Bibliografia w wyborze za lata wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA"

Transkrypt

1 Bibliografia w wyborze za lata wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, Alkohol i Twoje zdrowie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, [2006] 3. Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, Mellibruda J.: Alkohol i życie codzienne.- Otwock: Wydaw. Lerovil, Badania nad dziećmi alkoholików.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw Edukacyjne PARPA, Bailey J.: Porozmawiajmy o..: palenie i picie.- Poznań: IBIS, Banacha M. red.: Alkoholowy zespół płodu.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Bartosik A.: Picie alkoholu w różnych okresach życia.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA Cekiera Cz.: Ryzyko uzależnień.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop Cermak T. L., Rutzky J; przeł. Żak Piotr.: Czas na wyleczenie: podręcznik: stopnie do wyzdrowienia dorosłych dzieci akoholików.- Wyd 2. Kielce: Wyd. Charaktery, Chlebio-Abed D.: Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu: przegląd wybranych strategii i programów.- Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Cierpiałkowska L.: Alkoholizm: Przyczyny, leczenie, profilaktyka.- Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydaw. Naukowe UAM, Cierpiałkowska L. red. nauk.: Oblicza współczesnych uzależnień.- Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, UAM Wydaw. Naukowe Cierpiałkowska L., Ziarko M.: Psychologia uzależnień alkoholizm.- Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, cop Dodziuk A.: Trudna nadzieja.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA Dokąd po pomoc: informator dla osób udzielających pomocy.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.- Toruń: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dragan M.: Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu.- Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, cop Dzieci alkoholików: indywidualne plany pomocy.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Wydawnictwo Edukacyjne, Dziewiecki M.: Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny.- Kraków, Rubikon, [2003] 20. Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień.- Kielce: Wyd. Jedność, Golińska L.: Pracoholizm.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Griffiths M ; przeł. Sawicka-Chrapkowicz A.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

2 23. Jędrzejko M., Jabłoński P.: Narkotyki i środki zastępcze: (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka).- Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, Jędrzejko M.: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.- Wyd. 2 poszerz. I uzup. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, Jędrzejko M. red. nauk.: Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych. Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistycznaim. Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JA, Jędrzejko M. red. nauk.: Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych.- Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJA- JA, Karasowska A.: Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne, PARPA, Kisiel M.: Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych: scenariusze. Wyd. 2 popr. Warszawa: Inst. Psychol. Pol. Towarz. Psychol., Korpetta E., Szmerdt- Sisicka E.: Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistość.- Warszawa: Pruszyński i S-ka, Kożmiński G. red.: Szkolny program profilaktyki w praktyce: przedszkole, szkoła, podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.- Piła: Pracownia Wydawniczo- Edukacyjna K & K, Kurdziej M.: Alkoholizm: przewodnik po terapii do użytku wewnętrznego.- Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom, cop Lindenmeyer J; przeł. i porac. Chodkiewicz Jan; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Łakomski M.: Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wychowawców.- Wyd. 3.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, Malewska M. M.: Narkotyki w szkole i w domu.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: Pax, Matczak B.: W kalejdoskopie nałogów, czyli co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka.- Sosnowiec: Wyd. Projekt-Kom, Maxwell R; przeł. Węgrodzka J.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.- Wyd. 2 w jęz. pol.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Osiatyński W.: Alkoholizm: grzech czy choroba?.- Warszawa: Iskry, cop Popik P.: Dlaczego narkotyki.- Warszawa Prószyński i S-ka, Praisner M. red.: Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pstrąg D.: Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień.- Rzeszów: Wydaw. WSP, Raczkowski K. red.: Narkotyki: organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania.- Warszawa: Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, Rogers P. D., Goldstein L; przekł. Kalinowski L. M.: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie.- Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Szczepkowski J.: terapia młodzieży z problemem narkotykowym: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Teesson M., Degemhardt L., Hall W; przekł. Pelc Z.: Uzależnienia.- Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2005

3 45. Telka L. red.: Programy profilaktyki uzależnień: z doświadczeń autorów.- Katowice: Śląsk Wilmes D. J.; przekł. Okupniak L.: Jak wychować dziecko, które mówi Nie!!! Alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.- Wyd. 1 w j. pol. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wojcieszak K.: Wygrać życie: szkolny program profilaktyki.- Kraków: Rubikon, Woronowicz B. T.: Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia.- Poznań: Media Rodzina; Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop Zajączkowski K.: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop Zieliński A.: Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku.- Wydawnictwo Edukacyjne PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 Opracowała: Justyna Gurtowska Bibliografia w wyborze za lata artykuły z czasopism UZALEŻNIENIA 1. Andrzejewska A. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Opieka Wychowanie Terapia , nr 4, s Artykuł na zamówienie. Zagrożenie młodzieży przez substancje psychoaktywne. Wiedzieć rozpoznawać-reagować. Część I. Wspólne Tematy , nr, 10 s Artykuł na zamówienie. Zagrożenie młodzieży przez substancje psychoaktywne. Wiedzieć-rozpoznawać-reagować. Część II. Wspólne Tematy , nr 11-12, s Augustynek A. Terapia uzależnień komputerowych. Edukacja i Dialog , nr 9-10, s Baranowska A., Horzela I. Uzależnienie od opalania wśród nastolatek. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6, s Bacelewska D. Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie? Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 3, s Bella I i inni. Problem alkoholizmu w Polsce w ujęciu ekonomicznym. Lider , nr 1, s Bernasiewicz M. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków. Wychowanie Na Co Dzień nr 1-2, s Blada E. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie. Lider , nr 1, s Błażejczak S. Uzależnienia. Wychowawca , nr 5, s Bohdanowicz I. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Wychowawca , nr 9, s Borucka A., Kocoń K. Interwencja w szkole. Remedium , nr 7-8, s Bralczyk J. Hera, koka i Marycha. Wiedza i Życie , nr 10, s. 21

4 14. Brown P. Niezbyt pogodna jesień dla. Dla wielu przedstawicieli pokolenia dzieci kwiatów zażywanie narkotyków to nadal styl życia.- Świat Nauki. 2008, nr 6, s Bukowska B. i inni. Dopalacze. Remedium , nr 5, s Bukowska B. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych cz. I. Remedium , nr 9, s Bukowska B. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych czii. Remedium , nr 10, s Cekierka C. M. Uzależnienie od komputera i mediów. Problemy Alkoholizmu , nr 2-3 [Wkładka: Wychowanie w trzeźwości] s Cekierka C. M Ryzyko konsumowania grzybów halucynogennych. Problemy Alkoholizmu , nr 4-5, [Wkładka: Wychowanie w trzeźwość] s Chodkiewicz J. Zażywanie narkotyków przez młodzież. Znaczenie czynników temperamentnych i charakterologicznych. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Cichosz K. W szponach nałogów. Integracja , nr 5, s Cyrklaff M. J. W siłach anoreksji. Psychospołeczne determinanty uzależnienia od opalania się oraz sposoby minimalizowania jego negatywnych skutków zdrowotnych. Wychowania Na Co Dzień , nr 10/11, s Czarnecka D. Miejsce profilaktyki w szkole. Remedium , nr 12, s Czarnota E. Zagrożeni uzależnieniem. Problemy Rodziny , nr 6, s Czerwińska A. Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień cz. I. Remedium , nr 4, [Pomarańczowe Forum s ] 26. Damazyn M. Przyczyny uzależnień. Wychowawca , nr 6, s. [7] Deptuła M. Przygotowania pedagogów do profilaktyki uzależnień. Remedium , nr 12, s Denst-Sadura A. Lekcja na haju. Głos Nauczycielski , nr 38, s Di Franza J. R. W nałogu od pierwszego papierosa. Świat Nauki , nr 6, s Dobrzyniewska K. Wrażliwe czynniki ryzyka uzależnień? Remedium , nr 5, s Droga z labiryntu uzależnienia. Na Temat , nr [2], s Dudek T. Społeczne przyczyny uzależnień. Edukacja i Dialog , nr 3, s Dura M. i inni. W sieci uzależnienia. Remedium , nr 3, s Zielska A. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach Remedium , nr 4, s Dziewiecki M. Integralna profilaktyka uzależnień. Remedium , nr 6, s Dziewiecki M. Uzależnienie od komputera i Internetu. Wychowawca , nr 6, s Dziewiecki M. Uzależnienie. Współczesne niewolnictwo. Wychowawca , nr 7-8, s Dzwonkowska S. Walka z uzależnieniami. Lider , nr 2, s Famuła-Jurczak A. Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Frankiewicz-Duda Z., Laskowska A. Palenie jest uleczalne. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Fudali S. Alarm! [gry komputerowe narkotyk antyintelektualny]. Matematyka , nr 6, s Galos M. Istota i mechanizm powstania uzależnień oraz ich rodzaje. Konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece pedagogicznej. Wychowawca , nr 6, s Głowik T. Uzależnienie jako wyraz tęsknoty za sensem. Opieka Wychowanie Terapia , nr 4, s

5 44. Girczys-Połedniok K. Małe piwo? Charaktery , nr 10, s. 44-[47] 45. Graniger J. Młodzież i alkohol. Psychologia w Szkole , nr 1, s Hanuliaková J. Młodzież a problem alkoholowy z doświadczeń słowackich. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Hermanowski S. Okres dorastania wybrane problemy. Remedium , nr 1, s Żłobił A. Narkotyki młodzież profilaktyka. Refleksje pedagoga praktyka. Wychowanie Na Co Dzień , 10-11, s Hoffman B. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze , nr 8, s Hoffman B. Uzależnienie od hazardu specyfika, przyczyny, terapia. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 7, s Hoffman B. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjonalnym. Nowa Szkoła , nr 2, s Ilicka M. R. i inni. O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków. Praca Socjalna , nr 2, s. [80] Iłendo A. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem. Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s Iwanitzky N. Uzależnienia dopingowe w sporcie wyczynowym. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jabłoński P. i inni Programy substytucyjne jako element systemu terapii uzależnień w Polsce. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?. Remedium , nr 11, s Jak przekonać palacza do zerwania z nałogiem?. Na Temat , [nr 2], s Jakubowska I. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 4, s Janiszewski W. Stare i nowe uzależnienia podobieństwa i różnice. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jarczyńska J. Jak rozpoznać i zdiagnozować hazard u młodzieży? Wychowanie Na Co Dzień , nr 9, s Jaworska A. i Ciechanowska A. O etologii uzależnień. Praca Socjalna , nr 4, s Jawdomikow M. Picie alkoholu przez młodzież perspektywy posthumanistyczna. Remedium , nr 6, s Jędrzejko K. i inni. Kola zaostrzona Cola acuminata Scott et Endl afrykańska roślina lecznicza i niebezpieczna używka. Problemy Narkomanii , nr 2, s Junkier J. Potrafię powiedzieć Nie! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach. Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Kałdon B. Znaczenie programu profilaktycznego wobec używania środków psychotropowych przez młodzież szkół średnich. Problemy Alkoholizmu , nr 1, [Wkładka: Wychowanie w Trzeźwości] s Krasińska J. i inni. Szkolna profilaktyka uzależnień o krok dalej. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Kidawa M. Narkotyki syntetyczne. Remedium , nr 4, s Kidawa M. Politoksymania. Remedium , nr 11, s Klupś L. i inni. Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u młodzieży gimnazjalnej. Nauczyciel i Szkoła , nr 3-4, s Kocoń K. Marihuana i co potem? Remedium , nr 6, s Kocoń K. Szkoła uczniowie i narkotyki. Remedium.-2007, nr 6, s Kolbowska A Narkotyki w klubach i dyskotekach. Remedium , nr 6, s Kolbowska A. Używanie narkotyków a płeć. Remedium , nr 9, s

6 74. Kolbowska A. Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne. Remedium , nr 2/3, s Kołoło H. i inni. Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież. Remedium , nr 11, s Kołomański Ł. Interwencja w szkole strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 7-8, [Wkładka metodyczna s. 1-6] 77. Kołomański Ł. Problemowe używanie substancji psychotropowych przez dzieci i młodzież Przyczyny i uwarunkowania. Wychowanie Na Co Dzień , nr 12, s Kołomański Ł. Rodzice i profilaktyka wybrane aspekty pedagogizacji rodziców. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, [Wkładka Metodyczna s. 3-6] 79. Komorowska M. Uzależnienia od Internetu wśród adolescentów. Remedium , nr 5, s Kordziński J. Uzależnienie od Internetu. Wychowawca , nr 2, s Kosek-Nita B., Rozmus E. Uzależnienie od gier komputerowych. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Kosiba M. Uzależnieniom: Nie!. Lider , nr 11, s Kosobucka A Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia. Wychowanie Na Co Dzień,- 2007, nr 10-11, s Kowalski M I inni. Ponowoczesność jako źródło narkomanii? refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Krasowska M. Dziecko z rodziny alkoholowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 10, s Kraśniewska J. Antropologia uzależnień. Wychowawca , nr 2, s Krawczyk E. Uczelnie wolne od uzależnień. Serwis Informacyjny Narkomania , nr 4, s Leciejewska-Nosal A. Po co ten dym? Charaktery , nr 8, s Leksy K. Media dobrodziejstwo, które uzależnia. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Leksy K. Uzależnień inne oblicze. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Lelonek-Kuleta B. Wirtualne nałogi. Charaktery , nr 10, s Lelonek-Kuleta B. Żeby wygrać trzeba nie grać. Charaktery , nr 11, s Malczewski A. Epidemiologia narkomanii w Polsce pierwsze sygnały pozytywnych trendów. Problemy Narkomanii , nr 2, s Malczewski A. Dopalacze w Europie. Remedium , nr 3, s Malczewski A. Używanie narkotyków w iniekcjach. Remedium , nr 3, s Mandal A. nowe nałogi współczesnego człowieka. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 7, s Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B. Czy Internet uzależnia? [Część I]. Remedium , nr 7-8, s Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B. Czy Internet uzależnia? [Część II]. Remedium , nr 10, s Mazur J i inni. Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków. Remedium , nr 12, s Malinowski J. A. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Mellibruda J. Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s. 3-4

7 102. Morawski J. Szkoła bez nałogów. Problemy Alkoholizmu , nr 3, [ Wkładka: Wychowanie w trzeźwości] s Myszka G. Profilaktyka uzależnień a rzeczywistość szkolna. Wychowawca , nr 12, s Ostaszewski K. Młodzież a substancje psychoaktywne. Remedium , nr 2/3, s Pindera M. Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Nauczyciel i Szkoła , nr 3-4, s Pluskota K. Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Podleśna I. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, [Wkładka Metodyczna s. I-III] 108. Puza A. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Rauder A. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Rosiński W. Uzależnienia wśród młodzieży (cz.1). Podjęte działania. Dyrektor Szkoły , nr 6, s Rosiński W. Uzależnienia wśród młodzieży (cz. 2). Podjęte działania. Dyrektor Szkoły , nr 7-8, s Rudek I. Nauczyciel i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Sobierajski P., Szczepkowski J. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Sowa E. Moda na branie. Edukacja i Dialog , nr 4, s Strychowska A. Postawy młodzieży wobec nikotyny. Wychowawca , nr 10, s Szymeczko K. Wirtualne ego. Biblioteka w Szkole , nr 9, s Opracowała: Justyna Gurtowska

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE UZALEŻNIENIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2012

WSPÓŁCZESNE UZALEŻNIENIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2012 WSPÓŁCZESNE UZALEŻNIENIA (dopalacze, gry komputerowe, hazard, nikotynizm, pracoholizm, zakupoholizm) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Chocholska, Paulina:

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA W SZKOLE zestawienie bibliograficzne za lata 2011-2015

PROFILAKTYKA W SZKOLE zestawienie bibliograficzne za lata 2011-2015 PROFILAKTYKA W SZKOLE zestawienie bibliograficzne za lata 2011-2015 Wydawnictwa zwarte 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Współczesne substancje psychoaktywne

Współczesne substancje psychoaktywne CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KONINIE Współczesne substancje psychoaktywne Profilaktyka oraz skutki zażywania dopalaczy Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Uzależnienia Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1991-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły z wydawnictw ciągłych znajdujące

Bardziej szczegółowo

Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013

Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013 Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. KIEŁCZEWSKA Anna Katarzyna : Młodzież na dopalaczach - analiza przypadku // W: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania i zakres działań 1. Alkohol etylowy jako: substancja psychoaktywna substancja

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. ABSTYNENCJA - między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PTU-C_pNadGen0WERV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TECHNIKI RELAKSACYJNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Dopalacze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Książki: 1. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Resocjalizacja osób uzależnionych Przedmiot w języku angielskim: Rehabilitation of addicts Grupy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EUROSIEROCTWO Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2014 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie. dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko. Jak rzetelnie i z satysfakcją przygotować pracę licencjacką?

Seminarium licencjackie. dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko. Jak rzetelnie i z satysfakcją przygotować pracę licencjacką? Seminarium licencjackie dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko Jak rzetelnie i z satysfakcją przygotować pracę licencjacką? Seminarium 1 Wymogi podstawowe: 1. Muszę chcieć 2. Czy mi się to przyda w życiu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Siecioholizm. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Siecioholizm. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Siecioholizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 2 Wydawnictwa ciągłe 1. Blada, Ewa : Negatywny wpływ komputerów

Bardziej szczegółowo

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia

Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia Krzysztof Ostaszewski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zagadnienia 1. Ryzyko jako punkt odniesienia 2. Poziomy i granice profilaktyki 3.

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne.

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne. Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne. Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach w wyborze. Zestawienie podzielone jest na dwie części

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI, NOWE ZAGROŻENIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wydawnictwa zwarte:

DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI, NOWE ZAGROŻENIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wydawnictwa zwarte: Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009) Wydawnictwa zwarte 1. "Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież" : konferencja : (materiały

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 9+ lat na rynku 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 6000+ godzin przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów Oferta szkoleń Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150+ Instytucji skorzystało

Bardziej szczegółowo

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 1. Alkohol : postawy i zachowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok UCHWAŁA Nr XXI/127/ 2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r.

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 rok. Na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2014 2013

Publikacje: 2014 2013 Publikacje: 2014 1. Lelonek-Kuleta, B. (2014). Uzależnienia behawioralne podstawy teoretyczne. W: Jolanta Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria-Diagnoza-Profilaktyka-Terapia.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Wydawnictwa zwarte 1. ALKOHOL a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm biblioteka.pedagogiczna.ino@op.pl PROFILAKTYKA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SOSW W KRASNYMSTAWIE Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-RiT-W_pNadGen1OHHG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I W SZCZECINIE na rok szkolny 2011/2012 1 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły. Zadania ujęte w programie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE Gimnazjum Nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie WSTĘP 1. Program Profilaktyki Gimnazjum nr 4 w Krakowie sporządza się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP 1 Organizator konkursu Konkurs organizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

15. Niebezpieczne zabawy - młodzież z gimnazjum na wsi a uzależnienia / Dorota Doktór // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i

15. Niebezpieczne zabawy - młodzież z gimnazjum na wsi a uzależnienia / Dorota Doktór // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i 1 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2015 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 05.12.2015

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi Szkolny program profilaktyki uzależnień Rok szkolny 2014/2015 CEL: Zapobieganie uzależnieniom CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Dostarczenie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UZALEŻNIENIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek,

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE Profilaktyka w szerszym rozumieniu, a więc wyprzedzająca problem a nie będąca jego konsekwencją, jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne zagadnienia uzależnienia od alkoholu./ Moduł 131..: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć ALKOHOLIZM programy profilaktyczne i scenariusze zajęć Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo