L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa CLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM"

Transkrypt

1 L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: Nr w GIOŚ: E W Bank: PKO BP IX O/Warszawa Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: REGON: PL CLM SYSTEM DOKŁADNYCH POMIARÓW DŁUGOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE SIÓDME zmienione Warszawa, sierpień 2011

2 Zgodnie z ustawą z o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 180/2005 poz. 1495) miernik długości MMD, panel informacyjny PI i przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI naleŝy po zakończeniu eksploatacji jako sprzęt zuŝyty zwrócić do producenta, który włączy go do systemu recyklingu. W skład rejestratora wchodzą komponenty szkodliwe dla środowiska, które nie są biodegradalne, m. in. płytki obwodów drukowanych, kable i kondensatory. 2

3 SPIS TREŚCI 1 Bezpieczeństwo pracy 9 2 Informacje podstawowe Zastosowanie Charakterystyka Opłacalność stosowania Dane techniczne Dane główne Dokładność Dane elektryczne Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe Zespoły opcjonalne Wykonania Programy Linia produkcyjna (standard) Regulacja prędkości linii Separator galwaniczny SGE z emulatorem Sygnał PRZERZUT krąŝkarki Pomiar metry/stopy Pomiar metry/decymetry Pomiar 0.5m/1m lub 1ft/3ft Pomiar 4 stopnie kalibracji Zatwierdzenie typu Deklaracja zgodności Znamionowe warunki pracy Warunki klimatyczne Warunki mechaniczne Warunki elektromagnetyczne Inne warunki Tabliczki oznaczeniowe Tabliczka znamionowa Tabliczka początek/koniec Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe Funkcje dodatkowe 21 3

4 Funkcje opcjonalne Zadawanie nastaw Zasada pomiaru Zasady kalibracji Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji Nadawanie sygnałów KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE Inne zastosowania sygnałów Wyświetlanie komunikatów Sygnalizacja błędów Pamięć ostatnich 100 zapisów Obliczenia Identyfikacja Komunikacja ze sterownikiem linii (opcja) Komunikacja z komputerem zewnętrznym (opcja) Zadawanie nastaw Transmisja Rozpoznanie początku i końca wyrobu (opcja) Przewijanie KrąŜkowanie przewodów Drukowanie Separacja galwaniczna obwodów Separator prosty SG Separator z emulatorem SGE 26 3 Budowa Szafka sterowniczo-pomiarowa Konstrukcja szafki Mikroprocesorowy miernik długości MMD Podzespoły miernika Moduł formowania impulsów wejściowych Mikrokontroler Moduł formowania impulsów wyjściowych Panel odczytowo-nastawczy Zegar czasu rzeczywistego Łącze szeregowe RS Obudowa miernika Oprogramowanie miernika Panel informacyjny PI Przycisk kasujący Dioda ostrzegawcza 32 4

5 3.1.6 Port RS Przełącznik kalibracji Klucz zabezpieczający Przetworniki ruchu posuwistego na obrotowy PRPO Przetwornik gąsienicowy GPRPO Przetwornik kołowy RPRPO Koła pomiarowe przetwornika kołowego Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe OEPOI Przetworniki firmy STEGMAN Przetworniki firmy KÜBLER Zespoły opcjonalne Separatory galwaniczne Separator prosty SG Separator SGE z emulatorem przetwornika obrotowoimpulsowego Platforma jezdna Stabilizator ruchu wyrobu Dodatkowy panel PI Układ definicji początku i końca wyrobu Układ pomiaru długości wyrobów elastycznych Drukarki 41 4 Obsługa Uwagi ogólne Wyświetlacze Komunikaty LCD Komunikaty LED Przyciski Menu Menu podstawowe Menu dodatkowe Menu TEST SKALOWANIE Procesy obsługi Inicjalizacja (reset) Kalibracja Przygotowanie Wyznaczenie stałej kalibracji Ponowna kalibracja Kalibracja dla grup wyrobów Nastawianie Uwagi ogólne Nastawianie standardowe Nastawianie metry/stopy 57 5

6 Nastawianie metry/decymetry Pomiar Uwagi ogólne Odliczanie i naliczanie długości Rozdzielczość pomiaru Zerowanie pomiaru Wytyczne pomiarowe Statystyka i historia Statystyka Historia Obsługa łącza szeregowego RS Uwagi ogólne Zestaw komend łącza Korzystanie z łącza 64 5 UŜytkowanie Uwagi ogólne Instalacja Instalacja szafki sterowniczo-pomiarowej Instalacja przetwornika PRPO Instalacja aparatury elektrycznej poza szafką sterowniczo-pomiarową Uruchomienie Legalizacja Eksploatacja Uwagi ogólne Obowiązki operatora Konserwacja Serwis Części zamienne 69 6 Inne Dokumenty i formularze Decyzje GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Zatwierdzenie typu PLT Zatwierdzenie typu PLT Deklaracja zgodności Protokół kalibracji Karta gwarancyjna Informacje niezbędne do zamówienia systemu CLM Lista referencyjna systemu pomiaru długości CLM Dane katalogowe Obudowy Przycisk kasujący 93 6

7 6.2.3 Pasy zębate Optoelektroniczne przetworniki obrotowo-impulsowe Przetworniki produkcji STEGMANN, Niemcy Przetworniki DG 60 ELB Przetworniki CORE TECH CI Przetworniki produkcji KÜBLER, Niemcy Rysunki Główne zespoły CLM Szafka sterowniczo-pomiarowa (bez stojaka). Widok z przodu 1-2 Mikroprocesorowy miernik długości MMD. Widok z przodu 1-3 Panel informacyjny PI. Widok z przodu 1-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Widok bez stojaka i osłony 1-5 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Widok bez stojaka i osłony Systemy CLM System CLM w linii produkcyjnej przewodów elektrycznych. 2-2 System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Informacja o prędkości pobierana z separatora SGE 2-3 System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych Schematy blokowe i grafy przepływowe Miernik MMD. Schemat blokowy 3-2 Menu PODSTAWOWE. Graf przepływowy 3-3 Menu DODATKOWE. Graf przepływowy 3-4 Menu TEST-SKALOWANIE (Kalibracja). Graf przepływowy Miernik MMD. Tabliczki Miernik MMD. Panel odczytowo-nastawczy. Ściana przednia 4-2 Miernik MMD. Tabliczka informacyjna. Ściana tylna Wykresy czasowe System CLM. Wykres czasowy. Tryb PODSTAWOWY 5-2 System CLM. Wykres czasowy. Tryb pracy PRZERZUT Schematy ideowe Miernik MMD. Linia produkcyjna. Główne połączenia. Schemat ideowy 6-2 Miernik MMD. Linia lub przewijarka z separatorem SG i z drukarką. Schemat ideowy 6-3 Miernik MMD. KrąŜkarka z drukarką i z separatorem SGE (opcja). Schemat ideowy 6-4 Miernik MMD. Przełącznik kalibracji K. Schemat ideowy Połączenia kablowe Szafka kontrolno-pomiarowa. Połączenia wewnętrzne 7-2 Połączenia kablowe. Przetwornik OEPOI miernik MMD 7

8 7-3 Połączenie kablowe. Drukarka miernik MMD 7-4 Połączenie kablowe. Drukarka separator SGE miernik MMD 7-5 Połączenia kablowe. Przewijarka separator SG miernik MMD Rysunki wymiarowe Szafka sterowniczo-pomiarowa. Główne wymiary. 8-2 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie standardowe. Główne wymiary 8-3 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Wykonanie specjalne: szerokość pasa 150mm. Główne wymiary 8-4 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Koło pasowe. Główne wymiary 8-5 Gąsienicowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy GPRPO. Osłona gąsienicy 8-6 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Wykonanie do pomiaru drutu, przewodów i lin. Główne wymiary (bez stojaka i rolek prowadzących) 8-7 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO montowany na ramie maszyny. Wykonanie do pomiaru materiałów taśmowych. Główne wymiary 8-8 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe radełkowane 8-9 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Koło pomiarowe stalowe z bieŝnią gładką, pocienione 8-10 Kołowy przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy RPRPO. Osłona koła pomiarowego 8-11 Platforma jezdna dla systemu CLM z układem drukującym. Główne wymiary 8

9 1 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W celu zapewnienia bezpiecznej pracy naleŝy stosować system CLM zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, to znaczy: - Zasilanie jednofazowe L/N/PE - Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz - Kategoria instalacji (kategoria przepięcia) II (poziom lokalny) - Stopień zanieczyszczenia 2 (zanieczyszczenia nieprzewodzące) Przyrząd nie emituje szkodliwego promieniowania i jest bezpieczny pod względem poŝarowym. Na stopach stojaków szafki sterowniczo-pomiarowej oraz przetwornika ruchu posuwistego na obrotowy są umieszczone uziemiające zaciski ochronne oznaczone (IEC ): Zaciski te powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE włączonego do układu uziemienia obiektu badanego okresowo zgodnie z przepisami. Oddzielny zacisk uziemiający tak samo oznaczony, lecz w mniejszej skali znajduje się wewnątrz obudowy szafki sterowniczo-pomiarowej: Personel obsługi systemu CLM jest uprawniony do nastawiania parametrów pomiaru wyrobu za pomocą klawiatury na powierzchni czołowej miernika i regulacji rolek prowadzących. Do wykonywania czynności konserwacyjnych z uŝyciem narzędzi jest uprawniony tylko upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu legitymujący się przepisowymi kwalifikacjami. 9

10 2 INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1 ZASTOSOWANIE System CLM stosuje się do dokładnych pomiarów długości wyrobów długich takich jak kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych, z papieru i z kartonu oraz z podobnych materiałów. Pomiar polega na określeniu długości wyrobu przesuwającego się przez system pomiarowy CLM. Dokładny pomiar długości CLM stosowany jest w zakładach produkcyjnych, budowlano-montaŝowych, zakładach telekomunikacyjnych i energetycznych. MoŜe być równieŝ stosowany w magazynach, hurtowniach i sklepach sprzedających wyroby długie. W zakładach produkcyjnych system CLM stosowany jest najczęściej w liniach produkcyjnych. W wytwórniach przewodów system CLM moŝe być stosowany równieŝ w układach przewijarkowych i krąŝkujących. System CLM jest często uŝywany do sterowania drukarką nadającą wyrobowi cechy identyfikujące wytwórcę, wyrób, a często równieŝ skalę długości w metrach lub w decymetrach lub w metrach/stopach według aktualnej potrzeby. System CLM moŝe przesyłać sygnał mierzonej prędkości do komputera linii produkcyjnej. System CLM moŝe być uŝywany do wydawania materiałów i rozliczania zwrotów. System CLM jest uŝywany najczęściej do pomiaru 10 w klasie dokładności II (0.25%): kabli, przewodów izolowanych i gołych, drutów i prętów miedzianych, aluminiowych, stal-aluminiowych oraz drutów i lin stalowych, w klasie dokładności III (0.5%): rur i taśm z tworzyw sztucznych, papierowych i kartonowych. Zastosowanie systemu CLM w innych pomiarach wymaga uzgodnienia z producentem. Jeden system CLM w wykonaniu mobilnym moŝe obsługiwać więcej niŝ jedno stanowisko pomiarowe.

11 System CLM jest zatwierdzony przez GŁÓWNY URZĄD MIAR. Wyniki pomiaru w systemie CLM zalegalizowanym przez URZĄD MIAR mogą być podstawą do ustalania naleŝności w transakcjach kupna sprzedaŝy wyrobów, w których faktura oparta jest na cenie jednostki długości. L.INSTRUMENTs oferuje kompletne, przystosowane do pracy w lokalnych warunkach systemy CLM wraz z instalacją, uruchomieniem i legalizacją przez URZĄD MIAR. MoŜliwa jest teŝ dostawa kompletnego systemu lub jego komponentów bez instalacji, uruchomienia i legalizacji, które wówczas kupujący wykonuje we własnym zakresie. L.INSTRUMENTs produkuje swoje wyroby w wersjach oprogramowania dostosowanych do potrzeb klientów. W odniesieniu do kabli i przewodów stosowane są m. in. wersje oprogramowania odmienne dla linii produkcyjnej i linii krąŝkującej. W miarę potrzeb nowe wersje oprogramowania są wprowadzane bieŝąco. Aktualną wersję systemu moŝna odczytać na wyświetlaczu LCD. Serwis L.INSTRUMENTs oferuje wykonywanie niezbędnych napraw, kalibrację i pomoc w legalizacji systemów CLM. 2.2 CHARAKTERYSTYKA Wewnętrzny program kalibracji umoŝliwia sprawdzanie dokładności systemu CLM w prosty sposób. System CLM eliminuje błędy pomiaru wynikające z zatrzymania i cofania. Wprowadzanie nowych nastaw np. dla odcinków przewidzianych do produkcji w następnej kolejności nie wpływa na pomiar odcinka bieŝącego. Pamięć systemu CLM zachowuje kompletne wyniki kaŝdego pomiaru. Nastawy i wyniki pomiarów są zachowane w pamięci nawet w razie zaniku napięcia. Komunikaty są wyświetlane po polsku; na Ŝądanie mogą być wyświetlone w innych językach (kod ASCII). Wyjście RS232 umoŝliwia transmisję wyników pomiarów na odległość. Z tego powodu system CLM nadaje się do kontroli przebiegu produkcji. 11

12 2.3 OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA Dawne mechaniczne liczniki długości i proste liczniki elektroniczne generowały błąd rzędu ±2% i więcej. Zmuszało to klienta do zamawiania wyrobów długich z odpowiednim do tego naddatkiem. Nadmiar wyrobu trafiał na złom, na czym klient tracił. Z kolei producent, chcąc by klient na pewno dostał Ŝądaną ilość wyrobu, realizował zamówienie równieŝ z naddatkiem, i teŝ na tym tracił. System CLM redukuje ten problem zgodnie z przepisami ograniczając błąd pomiarowy do ±0.25% w klasie II lub 0.5% w klasie III. Dostarczany jest wyrób o długości zmierzonej z tą dokładnością, dzięki czemu oszczędność w stosunku do pomiaru dawnym licznikiem mechanicznym wyniesie w klasie II: 2% 0.25% = 1.75%, a w klasie III: 2% 0.5% = 1.5%. Urząd Miar legalizuje system CLM, potwierdzając w ten sposób rzetelność pomiaru. Uzyskana oszczędność równa jest iloczynowi ceny jednostkowej wyrobu przez czas pracy, prędkość ruchu wyrobu i róŝnicę między błędem pomiaru licznika mechanicznego a błędem pomiaru CLM. Przykład: Cena wyrobu 2 zł/m, praca linii na jedną zmianę 150 godz./mies., prędkość linii 200m/min, redukcja błędu pomiarowego o 1.75 % (klasa II), oszczędność w ciągu miesiąca: 2 zł/m 150 g./mies. 200 m/min. 60 min/godz = zł Widać z tego, Ŝe system CLM poprawia opłacalność produkcji. 2.4 DANE TECHNICZNE Dane główne Typ Średnica minimalna Grubość minimalna Średnica maksymalna Średnice większe Maksymalna grubość wyrobu płaskiego Prędkość minimalna Prędkość maks. bez drukarki (wyk.2) Prędkość maks. z drukarką (wyk. 1 lub 2) CLM 1.5 mm bez ograniczenia 70 mm na zapytanie dowolna bez ograniczenia 1200 m/min 200 m/min 12

13 Wyk. 1 Wyk. 2 Prędkość max. metrów/min Liczba impulsów/obrót Rozdzielczość metrów Długość zadana max. Z metrów Długość zmierzona max. Metrów Z Z Długość zadana min. metrów 1 1 Długość zmierzona min. metrów W zamówieniu naleŝy podać maksymalną prędkość wyrobu i maksymalną długość zadaną (inne niezbędne dane p ) Dokładność Wymagana dokładność pomiaru wynika z właściwości wyrobu mierzonego. Najczęściej w klasie dokładności II. mierzy się kable, przewody izolowane i gołe, druty, liny i pręty miedziane, aluminiowe, stal-aluminiowe i stalowe, a w klasie dokładności III. rury i węŝe gumowe i z tworzyw sztucznych, taśmy gumowe, tekstylne, z papieru i z kartonowe oraz z podobnych materiałów. Klasę dokładności pomiaru wyznacza błąd graniczny dopuszczalny MPE (maximum permissible error). Jest to wartość maksymalna błędu systemu pomiarowego. klasa dokładności II III MPE 0.25%, ale nie mniej niŝ 0.005L m 0.5%, ale nie mniej niŝ 0.02L m L m najmniejsza dająca się zmierzyć długość. System CLM spełnia wymagania metrologiczne dyrektywy MID (p ) Dane elektryczne Zasilanie L/N/PE Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz Dopuszczalne wahania napięcia % Maksymalny prąd znamionowy 90mA Bezpiecznik 250V: gniazdo (na panelu tylnym) GBA-ZB4 5 x 20 czarne na panel wkładka topikowa szklana 13

14 typ prąd Obwody wyjściowe Klucze tranzystorowe MOS otwarty dren Przekaźniki Oznaczenia zacisków: Zasilanie a.c. ZNAKOWANIE ALARM KONIEC ODCINKA Zasilanie d.c. ZKT 0.315A zwłoczny 315mA 50V, 2A d.c. 50V, 0.4A d.c. 250V, 2A d.c. L 23 N 24 PE 22 Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz Przekaźnik Klucz V Zespoły i podzespoły składowe Zespoły podstawowe - szafka sterowniczo-pomiarowa (p ) (1-1) zawiera: mikroprocesorowy miernik długości MMD (p ) (1-2), panel informacyjny PI (p ) (1-3), przycisk kasujący (p ), dioda ostrzegawcza ALARM (p ), port RS232 (p ), przełącznik kalibracji (niekiedy) (p ), - przetwornik ruchu posuwistego na obrotowy gąsienicowy GPRPO (p ) (1-4) lub kołowy RPRPO (p.3.2.2) (1-5), - optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy (enkoder) OEPOI (p. 3.3) wykonanie 1: 500 imp/obrót, wykonanie 2: 100 imp/obrót Zespoły opcjonalne - separator galwaniczny trójkanałowy SG3 separuje galwanicznie i doprowadza sygnał prędkości linii do dwóch kanałów (p ), 14

15 - separator galwaniczny z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego SGE separuje galwanicznie i multiplikuje sygnał prędkości linii (p ), - platforma jezdna systemu CLM z układem drukującym umoŝliwia przemieszczanie systemu z jednej linii produkcyjnej do drugiej (p ) (8-11), - stabilizator ruchu wyrobu zapewnia stałe połoŝenie wyrobu w miejscu pomiaru (p ), - dodatkowy panel PI z przyciskiem kasującym w oddzielnej obudowie umo- Ŝliwia obserwację wskazań w odległym punkcie długiej linii produkcyjnej (p ), - układ definicji początku i końca odcinka badanego umoŝliwia pomiar wcześniej odciętego wyrobu (p ). UWAGA. System CLM moŝe współpracować z niektórymi typami drukarek, jednak nie są one komponentami systemu Wykonania - przetwornik PRPO stacjonarny, mobilny (zainstalowany na platformie jezdnej), (8-11). - typ CLM-G gąsienicowy GPRPO (p ) szerokość pasa standardowa 2 (8-2), inna szerokość pasa na zapytanie (8-3). - typ CLM-R kołowy RPRPO (8-6), (8-7) koło stalowe radełkowane (8-8), koło stalowe z bieŝnią gładką (8-9), dwukołowy zestaw toczny. L.INSTRUMENTs oferuje ponadto: - miernik MMD z kompletem zespołów luzem, do wbudowania we wskazanym miejscu, np. w szafie sterowniczej linii produkcyjnej (bez dopłaty), - dodatkowe rolki do przetwornika PRPO (niezbędne przy znacznym przemieszczaniu wyrobu w pionie i w poziomie), - instalację dodatkowego enkodera drukarki dla sterowania pracą drukarki, - instalację dodatkowego enkodera dla komputera sterującego pracą linii, - wzmocnienie stojaka przetwornika ruchu (niezbędne w przypadku pomiaru wyrobów o duŝej masie), - dodatkowe stabilizatory ruchu wyrobu (niezbędne przy pomiarze przewodów przewijanych na duŝych bębnach). 15

16 2.4.6 Programy System CLM przed wykonaniem instalacji jest kaŝdorazowo przystosowany do indywidualnych potrzeb przez dobór właściwego programu wewnętrznego oraz odpowiednie okablowanie i połączenie z linią produkcyjną. Zajmuje się tym ekipa montaŝowa L.INSTRUMENTs. Przykłady rozwiązań: -System CLM w linii produkcji przewodów elektrycznych. Drukarka z własnym enkoderem impulsów zainstalowanym na przetworniku PRPO. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-1), -System CLM w linii przewijania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE. Regulacja prędkości linii sterowana przez system CLM (2-2), -System CLM w linii krąŝkowania przewodów elektrycznych. Drukarka zasilana impulsami multiplikowanymi przez separator galwaniczny SGE (2-3) Linia produkcyjna (standard), wersja programu CLM v2.35 (5-1), (6-1). Sygnał STOP po odmierzeniu nastawionej długości zatrzymuje linię lub/i uruchamia nóŝ odcinający wyrób Regulacja prędkości linii, wersja programu CLM v2.35. Ciąg sygnałów generowany przez:.impulsy do komputera linii nadaje przetwornik obrotowo-impulsowy linii zainstalowany na przetworniku PRPO systemu CLM (dopłata za instalację na PRPO) lub.separator galwaniczny trójkanałowy SG3 (p i ) (6-2), zasilany przez przetwornik OEPOI systemu CLM, oprócz impulsów do miernika MMD nadaje impulsy do komputera linii (dopłata za separator SG3) Separator galwaniczny SGE (p i ) z emulatorem przetwornika obrotowo-impulsowego o częstotliwości impulsów wymaganej przez drukarkę (dopłata za separator SGE), wersja programu CLM v Sygnał PRZERZUT krąŝkarki (p ), (5-2), (6-3) produkującej przewody zwinięte w krąŝki. PRZERZUT ma na celu rozpoczęcie nawijania następnego krąŝka po nawinięciu jednego krąŝka maszyna wykonuje wraz z sterowaniem pracą drukarki (dopłata za separator SGE) Pomiar metry/stopy dopłata (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata) Pomiar metry/decymetry (p ), przełączenie wg wskazówek technologicznych (dopłata). 16

17 Pomiar 0.5m/1m, w stopach 1ft/3ft dopłata (p ), wersja programu CLM v2._05mft (p ) Pomiar 4 stopnie kalibracji (dopłata), wersja programu CLM v2_35k4, (p i ), (6-4) Zatwierdzenie typu Typ CLM-R CLM-G Jednostka Notyfikowana Główny Urząd Miar Główny Urząd Miar Warszawa Warszawa Decyzja Nr ZT 364/2004 ZT 365/2004 Z dnia Znak zatwierdzenia PLT PLT Zatwierdzenie waŝne do System CLM po uruchomieniu przez serwis L.INSTRUMENTs moŝe być na Ŝyczenie uŝytkownika zalegalizowany w Polsce (dopłata) przez terenowo właściwy Okręgowy Urząd Miar Deklaracja zgodności System CLM jest zgodny: - z dyrektywą niskonapięciową (LVD) 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z i rozp. MG z (Dz. Ust. 155/2007, poz. 1089), - z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z i ustawą z (Dz. U. 82/2007, poz. 556), - z dyrektywą maszynową (MAD) Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z i rozp. MG z (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1228), - z dyrektywą pomiarową (MID) Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z i rozp. MG z (Dz. U. 3/2007, poz. 27) w zakresie wymagań metrologicznych. Zgodność z dyrektywami LVD i MAD jest potwierdzona protokółami badania zgodności. 17

18 Zgodność z wymaganiami metrologicznymi dyrektywy MID stwierdza oświadczenie L.INSTRUMENTs. UWAGA. śadna instytucja w Polsce nie jest notyfikowana do przeprowadzenia wymaganego badania typu wg modułu B). Z tego powodu system CLM nie jest oznaczony znakiem CE. 2.5 ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY System jest przystosowany do pracy w następujących warunkach: Warunki klimatyczne Temperatura składowania º C Temperatura otoczenia º C Temperatura wyrobu równa temperaturze otoczenia Wilgotność powietrza max. 85% ± 10% Stopień ochrony szafka sterowniczo-pomiarowa IP40 przetwornik OEPOI IP40 przetwornik GPRPO lub RPRPO IP Warunki mechaniczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach naraŝonych na wibracje i wstrząsy mechaniczne o poziomie znacznym, np. wywołanych przez pobliskie lub przyległe maszyny, przejeŝdŝające pojazdy i taśmy produkcyjne. System CLM zalicza się do klasy MAD: M2 Zapewniona jest skuteczna ochrona personelu obsługi przez zastosowanie ograniczających dostęp do części ruchomych osłon nastawnych, łatwych do uŝycia bez stosowania narzędzi. System CLM spełnia wymagania dyrektywy MAD (p ) Warunki elektromagnetyczne Dopuszczalny jest montaŝ w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych typowych dla warunków przemysłowych. System CLM zalicza się do klasy EMC: E2 Zastosowanie kabli i przewodów ekranowanych i dołączenie ekranów do miejscowego układu uziemiającego skutecznie zabezpiecza system CLM przed oddziaływaniem zaburzeń zewnętrznych. System CLM nie wytwarza zaburzeń elektromagnetycznych przekraczających poziom, powyŝej którego urządzenia 18

19 radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogłyby działać zgodnie z przeznaczeniem. System CLM spełnia wymagania dyrektywy EMC (p ); jest zawsze montowany w instalacjach stacjonarnych, których przeznaczeniem jest stałe uŝytkowanie w z góry określonym miejscu i dlatego nie wymaga deklaracji zgodności Inne warunki Układ zasilania elektrycznego powinien być zabezpieczony od udarów napięciowych. Stół przetwornika ruchu powinien być dokładnie wypoziomowany i znajdować się w osi stanowiska pomiarowego (linii produkcyjnej). Aby pomiar był prawidłowy wyrób powinien przechodzić przez przetwornik ruchu: - płynnie, bez szarpnięć i poślizgu (płynna zmiana prędkości jest dopuszczalna), - równolegle do osi podłuŝnej przetwornika, - nie moŝe być podrywany w górę, ani ściągany w dół lub na boki, na wejściu lub na wyjściu. 2.6 TABLICZKI OZNACZENIOWE Tabliczka znamionowa Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. 19

20 Jedna tabliczka jest umieszczona na bocznej prawej (patrząc od czoła) ściance szafki sterowniczo-pomiarowej, a druga na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy Tabliczka POCZĄTEK KONIEC Tabliczka zawiera oznaczenie początku i końca mierzonego wyrobu w postaci kreski pionowej. Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy, w miejscu od którego zaczyna się i kończy mierzyć długość wyrobu Tabliczka informacyjna miernika MMD Tabliczka (4-1 podaje adresy połączeń miernika: -z komputerem (gniazdo RS232 na tablicy czołowej szafki sterowniczo-pomiarowej), - z enkoderem (optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy OEPOI), -z panelem informacyjnym PI, a ponad to wskazuje numery zacisków zewnętrznych, stan połoŝenia wyłącznika zasilania miernika oraz lokalizuje gniazdo bezpiecznikowe 315mA. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika MMD Tabliczka informacyjna panelu PI Tabliczka jest wykonana na nieścieralnej folii, co uniemoŝliwia wprowadzenie zmian, a po zdjęciu pozostawia trwały ślad na podłoŝu. Tabliczka jest umieszczona na tylnej ściance miernika PI. Po zamontowaniu miernika w szafce sterowniczo-pomiarowej jest dostępna po zdjęciu tylnej ściany szafki. 20

21 2.7 FUNKCJE System CLM wykonuje wymienionej niŝej funkcje Lista funkcji Funkcje podstawowe 1. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD (p i 4.3.3) 2. Pomiar (p i 4.3.4) 3. Kalibracja (p i 4.3.2) 4. Zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą kalibracji (p ) 5. Nadawanie sygnałów (p ) KONIEC ODCINKA ALARM / PRZERZUT ZNAKOWANIE 6. Wyświetlanie komunikatów (ASCII) (p ) 7. Sygnalizacja błędów (p ) 8. Pamięć ostatnich 100 zapisów (p ) Funkcje dodatkowe 9. Obliczenia (p ).łącznej długości odcinków zmierzonych.liczby odcinków zmierzonych 10. Identyfikacja (p ).wyrobu.linii produkcyjnej 11. Statystyka 12. Historia Funkcje opcjonalne 13. Komunikacja z komputerem sterującym linią (p ) 14. Komunikacja z komputerem zewnętrznym (p ) 15. Rozpoznanie początku i końca wyrobu (p ) 16. Przewijanie (p ) 17. KrąŜkowanie przewodów (p ) 18. Drukowanie (p ) 19. Separacja galwaniczna obwodów (p ) Zadawanie nastaw W systemie CLM nastawna jest długość odcinka, długość alarmowa / długość przerzutu, długość znakowania wyrobu. 21

22 UWAGA. Długość alarmowa odnosi się do części wyrobu mierzonego przed końcem odcinka. Sygnał ALARM trwający ok. 4s zawiadamia operatora, Ŝe za chwilę powinien wykonać czynności związane z nastawionym KOŃCEM ODCINKA. Długość PRZERZUTU odnosi się do części wyrobu między głowicą drukarki a noŝem tnącym (dotyczy wersji CLM związanej z krąŝkowaniem przewodu). Sygnał PRZERZUT trwający ok. 0.3s inicjuje proces cięcia przewodu. Następnie rozpocznie się nawijanie kolejnego krąŝka. Długość ZNAKOWANIA jest to odległość między kolejnymi znakami (wydrukami) na wyrobie. Zadawanie nastaw z panelu odczytowo-nastawczego miernika MMD naleŝy do czynności personelu obsługi linii (więcej p ) Zasada pomiaru Zasada pomiaru polega na zliczaniu impulsów generowanych w przetworniku OEPOI napędzanym ruchem wyrobu w przetworniku ruchu posuwistego na obrotowy PRPO. Aby przyporządkować liczbę impulsów mierzonej długości naleŝy przeprowadzić proces kalibracji. Polega on na określeniu liczby impulsów odpowiadającej długości odcinka wzorcowego, np. o długości 25m, zmierzonego przymiarem o klasie dokładności wyŝszej niŝ klasa wymagana dla danego systemu CLM, np. o klasy I. dla systemu CLM klasy II. Wynik tego pomiaru w postaci stałej kalibracji naleŝy wpisać do miernika MMD. Podczas pomiaru długości wyrobu przesuwającego się w przetworniku PRPO, generowane impulsy są zliczane w mierniku MMD, dzielone przez stałą kalibracji i podawane w metrach bieŝących. Równolegle mierzona jest prędkość przesuwu wyrobu, więcej (p ) Zasady kalibracji Odpowiednią dokładność pomiaru zapewnia wyznaczenie stałej kalibracji dostosowanej do charakteru wyrobu. Tę czynność moŝe wykonać jedynie przeszkolony i upowaŝniony pracownik słuŝby utrzymania ruchu, dokumentując ten fakt protokółem kalibracji (np. wg załączonego wzoru). Częstość zabiegów kalibracyjnych powinna być określona wewnętrzną instrukcją uŝytkownika w zaleŝności od rodzaju wyrobu i miejscowych warunków. Pierwszą kalibrację nadzoruje i certyfikuje URZĄD MIAR. UWAGA. W celu zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru wyroby o bardzo róŝnych charakterystykach rozciągliwości / obkurczu łączone są w grupy o podobnych cechach pomiarowych, przy czym kaŝda grupa ma przypisaną odpowiednią stałą kalibracji. Stałą kalibracji właściwą dla grupy, w której mieści się mierzony wyrób, wprowadza się za pomocą stosowanego w takim 22

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków TANK RANGER MODEL 4 Opracował: Wojciech Charzewski, kontakt: (509) 101-302 Spis treści 1.0 Wstęp... 1 1.1 Wprowadzenie... 1 1.1.1 Monitoring produktu

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

STOPER DEMONSTRACYJNY

STOPER DEMONSTRACYJNY STOPER DEMONSTRACYJNY 1. WSTĘP jest analogowo-cyfrowym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru czasu w zakresie od 0 do 9,99 sekundy. Dzięki prostej konstrukcji, łatwej obsłudze, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość wyboru:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA

ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ASO-2 ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA (s/n od 507/06) -1- Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 2 1.1. Zastosowanie... 2 2. Dane techniczne... 3 3. Opis działania i programowanie...

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. LIN-31 wskaźnik linijkowy 03.2006 Str. 1/6 LIN-31 wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki paletowe z wagą 600-3000 kg, Wózki paletowe z wagą stosowane do konfekcjonowania i transportu drobnicy oraz materiałów sypkich w pojemnikach lub na paletach i pomiaru ciężaru ładunku Solidny korpus

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wagi platformowe 600-6000kg, z legalizacją Wagi pomostowe ( platformowe) przeznaczone do ustawiania na posadzce i ważenia ładunków luzem oraz w pojemnikach i na paletach Wagi przystosowane są do pracy

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY LISTWOWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TYPU ATL INTELIGENTNY GŁOWICOWY

Bardziej szczegółowo