Kolektory w domu jednorodzinnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektory w domu jednorodzinnym"

Transkrypt

1 Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji źdtacje na klektry słneczne źtrwałść instalacji i warunki gwarancji

2 O pradniku O pradniku Szanwni Państw Pradnik jaki ddajemy w Państwa ręce, ma na celu przekazanie zarówn pdstawwych, jak i bardziej zaawanswanych infrmacji z zakresu dbru, funkcjnwania i bsługi instalacji slarnych. Bazując na blisk 5-letnim dświadczeniu na rynku krajwym i zagranicznym, staramy się przekazywać infrmacje sprawdzne w praktycznym działaniu raz ptwierdzne w niezależnych pracach śrdków badawcz-rzwjwych, uznanych na rynku eurpejskim, jak m.in. AEE Intec (Austria), SPF Rapperswil (Szwajcaria), IZT Berlin i ITW Stuttgart (Niemcy). Mamy nadzieję, że pracwanie pmże Państwu w wybrze dpwiednieg d ptrzeb rzwiązania techniczneg, a także ułatwi rzmwę ze specjalistami branży już na etapie planwania inwestycji związanej z zastswaniem instalacji slarnej.

3 Spis treści Spis treści 1. Klektry słneczne - Budwa, działanie, kryteria wybru Tradycje w budwie klektrów słnecznych firmy Hewalex... Energia Prmieniwania Słneczneg w szczegółach... 3 Budwa i parametry płaskieg klektra słneczneg... 4 Budwa próżniweg klektra słneczneg KSR Klektr płaski czy próżniwy?... 6 Praca klektrów płaskich i próżniwych w kresie zimwym... 7 Wybór płaskieg klektra słneczneg ze względu na rdzaj absrbera... 8 Rdzaje warstw absrbujących prmieniwanie słneczne Kmpnenty instalacji slarnych Pdgrzewacze pjemnściwe wdy użytkwej Pdgrzewacze uniwersalne dla -systemwych instalacji slarnych Zespół Pmpw-Sterwniczy ZPS w instalacji slarnej... 1 Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Efekty zastswania Instalacji slarnej Efekty pracy instalacji slarnej Optymalny dbór instacji slarnej Opłacalnść zastswania instalacji slarnej Instalacja slarna, a pszanwanie śrdwiska naturalneg Zakup instalacji slarnej Jaki zestaw slarny wybrać?... 0 W jaki spsób mżna zakupić instalację slarną?... 1 Trwałść urządzeń, warunki gwarancji... Dtacje na zakup instalacji slarnej... 3 Przykłady realizacji - zabudwy klektrów słnecznych... 4 Firma Hewalex w Internecie Wskazówki dla dbru instalacji slarnej Warunki zabudwy klektrów słnecznych Pdstawwe wskazówki dbru instalacji slarnej

4 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru 1. KOLEKTORY SŁONECZNE BUDOWA, DZIAŁANIE, KRYTERIA WYBORU Tradycje w budwie klektrów słnecznych firmy Hewalex Rzwój firmy Hewalex zapczątkwany blisk 5 lat, związany był z ppularyzacją wykrzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Długletnie dświadczenie raz stałe dsknalenie prduktów, także dzięki pzyskiwaniu infrmacji d użytkwników i wyknawców, pzwala ferwać sprawdzne w praktyce rzwiązania. Klektry słneczne pddawane są trudnym warunkm pracy. Pierwsze z wytwarzanych przez firmę Hewalex pracują d dnia dzisiejszeg, stanwiąc ptwierdzenie najwyższych standardów jakściwych. lata 90-te Pstęp przez Innwacje 013 Dsknałść przez Pstęp Firma Hewalex w faktach: Blisk 5-letnie dświadczenie prdukcyjne Kadra 150 wysk wykwalifikwanych pracwników i pzycja człweg prducenta na rynku krajwym Obecnść na 40 rynkach zagranicznych ptwierdzająca wyskie standardy techniczne prduktów Własne zaplecze rzwjw-badawcze i knstrukcyjne, także dla realizacji nietypwych prjektów System Zarządzania Jakścią wg ISO 9001, wyróżnienia raz nagrdy ptwierdzające jakść prduktów raz usług Współpraca z uznanymi na rynku firmami wyknawczymi, prjektwymi i handlwymi Udział w prjekcie GREENEVO wspierającym rzwój plskich innwacyjnych przedsiębirstw na rynkach zagranicznych Dbałść Klienta pełnwartściwa chrna gwarancyjna - d 11 lat na klektry słneczne w Prgramie Przedłużenia Gwarancji

5 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Energia Prmieniwania Słneczneg w szczegółach Odnawialne Źródła Energii wykrzystują w każdym przypadku Energię Prmieniwania Słneczneg (w skrócie EPS). W bezpśredni spsób i z najwyższą sprawnścią wykrzystują ją klektry słneczne, przetwarzając ją na ciepł użytkwe. Energia EPS stanwi grmny ptencjał, jej rczna ilść dcierająca d pwierzchni Plski, przekracza kł 300 razy rczne ptrzeby energetyczne kraju. Prmieniwanie słneczne całkwite (W/m ) Zależy ściśle d pry rku i dnia raz wielu zmiennych w czasie czynników, jak przede wszystkim zachmurzenie nieba. Z racji znacznych wahań, nie jest t ważny parametr dla dbru wielkści instalacji slarnej. Klektr słneczny jest w stanie chwilw wykrzystać w praktyce maksymalnie d 60 70% energii EPS. W warunkach Plski 80% rcznej energii EPS dciera d pwierzchni w kresie tzw. pry ciepłej d kwietnia d września. Jest t najkrzystniejszy kres dla pracy instalacji slarnej, ale także w pzstałych miesiącach, mżliwe jest częściwe pkrywanie ptrzeb ciepła, np. dla pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej i tym samym bniżenie zużycia energii knwencjnalnej W/m 700 W/m 300 W/m Glbalne nasłnecznienie (kwh/m rk) Jest najważniejszym parametrem pisującym energię EPS, pnieważ kreśla ile dciera jej w kresie pełneg rku w danym miejscu Ziemi. Dzięki temu wiadm jaki jest ptencjał energii EPS i jaką część rcznych ptrzeb ciepła jest w stanie pkryć instalacja slarna. 50 W/m W Plsce nasłnecznienie wynsi przeciętnie 1000 kwh/m rk, c jest równważne z energią pwstałą ze 100 litrów leju 3 pałweg lub 100 m gazu ziemneg. 100 l 3

6 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Budwa i parametry płaskieg klektra słneczneg Klektry słneczne firmy Hewalex wykrzystują jak przykrycie szkł strukturyzwane w najwyższej klasie U1 przepuszczalnści prmieniwania słneczneg. Standardem jest układ harfwy rurwania absrbera. Absrber mże być wyknany w całści z miedzi, w płączeniu aluminium z miedzią, bądź też w całści z aluminium. Obudwa wyknana z aluminium zapewnia wyską sztywnść i dprnść na działanie warunków zewnętrznych. Izlacja cieplna dna i ścianek budwy, zmniejsza d minimum straty cieplne d tczenia. Sprawnść pracy klektra słneczneg Certyfikaty Slar Keymark (dstępne na strnie slarkeymark.rg) pisują parametry klektra słneczneg kreślne w badaniach labratryjnych: źsprawnść ptyczna h wskazująca na maksymalną ilść 0 prmieniwania słneczneg jaka mże dtrzeć i być przyjęta przez absrber. źwspółczynniki strat ciepła a, a 1 Na pdstawie pwyższych parametrów, wyknuje się wykres charakterystyki sprawnści klektra, c pzwala dczytać wydajnść cieplną w różnych warunkach pracy (więcej na slarblg.pl). Wydajnść cieplna klektra słneczneg (W/m ) płyta absrbera rurwanie absrbera budwa izlacja bczna budwy izlacja dna budwy weln szklany szkł strukturyzwane prfil mcujący z uszczelnieniem Wydajnść klektra nie jest parametrem isttnym dla dbru instalacji slarnej. Jest na silnie zmienna w czasie, w zależnści d pgdy, temperatury rbczej absrbera i innych czynników. Wydajnść cieplna klektra słneczneg w idealnych warunkach pełneg nasłnecznienia (1000 W/m ) mże sięgać maksymalnie W/m. Realnie jednak wydajnść cieplna klektra nie przekracza chwilw W/m. 4

7 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Budwa próżniweg klektra słneczneg KSR10 Jeżeli użytkwnik preferuje wybór klektra próżniweg, t należy wybrać taki, który zapewnia zdecydwanie wyższą sprawnść w prównaniu d klektrów płaskich. Klektr KSR10 ddatkw jak jedyny na rynku psiada knstrukcję dlnych przyłączy, dzięki czemu zapewnina jest pełna chrna przed przegrzewaniem swbdny wypływ gliklu w pczątkwej fazie stanu stagnacji. Bezpśredni przepływ gliklu zapewnia zwiększenie sprawnści 10 0% w stsunku d klektra z rurami próżniwymi teg sameg prducenta, ale w wersji heat-pipe (rurka cieplna). Pełne nasłnecznienie absrberów Klektr KSR10 dznacza się na rynku zwiększnymi dstępami pmiędzy rurami próżniwymi. Dzięki temu w nietypwych warunkach zabudwy, jak np. na elewacji budynku, zapewnine jest całkwite nasłnecznienie absrberów. Przykładem mgą być warunki pracy latem przy najwyższym w Plsce kacie padania prmieniwania słneczneg 61. Krekta ustawienia rur zalecana jest przez brót kąt maksymalnie 5, gdyż większy brót pwduje zacienianie sąsiadujących ze sbą absrberów Klektry 1-ściennych rurach próżniwych Klektr KSR10 należy d klasy Premium w grupie klektrów próżniwych. Rury 1-ścienne zwiększają d 15 d 5% sprawnść ptyczną. Wzrasta więc wydajnść cieplna klektrów, c sprzyja także szybszemu ich rzmrażaniu z zalegająceg śniegu lub szrnu. Rury próżniwe NARVA (prd. Niemcy) Przejście rurki czynnika grzewczeg typu metal-metal zapewnienie szczelnści i wytrzymałści mechanicznej Opatentwane zatapiane w wyskiej temperaturze płączenie rury i dna ze stali chrmw-niklwej Rura jednścienna najwyższa sprawnść ptyczna Szkł sdw-wapniw-krzemwe szczelnść dla cząstek gazwych i utrzymanie próżni Pkrycie antyrefleksyjne szkła wzrst ddatkw 5% przepuszczalnści prmieniwania słneczneg -6 Próżnia 10 mbar usunięcie z wnętrza 99, % pwietrza brak strat ciepła knwekcyjnych Getter (wbudwany wewnątrz w frmie krążka) pchłania ewentualne wnikające d wnętrza cząstki gazwe pdtrzymanie próżni w kresie min. 0 lat 5

8 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Klektr płaski, czy próżniwy? Dla większści przypadków, ze względów technicznych i eknmicznych, uzasadnine jest stswanie klektrów płaskich. Krzystna relacja wydajnści cieplnej d ich ceny zapewnia zdecydwanie krzystniejszy efekt eknmiczny i krótszy kres zwrtu nakładów finanswych. Za wyższą ceną klektrów próżniwych nie idzie w parze prprcjnalnie wyższa efektywnść pracy. C więcej, znaczna część ferwanych na rynku klektrów próżniwych uzyskuje prównywalną, a częst niższą sprawnść w prównaniu d klektrów płaskich. Celwść zastswania takich klektrów nie znajduje więc w praktyce żadneg uzasadnienia. Klektr płaski Klektr próżniwy W jakich sytuacjach mżna zalecić zastswanie klektra próżniweg? jeśli technicznie i jakściw mżna g zakwalifikwać d prduktów wyższej klasy (grupa Premium) jeśli przynajmniej z pwierzchni absrbera uzyskiwać będzie wyraźnie wyższą wydajnść grzewczą w prównaniu d klektra płaskieg jeśli występują nietypwe warunki zabudwy, np. na ścianie budynku w pzycji pinwej, a klektr próżniwy pzwala na taką eksplatację jeśli wymagane są pdwyższne temperatury rbcze, a klektr próżniwy mże zapewnić ich uzyskiwanie Nachylenie d pzimu Wymagane i zalecane zazwyczaj w zakresie Niektóre rdzaje jak KSR10 nie wymagają nachylenia, mżliwa np. zabudwa na elewacji budynku Krekta ustawienia absrberów Tylk przez zmianę ustawienia całeg klektrra Niektóre rdzaje jak KSR10 pzwalają na krektę przez brót rury kąt 5 Sprawnść Cena prduktu Znaczna część klektrów próżniwych -ściennych rurach szklanych uzyskuje prównywalne, a nawet niższe d klektrów płaskich sprawnści. Klektr KSR10 cechuje się wyższą sprawnścią z uwagi na 1-ścienne rury szklane i bezpśredni przepływ gliklu. Cena klektrów próżniwych (absrbera) jest średni,5 razy wyższa niż dla klektrów płaskich. W skrajnych przypadkach różnica jest blisk 6-krtna. 6

9 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Praca klektrów płaskich i próżniwych w kresie zimwym Klektry próżniwe w krajach pdbnych warunkach klimatycznych jak Plska, ale z dłuższym dświadczeniem na rynku energetyki słnecznej, stanwią niewielki udział w sprzedaży. Przykładw w Niemczech jest t 9,3%, w Austrii 3,8%, we Francji 3,5%, a w Danii 0,8%. Wielletnie bserwacje, a także badania prwadzne na istniejących biektach jednznacznie wskazują na krótsze czasy pracy klektrów próżniwych w warunkach zimwych. Pwdwane jest t dłuższymi kresami wyłączenia z pracy klektrów, wskutek zalegania na pwierzchni rur próżniwych śniegu lub szrnu. Na rynku dstępne są klektry -ściennych rurach próżniwych niższych lub c najwyżej prównywalnych sprawnściach d klektrów płaskich. T ddatkw wpływa na ich niekrzyść w prównaniu efektów pracy w kresie zimwym, a także w skali całeg rku. Hewalex KSR10 - klektr próżniwy klasy Premium Prównanie pracy klektrów słnecznych w typwym mrźnym słnecznym dniu (1.0.01), jednakwej prze (1: ) w tym samym miejscu (Katwice, w prmieniu 3 km). Temperatura pwietrza zewnętrzneg średni -10 C. Klektry płaskie cechują się zdlnścią d samczynneg rzmrażania ze śniegu czy też szrnu. Pwietrze znajdujące się w budwie klektra grzewając się d absrbera, pdgrzewa szybę d dłu i dzięki temu pwduje tpnienie śniegu lub szrnu. Trwa t zazwyczaj 1- gdzin. Klektry próżniwe wskutek dbrej izlacji cieplnej cechują się niskimi stratami ciepła. Brak knwekcji (unszenia ciepła) wewnątrz rur próżniwych pwduje, że pwierzchnie rur pzstają zimne. Przez t dchdzi d długtrwałeg wyłączania klektrów próżniwych z pracy. 7

10 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Wybór płaskieg klektra słneczneg ze względu na rdzaj absrbera Głównym elementem klektra słneczneg jest jeg absrber dpwiadający za pzyskiwanie energii słnecznej i przekazywanie ciepła d czynnika grzewczeg (gliklu). Jest n przy tym narażny na trudne warunki pracy bciążenia cieplne i mechaniczne. Na rynku standardem są becnie absrbery aluminiw-miedziane. Firma Hewalex prdukuje 3 rdzaje absrberów dla spełnienia czekiwań Klienta. Absrber typu Miedź-Miedź (Cu-Cu) Tradycyjna technlgia w budwie absrberów, najwyższy standard materiałwy Układ harfwy rurwania zapewnia minimalne pry przepływu gliklu Miedź materiałem najwyższej przewdnści cieplnej i wyskiej dprnści cieplnej Nwczesna technlgia zgrzewania ultradźwiękweg łączenia blachy i rurwania Mżliwść pkrywania czarnym chrmem (KS000 SLP) wyskich walrach użytkwych Hewalex KS000 TLP Hewalex KS000 SLP Hewalex KS000/KS300/KS500 TLP AC Absrber typu Aluminium-Miedź (Al-Cu) Hewalex KS000 TLP ACR Obecny standard rynkwy w budwie absrberów (3/4 klektrów na rynku) Zastąpienie miedzi przez aluminium bniża k. 10 0% cenę klektra słneczneg Niższa przewdnść cieplna aluminium rekmpenswana stswaniem x grubszej blachy Nwczesna technlgia spawania laserweg dla łączenia dwóch różnych materiałów Pkrycia absrbujące prmieniwanie słneczne jedynie typu PVD Absrber typu Aluminium-Aluminium (Al-Al) Najnwsza technlgia w budwie absrberów, klejny krk w rzwju technlgicznym Kszt zakupu klektra k. 5% niższy w prównaniu d klektrów z absrberami Cu-Cu Najkrzystniejszy wskaźnik Cena/Wydajnść i krótki kres zwrtu ksztów inwestycji Odmienne reguły wyknania instalacji slarnej z materiałów neutralnych dla aluminium Nwczesna technlgia spawania laserweg dla łączenia elementów aluminiwych Hewalex KS000 TLP Am 8

11 Klektry słneczne Budwa, działanie, kryteria wybru Rdzaje warstw absrbujących prmieniwanie słneczne Cechą warstwy absrbującej prmieniwanie słneczne musi być wyski współczynnik absrbcji prmieniwania słneczneg (a) raz jak najniższy współczynnik emisji ciepła (e). Warstwę takich cechach kreśla się jak selektywną, dla prównania blacha miedziana dbija prmienie słneczne (absrbcja jedynie k. 5%), a czarny lakier przy wyskiej absrbcji prmieniwania, traci znaczne ilści ciepła (e = 85%). Standardwe na rynku warstwy typu PVD nazywane także ptcznie niebieskimi, wytwarzane są w wielkseryjnych prcesach prdukcji i stswane przez większść prducentów klektrów słnecznych. Cechują się wyskimi właściwściami selektywnymi. Blacha miedziana Warstwa typu PVD KS000 TLP blacha miedziana a = 5%, e = 4% czarny lakier a = 95%, e = 85% czarny chrm a = 95%, e = 1% Tradycyjną technlgię znaną na rynku d 40 lat stanwi warstwa czarneg chrmu. Nansi się ją na blachę miedzianą w prcesach galwanizacji, c wiąże się z większym zużyciem energii. Jednak ptczna pinia wyjątkwej trwałści czarneg chrmu, znajduje ptwierdzenie w badaniach m.in. śrdków IZT Berlin i ITW Stuttgart. Jak jedyny rdzaj warstw absrbujących, zachwuje n niezmienne parametry w czasie, nie pdlegając tzw. efektwi starzenia się. PVD a = 95%, e = 5% Ddatkw czarny chrm jak warstwa kł 70-krtnie większej grubści w prównaniu d warstw PVD, cechuje się najwyższą dprnścią na krzję atmsferyczną, przez c klektry z absrberami teg typu zaleca się stswać np. w strefach nadmrskich (więcej slarblg.pl) Blacha aluminiwa Warstwa typu PVD Blacha miedziana Warstwa czarneg chrmu KS000 TLP AC KS000 TLP ACR KS000 TLP Am KS000 SLP 9

12 Kmpnenty instalacji slarnej. KOMPONENTY INSTALACJI SOLARNEJ Pdgrzewacze pjemnściwe wdy użytkwej Typwe małe instalacje slarne przeznaczne dla pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej, wykrzystują pdgrzewacze -wężwnicwe (biwalentne). Standardw ferwane są pjemnści 00 d 500 litrów. D dlnej wężwnicy pdłączna jest instalacja slarna. Zapewnia intensywny dbiór ciepła, ze względu na najniższą temperaturę wdy w najniższej strefie pdgrzewacza. Górna wężwnica współpracuje z knwencjnalnym źródłem ciepła najczęściej ktłem grzewczym. W razie ptrzeby przed wyjściem z pdgrzewacza, wda użytkwa mże być dgrzana d wymaganej temperatury. Mżliwa jest także zabudwa grzałki elektrycznej dla seznweg lub awaryjneg pdgrzewania wdy. Pdgrzewacz KOMPAKT 300HB Krzystnym rzwiązaniem z uwagi na wygdę mntażu, szczędnść miejsca i estetykę, jest wybór zintegrwaneg pdgrzewacza wdy użytkwej. W jeg skład wchdzi Zespół Pmpw- Sterwniczy ZPS raz naczynie wzbircze instalacji slarnej. Pdgrzewacz mżna także wypsażyć w pmpę cyrkulacji wdy użytkwej raz termstatyczny zawór mieszający. Właściwa bjętść pdgrzewacza wdy użytkwej Pwinna na wynsić k litrów na każdy 1 m absrbera klektra słneczneg. W taki spsób knfigurwane są kmpletne zestawy slarne firmy Hewalex. Odpwiednia ilść wdy zapewnia dbiór ciepła z klektrów, wymaganą temperaturę wdy i zarazem sprawną pracę instalacji slarnej bez zbędnych przegrzewów. Straty ciepła granicza d minimum izlacja cieplna z pianki pliuretanwej, najczęściej grubści 50 mm. Ochrnę przed krzją zapewnia anda magnezwa, której stan należy kntrlwać zgdnie z wymaganiami gwarancyjnymi. 10

13 Kmpnenty instalacji slarnej Pdgrzewacze uniwersalne dla -systemwych instalacji slarnych Pdgrzewacze uniwersalne INTEGRA umżliwiają -systemwą pracę instalacji slarnej, tzn. zarówn pdgrzewanie wdy użytkwej, jak też wspmaganie grzewania budynku. Teg rdzaju instalacje slarne są craz częściej stswane w dzisiejszych energszczędnych budynkach jednrdzinnych. Kszty inwestycji są wyższe zwykle nie więcej niż 30-50% w prównaniu d standardwej instalacji pdgrzewającej ciepłą wdę użytkwą. Krzyścią jest z klei zwiększenie mżliwści wykrzystania energii słnecznej, szczególnie nadwyżek ciepła d wspmagania grzewania budynku. System grzewczy pwinien być dbrany na jak najniższe temperatury pracy, stąd preferwane jest stswanie grzewania pdłgweg lub ścienneg. Dla grzewania grzejnikweg knieczne jest stswanie pgdweg sterwania jeg pracą. Cechy pdgrzewaczy INTEGRA źknstrukcja zbirnik w zbirniku wbudwany wewnątrz zasbnik ciepłej wdy użytkwej Odbiór ciepła Instalacja grzewcza CO Odbiór ciepła ciepła wda użytkwa Strefa górna grąca (rezerwa ciepła dla zapewnienia kmfrtu pdgrzewu ciepłej wdy użytkwej) Strefa śrdkwa (zasilanie z pdstawweg źródła ciepła, np. ktła gazweg) Przykład systemu grzewczeg wspmaganeg przez instalację slarną. biegi grzewcze CO Zimna wda wdciągwa Wejście d zasbnika CWU Strefa dlna chłdna (skuteczny dbiór ciepła z instalacji slarnej lub np. kminka) pmpa ciepła zimna wda CWU kcił gazwy kcił stałpalny/kminek źzasbnik wdy użytkwej zasilany d dłu, zapewnia intensywne schładzanie dlnej strefy i krzystne warunki pracy instalacji źduża ilść króćców pzwala łączyć kilka źródeł ciepła w jednym systemie grzewczym budynku źkrzystne warunki pracy zapewnia ścisły pdział na strefy temperaturwe, w wyniku zastswania specjalnej knstrukcji przegród i kierwnic wdnych na króćcach wdy grzewczej 11

14 Kmpnenty instalacji slarnej Zespół Pmpw-Sterwniczy ZPS w instalacji slarnej Zespół Pmpw-Sterwniczy zawiera niemal wszystkie elementy zapewniające bezpieczną i efektywną pracę instalacji slarnej. Są t: pmpa biegwa, elektrniczny miernik przepływu, separatr pwietrza z zawrem zwrtnym, manmetr, zawór bezpieczeństwa, zawry napełniając-spustwe, sterwnik z czujnikami temperatury. Wymagane jest jedynie pdłączenie d zespłu naczynia wzbirczeg kmpensująceg zmiany bjętści gliklu w instalacji slarnej. Sterwnik G4 zapewnia szerki zakres funkcji, sterwanie niemal każdym rdzajem instalacji slarnej i bsługę z wykrzystaniem dużeg wyświetlacza LCD. Sterwnik G45 przeznaczny jest wyłącznie d 1-systemwych instalacji slarnych dla pdgrzewania wdy użytkwej. Unikalna funkcja Opti-Flw ptymalizuje pracę instalacji slarnej i d minimum granicza prace uruchmieniwe. Pdstawwe funkcje sterwnika G4: źobsługa blisk 0 rdzajów rdzajów instalacji slarnej, w standardzie 4 czujniki temperatury źsterwanie pmpą biegu slarneg ze stałą lub zmienną wydajnścią (brtami) źsterwanie trybem pracy ktła na wdę użytkwą źsterwania pmpą cyrkulacyjną wdy użytkwej źochrna pmpy biegu slarnej przed blkadą źsygnalizacja braku przepływu w instalacji slarnej źpełne bilanse mcy i uzysków ciepła w czasie źochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem źfunkcja urlpwa chrny instalacji slarnej źfunkcja wygrzewu antybakteryjneg źzłącze kmunikacyjne RS485 dla wymiany danych Zespły ZPS zbudwane jak 1-drgwe grupy pmpwe, wymagają -krtnie mniej płączeń niż w przypadku grup -drgwych. Zawry napełniającspustwe stanwią integralne elementy zespłów ZPS. Zespły ZPS mżna instalwać zarówn z lewej, jaki z prawej strny pdgrzewacza. 1

15 Kmpnenty instalacji slarnej Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Ochrna instalacji slarnej, jak i samych klektrów słnecznych przed przegrzewaniem ma na celu eliminację ryzyka uszkdzenia przez pdwyższne temperatury czynnika grzewczeg. Prirytetem firmy Hewalex stał się takie pracwanie absrberów, które zapewni szybkie usuwanie gliklu w pczątkwej fazie tzw. stanu stagnacji (pstju, braku dbiru ciepła). Pwstająca d górnej części absrbera para wdna, jest w stanie szybk wyprzeć glikl z absrbera zarówn klektrów płaskich, jak i próżniwych KSR10 psiadających jedyne na rynku rzwiązanie dlnych przyłączy. Takie rzwiązanie nie pwduje długtrwałeg gtwania gliklu i pwstawania dużej ilści pary. Ddatkwe zabezpieczenie przed przegrzewaniem zapewniają sterwniki zabudwane w Zespłach Pmpw-Sterwniczych ZPS. Przykładw funkcja urlpwa, którą aktywuje się na czas dłuższeg niekrzystania z wdy użytkwej, uruchamia tryb chłdzenia ncneg, w którym pmpa biegu slarneg mże być włączana gdzinie 0.00 w celu schładzania wdy w pdgrzewaczu pjemnściwym. Tym samym pwstaje miejsce d dbiru ciepła w klejnym dniu pracy instalacji slarnej przy braku pbru wdy użytkwej. Ochrna instalacji slarnej przed przegrzewaniem wskutek braku dbiru ciepła Funkcja tzw. chłdzenia ncneg plega na dwróceniu pracy instalacji slarnej. Umżliwia t w kresie ncnym schładzanie wdy w pdgrzewaczu, wskutek pracy pmpy biegu slarneg. Pdgrzewacz będzie wówczas przygtwany na przyjęcie ciepła z instalacji slarnej, w następnym dniu pracy. Ciepł ddawane będzie przez klektry słneczne d tczenia, tak więc funkcja mże być stswana z klektrami płaskimi. T3 źabsrbery z łatwym wypływem czynnika grzewczeg źabsrbery z utrudninym wypływem czynnika grzewczeg! 13

16 Wskazówki dla dbru instalacji slarnej 3. WSKAZÓWKI DLA DOBORU INSTALACJI SOLARNEJ Warunki zabudwy klektrów słnecznych Z względów eknmicznych i technicznych nie jest uzasadnine stswanie układów zmieniających płżenie klektrów w ciągu dnia i rku. Dla nietypwych warunków zabudwy, np. na elewacji budynku mżna stswać klektry płaskie na stelażach lub klektry próżniwe KSR10, w których absrbery mżna nachylić d pzimu, bracają rury kąt 5. Sprawnść pracy klektra słneczneg Kąt nachylenia klektra słneczneg, ptymalny dla jeg całrcznej pracy, pwinien mieścić się w zakresie 30 d 45. Dla instalacji wspmagających grzewanie kąt nachylenia mże być zwiększny, aby pprawić warunki nasłnecznienia w kresie zimwym (niskie kąty padania prmieniwania słneczneg), a jedncześnie zmniejszyć mżliwść przegrzewania w kresie letnim. Zaleca się zabudwę klektrów słnecznych z zachwaniem dległści min. 1 m d krawędzi dachu, aby graniczyć działanie sił wiatru. Zabudwa w górnej części płaci dachu chrni klektry przed naprem śniegu. Optymalne warunki na całrcznej pracy klektra słneczneg zapewnia ustawienie na pwierzchni nachylnej i skierwanej na płudnie (100% mżliwej d pzyskania energii słnecznej). Przy zabudwie pwdującej zmniejszenie więcej niż 10% pzyskiwanej energii rcznie, mżna zwiększyć dbraną pwierzchnię klektrów W E SW ( 45 ) SE (45 ) Skierwanie klektra w kierunku płudniwym (S), mże być dchylne kąt 45 (w zakresie kąta SE-SW). Nie przynsi t zauważalneg w praktycznym działaniu instalacji slarnej zmniejszenia uzysków ciepła. S 14

17 Wskazówki dla dbru instalacji slarnej Pdstawwe wskazówki dbru instalacji slarnej Dbór pwierzchni klektrów słnecznych uzależniny jest d ptrzeb ciepła. Należy mieć na względzie ewentualne niższe ptrzeby ciepła w seznie letnim i uwzględniać je przy dbrze, aby nie dchdził d nadmiernych i częst występujących przegrzewów w instalacji slarnej. Dbór pdgrzewaczy i wymienników ciepła musi zapewnić dpwiedni dbiór ciepła z instalacji slarnej. Ciepła wda użytkwa dla ptrzeb mieszkańców dmu jednrdzinneg dbór zakłada zastswanie d 0,8 d 1,5 m pwierzchni absrbera klektra słneczneg na 1 sbę, w zależnści d zakładaneg stpnia pkrycia ptrzeb ciepła d 40 d 60% rcznie. Dbwe zużycie wdy na 1 sbę zakładać mżne przeciętnie na pzimie litrów, przy temperaturze 55 C. Jednstkwa pjemnść pdgrzewacza wdy użytkwej nie pwinna być mniejsza niż 50 litrów na każdy 1 m pwierzchni absrbera klektra słneczneg. 0,8 1,5 m /s. Wspmaganie grzewania budynku - dla ptrzeb wspmagania centralneg grzewania dmu jednrdzinneg mżna szacunkw przyjmwać zastswanie 0,09 m pwierzchni absrbera klektra płaskieg na każdy 1m grzewanej pwierzchni dmu. Nie należy zwiększać ddatkw pwierzchni klektrów dla ptrzeb pdgrzewania wdy użytkwej, gdyż mgą występwać nadmierne przegrzewy w instalacji slarnej pza seznem grzewczym, przy zmniejsznym dbirze ciepła z klektrów słnecznych. 0,09 m /m lub 0,05 m /m Wda basenwa dla ptrzeb pdgrzewania wdy zaleca się stswanie przede wszystkim klektrów płaskich. Straty ciepła wdy basenwej są wynikiem przede wszystkim parwania wdy, dlateg też dbór pwierzchni klektrów uzależnia się d pwierzchni lustra wdy. Zastswanie rlety lub flii przykrywającej lustr wdy na czas nieużytkwania basenu, granicza parwanie wdy i pzwala zmniejszyć dbieraną pwierzchnię klektrów. Instalacja slarna służy d pkrywania bieżących strat ciepła wdy basenwej. 0,3 0,6 m /m 15

18 Efekty zastswania instalacji slarnej 4. EFEKTY ZASTOSOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ Wskaźniki efektywnej pracy instalacji slarnej Wyznacznikiem efektu pracy instalacji slarnej są takie parametry jak: chwilwa mc cieplna (W/m ), stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) raz uzysk ciepła w czasie (kwh/m rk). Optymalny dbór instalacji slarnej pwinien zapewniać jak najwyższy stpień pkrycia ptrzeb ciepła, przy zachwaniu wyskieg uzysku ciepła. Uzysk ciepła (kwh/m rk) w przypadku instalacji slarnej jest ważny ze względu na płacalnść inwestycji. Im więcej ciepła (kwh) wytwrzy każdy 1 m pwierzchni klektra w ciągu rku, tym krótszy będzie kres zwrtu ksztów inwestycji. Wyższy uzysk ciepła świadczy wyższej sprawnści pracy instalacji slarnej. ź3x klektr płaski KS000 TLP źpwierzchnia absrberów 5,4 m źpdgrzewacz 300 litrów źzużycie CWU: 50 litrów/d źtemperatura CWU: 45 C źstpień pkrycia ptrzeb: 53 %/rk źuzysk ciepła: 377 kwh/m rk źmaksymalna mc cieplna: 4,5 kw 1. Mc cieplna (W/m ) klektra płaskieg serii KS000 pwierzchni absrbera 1,8 m mże wynsić d 1,5 kw w idealnych warunkach nasłnecznienia 1000 W/m. Mc cieplna nie jest isttnym parametrem dla ceny efektu pracy instalacji slarnej, gdyż jest silnie zmienna i zależna d warunków pgdwych i chwilwej temperatury absrbera.. Stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) Właściwie dbrana instalacja slarna dla pdgrzewania wdy użytkwej, pkrywa 50 60% rcznych ptrzeb ciepła. Latem wskaźnik wzrasta d %, dzięki czemu kcił grzewczy będzie częst wyłączany z pracy. Dbór instalacji stpniu pkrycia ptrzeb ciepła większym niż 60%/rk, mże pwdwać nadwyżki ciepła i przegrzewy. Zwiększają się także nakłady finanswe, wydłużając kres zwrtu ksztów inwestycji. 3. Uzysk ciepła instalacji slarnej (kwh/m rk) Wartść kwh/m rk jest infrmacją wskazującą ile ciepła rcznie (kwh) wytwarza każdy 1 m klektra słneczneg. Im wyższy będzie uzysk ciepła, tym mniej ciepła musi dstarczyć kcił grzewczy. Rczny uzysk ciepła z klektra płaskieg serii KS000 pracująceg w małej instalacji, mże wynieść d 300 d 535 kwh/m rk (spf.ch), c 3 dpwiada ilści ciepła uzyskaneg przy spalaniu m gazu ziemneg. 100% 80% 60% 40% 0% 50 60% 0% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 16

19 Efekty zastswania instalacji slarnej Optymalny dbór instalacji slarnej Klektr słneczny nie jest urządzeniem pracującym ze stałą mcą cieplną (kw) i uzyskiem ciepła (kwh/m rk). Efekty pracy zależą d rdzaju instalacji slarnej jej wielkści i przeznaczenia. Przykładem mże być prównanie stpni pkrycia ptrzeb ciepła dla kilku wariantów, gdzie np. następwała zmiana pjemnści pdgrzewacza, warunków zabudwy klektrów, itp.. Instalacja referencyjna (wg str. 16) na pdstawie symulacji kmputerwej (GetSlar) pkrywa rcznie 53% ptrzeb ciepła. Klektry słneczne są ustawine w kierunku płudniwym i nachylne pd kątem 35 d pzimu. Zmiana warunków zabudwy, jak również innych warunków pracy referencyjnej instalacji slarnej, będzie wpływała na efekty jej pracy: Zmiana zużycie wdy użytkwej Zmiana pjemnści pdgrzewacza CWU Zmiana kąta nachylenia klektra Zmiana kierunku ustawienia klektra Zmiana ilści i typów klektrów słnecznych Instalacja referencyjna 53% Zużycie CWU 00 litrów/d Zużycie CWU 300 litrów/d Pdgrzewacz 400 litrów Pdgrzewacz 00 litrów Nachylenie 60 stpni Nachylenie 45 stpni Skierwanie płd. - zachód Skierwanie płd. - wschód 4x próżniwy KSR10 3x próżniwy KSR10 4x płaski KS000 TLP x płaski KS000 TLP 4% 41% 59% 54% 5% 51% 53% 51% 50% 47% 0% 0% 40% 60% 58% 60% 80% Stpień pkrycia ptrzeb ciepła (%/rk) Jakie czynniki sprzyjają uzyskiwaniu wyskiej efektywnści pracy klektra słneczneg? źniższe temperatury p strnie dbiru ciepła, np. niższa temperatura wdy użytkwej, basenwej lub niższe parametry wspmaganej instalacji grzewczej źwłaściwa bjętść pdgrzewacza wdy użytkwej w dniesieniu d pwierzchni klektrów słnecznych (nie mniej niż litrów na 1 m absrbera) źdpwiednie nachylenie klektra: zalecane źdpwiednie skierwanie klektra: płudnie ±45 źjak najkrótsze przewdy instalacji slarnej z dbraną d warunków pracy izlacją cieplną źdpwiednie, zgdne z zaleceniami natężenie przepływu czynnika grzewczeg (gliklu), zapewniające dbiór ciepła z absrbera klektra źdpwiednie nastawy sterwnika, w tym mżliwść wykrzystania płynneg sterwania wydajnścią pmpy biegu slarneg (np. funkcja Opti-Flw) źnie zwiększanie nadmiernie pwierzchni klektrów słnecznych, gdyż wzrst stpnia pkrycia ptrzeb ciepła (i zarazem szczędnści w zużyciu paliwa) pwduje bniżenie sprawnści pracy klektra (wyższe temperatury absrbera, wyższe straty ciepła d tczenia); a wyższy kszt inwestycji i mniejsza sprawnść instalacji slarnej wydłuża kres zwrtu nakładów finanswych. 17

20 Efekty zastswania instalacji slarnej Opłacalnść zastswania instalacji slarnej Instalacja slarna zapewnia najniższe kszty pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej CWU, wymagając d pracy jedynie minimalnej ilści energii elektrycznej zasilającej pmpę biegwą raz sterwnik. W prównaniu d każdeg inneg źródła ciepła, kszty pdgrzewania CWU przez instalację slarną mgą być niższe d 7 d 5 razy (dane: slarblg.pl). Bjler elektryczny Kcił lejwy Kcił gazwy na gaz płynny Kcił gazwy stareg typu Kcił gazwy kndensacyjny Kcił na drewn Kcił węglwy Pmpa ciepła CWU Instalacja slarna 0,8 zł 6,86 zł 6,46 zł 5,1 zł 4,78 zł 3,1 zł,53 zł,06 zł 1,9 zł Kszty dzienne, zł brutt 300 litrów/dzień 0 zł zł 4 zł 6 zł 8 zł Opłacalnść zastswania instalacji slarnej będzie tym wyższa im drższe jest pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej przez knwencjnalne źródł ciepła, np. kcił grzewczy, czy też bjler elektryczny, itp.. Okres zwrtu ksztów inwestycji w przypadku zastswania klektrów płaskich, pwinien wynieść średni d 6 d 1 lat ze względu na krzystny dla nich wskaźnik Cena/Wydajnść. Przy zastswaniu klektrów próżniwych, czas ten ulegnie wydłużeniu, z uwagi na zdecydwanie wyższą cenę zakupu. Instalacja slarna inwestycja krzystniejsza d akcji, lkat bankwych, funduszy inwestycyjnych Zastswanie instalacji slarnej t gwarancja zysków w każdym rku jej eksplatacji. W prównaniu d lkwania śrdków pieniężnych w akcje, fundusze inwestycyjne, czy też lkaty, zyski z instalacji slarnej nie są bjęte pdatkiem. Akcje (WIG) F. Akcji F. Zrówniważne F. Stabilneg wzrstu F. Papierów dłużnych F. Pieniężne Lkata (5%) Złt Klektry słneczne zł -747 zł -111 zł Zysk 5-letni z inwestycji zł 610 zł zł zł zł 807 zł 69 zł 5 76 zł Inwestując 5 lat temu (04.008) kwtę 5300 zł w zakup instalacji slarnej mżna był uzyskać d 576 zł szczędnści (w zależnści d paliwa, najmniej dla gazu ziemneg, najwięcej dla energii elektrycznej). Inne inwestycje były mniej intratne lub wręcz mgły wiązać się ze stratami finanswymi (więcej slarblg.pl). 18

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dstawa fabrycznie nweg sprzętu kmputerweg, prgramwania, serwera raz sprzętu audi-vide dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II z pdziałem na 14 części. Numer głszenia: 9805-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ochrona atmosfery- programy 2015

Ochrona atmosfery- programy 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r d w i s k Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Ochrna atmsfery- prgramy 2015 Katarzyna Jastrzemska Kierwnik Wydziału Rzwju Zainwestujmy razem w śrdwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo

Gniezno: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer ogłoszenia: 224025-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gniezno: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer ogłoszenia: 224025-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer głszenia: 224025-2014; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katwice.pl Katwice: Dstawa sczewek patrunkwych i krekcyjnych Numer głszenia: 133561-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Kraków: USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK Numer głszenia: 97692-2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy INFLANCKA Samodzielny Publiczny Warszawa: Dstawa drbneg sprzętu medyczneg w pdziale na 7 pakietów d magazynu gólneg Szpitala Numer głszenia: 80061-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl

OGŁOSZENIE. Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl Puławy, dnia 06 października 2011 r. PT 2370/15/2011 OGŁOSZENIE Puławy: DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PUŁAWACH W ramach realizwaneg zadania pt. Zakup lekkieg samchdu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo