Autor uwagi. Stanowisko uzgodnione. Lp. Uwaga zasadna, wymaga uzgodnienia zapisu na konferencji uzgadniającej patrz też Lp. 2 i 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor uwagi. Stanowisko uzgodnione. Lp. Uwaga zasadna, wymaga uzgodnienia zapisu na konferencji uzgadniającej patrz też Lp. 2 i 3."

Transkrypt

1 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego r. Lp. 1 1 pkt. 1 Autor uwagi PIIT -P4 Sp. z o.o. Treść uwagi Zwracamy uwagę, że zaproponowane w pkt. 1) zmiany zapisów rozporządzenia dotyczące dodania w 2 ust. 1 po pkt. 5 punktu 5 a) w brzmieniu zaproponowanym w projekcie z dnia r.tj.: "5a) stacji bazowych małej mocy : a) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p., b) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p. c) UMTS pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia ich ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol);" bez doprecyzowania zapisu polegającego na zaznaczeniu, iż dotyczy to pracy wspomnianych urządzeń częstotliwościach przydzielonych na podstawie rezerwacji częstotliwości lub wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów przydziałów częstotliwości, zezwoleń telekomunikacyjnych i koncesji dla użytkowania tych urządzeń przez dysponenta częstotliwości za jego zgodą i wiedzą, naraża sieci obecnie użytkowane przez operatorów sieci GSM/UMTS na: - zakłócenia pracy tych sieci mogące doprowadzić nawet do zupełnej degradacji ich pracy, zwłaszcza na obszarach o dużej gęstości nasycenia stacjami bazowymi i dużym ruchu telefonicznym, - możliwość wyprowadzenia ruchu telefonicznego, zwłaszcza roamingowego, poza granicę kraju bez wiedzy operatorów posiadających rezerwacje częstotliwości (koncesje) i bez ponoszenia na ich rzecz opłat, - wykonywania działalności telekomunikacyjnej w sieciach ruchomych przez podmioty, które nie uzyskały, na warunkach równoprawnych z innymi operatorami sieci ruchomych, uprawnień do dysponowania częstotliwościami. Takie rozwiązanie prowadziłoby do dyskryminowania tych operatorów, którzy dla rozpoczęcia świadczenia usług mobilnych zmuszeni byli do uiszczenie wysokich opłat koncesyjnych. Ponadto pragniemy zwrócić się z prośbą o wykreślenie z proponowanej treści zapisu pkt. 5a określenia standardu technologicznego telefonii ruchomej używanego w poszczególnych pasmach (GSM, UMTS), tak aby uwzględniał on także ewentualne przyszłe wykorzystanie poszczególnych zakresów częstotliwości w innej technologii (np. używanie technologii UMTS w paśmie 900 MHz i 1800 MHz), zgodnie z postulatem technologicznej neutralności. Stanowisko MT Uwaga zasadna, wymaga uzgodnienia zapisu na konferencji uzgadniającej patrz też Lp. 2 i 3. Stanowisko uzgodnione

2 Reasumując wnosimy, o: - korektę zaproponowanego zapisu pkt. 1) projektu rozporządzenia poprzez: Dodanie po słowach "5a) stacji bazowych małej mocy" słów "na potrzeby świadczonej przez operatora usługi" i dalej na końcu punktu pod warunkiem połączenia ich we współpracy i za zgodą operatora telekomunikacyjnego posiadającego przydział częstotliwości na terenie Polski dla częstotliwości na których będzie odbywała się emisja, ze sterownikiem stacji bazowej operatora posiadającego rezerwację częstotliwości które są wykorzystywane przez te urządzenia, poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol) Po wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian, zapis dotyczący pkt. 5a uzyskałby następujące brzmienie: "5a) stacji bazowych małej mocy, wykorzystywanych na potrzeby usługi świadczonej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: a) pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p., b) pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nie przekraczająca 20 dbm e.r.p. c) pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia ich we współpracy i za zgodą operatora telekomunikacyjnego posiadającego przydział częstotliwości na terenie Polski dla częstotliwości na których będzie odbywała się emisja, ze sterownikiem stacji bazowej operatora posiadającego rezerwację częstotliwości które są wykorzystywane przez te urządzenia, poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol).

3 2 1 pkt. 1 PIIT PTC Sp. z o.o. - Era W imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. pragniemy wyrazić niniejszym swoje obawy o to, że zaproponowane w pkt. 1) zmiany zapisów rozporządzenia dotyczące dodania w par. 2 ust. 1 po pkt. 5 punktu 5 a w brzmieniu zaproponowanym w projekcie z dnia r.tj.: "5a) stacji bazowych małej mocy : a) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p., b) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nie przekraczająca 20 dbm e.r.p. c) UMTS pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia ich ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol);" bez doprecyzowania zapisu polegającego na zaznaczeniu, iż dotyczy to pracy wspomnianych urządzeń na częstotliwościach przydzielonych na podstawie prawomocnego Zezwolenia Telekomunikacyjnego (Koncesji) będącego rezerwacją częstotliwości dla użytkowania ich przez konkretnego operatora telekomunikacyjnego za jego zgodą i wiedzą naraża sieci obecnie użytkowane przez operatorów sieci GSM/UMTS na: - zakłócenia pracy tych sieci mogące doprowadzić nawet do zupełnej degradacji ich pracy, zwłaszcza na obszarach o dużej gęstości nasycenia stacjami bazowymi i dużym ruchu telefonicznym, - możliwość wyprowadzenia ruchu telefonicznego, zwłaszcza roamingowego, poza granicę kraju bez wiedzy i ponoszenia opłat na rzecz operatorów posiadających, po poniesieniu znacznych opłat, rezerwacje częstotliwości (koncesje). Jak w Lp.1. Ponadto pragniemy zwrócić się z prośbą o wykreślenie z zapisów proponowanego w nowelizacji rozporządzenia

4 punktu 5a podpunktu a) dotyczącego możliwości pracy w paśmie GSM-900 tj. w paśmie MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nie przekraczającą 20 dbm e.r.p.. Postulat wykreślenia zapisów dotyczących pasma 900 MHz motywujemy faktem lepszej propagacji radiowej w tym zakresie częstotliwości, co skutkuje zarówno lepszym rozchodzeniem się sygnałów użytecznych, ale niestety także sygnałów niekontrolowanych będących w tym przypadku zakłóceniami. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że naszym zdaniem zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia moce emitowane wynoszące - 20 dbm e.r.p. czyli 22,15 dbm e.i.r.p. w pasmach 900 MHz i 1800 MHz oraz - 21 dbm e.r.p. czyli 23,15 dbm e.i.r.p. w paśmie 2100 MHz dopuszczone do ewentualnej pracy w pasmach licencjonowanych - przydzielonych konkretnym operatorom - są znacząco wyższe niż wynosząca 100 mw moc e.i.r.p., dopuszczona do stosowania w sieciach transmisji danych, tym samym rozporządzeniem w niechronionym paśmie bezlicencyjnym ,5 MHz gdzie propagacja fal radiowych jest znacznie gorsza. (D.U.Nr. 138/07,poz. 972 Aneks nr 3 dotyczący szerokopasmowych systemów transmisji danych). Reasumując wnosimy, o: - korektę zaproponowanego zapisu pkt. 1) projektu rozporządzenia poprzez: Dodanie po słowach "5a) stacji bazowych małej mocy" słów: " na potrzeby świadczonej przez operatora usługi" Uzupełnienie zapisu w brzmieniu (na końcu przywołanego punktu) : " - pod warunkiem połączenia ich ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol) " o dodane po słowach "połączenia ich" słów: "we współpracy i za zgodą operatora telekomunikacyjnego posiadającego przydział częstotliwości na terenie Polski dla częstotliwości na których będzie odbywała się emisja" oraz Wykreślenie zapisów punktu 5a. podpunkt a) dotyczącego pasma GSM-900 (900 MHz) i przenumerowanie podpunktów po wprowadzeniu tej poprawki. Po wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian, zapis dotyczący pkt. 5a uzyskałby następujące brzmienie: "5a) stacji bazowych małej mocy na potrzeby świadczonej przez operatora usługi : a) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nie przekraczająca 20 dbm e.r.p. b) UMTS pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia ich we współpracy i za zgodą operatora telekomunikacyjnego posiadającego przydział częstotliwości na terenie Polski dla częstotliwości na których będzie odbywała się emisja, ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol);";

5 3 1 pkt. 1 KIGEiT Zwracamy uwagę, że zaproponowane w pkt. 1) zmiany zapisów rozporządzenia dotyczące dodania w 2 ust. l po pkt. 5 punktu 5 a) w brzmieniu zaproponowanym w projekcie z dnia 14.ll.2007r.tj.: "5a) stacji bazowych małej mocy : a) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p., b) GSM pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p. c) UMTS pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia ich ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć telekomunikacyjną w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol);" bez doprecyzowania tego zapisu polegającego na zaznaczeniu, iż dotyczy on pracy wspomnianych urządzeń w częstotliwościach przydzielonych na podstawie rezerwacji częstotliwości lub wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów przydziałów częstotliwości, zezwoleń telekomunikacyjnych i koncesji oraz użytkowania tych urządzeń przez dysponenta częstotliwości za jego zgodą i wiedzą, naraża sieci obecnie użytkowane przez operatorów sieci GSM/UMTS na: - zakłócenia pracy tych sieci mogące doprowadzić nawet do zupełnej degradacji ich pracy, zwłaszcza na obszarach o dużej gęstości nasycenia stacjami bazowymi i dużym ruchu telefonicznym, - możliwość wyprowadzenia ruchu telefonicznego, zwłaszcza roamingowego, poza granicę kraju bez wiedzy operatorów posiadających rezerwacje częstotliwości (koncesje) i bez ponoszenia na ich rzecz opłat, - wykonywania działalności telekomunikacyjnej w sieciach ruchomych przez podmioty, które nie uzyskały, na warunkach równoprawnych z innymi operatorami sieci ruchomych, uprawnień do dysponowania częstotliwościami. Takie rozwiązanie prowadziłoby do dyskryminowania tych operatorów, którzy dla rozpoczęcia świadczenia usług mobilnych zmuszeni byli do uiszczenie wysokich opłat koncesyjnych. Ponadto pragniemy zwrócić się z prośbą o wykreślenie z proponowanej treści zapisu pkt. 5a określenia standardu Jak w Lp. 1.

6 technologicznego telefonii ruchomej używanego w poszczególnych pasmach (GSM, UMTS), tak aby uwzględniał on - zgodnie z postulatem zapewnienia technologicznej neutralności - także przyszłe wykorzystanie poszczególnych zakresów częstotliwości w innej technologii dopuszczonej do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. używanie technologii UMTS w paśmie 900 MHz i 1800 MHz). Reasumując wnosimy, o: - korektę zaproponowanego zapisu pkt. 1) projektu rozporządzenia poprzez: Dodanie po słowach "5a) stacji bazowych małej mocy" słów "na potrzeby świadczonej przez operatora usługi" Uzupełnienie omawianego przepisu o wskazanie, że połączenie urządzenia ze sterownikiem stacji bazowej powinno być realizowane we współpracy i za zgodą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego na terenie Polski rezerwację częstotliwości które są wykorzystywane przez te urządzenia. Po wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian, zapis dotyczący pkt. 5 a uzyskałby następujące brzmienie: "5a) stacji bazowych małej mocy, wykorzystywanych na potrzeby usługi świadczonej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: a) pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dbm e.r.p., b) pracujących w zakresach częstotliwości MHz oraz MHz (odbiór) i MHz oraz MHz (nadawanie) z mocą nie przekraczająca 20 dbm e.r.p. c) pracujących w zakresach częstotliwości MHz (odbiór) i MHz (nadawanie) z mocą - pod warunkiem połączenia, we współpracy i za zgodą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego na terenie Polski rezerwację częstotliwości, które są wykorzystywane przez te urządzenia, ze sterownikiem stacji bazowej tego przedsiębiorcy, poprzez sieć telekomunikacyjną, w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol). 4 Załącznik 1, Aneks 3 SEP Do proponowanej zmiany wartości maksymalnej średniej gęstości mocy podanej tabeli w poz. 2 w kolumnie Uwagi, nie wnosimy sprzeciwu jednakże uważamy za celowe dokonanie zmiany zapisu poprzedniego zdania w tejże kolumnie tabeli. Mianowicie w akapicie 3 tej kolumny użyto zwrotu Ma to na celu zapewnienie równomiernego rozkładu obciążenia dostępnego widma częstotliwości. Proponujemy zastąpienie tego zwrotu, zwrotem następującym: Ma to na celu równomierne zapełnienie będącego w dyspozycji przedziału częstotliwości. Wyjaśniamy, że sygnały wypełniając określony przedział częstotliwości, wytwarzają w nim określony rozkład widmowy. Bez sygnału nie ma widma, a jest tylko pusty przedział częstotliwości. Określenie: przedział częstotliwości i widmo częstotliwości w wielu aktach prawnych, także i w przedstawionym do zaopiniowania są ze sobą mylone. Jeśli proponowana poprawka zostałaby przyjęta, to w następstwie tego należałoby dokonać identycznych?

7 poprawek w poz. 3 i w poz. 4 omawianej tabeli. 5 Załącznik 1 A k 4 SEP Pod wykresem przyporządkowanym odnośnikowi 1), zamieszczono kolejny odnośnik, nadając mu numer 34). Uważamy, że w kolejności powinien to być odnośnik 2). zgoda 6 7 Załącznik 1, Aneks 12 SEP W poz. 2 i w poz. 3 tabeli, w kolumnie p.t. Aktywność nadajnika, mowa jest o aktywności urządzeń LTB, (po wcześniejszym podaniu aktywności urządzeń LBT). W rozporządzeniu nie zdefiniowano jednakże określenia LTB. Nowy - w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia - aneks dotyczy parametrów energetycznych urządzeń stosujących technikę szerokopasmową. Jest oczywiste, że urządzenia, których parametry energetyczne charakteryzowane są w tym nowym Aneksie, zakłócać mają transmisję określonych sygnałów radiokomunikacyjnych, w tym i odbiór radiofoniczny i telewizyjny a także łączność w sieciach komórkowych w miejscach, w których urządzenia te zostaną użyte. Uwaga niezasadna - określenie LTB jest w rozporządzeniu w rozdziale Określenia, oznaczenia, skróty i symbole użyte w załącznikach oznaczają Załącznik 1, Aneks 14 SEP Z uzasadnionym przekonaniem wyrażamy obawę, iż przy celowym lub przypadkowym użyciu urządzeń stosujących technikę szerokopasmową w czasie występowania w danym terenie ( obiekcie) określonych zagrożeń dla ludności (klęska żywiołowa, atak terrorystyczny potrzeba wezwania służb ratowniczych: straży, policji, pogotowia, przy użyciu telefonów komórkowych), przekazywanie informacji ostrzegających dla ludności przez służby państwa lub od ludności do służb ratowniczych może zostać unicestwione. Nadmieniamy przy tym, iż podobną co do charakteru obaw, uwagę wyraziliśmy w opinii o projekcie rozporządzenia które niniejszym rozporządzeniem jest zmieniane, a która to uwaga odnosiła się do Aneksu 10 projektu tamtego rozporządzenia. Nasze uwagi nie zostały jednak uwzględnione (po zbagatelizowaniu problemu, podczas konferencji uzgodniedniowej przez przedstawiciela UKE). Uważamy je nadal za aktualne i wymagające rzetelnego rozpatrzenia. Niezależnie od powyższej, kluczowej naszym zdaniem kwestii w omawianym Aneksie 14 dostrzegamy nieścisłości techniczne, które wymagają usunięcia. I tak: a) wyjaśnienia zawarte w odnośnikach 2) i 3) do zamieszczonej w Aneksie tabeli są co najmniej niejasne,

8 8 Załącznik 2 A k 2 SEP gdyż: Wg 2) średnia gęstość e.i.r.p. jest gęstością mocy, którą mierzy się (jak podano) z rozdzielczością 1 MHz. Zapewne jednak nie chodzi tu o to, aby przyrząd pomiarowy miał rozdzielczość 1 MHz ( jak jest to zapisane!), lecz chodzi o szerokość pasma częstotliwości w którym dokonuje się pomiaru. Ponadto gdyby Wg 3) z wartości szczytowej gęstości promieniowania, korzystając z podanego wzoru, chcieć wyliczyć gęstość w paśmie o szerokości 1MHz (do czego wzór ten upoważnia), a więc gęstość średnią e.i.r.p., okazałoby się, że stopień redukcji wartości szczytowej, o której jest mowa w tym odnośniku 3), wyniesie 20 log ( 50/1) = 20 log 50 = 34 db, podczas gdy z tabeli wynika, że różnica poziomów gęstości ma wynosić 40 db (41,3 db - w dwóch przypadkach opisanych w tabeli). b) Zwracamy uwagę, iż wartość wg. wzoru 20 log (50/x) nie jest jak podano w odnośniku 3), współczynnikiem. O współczynnikach (np. k) można mówić wyłącznie przy multiplikacji ( np. y=kx) Działaniem matematycznym, mogącym zachodzić w przedmiotowym przypadku jest wyłącznie odejmowanie. Dlatego końcówka zdania w tym odnośniku powinna mieć treść: jest zmieszona o 20 log (50/x) Zgoda, doprecyzować uwagę. Zapis zgodny z Decyzją. Zgoda W poz. 4 w kolumnie 3 występuje błąd literowy: słowo używania powinno być zastąpione słowem używanie. Zgoda 9 Załącznik 2 Telewizja Polska S.A. W projekcie pojawiła się możliwość wykorzystania nadawczych urządzeń satelitarnych o mocy do 50 dbw w zakresie 14,0-14,5 GHz. Z jednej strony jest to korzystne dla nadawców, gdyż oznacza prostotę w uruchamianiu stacji DSNG, których używanie nie wymagałoby pozwoleń. Z drugiej jednak strony stwarza teoretycznie ryzyko zakłócenia emisji stacji DSNG, a także stacjonarnych stacji satelitarnych przez urządzenia ziemia-kosmos, które nie będą wymagać pozwolenia. Rozpatrzmy dwa przykłady. Stacje DSNG Telewizji Polskiej pracują z mocami 56,8 dbw w kanałach o szerokości 3,6 MHz na transponderze Telewizji Polskiej na satelicie W3A. Wymagany stosunek sygnału do szumu odbiornika transpondera to, przy uwzględnieniu marginesu na pogorszenie pogody, ok. 20 db. Oznacza to, że już jedna emisja o EIRP 50 dbw nakierowana na transponder Telewizji Polskiej, może go zakłócić. Drugi przykład dotyczy stacji stacjonarnej. Stacja Telewizji Polskiej nadaje z mocą EIRP 71,4 dbw na satelitę W3A. Wymagany stosunek sygnału do szumu odbiornika transpondera to także ok. 20 db, Oznacza to, że już dwie lub więcej emisji o EIRP 50 dbw nakierowanych na transponder Telewizji Polskiej, mogą go zakłócić. Z technicznego punktu widzenia do celowego zakłócenia transpondera może dojść nawet dzisiaj. Jednak dziś takie działanie byłoby ścigane zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Trudno ustosunkować się jednoznacznie do kwestii stacji ziemia-kosmos. Nadawcy zyskają na łatwości włączania wozów DSNG, ale jednocześnie większe będzie ryzyko zakłóceń. Prawdopodobnie dopiero wieloletnia praktyka, w szczególności cena i powszechna dostępność satelitarnych stacji nadawczych pokaże rzeczywisty stopień zagrożenia celowymi Brak konkretnej propozycji, zwracamy uwagę na zapis 1, ust.2 rozporządzenia.

9 zakłóceniami, jak i kolizjami wynikającymi z błędów w koordynacji satelitarnej pkt. 3 Minister Finansów W 1 pkt. 3 (dotyczy aneksu nr 6) oznaczenie lit. c należy zastąpić oznaczeniem lit. d. Zgoda 11 Ocena Sk kó Minister Finansów W OSR nie określono wysokości skutków finansowych dla budżetu państwa (UKE jest tylko dysponentem części budżetu państwa, trudno więc mówić o obciążeniu budżetu UKE (do czego obligują postanowienia art. 40 ustawy o finansach publicznych). Zgoda, doprecyzować zapis Aneks 14 OSR Minister Gospodarki Komitet Rady Ministrów W nawiązaniu do przekazanego pismem z dnia 21 listopada br. znak: 9/07 projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych oraz nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, pragnę zwrócić uwagę na pokrywające się zakresy przedziałów częstotliwości wskazanych w tabeli Maksymalna gęstość e.i.r.p. przy braku odpowiednich technik minimalizacji szkodliwych zakłóceń" w części pt. Aneks 14 -Urządzenia stosujące technikę ultraszerokopasmową". Przykładowo wartość częstotliwości na poziomie 1,6 GHz została wskazana zarówno w wierszu l i 2 ww. tabeli. W związku z powyższym nie jest jasne czy maksymalna wartość średniej gęstości e.i.r.p. dla częstotliwości 1,6 GHz wynosi -90 czy -85 dbm/mhz. Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do pozostałych wartości znajdujących się na krańcach przedziałów częstotliwości wskazanych w kolejnych wierszach ww. tabeli. W nawiązaniu do 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) pragnę przypomnieć o zasadności uzupełnienia przedłożonej Oceny Skutków Regulacji o omówienie wyników konsultacji społecznych. Uwaga niezasadna Uwzględnić 13 Całość PIKE działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, w odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2007 roku dotyczące przedstawienia opinii i uwag do projektu rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, pragnę wyrazić poparcie i aprobatę dla proponowanej treści rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Opinia pozytywna - nie wymaga działań. Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt zakłada liberalizację dotychczasowych przepisów i zwiększenie dotychczasowej liczby rodzajów urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być

10 14 15 Całość SIT używane bez pozwolenia. Każdą liberalizację przepisów i zwiększanie liczby urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia należy uznać za zjawisko społecznie i gospodarczo pożądane. Proponowane zmiany przepisów idą w kierunku dostosowania ich do standardów i trendów światowych oraz europejskich. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej popiera wszelkie działania, których celem jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności telekomunikacyjnej i jej ułatwianie poprzez zwiększanie zakresu urządzeń radiowych dostępnych bez zbędnych kosztów i formalizmu pozwoleń. Wobec powyższego Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wyraża pełne poparcie dla proponowanych zmian, oraz wyraża głęboką nadzieję na dalszą liberalizację przepisów i zwiększanie liczby urządzeń radiowych dostępnych bez pozwoleń. Pragnę jednocześnie podkreślić, że wszelka liberalizacja przepisów dotyczących urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne winna odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony zdrowia i nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie. Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji SIT nie zgłasza zasadniczych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury (wersja r.) w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Niniejsze, rozporządzenie jest bardzo potrzebne zarówno dla UKE jako regulatora jak i dla poszczególnych producentów, operatorów oraz użytkowników, gdyż jest dokumentem normatywnym. Nowa regulacja, będąc czynnikiem, zgodnym z telekomunikacyjnymi ustaleniami międzynarodowymi (Komisja Wspólnoty Europejskiej, Komitet Łączności Elektronicznej ECC, zalecenia CEPT ERC/rec 70-03), znacznie rozszerzy zakres i rodzaje urządzeń radiowych bez pozwolenia, a tym samym bez kosztów i kłopotliwych procedur pozwoleń dla producentów i użytkowników tego sprzętu. W odpowiedzi na pismo nr ŁT5w (WT)07 informuję, że Polski Związek Krótkofalowców nie wnosi uwag do konsultowanego projektu Opinia pozytywna - nie wymaga działań. Opinia pozytywna - nie wymaga działań. Całość PZK rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. 16 Jednocześnie dziękujemy za przesłanie nam powyższego projektu do konsultacji ponieważ dotyczy on zagadnień istotnych dla krótkofalowców. Uwagi redakcyjne przekazane telefonicznie do ML r. Uwzględnić Całość RCL

11 17 Załącznik 1, pkt. 14 UKIE 1. Projektowane rozporządzenie wykonuje przepisy decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium wspólnoty. 2. Zgodnie z art.3 w zw. z motywem 14 preambuły do ww. decyzji Komisji, państwa członkowskie obowiązane są umożliwić korzystanie z częstotliwości radiowych przez urządzenia korzystające z techniki ultraszerokopasmowej bez wymogu uzyskania indywidualnego zezwolenia (radiowego). Konieczne jest jedynie spełnienie następujących warunków: - urządzenia takie spełniają specyfikację techniczną określoną w załączniku do decyzji Komisji, oraz - używane są wewnątrz pomieszczeń albo, w przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń, nie są połączone ze stała instalacją lub infrastrukturą bądź ze stałą anteną zewnętrzną ani z pojazdem samochodowym lub szynowym. 3. Dodawany do rozporządzenia nowy punkt 14 załącznika nr 1 w zw. z aneksem nr 14 umożliwia korzystanie z urządzeń stosujących technikę ultraszerokopasmową bez pozwolenia radiowego, nie zastrzega jednak ich używania tylko do sytuacji, w których urządzenia takie są używane wewnątrz pomieszczeń albo na zewnątrz pomieszczeń, gdy nie są połączone ze stałą instalacją lub infrastrukturą bądź ze stałą anteną zewnętrzną ani z pojazdem samochodowym lub szynowym. Zgodnie zatem z zaproponowanym brzmieniem rozporządzenia, urządzenia takie będą mogły być - pod warunkiem spełnienia specyfikacji określonej w aneksie nr 14 do rozporządzenia powszechnie używane we wszystkich sytuacjach. 4. Wskazane jest zatem odpowiednie ograniczenie zastosowania urządzeń wykorzystujących technikę ultraszerokopasmową, w myśl przyjętych przez Wspólnotę Europejską standardów. 5. W konkluzji pozwalam sobie stwierdzić, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem punktów 2 4 niniejszej opinii. Uwaga zasadna, uwzględnić.

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wymaganiem delegacji ustawowej, rozrządzenie powinno zostać uzupełnione o wskazanie:

Zgodnie z wymaganiem delegacji ustawowej, rozrządzenie powinno zostać uzupełnione o wskazanie: STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, które mogą być

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 4 października 2011 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna StreŜyńska Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Podmioty na prawach strony: Polska Izba Informatyki

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne: UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo