WOLBÓRZ, DZ. NR EWID OBR. 4 GM. WOLBÓRZ MIASTO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLBÓRZ, DZ. NR EWID OBR. 4 GM. WOLBÓRZ MIASTO"

Transkrypt

1 Piotrków Tryb ul. Fryderyka Chopina 18 tel: NIP STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI REMONT BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZASOBY LOKALOWE ZCK W WOLBORZU NA MIESZKANIA WSPOMAGANE ADRES INWESTYCJI: WOLBÓRZ, DZ. NR EWID OBR. 4 GM. WOLBÓRZ MIASTO Projekt Budowlany Oświadczenie projektantów: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT BR. SANITAREJ: Andrzej Waszczyk UPR. Nr UAN.V.8388(72)88 Michał Waszczyk czerwiec 2019 Elektryczna

2 SPIS ZAWARTOŚCI Część opisowa 1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny przyłącza i instalacji 2.1. Stan istniejący 2.2. Stan po remoncie 2.3. Rozdzielnica RG 2.4. Oświetlenie wewnętrzne 2.5. Instalacja gniazd wtykowych 2.6. Ochrona przed porażeniem 2.7. Instalacja odgromowa 3. Obliczenia techniczne 3.1. Obciążenie znamionowe Część rysunkowa Rys nr 1 Rys nr 2 Rys nr 3 Rys nr 4 Zagospodarowanie terenu Rzut budynku Schemat instalacji Instalacja odgromowa

3 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa remontu instalacji elektrycznych w budynku stanowiącym zasoby lokalowe ZCK w Wolborzu na mieszkania wspomagane. Zakres remontu również nie obejmował przebudowy istniejącego wnękowego złącza pomiarowego ZP. 2. OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA I INSTALACJI do dokumentacji remontu instalacji elektrycznych budynku stanowiącym zasoby lokalowe ZCK w Wolborzu na mieszkania wspomagane STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowy budynek zasilany jest przyłączami STAN PROJEKTOWANY Projektowane instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać w układzie TN-S. Instalacje należy wykonać jako podtynkowe przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi. Wewnętrzną linię zasilającą wykonać kablem typu YKY 5x10 mm 2 (lub YKXs 5x10 mm 2 ) wyprowadzoną z istniejącego złącza pomiarowego. Wewnętrzną linię zasilającą doprowadzić do nowej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 1.2 (dyżurka) budynku. W złączu pomiarowym dokonać rozdziału na przewód ochronny PE (żółto-zielony) i na przewód neutralny N (niebieski) ROZDZIELNICA RG Dla potrzeb zabezpieczenia obwodów odbiorczych w poszczególnych częściach i pomieszczeniach budynku w pomieszczeniu dyżurki należy zamontować rozdzielnicę podtynkową RG. Rozdzielnicę wyposażyć w główny pożarowy wyłącznik prądu typu np. FRX 63A sterowany za pomocą wyłącznika natynkowego typu WG-1S NC-NO IP-55. Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczone są odpowiednio wyłącznikami różnicowoprądowymi 40A 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi typu B10 i B OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła ilość i rodzaj opraw zgodnie z lokalizacją na

4 rysunku nr 2 (w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje się zastosowanie opraw typu żyrandol ). W pomieszczeniach sanitariatów łazienek przewiduje się zamontowanie opraw oświetleniowych sufitowych oraz na wspólnych obwodach z oświetleniem należy zainstalować również wentylatorki łazienkowe. Na elewacji budynku nad wejściami należy zamontować oprawy LED-owe typu naświetlacza reflektorowego. We wszystkich pomieszczeniach należy zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego typu np. STERLET EXTERNAL IP-41 o autonomii nie krótszej niż 1 godzina. W pomieszczeniach korytarza i sanitariatów nad drzwiami i na drodze ewakuacyjnej należy zamontować kierunkowe oprawy ewakuacyjne typu np. OMNIA LED BIS 60W z odpowiednimi piktogramami. Na korytarzu przewiduje się zamontowanie dwóch opraw ściennych stanowiących oświetlenie nocne dyżurne o natężeniu około lx sterowane programatorem czasowym zamontowanym w rozdzielnicy RG. W pomieszczeniach sanitariatów należy zamontować przyciski medyczne, nad drzwiami sanitariatów sygnalizatory świetlne od strony korytarza, a w pomieszczeniu dyżurki sygnalizator świetlno-dźwiękowy. Osprzęt instalacyjny w sanitariatach zastosować w wykonaniu szczelnym. Rozmieszczenie instalacji oświetleniowych przedstawiono na rys nr 2. Instalację wykonano przewodami kabelkowymi typu YDYp jako pod tynkową o przekroju żył 1,5 mm 2. Ilość żył w przewodzie dostosować do danego obwody oraz sposobu zasilania i załączania INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH Instalację gniazd wtykowych należy wykonać jako pod tynkową przewodami miedzianymi trzyżyłowym, których zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe będą zamontowane w rozdzielnicy RG budynku. Instalację wykonać przewodami kabelkowymi typy YDYp o przekroju 2,5 mm 2 w izolacji na napięcie 750V. Rozmieszczenie gniazd wtykowych przedstawiono na rys nr 3. Do pomieszczenia kuchni (nr 1.4) dla potrzeb kuchni indukcyjnej doprowadzić wydzielony obwód przewodem typu YDY 5x4 mm 2 750V zakończony gniazdem 3x32A+N+PE. W pomieszczeniach sanitariatów i łazienek zamontować gniazda szczelne na wysokości 1,4m. W pozostałych pomieszczeniach gniazda zamontować na wysokości około 0,3m od podłogi, a w pomieszczeniu kuchni na wysokości około 1,1m w zależności od zastosowanego wyposażenia (szafki, lodówka, zmywarka, okap, itp.).

5 2.6. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM Instalacja zasilająca wykonana jest w układzie TN-C-S. Obwody remontowane po przebudowie powinny być wykonane w układzie TN-S. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosowano szybkie wyłączanie zwarć (T < 0,5s) z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych. Zacisk rozdziału przewodu PEN na N i PE należy wykonać w złączu pomiarowym ZP, który jest uziemiony. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi R u < 10 Ω Instalacja odgromowa Na połaci dachu projektuje się instalację odgromową wykonaną z drutu FeZn ϕ 8 montowaną na typowych wspornikach dachowych. Na kominie projektuje się montaż masztów odgromowych o długości 4m. Przewody odprowadzające do złącz pomiarowych wykonać z drutu FeZn ϕ 8. Przewody uziemiające wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm i podłączyć do projektowanego uziemienia otokowego po sprawdzeniu jego stanu z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 w odległości nie mniejszej niż 1,0m od budynku. Zwody pionowe należy prowadzić w rurach osłonowych umieszczonych w na elewacji budynku. Zaciski probiercze montować na wysokości min 50 cm od powierzchni terenu w puszkach instalacyjnych. Należy dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia, której wypadkowa wartość powinna wynosić: Ru 10 Ω. 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1. OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE I. Prąd obliczeniowy - dla RG Pz = 5*230*6 + 5*230*10 + 6*230*16 + 1*32*400 = 6,9 + 11,5 + 22,1 + 12,8 = 53,3 kw Ps = 53,3 * 0,39 = 20,79 kw P sz I obl = = = 30,7 A 1,73 x U x cos φ 1,73 x 400 x 0,98 - długotrwała obciążalność kabla YKY 5x10 mm 2 wynosi 66 A - dla zabezpieczenia w ZP - jako zabezpieczenie główne w złączu kablowym ZP należy zamontować bezpiecznik o prądzie wyłączalnym 40A.

6 ul. Fryderyka Chopina Piotrków Tryb STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI REMONT BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZASOBY LOKALOWE ZCK W WOLBORZU NA MIESZKANIA WSPOMAGANE TYTUŁ RYSUNKU: SKALA Zagospodarowanie terenu DATA PROJEKT BUDOWLANY 1:500 Nr UPRAWNIEŃ: PROJEKTANT BR. SANITARNA: tech. Andrzej Waszczyk UAN.V.8388(72)88 mgr inż. Michał Waszczyk SPRAWDZAJĄCY: PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA NR RYS. 1

7 Zestawienie danych z projektu DYŻURKA POM. 1.2 POW m2 ŚWIETLICA POM. 1.3 POW m2 proj. RG Opis Symbol Gniazdo, 3-fazowe Gniazdo antenowe Gniazdo 230V 10A podwójne Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym Oprawa oświetleniowa sufitowa Oprawa oświetleniowa ścienna Oprawa oświetleniowa ścienna dla oświetlenia nocnego dyżunego Główny wyłącznik pożarowy prądu Łącznik schodowy Łącznik, 1-biegunowy Łącznik, 2-biegunowy Łącznik krzyżowy Istniejące złącze pomiarowe ZP Projektowana rozdzielnia główna RG Przycisk medyczny alarmu - zasłabnięcia Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny Sygnalizator optyczny wewnętrzny KUCHNIA Z JADALNIĄ POM. 1.4 POW m2 ŁAZIENKA POM. 1.5 POW m2 POKÓJ POM. 1.6 POW m2 PANELE POKÓJ POM. 1.7 POW m2 PANELE KOMUNIKACJA PODCIĄG POM. 1.1 POW m2 ŻELBETOWY WYM. 28 X 30 CM POKÓJ POM. 1.8 POW m2 PANELE ŁAZIENKA POM POW m2 POKÓJ POM. 1.9 POW m2 PANELE WYKAZ POWIERZCHNI: KOMUNIKACJA DYŻURKA ŚWIETLICA KUCHNIA Z JADAL. ŁAZIENKA POKÓJ 3 OSOBOWY POKÓJ 3 OSOBOWY POKÓJ 3 OSOBOWY WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA W W istn. ZP 1.9 POKÓJ 3 OSOBOWY WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA 27,13 m² 6,88 m² 26,69 m² 15,94 m² m² m² 24,05 m² 30,89 m² 6,23 m² UWAGA: W miejscu natrysku zastosowac wykładzinę antypoślizgową winylową do zastosowań w środowisku mokrym Piotrków Tryb ul. Fryderyka Chopina 18 REMONT BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZASOBY LOKALOWE ZCK W WOLBORZU NA MIESZKANIA WSPOMAGANE TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTANT BR. SANITARNA: SPRAWDZAJĄCY: STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Rzut budynku PROJEKT BUDOWLANY tech. Andrzej Waszczyk mgr inż. Michał Waszczyk PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA Nr UPRAWNIEŃ: UAN.V.8388(72)88 SKALA 1:100 DATA NR RYS. 2 SUMA 202,67 m² 1.10 ŁAZIENKA 1.5 8,79 m²

8 Ω Piotrków Tryb ul. Fryderyka Chopina 18 TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTANT BR. SANITARNA: SPRAWDZAJĄCY: STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI REMONT BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZASOBY LOKALOWE ZCK W WOLBORZU NA MIESZKANIA WSPOMAGANE Schemat zasilania PROJEKT BUDOWLANY tech. Andrzej Waszczyk mgr inż. Michał Waszczyk PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA Nr UPRAWNIEŃ: UAN.V.8388(72)88 SKALA DATA NR RYS. 3 oświetlenie pom. 1.5, 1.10 oświetlenie pom. 1.3, 1.4 oświetlenie pom. 1.6, 1.7 oświetlenie pom. 1.8, 1.9 oświetlenie pom. 1.1, 1.2 oświetlenie ewakuacyjne oświetlenie awaryjne oświetlenie nocne dyżurne gniazda pom. 1.1, 1.2 gniazda pom. 1.3, 1.4 gniazda pom. 1.6, 1.7 gniazda pom. 1.8, 1.9 gniazda pom. 1.5, gniazda pom gniazdo kuchni indukcyjnej pom. 1.4 instalacja przyzywowa - przyciski medyczne rezerwa rezerwa

9 ZK-4 ZK-4 ZK-4 RURA SPUSTOWA WYM. Ø100 mm RURA SPUSTOWA WYM. Ø100 mm RYNNA WYM. Ø120 mm RYNNA WYM. Ø120 mm RURA SPUSTOWA RURA SPUSTOWA ZK-4 ZK-4 ZK-4 WYM. Ø100 mm WYM. Ø100 mm Piotrków Tryb ul. Fryderyka Chopina 18 TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKTANT BR. SANITARNA: SPRAWDZAJĄCY: STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI REMONT BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZASOBY LOKALOWE ZCK W WOLBORZU NA MIESZKANIA WSPOMAGANE tech. Andrzej Waszczyk Instalacja odgromowa PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Michał Waszczyk PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA Nr UPRAWNIEŃ: UAN.V.8388(72)88 NR RYS. SKALA 1:100 DATA