Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 116934-2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów Daj sobie szansę - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Postaw na aktywność, w tym: A. Warsztaty motywacyjno doradcze, kursy... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, Ul. Inowrocławska 14, Pakość, woj. kujawskopomorskie, tel , fax wew.26. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów Daj sobie szansę - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Postaw na aktywność, w tym: A. Warsztaty motywacyjno doradcze, kursy dla 9 osób, (w tym 4 osoby niepełnosprawne, 5 osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi), w tym.: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 12 h. b) trening umiejętności społecznych - 25 h. c) samopomocowe grupy wsparcia - 36h. d) podstawy obsługi komputera 25 h. Zajęcia w odbywać będą się w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek dla uczestników zajęć zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. B. I. Warsztaty dla młodzieży dla 5 osób, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 9h. b) profilaktyka uzależnień - 12h. c) zostań wolontariuszem- 10h. d) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 10h. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek dla uczestników zajęć zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Szkolenia: a) kurs prawo jazdy kat B dla 2 osób. Liczba godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. b) wizaż i zdobienie paznokci h dla 2 osób. c) nowoczesny

2 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 1 osoby. Szkolenia będą odbywać się w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w okresie od r. do r. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. C. I. Warsztaty dla bezrobotnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 12 osób. b) trening umiejętności społecznych - 25h dla 12 osób. c) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 8 osób (kobiety). Warsztaty odbywać się będą w okresie od r. do r. II. Szkolenia, kursy, w tym: a) prawo jazdy kat B dla 2 osób. Liczba godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. b) nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 2 osób. c) pracownik małej gastronomii - 120h dla 2 osób. d) księgowość małej firmy h dla 2 osób. e) opiekunka osób starszych h dla 2 osób. f) pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego h dla 2 osób. Szkolenia, kursy odbywać się będą w okresie od r. do r. Wszystkie zajęcia (warsztaty, szkolenia, kursy) będą odbywać się w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. D. I. Warsztaty w ramach PAL dla osób bezrobotnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 8 osób. b) trening umiejętności społecznych - 25h dla 8 osób. c) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 5 osób (kobiety). Warsztaty odbywać się będą w okresie od r. do r. II. Szkolenia, kursy, w tym: a) księgowość małej firmy h dla 1 osoby. b) prawo jazdy kat. B dla 2 osób. Liczba godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. c) nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 2 osób. d) pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego h dla 3 osób. Szkolenia odbywać się będą w okresie od r. do r. Wszystkie zajęcia (warsztaty, szkolenia, kursy) odbywać się będą w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. E. I. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 10 osób. b) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 10 osób. c) trening umiejętności społecznych - 25h dla 10 osób. Warsztaty odbywać się będą w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Szkolenia, w tym: a) pracownik małej gastronomii - 120h dla 3 osób. b) księgowość małej firmy h dla 1 osoby. c) pracownik administracyjno biurowy h dla 4 osób. d) kurs spawacza metodą TIG h dla 1 osoby. e) kurs obsługi pieca CO - 40h dla 1 osoby. Szkolenia odbędą się w Inowrocławiu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w okresie od r. do r. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. W przypadku poszczególnych szkoleń zawodowych wykonawca ma możliwość tworzenia grup w sposób dowolny. Cena oferty powinna uwzględniać koszty za badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) oraz transport uczestników na egzamin państwowy. Wykonawca zobowiązany jest

3 zapewnić osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. W przypadku konieczności dokonania ww. ubezpieczenia poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wówczas wkład własny instytucji szkoleniowej. 2. Do Wykonawcy należy zapewnienie pomieszczeń, w których będą odbywać się szkolenia wyposażonych w pomoce dydaktyczne, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zapewnienie poczęstunku w przypadku zajęć odbywających się u Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, że zajęcia przeprowadzane poza Pakością muszą odbywać się w Inowrocławiu, ze względu na osoby niepełnosprawne oraz ze względu na dojazd osób biorących udział w zajęciach. Wszystkie pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, będą udostępnione bezpłatnie. Zamawiający zastrzega prawo zmiany ilości uczestników szkoleń w przypadku przerwania lub zakończenia udziału w projekcie lub z powodu innych okoliczności uniemożliwiających uczestnikom szkolenia udział w zajęciach z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego są zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów Daj sobie szansę - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Postaw na aktywność. Zamówienie składa się z 2 części, w tym: Część I: A. Warsztaty motywacyjno doradcze, kursy dla 9 osób, (w tym 4 osoby niepełnosprawne, 5 osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi), w tym.: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 12 h. b) trening umiejętności społecznych - 25 h. c) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h. d) podstawy obsługi komputera 25 h. Zajęcia w odbywać będą się w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek dla uczestników zajęć zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. B. I. Warsztaty dla młodzieży dla 5 osób, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 9h. b) profilaktyka uzależnień - 12h. c) zostań wolontariuszem - 10h. d) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 10h. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek dla uczestników zajęć zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Szkolenia: a) wizaż i zdobienie paznokci h dla 2 osób. b) nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 1 osoby. Szkolenia będą odbywać się w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w okresie od r. do r. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. C. I. Warsztaty dla bezrobotnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 12 osób. b) trening umiejętności społecznych - 25h dla 12 osób. c)

4 samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 8 osób (kobiety). Warsztaty odbywać się będą w okresie od r. do r. II. Szkolenia, kursy, w tym: a) nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 2 osób. b) pracownik małej gastronomii - 120h dla 2 osób. c) księgowość małej firmy h dla 2 osób. d) opiekunka osób starszych h dla 2 osób. e) pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego h dla 2 osób. Szkolenia, kursy odbywać się będą w okresie od r. do r. Wszystkie zajęcia (warsztaty, szkolenia, kursy) będą odbywać się w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. D. I. Warsztaty w ramach PAL dla osób bezrobotnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 8 osób. b) trening umiejętności społecznych - 25h dla 8 osób. c) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 5 osób (kobiety). Warsztaty odbywać się będą w okresie od r. do r. II. Szkolenia, kursy, w tym: a) księgowość małej firmy h dla 1 osoby. b) nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 60 h dla 2 osób. c) pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego h dla 3 osób. Szkolenia odbywać się będą w okresie od r. do r. Wszystkie zajęcia (warsztaty, szkolenia, kursy) odbywać się będą w Inowrocławiu, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. E. I. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych, w tym: a) warsztaty doradztwa zawodowego - 25 h dla 10 osób. b) samopomocowe grupy wsparcia - 36 h dla 10 osób. c) trening umiejętności społecznych - 25h dla 10 osób. Warsztaty odbywać się będą w Pakości w siedzibie OPS, w okresie od r. do r. Poczęstunek zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Szkolenia, w tym: a) pracownik małej gastronomii - 120h dla 3 osób. b) księgowość małej firmy h dla 1 osoby. c) pracownik administracyjno biurowy h dla 4 osób. d) kurs spawacza metodą TIG h dla 1 osoby. e) kurs obsługi pieca CO - 40h dla 1 osoby. Szkolenia odbędą się w Inowrocławiu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w okresie od r. do r. Ponadto do Wykonawcy należy zapewnienie poczęstunku dla uczestników zajęć. W przypadku poszczególnych szkoleń zawodowych wykonawca ma możliwość tworzenia grup w sposób dowolny. Część II: Kurs prawo jazdy kat B dla 6 osób. Liczba godz. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Cena oferty powinna uwzględniać koszty za badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) oraz transport uczestników na egzamin państwowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. W przypadku konieczności dokonania ww. ubezpieczenia poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wówczas wkład własny instytucji szkoleniowej. 2. Do Wykonawcy należy zapewnienie pomieszczeń, w

5 których będą odbywać się szkolenia wyposażonych w pomoce dydaktyczne, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zapewnienie poczęstunku w przypadku zajęć odbywających się u Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, że zajęcia przeprowadzane poza Pakością muszą odbywać się w Inowrocławiu, ze względu na osoby niepełnosprawne oraz ze względu na dojazd osób biorących udział w zajęciach. Wszystkie pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, będą udostępnione bezpłatnie. Zamawiający zastrzega prawo zmiany ilości uczestników szkoleń w przypadku przerwania lub zakończenia udziału w projekcie lub z powodu innych okoliczności uniemożliwiających uczestnikom szkolenia udział w zajęciach z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego są zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1). W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na zasadzie spełnia/nie spełnia. W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Warunek ten dotyczy Wykonawców, składających ofertę na kurs prawo jazdy kat. B (cz. II). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na zasadzie spełnia/nie spełnia. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w

6 okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/ warsztatów/ kursów o zbliżonej (lub podobnej) tematyce do zamawianych (w jednym lub oddzielnych zadaniach), w zakresie: 1) doradztwa zawodowego, 2) treningu umiejętności społecznych, 3) grupy wsparcia, 4) profilaktyki uzależnień, 5) wolontariatu, 6) pierwszej pomocy przedmedycznej, 7) kursu prawo jazdy kat. B, 8) wizażu i zdobienia paznokci, 9) sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 10) pracownika małej gastronomii, 11) księgowości małej firmy, 12) opiekuna osób starszych, 13) pracownika hurtowni z obsługą wózka jezdniowego, 14) pracownika administracyjno - biurowego, 15) kursu spawacza metodą TI 141, 16) kursu obsługi pieca CO, 17) obsługi komputera. Spełnianie warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/ warsztatów/ kursów o zbliżonej tematyce (lub podobnej) do zamawianych (w jednym lub oddzielnych zadaniach), w tym: cz. 1 - co najmniej jednego o tematyce: 1) doradztwa zawodowego, 2) treningu umiejętności społecznych, 3) grupy wsparcia, 4) profilaktyki uzależnień, 5) wolontariatu, 6) pierwszej pomocy przedmedycznej, 7) wizażu i zdobienia paznokci, 8) sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 9) pracownika małej gastronomii, 10) księgowości małej firmy, 11) opiekuna osób starszych, 12) pracownika hurtowni z obsługą wózka jezdniowego, 13) pracownika administracyjno - biurowego, 14) kursu spawacza metodą TI 141, 15) kursu obsługi pieca CO, 16) obsługi komputera cz. 2 - co najmniej jednego w zkresie kursu prawo jazdy kat. B. Spełnianie warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują lub będą dysponować do dnia zawarcia umowy pomieszczeniami do przeprowadzenia szkoleń, b) dysponują salą wykładową do prowadzenia zajęć z zakresu nauki jazdy znajdującą się pod adresem wskazanym w zaświadczeniu o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydanym przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca

7 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 9 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia. W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują lub będą dysponować do dnia zawarcia umowy pomieszczeniami do przeprowadzenia szkoleń. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na cz. I. b) dysponują lub będą dysponować salą wykładową do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu nauki jazdy kat. B. Dotyczy Wykonawców składających ofertę na cz. II. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 9 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne/psychologiczne lub trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu kursów/ warsztatów/szkoleń w zakresie (lub o podobnej tematyce), tj.: 1)doradztwa zawodowego, w tym wymagana specjalizacja w zakresie doradztwa zawodowego, 2) treningu umiejętności społecznych, 3) grupy wsparcia, 4) profilaktyki uzależnień, 5) wolontariatu, 6) pierwszej pomocy przedmedycznej. - co najmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie (lub o podobnej tematyce), tj.: 1) kursu prawo jazdy kat. B; 2) wizażu i zdobienia paznokci, 3) sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 4) pracownika małej gastronomii, 5) księgowości małej firmy, 6) opiekuna osób starszych, 7) pracownika hurtowni z obsługą wózka jezdniowego, 8) pracownika administracyjno - biurowego, 9) kursu spawacza metodą TI 141, 10) kursu obsługi pieca CO, 11) obsługi komputera. Poza tym osoby przeprowadzające zajęcia powinny posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że wymienione osoby posiadają wymagane wykształcenie i doświadczenie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dla części 1 zamówienia: co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne/psychologiczne lub trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu kursów/ warsztatów/szkoleń w zakresie (lub o podobnej tematyce), tj.: 1)doradztwa zawodowego, w tym wymagana specjalizacja w zakresie doradztwa zawodowego, 2) treningu umiejętności

8 społecznych, 3) grupy wsparcia, 4) profilaktyki uzależnień, 5) wolontariatu, 6) pierwszej pomocy przedmedycznej. - co najmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie (lub o podobnej tematyce), tj.: 1) wizażu i zdobienia paznokci, 2) sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 3) pracownika małej gastronomii, 4) księgowości małej firmy, 5) opiekuna osób starszych, 6) pracownika hurtowni z obsługą wózka jezdniowego, 7) pracownika administracyjno - biurowego, 8) kursu spawacza metodą TI 141, 9) kursu obsługi pieca CO, 10) obsługi komputera. dla części 2 zamówienia: - co najmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie kursu prawo jazdy kat. B. Poza tym osoby przeprowadzające zajęcia powinny posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi, dotyczy cz. I. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że wymienione osoby posiadają wymagane wykształcenie i doświadczenie; na zasadzie spełnia/nie spełnia.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, ul. Inowrocławska 14, Pakość, pokój nr 6. W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, ul. Inowrocławska 14, Pakość, pokój nr 6.

Ośrodek Pomocy Społecznej Inowrocław, 25.03.2013 r. ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość OPS.EFS.S.4111.12./13

Ośrodek Pomocy Społecznej Inowrocław, 25.03.2013 r. ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość OPS.EFS.S.4111.12./13 Ośrodek Pomocy Społecznej Inowrocław, 25.03.2013 r. ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość OPS.EFS.S.4111.12./13 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia na wykonanie usług szkoleniowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Inowrocławska 14. 88-170 Pakość. Znak sprawy: OPS.EFS.S.4111.12./13 Inowrocław, dnia 20.03.2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Inowrocławska 14. 88-170 Pakość. Znak sprawy: OPS.EFS.S.4111.12./13 Inowrocław, dnia 20.03.2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość Znak sprawy: OPS.EFS.S.4111.12./13 Inowrocław, dnia 20.03.2013 r. Z A T W I E R D Z A M Katarzyna Kurowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Przedmiotem zamówienia są: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn.: Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Page 1 of 5 Janowiec Wielkopolski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa Numer ogłoszenia: 113412-2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu Wiedza Twoim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Przemyśl: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i lub nieaktywnych zawodowo i lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35- Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 226 Beneficjentów, w tym: - 112 Beneficjentów Projektu DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI - 114 Beneficjentów Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn: Organizacja szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego pn. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN Numer ogłoszenia: 215522-2010;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku Młynary, 23.05.2014 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.dworcowa 25 14-420 Młynary Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków tel. /075/ 74 13 375 www.gmopsbolkow.pl e-mail: gmopsbolkow@o2. BOLKÓW: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ REALIZOWA- NYCH PRZEZ GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOL- KOWIE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZANSĄ NA PRACĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl OPS.012.10.2014.AM Jakubowice Murowane, dnia 28 maja 2014r. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Suchedniów: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas. Numer ogłoszenia: 261342-2010; data zamieszczenia: 23.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu

Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność! 2.Informacje

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.chelm.pl Chełm: szkolenie grupowe dla uczestników projektu systemowego:syzyf - aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. /język polski/ Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach projektu systemowego -Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PCPR.345/2/2010 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PCPR.345/2/2010 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PCPR.345/2/2010 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY I. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej

Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mgopsdobrzyn.pl Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 19.09.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start12367 Głowaczów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie zawodowe dla 10 osób bezrobotnych Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera. Numer ogłoszenia: 143080-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.czarna-woda.pl, www.czarna-woda.pl, bip.czarna-woda.pl Czarna Woda: Usługi szkolenia polegające

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej, zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 176650-2009 data zamieszczenia: 02.06.2009

Numer ogłoszenia: 176650-2009 data zamieszczenia: 02.06.2009 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-08-28 13:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie szkoleń bezrobotnych i/lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.glogow.pl Głogów: Organizacja kursów podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczestników

Bardziej szczegółowo

DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI; FOCUS

DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI; FOCUS Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 152 Beneficjentów projektów: DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI; FOCUS -Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. AKTYWNY START - AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN Numer ogłoszenia: 125288-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. MOPS.EFS.070...2017 Strumień, dn. 18.04.2017r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Znak sprawy: SAO.321-1/13 Września, dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIA ZAWODOWEGO ORAZ USŁUG SZKÓŁ NAUKI JAZDY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klodawa.wlkp.pl Kłodawa: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, TRENINGÓW I WARSZTATÓW DLA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.KA /06 Lublin, dn r.

MUP.PK.III.KA /06 Lublin, dn r. MUP.PK.III.KA.371-97/06 Lublin, dn. 04.07.2006 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 211 000 Euro na organizację szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Kępno: Zorganizowanie szkoleń oraz przeprowadzenie diagnozy dzieci pod kątem przemocy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wyższe lub średnie. Wykształcenie

Wyższe lub średnie. Wykształcenie Załącznik nr 6 do SIWZ Poddziałania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zadanie 1 Kurs: Wykańczanie wnętrz* wykonywania zamówienia, a także u przez nie oraz informację o podstawie do posiadającą wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji GMINA STAWISKI ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski ORG.042.4.2.2012 Stawiski, dnia 05 stycznia 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Kurs: Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną i minimum sanitarnym (książeczka sanepidowską)* WYKAZ OSÓB

Zadanie 1 Kurs: Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną i minimum sanitarnym (książeczka sanepidowską)* WYKAZ OSÓB Załącznik nr 6 do SIWZ Poddziałania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -12 zadań Zadanie 1 Kurs: Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną i minimum sanitarnym (książeczka sanepidowską)* (należy wykazać

Bardziej szczegółowo

Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch Nazwa i adres Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS.261.2.2014 Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch Adres pocztowy: ul. Kolberga 4 25-620

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nysa: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 119805-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 47 uczestników projektu systemowego

zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 47 uczestników projektu systemowego Starogard Gdański: przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji Ŝyciowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krasnystaw: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Samodzielność drogą do aktywności życiowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczutowo: Wsparcie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu Aktywność w gminie Szczutowo Numer ogłoszenia: 251592-2012; data zamieszczenia: 13.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełżyce: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów, treningów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego Odkrywamy talenty, rozwijamy skrzydła w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-14 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miaczyn.netbip.pl Miączyn: Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu pn. Aktywny powiat cieszyński program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opspragapolnoc.waw.pl Warszawa: Usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG

spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG Rozeznanie cenowe szkolenia Rozeznanie cenowe na potrzeby realizacji projektu Na dobrej drodze aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 08.08.2014r.r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 Gorlice: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów-kursów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gorlice w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl Wąchock: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-swidnik.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne Świdnik: Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe i doradcze dla osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html Linia:

Bardziej szczegółowo

koparko-ładowarki dla 5 osób. Liczba godzin 176 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być

koparko-ładowarki dla 5 osób. Liczba godzin 176 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być Strona 1 z 6 Rogóźno: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Ja teŝ chcę pracować Numer ogłoszenia: 159084-2010; data zamieszczenia: 08.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo