Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wchodzące z dniem 1 kwietnia 2011 roku zmiany przepisów wynikające z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, które wpływają na sposób rozliczeń podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd. Wskazane zmiany przepisów oznaczają, iż pojawią się dla Państwa nowe korzyści związane ze stosowanym modelem sprzedaży, tj.: Cena leków, które Państwo nabywają od AstraZeneca UK będzie niższa o podatek VAT, czyli 8%; Przyznany Państwu limit kredytowy będzie wyższy o 8%, tzn., że mogą Państwo kupić więcej leków AstraZeneca UK w ramach przyznanego limitu; W przypadku, gdy wystąpi u Państwa podatek VAT do zwrotu, nie muszą Państwo czekać 60 dni na jego zwrot; Rozliczenie VAT z tytułu nabywanych od AstraZeneca UK leków powinno być neutralne podatkowo, tzn. nie powinno wiązać się z koniecznością odprowadzenia przez Państwa z tego tytułu podatku VAT w Polsce. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że po wejściu w życie nowych przepisów: Nie będą Państwo zobowiązani z tytułu transakcji nabycia leków od AstraZeneca UK do dokonania rejestracji, jako podatnik VAT-UE, bowiem będziemy mieli do czynienia z transakcją krajową, Ponadto nie będą Państwo obowiązani do składania zgłoszeń Intrastat oraz informacji podsumowujących VAT-UE. 1

2 Poniżej przedstawiamy zestawienie praktycznych informacji pozwalających Państwu na płynne wdrożenie nowego sposobu rozliczania transakcji z AstraZeneca UK. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowe zestawienie podstawowych zasad rozliczania dostaw towarów przez AstraZeneca UK uwzględniające wchodzące w życie przepisy. Znajdziecie je Państwo w Załączniku nr 1. ZAKRES ZMIAN Obecnie, transakcje sprzedaży dokumentowane są przez AstraZeneca UK fakturami VAT zawierającymi polski podatek VAT ze stawką 8% VAT, zgodnie ze Schematem 1 poniżej. Schemat 1: Obecny sposób rozliczenia Po wejściu w życie wspomnianej powyżej nowelizacji, podatek VAT należny z tytułu nabycia towarów od AstraZeneca UK będzie rozliczany przez Państwa. Tym samym, Państwo, jako nabywający leki od AstraZeneca UK będą zobligowani do rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. samonaliczenia VAT tj. jednocześnie naliczą podatek VAT należny i odliczą podatek VAT naliczony w tej samej kwocie zgodnie ze Schematem 2. Schemat 2: Nowy sposób rozliczenia 2

3 SAMONALICZENIE PODATKU VAT W PRAKTYCE Nowe przepisy oznaczają konieczność wprowadzenia przez Państwa dwóch zmian. Zmiana 1: Raz w miesiącu mają obowiązek wystawić Państwo zbiorczą fakturę wewnętrzną zawierającą sumę wartości netto towarów nabytych od AstraZeneca UK w danym miesiącu oraz kwotę podatku VAT. Przykładową fakturę wewnętrzną znajdziecie Państwo w Załączniku nr 2. Zmiana 2: Uzupełniają Państwo dwie dodatkowe pozycje w deklaracji VAT-7 tj. Pozycję 41 wartość netto towarów nabytych od AstraZeneca UK Pozycję 42 - wartość podatku VAT (8%) naliczonego od produktów nabytych od AstraZeneca UK Przykładową deklarację VAT-7 znajdziecie Państwo w Załączniku nr 3. Wierzymy, że powyższe informacje będą Państwu pomocne. Zastrzegamy jednakże, że niniejsza instrukcja powinna być traktowana, jako informacja ogólna, która nie jest indywidualną poradą podatkową. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnopodatkowej odnoszącej się do Państwa konkretnej sytuacji podatkowej powinni się Państwo skontaktować ze swoim działem księgowości. Pragniemy poinformować, że w przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości w zakresie nowego sposobu rozliczenia transakcji z AstraZeneca UK prosimy o przesłanie a na adres 3

4 ZAŁĄCZNIK 1 Podstawowe zasady rozliczenia dostaw towarów przez AZ UK, w odniesieniu do których podatnikiem VAT będzie Apteka Czynność / sposób rozliczenia Dokumentacja AZ UK będzie dokumentowała poszczególne dostawy na rzecz Nabywcy na podstawie faktur wyszczególniających kwotę netto, bez podatku VAT. Za dany okres rozliczeniowy Nabywca powinien wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą dostawy, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy przypada w danym okresie. 1 Faktura wewnętrzna powinna zawierać, co do zasady, te same elementy co zwykła faktura VAT, przy czym: faktury wewnętrzne mogą nie zawierać numeru NIP kontrahenta (tj. AZ UK); faktury wewnętrzne można wystawić w 1 egzemplarzu. Przykładowy wzór faktury wewnętrznej został zamieszczony w Załączniku 2. W przypadku, gdy faktura wewnętrzna dotyczy miesięcznego okresu rozliczeniowego, wystawia się ją nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Rozliczenie podatku VAT NALEŻNEGO przez Nabywcę Podstawa opodatkowania Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia towarów od AZ UK, w odniesieniu do którego podatnikiem VAT będzie Nabywca, jest kwota, którą Nabywca jest obowiązany zapłacić (tj. w praktyce kwota netto należna na rzecz AZ UK). Kurs walutowy Z uwagi na brak faktur w walucie innej niż PLN nie wystąpi obowiązek przeliczania kwot w walutach obcych. Stawka VAT Nowy sposób rozliczenia VAT pozostanie bez wpływu na właściwą stawkę VAT (dotychczas 8%). Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury przez dostawcę, nie później niż 7 dni od dokonania dostawy. 3 W praktyce, w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, np. miesiąc, Nabywca wykaże wszystkie dostawy dokumentowane fakturami wystawionymi przez AZ UK w danym okresie, np. miesiącu, o ile faktury wystawione były terminowo (tj. w ciągu 7 dni od dostawy). Wykazanie podatku należnego w deklaracji VAT Kwota netto oraz podatek VAT należny będą wynikać z faktur wewnętrznych wystawionych przez Nabywcę za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2-8 powyżej. Kwota netto oraz podatek VAT należny powinny być wykazane odpowiednio w pozycjach 41 i 42 miesięcznej deklaracji VAT-7 lub kwartalnej deklaracji VAT-7D (wersja 12), zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku 3, na przykładzie formularza VAT-7. Odliczenie podatku VAT NALICZONEGO przez Nabywcę Kwota odliczenia Nabywca odliczy podatek VAT naliczony w kwocie równej podatkowi VAT należnemu rozliczonemu z tytułu Dostaw (pod warunkiem, iż zakup towarów związany jest z czynnościami opodatkowanymi Nabywcy). Termin odliczenia Podatek naliczony podlega odliczeniu za ten sam okres, w którym rozliczono podatek należny. Wykazanie podatku naliczonego w deklaracji VAT Kwota netto oraz podatek VAT naliczony powinny być wykazane odpowiednio w pozycjach 51 i 52 miesięcznej deklaracji VAT-7 lub kwartalnej deklaracji VAT-7D (wersja 12), zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku 3, na przykładzie formularza VAT-7. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o VAT w związku z art. 17 ust. 2 w brzmieniu Art. 106 ust. 7 Ustawy o VAT w brzmieniu 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r Rozporządzenia fakturowego Art. 29 ust. 18 Ustawy o VAT w brzmieniu Nie dotyczy Nie dotyczy Art. 19 ust. 20 Ustawy o VAT w brzmieniu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. 4 Art. 86 ust. pkt. 4 b Ustawy o VAT w brzmieniu Art. 86 ust. 10 pkt. 2 Ustawy o VAT w brzmieniu Rozporządzenie ws. wzorów deklaracji 1 Faktura wewnętrzna może dokumentować pojedynczą dostawę; jednakże zgodnie z przepisami o VAT możliwe jest dokumentowanie jedną fakturą wewnętrzną wszystkich dostaw dokonanych w danych okresie rozliczeniowym. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2008 r. Nr 212, Poz ze zm. ( Rozporządzenie fakturowe ). 3 Ponadto, obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zaliczki przez dostawcę. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2008 Poz. 211, Nr 1333 ze zm. ( Rozporządzenie ws. wzorów deklaracji ).

5 ZAŁĄCZNIK 2: Wzór faktury wewnętrznej Data wystawienia / Date of issuance: 30/04/2011 Data sprzedaży / Date of sale: Kwiecień 2011 /April 2011 FAKTURA WEWNĘTRZNA VAT NR 1/04/2011/WEW INTERNAL VAT INVOICE NO 1/04/2011/WEW Wystawca / Issuer :Apteka XYZW (Nazwa / name): Apteka XYZW (Ulica / street): Bajkowa 1658 (Kod i miejscowość / post code and city): Warszawa (Kraj / country): POLSKA NIP / (your number - PL): XXX-XXX-XX-XX Dostawa towarów, z tytułu której podatnikiem VAT jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, Poz. 535, ze zm.) Lp Dane dotyczące sprzedawcy Seller s data 1 AstraZeneca UK Ltd., 2 Kingdom Street, W2 6BD Londyn, UK Nr NIP VAT Number Dokument nabycia Purchase invoice no. Data wystawienia Date of issue Nazwa towaru Wartość netto [PLN] Net value [PLN] Stawka podatku VAT VAT rate VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] Gross value [PLN] PL Produkty lecznicze 2.560,00 8% 204, ,80 WZÓR Razem 2.560,00 x 204, ,80 Total w tym 0,00 23% 0,00 0,00 in it: 2.560,00 8% 204, ,80 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

6 POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-7 Podstawa prawna: Składający: DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG za 4. Miesiąc 5. Rok Art.99 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art.99 ust.1 ustawy. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji 1) B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi ** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podatnik niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna 9. Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL ** B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO 1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy 3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy 4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 3% albo 5% 5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8% 6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23% 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Podstawa opodatkowania w zł 28. Podatek należny w zł 8. Eksport towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy wartość netto obrotów 11. Import usług a. w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawy 12. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (poz.42 wypełnia tylko nabywca) 13. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy Tu wpisujecie Państwo dokonanych z AZ UK, czyli z faktury wewnętrznej 14. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego 44. w poz.34, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust.4 ustawy Tu wpisujecie Państwo wartość podatku należnego wynikającego z transakcji dokonanych z AZ UK, czyli z faktury wewnętrznej Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, VAT-7 (12) 1/2

7 POLTAX Razem: ( Poz.45 = suma kwot z poz.20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, , 37 i 41; Poz.46 = suma kwot z poz.26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 43 pomniejszona o kwotę z pozycji 44) D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO D.1. PRZENIESIENIA Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji Kwota z poz. Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji. Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art.113 ust.5 ustawy Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Nabycie towarów i usług pozostałych Tu wpisujecie Państwo wartość wszystkich zakupów netto dokonanych w danym okresie łącznie z zakupami od Wartość netto w zł AZ UK Podatek do odliczenia w zł D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Podatek naliczony w zł D.3. PODATEK NALICZONY DO ODLICZENIA (w zł) Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia Należy wpisać sumę kwot z poz.47, 48, 50, 52, 53 i 54. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym Kwota wykazana w poz.56 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz.46 i 55. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.46 i 55 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0. Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz.46 a sumą kwot z poz.55 i 56. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.46 i 55, pomniejszona o kwotę z poz.56 jest mniejsza od 0, wówczas należy wpisać 0. Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego ***) Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.46 i 55 jest większa od 0, wówczas poz.58 = poz.46 - poz.55 - poz.56 - poz.57, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym Tu 53. wpisujecie Państwo wartość podatku naliczonego 54. na wszystkich nabyciach towarów, w tym od AZ UK 55. E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł) Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.55 i 46 jest większa lub równa 0, wówczas poz.60 = poz.55 - poz.46 + poz.59, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0. Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika w tym kwota do zwrotu 62. w terminie 25 dni 63. w terminie 60 dni 64. w terminie 180 dni Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty): art.119 ustawy art.120 ust.4 lub 5 ustawy art.122 ustawy Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwy kwadrat): 70. Wniosek o zwrot podatku 71. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku 1. tak 2. nie 1. tak 2. nie Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 72. Imię 73. Nazwisko 74. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 75. Telefon kontaktowy Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy Od kwoty z poz.60 należy odjąć kwotę z poz.61. F. INFORMACJE DODATKOWE G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH H. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 76. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) art.136 ustawy I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 77. Uwagi urzędu skarbowego 78. Identyfikator przyjmującego formularz 79. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. ***) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.58 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.). VAT-7 (12) 2/2 Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-28 WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Art.105b ust. 1a, 3a i 5 ustawy z dnia 11

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo