Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Data: Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: Roboty budowlane Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) Ekrany ochronne Obiekt:PLAC KRAKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZOWO-USŁUGOWEGO SP. Z O.O. Zamawiający:KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O KRAKÓW, UL.BALICKA 56 Kosztorys opracowali: MAREK SURÓWKA, KOSZTORYSANT... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1Kody CPV: Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie skarpy od strony sąsiadów 1 kpl 2KNR 225/308/2 Ogrodzenia z prefabrykowanych rozebranie 1,5*4*7 = 42, ,000 42,000 m2 3KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, murek ogrodzenia 0,35*1,8*1,5*8+0,35*1*(2,5+2,5+ 2,55+2,55+2,5+2,5+2,5) = 13, ,720 13,720 m3 4Kal.ind.Dostawa, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego na czas wykonywania robót /należy przyjąć 25% wartości ogrodzenia z uwagi na odzysk po zdemontowaniu/. 42 = 42, ,000 42,000 0,25mb 5KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12 cm 3,8*2,7*8+1,1*1,3*7 = 92, ,090 92,090 m2 6KNR 231/810/6 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni 92,09 8m2 7KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych 92,09*0,2*1,3 = 23, *0,1*1,3 = 5, ,72*1,3 = 17, ,239 47,239 m3 8KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) 47,239 19m3 9Kalkulacja indywidualna Opłata za składowanie gruzu 47,239 m3

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 2Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE 10KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III 1,4*3,8*2,7*8 = 114, ,912114,912 m3 11KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 0,9*1,1*1,3*7 = 9, ,009 9,009 m3 12KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III 114,912+9,009 = 123, ,063-1,5*2,8*1,3*8-0,35*0,8* (2,5+2,5+2,55+2,55+2,5+2,5+2,5) = -53, ,250 70,250 m3 13KNR 201/212/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t 53,671*1,08 = 57, ,965 57,965 m3 14KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t 57,965 38m3 15Opłata za składowanie ziemi 57,965 m3

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 3Kody CPV: Betonowanie Zbrojenie FUNDAMENTY 16KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15 F-1 0,1*1,7*3*7 = 3, F-2 0,1*1,7*3 = 0, PODWALINY 0,1*0,55*1*(2,5+2,5+2,55+2,55+ 2,5+2,5+2,5)+0,1*0,34*0,45/2*2 = 0, ,063 5,063 m3 17KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa F-1 1,7*3*7 = 35, F-2 1,7*3 = 5, PODWALINY 0,55*1*(2,5+2,5+2,55+2,55+2,5+ 2,5+2,5)+0,34*0,45/2*2 = 9, ,633 50,633 m2 18ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 50,633 m2 19KNR 202/290/1 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14 mm Fi 8 113,8/1000 = 0, ,114 0,114 t 20KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Fi 12 (1981,2+199,3)/1000 = 2, ,181 2,181 t 21KNR 202/253/7 (3) Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, schodkowe, objętość ponad 2.5 m3, wariant III wykonania B30 F-1 (1,5*2,8*1,3+0,4*0,6*0,4)*7 = 38, F-2 (1,5*2,8*1,3+0,4*0,6*0,4) = 5, ,448 44,448 m3 22KNR 202/252/1 (3) Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6 m, wariant III wykonania -p.analogię podwalina B30 0,35*1*(2,5+2,5+2,55+2,55+2,5+ 2,5+2,5)+0,35*0,4*(0,55*14) = 7, ,14*1*0,45/2*2 = 0, ,23*0,4*0,55*2+0,17*0,4*0,55/ 2*2 = 0, ,440 7,440 m3 23KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa F-1 1,3*(2,8*2+1,5*2)*7+0,2*(0,5+ 0,25*2)*7 = 79, F-2 1,3*(2,8*2+1,5*2)+0,2*(0,5+ 0,25*2) = 11, PODWALINY 0,8*(2,5+2,5+2,55+2,55+2,5+2,5+ 2,5)*2+0,2*(0,55*14)*2+0,8* 0,45*2*2+0,2*(0,58*2+0,125*2+ 0,4*2) = 33, ,162124,162 m2 24KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 124,162 m2 25KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa F-1 1,5*2,8*7-(0,4*0,6+0,35*0,55* 2)*7 = 25, F-2 1,5*2,8-(0,4*0,6+0,35*0,55*2) = 3, ,600 28,600 m2 26KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 28,60 m2 27KNR 728/104/2 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 60 cm 8 = 8, ,000 8,000 zestaw

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 4Kody CPV: Ekrany ochronne EKRANY AKUSTYCZNE 28KNR 202/351/1 Obsadzenie słupa na stopie S-1 7 element 29KNR 202/351/1 Obsadzenie słupa na stopie S-2 1 element 30KNRW 205/904/6 Ekrany akustyczne-zielona ściana C90/200 typ12 odmiana II gr.208mm p.analogię (4,15+0,55)*4*7 = 131, ,60 131,60 m2

6 strona nr: 6 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 5Kody CPV: Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAPRAWA NAWIERZCHNI BETONOWEJ 31KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12 cm B20 92,09 m2 32KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5 cm B20 92,09 m2 33KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm B20 92,09 3m2

7 strona nr: 7 Kosztorys Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót R M S 1Kody CPV: Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie skarpy od strony sąsiadów Zabezpieczenie skarpy od strony sąsiadów kpl 1 1, KNR 225/308/2 Ogrodzenia z prefabrykowanych rozebranie 1kpl 42,000m2 Razem robocizna r-g 1,21 50,82000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,11 4, KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, murek ogrodzenia 13,720m3 Razem robocizna r-g 10,01 137, Kal.ind.Dostawa, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego na czas wykonywania robót /należy przyjąć 25% wartości ogrodzenia z uwagi na odzysk po zdemontowaniu/. 42,000mb krotność=0,25=0,25 Dostawa, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego na czas wykonywania robót /należy przyjąć 25% wartości ogrodzenia z uwagi na odzysk po zdemontowaniu/. m 1 10, KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12 cm 92,090m2 Razem robocizna r-g 0, ,28736 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0, , KNR 231/810/6 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni 92,09m2 krotność=8=8 Razem robocizna r-g 0, ,22491 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0, , KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych 47,239m3 Razem robocizna r-g 2,13 100,61907 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 1,23 58, KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) 47,239m3 krotność=19=19 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 35, Kalkulacja indywidualna Opłata za składowanie gruzu 47,239m3 Opłata za składowanie gruzu m3 1 47,23900

8 strona nr: 8 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót R M S 2Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE 10KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III 114,912m3 Razem robocizna r-g 0,14 16,08768 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0,0576 6, KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 9,009m3 Razem robocizna r-g 2,674 24, KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III 70,250m3 Razem robocizna r-g 1, , KNR 201/212/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t 57,965m3 Razem robocizna r-g 0,0383 2,22006 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 0,0664 3,84888 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,1276 7,39633 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0298 1, KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t 57,965m3 krotność=38=38 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0, , Opłata za składowanie ziemi 57,965m3 Opłata za składowanie ziemi m3 1 57,96500

9 strona nr: 9 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót R M S 3Kody CPV: Betonowanie Zbrojenie FUNDAMENTY 16KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15 5,063m3 Razem robocizna r-g 5,26 26,63138 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,03 5, KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa 50,633m2 Razem robocizna r-g 0,0733 3,71140 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,65 32,91145 Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,04557 Wyciąg m-g 0,0012 0, ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 50,633m2 Razem robocizna r-g 0,13 6,58229 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 1,15 58,22795 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 5,06330 Wyciąg m-g 0,002 0,10127 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, KNR 202/290/1 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14 mm 0,114t Razem robocizna r-g 35,72 4,07208 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 8-14 mm St0S kg ,68400 Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 3,6 0,41040 Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 4,75 0,54150 Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,03 0,45942 Wyciąg m-g 0,72 0,08208 Środek transportowy (1) m-g 1,3 0, KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm 2,181t Razem robocizna r-g 42,88 93,52128 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg ,6200 Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 9,37830 Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 12,64980 Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 10,46880 Wyciąg m-g 0,8 1,74480 Środek transportowy (1) m-g 1,6 3, KNR 202/253/7 (3) Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, schodkowe, objętość ponad 2.5 m3, wariant III wykonania B30 44,448m3 Razem robocizna r-g 2, ,56155 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości mm m3 0, ,01200 Beton zwykły B-30 (C25/30) m3 1,015 45,11472 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, ,01289 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0207 0,92007 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 0,022 0,97786 Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0535 2,37797 Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 0, ,34497 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,0548 2,43575 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0535 2, KNR 202/252/1 (3) Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6 m, wariant III wykonania -p.analogię podwalina B30 7,440m3 Razem robocizna r-g 5, ,26230 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości mm m3 0, ,00558 Beton zwykły B-30 (C25/30) m3 1,015 7,55160 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,0022 0,01637

10 strona nr: 10 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót R M S Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2855 2,12412 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 0,305 2,26920 Ciągnik kołowy (1) m-g 0,1393 1,03639 Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 1, ,00971 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,0548 0,40771 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,1393 1, KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa 124,162m2 Razem robocizna r-g 0, ,59574 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,75 93,12150 Środek transportowy (1) m-g 0,0011 0, KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 124,162m2 Razem robocizna r-g 0,0502 6,23293 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,4 49,66480 Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0, KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa 28,600m2 Razem robocizna r-g 0,0733 2,09638 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,65 18,59000 Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,02574 Wyciąg m-g 0,0012 0, KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 28,60m2 Razem robocizna r-g 0,034 0,97240 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 10,01000 Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01430 Wyciąg m-g 0,0007 0, KNR 728/104/2 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 60 cm 8,000zestaw Razem robocizna r-g 4,12 32,96000 Śruba fundamentowa P24 570mm+podkładka+nakretka kpl 4 32,00000

11 Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót 4Kody CPV: Ekrany ochronne EKRANY AKUSTYCZNE 28KNR 202/351/1 Obsadzenie słupa na stopie S-1 strona nr: 11 Jedn. Norma Ilość Cena Wartość Razem robocizna r-g 3,24 22,68000 Słup stalowy ocynkowany stopy S-1 szt 1 7,00000 Żuraw (1) m-g 0,77 5, KNR 202/351/1 Obsadzenie słupa na stopie S-2 Razem robocizna r-g 3,24 3,24000 Słup stalowy ocynkowany stopy S-2 szt 1 1,00000 Żuraw (1) m-g 0,77 0, KNRW 205/904/6 Ekrany akustyczne-zielona ściana C90/200 typ12 odmiana II gr.208mm p.analogię Razem robocizna r-g 8, ,3880 Ekrany akustyczne-zielona ściana C90/200 typ12 odmiana II gr.208mm /kpl. system/ m ,60000 Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0156 2,05296 Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 0,08 10,52800 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,08 10,52800 R M S 131,60m2 7element 1element

12 strona nr: 12 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót R M S 5Kody CPV: Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAPRAWA NAWIERZCHNI BETONOWEJ 31KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12 cm B20 Razem robocizna r-g 0, ,25303 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0, ,21656 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,04605 Papa smołowa izolacyjna m2 0,014 1,28926 Piasek do betonów zwykłych m3 0,05 4,60450 Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0 mm m2 0,025 2,30225 Woda m3 0,075 6,90675 Materiały inne (Materiały) % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) m-g 0,051 4, KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5 cm B20 Razem robocizna r-g 0, ,34414 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0508 4,67817 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,04605 Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 0,7 64,46300 Papa smołowa izolacyjna m2 0,007 0,64463 Piasek do betonów zwykłych m3 0,05 4,60450 Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0 mm m2 0,011 1,01299 Woda m3 0,075 6,90675 Materiały inne (Materiały) % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) m-g 0,021 1, KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm B20 krotność=3=3 Razem robocizna r-g 0,0279 7,70794 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0, ,80414 Papa smołowa izolacyjna m2 0,001 0,27627 Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0 mm m2 0,002 0,55254 Materiały inne (Materiały) % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) m-g 0,004 1, ,09m2 92,09m2 92,09m2

13 strona nr: 13 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1.Betoniarze grupa II r-g 68, Cieśle grupa II r-g 128, Cieśle grupa III r-g 34, Dekarze grupa II r-g 19, Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 6,08 6.Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 12,16 7.Robotnicy budowlani r-g 1 109,388 8.Robotnicy grupa I r-g 494, Robotnicy grupa II r-g 138, Zbrojarze grupa II r-g 97,59336 Razem (z dokładnością do zaokrągleń):2 110,79282

14 strona nr: 14 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1.Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości mm m3 0, Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 5, Beton zwykły B-30 (C25/30) m3 52, Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 18, Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Dostawa, montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego na czas wykonywania robót /należy przyjąć 25% wartości ogrodzenia z uwagi na odzysk po zdemontowaniu/ m 10,5 8.Ekrany akustyczne-zielona ściana C90/200 typ12 odmiana II gr.208mm /kpl. system/. m2 131,6 9.Gaz propanowo-butanowy płynny kg 5, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3, Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0, Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 64, Opłata za składowanie gruzu m3 47, Opłata za składowanie ziemi m3 57, Papa smołowa izolacyjna m2 2, Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 58, Piasek do betonów zwykłych m3 9, Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0 mm m2 3, Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 8-14 mm St0S kg 114, Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 2 224,62 21.Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 204, Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3, m 3, Słup stalowy ocynkowany stopy S szt 7 24.Słup stalowy ocynkowany stopy S szt 1 25.Śruba fundamentowa P24 570mm+podkładka+nakretka kpl Wkręty stalowe samogwintujące kg 2, Woda m3 13, Zabezpieczenie skarpy od strony sąsiadów kpl 1

15 strona nr: 15 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1.Ciągnik kołowy (1) m-g 3, Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 45, Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 10, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 6, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 3, Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 13, Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 2, Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 9, Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 3, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 30, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 94, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 15, Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 38, Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1, Środek transportowy (1) m-g 4, Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) m-g 7, Wyciąg m-g 2, Żuraw (1) m-g 6,16 19.Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 10,528 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):309,96405

16 strona nr: 16 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 ROBOTY ZIEMNE 3 FUNDAMENTY 4 EKRANY AKUSTYCZNE 5 NAPRAWA NAWIERZCHNI BETONOWEJ Wartość R M S Razem

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów Przedmiar Data: 2009-09-11 Budowa: Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze Obiekt: Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

Kosztorys Ofertowy ślepy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy "ślepy" OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO SANITARNYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP Przedmiar robót / kosztorys ślepy Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor: GMINA KOŁACZYCE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją Kosztorys nakładczy Data: 2009-03-11 Budowa: Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu Obiekt: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KARCZEWSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. al. Piastów ADRES INWESTYCJI : WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Fosa Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Łoś Projekty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Stacja paliw POL DT Rzeszów ul. Matuszczaka - Roboty modernizacyjne - wymiana zbiornika na paliwo Budowa Rzeszów ul. Matuszczaka 5 Inwestor POCZTA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego NAZWA INWESTYCJI : Fundament pod wagę samochodową firmy WAG-POL typ PP 3x19 60 ton ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu i ogrodzenia na boisku trawiastym przy miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie

Przedmiar robót. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu i ogrodzenia na boisku trawiastym przy miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie Przedmiar robót Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno kosztorysu: zł Data opracowania: 2015-06-25 J I W strona nr: 2 Przedmiar robót C Kosztorys na boisku trawiastym przy miejskim

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków Kosztorys nakładczy opracowaniem dokumentacji projektowej. Data: 2014-03-18 Budowa: CZĘŚĆ II "Roboty zewnętrzne" Obiekt: POL WER w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków Zamawiający: Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2015-06-18 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Kunowej - fundamenty - etap 2. Adres inwestycji: Kunowa, dz. nr ewid. 295/1 i 295/2, gmina Skołyszyn

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy PRZEBUDOWA OGRODZENIA TRWAŁEGO

Kosztorys nakładczy PRZEBUDOWA OGRODZENIA TRWAŁEGO Kosztorys nakładczy Budowa: ZAKŁAD UJĘCIA WODY W ŁUKANOWICACH Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Projekt boiska treningowego Data: 2007-10-11 Budowa: Boisko treningowe Obiekt: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów - Stadion Miejski, Chorzów ul.cicha 6 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BRAMA PRZESUWNA

Przedmiar robót BRAMA PRZESUWNA Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Remont i przebudowa KOD CPV 45000000-7 i 45111291-4 Lokalizacja: Kraków ul. Rajska 1 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : BIURO INŻYNIERSKIE INTECH 63-600 Kępno ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ZBIORNIK ŻELBETOWY, BEZODPŁYWOWY; V=110m3 ADRES INWESTYCJI : UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Trzyciąż. Kosztorys opracowali: mgr inż. Andrzej Basiński,... Sprawdzający:

Przedmiar. Trzyciąż. Kosztorys opracowali: mgr inż. Andrzej Basiński,... Sprawdzający: Trzyciąż Przedmiar Data: 2009-03-14 Budowa: Modernizacja boisk sportowych, zagospodarowanie centrum sołectwa Trzyciąż Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45233330-1 Fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Przedmiar. Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Przedmiar Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Data: 2009-07-16 Zamawiający: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41 NAZWA INWESTYCJI : Budowa ściany oporowej przy ulicy Poznańskiej 41 ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 41, 60-850 Poznań INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja SRP Skoroszyce

Przedmiar robót. Modernizacja SRP Skoroszyce Przedmiar robót Modernizacja SRP Skoroszyce Data: 2014-03-04 Budowa:Część I i III- Modernizacja Stacjie Redukcyjno Pomiarowej Skoroszyce - cz. konstrukcyjno-budowlana Obiekt:Stacja Redukcyjno - Pomiarowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ogrodzenia zakładu karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich

Przebudowa ogrodzenia zakładu karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa ogrodzenia zakładu karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich Data: 11-06-15 Budowa: II ETAP Kody CPV: 45216113-9 Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2014-06-10 Budowa: ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262300-4 Betonowanie 45223500-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Budowa: W GLIWICACH Obiekt lub rodzaj robót: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 Lokalizacja: 44-100 GLIWICE, UL. MŁODYCH PATRIOTÓW 10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy Lipowej

Nakłady. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy Lipowej Przedmiar ( ilość robót ) rozpatrywać łącznie z projektem. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Ogrodzenie i bramy. Data: Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Panele i słupki typ NYLOFOR 3D. Sprawdzający:...

Przedmiar. Ogrodzenie i bramy. Data: Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Panele i słupki typ NYLOFOR 3D. Sprawdzający:... Przedmiar Data: 2013-10-09 Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Panele i słupki typ NYLOFOR 3D Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 DemontaŜ ogrodzenia z bramami

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Remont trybun Kody CPV: 45 45 30 00-7 Obiekt: Boisko piłkarskie w Nowych Zdunach, 99-440 Zduny Zamawiający: Gmina Zduny, 99-440 Zduny, Zduny 1C Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wykonanie odcinka ogrodzenia frontowego cmentarza od strony ul. Targowej w Szamotułach

KOSZTORYS OFERTOWY. Wykonanie odcinka ogrodzenia frontowego cmentarza od strony ul. Targowej w Szamotułach KOSZTORYS OFERTOWY Wykonanie odcinka ogrodzenia frontowego cmentarza od strony ul. Targowej w Szamotułach Data: 2009-06-09 Budowa: Ogrodzenie frontowe Obiekt: Cmentarz przy ul. Targowej w Szamotułach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ; ul. Mogilska 85, 30-90 Kraków Nazwa obiektu lub robót: Wojskowa Komenda, ul. Zawiszy Czarnego 7 Zuzia0 (C) Datacomp 994-0(lic.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robot na zbiornik retencyjny na terenie oczyszczalni sciekow w m. Wielki Klincz pow. Kościerski woj. pomorskie.

Przedmiar. Przedmiar robot na zbiornik retencyjny na terenie oczyszczalni sciekow w m. Wielki Klincz pow. Kościerski woj. pomorskie. Przedmiar Przedmiar robot na zbiornik retencyjny na terenie oczyszczalni sciekow w m. Wielki Klincz pow. Kościerski woj. pomorskie. Data: 07-11-23 Budowa: Przedmiar robot na zbiornik retencyjny na terenie

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna + przydomowa oczyszczalnia Data: 2009-02-07 Budowa: Rekraacyjne Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający:

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-05-20 Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu pod przejazdem budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu pod przejazdem budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : 23 Lutego 4/6 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 23 Lutego 4/6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej.

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej. Przedmiar robót Data: 2014-04-07 Budowa: Zadanie remontowe Dzielnicy IV. Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła podstawowa nr 67 w Krakowie/ Roboty ziemne i instalacyjne. Kanalizacja zewnętrzna. Lokalizacja: 31-264

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Data: Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego

Data: Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego Budowa kanalizacji teletechnicznej Data: 2009-12-01 Obiekt: Zespół budynków na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 950/36 I 953/3 KM 20, OBRĘB POGÓRZE GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 950/36 I 953/3 KM 20, OBRĘB POGÓRZE GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI tel. 502 600 006 fax 58 300 09 96 www.steelu.pl 83-050 Bielkówko, ul. Jantar 10 TYTUŁ INWESTYCJI ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LOKALIZACJI UL. PORĘBSKIEGO 21 W DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd

Przedmiar. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd Przedmiar Data: 2012-07-29 Budowa: Grawitacyjny zageszczacz osadu Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Grawitacyjny zageszczacz osadu Zamawiający: Gmina Gózd ul. Radomska 7 26-634

Bardziej szczegółowo

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo