AUKCJA ROCZNIAKÓW YEARLING SALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUKCJA ROCZNIAKÓW YEARLING SALE"

Transkrypt

1 AUKCJA ROCZNIAKÓW Stadnina Koni Widzów 14 paÿdziernika (pi¹tek) 2005 YEARLING SALE Widzów Stud Farm 14th of October (Friday) 2005 Program: 10:00-12:00 Otwarte stajnie / Open barns 12:00-14:00 Rejestracja klientów Registration of buyers Lunch 14:00 Licytacja / Sale Informacje, katalogi / Information, catalogues: POLTURF Al.Wyœcigowa 4B/ Warszawa tel./fax (48 22) , internet:

2 Organizatorzy / Organizers Polturf sc & Stadnina Koni Widzów - Krzysztof Tyszko Aukcjoner / Auctioneer Pawe³ Goc³owski Biuro Aukcji / Sale Office Managers Barbara Mazur, Joanna Krawczyk Opracowanie katalogu / Catalogue preparation Pawe³ Goc³owski Wydawca katalogu / Catalogue editor Polturf sc SPIS TREŒCI / INDEX strona / page program 1 organizatorzy / organizers 2 lista koni / index of horses 4 oferowane konie / horses for sale 5-23 ogiery czo³owe / sire reference 24 warunki aukcji dane w katalogu i objaœnienia skrótów 30 conditions of sale guide to cataloguing details 35 Wszelkie prawa wydawcy zastrze one. Przedruk lub kopiowanie materia³ów zawartych w Katalogu w ca³oœci lub czêœciowo wymaga pisemnego zezwolenia wydawcy. Wydawca i jego wspó³pracownicy nie odpowiadaj¹ za treœæ materia³ów reklamowych zawartych w Katalogu. All rights reserved. The copyright for material appearing in the Catalogue is held by Polturf s.c. Production of editorial material in whole or part from this publication requires written permition of copyright holder. Polturf s.c. and their contributors accept no liability for the content of the Catalogue

3 Year by year POLTURF offers you excellent yearlings at WIDZÓW YEARLING SALES including in 2004 c.d ASPER (Roulette - D alina / Graf) dark bay, 2003 raced at 2yo 2 times: 2xI (Dakota St. LR, Próbna Prize), PZL, still in training; f.d ORD IA (Sorbie Tower - D amajka / Juror) chestnut 2003 raced at 2yo one time: 1xII, PZL, still in training; in 2003 f.sodana (Sorbie Tower - Soda / Five Star Camp) bay, 2002 raced at 2-3yo 10 times: 2xI (Dorpat St., Solina St. - Fillies Derby Trial), 3xII (Wiosenna St. - Polish 1000 Guineas LR, Derby St. G3, Oaks St. LR), 1xIII (Próbna Prize), 2xIV (Dakota St. LR, Minister Rolnictwa St. LR), PZL, still in training; f.imola (Sorbie Tower - Inari / Rutilio Rufo) chestnut, 2002 raced at 2-3yo 9 times: 3xI, 4xIII (Otwarcia Hcp), 1xIV, PZL, still in training; c.dandys (Baby Bid - Dantina / Dixieland) grey, 2002 raced at 2-3yo 8 times: 3xI, 1xII, 1xIII, 2xIV, PZL, still in training; in 2002 c.domus (Tioman Island - Domira / Dietmar) brown, 2001 raced at 2-3yo in Poland 8 times: 1xI, 3xII (Derby St. G3), 2xIII (Iwno Stakes - Derby Trial LR), 1xIV, PZL, raced successfully in Austria, still in training - Austria; f.salama (Tioman Island - Salada / Rutilio Rufo) bay, 2001 raced at 2-3yo 17 times: 5xI, 5xII (Przedœwit St.), 3xIII, 2xIV, PZL, still in training; in 2001 c.sakenos (In Camera - Sakaria / Rutilio Rufo) bay, 2000 raced at 3-4yo 15 times: 7xI (Widzów St., Prezes Rady Ministrów St. LR, Kozienice Stakes LR), 2xII, 2xIII, 3xIV (St.Leger LR), PZL, in training - UK; c.scyris (In Camera - Scytia / Euro Star) grey, 2000 raced at 2yo in Poland 3 times: 1xI, 1xII, PZL, at 3-5yo raced in Austria, Czech & Slovak Republics and in Germany 23 times: 13xI (Cena Kiss Radio NL, Cena Ministerstva polnogospodarstva Gd3, Cena Mysa LR x2, Stormrider Fliegerderby LR, Zarijova cena NL, Svatovaclavska cena LR, Magna Racino Sprint LR), 2xII (Cena Ministerstva polnogospodarstva Gd3), 1xIII, 2xIV (CE Breeders Cup Sprint Gd1, Silberne Peitsche der Sparkasse KölnBonn LR), 2xV (St.Leger LR - Bratislava), once won but was disqualified, Kc, still in training - Czech Republic; f.d ASMINA (In Camera - D iuseppa / Who Knows) bay, 2000 raced at 2-3yo 5 times: 2xI (Dakota St. LR), once realised from the start (Minister Rolnictwa St. LR), PZL;

4 LISTA ROCZNIAKÓW INDEX OF YEARLINGS nr kat. p³eæ nazwa (pochodzenie) maœæ data ur. Lot sex horse (pedigree) colour born 1. og./c. SORIN* (Snow Kid - Soda / Five Star Camp) kasztanowaty / chestnut, og./c. DI-D EJ (Belenus - D amajka / Juror) kasztanowaty / chestnut, og./c. SZATYN* (Belenus - Szata / Alywar) kasztanowaty/chestnut, og./c. SALINES (Belenus - Salicyna / Lord Hippo) kasztanowaty/chestnut, og./c. MIKOS (Delator - Mikola / Dixieland) skarogniady/brown, og./c. VIS (Delator - Vixen / Justus) ciemnogniady / dark bay, og./c. SALTUS (Delator - Salada / Rutilio Rufo) kary / black, og./c. SCINUS (Roulette - Scintina / Dixieland) ciemnogniady / dark bay, og./c. IWO* (Roulette - Inari / Rutilio Rufo) kasztanowaty / chestnut, og./c. D IUS (Roulette - D iuseppa / Who Knows) gniady / bay, og./c. SAN MORITZ* (Roulette - Santa Monika / Who Knows) kary / black, kl./f. MODYSTKA (Belenus - Modesta / Five Star Camp) gniada / bay, kl./f. SASAJA (Roulette - Sajana / Dixieland) gniada / bay, kl./f. DAJEN (Delator - Divitana / Dixieland) skarogniada / brown, kl./f. DYSKOBOLKA (Delator - Dysydentka / Juror) ciemnogniada / dark bay, kl./f. SOCORINA (Delator - Socora / Five Star Camp) ciemnogniada / dark bay, kl./f. D ULIMA (Delator - D ulianova / Dixieland) gniada / bay, kl./f. SZTOLNIA (Delator - Sztanga / Rutilio Rufo) gniada / bay, kl./f. SARANGA (Delator - Sakaria / Rutilio Rufo) gniada / bay, *) - koñ oferowany na Elitarnej Aukcji Roczniaków w dniu 19 wrzeœnia 2005 horse has been offered at Select Yearling Sale on 19th of September 2005

5 Nr kat. 1 SORIN ogier kasztanowaty Snow Kid gn Soda kaszt Indian Ridge Sarcita Five Star Camp Sodoma Ahonoora Lorenzaccio Primo Dominie Zinzi Deputy Minister Have A Nice Euro Star Symbioza SODA kaszt. 1993, biega³a 2-3 let. 16 razy: 1xI, 5xII, 1xIII, 1xIV, 6xV (Próbna), 2xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 4, zwyciê a³y 3: 98 og. SODARIS (Alywar) kaszt. biega³ 2-3 let. 10 razy: 1xI, 1xIII, 2xIV, 2xV, 4xbm, z³; 01 kl. Sorada (In Camera) kaszt. biega³a 2-let. 5 razy: 1xI (Próbna), 2xIV (Dorpata, Skarba), 2xbm (Cardei, Efforty), z³, 3-let. biega³a w Czechach 5 razy: 1xII, 1xIV, 3xbm (Cena Arvy LR), wygra³a Kc; 02 kl. SODANA (Sorbie Tower) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 2xI (Dorpata, Soliny), 3xII (Wiosenna, Derby, Oaks), 1xIII (Próbna), 2xIV (Dakoty, Ministra Rolnictwa), 2xbm (Efforty, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, w treningu; 04 og. Sorin; Sodoma kaszt. 1980, biega³a 2-3 let. 7 razy: 3xI, 3xII (Cardei), 1xIII (Intryganta), wygra³a z³, matka 14 Ÿrebi¹t, biega³o 12, zwyciê a³o 11, w tym: 85 og. SONET (Pawiment) gn. biega³ 3-5 let. 32 razy: 6xI, 5xII, 5xIII, 5xIV, 9xbm, 2 razy zosta³ na starcie, wygra³ z³; 89 og. Sodolit (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-3 let. 16 razy: 4xI, 6xII (Nemana, Rulera, Haracza), 3xIII (Mokotowska, Deer Leapa), 1xV (Syreny), 2xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Criterium), wygra³ z³; 92 og. Sodomit (Five Star Camp) kaszt. biega³ 2-4 let. 23 razy: 7xI, 5xII (Kartacza), 4xIII (Kartacza), 3xIV, 1xV (Turysty), 3xbm (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), wygra³ z³; 95 wa³. SADOMIS (Who Knows) gn. biega³ w Czechach i na S³owacji 2-6 i 9-10 let. 28 razy: 7xI (St.Leger-Bratys³awa, 2 razy p³oty), 3xII (Zlaty pohar Chemopetrolu-Vesely n/moraw¹, raz p³oty, raz przeszkody), 8xIII (Velka Cena Ceskeho Turfu-Praga, Cena Paramo LR-przeszkody, 2 razy p³oty, raz przeszkody), 1xIV (Cena mesta Doncaster-Pardubice), 1xV (p³oty), 7xbm (Derby-Bratys³awa, St.Leger-Pardubice, Velka cena Slovenska-Bratys³awa, raz przeszkody), 4 razy nie ukoñczy³ (przeszkody x4), wygra³ Kc, w treningu; 98 wa³. SODERANO (Dixieland) gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 4xI, 2xII, 3xIII (Ministra Rolnictwa), 3xV (Mokotowska, Nemana), 2xbm (Aschabada, Derby), z³, 4-7 let. biega³ 26 razy: 4xI (CE Breeders Cup Mile Gd1, Zlaty Pohar Chemopetrolu LR), 4xII (Velka kvetnova cena LR), 3xIII, 5xIV (Velka cena Prahy Gd3, Bratislavska mila LR x2, Cena Velke Moravy), 1xV, 9xbm (Velka cena Prahy Gd3 x2, Zlaty Pohar LR, Velka kvetnova Cena LR, 2 razy p³oty), Kc, w treningu - Czechy; 99 wa³. Sojuz (Alywar) kaszt. biega³ 2-5 let. 31 razy: 5xI, 6xII (Nemana, Deer Leapa), 4xIII (Syreny), 4xIV (Mokotowska, Deer Leapa, 1500m-Piza), 11xbm (Prezesa Rady Ministrów, Syreny, raz p³oty-piza, raz przeszkody-piza, raz hunter- Merano), raz nie ukoñczy³ (p³oty-merano), z³ i 510 EUR;

6 Nr kat. 2 DI-D EJ ogier kasztanowaty Belenus kaszt D amajka kaszt Lomitas Beaute Juror D amira Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Saragan Jurystka Rutilio Rufo D amina D AMAJKA kaszt. 1997, biega³a 2-4 let. 13 razy: 11xI (Rulera, Iwna, Derby, Oaks, St.Leger, Wielka Warszawska, Golejewka, Velka cena Slovenska - Bratys³awa, Kozienic), 1xIV, 1xbm (Idee Hansa Preis G2 - Hamburg), wygra³a z³ i Sk, Koñ Roku 2000, matka 2 Ÿrebi¹t: 03 kl. D ord ia (Sorbie Tower) kaszt. biega³a 2-let raz: 1xII, wygra³a z³, w treningu; 04 og. Di-D ej; D AMIRA kaszt. 1990, biega³a 2-let. 6 razy: 1xI, 1xII, 1xIV, 3xbm, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t: 94 og. D AMINI (Demon Club) gn. biega³ 2-4 let. 28 razy: 2xI, 6xII (S³u ewca), 3xIII, 4xIV, 1xV, 12xbm (Próbna), wygra³ z³; 95 kl. D ENIDA (Who Knows) gn. biega³a 2-4 let. 23 razy: 6xI (Rzeki Wis³y), 6xII (Cardei, Wiosenna), 4xIII (Soliny, Rzeki Wis³y, Widzowa, Demony), 3xIV (Oaks, Jaroszówki, ycia Warszawy-³eb w ³eb), 2xV (Efforty, Derby), 2xbm (Rzecznej), wygra³a z³, matka 01 kl. D ewia (Special Power) gn. biega³a 2-3 let. 4 razy: 2xI, 2xII (Wiosenna, Soliny), wygra³a z³, w treningu w Austrii; 97 kl. D AMAJKA; D AMINA kaszt. 1984, biega³a 2-3 let. 11 razy: 4xI (Efforty, Wiosenna, Criterium), 4xII (Cardei, Soliny, Oaks), 2xIII (Derby, Pragi), 1xIV (Mosznej), wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y: 89 og. D amin (Rutilio Rufo) kaszt. biega³ 2-7 let. 49 razy: 6xI (Turysty), 7xII (Kartacza), 9xIII, 5xIV, 1xV ( ycia Warszawy), 21xbm (Prezesa RM, Jesienna), ,60 z³; 91 og. D ENTILE (Five Star Camp) gn. biega³ 2-3 let. 14 razy: 6xI (Pink Pearla, Przedœwita), 1xII, 2xIII (Nemana, Strzegomia), 3xIV (Rulera, Deer Leapa), 2xbm (Iwna, Mosznej), wygra³ z³, biega³ z powodzeniem w Czechach i na S³owacji; 96 kl. D alina (Graf) gn. biega³a na S³owacji i w Czechach 2-4 let. 17 razy: 1xI, 2xII, 3xIII, 4xIV (Jarna Cena Kobyl LR, Oaks LR - Veseli nad Moraw¹, Oaks LR - Bratys³awa), 3xV (Cena trojrocnych kobyl), 4xbm, Sk i Kc, matka 03 og. D ASPER (Roulette) gn. biega³ 2-let. 2 razy: 2xI (Próbna, Dakoty), wygra³ z³, w treningu; 98 wa³. D INO (Alywar) kaszt. biega³ 2-3 let. 13 razy: 1xI, 5xII, 1xIII, 3xIV, 3xbm, z³, 6-7 let. biega³ w Niemczech i W³oszech przeszkody 4 razy: 1xI (Grosser Preis von Karlshorst LR), 2xII (Gran Steeple Chase di Milano Gd1), 1xIII, EUR; 99 og. D amiron (Alywar) kaszt. biega³ 2-4 let. 11 razy: 3xI, 3xII (Rulera, Widzowa), 2xIII (Ministra Rolnictwa, Golejewka), 2xIV (Prezesa Rady Ministrów), 1xbm (Syreny), wygra³ z³;

7 Nr kat. 3 SZATYN ogier kasztanowaty Belenus kaszt Szata kaszt Lomitas Beaute Alywar Szarada Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Alydar Black Eyed Lucy Miami Prince Szwecja Szata kaszt. 1999, biega³a 2-3 let. 4 razy: 1xIII, 1xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka jednego Ÿrebiêcia - ogierka Szatyn; Szarada sk.gn. 1988, biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 2xII (Wiosenna), 1xIV, 3xbm (Dakoty, Rzecznej, Syreny), wygra³a z³, 4-let. biega³a gonitwy przeszkodowe w Niemczech, matka 3 Ÿrebi¹t: 97 og. SZARADZISTA (Juror) c.gn. biega³ 2-4 let. 10 razy: 3xI, 1xII, 1xIII (p³oty- Wroc³aw), 3xIV, 2xV, wygra³ z³; 98 wa³. SZASER (Alywar) gn. biega³ 2-4 let. 19 razy: 3xI, 3xII, 2xIII, 5xIV, 6xbm, wygra³ z³; SZWECJA (Euro Star) siwa 1980, biega³a 2-3 let. 10 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 1xIV, 3xbm (Cardei, Driady), wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 4: 86 kl. SZUBA (Babant) sk.gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 3xI, 3xII, 5xbm (Syreny, Deer Leapa), wygra³a z³, matka 91 kl. SZUANA (Five Star Camp) sk.gn. biega³a 2-4 let. 22 razy: 3xI, 1xII, 5xIII, 3xIV, 10xbm (Próbna), wygra³a z³, matka 98 og. SZERYF (In Camera) kaszt. biega³ 2-3 let. 10 razy: 1xI (Próbna), 1xII (Dakoty), 2xIII (Dorpata, Baracza-p³oty), 2xV (Oceanap³oty), 4xbm (Mokotowska, Haracza), wygra³ z³, 4-7 let. biega³ w Czechach i na S³owacji 12 razy: 5xI (4x przeszkody, w tym Cena Paramo-Pardubice, raz p³oty), 2xII (przeszkody x2), 1xIII (przeszkody), 1xIV (przeszkody), raz nie ukoñczy³ (przeszkody), wygra³ Kc, w treningu-czechy; 99 wa³. SZEROKI BÓR (In Camera) sk.gn. biega³ 2-4 let. 15 razy: 6xI (Saca-Papier, Golejewka), 2xII (Prezesa Rady Ministrów), 2xIII (Korabia), 1xIV, 4xbm (Velka cena Slovenska-Bratys³awa), wygra³ z³, 4-5 let. biega³ p³oty w Anglii 7 razy: 1xI, 2xII, 4xbm, wygra³ GBP, w treningu; 88 kl. Szarada; 91 kl. SZTANGA (Rutilio Rufo) siwa, biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 3xII, 4xIII, 3xbm (Rzecznej), raz zdyskwalifikowana z 3 miejsca, wygra³a z³; 92 og. SZARLATAN (Five Star Camp) gn. biega³ 2-7 let. 37 razy: 12xI (Pink Pearla, Korabia, Golejewka x2, Widzowa x2, Prezesa Rady Ministrów x3, Criterium), 9xII (Aschabada, Syreny, Jesienna, Kozienic x3, Widzowa), 8xIII (Jaroszówki, St.Leger, Prezesa Rady Ministrów, Pink Pearla, Mosznej), 2xIV (Widzowa, Criterium), 2xV (Derby, Wielka Warszawska), 3xbm (Wielka Warszawska x2, Grosser Preis von Baden G1-Baden-Baden), raz nie ukoñczy³ gonitwy - jeÿdziec spad³ po starcie (Korabia), wygra³ z³, Koñ Roku 1996, reproduktor;

8 Nr kat. 4 SALINES ogier kasztanowaty Belenus kaszt Salicyna kaszt Lomitas Beaute Lord Hippo Sally Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Bold Lad Parsimony Beauvallon Sentencja Salicyna kaszt. 1988, biega³a 2-3 let. biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI, 2xII, 2xIII (Wiosenna), 1xIV, 3xbm, raz zosta³a na starcie, wygra³a z³, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³y 3, zwyciê a³y 2: 93 og. Somero (Five Star Camp) kaszt. biega³ 2-4 let. 34 razy: 3xI, 2xII, 5xIII (Kastorap³oty), 7xIV (Czada-p³oty), 4xV (Poœwista-p³oty), 13xbm, wygra³ z³; 99 wa³. SALFORD (Dixieland) kaszt. biega³ 2-3 let. 5 razy: 1xI, 1xII, 1xIII, 1xIV, 1xbm, z³, 3-let. biega³ te na S³owacji 2 razy: 1xI (Derby Trial), 1xbm (Slovenske Derby Gd3), a 5-6 let. tak e w Czechach 8 razy: 1xIV, 1xV, 5xbm (raz p³oty), raz nie ukoñczy³ gonitwy (przeszkody), wygra³ Kc, w treningu; 04 og. Salines; SALLY c.gn. 1980, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 4xII, 6xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y, zwyciê a³y 2: 88 kl. Salicyna; 91 og. SALIN (Five Star Camp) kaszt. biega³ 2-4 let. 30 razy: 5xI (Widzowa), 3xII, 8xIII (Jesienna, ycia Warszawy), 5xIV (Turysty, Kozienic, Kartacza), 2xV (Golejewka, Jesienna), 6xbm (Iwna, Derby, Kartacza), raz zdyskwalifikowany z 6 miejsca (Prezesa Rady Ministrów), wygra³ z³; SENTENCJA (Cross) c.gn. 1972, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 3xII, 2xIII, 2xIV, 4xbm, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4: 78 kl. SALOME (Dakota) sk.gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI (Wiosenna), 2xII (Soliny), 1xIII, 1xIV, 5xbm (Rzecznej, Oaks, Driady, Pawimenta), z³, matka 83 og. Shalako (Meautry) gn. biega³ 2-6 let. 37 razy: 7xI, 8xII (Próbna), 7xIII (Turysty x2), 7xIV (Sac-a-Papier, Otwarcia), 8xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Kartacza, Otwarcia, Prezesa Rady Ministrów), z³; 84 og. Salomon (Dixieland) gn. biega³ 2-4 let. 14 razy: 6xI, 6xII (Expressu Wieczornego, ycia W-wy), 1xIV (Kartacza), 1xbm (Rzecznej), z³; 90 og. SZALOM (Rutilio Rufo) kaszt. biega³ 2-4 let. 18 razy: 5xI ( ycia Warszawy, Turysty), 4xII (Golejewka, Widzowa), 5xIII (Derby), 3xIV (St.Leger, Prezesa Rady Ministrów, Pink Pearla), 1xbm, z³; 92 og. Sanhedryn (Winds of Light) sk.gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 3xI, 2xIII, 3xIV (Sac-a-Papier), 1xV, 3xbm, wygra³ z³; 94 og. Syjon (Who Knows) kary, biega³ 2-4 let. 18 razy: 5xI, 4xII (Deer Leapa), 4xIII (Jaroszówki), 1xIV (Syreny), 3xV (Deer Leapa, Criterium), 1xbm, z³; 79 og. Salon (Dakota) kary, biega³ 2-4 let. 21 razy: 6xI, 2xII (Dorpata), 3xIII, 5xIV, 5xbm, z³; 83 og. Selim (Meautry) gn. biega³ 2-4 let. 19 razy: 4xI, 4xII (Turysty), 2xIII (POHZ Chojnów), 3xIV ( azienkowska), 6xbm (Przedœwita, Preis der Zentralstelle- Drezno, Pink Pearla), wygra³ z³, reproduktor w pó³krwi;

9 Nr kat. 5 MIKOS ogier skarogniady Delator gn Mikola gn Dakota D ereda Dixieland Mikronezja Stupendous Ardneasken Babant D afara Conor Pass Dostojna Long Meadows Migrena Mikola gn. 1999, biega³a 2-let. 5 razy: 1xIV, 4xbm, wygra³a 500 z³, matka 2 Ÿrebi¹t: 02 og. Mitoman (Sorbie Tower) c.gn. w treningu; 03 og. Mikos; MIKRONEZJA c.gn. 1987, biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 3xII, 3xIV, 3xbm, z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o 7, zwyciê a³y 3: 93 og. Moreno (Dietmar) gn. biega³ 2-7 let. 43 razy: 6xI, 5xII (Memoria³ J.Eliasap³oty), 7xIII (Zamkniêcia Sezonu P³otowego-p³oty, Tarana-p³oty, Poœwistap³oty), 7xIV (Prezydenta Sopotu-p³oty-Sopot, Prezesa BIG Banku Gdañskiego-p³oty-Sopot), 7xV (Jaroszówki, Haracza, Chyszowa-p³oty), 11xbm (Próbna, Wielka S³u ewiecka-p³oty, Trzosa-p³oty), wygra³ z³; 94 og. MIKROFOS (Who Knows) sk.gn. biega³ 2-3 let. 16 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 3xIV, 4xV (raz ³eb w ³eb), 3xbm, wygra³ 7.762,50 z³; 01 kl. MIKERYNA (In Camera) gn. biega³a 2-3 let. 6 razy: 1xI, 1xII, 4xbm (Upsali), wygra³a z³, 4-let. biega³a na S³owacji i w Czechach 3 razy: 1xI (przeszkody), 1xII (przeszkody), 1xbm (p³oty), wygra³a Kc, w treningu - Czechy; MIGRENA (Balustrade) sk.gn biega³a 2-3 let. 11 razy:3xi, 2xII, 1xIII, 2xIV, 3xbm (Criterium), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o 6: 80 kl. MIKA (Beauvallon) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 1xI, 1xII, 1xIII, 1xIV, 7xbm, z³; 81 wa³. MONTARO (Beauvallon) c.gn. biega³ 2-6 let. 26 razy: 4xI (Cross Country Mora-przeszkody-Albertovec), 4xII (Dorpata, Cena Vahu-przeszkody- Pardubice), 3xIV (Moszny), 6xbm (Preis des Spielcasinos Baden-Wiedeñ, Rzecznej, Pink Pearla), 3 razy zosta³ na starcie, 2 razy nie ukoñczy³ gonitwy (Cena Limita-przeszkody-Albertovec, Wojewody Wroc³awskiego-przeszkody- Wroc³aw), wygra³ z³; 82 og. MIG (Euro Star) c.gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 2xI, 3xII, 3xIII, 1xIV, 3xbm, z³; 84 og. Mirado (Frombork) sk.gn. biega³ 2-4 let. 15 razy: 2xI (Próbna), 1xII (Skarba), 2xIV (Stolicy), 10xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Criterium, Korabia), z³; 85 og. Mike (Dixieland) gn. biega³ 2-3 let. 13 razy: 3xI (Otwarcia), 1xII, 1xIII (S³u ewca), 4xIV (Strzegomia, Haracza), 2xbm (Ministra Rolnictwa), raz gonitwê uniewa niono (Doris Day), raz zdyskwalifikowany z 2 miejsca, wygra³ z³; 87 kl. MIKRONEZJA; MIGRACJA (Antiquarian) kaszt. 1969, biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI, 3xII, 3xIII (raz ³eb w ³eb), 1xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka 4 Ÿrebi¹t, biega³y 2: 75 kl. MIGRENA; 78 kl. MERCI (Szafir) c.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 1xI, 5xII, 2xIII, 3xIV, 4xbm, z³;

10 Nr kat. 6 VIS ogier ciemnogniady Delator gn Vixen kaszt Dakota D ereda Justus Verity Stupendous Ardneasken Babant D afara Luciano Joie d Amour Salluceva Very Stormy Vixen (CZE) kaszt. 1990, sprowadzona w 1991 roku, biega³a 2-4 let. 16 razy: 3xIII, 2xIV, 9xbm, raz zosta³a na starcie, raz zwolniona z dyspozycji startera, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y 3, zwyciê a³y 2: 98 og. VIVALDI (Alywar) kaszt. biega³ 2-3 let. 7 razy: 1xI, 1xIII, 1xIV, 2xV, 1xbm, raz zwolniony z dyspozycji startera (Budexpolu Skanska-p³oty-Wroc³aw), wygra³ z³; 00 kl. Viva (In Camera) kaszt. biega³a 2-3 let. 10 razy: 2xIII, 1xIV, 7xbm (Próbna), wygra³a z³; 01 kl. Vitosza (In Camera) gn.; 02 og. VIVAT (Sorbie Tower) kaszt. biega³ 3-let. 5 razy: 1xI, 3xII, 1xbm, wygra³ z³, w treningu; 03 kl. Vitorina (Sorbie Tower) gn.; 04 og. Vis;

11 Nr kat. 7 SALTUS ogier kary Delator gn Salada gn Dakota D ereda Rutilio Rufo Salaria Stupendous Ardneasken Babant D afara One for All Rosie Rose Dixieland Salome SALADA gn. 1991, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 3xII, 2xIII, 3xIV, 1xbm, wygra³a z³, matka 6Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 98 kl. SALONTA (Alywar) kaszt. biega³a 2-4 let. 14 razy: 1xI, 1xII, 1xIII, 1xIV, 10xbm (Syreny), wygra³a z³; 01 kl. Salama (Tioman Island) gn. biega³a 2-4 let. 17 razy: 5xI, 5xII (Przedœwita), 3xIII, 2xIV, 2xbm (Mosznej), wygra³a z³, w treningu; 03 og. Saldo (Sorbie Tower) gn. w treningu; 04 og. Saltus; SALARIA c.gn. 1985, biega³a 3-let. 10 razy: 1xI, 5xII, 1xIII, 1xIV, 2xbm, z³, matka 2 Ÿrebi¹t, oba biega³y, zwyciê a³o jedno - klacz SALADA; SALOME (Dakota) sk.gn. 1978, biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI (Wiosenna), 2xII (Soliny), 1xIII, 1xIV, 5xbm (Rzecznej, Oaks, Driady, Pawimenta), wygra³a z³, matka 7 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y: 83 og. Shalako (Meautry) gn. biega³ 2-6 let. 37 razy: 7xI, 8xII (Próbna), 7xIII (Turysty x2), 7xIV (Sac-a-Papier, Otwarcia), 8xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Kartacza, Otwarcia, Prezesa Rady Ministrów), wygra³ z³; 84 og. Salomon (Dixieland) gn. biega³ 2-4 let. 14 razy: 6xI, 6xII (Expressu Wieczornego, ycia Warszawy), 1xIV (Kartacza), 1xbm (Rzecznej), z³; 85 kl. SALARIA; 88 kl. SALAMBO (Miami Prince) c.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 1xI, 3xII, 3xIII, 1xIV, 6xbm, raz gonitwê uniewa niono, wygra³a z³; 90 og. SZALOM (Rutilio Rufo) kaszt. biega³ 2-4 let. 18 razy: 5xI ( ycia Warszawy, Turysty), 4xII (Golejewka, Widzowa), 5xIII (Derby), 3xIV (St.Leger, Prezesa Rady Ministrów, Pink Pearla), 1xbm, wygra³ z³; 92 og. Sanhedryn (Winds of Light) sk.gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 3xI, 2xIII, 3xIV (Saca-Papier), 1xV, 3xbm, wygra³ z³, reproduktor w pó³krwi; 94 og. Syjon (Who Knows) kary, biega³ 2-4 let. 18 razy: 5xI, 4xII (Deer Leapa), 4xIII (Jaroszówki), 1xIV (Syreny), 3xV (Deer Leapa, Criterium), 1xbm, z³; SENTENCJA (Cross) c.gn. 1972, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 3xII, 2xIII, 2xIV, 4xbm, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4: 78 kl. SALOME(Dakota) sk.gn.; 79 og. Salon (Dakota) kary, biega³ 2-4 let. 21 razy: 6xI, 2xII (Dorpata), 3xIII, 5xIV, 5xbm, wygra³ z³; 80 kl. SALLY (Beauvallon) c.gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 4xII, 6xbm, z³; 83 og. Selim (Meautry) gn. biega³ 2-4 let. 19 razy: 4xI, 4xII (Turysty), 2xIII (POHZ Chojnów), 3xIV ( azienkowska), 6xbm (Przedœwita, Preis der Zentralstelle- Drezno, Pink Pearla), wygra³ z³, reproduktor w pó³krwi;

12 Nr kat. 8 SCINUS ogier ciemnogniady Roulette gn Scintina gn Machiavellian Rimsh Dixieland Scytia Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden Conor Pass Dostojna Euro Star Secesja Scintina gn. 1997, biega³a 2-3 let. 3 razy: 1xIV, 1xbm, raz zwolniona z dyspozycji startera, wygra³a 370 z³, matka 2 Ÿrebi¹t: 03 kl. Scinforina (Sorbie Tower) kaszt. w treningu; 04 og. Scinus; SCYTIA siwa 1982, biega³a 2-3 let. 8 razy: 2xI (Próbna, Sofii), 6xbm (Strzegomia, Wiosenna, Soliny, Oaks, Deer Leapa), wygra³a z³, matka 9 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 5: 87 kl. SATI (Orlov) siwa, biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 2xIV, 5xbm, z³; 90 og. SECEMIN (Rutilio Rufo) gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 4xI (Próbna, Skarba, Ministerstwa Rolnictwa), 1xII (Dakoty), 1xIII (Rulera), 2xIV (Mokotowska, Strzegomia), 1xV (Mosznej), 2xbm (Syreny, Deer Leapa), wygra³ z³; 94 og. SATIS (Oregon) siwy, biega³ 2-8 let. 46 razy: 5xI (Otwarcia Sezonu-p³oty, 1.Dywizji Kawalerii WP-p³oty), 7xII (Tarana-p³oty, Memoria³ dr A.Falewiczap³oty x2, S³owa Polskiego-przeszkody-Wroc³aw, Wielka Wroc³awska-przeszkody), 3xIII (Czada-p³oty, przeszkody-wroc³aw), 8xIV (Hadriana-p³oty, 1.Dywizji Kawalerii WP-p³oty, Tarana-p³oty), 8xV (przeszkody-pardubice x2), 12xbm (1.Dywizji Kawalerii WP-p³oty, Sac-a-Papier, Ford Auto-steeple- Pardubice, Pardubickeho kraje-steeple-pardubice), raz nie ukoñczy³ (przeszkody- Pardubice), wygra³ z³ i Kc; 99 wa³. SECAM (Alywar) siwy, biega³ 2-4 let. 21 razy: 4xI (Memoria³ dr Aleksandra Falewicza-p³oty), 3xII (Trzosa -p³oty), 6xIII (Premio Barbaruta-p³oty-Grosetto, Otwarcia), 3xIV (Zamkniêcia Sezonu P³otowego-p³oty), 1xV, 3xbm (Premio Celestino Ansoldi-p³oty-Piza, 1.Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego-p³oty, Tarana-p³oty), raz nie ukoñczy³ (Hadriana-p³oty), z³ i 765 EUR, 5-6 let. biega³ w Anglii 15 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 8xbm (raz p³oty), raz zatrzymany (p³oty), wygra³ 7.034,990 GBP, w treningu w Anglii; 00 og. SCYRIS (In Camera) siwy, biega³ 2-let. 3 razy: 1xI, 1xII, 1xbm, wygra³ z³, 3-5 let. biega³ na S³owacji, w Czechach, Austrii i Niemczech 23 razy: 13xI (Cena Kiss Radio NL, Cena Ministerstva polnogospodarstva Gd3, Cena Mysa LR x2, Stormrider Fliegerderby LR-Wiedeñ, Zarijova cena NL, Svatovaclavska cena LR, Magna Racino Sprint LR), 2xII (Cena Ministerstva polnogospodarstva Gd3), 1xIII, 2xIV (CE Breeders Cup Sprint Gd1, Silberne Peitsche der Sparkasse KölnBonn LR - Kolonia), 2xV (St.Leger LR-Bratys³awa), 2xbm (Slovenske Derby Gd3, St.Leger LR- Praga), raz zdyskwalifikowany z 1 miejsca, wygra³ Kc, w treningu - Czechy; SECESJA gn. 1969, biega³a 2-3 let. 17 razy: 4xI (Intryganta), 5xII, 3xIII, 2xIV, 3xbm, z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 5;

13 Nr kat. 9 IWO ogier kasztanowaty Roulette gn Inari kaszt Machiavellian Rimsh Rutilio Rufo Insel Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden One for All Rosie Rose Club House Imperia INARI kaszt. 1990, biega³a 2-3 let. 13 razy: 5xI (Moszny), 2xII, 2xIIII, 4xbm (Deer Leapa, Criterium), wygra³a z³, matka 4 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 01 og. Inden (In Camera) kaszt. biega³ 2-3 let. 9 razy: 1xI, 3xII (Letnia, Doris Day, Aschabada), 3xIII (Nemana), 2xbm (Derby), z³, 3-4 let. biega³ w Austrii i W³oszech 6 razy: 2xI (Ebreichsdorf), 1xIII, 2xIV (p³oty-pisa), EUR, w treningu; 02 kl. IMOLA (Sorbie Tower) kaszt. biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 4xIII (Otwarcia), 1xIV, 1xbm, wygra³a z³, w treningu; 03 og. Inwestor (Sorbie Tower) gn. w treningu; 04 og. Iwo; Insel gn. 1981, nie biega³a, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y 3, zwyciê a³y 2: 88 kl. INSOLACJA (Pyjama Hunt) gn. biega³a 3-let. 7 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 1xIV, 2xbm, z³; 90 kl. INARI; IMPERIA (Mehari) c.gn. 1975, biega³a 3-let. 11 razy: 4xI, 1xII, 2xIII, 4xbm (Dipola, Driady), wygra³a z³, matka 9 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³o 5: 80 og. IMPERIUM (Beauvallon) c.gn. biega³ 3-4 let. 22 razy: 4xI (Otwarcia), 4xII (raz ³eb w ³eb), 9xIII (Turysty, Kartacza), 3xIV, 2xbm, wygra³ z³; 83 kl. Imæ Pani (Conor Pass) sk.gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII (Krasne, Wilanowska), 4xIII (Oaks), 2xIV (Rzeki Wis³y), 1xbm, wygra³a z³; 84 og. In blanco (Behistoun) c.gn. biega³ 2-3 let. 14 razy: 1xI (Rozpoczêcia Sezonu Letniego), 2xII, 4xIII (Próbna, Stolicy), 2xIV, 5xbm (Mokotowska, Doris Day), z³; 87 kl. Imada (Dakota) gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 3xI, 3xII (Aschabada), 3xIII (Cardei, Wiosenna), 2xIV, 2xbm (Oaks), wygra³a z³, matka 93 kl. IMMA (Beaconsfield) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 4xI (Próbna, Dorpata, Rulera, Rzecznej), 2xII (Efforty, Deer Leapa), 6xIII (Strzegomia, Oaks, Mosznej, Golejewka, Prezesa Rady Ministrów, Syreny), 2xIV (Dakoty), wygra³a z³; 95 kl. IMBRA (Jape) c.gn. biega³a 2-4 let. 17 razy: 5xI (Próbna, Dakoty, Pink Pearla, Krasne x2), 4xII (Dorpata, Rzeki Wis³y, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 4xIII (Efforty, Rzecznej, Wielka Warszawska, Saca-Papier), 1xIV (Kozienic), 1xV (Mosznej), 2xbm (Rulera, Soliny), z³; 96 og. Intendent (Beaconsfield) gn. biega³ 2-3 let. 15 razy: 2xI (Ministra Rolnictwa i G -p³oty), 3xII, 4xIII (Baracza-p³oty, Memoria³ dr A.Falewicza-p³oty), 5xIV (Sopot-p³oty, Kastora-p³oty), 1xbm, z³; 98 kl. INTRYGA (Beaconsfield) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 4xI, 1xII, 1xIII, 3xV, raz zwolniona z dyspozycji startera (Cena Arvy-Bratys³awa), z³; 90 og. Impetyk (Wolver Heights) gn. biega³ 2-5 let. 32 razy (w tym 4x p³oty, 6x przeszkody): 3xII (raz-przeszkody), 3xIII (Gazety Wyborczej-przeszkody), 8xIV (raz-p³oty i raz-przeszkody), 2xV (raz-p³oty, raz-przeszkody), 15xbm (2 razy-p³oty, raz-przeszkody), raz nie ukoñczy³-przeszkody, starych i nowych z³otych;

14 Nr kat. 10 D IUS ogier gniady Roulette gn D iuseppa gn Machiavellian Rimsh Who Knows D ugara Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden Known Fact Happy Kin Orange Bay D ungaria D IUSEPPA gn. 1994, biega³a 2-4 let. 16 razy: 11xI (Efforty, Przedœwita, Criterium x2, Jaroszówki, Rzecznej, Syreny, Deer Leapa, Mosznej), 2xII (Dakoty, Mosznej), 1xIII (Próbna), 1xIV (Wiosenna), 1xbm (Soliny), wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t: 00 kl. D ASMINA (In Camera) gn. biega³a 2-3 let. 5 razy: 2xI (Dakoty), 2xbm (Wiosenna, Soliny), raz zwolniona z dyspozycji startera (Ministra Rolnictwa), z³; 03 og. D ubillo (Royal Court) gn. w treningu; 04 og. D ius; D UGARA gn. 1985, biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 4xII, 3xIII, 2xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4: 91 kl. D uganda (Rutilio Rufo) kaszt. biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 1xIV (Syreny), 2xbm (Deer Leapa), wygra³a z³; 94 kl. D IUSEPPA; 99 kl. D OKONDA (Dixieland) kaszt. biega³a 2-3 let. 14 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 9xbm (Cardei), wygra³a z³; 00 og. D UGANO (In Camera) gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 1xI, 1xII, 4xIII (Otwarcia), 1xIV, 4xbm (Kastora-p³oty), wygra³ z³; D UNGARIA (Antiquarian) c.kaszt. 1972, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 2xIV, 5xbm (Mortimera), z³, matka 12 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³y 4: 80 og. D ERONIMO (Beauvallon) gn. biega³ 2-3 let. 13 razy: 2xI (raz ³eb w ³eb), 3xII, 2xIII (raz ³eb w ³eb), 6xbm (Iwna), wygra³ z³; 83 og. D INGO (Meautry) kaszt. biega³ 2-4 let. 21 razy: 5xI ( azienkowska, Zamkniêcia Sezonu), 5xII (Pink Pearla, Koprodukt-Zobnatica, Korabia), 5xIII (Mosznej, Cena Turf-Klubu SZM-Bratys³awa, Widzowa), 1xIV (Velka Cena Hlavneho Mesta Prahy-Praga), 5xbm (Aschabada, POHZ Chojnów, Prezesa Rady Ministrów, Syreny), wygra³ z³, 5-let. biega³ 6 razy: 2xII (Franz Podeszwa-Erinnerungsrennen-p³oty-Bad Harzburg, Steeplechase Limitaprzeszkody-Albertovec), 1xV (Cena Vahu-przeszkody-Pardubice), 2xbm (Preis der Bremer Spielbank LR-przeszkody-Brema, Prezesa RLKS Wroc³awprzeszkody-Wroc³aw), raz nie ukoñczy³ (Wysokich Tatr-przeszkody- Bratys³awa), wygra³ z³; 84 og. DISNEYLAND (Dixieland) kaszt. biega³ 2-let. 4 razy: 1xI, 1xIII, 1xIV, raz zwolniony z dyspozycji startera (Stolicy), wygra³ z³; 85 kl. D UGARA; D ERSI (Balustrade) c.kaszt. 1967, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI (Otwarcia, Intryganta), 2xII (Pink Pearla, Syreny), 2xIII (Rulera, Przedœwita), 1xIV (Stolicy), 3xbm (Wiosenna, Villarsa, Oaks), wygra³a z³;

15 Nr kat. 11 SAN MORITZ ogier kary Roulette gn Santa Monika kara 1994 Machiavellian Rimsh Who Knows Sonora Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden Known Fact Happy Kin Dakota Serbia Santa Monika kara, 1994, biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xII, 1xIII, 1xIV, 1xV, 4xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 3, zwyciê a³y 2: 99 og. SAN LUIS (Dixieland) c.gn. biega³ 2-6 let. 34 razy: 8xI (Wielka Warszawska, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 11xII (Dipola, Kozienic, St.Leger), 6xIII (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 4xIV (Korabia, ycia Warszawy), 1xV, 4xbm ( ycia Warszawy, Golejewka, St.Leger), z³, w treningu; 01 og. SAN MATEO (Tioman Island) sk.gn. biega³ 2-3 let. 3 razy: 1xI, 1xIII, 1xbm, wygra³ z³, w treningu w Austrii; 03 kl. Santa Elena (Roulette) kara, biega³a 2-let. raz: 1xII, wygra³a z³, w treningu; 04 og. San Moritz; SONORA c.gn. 1979, biega³a 2-3 let. 11 razy: 6xI (Soliny, Oaks, Wielka Warszawska), 1xII, 3xIV (Efforty, Criterium, Pragi), 1xbm (Derby), wygra³a z³, Koñ Roku 1982, matka 10 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 5: 84 og. SOLOZZO (Dixieland) gn. biega³ 2-5 let. 18 razy: 9xI (Próbna, Budapesztu, Derby, Korabia x2, Velka Cena Slovenska-Bratys³awa, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Kincsem Dij-Budapeszt), 4xII (Mokotowska, Strzegomia, Rulera, Wielka Warszawska), 2xIII (Iwna, Moskwy), 1xIV (Golejewka), 2xbm (Preis von Europa G1-Kolonia, Grand Prix Rose-Ostenda), z³; 86 og. SOKMAN (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-4 let. 16 razy: 9xI (POHZ Chojnów, Haracza, Syreny, Deer Leapa-³eb w ³eb), 1xII (Expressu Wieczornego), 1xIII, 1xIV, 4xbm (Hcp 50-lecia Wyœcigów Konnych na Torze S³u ewieckim, Rzecznej, Mosznej), wygra³ z³, zwyciê a³ w Niemczech; 91 kl. SOCORA (Five Star Camp) sk.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 3xI, 6xII, 1xIV, 5xbm (Efforty, Wiosenna), wygra³a z³, matka 98 kl. Santa Ana (Dixieland) c.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 3xI, 3xII (Doris Day), 1xIII, 3xIV (Rzeki Wis³y), 2xV (Derby, Oaks), 1xbm, z³; 92 og. Scotland (Five Star Camp) gn. biega³ 2-6 let. 36 razy: 8xI, 7xII, 2xIII, 5xIV, 3xV (Korabia), 10xbm (Derby, Jesienna), raz nie ukoñczy³ gonitwy, z³; 01 kl. Santa Caterina (In Camera) c.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 5xIV (Demony), 3xbm, raz zdyskwalifikowana z 5 miejsca, wygra³a z³, Serbia (Antiquarian) c.gn. 1970, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII (Efforty, Wiosenna), 2xIII (Skarba, Rzecznej), 1xIV (Przedœwita), 4xbm (Cardei, Soliny), z³, matka 13 Ÿrebi¹t, biega³o 11, zwyciê a³o 9, w tym: 77 kl. SINAJA (Saragan) sk.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 6xI (Próbna, Ministerstwa Rolnictwa, Efforty, Wiosenna, Derby, Oaks), 4xII (Skarba, Strzegomia, Soliny, Pragi), 2xIII (Stolicy, Cs Turfu-Praga), 1xbm (Wielka Warszawska), z³; 83 kl. Sake (Club House) kaszt. biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 3xIII (Cardei, Soliny), 2xIV (Driady), 3xbm (Wiosenna, Rzeki Wis³y), wygra³a z³;

16 Nr kat. 12 MODYSTKA klacz gniada Belenus kaszt Modesta c.gn Lomitas Beaute Five Star Camp Monda Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Deputy Minister Have a Nice Pawiment Manta Modesta c.gn. 1992, biega³a 2-3 let. 15 razy: 2xI, 5xII, 2xIII (Oaks), 4xIV (Krasne), 1xV, 1xbm, wygra³a z³, matka 4 Ÿrebi¹t: 99 og. Modestos (Dixieland) gn. biega³ 2-5 let. 22 razy: 2xI, 3xII (Poœwista-p³oty, Memoria³ dr A.Falewicza-p³oty), 5xIII, 1xIV, 1xV, 9xbm (Aschabada, Memoria³ J.Eliasa-p³oty), raz nie ukoñczy³ gonitwy (Tarana-p³oty), z³; 01 kl. Modelina (Dixieland) gn. biega³a 3-let. 9 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 2xIV (Rzeki Wis³y), 3xbm (Oaks, Przedœwita), z³, 4-let. biega³a w Czechach 5 razy: 1xI (przeszkody), 2xII (przeszkody x2), 2xbm (raz p³oty), wygra³a Kc, w treningu; 02 kl. Moderata (Baby Bid) c.gn. w treningu; 04 kl. Modystka; MONDA c.gn. 1985, biega³a 3-let. 10 razy: 4xI (Zamkniêcia Sezonu), 1xII (S³u ewca), 2xIV, 3xbm, z³, matka jednego Ÿrebiêcia - klaczy Modesta; MANTA (Conor Pass) gn. 1979, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 2xIV, 4xbm (Oaks), wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 4: 85 kl. MONDA; 87 og. MANCHESTER (Babant) c.gn. biega³ 2-6 let. 34 razy: 4xI (raz przeszkody- Wroc³aw), 7xII, 7xIII, 8xIV (raz przeszkody-wroc³aw), 7xbm, raz nie ukoñczy³jeÿdziec spad³ (przeszkody-wroc³aw), z³, w sporcie - WKKW; 88 kl. MANSARDA (Miami Prince) kaszt. biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 1xIII, 5xIV, 5xbm, wygra³a z³, matka 99 og. MASINI (Dixieland) c.gn. biega³ 2-let. 7 razy: 1xIII, 1xIV, 3xV, 2xbm (Letnia), wygra³ z³, 3-6 let. biega³ na S³owacji, w Czechach, Francji i we W³oszech 23 razy: 9xI (Grande Steeple Chase Di Milano Gd1 - przeszkody, LXV Gran premio Merano Forst Gd1 - przeszkody, p³oty x5), 7xII (Premio Piero e Franco Richard Gd2-przeszkody, Premio Staffe d Oro Gd3-przeszkody, Zlaty pohar PARAMO LR - przeszkody), 4xIII, 1xIV (p³oty), 1xVII (Gras Savoye Grand Steeple-chase de Paris Gd1 - przeszkody), 1xbm (Corsa Siepi dei 4 Anni Gd3 - p³oty), wygra³ Kc, w treningu - Czechy; 91 og. MANDINGO (Rutilio Rufo) gn. biega³ 2-4 let. 27 razy: 2xI, 4xII, 3xIII (Próbna), 5xIV, 2xV, 11xbm, wygra³ z³; MODENA (Antiquarian) kaszt. 1971, biega³a 2-3 let. 13 razy: 5xI (Hungariana, Moszny, Driady), 3xII, 2xIII, 1xIV (Oaks), 2xbm (Rzeki Wis³y), z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 2, zwyciê a³o jedno - kl.manta; Montana (Dorpat) kaszt. 1965, biega³a 2-3 let. 13 razy: 3xI, 3xII (Krasne), 2xIII, 1xIV, 3xbm, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³o 5;

17 Nr kat. 13 SASAJA klacz gniada Roulette gn Sajana kaszt Machiavellian Rimsh Dixieland Sajra Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden Conor Pass Dostojna Miami Prince Sake Sajana kaszt. 1997, biega³a 2-3 let. 15 razy: 2xII, 1xIII, 2xIV, 4xV, 6xbm, wygra³a z³, matka jednego Ÿrebiêcia pe³nej krwi - klaczki Sasaja; SAJRA c.gn. 1988, biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 2xIV (Próbna), 4xbm, wygra³a z³, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 3: 93 kl. SOLFA (Five Star Camp) kaszt. biega³a 2-3 let. 15 razy: 1xI, 3xIII, 3xIV, 3xV, 4xbm, raz zosta³a na starcie (Próbna), wygra³a z³; 94 og. SERIAL (Who Knows) sk.gn. biega³ 2-4 let. 27 razy: 4xI, 3xII, 2xIII, 5xIV, 7xV, 5xbm, raz zdyskwalifikowany z 4 miejsca (Poœwista-p³oty), wygra³ z³; 01 og. SAJAMER (In Camera) kaszt. biega³ 2-3 let. 9 razy: 1xI, 2xII, 3xIII, 1xIV (przesuniêty z 2 miejsca - crossing), 2xbm, z³, 3-let. biega³ te raz p³oty w Czechach; 02 og. Sajmon (Baby Bid) gn. biega³ w Czechach 2-3 let. 7 razy: 3xII, 1xIII, 3xbm, wygra³ Kc, w treningu - Czechy; Sake (Club House) kaszt. 1983, biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 3xIII (Cardei, Soliny), 2xIV (Driady), 3xbm (Wiosenna, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 6: 88 kl. SAJRA; 90 kl. SAKARIA (Rutilio Rufo) kaszt. biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 1xII, 2xIII, 1xIV, 4xbm (Krasne), raz zdyskwalifikowana z 2 miejsca, z³, matka 00 og. SAKENOS (In Camera) gn. biega³ 3-4 let. 15 razy: 7xI (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Kozienic), 2xII, 2xIII, 3xIV (St.Leger), 1xbm (Wielka Warszawska), wygra³ z³, w treningu - Anglia; 91 og. Sasebo (Rutilio Rufo) kaszt. biega³ 2-4 i 6 let. 27 razy: 3xI, 5xII, 3xIII, 7xIV, 1xV (Wielka Wroc³awska-przeszkody), 8xbm, z³, w sporcie-wkkw; 94 og. SUMO (Who Knows) gn. biega³ 2-3 let. 15 razy: 2xI, 3xII (raz ³eb w ³eb), 4xIII, 2xIV, 4xbm (Iwna), wygra³ z³; 95 kl. Sakerina (Who Knows) kara, biega³a 2-3 let. 7 razy: 1xI (Próbna), 1xIII, 2xIV (Dorpata, Dakoty), 2xV, 1xbm, wygra³a z³; 97 kl. SAKEBA (Dixieland) gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 1xI, 1xII, 2xIII, 3xIV, 1xV, 7xbm, z³; Serbia (Antiquarian) c.gn. 1970, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII (Efforty, Wiosenna), 2xIII (Skarba, Rzecznej), 1xIV (Przedœwita), 4xbm (Cardei, Soliny), wygra³a z³, matka 13 Ÿrebi¹t, biega³o 11, zwyciê a³o 9, w tym: 77 kl. SINAJA (Saragan) sk.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 6xI (Próbna, Ministerstwa Rolnictwa, Efforty, Wiosenna, Derby, Oaks), 4xII (Skarba, Strzegomia, Soliny, Pragi), 2xIII (Stolicy, Cs Turfu - Praga), 1xbm (Wielka Warszawska), z³; 79 kl. SONORA (Dakota) c.gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 6xI (Soliny, Oaks, Wielka Warszawska), 1xII, 3xIV (Efforty, Criterium, Pragi), 1xbm (Derby), wygra³a z³, Koñ Roku 1982;

18 Nr kat. 14 DAJEN klacz skarogniada Delator gn Divitana gn Dakota D ereda Dixieland Diaterma Stupendous Ardneasken Babant D afara Conor Pass Dostojna Rutilio Rufo Diateza DIVITANA gn. 1998, biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 2xIV, 4xV, 1xbm, wygra³a z³, matka jednego Ÿrebiêcia - klaczki Dajen; DIATERMA gn. 1990, biega³a 2-3 let. 15 razy: 5xI, 4xII, 2xIV, 4xbm, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 3: 95 og. DIATEROS (Who Knows) kary, biega³ 2-6 let. 40 razy: 7xI, 6xII, 10xIII, 6xIV, 6xV, 5xbm, wygra³ z³; 97 kl. Dantina (Dixieland) gn. biega³a 2-let. 4 razy: 1xII, 1xV, 2xbm, z³, matka 01 og. DATIS (In Camera) gn. biega³ 2-let. 3 razy: 1xI, 1xIV, 1xbm (Próbna), wygra³ z³, 3-let. biega³ w Czechach i we W³oszech 6 razy: 2xI (p³oty x2), 1xII (p³oty), 1xIII, 2xbm (raz p³oty), Kc, w treningu - Czechy; 02 og. DANDYS (Baby Bid) siwy, biega³ 2-3 let. 8 razy: 3xI, 1xII, 1xIII, 2xIV, 1xbm, wygra³ z³, w treningu; 00 wa³. DIAMOS (In Camera) gn. biega³ 2-5 let. w Polsce 4 razy: 1xIII, 2xIV, 1xbm, z³ i w Czechach 13 razy: 4xI (p³oty, przeszkody x3), 2xII (przeszkody x2), 1xV (p³oty), 3xbm (raz p³oty, raz przeszkody), 3 razy nie ukoñczy³ (przeszkody x2, p³oty), wygra³ Kc, w treningu - Czechy; DIATEZA (Beauvallon) c.gn. 1980, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 2xII, 4xIII (Próbna), 2xbm, raz zosta³a na starcie, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t: 86 kl. DERTONA (Babant) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 1xI, 3xII (raz ³eb w ³eb), 1xIII, 1xIV, 5xbm, wygra³a z³, matka 95 og. DEKODER (Who Knows) gn. biega³ 2-5 let. 28 razy: 5xI (Memoria³ Jerzego Eliasa-p³oty), 5xII (Golejewka, Wielka S³u ewiecka-p³oty), 4xIII (Kozienic, Deer Leapa, Przedœwita), 9xIV (Nemana, Rulera, Sac-a-Papier, Poœwista-p³oty), 1xV, 4xbm (Mosznej, Widzowa), wygra³ z³, 6-7 let. biega³ w Czechach 3 razy: 1xI (przeszkody), 1xIII (przeszkody), 1xbm (p³oty), wygra³ Kc; 88 og. DIATOMIT (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-3 let. 15 razy: 2xI, 1xII, 3xIII, 3xIV, 6xbm, wygra³ z³; 91 og. DIATOS (Five Star Camp) sk.gn. biega³ 2-5 let. 15 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 3xIV, 1xV, 5xbm, z³; 94 og. DIATELOT (Who Knows) gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 3xI, 4xII (Otwarcia), 2xIII, 1xbm, raz zdyskwalifikowany z 2 miejsca, wygra³ z³, 4-8 let. biega³ w Czechach, Niemczech i W³oszech 31 razy: 14xI (5 razy p³oty, 9 razy przeszkody, w tym Cena Paramo LR 99 i 01, Zloty pohar Paramo LR 00), 3xII (2 razy p³oty, raz przeszkody), 6xIII (2 razy p³oty, 3 razy przeszkody, w tym Cena Paramo LR, Altes Badener Jagdrennen LR), 3xIV (raz p³oty, 2 razy przeszkody), 5 razy nie ukoñczy³ gonitwy (Swarzwald Sprudel Trophy LR - p³oty, Zloty pohar Paramo LR 01 i 02, Gran Premio Merano LR - przeszkody, Preis des Murtagls LR - p³oty), wygra³ Kc;

19 Nr kat. 15 DYSKOBOLKA klacz ciemnogniada Delator gn Dysydentka kaszt Dakota D ereda Juror Dyslokacja Stupendous Ardneasken Babant D afara Saragan Jurystka Pyjama Hunt Dyskrecja Dysydentka kaszt. 1997, biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xI (raz p³oty-wroc³aw), 2xII, 1xIII (Firmy SKANSKA-p³oty-Wroc³aw), 1xIV, 1xV (p³oty-wroc³aw), 2xbm, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t: 02 wa³. Dyktando (Sorbie Tower) kaszt. biega³ w Czechach 2-3 let. 6 razy: 2xIV, 1xV, 3xbm, wygra³ Kc, w treningu - Czechy; 03 og. Dysydent (Sorbie Tower) kaszt. w treningu; 04 kl. Dyskobolka; Dyslokacja gn. 1988, biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI, 1xII, 2xIII (Efforty), 1xIV (Próbna), 5xbm (Hcp 150-lecia Wyœcigów Konnych w Polsce, Syreny), wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y 4, zwyciê a³y 3: 97 kl. Dysydentka; 98 kl. DYPLOMACJA (Alywar) gn. biega³a 2-3 let. 9 razy: 1xI, 3xIV, 2xV, 3xbm, z³; 01 og. DYSKONTO (Sorbie Tower) gn. biega³ 2-let. raz: 1xI, wygra³ z³, w treningu; DYSKRECJA (Beauvallon) c.gn. 1980, biega³a 3-let. 5 razy: 1xI, 1xIV, 3xbm, z³, matka 3 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y, zwyciê a³y 2: 86 og. Dyskonter (Club House) gn. biega³ 2-4 let. 19 razy: 7xI, 6xII, 2xIII (POHZ Chojnów, Przedœwita), 2xIV, 2xbm, wygra³ z³; 88 kl. Dyslokacja; DOSTOJNA (Dorpat) kaszt. 1964, biega³a 2-3 let. 18 razy: 2xI, wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o 7, wszystkie zwyciê a³y: 69 og. DIPOL (Antiquarian) kaszt. biega³ 2-4 let. 17 razy: 9xI (Demony-Wiedeñ, Rulera, Iwna, Derby, St.Leger, Wielka Warszawska, Widzowa, Norsk Jockey Club), 4xII (Próbna, Puchar KDL, Prezesa Rady Ministrów), 2xIII (Moskwy, Puchar KDL), 2xbm (Stolicy, Preis von Europa - Kolonia), z³, ATS i Rb, reproduktor; 72 og. DUNLOP (Esculap) gn. biega³ 2-4 let. 23 razy: 2xI, 2xII, 4xIII, 7xIV (Otwarcia), 8xbm, z³; 73 og. DOSTOJNIK (Antiquarian) kaszt. biega³ 2-3 let. 13 razy: 5xI (Pink Pearla, eb w ³eb), 1xII (Aschabada), 1xIII (Strzegomia), 2xIV (Mokotowska, Belgradu), 4xbm (Stolicy, Derby - Wiedeñ, Derby, Wielka Warszawska), wygra³ z³; 76 kl. DOSTATNIA (Saragan) kaszt. biega³a 2-3 let. 10 razy: 4xI (Rzeki Wis³y), 2xII (Oaks), 4xbm (Criterium), wygra³a z³; 77 og. DIXIELAND (Conor Pass) gn. biega³ 2-4 let. 16 razy: 9xI (Mokotowska, Criterium x2, Pink Pearla, Wielka Warszawska, Widzowa, Kozienic), 3xII (Baron-Gustav-Springer-Memorial - Wiedeñ, Golejewka, Prezesa Rady Ministrów), 2xIII (St.Leger, Criterium), 2xbm (Kincsem Dij - Budapeszt, Grosser Kaufhof Preis - Kolonia), z³, Koñ Roku 1980, reproduktor; 78 og. DANSING (Conor Pass) gn. biega³ 2-5 let. 28 razy: 6xI, 6xII (Otwarcia), 3xIII, 3xIV, 9xbm (Pawimenta-Fils du Vent), raz zosta³ na starcie, wygra³ z³;

20 Nr kat. 16 SOCORINA klacz ciemnogniada Delator gn Socora sk.gn Dakota D ereda Five Star Camp Sonora Stupendous Ardneasken Babant D afara Deputy Minister Have a Nice Dakota Serbia SOCORA sk.gn. 1991, biega³a 2-3 let. 15 razy: 3xI, 6xII, 1xIV, 5xbm (Efforty, Wiosenna), z³, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4: 96 og. SAO PAULO (Dixieland) sk.gn. biega³ 2-4 let. 10 razy: 1xI, 2xII, 1xIII, 2xV, 4xbm, wygra³ z³; 97 kl. SANTA ANITA (Dixieland) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 1xII, 3xIII, 2xV, 3xbm, wygra³a z³; 98 kl. Santa Ana (Dixieland) c.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 3xI, 3xII (Doris Day), 1xIII, 3xIV (Rzeki Wis³y), 2xV (Derby, Oaks), 1xbm, wygra³a z³; 00 kl. SCORTEZA (In Camera) c.gn. biega³a 2-3 let. 8 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 2xbm, z³; 04 kl. Socorina; SONORA c.gn. 1979, biega³a 2-3 let. 11 razy: 6xI (Soliny, Oaks, Wielka Warszawska), 1xII, 3xIV (Efforty, Criterium, Pragi), 1xbm (Derby), wygra³a z³, Koñ Roku 1982, matka 10 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 5: 84 og. SOLOZZO (Dixieland) gn. biega³ 2-5 let. 18 razy: 9xI (Próbna, Budapesztu, Derby, Korabia x2, Velka Cena Slovenska-Bratys³awa, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Kincsem Dij-Budapeszt), 4xII (Mokotowska, Strzegomia, Rulera, Wielka Warszawska), 2xIII (Iwna, Moskwy), 1xIV (Golejewka), 2xbm (Preis von Europa G1-Kolonia, Grand Prix Rose-Ostenda), z³; 86 og. SOKMAN (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-4 let. 16 razy: 9xI (POHZ Chojnów, Haracza, Syreny, Deer Leapa-³eb w ³eb), 1xII (Expressu Wieczornego), 1xIII, 1xIV, 4xbm (Hcp 50-lecia Wyœcigów Konnych na Torze S³u ewieckim, Rzecznej, Mosznej), wygra³ z³, zwyciê a³ w Niemczech; 91 kl. SOCORA; 92 og. Scotland (Five Star Camp) gn. biega³ 2-6 let. 36 razy: 8xI, 7xII, 2xIII, 5xIV, 3xV (Korabia), 10xbm (Derby, Jesienna), raz nie ukoñczy³ gonitwy, z³; 94 kl. Santa Monika (Who Knows) kara, biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xII, 1xIII, 1xIV, 1xV, 4xbm, wygra³a z³, matka 99 og. SAN LUIS (Dixieland) c.gn. biega³ 2-6 let. 34 razy: 8xI (Wielka Warszawska, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 11xII (Dipola, Kozienic, St.Leger), 6xIII (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 4xIV (Korabia, ycia Warszawy), 1xV, 4xbm ( ycia Warszawy, Golejewka, St.Leger), wygra³ z³, w treningu; 01 kl. Santa Caterina (In Camera) c.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 5xIV (Demony), 3xbm, raz zdyskwalifikowana z 5 miejsca, wygra³a z³; Serbia (Antiquarian) c.gn. 1970, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII (Efforty, Wiosenna), 2xIII (Skarba, Rzecznej), 1xIV (Przedœwita), 4xbm (Cardei, Soliny), z³, matka 13 Ÿrebi¹t, biega³o 11, zwyciê a³o 9;

21 Nr kat. 17 D ULIMA klacz gniada Delator gn D ulianova kaszt Dakota D ereda Dixieland D uganda Stupendous Ardneasken Babant D afara Conor Pass Dostojna Rutilio Rufo D ugara D ULIANOVA kaszt. 1997, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 2xII, 2xIV, 3xV, 3xbm, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t, biega³o jedno: 03 og. D urano (Roulette) gn. w treningu; 04 kl. D ulima; D uganda kaszt. 1991, biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 1xIV (Syreny), 2xbm (Deer Leapa), z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 3: 97 kl. D ULIANOVA; 98 wa³. D ULIWAN (Alywar) kaszt. biega³ 2-5 let. 23 razy: 3xI, 3xII, 5xIII, 4xIV, 3xV, 4xbm, raz nie ukoñczy³ gonitwy, wygra³ z³; 99 kl. D UNONA (Dixieland) kaszt. biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 1xII, 4xIII, 2xIV, 4xbm, wygra³a z³; D UGARA (Orange Bay) gn. 1985, biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 4xII, 3xIII, 2xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4: 91 kl. D uganda; 94 kl. D IUSEPPA (Who Knows) gn. biega³a 2-4 let. 16 razy: 11xI (Efforty, Przedœwita, Criterium x2, Jaroszówki, Rzecznej, Syreny, Deer Leapa, Mosznej), 2xII (Dakoty, Mosznej), 1xIII, 1xIV (Wiosenna), 1xbm (Soliny), z³, matka 00 kl. D ASMINA (In Camera) gn. biega³a 2-3 let. 5 razy: 2xI (Dakoty), 2xbm (Wiosenna, Soliny), raz zwolniona z dyspozycji startera (Ministra Rolnictwa), wygra³a z³; 99 kl. D OKONDA (Dixieland) kaszt. biega³a 2-3 let. 14 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 9xbm (Cardei), wygra³a z³; 00 og. D UGANO (In Camera) gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 1xI, 1xII, 4xIII (Otwarcia), 1xIV, 4xbm (Kastora-p³oty), wygra³ z³; D UNGARIA (Antiquarian) c.kaszt. 1972, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 1xII, 2xIII, 2xIV, 5xbm (Mortimera), wygra³a z³, matka 12 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³y 4, w tym: 83 og. D INGO (Meautry) kaszt. biega³ 2-4 let. 21 razy: 5xI ( azienkowska, Zamkniêcia Sezonu), 5xII (Pink Pearla, Koprodukt - Zobnatica, Korabia), 5xIII (Mosznej, Cena Turf-Klubu SZM - Bratys³awa, Widzowa), 1xIV (Velka Cena Hlavniho Mesta Prahy - Praga), 5xbm (Aschabada, POHZ Chojnów, Prezesa Rady Ministrów, Syreny), wygra³ z³, 5-let. biega³ 6 razy: 2xII (Franz Podeszwa-Erinnerungsrennen-p³oty-Bad Harzburg, Steeplechase Limita-przeszkody-Albertovec), 1xV (Cena Vahu-przeszkody-Pardubice), 2xbm (Preis der Bremer Spielbank LR-przeszkody-Brema, Prezesa RLKS Wroc³aw-przeszkody-Wroc³aw), raz nie ukoñczy³ (Wysokich Tatr-przeszkody- Bratys³awa), wygra³ z³;

ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE

ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW Wroc³awski Tor Wyœcigów Konnych PARTYNICE 19 wrzeœnia (poniedzia³ek) 2005 POLTURF SELECT YEARLING SALE Wroc³aw - PARTYNICE Racecourse 19th of September (Monday) 2005 Program:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI AUKCJI ROCZNIAKÓW W STADNINIE KONI KRASNE

WARUNKI AUKCJI ROCZNIAKÓW W STADNINIE KONI KRASNE WARUNKI AUKCJI ROCZNIAKÓW W STADNINIE KONI KRASNE I. SPRZEDAŻ : OGIERY - nr kat. 1-7 1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 2. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

JESIENNA AUKCJA ROCZNIAKÓW

JESIENNA AUKCJA ROCZNIAKÓW JESIENNA AUKCJA ROCZNIAKÓW Jaroszówka 16 października 2006 r. Program: Godz. 18.00 rejestracja klientów, wadium w wysokości 2000zł. Godz. 18.30 licytacja Po licytacji kolacja. Nr kat.1 ELPHINO og.gn. ur.

Bardziej szczegółowo

Jesienne aukcje koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki

Jesienne aukcje koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Jesienne aukcje koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Wrocław - Partynice - 21.10.2013 Warszawa - Służewiec - 28.10.2013 Aukcja Koni wyścigowych Konie pełnej

Bardziej szczegółowo

KONIE ROCZNE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

KONIE ROCZNE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ KONIE ROCZNE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ 14 WRZESIEŃ 2011 PRZEGLĄD SPRZEDAŻ DZIERŻAWA www.konie.damis.pl KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ OGIERKI ROCZNE 1 ARDSLEY ogier ciemnogniady 3/8/2010 Royal Court Arrabona

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WYŚCIGÓW 2010 - WARSZAWA

ROCZNY PLAN WYŚCIGÓW 2010 - WARSZAWA ROCZNY PLAN WYŚCIGÓW 2010 - WARSZAWA W gonitwach międzynarodowych, przy których podano kwotę zapisu, opłata ta nie zawiera części stałej opłaty za zapis, która wynosi 110 zł w gonitwach płaskich i 190

Bardziej szczegółowo

PA DZIERNIKOWA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF OCTOBER YEARLING SALE

PA DZIERNIKOWA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF OCTOBER YEARLING SALE PA DZIERNIKOWA AUKCJA ROCZNIAKÓW Wroc³awski Tor Wyœcigów Konnych PARTYNICE 17 paÿdziernika (poniedzia³ek) 2005 POLTURF OCTOBER YEARLING SALE Wroc³aw - PARTYNICE Racecourse 17th of October (Monday) 2005

Bardziej szczegółowo

Aukcja Koni wyścigowych

Aukcja Koni wyścigowych Aukcja Koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Wrocław - Partynice 20.10.2014 Warszawa Służewiec 27.10.2014 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

POLTURF THOROUGHBRED SALE HORSES IN TRAINING

POLTURF THOROUGHBRED SALE HORSES IN TRAINING JESIENNA AUKCJA KONI PE NEJ KRWI ANGIELSKIEJ W TRENINGU WYŒCIGOWYM S³u ewiec - Tory Wyœcigów Konnych w Warszawie 31 paÿdziernika (poniedzia³ek) 2005 POLTURF THOROUGHBRED SALE HORSES IN TRAINING S³u ewiec

Bardziej szczegółowo

Aukcja Koni wyścigowych

Aukcja Koni wyścigowych Aukcja Koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Warszawa Służewiec 22.10.2012 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek, 22 października Monday 22 october

Bardziej szczegółowo

Aukcja Koni wyścigowych. Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki

Aukcja Koni wyścigowych. Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Aukcja Koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Warszawa Służewiec 24-25.10.2011 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek, 24 października / Monday 24

Bardziej szczegółowo

Budowanie planu gonitw

Budowanie planu gonitw Budowanie planu gonitw termin przygotowania planu, zasadność i celowość zmian w stosunku do zeszłorocznego planu Włodzimierz Bąkowski Dyrektor Oddziału Wyścigi Konne Warszawa - Służewiec Totalizator Sportowy

Bardziej szczegółowo

Aukcja koni wyścigowych

Aukcja koni wyścigowych Aukcja koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Wrocław - Partynice 19.10.2015 Warszawa Służewiec 26.10.2015 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

TOR SŁUŻEWIEC W WARSZAWIE

TOR SŁUŻEWIEC W WARSZAWIE Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec ZATWIERDZAM Warszawa, dnia 10.03.2014r. PLAN GONITW 2014 W gonitwach międzynarodowych rozgrywanych galopem, przy których podano

Bardziej szczegółowo

- SPRZEDAŻ OGIERKÓW - DZIERŻAWA KLACZEK

- SPRZEDAŻ OGIERKÓW - DZIERŻAWA KLACZEK AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ - SPRZEDAŻ OGIERKÓW - DZIERŻAWA KLACZEK 2 października 2015 r. Program 10.00 12.00 Otwarte stajnie 12.00 13.00 Rejestracja klientów 12.00 Lunch 14.00 Licytacja

Bardziej szczegółowo

TOR SŁUŻEWIEC W WARSZAWIE

TOR SŁUŻEWIEC W WARSZAWIE Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec ZATWIERDZAM Warszawa, dnia.. PLAN GONITW 2015 W gonitwach międzynarodowych rozgrywanych galopem, przy których podano kwotę zapisu,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN GONITW 2015 - WARSZAWA SŁUŻEWIEC PO KOREKCIE

ROCZNY PLAN GONITW 2015 - WARSZAWA SŁUŻEWIEC PO KOREKCIE ROCZNY PLAN GONITW 2015 - WARSZAWA SŁUŻEWIEC PO KOREKCIE Dzień 1, niedziela 19 kwietnia Otwarcie Sezonu 1. Nagroda Dandolo Handikap Otwarcia 19250 zł (11000-4400-2200-1100-550) Gonitwa handikapowa I grupy

Bardziej szczegółowo

AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE

AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE KATALOG AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE 25 WRZEŚNIA 2017 RULER Program 11 00-14 00 Otwarte stajnie i rejestracja klientów 15 00 - Licytacja 16 30 - Lunch OPRACOWANIE KATALOGU

Bardziej szczegółowo

KLACZE HODOWLANE. NAZWA, rasa Nr Ks.Gł., maść, rok ur. Pochodzenie Wymiary Hodowca

KLACZE HODOWLANE. NAZWA, rasa Nr Ks.Gł., maść, rok ur. Pochodzenie Wymiary Hodowca 1 OFERTA SPRZEDAŻY JESIEŃ 2008 Stadnina Koni Jaroszówka sprzedaje w formie rozpatrywania ofert kupna konie według załączonego wykazu: Ceny już od 3000zł! Dodatkowe informacje: Roman Krzyżanowski tel: +48

Bardziej szczegółowo

AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE

AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE KATALOG AUKCJA ROCZNIAKÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ STADNINA KONI KRASNE 3 PAŹDZIERNIKA 2016 RULER Program 11 00-14 00 Otwarte stajnie i rejestracja klientów 15 00 - Licytacja 16 30 - Lunch OPRACOWANIE KATALOGU

Bardziej szczegółowo

KATALOG OGIERÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

KATALOG OGIERÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ 2015 KATALOG OGIERÓW PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ALANDI (IRE) 2005 GNIADY 162 198 21 MICHAŁ ROMANOWSKI TEL. 601 379 437 info@strzegom-stadnina.com.pl SK STRZEGOM SKARŻYCE 2D 58-140 JAWORZYNA ŚL. 2 000 EUR

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROCZNIAKÓW. Jaroszówka 2008 r.

KATALOG ROCZNIAKÓW. Jaroszówka 2008 r. KATALOG ROCZNIAKÓW Jaroszówka 2008 r. DA XIAN (POL) Ciemnogniady, ur. 11.02.1996r. 162-190-20 Hodowca. SK Stubno, Właściciel: Magdalena Rutkowska Suma wygranych 229 890 zł. Cena stanówki 1000 zł. Syn czempiona

Bardziej szczegółowo

Jesienna aukcja koni wyścigowych

Jesienna aukcja koni wyścigowych Jesienna aukcja koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Warszawa - Służewiec - 23.10.2017 aukcjakoni.eu Aukcja koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w

Bardziej szczegółowo

JESIENNY PRZETARG ROCZNIAKÓW

JESIENNY PRZETARG ROCZNIAKÓW JESIENNY PRZETARG ROCZNIAKÓW Jaroszówka 16 października 2008 r. DA XIAN (POL) Ciemnogniady, ur. 11.02.1996r. 162-190-20 Hodowca. SK Stubno, Właściciel: Magdalena Rutkowska Suma wygranych 229 890 zł. Cena

Bardziej szczegółowo

PLAN WYŚCIGÓW WROCŁAW

PLAN WYŚCIGÓW WROCŁAW Dzień 1, niedziela 6 maja PLAN WYŚCIGÓW WROCŁAW Gonitwa dla 3-letnich klaczy półkrwi III grupy. (1600 m) Gonitwa dla 3-letnich ogierów półkrwi III grupy. (1600 m) Gonitwa dla 3-letnich klaczy półkrwi II

Bardziej szczegółowo

CZESKIE KLASYKI 2010. Pierwsze zgłoszenia do 17 grudnia 2009. Praga

CZESKIE KLASYKI 2010. Pierwsze zgłoszenia do 17 grudnia 2009. Praga Pierwsze zgłoszenia do 17 grudnia 2009 Praga 62 edycja Jarní cena klisen (The 1000 Guineas) niedziela 9 maja 2010 SUMA NAGRÓD: 600 000 CZK (24 000 EUR) 89 edycja Velká jarní cena (The 2000 Guineas) niedziela

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PLAN GONITW HIPODROM SOPOT 2014

PLAN GONITW HIPODROM SOPOT 2014 PLAN GONITW HIPODROM SOPOT 2014 Dzień 1, sobota 12 lipca 1. Puchar Prezes Hipodrom Sopot Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy (dyst. 2000 m) 2.Nagroda 8750 zł

Bardziej szczegółowo

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600 m)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600 m) Dzień 2 Niedziela, 10 maja 1. Nagroda 10 080 zł (4200-2100-1680-1260-840) Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2200 m) 2. Nagroda 10 080 zł (4200-2100-1680-1260-840) Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

OJCIEC. Strona 1 z 6

OJCIEC. Strona 1 z 6 OJCIC MATKA ROCZNIK MAŚĆ POCHODZNI POCHODZNI 1 8 Gd ABOU ZOUZ 1994 gn. MISWAKI (MR PROSPCTOR i HOPSPRINGSTRN) BOLD JSSI (NVR SO BOLD i JUBIL SONG) 2 17 /Wł APRIZZO 1990 gn. NTITLD (MILL RF i LADY CAPULT)

Bardziej szczegółowo

PLAN GONITW WROCŁAW 2014

PLAN GONITW WROCŁAW 2014 PLAN GONITW WROCŁAW 2014 Dzień 1 Niedziela, 27 kwietnia Otwarcie Sezonu 1. Nagroda Otwarcia Sezonu 21 000 zł (12000-4800-2400-1200-600) Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich i starszych koni.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sędzia główny: Anna Niemyjska Gospodarz toru: Marcin Pacyński 1 - LL - Z trafieniem w normę czasu. Klub. KJ Ostoja. MKS Sprząśla.

Sędzia główny: Anna Niemyjska Gospodarz toru: Marcin Pacyński 1 - LL - Z trafieniem w normę czasu. Klub. KJ Ostoja. MKS Sprząśla. ZR B 0.0.0 WYNIKI Sędzia główny: Anna Niemyjska Gospodarz toru: Marcin Pacyński - LL - Z trafieniem w normę czasu M-ce Rasa, Kraj ur., Płeć, Rok ur., Paszport, Maść, Ojciec, Matka, Hodowca, Właściciel

Bardziej szczegółowo

Letnie Mistrzostwa Polski Poznań 26.05-29.05.2015, Kategoria A Amsterdam Diving Cup Amsterdam 16.04-19.04.2015, Kategoria A

Letnie Mistrzostwa Polski Poznań 26.05-29.05.2015, Kategoria A Amsterdam Diving Cup Amsterdam 16.04-19.04.2015, Kategoria A Sezon 2015 Poznań 26.05-29.05.2015, Kategoria A 1 miejsce - tr. 1m 1 miejsce - tr. 3m Amsterdam Diving Cup Amsterdam 16.04-19.04.2015, Kategoria A 4 miejsce - tr. 1m 5 miejsce - tr. 3m Bergen Open Bergen

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015 OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 9 maja 2015 Konkurs nr 1 - kl. N-5 Program krajowy Ed. 2015 Data: 09.05.2015 1 Barbara Maj Divers/ wałach/ POL006690046399/

Bardziej szczegółowo

P r o p o z y c j e Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych w Skokach przez Przeszkody ** Moszna 29 31.05.2009 r.

P r o p o z y c j e Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych w Skokach przez Przeszkody ** Moszna 29 31.05.2009 r. P r o p o z y c j e Zawodów Ogólnopolskich Oficjalnych w Skokach przez Przeszkody ** Moszna 29 31.05.2009 r. I. Organizator: Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. Ludowy Klub Jeździecki w Mosznej II. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

1/minimini LL Data:

1/minimini LL Data: Sparing Skokowy CZIBO wiosenne, 2.04.20 Wydruk: 02 04 20 :0: /minimini Data: 02 04 20 HUBERTUS 2...0 PRO System Obsługi Zawodów Konnych www.zawodykonne.com Konkurs nr minimini 40 cm dokładności bez rozgrywki

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015

OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015 Konkurs nr 9 - kl. N-4 Program krajowy Ed. 2015 OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY W UJEŻDŻENIU ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU WYNIKI 10 maja 2015 1 Barbara Maj Divers/ wałach/ POL006690046399/ 1999/ m/

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ FREESTYLE - 2007

KALENDARZ FREESTYLE - 2007 KALENDARZ FREESTYLE - 2007 09.02.- 10.02. St. Petersburg / Rosja 05.01.2007 r. I PŚ - Hip Hop D - s, d, mf, F po 10, 10, 5, 5 II PŚ - Street Dance Show J,D - mf; F po 5, po 5 KM IDO 16.02. Kraków / Rasha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN GONITW WROCŁAW 2014

PLAN GONITW WROCŁAW 2014 PLAN GONITW WROCŁAW 2014 Dzień 1 Niedziela, 27 kwietnia Otwarcie Sezonu 1. Nagroda Otwarcia Sezonu 21 000 zł (12000-4800-2400-1200-600) Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich i starszych koni.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXIV, 37 SECTIO EE 2006 Instytut Nauk Rolniczych w Zamociu Zakład Hodowli i Uytkowania

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Czempionat młodzieżowy i ZT 2006

Czempionat młodzieżowy i ZT 2006 IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich i nowe reproduktory małopolskie to duży sukces hodowlany ogiera Divisor i Stadniny Koni Janów Podlaski. W dniach 27-28 maja 2006 roku odbył się

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan hodowli koni w Spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Izabela Wierzchowska

Aktualny stan hodowli koni w Spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Izabela Wierzchowska Aktualny stan hodowli koni w Spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Izabela Wierzchowska Rola stadnin strategicznych KOWR w procesie zarządzania populacjami Doskonalenie ras może

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 30.08.2015r.

OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 30.08.2015r. ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ORAZ GRAND PRIX DOLNEGO ŚLĄSKA KUCY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI WE WROCŁAWIU OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 30.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Święto Konia Arabskiego

Święto Konia Arabskiego Święto Konia Arabskiego XXXIX Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi Aukcje koni: - Pride of Poland 13.08. - Summer Sale 14.08. Obchody 200-lecia Stadniny Koni w Janowie Podlaskim Kiermasz sprzętu

Bardziej szczegółowo

11/L3 10:00 ( )

11/L3 10:00 ( ) 11/L3 10:00 Wydruk: 2017-09-09 18:52:03 Konkurs nr: 11 / L3 / Finał młodzików + otwarty + towarzyski (ompetition No: 11 / ) 1 10:00:00 2 10:07:00 PRZERWA/ REAK KOEKOSHOF MISHEL-W (3) Kuc Walijski / POL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA 1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA ( FIFA WORLD CUP ) w piłce nożnej publikacja całkowicie bezpłatna Tytuł: "Mistrzostwa Świata w piłce nożnej" Wydanie I - sierpień 2010 Autor: http://www. E-mail: biuro@ Wydanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych. Nr 1/2006. wykaz koni zg³oszonych do startów w sezonie 2006 r barwy stajni kursy walut

Biuletyn. Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych. Nr 1/2006. wykaz koni zg³oszonych do startów w sezonie 2006 r barwy stajni kursy walut Polski Klub Wyœcigów Konnych 00-976 Warszawa, ul. Pu³awska 266 e-mail: pkwk@post.pl SPIS TELEFONÓW Sekretariat Prezesa PKWK: (022) 853-17-15 Biuro i sekretariat: (022) 852-06-53; (022) 843-10-34; (022)

Bardziej szczegółowo

KLOSE (Mł.2005) Paula LADY BLANSZ (7) Aleksandra WOJTUŚ DAKOTA (28) SUZI (4) Anna KAMIŃSKA

KLOSE (Mł.2005) Paula LADY BLANSZ (7) Aleksandra WOJTUŚ DAKOTA (28) SUZI (4) Anna KAMIŃSKA 6.2.20 WYNIKI Czibo Mikołajkowe w Ostrodze, 6.2.20 Wydruk: 06-2-20 20:3:7 /minimini Data: 06-2-20 HUBERTUS 2.0.0.0 PRO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.zawodykonne.com Konkurs nr - minimini 0 cm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy:gz.sp

Warszawa, dnia 31 października 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Znak sprawy:gz.sp Warszawa, dnia 31 października MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy:gz.sp.058.47. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 16232 Państwa Posłów

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice

Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice Wyścigowa pasja Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych - Partynice Wyścigowa pasja konie pełnej krwi angielskiej www.torpartynice.pl Ktokolwiek powiedział, że nie można kupić szczęścia za pieniądze,

Bardziej szczegółowo

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 Viv Lambert Super Photocopy Masters 1 Spis treści Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 2 Unit 2: Reinforcement 6 Extension 7 3 Unit 3: Reinforcement 8 Extension

Bardziej szczegółowo

ZR i ZT Cavallino Cup 24.05.2014r.

ZR i ZT Cavallino Cup 24.05.2014r. Listy startowe kl. L-1 Open godz. 9.00 1 9:00 Karo Martyna Mroczek 2 9:07 Narina S Zofia Wróblewska 3 9:14 Zgredek Alicja Kafka 4 9:21 Narina S Zofia Wróblewska 5 9:28 Kar-livia Marysia Kozłowska 6 9:35

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

1T/L Data:

1T/L Data: Wydruk: 03-04-06 8:55: T/L Konkurs nr T - L program L- (Competition No T) 3 4 PASJONATA PASJANS (6) Anna KAMIŃSKA Kuc Walijski / POL / Wałach / 008 / - / - / Tijd Vlijt's Santiago / Polly Jerzy Kołodziejek

Bardziej szczegółowo

1T/L 4 Data: 10 10 2015

1T/L 4 Data: 10 10 2015 Wydruk: 09 10 2015 12:48:49 1T/L 4 Konkurs nr 1T L 4 (Competition No 1T) 1 10:00:00 2 10:07:00 3 10:14:00 4 10:21:00 5 10:28:00 6 10:35:00 7 10:42:00 8 10:49:00 9 10:56:00 10 11:03:00 11 11:10:00 PRZERWA

Bardziej szczegółowo

moskitiery / mosquito nets katalog detali / components catalogue

moskitiery / mosquito nets katalog detali / components catalogue moskitiery / mosquito nets katalog detali / components catalogue spis treści contents 4 system moskitiery ramkowej frame mosquito net system 8 system moskitiery drzwiowej door mosquito net system SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

ZR / ZT w Sportowych Rajdach Konnych Szlakiem Jana Wnęka

ZR / ZT w Sportowych Rajdach Konnych Szlakiem Jana Wnęka ZT 8.8 KM Weronika START 11:30:00 JAZDY Morawiec META 12:29:47 00:59:47 1 41 Arnold BRAMKA 12:37:11 JAZDY 00:59:47 META 00:07:24 00:07:24 8,83 8,83 8,83 RAZEM 4 4,0000 RUCH 3 (4+0,0000) BRAMKA 1 Koń: Arnold,

Bardziej szczegółowo

SKOKI 2011. Warunki Ogólne: Ranga zawodów: ZO-B** Miejsce: Moszna Data: 27-29-05-2011. Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. 2011.04.

SKOKI 2011. Warunki Ogólne: Ranga zawodów: ZO-B** Miejsce: Moszna Data: 27-29-05-2011. Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. 2011.04. Ranga zawodów: ZO-B** Miejsce: Moszna Data: 27-29-05-2011 Warunki Ogólne: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2009) - Przepisy Weterynaryjne (rok:

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowano / Registered 25/03/2015. No 002667485-0001. Prezes / The President. António Campinos ŚWIADECTWO REJESTRACJI CERTIFICATE OF REGISTRATION

Zarejestrowano / Registered 25/03/2015. No 002667485-0001. Prezes / The President. António Campinos ŚWIADECTWO REJESTRACJI CERTIFICATE OF REGISTRATION Zarejestrowano / Registered 25/03/2015 No 0026674850001 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO ŚWIADECTWO REJESTRACJI Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Aukcja koni wyścigowych

Aukcja koni wyścigowych Aukcja koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Warszawa Służewiec 24.10.2016 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek 24 października 2016 Monday 24

Bardziej szczegółowo

PLAN WYŚCIGÓW 2013 WROCŁAW PARTYNICE. Dzień 1 Niedziela, 12 maja

PLAN WYŚCIGÓW 2013 WROCŁAW PARTYNICE. Dzień 1 Niedziela, 12 maja PLAN WYŚCIGÓW 2013 WROCŁAW PARTYNICE Dzień 1 Niedziela, 12 maja 1. Nagroda OTWARCIA SEZONU 15 750 zł (9000-3600-1800-900-450) Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu Zakrzów, 3-4 grudnia 2016 Wyniki 3 grudnia 2016 (sobota)

Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu Zakrzów, 3-4 grudnia 2016 Wyniki 3 grudnia 2016 (sobota) Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu, 3-4 grudnia 2016 Wyniki 3 grudnia 2016 (sobota) Konkurs nr 1 - kl. L-1 Program krajowy Ed. 2015, (czworobok 20x60m) Morengo/ wałach/ POL 013540108403/

Bardziej szczegółowo

Zawody Regionalne w ujeżdżeniu 29 września 2012 KJ AROMER

Zawody Regionalne w ujeżdżeniu 29 września 2012 KJ AROMER L-2 -ce Imię Nazwisko Koń Klub Punkty sędziów Procent 1 Weronika Borowska 2 arzena akowska 3 Natalia Gierszewska 4 Paweł amet 5 Dominika Bień 6 Kinga Leszek-Karwańska Lucia le Duc klacz\ wlkp \ c.gn.\

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI KJ JANÓW PODLASKI r. 1 DZIEŃ (sobota) UJEŻDŻENIE

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI KJ JANÓW PODLASKI r. 1 DZIEŃ (sobota) UJEŻDŻENIE SK Janów Podlaski, dn. -.07.07 r. MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI -.07.07 r. DZIEŃ.07.07 (sobota) UJEŻDŻENIE Konkurs nr kl. L- NANETTE OLD / K / 0 (6) / C.GNIADA DE CAMERONE

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW Western Riders Cup Spring Edition Ośrodek Jeździecki Janiowe Wzgórze Rzeszów maja 2013

REGULAMIN ZAWODÓW Western Riders Cup Spring Edition Ośrodek Jeździecki Janiowe Wzgórze Rzeszów maja 2013 REGULAMIN ZAWODÓW Western Riders Cup Spring Edition Ośrodek Jeździecki Janiowe Wzgórze Rzeszów 15-19 maja 2013 1. Kategoria: zawody AQHA Approved, według regulaminu AQHA zawody ogólnopolskie, kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2011

KALENDARZ IMPREZ 2011 KALENDARZ IMPREZ 2011 SPORT MOTOCYKLOWY Imprezy centralne Termin Nazwa Organizator 4/5.06.2011 5 i 6 runda Mistrzostwa Polski cross country 6 i 7 runda Puchar Polski cross country Kwidzyński Klub Motorowy

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Wyœcigów Konnych. Polskiego Klubu. Nr 6/2008. koni pe³nej krwi angielskiej. Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis

Biuletyn. Wyœcigów Konnych. Polskiego Klubu. Nr 6/2008. koni pe³nej krwi angielskiej. Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis Biuletyn Polskiego Klubu Wyœcigów Konnych Nr 6/2008 Wyniki sezonu 2008 Alfabetyczny spis koni pe³nej krwi angielskiej Polski Klub Wyścigów Konnych 02-684 Warszawa, ul. Puławska 266 e-mail: pkwk@pkwk.org

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Długopisy i pióra metalowe

Długopisy i pióra metalowe Długopisy i pióra metalowe SPIS TREŚCI / CONTENT Szanowni Klienci! Z przyjemnością przedstawiamy katalog z najnowszymi produktami piśmiennymi. Dzięki starannej selekcji znajdziecie Państwo w nim wiele

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo