AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta"

Transkrypt

1 2012/2013 AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE arch. ZPK zdj. B. Chojęta Piękna nasza Gmina cała...

2 Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Chojnice Wydanie gazetki Aktualności z Gminy Chojnice jest już naszą coroczną tradycją. Dzięki niej możemy Państwu przekazać najważniejsze informacje dotyczące naszej Gminy. Jednocześnie składamy Wszystkim Mieszkańcom i Gościom naszego Regionu serdeczne życzenia Szczęśliwego 2013 Roku. Przewodniczący Rady Gminy Chojnice Wójt Gminy Chojnice Tadeusz Leszczyński Zbigniew Szczepański Hanna Papierkiewicz Informacja o pracy Rady Gminy w Chojnicach w 2012 roku W roku 2012 Rada Gminy obradowała na 12 sesjach, na których między innymi oceniano: - przebieg sezonu turystycznego - stan oświaty - stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. W 2012 roku podobnie jak w latach ubiegłych Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy oraz uchwaliła Budżet na kolejne 12 miesięcy. Dodatkowo Rada Gminy wysłuchała następujących sprawozdań z działalności : - Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice, - Gminnego Ośrodka Kultury, - z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Oprócz tego podobnie jak w latach ubiegłych, podsumowano konkurs Piękna Wieś na szczeblu gminnym. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 90,84%. W minionym roku Rada Gminy podjęła 160 uchwał. Aleksandra Wojcieszyńska Konta sołeckie wg liczby ludności Gminy Chojnice na dzień r

3 Zbigniew Szczepański NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE NASZEJ GMINY W 2013 ROKU I. OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chojnice. Łączna wartość 12mln 533 tys. zł A) Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody (SUW) w Pawłowie wraz z przebudową ujęcia wody 4 mln 366 tys. zł. SUW w Pawłowie ma mieć wydajność 70 m3 wody na godzinę (Q=70m3/h) i ma docelowo zaopatrywać w wodę ponad 5 tys. mieszkańców w następujących miejscowościach: Pawłowo, Pawłówko, Lipienice, Klawkowo, Nowa Cerkiew, Szlachetna, Sternowo, Lotyń, Racławki, Objezierze, Gockowice i Silno. B) Budowa stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w Krojantach 2 mln 755 tys. zł. Stacja ta mieć wydajność technologiczną 47m3 w na godzinę (47m3/h) i będzie zaopatrywać w wodę ponad 2 tys. mieszkańców następujących miejscowości: Krojanty, Zbeniny, Powałki, Klosnowo, Jasnowo, Jeziorki, Jakubowo i Klawkowo (część północna). C) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krojanty, Pawłowo, Nowa Cerkiew, Lichnowy, Granowo i Racłaki - 5 mln 411 tys. zł Budowa sieci w obrębie SUW Pawłowo. Lichnowy, Pawłowo, Nowa Cerkiew 3693m ø 110 PE Racławki, Granowo 2923 ø 160 PE Przebudowa sieci wodociągowej w Pawłowie Pawłowo Lichnowy 1977m ø 110 PE; 3130m ø 160 PE Budowa sieci wodociągowej w obrębie SUW Krojanty Krojanty Pawłowo Stare Parcele 2203m ø110 PE; 1932m ø 169 PE Przebudowa sieci wodociągowej Krojanty Powałki Kłodawa 634m ø 110 PE; 1932m ø160 PE Łączna długość planowanych odcinków nowej sieci wodociągowej to ponad 17 km. Nowa sieć połączy przede wszystkim w jeden funkcjonalny pierścień stacje uzdatniania wody, tj. Lichnowy, Pawłowie oraz w Krojantach. Po zrealizowaniu tej inwestycji likwidacji ulegną stare i mało wydajne stacje uzdatniania wody w Sternowie i w Zbeninach. Termin realizacji inwestycji do 30 czerwca br. Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. Źródła finansowania: 4 mln zł środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich / PROW/ 2 mln zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku). 6 mln 533 tys. zł - kredyt Wykonawcą tej inwestycji w ramach rozstrzygniętego przetargu jest EKOMEL Chojnice Sp. z o.o. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew Zakres: - tłoczenia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (długość sieci 1462 mb) - sieć wodociągowa z przyłączami długość 686 mb. Wartość kosztorysowa: 550 tys. zł ; Termin realizacji: do końca br. Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 3. Przebudowa kolektora sanitarnego na trasie Pawłówko - Chojnaty Chojnice. Zakres: rurociąg tłoczny na trasie Pawłówko Chojnaty o długości mb. rurociąg tłoczny na trasie Chojnaty Chojnice o długości 980 mb. Wartość kosztorysowa: 350 tys. zł; Termin realizacji: do końca br. Inwestor: GZGK Sp. z o.o. 4. Rekultywacja stawów w Cołdankach. Wartość kosztorysowa: 212 tys. zł Termin realizacji: do końca br. Zakres: odmulenie i pogłębienie 3 stawów wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym ich otoczenia. Źródło finansowania: - 85% środki unijne z Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) Môrenka - 15% środki gminne Termin realizacji: do końca br. 5. Rekultywacja nieczynnych wysypisk odpadów w Gockowicach, Ciechocinie i w Chojniczkach. Wartość: 585 tys. zł Termin realizacji:do końca br. Źródło finansowania: środki unijne (70%) i gminne (30%) 6. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł na 1 oczyszczalnię). środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczy właścicieli posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyczyn ekonomicznych. 7. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy Chojnice. Dofinansowanie co najmniej 75% kosztów związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport i opłata za składowanie w mogielnikach). ŁĄCZNY KOSZT POZBYWANIA SIĘ ETERNITU WAHA SIĘ W GRANICACH zł brutto /m² powierzchni. Dofinansowanie z budżetu gminy:15-18,75 zł brutto/m². wartość: 200 tys. zł źródła finansowania: środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku właściciele posesji zameldowani na terenie gminy, płatnicy podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy II. DROGI, CHODNIKI 1. Modernizacja drogi asfaltowej Powałki (dworzec PKP) - Klosnowo 600 tys. zł w tym 300 tys. zł Nadleśnictwo Rytel Termin realizacji: do końca br. Inwestor: Urząd Gminy i Nadleśnictwo Rytel. 2.Budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żwirowej w Charzykowach. Wartość: ok. 240 tys. zł Źródło finansowania: zgodnie z Programem budowy dróg osiedlowych w gminie Chojnice (1:1) - 50% Sołectwo Charzykowy - 50% Urząd Gminy Termin realizacji: do końca br. 3. Budowa dróg osiedlowych w Chojniczkach. Wartość: 150 tys. zł, Inwestor: Urząd Gminy 4. Budowa drogi asfaltowej w Nowym Ostrowitem. Wartość inwestycji: 200 tys. zł Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski w Gdańsku 100 tys. zł Urząd Gminy tys. zł; Realizacja: do końca br. 5. Przebudowa drogi w Jarcewie. Wartość: 60 tys. zł Źródło: Program budowy dróg w gminie Chojnice. Sołectwo Czartołomie Jarcewo 30 tys. zł Urząd Gminy 30 tys. zł 6. Remont mostu w Sworychgaciach (Kozi Most) Wartość: 100 tys. zł ; Źródło: środki gminne; Inwestor: Urząd Gminy. 7. Modernizacja drogi wojewódzkiej 240 Etap III Wartość: ok. 40 mln zł Zakres: przebudowa drogi na odcinku Chojnice (skrzyżowanie z ul. Gdańską) Pawłowo wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych oraz nowej infrastruktury oświetleniowej na całym odcinku. Inwestor: Urząd Marszałkowski w Gdańsku (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku). 03

4 III. TURYSTYKA 1.Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w ramach tzw. Marszruty Kaszubskiej wokół jeziora Charzykowskiego ETAP I (36km): Charzykowy, Funka, Bachorze, Małe Swornegacie, Chociński Młyn Babilon Kopernica Wolność - Charzykowy. Wartość: zł ; Termin realizacji: do 15 maja br. Wykonawcą tej inwestycji w ramach przeprowadzonego przetargu została firma MARBRUK Sp. z o.o. 2. Budowa ścieżki rowerowej w ramach Marszruty Kaszubskiej na odcinku Chociński Młyn Swornegacie kierunek Drzewicz (zjazd na Płęsno) ETAP II (6,48 km) Wartość: zł Wykonawca: MARBRUK Sp. z o.o. Termin realizacji: 2013/2014 (do 15 maja); Inwestor: Urząd Gminy 3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Chociński Młyn Konarzynki (do granicy z gminą Konarzyny)- 1,7 km. Wartość kosztorysowa: 270 tys. zł Źródło: środki unijne z Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) Môrenka 168 tys. zł Pozostałe: Urząd Gminy; Inwestor: Urząd Gminy Termin realizacji: do końca br. IV. OŚWIATA, SPORT 1. Kontynuacja Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22 x 44m, tzw. JASKÓŁECZEK W 2013 roku planujemy budowę dwóch tego typu boisk sportowych w sąsiedztwie szkół w Ogorzelinach i w Silnie. Przybliżony koszt budowy jednego boiska typu JASKÓŁECZKA to ok. 450 tys. zł. Źródło finansowania: - środki unijne już przez nas uzyskane na ten cel w kwocie 542 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) poprzez Urząd Marszałkowski w Gdańsku - środki gminne Termin realizacji: do końca lipca br. 2. Przebudowa pomieszczeń szkolnych po byłym mieszkaniu na 2 sale lekcyjne w Zespole Szkół w Charzykowach. Wartość: 100 tys. zł; Inwestor: Urząd Gminy Termin realizacji: do końca sierpnia br. 3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z dociepleniem ścian budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach. Wartość: 90 tys. zł Inwestor: Urząd Gminy; Termin: do końca sierpnia br. V. KULTURA 1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach -1,5 mln zł. Źródło finansowania: 1 mln środki unijne z Lokalnej Grupy Rybackiej Môrenka w ramach zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.pozostałe środki: Urząd Gminy. Termin realizacji: do końca br. Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. 2. Prace projektowe pod przebudowę i budowę świetlic w Powałkach, Chojnatach i w Moszczenicy. VI. OCHRONA ZDROWIA 1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Ogorzelinach Wartość kosztorysowa: 786 tys. zł Źródło finansowania: Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice 350 tys. zł Urząd Gminy 436 tys. zł Po zrealizowaniu nowej inwestycji dotychczasowy Ośrodek Zdrowia zostanie sprzedany na cele mieszkaniowe w drodze przetargu. W przetargu nieograniczonym na budowę tego Ośrodka wpłynęło 13 ofert o rozpiętości cenowej od 996 tys. zł (firma z Kościerzyny) do 786 tys. zł. Ta najkorzystniejsza i zarazem najtańsza oferta została złożona także przez firmę z Kościerzyny, a konkretnie przez Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosława Zblewskiego. Termin realizacji inwestycji: do końca października br. VII. INWESTYCJE SOŁECKIE Nasze Samorządy Wiejskie (34) dysponują w 2013 roku łączną kwotą mln zł. Znaczną część tych środków Samorządy Sołeckie kierują na budowę nowych dróg i chodników w ramach funkcjonującego w naszej gminie Programu budowy dróg osiedlowych. Do każdej sołeckiej złotówki Urząd Gminy solidarnie dokłada kolejną na powyższe zadania inwestycyjne. Ten sam mechanizm dotyczy także środków finansowych od osób prywatnych zainteresowanych modernizacją lub budową określonych ulic. W tym roku z tego Programu między innymi chcą skorzystać następujące sołectwa: Charzykowy, Czartołomie-Jarcewo, Krojanty, Nowe Ostrowite a w przyszłym: Ogorzeliny, Pawłówko-Lipienice, Ciechocin, Sławęcin, Pawłowo oraz Gockowice-Objezierze na łączną wartość około 1 mln złotych. W minionym 2012 roku z tego Programu skorzystały sołectwa: Lichnowy, Silno i Nowa Cerkiew. Znaczna część budżetu gminy Chojnice, który w 2013 roku wynosi zł zostanie przekazana na kolejne inwestycje (tzw. wydatki majątkowe). Łączna wartość tych inwestycji w samym 2013 roku zamknie się w kwocie zł co stanowi 21,3% całości gminnego Budżetu. Myślę, że wartym podkreślenia może być fakt, że ponad połowa środków inwestycyjnych na ten rok to pozyskane przez Gminę z różnych programów środki unijne. Podobnie będzie również w przyszłym roku. Obecnie Gmina Chojnice realizuje ponad 30 różnych projektów (inwestycyjne, majątkowe tzw. projekty twarde oraz projekty miękkie dotyczące kapitału ludzkiego: szkoleniowo-edukacyjne, kulturalne, przeciw wykluczeniu informatycznemu, itp.). zd. przydomowa oczyszczalnia zd. kozi mostek 04

5 Zbigniew Szczepański PLANOWANE INWESTYCJE NA 2014 ROK I. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Chojnice. 1. Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni szutrowej na trasie Swornegacie Drzewicz (wzdłuż drogi wojewódzkiej 236 3,7 km). Gmina pozyskała środki unijne na to zadanie w kwocie 0,5 mln zł z Lokalnej Grupy Działania (LGD) Sandry Brdy. Wartość kosztorysowa tego zadania to ok. 2 mln zł. 2. Budowa ścieżki rowerowej (nawierzchnia asfaltowa) w ramach Projektu Marszruty Kaszubskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Klawkowo Powałki Zbeniny Kłodawa do zjazdu na Mylof (6,67 km) ok. 4 mln zł. Na to zadanie są przydzielone środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w kwocie 2 mln zł. 3. Budowa ścieżki rowerowej (nawierzchnia asfaltowa) na odcinku Nowy Dwór Ogorzeliny ok. 1 mln zł (1,8 km) 4. Budowa ścieżki rowerowej (nawierzchnia asfaltowa) na trasie Chojnice Lichnowy ok. 1 mln zł (1,9 km) 5. Budowa ścieżki rowerowej (polbruk) w Chojniczkach (od ul. Świerkowej do Chojniczki wieś - 1,4 km) ok. 0,7 mln zł. II. Budowa nowych dróg o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej lub z polbruku. 1. Budowa drogi przy ul. Okrężnej w Pawłowie ok. 250 tys. zł 2. Budowa drogi Ogorzeliny Melanówek ok. 300 tys. zł 3. Budowa drogi asfaltowej w Krojantach ok. 200 tys. zł 4. Budowa drogi asfaltowej w Ciechocinie ok. 150 tys. zł 5. Budowa drogi Racławki Objezierze ok. 2,5 mln zł 6. Budowa drogi Swornegacie Zbrzyca ok. 1,5 mln zł 7. Inne drogi - w ramach realizacji gminnego Programu budowy dróg osiedlowych na terenie gminy Chojnice. Decyzje leżą w gestii poszczególnych Samorządów Wiejskich. Wyżej wymienione zadania inwestycyjne, co jest oczywiste, będą realizowane w zależności od możliwości finansowych naszego Gminnego Samorządu oraz od ostatecznej decyzji Rady Gminy w Chojnicach. Zdzisław Stormann WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY A)Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych oddanych do użytku na terenie gminy Chojnice w 2012r. pod względem wielkości poniesionych nakładów jak i środków pozyskanych z zewnątrz była niewątpliwie inwestycja pn. Przebudowa (remont) drogi wewnątrzosiedlowej na dz. nr 439/3 w miejscowości Nowe Ostrowite o dł 0,23 km oraz przebudowa (modernizacja) drogi osiedlowej na dz. nr 165 w m. Lichnowy o dł. 0,472 km. Zadanie inwestycyjne odebrano w dniu r., a jego wykonanie było możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Koszt robót ogółem wyniósł ,69 zł, a inwestycja w całości sfinansowana została przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej gr. 2 x 4 cm na istniejących płytach betonowych w miejscowości Nowe Ostrowite o dł. 230 m i zmiennej szerokości od 3 do 10 m oraz nowej nawierzchni bitumicznej 2 x 4 cm wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy ul. Parkowej w m. Lichnowach o dł. 472 m i szer. 4,0 m. Prace wykonano w czasie od r. do r. Wykonawcą była firma POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. B) Przebudowa ulicy Sportowej w Silnie Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonwej polbruk przy ul. Sportowej w miejscowości Silno na długości : 200 m i szerokości: 5,0 m wraz z odwodnieniem drogi. Prace wykonano w okresie od r. do r. Koszt inwestycji wyniósł ,60 zł, a wykonawcą robót była firma Ad-Bet Adrian Paszko z Chojniczek. C) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Objezierze - przebudowa 0,22 km drogi gminnej nr G Racławki Objezierze. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię bitumiczną o gr. 2 x 4 cm na długości 220 m i szerokości 4,0 m, wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy kruszywem łamanym i profilowanie istniejących rowów odwadniających. Koszt zadania wyniósł ,22 zł, z tego Gmina Chojnice uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych tj ,61 zł. Prace zakończono w dniu r., a w kynawcą robót była firma POL-DRÓG Chojnice Sp z o.o. D)Rozpoczęto inwestycję pn. Przebudowa drogi asfaltowej o łącznej długości 0,883 km na odcinkach Powałki (dworzec PKP) - Klosnowo gm. Chojnice. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej wraz z częściowym remontem podbudowy drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości 883 m. Koszt zadania, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wynosi ,90 zł a jego wykonawcą jest firma POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. Umowny termin zakończenia zadania z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe oraz przeszkody formalno-prawne musiał być aneksem przesunięty na dzień r. Droga ta przebiega przez tereny kolejowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2013r. drugi odcinek tej drogi znajdujący się na terenie Lasów Państwowych wykona Nadleśnictwo Rytel. 05

6 E) Pozostała infrastruktura drogowa wykonana w 2012 r. Oprócz wyżej wymienionych inwestycji drogowych na terenie gminy Chojnice wykonano również wiele innych remontów i modernizacji nawierzchni drogowych i chodników, i tak: 1. Przebudowa 0,28 km ul. Jeziornej w Lichnowach polegająca na ułożeniu płyt drogowych żelbetowych 100x75x12,5 cm na szer. 3,0 m. Koszt robót wyniósł ,87 z, wykonawcą była firma AMAR - Mariusz Rudnik z Lichnów. Zadanie współfinansowane było z Samorządem Wiejskim Lichnowy. 2. Budowa chodnika w miejscowości Charzykowy. Na odcinku 50 m i szer. 2,50 m wykonano chodnik z kostki betonowej polbruk wraz z barierami ochronnymi. Pozwoliło to połączyć komunikacyjnie ul. Widokową z wcześniej wykonanym chodnikiem wzdłuż ul. Szkolnej. Koszt robót wyniósł ,03 zł, a wykonawcą chodnika była firma Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych - Tadeusz Stencel. 3. Budowa chodnika na dł. 315 m i szer. 1,5 m w miejscowości Szlachetna. Chodnik wykonano kostki betonowej polbruk gr. 6 cm cegiełka betonowa. Wykonawcą robót była firma Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych - Tadeusz Stencel. Koszt robót wyniósł ,87 zł, a inwestycja współfinansowana była przez Samorząd Wiejski Nowa Cerkiew. 4. Przy znacznym zaangażowaniu środków gminnych i sołeckich wykonano szereg zadań z zakresu modernizacji dróg i budowy chodników, w tym również konserwację nawierzchni istniejących dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. F) Infrastruktura energetyczna 1) Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w m. Małe Swornegacie o dł. 983 m wraz z budową 22 latarni ulicznych. Koszt robót wyniósł ,67 zł. Prace wykonano w dniach od r. do r. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa. 2)W wyniku likwidacji oświetlenia ulicznego przy drodze nr 240 w Silnie, część opraw zainstalowano na istniejących słupach oświetleniowych między innymi w miejscowościach Powałki, Nowy Dwór, Krojanty, Angowice i Ogorzeliny. Koszt robót wyniósł ok 14 tys zł., a ich wykonawcą była Enea Rejon Energetyczny w Chojnicach. Droga w miejcowości Lichnowy zdj. Program budowy dróg osiedlowych II. DODATKI MIESZKANIOWE W roku 2012 przyjęto 162 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego wydano 154 decyzji pozytywnych i 8 negatywnych. Zgodnie z art. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przeprowadzono 10 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Przyznano 924 miesięczne dodatki mieszkaniowe, przy średniej dodatku wynoszącej 173,03 zł. Na realizację dodatków mieszkaniowych do końca roku 2012 z budżetu Gminy wydatkowano łącznie ,94 zł., z tego: - dla najemców gminnych lokali mieszkalnych - kwotę ,07 zł. - dla spółdzielni mieszkaniowych - kwotę ,51 zł. - pozostali /wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne i właściciele mieszkań, nad którymi zarząd sprawują inne jednostki/ - kwotę ,36 zł. Zdzisław Stormann PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI Rada Gminy podjęła w 2012r. osiem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwie uchwały dotyczyły terenów z zakazem wszelkiej zabudowy, jedna terenów przeznaczonych na kulturę i kulturę fizyczną, a pozostałe terenów poza zabudowę mieszkaniową i usługową. Wszczęto 237 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 61 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 206 decyzji o warunkach zabudowy i 59 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano również 59 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 448 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, a także 147 opinii o uzgodnieniu architektury i kolorystyki elewacji budynków. 06

7 Artur Modrzejewski WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI REWOLUCJA W ŚMIECIACH CZY JUŻ WIESZ, CO CIĘ CZEKA Szanowny Mieszkańcu Gminy Chojnice, Od 1 lipca 2013 r. na terenie naszej gminy zacznie działać nowy system gospodarowania odpadami zgodny ze znowelizowaną przez sejm ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Od tego dnia gmina przejmuje odbiór, transport oraz utylizację odpadów z terenu naszej gminy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne) i będzie świadczyć usługi poprzez wybraną w drodze przetargu firmę. System nie obejmie w początkowej fazie wdrażania nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców (tj. firmy, hotele, pensjonaty, domki letniskowe, ogrody działkowe itp.). Nieruchomości niezamieszkałe od 1 lipca 2013r. będą korzystać z pojemników wg. starych zasad jakie obowiązują obecnie (tzn. w oparciu o umowy zawierane indywidualnie z firmą wywozową). Rewolucja dotyczy jedynie nieruchomości zamieszkałych. Do 30 czerwca 2013 r. można korzystać z dotychczasowych umów zawartych z firmami wywozowymi, a od 1 lipca 2013r. jedyną możliwością zgłoszenia wywozu będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy w Chojnicach. Pierwszą deklarację wg. wzoru określonego przez Radę Gminy będzie trzeba złożyć do 31 marca 2013 r. Natomiast pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami uiścić będzie trzeba do dnia 15 lipca 2013 r. zgodnie z kwotą wyliczoną w złożonej deklaracji oraz kolejne wpłaty zgodnie z poniższą częstotliwością w okresach dwumiesięcznych: do 15 stycznia danego roku za cykl styczeń-luty, do 15 marca danego roku za cykl marzec-kwiecień, do 15 maja danego roku za cykl maj-czerwiec, do 15 lipca danego roku za cykl lipiec-sierpień; do 15 września danego roku za cykl wrzesień-październik, do 15 listopada danego roku za cykl listopad-grudzień; Stawka opłaty będzie zależeć od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów. Jeżeli zadeklarują Państwo selektywną zbiórkę opłata ta będzie obniżona w stosunku do gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. A) Przez selektywne zbieranie (uprawniające do opłaty obniżonej) zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice należy rozumieć gromadzenie odpadów z podziałem na: pojemnik żółty na odpady z papieru oraz tektury, metalu, tworzywa, pojemnik zielony na odpady ze szkła, pojemnik czarny lub szary na odpady zmieszane (pozostałość po wydzieleniu surowców). Oraz dodatkowo należy zagospodarować odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) w jeden z poniższych sposobów: gromadzić w kompostowniku lub, dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze lub, dodatkowy brązowy worek/pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie). B) Przez nieselektywne zbieranie (stawka podwyższona) należy rozumieć gromadzenie wszystkich odpadów komunalnych w jednym pojemniku na odpady zmieszane lub zanieczyszczanie innymi odpadami surowców wtórnych zbieranych w pojemniku żółtym, zielonym oraz brązowym. Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje selektywne zbieranie, a nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku to przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości przez firmę wywozową naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów w sposób nieselektywny. Co mieszkaniec uzyska w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczaną do Urzędu Gminy: 1. Odpady stanowiące surowce do recyklingu (papier, metal, tworzywo, szkło) będą odbierane jeden raz na miesiąc, natomiast odpady pozostałe po wydzieleniu surowców jeden raz na dwa tygodnie, 2. Będzie mógł oddać każdą ilość odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym, 3. Dwa razy w roku (okres wiosenny oraz jesienny) będzie prowadzona zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany itp.), elektrośmieci (pralki, lodówki itp.) oraz opon, 4. Opracowany zostanie harmonogram odbioru odpadów, który każdy mieszkaniec otrzyma wraz z zaznaczoną datą odbioru odpadów z pojemnika żółtego, zielonego, czarnego lub szarego oraz brązowego (jeżeli mieszkaniec zamówi odbiór odpadów zielonych tj. trawa, iście, drobne gałęzie), 5. Każdy mieszkaniec wiosną 2013 r. otrzyma od Gminy pakiet materiałów o nowym systemie wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy oraz deklaracją, którą należy złożyć w urzędzie, 6. Każdy mieszkaniec nieodpłatnie poza harmonogramem odbioru odpadów będzie mógł samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów w Nowym Dworze następujące odpady: A) Papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, B) Odpady zielone (tj. trawa, liście, drobne gałęzie), C) Sprzęt elektryczny i elektroniczny, D) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, E) Opony, F) Leki i chemikalia, G) Baterie i akumulatory, H) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, I) Odpady budowlano rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. 7. Odpady niebezpieczne typu leki oraz baterie można również oddawać w punktach na terenie gminy Chojnice: A) punkty odbioru przeterminowanych leków: - Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, ul. Kościerska 9, Chojnice, - Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Ogorzeliny, ul. Obkaska 6, Chojnice, - Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Silno, ul. Główna 49, Chojnice, - Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Charzykowy, ul. Długa 54, Charzykowy, 07

8 - Filia Punkt Lekarski Lichnowy, ul. Główna 1, Chojnice, - Filia Punkt Lekarski Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, Chojnice, - Filia Punkt Lekarski Swornegacie, ul. Szkolna 11B, Swornegacie. B) punkty odbioru baterii: - Zespół Szkół w Charzykowach, ul. Szkolna 1, Charzykowy, - Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach, ul. Nieżychowice 55, Chojnice, - Zespół Szkół w Silnie, ul. Główna 39, Silno, Chojnice, - Zespół Szkół w Nowej Cerkwi, ul. Szkolna 11, Chojnice, - Zespół Szkół w Pawłowie, ul. Tucholska 16, Pawłowo, Chojnice, - Urząd Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, Chojnice, - Park Narodowy Bory Tucholskie, ul. Długa 33, Charzykowy, Wszystkie zebrane odpady z terenu naszej gminy zostaną przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w celu poddania ich procesom odzysku i wydzielenia jak największej ilości surowców użytecznych, które można powtórnie wykorzystać. Dotychczas funkcjonujące na terenie gminy Chojnice składowiska odpadów poddane zostały rekultywacji w ramach wspólnego projektu pt. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Nowym Dworze w ramach dofinansowania ze środków unijnych. ZASADY SEGREGACJI: A) Pojemnik żółty (Papier, metal, tworzywo) C) Pojemnik brązowy zielone (trawa, liście) B) Pojemnik zielony (Szkło) D) Pojemnik czarny/szary (Na pozostałość po wysortowaniu surowców A) Do pojemnika żółtego (na papier, metal, tworzywo) WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, ulotki, katalogi, magazyny itp., kartony, tekturę, opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach, plastikowe butelki po napojach, szamponach, płynach do mycia naczyń, jogurtach itp., puszki aluminiowe po napojach, konserwach, torby foliowe, czyste kanistry plastikowe, oraz inne opakowania z plastiku, metalu lub papieru, OPAKOWANIA POWINNY BYĆ ZGNIECIONE, POZBAWIONE ZAKRĘTEK ORAZ OPRÓŻNIONE Z ZAWARTOŚCI. DO POJEMNIKA ŻÓŁTEGO (NA PAPIER, METAL, TWORZYWO) NIE WRZUCAMY: artykułów higienicznych (pampersów, podpasek itp.), Puszek po farbach oraz lakierach, Opakowań pochodzenia medycznego, Folii i odpadów budowlanych, Opakowań po olejach, smarach, Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, resztek żywności, papieru termicznego do faksu i drukarki, kalek, pergaminu, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu. B) Do pojemnika zielonego (na szkło) WRZUCAMY: Butelki ze szkła białego i barwionego, Słoiki po dżemach i przetworach (pozbawione metalowych nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek), Opakowania szklane po pokarmach dla dzieci, Oraz inne opakowania ze szkła kolorowego lub bezbarwnego pozbawione zawartości, DO POJEMNIKA ZIELONEGO (NA SZKŁO) NIE WRZUCAMY: Naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc, itp.), talerzy, szklanek, porcelany, fajansu, kryształu, płytek, doniczek, Żarówek, świetlówek, kineskopów, Szkła okiennego, samochodowego, luster oraz zbrojonych, Ampułek po lekach oraz szkła laboratoryjnego. C) Do worka/pojemnika brązowego (na tzw. odpady zielone) WRZUCAMY: odpady zielone: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty i inne roślinne. D) Do pojemnika czarnego/szarego (na pozostałości po wysortowaniu) WRZUCAMY: wszystkie odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów do pojemnika żółtego, zielonego oraz brązowego. (tzw. odpady resztkowe) np. artykuły higieniczne (pampersy, podpaski itp.), popiół, szmaty itp. Do pojemnika czarnego/szarego (na pozostałości po wysortowaniu) NIE WRZUCAMY: gruzu, ziemi, żużlu i gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, trawy, liści, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, Przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, Surowców wtórnych, które powinny trafić do pojemnika żółtego, zielonego lub brązowego. Surowców wtórnych, które powinny trafić do pojemnika żółtego, zielonego lub brązowego. Andrzej Brunka CO SIĘ ZMIENIA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI? Od 1 stycznia 2012r. zaczęła obowiązywać, wprowadzona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy w niej zawarte istotnie zmieniają, a wręcz rewolucjonizują zasady gospodarki odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców gmin. Jakie intencje przyświecają nowelizacji i na czym polegają zmiany? 1. Na obowiązkowym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mówiąc wprost to gmina od r. staje się właścicielem wytwarzanych przez mieszkańców odpadów i to gmina będzie podpisywała umowę z firmą wywozową na ich odbiór tych odpadów z poszczególnych posesji. Nie będą już tego musieli robić mieszkańcy indywidualnie. Dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z firmami ZOM Pestka czy SITA Pomorze należy wypowiedzieć tak by przestały obowiązywać 30 czerwca 2013r. 2.Za organizację odbioru odpadów każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponosić opłatę, której wysokość ustali Rada Gminy którą będzie trzeba wpłacać do urzędu niniejszego. 08

9 CO SIĘ ZMIENIA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI? 2. Opłata ta zastąpi dotychczasowe zobowiązania mieszkańców ponoszone w związku z odbiorem odpadów na podstawie umów zawartych np. z ZOM Pestka czy SITA Pomorze. Opłata ta będzie obliczana i pobierana na wzór podatku od nieruchomości. Wpływy z opłaty tzw. podatku śmieciowego są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami, w tym również nowych obowiązków, które nałożyła na gminy ustawa. Nowe przepisy zobowiązują gminy do stworzenia systemu zbiórki odpadów od wszystkich mieszkańców i wdrożenia powszechnej segregacji odpadów, która musi obejmować co najmniej odzysk metali, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych. Efektem tych działań ma być skierowanie do ponownego użycia jako surowców wtórnych 50% zbieranych odpadów komunalnych. Samorządy muszą osiągnąć ten wskaźnik do 2020 roku. Aby realizować te wymagania gminy zostały zobowiązane również do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Taka instalacja jako Zakład Zagospodarowania Odpadów powstała w Nowym Dworze. W stosunku do typowego składowiska odpadów obiekt ten, aby spełnić wymogi ustawowe, musiał zostać wyposażony w linię do sortowania odpadów, halę demontażu sprzętu RTV i AGD, kompostownie odpadów i wiele urządzeń wspomagających segregację. Koszt budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z wyposażeniem to ok. 50 mln zł. Jest to obiekt odbiegający od typowego wyobrażenia wysypiska śmieci. Niebagatelny koszt będzie wiązał się również z utrzymaniem i eksploatacją. Trzeba przecież utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia i powstałe obiekty. Należy zatrudnić pracowników obsługi. Są to ogromne koszty. Dlatego nieunikniony będzie wzrost opłat za odbiór śmieci od mieszkańców w stosunku do aktualnienie obowiązujących stawek. Budynek produkcyjno administracyjny Zakładu Zagospodarowania Odpadów Linia sortownicza do segregacji odpadów Trzeba wierzyć, co jest również intencją nowych przepisów, że nowy system gospodarki odpadami rozwiąże problem zaśmiecanych lasów, poboczy dróg i zatruwania naszych organizmów w wyniku spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania. Chociażby z tych względów warto, żebyśmy te dodatkowe koszty wspólnie ponieśli. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie całego systemu może z czasem tanieć, jeżeli jego poszczególne elementy zaczną sprawnie funkcjonować. Maciej Drozd WYCINKA DRZEW 1) Wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, czy własnoręcznie posadzonych czy pochodzących z samosiewów, może nastąpić za zezwoleniem wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej jest obecnie zwolnione z opłat. Zezwolenie wójta nie jest wymagane w przypadku: - lasów i drzew na gruncie leśnym (zezwolenie wydaje starosta) - drzew i krzewów owocowych - na plantacjach drzew i krzewów - drzew i krzewów w wieku do 10 lat (należy uwzględnić, ile lat w momencie sadzenia miało drzewo). 2) Za wycięcie drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia a także za ich zniszczenie wójt wymierza administracyjną karę pieniężną. Formularz wniosku o wycięcie drzew i krzewów można pobrać ze strony internetowej Gminy Chojnice lub w pokoju nr 111 w budynku Urzędu Gminy Chojnice. Przystępując do jakichkolwiek prac pielęgnacyjnych terenów zielonych należy mieć na uwadze, że w nowelizacji ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz z późn. zm.), która zaczęła obowiązywać od 1 października 2012r., ustawodawca wprowadził regulacje opisujące dopuszczalne zabiegi w obrębie koron drzew na terenach zieleni i w zadrzewieniach, które mogą obejmować wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. Pomnikowy dąb w Jarcewie. 09

10 Agnieszka Formella PRZYGARNIJ PSIAKA 1) Każdy kto zechce adoptować bezdomnego psa wyłapanego na terenie gminy Chojnice i spełni wymagania jakie stawia mu Gmina, może liczyć na rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 500 zł. Pieniądze należy wykorzystać na zakup psiej karmy,akcesoriów, budy dla psa lub zabiegów weterynaryjnych. Zakupu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od momentu podpisania z Gminą umowy adopcyjnej. Od początku 2012 roku znaleźliśmy nowy dom dla 11 piesków i wypłaciliśmy dotacje w wysokości zł. 2) Nowy właściciel adoptujący psa zobowiązuje się do: a) zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania; b)zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych; c) zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę; d) zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu; e) nie sprzedawać ani nie przekazywać zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Gminę i Sołtysa. 3) Decyzję o adopcji będzie podejmował pracownik Gminy po upewnieniu się, że wnioskujący o adopcję zapewni zwierzęciu właściwe traktowanie. Warunki bytowania adoptowanego zwierzęcia mogą być kontrolowane przez pracowników Gminy lub Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Psy do adopcji można oglądać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach w zakładce Przygarnij psiaka. Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją psa i masz określone wymagania co do jego rasy, wieku itp., zgłoś się do Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie ( ), a zostaniesz wpisany na listę oczekujących i powiadomiony, gdy taki bezdomny pies będzie przygotowywany do adopcji. 3) Bliski jest nam również los bezdomnych kotów. W 2012 roku Gmina Chojnice przeprowadziła akcję sterylizacji kotek w miejscowości Małe Swornegacie. Jest to najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza forma ograniczenia populacji kotów wolnożyjących. Dzięki sterylizacjom i kastracjom z roku na rok będzie rodziło się mniej dzikich kociąt. Jest to najbardziej humanitarna forma ograniczania populacji kotów wolnożyjących - nie przysparza im cierpień i pozwala ludziom na zgodne z prawem i moralnością rozwiązywanie problemu nadmiernej ilości tych zwierząt. Koty wolno żyjące nie mają właścicieli, więc każdy wrażliwy człowiek powinien zadbać o ich los. Pamiętajmy jednak, że najlepszym wyrazem naszej wrażliwości powinno być udomowienie takiego zwierzęcia i wzięcie za niego pełnej odpowiedzialności do ostatnich chwil jego życia Agnieszka Formella EKOLOGICZNE DOTACJE Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Chojnice prowadzi program dofinansowania w formie dotacji kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanychna terenie gminy Chojnice. Dotacji udzielamy z własnych środków oraz biorąc udział w konkursach zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gminny program dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest zakłada dofinansowanie w wysokości 75% kosztów związanych z usunięciem azbestu. Dotyczy to demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Dofinansowanie oferowane przez Gminę Chojnice nie pokrywa kosztów nowego pokrycia dachowego i jego montażu. Ubiegając się o dofinansowanie musimy pamiętać, że prace demontażowe może wykonywać wyłącznie firma posiadająca uprawnienia w postaci decyzji wydanej przez Marszałka Województwa. Program umożliwiający pozyskanie przez osoby fizyczne funduszy, prawdopodobnie funkcjonować będzie do 2032 roku, o ile nie zmienią się regulacje prawne. Efektem pozyskanych w tym roku środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest zł jest to 70% dofinansowania. Do każdego wniosku Gmina dołożyła jeszcze 5% dotacji. Gmina Chojnice ze swojego budżetu w 2012 roku przekazała dotacje o łącznej wartości ,24 zł Można również skorzystać z możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie imiennego wniosku przez właściciela nieruchomości, będącego na stałe zameldowanym na terenie gminy Chojnice. Inwestycja musi być realizowana na posesji położonej na terenie gminy Chojnice, która znajduje się poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna. Program nie dotyczy podmiotów gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo letniskowe. Każdy kto złoży wniosek, dostarczy zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz spełni warunki techniczne wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków może liczyć na dofinansowanie z Urzędu Gminy w wysokości do 1.500,00 zł, jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji. Z uwagi na szczególnie niekorzystne warunki gruntowe na niektórych działkach, po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków opartej o osad czynny, możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2.500,00 zł, jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji. W 2012 roku dofinansowaliśmy 18 oczyszczalni na kwotę zł. 10

11 Arkadiusz Weder Mariusz Starczewski GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W Zakładzie zostały przeprowadzone kolejne działania mające na celu usprawnienie działania firmy. Brygady techniczne spółki w przypadku wystąpienia awarii reagują w czasie do 50 minut. W przypadku wystąpienia awarii prosimy Państwa o zgłoszenie telefoniczne pod niżej wymienione numery telefonów. Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne Jacek Pruski - Brygadzista tel Adrian Skajewski tel Marek Cherek tel Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji Ryszard Szopiński tel Kazimierz Skorowski tel Pozostałe brygady, którymi dysponuje Zakład zajmują się bezpośrednio eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Poszczególne zespoły swoim zasięgiem obejmują następujące sołectwa:- brygada Północ - sołectwach: Swornegacie, Funka, Kłodawa, Kruszka, Krojanty, Jarcewo-Czartołomie, Zbeniny, Klosnowo, Klawkowo, Charzykowy, Chojniczki, Powałki Zbigniew Werachowski - Brygadzista tel Joachim Kontek tel Krzysztof Urbaniak tel Piotr Miszewski tel brygada Południe - sołectwach: Nowy Dwór-Cołdanki, Ogorzeliny, Sławęcin, Lichnowy, Chojnaty, Ciechocin, Granowo, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Silno, Gockowice-Objezierze, Pawłowo, Pawłówko, Racławki, Topole, Nieżychowice, Moszczenica, Doręgowice, Nowa Cerkiew, Lotyń. Piotr Sledz - Brygadzista tel Marcin Żywicki tel Za eksploatację całej sieci wod.-kan. odpowiada szef eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej: Dariusz Półczyński tel lub 52) oraz szef utrzymania sieci Waldemar Gołdon tel lub Informujemy również, że w dniach poniedziałek piątek w godz. 7:00 15:00, dostępne są do kontaktu w siedzibie GZGK Sp. z o.o. następujące numery telefonów stacjonarnych: Biuro tel Dział Techniczny tel Księgowość tel Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku obowiązywać będą nowe taryfy opłat za wodę i ścieki, które zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Chojnicach na sesji w dniu 29 listopada 2012 r. Nowe stawki dla poszczególnych grup odbiorców usług wynoszą odpowiednio Indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne: - 1 m3 dostarczonej wody 3,37 zł (z podatkiem VAT) - 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,20 zł (z podatkiem VAT) Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne: - 1 m3 dostarczonej wody 3,88 zł (z podatkiem VAT) - 1 m3 odprowadzanych ścieków 9,30 zł (z podatkiem VAT) Opłata abonamentowa zł/wodomierz/m-c (z podatkiem VAT) - rozliczanie wg stanu wodomierza głównego woda i ścieki 10,32 zł/m-c - rozliczanie wg stanu wodomierza głównego woda 5,11 zł/m-c - rozliczanie wg stanu wodomierza głównego ścieki 8,36 zł/m-c - rozliczanie wg stanu podlicznika 3,14 zł/m-c - rozliczanie wg norm zużycia woda i ścieki 9,10 zł/m-c - rozliczanie wg norm zużycia woda 3,89 zł/m-c - rozliczanie wg norm zużycia ścieki 7,14 zł/m-c Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwa - urządzenia wodociągowe 138,74 zł (z podatkiem VAT) - urządzenia kanalizacyjne 182,68 zł (z podatkiem VAT) Do każdego 1m3 wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych i rolnych Gmina Chojnice dopłacać będzie z budżetu gminy odpowiednio 0,51 zł i 5,36 zł. Dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne dopłata dotyczy tylko ścieków i wynosić będzie 2,26 zł do każdego 1m3 ścieków. Wzorem lat ubiegłych Spółka w roku 2012 kontynuowała rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Najważniejszą inwestycją, której realizacja rozpoczęła się dnia 26 marca ubiegłego roku było Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata W dniu zakończono realizację I etapu wspomnianej inwestycji w ramach którego zbudowano mb sieci wodociągowej w miejscowościach Krojanty, Pawłowo, Nowa Cerkiew, Lichnowy, Granowo i Racławki za łączną kwotę ,50 zł netto. Przez cały czas trwa realizacja II etapu wspomnianej inwestycji, w ramach którego zbudowane zostaną SUW-y w miejscowościach Krojanty i Pawłowo. Zakończenie robót przewidywane jest na 30 czerwiec Dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Gdańsku zrealizowano zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice, w ramach którego wybudowano sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków w miejscowościach Chojniczki i Powałki za łączną kwotę ,57 zł netto. W ramach programu 1:1 wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Lipienice oraz sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w miejscowości Charzykowy. Elżbieta Dorawa STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHOJNICE STAN NA DZIEŃ: r. Mieszkańcy gminy ogółem: w tym: mężczyźni: 8936 kobiety: 8780 Mieszkańcy przebywający czasowo w Gminie Chojnice osoby. Od początku roku do dnia r. zameldowało się na pobyt stały 286 osób. Wymeldowało się do innych gmin 186 osób. Związek małżeński zawarły 172 pary. W bieżącym roku urodziło się 200 dzieci. Zanotowano 124 zgony. Największe miejscowości w gminie pod względem liczby mieszkańców to: Charzykowy 1559 Lichnowy 1296 Silno 1071 Chojniczki 900 Pawłowo

12 Pobiera się następujące opłaty: - 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz z p.zm.) - 17 zł za wydanie poświadczenia o zameldowaniu /Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635, z p.zm.) - 31 zł za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U.z 2008r. Nr 207,poz z p.zm). Opłatę w kwocie 31 zł wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Chojnicach. Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Więcbork z zaznaczeniem opłata za udzielenie informacji o danych osobowych (wskazać imię i nazwisko osoby). Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHOJNICE WG WIEKU I PŁCI NA DZIEŃ : Magdalena Boniek Bożena Kubiak DOWODY OSOBISTE W 2012 roku w tutejszym urzędzie wydano ogółem dowody osobiste. W tym, jak i w ubiegłym roku najczęstszą przyczyną wymiany dokumentów była zmiana danych w nich zawartych, z takim wnioskiem zgłosiło się 415 osób. Swój pierwszy dowód osobisty odebrało 399 młodych mieszkańców naszej gminy. Coraz częstszym zjawiskiem jest ubieganie się przez rodziców o dowody tymczasowe dla swoich małoletnich dzieci z powodu wyjazdu za granicę. Nierzadko też młodzież, która chciała przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, występowała z wnioskami o wydanie dowodu osobistego. Nasi mieszkańcy zmuszeni byli do wymiany dokumentów również na skutek ich utraty bądź zniszczenia, było ich 179, a 349 osobom wydano nowe dowody, ponieważ utraciły one swą ustawową ważność. Bożena Kubiak WALKA Z BEZROBOCIEM Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach podpisaliśmy w 2012 roku 52 umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i 6 umów o pracę w ramach robót publicznych. Osoby bezrobotne pracowały głównie na terenie sołectw Gminy Chojnice, dbając o porządek i estetykę naszych miejscowości. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2012 r. dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się staż. Z tej formy aktywizacji osób bezrobotnych skorzystało 9 osób. 12

13 Przewodnicząca Komisji Konkursowej Danuta Łoboda KONKURS PIĘKNA WIEŚ 2012 W 2012 roku Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu Piękna Wieś 2012, który został zorganizowany przez Województwo Pomorskie - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 2. kategorii Wieś : I miejsce: Racławki nagroda zł II miejsce: Zbeniny nagroda zł III miejsce: Klosnowo nagroda zł Konkurs zorganizowany został w kategorii Zagroda oraz w kategorii Wieś i rozstrzygany był w trzech etapach: - gminnym, - powiatowym, - wojewódzkim. Do udziału w konkursie w kategorii Zagroda zgłoszono trzy zagrody, a w kategorii Wieś - pięć wsi z terenu gminy Chojnice. Laureatami konkursu na szczeblu gminnym zostali: 1. kategorii Zagroda : I miejsce: Pani Mirosława Dolna z Krojant II miejsce: Państwo Maria i Edward Trzyńscy z Lipienic III miejsce: Pan Maciej Pietras z Melanowa Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę talon na zakup sprzętu ogrodniczego i krzewów ozdobnych. Na szczeblu powiatowym konkursu zagroda Pani Mirosławy Dolnej także zajęła pierwsze miejsce i tym samym wytypowana została do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim. zdj. park w Racławkach Przewodnicząca Komisji Konkursowej Danuta Łoboda KONKURS PIĘKNA ZAGRODA NIEROLNICZA 2012 Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował konkurs Piękna Zagroda Nierolnicza 2012, który przeprowadzony został na terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym. Do konkursu Piękna Zagroda Nierolnicza 2012 zgłoszono trzy zagrody nierolnicze z terenu gminy Chojnice. Laureatami konkursu Piękna Zagroda Nierolnicza 2012 zostali: - I miejsce: Państwo Marzena i Krzysztof Muzolf z Ogorzelin - II miejsce: Państwo Janina i Witold Prabuccy z Klosnowa - III miejsce: Pan Wiesław Hildebrandt z Krojant Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę talon na zakup sprzętu ogrodniczego i krzewów ozdobnych. Mirosława Perszewska Bożena Kubiak DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Z dniem 31 grudnia 2011 r., po 23 latach, przestała funkcjonować gminna ewidencja działalności gospodarczej. Do tego dnia przekazaliśmy dane przedsiębiorców zawartych w dotychczas prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej do jednego zbioru (spisu) przedsiębiorców, tzw. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Zatem wszystkie osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą obowiązane są do jej zarejestrowania w CEIDG w dowolnie wybranym przez siebie urzędzie gminy, miasta. Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. Ministerstwo Gospodarki na stronie internetowej informuje między innymi, że do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne. Fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalno-prawnym zarejestrowaniu firmy. Za pośrednictwem naszego urzędu w 2012 r. 137 osób zarejestrowało działalność w CEIDG; dokonano 229 zmian we wpisie, 140 osób zawiesiło działalność; 71 osób wznowiło działalność, a 94 osoby zlikwidowały działalność. Ogólnodostępne dane Przedsiębiorców zawarte w CEIDG można odnaleźć na stronie internetowej 13

14 Regina Marczak Bożena Kubiak NIEODPŁATNE PRACE NA CELE SPOŁECZNE Do 31 grudnia 2012 roku do wykonania nieodpłatnej pracy na rzecz Gminy Chojnice sąd zobowiązał 76 osób, w tym na osiem osób zasądzono po dwie kary, a na jedną osobę zasądzono po cztery kary związane ze świadczeniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Skazani nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne wykonują pod nadzorem sołtysów lub pod nadzorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. LICZBOWY WYKAZ SKAZANYCH, NA KTÓ- RYCH WYROKIEM SĄDOWYM NAŁOŻONO KARĘ WYKONANIA NIEODPŁATNEJ, KON- TROLOWANEJ PRACY NA CELE SPOŁECZ- NE NA RZECZ GMINY CHOJNICE, STAN NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Bożena Kubiak PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy - oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Stosowne uchwały rady gmin zobowiązane były podjąć najpóźniej w terminie do 1 listopada 2012 r. Rada Gminy w Chojnicach taką uchwałę podjęła 28 września 2012 r. dzieląc gminę na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. W porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem Gmina Chojnice podzielona była na 12 okręgów wyborczych, z czego trzy okręgi były dwumandatowe. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy nałożyły na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Według dotychczasowego podziału gminę Chojnice podzielono na 11 obwodów głosowania. 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o nowym podziale gminy na obwody głosowania. Nowy podział proponuje zwiększenie liczby obwodów do 15. Przyjęto zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami jeden okręg wyborczy. Dla wyborów organów samorządowych przyjęty podział na okręgi wyborcze i obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji

15 Stefania Majewska-Kilkowska HONOROWI KRWIODAWCY Na uroczystą akademię, która odbyła się 24 listopada 2012 r. zaproszono honorowych dawców krwi, będących mieszkańcami naszej gminy. Klub gminny liczy ok 80 osób. Na akademii uhonorowano dyplomami i upominkami rzeczowymi zasłużonych dawców krwi, są to: 1. Tomasz Sikora 2. Kazimierz Spot-Gruszczyński 3. Bogdan Wydrych 4. Dariusz Ćwikła 5. Jerzy Lasek 6. Marek Drewczyński 7. Zenon Woźniak 8. Krzysztof Jareczek 9. Grzegorz Filasek 10. Tomasz Gawlik Składamy podziękowania i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Stefania Majewska-Kilkowska 20-lecie HERBIROLU W lipcu 2012 r. firma Herbirol uroczyście obchodziła 20-lecie swojej działalności i współpracy z rolnikami, ogrodnikami i działkowcami. Dzięki prężnie prowadzonej działalności handlowej firma ta na stałe wpisała się w mapę gospodarczą Regionu Chojnickiego. Właścicielom firmy Państwu Danucie i Tadeuszowi Święcickim oraz całej Załodze serdecznie gratulujemy i składamy życzenia satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz dalszego rozwoju firmy. Stefania Majewska-Kilkowska 80 lat MUZEUM W CHOJNICACH Patron Muzeum Julian Rydzkowski Pan na Wieży, jak często o nim mówiono, całe swoje życie poświęcił na to, aby zachować i ocalić dziedzictwo naszego regionu dla przyszłych pokoleń. Z okazji doniosłego jubileuszu składamy serdeczne gratulacje Dyrekcji i wszystkim Pracownikom Muzeum, życząc kolejnych sukcesów w pełnej wyzwań pracy muzealników. Stefania Majewska-Kilkowska 10-lecie SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHOJNICACH Dziesięć lat działalności chojnickiego szpitala jest powodem do dumy dla tych, którzy tworzą jego dzisiejszy wizerunek, ale także dla mieszkaców Gminy Chojnice i całego regionu. Życzmy pomyślności i sukcesów Dyrekcji oraz wszystkim Pracownikom placówki. JUBILEUSZE Stefania Majewska-Kilkowska 50-lecie pożycia małżeńskiego Kazimiera i Witold Błaszkiewicz z Charzyków 60-lecie pożycia małżeńskiego Zofia i Jan Piesik z Kłodawy 50-lecie pożycia małżeńskiego Teresa i Jan Loll z Racławek 55-lecie pożycia małżeńskiego Anna i Gerard Pacek z Charzyków 50-lecie pożycia małżeńskiego Zofia i Jan Studzińscy ze Sławęcina 50-lecie pożycia małżeńskiego Gertruda i Rajmund Singer z Kruszki 50-lecie pożycia małżeńskiego Maria i Mariusz Jażdziewscy ze Swornegaci 50-lecie pożycia małżeńskiego Władysław i Urszula Ryduchowscy ze Swornegaci Wszystkim Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 101 lat skończyła13 III 2012 r. p. Gertruda Jażdzewska ze Swornegaci. 100-lecie urodzin obchodziła w styczniu 2012 r. p. Marta Czerwonka z Jeziorek, która odeszła od nas tego tego samego roku 11 XI 2012 r. 15

16 Adam Modrzejewski OFERTA PROFILAKTYCZNA NA ROK 2013 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice ul. Strzelecka 31 w Chojnicach ZAPRASZA NA ZAJĘCIA Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56A w Chojnicach tel wew. 337 ZAPRASZA Kazimiera Szark 73 ROCZNICA SZARŻY POD KROJANTAMI PRZETRWAJĄ ŚLADY KOPYT W życiu ludzkim, w życiu społeczeństwa ziemi chojnickiej są daty, które na trwałe wpisały się w pamięć i serce. Taką datą jest pierwsza niedziela września. Jest to dzień wyjątkowy, oczekiwany, wymagający wiele przygotowań i trudu nie tylko organizatorów, ale wszystkich biorących udział w części patriotyczno-religijnej i plenerowej. Każdego roku naszą gminną uroczystość poprzedza konferencja popularnonaukowa, która tradycyjnie odbywa się w Zespole Szkół w Nowej Cerkwi. Tak było i tym razem. Prelegentami zawsze są wybitni naukowcy historycy, znawcy tematyki kawalerii podczas II wojny światowej. Następnego dnia miłośnicy historii i rekonstrukcji historycznych zjechali do Krojant z różnych stron Polski i z zagranicy. Przybyli by oddać hołd poległym, obejrzeć paradę, ale i zamanifestować patriotyzm. Coroczne widowisko z udziałem kilkuset aktorów i koni jest dziełem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, zostało nagrodzone brawami przez kilkunastotysięczną publiczność. Prasa i telewizja podawały, że na uroczystość przybyło około 20 tysięcy mieszkańców miast i wsi. Licznie też zaszczycili nas goście zagraniczni. Furorę zrobił pokaz inscenizacji 2 baterii 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, która wspierała działania obecnie 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Miło też było posłuchać orkiestr z Elbląga i ze stowarzyszenia Clonovia Ostatni żyjący kawalerzyści co roku zjawiają się w Krojantach. W bieżącym roku 2012 dotarł do Krojant jedynie pułk. Bronisław Klicki, gdyż pozostali Wacław Galas i Wacław Wareńczuk z powodu choroby nie przybyli. Powiedzieli, że myślami i sercem w tym dniu byli z nami, przeżywali wzruszające chwile, ocierając łzy szczęścia, że są ludzie, którzy nie pozwolą zapomnieć o ich tragicznym losie młodości. Pułkownik Bronisław Klicki będąc na naszej uroczystości wrześniowej, nie przeczuwał, że jest w tym miejscu już ostatni raz. Odszedł na wieczną wartę dnia piątego października 2012 r. Delegacja ziemi chojnickiej oddała hołd w składzie: Wójt Gminy Chojnice - Zbigniew Szczepański, dyrektor Zespołu Szkół im. 18 Pułku w Nowej Cerkwi Alicja Kamińska, pełnomocnik do spraw organizacji uroczystości pod Krojantami Krystyna Kijek oraz Kazimiera Szark reprezentująca Fundację Szarża pod Krojantami. Cześć Jego pamięci! 16

17 Barbara Stelmaszyk W 2012 roku rozpoczęła się realizacja długo oczekiwanego projektu Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Oś Priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. Jest to już kolejny projekt partnerski Gminy Chojnice. Realizujemy go wspólnie z sąsiednimi samorządami tj. Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, a także z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie, Nadleśnictwem Przymuszewo oraz ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wynosi ,83 zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania 47,29% kosztów kwalifikowalnych. Projekt zakłada stworzenie 156,37 km tras rowerowych wraz z oznakowaniem. Powstanie też 10 punktów odpoczynkowych, 39 tablic informacyjnych, 2 przejścia dla płazów, 5 kładek oraz most. Celem przedsięwzięcia jest zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na terenie województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego oraz podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej. Gmina Chojnice jest inwestorem dla zakresu prac podzielonych na 2 zadania: 1. Budowa ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą na trasie Charzykowy - Chociński Młyn w km (do połączenia DW 236 z trasą znakowaną nr II.2) oraz znakowanie trasy Charzykowy - Babilon DW zakłada roboty budowlane polegające na: a) budowie ścieżki rowerowej o długości ~ mb wraz z odwodnieniem, murkami oporowymi z koszy gabionowych, wzmocnieniem dróg leśnych w miejscach przebiegu ścieżki, przedłużeniem istniejących przepustów, montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudową istniejących wjazdów, wycinką drzew i krzewów oraz przebudową kolidujących słupów linii napowietrznej b) montażu 9 tablic informacyjnych oraz 3 punktów odpoczynkowych c) wykonaniu nowego oznakowania dla tras rowerowych d) budowie schodów w Charzykowach e) wzniesieniu kładki nad Strugą Jarcewską w km 1+294,95 2. Budowa ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż DW 236 od Chocińskiego Młyna (0+000 km) do zjazdu na Owink (~ 6+373,5 km) przewiduje wykonanie robót polegających na: a) budowie ścieżki rowerowej o długości około mb wraz z odwodnieniem, wzmocnieniem nawierzchni istniejących wjazdów oraz dróg, przez które przebiega ścieżka, montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, przedłużeniem istniejącego przepustu, murkami oporowymi z koszy gabionowych oraz wycinką drzew i krzewów b) montażu 2 sztuk tablic informacyjnych i 1 punktu odpoczynkowego c) oznakowaniu nowopowstałej infrastruktury. zdj. Józef Zakrzewski KASZUBSKA MARSZRUTA - NOWE TRASY ROWEROWE Kilka miesięcy temu Gmina Chojnice podjęła działania mające na celu rozszerzenie zakresu projektu o budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż DW 235 na odcinku od Klawkowa do granicy z gminą Brusy. Aby zapewnić maksymalną konkurencyjność, wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła charzykowska firma MARBRUK sp. z o.o. To ona zrealizuje kontrakty dla obu zadań. Podpisane na sumaryczną kwotę ,43 zł umowy nakładają na wykonawcę szereg, niejednokrotnie trudnych do realizacji zadań oraz obowiązków. Aby im sprostać konieczna jest zarówno dobra organizacja pracy oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra po stronie Wykonawcy, jak i wysoki poziom zaangażowania wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także właściwa współpraca pomiędzy nimi. Niezwykle istotną rolę w realizacji tego przedsięwzięcia odgrywa Pan Grzegorz Leszman. Jako przedstawiciel firmy Nadzory-GL ze Starogardu Gdańskiego, wygrywając ogłoszony przez nas przetarg, pełni funkcję inspektora nadzoru dla całości robót realizowanych na zlecenie Gminy Chojnice. Reprezentując inwestora czuwa nad jakością prac oraz zgodnością ich realizacji z zawartymi umowami o roboty budowlane, a w szczególności z dokumentacją projektową. Dokonuje on także odbiorów wykonanych robót, ułatwiając tym samym sukcesywne rozliczanie kosztów inwestycji. Kolejnym ważnym uczestnikiem procesu budowlanego jest projektant sprawujący nadzór autorski. Funkcja ta została przypisana Panu Wiesławowi Gadzińskiemu reprezentującemu Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A. w Gdańsku, które opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla ścieżek rowerowych w ramach programu Kaszubska Marszruta. Projektant sprawując nadzór autorski poza stwierdzaniem w toku wykonywanych robót zgodności ich realizacji z projektem ma uprawnienia do uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. W realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczy również powołany przez Wójta Pełnomocnik ds. infrastruktury ścieżek rowerowych Pan Kazimierz Haliżak, który pełni funkcję koordynacyjną i kontrolną w zakresie technicznych aspektów tej inwestycji, wykorzystując swoją ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji inwestycji liniowych. Ze względu na ochronę ptaków w okresie lęgowym i wychowywania młodych wprowadzono ograniczenie czasowe w wykonywaniu robót budowlanych. Prace można prowadzić tylko w okresie od początku września do końca lutego. Jest to duże utrudnienie w realizacji inwestycji o przedmiotowym zakresie. Dlatego też podjęliśmy działania mające na celu zniesienie tego ograniczenia poprzez skrócenie okresu objętego zakazem wykonywania robót budowlanych. Od września bieżącego roku trwają roboty wykonywane w ramach I etapu na trasie Charzykowy Chociński Młyn. Pomimo niewielkich trudności w początkowej fazie robót, prace nabierają coraz większego tempa. Ich stopień zaawansowania wynosi obecnie około 40%. Wkrótce, bo już na wiosnę amatorzy dwóch kółek będą mogli korzystać z nowej trasy rowerowej na odcinku łączącym Charzykowy z Chocińskim Młynem. Przewiduje się jej udostępnienie nie później niż w II kwartale 2013 roku. Natomiast od września bieżącego roku rozpocznie się budowa drugiego odcinka ścieżki, którym będzie można się udać z Chocińskiego Młyna w kierunku Drzewicza. Istotną dla mieszkańców naszej gminy oraz licznych turystów może okazać się informacja, iż w ramach dwóch innych projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej sfinansowane zostaną kolejne odcinki ścieżki rowerowej zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236: odcinek od granicy z gminą Konarzyny do Chocińskiego Młyna oraz odcinek od zjazdu na Owink do Drzewicza. Powstanie zatem atrakcyjna sieć szlaków turystycznych zilustrowana na załączonej mapce. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

18 opr. Jacek Zdrojewski

19

20 Stefania Majewska-Kilkowska ODESZLI OD NAS W 2012 roku pożegnaliśmy byłych sołtysów naszej gminy p. Benedykta Platę z Lipienicy-Pawłówka, Henryka Kartuszyńskigo z Nowej Cerkwi i p. Tadeusza Łuczyńskiego z Ciechocina a także długoletniego prezesa OSP w Kłodawie - Kazimierza Januszewskiego. W listopadzie towarzyszyliśmy w ostatniej drodze byłej sekretarz Gminy Chojnice pani Ludwice Milachowskiej, która całe życie zawodowe była związana z naszą gminą. Była osobą o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Wspominana jest jako pomocnyi lubiany przełożony. Stefania Majewska-Kilkowska BŁAWATKI Jest to dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, a wychowało się w nim już kilka pokoleń uczniów, integrując i popularyzując rodzimy folklor oraz dobre imię Regionu. Gratulujemy kierownictwu Pani Katarzynie Maliskiej i Panu Leszkowi Karasiewiczowi oraz całemu zespołowi i życzymy powodzenia, niechaj przyciąga do siebie kolejne pokolenia uczniów oraz nadal zdobywa liczne nagrody na przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą. Bławatki - arch. chojnice24.pl Bernadeta Zimnicka OŚWIATA W GMINIE CHOJNICE 1) Placówki publiczne - organ prowadzący Gmina Chojnice: - 5 zespołów szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum) w miejscowościach: Nowa Cerkiew, Pawłowo, Silno, Swornegacie, Charzykowy (od IX 2012 r. ) - 1 gimnazjum w miejscowości Sławęcin, - 5 szkół podstawowych z oddziałami zerowymi w miejscowościach: Kłodawa, Lichnowy, Nieżychowice,Ogorzeliny, Ostrowite, - 1 internat przy Zespole Szkół w Swornegaciach. 2) Placówki niepubliczne - 1 zespół wychowania przedszkolnego w Pawłowie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo,(16 dzieci) - 1 przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka Smyk w Charzykowach - prowadząca Magdalena Paterek (23 dzieci), - 5 punktów przedszkolnych: MALINKA w Ogorzelinach - organ prowadzący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ogorzeliny (14 dzieci), Kraina Smerfów w Lichnowach prowadząca Barbara Włódzik (23 dzieci), Akademia Maluszka w Pawłowie (15 dzieci), w Kłodawie ( 12 dzieci), w Silnie (19 dzieci) i w Nowej Cerkwi (12 dzieci) - prowadzone przez Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska. Ogółem do tych przedszkoli uczęszcza 134 dzieci. Ponadto 152 dzieci z Gminy Chojnice uczęszcza do przedszkoli miejskich w Chojnicach. Dotacja gminy do niepublicznych form wychowania przedszkolnego w roku 2012 wynosi ok. 900 tys. zł. 3) Podstawowe decyzje prawne i strategiczne: - założenie Gimnazjum w Charzykowach IX 2012r. - utworzenie Zespołu Szkół w Charzykowach - IX 2012r. - dokonanie reorganizacji sieci obwodu szkolnego w związku z utworzeniem Zespołu Szkół w Charzykowach - IX 2012r. - wybór dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach i Zespołu Szkół w Charzykowach. Średnia liczba uczniów w oddziale w Gminie Chojnice: w szkołach podstawowych - 19,16, w gimnazjach 20,00. W klasach I szkół podstawowych uczy się 55 sześciolatków. 20

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWY SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWÓRCA ODPADÓW ODPADY OPŁATA UMOWA GMINA DECYZJA PRZEDSIĘBIORCA ODPADY

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Urząd Gminy Kobyla Góra Kobyla Góra, sierpień 2013r. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Informacja dla właścicieli nieruchomości Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXVII/324/2012 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 15 października 2012 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXVII/324/2012 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 15 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXVII/324/2012 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 15 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia GMINNEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TWORÓG W 2014 ROKU 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo