ADA-I9140. Zakład Informatyki i Elektroniki. Instrukcja obsługi. ADA-I9140 Konwerter USB na RS-485 / RS-422

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADA-I9140. Zakład Informatyki i Elektroniki. Instrukcja obsługi. ADA-I9140 Konwerter USB na RS-485 / RS-422"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi ADA-I9140 Konwerter na RS-485 / RS-422 1

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE GWARANCYJNE OZNACZENIE CE SERWIS I KONSERWACJA INFORMACJE O PRODUKCIE WŁAŚCIWOŚCI OPIS KONFIGURACJA KONFIGURACJA DODATKOWYCH SYGNAŁÓW KONFIGURACJA PRACY W TRYBIE ECHO I PODŁĄCZANIA REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH MAGISTRALĘ RS-485/RS INSTALACJA KONWERTERA ADA-I PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS-485/RS-422 PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ ROZŁĄCZNYCH ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX TOPOLOGIA OKABLOWANIA MAGISTRALI RS TOPOLOGIA ŁAŃCUCHOWA TOPOLOGIA OKABLOWANIA PUNKT- PUNKT PODŁĄCZENIE REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH PODŁĄCZENIE ADA-I9140 DO INTERFEJSU KOMPUTERA PC ZASILANIE INSTALACJA STEROWNIKÓW ODINSTALOWYWANIE STEROWNIKÓW UŻYWANIE ADA-I ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA ADA-I ZAŁĄCZNIK B. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-I

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE Firma CEL-MAR udziela bezterminowej gwarancji na konwerter ADA-I9140. W wypadku uszkodzenia się konwertera naprawimy lub zastąpimy uszkodzony produkt. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian. Jeżeli produkt nie działa (jest uszkodzony) lub nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub zastąpiony na zasadach opisanych poniżej. Wszystkie gwarancyjne i nie gwarancyjne naprawy muszą być zwrócone z opłaconym transportem i ubezpieczeniem do Firmy CEL-MAR. Firma CEL-MAR pod żadnym warunkiem nie będzie odpowiadać za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego używania produktu czy na skutek przyczyn losowych: wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar itp. Firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym: utratę zysków, utratę danych, straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu. Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika OZNACZENIE CE Symbol CE na urządzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodność urządzenia z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodności jest dostępna przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem lub telefonicznie pod numerem SERWIS I KONSERWACJA Konwerter ADA-I9140 nie wymaga okresowej konserwacji. Obsługa techniczna pod numerem: w godzinach od poniedziałku do piątku INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy Państwu za zamówienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten został gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objęty bezterminową gwarancją na części i działanie pod warunkiem dostarczenia produktu do firmy CEL-MAR na koszt klienta (patrz punkt 1). Jeżeli wynikną jakieś problemy lub pytania podczas instalacji lub używania tego produktu, proszę o niezwłoczny kontakt z Informacja Techniczną pod numerem WŁAŚCIWOŚCI Zamiana standardu na RS-485/RS-422, Obsługa 1.1 i 2.0, Przenoszone sygnały: RX, TX, dodatkowo RTS, CTS lub DTR, DSR (wersja 2-x) konfigurowane mikroprzełącznikiem SW2, Prędkości transmisji danych ( bps):300, 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800, Przeźroczystość dla wszystkich protokołów MODBUS, DNP, PROFIBUS i inne, Dowolny format baju określony specyfikacją standardu RS-232, Praca w trybie Echo na magistrali RS485(2W) załączana mikroprzełącznikiem SW1, Wbudowane rezystory terminujące magistralę RS485/RS422 o wartości 120ohm podłączane mikroprzełącznikiem SW1, Zasilanie konwertera z portu komputera, Optoizolacja miedzy interfejsem a RS-485/RS-422 w torze sygnałowym 2,5kV=, Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem a RS-485/RS-422 w torze zasilania 1kV= lub 3kV=(w zależności od wersji), Przyłączenie magistrali RS-485/RS-422 skrętką przez rozłączne złącza śrubowe o przekroju 1mm², Podłączenie interfejsu poprzez kabel z wtykiem typu A, Rozmiar (obrys) obudowy ( Dł x Sz x G) 92mm x 57mm x 21mm, 2.1. OPIS ADA-I9140 jest urządzeniem służącym do zamiany standardu na RS-485/422 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Przenosi sygnały RX,TX i dwa dodatkowe RTS, CTS lub DTR, DSR wybierane mikroprzełącznikiem SW2. Konwerter ADA-I9140 do komunikacji z innym urządzeniem wykorzystuje linie transmisji danych:,,tx+/data+,tx-/data- (RS-485/422), CTS+/DSR+,CTS-/DSR-,RTS+/DTR+,RTS-/DTR- (RS-422) W konwerterze ADA-I9140 istnieje możliwość zapętlenia sygnałów DTR z DSR lub RTS z CTS. Do swego działania 3

4 konwerter wykorzystuje zasilanie z portu, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS-485/422 z szybkością do 921,6 kbps. Jest urządzeniem typu Plug & Play dzięki czemu jest automatycznie wykrywany przez system po przyłączeniu go do magistrali. Zastosowanie kabla z wtykiem typu A umożliwia proste połączenie z komputerem. Od strony RS-485/422 wyposażony jest w rozłączne złącza śrubowe. Konwerter posiada wbudowane w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe interfejsu RS-485/422, optoizolację miedzy interfejsem a RS-485/422 w torze sygnałowym 2,5kV= oraz izolację galwaniczną na poziomie 1kV= lub 3kV= w zależności od wersji. Razem z konwerterem ADA-I9140 dostarczamy sterowniki, które po zainstalowaniu tworzą w systemie operacyjnym (Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista) dodatkowy port COM. Port ten o kolejnym wolnym numerze np. COM3 może być używany jak standardowy port COM. Nie jest to jednak rzeczywisty port istniejący w komputerze tylko wirtualny tworzony przez system, dlatego niektóre programy działające pod DOS i odwołujące sie do tego porty COM mogą działać nieprawidłowo. Jego zaletą jest jednak znacznie większa szybkość przesyłania danych niż w standardowym porcie COM bo aż do 921,6 kbps. 3. KONFIGURACJA Do konfiguracji ADA-I9140 służą dwa mikroprzełączniki SW1 i SW2 RS PRZEWODOWY DIODY DIAGNOSTYCZNE PORTU RS485/422 KABEL ZE ZŁĄCZEM TYPU B DO PORTU W PC RS PRZEWODOWY LUB RS-422 DODATKOWE SYGNAŁY W STANDARDZIE RS-422 Rys. 1. Widok ADA-I KONFIGURACJA DODATKOWYCH SYGNAŁÓW Do konfiguracji dodatkowych sygnałów służy sześciopozycyjny mikroprzełącznik SW2. Poniższa tabela przedstawia typowe konfiguracje dodatkowych sygnałów RTS, CTS, DTR, DSR. Inne konfigurację należy uzgodnić z pomocą techniczną Sześciosekcyjny mikroprzełącznik SW2 znajduje się na bocznej ściance obudowy konwertera. Tabela 1. Ustawienia mikroprzełącznika SW2 dla wersji 2-x Funkcja SW2-1 DTR-DSR SW2-2 RTS-CTS SW2-3 DTR SW2-4 DSR SW2-5 RTS Konwersja sygnałów Tx, Rx (ustawienia producenta) OFF OFF OFF OFF OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS OFF OFF OFF OFF ON ON Konwersja sygnałów Tx, Rx, DTR, DSR OFF OFF ON ON OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS, zapętlenie DTR z DSR ON OFF OFF OFF ON ON Konwersja sygnałów Tx, Rx, DTR, DSR. zapętlenie RTS z CTS OFF ON ON ON OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx. zapętlenie RTS z CTS, DTR z DSR ON ON OFF OFF OFF OFF Tabela 2. Ustawienia mikroprzełącznika SW2 dla wersji 1-x Funkcja SYGNALIZACJA ZASILANIA Z PORTU PC SW2-1 DTR-DSR SW2-2 RTS-CTS SW2-3 DTR SW2-4 DSR SW2-5 RTS Konwersja sygnałów Tx, Rx (ustawienia producenta) OFF OFF OFF OFF OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx. zapętlenie RTS z CTS, DTR z DSR ON ON OFF OFF OFF OFF SW2-6 CTS SW2-6 CTS 4

5 3.2. KONFIGURACJA PRACY W TRYBIE ECHO I PODŁĄCZANIA REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH MAGISTRALĘ RS-485/RS-422 Do konfiguracji trybu echo i podłączenia rezystorów terminujących magistralę RS-485/RS-422 służy mikroprzełącznik SW1. Poniższa tabela przedstawia typowe ustawienia konfiguracyjne. Inne konfigurację należy uzgodnić z pomocą techniczną Cztero-sekcyjny mikroprzełącznik SW1 znajduje się na bocznej ściance obudowy konwertera. Tabela 3. Ustawienia mikroprzełącznika SW1 Pozycja Funkcja Ustawienie Producenta S1-1 ON - Wyłączenie trybu ECHO (RS485 2W) OFF - Załączenie trybu ECHO (RS485 2W) S1-2 Nie wykorzystywane OFF S1-3 ON - Przyłączenie rezystora terminującego 120Ω do zacisków,. OFF - Odłączenie rezystora terminującego 120Ω od zacisków,. S1-4 ON - Przyłączenie rezystora terminującego 120Ω do zacisków Tx+/DATA+/(A), Tx-/DATA-/(B). OFF - Odłączenie rezystora terminującego 120Ω od zacisków Tx+/DATA+/(A), Tx-/DATA-/(B). 4. INSTALACJA KONWERTERA ADA-I9140 Ten rozdział pokaże Państwu jak poprawnie podłączyć ADA-I9140 do magistrali RS-485/RS-422, a także jak używać ADA-I9140. W celu minimalizacji wpływu zakłóceń z otoczenia zaleca się stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skrętka-wieloparowa, których ekran należy podłączyć do masy (zasilacza urządzeń pracujących na magistrali RS485/422) tylko na jednym końcu kabla a uziemienie na obu końcach kabla. Zacisk GND konwertera służy do podłączenia do zacisku GND innych urządzeń pracujących na magistrali RS485/422 w celu wyrównania potencjałów mas, natomiast zacisk 100R służy do podłączenia masy zasilaczy lub PE. Podłączenia do zacisków GND i 100R należy stosować indywidualnie jeżeli standardowe okablowanie magistrali RS485/422 nie gwarantuje poprawnej transmisji. Połączenia należy wykonywać w kolejności opisanej poniżej PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS-485/RS-422 PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ ROZŁĄCZNYCH Do prawidłowego działania konwertera ADA-I9140 na magistrali RS-485/RS-422 należy podłączyć co najmniej jedna parę skręconych przewodów. Dla Państwa wygody ADA-I9140 jest dostępny z rozłącznym złączem śrubowym od strony RS-485/RS-422. Jako dodatkowe wyposażenie można zamówić: - kabel ze złączem DB-25 (zgodnie ze standardem RS-530), - kabel zakończony wtyczką RJ-11 w zamówionym standardzie, - lub inny w/g indywidualnego zamówienia ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX Jeżeli chcecie Państwo podłączyć magistralę RS422 do konwertera ADA-I9140, należy wyposażyć się w mały płaski wkrętak który umożliwi zamontowanie przewodów w złączu śrubowym. Poniższa instrukcja przedstawia podłączenie dwóch par przewodów do złącz śrubowych. 1. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla około 1 cm z końca. 2. Zdjąć izolację z każdego z 2 skręconych przewodów około 0,5cm. 3. Podłączyć jedną parę przewodów do zacisków TX+/DATA+ i TX-/DATA- na złączu śrubowym, uważając który z kolorów przewodu jest dodatni a który ujemny. 4. Podłączyć kolejną parę przewodów do zacisków i na złączu śrubowym z ponowną szczególnością uważając który z kolorów przewodów jest dodatni a który ujemny. Ostatecznie będziecie musieli Państwo zrobić podłączanie z urządzeniem RS-422 tak jak jest to przedstawione poniżej: ON OFF OFF 5

6 ADA-I9140 konwerter na RS-485/422 Urządzenie z interfejsem RS-422/RS485(4W) TX+/DATA TX-/DATA TX TX- 5. Po zakończeniu łączenia przewodów do złącz śrubowych należy ponownie sprawdzić schemat połączeń ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX Większość urządzeń RS-485 wykrzystuje do transmisji dwuprzewodową (half duplex) magistralę RS485. Do pracy konwertera na takiej magistrali należy użyć zacisków TX+/DATA+,TX-/DATA- połączonych jak to pokazano poniżej: 1. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla około 1 cm z końca. 2. Zdjąć izolację z każdego z 2 skręconych przewodów około 0,5cm. 3. Podłączyć parę żył do zacisków TX+/DATA+ i TX-/DATA- na złączu śrubowym, uważając który z kolorów jest dodatni a który ujemny. ADA-I9140 konwerter na RS-485/422 Urządzenie RS-485 TX+/DATA TX-/DATA Data (A) - Data (B) 4. Po zakończeniu łączenia przewodów do złącz śrubowych należy ponownie sprawdzić schemat połączeń. Powyższy szablon okablowania odnosi się do podłączania magistrali RS-485 przez złącza śrubowe. Dla specyficznej instrukcji okablowania, proszę o kontakt z pomocą techniczną TOPOLOGIA OKABLOWANIA MAGISTRALI RS-485 ADA-I9140 może pracować na magistrali RS-422/RS-485: -wielo-punktowej w topologii łańcuchowej, -punkt-punkt. Obydwie topologie wymagają specyficznego okablowania TOPOLOGIA ŁAŃCUCHOWA Używając topologii łańcucha, możesz połączyć kilka konwerterów np. ADA-I9140 i kilka urządzeń z interfejsem RS-485. Transmisja danych typu full duplex dla magistrali 4-przewodowej oraz half duplex (pytanie/odpowiedź) dla magistrali 2-przewodowej. Rysunki 2, 3 (poniżej) pokazują jak okablować poprawnie magistralę wykorzystującą 2 pary skrętki w topologii łańcucha. Master Rys 2. Okablowanie typu łańcuch dla magistrali 4-przewodowej (2-pary skrętek), kilka urządzeń SLAVE 6

7 Master Rys 3. Okablowanie typu łańcuch dla magistrali 2 przewodowej (1-para skrętki),kilka urządzeń SLAVE TOPOLOGIA OKABLOWANIA PUNKT- PUNKT PC ADA-I9140 TX- TX+ DSR+ DTR+ Urządzenie z interfejsem RS422/485 TX+ TX- DSR- DTR- Power Rys 4. Podłączenie komputera PC z interfejsem do urządzenia z interfejsem RS-485/422 dla magistrali 4-przewodowej PC ADA-I9140 TX-/B TX+/A DSR+ DTR+ Urządzenie z interfejsem RS422/485 TX-/B DSR- DTR- TX+/A Power Rys 5. Podłączenie komputera PC z interfejsem do urządzenia z interfejsem RS-485 dla magistrali 2-przewodowej 7

8 PC ADA-I9140 DTR+ DTR- DSR- DSR- DTR- DTR+ ADA-M1040 TX+ TX- TX- TX+ DSR+ DSR+ RS-232 RS-232 Drukarka fiskalna RS-232 Power Rys 6. Podłączenie komputera PC z interfejsem do drukarki fiskalnej z interfejsem RS-232 z wykorzystaniem konwerterów ADA-I9140 w wersji 2-x i ADA-M PODŁĄCZENIE REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH Podłączenie wbudowanych rezystorów terminujących do magistrali RS-485/RS-422 w konwerterze ADA-I9140 następuję przez załączenie odpowiedniej sekcji mikroprzełącznika SW1 (patrz rozdział 3.2). W celu podłączenia rezystorów terminujących o innych wartościach niż wbudowane w konwerterze. Należy odłączyć od magistrali RS-485/RS-422 wbudowane rezystory za pomocą mikroprzełącznika SW1 (patrz punkt 3.2). Następnie podłączyć zewnętrzne rezystory według poniższych rysunków. Zastosowanie rezystorów terminujących Ro pozwala na zmniejszenie wpływu odbić w liniach długich i przy dużej szybkości transmisji. Dla odległości powyżej 1000m i prędkości 9600Bd lub 700m i 19200Bd rezystor może być niezbędny jeżeli wystąpią problemy z transmisją danych. Przykładowy sposób podłączania rezystora przedstawiono na rysunkach 10 i 11. Master Ro Ro Rys 10. Przykładowe podłączenie rezystora Ro dla magistrali 2-parowej Master Ro Ro Rys 11. Przykładowe podłączenie rezystora Ro dla magistrali 1-parowej 8

9 4.2. PODŁĄCZENIE ADA-I9140 DO INTERFEJSU KOMPUTERA PC Zastosowanie w konwerterze kabla z wtykiem typu A umożliwia proste połączenie z komputerem ZASILANIE Konwerter ADA-I9140 zasilany jest z portu komputera PC. Po podłączeniu go do portu powinna zaświecić się zielona dioda oznaczona jako PWR. Jeżeli dioda ta nie świeci należy sprawdzić poprawność połączenia kabla oraz czy komputer jest włączony a także czy nie znajduje się w stanie uśpienia INSTALACJA STEROWNIKÓW Razem z konwerterem ADA-I9140 dostarczone są na płycie CD sterowniki do systemu Windows 98/ME/2000/XP/Vista. Najnowsze wersje sterowników są dostępne także na stronie internetowej pobrane ze strony sterowniki należy rozpakować do osobnego folderu. Przed podłączeniem konwertera do PC należy włożyć płytkę ze sterownikami do napędu CD-ROM. Jeżeli konwerter ADA-I9140 został poprawnie podłączony do magistrali RS-485/422 to należy włożyć wtyczkę do gniazda w konwerterze. Jednocześnie system wykryje nieznane urządzenie i zacznie szukać dla niego oprogramowania. Należy spowodować aby system poprosił o wskazanie określonej lokalizacji sterowników i podać odpowiednią lokalizację np. napęd CD-ROM. Teraz system zainstaluje sterowniki magistrali a następnie sterowniki portu COM, po czym instalacja zostanie zakończona. Możemy teraz sprawdzić zainstalowane urządzenia wybierając Panel sterowania / System / Menadżer urządzeń. Rozwijając Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej powinien być zainstalowany sterownik ADA Serial Converter a w Porty (COM & LPT) odpowiednio ADA Serial Port (COMx) gdzie x odpowiada numerowi portu np. COM3. Po tak dokonanej instalacji port w komputerze dostępny jest w systemie jako zwykły port COM. Należy jednak pamiętać o wykorzystywaniu do komunikacji określonych prędkości transmisji danych: 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, bps,38400 bps, bps, bps, bps, bps, bps ODINSTALOWYWANIE STEROWNIKÓW Prawidłowego odinstalowania sterowników należy dokonać wybierając Start => Ustawienia =>Panel sterowania => Dodaj usuń programy. Z listy programów do usunięcia wybieramy ADA Serial Converter Driver i naciskamy przycisk Zmień/Usuń. Nie zaleca się odinstalowywania sterowników z Menadżera urządzeń takie działanie może doprowadzić do nieprawidłowej pracy systemu operacyjnego. W tym wypadku należy uruchomić program FTDClean.exe zamieszczony na płytce CD ze sterownikami. 5. UŻYWANIE ADA-I9140 Po poprawnym wykonaniu instalacji według powyższych punktów możemy przystąpić do używania konwertera ADA-I9140. Przy prawidłowym podłączeniu kabla powinna zaświecić się zielona dioda PWR. Jeżeli dioda nie świeci należy sprawdzić czy konwerter został podłączony do portu oraz czy komputer jest włączony a także czy nie znajduje się w stanie uśpienia. Podczas transmisji danych przez konwerter powinny mrugać diody LED, które oznaczają odpowiednio: LED PWR RX TX RTS CTS DTR DSR Opis sygnalizacja obecności zasilania konwertera sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-I9140 z portu RS485/RS422. sygnalizacja transmisji danych z konwertera ADA-I9140 przez port RS485/ RS422 sygnalizacja stanu linii RTS na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii CTS na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii DTR na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii DSR na porcie RS485/RS422 9

10 ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA ADA-I9140 Parametry Dane Parametry Transmisji Kabel z wtykiem typu A RS-485/RS-422 rozłączne, maksymalny przekrój przewodu 1mm 2 Długość linii interfejsu RS-485 / RS m (zależy od prędkości transmisji) Długość linii interfejsu do 5m Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do magistrali RS-485 / RS / 2 Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do interfejsu 2 (po jednym na każdym końcu linii ) Maksymalna prędkość transmisji danych do 921,6 kbps Linia transmisyjna RS485/RS422 Kabel skrętkowy 1-parowy, 2-parowy lub 4-parowy, UTP Nx2x0,5(24AWG), ekranowany w środowisku o dużych zakłóceniach (STP Nx2x0,5(24AWG)). Linia transmisyjna Standardowy kabel z wtykiem typu A Typ transmisji Asynchroniczna half duplex lub full duplex, Zgodność ze Standardami EIA-485, CCITT V.11, 1.1, 2.0 Zasilanie sygnalizowane zieloną diodą LED. Transmisja sygnalizowana diodami LED umieszczonymi w obudowie: dioda RX czerwona odbiór danych na porcie RS-485/RS-422, Sygnalizacja optyczna dioda TX żółta transmisja danych na porcie RS-485/RS-422. dioda RTS żółta stan linii RTS, dioda CTS żółta stan linii CTS, dioda DTR żółta stan linii DTR, dioda DSR żółta stan linii DSR, Znamionowe warunki pracy Napięcie zasilania Z portu komputera PC Przewód zasilający Kabel z wtykiem typu A Moc pobierana < 1W Izolacja galwaniczna Konwerter zapewnia separację galwaniczną pomiędzy torem sygnałowym RS- 485/RS-422 a na poziomie 1kV= lub 3kV= (zależnie od wersji). Temperatura otoczenia C Wilgotność względna powietrza 5 95% - bez kondensacji Położenie podczas pracy Dowolne Sposób montowania Brak Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia według normy PN-EN Emisja zakłóceń według normy PN-EN Wymagania bezpieczeństwa Według normy PN-EN60950 Środowisko Handlowe i lekko uprzemysłowione Obudowa Wymiary ( Dł x Sz x G) 92mm x 57mm x 21mm Materiał Polistyren Stopień ochrony obudowy IP30 Stopień ochrony zacisków Nie dotyczy Masa < 0,10 kg Wykonanie wg. Standardu Nie dotyczy Temperatura zewnętrzna Wilgotność względna powietrza Warunki przechowywania i transportu C 5 95% - bez kondensacji 10

11 ZAŁĄCZNIK B. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-I9140 Oznaczenie konwertera Pozycja - A Przenoszone sygnały Pozycja - B Izolacja galwaniczna ADA-I TX,RX. 2 TX,RX, konwersja dodatkowych sygnałów DTR, DSR lub RTS, CTS. 1 Zarezerwowane. 2 1kV=. 3 3kV=. Opis przykładowych wersji konwertera ADA-I9140-A-B : ADA-I Praca na magistrali RS-422 lub RS485. Przenosi TX,RX. Izolacja galwaniczna 1kV=. ADA-I Praca na magistrali RS422 lub RS485. Przenosi TX, RX, DTR, DSR lub RTS, CTS dodatkowe sygnały konfigurowalne mikroprzełącznikiem SW2. Izolacja galwaniczna 3kV=. Drogi Kliencie, Dziękujemy za zamówienia produktów Firmy CEL-MAR. Doceniając Państwa działalność, mamy nadzieję że ta instrukcja obsługi pomogła w podłączeniu i uruchomieniu konwertera ADA-I9140.Pragniemy poinformować również iż jesteśmy producentem posiadającym jedną z najszerszych gam produktów transmisji danych wliczając: konwertery transmisji danych interfejsów RS232, RS485, RS422,, konwertery światłowodowe, pętle prądowe, separatory/powielacze (repeater'y). Prosimy o kontakt w celu wyrażenia opinii o produkcie oraz jak możemy zaspokoić Państwa obecne i przyszłe oczekiwania. Producent: CEL-MAR sp.j. ul. Ściegiennego 219C Kielce, POLSKA Tel/fax... : Fax... : , Biuro... : Dział handlowy... : Informacja techniczna... : Dystrybutor: APAR Automatyka Przemysłowa ul. Kłobucka 8 paw Warszawa Telefon... : Fax... : Web... : Biuro... : 11

ADA-I9140. Instrukcja obsługi ADA-I9140. Konwerter USB na RS-485 / RS io_ada-i9140_v3.22. Copyright CEL-MAR sp.j.

ADA-I9140. Instrukcja obsługi ADA-I9140. Konwerter USB na RS-485 / RS io_ada-i9140_v3.22. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I9140 Konwerter na RS-485 / RS-422 Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i9140_v3.22 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ADA-I9111. Instrukcja obsługi ADA-I9111. Konwerter USB na RS-232. 1 io_ada-i9111_v3.22. Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j.

ADA-I9111. Instrukcja obsługi ADA-I9111. Konwerter USB na RS-232. 1 io_ada-i9111_v3.22. Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I9111 Konwerter USB na RS-232 Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i9111_v3.22 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ADA-I9141. Instrukcja obsługi ADA-I9141. Konwerter USB na RS-485/RS-422. 1 io_ada-i9141_v3.12. Copyright 2001-2012 CEL-MAR sp.j.

ADA-I9141. Instrukcja obsługi ADA-I9141. Konwerter USB na RS-485/RS-422. 1 io_ada-i9141_v3.12. Copyright 2001-2012 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I9141 Konwerter na RS-485/RS-422 Copyright 2001-2012 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i9141_v3.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ADA-I9110. Instrukcja obsługi ADA-I9110. Konwerter USB na RS-232 z izolacją galwaniczną. 1 io_ada-i9110_v3.20. Copyright 2001-2011 CEL-MAR sp.j.

ADA-I9110. Instrukcja obsługi ADA-I9110. Konwerter USB na RS-232 z izolacją galwaniczną. 1 io_ada-i9110_v3.20. Copyright 2001-2011 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I9110 Konwerter na RS-232 z izolacją galwaniczną Copyright 2001-2011 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i9110_v3.20 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA...3

Bardziej szczegółowo

ADA-I1040. Instrukcja obsługi ADA-I1040. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422. 1 io_ada-i1040_v1.12. Copyright 2007-2011 CEL-MAR sp.j.

ADA-I1040. Instrukcja obsługi ADA-I1040. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422. 1 io_ada-i1040_v1.12. Copyright 2007-2011 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Copyright 2007-2011 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i1040_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ADA-7200. Instrukcja obsługi ADA-7200. Repeater / Powielacz Światłowodowy Multimodowy. 1 io_ada-7200_v3.15. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-7200. Instrukcja obsługi ADA-7200. Repeater / Powielacz Światłowodowy Multimodowy. 1 io_ada-7200_v3.15. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Repeater / Powielacz Światłowodowy Multimodowy Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-7200_v3.15 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

ADA-I9110. Instrukcja obsługi ADA-I9110. Konwerter USB na RS-232 z izolacją galwaniczną. 1 io_ada-i9110_v3.22. Copyright CEL-MAR sp.j.

ADA-I9110. Instrukcja obsługi ADA-I9110. Konwerter USB na RS-232 z izolacją galwaniczną. 1 io_ada-i9110_v3.22. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I9110 Konwerter USB na RS-232 z izolacją galwaniczną Copyright 2001-2011 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i9110_v3.22 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3

Bardziej szczegółowo

ADA-I911W. Instrukcja obsługi ADA-I911W. Konwerter USB na 1-WIRE. 1 io_ada-i911w_v. 1.00. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-I911W. Instrukcja obsługi ADA-I911W. Konwerter USB na 1-WIRE. 1 io_ada-i911w_v. 1.00. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-I911W Konwerter na 1-WIRE Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-i911w_v. 1.00 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

DES-215-PT. Instrukcja obsługi DES-215-PT. Przetwornik Czujnik PT na 1-WIRE. 1 io_des-215-pt_v1.01. Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j.

DES-215-PT. Instrukcja obsługi DES-215-PT. Przetwornik Czujnik PT na 1-WIRE. 1 io_des-215-pt_v1.01. Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi DES-215-PT Przetwornik Czujnik PT na IRE Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j. 1 io_des-215-pt_v1.01 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ADA-1010. Instrukcja obsługi ADA-1010. Separator-Repeater interfejsu RS-232. io_ada-1010_v3.18. Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j.

ADA-1010. Instrukcja obsługi ADA-1010. Separator-Repeater interfejsu RS-232. io_ada-1010_v3.18. Copyright 2001-2009 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Separator-Repeater interfejsu RS- Copyright 001-009 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-1010_v.1 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 1.. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

ADA-7020. Instrukcja obsługi ADA-7020. Konwerter Światłowód na Pętlę Prądową. 1 io_ada-7020_v3.16. Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j.

ADA-7020. Instrukcja obsługi ADA-7020. Konwerter Światłowód na Pętlę Prądową. 1 io_ada-7020_v3.16. Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter Światłowód na Pętlę Prądową Copyright 2001-2015 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-7020_v3.16 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ADA-1021. Instrukcja obsługi ADA-1021. Konwerter RS-232 na Pętle Prądową

ADA-1021. Instrukcja obsługi ADA-1021. Konwerter RS-232 na Pętle Prądową Instrukcja obsługi ADA-101 Konwerter RS- na Pętle Prądową Copyright 001-01 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-101_v 1.00 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 1.. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ADC-215-U. Instrukcja obsługi ADC-215-U. Konwerter sygnału analogowego 0-10V DC na 1-WIRE. 1 io_adc-215-u_v1.00. Copyright CEL-MAR sp.j.

ADC-215-U. Instrukcja obsługi ADC-215-U. Konwerter sygnału analogowego 0-10V DC na 1-WIRE. 1 io_adc-215-u_v1.00. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADC-215-U Konwerter sygnału analogowego 0-10V DC na IRE Copyright 2001-2016 CEL-MAR sp.j. 1 io_adc-215-u_v1.00 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ADA-4044H. Instrukcja obsługi ADA-4044H HUB RS-485 / RS-422. Copyright 2001-2016 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-4044h_v3.20

ADA-4044H. Instrukcja obsługi ADA-4044H HUB RS-485 / RS-422. Copyright 2001-2016 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-4044h_v3.20 D4044H Instrukcja obsługi D4044H HU RS485 / RS422 Copyright 20012016 CELMR sp.j. 1 io_ada4044h_v3.20 D4044H Spis treści 1. INFORMCJE OGÓLNE. 3 1.1. INFORMCJE GWRNCYJNE. 3 1.2. OGÓLNE WRUNKI EZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Konwerter USB / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Konwerter USB / RS-232 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Instalacja konwertera w systemie... 4 4. Parametry techniczne...6 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADA-7240. Instrukcja obsługi ADA-7240. Przelotowy Konwerter Światłowód Wielomodowy na RS-485 / RS-422

ADA-7240. Instrukcja obsługi ADA-7240. Przelotowy Konwerter Światłowód Wielomodowy na RS-485 / RS-422 Instrukcja obsługi Przelotowy Konwerter Światłowód Wielomodowy na RS-485 / RS-422 Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-7240_v3.21 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE...

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

ADA-1040PC1. Instrukcja obsługi ADA-1040PC1. Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU

ADA-1040PC1. Instrukcja obsługi ADA-1040PC1. Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU Instrukcja obsługi Konwerter na Copyright 2001-2015 CEL-MAR spj 1 io_ada-1040pc1_v100 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 11 INFORMACJE GWARANCYJNE 3 12 OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA3 13 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Izolowany konwerter szyny USB na RS-422/485

Izolowany konwerter szyny USB na RS-422/485 Izolowany konwerter USB na RS-/85 Instrukcja obsługi Izolowany konwerter szyny USB na RS-/85 Opis ogólny W dotychczas produkowanych komputerach standardowym łączem zapewniającym komunikację szeregową był

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 data publikacji luty 2010 Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.2. Konwerter USB / RS-485

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.2. Konwerter USB / RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.2 Konwerter USB / RS-485 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Instalacja konwertera w systemie... 4 4. Przyłączenie magistrali RS-485... 5 5.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

ADA-7010. Instrukcja obsługi ADA-7010. Konwerter Światłowód na RS-232. 1 io_ada-7010_v3.19. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-7010. Instrukcja obsługi ADA-7010. Konwerter Światłowód na RS-232. 1 io_ada-7010_v3.19. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter Światłowód na RS-232 Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-7010_v3.19 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

DES-300. Instrukcja obsługi DES-300. Cyfrowy czujnik parametrów środowiskowych. 1 io_des-300_v0.19. Copyright CEL-MAR sp.j.

DES-300. Instrukcja obsługi DES-300. Cyfrowy czujnik parametrów środowiskowych. 1 io_des-300_v0.19. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi DES-300 Cyfrowy czujnik parametrów środowiskowych Copyright 2001-2013 CEL-MAR sp.j. 1 io_des-300_v0.19 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

ADA-401W. Instrukcja obsługi ADA-401W. Konwerter RS-422 na 1-WIRE. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-401w_v3.14

ADA-401W. Instrukcja obsługi ADA-401W. Konwerter RS-422 na 1-WIRE. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-401w_v3.14 Instrukcja obsługi Konwerter RS-422 na Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-401w_v3.14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARAYJNE... 3 1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - Rs485. Wersja 1.3. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.

Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - Rs485. Wersja 1.3. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax. Instrukcja obsługi optoizolowanego konwertera USB - s485 Wersja 1.3 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (24 styczeń, 2005) SPIS

Bardziej szczegółowo

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Strona 2 z 9 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 3 3 Schemat podłączenia i konfiguracja... 3 4 Parametry techniczne... 8 5 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu Rozdzielacze i separatory i RS232 BREAK-DD8 i GS GS-4/4* Wykonanie przemysłowe Separacja galwaniczna Uniwersalne zasilanie Ochrona przeciwprzepięciowa Aż64 porty Pełno transparentny Temperatura pracy 40

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485 Instrukcja użytkowania DA-70161 I. Wprowadzenie Aby nawiązać przenośną komunikację cyfrową pomiędzy dwoma komputerami wyposażonymi w różne konwertery interfejsów szeregowych lub pomiędzy innymi inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

ADA-7010D. Instrukcja obsługi ADA-7010D. Cyfrowy konwerter RS-232 na Światłowód. 1 io_ada-7010d_v3.19. Copyright CEL-MAR sp.j.

ADA-7010D. Instrukcja obsługi ADA-7010D. Cyfrowy konwerter RS-232 na Światłowód. 1 io_ada-7010d_v3.19. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi ADA-7010D Cyfrowy konwerter RS-232 na Światłowód Copyright 2001-2016 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-7010d_v3.19 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 3 1.2. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

TRU-5322 Konwerter RS232,RS485/RS422,RS485 Instrukcja obsługi

TRU-5322 Konwerter RS232,RS485/RS422,RS485 Instrukcja obsługi TRU-5322 Konwerter RS232,RS485/RS422,RS485 Instrukcja obsługi DS-TRU-5322-1-v_3 Data aktualizacji: 10/2009r. 10/2009 DS-TRU-5322-1-v_3 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB/RS232 KU-01b. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403

Konwerter USB/RS232 KU-01b. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403 Konwerter USB/RS232 KU-01b Instrukcja obsługi www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403 1 Opis ogólny Konwerter KU-01b umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

DES-215. Instrukcja obsługi DES-215. Cyfrowy czujnik parametrów środowiska. 1 io_des-215_v1.04. Copyright CEL-MAR sp.j.

DES-215. Instrukcja obsługi DES-215. Cyfrowy czujnik parametrów środowiska. 1 io_des-215_v1.04. Copyright CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi DES-215 Cyfrowy czujnik parametrów środowiska Copyright 2001-2015 CE-MA sp.j. 1 io_des-215_v1.04 Spis treści 1. INFOMACJE OGÓNE... 3 1.1. INFOMACJE GWAANCYJNE... 3 1.2. OGÓNE WAUNKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03 Optyczny interfejs transmisyjny Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi COGUSB3/002U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2007 r. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE424026

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE424026 INSTRUKCJA OBSŁUGI Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E EE424026 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 3 PRZEZNACZENIE... 3 OPIS... 3 MAGAZYNOWANIE... 3 Pakowanie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI PX097 DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowa linia DMX... 4 3.2. Terminator... 5 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkowania

Instrukcja Użytkowania Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel. (0-77) 474 42 64 kom.501-350 930 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ICF-1150. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód. Złącze

ICF-1150. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód. Złącze ICF-1150 Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód trójstronna komunikacja: RS-232, RS-422/485, światłowód jedno lub wielomodowy

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MODUŁ KONWERTERA SRS-U4A-00X

Instrukcja obsługi MODUŁ KONWERTERA SRS-U4A-00X Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Instrukcja obsługi MODUŁ KONWERTERA SRS-U4A-00X Firmware: od v.1.0 Konwersja sygnału USB na RS-485 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403

Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403 Konwerter RS232/RS485-RS422-2xRS485 KO-485c Instrukcja obsługi www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 783314472 fax: 327390403 1 Opis ogólny KO-485c służy do połączenia urządzeń wyposażonych w interfejs

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Izolowany konwerter sygnałów K232422 Instrukcja Użytkowania

Izolowany konwerter sygnałów K232422 Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB/RS485-RS422-2xRS485 KU-485c. Instrukcja obsługi. tel (12:00-16:00)

Konwerter USB/RS485-RS422-2xRS485 KU-485c. Instrukcja obsługi.   tel (12:00-16:00) Konwerter USB/RS485-RS422-2xRS485 KU-485c Instrukcja obsługi www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) 1 pis ogólny Konwerter KU-485c umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Instrukcja Instalacji i Uż ytkowania UT-2USB v1.0 PL Rev.D.doc 2009-02-19 Budowa i Przeznaczenie Adapter UT-2USB działa jako konwerter komunikacyjny pomiędzy interfejsami

Bardziej szczegółowo