Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej"

Transkrypt

1 Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności

2 Spis treści Wstęp 1.1 Wstęp Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka Pole ochronne, wielkość minimalna Kolorystyka Uzupełniające wersje kolorystyczne Dopuszczalne kolory tła Logo uzupełniające - regionalne Wersja monochromatyczna i achromatyczna 12 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych Schemat akcydensów 4.1 Wizytówki Tablice informacyjne Tablice Tablice kierunkowe Roll-up Papiery listowe 40 Schemat publikacji 5.1 Typografia Zasady składu tekstu 52 Schemat reklamy 6.1 Gadżety reklamowe - długopis Typografia Kolorystyka Kompozycja 15 2

3 Wstęp 1.1 Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej jest praktycznym podręcznikiem budowania spójnego i wyrazistego wizerunku wszystkich ośrodków KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA małych I średnich przedsiębiorstw Jej celem jest opracowanie i stosowanie ujednoliconej szaty graficznej wszelkich materiałów promocyjnych, identyfikacyjnych, reklamowych i informacyjnych wszystkich ośrodków. Jednym z celów wprowadzenia spójnego, jednolitego systemu wizualizacji jest podniesienie poziomu rozpoznawalności i identyfikacji oraz ośrodków, budowanie ich tożsamości i dążenie do wykreowania silnej marki, a przez to pośrednio podniesienie poziomu i jakości wiedzy ogółu społeczeństwa dotyczącej ich działalności. Księga zawiera kilkadziesiąt kart, na których tematycznie pogrupowano najważniejsze zagadnienia dotyczące systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć tu można zarówno informacje ma temat podstawowych wzorców tożsamości (symbolu, nazwy, typografii, kolorystyki) jak i zasad, zgodnie z którymi należy tych wzorców używać. Ścisłe przestrzeganie zawartych w Księdze norm, zapewni prawidłowe postrzeganie każdego ośrodka. 3

4 Standaryzacja nazewnictwa 1.2 KSIĘGA SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ forma użytkowa Forma użytkowa to najczęściej stosowana forma nazwy i podstawowy element identyfikacji. Jest używana w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Odmieniane są jej wszystkie człony. Podlegają one deklinacji, zgodnie z zasadami języka polskiego. Forma użytkowa jest jednocześnie traktowana jako nazwa własna pisana wielkimi literami. Nazwa posiada swój zapis graficzny zwany logiem. Formy niedozwolone: Krajowy system usług. forma skrócona Formę skróconą stosuje się do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (np. reklamy, ulotki, itp.). Występuje ona po uprzednim podaniu w tekście formy użytkowej. Nie należy jej nadużywać. Skrót nie podlega odmianie i jest pisany wielkimi literami. Formy niedozwolone: ksu, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla Małych i średnich Przedsiębiorstw. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW forma prawna Formę prawną nazwy stosuje się wyłącznie: wach, itp.) z nagłówkiem firmowym). Obowiązek ten nie dotyczy pism skierowanych do osób pozostających z firmą w stałych stosunkach gospodarczych lub umownych. Pełna nazwa prawna oraz skrót pisane są wielkimi literami, bez cudzysłowu i znaków interpunkcyjnych (przecinków, kropek, pauz). 4

5 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie Charakterystyka Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej jest logo. Logo zawsze występuje na białym tle. Składa się z godła (elementu graficznego wraz z logotypem), linii pionowej, napisu KRAJOWY SYSTEM USŁUG oraz podpisu Wspieramy przedsiębiorczych z linią w kształcie cięciwy podkreślającą hasło. Podpis pod logotypem zbudowany został na bazie czcionki Worstveld Sling Extra Oblique, która nie posiada spolszczonej wersji. Dlatego też litera ę zbudowana została z dwóch elementów: litery e oraz pomniejszonej litery c. Kolorystyka podpisu i linii jest taka sama jak trójkącika w logo. Elementy loga posiadają ściele określane proporcje, układ i kolorystykę. Nie wolno samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość i nie powinno być poddawane jakimkolwiek zniekształceniom. Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku. 5

6 Logo podstawowe 2.2 Pole ochronne, wielkość minimalna Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Często ze względu na fakt, iż promocja Ośrodka i jego działań prowadzona jest w ramach różnych projektów, logo w wielu przypadkach występuje niesamodzielnie, co zostanie opisane w dalszej części księgi znaku. = 4X = 4X = 4X >4X >4X Zasady umieszczania logotypów Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, PARP i Unii Europejskiej Schemat pokazuje zasady umieszczania łącznie logo Programu Operacyjnego, Unii Europejskiej z logotypem PARP. Wszystkie odległości i wysokości są opisane modułem X = 1/8 A ( A = wysokości znaku graficznego w logo NSS). Odległości między kolejnymi logo powinny być nie mniejsze niż 4X. A=8X 5X >4X >4X Zasady umieszczania logotypów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP i Unii Europejskiej Schemat pokazuje zasady umieszczania łącznie logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z logotypem PARP. Wszystkie odległości i wysokości są opisane modułem X = 1/8 A ( A = wysokości znaku graficznego w logo PO IG). Odległości między kolejnymi logo powinny być nie mniejsze niż 4X. A=8X 5X 6

7 Logo podstawowe 2.2 Pole ochronne, wielkość minimalna Pole ochronne Dla czytelności loga konieczne jest wprowadzenie pola ochronnego. Jest to obszar otaczający całe logo, na którym nie powinny być umieszczone teksty i żadne elementy graficzne. Wielkość tego pola dla wersji podstawowej loga dokładnie przedstawia opis schemat poniżej. 1/3 h 2/3 h 2/3 h h 1/3 h h wysokość loga Wielkość minimalna 21,7 mm Ze względu na czytelność loga należy stosować odpowiednie jego wielkości w zależności od używanego formatu. Za wersji minimalną loga, dla wszystkich rodzajów mediów drukowanych i formatów, przy założeniu optymalnych warunków reprodukcji, uważa się logo szerokości 21,7 mm w wersji podstawowej. Logotyp na materiałach reklamowych nie może być mniejszy niż logotyp instytucji prowadzącej ośrodek. 7

8 Logo 2.3 Kolorystyka Kolorystyka W podstawowej wersji kolorystycznej logo jest reprodukowane w druku czterokolorowym CMYK, w kolorze granatowym i jego tintach oraz czerwonym (dokładny opis na schemacie poniżej). D: 30% C, 18% M, 0% Y, 18% K A granat: 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K C: 45% C, 27% M, 0% Y, 27% K B: 70% C, 42% M, 0% Y, 42% K B C D A E E czerwień: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K E Uzupełniające wersje kolorystyczne W innych technikach drukarskich (np. sitodruk) należy stosować odpowiedniki kolorów podstawowych w kolorach pantonowych. Dla granatu Panton 296 C i jego tinty, dla czerwieni Panton 1805 C (dokładny opis na schemacie poniżej). D: 30% Pantone 296 C A granat: Pantone 296 C C: 45% Pantone 296 C B: 70% Pantone 296 C B C D A E E czerwień: Pantone 1805 C E 8

9 Logo 2.4 Uzupełniające wersje kolorystyczne Wersja monochromatyczna czarna Wersję monochromatyczną czarną znaku stosuje się w druku czarno-białym. D czerń: tinta 30% A czerń: 100% C czerń: tinta 45% B czerń: tinta 70% B C D A Wersja achromatyczna Wariant achromatyczny jest stosowany w technikach grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku. W tym wariancie wszystkie elementy loga są w kolorze czarnym. Dopuszcza się używanie białej wersji znaku, tam gdzie występuje ciemne lub czarne tło. 9

10 Logo 2.5 Dopuszczalne kolory tła Dopuszczalne kolory tła Podstawowa wersja tła dla logo to kolor biały. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest umieszczanie logo na tłach kolorowych. Tła nie powinny być zbliżone w kolorze i nasyceniu do kolorów logo. Nasycenie kolorów jasnych nie powinno przekraczać 50%, kolorów ciemnych 25%, a kolorów zbliżonych do koloru logo 15%. Tło białe - wersja zalecana kolor logo 15% Black 25% Magenta 30% Cyan 40% Yellow 50% 10

11 Logo 2.6 Logo uzupełniające - regionalne na Mazowszu Charakterystyka Logo zostało wzbogacone o napis Wspieramy przedsiębiorczych oraz o modyfikowalny w zależności od regionu napis z nazwą danego regionu. Logotyp główny pozostał bez zmian. Dopisek z nazwą regionu może być używany zarówno w kolorze granatowym jak i w niektórych przypadkach w kolorze czerwonym. Nie wolno samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom. Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku. Logotyp na materiałach reklamowych nie może być mniejszy niż logotyp instytucji prowadzącej ośrodek. na Mazowszu Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Logotyp ogólny może być stosowany zamiennie z logotypem regionalnym w zależności od potrzeb ośrodka w Lubuskiem w Lubuskiem 11

12 Logo 2.7 Logo uzupełniające - regionalne wersja monochromatyczna i achromatyczna Zastosowanie Wszystkie materiały w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ośrodka. Logotyp ogólny może być stosowany zamiennie z logotypem regionalnym w zależności od potrzeb ośrodka 12

13 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.1 Typografia Myriad Pro Light: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Regular: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Semibold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Semibold Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Arial PL Regular: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Bold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż & ( ) Charakterystyka Podstawowym krojem stosowanym we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych (biuletyn, ulotka, reklama) rodziny Myriad Pro w odmianach Myriad Pro Bold, Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Light, Myriad Pro Light Italic. Księga ta została złożona z zastosowaniem rodziny krojów Myriad Pro. Zastosowanie W dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych: Pro Light zwisko na wizytówce), w hedline, haśle uzupełniającym czy dopowiedzeniu hasła na różnego rodzaju materiałach reklamowych Krój alternatywny Krojem alternatywnym dla wszystkich materiałów informacyjnopromocyjnych oraz stosowanym w elektronicznej postaci dokumentów (faks, memo, raport) i do składania treści listów jest Arial PL. Krój ten jest standardowo dołączony do systemów Windows i Mac OS, zatem stosowanie go gwarantuje kontrolę nad wyglądem elektronicznych wersji dokumentów na zewnątrz i otwieranych na różnych stanowiskach komputerowych w firmie. Typografia dodatkowa W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość używania wcześniejszego kroju czcionki używanego przez jakim był Humanist 777 Pl. 13

14 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.2 Kolorystyka Charakterystyka Kolorem dodatkowym, wyróżniającym KRAJOWY SYSTEM USŁUG jest czerwień o składzie: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K oraz jej tinty: 45% i 30%. Zatem dla wszelkich materiałów graficznych powstałych w ośrodkach ten kolor jest również obowiązujący jako dodatkowy. 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 0% C, 45% M, 45% Y, 0% K 0% C, 30% M, 30% Y, 0% K Zastosowanie Sugeruje się stosowanie jako stały element identyfikacji wizualnej oraz jako kolor dodatkowy w publikacjach, ulotkach, banerach, itp. Charakterystyka Szczególnym działaniom PARP i przyporządkowano odpowiednie kolory, tj. granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K, czerwony 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K i znowu granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K. Używane są tam, gdzie należy podkreślić przyporządkowanie akcydensu do działania. 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 14

15 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.3 Kompozycja LOGO OŚRODKA Tekst Charakterystyka Należy przyjąć zasadę, że logo ośrodka znajduje się w górnym lewym rogu, logotypy instytucji nie mogą być większe niż logotyp, natomiast logo w prawym górnym rogu. Po lewej stronie znajdują się 3 czerwone kwadraty nawiązujące do loga i PARP. Ich używanie nie jest konieczne, jednak stanowią one element graficzny, który wiąże w spójną całość wszelkie materiały. Logo nie może być mniejsze niż logo ośrodka. Jeżeli istnieje konieczność dołączenia innych logotypów umieszczone powinny być na dole (wysokość) i po środku (szerokość). LOGO OŚRODKA Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego Tekst UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI LOGO OŚRODKA Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego Tekst Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 15

16 Akcydensy 4.1 Wizytówki Charakterystyka Oto zarys cech głównych dla wszystkich standardowych wizytówek. Przykłady skali 100% zostały podzielone na moduły (Q). 1. Format Wszystkie wizytówki mają stałe wymiary szerokość 90 mm i wysokość 50 mm (9 Q x 5 Q) oraz poziomy układ graficzny. 2. Loga a) wielkość Loga ośrodków mają różną formę (koło, kwadrat, prostokąt, itp.). Dla ujednolicenia identyfikacji należy przyjąć, i wysokość logotypu wynosi ok. 100% wielkości modułu podstawowego, czyli ok. 10 mm + do 45% dla logotypów pionowych. b) położenie Logo ośrodka znajduje się w lewym górnym rogu, w odległości od lewej 1 Q i od góry 1/2 Q. Logo jest umieszczone w prawym górnym rogu, w odległości od prawej 1/2 Q i od góry 1/2 Q. 3. Typografia teleadresowe Myriad Pro Regular, imię i nazwisko, strona www Myriad Pro Bold, Stanowisko Myriad Pro Light Italic Q Q 4. Układ i zawartość bloków tekstowych Pierwszy blok tekstowy zawiera pełną nazwę ośrodka i jego dane teleadresowe. Informacje te są równane do lewej i umieszczone wg zasady przedstawionej na schemacie. Drugi blok tekstowy zawiera dane personalne, stanowisko, dane kontaktowe i adres strony www. Blok ten jest równany do lewej i umieszczony od początku piątego modułu szerokości wizytówki. LOGO OŚRODKA Imię Nazwisko Funkcja Punkt Konsultacyjny Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Strona Internetowa PK tel.: faks: Przykłady różnych form logotypów ośrodków na awersach oraz rewers 16

17 Akcydensy 4.1 Wizytówki Q Charakterystyka Oto zarys cech głównych dla wszystkich standardowych wizytówek. Przykłady skali 100% zostały podzielone na moduły (Q). Q 1. Format Wszystkie wizytówki mają stałe wymiary szerokość 90 mm i wysokość 50 mm (9 Q x 5 Q) oraz poziomy układ graficzny. strona internetowa ośrodka KSI LOGO OŚRODKA KSI Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Imię Nazwisko Funkcja tel.: faks: Strona Internetowa KSI strona internetowa ośrodka 2. Loga a) wielkość Loga ośrodków mają różną formę (koło, kwadrat, prostokąt, itp.). Dla ujednolicenia identyfikacji należy przyjąć, i wysokość logotypu wynosi ok. 100% wielkości modułu podstawowego, czyli ok. 10 mm + do 45% dla logotypów pionowych. b) położenie Logo ośrodka znajduje się w lewym górnym rogu, w odległości od lewej 1 Q i od góry 1/2 Q. Logo jest umieszczone w prawym górnym rogu, w odległości od prawej 1/2 Q i od góry 1/2 Q. 3. Typografia teleadresowe Myriad Pro Regular, imię i nazwisko, strona www Myriad Pro Bold, Stanowisko Myriad Pro Light Italic 4. Układ i zawartość bloków tekstowych Pierwszy blok tekstowy zawiera pełną nazwę ośrodka i jego dane teleadresowe. Informacje te są równane do lewej i umieszczone wg zasady przedstawionej na schemacie. Drugi blok tekstowy zawiera dane personalne, stanowisko, dane kontaktowe i adres strony www. Blok ten jest równany do lewej i umieszczony od początku piątego modułu szerokości wizytówki. LOGO OŚRODKA Ośrodek Nazwa Ośrodka ul. Uliczna; Miasto NIP: Imię Nazwisko Funkcja tel.: faks: Strona Internetowa Przykłady różnych form logotypów ośrodków na awersach oraz rewers 17

18 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Punktu Konsultacyjnego Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 18

19 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 19

20 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 20

21 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Punktu Konsultacyjnego Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 21

22 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚ w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 22

23 Tablice informacyjne 4.2 Tablice informacyjne Ośrodka Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Sugeruje się minimalną wielkość szyldu jako 500 x 700 mm. Typografia Myriad Pro. Wielkość fontu jest zależna od wielkości szyldu. Sugeruje się proporcje, jak na schemacie poniżej Tablica pionowa strony instytucji Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego OŚRODEK RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez Myriad Pro Regular Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 23

24 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24

25 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 25

26 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26

27 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi Nazwa informacyjne usługi świadczonej i doradcze przez w zakresie Punkt Konsultacyjny prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27

28 Tablice informacyjne 4.21 Tablica Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 28

29 Tablice informacyjne 4.21 Tablice Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez Logo instytucji prowadzącej ośrodek z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29

30 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Punktu Konsultacyjnego Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 30

31 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 31

32 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Tablica pozioma Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: m Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA KIERUNKOWA Myriad Pro Bold 32

33 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Punktu Konsultacyjnego Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33

34 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 34

35 Tablice informacyjne 4.22 Tablice kierunkowe Ośrodka Tablica pionowa Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego strony instytucji OŚRODEK prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: lok. nr 8 Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35

36 Tablice informacyjne 4.23 Roll-Up Charakterystyka Informacje umieszczone na białym tle, pisane kolorem granatowy i czerwonym. Umieszczenie poszczególnych logotypów, zgodne z innymi materiałami graficznymi. Roll-Up Miejsce do umieszczenia logotypu ogólnego lub regionalnego, adresu lub strony internetowej PUNKT KONSULTACYJNY RODZAJ BIURA Myriad Pro Bold prowadzony przez PEŁNA nazwa Ośrodka z siedzibą w Nazwa Miejscowości czynny poniedziałek - piątek: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia firmy Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Myriad Pro Regular PEŁNA NAZWA OŚRODKA Myriad Pro Bold SIEDZIBA Myriad Pro Bold GODZINY PRACY BIURA Myriad Pro Regular OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Myriad Pro Regular MIEJSCE NA POTRZEBNE LOGA 36

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Warszawa >> 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI

KSIĘGA IDENTYFIKACJI KSIĘGA IDENTYFIKACJI 0.00 INDEX 01 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 Wstęp Brand Story Charakter marki Znak Forma podstawowa Konstrukcja Pole

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Wersja skrócona

Księga identyfikacji wizualnej. Wersja skrócona 2013 Księga identyfikacji wizualnej Wersja skrócona Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Znak NBP Typografia Kolorystyka Rozdział 1. Znak NBP Księga identyfikacji wizualnej Narodowy Bank Polski 1 Znak NBP

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5 1.1. Profil działalności firmy... 5 1.2. Logo firmy... 5 1.3. Podstawowy pakiet firmowy... 11 2. STRONA INTERNETOWA... 15 2.1. Multimedia

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich WYTYCZNE Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna Księga znaku Spis treści 1. Wstęp 3 2. Logo 2.1 Znaczenie 4 2.2 Budowa 5 2.3 Kolorystyka 6 2.4 Obszar ochronny 7 2.5 Wersja monochromatyczna 8 2.6 Wersja achromatyczna 9 2.7 Warianty 10 2.8 Minimalna wielkość

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014 Identyfikacja wizualna Bydgoszcz 2014 Spis treści 3 Wstęp A Logo. Identyfikacja marki B Wzory. Druki firmowe 2 Geneza 3 Opis słowny 4 Logo podstawowe 5 Oznaczenie submarki : KOLOR 6 Oznaczenie submarki

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 30.06.2010 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁAO INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WARSZAWA, MAJ 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo