lubrimetal aby osiągnąć najwyższe szczyty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lubrimetal aby osiągnąć najwyższe szczyty"

Transkrypt

1

2 lubrimetal aby osiągnąć najwyższe szczyty

3 lubrimetal group lubrimetal, Italy peddington lubrimetal, India lubrimetal corporation, USA lubrimetal do brasil, São Paulo Od 1959

4 Lubrimetal jest firmą chemiczną specjalizującą się w produkcji smarów oraz innych chemikaliów do ciągnienia drutu i obróbki powierzchni metalowych. Lubrimetal is a chemical company specialising in the production of lubricants and other chemicals for wire drawing and metal surface treatment JAKOŚĆ I POMOC TECHNICZNA - QUALITY AND ASSISTANCE Nasi profesjonalni technicy zbudowali mocną współpracę z naszymi klientami z wykorzystaniem 50 lat doświadczeń Lubrimetalu w rozwiązywaniu ich problemów technicznych i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań Nasi chemicy współpracują z naszym technicznym działem sprzedaży oraz z naszymi klientami w celu rozwijania nowych produktów i aby testować pozostałości przed/po procesach ciągnienia oraz wykonywać inne specjalistyczne analizy Our knowledgeable technicians have built up a strong collaboration with our customers utilising Lubrimetal s 50 years of experience to solve their technical problems and deliver innovative solutions Our chemists co-operate with our technical sales department and with our customers to develop new products and to test residuals before/after the drawing processes and for other specialised analyses ZAPYTAJ O NASZE PRODUKTY NOWEJ GENERACJI ASK FOR OUR NEW GENERATION PRODUCTS MISJA - MISSÃO Aby pomóc naszym klientom w uzyskaniu maksymalnej wydajności technicznej przy użyciu odpowiednich i, w razie potrzeby, spersonalizowanych produktów To assist our customers in obtaining maximum technical performance using suitable and, where necessary, personalised products FILOZOFIA - PHILOSOPHY Od momentu powstania w 1959 roku głównymi wartościami Lubrimetalu były: kompetencje techniczne, pasja, dostępność i ochrona środowiska Since its inception in 1959 the cardinal values of Lubrimetal have been: technical competence, passion, availability and environmental responsibility OBOWIĄZKI - RESPONSIBILITIES ISO 9001:2008 Od 1993 roku System Zarządzania Jakością Since 1993 Quality Management System ISO 14001:2004 Od 1995 roku Since 1995 System Zarządzania Środowiskiem Environmental Management System OHSAS 18001:2007 Od 2000 roku Since 2000 System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Occupational Health and Safety System

5 Nasze dobrze znane zastrzeżone znaki towarowe są synonimami wysokiej wydajności i gwarantowanej jakości na całym świecie. Our well known registered trademarks are synonymous with high performance and guaranteed quality all over the world LUBRIFIL - Suche smary do ciągnienia na bazie wapnia - Suche smary do ciągnienia na bazie sodu - Inne suche smary - Smary bez boraksu i azotynu - Calcium based dry drawing lubricants - Sodium based dry drawing lubricants - Other dry lubricants - Borax and nitrite free lubricants LUBRIOL - Oleje i tłuszcze do ciągnienia drutu - Oleje emulgujące do ciągnienia drutu na mokro - Oils and greases for wire drawing - Emulsifi able oils for wet wire drawing FOSFIL Środki do pokryć fosforanowych i inne produkty chemiczne do obróbki powierzchni metali Phosphate coating agents and other chemical products for treating metal surfaces STEELFOR Nośniki smarów do obróbki powierzchni drutów i walcówek węglowych i nierdzewnych Pokrycia bezboraksowe Lubricant carriers for the surface treatment of carbon and stainless steel wire and rod Borax free coatings DODATKI LM - ADDITIVES LM Inhibitory trawienia i korozji oraz inne dodatki specjalne Elementy pomocnicze do ciągnienia drutu stalowego i innych form obróbki na zimno Pickling and corrosion inhibitors and other special additives Auxiliary items for steel wire drawing and for other cold forming operations DZIAŁ TECHNICZNY - ENGINEERING DIVISION Uchwyty ciągadeł obrotowych, łuszczarki, szczotki spiralne, aplikatory smarów Rotating die-holders, mechanical descalers, helicoidal brushes, lubricant applicators

6 Stal średnio- i niskowęglowa Low-medium carbon steel Stal wysokowęglowa High carbon steel Stal nierdzewna Stainless steel Ciągnienie na mokro Wet drawing Miedź Copper Inhibitory Inhibitors Nośniki smarów w procesie fosforanowania Phosphating and lubricant carriers Obróbka metali i inne obróbki Metalworking and other treatments

7 Stal średnio- i niskowęglowa Low-medium carbon steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary Drut standardowy Drut do produkcji gwoździ (tradycyjnych) - Drut żarzony Do 12 m/s Up to 12 m/s LUBRIFIL VA VA 9000 VA VA 805 VA VA 3600 Standard quality wires Nails wire (traditional) Annealed wire Mechaniczne łuszczenie lub trawienie Do 16 m/s Up to 16 m/s LUBRIFIL VA VA 9006 VA VA 9009 VA VA 646 Drut ocynkowany na ogrodzenia, drut kolczasty, drut do belowania, i in Mechanical descaling or acid pickling Do 22 m/s Up to 22 m/s LUBRIFIL VA VA 2005 VA VA 2009 VA VA 4040 Galvanized wire for fences, barbed wire, baling wire, etc. Ponad 22 m/s Over 22 m/s LUBRIFIL VA VA 2015 VA VA 2200 VA VA 3800 Drut pod powlekanie galwaniczne, Drut wybłyszczany Specjalne druty gwoździowe Plating quality wire Bright fi nished wire Special nails wire Drut na elektrody Drut odtłuszczony Electrode wire Desoaped wire Mechaniczne łuszczenie lub trawienie Mechanical descaling or acid pickling Pojedynczy ciąg Single pass SMAR ZT 1 - ZT 9 - V 249 GREASE ZT 1 - ZT 9 - V 249 SYSTEM W - SYSTEM V 100 LUBRIFIL VA VA 1362 VA VA 7020 VA VA 7030 VA VA 6001 Drut do spawania proszkowego Flux cored wire LUBRIFIL VA 28 RC - VA 2009 VA VA 7221 ADDITIVE BG Drut do dalszego ciągnienia na mokro, Drut do migomatów Drut do spawania łukiem krytym, Drut na zszywki, Inne dokładne wymiary Wire to be wet redrawn Mig welding wire Sub arc - Staple wire Other fi ne sizes Obróbka mechaniczna lub trawienie Mechanical descaling or acid pickling Przed żarzeniem Before annealing LUBRIFIL VA VA 9052 VA VA 7221 VA VA 7181 LUBRIFIL VA VA 9001 VA VA 7221 Drut do zbrojeń betonowych Drut do zgrzewania elektrycznego Concrete reinforcement wire Electrowelded wire fabric Mechaniczne łuszczenie Mechanical descaling Drut ryflowany Indented wire Drut gładki Smooth wire Walcowanie Cold rolling LUBRIFIL VA VA 9000 LUBRIFIL VA VA 1680 VA VA 372 LUBRIFIL VA VA 377 VA VA 300

8 Stal średnio- i niskowęglowa Low-medium carbon steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary LUBRIFIL VA VA 4650 VA VA 7021 Obróbka drutu na zimno Cold heading quality wires Trawienie (fosforanowanie) Acid pickling (phosphate coating) Pojedynczy ciąg Single pass LUBRIFIL VA VA 1520 VA VA 285 VA 10 - VA 1019 Wygładzanie drut żarzony LUBRIFIL VA VA 1530 Skin-pass annealed wire LUBRIOL V V 570 Drut ciągniony Drawn wire LUBRIFIL VA VA 7002 VA VA 7003 Drut do dalszego ciągnienia na sucho Dry redrawn wire Drut galwanizowany Drut powlekany LUBRIFIL VA VA 4082 VA VA 6539 VA VA 7002 Galvanized wire Plated wire Wygładzanie Skin-pass LUBRIOL 77 SMAR VE GREASE VE Stal wysokowęglowa High carbon steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary Druty standardowej jakości, Drut sprężynowe do materacy Standard quality wires Mattress spring wire Trawienie (fosforanowanie) lub mechaniczne łuszczenie + pokrywanie solą (STEELFOR) Acid pickling (phosphate coating) or mech. descaling + salt coating (STEELFOR) LUBRIFIL VA VA 3179 VA VA 4045 VA VA 2100 LUBRIFIL VA VA 7222 VA VA 7002 Druty pokrywane tworzywem i druty do splotów (lin) Trawienie (fosforanowanie) LUBRIFIL VA VA 3179 VA VA 3180 PC wire and strand Spring wire Acid pickling (Phosphate coating) LUBRIFIL VA VA 7222 VA VA 7223

9 Stal wysokowęglowa High carbon steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary Druty do produkcji lin Druty o niskich średnicach Rope wire Fine size wires Patentowanie, trawienie i fosforanowanie (w linii) Patenting, pickling and phosphate coating (in line) LUBRIFIL VA VA 3179 VA VA 805 LUBRIFIL VA VA 7001 Druty do spawania - Liny stalowe - Druty do produkcji węży - Drut tnący Bead wire - Steel cord Hose wire - Saw wire Trawienie (fosforanowanie) Acid pickling (phosphate coating) LUBRIFIL VA VA 7650 VA VA 6001 LUBRIFIL VA 7015/3 - VA 12 Druty ocynkowane Galvanized wire Galwanizowanie Galvanizing LUBRIFIL VA VA 3504 VA VA 6539 VA VA 7002 Druty aluminiowo-stalowe A.S. wire Aluminiowanie Aluminized LUBRIFIL VA VA 2007 VA VA 7222 Stal nierdzewna Stainless steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary Druty standardowe Drut do produkcji lin Drut sprężynowy Drut spawalniczy Drut do produkcji elektrod Standard quality wires Rope wire Spring wire Mig welding wire Electrode wire Trawienie i pokrywanie solą (STEELFOR) Acid pickling and salt coating (STEELFOR) Odtłuszczanie,żarzenie (w linii) i pokrywanie solą (STEELFOR) Degreasing, annealing (in line) and salt coating (STEELFOR) Żarzenie Annealing Wygładzanie Skin-pass LUBRIFIL VA VA 2007 VA VA 780 VA VA 7222 LUBRIFIL VA VA 7001 VA VA 7222 LUBRIOL INOX 86 - INOX 100 INOX 99 - INOX 509 INOX 44 - INOX M 3 Obróbka drutu na zimno Cold heading quality wire Trawienie i pokrywanie solą (STEELFOR) Acid pickling and salt coating (STEELFOR) Pojedynczy ciąg Single pass LUBRIFIL VA VA 7001 VA VA 7222 LUBRIFIL VA VA 1500 VA VA 1520 LUBRIOL INOX 77 - INOX 86 INOX 99 - INOX 100

10 Stal nierdzewna Stainless steel Obróbka powierzchni Surface treatments Ciągnienie na sucho Dry drawing Odpowiednie smary Pręty Bars Trawienie lub śrutowanie + pokrywanie solą (STEELFOR) Acid pickling or shot blasting + salt coating (STEELFOR) Pojedynczy ciąg Single pass LUBRIOL INOX 86 - INOX 99 INOX 40 - INOX 62 Ciągnienie na mokro Wet drawing Drut spawalniczy Drut do produkcji zszywek Mig welding wire Staple wire Drut galwanizowany Drut do produkcji lin Drut powlekany miedzią Galvanized wire - Rope wire Copper plated wires Użycie Use 4-10% oleju do wody 4-10% of oil into water 2-10% oleju do wody 2-10% of oil into water Odpowiednie smarowanie LUBRIOL V V 688 V V 325 V V 799 LUBRIOL V V 728 V V 740 Drut stalowy do produkcji lin Drut do produkcji węży Steel cord - Hose wire Drut nierdzewny Stainless steel wire 6-12% oleju do wody 6-12% of oil into water W dostarczonej formie Pure as supplied Miedź Copper LUBRIOL LMZ 10 - LMZ 15 LMZ 20 - LMZ 30 LUBRIOL V 790/5 - V 790/7 INOX 509 Obróbka walcówki Rod breakdown Wymiary pośrednie i dokładne Intermediate and fi ne diameters Wymiary dokładne i precyzyjne Fine and superfi ne diameters Użycie Use 10-15% oleju do wody 10-15% of oil into water 4-8% oleju do wody 4-8% of oil into water 1-4% oleju do wody 1-4% of oil into water Odpowiednie smarowanie LUBRIOL CU 55 - CU 60 CU CU 400 LUBRIOL CU CU 400 CU 55 - CU 800 LUBRIOL CU CU 420 CU 55 - CU 800

11 Inhibitory Inhibitors Do trawienia For the pickling of Typ kwasu Type of acid Temperatura Temperature Odpowiedni inhibitor Suitable inhibitor Stal nisko-, średnio- i wysokowęglowa Low, medium and high carbon steel Stal nierdzewna Stainless steel Kwas siarkowy Sulphuric acid Kwas chlorowodorowy Hydrochloric acid Kwas fluorowodorowego Hydrofl uoric acid C LM LM 6536 LM LM C LM 7 - LM C LX 1 - LX 2 Nośniki smarów w procesie fosforanowania Phosphating and lubricant carriers Zastosowanie Application Uwagi Remarks Odpowiednie produkty Suitable product Fosforanowanie Phosphate coating Pokrywanie mydłem Soap coating Obróbka w zbiorniku Batch treatment Obróbka w linii In line treatment Obróbka w zbiorniku Batch treatment FOSFIL FRS - FRC - FRF FOSFIL FRL - FRL 9 LUBRIFIL Pokrywanie solą Salt coating Stal nierdzewna Stainless steel Stal węglowa Carbon steel STEELFOR ITS 2 - ITS 3 STEELFOR ITS 2 - ITS 21 P 1 - NC 3 Dodatki do miedziowania Additives for copper coating CUPROFIX - CATALIX Specjalne dodatki Special additives Środki czyszczące do drutu galwanizowanego (węgiel drzewny) Wiping agents for galvanized wire (charcoal) Specjalne wzory dla specyficznych wymagań Klientów Special formulations to meet specifi c Customer s requirements ZINCODUE - ZINCOQUATTRO ZINCOSEI - ZINCOSETTE ADDITIVE LM (range) Środki antykorozyjne i płyny odwadniające Anti-corrosive agents and dewatering fl uids ANTICOR (range)

12 Obróbka metali i inne obróbki Metalworking and other treatments Zastosowanie Application Uwagi Remarks Użycie Use Odpowiednie produkty Suitable product Formowanie na zimno i wyciskanie Stal węglowa Stal stopowa Carbon steel Alloyed steel W dostarczonej formie Pure as supplied LUBRIOL E02 - E03 E04 - E05 Cold heading and extrusion Stal nierdzewna Stainless steel W dostarczonej formie Pure as supplied LUBRIOL E029 - E020 E002 Cięcie,szlifowanie Cutting, grinding 2-6% do wody 2-6% into water LUBRIOL OT501 - OT502 OT503 Metal - obróbka skrawaniem Metal-machining Toczenie,frezowanie, przeciąganie Turning, milling, broaching 4-8% do wody 4-8% into water LUBRIOL GV602 - GV603 GV604 - GV606 Gwintowanie, wiercenie Threading, drilling 5-10% do wody 5-10% into water LUBRIOL GV602 - GV603 GV604 - GV606 Odtłuszczanie, trawienie, bębnowanie Degreasing, pickling vibrofi nishing 2-5% do wody 2-5% into water LUBRIFIL VFP - VFP3 VFE LUBRIOL VFS - VFS5 Bębnowanie i inne obróbki Vibrofi nishing and other treatments Wykańczanie, polerowanie Finishing, passivation polishing 2-4% do wody 2-4% into water LUBRIOL VB90 - VB92 VB105 Szlifowanie korozji konserwacja Grinding rust-inhibition 4-6% do wody 2-6% into water LUBRIOL GV6 - GV603 - GV4 VIBIVAL N3 - N7 - N9

13 Via Moggio, Vercurago (Lc) - Italy Tel: Fax:

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych doświadczenie, które łączy www.asmet.com.pl Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych Comprehensiveness The basic activity of ASMET GROUP companies is the manufacture and

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. Początki FPE S.A. sięgają 1928 roku, kiedy to prywatni właściciele Aleksander Goldstaub i Herman Noblin założyli

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ Powierzchnie Copper dotykowe Touch wykonane Surfaces z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ CDA Publikacja Publication CDA 211 2012 Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

GW541 AD 2000 W2/W10

GW541 AD 2000 W2/W10 St ai nl es ss t eelwel dedt ubes GW541 AD 2000 W2/W10 Marcegaglia stands out today as the world s top producer of stainless steel welded tubes with top-level certified manufacturing activities worldwide

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS EN INSTALLATIONS & APPLIANCES Tubular heating elements are produced according to KANTHAL OAKLEY technology on the newest patents and technical solutions of CSM MACHINERY

Bardziej szczegółowo

Eng / Pol. Lean Manufacturing & Kaizen System

Eng / Pol. Lean Manufacturing & Kaizen System / Company Profile With the experience gained over the years, Dynarax Systems became synonimous of competency, reliability and efficiency. Innovative and always ready to catch up the challenges which markets

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Containerboard ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Photo flower: TopTropicals.com SOLUTIONS. FOR YOUR SUCCESS. Our passion for customer satisfaction has opened up new horizons for innovative

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Środki chłodząco-smarujące rhenus Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Materiały chłodząco-smarujące rhenus Ogólne informacje 6 Wstęp 8 Mieszające się z wodą środki chłodząco-smarujące 10 Przykłady:

Bardziej szczegółowo

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania C SQ jest schematem certyfikacji zarządzanym przez IMQ. IMQ jest jednostką certyfikującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

journal Innowacje inwestycja w przyszłość 4 światowe premiery w 1. półroczu 2015 roku nº 1 2015 Magazyn dmg mori dla klientów i zainteresowanych

journal Innowacje inwestycja w przyszłość 4 światowe premiery w 1. półroczu 2015 roku nº 1 2015 Magazyn dmg mori dla klientów i zainteresowanych 4 światowe premiery w 1. półroczu 2015 roku opis nowości zawarty jest w Journalu. CELOS marki DMG MORI 4 nowe aplikacje CELOS i wersja na PC. ECOLINE Najwyższa funkcjonalność, najlepsze ceny! Kompletna

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo