Przedmiar/obmiar robót

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar/obmiar robót"

Transkrypt

1 Str Obiekt: Wyszonki Kościelne - budynek OSP - Instalacje sanitarne - I etap Element: Instalacja wod. - kan. wewnętrzna KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.iii-iv - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV KNR-W Jm. m3 Razem: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych KNR Jm. m Razem: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm KNR-W KNNR KNR-W Jm. szt. Razem: Wpusty ściekowe D50 z rusztem ze stali k/o Jm. szt. Razem: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wariant Jm. m Razem: 1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - wariant KNR-W Jm. m Razem: 1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 8 Jm. m Razem: 1

2 Str KNR-W KNR-W KNR Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - wariant 2 Jm. szt. Razem: Zawory czerpalne kulowe DN20 Jm. szt. Razem: Otuliny D25/6 1 1 Jm. m Razem: 1 Element: Zewnętrzne instalacje wod. - kan KNR KNR KNR KNR KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.iii 3 3 Jm. m3 Razem: 3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wariant Jm. m3 Razem: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.i-ii - wariant Jm. m3 Razem: 1 Instalacja wodociągowa z rur PE D40 w gruncie Jm. m Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wcięcia do istniejacej instalacji wodociągowej Jm. szt. Razem: KNR-W Element: Instalacja c.o KNR-W Próba szczelności instalacji wodociągowych zewnętrznych PE D40 Jm. m Razem: Rurociągi z rur PEX warstwowych D KNR-W KNR Jm. m Razem: 3 Rurociągi z rur KAN Steel D Jm. m Razem: Zawory kulowe DN15 1 Jm. szt. Razem:

3 Str KNR Zawory kulowe DN KNR Jm. szt. Razem: Zawory regulacyjne Stromax DN KNR-W KNR-W Jm. szt. Razem: Odpowietrznik automatyczny DN15 Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W KNR-W KNR Jm. szt. Razem: Nagrzewnica ścienna VR1 VTS wraz z automatyką Jm. szt. Razem: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych D16 Jm. kpl. Razem: Głowice termostatyczne KNR KNR Jm. szt. Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa Jm. m Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe UWAGI: ST. S KNR Jm. m Razem: Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji KNR Jm. szt. Razem: Otuliny D16/6 Jm. m Razem: 3

4 Str KNR Otuliny D22/ Element: Kotłownia olejowa KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m Razem: Kocioł olejowy 33 kw z regulatorem pogodowym Vitorondens Jm. kpl. Razem: Montaż automatyki pogodowej sterujacej kotłem Jm. układ Razem: Montaż zestawu uzupełniającego do sterowania zaworem trójdrożnym z napędem Jm. układ Razem: Podgrzewacz c.w.u. Biawar 150 l Jm. kpl. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.o. NG35 Jm. szt. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DD12 Refix Jm. szt. Razem: Pompa Alpha 2L Jm. szt. Razem: Pompa Alpha Jm. szt. Razem: Pompa UP 15-14B Jm. szt. Razem: Zawór mieszający 3-drożny z napędem DN20 Jm. szt. Razem: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm Jm. szt. Razem: Grupa z zaworem bezpieczeństwa DN15 membranowym Jm. szt. Razem: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm Jm. szt. Razem: Zawór DN15 do napełniania instalacji c.o. Jm. szt. Razem: Zawór odcinająco spustowy SUR 3/4" Jm. szt. Razem:

5 Str KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Zawór odcinająco spustowy Flowjet 3/4" Jm. szt. Razem: Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy 1000 l wraz z zestawem ssawnym Jm. kpl. Razem: Kołpak odpowietrzający DN40 Jm. szt. Razem: Złączka do napełniania zbiorników DN50 Jm. szt. Razem: Szafka naścienna do złaczki do zalewania paliwa Jm. szt. Razem: Filtr paliwa 1-drogowy z odpowietrznikiem Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN15 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN20 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Rurociągi z PP stabi glass D Jm. m Razem: 1 Uruchomienie kotłowni Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Rozdzielacz instalacyjny w kotłowni Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Rurociągi c.o. w kotłowni wraz z izolacjami Jm. kpl. Razem:

6 Str ANALIZA WŁASNA Termomanometr Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Manometr Jm. szt. Razem: KNR KNR-W KNR-W KNR KNR Rurociąg z rur Cu D10 Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D40 - odpowietrzenie zbiornika Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D50 - zalewanie zbiornika Jm. m Razem: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) Jm. m2 Razem: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - wariant Jm. m2 Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wentylacji grawitacyjnej kotłowni Jm. kpl. Razem: Element: Odciągi spalin w garażu ANALIZA WŁASNA Odciąg spalin w garażu - np SSAK 07 f-my Klimawent Jm. szt. Razem:

7 Str Obiekt: Wyszonki Kościelne - budynek OSP - Instalacje sanitarne - I etap Element: Instalacja wod. - kan. wewnętrzna KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.iii-iv - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV KNR-W Jm. m3 Razem: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych KNR Jm. m Razem: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm KNR-W KNNR KNR-W Jm. szt. Razem: Wpusty ściekowe D50 z rusztem ze stali k/o Jm. szt. Razem: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wariant Jm. m Razem: 1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - wariant KNR-W Jm. m Razem: 1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 8 Jm. m Razem: 1

8 Str KNR-W KNR-W KNR Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - wariant 2 Jm. szt. Razem: Zawory czerpalne kulowe DN20 Jm. szt. Razem: Otuliny D25/6 1 1 Jm. m Razem: 1 Element: Zewnętrzne instalacje wod. - kan KNR KNR KNR KNR KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.iii 3 3 Jm. m3 Razem: 3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wariant Jm. m3 Razem: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.i-ii - wariant Jm. m3 Razem: 1 Instalacja wodociągowa z rur PE D40 w gruncie Jm. m Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wcięcia do istniejacej instalacji wodociągowej Jm. szt. Razem: KNR-W Element: Instalacja c.o KNR-W Próba szczelności instalacji wodociągowych zewnętrznych PE D40 Jm. m Razem: Rurociągi z rur PEX warstwowych D KNR-W KNR Jm. m Razem: 3 Rurociągi z rur KAN Steel D Jm. m Razem: Zawory kulowe DN15 1 Jm. szt. Razem:

9 Str KNR Zawory kulowe DN KNR Jm. szt. Razem: Zawory regulacyjne Stromax DN KNR-W KNR-W Jm. szt. Razem: Odpowietrznik automatyczny DN15 Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W KNR-W KNR Jm. szt. Razem: Nagrzewnica ścienna VR1 VTS wraz z automatyką Jm. szt. Razem: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych D16 Jm. kpl. Razem: Głowice termostatyczne KNR KNR Jm. szt. Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa Jm. m Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe UWAGI: ST. S KNR Jm. m Razem: Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji KNR Jm. szt. Razem: Otuliny D16/6 Jm. m Razem: 3

10 Str KNR Otuliny D22/ Element: Kotłownia olejowa KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m Razem: Kocioł olejowy 33 kw z regulatorem pogodowym Vitorondens Jm. kpl. Razem: Montaż automatyki pogodowej sterujacej kotłem Jm. układ Razem: Montaż zestawu uzupełniającego do sterowania zaworem trójdrożnym z napędem Jm. układ Razem: Podgrzewacz c.w.u. Biawar 150 l Jm. kpl. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.o. NG35 Jm. szt. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DD12 Refix Jm. szt. Razem: Pompa Alpha 2L Jm. szt. Razem: Pompa Alpha Jm. szt. Razem: Pompa UP 15-14B Jm. szt. Razem: Zawór mieszający 3-drożny z napędem DN20 Jm. szt. Razem: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm Jm. szt. Razem: Grupa z zaworem bezpieczeństwa DN15 membranowym Jm. szt. Razem: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm Jm. szt. Razem: Zawór DN15 do napełniania instalacji c.o. Jm. szt. Razem: Zawór odcinająco spustowy SUR 3/4" Jm. szt. Razem:

11 Str KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Zawór odcinająco spustowy Flowjet 3/4" Jm. szt. Razem: Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy 1000 l wraz z zestawem ssawnym Jm. kpl. Razem: Kołpak odpowietrzający DN40 Jm. szt. Razem: Złączka do napełniania zbiorników DN50 Jm. szt. Razem: Szafka naścienna do złaczki do zalewania paliwa Jm. szt. Razem: Filtr paliwa 1-drogowy z odpowietrznikiem Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN15 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN20 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Rurociągi z PP stabi glass D Jm. m Razem: 1 Uruchomienie kotłowni Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Rozdzielacz instalacyjny w kotłowni Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Rurociągi c.o. w kotłowni wraz z izolacjami Jm. kpl. Razem:

12 Str ANALIZA WŁASNA Termomanometr Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Manometr Jm. szt. Razem: KNR KNR-W KNR-W KNR KNR Rurociąg z rur Cu D10 Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D40 - odpowietrzenie zbiornika Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D50 - zalewanie zbiornika Jm. m Razem: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) Jm. m2 Razem: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - wariant Jm. m2 Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wentylacji grawitacyjnej kotłowni Jm. kpl. Razem: Element: Odciągi spalin w garażu ANALIZA WŁASNA Odciąg spalin w garażu - np SSAK 07 f-my Klimawent Jm. szt. Razem:

13 Str Obiekt: Wyszonki Kościelne - budynek OSP - Instalacje sanitarne - I etap Element: Instalacja wod. - kan. wewnętrzna KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.iii-iv - wariant KNR Jm. m3 Razem: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV KNR-W Jm. m3 Razem: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych KNR Jm. m Razem: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm KNR-W KNNR KNR-W Jm. szt. Razem: Wpusty ściekowe D50 z rusztem ze stali k/o Jm. szt. Razem: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wariant Jm. m Razem: 1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - wariant KNR-W Jm. m Razem: 1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 8 Jm. m Razem: 1

14 Str KNR-W KNR-W KNR Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - wariant 2 Jm. szt. Razem: Zawory czerpalne kulowe DN20 Jm. szt. Razem: Otuliny D25/6 1 1 Jm. m Razem: 1 Element: Zewnętrzne instalacje wod. - kan KNR KNR KNR KNR KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.iii 3 3 Jm. m3 Razem: 3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wariant Jm. m3 Razem: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.i-ii - wariant Jm. m3 Razem: 1 Instalacja wodociągowa z rur PE D40 w gruncie Jm. m Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wcięcia do istniejacej instalacji wodociągowej Jm. szt. Razem: KNR-W Element: Instalacja c.o KNR-W Próba szczelności instalacji wodociągowych zewnętrznych PE D40 Jm. m Razem: Rurociągi z rur PEX warstwowych D KNR-W KNR Jm. m Razem: 3 Rurociągi z rur KAN Steel D Jm. m Razem: Zawory kulowe DN15 1 Jm. szt. Razem:

15 Str KNR Zawory kulowe DN KNR Jm. szt. Razem: Zawory regulacyjne Stromax DN KNR-W KNR-W Jm. szt. Razem: Odpowietrznik automatyczny DN15 Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W Jm. szt. Razem: Grzejniki stalowe V KNR-W KNR-W KNR Jm. szt. Razem: Nagrzewnica ścienna VR1 VTS wraz z automatyką Jm. szt. Razem: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych D16 Jm. kpl. Razem: Głowice termostatyczne KNR KNR Jm. szt. Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa Jm. m Razem: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe UWAGI: ST. S KNR Jm. m Razem: Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji KNR Jm. szt. Razem: Otuliny D16/6 Jm. m Razem: 3

16 Str KNR Otuliny D22/ Element: Kotłownia olejowa KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m Razem: Kocioł olejowy 33 kw z regulatorem pogodowym Vitorondens Jm. kpl. Razem: Montaż automatyki pogodowej sterujacej kotłem Jm. układ Razem: Montaż zestawu uzupełniającego do sterowania zaworem trójdrożnym z napędem Jm. układ Razem: Podgrzewacz c.w.u. Biawar 150 l Jm. kpl. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.o. NG35 Jm. szt. Razem: Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DD12 Refix Jm. szt. Razem: Pompa Alpha 2L Jm. szt. Razem: Pompa Alpha Jm. szt. Razem: Pompa UP 15-14B Jm. szt. Razem: Zawór mieszający 3-drożny z napędem DN20 Jm. szt. Razem: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm Jm. szt. Razem: Grupa z zaworem bezpieczeństwa DN15 membranowym Jm. szt. Razem: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm Jm. szt. Razem: Zawór DN15 do napełniania instalacji c.o. Jm. szt. Razem: Zawór odcinająco spustowy SUR 3/4" Jm. szt. Razem:

17 Str KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Zawór odcinająco spustowy Flowjet 3/4" Jm. szt. Razem: Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy 1000 l wraz z zestawem ssawnym Jm. kpl. Razem: Kołpak odpowietrzający DN40 Jm. szt. Razem: Złączka do napełniania zbiorników DN50 Jm. szt. Razem: Szafka naścienna do złaczki do zalewania paliwa Jm. szt. Razem: Filtr paliwa 1-drogowy z odpowietrznikiem Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Zawór kulowy gwintowany DN Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN15 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN20 Jm. szt. Razem: Zawór zwrotny gwintowany DN25 Jm. szt. Razem: Rurociągi z PP stabi glass D Jm. m Razem: 1 Uruchomienie kotłowni Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Rozdzielacz instalacyjny w kotłowni Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Rurociągi c.o. w kotłowni wraz z izolacjami Jm. kpl. Razem:

18 Str ANALIZA WŁASNA Termomanometr Jm. szt. Razem: ANALIZA WŁASNA Manometr Jm. szt. Razem: KNR KNR-W KNR-W KNR KNR Rurociąg z rur Cu D10 Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D40 - odpowietrzenie zbiornika Jm. m Razem: Rurociągi z rur stalowych czarnych D50 - zalewanie zbiornika Jm. m Razem: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) Jm. m2 Razem: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - wariant Jm. m2 Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie wentylacji grawitacyjnej kotłowni Jm. kpl. Razem: Element: Odciągi spalin w garażu ANALIZA WŁASNA Odciąg spalin w garażu - np SSAK 07 f-my Klimawent Jm. szt. Razem:

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. 1. 1. KNNR 04-04-0503-0 Element: Instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach [ 22 ] Nr spec. techn.

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacje wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Przedmiar robót Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i 361 - I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Data: 2011-10-30 Budowa: INSTALACJE SANITARNE Z PRZYŁĄCZAMI Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŻNIE Przedmiar Strona 2/7 1 KNR 4-02w 0506/05 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000 Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY kotłownia Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Urządzenia i technologia kotłowni 1. KNNR 4 0502-01 Kocioł VITROPLEX 100 o mocy 130 kw z automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Roboty sanitarne - instalacja wodno-kanalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót

Szkoła inst.wew_2 Zuzia (C) DataComp (lic. 333) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 INSTALACJA C.O. 1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm 900 m 2 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Budowa: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową Inwestor: Jednostka opracowująca: Dom Dziecka nr 2 ul. Partyzantów 3B 22-470 Zwierzyniec Przedmiar robót Nazwa zadania: Adres budowy: Obiekt: Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ INWESTORI: ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTAŃCÓW 31 40-121

Bardziej szczegółowo

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jerzy Ciesielczuk kontakt tel. kom. 515 634 337 stacj. 32 231 82 97 e-mail karo@pkbkaro.pl www.pkbkaro.pl PKB ul. Konarskiego 23b/9 44-100 GLIWICE opracowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

2 szt RAZEM montaż rurociągów i grzejników. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach m

2 szt RAZEM montaż rurociągów i grzejników. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach m Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 45331100-7 roboty deontażowe instal co 1 KNR-W 4-02 Deontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65- d.1 0506-06 80 54 54.000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Mikołajczak Lipno ul. 22 Stycznia 20 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Mikołajczak Lipno ul. 22 Stycznia 20 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Centru-Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne wraz Infrastrukturą Towarzyszącą w Miejscowości Czarne nr. Dz197, 195/6 ADRES INWESTYCJI : 87-603 Wielgie Czarne INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Stara Łomża przy Szosie dz. 16/1, 16/2, 17

PRZEDMIAR ROBÓT. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Stara Łomża przy Szosie dz. 16/1, 16/2, 17 Data opracowania: 2017-06-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Branża sanitarna - Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki", nr projektu WND-RPSL.0.02.0-24-0468/5-003, w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45332000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45332000-3 Budowa Budynek żłobka "KRASNAL" dz. nr 226/2 obręb 12, Kołobrzeg ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sporządził mgr inż Agnieszka Kucharzyk

Przedmiar. Sporządził mgr inż Agnieszka Kucharzyk Przedmiar Obiekt Budynki nr 12, 13 oraz 16 kompleksu klasztornego Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanie) Kod CPV Budowa dz. nr 404, Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

sanit_panewn PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Remont sanitariatu publicznego w Katowicachnul. Panewnicka 76 przy bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświetszej Maryi

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne z przyłączami Przedszkole Padew Narodowa

Przedmiar robót Instalacje sanitarne z przyłączami Przedszkole Padew Narodowa Przedmiar robót Data: 2008-09-18 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 Instalacja wody zimnej 1.1 KNNR 4/112/1 (1) ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bialskie Centrum Kultury ul. Warszawska 11 w Białej Podlaskiej Obiekt : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. pruchnik. Instalacja wod-kan ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia:

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Data utworzenia: Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY - instalacja c.o. Przedmiar robót Opis robót 1. KNR 2-15 0403-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA 1 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 1 02-01-0310-01-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja nawadniająca

1. Instalacja nawadniająca PRZEDMIAR ROBÓT - System nawadniania trawników, krzewów i drzew na terenie placu Wolności wokół Ratusza w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola 1. Instalacja nawadniająca 1. KNR 2-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Pawilony handlowe na targowisku iejski nr w Pile - Instalacje sanitarne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : 64-90 Piła, ul. Rynkowa 4 nr działki 04/ INWESTOR : TARPIL Sp.

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV 45331110-0 1 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi 15-20 mm (analogia) 4 1 szt 2 KNNR 4/507/3 Wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Październik 2013r.

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Październik 2013r. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : STACJA KONTROLI POJAZDÓW ADRES INWESTYCJI : Oddział Przewozów Ostrobramska R-; ul. Ostrobramska 8; 0-19 Warszawa INWESTOR : Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWEJ ORAZ GAZOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1 20 2 Zestaw wodomierzowy ze studnią wodomierzową 21 25 3 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 26 37 4 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziene 1 d.1.1 KNR 2-01 0215-04 2 KNR 2-01 d.1.1 0317-02 3 KNR 2-01 d.1.1 0322-07 4 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-01 5 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-04 6 KNR 2-01 d.1.1 0230-01 7 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK MIESZKLANY - INSTALACJE WEWNĘTRZ- NE

PRZEDMIAR - BUDYNEK MIESZKLANY - INSTALACJE WEWNĘTRZ- NE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK MIESZKLANY - INSTALACJE WEWNĘTRZ- NE NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku ieszkalnego jednorodzinnego z kancelarią Leśniczego oraz budowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek Ekspozycyjno-usługowy wraz z zaplecze socjalno-biurowy ADRES INWESTYCJI : Rzeszów INWESTOR : Toasz i Beata Kisała ADRES INWESTORA : 35-323 Rzeszów ul. Morgowa 83 A

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 d.1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 KNR-W 2-15 0111-01 2 KNR-W 2-15 0111-01 3 KNR-W 2-15 0111-02 4 KNR-W 2-15 0111-03 5 KNR-W 2-15

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja c.o.

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny - TBS Trzebinia - instalacja c.o. Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi tj. wod-kan, c.o.,c.w.u. gazu, instalacjami elektrycznymi oraz infrastrukturą techniczną tj. przyłączami wod-kan i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZEDMIARU. Nazwa /Tutuł pozycji. 1.7 BCI Rurociąg z rur polietylenowych montowany za pomocą złączek

TABELE PRZEDMIARU. Nazwa /Tutuł pozycji. 1.7 BCI Rurociąg z rur polietylenowych montowany za pomocą złączek Kosztorys.xml Strona 1 TABELE PRZEDMIARU Lp. Podstawa wyceny Numer S.T. Nazwa /Tutuł pozycji Ilość Jednostka 1 2 3 4 5 6 1 GRUPA 1 INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.1 BCI.4.3.1.006 Rurociąg z rur polietylenowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOD CPV

Kosztorys inwestorski KOD CPV Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 Kosztorys inwestorski KOD CPV 45333000-0 Nazwa inwestycji : Remont lokalu uzytkowego po spaleniu( tapicer) Adres inwestycji : ul. Żelazna 64 tapicer

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja.

Przedmiar robót. instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja. Przedmiar robót Data: 2013-04-19 Budowa: BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DOBUDOWANY DO POŁUDNIOWEJ ELEWACJI BUDYNKU REMIZY OSP W MODLIBORZYCACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO DZ. NR EWID. 726/1 W MODLIBORZYCACH.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,... Przedmiar robót Data: 2008-12-04 Budowa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej Obiekt: Instalacja kanalizacyjna. Instalacja wodna. Wentylacja. Zamawiający: Urząd Gminy w Polance Wielkiej Kosztorys

Bardziej szczegółowo