L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa CLM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM"

Transkrypt

1 L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: REGON: PL CLM SYSTEM DOKŁADNYCH POMIARÓW DŁUGOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE SIÓDME zmienione Warszawa, sierpień 2011

2 Zgodnie z ustawą z o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 180/2005 poz. 1495) miernik długości MMD, panel informacyjny PI i przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI naleŝy po zakończeniu eksploatacji jako sprzęt zuŝyty zwrócić do producenta, który włączy go do systemu recyklingu. W skład rejestratora wchodzą komponenty szkodliwe dla środowiska, które nie są biodegradalne, m. in. płytki obwodów drukowanych, kable i kondensatory. 2

3 SPIS TREŚCI 1 Bezpieczeństwo pracy 9 2 Informacje podstawowe Zastosowanie Charakterystyka Opłacalność stosowania Dane techniczne Dane główne Dokładność Dane elektryczne Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe Zespoły opcjonalne Wykonania Programy Linia produkcyjna (standard) Regulacja prędkości linii Separator galwaniczny SGE z emulatorem Sygnał PRZERZUT krąŝkarki Pomiar metry/stopy Pomiar metry/decymetry Pomiar 0.5m/1m lub 1ft/3ft Pomiar 4 stopnie kalibracji Zatwierdzenie typu Deklaracja zgodności Znamionowe warunki pracy Warunki klimatyczne Warunki mechaniczne Warunki elektromagnetyczne Inne warunki Tabliczki oznaczeniowe Tabliczka znamionowa Tabliczka początek/koniec Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe Funkcje dodatkowe 21 3

4 Funkcje opcjonalne Zadawanie nastaw Zasada pomiaru Zasady kalibracji Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji Nadawanie sygnałów KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE Inne zastosowania sygnałów Wyświetlanie komunikatów Sygnalizacja błędów Pamięć ostatnich 100 zapisów Obliczenia Identyfikacja Komunikacja ze sterownikiem linii (opcja) Komunikacja z komputerem zewnętrznym (opcja) Zadawanie nastaw Transmisja Rozpoznanie początku i końca wyrobu (opcja) Przewijanie KrąŜkowanie przewodów Drukowanie Separacja galwaniczna obwodów Separator prosty SG Separator z emulatorem SGE 26 3 Budowa Szafka sterowniczo-pomiarowa Konstrukcja szafki Mikroprocesorowy miernik długości MMD Podzespoły miernika Moduł formowania impulsów wejściowych Mikrokontroler Moduł formowania impulsów wyjściowych Panel odczytowo-nastawczy Zegar czasu rzeczywistego Łącze szeregowe RS Obudowa miernika Oprogramowanie miernika Panel informacyjny PI Przycisk kasujący Dioda ostrzegawcza 32 4

5 3.1.6 Port RS Przełącznik kalibracji Klucz zabezpieczający Przetworniki ruchu posuwistego na obrotowy PRPO Przetwornik gąsienicowy GPRPO Przetwornik kołowy RPRPO Koła pomiarowe przetwornika kołowego Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe OEPOI Przetworniki firmy STEGMAN Przetworniki firmy KÜBLER Zespoły opcjonalne Separatory galwaniczne Separator prosty SG Separator SGE z emulatorem przetwornika obrotowoimpulsowego Platforma jezdna Stabilizator ruchu wyrobu Dodatkowy panel PI Układ definicji początku i końca wyrobu Układ pomiaru długości wyrobów elastycznych Drukarki 41 4 Obsługa Uwagi ogólne Wyświetlacze Komunikaty LCD Komunikaty LED Przyciski Menu Menu podstawowe Menu dodatkowe Menu TEST SKALOWANIE Procesy obsługi Inicjalizacja (reset) Kalibracja Przygotowanie Wyznaczenie stałej kalibracji Ponowna kalibracja Kalibracja dla grup wyrobów Nastawianie Uwagi ogólne Nastawianie standardowe Nastawianie metry/stopy 57 5

6 Nastawianie metry/decymetry Pomiar Uwagi ogólne Odliczanie i naliczanie długości Rozdzielczość pomiaru Zerowanie pomiaru Wytyczne pomiarowe Statystyka i historia Statystyka Historia Obsługa łącza szeregowego RS Uwagi ogólne Zestaw komend łącza Korzystanie z łącza 64 5 UŜytkowanie Uwagi ogólne Instalacja Instalacja szafki sterowniczo-pomiarowej Instalacja przetwornika PRPO Instalacja aparatury elektrycznej poza szafką sterowniczo-pomiarową Uruchomienie Legalizacja Eksploatacja Uwagi ogólne Obowiązki operatora Konserwacja Serwis Części zamienne 69 6 Inne Dokumenty i formularze Decyzje GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Zatwierdzenie typu PLT Zatwierdzenie typu PLT Deklaracja zgodności Protokół kalibracji Karta gwarancyjna Informacje niezbędne do zamówienia systemu CLM Lista referencyjna systemu pomiaru długości CLM Dane katalogowe Obudowy Przycisk kasujący 93 6

7 6.2.3 Pasy zębate Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe Przetworniki produkcji STEGMANN, Niemcy Przetworniki DG 60 ELB Przetworniki CORE TECH CI Przetworniki produkcji KÜBLER, Niemcy Rysunki Główne zespoły CLM Szafka sterowniczo-pomiarowa (bez stojaka). Widok z przodu 1-2 Mikroprocesorowy miernik długości MMD. Widok z przodu 1-3 Panel informacyjny PI. Widok z przodu 1-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Widok bez stojaka i osłony 1-5 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Widok bez stojaka i osłony Systemy CLM System CLM w linii produkcyjnej przewodów elektrycznych. 2-2 System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Informacja o prędkości pobierana z separatora SGE 2-3 System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych Schematy blokowe i grafy przepływowe Miernik MMD. Schemat blokowy 3-2 Menu PODSTAWOWE. Graf przepływowy 3-3 Menu DODATKOWE. Graf przepływowy 3-4 Menu TEST-SKALOWANIE (Kalibracja). Graf przepływowy Miernik MMD. Tabliczki Miernik MMD. Panel odczytowo-nastawczy. Ściana przednia 4-2 Miernik MMD. Tabliczka informacyjna. Ściana tylna Wykresy czasowe System CLM. Wykres czasowy. Tryb PODSTAWOWY 5-2 System CLM. Wykres czasowy. Tryb pracy PRZERZUT Schematy ideowe Miernik MMD. Linia produkcyjna. Główne połączenia. Schemat ideowy 6-2 Miernik MMD. Linia lub przewijarka z separatorem SG i z drukarką. Schemat ideowy 6-3 Miernik MMD. KrąŜkarka z drukarką i z separatorem SGE (opcja). Schemat ideowy 6-4 Miernik MMD. Przełącznik kalibracji K. Schemat ideowy Połączenia kablowe Szafka kontrolno-pomiarowa. Połączenia wewnętrzne 7-2 Połączenia kablowe. Przetwornik OEPOI miernik MMD 7

8 7-3 Połączenie kablowe. Drukarka miernik MMD 7-4 Połączenie kablowe. Drukarka separator SGE miernik MMD 7-5 Połączenia kablowe. Przewijarka separator SG miernik MMD Rysunki wymiarowe Szafka sterowniczo-pomiarowa. Główne wymiary. 8-2 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie standardowe. Główne wymiary 8-3 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie specjalne: szerokość pasa 150mm. Główne wymiary 8-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Koło pasowe. Główne wymiary 8-5 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Osłona gąsienicy 8-6 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Wykonanie do pomiaru drutu, przewodów i lin. Główne wymiary (bez stojaka i rolek prowadzących) 8-7 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO montowany na ramie maszyny. Wykonanie do pomiaru materiałów taśmowych. Główne wymiary 8-8 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe radełkowane 8-9 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe stalowe z bieŝnią gładką, pocienione 8-10 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Osłona koła pomiarowego 8-11 Platforma jezdna dla systemu CLM z układem drukującym. Główne wymiary 8

9 1 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W celu zapewnienia bezpiecznej pracy naleŝy stosować system CLM zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, to znaczy: - Zasilanie jednofazowe L/N/PE - Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz - Kategoria instalacji (kategoria przepięcia) II (poziom lokalny) - Stopień zanieczyszczenia 2 (zanieczyszczenia nieprzewodzące) Przyrząd nie emituje szkodliwego promieniowania i jest bezpieczny pod względem poŝarowym. Na stopach stojaków szafki sterowniczo-pomiarowej oraz przetwornika ruchu posuwistego na obrotowy są umieszczone uziemiające zaciski ochronne oznaczone (IEC ): Zaciski te powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE włączonego do układu uziemienia obiektu badanego okresowo zgodnie z przepisami. Oddzielny zacisk uziemiający tak samo oznaczony, lecz w mniejszej skali znajduje się wewnątrz obudowy szafki sterowniczo-pomiarowej: Personel obsługi systemu CLM jest uprawniony do nastawiania parametrów pomiaru wyrobu za pomocą klawiatury na powierzchni czołowej miernika i regulacji rolek prowadzących. Do wykonywania czynności konserwacyjnych z uŝyciem narzędzi jest uprawniony tylko upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu legitymujący się przepisowymi kwalifikacjami. 9

10 2 INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1 ZASTOSOWANIE System CLM stosuje się do dokładnych pomiarów długości wyrobów długich takich jak kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych, z papieru i z kartonu oraz z podobnych materiałów. Pomiar polega na określeniu długości wyrobu przesuwającego się przez system pomiarowy CLM. Dokładny pomiar długości CLM stosowany jest w zakładach produkcyjnych, budowlano-montaŝowych, zakładach telekomunikacyjnych i energetycznych. MoŜe być równieŝ stosowany w magazynach, hurtowniach i sklepach sprzedających wyroby długie. W zakładach produkcyjnych system CLM stosowany jest najczęściej w liniach produkcyjnych. W wytwórniach przewodów system CLM moŝe być stosowany równieŝ w układach przewijarkowych i krąŝkujących. System CLM jest często uŝywany do sterowania drukarką nadającą wyrobowi cechy identyfikujące wytwórcę, wyrób, a często równieŝ skalę długości w metrach lub w decymetrach lub w metrach/stopach według aktualnej potrzeby. System CLM moŝe przesyłać sygnał mierzonej prędkości do komputera linii produkcyjnej. System CLM moŝe być uŝywany do wydawania materiałów i rozliczania zwrotów. System CLM jest uŝywany najczęściej do pomiaru 10 w klasie dokładności II (0.25%): kabli, przewodów izolowanych i gołych, drutów i prętów miedzianych, aluminiowych, stal-aluminiowych oraz drutów i lin stalowych, w klasie dokładności III (0.5%): rur i taśm z tworzyw sztucznych, papierowych i kartonowych. Zastosowanie systemu CLM w innych pomiarach wymaga uzgodnienia z producentem. Jeden system CLM w wykonaniu mobilnym moŝe obsługiwać więcej niŝ jedno stanowisko pomiarowe.

11 System CLM jest zatwierdzony przez GŁÓWNY URZĄD MIAR. Wyniki pomiaru w systemie CLM zalegalizowanym przez URZĄD MIAR mogą być podstawą do ustalania naleŝności w transakcjach kupna sprzedaŝy wyrobów, w których faktura oparta jest na cenie jednostki długości. L.INSTRUMENTs oferuje kompletne, przystosowane do pracy w lokalnych warunkach systemy CLM wraz z instalacją, uruchomieniem i legalizacją przez URZĄD MIAR. MoŜliwa jest teŝ dostawa kompletnego systemu lub jego komponentów bez instalacji, uruchomienia i legalizacji, które wówczas kupujący wykonuje we własnym zakresie. L.INSTRUMENTs produkuje swoje wyroby w wersjach oprogramowania dostosowanych do potrzeb klientów. W odniesieniu do kabli i przewodów stosowane są m. in. wersje oprogramowania odmienne dla linii produkcyjnej i linii krąŝkującej. W miarę potrzeb nowe wersje oprogramowania są wprowadzane bieŝąco. Aktualną wersję systemu moŝna odczytać na wyświetlaczu LCD. Serwis L.INSTRUMENTs oferuje wykonywanie niezbędnych napraw, kalibrację i pomoc w legalizacji systemów CLM. 2.2 CHARAKTERYSTYKA Wewnętrzny program kalibracji umoŝliwia sprawdzanie dokładności systemu CLM w prosty sposób. System CLM eliminuje błędy pomiaru wynikające z zatrzymania i cofania. Wprowadzanie nowych nastaw np. dla odcinków przewidzianych do produkcji w następnej kolejności nie wpływa na pomiar odcinka bieŝącego. Pamięć systemu CLM zachowuje kompletne wyniki kaŝdego pomiaru. Nastawy i wyniki pomiarów są zachowane w pamięci nawet w razie zaniku napięcia. Komunikaty są wyświetlane po polsku; na Ŝądanie mogą być wyświetlone w innych językach (kod ASCII). Wyjście RS232 umoŝliwia transmisję wyników pomiarów na odległość. Z tego powodu system CLM nadaje się do kontroli przebiegu produkcji. 11

12 2.3 OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA Dawne mechaniczne liczniki długości i proste liczniki elektroniczne generowały błąd rzędu ±2% i więcej. Zmuszało to klienta do zamawiania wyrobów długich z odpowiednim do tego naddatkiem. Nadmiar wyrobu trafiał na złom, na czym klient tracił. Z kolei producent, chcąc by klient na pewno dostał Ŝądaną ilość wyrobu, realizował zamówienie równieŝ z naddatkiem, i teŝ na tym tracił. System CLM redukuje ten problem zgodnie z przepisami ograniczając błąd pomiarowy do ±0.25% w klasie II lub 0.5% w klasie III. Dostarczany jest wyrób o długości zmierzonej z tą dokładnością, dzięki czemu oszczędność w stosunku do pomiaru dawnym licznikiem mechanicznym wyniesie w klasie II: 2% 0.25% = 1.75%, a w klasie III: 2% 0.5% = 1.5%. Urząd Miar legalizuje system CLM, potwierdzając w ten sposób rzetelność pomiaru. Uzyskana oszczędność równa jest iloczynowi ceny jednostkowej wyrobu przez czas pracy, prędkość ruchu wyrobu i róŝnicę między błędem pomiaru licznika mechanicznego a błędem pomiaru CLM. Przykład: Cena wyrobu 2 zł/m, praca linii na jedną zmianę 150 godz./mies., prędkość linii 200m/min, redukcja błędu pomiarowego o 1.75 % (klasa II), oszczędność w ciągu miesiąca: 2 zł/m 150 g./mies. 200 m/min. 60 min/godz = zł Widać z tego, Ŝe system CLM poprawia opłacalność produkcji. 2.4 DANE TECHNICZNE Dane główne Typ Średnica minimalna Grubość minimalna Średnica maksymalna Średnice większe Maksymalna grubość wyrobu płaskiego Prędkość minimalna Prędkość maks. bez drukarki (wyk.2) Prędkość maks. z drukarką (wyk. 1 lub 2) CLM 1.5 mm bez ograniczenia 70 mm na zapytanie dowolna bez ograniczenia 1200 m/min 200 m/min 12

13 Wyk. 1 Wyk. 2 Prędkość max. metrów/min Liczba impulsów/obrót Rozdzielczość metrów Długość zadana max. Z metrów Długość zmierzona max. Metrów Z Z Długość zadana min. metrów 1 1 Długość zmierzona min. metrów W zamówieniu naleŝy podać maksymalną prędkość wyrobu i maksymalną długość zadaną (inne niezbędne dane p ) Dokładność Wymagana dokładność pomiaru wynika z właściwości wyrobu mierzonego. Najczęściej w klasie dokładności II. mierzy się kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, a w klasie dokładności III. rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z papieru i z kartonowe oraz z podobnych materiałów. Klasę dokładności pomiaru wyznacza błąd graniczny dopuszczalny MPE (maximum permissible error). Jest to wartość maksymalna błędu systemu pomiarowego. klasa dokładności II III MPE 0.25%, ale nie mniej niŝ 0.005L m 0.5%, ale nie mniej niŝ 0.02L m L m najmniejsza dająca się zmierzyć długość. System CLM spełnia wymagania metrologiczne dyrektywy MID (p ) Dane elektryczne Zasilanie L/N/PE Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz Dopuszczalne wahania napięcia % Maksymalny prąd znamionowy 90mA Bezpiecznik 250V: gniazdo (na panelu tylnym) GBA-ZB4 5 x 20 czarne na panel wkładka topikowa szklana 13

14 typ prąd Obwody wyjściowe Klucze tranzystorowe MOS otwarty dren Przekaźniki Oznaczenia zacisków: Zasilanie a.c. ZNAKOWANIE ALARM KONIEC ODCINKA Zasilanie d.c. ZKT 0.315A zwłoczny 315mA 50V, 2A d.c. 50V, 0.4A d.c. 250V, 2A d.c. L 23 N 24 PE 22 Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz V Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe - szafka sterowniczo-pomiarowa (p ) (1-1) zawiera: mikroprocesorowy miernik długości MMD (p ) (1-2), panel informacyjny PI (p ) (1-3), przycisk kasujący (p ), dioda ostrzegawcza ALARM (p ), port RS232 (p ), przełącznik kalibracji (niekiedy) (p ), - przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy gąsienicowy GPRPO (p ) (1-4) lub kołowy RPRPO (p.3.2.2) (1-5), - optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy (enkoder) OEPOI (p. 3.3) wykonanie 1: 500 imp/obrót, wykonanie 2: 100 imp/obrót Zespoły opcjonalne - separator galwaniczny trójkanałowy SG3 separuje galwanicznie i doprowadza sygnał prędkości linii do dwóch kanałów (p ), 14

15 - separator galwaniczny z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego SGE separuje galwanicznie i multiplikuje sygnał prędkości linii (p ), - platforma jezdna systemu CLM z układem drukującym umoŝliwia przemieszczanie systemu z jednej linii produkcyjnej do drugiej (p ) (8-11), - stabilizator ruchu wyrobu zapewnia stałe połoŝenie wyrobu w miejscu pomiaru (p ), - dodatkowy panel PI z przyciskiem kasującym w oddzielnej obudowie umo- Ŝliwia obserwację wskazań w odległym punkcie długiej linii produkcyjnej (p ), - układ definicji początku i końca odcinka badanego umoŝliwia pomiar wcześniej odciętego wyrobu (p ). UWAGA. System CLM moŝe współpracować z niektórymi typami drukarek, jednak nie są one komponentami systemu Wykonania - przetwornik PRPO stacjonarny, mobilny (zainstalowany na platformie jezdnej), (8-11). - typ CLM-G gąsienicowy GPRPO (p ) szerokość pasa standardowa 2 (8-2), inna szerokość pasa na zapytanie (8-3). - typ CLM-R kołowy RPRPO (8-6), (8-7) koło stalowe radełkowane (8-8), koło stalowe z bieŝnią gładką (8-9), dwukołowy zestaw toczny. L.INSTRUMENTs oferuje ponadto: - miernik MMD z kompletem zespołów luzem, do wbudowania we wskazanym miejscu, np. w szafie sterowniczej linii produkcyjnej (bez dopłaty), - dodatkowe rolki do przetwornika PRPO (niezbędne przy znacznym przemieszczaniu wyrobu w pionie i w poziomie), - instalację dodatkowego enkodera drukarki dla sterowania pracą drukarki, - instalację dodatkowego enkodera dla komputera sterującego pracą linii, - wzmocnienie stojaka przetwornika ruchu (niezbędne w przypadku pomiaru wyrobów o duŝej masie), - dodatkowe stabilizatory ruchu wyrobu (niezbędne przy pomiarze przewodów przewijanych na duŝych bębnach). 15

16 2.4.6 Programy System CLM przed wykonaniem instalacji jest kaŝdorazowo przystosowany do indywidualnych potrzeb przez dobór właściwego programu wewnętrznego oraz odpowiednie okablowanie i połączenie z linią produkcyjną. Zajmuje się tym ekipa montaŝowa L.INSTRUMENTs. Przykłady rozwiązań: -System CLM w linii produkcji przewodów elektrycznych. Drukarka z własnym enkoderem impulsów zainstalowanym na przetworniku PRPO. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-1), -System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-2), -System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE (2-3) Linia produkcyjna (standard), wersja programu CLM v2.35 (5-1), (6-1). Sygnał STOP po odmierzeniu nastawionej długości zatrzymuje linię lub/i uruchamia nóŝ odcinający wyrób Regulacja prędkości linii, wersja programu CLM v2.35. Ciąg sygnałów generowany przez:.impulsy do komputera linii nadaje przetwornik obrotowo-impulsowy linii zainstalowany na przetworniku PRPO systemu CLM (dopłata za instalację na PRPO) lub.separator galwaniczny trójkanałowy SG3 (p i ) (6-2), zasilany przez przetwornik OEPOI systemu CLM, oprócz impulsów do miernika MMD nadaje impulsy do komputera linii (dopłata za separator SG3) Separator galwaniczny SGE (p i ) z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego o częstotliwości impulsów wymaganej przez drukarkę (dopłata za separator SGE), wersja programu CLM v Sygnał PRZERZUT krąŝkarki (p ), (5-2), (6-3) produkującej przewody zwinięte w krąŝki. PRZERZUT ma na celu rozpoczęcie nawijania następnego krąŝka po nawinięciu jednego krąŝka maszyna wykonuje wraz z sterowaniem pracą drukarki (dopłata za separator SGE) Pomiar metry/stopy dopłata (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata) Pomiar metry/decymetry (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata). 16

17 Pomiar 0.5m/1m, w stopach 1ft/3ft dopłata (p ), wersja programu CLM v2._05mft (p ) Pomiar 4 stopnie kalibracji (dopłata), wersja programu CLM v2_35k4, (p i ), (6-4) Zatwierdzenie typu Typ CLM-R CLM-G Jednostka Notyfikowana Główny Urząd Miar Główny Urząd Miar Warszawa Warszawa Decyzja Nr ZT 364/2004 ZT 365/2004 Z dnia Znak zatwierdzenia PLT PLT Zatwierdzenie waŝne do System CLM po uruchomieniu przez serwis L.INSTRUMENTs moŝe być na Ŝyczenie uŝytkownika zalegalizowany w Polsce (dopłata) przez terenowo właściwy Okręgowy Urząd Miar Deklaracja zgodności System CLM jest zgodny: - z dyrektywą niskonapięciową (LVD) 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z i rozp. MG z (Dz. Ust. 155/2007, poz. 1089), - z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z i ustawą z (Dz. U. 82/2007, poz. 556), - z dyrektywą maszynową (MAD) Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z i rozp. MG z (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1228), - z dyrektywą pomiarową (MID) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z i rozp. MG z (Dz. U. 3/2007, poz. 27) w zakresie wymagań metrologicznych. Zgodność z dyrektywami LVD i MAD jest potwierdzona protokółami badania zgodności. 17

18 Zgodność z wymaganiami metrologicznymi dyrektywy MID stwierdza oświadczenie L.INSTRUMENTs. UWAGA. śadna instytucja w Polsce nie jest notyfikowana do przeprowadzenia wymaganego badania typu wg modułu B). Z tego powodu system CLM nie jest oznaczony znakiem CE. 2.5 ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY System jest przystosowany do pracy w następujących warunkach: Warunki klimatyczne Temperatura składowania º C Temperatura otoczenia º C Temperatura wyrobu równa temperaturze otoczenia Wilgotność powietrza max. 85% ± 10% Stopień ochrony szafka sterowniczo-pomiarowa IP40 przetwornik OEPOI IP40 przetwornik GPRPO lub RPRPO IP Warunki mechaniczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach naraŝonych na wibracje i wstrząsy mechaniczne o poziomie znacznym, np. wywołanych przez pobliskie lub przyległe maszyny, przejeŝdŝające pojazdy i taśmy produkcyjne. System CLM zalicza się do klasy MAD: M2 Zapewniona jest skuteczna ochrona personelu obsługi przez zastosowanie ograniczających dostęp do części ruchomych osłon nastawnych, łatwych do uŝycia bez stosowania narzędzi. System CLM spełnia wymagania dyrektywy MAD (p ) Warunki elektromagnetyczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych typowych dla warunków przemysłowych. System CLM zalicza się do klasy EMC: E2 Zastosowanie kabli i przewodów ekranowanych i dołączenie ekranów do miejscowego układu uziemiającego skutecznie zabezpiecza system CLM przed oddziaływaniem zaburzeń zewnętrznych. System CLM nie wytwarza zaburzeń elektromagnetycznych przekraczających poziom, powyŝej którego urządzenia 18

19 radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogłyby działać zgodnie z przeznaczeniem. System CLM spełnia wymagania dyrektywy EMC (p ); jest zawsze montowany w instalacjach stacjonarnych, których przeznaczeniem jest stałe uŝytkowanie w z góry określonym miejscu i dlatego nie wymaga deklaracji zgodności Inne warunki Układ zasilania elektrycznego powinien być zabezpieczony od udarów napięciowych. Stół przetwornika ruchu powinien być dokładnie wypoziomowany i znajdować się w osi stanowiska pomiarowego (linii produkcyjnej). Aby pomiar był prawidłowy wyrób powinien przechodzić przez przetwornik ruchu: - płynnie, bez szarpnięć i poślizgu (płynna zmiana prędkości jest dopuszczalna), - równolegle do osi podłuŝnej przetwornika, - nie moŝe być podrywany w górę, ani ściągany w dół lub na boki, na wejściu lub na wyjściu. 2.6 TABLICZKI OZNACZENIOWE Tabliczka znamionowa Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. 19

20 Jedna tabliczka jest umieszczona na bocznej prawej (patrząc od czoła) ściance szafki sterowniczo-pomiarowej, a druga na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy Tabliczka POCZĄTEK KONIEC Tabliczka zawiera oznaczenie początku i końca mierzonego wyrobu w postaci kreski pionowej. Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy, w miejscu od którego zaczyna się i kończy mierzyć długość wyrobu Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka (4-1 podaje adresy połączeń miernika: -z komputerem (gniazdo RS232 na tablicy czołowej szafki sterowniczo-pomiarowej), - z enkoderem (optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI), -z panelem informacyjnym PI, a ponad to wskazuje numery zacisków zewnętrznych, stan połoŝenia wyłącznika zasilania miernika oraz lokalizuje gniazdo bezpiecznikowe 315mA. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika PI. Po zamontowaniu miernika w szafce sterowniczo-pomiarowej jest dostępna po zdjęciu tylnej ściany szafki. 20

21 2.7 FUNKCJE System CLM wykonuje wymienionej niŝej funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe 1. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD (p i 4.3.3) 2. Pomiar (p i 4.3.4) 3. Kalibracja (p i 4.3.2) 4. Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji (p ) 5. Nadawanie sygnałów (p ) KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE 6. Wyświetlanie komunikatów (ASCII) (p ) 7. Sygnalizacja błędów (p ) 8. Pamięć ostatnich 100 zapisów (p ) Funkcje dodatkowe 9. Obliczenia (p ).łącznej długości odcinków zmierzonych.liczby odcinków zmierzonych 10. Identyfikacja (p ).wyrobu.linii produkcyjnej 11. Statystyka 12. Historia Funkcje opcjonalne 13. Komunikacja z komputerem sterującym linią (p ) 14. Komunikacja z komputerem zewnętrznym (p ) 15. Rozpoznanie początku i końca wyrobu (p ) 16. Przewijanie (p ) 17. KrąŜkowanie przewodów (p ) 18. Drukowanie (p ) 19. Separacja galwaniczna obwodów (p ) Zadawanie nastaw W systemie CLM nastawna jest długość odcinka, długość alarmowa / długość przerzutu, długość znakowania wyrobu. 21

22 UWAGA. Długość alarmowa odnosi się do części wyrobu mierzonego przed końcem odcinka. Sygnał ALARM trwający ok. 4s zawiadamia operatora, Ŝe za chwilę powinien wykonać czynności związane z nastawionym KOŃCEM ODCINKA. Długość PRZERZUTU odnosi się do części wyrobu między głowicą drukarki a noŝem tnącym (dotyczy wersji CLM związanej z krąŝkowaniem przewodu). Sygnał PRZERZUT trwający ok. 0.3s inicjuje proces cięcia przewodu. Następnie rozpocznie się nawijanie kolejnego krąŝka. Długość ZNAKOWANIA jest to odległość między kolejnymi znakami (wydrukami) na wyrobie. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD naleŝy do czynności personelu obsługi linii (więcej p ) Zasada pomiaru Zasada pomiaru polega na zliczaniu impulsów generowanych w przetworniku OEPOI napędzanym ruchem wyrobu w przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy PRPO. Aby przyporządkować liczbę impulsów mierzonej długości naleŝy przeprowadzić proces kalibracji. Polega on na określeniu liczby impulsów odpowiadającej długości odcinka wzorcowego, np. o długości 25m, zmierzonego przymiarem o klasie dokładności wyŝszej niŝ klasa wymagana dla danego systemu CLM, np. o klasy I. dla systemu CLM klasy II. Wynik tego pomiaru w postaci stałej kalibracji naleŝy wpisać do miernika MMD. Podczas pomiaru długości wyrobu przesuwającego się w przetworniku PRPO, generowane impulsy są zliczane w mierniku MMD, dzielone przez stałą kalibracji i podawane w metrach bieŝących. Równolegle mierzona jest prędkość przesuwu wyrobu, więcej (p ) Zasady kalibracji Odpowiednią dokładność pomiaru zapewnia wyznaczenie stałej kalibracji dostosowanej do charakteru wyrobu. Tę czynność moŝe wykonać jedynie przeszkolony i upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu, dokumentując ten fakt protokółem kalibracji (np. wg załączonego wzoru). Częstość zabiegów kalibracyjnych powinna być określona wewnętrzną instrukcją uŝytkownika w zaleŝności od rodzaju wyrobu i miejscowych warunków. Pierwszą kalibrację nadzoruje i certyfikuje URZĄD MIAR. UWAGA. W celu zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru wyroby o bardzo róŝnych charakterystykach rozciągliwości / obkurczu łączone są w grupy o podobnych cechach pomiarowych, przy czym kaŝda grupa ma przypisaną odpowiednią stałą kalibracji. Stałą kalibracji właściwą dla grupy, w której mieści się mierzony wyrób, wprowadza się za pomocą stosowanego w takim 22

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków TANK RANGER MODEL 4 Opracował: Wojciech Charzewski, kontakt: (509) 101-302 Spis treści 1.0 Wstęp... 1 1.1 Wprowadzenie... 1 1.1.1 Monitoring produktu

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość wyboru:

Bardziej szczegółowo

STOPER DEMONSTRACYJNY

STOPER DEMONSTRACYJNY STOPER DEMONSTRACYJNY 1. WSTĘP jest analogowo-cyfrowym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru czasu w zakresie od 0 do 9,99 sekundy. Dzięki prostej konstrukcji, łatwej obsłudze, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki paletowe z wagą 600-3000 kg, Wózki paletowe z wagą stosowane do konfekcjonowania i transportu drobnicy oraz materiałów sypkich w pojemnikach lub na paletach i pomiaru ciężaru ładunku Solidny korpus

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wagi platformowe 600-6000kg, z legalizacją Wagi pomostowe ( platformowe) przeznaczone do ustawiania na posadzce i ważenia ładunków luzem oraz w pojemnikach i na paletach Wagi przystosowane są do pracy

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY LISTWOWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TYPU ATL INTELIGENTNY GŁOWICOWY

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Czytnik główny RCP68C

Czytnik główny RCP68C Czytnik główny IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 091214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja Techniczna: CZYTNIK GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Technologia Kalibracji Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Karta katalogowa WIKA CT 83.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo