L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa CLM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM"

Transkrypt

1 L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: REGON: PL CLM SYSTEM DOKŁADNYCH POMIARÓW DŁUGOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE SIÓDME zmienione Warszawa, sierpień 2011

2 Zgodnie z ustawą z o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 180/2005 poz. 1495) miernik długości MMD, panel informacyjny PI i przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI naleŝy po zakończeniu eksploatacji jako sprzęt zuŝyty zwrócić do producenta, który włączy go do systemu recyklingu. W skład rejestratora wchodzą komponenty szkodliwe dla środowiska, które nie są biodegradalne, m. in. płytki obwodów drukowanych, kable i kondensatory. 2

3 SPIS TREŚCI 1 Bezpieczeństwo pracy 9 2 Informacje podstawowe Zastosowanie Charakterystyka Opłacalność stosowania Dane techniczne Dane główne Dokładność Dane elektryczne Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe Zespoły opcjonalne Wykonania Programy Linia produkcyjna (standard) Regulacja prędkości linii Separator galwaniczny SGE z emulatorem Sygnał PRZERZUT krąŝkarki Pomiar metry/stopy Pomiar metry/decymetry Pomiar 0.5m/1m lub 1ft/3ft Pomiar 4 stopnie kalibracji Zatwierdzenie typu Deklaracja zgodności Znamionowe warunki pracy Warunki klimatyczne Warunki mechaniczne Warunki elektromagnetyczne Inne warunki Tabliczki oznaczeniowe Tabliczka znamionowa Tabliczka początek/koniec Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe Funkcje dodatkowe 21 3

4 Funkcje opcjonalne Zadawanie nastaw Zasada pomiaru Zasady kalibracji Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji Nadawanie sygnałów KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE Inne zastosowania sygnałów Wyświetlanie komunikatów Sygnalizacja błędów Pamięć ostatnich 100 zapisów Obliczenia Identyfikacja Komunikacja ze sterownikiem linii (opcja) Komunikacja z komputerem zewnętrznym (opcja) Zadawanie nastaw Transmisja Rozpoznanie początku i końca wyrobu (opcja) Przewijanie KrąŜkowanie przewodów Drukowanie Separacja galwaniczna obwodów Separator prosty SG Separator z emulatorem SGE 26 3 Budowa Szafka sterowniczo-pomiarowa Konstrukcja szafki Mikroprocesorowy miernik długości MMD Podzespoły miernika Moduł formowania impulsów wejściowych Mikrokontroler Moduł formowania impulsów wyjściowych Panel odczytowo-nastawczy Zegar czasu rzeczywistego Łącze szeregowe RS Obudowa miernika Oprogramowanie miernika Panel informacyjny PI Przycisk kasujący Dioda ostrzegawcza 32 4

5 3.1.6 Port RS Przełącznik kalibracji Klucz zabezpieczający Przetworniki ruchu posuwistego na obrotowy PRPO Przetwornik gąsienicowy GPRPO Przetwornik kołowy RPRPO Koła pomiarowe przetwornika kołowego Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe OEPOI Przetworniki firmy STEGMAN Przetworniki firmy KÜBLER Zespoły opcjonalne Separatory galwaniczne Separator prosty SG Separator SGE z emulatorem przetwornika obrotowoimpulsowego Platforma jezdna Stabilizator ruchu wyrobu Dodatkowy panel PI Układ definicji początku i końca wyrobu Układ pomiaru długości wyrobów elastycznych Drukarki 41 4 Obsługa Uwagi ogólne Wyświetlacze Komunikaty LCD Komunikaty LED Przyciski Menu Menu podstawowe Menu dodatkowe Menu TEST SKALOWANIE Procesy obsługi Inicjalizacja (reset) Kalibracja Przygotowanie Wyznaczenie stałej kalibracji Ponowna kalibracja Kalibracja dla grup wyrobów Nastawianie Uwagi ogólne Nastawianie standardowe Nastawianie metry/stopy 57 5

6 Nastawianie metry/decymetry Pomiar Uwagi ogólne Odliczanie i naliczanie długości Rozdzielczość pomiaru Zerowanie pomiaru Wytyczne pomiarowe Statystyka i historia Statystyka Historia Obsługa łącza szeregowego RS Uwagi ogólne Zestaw komend łącza Korzystanie z łącza 64 5 UŜytkowanie Uwagi ogólne Instalacja Instalacja szafki sterowniczo-pomiarowej Instalacja przetwornika PRPO Instalacja aparatury elektrycznej poza szafką sterowniczo-pomiarową Uruchomienie Legalizacja Eksploatacja Uwagi ogólne Obowiązki operatora Konserwacja Serwis Części zamienne 69 6 Inne Dokumenty i formularze Decyzje GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Zatwierdzenie typu PLT Zatwierdzenie typu PLT Deklaracja zgodności Protokół kalibracji Karta gwarancyjna Informacje niezbędne do zamówienia systemu CLM Lista referencyjna systemu pomiaru długości CLM Dane katalogowe Obudowy Przycisk kasujący 93 6

7 6.2.3 Pasy zębate Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe Przetworniki produkcji STEGMANN, Niemcy Przetworniki DG 60 ELB Przetworniki CORE TECH CI Przetworniki produkcji KÜBLER, Niemcy Rysunki Główne zespoły CLM Szafka sterowniczo-pomiarowa (bez stojaka). Widok z przodu 1-2 Mikroprocesorowy miernik długości MMD. Widok z przodu 1-3 Panel informacyjny PI. Widok z przodu 1-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Widok bez stojaka i osłony 1-5 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Widok bez stojaka i osłony Systemy CLM System CLM w linii produkcyjnej przewodów elektrycznych. 2-2 System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Informacja o prędkości pobierana z separatora SGE 2-3 System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych Schematy blokowe i grafy przepływowe Miernik MMD. Schemat blokowy 3-2 Menu PODSTAWOWE. Graf przepływowy 3-3 Menu DODATKOWE. Graf przepływowy 3-4 Menu TEST-SKALOWANIE (Kalibracja). Graf przepływowy Miernik MMD. Tabliczki Miernik MMD. Panel odczytowo-nastawczy. Ściana przednia 4-2 Miernik MMD. Tabliczka informacyjna. Ściana tylna Wykresy czasowe System CLM. Wykres czasowy. Tryb PODSTAWOWY 5-2 System CLM. Wykres czasowy. Tryb pracy PRZERZUT Schematy ideowe Miernik MMD. Linia produkcyjna. Główne połączenia. Schemat ideowy 6-2 Miernik MMD. Linia lub przewijarka z separatorem SG i z drukarką. Schemat ideowy 6-3 Miernik MMD. KrąŜkarka z drukarką i z separatorem SGE (opcja). Schemat ideowy 6-4 Miernik MMD. Przełącznik kalibracji K. Schemat ideowy Połączenia kablowe Szafka kontrolno-pomiarowa. Połączenia wewnętrzne 7-2 Połączenia kablowe. Przetwornik OEPOI miernik MMD 7

8 7-3 Połączenie kablowe. Drukarka miernik MMD 7-4 Połączenie kablowe. Drukarka separator SGE miernik MMD 7-5 Połączenia kablowe. Przewijarka separator SG miernik MMD Rysunki wymiarowe Szafka sterowniczo-pomiarowa. Główne wymiary. 8-2 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie standardowe. Główne wymiary 8-3 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie specjalne: szerokość pasa 150mm. Główne wymiary 8-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Koło pasowe. Główne wymiary 8-5 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Osłona gąsienicy 8-6 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Wykonanie do pomiaru drutu, przewodów i lin. Główne wymiary (bez stojaka i rolek prowadzących) 8-7 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO montowany na ramie maszyny. Wykonanie do pomiaru materiałów taśmowych. Główne wymiary 8-8 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe radełkowane 8-9 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe stalowe z bieŝnią gładką, pocienione 8-10 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Osłona koła pomiarowego 8-11 Platforma jezdna dla systemu CLM z układem drukującym. Główne wymiary 8

9 1 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W celu zapewnienia bezpiecznej pracy naleŝy stosować system CLM zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, to znaczy: - Zasilanie jednofazowe L/N/PE - Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz - Kategoria instalacji (kategoria przepięcia) II (poziom lokalny) - Stopień zanieczyszczenia 2 (zanieczyszczenia nieprzewodzące) Przyrząd nie emituje szkodliwego promieniowania i jest bezpieczny pod względem poŝarowym. Na stopach stojaków szafki sterowniczo-pomiarowej oraz przetwornika ruchu posuwistego na obrotowy są umieszczone uziemiające zaciski ochronne oznaczone (IEC ): Zaciski te powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE włączonego do układu uziemienia obiektu badanego okresowo zgodnie z przepisami. Oddzielny zacisk uziemiający tak samo oznaczony, lecz w mniejszej skali znajduje się wewnątrz obudowy szafki sterowniczo-pomiarowej: Personel obsługi systemu CLM jest uprawniony do nastawiania parametrów pomiaru wyrobu za pomocą klawiatury na powierzchni czołowej miernika i regulacji rolek prowadzących. Do wykonywania czynności konserwacyjnych z uŝyciem narzędzi jest uprawniony tylko upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu legitymujący się przepisowymi kwalifikacjami. 9

10 2 INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1 ZASTOSOWANIE System CLM stosuje się do dokładnych pomiarów długości wyrobów długich takich jak kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych, z papieru i z kartonu oraz z podobnych materiałów. Pomiar polega na określeniu długości wyrobu przesuwającego się przez system pomiarowy CLM. Dokładny pomiar długości CLM stosowany jest w zakładach produkcyjnych, budowlano-montaŝowych, zakładach telekomunikacyjnych i energetycznych. MoŜe być równieŝ stosowany w magazynach, hurtowniach i sklepach sprzedających wyroby długie. W zakładach produkcyjnych system CLM stosowany jest najczęściej w liniach produkcyjnych. W wytwórniach przewodów system CLM moŝe być stosowany równieŝ w układach przewijarkowych i krąŝkujących. System CLM jest często uŝywany do sterowania drukarką nadającą wyrobowi cechy identyfikujące wytwórcę, wyrób, a często równieŝ skalę długości w metrach lub w decymetrach lub w metrach/stopach według aktualnej potrzeby. System CLM moŝe przesyłać sygnał mierzonej prędkości do komputera linii produkcyjnej. System CLM moŝe być uŝywany do wydawania materiałów i rozliczania zwrotów. System CLM jest uŝywany najczęściej do pomiaru 10 w klasie dokładności II (0.25%): kabli, przewodów izolowanych i gołych, drutów i prętów miedzianych, aluminiowych, stal-aluminiowych oraz drutów i lin stalowych, w klasie dokładności III (0.5%): rur i taśm z tworzyw sztucznych, papierowych i kartonowych. Zastosowanie systemu CLM w innych pomiarach wymaga uzgodnienia z producentem. Jeden system CLM w wykonaniu mobilnym moŝe obsługiwać więcej niŝ jedno stanowisko pomiarowe.

11 System CLM jest zatwierdzony przez GŁÓWNY URZĄD MIAR. Wyniki pomiaru w systemie CLM zalegalizowanym przez URZĄD MIAR mogą być podstawą do ustalania naleŝności w transakcjach kupna sprzedaŝy wyrobów, w których faktura oparta jest na cenie jednostki długości. L.INSTRUMENTs oferuje kompletne, przystosowane do pracy w lokalnych warunkach systemy CLM wraz z instalacją, uruchomieniem i legalizacją przez URZĄD MIAR. MoŜliwa jest teŝ dostawa kompletnego systemu lub jego komponentów bez instalacji, uruchomienia i legalizacji, które wówczas kupujący wykonuje we własnym zakresie. L.INSTRUMENTs produkuje swoje wyroby w wersjach oprogramowania dostosowanych do potrzeb klientów. W odniesieniu do kabli i przewodów stosowane są m. in. wersje oprogramowania odmienne dla linii produkcyjnej i linii krąŝkującej. W miarę potrzeb nowe wersje oprogramowania są wprowadzane bieŝąco. Aktualną wersję systemu moŝna odczytać na wyświetlaczu LCD. Serwis L.INSTRUMENTs oferuje wykonywanie niezbędnych napraw, kalibrację i pomoc w legalizacji systemów CLM. 2.2 CHARAKTERYSTYKA Wewnętrzny program kalibracji umoŝliwia sprawdzanie dokładności systemu CLM w prosty sposób. System CLM eliminuje błędy pomiaru wynikające z zatrzymania i cofania. Wprowadzanie nowych nastaw np. dla odcinków przewidzianych do produkcji w następnej kolejności nie wpływa na pomiar odcinka bieŝącego. Pamięć systemu CLM zachowuje kompletne wyniki kaŝdego pomiaru. Nastawy i wyniki pomiarów są zachowane w pamięci nawet w razie zaniku napięcia. Komunikaty są wyświetlane po polsku; na Ŝądanie mogą być wyświetlone w innych językach (kod ASCII). Wyjście RS232 umoŝliwia transmisję wyników pomiarów na odległość. Z tego powodu system CLM nadaje się do kontroli przebiegu produkcji. 11

12 2.3 OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA Dawne mechaniczne liczniki długości i proste liczniki elektroniczne generowały błąd rzędu ±2% i więcej. Zmuszało to klienta do zamawiania wyrobów długich z odpowiednim do tego naddatkiem. Nadmiar wyrobu trafiał na złom, na czym klient tracił. Z kolei producent, chcąc by klient na pewno dostał Ŝądaną ilość wyrobu, realizował zamówienie równieŝ z naddatkiem, i teŝ na tym tracił. System CLM redukuje ten problem zgodnie z przepisami ograniczając błąd pomiarowy do ±0.25% w klasie II lub 0.5% w klasie III. Dostarczany jest wyrób o długości zmierzonej z tą dokładnością, dzięki czemu oszczędność w stosunku do pomiaru dawnym licznikiem mechanicznym wyniesie w klasie II: 2% 0.25% = 1.75%, a w klasie III: 2% 0.5% = 1.5%. Urząd Miar legalizuje system CLM, potwierdzając w ten sposób rzetelność pomiaru. Uzyskana oszczędność równa jest iloczynowi ceny jednostkowej wyrobu przez czas pracy, prędkość ruchu wyrobu i róŝnicę między błędem pomiaru licznika mechanicznego a błędem pomiaru CLM. Przykład: Cena wyrobu 2 zł/m, praca linii na jedną zmianę 150 godz./mies., prędkość linii 200m/min, redukcja błędu pomiarowego o 1.75 % (klasa II), oszczędność w ciągu miesiąca: 2 zł/m 150 g./mies. 200 m/min. 60 min/godz = zł Widać z tego, Ŝe system CLM poprawia opłacalność produkcji. 2.4 DANE TECHNICZNE Dane główne Typ Średnica minimalna Grubość minimalna Średnica maksymalna Średnice większe Maksymalna grubość wyrobu płaskiego Prędkość minimalna Prędkość maks. bez drukarki (wyk.2) Prędkość maks. z drukarką (wyk. 1 lub 2) CLM 1.5 mm bez ograniczenia 70 mm na zapytanie dowolna bez ograniczenia 1200 m/min 200 m/min 12

13 Wyk. 1 Wyk. 2 Prędkość max. metrów/min Liczba impulsów/obrót Rozdzielczość metrów Długość zadana max. Z metrów Długość zmierzona max. Metrów Z Z Długość zadana min. metrów 1 1 Długość zmierzona min. metrów W zamówieniu naleŝy podać maksymalną prędkość wyrobu i maksymalną długość zadaną (inne niezbędne dane p ) Dokładność Wymagana dokładność pomiaru wynika z właściwości wyrobu mierzonego. Najczęściej w klasie dokładności II. mierzy się kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, a w klasie dokładności III. rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z papieru i z kartonowe oraz z podobnych materiałów. Klasę dokładności pomiaru wyznacza błąd graniczny dopuszczalny MPE (maximum permissible error). Jest to wartość maksymalna błędu systemu pomiarowego. klasa dokładności II III MPE 0.25%, ale nie mniej niŝ 0.005L m 0.5%, ale nie mniej niŝ 0.02L m L m najmniejsza dająca się zmierzyć długość. System CLM spełnia wymagania metrologiczne dyrektywy MID (p ) Dane elektryczne Zasilanie L/N/PE Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz Dopuszczalne wahania napięcia % Maksymalny prąd znamionowy 90mA Bezpiecznik 250V: gniazdo (na panelu tylnym) GBA-ZB4 5 x 20 czarne na panel wkładka topikowa szklana 13

14 typ prąd Obwody wyjściowe Klucze tranzystorowe MOS otwarty dren Przekaźniki Oznaczenia zacisków: Zasilanie a.c. ZNAKOWANIE ALARM KONIEC ODCINKA Zasilanie d.c. ZKT 0.315A zwłoczny 315mA 50V, 2A d.c. 50V, 0.4A d.c. 250V, 2A d.c. L 23 N 24 PE 22 Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz V Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe - szafka sterowniczo-pomiarowa (p ) (1-1) zawiera: mikroprocesorowy miernik długości MMD (p ) (1-2), panel informacyjny PI (p ) (1-3), przycisk kasujący (p ), dioda ostrzegawcza ALARM (p ), port RS232 (p ), przełącznik kalibracji (niekiedy) (p ), - przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy gąsienicowy GPRPO (p ) (1-4) lub kołowy RPRPO (p.3.2.2) (1-5), - optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy (enkoder) OEPOI (p. 3.3) wykonanie 1: 500 imp/obrót, wykonanie 2: 100 imp/obrót Zespoły opcjonalne - separator galwaniczny trójkanałowy SG3 separuje galwanicznie i doprowadza sygnał prędkości linii do dwóch kanałów (p ), 14

15 - separator galwaniczny z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego SGE separuje galwanicznie i multiplikuje sygnał prędkości linii (p ), - platforma jezdna systemu CLM z układem drukującym umoŝliwia przemieszczanie systemu z jednej linii produkcyjnej do drugiej (p ) (8-11), - stabilizator ruchu wyrobu zapewnia stałe połoŝenie wyrobu w miejscu pomiaru (p ), - dodatkowy panel PI z przyciskiem kasującym w oddzielnej obudowie umo- Ŝliwia obserwację wskazań w odległym punkcie długiej linii produkcyjnej (p ), - układ definicji początku i końca odcinka badanego umoŝliwia pomiar wcześniej odciętego wyrobu (p ). UWAGA. System CLM moŝe współpracować z niektórymi typami drukarek, jednak nie są one komponentami systemu Wykonania - przetwornik PRPO stacjonarny, mobilny (zainstalowany na platformie jezdnej), (8-11). - typ CLM-G gąsienicowy GPRPO (p ) szerokość pasa standardowa 2 (8-2), inna szerokość pasa na zapytanie (8-3). - typ CLM-R kołowy RPRPO (8-6), (8-7) koło stalowe radełkowane (8-8), koło stalowe z bieŝnią gładką (8-9), dwukołowy zestaw toczny. L.INSTRUMENTs oferuje ponadto: - miernik MMD z kompletem zespołów luzem, do wbudowania we wskazanym miejscu, np. w szafie sterowniczej linii produkcyjnej (bez dopłaty), - dodatkowe rolki do przetwornika PRPO (niezbędne przy znacznym przemieszczaniu wyrobu w pionie i w poziomie), - instalację dodatkowego enkodera drukarki dla sterowania pracą drukarki, - instalację dodatkowego enkodera dla komputera sterującego pracą linii, - wzmocnienie stojaka przetwornika ruchu (niezbędne w przypadku pomiaru wyrobów o duŝej masie), - dodatkowe stabilizatory ruchu wyrobu (niezbędne przy pomiarze przewodów przewijanych na duŝych bębnach). 15

16 2.4.6 Programy System CLM przed wykonaniem instalacji jest kaŝdorazowo przystosowany do indywidualnych potrzeb przez dobór właściwego programu wewnętrznego oraz odpowiednie okablowanie i połączenie z linią produkcyjną. Zajmuje się tym ekipa montaŝowa L.INSTRUMENTs. Przykłady rozwiązań: -System CLM w linii produkcji przewodów elektrycznych. Drukarka z własnym enkoderem impulsów zainstalowanym na przetworniku PRPO. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-1), -System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-2), -System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE (2-3) Linia produkcyjna (standard), wersja programu CLM v2.35 (5-1), (6-1). Sygnał STOP po odmierzeniu nastawionej długości zatrzymuje linię lub/i uruchamia nóŝ odcinający wyrób Regulacja prędkości linii, wersja programu CLM v2.35. Ciąg sygnałów generowany przez:.impulsy do komputera linii nadaje przetwornik obrotowo-impulsowy linii zainstalowany na przetworniku PRPO systemu CLM (dopłata za instalację na PRPO) lub.separator galwaniczny trójkanałowy SG3 (p i ) (6-2), zasilany przez przetwornik OEPOI systemu CLM, oprócz impulsów do miernika MMD nadaje impulsy do komputera linii (dopłata za separator SG3) Separator galwaniczny SGE (p i ) z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego o częstotliwości impulsów wymaganej przez drukarkę (dopłata za separator SGE), wersja programu CLM v Sygnał PRZERZUT krąŝkarki (p ), (5-2), (6-3) produkującej przewody zwinięte w krąŝki. PRZERZUT ma na celu rozpoczęcie nawijania następnego krąŝka po nawinięciu jednego krąŝka maszyna wykonuje wraz z sterowaniem pracą drukarki (dopłata za separator SGE) Pomiar metry/stopy dopłata (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata) Pomiar metry/decymetry (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata). 16

17 Pomiar 0.5m/1m, w stopach 1ft/3ft dopłata (p ), wersja programu CLM v2._05mft (p ) Pomiar 4 stopnie kalibracji (dopłata), wersja programu CLM v2_35k4, (p i ), (6-4) Zatwierdzenie typu Typ CLM-R CLM-G Jednostka Notyfikowana Główny Urząd Miar Główny Urząd Miar Warszawa Warszawa Decyzja Nr ZT 364/2004 ZT 365/2004 Z dnia Znak zatwierdzenia PLT PLT Zatwierdzenie waŝne do System CLM po uruchomieniu przez serwis L.INSTRUMENTs moŝe być na Ŝyczenie uŝytkownika zalegalizowany w Polsce (dopłata) przez terenowo właściwy Okręgowy Urząd Miar Deklaracja zgodności System CLM jest zgodny: - z dyrektywą niskonapięciową (LVD) 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z i rozp. MG z (Dz. Ust. 155/2007, poz. 1089), - z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z i ustawą z (Dz. U. 82/2007, poz. 556), - z dyrektywą maszynową (MAD) Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z i rozp. MG z (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1228), - z dyrektywą pomiarową (MID) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z i rozp. MG z (Dz. U. 3/2007, poz. 27) w zakresie wymagań metrologicznych. Zgodność z dyrektywami LVD i MAD jest potwierdzona protokółami badania zgodności. 17

18 Zgodność z wymaganiami metrologicznymi dyrektywy MID stwierdza oświadczenie L.INSTRUMENTs. UWAGA. śadna instytucja w Polsce nie jest notyfikowana do przeprowadzenia wymaganego badania typu wg modułu B). Z tego powodu system CLM nie jest oznaczony znakiem CE. 2.5 ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY System jest przystosowany do pracy w następujących warunkach: Warunki klimatyczne Temperatura składowania º C Temperatura otoczenia º C Temperatura wyrobu równa temperaturze otoczenia Wilgotność powietrza max. 85% ± 10% Stopień ochrony szafka sterowniczo-pomiarowa IP40 przetwornik OEPOI IP40 przetwornik GPRPO lub RPRPO IP Warunki mechaniczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach naraŝonych na wibracje i wstrząsy mechaniczne o poziomie znacznym, np. wywołanych przez pobliskie lub przyległe maszyny, przejeŝdŝające pojazdy i taśmy produkcyjne. System CLM zalicza się do klasy MAD: M2 Zapewniona jest skuteczna ochrona personelu obsługi przez zastosowanie ograniczających dostęp do części ruchomych osłon nastawnych, łatwych do uŝycia bez stosowania narzędzi. System CLM spełnia wymagania dyrektywy MAD (p ) Warunki elektromagnetyczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych typowych dla warunków przemysłowych. System CLM zalicza się do klasy EMC: E2 Zastosowanie kabli i przewodów ekranowanych i dołączenie ekranów do miejscowego układu uziemiającego skutecznie zabezpiecza system CLM przed oddziaływaniem zaburzeń zewnętrznych. System CLM nie wytwarza zaburzeń elektromagnetycznych przekraczających poziom, powyŝej którego urządzenia 18

19 radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogłyby działać zgodnie z przeznaczeniem. System CLM spełnia wymagania dyrektywy EMC (p ); jest zawsze montowany w instalacjach stacjonarnych, których przeznaczeniem jest stałe uŝytkowanie w z góry określonym miejscu i dlatego nie wymaga deklaracji zgodności Inne warunki Układ zasilania elektrycznego powinien być zabezpieczony od udarów napięciowych. Stół przetwornika ruchu powinien być dokładnie wypoziomowany i znajdować się w osi stanowiska pomiarowego (linii produkcyjnej). Aby pomiar był prawidłowy wyrób powinien przechodzić przez przetwornik ruchu: - płynnie, bez szarpnięć i poślizgu (płynna zmiana prędkości jest dopuszczalna), - równolegle do osi podłuŝnej przetwornika, - nie moŝe być podrywany w górę, ani ściągany w dół lub na boki, na wejściu lub na wyjściu. 2.6 TABLICZKI OZNACZENIOWE Tabliczka znamionowa Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. 19

20 Jedna tabliczka jest umieszczona na bocznej prawej (patrząc od czoła) ściance szafki sterowniczo-pomiarowej, a druga na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy Tabliczka POCZĄTEK KONIEC Tabliczka zawiera oznaczenie początku i końca mierzonego wyrobu w postaci kreski pionowej. Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy, w miejscu od którego zaczyna się i kończy mierzyć długość wyrobu Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka (4-1 podaje adresy połączeń miernika: -z komputerem (gniazdo RS232 na tablicy czołowej szafki sterowniczo-pomiarowej), - z enkoderem (optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI), -z panelem informacyjnym PI, a ponad to wskazuje numery zacisków zewnętrznych, stan połoŝenia wyłącznika zasilania miernika oraz lokalizuje gniazdo bezpiecznikowe 315mA. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika PI. Po zamontowaniu miernika w szafce sterowniczo-pomiarowej jest dostępna po zdjęciu tylnej ściany szafki. 20

21 2.7 FUNKCJE System CLM wykonuje wymienionej niŝej funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe 1. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD (p i 4.3.3) 2. Pomiar (p i 4.3.4) 3. Kalibracja (p i 4.3.2) 4. Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji (p ) 5. Nadawanie sygnałów (p ) KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE 6. Wyświetlanie komunikatów (ASCII) (p ) 7. Sygnalizacja błędów (p ) 8. Pamięć ostatnich 100 zapisów (p ) Funkcje dodatkowe 9. Obliczenia (p ).łącznej długości odcinków zmierzonych.liczby odcinków zmierzonych 10. Identyfikacja (p ).wyrobu.linii produkcyjnej 11. Statystyka 12. Historia Funkcje opcjonalne 13. Komunikacja z komputerem sterującym linią (p ) 14. Komunikacja z komputerem zewnętrznym (p ) 15. Rozpoznanie początku i końca wyrobu (p ) 16. Przewijanie (p ) 17. KrąŜkowanie przewodów (p ) 18. Drukowanie (p ) 19. Separacja galwaniczna obwodów (p ) Zadawanie nastaw W systemie CLM nastawna jest długość odcinka, długość alarmowa / długość przerzutu, długość znakowania wyrobu. 21

22 UWAGA. Długość alarmowa odnosi się do części wyrobu mierzonego przed końcem odcinka. Sygnał ALARM trwający ok. 4s zawiadamia operatora, Ŝe za chwilę powinien wykonać czynności związane z nastawionym KOŃCEM ODCINKA. Długość PRZERZUTU odnosi się do części wyrobu między głowicą drukarki a noŝem tnącym (dotyczy wersji CLM związanej z krąŝkowaniem przewodu). Sygnał PRZERZUT trwający ok. 0.3s inicjuje proces cięcia przewodu. Następnie rozpocznie się nawijanie kolejnego krąŝka. Długość ZNAKOWANIA jest to odległość między kolejnymi znakami (wydrukami) na wyrobie. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD naleŝy do czynności personelu obsługi linii (więcej p ) Zasada pomiaru Zasada pomiaru polega na zliczaniu impulsów generowanych w przetworniku OEPOI napędzanym ruchem wyrobu w przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy PRPO. Aby przyporządkować liczbę impulsów mierzonej długości naleŝy przeprowadzić proces kalibracji. Polega on na określeniu liczby impulsów odpowiadającej długości odcinka wzorcowego, np. o długości 25m, zmierzonego przymiarem o klasie dokładności wyŝszej niŝ klasa wymagana dla danego systemu CLM, np. o klasy I. dla systemu CLM klasy II. Wynik tego pomiaru w postaci stałej kalibracji naleŝy wpisać do miernika MMD. Podczas pomiaru długości wyrobu przesuwającego się w przetworniku PRPO, generowane impulsy są zliczane w mierniku MMD, dzielone przez stałą kalibracji i podawane w metrach bieŝących. Równolegle mierzona jest prędkość przesuwu wyrobu, więcej (p ) Zasady kalibracji Odpowiednią dokładność pomiaru zapewnia wyznaczenie stałej kalibracji dostosowanej do charakteru wyrobu. Tę czynność moŝe wykonać jedynie przeszkolony i upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu, dokumentując ten fakt protokółem kalibracji (np. wg załączonego wzoru). Częstość zabiegów kalibracyjnych powinna być określona wewnętrzną instrukcją uŝytkownika w zaleŝności od rodzaju wyrobu i miejscowych warunków. Pierwszą kalibrację nadzoruje i certyfikuje URZĄD MIAR. UWAGA. W celu zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru wyroby o bardzo róŝnych charakterystykach rozciągliwości / obkurczu łączone są w grupy o podobnych cechach pomiarowych, przy czym kaŝda grupa ma przypisaną odpowiednią stałą kalibracji. Stałą kalibracji właściwą dla grupy, w której mieści się mierzony wyrób, wprowadza się za pomocą stosowanego w takim 22

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator LEWsystem Apator to system kredytowo -przedpłatowy dający możliwość sprzedaży i zakupu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo