Metodyka pracy naukowej (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka pracy naukowej (1)"

Transkrypt

1 Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Studia magisterskie, kierunek EiT, WEEIA PŁ Metodyka pracy naukowej (1) Andrzej Materka, 2014 Jena Wydział Meeting, Elektrotechniki, December Elektroniki, 2008 Informatyki i Automatyki 1/8

2 Cel przedmiotu - Poznanie i zrozumienie natury badań naukowych. - Nabycie umiejętności zastosowania metod badawczych w rozwiązywaniu problemów. 2/27

3 Efekty kształcenia - Znajomość podstawowych metod prowadzenia badań i projektów naukowych. - Umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, ich integracji, interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania opinii (w odniesieniu do modelowania i projektowania elementów, układów i systemów elektronicznych oraz procesu ich wytwarzania). - Umiejętność oceny przydatności i możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania i wytwarzania (do projektowania i wytwarzania układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych). - Umiejętność formułowania (oraz testowania?) hipotez związanych z wybranymi zagadnieniami z obszaru elektroniki i telekomunikacji. 3/27

4 Metody weryfikacji efektów kształcenia Ocena przeglądu literatury na zadany temat i aktywności na zajęciach. 4/27

5 Organizacja przedmiotu Dyskusja wybranych zagadnień 1. Wprowadzenie do metodologii badań naukowych 2. Nauka i dyscypliny naukowe 3. Metody zdobywania wiedzy 4. Strategia badawcza, metoda naukowa 5. Rozwiązywanie problemów 6. Metody prowadzenia badań 7. Planowanie eksperymentu naukowego 8. Praca w zespołach 9. Etyka badań naukowych Ćwiczenia w zespołach 1. Krytyczny przegląd literatury 2. Wstępny plan projektu naukowego 5/27

6 Czym są badania naukowe? Badania naukowe dostarczają oryginalnych, istotnych (znaczących) elementów do zrozumienia świata i są oparte na powtarzalnych obserwacjach oraz weryfikowalnych wynikach. W zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, informatyki etc. głównym celem BN jest odkrycie nowych teorii, paradygmatów, podejść, algorytmów, symulacji, doświadczeń... W zakresie nauk technicznych BN służą rozwiązaniu praktycznych problemów za pomocą nowych technologii, projektów, procesów, metod, modeli, pomiarów... W obu przypadkach oryginalność oraz istotność są kluczowymi cechami badań naukowych. 6/27

7 Dlaczego zajmujemy się BN na studiach magisterskich? Studia magisterskie: studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Magister: (łac.) mistrz, nauczyciel 7/27

8 Czym jest oryginalność? Przymiotniki oryginalny, nowatorski, nowy, kreatywny, niekonwencjonalny, innowacyjny, przełomowy oznaczają coś wcześniej nieznanego (w kontekście rozwiązywanego problemu). Praca badawcza jest oryginalna jeśli nie była wcześniej publikowana w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych, książkach, Internecie, itd. 8/27

9 Czym jest praca znacząca? Praca musi być znacząca, ważna, użyteczna, wpływowa albo mieć duże oddziaływanie (ang. impact), by można ją było uznać za pracę badawczą. Bardzo istotna praca badawcza przynosi światu wiele korzyści (np. badania teoretyczne i aplikacyjne nad zjawiskiem jądrowego rezonansu magnetycznego). 9/27

10 Jak oceniać oryginalność oraz istotność? Jeśli praca (w części lub całości, w tej lub innej postaci) była już publikowana, to nie jest oryginalna. Dotyczy to także prac tego samego autora (autoplagiat). Jeśli praca jest tylko zmienioną lub nieznacznie poprawioną wersją znanej już publikacji, też nie jest oryginalna. 10/27

11 Jak oceniać oryginalność oraz istotność? Praca istotna - tworzy podstawę do dalszych prac, - jest odkryciem nowych paradygmatów lub metod, - rozwiązuje nowe problemy, - jest skuteczniejsza od innych metod w rozwiązywaniu ważnych zadań, 11/27

12 Jak oceniać oryginalność oraz istotność? Oryginalność oraz istotność oceniają recenzenci (inni badacze prowadzący swoje prace w zakresie tematyki ocenianych badań, ang. peer review). Istotność jest też oceniana przez doświadczonych recenzentów po pewnym czasie od publikacji pracy (np. najbardziej znaczący artykuł ostatniej dekady). Współczynnik oddziaływania (ang. impact factor) jest miarą liczby cytowań danej pracy przez innych badaczy (którzy ją wykorzystali jako podstawę do swoich badań). 12/27

13 Kto jest badaczem? Prowadzenie badań naukowych jest główną częścią kariery zawodowej badaczy. Synonimem słowa badacz (ang. researcher) jest uczony (ang. scholar) lub akademik (ang. academic). Badacze są również nazywani naukowcami (ang. scientists), albo matematykami, biologami, fizykami i tak dalej. Wikipedia 13/27

14 Kto nie jest badaczem? Badaczami nie są osoby wykonujące prace rutynowe lub instrukcje, np. sprzedawcy, księgowi, robotnicy w fabryce, nauczyciele (w tym akademiccy jeśli nie prowadzą badań naukowych, np. w zakresie nowych metod uczenia), lekarze i dentyści (jeśli nie prowadza badań nad diagnostyką lub terapią), urzędnicy i politycy... Badacze, jak np. profesorowie, często wykonują inne prace rutynowe (np. uczenie, zarządzanie projektami). kabisyo.com celebritynetworth.com mlkcblog.blogspot.com 14/27

15 Co robią badacze (1) Poszukują nowych idei (sposobów rozwiązania problemu). Aby ocenić ich oryginalność muszą znać stan wiedzy w danej dziedzinie. Poznają go w rezultacie wszechstronnego przeglądu literatury. rekrutacja.pg.gda.pl 15/27

16 Co robią badacze (2) Implementują nowe pomysły, sprawdzają, czy są właściwym rozwiązaniem problemu (walidacja), udoskonalają je by dobrze rozwiązywały problem (badania muszą być znaczące!). bims.virginia.edu 16/27

17 Co robią badacze (3) Opisują wyniki działań (1) i (2) w maszynopisach lub artykułach i składają je w redakcjach czasopism naukowych, komitetach konferencji, czy wydawnictwach. Zgłoszenia (maszynopisy) są oceniane przez innych badaczy z tej samej dziedziny (Aby zadbać o uczciwość i szczerość oceny, recenzenci są anonimowi.) W renomowanych czasopismach większość zgłoszonych artykułów jest odrzucana (np. 70%). dur.ac.uk 17/27

18 Co robią badacze (4) Recenzują artykuły i zgłoszenia konferencyjne innych badaczy, aby sprawdzić czy są one wystarczająco oryginalne i znaczące dla opublikowania. W tej roli, badacze są recenzentami (ang. reviewers). 18/27

19 Co robią badacze (5) Redagują czasopisma naukowe i organizują konferencje (szczególnie doświadczeni badacze). Prace te zajmują zwykle dużo czasu i nie są wynagradzane. (W dłuższej perspektywie aktywność taka buduje wizerunek badacza w jego dziedzinie.) blog.mendeley.com 19/27

20 Co robią badacze (6) Biorą udział w konferencjach (przedstawiają referaty, dowiadują się o wynikach najnowszych badań, wymieniają pomysły na badania oraz wiedzę z innymi). Sprzyja to również tworzeniu sieci znanych sobie wzajemnie profesjonalistów (ang. networking). ieee.org 20/27

21 Co robią badacze (7) Przygotowują wnioski o finansowanie projektów badawczych przez rządy i inne organizacje, w tym o finansowanie stypendiów dla magistrantów i doktorantów. Chociaż inwestycje te nie zwracają się natychmiast, tzw. granty przynoszą korzyści w dłuższym czasie. Konkursy o granty również są bardzo konkurencyjne. 21/27

22 Co robią badacze (8) Opiekują się magistrantami i doktorantami, aby ci stali się badaczami w niedługim czasie. dokt.p.lodz.pl 22/27

23 Co robią badacze (9) Prowadzą zajęcia na studiach uniwersyteckich I, II i III stopnia. Niektórzy ze studentów zostaną w przyszłości badaczami. aktualnosci.polsl.pl 23/27

24 Co robią badacze (10) Wykonują prace organizacyjne na rzecz instytucji, w których są zatrudnieni. (W uczelniach wyższych są członkami komisji w instytutach, na wydziałach i w senacie, piszą listy polecające, i tak dalej.) wrota.warmia.mazury.pl 24/27

25 Co robią badacze (11) Komercjalizują wyniki badań ( transfer technologii ). Badania podstawowe są publikowane i stają się powszechnie dostępne, jako podstawa dalszych badań. Niektóre badania mogą być zastosowane w praktyce (i skomercjalizowane). Badacze poszukują ochrony ich osiągnięć intelektualnych, np. patentują swoje pomysły. Niewielu badaczy zakłada przedsiębiorstwa (ang. spin-off, start-up). wiadomosci.wp.pl 25/27

26 Przykłady grup badaczy - Profesorowie (tytularni, uczelniani), adiunkci: wykonują wszystkie zadania Profesorowie są w większym stopniu obciążeni pracami organizacyjnymi i recenzowaniem (artykułów, wniosków o granty). Zwykle sami decydują o tematyce badań. - Pracownicy działów rozwojowych firm (Microsoft, Samsung, Google, Orange, ): zwykle wykonują zadania 1-4 oraz 11. Tematyka ich badań jest najczęściej ograniczona do produktów lub usług firmy. - Główne zadania doktorantów to prace 1-3, wykonywane pod kierunkiem opiekuna (promotora). Niektórzy młodzi doktorzy odbywają staże podoktorskie (ang. post-doc) dla poznania elementów zarządzania zespołami i finansami. 26/27

27 Literatura Po angielsku: [1] S. Roger, M Cobos, Developing your electrical engineering degree thesis, IEEE Potentials, July/August 2009, pp [2] R. Kumar, Research methodology, 3rd edition, Sage, Los Angeles [3] C-X. Ling, Q. Yang, Crafting your research future, Morgan & Claypool Pubs., San Rafael CA, [4] N. Walliman, Research methods: the basics, Routledge, London [5] S Rocco, T Hatcher (red.), The handbook of scholarly writing and publishing, Wiley, San Francisco Po polsku: [5] S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław [6] W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa /27

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Anna Kaczmarek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Streszczenie Poprawa jakości zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Katarzyna Anna Kuźmicz Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz PROCEDURY RECENZOWANIA I DOBORU RECENZENTÓW Tom pierwszy red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo