Kolektory w domu jednorodzinnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektory w domu jednorodzinnym"

Transkrypt

1 Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji źdtacje na klektry słneczne źtrwałść instalacji i warunki gwarancji

2 O pradniku O pradniku Szanwni Państw Pradnik jaki ddajemy w Państwa ręce, ma na celu przekazanie zarówn pdstawwych, jak i bardziej zaawanswanych infrmacji z zakresu dbru, funkcjnwania i bsługi instalacji slarnych. Bazując na blisk 5-letnim dświadczeniu na rynku krajwym i zagranicznym, staramy się przekazywać infrmacje sprawdzne w praktycznym działaniu raz ptwierdzne w niezależnych pracach śrdków badawcz-rzwjwych, uznanych na rynku eurpejskim, jak m.in. AEE Intec (Austria), SPF Rapperswil (Szwajcaria), IZT Berlin i ITW Stuttgart (Niemcy). Mamy nadzieję, że pracwanie pmże Państwu w wybrze dpwiednieg d ptrzeb rzwiązania techniczneg, a także ułatwi rzmwę ze specjalistami branży już na etapie planwania inwestycji związanej z zastswaniem instalacji slarnej.

3 Spis treści Spis treści 1. Klektry słneczne - Budwa, działanie, kryteria wybru Tradycje w budwie klektrów słnecznych firmy Hewalex... Energia Prmieniwania Słneczneg w szczegółach... 3 Budwa i parametry płaskieg klektra słneczneg... 4 Budwa próżniweg klektra słneczneg KSR Klektr płaski czy próżniwy?... 6 Praca klektrów płaskich i próżniwych w kresie zimwym... 7 Wybór płaskieg klektra słneczneg ze względu na rdzaj absrbera... 8 Rdzaje warstw absrbujących prmieniwanie słneczne Kmpnenty instalacji slarnych Pdgrzewacze pjemnściwe wdy użytkwej Pdgrzewacze uniwersalne dla -systemwych instalacji slarnych Zespół Pmpw-Sterwniczy ZPS w instalacji slarnej... 1 Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Efekty zastswania Instalacji slarnej Efekty pracy instalacji slarnej Optymalny dbór instacji slarnej Opłacalnść zastswania instalacji slarnej Instalacja slarna, a pszanwanie śrdwiska naturalneg Zakup instalacji slarnej Jaki zestaw slarny wybrać?... 0 W jaki spsób mżna zakupić instalację slarną?... 1 Trwałść urządzeń, warunki gwarancji... Dtacje na zakup instalacji slarnej... 3 Przykłady realizacji - zabudwy klektrów słnecznych... 4 Firma Hewalex w Internecie Wskazówki dla dbru instalacji slarnej Warunki zabudwy klektrów słnecznych Pdstawwe wskazówki dbru instalacji slarnej

4 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru 1. KOLEKTORY SŁONECZNE BUDOWA, DZIAŁANIE, KRYTERIA WYBORU Tradycje w budwie klektrów słnecznych firmy Hewalex Rzwój firmy Hewalex zapczątkwany blisk 5 lat, związany był z ppularyzacją wykrzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Długletnie dświadczenie raz stałe dsknalenie prduktów, także dzięki pzyskiwaniu infrmacji d użytkwników i wyknawców, pzwala ferwać sprawdzne w praktyce rzwiązania. Klektry słneczne pddawane są trudnym warunkm pracy. Pierwsze z wytwarzanych przez firmę Hewalex pracują d dnia dzisiejszeg, stanwiąc ptwierdzenie najwyższych standardów jakściwych. lata 90-te Pstęp przez Innwacje 013 Dsknałść przez Pstęp Firma Hewalex w faktach: Blisk 5-letnie dświadczenie prdukcyjne Kadra 150 wysk wykwalifikwanych pracwników i pzycja człweg prducenta na rynku krajwym Obecnść na 40 rynkach zagranicznych ptwierdzająca wyskie standardy techniczne prduktów Własne zaplecze rzwjw-badawcze i knstrukcyjne, także dla realizacji nietypwych prjektów System Zarządzania Jakścią wg ISO 9001, wyróżnienia raz nagrdy ptwierdzające jakść prduktów raz usług Współpraca z uznanymi na rynku firmami wyknawczymi, prjektwymi i handlwymi Udział w prjekcie GREENEVO wspierającym rzwój plskich innwacyjnych przedsiębirstw na rynkach zagranicznych Dbałść Klienta pełnwartściwa chrna gwarancyjna - d 11 lat na klektry słneczne w Prgramie Przedłużenia Gwarancji

5 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Energia Prmieniwania Słneczneg w szczegółach Odnawialne Źródła Energii wykrzystują w każdym przypadku Energię Prmieniwania Słneczneg (w skrócie EPS). W bezpśredni spsób i z najwyższą sprawnścią wykrzystują ją klektry słneczne, przetwarzając ją na ciepł użytkwe. Energia EPS stanwi grmny ptencjał, jej rczna ilść dcierająca d pwierzchni Plski, przekracza kł 300 razy rczne ptrzeby energetyczne kraju. Prmieniwanie słneczne całkwite (W/m ) Zależy ściśle d pry rku i dnia raz wielu zmiennych w czasie czynników, jak przede wszystkim zachmurzenie nieba. Z racji znacznych wahań, nie jest t ważny parametr dla dbru wielkści instalacji slarnej. Klektr słneczny jest w stanie chwilw wykrzystać w praktyce maksymalnie d 60 70% energii EPS. W warunkach Plski 80% rcznej energii EPS dciera d pwierzchni w kresie tzw. pry ciepłej d kwietnia d września. Jest t najkrzystniejszy kres dla pracy instalacji slarnej, ale także w pzstałych miesiącach, mżliwe jest częściwe pkrywanie ptrzeb ciepła, np. dla pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej i tym samym bniżenie zużycia energii knwencjnalnej W/m 700 W/m 300 W/m Glbalne nasłnecznienie (kwh/m rk) Jest najważniejszym parametrem pisującym energię EPS, pnieważ kreśla ile dciera jej w kresie pełneg rku w danym miejscu Ziemi. Dzięki temu wiadm jaki jest ptencjał energii EPS i jaką część rcznych ptrzeb ciepła jest w stanie pkryć instalacja slarna. 50 W/m W Plsce nasłnecznienie wynsi przeciętnie 1000 kwh/m rk, c jest równważne z energią pwstałą ze 100 litrów leju 3 pałweg lub 100 m gazu ziemneg. 100 l 3

6 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Budwa i parametry płaskieg klektra słneczneg Klektry słneczne firmy Hewalex wykrzystują jak przykrycie szkł strukturyzwane w najwyższej klasie U1 przepuszczalnści prmieniwania słneczneg. Standardem jest układ harfwy rurwania absrbera. Absrber mże być wyknany w całści z miedzi, w płączeniu aluminium z miedzią, bądź też w całści z aluminium. Obudwa wyknana z aluminium zapewnia wyską sztywnść i dprnść na działanie warunków zewnętrznych. Izlacja cieplna dna i ścianek budwy, zmniejsza d minimum straty cieplne d tczenia. Sprawnść pracy klektra słneczneg Certyfikaty Slar Keymark (dstępne na strnie slarkeymark.rg) pisują parametry klektra słneczneg kreślne w badaniach labratryjnych: źsprawnść ptyczna h wskazująca na maksymalną ilść 0 prmieniwania słneczneg jaka mże dtrzeć i być przyjęta przez absrber. źwspółczynniki strat ciepła a, a 1 Na pdstawie pwyższych parametrów, wyknuje się wykres charakterystyki sprawnści klektra, c pzwala dczytać wydajnść cieplną w różnych warunkach pracy (więcej na slarblg.pl). Wydajnść cieplna klektra słneczneg (W/m ) płyta absrbera rurwanie absrbera budwa izlacja bczna budwy izlacja dna budwy weln szklany szkł strukturyzwane prfil mcujący z uszczelnieniem Wydajnść klektra nie jest parametrem isttnym dla dbru instalacji slarnej. Jest na silnie zmienna w czasie, w zależnści d pgdy, temperatury rbczej absrbera i innych czynników. Wydajnść cieplna klektra słneczneg w idealnych warunkach pełneg nasłnecznienia (1000 W/m ) mże sięgać maksymalnie W/m. Realnie jednak wydajnść cieplna klektra nie przekracza chwilw W/m. 4

7 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Budwa próżniweg klektra słneczneg KSR10 Jeżeli użytkwnik preferuje wybór klektra próżniweg, t należy wybrać taki, który zapewnia zdecydwanie wyższą sprawnść w prównaniu d klektrów płaskich. Klektr KSR10 ddatkw jak jedyny na rynku psiada knstrukcję dlnych przyłączy, dzięki czemu zapewnina jest pełna chrna przed przegrzewaniem swbdny wypływ gliklu w pczątkwej fazie stanu stagnacji. Bezpśredni przepływ gliklu zapewnia zwiększenie sprawnści 10 0% w stsunku d klektra z rurami próżniwymi teg sameg prducenta, ale w wersji heat-pipe (rurka cieplna). Pełne nasłnecznienie absrberów Klektr KSR10 dznacza się na rynku zwiększnymi dstępami pmiędzy rurami próżniwymi. Dzięki temu w nietypwych warunkach zabudwy, jak np. na elewacji budynku, zapewnine jest całkwite nasłnecznienie absrberów. Przykładem mgą być warunki pracy latem przy najwyższym w Plsce kacie padania prmieniwania słneczneg 61. Krekta ustawienia rur zalecana jest przez brót kąt maksymalnie 5, gdyż większy brót pwduje zacienianie sąsiadujących ze sbą absrberów Klektry 1-ściennych rurach próżniwych Klektr KSR10 należy d klasy Premium w grupie klektrów próżniwych. Rury 1-ścienne zwiększają d 15 d 5% sprawnść ptyczną. Wzrasta więc wydajnść cieplna klektrów, c sprzyja także szybszemu ich rzmrażaniu z zalegająceg śniegu lub szrnu. Rury próżniwe NARVA (prd. Niemcy) Przejście rurki czynnika grzewczeg typu metal-metal zapewnienie szczelnści i wytrzymałści mechanicznej Opatentwane zatapiane w wyskiej temperaturze płączenie rury i dna ze stali chrmw-niklwej Rura jednścienna najwyższa sprawnść ptyczna Szkł sdw-wapniw-krzemwe szczelnść dla cząstek gazwych i utrzymanie próżni Pkrycie antyrefleksyjne szkła wzrst ddatkw 5% przepuszczalnści prmieniwania słneczneg -6 Próżnia 10 mbar usunięcie z wnętrza 99, % pwietrza brak strat ciepła knwekcyjnych Getter (wbudwany wewnątrz w frmie krążka) pchłania ewentualne wnikające d wnętrza cząstki gazwe pdtrzymanie próżni w kresie min. 0 lat 5

8 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Klektr płaski, czy próżniwy? Dla większści przypadków, ze względów technicznych i eknmicznych, uzasadnine jest stswanie klektrów płaskich. Krzystna relacja wydajnści cieplnej d ich ceny zapewnia zdecydwanie krzystniejszy efekt eknmiczny i krótszy kres zwrtu nakładów finanswych. Za wyższą ceną klektrów próżniwych nie idzie w parze prprcjnalnie wyższa efektywnść pracy. C więcej, znaczna część ferwanych na rynku klektrów próżniwych uzyskuje prównywalną, a częst niższą sprawnść w prównaniu d klektrów płaskich. Celwść zastswania takich klektrów nie znajduje więc w praktyce żadneg uzasadnienia. Klektr płaski Klektr próżniwy W jakich sytuacjach mżna zalecić zastswanie klektra próżniweg? jeśli technicznie i jakściw mżna g zakwalifikwać d prduktów wyższej klasy (grupa Premium) jeśli przynajmniej z pwierzchni absrbera uzyskiwać będzie wyraźnie wyższą wydajnść grzewczą w prównaniu d klektra płaskieg jeśli występują nietypwe warunki zabudwy, np. na ścianie budynku w pzycji pinwej, a klektr próżniwy pzwala na taką eksplatację jeśli wymagane są pdwyższne temperatury rbcze, a klektr próżniwy mże zapewnić ich uzyskiwanie Nachylenie d pzimu Wymagane i zalecane zazwyczaj w zakresie Niektóre rdzaje jak KSR10 nie wymagają nachylenia, mżliwa np. zabudwa na elewacji budynku Krekta ustawienia absrberów Tylk przez zmianę ustawienia całeg klektrra Niektóre rdzaje jak KSR10 pzwalają na krektę przez brót rury kąt 5 Sprawnść Cena prduktu Znaczna część klektrów próżniwych -ściennych rurach szklanych uzyskuje prównywalne, a nawet niższe d klektrów płaskich sprawnści. Klektr KSR10 cechuje się wyższą sprawnścią z uwagi na 1-ścienne rury szklane i bezpśredni przepływ gliklu. Cena klektrów próżniwych (absrbera) jest średni,5 razy wyższa niż dla klektrów płaskich. W skrajnych przypadkach różnica jest blisk 6-krtna. 6

9 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Praca klektrów płaskich i próżniwych w kresie zimwym Klektry próżniwe w krajach pdbnych warunkach klimatycznych jak Plska, ale z dłuższym dświadczeniem na rynku energetyki słnecznej, stanwią niewielki udział w sprzedaży. Przykładw w Niemczech jest t 9,3%, w Austrii 3,8%, we Francji 3,5%, a w Danii 0,8%. Wielletnie bserwacje, a także badania prwadzne na istniejących biektach jednznacznie wskazują na krótsze czasy pracy klektrów próżniwych w warunkach zimwych. Pwdwane jest t dłuższymi kresami wyłączenia z pracy klektrów, wskutek zalegania na pwierzchni rur próżniwych śniegu lub szrnu. Na rynku dstępne są klektry -ściennych rurach próżniwych niższych lub c najwyżej prównywalnych sprawnściach d klektrów płaskich. T ddatkw wpływa na ich niekrzyść w prównaniu efektów pracy w kresie zimwym, a także w skali całeg rku. Hewalex KSR10 - klektr próżniwy klasy Premium Prównanie pracy klektrów słnecznych w typwym mrźnym słnecznym dniu (1.0.01), jednakwej prze (1: ) w tym samym miejscu (Katwice, w prmieniu 3 km). Temperatura pwietrza zewnętrzneg średni -10 C. Klektry płaskie cechują się zdlnścią d samczynneg rzmrażania ze śniegu czy też szrnu. Pwietrze znajdujące się w budwie klektra grzewając się d absrbera, pdgrzewa szybę d dłu i dzięki temu pwduje tpnienie śniegu lub szrnu. Trwa t zazwyczaj 1- gdzin. Klektry próżniwe wskutek dbrej izlacji cieplnej cechują się niskimi stratami ciepła. Brak knwekcji (unszenia ciepła) wewnątrz rur próżniwych pwduje, że pwierzchnie rur pzstają zimne. Przez t dchdzi d długtrwałeg wyłączania klektrów próżniwych z pracy. 7

10 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Wybór płaskieg klektra słneczneg ze względu na rdzaj absrbera Głównym elementem klektra słneczneg jest jeg absrber dpwiadający za pzyskiwanie energii słnecznej i przekazywanie ciepła d czynnika grzewczeg (gliklu). Jest n przy tym narażny na trudne warunki pracy bciążenia cieplne i mechaniczne. Na rynku standardem są becnie absrbery aluminiw-miedziane. Firma Hewalex prdukuje 3 rdzaje absrberów dla spełnienia czekiwań Klienta. Absrber typu Miedź-Miedź (Cu-Cu) Tradycyjna technlgia w budwie absrberów, najwyższy standard materiałwy Układ harfwy rurwania zapewnia minimalne pry przepływu gliklu Miedź materiałem najwyższej przewdnści cieplnej i wyskiej dprnści cieplnej Nwczesna technlgia zgrzewania ultradźwiękweg łączenia blachy i rurwania Mżliwść pkrywania czarnym chrmem (KS000 SLP) wyskich walrach użytkwych Hewalex KS000 TLP Hewalex KS000 SLP Hewalex KS000/KS300/KS500 TLP AC Absrber typu Aluminium-Miedź (Al-Cu) Hewalex KS000 TLP ACR Obecny standard rynkwy w budwie absrberów (3/4 klektrów na rynku) Zastąpienie miedzi przez aluminium bniża k. 10 0% cenę klektra słneczneg Niższa przewdnść cieplna aluminium rekmpenswana stswaniem x grubszej blachy Nwczesna technlgia spawania laserweg dla łączenia dwóch różnych materiałów Pkrycia absrbujące prmieniwanie słneczne jedynie typu PVD Absrber typu Aluminium-Aluminium (Al-Al) Najnwsza technlgia w budwie absrberów, klejny krk w rzwju technlgicznym Kszt zakupu klektra k. 5% niższy w prównaniu d klektrów z absrberami Cu-Cu Najkrzystniejszy wskaźnik Cena/Wydajnść i krótki kres zwrtu ksztów inwestycji Odmienne reguły wyknania instalacji slarnej z materiałów neutralnych dla aluminium Nwczesna technlgia spawania laserweg dla łączenia elementów aluminiwych Hewalex KS000 TLP Am 8

11 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Rdzaje warstw absrbujących prmieniwanie słneczne Cechą warstwy absrbującej prmieniwanie słneczne musi być wyski współczynnik absrbcji prmieniwania słneczneg (a) raz jak najniższy współczynnik emisji ciepła (e). Warstwę takich cechach kreśla się jak selektywną, dla prównania blacha miedziana dbija prmienie słneczne (absrbcja jedynie k. 5%), a czarny lakier przy wyskiej absrbcji prmieniwania, traci znaczne ilści ciepła (e = 85%). Standardwe na rynku warstwy typu PVD nazywane także ptcznie niebieskimi, wytwarzane są w wielkseryjnych prcesach prdukcji i stswane przez większść prducentów klektrów słnecznych. Cechują się wyskimi właściwściami selektywnymi. Blacha miedziana Warstwa typu PVD KS000 TLP blacha miedziana a = 5%, e = 4% czarny lakier a = 95%, e = 85% czarny chrm a = 95%, e = 1% Tradycyjną technlgię znaną na rynku d 40 lat stanwi warstwa czarneg chrmu. Nansi się ją na blachę miedzianą w prcesach galwanizacji, c wiąże się z większym zużyciem energii. Jednak ptczna pinia wyjątkwej trwałści czarneg chrmu, znajduje ptwierdzenie w badaniach m.in. śrdków IZT Berlin i ITW Stuttgart. Jak jedyny rdzaj warstw absrbujących, zachwuje n niezmienne parametry w czasie, nie pdlegając tzw. efektwi starzenia się. PVD a = 95%, e = 5% Ddatkw czarny chrm jak warstwa kł 70-krtnie większej grubści w prównaniu d warstw PVD, cechuje się najwyższą dprnścią na krzję atmsferyczną, przez c klektry z absrberami teg typu zaleca się stswać np. w strefach nadmrskich (więcej slarblg.pl) Blacha aluminiwa Warstwa typu PVD Blacha miedziana Warstwa czarneg chrmu KS000 TLP AC KS000 TLP ACR KS000 TLP Am KS000 SLP 9

12 Kmpnenty instalacji slarnej. KOMPONENTY INSTALACJI SOLARNEJ Pdgrzewacze pjemnściwe wdy użytkwej Typwe małe instalacje slarne przeznaczne dla pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej, wykrzystują pdgrzewacze -wężwnicwe (biwalentne). Standardw ferwane są pjemnści 00 d 500 litrów. D dlnej wężwnicy pdłączna jest instalacja slarna. Zapewnia intensywny dbiór ciepła, ze względu na najniższą temperaturę wdy w najniższej strefie pdgrzewacza. Górna wężwnica współpracuje z knwencjnalnym źródłem ciepła najczęściej ktłem grzewczym. W razie ptrzeby przed wyjściem z pdgrzewacza, wda użytkwa mże być dgrzana d wymaganej temperatury. Mżliwa jest także zabudwa grzałki elektrycznej dla seznweg lub awaryjneg pdgrzewania wdy. Pdgrzewacz KOMPAKT 300HB Krzystnym rzwiązaniem z uwagi na wygdę mntażu, szczędnść miejsca i estetykę, jest wybór zintegrwaneg pdgrzewacza wdy użytkwej. W jeg skład wchdzi Zespół Pmpw- Sterwniczy ZPS raz naczynie wzbircze instalacji slarnej. Pdgrzewacz mżna także wypsażyć w pmpę cyrkulacji wdy użytkwej raz termstatyczny zawór mieszający. Właściwa bjętść pdgrzewacza wdy użytkwej Pwinna na wynsić k litrów na każdy 1 m absrbera klektra słneczneg. W taki spsób knfigurwane są kmpletne zestawy slarne firmy Hewalex. Odpwiednia ilść wdy zapewnia dbiór ciepła z klektrów, wymaganą temperaturę wdy i zarazem sprawną pracę instalacji slarnej bez zbędnych przegrzewów. Straty ciepła granicza d minimum izlacja cieplna z pianki pliuretanwej, najczęściej grubści 50 mm. Ochrnę przed krzją zapewnia anda magnezwa, której stan należy kntrlwać zgdnie z wymaganiami gwarancyjnymi. 10

13 Kmpnenty instalacji slarnej Pdgrzewacze uniwersalne dla -systemwych instalacji slarnych Pdgrzewacze uniwersalne INTEGRA umżliwiają -systemwą pracę instalacji slarnej, tzn. zarówn pdgrzewanie wdy użytkwej, jak też wspmaganie grzewania budynku. Teg rdzaju instalacje slarne są craz częściej stswane w dzisiejszych energszczędnych budynkach jednrdzinnych. Kszty inwestycji są wyższe zwykle nie więcej niż 30-50% w prównaniu d standardwej instalacji pdgrzewającej ciepłą wdę użytkwą. Krzyścią jest z klei zwiększenie mżliwści wykrzystania energii słnecznej, szczególnie nadwyżek ciepła d wspmagania grzewania budynku. System grzewczy pwinien być dbrany na jak najniższe temperatury pracy, stąd preferwane jest stswanie grzewania pdłgweg lub ścienneg. Dla grzewania grzejnikweg knieczne jest stswanie pgdweg sterwania jeg pracą. Cechy pdgrzewaczy INTEGRA źknstrukcja zbirnik w zbirniku wbudwany wewnątrz zasbnik ciepłej wdy użytkwej Odbiór ciepła Instalacja grzewcza CO Odbiór ciepła ciepła wda użytkwa Strefa górna grąca (rezerwa ciepła dla zapewnienia kmfrtu pdgrzewu ciepłej wdy użytkwej) Strefa śrdkwa (zasilanie z pdstawweg źródła ciepła, np. ktła gazweg) Przykład systemu grzewczeg wspmaganeg przez instalację slarną. biegi grzewcze CO Zimna wda wdciągwa Wejście d zasbnika CWU Strefa dlna chłdna (skuteczny dbiór ciepła z instalacji slarnej lub np. kminka) pmpa ciepła zimna wda CWU kcił gazwy kcił stałpalny/kminek źzasbnik wdy użytkwej zasilany d dłu, zapewnia intensywne schładzanie dlnej strefy i krzystne warunki pracy instalacji źduża ilść króćców pzwala łączyć kilka źródeł ciepła w jednym systemie grzewczym budynku źkrzystne warunki pracy zapewnia ścisły pdział na strefy temperaturwe, w wyniku zastswania specjalnej knstrukcji przegród i kierwnic wdnych na króćcach wdy grzewczej 11

14 Kmpnenty instalacji slarnej Zespół Pmpw-Sterwniczy ZPS w instalacji slarnej Zespół Pmpw-Sterwniczy zawiera niemal wszystkie elementy zapewniające bezpieczną i efektywną pracę instalacji slarnej. Są t: pmpa biegwa, elektrniczny miernik przepływu, separatr pwietrza z zawrem zwrtnym, manmetr, zawór bezpieczeństwa, zawry napełniając-spustwe, sterwnik z czujnikami temperatury. Wymagane jest jedynie pdłączenie d zespłu naczynia wzbirczeg kmpensująceg zmiany bjętści gliklu w instalacji slarnej. Sterwnik G4 zapewnia szerki zakres funkcji, sterwanie niemal każdym rdzajem instalacji slarnej i bsługę z wykrzystaniem dużeg wyświetlacza LCD. Sterwnik G45 przeznaczny jest wyłącznie d 1-systemwych instalacji slarnych dla pdgrzewania wdy użytkwej. Unikalna funkcja Opti-Flw ptymalizuje pracę instalacji slarnej i d minimum granicza prace uruchmieniwe. Pdstawwe funkcje sterwnika G4: źobsługa blisk 0 rdzajów rdzajów instalacji slarnej, w standardzie 4 czujniki temperatury źsterwanie pmpą biegu slarneg ze stałą lub zmienną wydajnścią (brtami) źsterwanie trybem pracy ktła na wdę użytkwą źsterwania pmpą cyrkulacyjną wdy użytkwej źochrna pmpy biegu slarnej przed blkadą źsygnalizacja braku przepływu w instalacji slarnej źpełne bilanse mcy i uzysków ciepła w czasie źochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem źfunkcja urlpwa chrny instalacji slarnej źfunkcja wygrzewu antybakteryjneg źzłącze kmunikacyjne RS485 dla wymiany danych Zespły ZPS zbudwane jak 1-drgwe grupy pmpwe, wymagają -krtnie mniej płączeń niż w przypadku grup -drgwych. Zawry napełniającspustwe stanwią integralne elementy zespłów ZPS. Zespły ZPS mżna instalwać zarówn z lewej, jaki z prawej strny pdgrzewacza. 1

15 Kmpnenty instalacji slarnej Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Ochrna instalacji slarnej, jak i samych klektrów słnecznych przed przegrzewaniem ma na celu eliminację ryzyka uszkdzenia przez pdwyższne temperatury czynnika grzewczeg. Prirytetem firmy Hewalex stał się takie pracwanie absrberów, które zapewni szybkie usuwanie gliklu w pczątkwej fazie tzw. stanu stagnacji (pstju, braku dbiru ciepła). Pwstająca d górnej części absrbera para wdna, jest w stanie szybk wyprzeć glikl z absrbera zarówn klektrów płaskich, jak i próżniwych KSR10 psiadających jedyne na rynku rzwiązanie dlnych przyłączy. Takie rzwiązanie nie pwduje długtrwałeg gtwania gliklu i pwstawania dużej ilści pary. Ddatkwe zabezpieczenie przed przegrzewaniem zapewniają sterwniki zabudwane w Zespłach Pmpw-Sterwniczych ZPS. Przykładw funkcja urlpwa, którą aktywuje się na czas dłuższeg niekrzystania z wdy użytkwej, uruchamia tryb chłdzenia ncneg, w którym pmpa biegu slarneg mże być włączana gdzinie 0.00 w celu schładzania wdy w pdgrzewaczu pjemnściwym. Tym samym pwstaje miejsce d dbiru ciepła w klejnym dniu pracy instalacji slarnej przy braku pbru wdy użytkwej. Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Funkcja tzw. chłdzenia ncneg plega na dwróceniu pracy instalacji slarnej. Umżliwia t w kresie ncnym schładzanie wdy w pdgrzewaczu, wskutek pracy pmpy biegu slarneg. Pdgrzewacz będzie wówczas przygtwany na przyjęcie ciepła z instalacji slarnej, w następnym dniu pracy. Ciepł ddawane będzie przez klektry słneczne d tczenia, tak więc funkcja mże być stswana z klektrami płaskimi. T3 źabsrbery z łatwym wypływem czynnika grzewczeg źabsrbery z utrudninym wypływem czynnika grzewczeg! 13

16 Wskazówki dla dbru instalacji slarnej 3. WSKAZÓWKI DLA DOBORU INSTALACJI SOLARNEJ Warunki zabudwy klektrów słnecznych Z względów eknmicznych i technicznych nie jest uzasadnine stswanie układów zmieniających płżenie klektrów w ciągu dnia i rku. Dla nietypwych warunków zabudwy, np. na elewacji budynku mżna stswać klektry płaskie na stelażach lub klektry próżniwe KSR10, w których absrbery mżna nachylić d pzimu, bracają rury kąt 5. Sprawnść pracy klektra słneczneg Kąt nachylenia klektra słneczneg, ptymalny dla jeg całrcznej pracy, pwinien mieścić się w zakresie 30 d 45. Dla instalacji wspmagających grzewanie kąt nachylenia mże być zwiększny, aby pprawić warunki nasłnecznienia w kresie zimwym (niskie kąty padania prmieniwania słneczneg), a jedncześnie zmniejszyć mżliwść przegrzewania w kresie letnim. Zaleca się zabudwę klektrów słnecznych z zachwaniem dległści min. 1 m d krawędzi dachu, aby graniczyć działanie sił wiatru. Zabudwa w górnej części płaci dachu chrni klektry przed naprem śniegu. Optymalne warunki na całrcznej pracy klektra słneczneg zapewnia ustawienie na pwierzchni nachylnej i skierwanej na płudnie (100% mżliwej d pzyskania energii słnecznej). Przy zabudwie pwdującej zmniejszenie więcej niż 10% pzyskiwanej energii rcznie, mżna zwiększyć dbraną pwierzchnię klektrów W E SW ( 45 ) SE (45 ) Skierwanie klektra w kierunku płudniwym (S), mże być dchylne kąt 45 (w zakresie kąta SE-SW). Nie przynsi t zauważalneg w praktycznym działaniu instalacji slarnej zmniejszenia uzysków ciepła. S 14

17 Wskazówki dla dbru instalacji slarnej Pdstawwe wskazówki dbru instalacji slarnej Dbór pwierzchni klektrów słnecznych uzależniny jest d ptrzeb ciepła. Należy mieć na względzie ewentualne niższe ptrzeby ciepła w seznie letnim i uwzględniać je przy dbrze, aby nie dchdził d nadmiernych i częst występujących przegrzewów w instalacji slarnej. Dbór pdgrzewaczy i wymienników ciepła musi zapewnić dpwiedni dbiór ciepła z instalacji slarnej. Ciepła wda użytkwa dla ptrzeb mieszkańców dmu jednrdzinneg dbór zakłada zastswanie d 0,8 d 1,5 m pwierzchni absrbera klektra słneczneg na 1 sbę, w zależnści d zakładaneg stpnia pkrycia ptrzeb ciepła d 40 d 60% rcznie. Dbwe zużycie wdy na 1 sbę zakładać mżne przeciętnie na pzimie litrów, przy temperaturze 55 C. Jednstkwa pjemnść pdgrzewacza wdy użytkwej nie pwinna być mniejsza niż 50 litrów na każdy 1 m pwierzchni absrbera klektra słneczneg. 0,8 1,5 m /s. Wspmaganie grzewania budynku - dla ptrzeb wspmagania centralneg grzewania dmu jednrdzinneg mżna szacunkw przyjmwać zastswanie 0,09 m pwierzchni absrbera klektra płaskieg na każdy 1m grzewanej pwierzchni dmu. Nie należy zwiększać ddatkw pwierzchni klektrów dla ptrzeb pdgrzewania wdy użytkwej, gdyż mgą występwać nadmierne przegrzewy w instalacji slarnej pza seznem grzewczym, przy zmniejsznym dbirze ciepła z klektrów słnecznych. 0,09 m /m lub 0,05 m /m Wda basenwa dla ptrzeb pdgrzewania wdy zaleca się stswanie przede wszystkim klektrów płaskich. Straty ciepła wdy basenwej są wynikiem przede wszystkim parwania wdy, dlateg też dbór pwierzchni klektrów uzależnia się d pwierzchni lustra wdy. Zastswanie rlety lub flii przykrywającej lustr wdy na czas nieużytkwania basenu, granicza parwanie wdy i pzwala zmniejszyć dbieraną pwierzchnię klektrów. Instalacja slarna służy d pkrywania bieżących strat ciepła wdy basenwej. 0,3 0,6 m /m 15

18 Efekty zastswania instalacji slarnej 4. EFEKTY ZASTOSOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ Wskaźniki efektywnej pracy instalacji slarnej Wyznacznikiem efektu pracy instalacji slarnej są takie parametry jak: chwilwa mc cieplna (W/m ), stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) raz uzysk ciepła w czasie (kwh/m rk). Optymalny dbór instalacji slarnej pwinien zapewniać jak najwyższy stpień pkrycia ptrzeb ciepła, przy zachwaniu wyskieg uzysku ciepła. Uzysk ciepła (kwh/m rk) w przypadku instalacji slarnej jest ważny ze względu na płacalnść inwestycji. Im więcej ciepła (kwh) wytwrzy każdy 1 m pwierzchni klektra w ciągu rku, tym krótszy będzie kres zwrtu ksztów inwestycji. Wyższy uzysk ciepła świadczy wyższej sprawnści pracy instalacji slarnej. ź3x klektr płaski KS000 TLP źpwierzchnia absrberów 5,4 m źpdgrzewacz 300 litrów źzużycie CWU: 50 litrów/d źtemperatura CWU: 45 C źstpień pkrycia ptrzeb: 53 %/rk źuzysk ciepła: 377 kwh/m rk źmaksymalna mc cieplna: 4,5 kw 1. Mc cieplna (W/m ) klektra płaskieg serii KS000 pwierzchni absrbera 1,8 m mże wynsić d 1,5 kw w idealnych warunkach nasłnecznienia 1000 W/m. Mc cieplna nie jest isttnym parametrem dla ceny efektu pracy instalacji slarnej, gdyż jest silnie zmienna i zależna d warunków pgdwych i chwilwej temperatury absrbera.. Stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) Właściwie dbrana instalacja slarna dla pdgrzewania wdy użytkwej, pkrywa 50 60% rcznych ptrzeb ciepła. Latem wskaźnik wzrasta d %, dzięki czemu kcił grzewczy będzie częst wyłączany z pracy. Dbór instalacji stpniu pkrycia ptrzeb ciepła większym niż 60%/rk, mże pwdwać nadwyżki ciepła i przegrzewy. Zwiększają się także nakłady finanswe, wydłużając kres zwrtu ksztów inwestycji. 3. Uzysk ciepła instalacji slarnej (kwh/m rk) Wartść kwh/m rk jest infrmacją wskazującą ile ciepła rcznie (kwh) wytwarza każdy 1 m klektra słneczneg. Im wyższy będzie uzysk ciepła, tym mniej ciepła musi dstarczyć kcił grzewczy. Rczny uzysk ciepła z klektra płaskieg serii KS000 pracująceg w małej instalacji, mże wynieść d 300 d 535 kwh/m rk (spf.ch), c 3 dpwiada ilści ciepła uzyskaneg przy spalaniu m gazu ziemneg. 100% 80% 60% 40% 0% 50 60% 0% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 16

19 Efekty zastswania instalacji slarnej Optymalny dbór instalacji slarnej Klektr słneczny nie jest urządzeniem pracującym ze stałą mcą cieplną (kw) i uzyskiem ciepła (kwh/m rk). Efekty pracy zależą d rdzaju instalacji slarnej jej wielkści i przeznaczenia. Przykładem mże być prównanie stpni pkrycia ptrzeb ciepła dla kilku wariantów, gdzie np. następwała zmiana pjemnści pdgrzewacza, warunków zabudwy klektrów, itp.. Instalacja referencyjna (wg str. 16) na pdstawie symulacji kmputerwej (GetSlar) pkrywa rcznie 53% ptrzeb ciepła. Klektry słneczne są ustawine w kierunku płudniwym i nachylne pd kątem 35 d pzimu. Zmiana warunków zabudwy, jak również innych warunków pracy referencyjnej instalacji slarnej, będzie wpływała na efekty jej pracy: Zmiana zużycie wdy użytkwej Zmiana pjemnści pdgrzewacza CWU Zmiana kąta nachylenia klektra Zmiana kierunku ustawienia klektra Zmiana ilści i typów klektrów słnecznych Instalacja referencyjna 53% Zużycie CWU 00 litrów/d Zużycie CWU 300 litrów/d Pdgrzewacz 400 litrów Pdgrzewacz 00 litrów Nachylenie 60 stpni Nachylenie 45 stpni Skierwanie płd. - zachód Skierwanie płd. - wschód 4x próżniwy KSR10 3x próżniwy KSR10 4x płaski KS000 TLP x płaski KS000 TLP 4% 41% 59% 54% 5% 51% 53% 51% 50% 47% 0% 0% 40% 60% 58% 60% 80% Stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) Jakie czynniki sprzyjają uzyskiwaniu wyskiej efektywnści pracy klektra słneczneg? źniższe temperatury p strnie dbiru ciepła, np. niższa temperatura wdy użytkwej, basenwej lub niższe parametry wspmaganej instalacji grzewczej źwłaściwa bjętść pdgrzewacza wdy użytkwej w dniesieniu d pwierzchni klektrów słnecznych (nie mniej niż litrów na 1 m absrbera) źdpwiednie nachylenie klektra: zalecane źdpwiednie skierwanie klektra: płudnie ±45 źjak najkrótsze przewdy instalacji slarnej z dbraną d warunków pracy izlacją cieplną źdpwiednie, zgdne z zaleceniami natężenie przepływu czynnika grzewczeg (gliklu), zapewniające dbiór ciepła z absrbera klektra źdpwiednie nastawy sterwnika, w tym mżliwść wykrzystania płynneg sterwania wydajnścią pmpy biegu slarneg (np. funkcja Opti-Flw) źnie zwiększanie nadmiernie pwierzchni klektrów słnecznych, gdyż wzrst stpnia pkrycia ptrzeb ciepła (i zarazem szczędnści w zużyciu paliwa) pwduje bniżenie sprawnści pracy klektra (wyższe temperatury absrbera, wyższe straty ciepła d tczenia); a wyższy kszt inwestycji i mniejsza sprawnść instalacji slarnej wydłuża kres zwrtu nakładów finanswych. 17

20 Efekty zastswania instalacji slarnej Opłacalnść zastswania instalacji slarnej Instalacja slarna zapewnia najniższe kszty pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej CWU, wymagając d pracy jedynie minimalnej ilści energii elektrycznej zasilającej pmpę biegwą raz sterwnik. W prównaniu d każdeg inneg źródła ciepła, kszty pdgrzewania CWU przez instalację slarną mgą być niższe d 7 d 5 razy (dane: slarblg.pl). Bjler elektryczny Kcił lejwy Kcił gazwy na gaz płynny Kcił gazwy stareg typu Kcił gazwy kndensacyjny Kcił na drewn Kcił węglwy Pmpa ciepła CWU Instalacja slarna 0,8 zł 6,86 zł 6,46 zł 5,1 zł 4,78 zł 3,1 zł,53 zł,06 zł 1,9 zł Kszty dzienne, zł brutt 300 litrów/dzień 0 zł zł 4 zł 6 zł 8 zł Opłacalnść zastswania instalacji slarnej będzie tym wyższa im drższe jest pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej przez knwencjnalne źródł ciepła, np. kcił grzewczy, czy też bjler elektryczny, itp.. Okres zwrtu ksztów inwestycji w przypadku zastswania klektrów płaskich, pwinien wynieść średni d 6 d 1 lat ze względu na krzystny dla nich wskaźnik Cena/Wydajnść. Przy zastswaniu klektrów próżniwych, czas ten ulegnie wydłużeniu, z uwagi na zdecydwanie wyższą cenę zakupu. Instalacja slarna inwestycja krzystniejsza d akcji, lkat bankwych, funduszy inwestycyjnych Zastswanie instalacji slarnej t gwarancja zysków w każdym rku jej eksplatacji. W prównaniu d lkwania śrdków pieniężnych w akcje, fundusze inwestycyjne, czy też lkaty, zyski z instalacji slarnej nie są bjęte pdatkiem. Akcje (WIG) F. Akcji F. Zrówniważne F. Stabilneg wzrstu F. Papierów dłużnych F. Pieniężne Lkata (5%) Złt Klektry słneczne zł -747 zł -111 zł Zysk 5-letni z inwestycji zł 610 zł zł zł zł 807 zł 69 zł 5 76 zł Inwestując 5 lat temu (04.008) kwtę 5300 zł w zakup instalacji slarnej mżna był uzyskać d 576 zł szczędnści (w zależnści d paliwa, najmniej dla gazu ziemneg, najwięcej dla energii elektrycznej). Inne inwestycje były mniej intratne lub wręcz mgły wiązać się ze stratami finanswymi (więcej slarblg.pl). 18

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo