RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku"

Transkrypt

1 RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 1 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Golubiewska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 1

2 I. Wprowadzenie Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym, wielonarodowościowym i pod tym względem jest najbardziej zróżnicowane spośród 16 województw. Mieszkają tu Białorusini, Litwini, Ukraińcy oraz Tatarzy. Czynnikiem mającym potencjalny wpływ na problem narkomanii w województwie podlaskim jest jego usytuowanie. Województwo położone jest w północno-wschodniej części Polski - jest województwem przygranicznym - od wschodu graniczy z Białorusią, zaś od północy z Litwą 1. Taka sytuacja stwarza zagrożenie przemytu przez pas graniczny substancji psychoaktywnych. Rysunek 1. Województwo podlaskie. Przejścia graniczne. 1 W regionie jest 9 przejść granicznych: na granicy z Litwą - Budzisko (drogowe), Ogrodniki (drogowe), Trakiszki (kolejowe); na granicy z Białorusią - Bobrowniki (drogowe), Czeremcha (kolejowe), Kuźnica Białostocka (drogowe i kolejowe), Połowce (drogowe), Siemianówka (kolejowe ruch towarowy).

3 II. Opis sytuacji, epidemiologia, charakterystyka zjawiska narkomanii na terenie województwa 1. Używanie narkotyków W 1 roku i na początku 11 roku Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadziło badanie Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim, dotyczące m.in. skali uzależnień wśród dzieci i młodzieży w województwie podlaskim, w tym zjawiska narkomanii. Badanie przeprowadzono w 8 losowo wytypowanych podlaskich szkołach (4 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich), za pomocą anonimowej ankiety skierowanej do uczniów: VI klas szkół podstawowych, II klas gimnazjum i I klas szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza grupa dotyczyła młodzieży urodzonej w 1998 r. (1 lat w momencie badania), druga w 1996 r. (14 lat w momencie badania) oraz w 1994 r. (16 lat w momencie badania). Ogółem badaniem objęto 1648 uczniów. Jak pokazują wyniki badania co 15 uczeń szkoły średniej, co 5 uczeń gimnazjum i co 1 uczeń szkoły podstawowej zażywał w swoim życiu narkotyki. Graficzny opis wyników w ujęciu procentowym przedstawia Wykres 1. Wykres 1. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego używających kiedykolwiek narkotyków 1% 8% 6% 99% 96% 87% 4% % % 1% VI klasa szkoły podstawowej 4% II klasa gimnazjum 1% I klasa szkoły ponadgimnazjalnej TAK NIE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok 11, s..

4 Średni wiek sięgania po używki po raz pierwszy wśród podlaskich uczniów, to około lat. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (% badanej populacji) częściej deklarują zażywanie narkotyków, niż ich młodsi koledzy; nieliczni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zażywają obecnie środki narkotyczne, odpowiednio,4% i,47% ankietowanych. Najczęstszą przyczyną używania narkotyków przez podlaskich uczniów (w każdej z badanych grup wiekowych) jest ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest. Inne powody to: poczucie, że zażycie narkotyku będzie gwarantowało dobrą zabawę oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresów, napięć, problemów 4.. Narkomania problemowe używanie narkotyków oraz konsekwencje zdrowotne i społeczne Jedną ze zdrowotnych konsekwencji używania narkotyków, w szczególności drogą dożylną, jest rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby. Zakażenia krwiopochodne w grupie osób używających narkotyków iniekcyjnie nabywane są zazwyczaj w konsekwencji używania wspólnego sprzętu (strzykawek, igieł, pojemników do mieszania i przygotowania narkotyku). Poza zakażeniami związanymi z korzystaniem ze wspólnego sprzętu do wstrzyknięć, do zakażeń HIV i HBV dochodzi również podczas kontaktów seksualnych zarówno między osobami używającymi narkotyków iniekcyjnie, jak i między nimi a ich partnerami seksualnymi lub klientami. Pozostałe zakażenia, na które szczególnie narażone są osoby używające narkotyków dożylnie to: gruźlica (TB), zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym Staphylococcus aureus metycylinooporny MRSA) i paciorkowce, ciężka sepsa, STI inne niż HIV (np. chlamydioza, kiła, rzeżączka) i wirusowe zapalenia wątroby, zakażenia układu oddechowego (zapalenie płuc, błonica, grypa), botulizm przyranny, tężec, zakażenia lidzkim wirusem T-limfotropowym (HTLV) 5. Poniższe wykresy przedstawiają sytuację epidemiologiczną zakażeń wirusem HIV (w tym u osób używających narkotyki drogą dożylną) w Polsce w 11 roku (Wykres ) oraz Tamże, s Tamże, s ECDC (Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) i EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii), Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających narkotyków, Sztokholm 11, s. 1. 4

5 w województwie podlaskim na przestrzeni lat 11 (Wykres ), a także zachorowań na AIDS (analogicznie Wykres 4 i Wykres 5). Wykres. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w Polsce, w tym wśród narkomanów w 1 r. (zakażenia rejestrowane wg miejsca zakażenia) 6 zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Narkomani Nieznana droga zakażenia Ogółem liczba osób 6 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Wyjaśnienie pojęć: Narkomani oznacza iniekcyjnych użytkowników narkotyków; Nieznana droga zakażenia oznacza przypadki zakażeń, w których nie podano drogi transmisji wirusa (w ramach tej grupy mogą być również osoby używające narkotyków dożylnie); Ogółem liczba osób oznacza liczbę wszystkich przypadków zakażeń HIV zarejestrowanych w danym roku. 5

6 W 1 r. w województwie podlaskim zanotowano nowych zakażeń wirusem HIV, co stanowi 1,8% wszystkich przypadków w kraju. Najniższy odsetek nowych zakażeń HIV (6 przypadków) zarejestrowano w województwie świętokrzyskim, najwyższy 19 przypadków w województwie mazowieckim. Wśród ogólnej liczby nowych zakażeń wirusem HIV w województwie podlaskim zanotowano 1 przypadek w grupie iniekcyjnych narkomanów, co stanowi,6% ogólnej liczby zakażeń wirusem HIV wywołanych drogą iniekcji narkotyku. Wskaźnik zakażeń wirusem w tej grupie na 1 tys. mieszkańców dla województwa podlaskiego jest niższy niż wskaźnik krajowy i wynosi,8 (kraj,1). Wykres. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV, w tym wśród narkomanów w latach 1 w województwie podlaskim Ogółem liczba osób W tym narkomani Jak wynika z danych Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny, w 11 r. w województwie podlaskim zanotowano nowych przypadków zakażenia wirusem HIV i jest to jeden z najwyższych wskaźników od roku. Na przestrzeni 1 lat liczba nowych zakażeń wirusem HIV w województwie podlaskim wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków jest zmienna. W oraz 1 roku nie zanotowano nowych zakażeń wirusem wśród narkomanów. W 4 zanotowano najwyższą liczbę zakażonych drogą iniekcji, natomiast w latach 6-9 odnotowano pojedyncze przypadki zakażeń tą drogą. W 11 roku odnotowano wzrost przypadków 7 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 6

7 zakażenia wirusem HIV wśród narkomanów. Natomiast w 1 roku ponownie zanotowano jeden przypadek zakażenia drogą iniekcji. Wykres 4. Liczba zachorowań na AIDS w 1 r. w Polsce, w tym wśród narkomanów (zakażenia rejestrowane wg miejsca zamieszkania) 8 zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Narkomani Nieznana droga zakażenia Ogółem liczba osób 8 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Wyjaśnienie pojęć: Narkomani oznacza iniekcyjnych użytkowników narkotyków; Nieznana droga zakażenia oznacza przypadki zakażeń, w których nie podano drogi transmisji wirusa (w ramach tej grupy mogą być również osoby używające narkotyków dożylnie); Ogółem liczba osób oznacza liczbę wszystkich przypadków zachorowań na AIDS zarejestrowanych w danym roku. 7

8 W 1 r. w województwie podlaskim zanotowano 4 nowe zachorowania na AIDS, co stanowi,7% wszystkich przypadków w kraju. Najniższy odsetek ogólnej zachorowalności na AIDS (1 przypadek) zarejestrowano w województwach świętokrzyskim oraz lubuskim, najwyższy 5 przypadków w województwie dolnośląskim. Wśród ogólnej liczby zachorowań na AIDS w województwie podlaskim nie zanotowano przypadków dotyczących iniekcyjnych użytkowników narkotyków. W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz świętokrzyskim, również nie stwierdzono przypadku zachorowania na AIDS w tej grupie. Najwięcej 11 przypadków odnotowano w dolnośląskiem. Wykres 5. Liczba zachorowań na AIDS, w tym wśród narkomanów w latach 1 w województwie podlaskim ogółem liczba osób w tym narkomani Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 5 wnioskujemy, iż epidemiologia zachorowań na AIDS w województwie podlaskim w latach -1 ma dynamiczny charakter. W roku oraz w latach 9-1 zanotowano najniższy odsetek nowych zachorowań na AIDS (dwa przypadki w każdym roku), w 8 i 11 roku zarejestrowano najwyższą liczbę tych przypadków. Natomiast w 1 roku można zaobserwować tendencję spadkową, tj. 4 przypadki zachorowań. Również odsetek zachorowań na AIDS wśród narkomanów na przestrzeni 1 lat w województwie podlaskim jest zróżnicowany. Najwięcej przypadków zarejestrowano w latach 6-8 (4 przypadki). W 9 oraz 1 roku wśród 9 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 8

9 zachorowań na AIDS nie stwierdzono przypadku mającego związek z używaniem substancji psychoaktywnych, natomiast w 11 roku ponownie zarejestrowano zachorowania na AIDS wśród narkomanów ( przypadki). W 1 roku nie odnotowano żadnego przypadku zachorowań na AIDS wśród narkomanów. Wykres 6. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Polsce w 11 r. 1 zachodniopomorskie wielkopolskie 6 1 warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie liczba zgonów W województwie podlaskim w 11 roku odnotowano 11 zgonów z powodu przedawkowania narkotyków, co stanowi,9% ogólnej liczby zgonów z tego powodu w kraju (wykres 6). Najwięcej przypadków śmierci z powodu przedawkowania narkotyków odnotowano w województwie mazowieckim (8,6% wszystkich przypadków), śląskim (1,%) oraz pomorskim (6,%). Wskaźnik śmiertelności z powodu przedawkowania narkotyków na 1 tys. mieszkańców w województwie podlaskim wynosi,9, tym samym przewyższa wskaźnik krajowy (,74). 1 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Dane wg krajowej definicji: F11-1, F14-16, F19, X4, X6, Y1, X44, X64, Y14. 9

10 Wykres 7. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w latach 4 11 w województwie podlaskim Liczba zgonów Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedstawionych na wykresie 7, w latach 4-11 statystyka zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w województwie podlaskim ma charakter zróżnicowany. Liczba zgonów zarejestrowana w 4 roku wzrosła ponad -krotnie w roku kolejnym (1 przypadków), w 6 i 7 roku nastąpił spadek umieralności z powodu przedawkowania środków psychoaktywnych utrzymany na stałym poziomie (7 przypadków). W 8 roku w województwie podlaskim nie zanotowano zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków, natomiast w latach 9-11 nastąpił stopniowy wzrost śmiertelnych przypadków. Konsekwencje społeczne używania środków psychoaktywnych można rozpatrywać w kontekście zapotrzebowania na świadczenia osób uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzin. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 1 marca 4 r. o pomocy społecznej jednym z powodów udzielania pomocy społecznej jest narkomania. 11 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Dane wg krajowej definicji: F11-1, F14-16, F19, X4, X6, Y1, X44, X64, Y14. 1

11 Tabela 1. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc (w tym także z powodu narkomanii) w 1 roku (w przekroju województw) 1 Województwo Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia (ogółem) Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu narkomanii Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia na wsi Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu narkomanii na wsi dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie PODLASKIE pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie W 1 liczba świadczeń społecznych przyznanych rodzinom w województwie podlaskim była jedną z najniższych w kraju (przed województwem lubuskim i opolskim) (Tabela 1). Pomoc została przyznana rodzinom ogółem, w tym rodzinie z obszarów wiejskich. Województwo podlaskie znalazło się na ostatnim miejscu w kategorii udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom z problemem narkomanii. W omawianym roku, z powodu narkomanii, udzielono świadczeń 6 rodzinom, w tym 7 rodzinom na obszarze wiejskim, porównując 69 rodzin, w tym 11 rodzin na obszarze wiejskim w 11 r., 7 rodzin, w tym 9 rodzin na obszarze wiejskim w 1 r., 6 rodziny, w tym 6 rodzin na obszarze wiejskim w 9 r. oraz 5 rodziny, w tym 4 rodziny na wsi w 8 r. 1 Źródło: Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - MPiPS--R za I-XII 1 r. 11

12 . Dostępność narkotyków W przeprowadzonym przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku badaniu, poproszono respondentów o ocenę dostępności do narkotyków na terenie województwa podlaskiego. Zdecydowana większość badanych (64% uczniów szkół średnich, 77% gimnazjalistów oraz 8% uczniów szkół podstawowych) stwierdziła, że temat dostępności do środków psychoaktywnych ich nie interesuje. Należy jednak odnotować, iż co czwarty uczeń klas ponadgimnazjalnych oraz co dziesiąty uczeń szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu województwa podlaskiego określa dostęp do narkotyków jako łatwy (Wykres 8). Wykres 8. Dostępność do narkotyków w opinii uczniów podlaskich szkół 1 8% 7% 6% 5% 4% % % 1% % 8% 1% 1% 77% 1% 1% 64% 1% 4% VI klasa szkoły podstawowej II klasa gimnazjum I klasa szkoły ponadgimnazjalnej nie interesuje mnie to jest trudna jest łatwa 1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok 11, s. 6. 1

13 III. Opis i ocena posiadanych zasobów oraz podejmowanych działań w województwie 1. Ograniczanie popytu 1.1 Profilaktyka Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień 1. Szkoła Dobrego Wyboru projekt edukacyjny realizowany w ramach programu STOP PATOLOGIOM, w partnerstwie m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Projekt realizowano w latach 9-1, corocznie obejmując szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazajlne kolejnych powiatów województwa podlaskiego. W ciągu czterech lat treścią szkoleniową objęto 445 osób (przedstawicieli podlaskich placówek oświaty oraz Policji), które dodatkowo wyposażono w materiały niezbędne do samodzielnej kontynuacji misji programu (podczas wywiadówek profilaktycznych, spotkań z uczniami oraz kaskadowych szkoleń nauczycieli). W efekcie współpracy nad realizacją projektu powstał Informator Kadry Pedagogicznej Placówek Oświatowych stanowiący esencję prawnego podejścia do omawianych podczas szkoleń problemów.realizację projektu zapoczątkowano w 9 roku. Działaniami, mającymi charakter pilotażu, objęto wówczas powiaty: siemiatycki, sokólski i wysokomazowiecki (w szkoleniach uczestniczyło 7 osób). W kolejnym roku, kontynuując reazliację projektu, szkolenia przeprowadzono w powiatach: białostockim, bielskim, zambrowskim oraz hajnowskim (w szkoleniach uczestniczyło 167 osób). W 11 roku działania szkoleniowe przeprowadzono na terenie powiatu sejneńskiego, suwalskiego i augustowskiego (w szkoleniach uczestniczyło 17 osób). Realizację projektu, w wymiarze podstawowych szkoleń, zakończono w 1 r. obejmując powiat łomżyński, kolneński oraz grajewski. Treścią szkoleniową objęto wówczas 14 osoby. Zakres tematyczny: Zjawisko narkomanii w województwie podlaskim. Psychospołeczny aspekt narkomanii. Fazy, mechanizmy i skutki zażywania narkotyków. Formy pomocy uczniom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych. Rodzaje narkotyków. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki? 1

14 Metoda interwencji skierowana do osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodziców. Prawne aspekty uzależnień. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Procedury interwencji szkoły. Profilaktyka uzależnień w szkole rodzaje, strategie, standardy, programy/działania. Diagnoza wewnątrzszkolna. Ewaluacja programów/działań profilaktycznych. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami, szkoleń nauczycieli oraz wywiadówek profilaktycznych.. W ramach programu Ministra Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjno -informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz zadania: Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie zorganizowano cykl konferencji pn. Hazard i inne uzależnienia behawioralne zagrożenia, metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu. Ogółem w konferencjach wzięło udział 4 osób. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.. Spotkanie przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Cel przedsięwzięcia ukierunkowano na przedstawienie najistotniejszych kwestii dotyczących obszaru leczenia uzależnień na terenie województwa podlaskiego oraz dyskusję o aktualnych zmianach legislacyjnych w obszarze problemu. W spotkaniu udział wzięło 18 osób. Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych 1. Program Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FreD goes net" międzynarodowy projekt z obszaru profilaktyki selektywnej oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania 14

15 narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego. W 1 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku kontynuował, zapoczątkowane w 11 roku, wsparcie realizacji programu na terenie województwa podlaskiego. W terminie lipiec-listopad 1 r. oddziaływaniami programowymi objęto 9 grup odbiorców. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 86 osób, zakwalifikowanych zostało 65 osób, 6 osoby ukończyły program. Rozmowy kwalifikacyjne oraz zajęcia przeprowadzili certyfikowani trenerzy FreD (terapeuci Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji ETAP w Białymstoku).. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS przedsięwzięcie zorganizowane w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Białymstoku. Misję Olimpiady stanowiło poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Olimpiada odbyła się w dwóch etapach powiatowym (5 kwietnia 1 r.) i wojewódzkim (17 maja 1 r.). W etapie powiatowym udział wzięło 54 uczestników uczniów 5 podlaskich szkół ponadgimnazjalnych.. Kampania społeczna pn.: Narkotyki? Na co mi to? zainicjowana w 11 r. przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pierwsza w Polsce kampania mówiąca, zgodnie z wynikami badań naukowych, iż większość młodych ludzi nie używa narkotyków. W 1 r. kampania wzmocniła swój profilaktyczny przekaz ( Narkotyki? Na co mi to? Odleć z nami, nie z narkotykami!) zachęcając młodych ludzi do udziału w konkursie pasji. Włączając się w realizację kampanii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził kolportaż materiałów edukacyjnych, a także upowszechniał pozytywny przekaz kampanii. Profilaktyka w gminach województwa podlaskiego W 1 roku 56,4% podlaskich gmin wspierało programy profilaktyki uniwersalnej (w 11 r. 57,5%), natomiast 1% gmin wspierało programy profilaktyki selektywnej i wskazującej (w 11 r. 9,6%) 14. Odsetek podlaskich gmin wspierających w 1 r. profilaktykę uniwersalną utrzymuje się na podobnym, do roku poprzedniego, poziomie. 14 Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 11 roku. Dane dotyczą 117 podlaskich gmin, które przesłały Sprawozdanie. 15

16 Zwiększył się natomiast odsetek samorządów wspierających w 1 r. profilaktykę selektywną i wskazującą. 1. Leczenie i rehabilitacja Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne udzielane w trybie ambulatoryjnym w zakresie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 8-11: 8 r zł, 9 r ,5 zł, 1 r. 8 4,7 zł, 11 r ,6 zł. Wydatki poniesione przez POW NFZ w 1 roku na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w wybranych zakresach świadczeń 15 : Koszty 1 r. w zł (wartość rachunków przedstawionych Nazwa zakresu świadczeń przez Świadczeniodawców opłaconych przez POW NFZ) świadczenia udzielane w warunkach oddziału/ośrodka dziennego - leczenie uzależnień, w tym: 7 9, ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 7 9, świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych - leczenie uzależnień, w tym: ,6 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 84 84, ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 7 167, ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 4 158,4 1. Readaptacja społeczna Na terenie województwa podlaskiego istnieje 9 Centrów Integracji Społecznej 16, których nadrzędnym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania Centrów zmierzają do zapewnienia uczestnikom pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego przy zastosowaniu oddziaływań profilaktycznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w rozwoju osobistym. Zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 11 r. nr 4, poz Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. 16 Źródło: Rejestr jednostek organizacyjnych, którym Wojewoda nadał status Centrum Integracji Społecznej, stan na dzień r. 16

17 z późn. zm.), jedną z grup beneficjentów proponowanych form reintegracyjnych są osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. 1.4 Ograniczanie szkód zdrowotnych Na terenie województwa podlaskiego w 1 r. nie realizowano programów w zakresie redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków.. Ograniczanie podaży - walka z nielegalnym rynkiem narkotykowym.1 Działania Podlaskiej Policji 17 Ujawnianie i ściganie przestępstw związanych z narkotykami W 1 r. na terenie województwa podlaskiego odnotowano 1 49 przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i jest to największa ich liczba od 5 lat. (Tabela ). Tabela. Liczba przestępstw narkotykowych w województwie podlaskim w latach 8-1 ROK LICZBA PRZESTĘPSTW NARKOTYKOWYCH Źródło: Temida dla województwa podlaskiego W 1 r. wszczęto ogółem 55 postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych. W efekcie prowadzonych czynności na 1 49 stwierdzonych przestępstw wykryto 1 44 (wskaźnik wykrywalności 97,5%). Podobnie jak w poprzednich latach, w 1 r. największą liczbę przestępstw narkotykowych odnotowano w kategoriach: posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (51%), udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (ok. %), udzielanie ww. 17 Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. 17

18 środków (ok. 17%). W 1 r. odnotowano znaczny spadek liczby przestępstw stwierdzonych z art. 56 ust. wprowadzanie do obrotu znacznej ilości ww. środków lub słomy makowej. (Tabela ). Tabela. Przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1-1 postępowania wszczęte i zakończone oraz przestępstwa stwierdzone i wykryte 18 KWALIFIKACJA POSTĘPOWANIA PRZESTĘPSTWA PRAWNA WSZCZĘTE ZAKOŃCZONE STWIERDZONE WYKRYTE ROK art. 5 ust art. 5 ust art. 54 ust art. 54 ust art. 55 ust art. 55 ust art. 56 ust art. 56 ust art art art art art. 6 ust. 1 i art. 6 ust art. 6 ust. 1, art. 6 ust art art Razem Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Analogicznie do ubiegłych lat, w 1 roku głównym przedmiotem przestępstw narkotykowych na terenie województwa podlaskiego była marihuana/haszysz 74% przestępstw narkotykowych. W dalszej kolejności występowała amfetamina i heroina. (Tabela 4). 18 Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 5 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), wymienione kategorie opisane w aneksie do Raportu. 18

19 zawiadomienie osoby pokrzywdzonej zawiadomienie instytucji zawiadomienie organów kontroli zawiadomienie innej osoby ujęcie na gorącym uczynku w toku postępowania przygotowawczego na podstawie materiałów operacyjnych/ własnych Policji dane uzyskane z Internetu Tabela 4. Przestępstwa stwierdzone według głównego przedmiotu ROK GŁÓWNY PRZEDMIOT marihuana/haszysz amfetamina heroina polska heroina inna substancja psychotropowa/odurzająca kokaina/crack tabletki ekstazy Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Podstawa wszczęcia postępowania W 1 roku podstawą wszczęcia postępowania w zdecydowanej większości przypadków było ujęcie na gorącym uczynku oraz informacje/działania własne Policji. (Tabela 5). Tabela 5. Przestępstwa stwierdzone - podstawa wszczęcia postępowania ROK Źródło: Temida dla województwa podlaskiego 19

20 Miejsce popełnienia W 1 r. najwięcej przestępstw popełniono na terenie Białegostoku (miasto o liczebności 5 tys. osób) 417 (11 r. 491), następnie w miastach o liczebności 5 1 tys. 8 (11 r. 98), 5 tys. 19 (11 r. 19) oraz 1 tys. 1 (11 r. 14). Na terenach wiejskich odnotowano łącznie 9 przestępstw narkotykowych (11 r. 181, 1 r. 11, 9 r. 94). Jest to największy od lat wzrost liczby przestępstw na tych terenach. Najwięcej przestępstw stwierdzonych odnotowano na terenie powiatu białostockiego 54, łomżyńskiego 11 i augustowskiego 15. (Tabela 6). Tabela 6. Przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie województwa podlaskiego (wg. powiatów) rok / powiat wszczęte stwierdzone wykryte A B C D E białostocki łomżyński suwalski augustowski bielski grajewski hajnowski kolneński moniecki sejneński siemiatycki sokólski wysokomazowiecki zambrowski PODLASKIE A podejrzani, B wnioski o akt oskarżenia, C oskarżeni i aresztowani, D czyny nieletnich, E osoby nieletnie Informacje o podejrzanych W 1 r. odnotowano 74 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw narkotykowych (11 r. 74, 1 r. 648, 9 r. 57), z których ponad połowa 45 osób (1 r. 5, 9 r. 4) uprzednio nie była karana. Spośród 4 osób (11 r. 64, 1 r. 5, 9 r. 4) wcześniej karanych 81 osób (11 r. 11, 1 r. 111,

21 9 r. 8) było karanych za podobne przestępstwa, zaś 15 osób za inne przestępstwa (11 r. 14, 1 r. 141, 9 r. 141). Spośród ogólnej liczby 74 osób podejrzanych odnotowano 1 osób bezrobotnych, 197 osób uczących się, 8 studentów, 15 osoby pracujące. Odnotowano także 6 osoby niepracujące i nie poszukujące pracy, 4 rencistów, 14 osób nielegalnie zatrudnionych, 1 osób prowadzących własne gospodarstwo rolne. Analogicznie do ubiegłych lat sprawcami przestępstw narkotykowych w przeważającej większości byli młodzi ludzie (zazwyczaj mężczyźni), w przedziale wiekowym 1-4 lata 186 osób (11 r. 8), 17- lat 4 osoby (11 r. 191) oraz 5-9 lat 16 osób. Kobiety 8 osób (11 r. 4) stanowiły łącznie ponad 4% wszystkich podejrzanych. Odnotowano również 5 osób niepoczytalnych (11 r. ). W 1 roku odnotowano 97 (11 r. 17) nieletnich do lat 16 (w tym kobiety, w 11 r. 14), którzy popełnili 99 przestępstw narkotykowych. Nie odnotowano sprawców poniżej 1 r. ż. (1 r. ). Tabela 7. Nieletni sprawcy czynów przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 8-1 ROK LICZBA CZYNÓW NIELETNICH LICZBA NIELETNICH Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Spośród 97 podejrzanych nieletnich osoby były wcześniej karane (w tym 1 osoba za podobne czyny). Analogicznie do ubiegłych lat, największą liczbę przestępstw nieletnich odnotowano w kategorii posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych (6% wszystkich czynów nieletnich), gdzie w 1 r. nastąpił kolejny w ciągu 5 lat wzrost liczby tych czynów (Tabela 8). 1

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2011 roku

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2011 roku RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 211 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Golubiewska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 212 I. Wprowadzenie Województwo podlaskie jest regionem

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2013 roku

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2013 roku RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 2013 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Golubiewska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 2014 I. Wprowadzenie Województwo podlaskie jest regionem

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r.

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Czeladź na lata 2012-2016r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 lutego 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 Spis treści: I. WSTĘP..str.2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. str.3 III. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII. str.4 1. Dane Policji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XLI/438/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r.

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XV/240/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok" Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na lata 2013-2018 Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15 grudnia 2009 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 2007 roku

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 2007 roku RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 27 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Solińska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 28 I. WPROWADZENIE Czynnikiem posiadającym potencjalny wpływ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia. 2011 roku

Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia. 2011 roku Projekt nr. Druk nr 244 Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia. 2011 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie na rok 2012 Na podstawie art.18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Rekomendacje dla Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Bogusława Bukowska, Artur Malczewski, Anna Misiurek Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Elżbieta Rachowska Toruń 26 październik

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013

Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013 Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013 w 2013 roku Białystok 2014 r. Wstęp Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata

Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018 w 2014 roku Spis treści Wstęp.. 2 Rozdział I Charakterystyka zjawiska narkomanii na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/461/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 roku

Uchwała Nr XXXI/461/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 roku Uchwała Nr XXXI/461/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY

KUJAWSKO-POMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY KUJAWSKO-POMORSKIE KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY DZIAŁANIA INTERWENCYJNE WOBEC MŁODZIEZY UŻYWAJĄCEJ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PROGRAM FRED GOES NET Robert Rejniak Bydgoszcz 26.10.2009 1 Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Opracowano: Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII./195/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 SIEROSZEWICE 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach

Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Gmina: POLICE Powiat: POLICKI Województwo: Zachodniopomorskie Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r. UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania 1 przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku Uchwała Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SYTUACJA SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM SYTUACJA SZKÓŁ Białystok, 18-19 lutego 2015 r. W prezentacji określenie mała szkoła odnosi się do szkół, w których liczba uczniów nie przekracza 110 uczniów. wykorzystano dane pochodzące z Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok UCHWAŁA Nr XXI/127/ 2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r.

Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... (2014/248050) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi na przykładzie Poradni MONAR w Krakowie w przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo