P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy"

Transkrypt

1 P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy

2 Naszą ideą jest zaangażowanie kompetencji i kreatywności osób i instytucji, które współpracują z nami podczas konferencji i kongresów, do opracowania rekomendacji. Europejski Kongres Finansowy to więcej niż coroczna konferencja. Rekomendacje, czyli propozycje konstruktywnych rozwiązań, dotyczą działań na rzecz bezpieczeństwa finansowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Projekty rekomendacji przygotowywane są przez zespoły robocze i dyskutowane w ramach Rad Programowych a następnie prezentowane na poszczególnych imprezach oraz Europejskim Kongresie Finansowym. Po uwzględnieniu uwag i sugestii uczestników debat powstają finalne wersje rekomendacji wraz z szerokim uzasadnieniem. Skierowane są one do polityków gospodarczych (Rządu, poszczególnych ministerstw, posłów, europarlamentarzystów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Rokrocznie opracowujemy kilka kluczowych rekomendacji ( Rekomendacje nie mają charakteru lobbystycznego, nie mogą być skierowane przeciwko komuś, mają służyć wyłącznie poprawie jakości rządzenia oraz wzrostowi bezpieczeństwa i wartości Unii Europejskiej i Polski. PROF. DR HAB. LESZEK PAWŁOWICZ Jest to Projekt, którego spoiwem są rekomendacje, a w ramach którego odbywają się otwarte seminaria i kongresy, zamknięte debaty specjalistyczne, spotkania Komitetów Sterujących i Rad Programowych oraz debaty medialne. W ramach Projektu powstają również praktycystyczne analizy i ekspertyzy. Wartość Projektu EKF to suma wartości wiedzy oraz doświadczenia Współorganizatorów i Partnerów zaangażowanych w jego tworzenie. Naszym priorytetem we współpracy ze Współorganizatorami i Partnerami Projektu EKF jest promocja ich kompetencji i wzmacnianie wizerunku. Naszą rolą jest natomiast inicjowanie i koordynacja konstruktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa finansowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Zapraszamy do zapoznania się z planami Projektu Europejski Kongres Finansowy na rok 2014 i zachęcamy do współpracy. MACIEJ BORKOWSKI 1

3 CO ZROBI- LIŚMY W 2013 W konferencjach, które odbyły się w 2013 udział wzięło ponad 2000 uczestników: III SEMINARIUM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH Warszawa, 16 stycznia Partner Strategiczny Deloitte Współorganizatorzy: Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich Partner: Bank Zachodni WBK SCENARIUSZE WŁAŚCICIELSKIE DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKO- WEGO W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO KRYZYSU ZADŁUŻENIA I NOWEGO ŁADU NADZORCZEGO Warszawa, 23 stycznia XVIII KONFERENCJA IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Leszno k/warszawy, marca Partnerzy Główni: IBM, Microsoft Współorganizator: Bank BGŻ Partnerzy: Accenture, Pentacomp WPŁYW OFE NA RYNEK KAPITAŁOWY I ROZWÓJ KRAJU Warszawa, 22 lipca III EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Sopot, czerwca Współorganizatorzy: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PKN ORLEN, Bank Pekao SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NDI Partnerzy Główni: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKO Bank Polski S.A. I FORUM DIALOG I BIZNES: POLSKA ROSJA przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych VI KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Warszawa, października Partner Generalny: PKO Bank Polski Partner Strategiczny: Biuro Informacji Kredytowej Partnerzy Główni: Accenture, Deloitte, IBM Partnerzy: Europ Assistance, VISA IX KONGRES CONSUMER FINANCE Warszawa, 12 grudnia Współorganizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Partnerzy Główny: Provident Partnerzy: ERIF, Santander Consumer Bank Ponadto współorganizowaliśmy: KONFERENCJĘ INWESTYCJE POLSKIE Warszawa, 14 lutego wspólnie z Polskim Instytutem Dyrektorów CAPITAL MARKET SUMMIT Warszawa, 5-7 grudnia wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ORGANIZOWANE PRZEZ NAS SEMINARIA I KONGRESY, SPOTKANIA EKSPERCKIE I DEBATY MEDIALNE, BYŁY DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DLA ICH PARTNERÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW DO PROMOCJI WIEDZY, DOŚWIADCZENIA I KOMPETENCJI, A TYM SAMYM WZMACNIANIA ICH MERYTORYCZNEGO WIZERUNKU. KOMPETENCJE NASZYCH PARTNERÓW SĄ GWARANTEM WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO NASZYCH IMPREZ. PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW, POZA BEZPOŚREDNIM ZAANGAŻOWANIEM W POSZCZEGÓLNYCH IMPREZACH WSPÓŁTWORZYLI STANOWISKA I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ DLA ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA RYNKU FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWANIA GOSPODARKI. 2

4 We współpracy z Partnerami naszych konferencji i kongresów w 2013 roku m.in.: WYPRACOWALIŚMY STA- NOWISKO PT. CZY I KIEDY KRAJE SPOZA STREFY EURO POWINNY WSTĄPIĆ DO UNII BANKOWEJ? wskazujące na szanse i zagrożenia dla krajów spoza strefy euro w kontekście tworzonej Unii Bankowej KONTYNUOWALIŚMY DEBA- TĘ O KONIECZNOŚCI ZWIĘK- SZENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKICH BANKÓW w wyniku czego powstała Rekomendacja dla zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego poprzez rozwój rynku listów zastawnych UCZESTNICZYLIŚMY W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH nt. propozycji zmian w polskim systemie emerytalnym ZORGANIZOWALIŚMY SPOTKANIA TEMATYCZNE Z UDZIAŁEM UZNANYCH EKSPERTÓW, podczas których omawiane były istotne ze strategicznego punktu widzenia zagadnienia dot. m.in. strategii rozwoju rynku kapitałowego, scenariuszy właścicielskich dla polskiego sektora bankowego PRZEPROWADZILIŚMY DYSKUSJĘ NT. PROFESJO- NALIZACJI NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH O ZNACZE- NIU STRATEGICZNYM, która zakończyła się wypracowaniem konstruktywnych założeń dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa oraz polityki dywidendowej w spółkach strategicznych, w tym należących do Skarbu Państwa PODJĘLIŚMY INICJATYWY ZWIĄZANE Z WYPRACO- WANIEM MECHANIZMÓW ZRÓWNOWAŻONEGO FI- NANSOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY, które mogą stanowić inspirację dla rozwiązań systemowych, podobnie jak projekt Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju Infrastruktury podstawa do Programu Inwestycje Polskie 3

5 NASZYMI GOŚĆMI BYLI: PROF. JOSHUA AIZENMAN University of Southern California JOAQUIN ALMUNIA Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej JORG ASMUSSEN Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego ERIK BERGLOF Główny Ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju JAN KRZYSZTOF BIELECKI Przewodniczący Rady Gospodarczej BOGDAN BORUSEWICZ Marszałek Senatu RP FREDRIK BYSTEDT Dyrektor Generalny, Ministerstwo Finansów Szwecji DOMINIQUE CERUTTI Dyrektor Generalny, Euronext PROF. DARIUSZ FILAR Uniwersytet Gdański JOSCHKA FISCHER b. Wicekanclerz Niemiec PROF. ROMAN FRYDMAN New York University WERNER HOYER Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4

6 ZBIGNIEW JAGIEŁŁO Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego PROF. DAVID MAYES University of Auckland ANDRZEJ JAKUBIAK Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego MATEUSZ MORAWIECKI Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK STEFFEN KAMPETER Parlamentarny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Niemiec WALDEMAR PAWLAK b. Premier, Wicepremier i Minister Gospodarki WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI Minister Skarbu Państwa Polski PROF. AVINASH PERSAUD London Business School KRZYSZTOF KILIAN Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej RICHARD PELLY Dyrektor Generalny, Europejski Fundusz Inwestycyjny JACEK KRAWIEC Prezes Zarządu PKN Orlen JANUSZ LEWANDOWSKI Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego JURGEN LIGI Minister Finansów Estonii LUIGI LOVAGLIO Prezes Zarządu Banku Pekao JACEK ROSTOWSKI b. Wicepremier i Minister Finansów BERNHARD SPEYER, Dyrektor Zarządzający Deutsche Bank Research BORIS VUJCIC Prezes Banku Centralnego Chorwacji HERBERT WIRTH Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź ADAM MACIEJEWSKI Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 5

7 KA LEN DA RIUM 2014 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM I PŁYNNOŚCIĄ W BANKACH Warszawa styczeń Specjalistyczne seminarium gromadzące przedstawicieli kierownictwa banków odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów i ekspertów. Tematyka seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjno-nadzorczych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków. IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Leszno k/warszawy marzec Konferencja będąca spotkaniem przedstawicieli banków i instytucji finansowych z ekspertami reprezentującymi wiodące firmy IT. Celem konferencji jest identyfikowanie oczekiwań instytucji finansowych odnośnie do zapewnienia im bezpieczeństwa informatycznego oraz poznanie możliwości i rozwiązań oferowanych przez renowowane firmy IT w obszarze sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY Warszawa marzec Spotkanie przedstawicieli sektora infrastruktury oraz instytucji finansowych i ekspertów prawnych celem debaty o strategii rozwoju infrastruktury, jego finansowania i zarządzania nim jako elementem polityki makroekonomicznej. Tematyka obrad obejmuje rozwój infrastruktury energetycznej, transportowej oraz telekomunikacyjnej. EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Sopot czerwiec Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej i Polski, debatą o dobrych rozwiązaniach służących wspólnemu sukcesowi UE i Polski. Program Kongresu obejmuje następujące bloki tematyczne: Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego Zrównoważone finansowanie infrastruktury Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Europejski Kongres Finansowy nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania. Rekomendacje te przekazywane są władzom UE oraz państw członkowskich. Imprezami towarzyszącymi Kongresowi są: Forum Dialog i biznes: Polska Rosja Akademia Europejskiego Kongresu Finansowego 6

8 KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Warszawa październik VII edycja największego w Polsce kongresu skupiającego przedstawicieli najwyższego kierownictwa banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. W swej części ogólnej kongres poświęcony jest problematyce stabilności rynku bankowego i działaniom antykryzysowym w UE. W części specjalistycznej kongres identyfikuje aktualne wyzwania stojące przed bankowością detaliczną i wskazuje możliwe rozwiązania. Rozwiązania te formułowane są w postaci rekomendacji przedkładanych odpowiednim władzom ustawodawczym i regulatorom. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPÓŁKI Warszawa listopad Tematyka debat obejmuje strategie zapewniające optymalny wzrost przedsiębiorstw, wykorzystanie dźwigni wartości oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Debaty poświecone są również optymalizacji struktury właścicielskiej i corporate governance. KONGRES BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Warszawa listopad Kongres tworzący platformę spotkania przedstawicieli banków oraz dostawców usług dla klientów detalicznych (telekomy, sklepy internetowe, sieci hipermarketów, energetyka). Tematyka skupiona się na relacjach bank sieci detaliczne klient, obejmująca problemy związanym z wpływem rozwoju technologii i bankowości elektronicznej na usługi. CAPITAL MARKET SUMMIT. STRATEGIC IDEAS Warszawa grudzień KONGRES CONSUMER FINANCE Warszawa grudzień Debata o wyzwaniach i problemach rynku consumer finance. Kongres skupia osoby zainteresowane rozwojem usług finansowych dla ludności, głównie przedstawicieli kadry zarządzającej banków, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych. Tematyka kongresu dotyczy modeli biznesowych w sektorze consumer finance, a także zagadnień regulacyjnych i perspektyw rozwoju rynku. zamknięta debata z udziałem osób kluczowych dla rynku kapitałowego w Polsce, mająca na celu zdefiniowanie i zainicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE LISTA PLANOWANYCH IMPREZ JEST OTWARTA. W MIARĘ POJAWIANIASIĘ WAŻNYCH I WARTYCH OMÓWIENIA PROBLEMÓW ZAPROPONUJEMY KOLEJNE DEBATY. 7

9 KORZYŚCI DLA PARTNERÓW PROJEKT EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI I PRZY ZAANGAŻOWANIU PARTNERÓW. SĄ WŚRÓD NICH INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, RENOMOWANE FIRMY I INSTYTUCJE FINANSOWE I NIEFINANSOWE. O WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY, WAŻNOŚĆ ORAZ AKTUALNOŚĆ INICJATYW PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DBAJĄ RADY PROGRAMOWE I KOMITETY STERUJĄCE, WSPIERANE PRZEZ EKSPERTÓW. 8

10 Korzyści Partnera z udziału w Projekcie Europejski Kongres Finansowy: PROMOCJA KOMPETENCJI: możliwość wyeksponowania merytorycznych osiągnięć oraz zaprezentowania swoich doświadczeń udział w tworzeniu rekomendacji PROMOCJA WIZERUNKU: zacieśnienie relacji z klientami kreowanie zainteresowania firmą i jej produktami wśród grupy specjalistycznych odbiorców wzmocnienie wizerunku WSPÓŁTWORZENIE PROGRAMU WYDARZENIA: udział w pracach Rady Programowej, Komitetach Sterujących udział w formułowaniu kluczowych założeń wydarzenia PREZENTACJA KOMPETENCJI: merytoryczna prezentacja Partnera poprzez, udział w panelach, debatach możliwość prowadzenia panelu możliwość wygłoszenia wystąpienia zamieszczenie opracowań i wypowiedzi Partnera na stronie www EKSPOZYCJA MARKI PRZED WYDARZENIEM: promowanie wizerunku Partnera na dedykowanych stronach wydarzenia promowanie wizerunku Partnera w zaproszeniach, newsletterach, mediach partnerskich EKSPOZYCJA MARKI PODCZAS WYDARZENIA: ekspozycja poprzez stoiska reklamowe, informacyjne, roll-upy, dedykowane telewizory LCD, multimedialne prezentacje wyświetlane na salach konferencyjnych dystrybucja materiałów Partnera podczas wydarzenia 9

11 UCZESTNICY KONFERENCJI WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI edycja SEMINARIUM MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY I DEDYKOWANE JEST: członkom zarządów i rad nadzorczych nadzorczych banków, którzy odpowiadają za zarządzanie ryzykiem i finansami przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego przedstawicielom Komisji Nadzoru Finansowego przedstawicielom środowiska akademickiego oraz firm doradczych WSPÓŁORGANIZATORZY: Komisja Nadzoru Finansowego Związek Banków Polskich PARTNER STRATEGICZNY: Deloitte PARTNER: Bank Zachodni WBK styczeń Warszawa 10

12 TEMATY KONFERENCJI 2013 OPIS Podstawowe założenia wspólnego nadzoru bankowego i Unii Bankowej Konsekwencje przystąpienia do wspólnego nadzoru bankowego Jakie są pozytywy i zagrożenia przystąpienia do wspólnego nadzoru bankowego w sytuacji pogorszenia kondycji sektora bankowego w Polsce? Wpływ Unii Bankowej na zarzadzanie kapitałem i płynnością w bankach i transgranicznych holdingach Seminarium ma formę dyskusji okrągłego stołu. Celem jest doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i płynnością w bankach poprzez wykorzystanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej oraz wymianę doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za metodologię zarządzania kapitałem i płynnością w bankach krajowych i zagranicznych. Z uwagi na istotę zagadnień, seminarium odbywa się bez obecności mediów. WIĘCEJ W W W. Z K B. P R O J E K T E K F. P L 11

13 FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY UCZESTNICY KONFERENCJI TEMATY KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELE: przedsiębiorstw sektora infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej stowarzyszeń branżowych administracji państwowej i samorządowej firm doradczych i kancelarii prawnych środowiska akademickiego Jak budować strategie biznesowe w energetyce w czasach niepewności? Rola banków rozwojowych w zwiększaniu atrakcyjności projektów infrastrukturalnych Rola Państwa w kształtowaniu infrastruktury transportowej, elektroenergetycznej i gazowej oraz telekomunikacyjnej O deficycie równości stron w procesach inwestycji infrastrukturalnych Kto i jak sfinansuje wydobycie gazu łupkowego w Polsce? marzec Warszawa 12

