ADA-I9140. Zakład Informatyki i Elektroniki. Instrukcja obsługi. ADA-I9140 Konwerter USB na RS-485 / RS-422

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADA-I9140. Zakład Informatyki i Elektroniki. Instrukcja obsługi. ADA-I9140 Konwerter USB na RS-485 / RS-422"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi ADA-I9140 Konwerter na RS-485 / RS-422 1

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE GWARANCYJNE OZNACZENIE CE SERWIS I KONSERWACJA INFORMACJE O PRODUKCIE WŁAŚCIWOŚCI OPIS KONFIGURACJA KONFIGURACJA DODATKOWYCH SYGNAŁÓW KONFIGURACJA PRACY W TRYBIE ECHO I PODŁĄCZANIA REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH MAGISTRALĘ RS-485/RS INSTALACJA KONWERTERA ADA-I PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS-485/RS-422 PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ ROZŁĄCZNYCH ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX TOPOLOGIA OKABLOWANIA MAGISTRALI RS TOPOLOGIA ŁAŃCUCHOWA TOPOLOGIA OKABLOWANIA PUNKT- PUNKT PODŁĄCZENIE REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH PODŁĄCZENIE ADA-I9140 DO INTERFEJSU KOMPUTERA PC ZASILANIE INSTALACJA STEROWNIKÓW ODINSTALOWYWANIE STEROWNIKÓW UŻYWANIE ADA-I ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA ADA-I ZAŁĄCZNIK B. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-I

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE Firma CEL-MAR udziela bezterminowej gwarancji na konwerter ADA-I9140. W wypadku uszkodzenia się konwertera naprawimy lub zastąpimy uszkodzony produkt. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian. Jeżeli produkt nie działa (jest uszkodzony) lub nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub zastąpiony na zasadach opisanych poniżej. Wszystkie gwarancyjne i nie gwarancyjne naprawy muszą być zwrócone z opłaconym transportem i ubezpieczeniem do Firmy CEL-MAR. Firma CEL-MAR pod żadnym warunkiem nie będzie odpowiadać za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego używania produktu czy na skutek przyczyn losowych: wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar itp. Firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym: utratę zysków, utratę danych, straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu. Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika OZNACZENIE CE Symbol CE na urządzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodność urządzenia z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodności jest dostępna przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem lub telefonicznie pod numerem SERWIS I KONSERWACJA Konwerter ADA-I9140 nie wymaga okresowej konserwacji. Obsługa techniczna pod numerem: w godzinach od poniedziałku do piątku INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy Państwu za zamówienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten został gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objęty bezterminową gwarancją na części i działanie pod warunkiem dostarczenia produktu do firmy CEL-MAR na koszt klienta (patrz punkt 1). Jeżeli wynikną jakieś problemy lub pytania podczas instalacji lub używania tego produktu, proszę o niezwłoczny kontakt z Informacja Techniczną pod numerem WŁAŚCIWOŚCI Zamiana standardu na RS-485/RS-422, Obsługa 1.1 i 2.0, Przenoszone sygnały: RX, TX, dodatkowo RTS, CTS lub DTR, DSR (wersja 2-x) konfigurowane mikroprzełącznikiem SW2, Prędkości transmisji danych ( bps):300, 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800, Przeźroczystość dla wszystkich protokołów MODBUS, DNP, PROFIBUS i inne, Dowolny format baju określony specyfikacją standardu RS-232, Praca w trybie Echo na magistrali RS485(2W) załączana mikroprzełącznikiem SW1, Wbudowane rezystory terminujące magistralę RS485/RS422 o wartości 120ohm podłączane mikroprzełącznikiem SW1, Zasilanie konwertera z portu komputera, Optoizolacja miedzy interfejsem a RS-485/RS-422 w torze sygnałowym 2,5kV=, Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem a RS-485/RS-422 w torze zasilania 1kV= lub 3kV=(w zależności od wersji), Przyłączenie magistrali RS-485/RS-422 skrętką przez rozłączne złącza śrubowe o przekroju 1mm², Podłączenie interfejsu poprzez kabel z wtykiem typu A, Rozmiar (obrys) obudowy ( Dł x Sz x G) 92mm x 57mm x 21mm, 2.1. OPIS ADA-I9140 jest urządzeniem służącym do zamiany standardu na RS-485/422 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Przenosi sygnały RX,TX i dwa dodatkowe RTS, CTS lub DTR, DSR wybierane mikroprzełącznikiem SW2. Konwerter ADA-I9140 do komunikacji z innym urządzeniem wykorzystuje linie transmisji danych:,,tx+/data+,tx-/data- (RS-485/422), CTS+/DSR+,CTS-/DSR-,RTS+/DTR+,RTS-/DTR- (RS-422) W konwerterze ADA-I9140 istnieje możliwość zapętlenia sygnałów DTR z DSR lub RTS z CTS. Do swego działania 3

4 konwerter wykorzystuje zasilanie z portu, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS-485/422 z szybkością do 921,6 kbps. Jest urządzeniem typu Plug & Play dzięki czemu jest automatycznie wykrywany przez system po przyłączeniu go do magistrali. Zastosowanie kabla z wtykiem typu A umożliwia proste połączenie z komputerem. Od strony RS-485/422 wyposażony jest w rozłączne złącza śrubowe. Konwerter posiada wbudowane w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe interfejsu RS-485/422, optoizolację miedzy interfejsem a RS-485/422 w torze sygnałowym 2,5kV= oraz izolację galwaniczną na poziomie 1kV= lub 3kV= w zależności od wersji. Razem z konwerterem ADA-I9140 dostarczamy sterowniki, które po zainstalowaniu tworzą w systemie operacyjnym (Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista) dodatkowy port COM. Port ten o kolejnym wolnym numerze np. COM3 może być używany jak standardowy port COM. Nie jest to jednak rzeczywisty port istniejący w komputerze tylko wirtualny tworzony przez system, dlatego niektóre programy działające pod DOS i odwołujące sie do tego porty COM mogą działać nieprawidłowo. Jego zaletą jest jednak znacznie większa szybkość przesyłania danych niż w standardowym porcie COM bo aż do 921,6 kbps. 3. KONFIGURACJA Do konfiguracji ADA-I9140 służą dwa mikroprzełączniki SW1 i SW2 RS PRZEWODOWY DIODY DIAGNOSTYCZNE PORTU RS485/422 KABEL ZE ZŁĄCZEM TYPU B DO PORTU W PC RS PRZEWODOWY LUB RS-422 DODATKOWE SYGNAŁY W STANDARDZIE RS-422 Rys. 1. Widok ADA-I KONFIGURACJA DODATKOWYCH SYGNAŁÓW Do konfiguracji dodatkowych sygnałów służy sześciopozycyjny mikroprzełącznik SW2. Poniższa tabela przedstawia typowe konfiguracje dodatkowych sygnałów RTS, CTS, DTR, DSR. Inne konfigurację należy uzgodnić z pomocą techniczną Sześciosekcyjny mikroprzełącznik SW2 znajduje się na bocznej ściance obudowy konwertera. Tabela 1. Ustawienia mikroprzełącznika SW2 dla wersji 2-x Funkcja SW2-1 DTR-DSR SW2-2 RTS-CTS SW2-3 DTR SW2-4 DSR SW2-5 RTS Konwersja sygnałów Tx, Rx (ustawienia producenta) OFF OFF OFF OFF OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS OFF OFF OFF OFF ON ON Konwersja sygnałów Tx, Rx, DTR, DSR OFF OFF ON ON OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS, zapętlenie DTR z DSR ON OFF OFF OFF ON ON Konwersja sygnałów Tx, Rx, DTR, DSR. zapętlenie RTS z CTS OFF ON ON ON OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx. zapętlenie RTS z CTS, DTR z DSR ON ON OFF OFF OFF OFF Tabela 2. Ustawienia mikroprzełącznika SW2 dla wersji 1-x Funkcja SYGNALIZACJA ZASILANIA Z PORTU PC SW2-1 DTR-DSR SW2-2 RTS-CTS SW2-3 DTR SW2-4 DSR SW2-5 RTS Konwersja sygnałów Tx, Rx (ustawienia producenta) OFF OFF OFF OFF OFF OFF Konwersja sygnałów Tx, Rx. zapętlenie RTS z CTS, DTR z DSR ON ON OFF OFF OFF OFF SW2-6 CTS SW2-6 CTS 4

5 3.2. KONFIGURACJA PRACY W TRYBIE ECHO I PODŁĄCZANIA REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH MAGISTRALĘ RS-485/RS-422 Do konfiguracji trybu echo i podłączenia rezystorów terminujących magistralę RS-485/RS-422 służy mikroprzełącznik SW1. Poniższa tabela przedstawia typowe ustawienia konfiguracyjne. Inne konfigurację należy uzgodnić z pomocą techniczną Cztero-sekcyjny mikroprzełącznik SW1 znajduje się na bocznej ściance obudowy konwertera. Tabela 3. Ustawienia mikroprzełącznika SW1 Pozycja Funkcja Ustawienie Producenta S1-1 ON - Wyłączenie trybu ECHO (RS485 2W) OFF - Załączenie trybu ECHO (RS485 2W) S1-2 Nie wykorzystywane OFF S1-3 ON - Przyłączenie rezystora terminującego 120Ω do zacisków,. OFF - Odłączenie rezystora terminującego 120Ω od zacisków,. S1-4 ON - Przyłączenie rezystora terminującego 120Ω do zacisków Tx+/DATA+/(A), Tx-/DATA-/(B). OFF - Odłączenie rezystora terminującego 120Ω od zacisków Tx+/DATA+/(A), Tx-/DATA-/(B). 4. INSTALACJA KONWERTERA ADA-I9140 Ten rozdział pokaże Państwu jak poprawnie podłączyć ADA-I9140 do magistrali RS-485/RS-422, a także jak używać ADA-I9140. W celu minimalizacji wpływu zakłóceń z otoczenia zaleca się stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skrętka-wieloparowa, których ekran należy podłączyć do masy (zasilacza urządzeń pracujących na magistrali RS485/422) tylko na jednym końcu kabla a uziemienie na obu końcach kabla. Zacisk GND konwertera służy do podłączenia do zacisku GND innych urządzeń pracujących na magistrali RS485/422 w celu wyrównania potencjałów mas, natomiast zacisk 100R służy do podłączenia masy zasilaczy lub PE. Podłączenia do zacisków GND i 100R należy stosować indywidualnie jeżeli standardowe okablowanie magistrali RS485/422 nie gwarantuje poprawnej transmisji. Połączenia należy wykonywać w kolejności opisanej poniżej PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS-485/RS-422 PRZY UŻYCIU ZŁĄCZ ROZŁĄCZNYCH Do prawidłowego działania konwertera ADA-I9140 na magistrali RS-485/RS-422 należy podłączyć co najmniej jedna parę skręconych przewodów. Dla Państwa wygody ADA-I9140 jest dostępny z rozłącznym złączem śrubowym od strony RS-485/RS-422. Jako dodatkowe wyposażenie można zamówić: - kabel ze złączem DB-25 (zgodnie ze standardem RS-530), - kabel zakończony wtyczką RJ-11 w zamówionym standardzie, - lub inny w/g indywidualnego zamówienia ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX Jeżeli chcecie Państwo podłączyć magistralę RS422 do konwertera ADA-I9140, należy wyposażyć się w mały płaski wkrętak który umożliwi zamontowanie przewodów w złączu śrubowym. Poniższa instrukcja przedstawia podłączenie dwóch par przewodów do złącz śrubowych. 1. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla około 1 cm z końca. 2. Zdjąć izolację z każdego z 2 skręconych przewodów około 0,5cm. 3. Podłączyć jedną parę przewodów do zacisków TX+/DATA+ i TX-/DATA- na złączu śrubowym, uważając który z kolorów przewodu jest dodatni a który ujemny. 4. Podłączyć kolejną parę przewodów do zacisków i na złączu śrubowym z ponowną szczególnością uważając który z kolorów przewodów jest dodatni a który ujemny. Ostatecznie będziecie musieli Państwo zrobić podłączanie z urządzeniem RS-422 tak jak jest to przedstawione poniżej: ON OFF OFF 5

6 ADA-I9140 konwerter na RS-485/422 Urządzenie z interfejsem RS-422/RS485(4W) TX+/DATA TX-/DATA TX TX- 5. Po zakończeniu łączenia przewodów do złącz śrubowych należy ponownie sprawdzić schemat połączeń ŻYŁOWE POŁĄCZENIE SYGNAŁÓW TX, RX Większość urządzeń RS-485 wykrzystuje do transmisji dwuprzewodową (half duplex) magistralę RS485. Do pracy konwertera na takiej magistrali należy użyć zacisków TX+/DATA+,TX-/DATA- połączonych jak to pokazano poniżej: 1. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla około 1 cm z końca. 2. Zdjąć izolację z każdego z 2 skręconych przewodów około 0,5cm. 3. Podłączyć parę żył do zacisków TX+/DATA+ i TX-/DATA- na złączu śrubowym, uważając który z kolorów jest dodatni a który ujemny. ADA-I9140 konwerter na RS-485/422 Urządzenie RS-485 TX+/DATA TX-/DATA Data (A) - Data (B) 4. Po zakończeniu łączenia przewodów do złącz śrubowych należy ponownie sprawdzić schemat połączeń. Powyższy szablon okablowania odnosi się do podłączania magistrali RS-485 przez złącza śrubowe. Dla specyficznej instrukcji okablowania, proszę o kontakt z pomocą techniczną TOPOLOGIA OKABLOWANIA MAGISTRALI RS-485 ADA-I9140 może pracować na magistrali RS-422/RS-485: -wielo-punktowej w topologii łańcuchowej, -punkt-punkt. Obydwie topologie wymagają specyficznego okablowania TOPOLOGIA ŁAŃCUCHOWA Używając topologii łańcucha, możesz połączyć kilka konwerterów np. ADA-I9140 i kilka urządzeń z interfejsem RS-485. Transmisja danych typu full duplex dla magistrali 4-przewodowej oraz half duplex (pytanie/odpowiedź) dla magistrali 2-przewodowej. Rysunki 2, 3 (poniżej) pokazują jak okablować poprawnie magistralę wykorzystującą 2 pary skrętki w topologii łańcucha. Master Rys 2. Okablowanie typu łańcuch dla magistrali 4-przewodowej (2-pary skrętek), kilka urządzeń SLAVE 6

7 Master Rys 3. Okablowanie typu łańcuch dla magistrali 2 przewodowej (1-para skrętki),kilka urządzeń SLAVE TOPOLOGIA OKABLOWANIA PUNKT- PUNKT PC ADA-I9140 TX- TX+ DSR+ DTR+ Urządzenie z interfejsem RS422/485 TX+ TX- DSR- DTR- Power Rys 4. Podłączenie komputera PC z interfejsem do urządzenia z interfejsem RS-485/422 dla magistrali 4-przewodowej PC ADA-I9140 TX-/B TX+/A DSR+ DTR+ Urządzenie z interfejsem RS422/485 TX-/B DSR- DTR- TX+/A Power Rys 5. Podłączenie komputera PC z interfejsem do urządzenia z interfejsem RS-485 dla magistrali 2-przewodowej 7

8 PC ADA-I9140 DTR+ DTR- DSR- DSR- DTR- DTR+ ADA-M1040 TX+ TX- TX- TX+ DSR+ DSR+ RS-232 RS-232 Drukarka fiskalna RS-232 Power Rys 6. Podłączenie komputera PC z interfejsem do drukarki fiskalnej z interfejsem RS-232 z wykorzystaniem konwerterów ADA-I9140 w wersji 2-x i ADA-M PODŁĄCZENIE REZYSTORÓW TERMINUJĄCYCH Podłączenie wbudowanych rezystorów terminujących do magistrali RS-485/RS-422 w konwerterze ADA-I9140 następuję przez załączenie odpowiedniej sekcji mikroprzełącznika SW1 (patrz rozdział 3.2). W celu podłączenia rezystorów terminujących o innych wartościach niż wbudowane w konwerterze. Należy odłączyć od magistrali RS-485/RS-422 wbudowane rezystory za pomocą mikroprzełącznika SW1 (patrz punkt 3.2). Następnie podłączyć zewnętrzne rezystory według poniższych rysunków. Zastosowanie rezystorów terminujących Ro pozwala na zmniejszenie wpływu odbić w liniach długich i przy dużej szybkości transmisji. Dla odległości powyżej 1000m i prędkości 9600Bd lub 700m i 19200Bd rezystor może być niezbędny jeżeli wystąpią problemy z transmisją danych. Przykładowy sposób podłączania rezystora przedstawiono na rysunkach 10 i 11. Master Ro Ro Rys 10. Przykładowe podłączenie rezystora Ro dla magistrali 2-parowej Master Ro Ro Rys 11. Przykładowe podłączenie rezystora Ro dla magistrali 1-parowej 8

9 4.2. PODŁĄCZENIE ADA-I9140 DO INTERFEJSU KOMPUTERA PC Zastosowanie w konwerterze kabla z wtykiem typu A umożliwia proste połączenie z komputerem ZASILANIE Konwerter ADA-I9140 zasilany jest z portu komputera PC. Po podłączeniu go do portu powinna zaświecić się zielona dioda oznaczona jako PWR. Jeżeli dioda ta nie świeci należy sprawdzić poprawność połączenia kabla oraz czy komputer jest włączony a także czy nie znajduje się w stanie uśpienia INSTALACJA STEROWNIKÓW Razem z konwerterem ADA-I9140 dostarczone są na płycie CD sterowniki do systemu Windows 98/ME/2000/XP/Vista. Najnowsze wersje sterowników są dostępne także na stronie internetowej pobrane ze strony sterowniki należy rozpakować do osobnego folderu. Przed podłączeniem konwertera do PC należy włożyć płytkę ze sterownikami do napędu CD-ROM. Jeżeli konwerter ADA-I9140 został poprawnie podłączony do magistrali RS-485/422 to należy włożyć wtyczkę do gniazda w konwerterze. Jednocześnie system wykryje nieznane urządzenie i zacznie szukać dla niego oprogramowania. Należy spowodować aby system poprosił o wskazanie określonej lokalizacji sterowników i podać odpowiednią lokalizację np. napęd CD-ROM. Teraz system zainstaluje sterowniki magistrali a następnie sterowniki portu COM, po czym instalacja zostanie zakończona. Możemy teraz sprawdzić zainstalowane urządzenia wybierając Panel sterowania / System / Menadżer urządzeń. Rozwijając Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej powinien być zainstalowany sterownik ADA Serial Converter a w Porty (COM & LPT) odpowiednio ADA Serial Port (COMx) gdzie x odpowiada numerowi portu np. COM3. Po tak dokonanej instalacji port w komputerze dostępny jest w systemie jako zwykły port COM. Należy jednak pamiętać o wykorzystywaniu do komunikacji określonych prędkości transmisji danych: 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, bps,38400 bps, bps, bps, bps, bps, bps ODINSTALOWYWANIE STEROWNIKÓW Prawidłowego odinstalowania sterowników należy dokonać wybierając Start => Ustawienia =>Panel sterowania => Dodaj usuń programy. Z listy programów do usunięcia wybieramy ADA Serial Converter Driver i naciskamy przycisk Zmień/Usuń. Nie zaleca się odinstalowywania sterowników z Menadżera urządzeń takie działanie może doprowadzić do nieprawidłowej pracy systemu operacyjnego. W tym wypadku należy uruchomić program FTDClean.exe zamieszczony na płytce CD ze sterownikami. 5. UŻYWANIE ADA-I9140 Po poprawnym wykonaniu instalacji według powyższych punktów możemy przystąpić do używania konwertera ADA-I9140. Przy prawidłowym podłączeniu kabla powinna zaświecić się zielona dioda PWR. Jeżeli dioda nie świeci należy sprawdzić czy konwerter został podłączony do portu oraz czy komputer jest włączony a także czy nie znajduje się w stanie uśpienia. Podczas transmisji danych przez konwerter powinny mrugać diody LED, które oznaczają odpowiednio: LED PWR RX TX RTS CTS DTR DSR Opis sygnalizacja obecności zasilania konwertera sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-I9140 z portu RS485/RS422. sygnalizacja transmisji danych z konwertera ADA-I9140 przez port RS485/ RS422 sygnalizacja stanu linii RTS na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii CTS na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii DTR na porcie RS485/RS422 sygnalizacja stanu linii DSR na porcie RS485/RS422 9

10 ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA ADA-I9140 Parametry Dane Parametry Transmisji Kabel z wtykiem typu A RS-485/RS-422 rozłączne, maksymalny przekrój przewodu 1mm 2 Długość linii interfejsu RS-485 / RS m (zależy od prędkości transmisji) Długość linii interfejsu do 5m Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do magistrali RS-485 / RS / 2 Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do interfejsu 2 (po jednym na każdym końcu linii ) Maksymalna prędkość transmisji danych do 921,6 kbps Linia transmisyjna RS485/RS422 Kabel skrętkowy 1-parowy, 2-parowy lub 4-parowy, UTP Nx2x0,5(24AWG), ekranowany w środowisku o dużych zakłóceniach (STP Nx2x0,5(24AWG)). Linia transmisyjna Standardowy kabel z wtykiem typu A Typ transmisji Asynchroniczna half duplex lub full duplex, Zgodność ze Standardami EIA-485, CCITT V.11, 1.1, 2.0 Zasilanie sygnalizowane zieloną diodą LED. Transmisja sygnalizowana diodami LED umieszczonymi w obudowie: dioda RX czerwona odbiór danych na porcie RS-485/RS-422, Sygnalizacja optyczna dioda TX żółta transmisja danych na porcie RS-485/RS-422. dioda RTS żółta stan linii RTS, dioda CTS żółta stan linii CTS, dioda DTR żółta stan linii DTR, dioda DSR żółta stan linii DSR, Znamionowe warunki pracy Napięcie zasilania Z portu komputera PC Przewód zasilający Kabel z wtykiem typu A Moc pobierana < 1W Izolacja galwaniczna Konwerter zapewnia separację galwaniczną pomiędzy torem sygnałowym RS- 485/RS-422 a na poziomie 1kV= lub 3kV= (zależnie od wersji). Temperatura otoczenia C Wilgotność względna powietrza 5 95% - bez kondensacji Położenie podczas pracy Dowolne Sposób montowania Brak Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia według normy PN-EN Emisja zakłóceń według normy PN-EN Wymagania bezpieczeństwa Według normy PN-EN60950 Środowisko Handlowe i lekko uprzemysłowione Obudowa Wymiary ( Dł x Sz x G) 92mm x 57mm x 21mm Materiał Polistyren Stopień ochrony obudowy IP30 Stopień ochrony zacisków Nie dotyczy Masa < 0,10 kg Wykonanie wg. Standardu Nie dotyczy Temperatura zewnętrzna Wilgotność względna powietrza Warunki przechowywania i transportu C 5 95% - bez kondensacji 10

11 ZAŁĄCZNIK B. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-I9140 Oznaczenie konwertera Pozycja - A Przenoszone sygnały Pozycja - B Izolacja galwaniczna ADA-I TX,RX. 2 TX,RX, konwersja dodatkowych sygnałów DTR, DSR lub RTS, CTS. 1 Zarezerwowane. 2 1kV=. 3 3kV=. Opis przykładowych wersji konwertera ADA-I9140-A-B : ADA-I Praca na magistrali RS-422 lub RS485. Przenosi TX,RX. Izolacja galwaniczna 1kV=. ADA-I Praca na magistrali RS422 lub RS485. Przenosi TX, RX, DTR, DSR lub RTS, CTS dodatkowe sygnały konfigurowalne mikroprzełącznikiem SW2. Izolacja galwaniczna 3kV=. Drogi Kliencie, Dziękujemy za zamówienia produktów Firmy CEL-MAR. Doceniając Państwa działalność, mamy nadzieję że ta instrukcja obsługi pomogła w podłączeniu i uruchomieniu konwertera ADA-I9140.Pragniemy poinformować również iż jesteśmy producentem posiadającym jedną z najszerszych gam produktów transmisji danych wliczając: konwertery transmisji danych interfejsów RS232, RS485, RS422,, konwertery światłowodowe, pętle prądowe, separatory/powielacze (repeater'y). Prosimy o kontakt w celu wyrażenia opinii o produkcie oraz jak możemy zaspokoić Państwa obecne i przyszłe oczekiwania. Producent: CEL-MAR sp.j. ul. Ściegiennego 219C Kielce, POLSKA Tel/fax... : Fax... : , Biuro... : Dział handlowy... : Informacja techniczna... : Dystrybutor: APAR Automatyka Przemysłowa ul. Kłobucka 8 paw Warszawa Telefon... : Fax... : Web... : Biuro... : 11

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03 Optyczny interfejs transmisyjny Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi COGUSB3/002U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2007 r. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Tablice Informacyjne Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (0-77) 47-44-264 e-mail : info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl Instrukcja Obsługi Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System

CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System CM-180-20 ModBus RTU slave Floodline System AN-CM-180-20-1-v1_2 Data aktualizacji: 07/2012r. 07/2012 AN-CM-180-20-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB/RS232 KU-01b. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403

Konwerter USB/RS232 KU-01b. Instrukcja obsługi. www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403 Konwerter USB/RS232 KU-01b Instrukcja obsługi www.yuko.com.pl e-mail yuko@yuko.com.pl tel. 519087690 (12:00-16:00) fax 327390403 1 Opis ogólny Konwerter KU-01b umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 Stacja Bazowa SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274-86-52 e-mail: biuro@progstar.com.pl http://www.progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa tel. 22 868 10 51, fax. 22 868 10 52 www.datecs-polska.pl, e-mail:datecs@datecs-polska.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo