Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium"

Transkrypt

1 Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium

2

3 Planetarium Niebo Kopernika jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Jako część Centrum Nauki Kopernik jego misją jest rozbudzanie ciekawości i wspomaganie samodzielnego poznawania świata. Zaprojektowany System Identyfikacji Wizualnej Planetarium ma na celu odzwierciedlanie tych wartości. Zawarte w Katalogu wskazówki pomogą w posługiwaniu się logo i identyfikacją wizualną Planetarium. Przedstawione zostały w nim zasady stosowania logo, typografii, palety kolorów i innych elementów.

4 Spis Treści 1. Logo Planetarium Wprowadzenie Elementy logo Logo wersja polska Logo wersja angielska Konstrukcja logo Konstrukcja logotypu Konstrukcja sygnetu Pole ochronne Wielkości minimalne logo Kolorystyka znaku Dopuszczalne zestawienia kolorystyczne Niedopuszczalne zestawienia kolorystyczne Umieszczanie znaku na niejednolitym tle Logo achromatyczne wersja polska Logo achromatyczne wersja angielska Logo monochromatyczne wersja polska Logo monochromatyczne wersja angielska Typografia Formy niedozwolone Zestawienie loga Niebo Kopernika z logiem Centrum Nauki Kopernik Zestawienie loga Centrum Nauki Kopernik z logiem Niebo Kopernika Zasady wspólnej ekspozycji loga Centrum Nauki Kopernik oraz loga Niebo Kopernika Akcydensy Wizytówka Papier firmowy Koperta DL Koperta C Materiały promocyjne Zasady umieszczania logo na layoutach Zasada stosowania typografii na layoutach Kolory dodatkowe Przykłady layoutów Koszulki pracowników Gadżety

5 1. Logo Planetarium

6 Wprowadzenie 1.1 Logo jest podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium. Sygnet symbolizuje źrenicę oka, układ heliocentryczny, kompas i soczewkę teleskopu. Kolejne strony zawierają wskazówki prawidłowego stosowania logo.

7 Elementy logo 1.2 Logo Planetaruim zbudowane jest z dwóch elementów: sygnetu i logotypu Niebo Kopernika a w wersji angielskiej The Heavens of Copernicus (zobacz następne strony). logotyp sygnet

8 Logo wersja polska 1.3 Strona przedstawia logo Planetarium w polskiej wersji językowej z logotypem Niebo Kopernika. Logo może występować zarówno w wersji pozytywowej jak i negatywowej. wersja pozytywowa wersja negatywowa logo_pl_kolor.eps/jpg logo_pl_kolor_kontra.eps/jpg

9 logo wersja angielska 1.4 Strona przedstawia logo Planetarium w angielskiej wersji językowej z logotypem The Heavens of Copernicus. Logo może występować zarówno w wersji pozytywowej jak i negatywowej. wersja pozytywowa wersja negatywowa logo_en_kolor.eps/jpg logo_en_kolor_kontra.eps/jpg

10 Konstrukcja logo 1.5 Strona przedstawia zasadę konstrukcji logo Planetarium, wielkości i proporcje elementów. Nie należy zmieniać żadnego z jego elementów. Do konstrukcji logo użyto modułu konstrukcyjnego symbolu źrenicy logo. 20% 25% moduł konstrukcyjny 25% 25% 25% 25% 25%

11 Konstrukcja logotypu 1.6 Strona przedstawia budowę i proporcje logotypu Niebo Kopernika (do budowy angielskiej wersji logotypu The Heavens of Copernicus posłużono się tą samą zasadą). Logotyp powstał na bazie kroju Klavika Regular. Do jego konstrukcji użyto modułu konstrukcyjnego symbolu źrenicy logo. moduł konstrukcyjny 25% 22% 25% 22% 25%

12 Konstrukcja sygnetu 1.7 Strona przedstawia zasadę konstrukcji sygnetu jednego z elementów logo Planetarium. Do konstrukcji sygnetu użyto modułu konstrukcyjnego symbolu źrenicy logo. 15º 15º 16% 20% moduł konstrukcyjny 6º 6º

13 Pole ochronne 1.8 Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego symbolu źrenicy logo. 50% moduł konstrukcyjny 50% 50% 50%

14 Wielkości minimalne logo 1.9 Użycie logo mniejszego od podanej na stronie wartości może spowodować utratę jego czytelności. Uwaga! Logo nie zostały przedstawione w skali, służą jedynie ilustracji. Przy wyznaczaniu wielkości minimalnej należy zastosować wartość podaną w milimetrach. 11 mm 11 mm 8 mm

15 Kolorystyka znaku 1.10 Kolorystyka logo Planetarium składa się z 5 kolorów. Kolory mogą być reprodukowane różnymi technikami, ich wartości zostały przedstawione na stronie. jasny niebieski C80 M0 Y0 K0 Pantone 2995 C/U R0 G170 B230 ciemny niebieski C100 M10 Y0 K0 Pantone Process Cyan C/U R0 G149 B216 jasny fioletowy C90 M80 Y0 K0 Pantone 2726 C/U R46 G70 B148 ciemny fioletowy C100 M100 Y0 K0 Pantone 2746 C/U R23 G41 B131 czarny C0 M0 Y0 K100 Pantone Process Black C/U R0 G0 B0 wersja achromatyczna jasny niebieski K25 R209 G209 B209 ciemny niebieski K40 R179 G179 B179 jasny fioletowy K75 R101 G101 B101 ciemny fioletowy K90 R61 G61 B61 czarny K100 R0 G0 B0

16 Dopuszczalne zestawienia kolorystyczne 1.11 Strona przedstawia przykłady dopuszczalnych zestawień kolorystycznych: A Logo umieszczone na czarnym tle, zapewniającym szczególnie dobrą ekspozycję logo B Logo umieszczone na białym tle C Logo umieszczone na srebrnym tle A D, E W wyjątkowych sytuacjach (np. gadżety) możliwe jest umieszczanie logo na tłach w innych kolorach. W takich sytuacjach należy zadbać, aby kolor tła był zbliżony do kolorystyki logo. B C D E

17 Niedopuszczalne zestawienia kolorystyczne 1.12 Strona przedstawia przykłady zestawień, których NIE WOLNO stosować: A Nie wolno umieszczać logo przeznaczonego do stosowania na bieli na ciemnych tłach B Nie wolno umieszczać logo na tłach, których kolorystyka jest zbyt podobna do kolorystyki logo. C Nie wolno umieszczać logo na intensywnych graficznie tłach, mogących zmniejszyć czytelność logo D Nie wolno umieszczać logo na tłach mogących wpływać na jego negatywny odbiór A B C D

18 Umieszczenie znaku na niejednolitym tle 1.13 Logo Planetarium można umieszczać na niejednorodnych tłach zdjęciowych. W zależności od sytuacji należy korzystać z logo w wersji pozytywowej lub negatywowej. Uwaga! Przedstawione poniżej tła stanowią jedynie symulację waloru zdjęcia wokół logo Planetarium. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19 Logo achromatyczne wersja polska 1.14 Warianty achromatyczne logo są stosowane, kiedy ze względów technologicznych niemożliwe jest zastosowanie kolorowej wersji logo. Logo achromatyczne może występować zarówno w wersji pozytywowej jak i negatywowej. wersja pozytywowa wersja negatywowa logo_pl_achromatyczne.eps/jpg logo_pl_achromatyczne_kontra.eps/jpg

20 Logo achromatyczne wersja angielska 1.15 Warianty achromatyczne logo są stosowane, kiedy ze względów technologicznych niemożliwe jest zastosowanie kolorowej wersji logo. Logo achromatyczne może występować zarówno w wersji pozytywowej jak i negatywowej. wersja pozytywowa wersja negatywowa logo_en_achromatyczne.eps/jpg logo_en_achromatyczne_kontra.eps/jpg

21 Logo monochromatyczne wersja polska 1.16 Logo Planetarium może być używane w wersji monochromatycznej jedynie w przedstawionej na stronie kolorystyce. Logo monochromatyczne należy stosować do tłoczeń i grawerunków. wersja pozytywowa logo_pl_mono.eps/jpg logo_pl_mono_niebieski.eps/jpg logo_pl_mono_fioletowy.eps/jpg wersja negatywowa logo_pl_mono_kontra.eps/jpg logo_pl_mono_niebieski_kontra.eps/jpg logo_pl_mono_fioletowy_kontra.eps/jpg

22 Logo monochromatyczne wersja angielska 1.17 Logo Planetarium może być używane w wersji monochromatycznej jedynie w przedstawionej na stronie kolorystyce. Logo monochromatyczne należy stosować do tłoczeń i grawerunków. wersja pozytywowa logo_en_mono.eps/jpg logo_en_mono_niebieski.eps/jpg logo_en_mono_fioletowy.eps/jpg wersja negatywowa logo_en_mono_kontra.eps/jpg logo_en_mono_niebieski_kontra.eps/jpg logo_en_mono_fioletowy_kontra.eps/jpg

23 Typografia 1.18 Krojem pisma Planetarium jest Klavika. Krój ten sprawdza się w szerokim zastosowaniu i powinien być stosowany w każdym przekazie. Krojem uzupełniającym, do stosowania w dużych blokach tekstowych, jest Humanist 777. W przypadku komunikacji internetowej i w edytorach tekstu należy stosować zamiennik systemowy Arial Regular. Klavika Regular AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŹŻaąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzźż Klavika Medium AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŹŻaąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzźż Humanist PL 777 Regular Condensed AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŹŻaąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzźż Arial Regular AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUWXYZŹŻaąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuwxyzźż

24 Formy niedozwolone 1.19 Logo Planetarium nie może być zmieniane w żaden sposób. Strona przedstawia przykłady zastosowań logo, których NIE WOLNO stosować: A Nie wolno zmieniać kolorystyki logo B Nie wolno zmniejszać stopnia krycia logo C Nie wolno obracać logo D Nie wolno zmieniać wielkości elementów logo E Nie wolno nieproporcjonalnie skalować logo F Nie wolno dodawać cienia ani innych efektów A B C D E F

