PAKIET NR WYROBY ŚRUBOWE cz.ii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET NR 124 - WYROBY ŚRUBOWE cz.ii"

Transkrypt

1 PAKIET NR WYROBY ŚRUBOWE cz.ii Lp Indeks Nazwa Rozmiar+norma Jed.miar Ilość 191 Śruba 24x120 oc 101 kg 105,00 5,50 577, Śruba 20x70 oc 101 kg 50,00 5,50 275, Śruba 24x100 oc 101 kg 35,00 5,50 192, Śruba 20x80 oc 101 kg 20,00 5,50 110, Śruba 20x85 oc 101 kg 100,00 5,50 550, Śruba 20x75 oc 101 kg 50,00 5,50 275, Śruba 16x60 oc 101 kg 67,20 5,50 369, Śruba 12x45 oc 101 kg 21,00 5,50 115, Śruba 16x75 oc 101 kg 18,00 5,50 99, Śruba 10x30 oc 105 kg 15,00 5,50 82, Śruba 8x45 oc 105 kg 30,00 5,50 165, Śruba 10x70 oc 105 kg 20,00 5,50 110, Śruba 10x100 oc 101 kg 10,00 5,50 55, Wkret 4,8x22 oc 7981 kg 9,00 5,50 49, Śruba 40x170 oc 101 kg 14,00 5,50 77, Śruba 40x180 oc 101 kg 14,00 5,50 77, Śruba 6x30 oc 105 kg 25,00 5,50 137, Śruba 20x180 oc101 kg 8,00 5,50 44, Śruba 16x65 oc 101 kg 231,00 5, , Śruba 16x70 oc 101 kg 583,00 5, , Nakrętka M 16 oc 144 kg 477,50 5, , Śruba 16x60 oc 101 kg 371,00 5, , Śruba 16x55 oc 101 kg 248,00 5, , Śruba 16x60 oc 101 kg 494,05 5, , Śruba 10x50 oc 406 kg 22,00 5,50 121, Sruba 27x80 Cd 105 kg 48,00 5,50 264, Śruba 24x120 oc 101 kg 72,00 5,50 396, Śruba 20x90 oc 101 kg 14,00 5,50 77, Śruba 24X90 CZ 101 kg 50,00 4,50 225, Śruba 24x70 oc 105 kg 50,00 5,50 275, Śruba 16x80 oc 101 kg 9,63 5,50 52, Śruba 16X55 CZ 101 kg 400,00 4, ,00 Strona 1 z 11

2 Śruba 20x180 oc 101 kg 78,00 5,50 429, Śruba 10X90 OC 101 kg 39,00 5,50 214, Śruba 30x160 oc 101 kg 32,00 5,50 176, Śruba 27x85 oc 101 kg 26,00 5,50 143, Śruba 27X90 oc 101 kg 16,50 5,50 90, Śruba 30x160 oc 101 kg 110,00 5,50 605, Śruba 27X100 OC101 kg 5,00 5,50 27, Śruba 24x80 oc 125 kg 53,00 5,50 291, Śruba 16X160 oc 101 kg 260,00 5, , Śruba 16x50 oc 125 kg 63,00 5,50 346, Nakrętka M27 cz 144 kg 100,00 4,50 450, Śruba 12X45oc 105 kg 96,00 5,50 528, Śruba 10X35 oc 105 kg 22,00 5,50 121, Śruba z uchem M 24 z uchem szt 27,00 5,50 148, Śruba 20X60 cz 101 kg 13,00 4,50 58, Śruba 16x65 cz 101 kg 5,00 4,50 22, Nakrętka M30 cz 144 kg 60,00 4,50 270, Nakrętka M30 oc 144 kg 185,00 5, , Śruba 24x110 oc kg 47,00 5,50 258, Nakrętka M 6 cz 144 kg 106,00 4,50 477, Śruba 16x130 oc 101 kg 7,00 5,50 38, Śruba 16x60 cz 101 kg 37,00 5,50 203, Śruba 16x45 oc 125 kg 40,00 5,50 220, Śruba 5x16 oc 105 kg 31,00 5,50 170, Śruba 16x75 oc 101 kg 275,00 5, , Śruba 24x110 oc 101 kg 117,00 5,50 643, Śruba 20x120 oc 101 kg 42,00 5,50 231, Śruba 30x90 cz 101 kg 86,00 5,50 473, Śruba 30X90 oc 101 kg 25,00 5,50 137, Śruba 16X65 oc 101 kg 62,00 5,50 341, Śruba 8x40 oc 125 kg 93,00 5,50 511, Sruba 20x30 oc 125 kg 33,00 5,50 181, Śruba 20x85 oc 125 kg 23,00 5,50 126, Śruba 12x80 oc 101 kg 54,00 5,50 297, Sworzen 12x40 oc kg 49,10 4,50 220,95 Strona 2 z 11

3 Sworzen 12x40 oc kg 51,20 4,50 230, Śruba 16 X120 OC 101 kg 48,00 5,50 264, Śruba 20X140 OC 101 kg 39,00 5,50 214, Śruba 10X35 OC 105 kg 56,00 5,50 308, Śruba 24X110 CZ kg 60,00 4,50 270, Śruba 24x140 OC kg 94,00 5,50 517, Śruba 16x180 oc kg 37,00 5,50 203, Śruba 16x75 oc 101 kg 21,00 5,50 115, Śruba 16x65 oc 105 kg 8,00 5,50 44, Śruba 24x200 oc 101 kg 50,00 5,50 275, Śruba 16x30 cz 105 kg 15,00 4,50 67, Śruba 22X65 cz 101 kg 10,00 4,50 45, Nakrętka M 6 kołnierzowa kg 180,00 5,50 990, Sworzen 10x30 kg 15,00 4,50 67, Nakrętka m 30cz 144 kg 11,00 4,50 49, Sworzen 16x70 kg 3,00 4,50 13, Sworzen 20x60 kg 7,00 4,50 31, Sworzen 6x30 kg 1,00 4,50 4, Sworzen 10x40 kg 5,40 4,50 24, Sworzen 10x70 kg 7,00 4,50 31, Sworzen 12x30 kg 1,50 4,50 6, Śruba oczkowa 24x100 oc kg 5,00 5,50 27, Sworzen 10X35 oc kg 2,10 4,50 9, nakrętka M24 cz 144 kg 14,00 4,50 63, Śruba 20x200 oc 101 kg 180,00 5,50 990, Śruba 16x65 cz105 kg 20,00 4,50 90, Śruba 24x160 cz 101 kg 20,00 4,50 90, Śruba 12x55xoc 105 kg 73,00 5,50 401, Śruba 16x50 oc 101 kg 55,00 5,50 302, Śruba 12X55 oc 101 kg 76,00 5,50 418, Śruba 10x25 oc kg 25,00 5,50 137, Śruba 20X220 oc 101 kg 125,00 5,50 687, Śruba 27x140 oc kg 156,00 5,50 858, Śruba 33x180 oc 101 kg 5,70 5,50 31, Śruba 10x120 oc 406 kg 12,00 5,50 66,00 Strona 3 z 11

4 302 Nakrętka M30 oc 144 kg 35,00 5,50 192, Śruba 8x25 oc 105 kg 62,87 5,50 345, Śruba 24x70 oc 101 kg 40,00 5,50 220, Śruba 27x80 cz 101 kg 710,00 4, , Śruba 6x12 oc 105 kg 91,00 5,50 500, Śruba 10x100 cz 406 kg 20,00 4,50 90, Śruba 8x30 oc 406 kg 107,91 5,50 593, Śruba 10X45 OC 105 kg 49,00 5,50 269, Śruba 8x40 oc105 kg 19,00 5,50 104, Śruba 16x110 oc 101 kg 137,70 5,50 757, Nakrętka M kg 40,50 5,50 222, Śruba M24 z uchem kg 17,00 5,50 93, Śruba M16 zuchem kg 48,50 5,50 266, Śruba M10 z uchem kg 49,00 5,50 269, Nakrętka m20 oc 144 kg 69,00 5,50 379, Nakrętka M24 cz 144 kg 94,00 5,50 517, Nakrętka M24 oc 144 kg 25,00 5,50 137, Śruba 27x100 cz 101 kg 100,00 4,50 450, Śruba 16x30 oc 105 kg 111,00 5,50 610, Śruba 16x35 oc 105 kg 12,00 5,50 66, Śruba 24x100 oc 101 kg 50,00 5,50 275, Śruba 12x70 oc 101 kg 29,40 5,50 161, Śruba 24x180 oc 101 kg 25,00 5,50 137, Śruba 24x60 oc 125 kg 28,00 5,50 154, Śruba 24x70 oc 125 kg 41,20 5,50 226, Śruba 20x90 oc 101 kg 325,00 5, , Śruba 10x50 oc 105 kg 103,80 5,50 570, Śruba 30X140 oc 101 kg 12,20 5,50 67, Nakrętka M 16 oc 153 kg 8,00 5,50 44, Nakrętka m 24oc 153 kg 12,00 5,50 66, Śruba 16x35 oc 105 kg 200,00 5, , Śruba 16x75 oc 101 kg 60,00 5,50 330, Śruba 16x65 oc 101 kg 230,00 5, , Śruba 20x180 oc 101 kg 30,00 5,50 165, Śruba 16x55 cz 105 kg 25,00 4,50 112,50 Strona 4 z 11

5 Śruba 16x75 oc 101 kg 55,00 5,50 302, Nakrętka M12 cz 144 kg 26,00 4,50 117, Nakrętka m16 cz 144 kg 125,00 4,50 562, Śruba 10x25 oc 105 kg 25,00 5,50 137, Śruba 10x60 oc kg 1,56 5,50 8, Śruba 16x60 oc 101 kg 9,00 5,50 49, Śruba 16x60 oc 101 kg 19,00 5,50 104, Śruba 12x55 oc 101 kg 157,00 5,50 863, Śruba 12x50 oc 101 kg 10,00 5,50 55, Śruba 10x80 oc 101 kg 115,00 5,50 632, Śruba 20x240 cz 101 kg 12,00 4,50 54, Śruba 24x80 cz 101 kg 250,00 4, , Śruba 20x140 oc 101 kg 29,00 5,50 159, Śruba 16x80 cz 101 kg 60,00 4,50 270, Śruba 24x90cz 101 kg 150,00 4,50 675, Śruba 16x90 cz 101 kg 25,00 4,50 112, Śruba 16x100 oc 105 kg 150,00 5,50 825, Nakrętka M10 oc 144 kg 10,00 5,50 55, Nakrętka M27 cz 144 kg 175,00 4,50 787, M24 i M27 M16x50,M20x100, rózne kg 461,00 4, ,00 M6,M8,M M6x10,M8x65,M10x100,M16x40, kg 529,63 4, ,52 8 i 362 M10-M16 M8-M24 - długosci kg 350,00 4, , od M16 do M27 od M8 do M24 - długości kg 300,00 4, ,00 od M8 do M M16x50 kg 118,30 4,00 473,20 PODKŁADKA od M8 do M16 (M8 - zardzewiałe) M12x35 kg 512,34 2, , od M16 do M27 M8 - długości kg 94,50 4,00 378,00 Strona 5 z 11

6 368 M8-M20 od M6 do M20x35 kg 330,00 4, , od M10 do M27 od M10 do M27 kg 180,00 4,00 720,00 M6x20, M10x M12x80, M12x130, M12x135, M24x80 M10x20, M10x90, M10x95,M12x20,M12x70 kg 480,10 4, , , 13 kg 365,00 4, , PODKŁADKA 20 i 30 kg 370,00 4, ,00 ZAWLECZKI 3,4 - wielkości 373 DWUSTRONNA M12x45, M10, M12 kg 326,05 4, ,20 M6x30,M10x60,M16x40,M16x60,M16x90 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA NITY M8x35, M10x50 kg 207,10 4,00 828,40 M M30x170, M24x100, M12x30, M10x50 DWUSTRONNE kg 400,00 4, , NISKA M12, M16, M20 PODKŁADKA 8,12,18,24 kg 180,87 4,00 723,48 M10x20, M30x160, M20x230, M20x150, M16x50, 377 M24x70 kg 610,00 4, ,00 M24 M10x20,M10x140, M8x30, M20x55, 378 ZAWLECZKI kg 209,00 4,00 836,00 8, 10, 30, M16x10, M10x90 kg 359,85 4, ,40 SWORZNIE 380 kg 240,00 4,00 960,00 M30x260, M20x150, M16x50, M12x , 10, 16, 22 kg 410,00 4, ,00 Strona 6 z 11

7 Lp Indeks Nazwa Rozmiar+norma Jed.miar Ilość 381 kg 410,00 4, ,00 ZAWLECZKI (ZARDZEWIAŁE) 382 DWUSTRONNE M8, M6, M10, M12 długości kg M10x50, M10x140, M10x20, M20x80, M16x55 280,00 4, , M16x75, M30x120, M27x110, M12x70, M24x90, M16x180, M16x160 kg 433,00 4, ,00 M16x55, M10x30, M10x45, M10x40, M8x30, M12x20, M12x kg 330,00 4, ,00 NITY ZAWLECZKI 385 ZAWLECZKI kg 268,80 4, ,20 DWUSTRONNE 386 kg 249,55 4,00 998,20 NITY STALOWE M20x45, M12x35 SZPILKI M8x200, M8x SWORZNIE kg 328,70 4, ,80 DWUSTRONNE 388 DWUSTRONNE M20x180 kg 400,00 4, ,00 M12x45, M16x35, M10x45, M16x OCZKOWE kg 259,30 4, ,20 M10, M12,M16,M20 390,,, NITY kg 171,00 4,00 684,00 391,, DWUSTRONNE kg 380,00 4, ,00 M20x M6 DWUSTRONNE kg 389,98 4, ,92 M10x95 i inne rozmiary 393 kg 212,00 4,00 848,00 Strona 7 z 11

8 393 kg 212,00 4,00 848,00 M20x60, M16x65, M10x140, M10x35, M8x45,M 394 6x25, kg 167,00 4,00 668,00,, M16x60, M12x25, M12x20, M10x20, M10x30, M12x30,M8x15,M8x NAKRĘRKI M8, M10, M6 kg 312,00 4, ,00 DWUSTRONNE M12x50, M16x70, M16x60, M20x100, M24x M12, M16, M20 kg 661,80 4, ,20 DWUSTRONNE 397 M8x25, M10x25, M30x120 M6, M8, M10, M12, M16, M30 kg 310,00 4, ,00 M10x25, M10x50, M8x25, M16x45, M16x75 M8, M , 10, 16 kg 361,00 4, ,00 NITY STALOWE M24, M50, M M20x75, M24x80 kg 300,00 4, ,00 M10x50, M32x120 DWUSTRONNE 400 M8, M10, M12 kg 375,20 4, ,80 BLACHO 2x22 PODKŁADKA 8 M12x90, M12x130, M16x100,M16x DWUSTRONNE M10x45, M8x30 kg 170,00 4,00 680,00 Z UCHEM M M12x50 kg 410,00 4, ,00 M12x90, M16x35, M20x NISKA M16 kg 260,00 4, ,00 Strona 8 z 11

9 Lp Indeks Nazwa Rozmiar+norma Jed.miar Ilość 403 kg 260,00 4, ,00 M DWUSTRONNA M12x40 M16x65 kg 307,00 4, ,00 M10x100, M12x70, M12x110, M24x DO DREWNA M10x100 SPRĘŻYSTE 10 i 12 kg 360,00 4, , M8x35, M12x25,M12x30, M30x140, M30x80 kg 206,00 4,00 824,00 5x20oc,105,5x40oc105,5x35oc105,6x15oc x160oc101,30x90oc101 M20oc153 kg 319 4, ,00 M30cz x65oc101,24x90oc101 M24oc153 kg 256,8 4, , x40oc406,8x45oc406,10x60oc406 M10 oc144 kg 270 4, , Nakrętka M8 985 oc kg 125 4,00 500, x50oc101 kg 210 4,00 840, x50oc,16x50oc,20x65oc,20x50oc,27x80oc,27x10 0oc,27x130oc101 kg 250 4, ,00 20x80oc x40oc125,12x35oc125,16x60oc125 kg 275 4, ,00 10x25oc x45oc101,12x50oc101,12x90oc101,12x160oc10 1,20x80oc101 kg 160 4,00 640,00 6x20oc105,12x25oc105,16x30oc x60oc101,16x80oc101 kg 150 4,00 600,00 M3,M4,M6,M5,M16 oc x40oc101,6x50oc101,10x70oc101,12x55oc101,1 PODKŁADKA ø6,ø8,ø10,ø12,ø16,ø30,ø24 oc008 2x130oc101,20x80oc101 PODKŁADKA M16,M27oc005 16x50oc105 kg kg 387, ,00 4, ,00 400,00 27x130oc M20oc kg 176,5 4,00 706,00 Strona 9 z 11

10 x40,10x40,12x35,12x70,12x80,20x60,20x55,20x3 kg 176,5 4,00 706,00 5,27x100,24x120 oc x140oc101,30x260oc101 kg 300 4, , x80,24x170oc 101 kg 244,95 4,00 979, x20,8x25,10x25oc105 20x130oc101 kg 250 4, ,00 M8,12,24oc M20oc153 kg 221,1 4,00 884,40 PODKŁADKA ø8, ø10oc008 8x30,8x35,10x30oc125 10x120,12x65,16x90,20x80,oc x45,20x50,8x25,12x45,6x30,8x60oc105 WKRĘT 3x8oc505 kg 119,84 4,00 479,36 WKRĘT 6x12oc, 5x30oc215 WKRĘT 4x10oc x35 16x75,12x55,12x60oc101 12x60oc105 kg 394,5 4, , x70,20x100,20x160,16x70,16x80,12x45,oc101 kg 260 4, ,00 20x55,16x40,20x40oc x40,10x55,10x110,12x25,24x60,24x200cz101,8x8 20x90,16x75,10x45,12x90,10x90,12x90,oc101 0 oc101 20x60,16x80,oc125 6x30cz105,10x25oc105 kg kg ,00 4, , ,00 12x90,20x65oc 428 DWUSTRONNA 8x30,16x40,16x50,16x60,20x45oc125 kg 300 4, , x15,10x30,12x40,8x25,6x30,oc105 16x110,16x140,16x90,20x120oc101 kg 399,92 4, ,68 8x60oc x40,30x100,30x120oc101 30x100cz101 kg 157 4,00 628,00 30x55oc M10,M12,M8oc144 kg 82 4,00 328,00 Strona 10 z 11

11 Lp Indeks Nazwa Rozmiar+norma Jed.miar Ilość 431 kg 82 4,00 328,00 M-16cz144 5x16,12x30,10x25oc kg 85 4,00 340,00 8x45,10x120oc101 PODKŁADKA OKRĄGŁA 005 ø17, ø25 oc 433 kg 118,00 4,00 472,00 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA -OC ø5, ø20 oc PODKŁADKA SPRĘŻYSTA - CZ. ø4,ø5,ø PODKŁADKA OCYNKOWANA ø20 i ø5 kg 108,2 4,00 432,80 PODKŁADKA OKRĄGŁA okrągłe 005fi,24,16 PODKŁADKA DO TENT 9mm 26x80,20x60,27x100oc x40,8x16oc105 16x65,12x90oc125 kg 147,00 4,00 588,00 M-10oc SPECJALNA M8X C-FE/ZN1 kg 263,3 5, , ,22 Strona 11 z 11

PAKIET NR 25 - WYROBY ŚRUBOWE

PAKIET NR 25 - WYROBY ŚRUBOWE PAKIET NR 25 - WYROBY ŚRUBOWE LP Numer pozycji Opis pozycji Wyróżnik J.M. Ilość 1 0653-313-5165-1 Śruba 20x75 oc 101 kg 50,00 5,50 275,00 2 Śruba 24x120 oc 101 kg 105,00 5,50 577,50 3 0653-313-5344-1 Śruba

Bardziej szczegółowo

LP Magazyn Indeks Nazwa indeksu JM Ilość Cena SIATKA FOSFOROBRĄZOWA TKANA BRĄZ CYNOWY

LP Magazyn Indeks Nazwa indeksu JM Ilość Cena SIATKA FOSFOROBRĄZOWA TKANA BRĄZ CYNOWY Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" Spółka Akcyjna Zestawienie materiałów zbędnych LP Magazyn Indeks Nazwa indeksu JM Ilość Cena 1 001 SIATKA FOSFOROBRĄZOWA TKANA BRĄZ CYNOWY 25.93.13.0-020201-0-0

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH 26 Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH Nazwa zespołu Rama dolna kompletna z zaczepem obrotowym Podajnik folii kompletny Rama ruchoma kompletna Rama obrotowa kompletna Instalacja hydrauliczna

Bardziej szczegółowo

NAZWA NORMY NORMA DIN NORMA PN NORMA ISO KOŁEK STOŻKOWY DIN 1 PN 85020 ISO 2339 NIT Z ŁBEM KULISTYM DIN 124 PN 82952 ISO 1051

NAZWA NORMY NORMA DIN NORMA PN NORMA ISO KOŁEK STOŻKOWY DIN 1 PN 85020 ISO 2339 NIT Z ŁBEM KULISTYM DIN 124 PN 82952 ISO 1051 NAZWA NORMY NORMA DIN NORMA PN NORMA ISO KOŁEK STOŻKOWY DIN 1 PN 85020 ISO 2339 PODKŁADKI DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH DIN 1052 NIT Z ŁBEM KULISTYM DIN 124 PN 82952 ISO 1051 PODKŁADKA OKRĄGŁA DOKŁADNA BEZ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZŁĄCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ

ELEMENTY ZŁĄCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ Katalog wyrobów ELEENTY ZŁĄCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ NIROSTAL Sp. z o.o. ul. Oliwska 112 80-209 Chwaszczyno www.nirostal.pl e-mail: tel./fax 058 341 92 02 tel. 058 741 87 25 fax 058 741

Bardziej szczegółowo

SPIS zawartości: 2. PODKŁADKI. 3.1 Nakrętki sześciokątne 3.2 Nakrętki inne. 5.1 Wkręty do metalu 5.2 Wkręty do blach 5.3 Wkręty do drewna i płyt

SPIS zawartości: 2. PODKŁADKI. 3.1 Nakrętki sześciokątne 3.2 Nakrętki inne. 5.1 Wkręty do metalu 5.2 Wkręty do blach 5.3 Wkręty do drewna i płyt SPIS zawartości: 1. ŚRUBY I PRĘTY 2. PODKŁADKI 3. NAKRĘTKI 3.1 Nakrętki sześciokątne 3.2 Nakrętki inne 4. NITY I ZAWLECZKI 5. WKRĘTY 5.1 Wkręty do metalu 5.2 Wkręty do blach 5.3 Wkręty do drewna i płyt

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ŁĄCZENIA ŚRUBY

TECHNIKI ŁĄCZENIA ŚRUBY ŚRUBY POZOSTALI WKRĘT DO METALU Z ŁBEM STOŻKOWYM M3 x L=12,16, M4 x L= 10,12,14,16,2025,30,35,40,50, 60 M5 x L = 16,20,25, 30,35,40,50,60,80 M6 x L = 10,16,20, 25,30,40,45,50,60, 70,80, POZOSTALI WKRĘT

Bardziej szczegółowo

KATALOG wyrobów śrubowych i elementów złącznych oferowanych i produkowanych przez MINI-ZAP.

KATALOG wyrobów śrubowych i elementów złącznych oferowanych i produkowanych przez MINI-ZAP. ZPUH MINI-ZAP B. Łepkowicz A. Roguszna sp. j. 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A, tel./fax 062 7372508, tel. 062 7372809 NIP 622-00-12-250 Pawilony Handlowe : 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A,

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA INTER-METAL RADOM PRODUCENT I DYSTRYBUTOR WYROBOW ZLACZNYCH

OFERTA HANDLOWA INTER-METAL RADOM PRODUCENT I DYSTRYBUTOR WYROBOW ZLACZNYCH OFERTA HANDLOWA INTER-METAL RADOM PRODUCENT I DYSTRYBUTOR WYROBOW ZLACZNYCH 26-600 RADOM, ul. Lubelska 69/71 Tel. +48 48 365 61 85, 365 31 96, 365 52 95 Fax +48 48 365 08 71 KATALOG ZAWIERA 1 POZYCJA 1-11

Bardziej szczegółowo

Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt 10,50 15,30 22,50 30,50 45,00 58,50 73,00 103,00 153,00 208,00

Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt 10,50 15,30 22,50 30,50 45,00 58,50 73,00 103,00 153,00 208,00 Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt DIN934 M10 10,50 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,95 1,05 DIN934 M12 15,30 0,15 0,31 0,46 0,61 0,77 0,92 1,07 1,22

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna...

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna... SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna.... Podajnik folii.... Rama ruchoma... 6. Rama obrotowa kompletna... 8 5. Instalacja hydrauliczna... 6. * Przystawka do stawiania bel w pozycji

Bardziej szczegółowo

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U741 KATALOG CZĘŚCI

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U741 KATALOG CZĘŚCI AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U741 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2015 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U741 SPIS TREŚCI 1. ZŁOŻENIE OGÓLNE - AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Owijarka bel. Spin WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984

Katalog części. Owijarka bel. Spin WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

Wkręty z łbem walcowym. Wkręty z łbem walcowym płaskim. DIN 93 PN-82/M Podkładki odginane jednołapkowe

Wkręty z łbem walcowym. Wkręty z łbem walcowym płaskim. DIN 93 PN-82/M Podkładki odginane jednołapkowe DIN 1 ISO 2339 DIN 7 ISO 2338 DIN 84 ISO 1207 DIN 85 ISO 1580 PN-89/M-85020 PN-89/M-85021 PN-85/M-82215 PN-85/M-82219 Kołki stożkowe Kołki walcowe Wkręty z łbem walcowym Wkręty z łbem walcowym płaskim

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U710,U710/1 Kruk

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U710,U710/1 Kruk KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U70,U70/ Kruk Nr publikacji 0 Rok wydania 0 Katalog części: Agregat U70, U70/ Kruk Katalog części: Agregat U70, U70/ Kruk Tabela AGREGAT UPRAWOWY KRUK U-70 Nr na rys 7

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Owijarka samozaładowcza. Spin S WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984

Katalog części. Owijarka samozaładowcza. Spin S WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

Materiały do upłynnienia ZS nr 2/2015

Materiały do upłynnienia ZS nr 2/2015 1 0551-310-816-310 Blacha MO59 4 kg 32,000 288,00 zł 2 0552-210-610-651 Blacha aluminiowa PA2 12 kg 8,000 42,40 zł 3 0561-141-512-816 Rura M1E fi 4x0,5 kg 0,300 2,70 zł 4 0561-320-310-300 Pręt MO58 fi

Bardziej szczegółowo

KATALOG - ELEMENTY ZŁĄCZNE

KATALOG - ELEMENTY ZŁĄCZNE KATALOG - ELEENTY ZŁĄCZNE WWW.AXIET.CO +48 52 585 32 22 Firma AXIET S.C. powstała na bazie 18 letniego doświadczenia ich właścicieli. Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą śrub,nakrętek, podkładek,gwoździ,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. ul. Warszawska 264 42-200 Częstochowa tel./fax 34 372 17 94 34 325 37 15 e-mail: sklep@metalkubicki.com.pl

CENNIK. ul. Warszawska 264 42-200 Częstochowa tel./fax 34 372 17 94 34 325 37 15 e-mail: sklep@metalkubicki.com.pl CENNIK ul. Warszawska 264 42-200 Częstochowa tel./fax 34 372 17 94 34 325 37 15 e-mail: sklep@metalkubicki.com.pl 1 KOŁKI ROZPOROWE UNIWERSALNE KOSZULKI POLIAMIDOWE (NYLON) BEZ A ILO ŚĆ SZTUK Ø 6x35 mm

Bardziej szczegółowo

ocynk (op.10kg) czarne (op.10kg)

ocynk (op.10kg) czarne (op.10kg) Radom, dn. 7.11.2016 ORIENTACYJNY CENNIK SKRÓCONY DLA ILOŚCI HURTOWYCH (netto) Śruby kl 5.8 DIN931/933 * rabat 5% rabat 8% M6 4,75 4,99 4,51 4,74 4,37 4,59 M8 4,65 4,89 4,42 4,65 4,28 4,50 M10 4,65 4,89

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. Smart 200-2,0 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K216PL000

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. Smart 200-2,0 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K216PL000 Sp. z o.o. ul. Trawiasta - Białystok - Poland Rok założenia- 9 NIP 9-9-9- centrala + -0- fax + -0- e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części PŁUG Smart 00 -,0 m Wersja: 0 Nr fabryczny: Białystok

Bardziej szczegółowo

040 HN M-22x1,5/16x1,5 27. M-22x1,5/22x1,5

040 HN M-22x1,5/16x1,5 27. M-22x1,5/22x1,5 1. Złączka metalowa B-B (hydraulika) 040 M-8x1/8x1 2. M-10x1/10x1 3. M-10x1/8x1 4. M-12x1,5/8x1 5. M-12x1,5/10x1 6. M-12x1,5/12x1,5 7. M-14x1,5/10x1 8. M-14x1,5/12x1,5 9. M-14x1,5/14x1,5 10. M-16x1,5/12x1,5

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW OFERTA SIMPLE

KATALOG PRODUKTÓW OFERTA SIMPLE KATALOG PRODUKTÓW OFERTA SIMPLE 2019 30 000 PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH NA MAGAZYNIE Dlaczego warto z nami współpracować? NAJSZERSZA OFERTA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DEDYKOWANA INFOLINIA PRZEJRZYSTA OFERTA E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U710,U710/1 Kruk

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U710,U710/1 Kruk KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Agregat U70,U70/ Kruk Nr publikacji 0 Rok wydania 0 Katalog części: Agregat U70, U70/ Kruk Katalog części: Agregat U70, U70/ Kruk Tabela AGREGAT UPRAWOWY KRUK U-70 Nr na rys 7

Bardziej szczegółowo

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U818 KATALOG CZĘŚCI

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U818 KATALOG CZĘŚCI AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U818 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2015 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - AGREGAT U818 SPIS TREŚCI 1. ZŁOŻENIE OGÓLNE - AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY Z HYDROPAKIEM U818

Bardziej szczegółowo

RAMA GŁÓWNA 1/2. Łańcuch rolniczy

RAMA GŁÓWNA 1/2. Łańcuch rolniczy Lp...... 5. Nr strony Rama główna kompletna... 8 Podajnik folii... Wałek napinacza kpl 6 Rama dolna kompletna z układem hydraulicznym... 8 Rama obrotowa kompletna... Urządzenie do pionowego stawiania bel..

Bardziej szczegółowo

Katalog części Owijarka stacjonarna Z560

Katalog części Owijarka stacjonarna Z560 Katalog części Owijarka stacjonarna Z560 Wydanie II Sokółka 2016 Spis treści Rama główna...2 Rama dolna...5 Rama obrotowa...7 Podajnik folii... 12 Hydraulika... 15 Stawiacz bel... 16 1 Rama główna 2 3

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje anten do kontenerowych stacji transformatorowych z systemem komunikacji TETRA

Konstrukcje anten do kontenerowych stacji transformatorowych z systemem komunikacji TETRA z systemem komunikacji TETRA 6 596 Konstrukcja do montażu przyściennego Typ LKPA-5 Numer katalogowy 79-6005 Masa (bez anteny) 0,kg 80 60 00 85 Rozstaw otworów montażowych Zacisk uziemiający Lista składników

Bardziej szczegółowo

CYNKOMET. Tel + (48) 41 273-24-70, Fax + (48) 41 273-01-74 Email:info@cynkomet.com ŚRUBY. Nazwa elementu Stal Stal galw.

CYNKOMET. Tel + (48) 41 273-24-70, Fax + (48) 41 273-01-74 Email:info@cynkomet.com ŚRUBY. Nazwa elementu Stal Stal galw. ŚRUBY PN-74/M-82070 Śruby z otworem i rowkiem X DIN 962 PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym z otworem na zawleczkę DIN 601,931,960 PN-85/M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW 01FFK53 VR STOLIKI

KATALOG ELEMENTÓW 01FFK53 VR STOLIKI KATALOG ELEMENTÓW 01FFK53 VR STOLIKI GŁOWICE 2211012 15,5 GŁOWICA VR 2211003 4,8 GŁOWICA KRZYŻOWA VR (na zapytanie) 2211700 9,6 GŁOWCIA SP/EP VR (na zapytanie) 2211000 0,87 GŁOWICA POJEDYNCZA VR (na zapytanie)

Bardziej szczegółowo

ocynk (op.10kg) czarne (op.10kg)

ocynk (op.10kg) czarne (op.10kg) Radom, dn. 18.08.2016 ORIENTACYJNY CENNIK SKRÓCONY DLA ILOŚCI HURTOWYCH (netto) Śruby kl 5.8 DIN931/933 * M6 4,75 4,99 4,51 4,74 4,37 4,59 M8 4,65 4,89 4,42 4,65 4,28 4,50 M10 4,65 4,89 4,42 4,65 4,28

Bardziej szczegółowo

Katalog części WALEC WĄSKI PRAWY D 30 WWP

Katalog części WALEC WĄSKI PRAWY D 30 WWP R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 9--9-9 centrala +8 8 8 fax + 8 8 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części WALEC WĄSKI PRAWY

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZŁĄCZNE. 1. Śruby str. 02 05. 2. Wkręty str. 06 10. 3. Nakrętki str. 11 14. 4. Podkładki str. 15 24. 5. Blachowkręty str.

ELEMENTY ZŁĄCZNE. 1. Śruby str. 02 05. 2. Wkręty str. 06 10. 3. Nakrętki str. 11 14. 4. Podkładki str. 15 24. 5. Blachowkręty str. ELEMENTY ZŁĄCZNE 1. Śruby str. 02 05 2. Wkręty str. 06 10 3. Nakrętki str. 11 14 4. Podkładki str. 15 24 5. Blachowkręty str. 25 26 6. Wkręty do drewna str. 27 28 7. Kołki sprężyste str. 29 29 8. Pręty

Bardziej szczegółowo

Cennik hurtowy Obejmy pośrednie ocynkowane Rozmiar j.m. Cena netto opakowanie

Cennik hurtowy Obejmy pośrednie ocynkowane Rozmiar j.m. Cena netto opakowanie FHU Stalex Grzegorz Krawiec 26-700 Zwoleń Mostki 107 NIP: 811-109-16-94 tel. 533 33 55 77 tel. 509 733 450 www.stalex-zwolen.pl ważny od. 01.03.2019 stalex@op.pl Cennik hurtowy 2019 FHU Stalex pokrywa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa materiału jedn. Ilość

L.p. Nazwa materiału jedn. Ilość I Stanowisko słupowe "A" [ON-10,5/6] 1.1 Żerdź wirowana strunobetonowa typu E o wysokości 10,5 m i obciążaności 600 dan, 1.2 Fundament typu U2 1.3 Poprzecznik do zawieszenia linii 2 torowej Typ: PI-1 1.4

Bardziej szczegółowo

Wersja: 3. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul.

Wersja: 3. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, -6 Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 966--9-96 centrala +8 8 6 8 fax + 8 8 66 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części Zgrabiarka

Bardziej szczegółowo

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U740/1 KATALOG CZĘŚCI

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U740/1 KATALOG CZĘŚCI AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U740/1 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2014 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY U740/1 SPIS TREŚCI 1. ZŁOŻENIE OGÓLNE 4 2. RAMA AGREGATU UPRAWOWO-SIEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Katalog części PŁUG. Smart 120-1,20 m Smart 120 K - 1,20 m

Katalog części PŁUG. Smart 120-1,20 m Smart 120 K - 1,20 m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - NIP --- centrala + 0 fax + 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części PŁUG Smart 0 -,0 m Smart 0 K -,0

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZŁĄCZNE KRATY POMOSTOWE KATALOG ANDPOL

ELEMENTY ZŁĄCZNE KRATY POMOSTOWE KATALOG ANDPOL ELEMENTY ZŁĄCZNE KRATY POMOSTOWE KATALOG ANDPOL Struktura organizacyjna ANDPOL KONIN obejmuje dwa niezależne podmioty ANDPOL oraz ANDPOL PLUS. Działamy na obszarze całej Polski i Europy. Nasza oferta to

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2000 ISO/TS 16949:2002 97/23/EG AD 2000 Merkblatt W0/W7 znak Bezpieczeństwa B 208

EN ISO 9001:2000 ISO/TS 16949:2002 97/23/EG AD 2000 Merkblatt W0/W7 znak Bezpieczeństwa B 208 Artykuły metalowe W roku 2008 dajemy w Państwa ręce poszerzoną ofertę wyrobów śrubowych o zakres produkcji Łańcuckiej Fabryki Śrub ŚRUBEX S.A., która wchodzi w skład Grupy Koelner. Śrubex S.A. jako największy

Bardziej szczegółowo

Katalog części. zamiennych. rozrzutników "BATALION"

Katalog części. zamiennych. rozrzutników BATALION Katalog części zamiennych rozrzutników "BATALION" N80 N80/ N80/ Rama dolna i zawieszenie Lp.: Nazwa zespołu/części: N80 N80/ N80/ Indeks: Ilość: Indeks: Ilość: Indeks: Ilość: Rama dolna N80 0.00.00 N80

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV LP. ZDJĘCIE INDEX NAZWA WYMAR 1 XPF_UR004 CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV Uchwyt regulowany UR-4 UCHWYTY DACHOWE H=125 L=115 CENA NETTO [PLN] 17,24 zł 2 XPF_UR008 Uchwyt regulowany

Bardziej szczegółowo

Lista części zamiennych # V D, F, A

Lista części zamiennych # V D, F, A Lista części zamiennych # 056364-230V D, F, A Nr masz.: 000/-0 do dzisiaj Rocznik: od 04/200 do dzisiaj Cechy szczególne: ergonomiczna konstrukcja Lista części zamiennych # 078353 . Uchwyt 2 . Uchwyt 6907

Bardziej szczegółowo

Spare parts book MT

Spare parts book MT 2 Tabela 1: Rama główna z Ramą II. Lp. Nazwa części Numer katalogowy Ilość Kod 1 Rama głowna PH15/01.001 1 3254 2 Rama II PH15/01.002 1 3253 3 Wahacz lewy PH15/01.003 1 3382 4 Wahacz prawy PH15/01.004

Bardziej szczegółowo

Wersja: 4. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul.

Wersja: 4. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 9--9-9 centrala +8 8 8 fax + 8 8 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części Zgrabiarka - ramienna

Bardziej szczegółowo

TECHNOSTAL 62-510 Konin ul. Trzebiatowskiego 11 tel 790 230 700 fax 63/ 220 44 31 e-mail: technostal@o2.pl www.technostal.com.pl

TECHNOSTAL 62-510 Konin ul. Trzebiatowskiego 11 tel 790 230 700 fax 63/ 220 44 31 e-mail: technostal@o2.pl www.technostal.com.pl TECHNOSTAL 62-510 Konin ul. Trzebiatowskiego 11 tel 790 230 700 fax 63/ 220 44 31 e-mail: technostal@o2.pl www.technostal.com.pl Kołnierz szyjkowy Kołnierz zaślepiający Wywijka pod kołnierz Tuleja Trójnik

Bardziej szczegółowo

Katalog części. POSYPYWARKA Vortex 600

Katalog części. POSYPYWARKA Vortex 600 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

Wersja: 4. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul.

Wersja: 4. Katalog części. Zgrabiarka 11 - ramienna (Starosielski) Z 410-4,10m (304) SAMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - NIP --- centrala + fax + 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części Zgrabiarka - ramienna (Starosielski)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. 87 643-34-76 do 78 fax. 87 643-67-18 E-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl T-449 T-449/1 KATALOG CZĘŚCI PL

Bardziej szczegółowo

NAKRĘTKI ELEMENTY ZŁĄCZNE. ELGO ul. Porąbki 9a 43-300 Bielsko-Biała NAZWA NORMA RYSUNEK ZAKRES/ KL. WŁ.

NAKRĘTKI ELEMENTY ZŁĄCZNE. ELGO ul. Porąbki 9a 43-300 Bielsko-Biała NAZWA NORMA RYSUNEK ZAKRES/ KL. WŁ. NAKRĘTKI niskie niskie wysoka wysoka wysokie z wkładką poliamidową z wkładką poliamidowąnakrętki samohamowne Nakrętka gwintem odkształconym samozabezpieczajacym z gwintem odkształconymnakrętka kołnierzowa

Bardziej szczegółowo

Spodnie robocze z materiału PCW, wodoodporne, granatowe

Spodnie robocze z materiału PCW, wodoodporne, granatowe 09-04 PO:C:\ocuments and ettings\auricchior\esktop\_po_nw\09-04 PO_9.qxp 0//0 797 7970 7979 Kamizelki robocze, 00% bawełny, g/m², stalowoszare podnie robocze z materiału PCW, wodoodporne, granatowe Kurtki

Bardziej szczegółowo

Katalog części. KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z 010/1-1,85 m Z 010/1 H - 1,85 m

Katalog części. KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z 010/1-1,85 m Z 010/1 H - 1,85 m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, 5- Białystok, ul.trawiasta 5 MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 9-5-9-97 centrala +8 85 5 5 8 fax + 8 85 70 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części KOSIARKA

Bardziej szczegółowo

O firmie. 2-4. Śruby sześciokątne 5-7. Śruby z gniazdem sześciokątnym.. 8-9. Nakrętki... 10-14. Podkładki, zegery.. 15-20. Wkręty..

O firmie. 2-4. Śruby sześciokątne 5-7. Śruby z gniazdem sześciokątnym.. 8-9. Nakrętki... 10-14. Podkładki, zegery.. 15-20. Wkręty.. S t r o n a 1 Spis treści: O firmie. 2-4 Śruby sześciokątne 5-7 Śruby z gniazdem sześciokątnym.. 8-9 Nakrętki... 10-14 Podkładki, zegery.. 15-20 Wkręty.. 21-24 Kołki, korki.. 25-27 Pręty gwintowane. 28

Bardziej szczegółowo

PŁUG ZAGONOWY ZAWIESZANY U034 KATALOG CZĘŚCI

PŁUG ZAGONOWY ZAWIESZANY U034 KATALOG CZĘŚCI PŁUG ZAGONOWY ZAWIESZANY U034 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2015 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - PŁUG ZAGONOWY ZAWIESZANY U034 SPIS TREŚCI 1. PŁUG Z ZABEZPIECZENIEM RESOROWYM 4 2. PŁUG

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 290 03 30, (012) 290 03 33 (012) 290 03 51, (012) 290 03 52 fax (012) 290 03 53 ŚRUBY

tel. (012) 290 03 30, (012) 290 03 33 (012) 290 03 51, (012) 290 03 52 fax (012) 290 03 53 ŚRUBY HURTOWNIA WYROBÓW ŚRUBOWYCH, NARZĘDZI LIN I DRUTÓW NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. 30-732 KRAKÓW, ul. Płk. Dąbka 8C www.nycz.pl email: biuro@nycz.pl tel. (012) 290 03 30, (012) 290 03 33 (012) 290 03 51, (012)

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Z 064-1,35 m

Katalog części. Z 064-1,35 m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, -6 Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 9 NIP 966--92-96 centrala + 66 0 fax + 66 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części KOSIARKA BĘBNOWA

Bardziej szczegółowo

Katalog części PŁUG. City 150-1,50 m City 150 K - 1,50 m City 150 H - 1,50 m City 150 HK - 1,50 m

Katalog części PŁUG. City 150-1,50 m City 150 K - 1,50 m City 150 H - 1,50 m City 150 HK - 1,50 m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - Katalog części NIP --- centrala + 0 fax + 0 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl PŁUG City 0 -,0 m City 0 K -,0

Bardziej szczegółowo

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 180-1,80 m (0221) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 180-1,80 m (0221) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 1 1-161 Białystok - Poland Rok założenia- 198 NIP 966-19-29-6 centrala +8 8 66-0-31 fax +8 8 66-0-1 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części KOSIARKA DYSKOWA

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z010 (H)-

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z010 (H)- R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, - Białystok, ul.trawiasta MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 9--92-97 centrala +8 8 70 fax + 8 8 70 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części KOSIARKA BĘBNOWA

Bardziej szczegółowo

Podwozie. Części Deserter

Podwozie. Części Deserter Page 1 of 9 Części Deserter Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1960mm? Szerokość 1160 mm? Wysokość 990 mm? Liczba osi 2? Masa pojazdu 136 kg? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,8

Bardziej szczegółowo

ŚRUBY PODKŁADKI KONFIRMATY WKRĘTY

ŚRUBY PODKŁADKI KONFIRMATY WKRĘTY ŚRUBY PODKŁADKI KONFIRMATY WKRĘTY OFERTA WAŻNA DO KOŃCA MAJA 2014 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 01 ŚRUBA METRYCZNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM PEŁNYM - 933 Klasa wytrzymałości 5.8 minimum z jednego rozmiaru:

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW E01FFS ENKOFORM HMK

KATALOG ELEMENTÓW E01FFS ENKOFORM HMK KATALOG ELEMENTÓW E01FFS 1990104 1990105 1990106 1990107 1990109 1990111 1990113 1990115 1990117 1990119 1990121 1990125 1990127 1990129 1990133 1990139 1990145 6 7,5 9,1 10,7 13,79 16,9 19,99 23,1 26,2

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. PSV 271-2,7 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K203PL000

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. PSV 271-2,7 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K203PL000 SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta - Białystok - Poland Rok założenia- NIP --- centrala + -0- fax + -0- e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części PŁUG PSV -, m Wersja: 0 Nr fabryczny: Białystok

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE tel.: +48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 +48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 fax: +48 085 681 63 83 +48 085 682 71 10 www.pronar.pl

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ń Ś Ń Ń ź Ń Ą Ż Ł Ę Ł Ś Ą Ą Ś Ł Ń Ś Ą Ń ć Ą Ą Ą Ą Ł Ś Ę Ś Ń Ż Ż Ś Ć Ź ć Ę Ś Ą Ź Ś Ś Ś Ś Ż Ś Ź Ą Ż Ć Ą Ś Ź Ż Ź Ź Ź Ś Ą ć Ś Ść Ś Ść Ż Ź Ź ć Ź Ź Ź Ż Ż Ź Ś Ś Ż Ż ć Ź Ż Ż ć Ś Ś Ą Ź ć Ś ć ć Ś Ś ć Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ń ż Ę Ż ż ń ż ć ż ż ć Ń Ż ż ż Ź Ą ń Ż Ę Ń ż Ą ń ż ć Ź ć ć ż ć ż ć ż Ż ż ż ż ć ż ń ż ć ń ż ż ż ć ć ń ń ż ć ż ćż ż ż ń ż ń ż ż Ę ż Ę Ą ż ż Ęć ż ż Ę ż ć ć ć ż ń ź ń ń Ź ż Ę Ę ń Ź Ź ć Ż ć ź ż ż ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ł Ń Ń Ł Ę ć ć Ż ć Ż Ę ć ć ć Ę Ę ć Ż ź Ż ć Ż Ą Ę Ę Ż Ę ź Ś ć ć Ę ź Ą ć Ł Ę Ę ź Ż ć ć Ę Ę Ż Ż ć Ż Ę ć Ę Ę ć ź Ą ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ź ć Ś Ż ć ć Ż ć Ż ć Ż ć ź Ż Ż Ę Ę ź Ę ć Ż Ż Ę Ż Ę Ż Ą ć ć ć Ż ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ż ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć Ó Ź ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ą Ż ć Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć Ą ź ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ń ć Ź ć Ź Ń Ę Ó Ź Ę Ź Ń Ń ć Ź ź Ą Ź ć Ę Ą Ę Ź Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ź Ą Ó Ó Ź Ą ć Ń Ą ć ć ć Ż Ą Ą Ż Ą Ą Ą ć Ź Ź Ę Ą Ą Ę Ź Ń ź Ś ź Ż Ż Ż Ą ć Ś Ą ć Ą Ż Ń Ż Ą Ź Ź ć Ń Ś Ń Ź Ź Ą Ź Ż Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź ź Ę ź Ę Ń Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ć ź ć ź ć ć Ź ć ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ź Ł ć ć ć Ż ć Ż ć ć Ź ź Ć Ą Ź Ż Ż Ź Ż Ć Ł Ł Ź Ź ź Ą ź Ą Ć Ź Ł Ź ć Ź ćź Ź Ź Ą Ź ć Ź ć Ł ć Ł ć ć Ł ć Ą ć ć ć ź ź ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź ć ź ć Ą ć ć Ą Ć

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm - układ zamocowań

System KAN-therm - układ zamocowań KAN-therm obejmy pojedyncze z wkładką gumową - obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym Wymiar (d) [mm] Ilość szt. w Kod Cena zł/szt. Grupa 15-18 100 UP-G16 2,53 A 20-23 100 UP-G20 2,77 A 25-28

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. PSV 301-3,0 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K204PL000

Wersja: 0. Katalog części PŁUG. PSV 301-3,0 m. SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok K204PL000 SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta - Białystok - Poland Rok założenia- NIP --- centrala + -0- fax + -0- e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części PŁUG PSV 0 -,0 m Wersja: 0 Nr fabryczny: Białystok

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE tel.: +48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 +48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 fax: +48 085 681 63 83 +48 085 682 71 10 www.pronar.pl

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ ul. TOWAROWA 36. DIN 472 PN Norma. DIN 546 PN Norma. Pierścień zabezpieczający wewnętrzny

BYDGOSZCZ ul. TOWAROWA 36. DIN 472 PN Norma. DIN 546 PN Norma. Pierścień zabezpieczający wewnętrzny WWW.AXIET.CO DIN 472 PN 85111 Pierścień zabezpieczający wewnętrzny 1 waga 100szt./kg 3 s a max b~ 5 min I 75 1,88 79,5 2,5 7,8 6,6 3,0 I 80 2,20 85,5 2,5 8,5 7,0 3,0 I 85 2,53 90,5 3,0 8,6 7,2 3,5 I 90

Bardziej szczegółowo

ROZRZUTNIK OBORNIKA N267, N267/1 KATALOG CZĘŚCI

ROZRZUTNIK OBORNIKA N267, N267/1 KATALOG CZĘŚCI ROZRZUTNIK OBORNIKA N267, N267/1 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2015 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - ROZRZUTNIK OBORNIKA N267 SPIS TREŚCI 1. TANDEM N267 4 2. UKŁAD NAPĘDOWY N267 6 3. PRZENOŚNIK

Bardziej szczegółowo

STAR. Z.P.A.M GABRIEL G.T.P. BALIŃSCY S.j. 55-200 OŁAWA UL. NADBRZEŻNA 7 TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 e-mail : balimech-gabriel@wp.

STAR. Z.P.A.M GABRIEL G.T.P. BALIŃSCY S.j. 55-200 OŁAWA UL. NADBRZEŻNA 7 TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 e-mail : balimech-gabriel@wp. G.T.P. BALIŃSCY S.j. TEL./FAX 71/3133669 TEL. KOM 603385877 STAR Lp. Mag. Nazwa wyrobu Nr porównawczy S05 18 Mieszalnik paliwa 150 L ( SMOK ) 467.55.209 S06 19 Mieszalnik paliwa 742 469.55.212 S08 35 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

Strony...556-559. Strona...560. Strona...561 GRUPA ZESTAWY ŚRUB I NAKRĘTEK GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA KOŁKI STALOWE PRĘTY GWINTOWANE KOŁKI GWINTOWANE

Strony...556-559. Strona...560. Strona...561 GRUPA ZESTAWY ŚRUB I NAKRĘTEK GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA KOŁKI STALOWE PRĘTY GWINTOWANE KOŁKI GWINTOWANE ZESTAWY ŚRUB I NAKRĘTEK Strony..........556-559 635 WKRĘTY DO DREWNA KOŁKI STALOWE 650 651 KOŁKI GWINTOWANE 670 PRĘTY GWINTOWANE Strona......................560 Strona......................561 Strona......................561

Bardziej szczegółowo

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 260-2,60 m (0224) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 260-2,60 m (0224) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 15 15-161 Białystok - Poland MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE Rok założenia- 19 NIP 966-159-29-6 centrala + 5 66-0-31 fax + 5 66-0-1 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog

Bardziej szczegółowo

BTM0020 Brona mulczowa 7.5 m (piktogramy) LISTA CZĘŚCI NUMER KATALOGOWY

BTM0020 Brona mulczowa 7.5 m (piktogramy) LISTA CZĘŚCI NUMER KATALOGOWY BTM0020 Brona mulczowa 7.5 m (piktogramy) Rysunek R1 NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY 1 1 EW00060 2 1 EW00061 3 1 EW00068 4 3 EW00063 5 1 EW00067 6 3 EW00066 7 2 EW00254 8 8 EW00062 OPIS Piktogram ostrzegawczy

Bardziej szczegółowo

Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDL 280-2,80m

Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDL 280-2,80m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, 5-6 Białystok, ul.trawiasta 5 MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 966-5-9-976 centrala +8 85 66 70 3 fax + 8 85 66 70 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

ŁADOWACZE CZOŁOWE T248

ŁADOWACZE CZOŁOWE T248 ŁADOWACZE CZOŁOWE T248 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 2016 PL 16-100 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 62 2 KATALOG CZĘŚCI - ŁADOWACZE CZOŁOWE T248 SPIS TREŚCI 1. ŁADOWACZ KPL. 4 2. WYSIĘGNIK KPL. 6 3. INSTALACJA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 300-3,00 m (0227) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok

Wersja: 7. Katalog części. KOSIARKA DYSKOWA TYLNA KDT 300-3,00 m (0227) SaMASZ Sp. z o.o. Nr fabryczny: Białystok SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 15 15-161 Białystok - Poland MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE Rok założenia- 198 NIP 966-159-29-6 centrala +8 85 66-0-1 fax +8 85 66-0-1 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków do projektu KOMORA CIŚNIENIOWA

Spis rysunków do projektu KOMORA CIŚNIENIOWA Spis rysunków do projektu KOMORA CIŚNIENIOWA. Komora ciśnieniowa K-00-00 A3. Szczyt K-0-00 A3 3. Bok zewnętrzny K-0-00 A3 4. Bok wewnętrzny K-03-00 A3. Dno centralne K-04-00 A3 6. Dno boczne K-0-00 A3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI

CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI Innowacja jest naszą misją! 1 STRONA 2 ZABEZPIECZENIA 600 3 4 ŁĄCZNIKI KABLOWE 600-601 PRZEWODY TERMOKURCZLIWE 601 5 6 PIERŚCIENIE ZRYWALNE 601-602 7 PIERŚCIENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI

CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI CZĘŚCI ZGODNE Z DIN I NORMAMI Innowacja jest naszą misją! 1 STRONA ZABEZPIECZENIA 768 ŁĄCZNIKI KABLOWE 768-769 PRZEWODY TERMOKURCZLIWE 769 PIERŚCIENIE ZRYWALNE 769-770 PIERŚCIENIE ZABEZPIECZAJĄCE E 770

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW E00FFT T-60 WIEŻE PODPOROWE

KATALOG ELEMENTÓW E00FFT T-60 WIEŻE PODPOROWE KATALOG ELEMENTÓW E00FFT T-60 WIEŻE PODPOROWE 1906010 1906015 1906020 18,1 21,3 24,5 ELEMENTY PODSTAWOWE RAMA ZWYKŁA 100x100 T60 RAMA ZWYKŁA 150x100 T60 RAMA ZWYKŁA 200x100 T60 1906410 1906415 1906420

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ Do rysunku nr.1 L.p. Nr rys lub normy Nazwa części (zespołu) Ilość Uwagi 1 3052/05-01-00-000 Rama 1 2 3052/02-03-00-000 Skrzynia nasienna lewa 1 3 3052/02-02-00-000 Skrzynia

Bardziej szczegółowo

BTM0014 Brona talerzowa ciężka

BTM0014 Brona talerzowa ciężka Rysunek R1 BTM0014 Brona talerzowa ciężka 1 1 BT00437 Rama główna BTC 30M 2 2 BT00354 Uchwyt wału BT ciężka 3 1 BT00426 Ekran boczny pływający 4 1 BT00431 Ekran prawy 5 1 BT00406 Wał teownikowy Fi600 6

Bardziej szczegółowo