Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)"

Transkrypt

1 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI 407 Chopin i 402 Silesia w komunikacji z Austrią Tekst jednolity

2 2 Przepisy ogólne: 1. Podstawy prawne przewozu W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach taryfowych... obowiązują: 1) Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), 2) Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (PRR), w zakresie w jakim jest ono stosowane przez Österreichische Bundesbahnen (dalej ÖBB ) i PKP Intercity S.A. (dalej PKP IC ) w odniesieniu do poszczególnych przewozów, 3) Ogólne warunki przewozu osób kolejami (GCC CIV/PRR zwane dalej GCC), 4) Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów niezawierających obowiązkowej rezerwacji miejsc (SCIC-NRT), 5) Międzynarodowe szczególne warunki przewozu Pociągi nocne/night Trains (SCIC-NT). 2. Koleje uczestniczące w ofercie: 1) PKP Intercity S.A. ( PKP IC ) 2) Österreichische Bundesbahnen ( ÖBB ) 3) Ceske Drahy (dalej CD ) 3. Zakres przedmiotowy: Podróżnym zamierzającym skorzystać z przejazdu pociągami Chopin i Silesia sprzedaje się bilety: w PKP IC : a) wg oferty wyrażonej w opłatach IRT, b) wg oferty specjalnej SparNight, w ÖBB : a) wg oferty wyrażonej w opłatach IRT, b) wg oferty specjalnej SparNight. w CD : wg oferty wyrażonej w opłatach NRT. 4. Sprzedaż dokumentów przewozu z opłatą globalną przez PKP IC możliwa jest od stacji jednego kraju do stacji innego kraju położonego na drodze przejazdu pociągu tj.: ze stacji w Polsce do stacji w Czechach, ze stacji w Polsce do stacji w Austrii, ze stacji w Czechach do stacji w Czechach, ze stacji w Czechach do stacji w Austrii.

3 3 Przepisy szczególne Sprzedaż przez PKP IC. Zasady odprawy podróżnych przez PKP IC. 1. Zakres obowiązywania a) Oferta obowiązuje wyłącznie w pociągach nr 407 Chopin oraz nr 402 Silesia kursujących w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Polską a Austrią, w tranzycie przez Czechy, w relacji Warszawa-Wiedeń oraz Kraków-Wiedeń, od dnia 13 grudnia 2015 r. b) Jeżeli podróżny odbywa przejazd w komunikacji międzynarodowej kilkoma pociągami, to przepisy tej oferty stosuje się wyłącznie na odcinku, na którym przejazd odbywa się w pociągach Chopin lub Silesia. c) Pociągi Chopin i Silesia objęte są obowiązkową rezerwacją miejsc. 2. Osoby uprawnione i warunki taryfowe Wykaz taryf dotyczących oferty oraz warunki korzystania zawiera Załącznik nr Opłaty Oferta jest ofertą handlową wyrażoną w opłatach IRT, które zawierają w sobie opłatę za przejazd i odpowiednio za miejsce sypialne/do leżenia/do siedzenia. Wykaz opłat IRT zawiera Załącznik nr Dokumenty przewozu 1) W kasach biletowych do dwóch godzin przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej prowadzona jest sprzedaż dla miejsc do leżenia i sypialnych. Po tym terminie tylko w pociągu u konduktora, na zasadach określonych w ust.15. 2) Zasady sprzedaży dokumentów przewozu w pociągu zostały określone w ust ) Bilet z opłatą IRT, ważny jest tylko w dniu, pociągu i miejscu, na które został wydany. 4) Na przejazd tam i z powrotem wydaje się dwa oddzielne bilety (z opłatą IRT), jeden na przejazd tam, drugi na przejazd z powrotem. 5) Obowiązuje 60-dniowy termin przedsprzedaży biletów. Termin ten może być skrócony w wyjątkowych przypadkach, np. w okresie zmiany lub korekty rozkładu jazdy. 5. Przerwy w podróży Na podstawie biletów IRT nie dopuszcza się przerw w podróży. 6. Zmiana umowy przewozu 1) Jeżeli warunki taryfowe tego nie wykluczają, zmiany umowy przewozu można dokonać w zakresie: daty wyjazdu, miejsca w wagonie tego samego rodzaju, np. z kategorii T3 na Double, najpóźniej: na 1 dzień przed planowanym dniem odjazdu pociągu-w przypadku przejazdów

4 4 indywidualnych, na 21 dni przed planowanym dniem odjazdu pociągu-w przypadku przejazdów grupowych. 2) Zmiany umowy przewozu, z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, dokonuje się na zasadzie wymiany całkowicie niewykorzystanego biletu, tylko jeden raz bez potrącania opłaty manipulacyjnej i tylko w kasach PKP IC. W przypadku zmiany umowy przewozu podróżnemu wystawia się nieodpłatnie nowy bilet na pociąg Chopin lub Silesia. 3) Każda następna zmiana umowy przewozu traktowana jest jako zwrot. Uwaga: W przypadku zmiany miejsca w wagonie tego samego rodzaju z kategorii niższej na wyższą, np. z kategorii T3 na Double, pobiera się różnicę należności pomiędzy opłatami obowiązującymi za te miejsca (po uwzględnieniu różnic kursowych z dnia sprzedaży pierwotnego/ych biletu/ów i bieżącego kolejowego kursu walut). Jeśli dokonuje się wymiany biletu w ramach tej samej kategorii miejsca (w zakresie zmiany daty), podróżny zobowiązany jest do pokrycia różnic kursowych wynikających ze wzrostu kolejowego kursu walut); w przypadku obniżenia kolejowego kursu walut, kasjer zobowiązany jest do wypłaty podróżnemu różnicy kursowej. 4) Nie podlegają wymianie bilety wydawane wg taryfy Aufpreis. 7. Odstąpienie od umowy przewozu (zwrot należności) a) Zwrotu należności (po dokonanym potrąceniu zgodnie z niniejszymi Warunkami) dokonuje się za bilety całkowicie niewykorzystane, przedłożone w kasie, do czasu odjazdu pociągu ze stacji początkowej. Wysokość potrąceń podana jest w tabeli zamieszczonej w pkt c. Przy dokonywaniu zwrotu należności za bilety obowiązują warunki określone dla danej taryfy, zamieszczone w Załączniku nr 1. Jeżeli bilet został przedłożony do zwrotu po odjeździe pociągu ze stacji początkowej- podróżny może uzyskać zwrot należności tylko w drodze reklamacji. Warunkiem zwrotu należności jest wówczas złożenie przez podróżnego wniosku w formie pisemnej wraz z całkowicie niewykorzystanymi i jeśli to niezbędne odpowiednio poświadczonymi biletami oraz innymi dokumentami uzasadniającymi roszczenie, na adres: PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59 A Warszawa Nie uwzględnia się roszczeń (wniosków) o zwrot należności za bilety przedłożone w stanie uniemożliwiającym odczytanie danych decydujących o zwrocie (np. data i godzina odjazdu, relacja przejazdu, klasa wagonu, liczba osób, itp.). b) Nie przysługuje zwrot należności za bilety: całkowicie niewykorzystane wydane wg taryfy Aufpreis, częściowo wykorzystane. c) Wysokość potrącenia przy zwrocie należności za całkowicie niewykorzystane bilety wydane: dla podróżnych indywidualnych:

5 5 Najpóźniej w dniu poprzedzającym odjazd Do czasu odjazdu i do 12 miesięcy po odjeździe pociągu ze stacji wskazanej na bilecie 1) 10 % ceny IRT 3) 50 % ceny IRT 2) dla grup najpóźniej do 8 dni przed wyjazdem - 10 % ceny IRT 3) Poniższy wykres prezentuje zasadę obliczania dni pozostałych do wyjazdu, w których grupie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewozu (terminy przykładowe). 8 dni 7 dni 6 dni 5 dni 4 dni 3 dni 2 dni 1 dzień dzień wyjazdu Niedz. Pon. Wt. Śr. Czw. Piąt. Sob. Niedz. Pon. zwrot przysługuje zwrot nie przysługuje d) wnioski dotyczące zwrotów należności za niewykorzystane bilety przyjmowane są w terminie do 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności biletu, e) podróżnemu, który z winy przewoźnika nie mógł skorzystać z przejazdu pociągiem Chopin lub Silesia zgodnie z zawartą umową przewozu i fakt ten został poświadczony przez uprawnionego pracownika kolei na stacji wyjazdu lub przesiadania się podróżnego, lub przez drużynę konduktorską w pociągu, zwraca się należność za bilet bez potrąceń. Objaśnienia: 1) z wyłączeniem biletów wg taryfy Aufpreis, 2) także, jeżeli miejsce zostało zwolnione po odjeździe pociągu lub wcale nie zostało zwolnione (w drodze reklamacji), 3) minimum w wysokości opłaty za każde zarezerwowane miejsca do siedzenia, tj. nie mniej niż 4,- Euro 8. Przejazd poza stację przeznaczenia Dopuszcza się przejazd podróżnego poza stację przeznaczenia określoną na bilecie IRT, jeśli opłata za przejazd do nowej stacji przeznaczenia nie jest wyższa, od opłaty wskazanej na posiadanym bilecie. 9. Dzieci 1) Dzieciom w wieku od 4 do 12 lat- wydaje się bilet wg taryfy Dziecko. 2) Dzieciom w wieku do 4 lat podróżującym w towarzystwie przynajmniej jednego dorosłego: a) jeśli nie żąda się oddzielnego miejsca- nie wydaje się biletu na przejazd, b) jeśli żąda się oddzielnego miejsca- wydaje się bilet NRT z ulgą 100% oraz biletu wg taryfy Aufpreis. 3) Organy kontrolne w pociągu zobowiązane są skontrolować dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka.

6 6 10. Młodzież 1) Młodzieży w wieku od 12 do 26 lat wydaje się bilety z ulgą wg taryfy Młodzież. 2) Taryfa Młodzież nie obowiązuje w przedziałach Single oraz w przedziałach Double Delux i Single Delux. 3) Organy kontrolne w pociągu zobowiązane są skontrolować dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie wieku. 11. Przejazdy z biletami typu Pass: Przy przejeździe z Polski do Czech i Austrii: 1) po wykupieniu biletu wg taryfy Pass, honorowane są bilety: a) InterRail Global Pass wystawione dla rezydentów**: Polski nieposiadających biletów ważnych na odcinek polski, Austrii nieposiadających biletów ważnych na odcinek austriacki. b) InterRail: POLAND PASS, bez biletów ważnych na odcinek austriacki i czeski, AUSTRIA PASS, bez biletów ważnych na odcinek polski i czeski, CZECH REPUBLIC PASS, bez biletów ważnych na odcinek polski i austriacki, c) Eurail Poland Pass-bez ważnych biletów na odcinek austriacki i czeski, d) jakikolwiek bilet typu Pass ważny na odcinek austriacki, bez biletów ważnych na odcinek polski lub czeski. 2) Po wykupieniu biletu wg taryfy Aufpreis, honorowane są bilety: a) InterRail Global Pass, dla rezydentów**: krajów innych niż Polska, Czechy i Austria, Polski-posiadających bilety ważne na odcinek polski, Austrii-posiadających bilety ważne na odcinek austriacki, Czech-posiadający bilety ważne na odcinek czeski. b) InterRail: POLAND PASS i AUSTRIA PASS, POLAND PASS wraz z biletami ważnymi na odcinek czeski lub austriacki, AUSTRIA PASS wraz z biletami ważnymi na odcinek polski lub czeski, CZECH REPUBLIC PASS wraz z biletami ważnymi na odcinek polski lub austriacki. c) Eurail Global Pass. d) Eurail Poland Pass wraz z ważnymi biletami na odcinek austriacki i czeski. ** Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzona zostanie możliwość skorzystania z jednorazowego przejazdu tam i jednorazowego przejazdu z powrotem na podstawie biletu InterRail Global-do i od granicy kraju wyjazdu. 12. Posiadacze dokumentów FIP Przy korzystaniu z pociągów Chopin i Silesia każdy podróżny legitymujący się: 1) Międzynarodowym Biletem Bezpłatnym (plastikowa karta) dokonuje w kasie rezerwacji miejsca

7 7 sypialnego, wg taryfy Aufpreis. Dodatkowo u konduktora wagonu sypialnego podróżny uiszcza tzw. opłatę za wejście, zgodnie z SCIC-NT, 2) Międzynarodową Książeczką Biletową dla Personelu Kolejowego ważną na całą drogę przejazdu i Międzynarodowym Biletem Sypialnym- dokonuje w kasie rezerwacji miejsca sypialnego wg taryfy Aufpreis. Dodatkowo u konduktora wagonu sypialnego podróżny uiszcza, tzw. opłatę za wejście, zgodnie z SCIC-NT. Personel kolejowy austriacki i polski, ponadto jest obowiązany posiadać dokument przejazdowy ważny na odcinku własnej kolei, 3) tylko Międzynarodową Książeczką Biletową dla Personelu Kolejowego ważną na całą drogę przejazdu uiszcza opłatę wg taryfy Aufpreis. Personel kolejowy austriacki lub polski, ponadto jest obowiązany posiadać dokument przewozowy ważny na odcinku własnej kolei. Uwaga do pkt 2 i 3: Za przejazd na odcinku PKP IC polski personel kolejowy uiszcza opłatę obowiązującą w pociągu TLK (patrz przepisy wewnętrzne PKP IC), z uwzględnieniem przysługującej ulgi. Przepisy wewnętrzne PKP IC są dostępne na stronie internetowej 4) Międzynarodową Kartą Zniżek dla Personelu Kolejowego- uiszcza opłatę wg taryfy FIP prywatny ( FIP Freizeit ). 13. Przewozy zorganizowanych grup podróżnych 1) Grupa licząca 6 i więcej osób dorosłych, uiszcza opłatę wg taryfy Grupa dorosłych. 2) Dwoje dzieci w wieku od 12 lat w grupie traktuje się jak jednego dorosłego. 3) Grupa licząca 12 i więcej dzieci, uiszcza opłatę wg taryfy Grupa dzieci. 4) Uczestnicy grupy muszą podróżować wspólnie-w tym samym pociągu, w tej samej relacji oraz w wagonach tego samego rodzaju. 5) Grup dorosłych i grup dzieci nie odprawia się w pociągu. 14. Przewóz psa i innych małych zwierząt 1) Przewóz psa w pociągach Chopin i Silesia jest dozwolony: a) jeżeli właściciel posiada bilet dla psa, b) pod warunkiem, że pies nie przeszkadza podróżnym swoim zapachem lub wydawanymi odgłosami, c) w wagonie z miejscami do siedzenia-jeżeli pies jest trzymany na smyczy i w kagańcu, na kolanach podróżnego lub na podłodze wagonu w taki sposób, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, d) w wagonie z miejscami do leżenia-jeżeli właściciel i ewentualnie osoby towarzyszące nabędą bilety na cały przedział do wyłącznego użytku, przy czym na wolne miejsca należy nabyć bilety wg taryfy Opłata normalna, 2) opłata zryczałtowana niezależna od odległości za przewóz psa w relacjach kursowania ww pociągów wynosi 29,00 EUR,

8 8 Uwaga: Opłat, o których mowa w pkt 2 nie pobiera się za przewóz psa przewodnika niewidomego lub psa umieszczonego w odpowiednim pojemniku, np. w pudle lub koszu, zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu, 3) inne małe zwierzęta, jeżeli są one przewożone w klatkach, pudłach, koszach lub innych przeznaczonych do tego celu pojemnikach, zabezpieczających przed okaleczeniem współpodróżnych, ewentualnie zabrudzeniem wagonu lub bagażu podręcznego- przewozi się nieodpłatnie. Pojemniki muszą być umieszczone na kolanach podróżnego lub w miejscach przeznaczonych na bagaż podręczny. 15. Odprawa w pociągu 1) Od podróżnego nieposiadającego ważnego dokumentu przewozu konduktor wagonu sypialnego/z miejscami do leżenia/do siedzenia pobiera opłatę IRT określoną w Załączniku nr 2. Odprawa w pociągu dokonywana jest w zakresie taryf: Opłata podstawowa, Dziecko, BahnCard/RAILPLUS, Młodzież, Pass, Aufpreis, FIP prywatny. Nie dopuszcza się łączenia ww. taryf na jednym bilecie. 2) Za przewóz psa konduktor pobiera opłatę wskazaną w ust. 14 pkt 2. 3) Od podróżnego z biletem ulgowym lub bezpłatnym, nieposiadającego przy sobie ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, konduktor pobiera pełną należność ceny biletu IRT wg taryfy, która mu obecnie przysługuje. 16. Odprawa osób niewidomych i ich przewodników Osoby niewidome odprawia się na poniższych zasadach: a) dla osoby niewidomej-bilet wg taryfy Opłata podstawowa (lub z zastosowaniem ulgi, do której jest uprawniona), b) dla przewodnika osoby niewidomej- bilet wg taryfy Aufpreis (wraz z biletem NRT z ulgą 100% wystawionym na te same relacje, co bilet IRT dla osoby niewidomej). 17. Przewóz rzeczy 1) Dopuszcza się przewóz rzeczy zabieranych przez podróżnych do wagonu, jeżeli nie jest to bagaż przestrzenny, mogący utrudnić podróżowanie innym osobom. Przewóz tego bagażu jest nieodpłatny, stosownie do postanowień GCC i CIV. Bagażu nie wolno umieszczać w korytarzach i sąsiednich przedziałach.

9 9 2) Podróżny obowiązany jest do sprawowania nadzoru nad rzeczami zabranymi ze sobą do wagonu i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich przewozu. 18. Promocje Oferta specjalna SparNight : a) oferta SparNight obowiązuje do dnia 10 grudnia 2016 r., w relacjach kursowania pociągów Chopin i Silesia z/do Warszawy do/z Wiednia i z/do Krakowa do/z Wiednia oraz w relacjach pośrednich, b) oferta jest wyrażona w opłatach IRT, które zawierają w sobie opłatę za przejazd i odpowiednio opłatę za miejsce sypialne, do leżenia albo do siedzenia. Wykaz opłat zawiera Załącznik nr 4. Opłaty SparNight są zryczałtowane, zależne tylko od kategorii miejsca. Od opłat wg oferty specjalnej SparNight nie udziela się dalszych ulg, c) bilet wystawiony z opłatą wg oferty specjalnej SparNight obowiązuje tylko w dniu, pociągu i miejscu, na które został wydany. Wydawanie biletów wg tej oferty kończy się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyjazdu, d) zmiana umowy przewozu, przerwy w podróży oraz zwrot biletu- nie są dozwolone, e) bilety wg oferty specjalnej SparNight wystawia się tylko elektronicznie w kasach biletowych również w przedsprzedaży, f) nie wydaje się biletów wg tej oferty w pociągu, g) na przejazd tam i z powrotem wystawia się dwa oddzielne bilety, jeden na przejazd tam, drugi na przejazd z powrotem, h) liczba miejsc przewidzianych ofertą jest ograniczona, i) oferta specjalna SparNight nie obowiązuje w przedziałach Double Delux i Single Delux.

10 10 Przepisy rozliczeniowe 19. Rozrachunek Wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy w pociągach EN 407 Chopin i 402 Silesia rozliczane są zgodnie z Kartą UIC Wykaz załączników 1) Załącznik nr 1: Taryfy obowiązujące dla pociągów wyjeżdżających z Polski. 2) Załącznik nr 2: Opłaty IRT.

11 11 Taryfy obowiązujące w pociągach 407 Chopin i 402 Silesia (ważne do dnia 10 grudnia 2016 r.) Załącznik nr 1 Nazwa taryfy Kategoria miejsca Kod UIC Opis taryfy PKPwymiana 1-krotnie bez opłaty, do 1 dnia przed wyj. Do 1 dnia przed wyjazdem PKP zwrot W dniu wyjazdu I do 12 mcy po wyjeżdzie wielkość ulgi Normalpreis/Opłata podstawowa C, T, D, S, F, DD, SD 72 Dorośli podróżujący indywidualnie, od 12 roku życia. tak 90% 50% 0% Kind/Dziecko C, T, D, S, F, DD, SD 73 Zgodnie z ust. 9 Warunków Taryfowych. tak 90% 50% 50% BahnCard/Railplus C, T, D, S, F, DD, SD 18 Junior/Młodzież C, T, D, F 86 Pasażerowie posiadający bilet w ofercie Railplus (tylko przez PKP, brak sprzedaży przez ÖBB). Młodzież 12-26, sprzedaż tylko przez PKP IC, brak sprzedaży przez ÖBB. tak 90% 50% 25% tak 90% 50% 25% Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych C, T, D, S, F 92 Grupa licząca nie mniej niż 6 osób dorosłych. tak* 90 %* nie 40%/25% 1) Gruppe Kind/Grupa dzieci C, T, D, S, F 93 Grupa licząca nie mniej niż 12 dzieci. tak* 90 %* nie 70%/50% 2) FIP Freizeit/FIP prywatny C, T, D, S, F 98 Zgodnie z ust ) Warunków Taryfowych. tak nie nie 50% Pass C, T, D, S, F 19 Zgodnie z ust. 11 Warunków Taryfowych tak 90% 50% 25 SparNight C, T, D, S, F 65 Zgodnie z ust. 18 Warunków Taryfowych. nie nie nie Załącznik nr 4. Aufpreis C, T, D, S, F, DD, SD 44 Osoby posiadające dokument przewozu ważny na całą drogę przejazdu. nie 90% nie Patrz tabela Załącznik nr 2.

12 12 Objaśnienia: C = miejsce do leżenia w przedziale 4-miejscowym (Bc4) lub w przedziale 6-miejscowym (Bc6), T = miejsce sypialne w przedziale 3-miejscowym (T3), D = miejsce sypialne w przedziale 2-miejscowym (Double) DD= miejsce sypialne w przedziale 2-miejscowym (Double Delux z prysznicem i WC), S = miejsce sypialne w przedziale 1 - miejscowym (Single) SD= miejsce sypialne w przedziale 1 - miejscowym (Single Delux z prysznicem i WC), F = miejsce do siedzenia * dla grup do 8 dni przed wyjazdem, zgodnie z ust. 7 pkt.c Warunków Taryfowych 1) dla miejsc sypialnych obowiązuje ulga 25%, dla miejsc pozostałych kategorii 40% 2) dla miejsc siedzących obowiązuje ulga w wysokości 70%, dla miejsc pozostałych kategorii 50%

13 13 1) z Warszawy do Wiednia 1. Opłaty IRT obowiązujące w pociągach nocnych 407 Chopin i 402 Silesia od dnia 13 grudnia 2015 r. w relacjach: Warszawa-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 79,0 99,0 109,0 115,0 125,0 179,0 135,0 195,0 BahnCard/Railplus 18 59,3 74,3 81,8 86,3 93,8 134,3 101,3 146,3 Junior/Młodzież 86 59,3 74,3 81,8 86,3 93, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 47,4 59,4 65,4 86,3 93,8 134, Kind/Dziecko 73 39,5 49,5 54,5 57,5 62, , Pass 19 59,3 74,3 81,8 86,3 93,8 134,3 101,3 146,3 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 39,5 49,5 54,5 57,5 62,5 89,5 67,5 97,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 23,7 49,5 54,5 57,5 62, ) z Warszawy do stacji w Czechach Warszawa-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 37,9 57,9 67,9 73,9 83,9 137,9 93,9 153,9 BahnCard/Railplus 18 28,4 43,4 50,9 55,4 62,9 103,4 70,4 115,4 Junior/Młodzież 86 28,4 43,4 50,9 55,4 62, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 22,7 34,7 40,7 55,4 62,9 103, Kind/Dziecko 73 19,0 29,0 34,0 37,0 42, , Pass 19 28,4 43,4 50,9 55,4 62,9 103,4 70,4 115,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 19,0 29,0 34,0 37,0 42,0 69,0 47,0 77,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 11,4 29,0 34,0 37,0 42, Załącznik nr 2

14 14 Warszawa-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 49,9 69,9 79,9 85,9 95,9 149,9 105,9 165,9 BahnCard/Railplus 18 37,4 52,4 59,9 64,4 71,9 112,4 79,4 124,4 Junior/Młodzież 86 37,4 52,4 59,9 64,4 71, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 29,9 41,9 47,9 64,4 71,9 112, Kind/Dziecko 73 25,0 35,0 40,0 43,0 48, , Pass 19 37,4 52,4 59,9 64,4 71,9 112,4 79,4 124,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 25,0 35,0 40,0 43,0 48,0 75,0 53,0 83,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 15,0 35,0 40,0 43,0 48, Warszawa-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 66,9 86,9 96,9 102,9 112,9 166,9 122,9 182,9 BahnCard/Railplus 18 50,2 65,2 72,7 77,2 84,7 125,2 92,2 137,2 Junior/Młodzież 86 50,2 65,2 72,7 77,2 84, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 40,1 52,1 58,1 77,2 84,7 125, Kind/Dziecko 73 33,5 43,5 48,5 51,5 56, , Pass 19 50,2 65,2 72,7 77,2 84,7 125,2 92,2 137,2 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 33,5 43,5 48,5 51,5 56,5 83,5 61,5 91,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 20,1 43,5 48,5 51,5 56,

15 15 3) z grupy stacji Zawiercie/Sosnowiec/Katowice/Zebrzydowice do Wiednia Zawiercie/Sosnowiec/Katowice/Zebrzydowice-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 53,9 73,9 83,9 89,9 99,9 153,9 109,9 169,9 BahnCard/Railplus 18 40,4 55,4 62,9 67,4 74,9 115,4 82,4 127,4 Junior/Młodzież 86 40,4 55,4 62,9 67,4 74, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 32,3 44,3 50,3 67,4 74,9 115, Kind/Dziecko 73 27,0 37,0 42,0 45,0 50, , Pass 19 40,4 55,4 62,9 67,4 74,9 115,4 82,4 127,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 27,0 37,0 42,0 45,0 50,0 77,0 55,0 85,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 16,2 37,0 42,0 45,0 50, ) z Zawiercia do stacji w Czechach Zawiercie-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 18,9 38,9 48,9 54,9 64,9 118,9 74,9 134,9 BahnCard/Railplus 18 14,2 29,2 36,7 41,2 48,7 89,2 56,2 101,2 Junior/Młodzież 86 14,2 29,2 36,7 41,2 48, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 11,3 23,3 29,3 41,2 48,7 89, Kind/Dziecko 73 9,5 19,5 24,5 27,5 32, , Pass 19 14,2 29,2 36,7 41,2 48,7 89,2 56,2 101,2 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 9,5 19,5 24,5 27,5 32,5 59,5 37,5 67,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 5,7 19,5 24,5 27,5 32,

16 16 Zawiercie-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 31,9 51,9 61,9 67,9 77,9 131,9 87,9 147,9 BahnCard/Railplus 18 23,9 38,9 46,4 50,9 58,4 98,9 65,9 110,9 Junior/Młodzież 86 23,9 38,9 46,4 50,9 58, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 19,1 31,1 37,1 50,9 58,4 98, Kind/Dziecko 73 16,0 26,0 31,0 34,0 39, , Pass 19 23,9 38,9 46,4 50,9 58,4 98,9 65,9 110,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 16,0 26,0 31,0 34,0 39,0 66,0 44,0 74,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 9,6 26,0 31,0 34,0 39, Zawiercie-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 42,9 62,9 72,9 78,9 88,9 142,9 98,9 158,9 BahnCard/Railplus 18 32,2 47,2 54,7 59,2 66,7 107,2 74,2 119,2 Junior/Młodzież 86 32,2 47,2 54,7 59,2 66, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 25,7 37,7 43,7 59,2 66,7 107, Kind/Dziecko 73 21,5 31,5 36,5 39,5 44, , Pass 19 32,2 47,2 54,7 59,2 66,7 107,2 74,2 119,2 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 21,5 31,5 36,5 39,5 44,5 71,5 49,5 79,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 12,9 31,5 36,5 39,5 44,

17 17 5) z grupy stacji Katowice/Sosnowiec do stacji w Czechach Katowice/Sosnowiec-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 13,9 33,9 43,9 49,9 59,9 113,9 69,9 129,9 BahnCard/Railplus 18 10,4 25,4 32,9 37,4 44,9 85,4 52,4 97,4 Junior/Młodzież 86 10,4 25,4 32,9 37,4 44, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 8,3 20,3 26,3 37,4 44,9 85, Kind/Dziecko 73 7,0 17,0 22,0 25,0 30, , Pass 19 10,4 25,4 32,9 37,4 44,9 85,4 52,4 97,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 7,0 17,0 22,0 25,0 30,0 57,0 35,0 65,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 4,2 17,0 22,0 25,0 30, Katowice/Sosnowiec-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 27,9 47,9 57,9 63,9 73,9 127,9 83,9 143,9 BahnCard/Railplus 18 20,9 35,9 43,4 47,9 55,4 95,9 62,9 107,9 Junior/Młodzież 86 20,9 35,9 43,4 47,9 55, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 16,7 28,7 34,7 47,9 55,4 95, Kind/Dziecko 73 14,0 24,0 29,0 32,0 37, , Pass 19 20,9 35,9 43,4 47,9 55,4 95,9 62,9 107,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 14,0 24,0 29,0 32,0 37,0 64,0 42,0 72,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 8,4 24,0 29,0 32,0 37,

18 18 Katowice/Sosnowiec-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 36,9 56,9 66,9 72,9 82,9 136,9 92,9 152,9 BahnCard/Railplus 18 27,7 42,7 50,2 54,7 62,2 102,7 69,7 114,7 Junior/Młodzież 86 27,7 42,7 50,2 54,7 62, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 22,1 34,1 40,1 54,7 62,2 102, Kind/Dziecko 73 18,5 28,5 33,5 36,5 41, , Pass 19 27,7 42,7 50,2 54,7 62,2 102,7 69,7 114,7 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 18,5 28,5 33,5 36,5 41,5 68,5 46,5 76,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 11,1 28,5 33,5 36,5 41, ) z Zebrzydowic do stacji w Czechach Zebrzydowice-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 3,6 23,6 33,6 39,6 49,6 103,6 59,6 119,6 BahnCard/Railplus 18 2,7 17,7 25,2 29,7 37,2 77,7 44,7 89,7 Junior/Młodzież 86 2,7 17,7 25,2 29,7 37, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 2,2 14,2 20,2 29,7 37,2 77, Kind/Dziecko 73 1,8 11,8 16,8 19,8 24, , Pass 19 2,7 17,7 25,2 29,7 37,2 77,7 44,7 89,7 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 1,8 11,8 16,8 19,8 24,8 51,8 29,8 59,8 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 1,1 11,8 16,8 19,8 24,

19 19 Zebrzydowice-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 15,9 35,9 45,9 51,9 61,9 115,9 71,9 131,9 BahnCard/Railplus 18 11,9 26,9 34,4 38,9 46,4 86,9 53,9 98,9 Junior/Młodzież 86 11,9 26,9 34,4 38,9 46, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 9,5 21,5 27,5 38,9 46,4 86, Kind/Dziecko 73 8,0 18,0 23,0 26,0 31, , Pass 19 11,9 26,9 34,4 38,9 46,4 86,9 53,9 98,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 8,0 18,0 23,0 26,0 31,0 58,0 36,0 66,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 4,8 18,0 23,0 26,0 31, Zebrzydowice-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 26,9 46,9 56,9 62,9 72,9 126,9 82,9 142,9 BahnCard/Railplus 18 20,2 35,2 42,7 47,2 54,7 95,2 62,2 107,2 Junior/Młodzież 86 20,2 35,2 42,7 47,2 54, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 16,1 28,1 34,1 47,2 54,7 95, Kind/Dziecko 73 13,5 23,5 28,5 31,5 36, , Pass 19 20,2 35,2 42,7 47,2 54,7 95,2 62,2 107,2 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 13,5 23,5 28,5 31,5 36,5 63,5 41,5 71,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 8,1 23,5 28,5 31,5 36,

20 20 7) z Krakowa do Wiednia Kraków-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 59,0 79,0 85,0 89,0 99,0 149,0 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 44,3 59,3 63,8 66,8 74,3 111,8 Junior/Młodzież 86 44,3 59,3 63,8 66,8 74,3 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 35,4 47,4 51,0 66,8 74,3 111,8 Kind/Dziecko 73 29,5 39,5 42,5 44,5 49, Pass 19 44,3 59,3 63,8 66,8 74,3 111,8 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 29,5 39,5 42,5 44,5 49,5 74,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 17,7 39,5 42,5 44,5 49, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 8) z Krakowa do stacji w Czechach Kraków-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 20,9 40,9 46,9 50,9 60,9 110,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 15,7 30,7 35,2 38,2 45,7 83,2 Junior/Młodzież 86 15,7 30,7 35,2 38,2 45,7 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 12,5 24,5 28,1 38,2 45,7 83,2 Kind/Dziecko 73 10,5 20,5 23,5 25,5 30, Pass 19 15,7 30,7 35,2 38,2 45,7 83,2 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 10,5 20,5 23,5 25,5 30,5 55,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 6,3 20,5 23,5 25,5 30, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0

21 21 Kraków-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 35,9 55,9 61,9 65,9 75,9 125,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 26,9 41,9 46,4 49,4 56,9 94,4 Junior/Młodzież 86 26,9 41,9 46,4 49,4 56,9 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 21,5 33,5 37,1 49,4 56,9 94,4 Kind/Dziecko 73 18,0 28,0 31,0 33,0 38, Pass 19 26,9 41,9 46,4 49,4 56,9 94,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 18,0 28,0 31,0 33,0 38,0 63,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 10,8 28,0 31,0 33,0 38, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 Kraków-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 50,9 70,9 76,9 80,9 90,9 140,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 38,2 53,2 57,7 60,7 68,2 105,7 Junior/Młodzież 86 38,2 53,2 57,7 60,7 68,2 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 30,5 42,5 46,1 60,7 68,2 105,7 Kind/Dziecko 73 25,5 35,5 38,5 40,5 45, Pass 19 38,2 53,2 57,7 60,7 68,2 105,7 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 25,5 35,5 38,5 40,5 45,5 70,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 15,3 35,5 38,5 40,5 45, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0

22 22 9) z grupy stacji Oświęcim/Czechowice-Dziedzice do Wiednia Oświęcim/Czechowice-Dziedzice-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 49,9 69,9 75,9 79,9 89,9 139,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 37,4 52,4 56,9 59,9 67,4 104,9 Junior/Młodzież 86 37,4 52,4 56,9 59,9 67,4 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 29,9 41,9 45,5 59,9 67,4 104,9 Kind/Dziecko 73 25,0 35,0 38,0 40,0 45, Pass 19 37,4 52,4 56,9 59,9 67,4 104,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 25,0 35,0 38,0 40,0 45,0 70,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 15,0 35,0 38,0 40,0 45, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 10) z Oświęcimia do stacji w Czechach Oświęcim-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 11,9 31,9 37,9 41,9 51,9 101,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 8,9 23,9 28,4 31,4 38,9 76,4 Junior/Młodzież 86 8,9 23,9 28,4 31,4 38,9 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 7,1 19,1 22,7 31,4 38,9 76,4 Kind/Dziecko 73 6,0 16,0 19,0 21,0 26, Pass 19 8,9 23,9 28,4 31,4 38,9 76,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 6,0 16,0 19,0 21,0 26,0 51,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 3,6 16,0 19,0 21,0 26, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0

23 23 Oświęcim-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 25,9 45,9 51,9 55,9 65,9 115,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 19,4 34,4 38,9 41,9 49,4 86,9 Junior/Młodzież 86 19,4 34,4 38,9 41,9 49,4 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 15,5 27,5 31,1 41,9 49,4 86,9 Kind/Dziecko 73 13,0 23,0 26,0 28,0 33, Pass 19 19,4 34,4 38,9 41,9 49,4 86,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 13,0 23,0 26,0 28,0 33,0 58,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 7,8 23,0 26,0 28,0 33, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 Oświęcim-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 37,9 57,9 63,9 67,9 77,9 127,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 28,4 43,4 47,9 50,9 58,4 95,9 Junior/Młodzież 86 28,4 43,4 47,9 50,9 58,4 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 22,7 34,7 38,3 50,9 58,4 95,9 Kind/Dziecko 73 19,0 29,0 32,0 34,0 39, Pass 19 28,4 43,4 47,9 50,9 58,4 95,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 19,0 29,0 32,0 34,0 39,0 64,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 11,4 29,0 32,0 34,0 39, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0

24 24 11) z Czechowic-Dziedzic do stacji w Czechach Czechowice-Dziedzice-Bohumin/Ostrava Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 7,9 27,9 33,9 37,9 47,9 97,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 5,9 20,9 25,4 28,4 35,9 73,4 Junior/Młodzież 86 5,9 20,9 25,4 28,4 35,9 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 4,7 16,7 20,3 28,4 35,9 73,4 Kind/Dziecko 73 4,0 14,0 17,0 19,0 24, Pass 19 5,9 20,9 25,4 28,4 35,9 73,4 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 4,0 14,0 17,0 19,0 24,0 49,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 2,4 14,0 17,0 19,0 24, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 Czechowice-Dziedzice-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 21,9 41,9 47,9 51,9 61,9 111,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 16,4 31,4 35,9 38,9 46,4 83,9 Junior/Młodzież 86 16,4 31,4 35,9 38,9 46,4 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 13,1 25,1 28,7 38,9 46,4 83,9 Kind/Dziecko 73 11,0 21,0 24,0 26,0 31, Pass 19 16,4 31,4 35,9 38,9 46,4 83,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 11,0 21,0 24,0 26,0 31,0 56,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 6,6 21,0 24,0 26,0 31, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0

25 25 Czechowice-Dziedzice-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Nazwa taryfy TC siedzące 6-Bett 4-Bett 3-Bett T3 Double Single Normalpreis/Opłata podstawowa 72 33,9 53,9 59,9 63,9 73,9 123,9 SparNight 65 29,0 49,0 55,0 59,0 69,0 119,0 BahnCard/Railplus 18 25,4 40,4 44,9 47,9 55,4 92,9 Junior/Młodzież 86 25,4 40,4 44,9 47,9 55,4 --- Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 20,3 32,3 35,9 47,9 55,4 92,9 Kind/Dziecko 73 17,0 27,0 30,0 32,0 37, Pass 19 25,4 40,4 44,9 47,9 55,4 92,9 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 17,0 27,0 30,0 32,0 37,0 62,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 10,2 27,0 30,0 32,0 37, Aufpreis 44 9,0 29,0 35,0 39,0 49,0 99,0 12) z grupy stacji Bohumin/Ostrava do grupy stacji Prerov/Otrokovice * Bohumin/Ostrava-Prerov/Otrokovice Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 15,0 35,0 45,0 51,0 61,0 115,0 71,0 131,0 BahnCard/Railplus 18 11,3 26,3 33,8 38,3 45,8 86,3 53,3 98,3 Junior/Młodzież 86 11,3 26,3 33,8 38,3 45, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 9,0 21,0 27,0 38,3 45,8 86, Kind/Dziecko 73 7,5 17,5 22,5 25,5 30, , Pass 19 11,3 26,3 33,8 38,3 45,8 86,3 53,3 98,3 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 7,5 17,5 22,5 25,5 30,5 57,5 35,5 65,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 4,5 17,5 22,5 25,5 30,

26 26 13) z grupy stacji Prerov/Otrokovice do stacji Breclav * Prerov/Otrokovice-Breclav Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 13,5 33,5 43,5 49,5 59,5 113,5 69,5 129,5 BahnCard/Railplus 18 10,1 25,1 32,6 37,1 44,6 85,1 52,1 97,1 Junior/Młodzież 86 10,1 25,1 32,6 37,1 44, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 8,1 20,1 26,1 37,1 44,6 85, Kind/Dziecko 73 6,8 16,8 21,8 24,8 29, , Pass 19 10,1 25,1 32,6 37,1 44,6 85,1 52,1 97,1 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 6,8 16,8 21,8 24,8 29,8 56,8 34,8 64,8 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 4,1 16,8 21,8 24,8 29, ) z grupy stacji Bohumin/Ostrava do stacji Wiedeń * Bohumin/Ostrava-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 38,0 58,0 68,0 74,0 84,0 138,0 94,0 154,0 BahnCard/Railplus 18 28,5 43,5 51,0 55,5 63,0 103,5 70,5 115,5 Junior/Młodzież 86 28,5 43,5 51,0 55,5 63, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 22,8 34,8 40,8 55,5 63,0 103, Kind/Dziecko 73 19,0 29,0 34,0 37,0 42, , Pass 19 28,5 43,5 51,0 55,5 63,0 103,5 70,5 115,5 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 19,0 29,0 34,0 37,0 42,0 69,0 47,0 77,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 11,4 29,0 34,0 37,0 42,

27 27 15) z grupy stacji Prerov/Otrokovice do stacji Wiedeń * Prerov/Otrokovice-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 24,0 44,0 54,0 60,0 70,0 124,0 80,0 140,0 BahnCard/Railplus 18 18,0 33,0 40,5 45,0 52,5 93,0 60,0 105,0 Junior/Młodzież 86 18,0 33,0 40,5 45,0 52, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 14,4 26,4 32,4 45,0 52,5 93, Kind/Dziecko 73 12,0 22,0 27,0 30,0 35, , Pass 19 18,0 33,0 40,5 45,0 52,5 93,0 60,0 105,0 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 12,0 22,0 27,0 30,0 35,0 62,0 40,0 70,0 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 7,2 22,0 27,0 30,0 35, ) ze stacji Breclav do stacji Wiedeń * Breclav-Wiedeń Miejsca Miejsca do leżenia Miejsca sypialne Miejsca kat. Deluxe Normalpreis/Opłata podstawowa 72 11,0 31,0 41,0 47,0 57,0 111,0 67,0 127,0 BahnCard/Railplus 18 8,3 23,3 30,8 35,3 42,8 83,3 50,3 95,3 Junior/Młodzież 86 8,3 23,3 30,8 35,3 42, Gruppe Erwachsener/Grupa dorosłych 92 6,6 18,6 24,6 35,3 42,8 83, Kind/Dziecko 73 5,5 15,5 20,5 23,5 28, , Pass 19 8,3 23,3 30,8 35,3 42,8 83,3 50,3 95,3 FIP Freizeit/FIP prywatny 98 5,5 15,5 20,5 23,5 28,5 55,5 33,5 63,5 Gruppe Kind/Grupa dzieci 93 3,3 15,5 20,5 23,5 28, *Ceny dla miejsc kategorii Deluxe obowiązują tylko dla wagonów wyjeżdżających z Warszawy

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) . Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) Obowiązują od dnia 16 lutego 2017 r. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Austrią (w tranzycie przez Czechy)

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Austrią (w tranzycie przez Czechy) 1 Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Austrią (w tranzycie przez Czechy) 1. Postanowienia ogólne. W ramach oferty SparDay/SparNight wydaje

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach EC 248/249 WAWEL.

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach EC 248/249 WAWEL. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC-IRT) Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca dodatkowe warunki obowiązujące na PKP (SCIC-NRT/PKP)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Załącznik do Uchwały nr 952/2011 Zarządu pod firmą PKP Intercity z dnia 3.11.2011r. ze Zmianą nr 1 z dnia 22.03.2012r./Uchwała nr 253/2012 Obowiązuje od dnia 26.03.2012 r. Międzynarodowe szczególne warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI EN 446/436/1236;1237/437/447 JAN KIEPURA

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI EN 446/436/1236;1237/437/447 JAN KIEPURA Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI 446/447 JAN KIEPURA

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI 446/447 JAN KIEPURA Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14.03.2015 r. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA/GDYNIA-EXPRESS

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA/GDYNIA-EXPRESS Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC - IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI 446/1236;1237/447 JAN KIEPURA

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI 446/1236;1237/447 JAN KIEPURA Załącznik do Uchwały Nr../2013 Zarządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia...grudnia 2013 r. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację)

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Postanowienia ogólne. 1. Zakres obowiązywania Od dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE 1 WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE 2 Przepisy ogólne 1. Podstawa prawna przewozu: Umowa w sprawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KURSUJĄCE NA ODCINKU WARSZAWA/GDYNIA-BERLIN

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KURSUJĄCE NA ODCINKU WARSZAWA/GDYNIA-BERLIN Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC-IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI RELACJI WARSZAWA/GDYNIA-BERLIN

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI RELACJI WARSZAWA/GDYNIA-BERLIN Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 15.03.2015 r. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC - IRT) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Polska-Słowacja Specjal / Spezialpreis POLREGIO. Obowiązują od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r.

Warunki taryfowe oferty specjalnej Polska-Słowacja Specjal / Spezialpreis POLREGIO. Obowiązują od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Polska-Słowacja Specjal / Spezialpreis POLREGIO Obowiązują od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r. 1. Postanowienia ogólne Niniejsze warunki przewozu regulują zasady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA/GDYNIA-EXPRESS

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI BERLIN-WARSZAWA/GDYNIA-EXPRESS Załącznik do pisma BHC2-81346-7a/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC)

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach w relacjach od stacji

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 22 września 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Bilet miesięczny sieciowy imienny w terminie na nim wskazanym uprawnia do nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 28 czerwca 2015 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2;

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2; Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Drezdeńskiej

Regulamin Promocji Drezdeńskiej Regulamin Promocji Drezdeńskiej (obowiązuje od 25.04.2016 r.) I. Podstawowe informacje 1. Do odwołania w klasie 2 pociągów Kolei Dolnośląskich S.A. (KD) i Die Länderbahn GmbH (DLB) na odcinkach: a) Wrocław

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu 1 i we Włocławku 2 (obowiązujące do dnia 10 grudnia 2016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 10 marca 2017 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Drezdeńskiej

Regulamin Promocji Drezdeńskiej Regulamin Promocji Drezdeńskiej (obowiązuje od 10.12.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Promocja Drezdeńska obowiązuje w komunikacji Polska Niemcy w klasie 2 pociągów Kolei Dolnośląskich S.A. (KD) i Die

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 472/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna dla przejazdów transgranicznych pomiędzy KŚ i ČD Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ)

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 566/Z/2016 Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 r. Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązują od 11 grudnia 2016r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązują od 11 grudnia 2016r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązują od 11 grudnia 2016r.) 1. Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

Warunki odprawy podróżnych posiadających bilety i akredytacje na The World Games Wroclaw 2017

Warunki odprawy podróżnych posiadających bilety i akredytacje na The World Games Wroclaw 2017 Warunki odprawy podróżnych posiadających bilety i akredytacje na The World Games Wroclaw 2017 (obowiązują od 20.07.2017 r. do 30.07.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 4 kwietnia 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 4 kwietnia 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 4 kwietnia 2016 r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki przewozu w pociągach komunikacji międzynarodowej z cenami globalnymi, uruchamianych przez FPK S.A.

Szczególne warunki przewozu w pociągach komunikacji międzynarodowej z cenami globalnymi, uruchamianych przez FPK S.A. Szczególne warunki przewozu w pociągach komunikacji międzynarodowej z cenami globalnymi, uruchamianych przez FPK S.A. Obowiązują na rozkład jazdy 2015/2016 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARYFY MULTI PLAŻA

REGULAMIN TARYFY MULTI PLAŻA REGULAMIN TARYFY MULTI PLAŻA Taryfa MULTI PLAŻA stosowana jest w pociągach uruchamianych przez Arriva RP kursujących podczas letnich wakacji 2017 roku z Bydgoszczy/Grudziądza do Władysławowa oraz pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC (obowiązuje od 01.12.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 12 grudnia 2016 r.

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 12 grudnia 2016 r. Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 12 grudnia 201 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC 1. Postanowienia ogólne 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 4 lutego 2015 r.

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 4 lutego 2015 r. Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 4 lutego 05 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC. Postanowienia ogólne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY

Regulamin oferty WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY Regulamin oferty WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY (obowiązuje od 07.08.2016 r.) 1 Uprawnieni Wspólny Bilet Samorządowy może nabyć każda osoba. 2 Zakres i obszar ważności 1. Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE. 1. Uprawnieni Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Tani Bilet (obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) I. BILETY JEDNORAZOWE 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego wg oferty specjalnej mogą skorzystać:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O. O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie ustalenia warunków i stosowania cen przewozu osób i rzeczy /bagaŝu/

Bardziej szczegółowo

1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38

1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY, ROWERÓW, ZWIERZĄT I PRZESYŁEK Nazwa opłaty Opłata brutto w zł 1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 2. Opłata za przewóz roweru 9,10 1,70 3. Opłata za przewóz psa 15,20 1,13 4.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 49/2012 dnia 23.05.2012 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Tekst jednolity Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet Górski (obowiązują od 16 stycznia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet Górski (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet Górski (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2017 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 22 września 2015 r.

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 22 września 2015 r. Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC. 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 1. Uprawnieni Bilet wg oferty specjalnej moŝe nabyć: 1)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7 ZASADY ODPRAWY stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do usługi transportowej z ulgą 99% i 80% przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE. 1.Uprawnieni

43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE. 1.Uprawnieni 43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE 1.Uprawnieni Z oferty specjalnej ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE może skorzystać: a) na podstawie biletu wg taryfy normalnej osoba nie posiadająca uprawnień

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Oferta obowiązuje na przejazdy: - pociągiem spółki Arriva do/z Terespola Pomorskiego - autobusem spółki Arriva na dowolnym odcinku

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązujące od dnia 8 maja 2016 r.) I. Bilety jednorazowe

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązujące od dnia 8 maja 2016 r.) I. Bilety jednorazowe Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Małopolska Taryfa Aglomeracyjna (obowiązujące od dnia 8 maja 2016 r.) I. Bilety jednorazowe 1. Uprawnieni Z oferty może skorzystać na podstawie biletu: 1) normalnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT)

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC IRT) WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 1 października 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 1 października 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 1 października 2017r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 grudnia 2014 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 grudnia 2014 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 grudnia 2014 r. REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem SkyCash-IC 1. Postanowienia ogólne 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A. Ogólne warunki przewozu Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa Przewozowego [Dz. U. tekst jednolity z 2012 r. poz. 1173 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 47/2011 z dnia 13.09.2011 Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Obowiązuje od 1 października 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Taryfa Małopolska TM. (obowiązujące od dnia 1 lutego 2017 r.) I. Bilety jednorazowe. 1.

Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Taryfa Małopolska TM. (obowiązujące od dnia 1 lutego 2017 r.) I. Bilety jednorazowe. 1. Warunki taryfowe oferty pozataryfowej Taryfa Małopolska TM (obowiązujące od dnia 1 lutego 2017 r.) I. Bilety jednorazowe. 1. Uprawnieni Załącznik 10 Z oferty może skorzystać na podstawie biletu: 1) normalnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do Umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PKP IC. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PKP IC. 1. Postanowienia ogólne Regulamin PKP IC Załączniki do pisma nr BHC1b-820-28/11 1. Postanowienia ogólne 1) Regulamin PKP IC określa warunki przewozu osób podróżujących na podstawie Biletów zakodowanych na Polish Pass w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ) s Stan na 1 lipca 2016 r. Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ) 32. Przejazdy grupowe 1. Uprawnieni 1) dzieci, młodzież, osoby dorosłe, 2) przewodnicy/opiekunowie towarzyszący w podróży osobom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY Obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY 1. Uprawnieni Wspólny Bilet Samorządowy może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) Wspólny Bilet

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem e-ic 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje się

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM)

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem e-ic 1. Postanowienia ogólne Załącznik do

Bardziej szczegółowo