25 Zestawienie loga Niebo Kopernika z logiem Centrum Nauki Kopernik 1.20 Logo Planetarium może być zestawiane z logiem Centrum Nauki Kopernik na zasadach wiodących, strona przedstawia przykłady takich zestawień. Logo Planetarium należy umieszczać po lewej stronie formatu a logo Centrum Nauki Kopernik po prawej. W zestawieniach należy stosować monochromatyczną wersję logo Centrum Nauki Kopernik. W przypadku umieszczania logo na ciemnych tłach należy pamiętać o zastosowaniu właściwej wersji logo. A Logo Centrum Nauki Kopernik w zestawieniu powinno stanowić 50% wysokości loga Planetarium. A jeżeli znaki występują w górnej części formatu (wizytówki, papier firmowy) należy je wyrównać względem górnej linii logotypów. B jeżeli znaki występują w środkowej części formatu (baner) należy je wyrównać względem środka logotypów. C jeżeli znaki występują w dolnej części formatu (billboardy) należy je wyrównać względem dolnej linii logotypów. B C 50%

26 Zestawienie loga Centrum Nauki Kopernik z logiem Nieba Kopernika 1.21 Logo Centrum Nauki Kopernik może być zestawiane z logiem Nieba Kopernika na zasadach wiodących, strona przedstawia przykłady takich zestawień. W zestawieniach należy stosować monochromatyczną wersję logo Nieba Kopernika w kolorze fioletowym. W przypadku umieszczania logo na ciemnych tłach należy pamiętać o zastosowaniu właściwej wersji logo. A Logo Nieba Kopernika w zestawieniu powinno stanowić 70% wysokości loga Centrum Nauki Kopernik. A jeżeli znaki występują w górnej części formatu (wizytówki, papier firmowy) należy je wyrównać względem górnej linii logotypów. B jeżeli znaki występują w środkowej części formatu (baner) należy je wyrównać względem środka logotypów. C jeżeli znaki występują w dolnej części formatu (billboardy) należy je wyrównać względem dolnej linii logotypów. B C 70%

27 Zestawienie loga Centrum Nauki Kopernik z logiem Nieba Kopernika 1.22 Logo Centrum Nauki Kopernik może być zestawiane z logiem Nieba Kopernika na zasadach wiodących, strona przedstawia przykłady takich zestawień. W zestawieniach należy stosować monochromatyczną wersję logo Nieba Kopernika w kolorze fioletowym. W przypadku umieszczania logo na ciemnych tłach należy pamiętać o zastosowaniu właściwej wersji logo. A Logo Nieba Kopernika w zestawieniu powinno stanowić 40% wysokości loga Centrum Nauki Kopernik. A jeżeli znaki występują w górnej części formatu (wizytówki, papier firmowy) należy je wyrównać względem środka sygnetów. B jeżeli znaki występują w środkowej części formatu (baner) należy je wyrównać względem dolnej krawędzi sygnetów. C jeżeli znaki występują w dolnej części formatu (billboardy) należy je wyrównać względem linii bazowej napisu Centrum Nauki loga CNK i dolnej krawędzi logotypu Niebo Kopernika. B C 40%

28 Zasady wspólnej ekspozycji loga Centrum Nauki Kopernik oraz loga Niebo Kopernika 1.23 Logo Centrum Nauki Kopernik oraz logo Nieba Kopernika powinny występować razem na wszystkich drukach akcydensowych, według przedstawionych wzorów. Na layoutach reklam oraz ulotek występowanie obu logotypów uzależnione jest od ustaleń Partnerskich. Preferowanym rozwiązaniem jest umieszczenie Loga Nieba Kopernika oraz podpisu Planetraium Centrum Nauki Kopernik, bez umieszczania loga Centrum Nauki Kopernik. Podpis Planetarium Centrum Nauki Kopernik, stosowany w przypadku, gdy na layoucie nie występuje logo Centrum Nauki Kopernik, należy umieścić w najbliższym sąsiedztwie loga Niebo Kopernika. Podpis powinien być złożony kapitalikami kroju Klavika Regular. Należy pamiętać o zachowaniu dobrej czytelności podpisu. planetarium centrum nauki kopernik

29 2. Akcydensy

30 Wizytówka 2.1 Format: 50 x 90 mm Skala: 100% Typografia (rozmiar/interlinia): Klavika Regular 10 pkt Klavika Regular 8 pkt Klavika Regular 6,5/8 pkt 5 mm 14 mm awers Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa 1 Imię Nazwisko 2 stanowisko 3 tel.: fax: tel. kom.: ,5 mm 15 mm 5 mm 7 mm 7 mm rewers 30 mm

31 25 mm 80 mm 25 mm Papier firmowy 10 mm 2.2 Format: 210 x 297 mm Skala: 50% Typografia (rozmiar/interlinia): Klavika Regular 8/10 pkt Arial 11/13 pkt Linia zgięcia na 3: 99 mm od górnej krawędzi formatu 20 mm 50 mm 2 Warszawa, Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa Imię Nazwisko ul. Nazwa Ulicy 15 m Warszawa tel.: fax: mm Sznowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Z wyrazami szacunku Imię Nazwisko

32 Koperta DL 2.3 Format: 220 x 110 mm Skala: 100% Typografia (rozmiar/interlinia): Klavika Regular 7/9 pkt 14 mm 8 mm 18 mm OPŁATA POBRANA umowa z UPP Warszawa z dnia , nadano w UPP Warszawa 14 mm 1 Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa

33 Koperta C5 2.4 Format: 229 x 162 mm Skala: 75% Typografia (rozmiar/interlinia): Klavika Regular 8/10 pkt 14 mm 10 mm 20 mm OPŁATA POBRANA umowa z UPP Warszawa z dnia , nadano w UPP Warszawa 15 mm 1 Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa

34 3. Materiały promocyjne

35 Zasady umieszczania logo na layoutach 3.1 Do przekazu mogą być wykorzystywane nośniki o różnych proporcjach boków. Wyznaczanie wielkości logo Planetarium jest uzależnione od stosunku boków formatu. Na formatach o proporcjach 1:1, 2:3 i 3:2 (formaty A4, A5, B1) dłuższy bok pola ochronnego logo stanowi 1/2 krótszego boku formatu. Logo Planetarium umieszczane jest w lewym dolnym rogu formatu. 1:1 1/2 A A margines layoutu 1/2 A A 2:3 3:2 pole ochronne 1/2 A 1/2 A A

36 Zasady umieszczania logo na layoutach 3.2 W przypadku formatów poziomych o proporcjach 1:2 (billboardy) krótszy bok pola ochronnego logo stanowi 1/3 krótszego boku formatu. W przypadku formatów pionowych o proporcjach 2:1 (ulotka DL) dłuższy bok pola ochronnego logo stanowi 1/2 krótszego boku formatu. 2:1 A 1:2 1/3 A 1/2 A A

37 Zasady umieszczania logo na layoutach 3.3 W przypadku formatów poziomych o proporcjach 1:3 i 1:4 (billboardy) dłuższy bok pola ochronnego logo stanowi długość krótszego boku formatu. W przypadku formatów pionowych o proporcjach 3:1 i 4:1 dłuższy bok pola ochronnego logo stanowi długość krótszego boku formatu. Uwaga! W przypadku zestawiania logo Planetarium z logo Centrum Nauki Kopernik na wąskich pionowych formatach (kiedy logo Planetarium zajmuje całą szerokość formatu) należy użyć pionowej wersji logo Centrum Nauki Kopernik i umieścić je w prawym górnym rogu formatu. A A 1:3 3:1 4:1 A 1:4 A

38 Zasady umieszczania logo na layoutach 3.4 W przypadku formatów poziomych o proporcjach 1:6 i 6:1 (flagi, bannery) krótszy bok pola ochronnego logo stanowi długość krótszego boku formatu. Uwaga! W przypadku zestawiania logo Planetarium z logo Centrum Nauki Kopernik na wąskich pionowych formatach (kiedy logo Planetarium zajmuje całą szerokość formatu) należy użyć pionowej wersji logo Centrum Nauki Kopernik i umieścić je u góry formatu. 6:1 1:6

39 Zasada stosowania typografii na layoutach 3.5 W celu wzmocnienia przekazu nośnika tekst tytułu można umieścić na dwukolorowym panelu. Tekst jest układany w lewostronną chorągiewkę i wyrównywany do marginesu layoutu (w sytuacji umieszczania tekstu po prawej stronie należy wyrównać najdłuższy wiersz do prawej krawędzi layoutu). wysokość x napisu 50% 50% Na panelu należy zawsze stosować krój Klavika Medium w kolorze białym. Wysokość panelu, na którym umieszczony jest tekst wynosić 3 wysokości x tekstu. Panel zawsze umieszczany jest na spad. Panel powinien się kończyć w odległości 2 szerokości marginesu layoutu od końca napisu. Panel powinien być podzielony w poziomie na dwie połowy. Ich kolorystyka opisana została na następnej stronie. margines layoutu Lorem ipsum dolor sit amet enim 2 szerokości marginesu layoutu

40 Kolory dodatkowe 3.6 Na stronie przedstawiono zestawy kolorystyczne dla panelu opisanego na poprzedniej stronie. Kolory panelu należy dostosować do kolorystyki zdjęcia. Należy stosować zestawy kolorystycznie wyłącznie w przedstawionej na stronie konfiguracji (nie wolno zamieniać kolorów miejscami ani łączyć kolorów z różnych zestawów). C0 M20 Y100 K0 Pantone 116 C/U R255 G204 B0 C0 M40 Y100 K0 Pantone 130 C/U R246 G168 B0 C90 M80 Y0 K0 Pantone 2726 C/U R46 G70 B148 C100 M100 Y0 K0 Pantone 2746 C/U R23 G41 B131 C0 M60 Y100 K0 Pantone 716 C/U R238 G127 B0 C0 M80 Y100 K0 Pantone 717 C/U R231 G81 B19 C80 M0 Y0 K0 Pantone 2995 C/U R0 G170 B230 C100 M10 Y0 K0 Pantone Process Cyan C/U R0 G149 B216 C0 M100 Y70 K0 Pantone 192 C/U R226 G0 B59 C0 M100 Y100 K10 Pantone 186 C/U R209 G0 B25 C70 M0 Y40 K0 Pantone 3258 C/U R64 G180 B166 C90 M0 Y45 K0 Pantone 326 C/U R0 G161 B154 C0 M80 Y20 K0 Pantone 1915 C/U R232 G82 B129 C0 M90 Y40 K0 Pantone 191 C/U R229 G50 B98 C30 M0 Y100 K0 Pantone 381 C/U R201 G210 B0 C50 M0 Y100 K0 Pantone 376 C/U R151 G191 B13 C50 M100 Y0 K0 Pantone 248 C/U R147 G17 B126 C70 M100 Y0 K10 Pantone 2613 C/U R101 G29 B120 C70 M0 Y100 K0 Pantone 369 C/U R87 G171 B39 C100 M0 Y100 K0 Pantone 355 C/U R0 G144 B54

41 Przykłady layoutów plakat 3.7

42 Przykłady layoutów billboard 3.8

43 Przykłady layoutów ulotka 3.9

44 Przykłady layoutów reklama prasowa 3.10

45 Koszulki pracowników 3.11

46 Gadżety 3.12

47

48 design: Michał Romański Materiał zdjęciowy zamieszczony w opracowaniu ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może być komercyjnie wykorzystywany bez uprzedniej zgody autora fotografii.

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL 1 KOLOR SKALA SZAROŚCI WARIANT 1 str. 2 / / str. 3 / / ZNAK POD, WARIANTY str. 4 / / str. 5 / / SKALO str. 6 / / KOLORY DLA KOLOROWEGO, MONOCHROMATYCZNEGO str. 7 / / str.

Bardziej szczegółowo

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Spis treści 1. Godło 2. Wersja podstawowa znaku 3. Wersja czarno-biała 4. Wersja achromatyczna 5. Konstrukcja znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

byś cieszył się zielenią

byś cieszył się zielenią motyw Obrazem przewodnim jest napis / nazwa wraz z zielonym elementem ściętej trawy o grubości Wersja podstawowa elementów kroju pisma. Dopuszczalne, w przypadku bardzo małych rozmiarów bądź niemożności

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Swiss Contribution

Księga znaku Swiss Contribution Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Kolory dla znaku kolorowego i monochromatycznego 5. Liternictwo w znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Swiss Contribution w ciągu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016 CBSS POLISH PRESIDENC CBSS POLISH PRESIDENC SPIS TREŚCI LOGO OPIS STOSOWANIE ZNAKU JAKO MOTWU GRAFICZNEGO WERSJE LOGO KONSTRUKCJA LOGO WERSJA ANGIELSKA KONSTRUKCJA LOGO WERSJA POLSKA POLE OCHRONNE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A.

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. 1 Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. Czerwiec 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. 3 1. Logo 3 1.1. Logo wersja pozioma 1.2. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

4. Materiały reklamowe

4. Materiały reklamowe 4. 4.1 Zasady konstrukcji layoutów - grid Nadrzędną, główna zasadą konstruowania przestrzeni poszczególnych projektów graficznych jest modułowy podział parzysty formatu. Wysokość i szerokość medium dzielona

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved Księga znaku Spis treści 1. Logotyp 1.1 Konstrukcja znaku 1.2 Pole ochronne znaku 1.3 Minimalne wielkości 1.4 Kontra 1.5 Opcjonalne wersje 1.6 Niedozwolone modyfikacje 2. Kolory 1.1 Logotyp - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW 1. Geneza znaku przeniesienie treści na obraz + + OBSZAR/ TEREN CZĘŚĆ WSPÓLNA / NAKŁADANIE SIĘ WSPÓLNYCH INTERESÓW ENERGIA / RUCH PRZEZ WZAJEMNE WSPIERANIE 2. Opis budowy i proporcji znaku (wraz z siatką

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014)

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej WERSJA 1.0 (ONLINE)

Księga Identyfikacji Wizualnej WERSJA 1.0 (ONLINE) Księga Identyfikacji Wizualnej WERSJA 1.0 (ONLINE) LOGOTYP KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / LOGOTYP / GENEZA I CZĘŚCI SKŁADOWE 3 Logo Polskiego Związku Hokeja na Lodzie jest znakiem o charakterze przedstawiającym.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plik pdf do testowania załączników

Przykładowy plik pdf do testowania załączników Przykładowy plik pdf do testowania załączników Anonim 1 Pierwsza Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pede et in natoque ut. Consectetuer commodo vitae consectetuer volutpat Vivamus ut elit sit nulla

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku BRAND BOOK Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku IDEA: Konstrukcja logo fundacji Jerzy dla Jeży jest zamierzona w taki sposób, aby łatwo kojarzyła się odbiorcy z przedmiotem działalności,

Bardziej szczegółowo

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA EKSPOZYCJA: Bezkresne bogactwo oceanów reprezentowane w logo przez największe ssaki morskie: Długopłetwiec (Megaptera novaeangliae), zwany też humbakiem. POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LOGO. logo. sygnet. logotyp. PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp).

BUDOWA LOGO. logo. sygnet. logotyp. PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp). Ksiêga znaku BUDOWA LOGO PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp). logo sygnet logotyp Strona 2 BUDOWA LOGO C.D. Centurion Old Odstêp miêdzy znakami

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution 2 Zasady stosowania znaku 1. Filozofia znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa

Bardziej szczegółowo

64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI

64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI 64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI Dragon Rouge 04 66 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI Druki fi r m o w e Dragon Rouge 04 7. Visual language guidelines Poniższy szablon komunikatu prasowego ma charakter

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim 1 System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie zawiera opis konstrukcji podstawowych elementów identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści Szlak Piastowski Księga znaku Spis treści 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 podstawowa wersja znaku geneza znaku budowa i proporcje pole podstawowe znaku kolorystyka warianty achromatyczne warianty monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator IDENTYFIKACJA WIZUALNA. BRANDBOOK. SPIS TREŚCI WSTĘP 02 Podstawowe informacje LOGOTYP 03 Wersja podstawowa 04 Wersja podstawowa pozioma 05 Wersja monochromatyczna 06 Wersja w odcieniach szarości 07 Pole

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

IDENTYFIKACJA WIZUALNA LOGOTYP POLE OCHRONNE KOLORY PODSTAWOWE I UZUPE NIAJ CE 2 RGB PANTONE CMYK RGB PANTONE CMYK R 02, G 03, B 05 PANTONE 425 C C 0, M 0, Y 0, K 74 R 9, G 208, B 65 PANTONE 382 C C 34, M 0, Y 85, K 0 0/0/0/74

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o. o. SPIS TREŚCI Logotyp Wersja podstawowa i dopuszczalne 6 Wersje kolorystyczne 7 Tabela kolorów 8 Pole ochronne 9 Kolorystyka tła 10

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji

Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji Objętość referatu Objętość 16-20 stron + bibliografia + streszczenie; Układ strony Rozmiar:A4 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy 3 cm, pozostałe 1,5

Bardziej szczegółowo

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13.

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13. Księga IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA FIRMOWA 1. 2. TYPOGRAFIA KOLORYSTYKA LOGO 3. 4. 5. 6. 7. 8. ODMIANY KONSTRUKCJA POLE OCHRONNE SKALOWANIE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Teodor Niżyński 14 listopada 2016 1 Wstęp teoretyczny Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU Com-Com Zone 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU SIEMACHA Spot 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI upaid Integrator płatności mobilnych i internetowych, partner MasterCard Mobile. Integrujemy firmy m-commerce i e-commerce, systemy płatności, banki, operatorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR VII/4/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Bierunia oraz

Bardziej szczegółowo

4. Druki i dokumenty

4. Druki i dokumenty 4. 4. z użyciem godła UMK 59 8x 7x System Identyfikacji Wizualnej y yy prof. dr hab. Andrzej Tretyn 3 REKTOR tel. +48 56 654 9 5 tel. kom.: +48 60 34 567 fax: +48 56 654 9 44 e-mail: rektor@umk.pl www.umk.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1 Ogólnopolski Festiwal Miłośników Fantastyki POLCON 2017 odbywa się w tym roku pod hasłem Tchnienie Wschodu. To zwrócenie uwagi na wschód, Lublin jako najsilniejszy ośrodek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 Symbol zbudowany na bazie pierwszej litery nazwy miasta J. Dodatkowo, w górnej części ukryto fragment herbu, co jest odniesieniem do historii Jarocina. Znak

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU AS Progres 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej 1.1 opis 1.2 forma podstawowa 1.3 pole podstawowe i pole ochronne 1.4 minimalna wielkość znaku graficznego 1.5 wariant w odcieniach szarości i achromatyczny, zarys 1.6 warianty

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego.

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Wstęp Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Przed rozpoczęciem pracy z identyfikacją Szlaku Piastowskiego należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Imię Nazwisko Pełny tytuł pracy Praca licencjacka Promotor pracy: prof. dr. hab. Jan Nowak Oświadczam, że ta praca licencjacka została

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów opracowanie: Tomasz Ryś tomasz.rys@nzs.org.pl +48 55 329 63 współpraca: Jakub Pluta jakub.pluta@nzs.org.pl +48 62 518 356 spis treści znak...3 11 logotyp ogólnopolski...12 21 logotyp jednostki...22 32

Bardziej szczegółowo

Księga Marki System identyfikacji wizualnej

Księga Marki System identyfikacji wizualnej Księga Marki System identyfikacji wizualnej SPIS TREŚCI część A Księga Znaku część B Druki firmowe część C Oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz część A Księga Znaku SPIS ELEMENTÓW A A1 Logo A2 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej ŻAGLE Warmii i Mazur

Księga Identyfikacji Wizualnej ŻAGLE Warmii i Mazur Księga Identyfikacji Wizualnej ŻAGLE Warmii i Mazur część A LOGO Wersja podstawowa - pełna A/01. Wersja podstawowa i uzupełniająca Wersja uzupełniająca - skrócona Zaleca się używanie podstawowej wersji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 3 05 1.1 Logotyp 1.1.1 1.1.1 logotyp Logotyp /miejsce pochodzenia 4 06 1.1.2 Logotyp/rodzina 5

Bardziej szczegółowo

opracowano na potrzeby:

opracowano na potrzeby: księga znaku 2 opracowano na potrzeby: CENTURION-R Sp. z o.o. ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. +48 13 465 38 80 sekretariat tel. +48 13 465 38 81 tel. +48 13 465 38 82 marketing fax +48 13 465 38 88 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rysunki i tabele. Spis tre±ci. 1 Zadania na wykorzystanie pakietu sidecap. Bo»ena Wo¹na Szcze±niak. 22 listopada 2014

Rysunki i tabele. Spis tre±ci. 1 Zadania na wykorzystanie pakietu sidecap. Bo»ena Wo¹na Szcze±niak. 22 listopada 2014 Rysunki i tabele Bo»ena Wo¹na Szcze±niak 22 listopada 2014 Wybierz dowolny rysunek i tabele. Nast pnie napisz kod w LATEX, który wygeneruje tego pdf-a zgodnie z wyja±nieniami znajduj cymi si w spisie tre±ci.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013)

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

Księga znaku logo. Klub Buldoga Angielskiego w Polsce

Księga znaku logo. Klub Buldoga Angielskiego w Polsce Księga znaku logo. Klub Buldoga Angielskiego w Polsce Spis treści 1. Godło 2. Opis oraz znaczenie logo 3. Warianty logotypu, wersje mono i achromatyczne 4. Konstrukcja znaku 5. Pole ochronne znaku 6. Pole

Bardziej szczegółowo

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8 KSIĘGA ZNAKU spis treści Symbolika znaku 2 Budowa znaku 3 Logo na siatce modułowej 4 Pole znaku 5 Pole ochronne znaku 6 Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7 Przykłady niepoprawnego zachowania

Bardziej szczegółowo

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej AUTORZY: Jakub Lorek Michał Porada Jan Węcławik SPIS TREŚCI: logo 4 typografia 11 papier firmowy 13 wizytówka 14

Bardziej szczegółowo

księga znaku dla firmy PAKA brand book PAKA - księga znaku

księga znaku dla firmy PAKA brand book PAKA - księga znaku księga znaku dla firmy PAKA brand book 1 PAKA - księga znaku księga znaku dla firmy PAKA 2 0 1 7 Spis treści ROZDZIAŁ 1 - Elementy bazowe logo wersja podstawowa stosowanie logo - pole ochronne / wielkość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI. 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 Wersja podstawowa, wersja skrócona 1.02 Alternatywna wersja znaku firmowego 1.03 Siatka modułowa wersji podstawowej 1.04 Siatka modułowa

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej Księga identyfikacji wizualnej wersja 1.0 2019 Konstrukcja znaku Logo firmy Atende Software występuje w dwóch wariantach graficznych, tj. jako logotyp (Atende Software) lub jako logotyp + znak typograficzny

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS 2016 SPIS ZAGADNIEŃ AGRO LAND GROUP & BRANDS / LOGOTYP AGRO-LAND GROUP IDEA / LOGOTYP PODSTAWOWY LOGOTYP KONFIGURACJE KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017 PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017 CERTYFIKAT JAKOŚCI EISD JEST MARKĄ FUNDACJI EUROPEJSKI INSTYTUT SUPLEMENTÓW I ODŻYWEK. 03 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 03 SPIS TREŚCI 04 CEL OPRACOWANIA 05 BUDOWA ZNAKU 06 LOGO

Bardziej szczegółowo

IPMA Polska Księga logotypu

IPMA Polska Księga logotypu 01.2012 IPMA Polska Księga logotypu 1.0 I Spis treści Księga Logotypu IPMA Polska. Spis treści: 1. Znak Podstawowy 1.1 Znak podstawowy wprowadzenie 1.2 Znak podstawowy pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej 2 Znak Podstawowa wersja znaku prezentowana jest na jednolitym białym tle. Dopuszczalne jest też umieszczanie znaku na jednolitym tle czarnym. W przypadku aplikacji podstawowej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 Spis treści. Cz. 3 A Cz. 3 B Artykuł sponsorowany w prasie. Siatka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017 PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2017 03 CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO 04 CEL OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA 03 SPIS TREŚCI 05 CEL OPRACOWANIA 07 BUDOWA ZNAKU 09 POLE OCHRONNE 11 LITERNICTWO

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami!

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2010-10-01 23:15:50 +0200 2 Spis treści 1 Jak powstawała ta książka 7 1.1 L A TEX to epub the easy way......... 8 1.2 Pliki........................

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych Spis treści Sygnet logo FUT 3 Elementy identyfikacji wizualnej FUT Konstrukcja sygnetu logo 4 Wizytówki 25 Logo FUT wersja pozioma 5 Papier firmowy

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej Wersja - 01 25.07.2018r. System identyfikacji wizualnej Spis Treści KSIĘGA ZNAKU STANDARYZACJA MATERIAŁÓW FIRMOWYCH 1.0 Standaryzacja znaku 4.0 Materiały firmowe 1.1 Charakterystyka 4.1 Wizytówki 1.2 Symbolika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Lotnisko Warszawa/Modlin to nowoczesny port lotniczy wyspecjalizowany w obsłudze przewoźników typu low-cost oraz połączeń czarterowych. Lotnisko spełnia wszelkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona Szlak Piastowski Brand Manual Marzec 2014 Spis treści Wstęp Logo Logo Wersja podstawowa Geneza znaku Budowa i proporcje Kolorystyka Warianty achromatyczne Warianty monochromatyczne Pole ochronne Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek Księga tożsamości Księga tożsamości Spis treści Słowniczek Symbolika I. Znak graficzny I.1 znak graficzny I.2 wersja pełna znaku I.3 wersja uproszczona znaku I.4 wersja typograficzna znaku I.5 podstawowa

Bardziej szczegółowo

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania DESIGN QUALITY TECHNOLOGY Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania by DESIGN QUALITY TECHNOLOGY 1 LOGO 3 TYPOGRAFIA 2 Forma podstawowa z claimem 5 Forma uproszczona bez claimu 6 Forma podstawowa

Bardziej szczegółowo

księga znaku dla firmy POZYTYWNA KAWKA księga znaku PAKA - księga znaku

księga znaku dla firmy POZYTYWNA KAWKA księga znaku PAKA - księga znaku księga znaku dla firmy POZYTYWNA KAWKA księga znaku 1 PAKA - księga znaku księga znaku dla firmy POZYTYWNA KAWKA 2 0 1 8 Spis treści ROZDZIAŁ 1 - Elementy bazowe logo wersja pionowa i pozioma konstrukcja

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW 2010 Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW Spis treêci Wst p 1.1 Wst p 3 1.2 Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI Objętość artykułu min 20 tys. znaków tekstu głównego max 15 stron (wraz z bibliografią i streszczeniami) cały plik Układ strony Rozmiar:B5 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy

Bardziej szczegółowo

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 KSIĘGA ZNAKU Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 1. LOGO SPIS TREŚCI X.X 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Wstęp... O MARCE... O ZNAKU... O LOGOTYPIE Logo podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

KSSE Logo Manual Logo i nośniki identyfikacji

KSSE Logo Manual Logo i nośniki identyfikacji Logo i nośniki identyfikacji Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 2018 Logo Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 2018 Logo Konstrukcja znaku Logo Wersja podstawowa Wersja minimalna 20 mm Logo Wersja

Bardziej szczegółowo

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3. przykłady 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy 3.2. broszury 3.3. 3.3.1. 3.3.2. ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3.4.

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI I. Księga znaku 1. Idea znaku 2. Logo wersja podstawowa 3. Logo wersja skrócona 4. Logo wersja skrócona, pozioma 5. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Zostań jego bohaterem. Co zrobić, żeby turysta nas pokochał? KASIA I MACIEJ MARCZEWSCY, FUNDACJA RUSZAJ W DROGĘ!

Zostań jego bohaterem. Co zrobić, żeby turysta nas pokochał? KASIA I MACIEJ MARCZEWSCY, FUNDACJA RUSZAJ W DROGĘ! Co zrobić, żeby turysta nas pokochał? RUSZAJ W DROGĘ! to: 1. FUNDACJA promująca polską turystykę w Polsce 2. BLOG podróżniczy z pomysłami na wycieczki po Polsce 3. KLUB cykl 16+ prezentacji podróżniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej Księga Identyfikacji Wizualnej Spis treści. Logotyp 5.. Logotyp budowa znaku 6.. Logotyp wersja podstawowa i dodatkowa 7.. Logotyp warianty kolorystyczne poziom 8.. Logotyp warianty kolorystyczne pion

Bardziej szczegółowo

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01 . ZNAK MARKI symbol znak graficzny.0 Symbol (znak graficzny) przedstawia w syntetycznym ujęciu zawodnika rzucającego piłkę. Jest dynamiczny i pełen ekspresji. Dodatkowo odczytywany jest jako dłoń (ręka).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 5 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY POSTOMINO w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Gminy Postomino oraz ich elementów technicznych Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Gumieńce

Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Gumieńce Logo Rady Osiedla podstawowy wzór logo pole podstawowe i pole ochronne znaku sposób wyznaczania pola ochronnego kolorystyka logo typografia I 2 4 6 8 10 II bilet wizytowy karty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta 475 13.08. System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 SPIS TREŚCI KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 02 03. LOGO FILOZOFIA ZNAKU 04. LOGO WERSJA PODSTAWOWA 05. LOGO WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: Prezentujemy Państwu przykładowe slajdy w dwóch nowych wzorach prezentacji. Obydwa layouty są elastyczne, dając wiele możliwości układu tekstu, zdjęć i infografk. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... do czego służy CI?

Wprowadzenie... do czego służy CI? Wprowadzenie... do czego służy CI? System Identyfikacji Wizualnej posiada status dokumentu określającego normy i zasady stosowane w identyfikacji firmy Polskiej Federacji Squasha. Adresowany jest do firm

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ Opracowanie: Agencja Reklamowa ADV. ul. Grunwaldzka 54 60-311 Poznań tel. 061 661 60 10 fax 061 661 60 11 www.adv.net.pl Spis treści Wstęp Logo -wersje podstawowe

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 05 WSTĘP Standaryzacja językowa BUDOWA ZNAKU Wersja podstawowa logo Budowa logotypu Siatka logotypu Kolorystyka znaku Pole ochronne logotypu Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic SPIS TREŚCI /...czyli co, gdzie i jak MARKA MYSŁOWICE / w dwóch słowach o M... str. 03 / idea kolorów str. 04 ZNAK MARKI / podstawowy znak marki str. 06 / pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 PERSONA - Księga identyfikacji wizualnej 1. Identyfikacja wizualna 3 2. Podstawowe zasady i konstrukcja znaku 4 3. Pole ochronne

Bardziej szczegółowo