Polityka Prywatności Platformy 2take.it

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Prywatności Platformy 2take.it"

Transkrypt

1 Polityka Prywatności Platformy 2take.it 1. Słownik pojęć 1) Platforma w skład Platformy 2take.it wchodzą strona internetowa oraz zbiór Aplikacji i Konkursów 2) Autor Platformy firma 2 Take.it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyska 9A o numerze NIP odpowiedzialna za rozwój, bezpieczeństwo i techniczną stronę funkcjonowania aplikacji w platformie 2 Take.it, a także właściciel praw autorskich do oprogramowania aplikacji, skryptów, treści, layoutów i grafik innych niż dostarczone przez Organizatorów Konkursów. 3) Aplikacja narzędzie do zarządzania treścią, grafiką, komunikacją oraz niektórymi informacjami na temat użytkowników w tym ich statusem w konkursie w celu dostarczania użytkownikom możliwości uczestnictwa w konkursach i innych akcjach promocyjnych 4) Konkurs panel użytkownika wchodzący w skład platformy dostosowany pod względem treści, grafik i komunikatów przez organizatora konkursu, służący przeprowadzeniu konkursów (w tym zliczaniu głosów, wyświetlaniu nagród, prac i innych informacji). Konkurs może być wyświetlany na fanpage Organizatora Konkursu jako aplikacja Facebook lub na stronie www Organizatora Konkursu lub pod niezależnym adresem internetowym pod domeną 2take.it. 5) Organizator Konkursu firma która sponsoruje i organizuje konkurs lub inną akcję promocyjną reprezentowana przez osobę pracownika Administratora Konkursu, która poprzez Aplikację zarządza konkursem. Organizator Konkursu posiada prawa autorskie do treści dostarczonych przez niego w trakcie procesu dostosowywania konkursu. Administratorem Konkursu może być też Autor Platformy w ramach umowy o przeprowadzenie Konkursu. 6) Administrator Konkursu zarejestrowany użytkownik platformy będący pracownikiem Organizatora Konkursu lub Autora Platformy który zarządza Konkursem przez Aplikację. 7) Użytkownik Platformy dowolna osoba, która: a posiada konto na portalu Facebook.com lub w przypadku alternatywnych form logowania do Konkursów lub Aplikacji umieszczonych poza platformą Facebook posiada adres lub konto w innym portalu społecznościowym b zaakceptowała politykę prywatności Platformy c zaakceptowała powiązanie konta i przekazanie danych z portalu Facebook lub innego portalu społecznościowego w przypadku alternetywnych form logowania lub podała wymagane dane w formularzu rejestracyjnym 8) Użytkownik częściowo zarejestrowany osoba, która nie dopełniła w sposób kompletny rejestracji, w szczególności nie zaakceptowała polityki prywatności lub nie uzupełniła wszystkich potrzebnych danych. 1 z 5

2 2. Postanowienia ogólne 1) Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby i zakres przetwarzania danych pozyskanów od użytkowników w platformie 2take.it 2) Współorganizatorami konkretnych konkursów i akcji promocyjnych są firmy Autor Platformy i Organizator Konkursu. Autor Platformy odpowiada za techniczną stronę przebiegu konkursu. Organizator Konkursu odpowiada za komunikację z użytkownikami, wyłonienie zwycięzcy oraz finansowanie nagród. 3) Autor Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez pisemnego lub elektronicznego powiadomienia użytkowników. 4) Facebook nie sponsoruje ani w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za przeprowadzanie Konkursów i akcji promocyjnych na Platformie 2take.it 3. Ochrona prywatności Autor Platformy, firma 2 Take.it Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też oprogramowanie platformy zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego działania Aplikacji, zabezpieczeniu przeciw nieprawidłowościom i oszustwom oraz skutecznej komunikacji z użytkownikami, w tym zwycięzcami konkursów. Dane użytkowników którzy odwiedzają Platformę 2take.it bez zalogowania nie są zbierane oprócz standardowego rejestrowania adresu IP. Patrz punkt 10. Platforma przechowuje dane użytkowników częściowo zarejestrowanych, ale nie mogą oni brać pełnego udziału w Konkursach do czasu akceptacji polityki prywatności oraz uzupełnienia potrzebnych danych. Autor Platformy ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883) z późniejszymi zmianami. 4. Przechowywanie danych 1) Zbieramy, zapisujemy i przechowujemy dane zarejestrowanych użytkowników Platformy, w tym użytkowników częsciowo zarejestrowanych, a także administratorów konkursów. 2) Dane przechowywane są w bazie danych na serwerze zgodnym z wytycznymi GIODO. Baza jest zgłoszona do GIODO jako zbiór danych osobowych. 3) Każdy użytkownik którego dane przechowujemy może uzyskać informację i dostęp do tych danych, a także ma prawo do ich modyfikacji lub archiwizacji. Archiwizacja danych użytkownika polega na zaprzestaniu ich przetwarzania przez Autora Platformy i Organizatora Konkursu oraz nie wyświetlaniu ich w Aplikacji i Konkursach. Archiwizacja nie polega na pełnym usunięciu danych, gdyż te mogą być potrzebne w przypadku postępowania przed Urzędem Skarbowym, sprawy sądowej lub do udostępnienia na wniosek Prokuratury. Zgodnie z Art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w przypadku wniosku o usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dane te są archiwizowane i stają się niedostępne do dalszego przetwarzania. 2 z 5

3 5. Informacje o sposobach zbierania danych i ich rodzajach 1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach rejestracyjnych lub poprzez zatwierdzenie przekazania danych z platformy Facebook lub innej platformy społecznościowej (adres ). 2) Niektóre dane pobierane są automatycznie po wyrażeniu zgody, w szczególności są to dane z konta Facebook 3) Serwis zbiera dane: imię, nazwisko, adres , płeć, grupa wiekowa, adres IP, nazwa użytkownika, obrazek avatar, numer telefonu 4) Automatyczne pobranie danych wymaga zgody użytkownika. Aplikacja nie pobiera ani nie wyświetla czy w inny sposób wykorzystuje danych bez uprzedniej zgody. 6. Informacje o sposobie wykorzystania danych 1) Administratorem danych osobowych jest Autor Platformy czyli firma 2 Take.it Sp. z o.o. 2) Dane takie jak telefon, , login, płeć, grupa wiekowa, imię i nazwisko są wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z Polskim Prawem oraz Polityką Platformy Facebook, a także do skutecznej komunikacji z użytkownikami oraz wyłonieniu i nagrodzeniu zwycięzców Konkursów. 3) Dane takie jak imię, nazwisko, telefon i mogą być także wykorzystywane do informowania o kolejnych konkursach i promocjach przez Organizatora Konkursu. 4) Dane takie jak IP, login, i telefon są wykorzystywane do weryfikacji prawdziwości konta użytkownika. W konkursach, w szczególności tych poza platformą Facebook, mogą być stosowane dodatkowe sposoby potwierdzenia tożsamości przez zatwierdzenie adresu lub numeru telefonu. 5) Dane login, imię i nazwisko oraz avatar mogą być wyświetlane w Konkursach 6) Dane login, , imię, nazwisko, telefon, płeć są udostępnione Organizatorowi Konkursu i osobie Administratora Konkursu z zastrzeżeniem, że mogą być wykorzystywane tylko w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności (co zabezpieczają odpowiednie umowy). a W szczególnościu Organizator Konkursu może wykorzystywać te dane do komunikacji z użytkownikami oraz do celów marketingowych (informowanie o promocjach i kolejnych konkursach). b Dane te są udostępniane na podstawie osobnych umów między Autorem Platformy i Organizatorem Konkursu. 7) Autor Platformy nie sprzedaje danych osobowych użytkowników osobom, firmom ani instytucjom trzecim. 8) Autor Platformy może wykorzystywać dane takie jak imię, nazwisko i adres w celu komunikacji z użytkownikami na temat platformy lub w celu poinformowania o zmianach i nowych konkursach. 3 z 5

4 9) Autor Platformy może przedstawić współpracującym instytucjom anonimizowane sttystyczne dane dotyczące aplikacji, ale nie pozwalające na identyfikację konkretnych użytkowników. 10) Dostęp do danych osobowych mogą mieć wybrani pracownicy Autora Platformy lub firmy będące podwykonawcami, ale nie mogą oni wykorzystywać tych danych w inny sposób niż potrzebne do rozwiązania okreśłonych problemów technicznych zgłoszonych przez użytkowników lub wykonania innych czynności określoncyh w umowach, a związanych z poprawnym funkcjonowaniem Platformy lub komunikacją z użytkownikami Platformy zgodnej z Polityką Prywatności. Jest to zabezpieczone przez odpowiednie umowy z pracownikami i niektórymi podwykonawcami. 11) Dostęp do danych osobowych, w szczególności adresów , mogą uzyskać także podwykonawcy Organizatora Konkursu lub Autora Platformy w celu organizacji mailingu informacyjnego dla użytkowników Konkursu zgodnie z punktem 6.6.a. lub wybiorczej weryfikacji prawdziwości użytkowników zgodnie z punktem 6.4. Jest to obwarowane osobnymi umowami zabezpieczającymi prawidłowe przetwarzanie danych. 7. Dane zbierane poza portalem Facebook.com i informacja o kampaniach 1) Niektóre wersje Konkursów organizowane poza portalem Facebook.com jako konkursy umieszczone na stronach internetowych mogą zbierać dodatkowe dane ponad wymienione w punkcie 5, a także mogą pozwalać na szersze wykorzystanie tych danych co jest zaznaczone w osobnej polityce prywatności lub regulaminie konkretnej strony internetowej Organizatora. W szczególności mogą pozwalać na wysyłanie dowolnych kampanii marketingowych ingowych do użytkowników. 2) Kampanie ingowe mogą być wysyłane: a b c W przypadku kampani ingowych informujących o kolejnych konkursach i promocjach kampania może być wysłana wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników Aplikacji lub Konkursów którymi zarządza lub które finansuje Organizator Konkursu. Dotyczą one promocji lub konkursów danego Organizatora. W przypadku innych kampanii ingowych może ona być wysłana wyłącznie do użytkowników którzy zarejestrowali się w konkretnym Konkursie który był organizowany poza portalem Facebook na stronie której regulamin lub polityka prywatności obejmowała możliwość organizowania tego typu kampanii lub gdy użytkownik wyraził tego typu zgodę w trakcie rejestracji w konkursie specyficzną dla danego konkursu. Autor Platformy może wysłać ogólną informację do wybranych lub wszystkich użytkowników platformy o nowym ciekawym konkursie lub o zmianach w Platformie lub Polityce Prywatności. Autor Platformy zapewnia, że nie będzie nadużywał tego uprawnienia. Jeśli bierzesz udział w Konkursie umieszczonym na stronie internetowej Organizatora Konkursu przeczytaj także regulamin lub politykę prywatności strony internetowej na której Konkurs jest zamieszczony. 4 z 5

5 8. Cookies W celu zindywidualizowania Aplikacji oraz do zabezpieczenia przed możliwością oszustwa, możemy używać plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz unikalności użytkownika. Możesz w dowolnej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale to może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji i Konkursów. Pliki cookies nie służą nam do zbierania zindywidualizowanych informacji o Tobie. Pliki cookie mogą jednak służyć sprawdzaniu które z kont logują się z tej samej przeglądarki jako jeden z elementów zapewnienia zabezpieczenia przed oszustwami w konkursach. Służą także wyświetlaniu zindywidualizowanej zawartości. Aby dowiedzieć się jak wyłączyć pliki cookies w Twojej przeglądarce odwiedź ten link: 9. Banowanie Autor Platformy zastrzega sobie oraz Organizatorom Konkursów reprezentowanym przez Administratorów Konkursu prawo do banowania użytkowników, czyli blokowania dostępu do wybranych lub wszystkich części Platformy w zakresie obejmującym konkretny Konkurs lub wszystkie Konkursy. Blokada może zostać nałożona na konkretny adres IP lub lub UID użytkownika Facebook. Przyczyną blokady może być: Próby manipulacji uzyskiwanym wynikiem w konkursie Używanie wielu fikcyjnych kont Stosowanie botów automatycznego oprogramowania symulującego rzeczywiste akcje użytkowników Umieszczanie treści niezgodnych z dobrym obyczajem lub z prawem, w szczególności treści szkalujących jakieś osoby, zawierających groźby karalne, obrażających mniejszości narodowe, seksualne lub religijne, obrażających wysokich urzędników Państwocych, treści seksistowskich, a także promujących idee nazistowskie lub totalitarne Umieszczanie treści naruszających dobre imię Organizatora Konkursu lub jego marki Prób ingerowania w sposób działania aplikacji lub jej kod Nieautoryzowane próby znalezienia luk w zabezpieczeniach i oprogramowaniu aplikacji lub serwera Autor Platformy zastrzega sobie także prawo do trwałego lub czasowego blokowania dostępu bez podawania przyczyny. 10. Logi serwera Serwer Platformy zbiera IP odwiedzajacych w powiązaniu z odwiedzanym adresem URL, datą i czasem w logach jako standardowy element bezpieczeństwa. Dane te mogą służyć do analizy w przypadku ataków na Platformę lub do udostępnienia na wniosek sądu lub prokuratury lub analizy wykorzystania serwisu w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i optymalizacji. 11. Informacja o Polityce Prywatności Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się w siedzibie Autora Platformy - 2 Take.it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyska 9A, a także pod adresem https://2take.it/2ti-policy.pdf 5 z 5

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché REGULAMIN KONKURSU Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl. I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklepu Psiaki.pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl. I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklepu Psiaki.pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności sklepu Psiaki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL Polityka prywatności alergiabeta.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo