków INWESTOR : GMINA GRĘBKÓW\ ADRES INWESTORA : 0-0 Grębków, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3 Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki 97-360 Kaieńsk ul Słoneczna 3 NAZWA INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA ADRES INWESTYCJI : ALEKSANDRÓW INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : KAMIEŃSK UL WIELUŃSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. NIP 692-22-75-837 59-300 LUBIN ul.kościuszki 7 tel. 785/177-880, ail: anaarzec@vp.pl NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 59-300 LUBIN ul.1-go Maja

Bardziej szczegółowo

ARCHIGRAF MICHAŁ BRUTKOWSKI Warszawa ul. Jana Rosoła 58/113. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : 11.

ARCHIGRAF MICHAŁ BRUTKOWSKI Warszawa ul. Jana Rosoła 58/113. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : 11. ARCHIGRAF MICHAŁ BRUTKOWSKI Warszawa ul. Jana Rosoła 58/113 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ w DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Kickiego 9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku gospodarczego na terenie działki nr 116 w obrębie 70503. ul. Lipińskiej 2 w Warszawie ADRES INWESTYCJI : Ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze I etap 1 Etap I 1.1 Roboty deontażowe 1 d.1.1 KNNR 9 0201-06 2 KNNR 9 d.1.1 0201-08 3 KNNR 9 d.1.1 0203-05 4 KNNR 9 d.1.1 0203-06 5 KNNR 9 d.1.1 0301-03 6

Bardziej szczegółowo