P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy"

Transkrypt

1 P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy

2 Naszą ideą jest zaangażowanie kompetencji i kreatywności osób i instytucji, które współpracują z nami podczas konferencji i kongresów, do opracowania rekomendacji. Europejski Kongres Finansowy to więcej niż coroczna konferencja. Rekomendacje, czyli propozycje konstruktywnych rozwiązań, dotyczą działań na rzecz bezpieczeństwa finansowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Projekty rekomendacji przygotowywane są przez zespoły robocze i dyskutowane w ramach Rad Programowych a następnie prezentowane na poszczególnych imprezach oraz Europejskim Kongresie Finansowym. Po uwzględnieniu uwag i sugestii uczestników debat powstają finalne wersje rekomendacji wraz z szerokim uzasadnieniem. Skierowane są one do polityków gospodarczych (Rządu, poszczególnych ministerstw, posłów, europarlamentarzystów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Rokrocznie opracowujemy kilka kluczowych rekomendacji (www.projektekf.pl). Rekomendacje nie mają charakteru lobbystycznego, nie mogą być skierowane przeciwko komuś, mają służyć wyłącznie poprawie jakości rządzenia oraz wzrostowi bezpieczeństwa i wartości Unii Europejskiej i Polski. PROF. DR HAB. LESZEK PAWŁOWICZ Jest to Projekt, którego spoiwem są rekomendacje, a w ramach którego odbywają się otwarte seminaria i kongresy, zamknięte debaty specjalistyczne, spotkania Komitetów Sterujących i Rad Programowych oraz debaty medialne. W ramach Projektu powstają również praktycystyczne analizy i ekspertyzy. Wartość Projektu EKF to suma wartości wiedzy oraz doświadczenia Współorganizatorów i Partnerów zaangażowanych w jego tworzenie. Naszym priorytetem we współpracy ze Współorganizatorami i Partnerami Projektu EKF jest promocja ich kompetencji i wzmacnianie wizerunku. Naszą rolą jest natomiast inicjowanie i koordynacja konstruktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa finansowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Zapraszamy do zapoznania się z planami Projektu Europejski Kongres Finansowy na rok 2014 i zachęcamy do współpracy. MACIEJ BORKOWSKI 1

3 CO ZROBI- LIŚMY W 2013 W konferencjach, które odbyły się w 2013 udział wzięło ponad 2000 uczestników: III SEMINARIUM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH Warszawa, 16 stycznia Partner Strategiczny Deloitte Współorganizatorzy: Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich Partner: Bank Zachodni WBK SCENARIUSZE WŁAŚCICIELSKIE DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKO- WEGO W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO KRYZYSU ZADŁUŻENIA I NOWEGO ŁADU NADZORCZEGO Warszawa, 23 stycznia XVIII KONFERENCJA IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Leszno k/warszawy, marca Partnerzy Główni: IBM, Microsoft Współorganizator: Bank BGŻ Partnerzy: Accenture, Pentacomp WPŁYW OFE NA RYNEK KAPITAŁOWY I ROZWÓJ KRAJU Warszawa, 22 lipca III EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Sopot, czerwca Współorganizatorzy: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PKN ORLEN, Bank Pekao SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NDI Partnerzy Główni: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKO Bank Polski S.A. I FORUM DIALOG I BIZNES: POLSKA ROSJA przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych VI KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Warszawa, października Partner Generalny: PKO Bank Polski Partner Strategiczny: Biuro Informacji Kredytowej Partnerzy Główni: Accenture, Deloitte, IBM Partnerzy: Europ Assistance, VISA IX KONGRES CONSUMER FINANCE Warszawa, 12 grudnia Współorganizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Partnerzy Główny: Provident Partnerzy: ERIF, Santander Consumer Bank Ponadto współorganizowaliśmy: KONFERENCJĘ INWESTYCJE POLSKIE Warszawa, 14 lutego wspólnie z Polskim Instytutem Dyrektorów CAPITAL MARKET SUMMIT Warszawa, 5-7 grudnia wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ORGANIZOWANE PRZEZ NAS SEMINARIA I KONGRESY, SPOTKANIA EKSPERCKIE I DEBATY MEDIALNE, BYŁY DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DLA ICH PARTNERÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW DO PROMOCJI WIEDZY, DOŚWIADCZENIA I KOMPETENCJI, A TYM SAMYM WZMACNIANIA ICH MERYTORYCZNEGO WIZERUNKU. KOMPETENCJE NASZYCH PARTNERÓW SĄ GWARANTEM WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO NASZYCH IMPREZ. PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW, POZA BEZPOŚREDNIM ZAANGAŻOWANIEM W POSZCZEGÓLNYCH IMPREZACH WSPÓŁTWORZYLI STANOWISKA I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ DLA ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA RYNKU FINANSOWEGO ORAZ FINANSOWANIA GOSPODARKI. 2

4 We współpracy z Partnerami naszych konferencji i kongresów w 2013 roku m.in.: WYPRACOWALIŚMY STA- NOWISKO PT. CZY I KIEDY KRAJE SPOZA STREFY EURO POWINNY WSTĄPIĆ DO UNII BANKOWEJ? wskazujące na szanse i zagrożenia dla krajów spoza strefy euro w kontekście tworzonej Unii Bankowej KONTYNUOWALIŚMY DEBA- TĘ O KONIECZNOŚCI ZWIĘK- SZENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKICH BANKÓW w wyniku czego powstała Rekomendacja dla zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego poprzez rozwój rynku listów zastawnych UCZESTNICZYLIŚMY W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH nt. propozycji zmian w polskim systemie emerytalnym ZORGANIZOWALIŚMY SPOTKANIA TEMATYCZNE Z UDZIAŁEM UZNANYCH EKSPERTÓW, podczas których omawiane były istotne ze strategicznego punktu widzenia zagadnienia dot. m.in. strategii rozwoju rynku kapitałowego, scenariuszy właścicielskich dla polskiego sektora bankowego PRZEPROWADZILIŚMY DYSKUSJĘ NT. PROFESJO- NALIZACJI NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH O ZNACZE- NIU STRATEGICZNYM, która zakończyła się wypracowaniem konstruktywnych założeń dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa oraz polityki dywidendowej w spółkach strategicznych, w tym należących do Skarbu Państwa PODJĘLIŚMY INICJATYWY ZWIĄZANE Z WYPRACO- WANIEM MECHANIZMÓW ZRÓWNOWAŻONEGO FI- NANSOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY, które mogą stanowić inspirację dla rozwiązań systemowych, podobnie jak projekt Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju Infrastruktury podstawa do Programu Inwestycje Polskie 3

5 NASZYMI GOŚĆMI BYLI: PROF. JOSHUA AIZENMAN University of Southern California JOAQUIN ALMUNIA Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej JORG ASMUSSEN Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego ERIK BERGLOF Główny Ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju JAN KRZYSZTOF BIELECKI Przewodniczący Rady Gospodarczej BOGDAN BORUSEWICZ Marszałek Senatu RP FREDRIK BYSTEDT Dyrektor Generalny, Ministerstwo Finansów Szwecji DOMINIQUE CERUTTI Dyrektor Generalny, Euronext PROF. DARIUSZ FILAR Uniwersytet Gdański JOSCHKA FISCHER b. Wicekanclerz Niemiec PROF. ROMAN FRYDMAN New York University WERNER HOYER Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4

6 ZBIGNIEW JAGIEŁŁO Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego PROF. DAVID MAYES University of Auckland ANDRZEJ JAKUBIAK Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego MATEUSZ MORAWIECKI Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK STEFFEN KAMPETER Parlamentarny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Niemiec WALDEMAR PAWLAK b. Premier, Wicepremier i Minister Gospodarki WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI Minister Skarbu Państwa Polski PROF. AVINASH PERSAUD London Business School KRZYSZTOF KILIAN Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej RICHARD PELLY Dyrektor Generalny, Europejski Fundusz Inwestycyjny JACEK KRAWIEC Prezes Zarządu PKN Orlen JANUSZ LEWANDOWSKI Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego JURGEN LIGI Minister Finansów Estonii LUIGI LOVAGLIO Prezes Zarządu Banku Pekao JACEK ROSTOWSKI b. Wicepremier i Minister Finansów BERNHARD SPEYER, Dyrektor Zarządzający Deutsche Bank Research BORIS VUJCIC Prezes Banku Centralnego Chorwacji HERBERT WIRTH Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź ADAM MACIEJEWSKI Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 5

7 KA LEN DA RIUM 2014 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM I PŁYNNOŚCIĄ W BANKACH Warszawa styczeń Specjalistyczne seminarium gromadzące przedstawicieli kierownictwa banków odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów i ekspertów. Tematyka seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjno-nadzorczych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków. IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Leszno k/warszawy marzec Konferencja będąca spotkaniem przedstawicieli banków i instytucji finansowych z ekspertami reprezentującymi wiodące firmy IT. Celem konferencji jest identyfikowanie oczekiwań instytucji finansowych odnośnie do zapewnienia im bezpieczeństwa informatycznego oraz poznanie możliwości i rozwiązań oferowanych przez renowowane firmy IT w obszarze sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY Warszawa marzec Spotkanie przedstawicieli sektora infrastruktury oraz instytucji finansowych i ekspertów prawnych celem debaty o strategii rozwoju infrastruktury, jego finansowania i zarządzania nim jako elementem polityki makroekonomicznej. Tematyka obrad obejmuje rozwój infrastruktury energetycznej, transportowej oraz telekomunikacyjnej. EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Sopot czerwiec Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej i Polski, debatą o dobrych rozwiązaniach służących wspólnemu sukcesowi UE i Polski. Program Kongresu obejmuje następujące bloki tematyczne: Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego Zrównoważone finansowanie infrastruktury Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Europejski Kongres Finansowy nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania. Rekomendacje te przekazywane są władzom UE oraz państw członkowskich. Imprezami towarzyszącymi Kongresowi są: Forum Dialog i biznes: Polska Rosja Akademia Europejskiego Kongresu Finansowego 6

8 KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Warszawa październik VII edycja największego w Polsce kongresu skupiającego przedstawicieli najwyższego kierownictwa banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. W swej części ogólnej kongres poświęcony jest problematyce stabilności rynku bankowego i działaniom antykryzysowym w UE. W części specjalistycznej kongres identyfikuje aktualne wyzwania stojące przed bankowością detaliczną i wskazuje możliwe rozwiązania. Rozwiązania te formułowane są w postaci rekomendacji przedkładanych odpowiednim władzom ustawodawczym i regulatorom. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPÓŁKI Warszawa listopad Tematyka debat obejmuje strategie zapewniające optymalny wzrost przedsiębiorstw, wykorzystanie dźwigni wartości oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Debaty poświecone są również optymalizacji struktury właścicielskiej i corporate governance. KONGRES BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Warszawa listopad Kongres tworzący platformę spotkania przedstawicieli banków oraz dostawców usług dla klientów detalicznych (telekomy, sklepy internetowe, sieci hipermarketów, energetyka). Tematyka skupiona się na relacjach bank sieci detaliczne klient, obejmująca problemy związanym z wpływem rozwoju technologii i bankowości elektronicznej na usługi. CAPITAL MARKET SUMMIT. STRATEGIC IDEAS Warszawa grudzień KONGRES CONSUMER FINANCE Warszawa grudzień Debata o wyzwaniach i problemach rynku consumer finance. Kongres skupia osoby zainteresowane rozwojem usług finansowych dla ludności, głównie przedstawicieli kadry zarządzającej banków, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych. Tematyka kongresu dotyczy modeli biznesowych w sektorze consumer finance, a także zagadnień regulacyjnych i perspektyw rozwoju rynku. zamknięta debata z udziałem osób kluczowych dla rynku kapitałowego w Polsce, mająca na celu zdefiniowanie i zainicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE LISTA PLANOWANYCH IMPREZ JEST OTWARTA. W MIARĘ POJAWIANIASIĘ WAŻNYCH I WARTYCH OMÓWIENIA PROBLEMÓW ZAPROPONUJEMY KOLEJNE DEBATY. 7

9 KORZYŚCI DLA PARTNERÓW PROJEKT EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI I PRZY ZAANGAŻOWANIU PARTNERÓW. SĄ WŚRÓD NICH INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, RENOMOWANE FIRMY I INSTYTUCJE FINANSOWE I NIEFINANSOWE. O WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY, WAŻNOŚĆ ORAZ AKTUALNOŚĆ INICJATYW PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DBAJĄ RADY PROGRAMOWE I KOMITETY STERUJĄCE, WSPIERANE PRZEZ EKSPERTÓW. 8

10 Korzyści Partnera z udziału w Projekcie Europejski Kongres Finansowy: PROMOCJA KOMPETENCJI: możliwość wyeksponowania merytorycznych osiągnięć oraz zaprezentowania swoich doświadczeń udział w tworzeniu rekomendacji PROMOCJA WIZERUNKU: zacieśnienie relacji z klientami kreowanie zainteresowania firmą i jej produktami wśród grupy specjalistycznych odbiorców wzmocnienie wizerunku WSPÓŁTWORZENIE PROGRAMU WYDARZENIA: udział w pracach Rady Programowej, Komitetach Sterujących udział w formułowaniu kluczowych założeń wydarzenia PREZENTACJA KOMPETENCJI: merytoryczna prezentacja Partnera poprzez, udział w panelach, debatach możliwość prowadzenia panelu możliwość wygłoszenia wystąpienia zamieszczenie opracowań i wypowiedzi Partnera na stronie www EKSPOZYCJA MARKI PRZED WYDARZENIEM: promowanie wizerunku Partnera na dedykowanych stronach wydarzenia promowanie wizerunku Partnera w zaproszeniach, newsletterach, mediach partnerskich EKSPOZYCJA MARKI PODCZAS WYDARZENIA: ekspozycja poprzez stoiska reklamowe, informacyjne, roll-upy, dedykowane telewizory LCD, multimedialne prezentacje wyświetlane na salach konferencyjnych dystrybucja materiałów Partnera podczas wydarzenia 9

11 UCZESTNICY KONFERENCJI WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI edycja SEMINARIUM MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY I DEDYKOWANE JEST: członkom zarządów i rad nadzorczych nadzorczych banków, którzy odpowiadają za zarządzanie ryzykiem i finansami przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego przedstawicielom Komisji Nadzoru Finansowego przedstawicielom środowiska akademickiego oraz firm doradczych WSPÓŁORGANIZATORZY: Komisja Nadzoru Finansowego Związek Banków Polskich PARTNER STRATEGICZNY: Deloitte PARTNER: Bank Zachodni WBK styczeń Warszawa 10

12 TEMATY KONFERENCJI 2013 OPIS Podstawowe założenia wspólnego nadzoru bankowego i Unii Bankowej Konsekwencje przystąpienia do wspólnego nadzoru bankowego Jakie są pozytywy i zagrożenia przystąpienia do wspólnego nadzoru bankowego w sytuacji pogorszenia kondycji sektora bankowego w Polsce? Wpływ Unii Bankowej na zarzadzanie kapitałem i płynnością w bankach i transgranicznych holdingach Seminarium ma formę dyskusji okrągłego stołu. Celem jest doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i płynnością w bankach poprzez wykorzystanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej oraz wymianę doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za metodologię zarządzania kapitałem i płynnością w bankach krajowych i zagranicznych. Z uwagi na istotę zagadnień, seminarium odbywa się bez obecności mediów. WIĘCEJ W W W. Z K B. P R O J E K T E K F. P L 11

13 FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY UCZESTNICY KONFERENCJI TEMATY KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELE: przedsiębiorstw sektora infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej stowarzyszeń branżowych administracji państwowej i samorządowej firm doradczych i kancelarii prawnych środowiska akademickiego Jak budować strategie biznesowe w energetyce w czasach niepewności? Rola banków rozwojowych w zwiększaniu atrakcyjności projektów infrastrukturalnych Rola Państwa w kształtowaniu infrastruktury transportowej, elektroenergetycznej i gazowej oraz telekomunikacyjnej O deficycie równości stron w procesach inwestycji infrastrukturalnych Kto i jak sfinansuje wydobycie gazu łupkowego w Polsce? marzec Warszawa 12

14 OPIS REKOMENDACJE Spotkanie przedstawicieli sektora infrastruktury oraz instytucji finansowych, ekspertów prawnych i przedstawicieli administracji. Celem debaty jest strategia rozwoju infrastruktury, jej finansowanie i zarządzanie jako element polityki makroekonomicznej. Tematyka obrad obejmuje rozwój infrastruktury energetycznej, transportowej oraz telekomunikacyjnej. Dorobkiem debat z obszaru Finansowanie rozwoju infrastruktury są m.in. rekomendacje, na bazie których powstał Program Inwestycje Polskie, ogłoszony i realizowany przez Rząd Premiera Donalda Tuska. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 13

15 UCZESTNICY KONFERENCJI PARTNERZY KONFERENCJI 2013 członkowie zarządów i rad nadzorczych banków oraz innych instytucji finansowych odpowiadający za rozwój systemów informatycznych i wdrażanie nowych technologii przedstawiciele firm informatycznych i konsultingowych. PARTNERZY GŁÓWNI: IBM Microsoft PARTNERZY: Accenture, Pentacomp, Kłos, QlikView, Bird&Bird GOŚCIE SPECJALNI 2013 TEMATY KONFERENCJI edycja marzec Leszno k. Warszawy Piotr Alicki (PKO Bank Polski) Ryszard Drużyński (Raiffeisen Bank Polska) Piotr Gawron (Meritum Bank) Mieczysław Groszek (ZBP) Justyna Kesler (ING Bank Śląski) Sławomir Lachowski (Meritum Bank) Michał Panowicz (mbank) Jaromir Pelczarski (Bank BNP Paribas) Dorota Poniatowska-Mańczuk (Credit Agricole Bank Polska) Andrzej Sieradz (BGŻ) Cezary Smorszczewski (Alior Bank) Nowy model biznesowy w bankowości Oczekiwania biznesu wobec systemów informatycznych Systemy informatyczne na rynku kapitałowym Przygotowanie sektora bankowego do wdrażania rekomendacji D Nowe technologie a bezpieczeństwo Nowe regulacje w sektorze finansowym 14

16 OPIS REKOMENDACJE Nadrzędnym celem konferencji jest budowanie relacji służących identyfikacji i zrozumieniu oczekiwań oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze względów ekonomicznych obsługi klientów instytucji finansowych. Konferencja jest cyklicznym, dwudniowym wydarzeniem, w którym łączymy dobrą część merytoryczną z integracją środowiska związanego z IT w instytucjach finansowych. DOROBKIEM KONFERENCJI SĄ DWIE REKOMENDACJE I. Przyjęcie modelu centralnego gromadzenia informacji na potrzeby FATCA - w szczególności z wykorzystaniem istniejących już systemów i kanałów komunikacji wraz z podjęciem przez kraje członkowskie dyskusji nad efektywnym modelem wdrożenia tego modelu. II. Wprowadzenie szybkiej ścieżki do odwracania skutków zdarzeń systemowych, takich jak np. masowe nieautoryzowane (np. zmultiplikowane) uznanie rachunków wielu odbiorców. MEDIA 2013 WIĘCEJ Dziennik Gazeta Prawna alebank.pl. Miesięcznik Bank Bankier.pl W W W. I T. P R O J E K T E K F. P L 15

17 4 edycja czerwiec Sopot Trzy edycje Europejskiego Kongresu Finansowego to: 92 DEBATY I WYSTĄPIENIA 25 REKOMENDACJI ponad UCZESTNIKÓW Z KRAJU I ZAGRANICY 46 PARTNERÓW KONGRESU 25 PATRONÓW MEDIALNYCH 16

18 RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2013 Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego Duleep Aluwihare Partner Zarządzający EY Jacek Bartkiewicz Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Mirosław Bieliński Prezes Zarządu ENERGA S.A Michał Chyczewski Investment Partner MCI Management S.A. Dariusz Daniluk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach Jerzy Gajewski Prezes Zarządu NDI S.A. Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Stefan Kawalec Prezes Zarządu Capital Strategy Krzysztof Kilian Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. Iwona Kozera Partner EY Jacek Krawiec Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A. Jarosław Kroc Prezes Zarządu Accenture Michał Krupiński Dyrektor Zarządzający, Bank of America Merrill Lynch Polska Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Adam Maciejewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Andrzej S. Nartowski Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów Leszek Pawłowicz Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej Jerzy Pruski Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Andrzej Ścisłowski Dyrektor Generalny KPMG Andrzej Sławiński Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego Beata Stelmach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zbigniew Szczerbetka Partner Deloitte, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Europie Środkowej Władysław Szwoch Country Leader Poland & Baltics, IBM Global Business Services Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 17

19 WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY III EKF WSPÓŁORGANIZATORZY: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NDI S.A. PKN ORLEN S.A. Bank Pekao SA PARTNERZY GŁÓWNI: PKO Bank Polski S.A PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PARTNERZY: Accenture BakerMcKenzie Bank Gospodarstwa Krajowego Bilfinger Budimex Bank Zachodni WBK CMedia Deloitte Energa Europol GAZ EY FinanceCare IBM KGHM KPMG Miasto Sopot Polskie LNG Polski Instytut Dyrektorów Provident SEG Europejski Bank Inwestycyjny 18

20 TEMATY III EKF Debaty podczas III Europejskiego Kongresu Finansowego prowadzone były w następujących blokach tematycznych: BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO Jednolity nadzór bankowy (SSM) konsekwencje dla państw spoza strefy euro Przyszłość sektora bankowego w CEE Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do unii bankowej? WYZWANIA DLA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO Kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i Europie Centralnej w świetle tendencji europejskich i potrzeb lokalnych Detaliczne obligacje korporacyjne. Na ile mogą być alternatywą dla kredytu bankowego? ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY Rola banków rozwojowych w zwiększaniu atrakcyjności projektów infrastrukturalnych O deficycie równości stron w procesach inwestycji infrastrukturalnych ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW Zarządzanie w nowym ładzie gospodarczym. Jakie cele należy dziś stawiać menadżerom strategicznych spółek publicznych i jakie wykorzystywać systemy motywacji? Umiędzynarodowienie firm jako źródło wzrostu, innowacji i sprawności organizacyjnej Ponadto wystąpienia gości specjalnych: DID CAPITALISM FAIL? THE FINAN- CIAL CRISIS FIVE YEARS ON Roman Frydman, New York University EUROPEJSKIE INICJATYWY FINANSO- WANIA INFRASTRUKTURY Werner Hoyer, Prezes Zarządu, Europejski Bank Inwestycyjny W ramach III Europejskiego Kongresu Finansowego zorganizowane zostało również Forum Dialog i biznes: Polska Rosja, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 19

21 OPIS WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM WSZYSTKICH DYSKUSJI KONGRE- SU BYŁA DO TEJ PORY I JEST ICH UNI- KALNA PERSPEKTYWA, UCZESTNI- CY DEBAT PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ I SZUKAJĄ PRAKTYCZNYCH ROZ- WIĄZAŃ KLUCZOWYCH PROBLE- MÓW. EUROPEJSKI KONGRES FINAN- SOWY NIE OGRANICZA SIĘ DO ROZ- RYSOWANIA MAPY PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI ZMAGA SIĘ UNIA EURO- PEJSKA. DIAGNOZĘ TRAKTUJE JAKO PUNKT WYJŚCIA DO NAKREŚLENIA SCENARIUSZY, KTÓRYCH REALIZA- CJA POMOŻE UNIJNEJ POLITYCE GO- SPODARCZEJ I BIZNESOWI. Dokładamy starań, aby debaty i rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego były konstruktywne. W naszej opinii nie mogą mieć one charakteru lobbystycznego, populistycznego lub być skierowane przeciwko komuś, w tym przeciwko podatnikom. Naszym celem jest aby dorobek Kongresu wskazywał praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski. 20

22 REKOMENDACJE MEDIA Rekomendacje Kongresu są rezultatem całorocznej pracy Rady Programowej Kongresu, której przewodniczy Jan Krzysztof Bielecki. Prace Rady Programowej wspierane są przez członków Komitetów Sterujących poszczególnych bloków tematycznych i debat oraz zapraszanych ekspertów. Ostateczny kształt Rekomendacji ustalany jest podczas Kongresu i stanowi konsensus propozycji i opinii. W tworzeniu Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego corocznie uczestniczy aktywnie około stu przedstawicieli środowisk regulacyjnych, nadzorczych, akademickich, eksperckich i biznesowych. Rekomendacje przekazywane są przede wszystkim politykom, parlamentarzystom, instytucjom rządowym oraz mediom. Treść wypracowanych rekomendacji znajduje się na stronie internetowej Kongresu. GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI III EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO: Dziennik Gazeta Prawna TVP 1 Polskie Radio PARTNERZY MEDIALNI: PAP Bankier.pl Obserwatorfinansowy.pl Forbes Harward Business Review prnews.pl Bloomberg Businessweek Polska Miesięcznik BANK WIĘCEJ W W W. E F C O N G R E S S. C O M 21

23 UCZESTNICY KONFERENCJI PARTNERZY KONFERENCJI 2013 członkowie zarządów i rad nadzorczych banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych przedstawiciele kancelarii prawnych przedstawiciele firm doradczych przedstawiciele dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego przedstawiciele środowiska akademickiego PARTNER GENERALNY: PKO Bank Polski PARTNER STRATEGICZNY: Biuro Informacji Kredytowej PARTNERZY: Accenture Deloitte IBM Europ Assistance Visa 7 edycja październik Warszawa 22

24 GOŚCIE SPECJALNI 2013 TEMATY KONFERENCJI 2013 Zbigniew Jagiełło (PKO Bank Polski) Mariusz Cholewa (BIK) Cezary Kocik (BRE Bank) Małgorzata Kołakowska (ING Bank Śląski) Bogusław Kott (Bank Millenium) Mateusz Morawiecki (Bank Zachodni WBK) Grzegorz Piwowar (Bank Pekao S.A.) Józef Wancer (BGŻ) Piotr Cyburt (BRE Bank Hipoteczny) Wojciech Sobieraj (Alior Bank) Bezpieczeństwo depozytów i rozwój rynku depozytowego w UE. 15 lecie bankowości internetowej w Polsce w perspektywie mediów Bankowość hipoteczna a rozwiązanie problemu niedopasowania płynności w polskim sektorze bankowym Poszukiwanie standardu płatności mobilnych przez banki. Wpływ zarządzania informacjami o kliencie na strategie dystrybucyjne (wielokanałowe banków) Bankowość detaliczna w środowisku niskich stóp procentowych Lokalne rynki kredytowe: potencjał czy ryzyko 23

25 OPIS REKOMENDACJE Kongres skupia się na wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo. Kongres od sześciu lat stanowi kluczową platformę wymiany myśli i doświadczeń z zakresu rozwoju bankowości detalicznej w Polsce dla ponad 300 uczestników. Dorobkiem Kongresu jest rekomendacja dotycząca wykorzystania listów zastawnych jako bezpiecznego narzędzia zmniejszenia ryzyka wiążącego się z niedopasowaniem aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce. 24

26 MEDIA 2013 WIĘCEJ Bankier.pl obserwatorfinansowy.pl alebank.pl Centrum Informacji Gospodarczej Project Syndicate prnews.pl Kurier Finansowy FranczyzaBanku.pl W W W. K B D. P R O J E K T E K F. P L 25

27 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW UCZESTNICY KONFERENCJI TEMATY KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELE: zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw firm doradczych środowiska akademickiego Zarządzanie w nowym ładzie gospodarczym. Jakie cele należy dziś stawiać menadżerom strategicznych spółek publicznych i jakie wykorzystywać systemy motywacji? Umiędzynarodowienie firm jako źródło wzrostu, innowacji i sprawności organizacyjnej Polityka dywidendowa w spółkach o znaczeniu strategicznym Dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym listopad Warszawa 26

28 OPIS REKOMENDACJE Tematyka debat obejmuje strategie zapewniające optymalny wzrost przedsiębiorstw, wykorzystanie dźwigni wartości oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Debaty poświecone są również optymalizacji struktury właścicielskiej i corporate governance. Dorobkiem debat z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym są m.in. rekomendacje dot. profesjonalizacji nadzoru w spółkach o znaczeniu strategicznym, w szczególności w zakresie polityki dywidendowej i wynagradzania menadżerów. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 27

29 KONGRES BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ UCZESTNICY KONFERENCJI TEMETY KONFERENCJI kadra menadżerska banków i innych instytucji finansowych kadra menadżerska dostawców produktów i usług dla klientów indywidualnych przedstawiciele firm doradczych Czy banki są niezbędne do korzystania z usług bankowych? Co zrobić, żeby bankowość była jak najbardziej użyteczna dla klienta? Jaka współpraca banków z sieciami detalicznymi? Bronić się czy współpracować z sektorami niefinansowymi wchodzącymi w obszary pierwotnie zarezerwowane dla bankowości detalicznej? listopad Warszawa 28

30 OPIS WIĘCEJ Kongres tworzący platformę spotkania przedstawicieli banków oraz dostawców usług dla klientów detalicznych (telekomy, sklepy internetowe, sieci hipermarketów). Tematyka skupiona się na relacjach bank sieci detaliczne klient, obejmująca problemy związanym z wpływem rozwoju technologii i bankowości elektronicznej na usługi. W W W. P R O J E K T E K F. P L 29

31 CAPITAL MARKET SUMMIT. STRATEGIC IDEAS UCZESTNICY KONFERENCJI WSPÓŁORGANIZATOR KONFERENCJI 2 edycja PRZEDSTAWICIELE: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Ministerstwa Skarbu Państwa Ministerstwa Finansów Komisji Nadzoru Finansowego banków kancelarii prawnych inwestorów instytucjonalnych inwestorów indywidualnych emitentów firm doradczych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie TEMATY KONFERENCJI 2013 grudzień Warszawa Megatrendy na rynkach kapitałowych a rozwój rynku kapitałowego w Polsce i CEE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie a atrakcyjność inwestycyjna Polski i regionu CEE Jakie działania podjąć na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE? 30

32 OPIS REKOMENDACJE Zamknięta debata z udziałem ok. 40 osób kluczowych dla rynku kapitałowego w Polsce, mająca na celu zdefiniowanie i zainicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w dalszej perspektywie w regionie CEE. W ramach cyklu spotkań wypracowywane są analizy, ekspertyz i rekomendacje dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i CEE. Dorobkiem spotkania Capital Market Summit są kierunki i oczekiwania przedstawicieli rynku kapitałowego dot. strategii jego rozwoju, jak również wnioski z ankiety nt. megatrendów na rynkach kapitałowych. WIĘCEJ W W W. P R O J E K T E K F. P L 31

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo