Bibliografia w wyborze za lata wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA"

Transkrypt

1 Bibliografia w wyborze za lata wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, Alkohol i Twoje zdrowie.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, [2006] 3. Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, Mellibruda J.: Alkohol i życie codzienne.- Otwock: Wydaw. Lerovil, Badania nad dziećmi alkoholików.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw Edukacyjne PARPA, Bailey J.: Porozmawiajmy o..: palenie i picie.- Poznań: IBIS, Banacha M. red.: Alkoholowy zespół płodu.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Bartosik A.: Picie alkoholu w różnych okresach życia.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA Cekiera Cz.: Ryzyko uzależnień.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop Cermak T. L., Rutzky J; przeł. Żak Piotr.: Czas na wyleczenie: podręcznik: stopnie do wyzdrowienia dorosłych dzieci akoholików.- Wyd 2. Kielce: Wyd. Charaktery, Chlebio-Abed D.: Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu: przegląd wybranych strategii i programów.- Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Cierpiałkowska L.: Alkoholizm: Przyczyny, leczenie, profilaktyka.- Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydaw. Naukowe UAM, Cierpiałkowska L. red. nauk.: Oblicza współczesnych uzależnień.- Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, UAM Wydaw. Naukowe Cierpiałkowska L., Ziarko M.: Psychologia uzależnień alkoholizm.- Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, cop Dodziuk A.: Trudna nadzieja.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA Dokąd po pomoc: informator dla osób udzielających pomocy.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.- Toruń: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dragan M.: Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu.- Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, cop Dzieci alkoholików: indywidualne plany pomocy.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Wydawnictwo Edukacyjne, Dziewiecki M.: Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny.- Kraków, Rubikon, [2003] 20. Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień.- Kielce: Wyd. Jedność, Golińska L.: Pracoholizm.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Griffiths M ; przeł. Sawicka-Chrapkowicz A.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

2 23. Jędrzejko M., Jabłoński P.: Narkotyki i środki zastępcze: (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka).- Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, Jędrzejko M.: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.- Wyd. 2 poszerz. I uzup. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, Jędrzejko M. red. nauk.: Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych. Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistycznaim. Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JA, Jędrzejko M. red. nauk.: Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych.- Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJA- JA, Karasowska A.: Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne, PARPA, Kisiel M.: Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych: scenariusze. Wyd. 2 popr. Warszawa: Inst. Psychol. Pol. Towarz. Psychol., Korpetta E., Szmerdt- Sisicka E.: Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistość.- Warszawa: Pruszyński i S-ka, Kożmiński G. red.: Szkolny program profilaktyki w praktyce: przedszkole, szkoła, podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.- Piła: Pracownia Wydawniczo- Edukacyjna K & K, Kurdziej M.: Alkoholizm: przewodnik po terapii do użytku wewnętrznego.- Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom, cop Lindenmeyer J; przeł. i porac. Chodkiewicz Jan; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Łakomski M.: Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wychowawców.- Wyd. 3.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, Malewska M. M.: Narkotyki w szkole i w domu.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: Pax, Matczak B.: W kalejdoskopie nałogów, czyli co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka.- Sosnowiec: Wyd. Projekt-Kom, Maxwell R; przeł. Węgrodzka J.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców.- Wyd. 2 w jęz. pol.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Osiatyński W.: Alkoholizm: grzech czy choroba?.- Warszawa: Iskry, cop Popik P.: Dlaczego narkotyki.- Warszawa Prószyński i S-ka, Praisner M. red.: Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pstrąg D.: Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień.- Rzeszów: Wydaw. WSP, Raczkowski K. red.: Narkotyki: organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania.- Warszawa: Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, Rogers P. D., Goldstein L; przekł. Kalinowski L. M.: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie.- Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Szczepkowski J.: terapia młodzieży z problemem narkotykowym: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.- Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Teesson M., Degemhardt L., Hall W; przekł. Pelc Z.: Uzależnienia.- Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2005

3 45. Telka L. red.: Programy profilaktyki uzależnień: z doświadczeń autorów.- Katowice: Śląsk Wilmes D. J.; przekł. Okupniak L.: Jak wychować dziecko, które mówi Nie!!! Alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.- Wyd. 1 w j. pol. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wojcieszak K.: Wygrać życie: szkolny program profilaktyki.- Kraków: Rubikon, Woronowicz B. T.: Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia.- Poznań: Media Rodzina; Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop Zajączkowski K.: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop Zieliński A.: Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku.- Wydawnictwo Edukacyjne PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 Opracowała: Justyna Gurtowska Bibliografia w wyborze za lata artykuły z czasopism UZALEŻNIENIA 1. Andrzejewska A. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Opieka Wychowanie Terapia , nr 4, s Artykuł na zamówienie. Zagrożenie młodzieży przez substancje psychoaktywne. Wiedzieć rozpoznawać-reagować. Część I. Wspólne Tematy , nr, 10 s Artykuł na zamówienie. Zagrożenie młodzieży przez substancje psychoaktywne. Wiedzieć-rozpoznawać-reagować. Część II. Wspólne Tematy , nr 11-12, s Augustynek A. Terapia uzależnień komputerowych. Edukacja i Dialog , nr 9-10, s Baranowska A., Horzela I. Uzależnienie od opalania wśród nastolatek. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6, s Bacelewska D. Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie? Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze nr 3, s Bella I i inni. Problem alkoholizmu w Polsce w ujęciu ekonomicznym. Lider , nr 1, s Bernasiewicz M. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków. Wychowanie Na Co Dzień nr 1-2, s Blada E. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie. Lider , nr 1, s Błażejczak S. Uzależnienia. Wychowawca , nr 5, s Bohdanowicz I. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Wychowawca , nr 9, s Borucka A., Kocoń K. Interwencja w szkole. Remedium , nr 7-8, s Bralczyk J. Hera, koka i Marycha. Wiedza i Życie , nr 10, s. 21

4 14. Brown P. Niezbyt pogodna jesień dla. Dla wielu przedstawicieli pokolenia dzieci kwiatów zażywanie narkotyków to nadal styl życia.- Świat Nauki. 2008, nr 6, s Bukowska B. i inni. Dopalacze. Remedium , nr 5, s Bukowska B. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych cz. I. Remedium , nr 9, s Bukowska B. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych czii. Remedium , nr 10, s Cekierka C. M. Uzależnienie od komputera i mediów. Problemy Alkoholizmu , nr 2-3 [Wkładka: Wychowanie w trzeźwości] s Cekierka C. M Ryzyko konsumowania grzybów halucynogennych. Problemy Alkoholizmu , nr 4-5, [Wkładka: Wychowanie w trzeźwość] s Chodkiewicz J. Zażywanie narkotyków przez młodzież. Znaczenie czynników temperamentnych i charakterologicznych. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Cichosz K. W szponach nałogów. Integracja , nr 5, s Cyrklaff M. J. W siłach anoreksji. Psychospołeczne determinanty uzależnienia od opalania się oraz sposoby minimalizowania jego negatywnych skutków zdrowotnych. Wychowania Na Co Dzień , nr 10/11, s Czarnecka D. Miejsce profilaktyki w szkole. Remedium , nr 12, s Czarnota E. Zagrożeni uzależnieniem. Problemy Rodziny , nr 6, s Czerwińska A. Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień cz. I. Remedium , nr 4, [Pomarańczowe Forum s ] 26. Damazyn M. Przyczyny uzależnień. Wychowawca , nr 6, s. [7] Deptuła M. Przygotowania pedagogów do profilaktyki uzależnień. Remedium , nr 12, s Denst-Sadura A. Lekcja na haju. Głos Nauczycielski , nr 38, s Di Franza J. R. W nałogu od pierwszego papierosa. Świat Nauki , nr 6, s Dobrzyniewska K. Wrażliwe czynniki ryzyka uzależnień? Remedium , nr 5, s Droga z labiryntu uzależnienia. Na Temat , nr [2], s Dudek T. Społeczne przyczyny uzależnień. Edukacja i Dialog , nr 3, s Dura M. i inni. W sieci uzależnienia. Remedium , nr 3, s Zielska A. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach Remedium , nr 4, s Dziewiecki M. Integralna profilaktyka uzależnień. Remedium , nr 6, s Dziewiecki M. Uzależnienie od komputera i Internetu. Wychowawca , nr 6, s Dziewiecki M. Uzależnienie. Współczesne niewolnictwo. Wychowawca , nr 7-8, s Dzwonkowska S. Walka z uzależnieniami. Lider , nr 2, s Famuła-Jurczak A. Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Frankiewicz-Duda Z., Laskowska A. Palenie jest uleczalne. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Fudali S. Alarm! [gry komputerowe narkotyk antyintelektualny]. Matematyka , nr 6, s Galos M. Istota i mechanizm powstania uzależnień oraz ich rodzaje. Konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece pedagogicznej. Wychowawca , nr 6, s Głowik T. Uzależnienie jako wyraz tęsknoty za sensem. Opieka Wychowanie Terapia , nr 4, s

5 44. Girczys-Połedniok K. Małe piwo? Charaktery , nr 10, s. 44-[47] 45. Graniger J. Młodzież i alkohol. Psychologia w Szkole , nr 1, s Hanuliaková J. Młodzież a problem alkoholowy z doświadczeń słowackich. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Hermanowski S. Okres dorastania wybrane problemy. Remedium , nr 1, s Żłobił A. Narkotyki młodzież profilaktyka. Refleksje pedagoga praktyka. Wychowanie Na Co Dzień , 10-11, s Hoffman B. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze , nr 8, s Hoffman B. Uzależnienie od hazardu specyfika, przyczyny, terapia. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 7, s Hoffman B. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjonalnym. Nowa Szkoła , nr 2, s Ilicka M. R. i inni. O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków. Praca Socjalna , nr 2, s. [80] Iłendo A. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem. Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s Iwanitzky N. Uzależnienia dopingowe w sporcie wyczynowym. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jabłoński P. i inni Programy substytucyjne jako element systemu terapii uzależnień w Polsce. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?. Remedium , nr 11, s Jak przekonać palacza do zerwania z nałogiem?. Na Temat , [nr 2], s Jakubowska I. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 4, s Janiszewski W. Stare i nowe uzależnienia podobieństwa i różnice. Problemy Narkomanii , nr 1, s Jarczyńska J. Jak rozpoznać i zdiagnozować hazard u młodzieży? Wychowanie Na Co Dzień , nr 9, s Jaworska A. i Ciechanowska A. O etologii uzależnień. Praca Socjalna , nr 4, s Jawdomikow M. Picie alkoholu przez młodzież perspektywy posthumanistyczna. Remedium , nr 6, s Jędrzejko K. i inni. Kola zaostrzona Cola acuminata Scott et Endl afrykańska roślina lecznicza i niebezpieczna używka. Problemy Narkomanii , nr 2, s Junkier J. Potrafię powiedzieć Nie! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach. Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Kałdon B. Znaczenie programu profilaktycznego wobec używania środków psychotropowych przez młodzież szkół średnich. Problemy Alkoholizmu , nr 1, [Wkładka: Wychowanie w Trzeźwości] s Krasińska J. i inni. Szkolna profilaktyka uzależnień o krok dalej. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Kidawa M. Narkotyki syntetyczne. Remedium , nr 4, s Kidawa M. Politoksymania. Remedium , nr 11, s Klupś L. i inni. Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u młodzieży gimnazjalnej. Nauczyciel i Szkoła , nr 3-4, s Kocoń K. Marihuana i co potem? Remedium , nr 6, s Kocoń K. Szkoła uczniowie i narkotyki. Remedium.-2007, nr 6, s Kolbowska A Narkotyki w klubach i dyskotekach. Remedium , nr 6, s Kolbowska A. Używanie narkotyków a płeć. Remedium , nr 9, s

6 74. Kolbowska A. Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne. Remedium , nr 2/3, s Kołoło H. i inni. Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież. Remedium , nr 11, s Kołomański Ł. Interwencja w szkole strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 7-8, [Wkładka metodyczna s. 1-6] 77. Kołomański Ł. Problemowe używanie substancji psychotropowych przez dzieci i młodzież Przyczyny i uwarunkowania. Wychowanie Na Co Dzień , nr 12, s Kołomański Ł. Rodzice i profilaktyka wybrane aspekty pedagogizacji rodziców. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, [Wkładka Metodyczna s. 3-6] 79. Komorowska M. Uzależnienia od Internetu wśród adolescentów. Remedium , nr 5, s Kordziński J. Uzależnienie od Internetu. Wychowawca , nr 2, s Kosek-Nita B., Rozmus E. Uzależnienie od gier komputerowych. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 1, s Kosiba M. Uzależnieniom: Nie!. Lider , nr 11, s Kosobucka A Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia. Wychowanie Na Co Dzień,- 2007, nr 10-11, s Kowalski M I inni. Ponowoczesność jako źródło narkomanii? refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Krasowska M. Dziecko z rodziny alkoholowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 10, s Kraśniewska J. Antropologia uzależnień. Wychowawca , nr 2, s Krawczyk E. Uczelnie wolne od uzależnień. Serwis Informacyjny Narkomania , nr 4, s Leciejewska-Nosal A. Po co ten dym? Charaktery , nr 8, s Leksy K. Media dobrodziejstwo, które uzależnia. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Leksy K. Uzależnień inne oblicze. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Lelonek-Kuleta B. Wirtualne nałogi. Charaktery , nr 10, s Lelonek-Kuleta B. Żeby wygrać trzeba nie grać. Charaktery , nr 11, s Malczewski A. Epidemiologia narkomanii w Polsce pierwsze sygnały pozytywnych trendów. Problemy Narkomanii , nr 2, s Malczewski A. Dopalacze w Europie. Remedium , nr 3, s Malczewski A. Używanie narkotyków w iniekcjach. Remedium , nr 3, s Mandal A. nowe nałogi współczesnego człowieka. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 7, s Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B. Czy Internet uzależnia? [Część I]. Remedium , nr 7-8, s Mardofel A., Iwanowski Z., Chudzik B. Czy Internet uzależnia? [Część II]. Remedium , nr 10, s Mazur J i inni. Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków. Remedium , nr 12, s Malinowski J. A. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Mellibruda J. Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s. 3-4

7 102. Morawski J. Szkoła bez nałogów. Problemy Alkoholizmu , nr 3, [ Wkładka: Wychowanie w trzeźwości] s Myszka G. Profilaktyka uzależnień a rzeczywistość szkolna. Wychowawca , nr 12, s Ostaszewski K. Młodzież a substancje psychoaktywne. Remedium , nr 2/3, s Pindera M. Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Nauczyciel i Szkoła , nr 3-4, s Pluskota K. Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Podleśna I. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, [Wkładka Metodyczna s. I-III] 108. Puza A. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Rauder A. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Rosiński W. Uzależnienia wśród młodzieży (cz.1). Podjęte działania. Dyrektor Szkoły , nr 6, s Rosiński W. Uzależnienia wśród młodzieży (cz. 2). Podjęte działania. Dyrektor Szkoły , nr 7-8, s Rudek I. Nauczyciel i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Sobierajski P., Szczepkowski J. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży. Wychowanie Na Co Dzień , nr 10-11, s Sowa E. Moda na branie. Edukacja i Dialog , nr 4, s Strychowska A. Postawy młodzieży wobec nikotyny. Wychowawca , nr 10, s Szymeczko K. Wirtualne ego. Biblioteka w Szkole , nr 9, s Opracowała: Justyna Gurtowska

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Z Z Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Warszawa Dąbrowa Górnicza 2013 Recenzent naukowy: dr hab. prof. KUL Roman B. Sieroń Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2008r.

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2008r. WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2008r. 1. Antczak, Mariola Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2008. - 130

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo