Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia"

Transkrypt

1 Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice ul.dworcowa 15 Biuro kosztorysowe SIGMA BoŜe Jakimowicz Sporządził inŝ.boŝe Jakimowicz Świętochłowice r

2 Przedmiar Stro 2/9 1 Obieg kotłowy 1 Kalkulacja dostawa kotła gazowego G kw wraz z automatyką poz.1, 2,3,4,5,6,7,8 1 razem 2 KNR /07 3 KNR /03 Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne, stojące o mocy do 38kW- alogia bez materiałów do poz. 1,2,3,4,5,6,7,8 R=3 M=0 S=3 Kotły Ŝeliwne wodne lub parowe - alogia kocioł gazowy wraz elementami automatyk jak w poz. 1 R=1,2 4 Kalkulacja dostawa pompy Grundfos UPS32-60/F poz.9 5 KNR /03 6 KNR /07 7 KNNR /02 8 KNNR /06 9 KNNR /03 kocioł 1,000 Wykonie podejścia i montaŝ pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nomilnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/2" (40mm)- alogia pompa poz.9 R=1 M=0 S=1 MontaŜ zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nomilnej 50mm poz10 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o średnicy nomilnej 50mmalogia filtr siatkowy poz.11 1 razem Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 50mm o połączeniach gwintowanych Zawory bezpieczeństwa spręŝynowe lub cięŝarkowe o średnicy nomilnej 25mm - alogia membranowy TYP " SYR poz Kalkulacja dostawa wskaźnika poziomu wody w kotle poz KNR /03 12 KNNR /08 13 KNNR /03 14 KNR /04 MontaŜ układu do pomiarów przepływu róŝnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika wtórnego- alogia wskaznika niskiego poziomu wody poz. 14 R=0,3 M=0 S=0,3 Naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnienie robocze 6 Bar typ NG80 - poz. 15 układ 1,000 czynie wzbiorcze typ D 25 - Refle* 1 razem Dwuzłączka o średnicy nomilnej 25mm - alogia złącze samoodcijące poz. 16 Odmulacze z rur stalowych o średnicy króćców przyłącznych 150mm alogia SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE poz.17 alogia - sprzegło hydrauliczne 1 razem

3 Przedmiar Stro 3/9 15 KNNR 4 16 KNNR /06 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - kurek spustowy poz. 18 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm- alogia odpowietrznik z zaworem dn 15 poz19 2 Obieg instalacji CO 17 Kalkulacja dostawa pompy Grundfos Mag z modułem sterowniczym poz Kalkulacja dostawa pompy Grundfos Mag z modułem sterowniczym poz KNR /03 20 KNR /03 21 KNR /03 22 KNNR 4 23 KNNR /02 24 KNNR 4 25 KNNR 4 26 KNNR /02 27 KNNR 4 28 KNNR /01 29 KNNR /01 30 KNNR /02 szt 2,00 Wykonie podejścia i montaŝ pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0m3/h i średnicy nomilnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/2" (40mm)- alogia pompa poz.20,21 R=1 M=0 S=1 MontaŜ zaworu blokowego 3-drogowego -alogia dn 25 z siłownikiem, DR 25 GMLA poz.22 MontaŜ zaworu blokowego 3-drogowego -alogia dn 25 z siłownikiem, DR 15 GMLA poz.23 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - kulowy poz. 24 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 20mm o połączeniach gwintowanychpoz.25 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 25mm o połączeniach gwintowanych- poz.26 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych poz.27 szt 6,000 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 20mm o połączeniach gwintowanych, poz.28 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych poz.29 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o średnicy nomilnej 40mmalogia filtr siatkowy DN20 poz.30 1 razem Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o średnicy nomilnej 40mmalogia filtr siatkowydn32 poz.31 2 razem Zawór grzejnikowy o średnicy nomilnej 20mm- alogia odpowietrznik z zaworem odcijacym poz.32 szt 6,00

4 Przedmiar Stro 4/9 31 KNNR 4 32 KNNR 4 33 KNNR /02 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - kulowy poz Obieg instalacji wentylacji mechanicznej Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych- alogia poz. 34 Zawór grzejnikowy o średnicy nomilnej 20mm- alogia odpowietrznik z zaworem odcijacym poz.35 4 Obieg przygotowania wody ciepłej 34 Kalkulacja dostawa pompy Grundfos UPS B poz Kalkulacja dostawa pompy Grundfos UPS B poz KNR /04 37 KNR /03 38 KNNR /08 39 KNNR /03 40 KNNR 4 41 KNNR 4 42 KNNR 4 43 KNNR 4 44 KNNR /01 45 KNNR 4 Wykonie podejścia o średnicy nomilnej króćców przyłączeniowych 1 i 1/4" (32mm) do ciepłej wody uŝytkowej i montaŝ pomp cyrkulacyjnych o wydajności 15m3/h- alogia montaz pomp poz. 36 i 37 R=1 M=0 S=1 MontaŜ przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych kotła grzewczego z zasobnikiem wykonych przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojących o pojemności do 200dm3, współpracujących z kotłami grzewczymi- alogia poz. 38 Naczynia wzbiorcze zamkniete 120 Reflex- poz. 38 szt 2,00 1 razem Zawór grzejnikowy o średnicy nomilnej 25mm- alogia poz. 39 szt 1,00 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 25mm o połączeniach gwintowanych- alogia poz.40 szt 7,000 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych- alogia poz.41 szt 11,000 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 25mm o połączeniach gwintowanych- alogia filtr osadnikowy 25 poz. 42 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 25mm o połączeniach gwintowanych- alogia filtr osadnikowy 25 poz. 43 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o średnicy nomilnej 40mmalogia filtr osadnikowy 32 poz.44 1 razem Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 25mm o połączeniach gwintowanych- alogia poz.45

5 Przedmiar Stro 5/9 46 KNNR /02 47 KNR /03 48 KNNR /03 49 KNNR 4 50 KNNR 4 51 KNNR 4 52 KNNR 4 53 KNNR /03 54 KNNR /02 55 KNNR 4 56 KNNR /01 57 KNR /01 58 KNNR 4 59 KNNR /01 60 KNNR /06 Zawory bezpieczeństwa spręŝynowe lub cięŝarkowe o średnicy nomilnej 20mm dla ciśnień 1,6MPa- alogia membranowy typ /4 poz.46 MontaŜ zaworu blokowego 3-drogowego -alogia dn 25 z siłownikiem, ESBE poz.47 Zawory bezpieczeństwa spręŝynowe lub cięŝarkowe o średnicy nomilnej 25mm dla ciśnień 1,6MPa- alogia membranowy typ " poz. 48 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - alogia poz. 49 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych- alogia reduktor ciśnienia poz. 50 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 32mm o połączeniach gwintowanych- alogia magnetyzer poz. 51 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm - alogia zawór antyskaŝeniowy BA 2760 DN 32 poz.52 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nomilnej 25mmalogia wodomierz do wody goracej JS 3,5 poz.53 Zawór grzejnikowy o średnicy nomilnej 20mm- alogia odpowietrznik z zaworem odcijacym poz.54 szt 2,00 5 Obieg uzupełnienia zładu Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - kulowy poz. 55 i 58 szt 9,000 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o średnicy nomilnej 40mmalogia filtr EPUROIT poz 56 Zbiorniki hydroforowe o pojemności 200dm3 alogia - stacja uzdatniania EPUROSOFT ES-70 poz razem Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - zawór pełniajacy VF 04 poz. 59 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nomilnej 15mmalogia wodomierz JS 1,5 poz. 60 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm- alogia odpowietrznik z zaworem dn 3/8 poz ukłd automatyki regulacji i zabezpieczeń 61 Kalkulacja dostawa i montaz Presostat KPI-35 poz KNR K /10 szt 2,00 kpl 2,000 7 instalacje dla pomieszczenia kotoowni Elementy wyposaŝenia kałów wentylacyjnych - kratka wentylacyj bez Ŝaluzjialogia obsadzenie kratek 14x 20 w murze poz 63 2 szt 2,00

6 Przedmiar Stro 6/9 razem szt 2,00 63 KNR /04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm- alogia kał wiewny poz. 64 4,8 m2 4,800 razem m2 4, KNR /02 Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm poz KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nomilnej 15mm o połączeniach gwintowanych - kurek spustowy poz KNNR /04 MontaŜ zlewozmywaka Ŝeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego ścianiepoz KNNR /01 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o średnicy nomilnej 15mm poz KNNR /07 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek 69 KNNR /01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych ściach w budynkach niemieszkalmych - DZ20x2,8 poz.69 m 42, KNNR /03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych ściach w budynkach niemieszkalmych m 3, KNNR /07 Rurociągi Ŝeliwne o średnicy 70mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków uszczelnione sznurem i folią aluminiową poz. 71 i 72 m 20, KNNR /02 MontaŜ wpustu Ŝeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm- alogia wpust ze stali nierdzewnej poz.73 DRS70 73 KNR /01 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni do 1m2 - poz.74 0,6 * 0,6 szt 0,360 razem szt 0, KNNR 4 Dodatki za wykonie podejść odpływowych z rur i kształtek Ŝeliwnych o średnicy 0209/04 70mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową poz Kalkulacja dostawa i montaz pompy KP Grundfos z weŝem tłocznym poz Kalkulacja dostawa i montaŝ instrukcji, gaśnicy poz.77 i 78 8 Osprzęt 77 KNNR /04 78 KNNR /03 MontaŜ wraz z wykoniem tulei manometru fi 100 mm zakres 0-1,0 MPa poz.79,80 MontaŜ wraz z wykoniem tulei termometru poz. 81 szt 7,000 szt 13,000

7 Przedmiar Stro 7/9 79 KNR /01 80 KNR /02 81 KNR /03 82 KNR /03 83 KNR /04 84 KNNR /03 85 KNR /01 86 KNR /04 87 KNR /04 88 KNR /05 89 KNR /05 90 KNR /04 91 KNR /05 92 KNNR /01 93 KNNR /02 9 Materiały dodatkowe Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nomilnej 10-15mm, o połączeniach spawanych, ściachpoz. 82 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nomilnej 20mm, o połączeniach spawanych, ściach poz.82 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nomilnej 25 mm, o połączeniach spawanych, ściach poz.82 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nomilnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, ściach poz 82 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nomilnej 50 mm, o połączeniach spawanych, ściach poz.82 MontaŜ rurociągów stalowych o średnicach nomilnych 65mm/3,6mm poz.82 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150 mm- poz.82 m 3,000 m 4,000 m 11,000 m 31,000 m 15,000 m 2,000 m 4,000 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2 * 3,14* ( 0,01 *7 + 0,03 *11 + 0,016 * ,025 * 15 ) m2 7,982 razem m2 7,982 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2 * 3,14* ( 0,033 *2 + 0,04 * 4) m2 1,419 razem m2 1,419 Malowanie pędzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm R=1,8 M=2 2 * 3,14* ( 0,01 *7 + 0,03 *11 + 0,016 * ,025 * 15 ) m2 7,982 razem m2 7,982 Malowanie pędzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm R=1,8 M=2 2 * 3,14* ( 0,033 *2 + 0,04 * 4) m2 1,419 razem m2 1,419 Malowanie pędzlem, emaliami termoodpornymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm R=2 M=2 2 * 3,14* ( 0,01 *7 + 0,03 *11 + 0,016 * ,025 * 15 ) m2 7,982 razem m2 7,982 Malowanie pędzlem, emaliami termoodpornymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm R=2 M=2 2 * 3,14* ( 0,033 *2 + 0,04 * 4) m2 1,419 razem m2 1,419 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nomilnej 15mm ściach w budynkach niemieszkalnych poz.83 m 15,000 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nomilnej 20mm ściach w budynkach niemieszkalnych poz. 83

8 Przedmiar Stro 8/9 94 KNNR /03 95 KNNR /04 96 KNNR /01 97 KNNR /03 98 KNNR /01 99 KNNR /02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nomilnej 25mm ściach w budynkach niemieszkalnych poz. 83 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nomilnej 32mm ściach w budynkach niemieszkalnych poz.83 MontaŜ kształtek stalowych o średnicy nomilnej 40mm/3,2mm- alogia kołnierz stalowy poz. 84 MontaŜ kształtek stalowych o średnicy nomilnej 65mm/3,6mm poz 84 MontaŜ kształtek stalowych o średnicy nomilnej 40mm/3,2mm- kolano hamburskie DN 32 poz. 85 MontaŜ kształtek stalowych o średnicy nomilnej 50mm/3,6mm- kolano hamburskie poz Kalkulacja przejście ppoz dn 50 EI 60 poz zestaw do odprowadzenia spalin 101 Kalkulacja dostawa i montaŝ układu odprowadzenia spalin dw=250 poz KNR / KNR / KNR / KNR / KNR / KNR / KNR /13 m 2,000 m 15,000 m 18,000 szt 4,000 szt 20,000 szt 12,000 kpl 3, izolacje Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300 gr 20 mm 18+6 m 24,000 razem m 24,000 Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEIONONORM 300 gr 20 mm DN25 26 m 26,000 razem m 26,000 Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300gr 20 mm Dn32 33 m 33,000 razem m 33,000 Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300 gr 25 mm DN32 m 16,000 Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300 gr 25 mm DN50 8 m 8,000 razem m 8,000 Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300 gr 20 mm DN50 m 7,000 Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulimi Thermaflex FRM- alogia STEINONORM 300 gr 25 mm DN65 8 m 8,000 razem m 8,000

9 Przedmiar Stro 9/9 109 KNR / KNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNR / KNR / KNR / KNR / KNR / KNR /11 Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm otulimi Thermaflex FRM DN80 4 m 4,000 razem m 4,000 Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej mm matami (płytami) Thermasheet Alu Stucco, UV i Ultra- alogia weł mineral gr. 40 mm w osłonie z folii aluminiowej poz. 89 m2 4, kotłownia próby i uruchomienie Próba zasadnicza (pulsacyj) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 3 razem Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m 120,000 razem m 120,000 Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi 13 Demontaz ist. elementów w kotłowni i przekucia DemontaŜ przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25mm Odłączenie i przyłączenie kotła Ŝeliwnego wodnego typu KZ-3 STRBEL- alogia kocioł weglowy 100kW DemontaŜ czynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 800dm3 DemontaŜ pieca gazowego jednoczerpalnego- alogia kocioł CO 30kW DemontaŜ podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności pod dm3- alogia demontaz istniejácego kotoa i podgrzewacza Przebicie otworów w ściach z cegieł grubości 2 cegieł zaprawie cementowo-wapiennej kotłowni a 1,000 m 34,000 kpl 2,000 szt 8,000

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Zendek CO

Przedmiar inwestorski Zendek CO Przedmiar inwestorski Zendek CO wg projektu 10F / 09 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Zendek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne

Przedmiar robót. Węzły cieplne Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 1 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK+ROGALS- KI SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: P.B. "ADIS" Adam Potasz ul. Bednarska 0/ 5-3 Wrocław ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Hala linii automatycznej galwanizerni ADRES INWESTYCJI : 59-00 RYPIN, ul. Mleczarska A INWESTOR : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25-

: 29+14=43 20 mm szt KNR 402/512/4 DemontaŜ zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, í 25- Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA-WERSJA -I. 1 Element ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI C.O. 1 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. (Technologia kotłowni i instalacje sanitarne związane)

Przedmiar robót. (Technologia kotłowni i instalacje sanitarne związane) 1 Przedmiar robót Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej węglem groszek EKOR ET zlokalizowanej w budynku przy ul. Plac Wolności 14 w Stąporkowie na działce nr 3344/3 (Technologia kotłowni i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych

Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Budynek Zespołu Szkół Publicznych - rozbudowa istniejącej kotłowni centralnego

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Kosztorys inwestorski Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Budowa: Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa:

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Borkowie o aulę wraz z przebudową części istniejącej. Wentylacja mechaniczna, instalacja c.o. i ppoż. Lokalizacja: Borkowo, gmina

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Roboty w zakresie burzenia Inwestor : Urząd Gminy Święciechowa ul.rynek

Bardziej szczegółowo

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Data utworzenia: 2007-06-14 Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Technologia węzła [CPV: 40330000-4 Węzeł cieplny lokalny]

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe [CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

woda lodowa RARR Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 31) strona nr: 1 Przedmiar robót KNR 215/112/2 (1) Zawór kulowy GLOBO H DN20 1 szt

woda lodowa RARR Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 31) strona nr: 1 Przedmiar robót KNR 215/112/2 (1) Zawór kulowy GLOBO H DN20 1 szt strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Nr STWiOR: SST-S4.b OBIEG WODY LODOWEJ 1.1 Nr STWiOR: SST-S4.b KNR 215/112/2 (1) Zawór kulowy GLOBO H DN20 1 szt 1.2 Nr STWiOR: SST-S4.b KNR 215/112/3 (1) Zawór kulowy GLOBO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Data opr. Kosztorysu: 24.08.2009 r P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Nazwa obiektu: Utworzenie pracowni tkackiej z elementami folkloru obrzędowego w świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obiektu: 21-542

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu istniejacego budynku z przeznaczeniem na Przedszkole i Bibliotekę

Przedmiar robót. Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu istniejacego budynku z przeznaczeniem na Przedszkole i Bibliotekę Przedmiar robót Przedszkole i Bibliotekę Data: 2011-02-19 Budowa: Instalacje wod-kan i c.o. Obiekt: Kamionka Wielka, działka nr 1944/1, 1942/2 Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej 33-334

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1 Zasilenie instalacji. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 9469) strona nr: 4

Przedmiar robót. 1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1 Zasilenie instalacji. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 9469) strona nr: 4 strona nr: 4 Przedmiar robót 1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1 Zasilenie instalacji 1 KNR 403/1005/12 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu, długość przebicia do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót INSTALACJE CENTARLNEGO OGRZEWANIA Obiekt Budowa Bielsko-Biała ul. Legionów 81 Inwestor Prokuratura Okręgowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 31 Ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Kod CPV : 45331000-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze LOCUM SP. KOMANDYTOWA ul. Lipowa 33, 6-00 Kalisz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5310-5 Lokalne węzły grzewcze NAZWA INWESTYCJI : Budowa węzła cieplnego w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/0/03/11

Przedmiar robót 3/0/03/11 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 3/0/03/11 Instalacja zasilania nagrzewnic Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI DO ZADANIA II - CPV 45200000-9 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnicznych, remontu części

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY - INSTALACJA GAZU

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY - INSTALACJA GAZU PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY - INSTALACJA GAZU Obiekt: INSTALACJA GAZU Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA strona nr: 2 Przedmiar 1 45333000-0 NSTALACJA GAZOWA 1 KNR 215/120/1

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Modernizacja kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - technologia cieplna.

Przedmiar Modernizacja kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - technologia cieplna. Przedmiar Modernizacja kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - technologia cieplna. Data: 2008-02-06 Budowa: Kraków, ul. Jodłowa 13. Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2

Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2 Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2 BRANśA : Sanitarna BUDOWA : Przebudowa budynku gospod. na potrzeby utworzenia pensjonatu agroturystycznego OBIEKT : Instalacje wod.-kan.,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa OSRODEK koorys edytowalny Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja wodociągowa 1 KNNR 4 d.1 0112-02 Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 09.2011. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.2011. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 09.2011. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.2011. Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI - skrócony "lepy" NAZWA INWESTYCJI : Hala Sportowa - doposaenie instalacji wentylacji mechanicznej w chłodnice wentylacyjne oraz pomieszczenie areny sportowej w instalacj chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE LABORATORIUM

Przedmiar robót INSTALACJE LABORATORIUM Przedmiar robót Data: 2009-08-31 Budowa: INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI SOLARNEJ DO WSPOMAGANIA PRODUKCJI C.W.U. Obiekt: BUDYNEK LABORATORIUM FOTOWOLTAICZNEGO KOZY UL. KRAKOWSKA 22 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : DOM DZIECKA W ORZESZU Obiekt : DOM DZIECKA W ORZESZU Adres : 43-180 ORZESZE UL. ŚW. WAWRZYŃCA 87 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE MIKOŁÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys"ślepy" 13080.2/2013

Kosztorysślepy 13080.2/2013 Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys"ślepy" 13080.2/2013 Instalacja sanitarne - nowy budynek. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów NAZWA INWESTYCJI : MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE W ŻERKOWIE - Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 701-03-000

KOSZTORYS OFERTOWY 701-03-000 Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY 701-03-000 CPV: Budowa: Oddział Banku Spółdzielczego w Słupcy Obiekt: Bank Spółdzielczy w Słupcy- oddział w Ostrowitem. Rodzaj robót: Instalacje sanitarne-technologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Przedmiar robót "Budowa budynku komunalnego" CZĘŚĆ 1-sza WĘZEŁ cieplny W budynku przy ul Granicznej - Zielonej, w ramach zamówienia pn:"wykonanie robót budowlanych w zakresie: montażu urządzeń węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Inwestor : Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, 64-100 Leszno Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kościerzynie Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 ul. Piechowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2 VENTRA Sp. z o.o. 90-74 Łódź, ul.lipowa NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁU IOM W CELU POWIĘKSZENIA SALI ŁÓŻKOWEJ I WYDZIELE- NIA IZOLATKI w szpitalu Poddębickiego Centru Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w śabnie Budowa: Roboty instalacyjne Obiekt: Budynek Przedszkola Publicznego w śabnie Zamawiający: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. KM - CONSTRUCTION 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 24/40

KOSZTORYS OFERTOWY. KM - CONSTRUCTION 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 24/40 KM - CONSTRUCTION 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 24/40 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia w budynku dworca kolejowego PKP Mińsk Mazowiecki na kotłownię opalaną olejem opałowym

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła centralnego ogrzewania o mocy 240kW na kocioł o mocy znamionowej 150kW w kotłowni osiedlowej Dębołęka ADRES INWESTYCJI : Dębołęka INWESTOR : Agencja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm ilość wartość 1 7.INSTALACJE SANITARNE

Lp. Podstawa Opis jm ilość wartość 1 7.INSTALACJE SANITARNE Lp. Podstawa Opis jm ilość wartość 1 7.INSTALACJE SANITARNE 2 7.1 Instalacja wodociagowa 1 d.2 KNR 2-15u2 0601-01 Montaż rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm z rur warstwowych m 1 989,00 2 d.2 KNR 2-15u2

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OEJOWĄ NA GAZOWĄ WRAZ Z INSTAACJĄ SOARNĄ - KOTŁOW- NIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : 62-230 Witkowo ul.park Kościuszki 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty wentylacyjne i sanitarne UZUPEŁNIENIE - Przebudowa hali nr 2 w Krakowie ul. Półłanki 27C na potrzeby pracowni scenotechnicznych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter,

styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, 1 Ocieplenie ścian - styropian 14cm 1.1 KNR 0202 0925-0101 1.2 KNNR 0002 1902-0700 1.3 KNNR 0002 1902-0900 1.4 KNNR 0002 1.5 KNNR 0002 1.6 KNNR 0002 1.7 KNNR 0002 1.8 KNNR 0002 1.9 KNNR 0002 1902-1300

Bardziej szczegółowo

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem

Tabela ryczałtowego wynagrodzenia za niektóre rodzaje robót objętych zamówieniem 1 2 3 4 5 6 7 Opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto (Cx) Waga (W) Wartość netto Cw=Cx*W Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : BAR SEZAM ADRES INWESTYCJI : Rado, ul. śeroskiego 42 INWESTOR : PSS Społe w Radoiu ADRES INWESTORA : Rado, BRANśA : sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy

Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy Wartość kosztorysowa Słownie: zl Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy Obiekt Kod CPV 45330000 Budowa Działka nr. 159/1 obręb Sokółki. Gmina Kowale Oleckie. Powiat Olecko Inwestor Gminne Centrum Kultury. 19-420

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Projekt remontu i modernizacji pomieszczeń przychodni na pierwszym piętrze budynku południowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 030-01-000

KOSZTORYS ŚLEPY 030-01-000 PPIS LESZNO f-ma SOFTBUD Poznań CPV 44620000-2 CPV 45333000-0 KOSZTORYS ŚLEPY 030-01-000 Inwestor: Gminne Centrum Kultury ul. Zielona 6 64-120 Krzemieniewo Nazwa kosztorysu: Dom Kultury w Garzyni Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-010 Obiekt Biuro kosztorysowe Budynek usługowo - produkcyjny z funkcją konferencyjna i biurową K- 46 - instalacje sanitarne NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Siedlecka 10, 85-403

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną, wod-kan i gazową niskiego ciśnienia oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku Urzędu Giny Żurawica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. P R Z E D M I A R R O B Ó T 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia:

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia: Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Przedmiar robót Opis robót 1. KNR 2-15 0403-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o

Bardziej szczegółowo