14 OPIS REKOMENDACJE Spotkanie przedstawicieli sektora infrastruktury oraz instytucji finansowych, ekspertów prawnych i przedstawicieli administracji. Celem debaty jest strategia rozwoju infrastruktury, jej finansowanie i zarządzanie jako element polityki makroekonomicznej. Tematyka obrad obejmuje rozwój infrastruktury energetycznej, transportowej oraz telekomunikacyjnej. Dorobkiem debat z obszaru Finansowanie rozwoju infrastruktury są m.in. rekomendacje, na bazie których powstał Program Inwestycje Polskie, ogłoszony i realizowany przez Rząd Premiera Donalda Tuska. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 13

15 UCZESTNICY KONFERENCJI PARTNERZY KONFERENCJI 2013 członkowie zarządów i rad nadzorczych banków oraz innych instytucji finansowych odpowiadający za rozwój systemów informatycznych i wdrażanie nowych technologii przedstawiciele firm informatycznych i konsultingowych. PARTNERZY GŁÓWNI: IBM Microsoft PARTNERZY: Accenture, Pentacomp, Kłos, QlikView, Bird&Bird GOŚCIE SPECJALNI 2013 TEMATY KONFERENCJI edycja marzec Leszno k. Warszawy Piotr Alicki (PKO Bank Polski) Ryszard Drużyński (Raiffeisen Bank Polska) Piotr Gawron (Meritum Bank) Mieczysław Groszek (ZBP) Justyna Kesler (ING Bank Śląski) Sławomir Lachowski (Meritum Bank) Michał Panowicz (mbank) Jaromir Pelczarski (Bank BNP Paribas) Dorota Poniatowska-Mańczuk (Credit Agricole Bank Polska) Andrzej Sieradz (BGŻ) Cezary Smorszczewski (Alior Bank) Nowy model biznesowy w bankowości Oczekiwania biznesu wobec systemów informatycznych Systemy informatyczne na rynku kapitałowym Przygotowanie sektora bankowego do wdrażania rekomendacji D Nowe technologie a bezpieczeństwo Nowe regulacje w sektorze finansowym 14

16 OPIS REKOMENDACJE Nadrzędnym celem konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji i zrozumieniu oczekiwań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. Konferencja jest cyklicznym, dwudniowym wydarzeniem, w którym łączymy dobrą część merytoryczną z integracją środowiska związanego z IT w instytucjach finansowych. DOROBKIEM KONFERENCJI SĄ DWIE REKOMENDACJE I. Przyjęcie modelu centralnego gromadzenia informacji na potrzeby FATCA - w szczególności z wykorzystaniem istniejących już systemów i kanałów komunikacji wraz z podjęciem przez kraje członkowskie dyskusji nad efektywnym modelem wdrożenia tego modelu. II. Wprowadzenie szybkiej ścieżki do odwracania skutków zdarzeń systemowych, takich jak np. masowe nieautoryzowane (np. zmultiplikowane) uznanie rachunków wielu odbiorców. MEDIA 2013 WIĘCEJ Dziennik Gazeta Prawna alebank.pl. Miesięcznik Bank Bankier.pl W W W. I T. P R O J E K T E K F. P L 15

17 4 edycja czerwiec Sopot Trzy edycje Europejskiego Kongresu Finansowego to: 92 DEBATY I WYSTĄPIENIA 25 REKOMENDACJI ponad UCZESTNIKÓW Z KRAJU I ZAGRANICY 46 PARTNERÓW KONGRESU 25 PATRONÓW MEDIALNYCH 16

18 RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2013 Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego Duleep Aluwihare Partner Zarządzający EY Jacek Bartkiewicz Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Mirosław Bieliński Prezes Zarządu ENERGA S.A Michał Chyczewski Investment Partner MCI Management S.A. Dariusz Daniluk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach Jerzy Gajewski Prezes Zarządu NDI S.A. Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Stefan Kawalec Prezes Zarządu Capital Strategy Krzysztof Kilian Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. Iwona Kozera Partner EY Jacek Krawiec Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A. Jarosław Kroc Prezes Zarządu Accenture Michał Krupiński Dyrektor Zarządzający, Bank of America Merrill Lynch Polska Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Adam Maciejewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Andrzej S. Nartowski Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów Leszek Pawłowicz Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej Jerzy Pruski Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Andrzej Ścisłowski Dyrektor Generalny KPMG Andrzej Sławiński Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego Beata Stelmach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zbigniew Szczerbetka Partner Deloitte, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Europie Środkowej Władysław Szwoch Country Leader Poland & Baltics, IBM Global Business Services Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 17

19 WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY III EKF WSPÓŁORGANIZATORZY: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NDI S.A. PKN ORLEN S.A. Bank Pekao SA PARTNERZY GŁÓWNI: PKO Bank Polski S.A PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PARTNERZY: Accenture BakerMcKenzie Bank Gospodarstwa Krajowego Bilfinger Budimex Bank Zachodni WBK CMedia Deloitte Energa Europol GAZ EY FinanceCare IBM KGHM KPMG Miasto Sopot Polskie LNG Polski Instytut Dyrektorów Provident SEG Europejski Bank Inwestycyjny 18

20 TEMATY III EKF Debaty podczas III Europejskiego Kongresu Finansowego prowadzone były w następujących blokach tematycznych: BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO Jednolity nadzór bankowy (SSM) konsekwencje dla państw spoza strefy euro Przyszłość sektora bankowego w CEE Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do unii bankowej? WYZWANIA DLA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO Kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i Europie Centralnej w świetle tendencji europejskich i potrzeb lokalnych Detaliczne obligacje korporacyjne. Na ile mogą być alternatywą dla kredytu bankowego? ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY Rola banków rozwojowych w zwiększaniu atrakcyjności projektów infrastrukturalnych O deficycie równości stron w procesach inwestycji infrastrukturalnych ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW Zarządzanie w nowym ładzie gospodarczym. Jakie cele należy dziś stawiać menadżerom strategicznych spółek publicznych i jakie wykorzystywać systemy motywacji? Umiędzynarodowienie firm jako źródło wzrostu, innowacji i sprawności organizacyjnej Ponadto wystąpienia gości specjalnych: DID CAPITALISM FAIL? THE FINAN- CIAL CRISIS FIVE YEARS ON Roman Frydman, New York University EUROPEJSKIE INICJATYWY FINANSO- WANIA INFRASTRUKTURY Werner Hoyer, Prezes Zarządu, Europejski Bank Inwestycyjny W ramach III Europejskiego Kongresu Finansowego zorganizowane zostało również Forum Dialog i biznes: Polska Rosja, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 19

21 OPIS WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM WSZYSTKICH DYSKUSJI KONGRE- SU BYŁA DO TEJ PORY I JEST ICH UNI- KALNA PERSPEKTYWA, UCZESTNI- CY DEBAT PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ I SZUKAJĄ PRAKTYCZNYCH ROZ- WIĄZAŃ KLUCZOWYCH PROBLE- MÓW. EUROPEJSKI KONGRES FINAN- SOWY NIE OGRANICZA SIĘ DO ROZ- RYSOWANIA MAPY PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI ZMAGA SIĘ UNIA EURO- PEJSKA. DIAGNOZĘ TRAKTUJE JAKO PUNKT WYJŚCIA DO NAKREŚLENIA SCENARIUSZY, KTÓRYCH REALIZA- CJA POMOŻE UNIJNEJ POLITYCE GO- SPODARCZEJ I BIZNESOWI. Dokładamy starań, aby debaty i rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego były konstruktywne. W naszej opinii nie mogą mieć one charakteru lobbystycznego, populistycznego lub być skierowane przeciwko komuś, w tym przeciwko podatnikom. Naszym celem jest aby dorobek Kongresu wskazywał praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski. 20

22 REKOMENDACJE MEDIA Rekomendacje Kongresu są rezultatem całorocznej pracy Rady Programowej Kongresu, której przewodniczy Jan Krzysztof Bielecki. Prace Rady Programowej wspierane są przez członków Komitetów Sterujących poszczególnych bloków tematycznych i debat oraz zapraszanych ekspertów. Ostateczny kształt Rekomendacji ustalany jest podczas Kongresu i stanowi konsensus propozycji i opinii. W tworzeniu Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego corocznie uczestniczy aktywnie około stu przedstawicieli środowisk regulacyjnych, nadzorczych, akademickich, eksperckich i biznesowych. Rekomendacje przekazywane są przede wszystkim politykom, parlamentarzystom, instytucjom rządowym oraz mediom. Treść wypracowanych rekomendacji znajduje się na stronie internetowej Kongresu. GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI III EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO: Dziennik Gazeta Prawna TVP 1 Polskie Radio PARTNERZY MEDIALNI: PAP Bankier.pl Obserwatorfinansowy.pl Forbes Harward Business Review prnews.pl Bloomberg Businessweek Polska Miesięcznik BANK WIĘCEJ W W W. E F C O N G R E S S. C O M 21

23 UCZESTNICY KONFERENCJI PARTNERZY KONFERENCJI 2013 członkowie zarządów i rad nadzorczych banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych przedstawiciele kancelarii prawnych przedstawiciele firm doradczych przedstawiciele dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego przedstawiciele środowiska akademickiego PARTNER GENERALNY: PKO Bank Polski PARTNER STRATEGICZNY: Biuro Informacji Kredytowej PARTNERZY: Accenture Deloitte IBM Europ Assistance Visa 7 edycja październik Warszawa 22

24 GOŚCIE SPECJALNI 2013 TEMATY KONFERENCJI 2013 Zbigniew Jagiełło (PKO Bank Polski) Mariusz Cholewa (BIK) Cezary Kocik (BRE Bank) Małgorzata Kołakowska (ING Bank Śląski) Bogusław Kott (Bank Millenium) Mateusz Morawiecki (Bank Zachodni WBK) Grzegorz Piwowar (Bank Pekao S.A.) Józef Wancer (BGŻ) Piotr Cyburt (BRE Bank Hipoteczny) Wojciech Sobieraj (Alior Bank) Bezpieczeństwo depozytów i rozwój rynku depozytowego w UE. 15 lecie bankowości internetowej w Polsce w perspektywie mediów Bankowość hipoteczna a rozwiązanie problemu niedopasowania płynności w polskim sektorze bankowym Poszukiwanie standardu płatności mobilnych przez banki. Wpływ zarządzania informacjami o kliencie na strategie dystrybucyjne (wielokanałowe banków) Bankowość detaliczna w środowisku niskich stóp procentowych Lokalne rynki kredytowe: potencjał czy ryzyko 23

25 OPIS REKOMENDACJE Kongres skupia się na wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo. Kongres od sześciu lat stanowi kluczową platformę wymiany myśli i doświadczeń z zakresu rozwoju bankowości detalicznej w Polsce dla ponad 300 uczestników. Dorobkiem Kongresu jest rekomendacja dotycząca wykorzystania listów zastawnych jako bezpiecznego narzędzia zmniejszenia ryzyka wiążącego się z niedopasowaniem aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce. 24

26 MEDIA 2013 WIĘCEJ Bankier.pl obserwatorfinansowy.pl alebank.pl Centrum Informacji Gospodarczej Project Syndicate prnews.pl Kurier Finansowy FranczyzaBanku.pl W W W. K B D. P R O J E K T E K F. P L 25

27 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW UCZESTNICY KONFERENCJI TEMATY KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELE: zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw firm doradczych środowiska akademickiego Zarządzanie w nowym ładzie gospodarczym. Jakie cele należy dziś stawiać menadżerom strategicznych spółek publicznych i jakie wykorzystywać systemy motywacji? Umiędzynarodowienie firm jako źródło wzrostu, innowacji i sprawności organizacyjnej Polityka dywidendowa w spółkach o znaczeniu strategicznym Dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym listopad Warszawa 26

28 OPIS REKOMENDACJE Tematyka debat obejmuje strategie zapewniające optymalny wzrost przedsiębiorstw, wykorzystanie dźwigni wartości oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Debaty poświecone są również optymalizacji struktury właścicielskiej i corporate governance. Dorobkiem debat z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym są m.in. rekomendacje dot. profesjonalizacji nadzoru w spółkach o znaczeniu strategicznym, w szczególności w zakresie polityki dywidendowej i wynagradzania menadżerów. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 27

29 KONGRES BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ UCZESTNICY KONFERENCJI TEMETY KONFERENCJI kadra menadżerska banków i innych instytucji finansowych kadra menadżerska dostawców produktów i usług dla klientów indywidualnych przedstawiciele firm doradczych Czy banki są niezbędne do korzystania z usług bankowych? Co zrobić, żeby bankowość była jak najbardziej użyteczna dla klienta? Jaka współpraca banków z sieciami detalicznymi? Bronić się czy współpracować z sektorami niefinansowymi wchodzącymi w obszary pierwotnie zarezerwowane dla bankowości detalicznej? listopad Warszawa 28

30 OPIS WIĘCEJ Kongres tworzący platformę spotkania przedstawicieli banków oraz dostawców usług dla klientów detalicznych (telekomy, sklepy internetowe, sieci hipermarketów). Tematyka skupiona się na relacjach bank sieci detaliczne klient, obejmująca problemy związanym z wpływem rozwoju technologii i bankowości elektronicznej na usługi. W W W. P R O J E K T E K F. P L 29

31 CAPITAL MARKET SUMMIT. STRATEGIC IDEAS UCZESTNICY KONFERENCJI WSPÓŁORGANIZATOR KONFERENCJI 2 edycja PRZEDSTAWICIELE: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Ministerstwa Skarbu Państwa Ministerstwa Finansów Komisji Nadzoru Finansowego banków kancelarii prawnych inwestorów instytucjonalnych inwestorów indywidualnych emitentów firm doradczych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie TEMATY KONFERENCJI 2013 grudzień Warszawa Megatrendy na rynkach kapitałowych a rozwój rynku kapitałowego w Polsce i CEE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie a atrakcyjność inwestycyjna Polski i regionu CEE Jakie działania podjąć na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE? 30

32 OPIS REKOMENDACJE Zamknięta debata z udziałem ok. 40 osób kluczowych dla rynku kapitałowego w Polsce, mająca na celu zdefiniowanie i zainicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE. W ramach cyklu spotkań wypracowywane są analizy, ekspertyz i rekomendacje dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i CEE. Dorobkiem spotkania Capital Market Summit są kierunki i oczekiwania przedstawicieli rynku kapitałowego dot. strategii jego rozwoju, jak również wnioski z ankiety nt. megatrendów na rynkach kapitałowych. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 31

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy I I E U R O P E J S K I KO N G R E S F I N A N S O W Y Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy 23 maja 2012 Otwarcie Europejskiego Kongresu Finansowego 15.45 16.00 16.00 16.30 Przywitanie Goœci Wartoœci

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 1 XXI edycja Leszno, 11-12 maja 2016 W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Organizator: Współorganizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Organizator Wspó³organizator Rada Programowa Konferencji Andrzej Kawiñski Przewodnicz¹cy Rady Country Manager Banknote

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza O Konferencji Wiodącym tematem wydarzenia będą relacje sportu i biznesu związane z nimi możliwości oraz rodzące się wyzwania i ryzyka. Doświadczeni praktycy zaprezentują wzorcowe przykłady efektywnej i

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku

Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w perspektywie 2013 roku Gdańsk, maj 2009 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Biznes i ryzyko dla banków w bankowości korporacyjnej w segmencie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy

Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy 9 11 marca 2012, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy Partner konferencji Patronat medialny www.idm.com.pl Konferencja

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 Prezes ma wpływ na wszystko: na internautów i na kurs akcji Wpływ aktywności prezesa na wizerunek

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 marca 2012 roku Warszawa, kwiecień 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul.

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. W RAMACH PROJEKTU I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć 2 grudnia 2013 r. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. Książęca 4 Patronat honorowy: Partnerzy merytoryczni: Partner

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

2016

2016 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i m³odych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwañ oraz aktywnego kszta³towania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 29 lutego 2012 roku Warszawa, marzec 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r.

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r. P o kapitał na New/ Connect Finansowanie małych i średnich firm Konferencja Warszawa 27.10.2011r. NewConnect to: ponad 300 spółek z ponad 15 branż ponad 120 debiutów w 2011 roku ponad 1,17 mld zł - wartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej SRI Workshop Day 2013 Warszawa, 29.01.2013 Plan prezentacji Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym Patronat Honorowy 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków www.dga.pl/konferencja Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów

Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów - jako narzędzie poprawy jakości obsługi System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Czym jest System Standardów? 1. Jest to system stopni zawodowych

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo