Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Bydgoszcz 2012

2 Pytania KIERUNKOWE Analiza i projektowanie systemów informatycznych: 1. Co to jest system informacyjny? 2. Jaka jest różnica między systemem informacyjnym a informatycznym? 3. Wyjaśnij celowość różnicowania tych pojęć. 4. Przedstaw etapy klasycznego cyklu projektowania systemów informatycznych. 5. Kto to jest analityk systemowy? 6. Architektury typu peer to peer, client-server, main frame. 7. Co to jest model typu ERM i z jakich elementów jest budowany? 8. Co to jest model DFM i z jakich elementów jest zbudowany? 9. Z czego powinna się składać dokumentacja projektowa systemu informatycznego? 10. Jaka powinna być organizacja zespołów projektowych? 11. Wyjaśnij kilka charakterystycznych skrótów dla zintegrowanych aplikacji programowych (np. ERP, CAD, CRM, CASE). Bazy danych: 1. Omów istotę modelu relacyjnego baz danych. 2. Omów różnicę między pojęciami: baza danych, system zarządzania bazami danych. 3. Relacje w bazach danych; wyjaśnij różnice między relacjami 1..n, m..n. 4. Klucze w bazach danych; omów cechy indeksu klucza podstawowego (PK). 5. Architektura klient/serwer; omów podstawy techniczne architektury klient/serwer. Uwzględnij kwestie baz danych w w/w architekturze. 6. Rozproszone systemy baz danych; porównaj architekturę rozproszonej bazy danych z architekturą klient/serwer, wskaż podstawowe różnice. 7. Operatory, funkcje i frazy SQL; omów DML, DDL, DCL języka SQL. 8. Projektowanie oraz bezpieczeństwo baz danych; wyjaśnij i omów proces projektowania baz danych. 9. Normalizacja baz danych; omów proces normalizacji baz danych cel, sens, postacie normalne baz danych. 10. Implementacja baz danych; etapy projektowania i realizacji aplikacji bazy danych. 11. Tworzenie baz danych w środowisku C++ Builder; wyjaśnij funkcjonalność komponentów TQuery, TTable, TDataSource. Grafika komputerowa: 1. Przykłady zastosowań grafiki komputerowej. 2. Percepcja wrażeń wzrokowych przez człowieka. 3. Wyjaśnij pojęcia: barwy chromatyczne i achromatyczne. 4. Jakie są różnice między mieszaniem addytywnym i subtraktywnym? 5. Podstawowe różnice między grafiką rastrową i wektorową. 6. Omów i porównaj podstawowe miary rozdzielczości obrazu. 7. Omów i wyjaśnij różnice między modelami barw CMYK oraz RGB. 8. Omów i wyjaśnij różnice między modelami barw Lab oraz HSV. 9. Wyjaśnij pojęcie histogramu obrazu. 10. Wyjaśnij definicję krzywej Bezier. 11. Co to są fraktale, jakie znasz ich przykłady? 12. Zastosowanie warstw w grafice wektorowej i rastrowej. 13. Przedstaw algorytm drzew czwórkowych na dowolnym przykładzie. Podstawy elektroniki i elektrotechniki: 1. Wymień i opisz typy elementów biernych i aktywnych. 2. Porównaj metody: prądów obwodowych i potencjałów węzłowych. 3. Przedstaw zasady Thevenina i Nortona. 4. Wyjaśnij zasadę superpozycji. 5. Wymień cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego. 6. Przedstaw budowę wzmacniaczy wielostopniowych. 7. Wyjaśnij zasadę działania stabilizatora napięcia. 8. Wyjaśnij pojęcia moc czynna i moc bierna

3 9. Jak działa układ całkujący oraz różniczkujący? 10. Opisz działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Sieci komputerowe: 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Efektywny transfer informacji w sieciach komputerowych. 3. Routing w sieciach komputerowych. 4. Siedmiowarstwowy model OSI/ISO. 5. Media transmisyjne w sieciach LAN. 6. Regenerator, most (bridge), koncentrator i przełącznik w sieci Ethernet. 7. Struktury sieci komputerowych. Co to jest siec peer to peer? 8. Funkcje serwera plików, aplikacji i wydruku w sieci komputerowej. 9. Bezprzewodowe sieci komputerowe (Wi-Fi, WLAN). 10. Omów przeznaczenie i zasady działania usług SMTP, POP3, FTP. Struktury danych i programowanie obiektowe: 1. Wyjaśnij pojęcie enkapsulacja w programowaniu obiektowo zorientowanym? 2. Na czym polega i do czego służy przeładowanie operatorów? 3. Co oznacza dziedziczenie w programowaniu obiektowo zorientowanym? 4. Na czym polega polimorfizm programu obiektowo-zorientowanego? 5. Na czym polega problem wieloznaczności w programie obiektowo-zorientowanym? 6. Jak definiuje się wzorce funkcji i klas? 7. Co to są klasy pojemnikowe? 8. Jakie są podobieństwa i różnice między pojemnikami wektor i lista? 9. Co to jest kolejka i stos? 10. W jaki sposób obsługuje się tzw. sytuacje wyjątkowe? Sztuczna inteligencja: 1. Pojęcie sztucznej sieci neuronowej. Omówić wybrany model sztucznego neuronu. 2. Metody uczenia sztucznych sieci neuronowych. 3. Algorytm wstecznej propagacji błędu. 4. Sieci Kohonena (SOM). Podać przykład zastosowania. 5. Algorytm symulowanego wyżarzania. Przykład zastosowania. 6. Różnice pomiędzy algorytmami genetycznymi a tradycyjnymi metodami optymalizacyjnymi. 7. Omówić klasyczny algorytm genetyczny. 8. Operatory genetyczne (krzyżowanie, mutacja). Systemy wbudowane: 1. Scharakteryzuj właściwości systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. 2. Omów podstawowe właściwości mikrokontrolera. 3. Przedstaw architekturę mikrokontrolera Przedstaw architekturę mikrokontrolera z rdzeniem AVR. 5. Omów charakterystykę i zastosowania magistrali CAN. Wstęp do informatyki, architektura systemów komputerowych: 1. Budowa komputera i zasady jego działania. 2. W jaki sposób przedstawiamy informacje wewnątrz komputera? 3. Jak są reprezentowane wewnątrz komputera informacje, które nie są liczbami? 4. W jaki sposób komputer współpracuje z urządzeniami wejścia/wyjścia? 5. W jaki sposób procesor komunikuje się z pamięcią operacyjną? 6. Jak jest zbudowany i jak działa procesor? 7. Co to jest stos i do czego służy? 8. Na czym polega przerwanie i jakie są rodzaje przerwań? 9. Jak przebiega obsługa przerwania? 10. Jakie rodzaje liczb można przedstawić w komputerze? 11. Od czego zależy szybkość działania komputera? - 3 -

4 12. Jakie nośniki informacji stosuje się w pamięciach komputerów? 13. Jak klasyfikuje się pamięci komputerów? 14. Co to jest pamięć podręczna cache i dlaczego się ją stosuje? 15. Co to jest pamięć wirtualną? 16. W jaki sposób archiwizuje się informacje? 17. Co to jest mirroring? 18. Na czym polega kompresja archiwizowanych informacji? 19. Jakie środki ostrożności należy zachowywać przy przechowywaniu nośników magnetycznych i optycznych? 20. Jakie stosujemy urządzenia wejścia/wyjścia? 21. Co to jest modem i jak się komunikuje z komputerem? 22. Jak klasyfikujemy systemy komputerowe? 23. Co to jest skalowalność? 24. Na czym polega wieloprogramowość (wielozadaniowość)? 25. Dlaczego języki asemblerowe są nadal stosowane mimo ich wad w porównaniu z językami wysokiego poziomu? 26. Dlaczego języki wysokiego poziomu stanowią duże ułatwienie w pracy programisty? 27. Jakie są najważniejsze języki wysokiego poziomu? Co to są języki skryptowe? 28. Co to jest programowanie strukturalne i obiektowe? 29. Jakie cechy powinien mieć dobry i przyjazny dla użytkownika program? 30. Co to jest system operacyjny i do czego służy? Przedstaw jego model warstwowy.? 31. Jaka jest różnica między procesem a programem? 32. Na czym polega działanie sytemu operacyjnego? Bezpieczeństwo systemów informatycznych: 1. Co to jest polityka bezpieczeństwa informatycznego i jakie elementy powinna zawierać? 2. Wyjaśnij skrót abi. 3. Wyjaśnij zasadę działania podpisu elektronicznego. 4. Wymień i krótko omów rodzaje kart elektronicznych. 5. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy szyfrowanie symetrycznym a asymetrycznym. 6. Wyjaśnij znaczenie pojęć: tajność, integralność. 7. Wyjaśnij zasadę działania programu typu zapora ogniowa. 8. Wymień i o omów 5 wybranych technik włamań do systemów informatycznych. 9. Na czy polega atak słownikowy. 10. Wyjaśnij zasadę działania elektronicznego znacznika czasy. 11. Omów metody szyfrowania danych. 12. Wyjaśnij skrót PKI

5 Pytania SPECJALNOŚCIOWE Technologie internetowe: Specjalność : Teleinformatyka 1. Scharakteryzuj protokół HTTP. 2. Wymień i scharakteryzuj technologie internetowe typu server-side. 3. Omów właściwości i zastosowanie języka XML. 4. Wymień rodzaje ataków na aplikacje internetowe, przedstaw metody zabezpieczania aplikacji. 5. Scharakteryzuj technikę CGI i podaj przykłady aplikacji CGI. Teoria obwodów i sygnałów: 1. Podaj definicję czwórnika liniowego. 2. Wyjaśnij działanie linii długiej. 3. Podaj definicję transmitancji i sposoby jej obliczania. 4. Przedstaw metody rozwiązywania obwodów w stanie nieustalonym. 5. Scharakteryzuj obwody S.C. z przełączanymi pojemnościami. 6. Wymień parametry charakteryzujące sygnały przypadkowe. 7. Podaj definicję napięcia skutecznego. 8. Jaka powinna być częstotliwość próbkowania sygnału? 9. Co nazywamy widmem sygnału i w jaki sposób się je oblicza? Układy analogowe, układy cyfrowe: 1. Półprzewodniki (podstawowe własności półprzewodnika, złącze p-n). 2. Półprzewodnikowe elementy aktywne (cechy wyróżniające element aktywny, przykłady, parametry). 3. Układy scalone (przyczyny i cele scalania, rodzaje układów scalonych). 4. Wzmacniacze (podział, podstawowe parametry, charakterystyki częstotliwościowe). 5. Wzmacniacz stałoprądowy (zasada działania, podstawowe parametry, zakres stosowania). 6. Sprzężenie zwrotne w układach analogowych (zasada sprzężenia zwrotnego, rodzaje sprzężeń, korzyści i niebezpieczeństwa stosowania sprzężenia zwrotnego). 7. Wzmacniacze operacyjne (parametry, przykłady zastosowań). 8. Filtry (rodzaje filtrów, podstawowe charakterystyki częstotliwościowe i parametry). 9. Przetworniki A/C, (rodzaje, podstawowe parametry). 10. Przetworniki C/A (rodzaje, podstawowe parametry). 11. Układy zasilania (schemat blokowy, zadania bloków). 12. Stabilizatory (rodzaje, podstawowe parametry). 13. Co to są układy kombinacyjne, jakie znamy podstawowe funktory logiczne? 14. Metody analizy układów kombinacyjnych. 15. Na czym polega kodowanie binarne i jakie znamy podstawowe kody? 16. Omówić metody przedstawiania funkcji boolowskich. 17. Omówić wykorzystanie multiplekserów, demultiplekserów i pamięci do projektowania układów kombinacyjnych. 18. Co to są układy sekwencyjne i jak możemy je podzielić? Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi: 1. Do czego służą łącza typu trunk? 2. Opisz różnicę między protokołami routingu opartymi na algorytmie wektora odległości i algorytmie stanu łącza. 3. Opisz budowę tablicy routingu i jej przeznaczenie. Na czym polega agregacja tras? 4. W jaki sposób można zapobiec powstawaniu pętli routingu w protokole RIP? 5. Na czym polega translacja adresów sieciowych (uwzględnij warianty SNAT i DNAT) i jaki jest cel jej stosowania? 6. Opisz przeznaczenie i zasadę działania usługi DNS

6 7. Porównaj algorytmy WEP, WPA, WPA2 (w wariantach PSK i Enterprise). 8. Opisz przeznaczenie i zasadę działania protokołu IPSec. 9. Opisz mechanizm uwierzytelniania użytkowników za pomocą usługi Radius i standardu 802.1X. 10. Opisz budowę i przeznaczenie mechanizmu iptables (uwzględnij łańcuchy INPUT, FORWARD, OUTPUT, PREROUTING, POSTROUTING). Skład tekstu i DTP: Specjalność : Poligrafia cyfrowa i multimedia 1. Czym się różni plik pdf kompozytowy od pliku.pdf rozbarwionego? 2. Jakiej rozdzielczości i kolorystyki należy użyć wykonując pracę, w której zamieszczone są wielobarwne fotografie do druku offsetowego 3. Czym się różni łam od kolumny? 4. Co to jest spad i kiedy należy go użyć? 5. Czym się różnią kapitaliki od wersalików? 6. Co to jest interlinia i tracking? 7. Kiedy nie należy stosować pełnego justowania? Technologie internetowe: 1. Scharakteryzuj protokół HTTP. 2. Wymień i scharakteryzuj technologie internetowe typu server-side. 3. Omów właściwości i zastosowanie języka XML. 4. Wymień rodzaje ataków na aplikacje internetowe, przedstaw metody zabezpieczania aplikacji. 5. Scharakteryzuj technikę CGI i podaj przykłady aplikacji CGI. Wprowadzenie do poligrafii: 1. Omówić kolejne etapy powstania publikacji (preperss press postpress). 2. Podać wymiary najczęściej używanych formatów: A3, A4, A5, B4, B5, DL 3. Podział papieru ze względu na gramaturę 4. Czym różnią się modele barw RGB i CMYK 5. Z jakiej palety barw można uzyskać kolor złoty? 6. Co to jest bigowanie? 7. Co to jest falcowanie? - 6 -

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania ogólne z przedmiotów zawartych w standardach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Kierunek: ZARZADZANIE Specjalność: KOMUNIKACJA I REKLAMA Lp. Pytania kierunkowe 1 Inwentaryzacja - pojęcie, istota, termin stosowania. 2 Wymień koszty układu rodzajowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo