RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku"

Transkrypt

1 RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 1 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Golubiewska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 1

2 I. Wprowadzenie Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym, wielonarodowościowym i pod tym względem jest najbardziej zróżnicowane spośród 16 województw. Mieszkają tu Białorusini, Litwini, Ukraińcy oraz Tatarzy. Czynnikiem mającym potencjalny wpływ na problem narkomanii w województwie podlaskim jest jego usytuowanie. Województwo położone jest w północno-wschodniej części Polski - jest województwem przygranicznym - od wschodu graniczy z Białorusią, zaś od północy z Litwą 1. Taka sytuacja stwarza zagrożenie przemytu przez pas graniczny substancji psychoaktywnych. Rysunek 1. Województwo podlaskie. Przejścia graniczne. 1 W regionie jest 9 przejść granicznych: na granicy z Litwą - Budzisko (drogowe), Ogrodniki (drogowe), Trakiszki (kolejowe); na granicy z Białorusią - Bobrowniki (drogowe), Czeremcha (kolejowe), Kuźnica Białostocka (drogowe i kolejowe), Połowce (drogowe), Siemianówka (kolejowe ruch towarowy).

3 II. Opis sytuacji, epidemiologia, charakterystyka zjawiska narkomanii na terenie województwa 1. Używanie narkotyków W 1 roku i na początku 11 roku Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadziło badanie Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim, dotyczące m.in. skali uzależnień wśród dzieci i młodzieży w województwie podlaskim, w tym zjawiska narkomanii. Badanie przeprowadzono w 8 losowo wytypowanych podlaskich szkołach (4 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich), za pomocą anonimowej ankiety skierowanej do uczniów: VI klas szkół podstawowych, II klas gimnazjum i I klas szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza grupa dotyczyła młodzieży urodzonej w 1998 r. (1 lat w momencie badania), druga w 1996 r. (14 lat w momencie badania) oraz w 1994 r. (16 lat w momencie badania). Ogółem badaniem objęto 1648 uczniów. Jak pokazują wyniki badania co 15 uczeń szkoły średniej, co 5 uczeń gimnazjum i co 1 uczeń szkoły podstawowej zażywał w swoim życiu narkotyki. Graficzny opis wyników w ujęciu procentowym przedstawia Wykres 1. Wykres 1. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego używających kiedykolwiek narkotyków 1% 8% 6% 99% 96% 87% 4% % % 1% VI klasa szkoły podstawowej 4% II klasa gimnazjum 1% I klasa szkoły ponadgimnazjalnej TAK NIE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok 11, s..

4 Średni wiek sięgania po używki po raz pierwszy wśród podlaskich uczniów, to około lat. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (% badanej populacji) częściej deklarują zażywanie narkotyków, niż ich młodsi koledzy; nieliczni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zażywają obecnie środki narkotyczne, odpowiednio,4% i,47% ankietowanych. Najczęstszą przyczyną używania narkotyków przez podlaskich uczniów (w każdej z badanych grup wiekowych) jest ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest. Inne powody to: poczucie, że zażycie narkotyku będzie gwarantowało dobrą zabawę oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresów, napięć, problemów 4.. Narkomania problemowe używanie narkotyków oraz konsekwencje zdrowotne i społeczne Jedną ze zdrowotnych konsekwencji używania narkotyków, w szczególności drogą dożylną, jest rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby. Zakażenia krwiopochodne w grupie osób używających narkotyków iniekcyjnie nabywane są zazwyczaj w konsekwencji używania wspólnego sprzętu (strzykawek, igieł, pojemników do mieszania i przygotowania narkotyku). Poza zakażeniami związanymi z korzystaniem ze wspólnego sprzętu do wstrzyknięć, do zakażeń HIV i HBV dochodzi również podczas kontaktów seksualnych zarówno między osobami używającymi narkotyków iniekcyjnie, jak i między nimi a ich partnerami seksualnymi lub klientami. Pozostałe zakażenia, na które szczególnie narażone są osoby używające narkotyków dożylnie to: gruźlica (TB), zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym Staphylococcus aureus metycylinooporny MRSA) i paciorkowce, ciężka sepsa, STI inne niż HIV (np. chlamydioza, kiła, rzeżączka) i wirusowe zapalenia wątroby, zakażenia układu oddechowego (zapalenie płuc, błonica, grypa), botulizm przyranny, tężec, zakażenia lidzkim wirusem T-limfotropowym (HTLV) 5. Poniższe wykresy przedstawiają sytuację epidemiologiczną zakażeń wirusem HIV (w tym u osób używających narkotyki drogą dożylną) w Polsce w 11 roku (Wykres ) oraz Tamże, s Tamże, s ECDC (Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) i EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii), Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających narkotyków, Sztokholm 11, s. 1. 4

5 w województwie podlaskim na przestrzeni lat 11 (Wykres ), a także zachorowań na AIDS (analogicznie Wykres 4 i Wykres 5). Wykres. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w Polsce, w tym wśród narkomanów w 1 r. (zakażenia rejestrowane wg miejsca zakażenia) 6 zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Narkomani Nieznana droga zakażenia Ogółem liczba osób 6 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Wyjaśnienie pojęć: Narkomani oznacza iniekcyjnych użytkowników narkotyków; Nieznana droga zakażenia oznacza przypadki zakażeń, w których nie podano drogi transmisji wirusa (w ramach tej grupy mogą być również osoby używające narkotyków dożylnie); Ogółem liczba osób oznacza liczbę wszystkich przypadków zakażeń HIV zarejestrowanych w danym roku. 5

6 W 1 r. w województwie podlaskim zanotowano nowych zakażeń wirusem HIV, co stanowi 1,8% wszystkich przypadków w kraju. Najniższy odsetek nowych zakażeń HIV (6 przypadków) zarejestrowano w województwie świętokrzyskim, najwyższy 19 przypadków w województwie mazowieckim. Wśród ogólnej liczby nowych zakażeń wirusem HIV w województwie podlaskim zanotowano 1 przypadek w grupie iniekcyjnych narkomanów, co stanowi,6% ogólnej liczby zakażeń wirusem HIV wywołanych drogą iniekcji narkotyku. Wskaźnik zakażeń wirusem w tej grupie na 1 tys. mieszkańców dla województwa podlaskiego jest niższy niż wskaźnik krajowy i wynosi,8 (kraj,1). Wykres. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV, w tym wśród narkomanów w latach 1 w województwie podlaskim Ogółem liczba osób W tym narkomani Jak wynika z danych Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny, w 11 r. w województwie podlaskim zanotowano nowych przypadków zakażenia wirusem HIV i jest to jeden z najwyższych wskaźników od roku. Na przestrzeni 1 lat liczba nowych zakażeń wirusem HIV w województwie podlaskim wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków jest zmienna. W oraz 1 roku nie zanotowano nowych zakażeń wirusem wśród narkomanów. W 4 zanotowano najwyższą liczbę zakażonych drogą iniekcji, natomiast w latach 6-9 odnotowano pojedyncze przypadki zakażeń tą drogą. W 11 roku odnotowano wzrost przypadków 7 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 6

7 zakażenia wirusem HIV wśród narkomanów. Natomiast w 1 roku ponownie zanotowano jeden przypadek zakażenia drogą iniekcji. Wykres 4. Liczba zachorowań na AIDS w 1 r. w Polsce, w tym wśród narkomanów (zakażenia rejestrowane wg miejsca zamieszkania) 8 zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Narkomani Nieznana droga zakażenia Ogółem liczba osób 8 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Wyjaśnienie pojęć: Narkomani oznacza iniekcyjnych użytkowników narkotyków; Nieznana droga zakażenia oznacza przypadki zakażeń, w których nie podano drogi transmisji wirusa (w ramach tej grupy mogą być również osoby używające narkotyków dożylnie); Ogółem liczba osób oznacza liczbę wszystkich przypadków zachorowań na AIDS zarejestrowanych w danym roku. 7

8 W 1 r. w województwie podlaskim zanotowano 4 nowe zachorowania na AIDS, co stanowi,7% wszystkich przypadków w kraju. Najniższy odsetek ogólnej zachorowalności na AIDS (1 przypadek) zarejestrowano w województwach świętokrzyskim oraz lubuskim, najwyższy 5 przypadków w województwie dolnośląskim. Wśród ogólnej liczby zachorowań na AIDS w województwie podlaskim nie zanotowano przypadków dotyczących iniekcyjnych użytkowników narkotyków. W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz świętokrzyskim, również nie stwierdzono przypadku zachorowania na AIDS w tej grupie. Najwięcej 11 przypadków odnotowano w dolnośląskiem. Wykres 5. Liczba zachorowań na AIDS, w tym wśród narkomanów w latach 1 w województwie podlaskim ogółem liczba osób w tym narkomani Na podstawie danych przedstawionych na wykresie 5 wnioskujemy, iż epidemiologia zachorowań na AIDS w województwie podlaskim w latach -1 ma dynamiczny charakter. W roku oraz w latach 9-1 zanotowano najniższy odsetek nowych zachorowań na AIDS (dwa przypadki w każdym roku), w 8 i 11 roku zarejestrowano najwyższą liczbę tych przypadków. Natomiast w 1 roku można zaobserwować tendencję spadkową, tj. 4 przypadki zachorowań. Również odsetek zachorowań na AIDS wśród narkomanów na przestrzeni 1 lat w województwie podlaskim jest zróżnicowany. Najwięcej przypadków zarejestrowano w latach 6-8 (4 przypadki). W 9 oraz 1 roku wśród 9 Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 8

9 zachorowań na AIDS nie stwierdzono przypadku mającego związek z używaniem substancji psychoaktywnych, natomiast w 11 roku ponownie zarejestrowano zachorowania na AIDS wśród narkomanów ( przypadki). W 1 roku nie odnotowano żadnego przypadku zachorowań na AIDS wśród narkomanów. Wykres 6. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Polsce w 11 r. 1 zachodniopomorskie wielkopolskie 6 1 warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie PODLASKIE podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie liczba zgonów W województwie podlaskim w 11 roku odnotowano 11 zgonów z powodu przedawkowania narkotyków, co stanowi,9% ogólnej liczby zgonów z tego powodu w kraju (wykres 6). Najwięcej przypadków śmierci z powodu przedawkowania narkotyków odnotowano w województwie mazowieckim (8,6% wszystkich przypadków), śląskim (1,%) oraz pomorskim (6,%). Wskaźnik śmiertelności z powodu przedawkowania narkotyków na 1 tys. mieszkańców w województwie podlaskim wynosi,9, tym samym przewyższa wskaźnik krajowy (,74). 1 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Dane wg krajowej definicji: F11-1, F14-16, F19, X4, X6, Y1, X44, X64, Y14. 9

10 Wykres 7. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w latach 4 11 w województwie podlaskim Liczba zgonów Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedstawionych na wykresie 7, w latach 4-11 statystyka zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w województwie podlaskim ma charakter zróżnicowany. Liczba zgonów zarejestrowana w 4 roku wzrosła ponad -krotnie w roku kolejnym (1 przypadków), w 6 i 7 roku nastąpił spadek umieralności z powodu przedawkowania środków psychoaktywnych utrzymany na stałym poziomie (7 przypadków). W 8 roku w województwie podlaskim nie zanotowano zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków, natomiast w latach 9-11 nastąpił stopniowy wzrost śmiertelnych przypadków. Konsekwencje społeczne używania środków psychoaktywnych można rozpatrywać w kontekście zapotrzebowania na świadczenia osób uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzin. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 1 marca 4 r. o pomocy społecznej jednym z powodów udzielania pomocy społecznej jest narkomania. 11 Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Dane wg krajowej definicji: F11-1, F14-16, F19, X4, X6, Y1, X44, X64, Y14. 1

11 Tabela 1. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc (w tym także z powodu narkomanii) w 1 roku (w przekroju województw) 1 Województwo Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia (ogółem) Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu narkomanii Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia na wsi Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu narkomanii na wsi dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie PODLASKIE pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie W 1 liczba świadczeń społecznych przyznanych rodzinom w województwie podlaskim była jedną z najniższych w kraju (przed województwem lubuskim i opolskim) (Tabela 1). Pomoc została przyznana rodzinom ogółem, w tym rodzinie z obszarów wiejskich. Województwo podlaskie znalazło się na ostatnim miejscu w kategorii udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom z problemem narkomanii. W omawianym roku, z powodu narkomanii, udzielono świadczeń 6 rodzinom, w tym 7 rodzinom na obszarze wiejskim, porównując 69 rodzin, w tym 11 rodzin na obszarze wiejskim w 11 r., 7 rodzin, w tym 9 rodzin na obszarze wiejskim w 1 r., 6 rodziny, w tym 6 rodzin na obszarze wiejskim w 9 r. oraz 5 rodziny, w tym 4 rodziny na wsi w 8 r. 1 Źródło: Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - MPiPS--R za I-XII 1 r. 11

12 . Dostępność narkotyków W przeprowadzonym przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku badaniu, poproszono respondentów o ocenę dostępności do narkotyków na terenie województwa podlaskiego. Zdecydowana większość badanych (64% uczniów szkół średnich, 77% gimnazjalistów oraz 8% uczniów szkół podstawowych) stwierdziła, że temat dostępności do środków psychoaktywnych ich nie interesuje. Należy jednak odnotować, iż co czwarty uczeń klas ponadgimnazjalnych oraz co dziesiąty uczeń szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu województwa podlaskiego określa dostęp do narkotyków jako łatwy (Wykres 8). Wykres 8. Dostępność do narkotyków w opinii uczniów podlaskich szkół 1 8% 7% 6% 5% 4% % % 1% % 8% 1% 1% 77% 1% 1% 64% 1% 4% VI klasa szkoły podstawowej II klasa gimnazjum I klasa szkoły ponadgimnazjalnej nie interesuje mnie to jest trudna jest łatwa 1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok 11, s. 6. 1

13 III. Opis i ocena posiadanych zasobów oraz podejmowanych działań w województwie 1. Ograniczanie popytu 1.1 Profilaktyka Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień 1. Szkoła Dobrego Wyboru projekt edukacyjny realizowany w ramach programu STOP PATOLOGIOM, w partnerstwie m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Projekt realizowano w latach 9-1, corocznie obejmując szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazajlne kolejnych powiatów województwa podlaskiego. W ciągu czterech lat treścią szkoleniową objęto 445 osób (przedstawicieli podlaskich placówek oświaty oraz Policji), które dodatkowo wyposażono w materiały niezbędne do samodzielnej kontynuacji misji programu (podczas wywiadówek profilaktycznych, spotkań z uczniami oraz kaskadowych szkoleń nauczycieli). W efekcie współpracy nad realizacją projektu powstał Informator Kadry Pedagogicznej Placówek Oświatowych stanowiący esencję prawnego podejścia do omawianych podczas szkoleń problemów.realizację projektu zapoczątkowano w 9 roku. Działaniami, mającymi charakter pilotażu, objęto wówczas powiaty: siemiatycki, sokólski i wysokomazowiecki (w szkoleniach uczestniczyło 7 osób). W kolejnym roku, kontynuując reazliację projektu, szkolenia przeprowadzono w powiatach: białostockim, bielskim, zambrowskim oraz hajnowskim (w szkoleniach uczestniczyło 167 osób). W 11 roku działania szkoleniowe przeprowadzono na terenie powiatu sejneńskiego, suwalskiego i augustowskiego (w szkoleniach uczestniczyło 17 osób). Realizację projektu, w wymiarze podstawowych szkoleń, zakończono w 1 r. obejmując powiat łomżyński, kolneński oraz grajewski. Treścią szkoleniową objęto wówczas 14 osoby. Zakres tematyczny: Zjawisko narkomanii w województwie podlaskim. Psychospołeczny aspekt narkomanii. Fazy, mechanizmy i skutki zażywania narkotyków. Formy pomocy uczniom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych. Rodzaje narkotyków. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki? 1

14 Metoda interwencji skierowana do osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodziców. Prawne aspekty uzależnień. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Procedury interwencji szkoły. Profilaktyka uzależnień w szkole rodzaje, strategie, standardy, programy/działania. Diagnoza wewnątrzszkolna. Ewaluacja programów/działań profilaktycznych. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami, szkoleń nauczycieli oraz wywiadówek profilaktycznych.. W ramach programu Ministra Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjno -informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz zadania: Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie zorganizowano cykl konferencji pn. Hazard i inne uzależnienia behawioralne zagrożenia, metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu. Ogółem w konferencjach wzięło udział 4 osób. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.. Spotkanie przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Cel przedsięwzięcia ukierunkowano na przedstawienie najistotniejszych kwestii dotyczących obszaru leczenia uzależnień na terenie województwa podlaskiego oraz dyskusję o aktualnych zmianach legislacyjnych w obszarze problemu. W spotkaniu udział wzięło 18 osób. Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych 1. Program Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FreD goes net" międzynarodowy projekt z obszaru profilaktyki selektywnej oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania 14

15 narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego. W 1 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku kontynuował, zapoczątkowane w 11 roku, wsparcie realizacji programu na terenie województwa podlaskiego. W terminie lipiec-listopad 1 r. oddziaływaniami programowymi objęto 9 grup odbiorców. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 86 osób, zakwalifikowanych zostało 65 osób, 6 osoby ukończyły program. Rozmowy kwalifikacyjne oraz zajęcia przeprowadzili certyfikowani trenerzy FreD (terapeuci Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji ETAP w Białymstoku).. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS przedsięwzięcie zorganizowane w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Białymstoku. Misję Olimpiady stanowiło poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Olimpiada odbyła się w dwóch etapach powiatowym (5 kwietnia 1 r.) i wojewódzkim (17 maja 1 r.). W etapie powiatowym udział wzięło 54 uczestników uczniów 5 podlaskich szkół ponadgimnazjalnych.. Kampania społeczna pn.: Narkotyki? Na co mi to? zainicjowana w 11 r. przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pierwsza w Polsce kampania mówiąca, zgodnie z wynikami badań naukowych, iż większość młodych ludzi nie używa narkotyków. W 1 r. kampania wzmocniła swój profilaktyczny przekaz ( Narkotyki? Na co mi to? Odleć z nami, nie z narkotykami!) zachęcając młodych ludzi do udziału w konkursie pasji. Włączając się w realizację kampanii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził kolportaż materiałów edukacyjnych, a także upowszechniał pozytywny przekaz kampanii. Profilaktyka w gminach województwa podlaskiego W 1 roku 56,4% podlaskich gmin wspierało programy profilaktyki uniwersalnej (w 11 r. 57,5%), natomiast 1% gmin wspierało programy profilaktyki selektywnej i wskazującej (w 11 r. 9,6%) 14. Odsetek podlaskich gmin wspierających w 1 r. profilaktykę uniwersalną utrzymuje się na podobnym, do roku poprzedniego, poziomie. 14 Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 11 roku. Dane dotyczą 117 podlaskich gmin, które przesłały Sprawozdanie. 15

16 Zwiększył się natomiast odsetek samorządów wspierających w 1 r. profilaktykę selektywną i wskazującą. 1. Leczenie i rehabilitacja Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne udzielane w trybie ambulatoryjnym w zakresie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 8-11: 8 r zł, 9 r ,5 zł, 1 r. 8 4,7 zł, 11 r ,6 zł. Wydatki poniesione przez POW NFZ w 1 roku na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w wybranych zakresach świadczeń 15 : Koszty 1 r. w zł (wartość rachunków przedstawionych Nazwa zakresu świadczeń przez Świadczeniodawców opłaconych przez POW NFZ) świadczenia udzielane w warunkach oddziału/ośrodka dziennego - leczenie uzależnień, w tym: 7 9, ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 7 9, świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych - leczenie uzależnień, w tym: ,6 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 84 84, ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 7 167, ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 4 158,4 1. Readaptacja społeczna Na terenie województwa podlaskiego istnieje 9 Centrów Integracji Społecznej 16, których nadrzędnym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania Centrów zmierzają do zapewnienia uczestnikom pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego przy zastosowaniu oddziaływań profilaktycznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w rozwoju osobistym. Zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 11 r. nr 4, poz Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. 16 Źródło: Rejestr jednostek organizacyjnych, którym Wojewoda nadał status Centrum Integracji Społecznej, stan na dzień r. 16

17 z późn. zm.), jedną z grup beneficjentów proponowanych form reintegracyjnych są osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. 1.4 Ograniczanie szkód zdrowotnych Na terenie województwa podlaskiego w 1 r. nie realizowano programów w zakresie redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków.. Ograniczanie podaży - walka z nielegalnym rynkiem narkotykowym.1 Działania Podlaskiej Policji 17 Ujawnianie i ściganie przestępstw związanych z narkotykami W 1 r. na terenie województwa podlaskiego odnotowano 1 49 przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i jest to największa ich liczba od 5 lat. (Tabela ). Tabela. Liczba przestępstw narkotykowych w województwie podlaskim w latach 8-1 ROK LICZBA PRZESTĘPSTW NARKOTYKOWYCH Źródło: Temida dla województwa podlaskiego W 1 r. wszczęto ogółem 55 postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych. W efekcie prowadzonych czynności na 1 49 stwierdzonych przestępstw wykryto 1 44 (wskaźnik wykrywalności 97,5%). Podobnie jak w poprzednich latach, w 1 r. największą liczbę przestępstw narkotykowych odnotowano w kategoriach: posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (51%), udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (ok. %), udzielanie ww. 17 Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. 17

18 środków (ok. 17%). W 1 r. odnotowano znaczny spadek liczby przestępstw stwierdzonych z art. 56 ust. wprowadzanie do obrotu znacznej ilości ww. środków lub słomy makowej. (Tabela ). Tabela. Przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1-1 postępowania wszczęte i zakończone oraz przestępstwa stwierdzone i wykryte 18 KWALIFIKACJA POSTĘPOWANIA PRZESTĘPSTWA PRAWNA WSZCZĘTE ZAKOŃCZONE STWIERDZONE WYKRYTE ROK art. 5 ust art. 5 ust art. 54 ust art. 54 ust art. 55 ust art. 55 ust art. 56 ust art. 56 ust art art art art art. 6 ust. 1 i art. 6 ust art. 6 ust. 1, art. 6 ust art art Razem Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Analogicznie do ubiegłych lat, w 1 roku głównym przedmiotem przestępstw narkotykowych na terenie województwa podlaskiego była marihuana/haszysz 74% przestępstw narkotykowych. W dalszej kolejności występowała amfetamina i heroina. (Tabela 4). 18 Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 5 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), wymienione kategorie opisane w aneksie do Raportu. 18

19 zawiadomienie osoby pokrzywdzonej zawiadomienie instytucji zawiadomienie organów kontroli zawiadomienie innej osoby ujęcie na gorącym uczynku w toku postępowania przygotowawczego na podstawie materiałów operacyjnych/ własnych Policji dane uzyskane z Internetu Tabela 4. Przestępstwa stwierdzone według głównego przedmiotu ROK GŁÓWNY PRZEDMIOT marihuana/haszysz amfetamina heroina polska heroina inna substancja psychotropowa/odurzająca kokaina/crack tabletki ekstazy Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Podstawa wszczęcia postępowania W 1 roku podstawą wszczęcia postępowania w zdecydowanej większości przypadków było ujęcie na gorącym uczynku oraz informacje/działania własne Policji. (Tabela 5). Tabela 5. Przestępstwa stwierdzone - podstawa wszczęcia postępowania ROK Źródło: Temida dla województwa podlaskiego 19

20 Miejsce popełnienia W 1 r. najwięcej przestępstw popełniono na terenie Białegostoku (miasto o liczebności 5 tys. osób) 417 (11 r. 491), następnie w miastach o liczebności 5 1 tys. 8 (11 r. 98), 5 tys. 19 (11 r. 19) oraz 1 tys. 1 (11 r. 14). Na terenach wiejskich odnotowano łącznie 9 przestępstw narkotykowych (11 r. 181, 1 r. 11, 9 r. 94). Jest to największy od lat wzrost liczby przestępstw na tych terenach. Najwięcej przestępstw stwierdzonych odnotowano na terenie powiatu białostockiego 54, łomżyńskiego 11 i augustowskiego 15. (Tabela 6). Tabela 6. Przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie województwa podlaskiego (wg. powiatów) rok / powiat wszczęte stwierdzone wykryte A B C D E białostocki łomżyński suwalski augustowski bielski grajewski hajnowski kolneński moniecki sejneński siemiatycki sokólski wysokomazowiecki zambrowski PODLASKIE A podejrzani, B wnioski o akt oskarżenia, C oskarżeni i aresztowani, D czyny nieletnich, E osoby nieletnie Informacje o podejrzanych W 1 r. odnotowano 74 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw narkotykowych (11 r. 74, 1 r. 648, 9 r. 57), z których ponad połowa 45 osób (1 r. 5, 9 r. 4) uprzednio nie była karana. Spośród 4 osób (11 r. 64, 1 r. 5, 9 r. 4) wcześniej karanych 81 osób (11 r. 11, 1 r. 111,

21 9 r. 8) było karanych za podobne przestępstwa, zaś 15 osób za inne przestępstwa (11 r. 14, 1 r. 141, 9 r. 141). Spośród ogólnej liczby 74 osób podejrzanych odnotowano 1 osób bezrobotnych, 197 osób uczących się, 8 studentów, 15 osoby pracujące. Odnotowano także 6 osoby niepracujące i nie poszukujące pracy, 4 rencistów, 14 osób nielegalnie zatrudnionych, 1 osób prowadzących własne gospodarstwo rolne. Analogicznie do ubiegłych lat sprawcami przestępstw narkotykowych w przeważającej większości byli młodzi ludzie (zazwyczaj mężczyźni), w przedziale wiekowym 1-4 lata 186 osób (11 r. 8), 17- lat 4 osoby (11 r. 191) oraz 5-9 lat 16 osób. Kobiety 8 osób (11 r. 4) stanowiły łącznie ponad 4% wszystkich podejrzanych. Odnotowano również 5 osób niepoczytalnych (11 r. ). W 1 roku odnotowano 97 (11 r. 17) nieletnich do lat 16 (w tym kobiety, w 11 r. 14), którzy popełnili 99 przestępstw narkotykowych. Nie odnotowano sprawców poniżej 1 r. ż. (1 r. ). Tabela 7. Nieletni sprawcy czynów przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 8-1 ROK LICZBA CZYNÓW NIELETNICH LICZBA NIELETNICH Źródło: Temida dla województwa podlaskiego Spośród 97 podejrzanych nieletnich osoby były wcześniej karane (w tym 1 osoba za podobne czyny). Analogicznie do ubiegłych lat, największą liczbę przestępstw nieletnich odnotowano w kategorii posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych (6% wszystkich czynów nieletnich), gdzie w 1 r. nastąpił kolejny w ciągu 5 lat wzrost liczby tych czynów (Tabela 8). 1

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz Autorzy: Marta Rychert, Klaudia Palczak, Frank Zobel, Brendan Hughes Tytu³ orygina³u: Drug Policy Poland, ISBN 978-92-9168-735-0 (wersja angielska) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na artykuł analizujący rozmiary działań podejmowanych w największych polskich miastach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Barbara Kłosowska Rafał Rudka Bernadeta Skóbel Marek Wójcik (redakcja) Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować Poradnik dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo