Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Biografia 1. Przebieg pracy zawodowej: Prof. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał z tą stołeczną uczelnią. W latach odbył staże podyplomowe w jej klinikach. W roku 1971 rozpoczął studia doktoranckie z farmakologii klinicznej. W roku 1973 został zatrudniony jako starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej. W tym samym roku uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, zaś w roku 1977 specjalizację II stopnia. W 1980 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta Kliniki. W 1988 r. awansował na stanowisko docenta. W 1993 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1999 r. awansował na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2003 roku uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej, a w 2007 roku specjalizację z chirurgii onkologicznej. W latach pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w zakresie chirurgii ogólnej w województwie płockim, a od 1999 do lipca 2008 roku tę samą

2 funkcję sprawował w województwie mazowieckim. Od 1999 do 2003 roku był specjalistą wojewódzkim transplantologii klinicznej w województwie kujawsko-pomorskim. 1 października 1998 roku, w wyniku wygranego konkursu, został Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie. Już wcześniej, bo w 1994 roku profesor Marek Krawczyk zaangażował się w prace związane z programem przeszczepiania wątroby w Klinice. W 1999 roku rozpoczął współpracę dot. przeszczepiania wątroby od dawcy żywego z Centrum Zdrowia Dziecka. W tym samym roku, współpraca zaowocowała wykonaniem pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia fragmentu wątroby od dawcy żywego. Dotychczas w Klinice wykonano ponad 1400 transplantacji wątroby od dawcy zmarłego i pobrano ponad 250 fragmentów wątroby od dawcy żywego. Przeżycia jedno- i pięcioletnie chorych po przeszczepieniach są lepsze niż średnia europejska wynikająca z danych European Liver Transplant Registry. Prof. Marek Krawczyk pierwszy w kraju wykonał przeszczepienie od dorosłego dawcy żywego dla dorosłego biorcy prawego płata wątroby (2001). W 2003 roku Zespół Kliniki, którym kieruje wraz z Zespołem prof. Jacka Szmidta (Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM) po raz pierwszy w Polsce wykonał jednoczasową transplantację wątroby i nerki u człowieka dorosłego. W 2011 roku zespół Kliniki wykonał pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby u chorego zakażonego wirusem HIV. W 1996 roku, decyzją Rady I Wydziału Lekarskiego, został Prodziekanem tego Wydziału. Funkcje tę pełnił przez dwie kadencje - do 2002 roku. Od 2002 roku - przez dwie kadencje - do 31 sierpnia 2008 roku prof. Marek Krawczyk był Dziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W kadencji , prof. Marek Krawczyk sprawował funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 1 września 2012 r. ponownie objął urząd Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję W tej kadencji jest również Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Przewodniczącym Kolegium Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji.

3 2. Kwalifikacje naukowe: 1975 r. stopień doktora nauk medycznych uzyskany na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej na podstawie pracy pt. Badania nad wchłanianiem tłuszczów i D ksylozy po odnerwieniu i przecięciu naczyń chłonnych krezki jelita cienkiego u psa ; 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy pt.: Badania nad mechanizmem adaptacji pozostałej po resekcji części jelita cienkiego ; 1988 r. - stanowisko docenta; 1993 r. - stanowisko profesora nadzwyczajnego; 1995 r. - tytuł naukowy profesora; 1999 r. - stanowisko profesora zwyczajnego; 2008 r. - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. 3. Zagraniczne staże naukowe: Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk w trakcie swojej pracy naukowej i zawodowej pracował w takich zagranicznych ośrodkach chirurgicznych, jak: Klinika Chirurgiczna w Heidelbergu (Uniwersytet w Heidelbergu); jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta 1978/79; Klinika Chirurgiczna w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu); jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta 1989; Klinika Chirurgiczna w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu); jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta 1990; Klinika Chirurgiczna w Dundee (Uniwersytet w Dundee, Szkocja) oraz w Klinice w Cambridge (Uniwerystet Cambridge, Anglia) 1991; Szpitalu Saint Joseph w Charleroi (Belgia) 1991; Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż); jako stypendysta rządu francuskiego 1993; Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż); jako stypendysta rządu francuskiego 1994; Klinika Chirurgiczna w Strasburgu; jako stypendysta rządu francuskiego 1995; Klinika Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux (Francja) 1999.

4 4. Główne zainteresowania naukowe i kliniczne: Patofizjologia zespołu krótkiego jelita Zagadnienia ostrego zapalenia trzustki Problemy zmian ogniskowych w wątrobie Ultrasonografia śródoperacyjna wątroby Chirurgia laparoskopowa Rekonstrukcje dróg żółciowych Przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego Przeszczepianie wątroby od dawcy żywego Nowotwory wątroby i dróg żółciowych Inne nowotwory przewodu pokarmowego. 5. Dorobek naukowy: Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk jest autorem lub współautorem 422 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach recenzowanych, w tym 162 w języku angielskim. Publikuje między innymi w takich czasopismach z listy filadelfijskiej, jak: Prof. M. Krawczyk publikuje między innymi w takich czasopismach z listy filadelfijskiej jak: Langenbecks Archive für Chirurgie, Folia Histochemica et Cytobiologica, European Journal of Surgical Oncology, Journal de Chirurgie, Journal of Pathophysiology Pharmacology, Transplantation Proceedings, Liver Transplantation, Surgical Childhood International, Journal of Hepatology, Transplantation, Hepatogastroenterology, European Journal of Gastroenterology and Hepatology, Journal of Physiology and Pharmacology, Clinical Transplants, Neoplasma, Journal Vox Sanguinis, Annals of Transplantation, HPB Surgery, Videosurgery and other mini invasive techniques, Archives Immunology and Therapy Experimental, Nephrology Dialysis, Oncology, Hepatology International, Experimental and Clinical Hepatology, European Journal Surgical Oncology, Oncology, Annals of Surgery European Radiology, International Journal of Molecular Medicine,World Journal of Gastroenterology, PLoS One, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Clinical Imaging, PLoS One Neglected Tropical Diseases. Prof. M. Krawczyk jest redaktorem lub współredaktorem 26 książek. W tej grupie 8 książek, to książki naukowe. Pozostałe 16 książek ma charakter materiałów historycznych lub faktograficznych, jak np. Dzieje I Wydziału Lekarskiego. Prof. M. Krawczyk jest także autorem lub współautorem 123 rozdziałów w książkach, z tego 17 w języku angielskim.

5 W 2013 roku pod redakcją naukową prof. Marka Krawczyka ukazały się dwa tomy szczególnej monografii pt. CHIRURGIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I WĄTROBY wydane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Jest to pierwsza taka pozycja wydana na rynku medycznym w Polsce. Przedstawił, jako autor i współautor ponad 700 referatów na polskich i międzynarodowych kongresach. 6. Promocje i recenzje Profesor Marek Krawczyk w latach był: promotorem 10 prac doktorskich, 2 kolejne prace są w toku opiekunem merytorycznym 7 habilitacji od chwili, gdy profesor kieruje Kliniką 6 jej pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora recenzentem 26 prac doktorskich oceniającym prace doktorskie do Nagrody Prezesa Rady Ministrów recenzentem 20 prac habilitacyjnych recenzentem dorobku do tytułu profesora 29 osób oraz 2 osób do stanowiska profesora zwyczajnego promotorem dwóch Doktoratów Honoris Causa: Prof. Henri Bismutha z Villejuif (Francja), Prof. Tadeusza Popieli z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. recenzentem kandydatów do tytułu Doktora Honoris Causa, Prof. Marii Siemionow- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Prof. Zdzisława Wajdy - Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Prof. Henryka Skarżyńskiego - Uniwersytet Warszawski, Prof. Hansa Meyera - Uniwersytet Jagielloński. W latach był opiekunem specjalizacji: 12 w dziedzinie chirurgii ogólnej - 8 zakończonych, 4 w toku 4 w dziedzinie transplantologii klinicznej 1 zakończony, 3 w toku 3 w dziedzinie chirurgii onkologicznej wszystkie w toku Profesor Marek Krawczyk jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej. Jest także członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, przez kilka lat był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

6 7. Członkostwo w towarzystwach naukowych pełnione funkcje, inna działalność organizacyjna Profesor Marek Krawczyk jest Członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk; Członkiem Francuskiej Akademii Chirurgicznej (L Académie Nationale de Chirurgie); Członkiem honorowym French Society for Surgery (L Association Française de Chirurgie). Ponadto prof. M. Krawczyk jest członkiem następujących naukowych towarzystw zagranicznych, m.in.: International Hepato - Pancreato - Biliary Association, European Association for Endoscopic Surgery, International Liver Transplant Association, Societas Humboldtiana Polonorum, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, International Surgical Group i European Surgical Association. Jest członkiem honorowym zagranicznych towarzystw chirurgicznych Francji, Niemiec, Rumunii, Czech oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Sekcji Endourologii tego Towarzystwa, jak również Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od 1997 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich; w latach był Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich, wcześniej przez dwie kadencje był Wiceprezesem Zarządu, a przez trzy kadencje Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W latach , z przerwą , sprawował funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Profesor Marek Krawczyk, jako pierwszy polski chirurg otrzymał europejski, honorowy dyplom eksperta w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Jest członkiem "The European Board of Surgery (EBS) Qualification In Hepato- Pancreatic-Biliary Surgery oraz Examination Board of the Division HPB Surgery". W ramach tej działalności jest egzaminatorem chirurgów z innych krajów, którzy ubiegają się o certyfikat eksperta w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Profesor Marek Krawczyk jest członkiem Advisory Membership Committee of the European Surgical Association. Jego autorytet w tym elitarnym, naukowym stowarzyszeniu europejskich chirurgów przyczynił się do decyzji, że XXII Kongres European Surgical Association odbędzie się w maju 2015 roku w Warszawie.

7 Jest także Członkiem: Komitetu Redakcyjnego HPB Surgery: The Official Journal of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association oraz kolejnego, ważnego czasopisma zagranicznego Hepatogastroenterology. W 2014 roku prof. Marek Krawczyk został członkiem korespondentem Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. 7. Odznaczenia i nagrody Profesor Marek Krawczyk jest odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jedenastokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia oraz Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czternastokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora macierzystej Uczelni oraz dwadzieścia innych nagród i wyróżnień przyznanych przez różne gremia. W 2011 r. prof. Marek Krawczyk został wybrany dwukrotnie, przez różne gremia, Osobowością Roku za Osiągnięcia w Medycynie. W 2013 roku otrzymał tytuł Kawalera Orderu Palm Akademickich przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji za zasługi oddane dla kultury francuskiej. (data przygotowania materiału: wrzesień 2014 roku)

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Profesor Stanisław Dąbrowski 1922 2012

Profesor Stanisław Dąbrowski 1922 2012 Profesor Stanisław Dąbrowski 1922 2012 21 czerwca 2012 roku w wieku 90 lat zmarł Profesor Stanisław Dąbrowski, inicjator powstania i współtwórca Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Niestrudzony w walce

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012)

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) 2 Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

REJESTR KORZYŚCI. Opis pól

REJESTR KORZYŚCI. Opis pól REJESTR KORZYŚCI Opis pól 1 Lp. 2 Imię i nazwisko 3 Rodzaj zgloszenia 4 Wszystkie pełnione i zajmowane stanowiska i zajęcia, z tytułu których pobuiera sie wynagrodzenie, oraz praca zawodowa wykonywana

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010)

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) NAUKA 1/2011 171-175 ANDRZEJ GRZYWACZ Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu w ówczesnym województwie lwowskim. Studia ukończył na Wydziale Leśnym SGGW

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo