Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej"

Transkrypt

1 Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności

2 Spis treści Wstęp 1.1 Wstęp Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka Pole ochronne, wielkość minimalna Kolorystyka Uzupełniające wersje kolorystyczne Dopuszczalne kolory tła Logo uzupełniające - regionalne Wersja monochromatyczna i achromatyczna 12 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych Schemat akcydensów 4.1 Wizytówki Tablice informacyjne Tablice Tablice kierunkowe Roll-up Papiery listowe 40 Schemat publikacji 5.1 Typografia Zasady składu tekstu 52 Schemat reklamy 6.1 Gadżety reklamowe - długopis Typografia Kolorystyka Kompozycja 15 2

3 Wstęp 1.1 Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej jest praktycznym podręcznikiem budowania spójnego i wyrazistego wizerunku wszystkich ośrodków KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA małych I średnich przedsiębiorstw Jej celem jest opracowanie i stosowanie ujednoliconej szaty graficznej wszelkich materiałów promocyjnych, identyfikacyjnych, reklamowych i informacyjnych wszystkich ośrodków. Jednym z celów wprowadzenia spójnego, jednolitego systemu wizualizacji jest podniesienie poziomu rozpoznawalności i identyfikacji oraz ośrodków, budowanie ich tożsamości i dążenie do wykreowania silnej marki, a przez to pośrednio podniesienie poziomu i jakości wiedzy ogółu społeczeństwa dotyczącej ich działalności. Księga zawiera kilkadziesiąt kart, na których tematycznie pogrupowano najważniejsze zagadnienia dotyczące systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć tu można zarówno informacje ma temat podstawowych wzorców tożsamości (symbolu, nazwy, typografii, kolorystyki) jak i zasad, zgodnie z którymi należy tych wzorców używać. Ścisłe przestrzeganie zawartych w Księdze norm, zapewni prawidłowe postrzeganie każdego ośrodka. 3

4 Standaryzacja nazewnictwa 1.2 KSIĘGA SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ forma użytkowa Forma użytkowa to najczęściej stosowana forma nazwy i podstawowy element identyfikacji. Jest używana w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Odmieniane są jej wszystkie człony. Podlegają one deklinacji, zgodnie z zasadami języka polskiego. Forma użytkowa jest jednocześnie traktowana jako nazwa własna pisana wielkimi literami. Nazwa posiada swój zapis graficzny zwany logiem. Formy niedozwolone: Krajowy system usług. forma skrócona Formę skróconą stosuje się do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (np. reklamy, ulotki, itp.). Występuje ona po uprzednim podaniu w tekście formy użytkowej. Nie należy jej nadużywać. Skrót nie podlega odmianie i jest pisany wielkimi literami. Formy niedozwolone: ksu, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla Małych i średnich Przedsiębiorstw. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW forma prawna Formę prawną nazwy stosuje się wyłącznie: wach, itp.) z nagłówkiem firmowym). Obowiązek ten nie dotyczy pism skierowanych do osób pozostających z firmą w stałych stosunkach gospodarczych lub umownych. Pełna nazwa prawna oraz skrót pisane są wielkimi literami, bez cudzysłowu i znaków interpunkcyjnych (przecinków, kropek, pauz). 4

5 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie Charakterystyka Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej jest logo. Logo zawsze występuje na białym tle. Składa się z godła (elementu graficznego wraz z logotypem), linii pionowej, napisu KRAJOWY SYSTEM USŁUG oraz podpisu Wspieramy przedsiębiorczych z linią w kształcie cięciwy podkreślającą hasło. Podpis pod logotypem zbudowany został na bazie czcionki Worstveld Sling Extra Oblique, która nie posiada spolszczonej wersji. Dlatego też litera ę zbudowana została z dwóch elementów: litery e oraz pomniejszonej litery c. Kolorystyka podpisu i linii jest taka sama jak trójkącika w logo. Elementy loga posiadają ściele określane proporcje, układ i kolorystykę. Nie wolno samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość i nie powinno być poddawane jakimkolwiek zniekształceniom. Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku. 5

6 Logo podstawowe 2.2 Pole ochronne, wielkość minimalna Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Często ze względu na fakt, iż promocja Ośrodka i jego działań prowadzona jest w ramach różnych projektów, logo w wielu przypadkach występuje niesamodzielnie, co zostanie opisane w dalszej części księgi znaku. = 4X = 4X = 4X >4X >4X Zasady umieszczania logotypów Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, PARP i Unii Europejskiej Schemat pokazuje zasady umieszczania łącznie logo Programu Operacyjnego, Unii Europejskiej z logotypem PARP. Wszystkie odległości i wysokości są opisane modułem X = 1/8 A ( A = wysokości znaku graficznego w logo NSS). Odległości między kolejnymi logo powinny być nie mniejsze niż 4X. A=8X 5X >4X >4X Zasady umieszczania logotypów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP i Unii Europejskiej Schemat pokazuje zasady umieszczania łącznie logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z logotypem PARP. Wszystkie odległości i wysokości są opisane modułem X = 1/8 A ( A = wysokości znaku graficznego w logo PO IG). Odległości między kolejnymi logo powinny być nie mniejsze niż 4X. A=8X 5X 6

7 Logo podstawowe 2.2 Pole ochronne, wielkość minimalna Pole ochronne Dla czytelności loga konieczne jest wprowadzenie pola ochronnego. Jest to obszar otaczający całe logo, na którym nie powinny być umieszczone teksty i żadne elementy graficzne. Wielkość tego pola dla wersji podstawowej loga dokładnie przedstawia opis schemat poniżej. 1/3 h 2/3 h 2/3 h h 1/3 h h wysokość loga Wielkość minimalna 21,7 mm Ze względu na czytelność loga należy stosować odpowiednie jego wielkości w zależności od używanego formatu. Za wersji minimalną loga, dla wszystkich rodzajów mediów drukowanych i formatów, przy założeniu optymalnych warunków reprodukcji, uważa się logo szerokości 21,7 mm w wersji podstawowej. Logotyp na materiałach reklamowych nie może być mniejszy niż logotyp instytucji prowadzącej ośrodek. 7

8 Logo 2.3 Kolorystyka Kolorystyka W podstawowej wersji kolorystycznej logo jest reprodukowane w druku czterokolorowym CMYK, w kolorze granatowym i jego tintach oraz czerwonym (dokładny opis na schemacie poniżej). D: 30% C, 18% M, 0% Y, 18% K A granat: 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K C: 45% C, 27% M, 0% Y, 27% K B: 70% C, 42% M, 0% Y, 42% K B C D A E E czerwień: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K E Uzupełniające wersje kolorystyczne W innych technikach drukarskich (np. sitodruk) należy stosować odpowiedniki kolorów podstawowych w kolorach pantonowych. Dla granatu Panton 296 C i jego tinty, dla czerwieni Panton 1805 C (dokładny opis na schemacie poniżej). D: 30% Pantone 296 C A granat: Pantone 296 C C: 45% Pantone 296 C B: 70% Pantone 296 C B C D A E E czerwień: Pantone 1805 C E 8

9 Logo 2.4 Uzupełniające wersje kolorystyczne Wersja monochromatyczna czarna Wersję monochromatyczną czarną znaku stosuje się w druku czarno-białym. D czerń: tinta 30% A czerń: 100% C czerń: tinta 45% B czerń: tinta 70% B C D A Wersja achromatyczna Wariant achromatyczny jest stosowany w technikach grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku. W tym wariancie wszystkie elementy loga są w kolorze czarnym. Dopuszcza się używanie białej wersji znaku, tam gdzie występuje ciemne lub czarne tło. 9

10 Logo 2.5 Dopuszczalne kolory tła Dopuszczalne kolory tła Podstawowa wersja tła dla logo to kolor biały. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest umieszczanie logo na tłach kolorowych. Tła nie powinny być zbliżone w kolorze i nasyceniu do kolorów logo. Nasycenie kolorów jasnych nie powinno przekraczać 50%, kolorów ciemnych 25%, a kolorów zbliżonych do koloru logo 15%. Tło białe - wersja zalecana kolor logo 15% Black 25% Magenta 30% Cyan 40% Yellow 50% 10

11 Logo 2.6 Logo uzupełniające - regionalne na Mazowszu Charakterystyka Logo zostało wzbogacone o napis Wspieramy przedsiębiorczych oraz o modyfikowalny w zależności od regionu napis z nazwą danego regionu. Logotyp główny pozostał bez zmian. Dopisek z nazwą regionu może być używany zarówno w kolorze granatowym jak i w niektórych przypadkach w kolorze czerwonym. Nie wolno samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom. Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku. Logotyp na materiałach reklamowych nie może być mniejszy niż logotyp instytucji prowadzącej ośrodek. na Mazowszu Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Logotyp ogólny może być stosowany zamiennie z logotypem regionalnym w zależności od potrzeb ośrodka w Lubuskiem w Lubuskiem 11

12 Logo 2.7 Logo uzupełniające - regionalne wersja monochromatyczna i achromatyczna Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Logotyp ogólny może być stosowany zamiennie z logotypem regionalnym w zależności od potrzeb ośrodka 12

13 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.1 Typografia Myriad Pro Light: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Regular: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Semibold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Semibold Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Arial PL Regular: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Charakterystyka Podstawowym krojem stosowanym we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych (biuletyn, ulotka, reklama) rodziny Myriad Pro w odmianach Myriad Pro Bold, Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Light, Myriad Pro Light Italic. Księga ta została złożona z zastosowaniem rodziny krojów Myriad Pro. Zastosowanie W dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych: Pro Light zwisko na wizytówce), w hedline, haśle uzupełniającym czy dopowiedzeniu hasła na różnego rodzaju materiałach reklamowych Krój alternatywny Krojem alternatywnym dla wszystkich materiałów informacyjnopromocyjnych oraz stosowanym w elektronicznej postaci dokumentów (faks, memo, raport) i do składania treści listów jest Arial PL. Krój ten jest standardowo dołączony do systemów Windows i Mac OS, zatem stosowanie go gwarantuje kontrolę nad wyglądem elektronicznych wersji dokumentów na zewnątrz i otwieranych na różnych stanowiskach komputerowych w firmie. Typografia dodatkowa W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość używania wcześniejszego kroju czcionki używanego przez jakim był Humanist 777 Pl. 13

14 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.2 Kolorystyka Charakterystyka Kolorem dodatkowym, wyróżniającym KRAJOWY SYSTEM USŁUG jest czerwień o składzie: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K oraz jej tinty: 45% i 30%. Zatem dla wszelkich materiałów graficznych powstałych w ośrodkach ten kolor jest również obowiązujący jako dodatkowy. 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 0% C, 45% M, 45% Y, 0% K 0% C, 30% M, 30% Y, 0% K Zastosowanie Sugeruje się stosowanie jako stały element identyfikacji wizualnej oraz jako kolor dodatkowy w publikacjach, ulotkach, banerach, itp. Charakterystyka Szczególnym działaniom PARP i przyporządkowano odpowiednie kolory, tj. granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K, czerwony 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K i znowu granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K. Używane są tam, gdzie należy podkreślić przyporządkowanie akcydensu do działania. 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 14

15 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.3 Kompozycja LOGO OŚRODKA Tekst Charakterystyka Należy przyjąć zasadę, że logo ośrodka znajduje się w górnym lewym rogu, logotypy instytucji nie mogą być większe niż logotyp, natomiast logo w prawym górnym rogu. Po lewej stronie znajdują się 3 czerwone kwadraty nawiązujące do loga i PARP. Ich używanie nie jest konieczne, jednak stanowią one element graficzny, który wiąże w spójną całość wszelkie materiały. Logo nie może być mniejsze niż logo ośrodka. Jeżeli istnieje konieczność dołączenia innych logotypów umieszczone powinny być na dole (wysokość) i po środku (szerokość). LOGO OŚRODKA Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego Tekst UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI LOGO OŚRODKA Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego Tekst Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 15

16 Akcydensy 4.1 Wizytówki Charakterystyka Oto zarys cech głównych dla wszystkich standardowych wizytówek. Przykłady skali 100% zostały podzielone na moduły (Q). 1. Format Wszystkie wizytówki mają stałe wymiary szerokość 90 mm i wysokość 50 mm (9 Q x 5 Q) oraz poziomy układ graficzny. 2. Loga a) wielkość Loga ośrodków mają różną formę (koło, kwadrat, prostokąt, itp.). Dla ujednolicenia identyfikacji należy przyjąć, i wysokość logotypu wynosi ok. 100% wielkości modułu podstawowego, czyli ok. 10 mm + do 45% dla logotypów pionowych. b) położenie Logo ośrodka znajduje się w lewym górnym rogu, w odległości od lewej 1 Q i od góry 1/2 Q. Logo jest umieszczone w prawym górnym rogu, w odległości od prawej 1/2 Q i od góry 1/2 Q. 3. Typografia teleadresowe Myriad Pro Regular, imię i nazwisko, strona www Myriad Pro Bold, Stanowisko Myriad Pro Light Italic Q Q 4. Układ i zawartość bloków tekstowych Pierwszy blok tekstowy zawiera pełną nazwę ośrodka i jego dane teleadresowe. Informacje te są równane do lewej i umieszczone wg zasady przedstawionej na schemacie. Drugi blok tekstowy zawiera dane personalne, stanowisko, dane kontaktowe i adres strony www. Blok ten jest równany do lewej i umieszczony od początku piątego modułu szerokości wizytówki. LOGO OŚRODKA Imię Nazwisko Funkcja Punkt Konsultacyjny Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Strona Internetowa PK tel.: faks: Przykłady różnych form logotypów ośrodków na awersach oraz rewers 16

17 Akcydensy 4.1 Wizytówki Q Charakterystyka Oto zarys cech głównych dla wszystkich standardowych wizytówek. Przykłady skali 100% zostały podzielone na moduły (Q). Q 1. Format Wszystkie wizytówki mają stałe wymiary szerokość 90 mm i wysokość 50 mm (9 Q x 5 Q) oraz poziomy układ graficzny. strona internetowa ośrodka KSI LOGO OŚRODKA KSI Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Imię Nazwisko Funkcja tel.: faks: Strona Internetowa KSI strona internetowa ośrodka 2. Loga a) wielkość Loga ośrodków mają różną formę (koło, kwadrat, prostokąt, itp.). Dla ujednolicenia identyfikacji należy przyjąć, i wysokość logotypu wynosi ok. 100% wielkości modułu podstawowego, czyli ok. 10 mm + do 45% dla logotypów pionowych. b) położenie Logo ośrodka znajduje się w lewym górnym rogu, w odległości od lewej 1 Q i od góry 1/2 Q. Logo jest umieszczone w prawym górnym rogu, w odległości od prawej 1/2 Q i od góry 1/2 Q. 3. Typografia teleadresowe Myriad Pro Regular, imię i nazwisko, strona www Myriad Pro Bold, Stanowisko Myriad Pro Light Italic 4. Układ i zawartość bloków tekstowych Pierwszy blok tekstowy zawiera pełną nazwę ośrodka i jego dane teleadresowe. Informacje te są równane do lewej i umieszczone wg zasady przedstawionej na schemacie. Drugi blok tekstowy zawiera dane personalne, stanowisko, dane kontaktowe i adres strony www. Blok ten jest równany do lewej i umieszczony od początku piątego modułu szerokości wizytówki. LOGO OŚRODKA Ośrodek Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Imię Nazwisko Funkcja tel.: faks: Strona Internetowa Przykłady różnych form logotypów ośrodków na awersach oraz rewers 17

18 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Punktu Konsultacyjnego Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 18

19 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 19

20 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 20

21 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Punktu Konsultacyjnego Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 21

22 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 22

23 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 23

24 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24

25 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 25

26 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26

27 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi Nazwa informacyjne usługi świadczonej i doradcze przez w zakresie Punkt Konsultacyjny prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27

28 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 28

29 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29

30 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 30

31 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 31

32 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 32

33 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Punktu Konsultacyjnego Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33

34 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 34

35 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35

36 Tablice informacyjne 4.23 Roll-Up Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Roll-Up Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego, adresu lub strony internetowej PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 36

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Spis treści 1. Godło 2. Wersja podstawowa znaku 3. Wersja czarno-biała 4. Wersja achromatyczna 5. Konstrukcja znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL 1 KOLOR SKALA SZAROŚCI WARIANT 1 str. 2 / / str. 3 / / ZNAK POD, WARIANTY str. 4 / / str. 5 / / SKALO str. 6 / / KOLORY DLA KOLOROWEGO, MONOCHROMATYCZNEGO str. 7 / / str.

Bardziej szczegółowo

byś cieszył się zielenią

byś cieszył się zielenią motyw Obrazem przewodnim jest napis / nazwa wraz z zielonym elementem ściętej trawy o grubości Wersja podstawowa elementów kroju pisma. Dopuszczalne, w przypadku bardzo małych rozmiarów bądź niemożności

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW 1. Geneza znaku przeniesienie treści na obraz + + OBSZAR/ TEREN CZĘŚĆ WSPÓLNA / NAKŁADANIE SIĘ WSPÓLNYCH INTERESÓW ENERGIA / RUCH PRZEZ WZAJEMNE WSPIERANIE 2. Opis budowy i proporcji znaku (wraz z siatką

Bardziej szczegółowo

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW 2010 Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW Spis treêci Wst p 1.1 Wst p 3 1.2 Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Planetarium Niebo Kopernika jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Jako część Centrum Nauki Kopernik jego misją jest rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

4. Materiały reklamowe

4. Materiały reklamowe 4. 4.1 Zasady konstrukcji layoutów - grid Nadrzędną, główna zasadą konstruowania przestrzeni poszczególnych projektów graficznych jest modułowy podział parzysty formatu. Wysokość i szerokość medium dzielona

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Swiss Contribution

Księga znaku Swiss Contribution Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Kolory dla znaku kolorowego i monochromatycznego 5. Liternictwo w znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Swiss Contribution w ciągu

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim 1 System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie zawiera opis konstrukcji podstawowych elementów identyfikacji

Bardziej szczegółowo

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA EKSPOZYCJA: Bezkresne bogactwo oceanów reprezentowane w logo przez największe ssaki morskie: Długopłetwiec (Megaptera novaeangliae), zwany też humbakiem. POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016 CBSS POLISH PRESIDENC CBSS POLISH PRESIDENC SPIS TREŚCI LOGO OPIS STOSOWANIE ZNAKU JAKO MOTWU GRAFICZNEGO WERSJE LOGO KONSTRUKCJA LOGO WERSJA ANGIELSKA KONSTRUKCJA LOGO WERSJA POLSKA POLE OCHRONNE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved Księga znaku Spis treści 1. Logotyp 1.1 Konstrukcja znaku 1.2 Pole ochronne znaku 1.3 Minimalne wielkości 1.4 Kontra 1.5 Opcjonalne wersje 1.6 Niedozwolone modyfikacje 2. Kolory 1.1 Logotyp - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plik pdf do testowania załączników

Przykładowy plik pdf do testowania załączników Przykładowy plik pdf do testowania załączników Anonim 1 Pierwsza Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pede et in natoque ut. Consectetuer commodo vitae consectetuer volutpat Vivamus ut elit sit nulla

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

4. Druki i dokumenty

4. Druki i dokumenty 4. 4. z użyciem godła UMK 59 8x 7x System Identyfikacji Wizualnej y yy prof. dr hab. Andrzej Tretyn 3 REKTOR tel. +48 56 654 9 5 tel. kom.: +48 60 34 567 fax: +48 56 654 9 44 e-mail: rektor@umk.pl www.umk.pl

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku BRAND BOOK Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku IDEA: Konstrukcja logo fundacji Jerzy dla Jeży jest zamierzona w taki sposób, aby łatwo kojarzyła się odbiorcy z przedmiotem działalności,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 3 05 1.1 Logotyp 1.1.1 1.1.1 logotyp Logotyp /miejsce pochodzenia 4 06 1.1.2 Logotyp/rodzina 5

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator IDENTYFIKACJA WIZUALNA. BRANDBOOK. SPIS TREŚCI WSTĘP 02 Podstawowe informacje LOGOTYP 03 Wersja podstawowa 04 Wersja podstawowa pozioma 05 Wersja monochromatyczna 06 Wersja w odcieniach szarości 07 Pole

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014)

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo

Bardziej szczegółowo

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści Szlak Piastowski Księga znaku Spis treści 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 podstawowa wersja znaku geneza znaku budowa i proporcje pole podstawowe znaku kolorystyka warianty achromatyczne warianty monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13.

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13. Księga IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA FIRMOWA 1. 2. TYPOGRAFIA KOLORYSTYKA LOGO 3. 4. 5. 6. 7. 8. ODMIANY KONSTRUKCJA POLE OCHRONNE SKALOWANIE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Teodor Niżyński 14 listopada 2016 1 Wstęp teoretyczny Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU Com-Com Zone 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU AS Progres 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU SIEMACHA Spot 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution 2 Zasady stosowania znaku 1. Filozofia znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek Księga tożsamości Księga tożsamości Spis treści Słowniczek Symbolika I. Znak graficzny I.1 znak graficzny I.2 wersja pełna znaku I.3 wersja uproszczona znaku I.4 wersja typograficzna znaku I.5 podstawowa

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI Objętość artykułu min 20 tys. znaków tekstu głównego max 15 stron (wraz z bibliografią i streszczeniami) cały plik Układ strony Rozmiar:B5 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów opracowanie: Tomasz Ryś tomasz.rys@nzs.org.pl +48 55 329 63 współpraca: Jakub Pluta jakub.pluta@nzs.org.pl +48 62 518 356 spis treści znak...3 11 logotyp ogólnopolski...12 21 logotyp jednostki...22 32

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 Symbol zbudowany na bazie pierwszej litery nazwy miasta J. Dodatkowo, w górnej części ukryto fragment herbu, co jest odniesieniem do historii Jarocina. Znak

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej 1.1 opis 1.2 forma podstawowa 1.3 pole podstawowe i pole ochronne 1.4 minimalna wielkość znaku graficznego 1.5 wariant w odcieniach szarości i achromatyczny, zarys 1.6 warianty

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego.

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Wstęp Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Przed rozpoczęciem pracy z identyfikacją Szlaku Piastowskiego należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej AUTORZY: Jakub Lorek Michał Porada Jan Węcławik SPIS TREŚCI: logo 4 typografia 11 papier firmowy 13 wizytówka 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Marki System identyfikacji wizualnej

Księga Marki System identyfikacji wizualnej Księga Marki System identyfikacji wizualnej SPIS TREŚCI część A Księga Znaku część B Druki firmowe część C Oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz część A Księga Znaku SPIS ELEMENTÓW A A1 Logo A2 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Imię Nazwisko Pełny tytuł pracy Praca licencjacka Promotor pracy: prof. dr. hab. Jan Nowak Oświadczam, że ta praca licencjacka została

Bardziej szczegółowo

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8 KSIĘGA ZNAKU spis treści Symbolika znaku 2 Budowa znaku 3 Logo na siatce modułowej 4 Pole znaku 5 Pole ochronne znaku 6 Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7 Przykłady niepoprawnego zachowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR VII/4/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Bierunia oraz

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS 2016 SPIS ZAGADNIEŃ AGRO LAND GROUP & BRANDS / LOGOTYP AGRO-LAND GROUP IDEA / LOGOTYP PODSTAWOWY LOGOTYP KONFIGURACJE KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania DESIGN QUALITY TECHNOLOGY Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania by DESIGN QUALITY TECHNOLOGY 1 LOGO 3 TYPOGRAFIA 2 Forma podstawowa z claimem 5 Forma uproszczona bez claimu 6 Forma podstawowa

Bardziej szczegółowo

IPMA Polska Księga logotypu

IPMA Polska Księga logotypu 01.2012 IPMA Polska Księga logotypu 1.0 I Spis treści Księga Logotypu IPMA Polska. Spis treści: 1. Znak Podstawowy 1.1 Znak podstawowy wprowadzenie 1.2 Znak podstawowy pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Lotnisko Warszawa/Modlin to nowoczesny port lotniczy wyspecjalizowany w obsłudze przewoźników typu low-cost oraz połączeń czarterowych. Lotnisko spełnia wszelkie

Bardziej szczegółowo

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI I. Księga znaku 1. Idea znaku 2. Logo wersja podstawowa 3. Logo wersja skrócona 4. Logo wersja skrócona, pozioma 5. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Gumieńce

Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Gumieńce Logo Rady Osiedla podstawowy wzór logo pole podstawowe i pole ochronne znaku sposób wyznaczania pola ochronnego kolorystyka logo typografia I 2 4 6 8 10 II bilet wizytowy karty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI upaid Integrator płatności mobilnych i internetowych, partner MasterCard Mobile. Integrujemy firmy m-commerce i e-commerce, systemy płatności, banki, operatorów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 Spis treści. Cz. 3 A Cz. 3 B Artykuł sponsorowany w prasie. Siatka

Bardziej szczegółowo

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami!

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2010-10-01 23:15:50 +0200 2 Spis treści 1 Jak powstawała ta książka 7 1.1 L A TEX to epub the easy way......... 8 1.2 Pliki........................

Bardziej szczegółowo

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 KSIĘGA ZNAKU Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 1. LOGO SPIS TREŚCI X.X 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Wstęp... O MARCE... O ZNAKU... O LOGOTYPIE Logo podstawowe...

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 05 WSTĘP Standaryzacja językowa BUDOWA ZNAKU Wersja podstawowa logo Budowa logotypu Siatka logotypu Kolorystyka znaku Pole ochronne logotypu Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... do czego służy CI?

Wprowadzenie... do czego służy CI? Wprowadzenie... do czego służy CI? System Identyfikacji Wizualnej posiada status dokumentu określającego normy i zasady stosowane w identyfikacji firmy Polskiej Federacji Squasha. Adresowany jest do firm

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 SPIS TREŚCI KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 02 03. LOGO FILOZOFIA ZNAKU 04. LOGO WERSJA PODSTAWOWA 05. LOGO WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta 475 13.08. System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013)

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej Księga Identyfikacji Wizualnej Spis treści. Logotyp 5.. Logotyp budowa znaku 6.. Logotyp wersja podstawowa i dodatkowa 7.. Logotyp warianty kolorystyczne poziom 8.. Logotyp warianty kolorystyczne pion

Bardziej szczegółowo

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron)

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron) LOGO Eastern Partnership police cooperation programme (12 stron) LOGO Podstawowe i zamienne O ile jest to możliwe, wszelkie materiały i komunikaty nt. programu powinny być tworzone z użyciem logo Podstawowego.

Bardziej szczegółowo

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ DZIECI 18M 2 DZIECI 2 4 DZIECI 4 8 Witamy w Elektronku Laboratorium Nauki i Zabawy! metus, at faucibus lorem. Sed lobortis tempor vehicula... DZIECI 18M 2 czytaj więcej DZIECI 2 4 czytaj więcej DZIECI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona Szlak Piastowski Brand Manual Marzec 2014 Spis treści Wstęp Logo Logo Wersja podstawowa Geneza znaku Budowa i proporcje Kolorystyka Warianty achromatyczne Warianty monochromatyczne Pole ochronne Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych Spis treści Sygnet logo FUT 3 Elementy identyfikacji wizualnej FUT Konstrukcja sygnetu logo 4 Wizytówki 25 Logo FUT wersja pozioma 5 Papier firmowy

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH KATALOG HANDLOWY 0/0 ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH Marka Dystrybutor Strona Marka Dystrybutor Strona KATALOG HANDLOWY 0/0 Ulica zmyślona Tel. + Y, marka Z, marka X, marka Y, marka Z, marka Ulica

Bardziej szczegółowo

Logo wersja podstawowa logotyp i godło

Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo PARP Logo zawierające godło i akronim (skrót PARP) jest stosowane w większości sytuacji. W szczególności we wszystkich dokumentach obcojęzycznych. Logo zawierające

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 1 Księga Znaku 2015 Spis treści. Wstęp. 02 Warianty monochromatyczne. Forma uzupełniająca, układ poziomy, wyśrodkowany. 31 Forma podstawowa. Układ poziomy. 03

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle.

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle. 1. L GOTYP 1.1 Wersja podstawowa 1.2 Wersja podstawowa na ciemnym tle 1.3 Wersja monochromatyczna 1.4 Wersja anglojęzyczna 1.5 Obszar minimalny 1.6 Obszar bezpieczny 1.7 Obszar minimalny 1.8 Wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic SPIS TREŚCI /...czyli co, gdzie i jak MARKA MYSŁOWICE / w dwóch słowach o M... str. 03 / idea kolorów str. 04 ZNAK MARKI / podstawowy znak marki str. 06 / pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji 10 1.1.4 kolorystyka

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

Manual Znaku 2015. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Manual Znaku 2015. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Manual Znaku 2015 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Tu znajdziesz informacje na temat logotypu, kroju pisma, kolorystyki i reguł ich używania. Logotyp Logotyp przeznaczony jest do stosowania we wszelkich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 PERSONA - Księga identyfikacji wizualnej 1. Identyfikacja wizualna 3 2. Podstawowe zasady i konstrukcja znaku 4 3. Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ SPIS TREŚCI I WSTĘP... 5 II LOGO... 8 1. Logo Politechniki Koszalińskiej... 9 budowa logo... 9 pole podstawowe logo... 9 wersja podstawowa logo...

Bardziej szczegółowo

WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY

WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Niniejszy dokument określa standardy projektowania informacyjnych tablic turystycznych na obszarze Lokalnej

Bardziej szczegółowo

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3. przykłady 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy 3.2. broszury 3.3. 3.3.1. 3.3.2. ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3.4.

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Euro-Centrum LOGO - wersja podstawowa Logo Grupy Euro-Centrum składa się ze znaku graficznego oraz liternictwa. Znak graficzny zbudowany z dwóch dynamicznych form, które układają się w kształt

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom 1 LOGOTYP 1.01 forma podstawowa Logotyp Marki Radom to podstawowa forma identyfikacji wizualnej, budująca wraz z kanałem komunikacji wspomagającej (działania

Bardziej szczegółowo

Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych

Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych 2011 2014 Rozdźwięk między wiedzą szkolną a wiedzą praktyczną Przyczyny Nauczanie bierne bez obserwacji, i eksperymentów Nauczanie wiadomości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WPROWADZENIE System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest zestawem znaków, dozwolonych wzorców i reguł

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 1 KORPO 4 01FORMA PODSTAWOWA Znak graficzny OKNOPLAST składa się z logotypu lub logotypu z claimem spójrz w przyszłość oraz sygnetu w formie symbolu okna. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS KANCELARIA PRAWNA Kancelaria Prawna Expertus Widerak & Wspólnicy powstała w wyniku połączenia Działu Prawnego Spółki Expertus oraz Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Radosława Wideraka.

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt pn. Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana na potrzeby projektu:

Publikacja wydana na potrzeby projektu: Publikacja wydana na potrzeby projektu: Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 2 KSIĘGA ZNAKU Przedmiotowa księga jest narzędziem przeznaczonym dla projektantów, agencji zewnętrznych oraz wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01

1. ZNAK MARKI. symbol znak graficzny 1.01 . ZNAK MARKI symbol znak graficzny.0 Symbol (znak graficzny) przedstawia w syntetycznym ujęciu zawodnika rzucającego piłkę. Jest dynamiczny i pełen ekspresji. Dodatkowo odczytywany jest jako dłoń (ręka).

Bardziej szczegółowo