ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW POLTURF SELECT YEARLING SALE"

Transkrypt

1 ELITARNA AUKCJA ROCZNIAKÓW Wroc³awski Tor Wyœcigów Konnych PARTYNICE 19 wrzeœnia (poniedzia³ek) 2005 POLTURF SELECT YEARLING SALE Wroc³aw - PARTYNICE Racecourse 19th of September (Monday) 2005 Program: 12:00-15:00 Otwarte stajnie / Open barns 12:00-15:00 Rejestracja klientów Registration of buyers 16:00 Licytacja / Sale POLTURF Al.Wyœcigowa 4B/ Warszawa tel./fax (48 22) , internet:

2 Organizatorzy / Organizers Polturf sc & WTWK Partynice Aukcjoner / Auctioneer Pawe³ Goc³owski Biuro Aukcji / Sale Office Managers Barbara Mazur, Joanna Krawczyk Opracowanie katalogu / Catalogue preparation Pawe³ Goc³owski Wydawca katalogu / Catalogue editor Polturf sc Projekt graficzny / Designed by Sylwia Kobryñ - Duliñska, Projekt kropki SPIS TREŒCI / INDEX strona / page program 1 organizatorzy / organizers 2 lista koni / index of horses 4 oferowane konie / horses for sale 5-30 ogiery czo³owe / sire reference Polish-English dictionary 37 warunki aukcji dane w katalogu i objaœnienia skrótów 43 conditions of sale guide to cataloguing details 48 Wszelkie prawa wydawcy zastrze one. Przedruk lub kopiowanie materia³ów zawartych w Katalogu w ca³oœci lub czêœciowo wymaga pisemnego zezwolenia wydawcy. Wydawca i jego wspó³pracownicy nie odpowiadaj¹ za treœæ materia³ów reklamowych zawartych w Katalogu. All rights reserved. The copyright for material appearing in the Catalogue is held by Polturf s.c. Production of editorial material in whole or part from this publication requires written permition of copyright holder. Polturf s.c. and their contributors accept no liability for the content of the Catalogue

3 THE MOST IMPORTANT WINNERS OFFERED AT POLTURF SELECT YEARLING SALES 2002 & 2003 flat races f.sodana (Sorbie Tower - Soda / Five Star Camp) bay, 2002 raced at 2-3yo in Poland 10 times: 2xI (Dorpat St., Solina St.), 3xII (Wiosenna St. LR, Derby St. G3, Oaks St. LR), 1xIII (Próbna Prize), 2xIV (Dakota St. LR, Minister Rolnictwa St. LR), PZL, still in training; f.moœci PANNA (Two-Twenty-Two - Moja mi³a / Orange Bay) dark bay, 2002 raced at 2-3yo in Italy, Poland and Austria 10 times: 3xI (Austrian Oaks Gd2, twice in Italy), 1xII (Ruler St. LR), 1xIV (Solina St.), EUR & PZL, still in training; c.jam HETMAN (Freedom's Choice - Jambalaya / Beaconsfield) chestnut 2001 raced at 2-4yo in Poland Czech & Slovak Rep. and in Switzerland 13 times: 3xI (Doris Day St.), 2xII (Widzów St., Prezes Rady Ministrów St. LR), 3xIII (Strzegom St., Slovenske Derby Gd3), 1xIV (Ceske Derby Gd3), 1xV (Grand Prix LGT Jockey Club LR - Zurich-Dielsdorf), PZL, Sk, Kc & SFr, still in training; c.jemen (Royal Court - Jêtka / Five Star Camp) bay, 2002 raced at 2-3yo in Poland 6 times: 2xI (Strzegom St.), 1xII, 1xIII (Kozienice St. LR), PZL, still in training; c.baggio (Jape - Bella Donna / Neman) dark bay, 2002 sold to Czech Republic for PZL raced at 3yo in Czech & Slovak Rep. 4 times: 2xI, 1xV (Derby Gd3 - Prague), Kc, still in training; over hurdles c.jesienny KROKUS (Enjoy Plan - Jesienna Ró a / Winds of Light) bay, 2001 raced at 2-3yo in Poland 13 times: 3xI, 1xII, 1xIII, 4xIV (Sac-a-Papier St.), PZL, at 4yo raced in Italy and Germany over hurdles 3 times: 2xI (Premio Glorenza - Merano, Badener Roulette Preis LR - Baden-Baden), 1xII (Manheim), ca EUR, still in training; c.akteon (Don Corleone - Asyria / Krezus) chestnut, 2001 sold in Poland for PZL raced at 2-3yo in Poland 15 times: 2xI (Czad Prize - hurdles, Kastor Prize - hurdles), 1xII, 1xIII, 4xIV, PZL; both: flat & hurdle races c.inden (In Camera - Inari / Rutilio Rufo) chestnut, 2001 sold in Poland for PZL raced at 2-3yo in Poland 9 times: 1xI, 3xII (Letnia Prize, Doris Day St., Aschabad St.), 3xIII (Neman St.), also raced at 3-4yo in Austria and Italy 6 times: 2xI, 1xIII, 2xIV (once over hurdles - Pisa), PZL and EUR, still in training;

4 LISTA ROCZNIAKÓW / INDEX OF YEARLINGS nr kat. p³eæ nazwa (pochodzenie) maœæ data ur. hodowca / w³aœciciel Lot sex horse (pedigree) colour born breeder / owner 1. og./c. SAN MORITZ (Roulette - Santa Monika / Who Knows) kary/black, Widzów - Krzysztof Tyszko 2. og./c. DOMINIO (Two-Twenty-Two - Dominet / Dixieland) ciemnogniady/dark bay, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 3. kl./f. JAM-BELLA (Belenus - Jambalaya / Beaconsfield) siwa/grey, Roman Piwko 4. og./c. BELMONT (Leone - Bella's Görl / Alkalde) ciemnogniady/dark bay, Andrzej Zieliñski 5. og./c. TASZNIK (Enjoy Plan - Topola / Behistoun) gniady/bay, Iwno 6. og./c. SOY TOWER (Sorbie Tower - Soja / Revlon Boy) gniady/bay, Jaroszówka 7. og./c. SORIN (Snow Kid - Soda / Five Star Camp) kasztanowaty/chestnut, Widzów - Krzysztof Tyszko 8. og./c. MOŒCI PAN (Two-Twenty-Two - Moja Mi³a / Orange Bay) gniady/bay, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 9. kl./f. DELICE (Da Xian - D essica / Aprizzo) ciemnogniada/dark bay, Damis 10. og./c. TRAVELLI (Freedom's Choice - Transylwania / Baby Bid) siwy/grey, Adam Milewski 11. og./c. GRASANT (Enjoy Plan - Gina / Special Power) gniady/bay, Iwno 12. og./c. NESSER (Two-Twenty-Two - Nessie / Who Knows) gniady/bay, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 13. og./c. SZATYN (Belenus - Szata / Alywar) kasztanowaty/chestnut, Widzów - Krzysztof Tyszko 14. kl./f. NAIROBI (In Camera - Nawra / Who Knows) gniady/bay, Moszna 15. og./c. MIRAGE (Leone - Marion / Saphir) gniady/bay, Andrzej Zieliñski 16. kl./f. BAFIA (Da Xian - Barbie / Graf) gniady/bay, Damis 17. og./c. BAMBINO (Freedom's Choice - Ba³amutka / Dixieland) kasztanowaty/chestnut, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 18. kl./f. BELLA BETTINA (Great Lakes - Bella Donna / Neman) gniada/bay, Grzegorz Kaczmarek 19. kl./f. JENNY ENGLISH (Jape - Jingle Bell / Great Commotion) ciemnogniada/dark bay, Kishore Mirpuri 20. og./c. REFLEKS (Royal Court - Reploy / Deploy) gniady/bay, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 21. og./c. IWO (Roulette - Inari / Rutilio Rufo) kasztanowaty/chestnut, Widzów - Krzysztof Tyszko 22. kl./f. TEMPRA OF LIGHT (Ray of Light - Tempera / Athenagoras) gniada/bay, Jaroszówka 23. og./c. HURON (Great Lakes - Hallo Bambina / Neman) gniady/bay, Ryszard Po³eæ 24. og./c. OLSON (Jape - Ob³awa / Saphir) kasztanowaty/chestnut, Damis 25. og./c. JAK WICHER (Freedom's Choice - Jak Najlepsza / All Hands On Deck) kasztanowaty/chestnut, PKI SA (Strzegom) / Pol-Kaufring 26. kl./f. JÊDRUSIA (Special Power - Jamata / Mooving Dream) gniada/bay, Witold Krzemiñski

5 Nr kat. 1 SAN MORITZ ogier kary hod. i w³. SK Widzów - Krzysztof Tyszko Roulette gn Santa Monika kara 1994 Machiavellian Rimsh Who Knows Sonora Mr Prospector Coup de Folie Storm Bird Carefully Hidden Known Fact Happy Kin Dakota Serbia Santa Monika kara, 1994, biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xII, 1xIII, 1xIV, 1xV, 4xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 99 og. SAN LUIS (Dixieland) c.gn. biega³ 2-6 let. 33 razy: 8xI (Wielka Warszawska, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 10xII (Dipola, Kozienic), 6xIII (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 4xIV (Korabia, ycia Warszawy), 1xV, 4xbm ( ycia Warszawy, Golejewka, St.Leger), wygra³ z³, w treningu; 01 og. SAN MATEO (Tioman Island) sk.gn. biega³ 2-3 let. 3 razy: 1xI, 1xIII, 1xbm, wygra³ z³, w treningu w Austrii; 03 kl. Santa Elena (Roulette) kara, w treningu; 04 og. San Moritz; SONORA c.gn. 1979, biega³a 2-3 let. 11 razy: 6xI (Soliny, Oaks, Wielka Warszawska), 1xII, 3xIV (Efforty, Criterium, Pragi), 1xbm (Derby), wygra³a z³, Koñ Roku 1982, matka 10 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 5: 84 og. SOLOZZO (Dixieland) gn. biega³ 2-5 let. 18 razy: 9xI (Próbna, Budapesztu, Derby, Korabia x2, Velka Cena Slovenska-Bratys³awa, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Kincsem Dij-Budapeszt), 4xII (Mokotowska, Strzegomia, Rulera, Wielka Warszawska), 2xIII (Iwna, Moskwy), 1xIV (Golejewka), 2xbm (Preis von Europa G1-Kolonia, Grand Prix Rose-Ostenda), z³; 86 og. SOKMAN (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-4 let. 16 razy: 9xI (POHZ Chojnów, Haracza, Syreny, Deer Leapa-³eb w ³eb), 1xII (Expressu Wieczornego), 1xIII, 1xIV, 4xbm (Hcp 50-lecia Wyœcigów Konnych na Torze S³u ewieckim, Rzecznej, Mosznej), wygra³ z³, zwyciê a³ w Niemczech; 91 kl. SOCORA (Five Star Camp) sk.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 3xI, 6xII, 1xIV, 5xbm (Efforty, Wiosenna), wygra³a z³, matka 98 kl. Santa Ana (Dixieland) c.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 3xI, 3xII (Doris Day), 1xIII, 3xIV (Rzeki Wis³y), 2xV (Derby, Oaks), 1xbm, z³; 92 og. Scotland (Five Star Camp) gn. biega³ 2-6 let. 36 razy: 8xI, 7xII, 2xIII, 5xIV, 3xV (Korabia), 10xbm (Derby, Jesienna), raz nie ukoñczy³ gonitwy, z³; 01 kl. Santa Caterina (In Camera) c.gn. biega³a 2-3 let. 15 razy: 2xI, 2xII, 2xIII, 5xIV (Demony), 3xbm, raz zdyskwalifikowana z 5 miejsca, wygra³a z³, Serbia (Antiquarian) c.gn. 1970, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII (Efforty, Wiosenna), 2xIII (Skarba, Rzecznej), 1xIV (Przedœwita), 4xbm (Cardei, Soliny), z³, matka 13 Ÿrebi¹t, biega³o 11, zwyciê a³o 9, w tym: 77 kl. SINAJA (Saragan) sk.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 6xI (Próbna, Ministerstwa Rolnictwa, Efforty, Wiosenna, Derby, Oaks), 4xII (Skarba, Strzegomia, Soliny, Pragi), 2xIII (Stolicy, Cs Turfu-Praga), 1xbm (Wielka Warszawska), z³; 83 kl. Sake (Club House) kaszt. biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 3xIII (Cardei, Soliny), 2xIV (Driady), 3xbm (Wiosenna, Rzeki Wis³y), wygra³a z³;

6 Nr kat. 2 DOMINIO ogier ciemnogniady hod. PKI SA w³. Pol-Kaufring Spó³ka z o.o. Two-Twenty-Two gn Dominet gn Fairy King Easy To Copy Dixieland Domicella Northern Dancer Fairy Bridge Affirmed Talking Picture Conor Pass Dostojna River Chanter Dominika Dominet gn. 1993, nie biega³a, matka 3 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o jedno: 00 wa³. DOMART (Baby Bid) siwy, biega³ 2-3 let. 14 razy: 5xI (Strzegomia, Rulera, Iwna), 3xII (Próbna, Nemana), 1xIII (Kozienic), 5xbm (Letnia, Derby, Mosznej, Criterium), wygra³ z³, w treningu w Anglii - biega³ 4-5 let. p³oty 6 razy; 04 og. Dominio; DOMICELLA gn. 1974, biega³a 3-let. 5 razy: 1xI, 4xbm, wygra³a z³, matka 14 Ÿrebi¹t, biega³o 10, zwyciê a³o 9: 81 og. DUMBIER (Kasjan) kaszt. biega³ 2-4 let. 24 razy: 4xI, 3xII, 5xIII, 2xIV, 9xbm, z³; 82 kl. DOMICIANA (Saragan) siwa, biega³a 2-3 let. 10 razy: 2xI, 2xII, 2xIV, 4xbm, z³; 84 kl. Demokracja (Meautry) gn. biega³a 2-3 let. 6 razy: 1xI (Próbna), 1xIII, 1xIV (Cardei), 3xbm, wygra³a z³; 85 og. DOMAN (Orange Bay) c.gn. biega³ 2-4 let. 26 razy: 2xI, 2xII, 6xIII, 4xIV, 12xbm, z³; 87 og. Domicjan (Dixieland) gn. biega³ 2-4 let. 25 razy: 8xI, 4xII, 5xIII (Expressu Wieczornego, Przedœwita, Deer Leapa), 8xbm (Expressu Wieczornego, S³u ewca, Rzecznej, Mosznej), wygra³ z³; 88 wa³. DOBROMIR (Cisów) sk.gn. biega³ 2-4 let. 26 razy: 1xI, 2xII, 6xIII, 3xIV, 14xbm (Letnia), wygra³ z³; 89 og. DOMICIANO (Revlon Boy) sk.gn. biega³ 2-3 let. 14 razy: 3xI, 2xII, 2xIII, 2xIV, 4xbm, raz wygra³, ale gonitwê uniewa niono, wygra³ z³; 91 kl. DOMIKLA (Dakota) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 3xII, 1xIII, 1xIV (Próbna), 4xbm, wygra³a z³, matka 01 kl. Dominanta (Don Corleone) gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 2xII, 4xIII (Skarba, Wiosenna), 2xIV, 2xbm (Soliny), wygra³a z³; 92 kl. DOMINIC (Lord Hippo) gn. biega³a 2-3 let. 16 razy: 1xI, 3xII, 3xIII, 4xIV, 1xV, 4xbm, z³; DOMINIKA (Negresco) gn. 1964, biega³a 2-3 let. 11 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 2xIV, 2xbm, raz nie ukoñczy³a gonitwy, z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 6: 75 og. Dysproz (Mehari) kaszt. biega³ 2-7 let. 44 razy: 12xI (raz p³oty), 4xII (raz p³oty), 10xIII (Ch³opskiej Drogi-p³oty), 4xIV (raz p³oty), 14xbm (Turysty, Kozienic, Haracza, Expressu Wieczornego, ycia Warszawy, Ch³opskiej Drogi-p³oty, azienkowska), wygra³ z³; 76 kl. DYMISJA (Mehari) gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 1xI, 5xII, 1xIV, 6xbm, z³; 77 og. DAMAZY (Mehari) kaszt. biega³ 2-let. 3 razy: 1xI, 1xII, 1xIII, wygra³ z³; 78 kl. DOMINANTA (Freefoot) c.gn. biega³a 2-3 let. 8 razy: 1xI, 1xIV, 6xbm, wygra³a z³, w sporcie - skoki przez przeszkody; 79 kl. DANUŒKA (Freefoot) gn. biega³a 2-3 let. 8 razy: 1xI, 3xIII, 3xIV, 1xbm, wygra³a z³;

7 Nr kat. 3 JAM- BELLA klacz siwa hod. i w³. Roman Piwko Belenus kaszt Jambalaya siwa 1992 Lomitas Beaute Beaconsfield Jessica Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Nureyev Beaconaire Dakota Jantra Jambalaya siwa, 1992, biega³a w Austrii i W³oszech 2-3 let. 14 razy: 3xI (Premiera der Zweijahrigen-Micsoda Rennen 900m, Maxine-Juster-Rennen 1300m, Hcp TOTO-Amateurreiter-Preis 1100m), 3xII (Dicento-Rennen 1200m, Hcp Enns-Preis 1200m, Hcp Aprizzo-Rennen 1000m), 2xIII (Hcp TOTO- Amateurreiter-Preis 1300m, Stuten Trial 1600m), 1xIV (Hcp Preis vom Bodensee 1400m), 4xbm (Konsul Leo v.preleuther-memorial 1400m, Premio Europa-Merano 1600m, Hcp Preis vom Neusiedlersee 1700m, Osterreich Stuten Preis 2000m, Hcp Kika-Pries 1000m), wygra³a ATS, matka 4 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 00 og. JANOSIK (Alywar) siwy, biega³ 3-let. 9 razy: 1xI, 1xIV (³eb w ³eb), 7xbm (Pink Pearla), wygra³ z³; 01 og. JAM HETMAN (Freedom s Choice) kaszt. biega³ 2-4 let. w Polsce, Czechach, Szwajcarii i na S³owacji 13 razy: 3xI (Doris Day), 2xII (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 3xIII (Strzegomia, Derby - Bratys³awa), 1xIV (Derby - Praga), 1xV (Grand Prix LGT Jockey Club LR - Zurich-Dielsdorf), 3xbm (St.Leger - Praga, Wielka Warszawska, Pink Pearla), wygra³ z³, Sk, Kc i SFr, w treningu; 04 kl. Jam-Bella; Jessica siwa, 1986, biega³a 2-3 let. 15 razy: 4xI, 4xII (Kartacza), 2xIII, 2xIV (Wiosenna), 3xbm (Soliny, Derby, Criterium), wygra³a z³, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³y 4, w tym: 91 kl. JESSIE-JANE (Juror) siwa, biega³a na S³owacji, w Austrii i W³oszech 2-4 let. 23 razy: 8xI (Oaks-Wiedeñ, Oaks-Bratys³awa), 4xII, 2xIII (Listed Race we W³oszech), 3xIV, 6xbm, wygra³a Sk, ATS i L; 95 og. JAGMIN (Freedom s Choice) kaszt. biega³ w Polsce 3-4 let. 14 razy: 7xI ( ycia Warszawy, Sac-a-Papier, Widzowa), 1xII, 2xIII (Golejewka), 1xIV (Prezesa Rady Ministrów), 2xV (Kozienic), raz zdyskwalifikowany z 2 miejsca, z³, 5-6 let. biega³ w Czechach 13 razy: 2xI (Velka Cena Ceskeho Turfu Gd-3), 1xII (Zlaty pohar IPS LR), 3xIII (Velka Cena Slovenska Gd-3, Cena Prezidenta Republiky), 1xIV, 2xV, 1xbm (Cena Velke Moravy), 2 razy nie ukoñczy³ gonitwy (St.Leger-Pardubice), Kc, reproduktor w Czechach; 97 og. JUNIUSZ (Who Knows) sk.gn. biega³ 2-3 let. 13 razy: 2xI (Bojgarda-p³oty), 3xII (Kastora-p³oty), 4xIII (Próbna, Derby, Baracza-p³oty), 3xIV, 1xbm (Mokotowska), wygra³ z³, 4-7 let. biega³ 27 razy: 7xI (przeszkody x4, raz p³oty), 3xII (przeszkody x3), 7xIII (p³oty x4, przeszkody x2), 2xIV (Velka Cena Ceskeho Turfu, Cena Velke Morawy),2xV (przeszkody x2), 3xbm (St.Leger, przeszkody x2), 3 razy nie ukoñczy³ gonitwy (Iffezheimer-Jagdrennen, Zlaty Pohar Paramo, Velka pardubicka LR), wygra³ Kc, w treningu - Czechy;

8 Nr kat. 4 BELMONT ogier ciemnogniady hod. i w³. Andrzej Zieliñski Leone gn Bella s Görl sk.gn High Line Locarno Alkalde Belladonna High Hat Time Call Dubassoff Lovely Lady Konigsstuhl Astra Tauchsport Burleske BELLA S GÖRL sk.gn. 1994, biega³a w Polsce 2-3 let. 12 razy: 1xI, 1xII, 1xIV, 2xV, 7xbm, wygra³a z³, matka 4 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 3: 00 og. BELGRAD (Aprizzo) c.gn. biega³ 2-let. 3 razy: 1xI, 1xIII, 1xbm, wygra³ z³, 5-let. biega³ w Czechach raz - nie ukoñczy³ (przeszkody), w treningu - Czechy; 01 wa³. BEJRUT (Who Knows) c.gn. biega³ 2-3 let. 13 razy: 5xI (Korabia), 4xII (Pink Pearla), 1xIII (Aschabada), 3xbm (Wielka Warszawska), wygra³ z³, 4-let. biega³ 6 razy: 2xI (przeszkody-most, Premio U.N.A.G.-przeszkody- Merano), 1xII (Premio Piazz Filodfammatici-p³oty-Treviso), 2xIII (Premio Scenap³oty-Merano, Premio Marmolada-p³oty-Merano), 1xbm (Premio Piero Pirellip³oty-Mediolan), wygra³ Kc, w treningu - Czechy; 03 og. BELFORD (Saphir) c.gn. biega³ 2-let. raz: 1xI, wygra³ z³, w treningu; 04 og. Belmont (Leone) c.gn.; BELLADONNA c.gn. 1982, biega³a 2-3 let. - 4xI (Constanze-Rennen, Preis von Buckow), matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³y 4: 88 og. BELMONTE (Orsk) - biega³ 2-5 let. - 5xI; 89 og. BELVEDERE (Santamoss) - biega³ 3-4 let. 3xI (Commerzbank Cup - Preis von Hoppegarten, Fritz Weck-Erinnerungsrennen) oraz 3 razy by³ z miejscem w gonitwach p³otowych, w tym 3m.Hurdenrennen der Dreijahrigen-Magdeburg; 92 og. BOLSCHOI DANCER (Czaravich) - w wieku 3 lat 1xI (BMW Touring-Rennen); 94 kl. BELLA S GÖRL; BURLESKE (Aveiro) c.gn. 1973, biega³a 2-3 let. 15 razy: 13xI (Grosser Stutenpreis der Dreijahrigen, Preis des VE-Gestutes Graditz, Berlina-Miting KDL-Praga, Belgradu-Miting KDL-Praga, Bukaresztu-Miting KDL-Budapeszt, Syreny, Grosser Preis von Leipzig, Magdeburger Stutenpreis, Preis des VE-Gestutes Lehn, Sommerpreis der Zweijahrigen, Herbstpreis der Zweijahrigen), 1xII (Friedenspreis-Budapeszt), matka 7 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y, w tym: 84 og. BOLERO (Cil) - 18xI (Cena MPVzSSR-Bratys³awa x2, Velka cena mesta Prahy-Praga, Preis der Flieger, St.Simon Rennen), reproduktor; 86 kl. BRAVOUR (Farat) - biega³a 2-3 let. - 3xI (Preis des VE-Gestutes Graditz, Grosser Preis der DDR, Herbstpreis der Zweijahrigen), 3m.Derby der DDR, Grosser Stutenpreis der Dreijahrigen, Preis ds Winterfavoriten;

9 Nr kat. 5 TASZNIK ogier gniady hod. i w³. SK Iwno Enjoy Plan gn Topola gn Alydar Bel Sheba Behistoun Troja Raise a Native Sweet Tooth Lt.Stevens Belthazar O Grady Beotie Dakota Tauryda Topola gn. 1986, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 3xII, 3xIII (Soliny), 1xIV, 2xbm (Derby, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 2: 91 og. TOPAZ (Revlon Boy) gn. biega³ 2-3 let. 15 razy: 1xI, 1xII, 1xIII, 3xIV, 9xbm, wygra³ z³, biega³ z du ym powodzeniem gonitwy przeszkodowe w Niemczech - 1m.Badenia Jagdrennen LR; 92 og. TOMBAK (Baby Bid) gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 5xI (Jesienna), 3xII (Doris Day), 2xIV (raz ³eb w ³eb, Deer Leapa), 2xbm (Derby-Wiedeñ, Derby), ,50 z³; 04 og. Tasznik; TROJA gn. 1980, biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 1xIV, 8xbm, wygra³a z³, matka 4 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 86 kl. Topola; 87 og. TUNEL (Pawiment) gn. biega³ 3-4 let. 25 razy: 1xI, 1xII, 8xIII, 5xIV, 10xbm, z³; TAURYDA (Aquino) kaszt. 1970, biega³a 2-3 let. biega³a 10 razy: 2xI, 1xIII, 1xIV, 5xbm (Reheinboden-Rennen - Kolonia), raz nie ukoñczy³a gonitwy, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y: 76 kl. TANGANIKA (Isztopirin) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 2xI, 2xII, 1xIII, 2xIV, 7xbm, z³; 77 og. Taurus (Czerkies) kaszt. biega³ 2-5 let. 36 razy: 5xI (raz p³oty), 3xII, 1xIII, 4xIV (Ch³opskiej Drogi-p³oty), 22xbm (Mortimera, eb w ³eb, Kuriera Polskiego, 2 razy p³oty), raz gonitwê uniewa niono, wygra³ z³; Tarnawatka (Casanova) kaszt. 1959, biega³a 2-3 let. 15 razy: 4xI, 1xII, 3xIII, 4xIV (Efforty, Wiosenna), 3xbm (Soliny, Moszny), wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y: 66 og. TARCZYN (Negresco) c.gn. biega³ 2-5 let. 23 razy: 10xI (Przedœwita, eb w ³eb, Sygneta, Golejewka, Prezesa Rady Ministrów), 4xII (Warszawy, Budapesztu, Prezesa Rady Ministrów, raz ³eb w ³eb), 3xIII (Pink Pearla, Fils du Vent, Demony), 2xIV (PrzyjaŸni-Berlin, Fils du Vent), 4xbm (Derby, Sac-a-Papier, Widzowa), wygra³ z³, M i Ft; 67 kl. Tanew (Negresco) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 2xII (Taurowa), 2xIII, 3xIV, 2xbm (Soliny), wygra³a z³; TARNAWA (Pilade) kaszt. 1952, biega³a 2-3 let. 10 razy: 5xI (Przychówku, Wiosenna, Rulera), 2xII (Oaks, Pragi), 2xIII (Derby, Berlina), 1xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, wszystkie zwyciê a³y, w tym: 61 og. TAURÓW (Maranon) c.gn. biega³ 2-3 let. 13 razy: 4xI (Mokotowska, Kozienic, Moskwy), 2xII (Próbna), 1xIII (Ministerstwa Rolnictwa), 2xIV (Skarba, Puchar KDL), 4xbm (Rulera, Iwna, Derby), wygra³ z³ i Rb, reproduktor; 62 kl. TARNOGÓRA (Aquino) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 4xI (Soliny, Oaks), 2xII, 1xIII (Efforty), 1xIV (Próbna), 3xbm (Pragi, St.Leger), wygra³a z³;

10 Nr kat. 6 SOY TOWER ogier gniady hod. i w³. SK Jaroszówka Sorbie Tower gn Soja c.gn Soviet Lad Nozet Revlon Boy Œwierczyna Nureyev Green Valley Nishapour Sunblast Blauer Reiter Raffaela Parole Board Œnieguliczka SOJA c.gn. 1995, biega³a 2-3 let. 16 razy: 2xI, 3xII, 3xIII, 3xIV (Próbna, Letnia), 2xV, 3xbm, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t pe³nej krwi, biega³y i zwyciê a³y 2: 00 og. SURINAM (Royal Court) gn. biega³ 2-5 let. 28 razy: 7xI ( ycia Warszawy), 3xII ( ycia Warszawy), 10xIII (Korabia, Dipola x2, Otwarcia, Sac-a-Papier, Golejewka), 5xIV (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 3xbm, wygra³ z³, w treningu; 01 og. SANDOMIERZ (Royal Court) c.gn. biega³ w Polsce, Austrii i W³oszech 2-3 let. 7 razy: 3xI (Aschabada), 1xII (p³oty - Merano), 1xIII (p³oty - Merano), 2xbm (raz Ebreichsdorf - Gd2), wygra³ z³ i EUR; 04 og. Soy Tower; ŒWIERCZYNA gn. 1981, biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 4xII, 1xIII, 1xbm, wygra³a z³, matka 9 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 8: 86 kl. ŒWITEZIANKA (Revlon Boy) sk.gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 6xI (Sofii, Ministerstwa Rolnictwa, Efforty, Wiosenna, Rzeki Wis³y), 3xII (Oaks, Krasne, Stuten Preis-Monachium), 2xIII (Iwna, Derby), wygra³a z³; 87 kl. SOŒNINA (Dixieland) kaszt. biega³a 2-4 let. 22 razy: 9xI, 4xII, 4xIII, 2xIV, 3xbm (Zamkniêcia Sezonu), wygra³a z³; 88 wa³. Œmia³ek (Rumb) c.gn. biega³ 2-6 let. 39 razy: 8xI, 7xII (raz ³eb w ³eb, Próbna, POHZ Chojnów), 6xIII (Haracza, POHZ Chojnów), 3xIV (Deer Leapa, p³oty-wroc³aw), 1xV (Rzecznej), 11xbm ( ycia Warszawy, Syreny x2, Pink Pearla, Haracza), 3 razy nie ukoñczy³ (przeszkody-dusseldorf, Bad Harzburg, Baden-Baden), wygra³ z³; 89 kl. ŒWIERGOTKA (Orlov) gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 1xI, 10xbm, raz zosta³a na starcie, wygra³a z³; 92 kl. Œmig³a (Dameto) c.gn. biega³a 2-3 let. 16 razy: 3xI, 1xII, 3xIII (Nemana), 3xIV (Wiosenna), 2xV, 4xbm, wygra³a z³; 93 wa³. Szafran (Dameto) c.gn. biega³ 2-3 let. 15 razy: 3xI, 3xII (Próbna), 2xIII (Nemana), 3xIV (Strzegomia), 1xV, 3xbm (Doris Day), wygra³ z³, 5-12 let. biega³ w Czechach przeszkody 40 razy: 4xI, 4xII, 4xIII, 2xIV, 1xV, 12xbm, 11 razy nie ukoñczy³ (Cena Kovohuti Bridlicina LR, Cena EuroISDN LR, Velka padubicka LR, Cena Labe LR), 2 razy zdyskwalifikowany, wygra³ Kc, w treningu - Czechy; 95 kl. SOJA; 98 wa³. SENEGAL (Jape) gn. biega³ 2-4 let. i 6-7 let. w Czechach 26 razy: 3xI (p³oty x3), 4xII (p³oty x2), 5xIII (2 razy przeszkody), 3xIV (przeszkody x3), 1xV, 6xbm (raz p³oty, raz przeszkody), 4 razy nie ukoñczy³ (raz p³oty, przeszkody x3), wygra³ Kc, w treningu - Czechy;

11 Nr kat. 7 SORIN ogier kasztanowaty hod. i w³. SK Widzów - Krzysztof Tyszko Snow Kid gn Soda kaszt Indian Ridge Sarcita Five Star Camp Sodoma Ahonoora Lorenzaccio Primo Dominie Zinzi Deputy Minister Have A Nice Euro Star Symbioza SODA kaszt. 1993, biega³a 2-3 let. 16 razy: 1xI, 5xII, 1xIII, 1xIV, 6xV (Próbna), 2xbm, wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 4, zwyciê a³y 3: 98 og. SODARIS (Alywar) kaszt. biega³ 2-3 let. 10 razy: 1xI, 1xIII, 2xIV, 2xV, 4xbm, z³; 01 kl. Sorada (In Camera) kaszt. biega³a 2-let. 5 razy: 1xI (Próbna), 2xIV (Dorpata, Skarba), 2xbm (Cardei, Efforty), z³, 3-let. biega³a w Czechach 5 razy: 1xII, 1xIV, 3xbm (Cena Arvy LR), wygra³a Kc; 02 kl. SODANA (Sorbie Tower) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 2xI (Dorpata, Soliny), 3xII (Wiosenna, Derby, Oaks), 1xIII (Próbna), 2xIV (Dakoty, Ministra Rolnictwa), 2xbm (Efforty, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, w treningu; Sodoma kaszt. 1980, biega³a 2-3 let. 7 razy: 3xI, 3xII (Cardei), 1xIII (Intryganta), wygra³a z³, matka 14 Ÿrebi¹t, biega³o 12, zwyciê a³o 11, w tym: 85 og. SONET (Pawiment) gn. biega³ 3-5 let. 32 razy: 6xI, 5xII, 5xIII, 5xIV, 9xbm, 2 razy zosta³ na starcie, wygra³ z³; 89 og. Sodolit (Pyjama Hunt) kaszt. biega³ 2-3 let. 16 razy: 4xI, 6xII (Nemana, Rulera, Haracza), 3xIII (Mokotowska, Deer Leapa), 1xV (Syreny), 2xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Criterium), wygra³ z³; 92 og. Sodomit (Five Star Camp) kaszt. biega³ 2-4 let. 23 razy: 7xI, 5xII (Kartacza), 4xIII (Kartacza), 3xIV, 1xV (Turysty), 3xbm (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), wygra³ z³; 93 kl. SODA; 95 wa³. SADOMIS (Who Knows) gn. biega³ w Czechach i na S³owacji 2-6 i 9-10 let. 28 razy: 7xI (St.Leger-Bratys³awa, 2 razy p³oty), 3xII (Zlaty pohar Chemopetrolu-Vesely n/moraw¹, raz p³oty, raz przeszkody), 8xIII (Velka Cena Ceskeho Turfu-Praga, Cena Paramo LR-przeszkody, 2 razy p³oty, raz przeszkody), 1xIV (Cena mesta Doncaster-Pardubice), 1xV (p³oty), 7xbm (Derby-Bratys³awa, St.Leger-Pardubice, Velka cena Slovenska-Bratys³awa, raz przeszkody), 4 razy nie ukoñczy³ (przeszkody x4), wygra³ Kc, w treningu; 98 wa³. SODERANO (Dixieland) gn. biega³ 2-3 let. 12 razy: 4xI, 2xII, 3xIII (Ministra Rolnictwa), 3xV (Mokotowska, Nemana), 2xbm (Aschabada, Derby), z³, 4-7 let. biega³ 26 razy: 4xI (CE Breeders Cup Mile Gd1, Zlaty Pohar Chemopetrolu LR), 4xII (Velka kvetnova cena LR), 3xIII, 5xIV (Velka cena Prahy Gd3, Bratislavska mila LR x2, Cena Velke Moravy), 1xV, 9xbm (Velka cena Prahy Gd3 x2, Zlaty Pohar LR, Velka kvetnova Cena LR, 2 razy p³oty), Kc, w treningu - Czechy; 99 wa³. Sojuz (Alywar) kaszt. biega³ 2-5 let. 31 razy: 5xI, 6xII (Nemana, Deer Leapa), 4xIII (Syreny), 4xIV (Mokotowska, Deer Leapa, 1500m-Piza), 11xbm (Prezesa Rady Ministrów, Syreny, raz p³oty-piza, raz przeszkody-piza, raz hunter- Merano), raz nie ukoñczy³ (p³oty-merano), z³ i 510 EUR;

12 Nr kat. 8 MOŒCI PAN ogier gniady hod. PKI SA w³. Pol-Kaufring Spó³ka z o.o. Polturf - Select Yearling Sale Two-Twenty-Two gn Moja Mi³a gn Fairy King Easy To Copy Orange Bay Marietta Northern Dancer Fairy Bridge Affirmed Talking Picture Canisbay Orange Beauvallon Marsala MOJA MI A gn. 1985, biega³a 2-3 let. 3 razy: 1xI, 1xIV, 1xbm, wygra³a z³, matka 11 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 6: 91 kl. MOJA DROGA (Dakota) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 4xI (Krasne), 1xII, 1xIII, 3xIV (Sac-a-Papier), 2xbm, wygra³a z³; 92 kl. MOJA PANI (Dixieland) gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 1xI, 3xIII, 3xIV, 2xV, 3xbm, z³; 95 kl. MOJA ŒLICZNA (Neman) gn. biega³a 2-3 let. 16 razy: 3xI, 4xII (Próbna), 2xIII, 4xIV (raz ³eb w ³eb), 1xV, 2xbm, wygra³a z³; 97 kl. MOJA MALEÑKA (Alywar) gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 3xI, 2xII, 3xIII (Próbna), 2xbm (Oaks), wygra³a z³; 98 og. Mój Sen (Who Knows) c.gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 4xI, 2xIII, 2xIV (Przedœwita), 2xV, 1xbm, wygra³ z³; 02 kl. Moœci Panna (Two-Twenty-Two) c.gn. biega³a 2-3 let. 9 razy we W³oszech, Austrii i Polsce: 3xI (Oaks Gd2 - Ebreichsdorf, Piza x2), 1xII (Rulera), 1xIV (Soliny), 4xbm (Derby), wygra³a EUR i z³, w treningu; 03 og. Mój Plan (Two-Twenty-Two) sk.gn. w treningu; 04 og. Moœci Pan; Marietta c.gn. 1980, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 3xII (Rzeki Wis³y), 3xIII (Cardei, Oaks, Driady), 3xIV (Wilanowska), wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, wszystkie biega³y i zwyciê a³y: 85 kl. MOJA MI A; 86 kl. MOJA MA A (Dixieland) gn. biega³a 2-3 let. 16 razy: 6xI (S³u ewca, Krasne, Sac-a-Papier), 5xII (Wielka Warszawska), 3xIII (Strzegomia), 1xIV (Rulera), 1xbm (Oaks), z³; 4-let. zwyciê a³a w Niemczech, w tym w Listed Race; 87 og. Mon Amour (Orlov) gn. biega³ 2-4 let. 21 razy: 7xI (Rozpoczêcia Sezonu Letniego), 4xII (Skarba, Sac-a-Papier), 4xIII (Stolicy, Widzowa, Kozienic, ycia Warszawy), 1xIV (Prezesa Rady Ministrów), 5xbm (Iwna, Derby, St.Leger, Zamkniêcia Sezonu), wygra³ z³; 90 kl. MARIA ALM (Dakota) c.gn. biega³a 2-let. 6 razy: 2xI, 3xbm, raz zdyskwalifikowana z 3 miejsca, wygra³a z³, matka 95 kl. Maria Ludwika (Saphir) gn. biega³a 2-3 let. 7 razy: 1xI, 4xII, 1xV (Kozienic), 1xbm, wygra³a z³, matka 03 kl. MOXA (Jape) gn. biega³a 2-let. 2 razy: 2xI (Letnia, Skarba), wygra³a z³, w treningu; 96 kl. Maria Anna (Alywar) gn. biega³a 2-4 let. 12 razy: 4xI, 2xII, 1xIII (Oaks), 3xV, 2xbm (Rzeki Wis³y), wygra³a z³; 91 kl. MARIA ROSA (Dinard) gn. biega³a 2-5 let. 46 razy: 4xI, 8xII, 13xIII, 5xIV, 4xV, 12xbm, wygra³a z³;

13 Nr kat. 9 DELICE klacz ciemnogniada hod. i w³. SK Damis Da Xian c.gn D essica gn Who Knows Daxi Aprizzo D ulia Known Fact Happy Kin Dixieland Da Passa Entitled Appiana Last Tycoon Diamond Lake D ESSICA gn. 1997, biega³a w Austrii - rekordzistka toru Freudenau na 1200m , matka jednego Ÿrebiêcia - klaczki Delice; D ULIA gn. 1990, trzecia najwy ej oceniona dwulatka w Austrii, biega³a 2-3 let.: 5xI, wygra³a GBP, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 96 kl. D eniphera (Aprizzo) gn. nie biega³a, matka 02 kl. D ENI LADY (Professional) gn. biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI (Próbna, Efforty, Wiosenna), 2xII (Cardei, Soliny), 1xIII (Dorpata), 3xbm (Dakoty, Derby, Syreny), wygra³a z³, w treningu; 97 kl. D ESSICA; 99 kl. D ULLIANA (Aprizzo) c.gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 3xI, 1xIII, 4xIV, 3xbm, z³; DIAMOND LAKE (Kings Lake) gn. 1985, biega³a 2-3 let. w Anglii i Irlandii: 1xI i raz z miejscem, GBP, matka 10 Ÿrebi¹t, biega³o 9, zwyciê a³o 6: 90 kl. D ULIA; 92 wa³. BUNKER (Scenic) - biega³ w Anglii i Irlandii 2-5 let.: 2xI i raz z miejscem (p³oty), wygra³ GBP; 94 wa³. SMART KID (Lahib) - biega³ w Anglii i Irlandii 3-5 let. 3xI, wygra³ GBP; 95 og. NAAYEL (Brief Truce) - biega³ w Anglii i Irlandii 2-let. bez powodzenia, w wieku 4 lat 1xI w Hiszpanii, wygra³ 424 GBP; 98 kl. NAOUKA (Spectrum) - biega³a w Belgii 3-4 let. 2xI, wygra³a GBP; 01 og. DRIVER (Goofalik) - biega³ 3-let. w Niemczech i W³oszech: 1xI i raz z miejscem, wygra³ GBP; Relkalim (Relko) 1969, biega³a 2-3 let. w Anglii i Irlandii: 3xI i 6 razy z miejscem, w tym 3m.Princess Elizabeth Stakes G3, wygra³a GBP, matka 13 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 6, w tym: 76 wa³. WORLINGTON (Jim French) - biega³ 2-let. w Anglii i Irlandii bez powodzenia, 3-4 let. biega³ w Norwegii: 3xI, wygra³ GBP; 78 wa³. BOTTISHAM (Moulton) - biega³ 2-6 let. w Anglii i Irlandii: 2 razy z miejscem oraz 1xI (p³oty) i 3 razy z miejscem (p³oty x3), wygra³ GBP; 82 og. ATLANTIC ISLAND (Ile de Bourbon) - biega³ 2-let. w Anglii i Irlandii bez powodzenia, 3-let. 1xI w Belgii, wygra³ GBP; 84 og. TRY TO BE CALM (Try My Best) - biega³ we W³oszech 3-5 let.: 5xI, GBP; 85 kl. DIAMOND LAKE (Kings Lake) gn.; 87 wa³. SHOEHORN (Prince Tenderfoot) - biega³ w Anglii i Irlandii 2-8 let. 1xI i 4 razy z miejscem oraz w p³otach: 1xI i 2 razy z miejscem, wygra³ GBP;

14 Nr kat. 10 TRAVELLI ogier siwy hod. i w³. Adam Milewski Freedom s Choice kaszt Transylwania siwa 1996 Forli Full of Hope Baby Bid Terka Aristophanes Trevisa Bold Ruler Lady Be Good Spectacular Bid So Joyful Saphir Terma Transylwania siwa 1996, nie biega³a, matka 2 Ÿrebi¹t: 00 wa³. TRAVEL (Freedom s Choice) siwy, biega³ 2-let. 5 razy: 2xI (Próbna, Nemana), 2xII (Skarba, Mokotowska), 1xIV (Ministra Rolnictwa), wygra³ z³, 4-5 let. biega³ p³oty w Anglii 16 razy: 4xI, 1xII, 1xIII, 3xIV, 3xbm, 2 razy zatrzymany, 2 razy nie ukoñczy³ gonitwy, wygra³ GBP, w treningu - Anglia; 04 og. Travelli; Terka siwa 1992, nie biega³a, matka jednego Ÿrebiêcia - kl.transylwania; TERMA (Czerkies) siwa, 1983, biega³a 2-3 let. 15 razy: 1xI, 1xII, 3xIII, 2xIV, 8xbm, wygra³a z³, matka 11 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³y 3: 89 og. TEZEUSZ (Demon Club) siwy, biega³ 2-4 let. 26 razy: 3xI, 2xII (raz ³eb w ³eb), 3xIII, 1xIV, 16xbm (S³u ewca, ycia Warszawy), raz gonitwê uniewa niono, wygra³ z³; 91 og. TEMPUS (Beauvallon) gn. biega³ 2-3 let. 16 razy: 3xI, 3xII, 3xIII, 2xIV, 5xbm, z³; 99 og. TAKE A BET (Saphir) siwy, biega³ 3-let. 6 razy: 2xI, 1xIV, 3xbm, wygra³ z³; Tanina (Alciglide) siwa, 1974, biega³a 2-3 let. 13 razy: 4xI, 2xII, 2xIII (Efforty, Cardei), 3xIV (Soliny, Oaks), 2xbm (Wiosenna, Driady), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 6: 80 kl. Tryñcza (Tuny) siwa, biega³a 2-3 let. 10 razy 1xI (Próbna), 2xIV (Cardei), 7xbm (Stolicy, Efforty), wygra³a z³, matka 85 kl. TEORIA (Akcept) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 4xI, 2xII, 2xIII, 3xIV, 3xbm (Próbna), wygra³a z³, matka 92 og. TRIPOLIS (Saphir) gn. biega³ 2-4 let. 18 razy: 6xI (Kozienic, Criterium, Syreny, St.Leger), 4xII (St.Leger, Golejewka), 3xIII (Prezesa Rady Ministrów), 4xIV (Iwna, Derby, Wielka Warszawska, Widzowa), 1xV (Rulera), wygra³ z³; 88 kl. TRUSKAWKA (Pawiment) siwa, biega³a 2-4 let. 20 razy: 9xI, 5xII (S³u ewca), 1xIII, 1xIV, 4xbm (Widzowa), wygra³a z³, 81 kl. TAMKA (Saragan) siwa, biega³a 2-3 let. 10 razy: 1xI, 2xII, 1xIII, 6xbm, z³; 82 og. Tancerz (Mehari) kaszt. biega³ 2-4 let. 19 razy: 4xI (Otwarcia), 2xII, 2xIII (Turysty, Kartacza), 1xIV, 10xbm (Próbna, Iwna, Pink Pearla, Intryganta, Otwarcia), z³; 84 kl. Torpeda (Mehari) siwa, biega³a 2-3 let. 7 razy: 1xI, 1xII, 2xIII (Cardei), 1xIV (Próbna), 2xbm, wygra³a z³; 87 og. TAMBURYN (Neman) siwy, biega³ 2-3 let. 8 razy: 4xI (Aschabada), 1xII, 2xIII (Próbna), 1xbm (Derby), wygra³ z³;

15 Nr kat. 11 GRASANT ogier gniady hod. i w³. SK Iwno Enjoy Plan gn Gina gn Alydar Bel Sheba Special Power Girl Raise a Native Sweet Tooth Lt.Stevens Belthazar Lyphard s Special Angevin Dakota Ghirza Gina gn. 1997, biega³a 3-let. 10 razy: 3xII, 1xIII, 1xIV, 1xV, 4xbm, wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t, w tym ogierka Grasant; GIRL sk.gn. 1987, biega³a w Austrii - 1m.Oaks, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 4: 93 kl. GIFTY GIRL (Mooving Dream) c.gn. biega³a 2-3 let. 10 razy: 2xI, 2xII, 3xIII, 1xIV, 2xbm (Haracza), wygra³a z³; 94 og. GERE (Graf) c.gn. biega³ 2-3 let. 7 razy: 4xI (Nemana, Strzegomia), 1xII (Mokotowska), 2xIII (Rulera, Iwna), wygra³ z³; 95 kl. GIRL FOR FUN (Mooving Dream) gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 1xIV, 7xbm, wygra³a z³; 98 kl. Go-Go (Special Power) c.gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 5xII, 3xIII, 1xIV, 1xV (Upsali), 1xbm, wygra³a z³; Ghirza (Balustrade) sk.gn. 1977, biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 3xII (Efforty), 4xIII (Deer Leapa), 2xIV (Criterium), 2xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Wiosenna), wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 3: 83 og. GENARO (Conor Pass) gn. biega³ 2-6 let. 38 razy: 5xI, 3xII, 5xIII, 3xIV, 22xbm (Haracza), wygra³ z³; 87 kl. GIRL; 89 kl. Guarda (Dixieland) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 3xI, 4xII, 2xIII (Cardei, Efforty), 2xIV, 3xbm (Nemana, Wiosenna), wygra³a z³; GERONA (Masis) c.gn. 1961, biega³a 2-3 let. 12 razy: 5xI (Efforty, Soliny, Oaks, St.Leger), 4xII (Próbna, Derby, Kozienic, Kijowa), 1xIII (Pragi), 1xIV (Konsul Leon von Preleuthner Memorial - Wiedeñ), raz zdyskwalifikowana z 1 miejsca (Wiosenna), wygra³a z³, ATS i 400 Rb, matka 9 Ÿrebi¹t, biega³o 7, zwyciê a³o 6: 67 kl. GINERVA (Balustrade) c.gn. biega³a 2-3 let. 16 razy: 4xI (Oaks), 4xII (Aschabada, Wielka Warszawska), 2xIII, 5xIV (Próbna, Krasne), 1xbm (Wiosenna), z³; 69 og. Gard (Balustrade) sk.gn. biega³ 2-4 let. 14 razy: 4xI, 4xII (Dorpata), 1xIII, 4xIV (Strzegomia, Hungariana), 1xbm, wygra³ z³; 70 kl. GERUNDA (Balustrade) gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 5xI (Efforty, Wiosenna, Rzeki Wis³y), 2xIII (Strzegomia, Przedœwita), 1xIV, 3xbm (Derby, Oaks, Belgradu), raz zosta³a na starcie (U³an Bator), wygra³a z³; 71 og. GERON (Negresco) c.gn. biega³ 2-4 let. 18 razy: 4xI (Aschabada, Sygneta, Golejewka), 4xII (raz ³eb w ³eb, Kozienic), 3xIII (Villarsa, Prezesa Rady Ministrów), 4xIV (Pink Pearla, Syreny), 3xbm (Wielka Warszawska, Fils du Vent, Puchar KDL), wygra³ z³; 73 og. GARGARON (Negresco) c.gn. biega³ 2-4 let. 25 razy: 6xI (Kartacza, azienkowska), 4xII (Kozienic), 2xIII (Turysty), 4xIV (Wielka Warszawska, ycia Warszawy), 9xbm (Otwarcia, eb w ³eb, Wielka Warszawska, Zamkniêcia Sezonu), z³;

16 Nr kat. 12 NESSER ogier gniady hod. PKI SA w³. Pol-Kaufring Spó³ka z o.o. Two-Twenty-Two gn Nessie c.gn Fairy King Easy To Copy Who Knows Neska Northern Dancer Fairy Bridge Affirmed Talking Picture Known Fact Happy Kin Mehari Nika NESSIE c.gn. 1992, 1m.Oaks - Bratys³awa, 4m.Derby-Wiedeñ, matka 3 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o jedno: 02 kl. NESIA (Jape) gn. biega³a 2-3 let. 6 razy: 1xI, 2xIII, 1xIV, 2xbm, wygra³a z³, w treningu; 04 og. Nesser; Neska gn. 1982, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 3xII (Aschabada, Krasne), 3xIII (Derby, Wilanowska), 1xIV, 3xbm (Oaks, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 6, zwyciê a³o 5: 87 og. NIPPON (Dakota) sk.gn., biega³ 2-5 let. 30 razy: 4xI (Zamkniêcia Sezonu, raz ³eb w ³eb), 6xII (Golejewka, Kartacza, Zamkniêcia Sezonu), 4xIII, 3xIV (Widzowa), 13xbm (Prezesa Rady Ministrów, Golejewka), wygra³ z³; 89 og. NEMUS (Dixieland) kaszt. biega³ 2-4 let. 24 razy: 3xI, 1xIII, 8xIV, 12xbm (Iwna, raz ³eb w ³eb), wygra³ z³; 92 kl. NESSIE; 96 og. Nessos (Omen) sk.gn. biega³a 2-4 let. 21 razy: 2xI, 3xII, 2xIII, 1xIV, 4xV (Tarana-p³oty, Poœwista-p³oty), 9xbm (Memoria³ dr A.Falewicza-p³oty, Hadriana-p³oty), wygra³ z³; 98 wa³. NESTORJUSZ (Winds of Light) gn. biega³ 3-5 let. 7 razy: 1xI, 2xII, 2xIII (p³oty- Piza), 1xIV, 1xbm, wygra³ z³ i EUR; Nika (Balustrade) c.gn. 1971, biega³a 2-3 let. 7 razy: 1xI, 2xII (Stolicy, Efforty), 2xIII (Ministerstwa Rolnictwa), 1xIV, 1xbm, wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y 4, zwyciê a³y 3: 78 kl. NESETA (Euro Star) c.gn. biega³a 2-4 let. 20 razy: 2xI, 4xII, 2xIII, 2xIV, 10xbm, wygra³a z³; 79 og. NIKOLAI (Mehari) gn. biega³ 3-4 let. 20 razy: 5xI ( azienkowska), 7xII (Zamkniêcia Sezonu), 5xIV (Turysty), 3xbm (Moszny), wygra³ z³, 82 kl. Neska; Nike (De Corte) gn. 1961, biega³a 3-let. 7 razy: 4xI, 2xII, 1xIV (Oaks), wygra³a z³, matka 2 Ÿrebi¹t: 71 kl. Nika; 73 kl. Nikki (Torpid) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 4xI, 2xII (Wiosenna, Berlina), 1xIII, 4xbm (Soliny, Derby, Pragi, Criterium), wygra³a z³ i Kcs, matka 78 og. Nizos (Szafir) gn. biega³ 2-4 let. 21 razy: 4xI, 6xII (Expressu Wieczornego, Rzecznej, Przedœwita), 5xIII (Wilanowska, Zamkniêcia Sezonu), 4xIV ( azienkowska, Szabadsag Dij- Budapeszt), 2xbm (Wielka Warszawska, Pink Pearla), wygra³ z³ i Ft;

17 Nr kat. 13 SZATYN ogier kasztanowaty hod. i w³. SK Widzów - Krzysztof Tyszko Belenus kaszt Szata kaszt Lomitas Beaute Alywar Szarada Niniski La Colorada Lord Udo Blaufichte Alydar Black Eyed Lucy Miami Prince Szwecja Szata kaszt. 1999, biega³a 2-3 let. 4 razy: 1xIII, 1xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka jednego Ÿrebiêcia - ogierka Szatyn; Szarada sk.gn. 1988, biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 2xII (Wiosenna), 1xIV, 3xbm (Dakoty, Rzecznej, Syreny), wygra³a z³, 4-let. biega³a gonitwy przeszkodowe w Niemczech, matka 3 Ÿrebi¹t: 97 og. SZARADZISTA (Juror) c.gn. biega³ 2-4 let. 10 razy: 3xI, 1xII, 1xIII (p³oty- Wroc³aw), 3xIV, 2xV, wygra³ z³; 98 wa³. SZASER (Alywar) gn. biega³ 2-4 let. 19 razy: 3xI, 3xII, 2xIII, 5xIV, 6xbm, wygra³ z³; SZWECJA (Euro Star) siwa 1980, biega³a 2-3 let. 10 razy: 3xI, 1xII, 2xIII, 1xIV, 3xbm (Cardei, Driady), wygra³a z³, matka 5 Ÿrebi¹t, biega³y 4: 86 kl. SZUBA (Babant) sk.gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 3xI, 3xII, 5xbm (Syreny, Deer Leapa), wygra³a z³, matka 91 kl. SZUANA (Five Star Camp) sk.gn. biega³a 2-4 let. 22 razy: 3xI, 1xII, 5xIII, 3xIV, 10xbm (Próbna), wygra³a z³, matka 98 og. SZERYF (In Camera) kaszt. biega³ 2-3 let. 10 razy: 1xI (Próbna), 1xII (Dakoty), 2xIII (Dorpata, Baracza-p³oty), 2xV (Oceanap³oty), 4xbm (Mokotowska, Haracza), wygra³ z³, 4-7 let. biega³ w Czechach i na S³owacji 12 razy: 5xI (4x przeszkody, w tym Cena Paramo-Pardubice, raz p³oty), 2xII (przeszkody x2), 1xIII (przeszkody), 1xIV (przeszkody), raz nie ukoñczy³ (przeszkody), wygra³ Kc, w treningu-czechy; 99 wa³. SZEROKI BÓR (In Camera) sk.gn. biega³ 2-4 let. 15 razy: 6xI (Saca-Papier, Golejewka), 2xII (Prezesa Rady Ministrów), 2xIII (Korabia), 1xIV, 4xbm (Velka cena Slovenska-Bratys³awa), wygra³ z³, 4-5 let. biega³ p³oty w Anglii 7 razy: 1xI, 2xII, 4xbm, wygra³ GBP, w treningu; 88 kl. Szarada; 91 kl. SZTANGA (Rutilio Rufo) siwa, biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 3xII, 4xIII, 3xbm (Rzecznej), raz zdyskwalifikowana z 3 miejsca, wygra³a z³; 92 og. SZARLATAN (Five Star Camp) gn. biega³ 2-7 let. 37 razy: 12xI (Pink Pearla, Korabia, Golejewka x2, Widzowa x2, Prezesa Rady Ministrów x3, Criterium), 9xII (Aschabada, Syreny, Jesienna, Kozienic x3, Widzowa), 8xIII (Jaroszówki, St.Leger, Prezesa Rady Ministrów, Pink Pearla, Mosznej), 2xIV (Widzowa, Criterium), 2xV (Derby, Wielka Warszawska), 3xbm (Wielka Warszawska x2, Grosser Preis von Baden G1-Baden-Baden), raz nie ukoñczy³ gonitwy - jeÿdziec spad³ po starcie (Korabia), wygra³ z³, Koñ Roku 1996, reproduktor;

18 Nr kat. 14 NAIROBI klacz gniada hod. i w³. SK Moszna In Camera gn Nawra gn Sadler s Wells Clandestina Who Knows Narenta Northern Dancer Fairy Bridge Secretariat My Charmer Known Fact Happy Kin River Chanter Nektaryna NAWRA gn. 1993, biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 4xII, 2xIII, 4xbm (Efforty, Soliny, Mosznej), wygra³a z³, matka 3 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 00 kl. NERVA (Alywar) gn. biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xI, 1xIII, 1xIV, 5xbm, wygra³a z³; 01 og. NOTHING HILL (Llandaff) kaszt. biega³ 3-let. 12 razy: 1xI, 3xIII, 2xIV, 6xbm, z³; 04 kl. Nairobi; NARENTA kaszt. 1977, biega³a 2-3 let. 12 razy: 6xI (Intryganta, Wilanowska), 2xIII (Berlina), 1xIV (Syreny), 3xbm (Zamkniêcia Sezonu), wygra³a z³ i Ft, matka 7 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 3: 86 kl. NARADKA (Dakota) kaszt. biega³a 2-3 let. 12 razy: 5xI (Aschabada, ycia Warszawy), 2xII (Próbna, Efforty), 2xIII (Rzeki Wis³y), 2xIV (Sac-a-Papier), 1xbm, wygra³a z³, matka 97 wa³. NOWATOR (Jape) kaszt. biega³ 3-5 let. 14 razy: 5xI (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów), 6xII (Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Kozienic, Korabia) 1xIV, 1xbm (Wielka Warszawska), raz nie ukoñczy³ gonitwy (Kozienic), wygra³ z³, 6-8 let. biega³ w Anglii 18 razy: 3xI (raz p³oty, 2 razy przeszkody), 4xII (raz p³oty, 3 razy przeszkody), 2xIII (raz p³oty, raz przeszkody), 3xIV (2 razy p³oty, raz przeszkody), 4xbm (p³oty x4), raz zatrzymany (p³oty), raz nie ukoñczy³ (przeszkody), wygra³ GBP, w treningu w Anglii; 00 wa³. NOLAN (Alywar) kaszt. biega³ 2-5 let. w Czechach i na S³owacji 18 razy: 3xI (Zlaty Pohar Setuza LR - Praga), 7xII (Velka jarna cena LR - Bratys³awa, Moravska cena NL - Pardubice, Velka cena Slovenska Gd3 - Bratys³awa, Zlaty Pohar Setuza LR - Praga, Zlaty pohar LR - Bratys³awa x2), 3xIII (St.Leger LR - Bratys³awa, Cena Kiss Radio NL - Pardubice), 1xV (Slovenske Derby Gd3), 4xbm (Starohajske kriterium LR - Bratys³awa, Ceske Derby Gd3, Velka cena Slovenska Gd3 - Bratys³awa), wygra³ Kè, w treningu - Czechy; 88 og. NAREDO (Dixieland) gn. biega³ 2-3 let. 8 razy: 3xI (Skarba, Rulera), 1xIII (Iwna), 2xIV (Derby, Pink Pearla), 2xbm (St.Leger, Mosznej), wygra³ z³; NEKTARYNA (De Corte) kaszt. 1966, biega³a 2-3 let. 11 razy: 5xI, 2xII, 1xIV, 3xbm (Krasne), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 5, w tym: 75 kl. NORIKA (Kayoon) kaszt. biega³a 2-3 let. 13 razy: 6xI (Stolicy, Efforty, Wiosenna, Rzecznej, Oaks), 4xII (Ministerstwa Rolnictwa, Soliny, Berlina, Pragi), 2xIII (Próbna, Criterium), 1xbm (Wielka Warszawska), z³; 77 kl. NARENTA; 78 kl. Nambia (Szafir) kaszt. biega³a 2-3 let. 12 razy: 2xI, 3xII, 1xIII, 3xIV (Oaks), 3xbm (Driady, Wilanowska), wygra³a z³;

19 Nr kat. 15 MIRAGE ogier gniady hod. i w³. Andrzej Zieliñski Leone gn Marion gn High Line Locarno Saphir Marionetka High Hat Time Call Dubassoff Lovely Lady Surumu Smeralda Who Knows Maracana MARION gn. 1999, biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 5xbm, wygra³a z³, matka jednego Ÿrebiêcia - ogierka Mirage; MARIONETKA c.gn. 1993, biega³a 2-3 let. 7 razy: 2xI (Próbna), 1xIV, 4xbm (Wiosenna, Rzeki Wis³y), wygra³a z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³o 5, zwyciê a³y 2: 98 kl. MARWER (Special Power) gn. biega³a 2-3 let. 8 razy: 3xI (Próbna, Dorpata, Wiosenna), 2xII (Ministra Rolnictwa, Efforty), 1xV (Deer Leapa), 2xbm (Haracza, Syreny), wygra³a z³; 99 kl. MARION; 02 og. Montero (Jape) c.gn. biega³ 2-3 let. 5 razy: 2xII, 1xIV, 1xV, 1xbm (Memorial Dr.Frankerbergera NL - Most), wygra³ Kc, w treningu - Czechy; 03 og. Muskarino (Jape) sk.gn. w treningu; MARACANA (Conor Pass) c.gn. 1983, biega³a 2-3 let. 9 razy: 5xI (Efforty, Wiosenna, Soliny, Oaks), 2xII (Wielka Warszawska), 1xIII (Derby), 1xIV (Pragi), wygra³a z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 6: 89 og. Master (Corvaro) c.gn. biega³ 2-3 let. 10 razy: 4xI (Próbna), 2xIII (Skarba, Dakoty), 1xIV (Rulera), 2xbm (Aschabada), raz gonitwê uniewa niono (Jesienna), z³; 90 og. MAROCCO (Wolver Heights) c.gn. biega³ 2-4 let. 21 razy: 6xI (Haracza), 5xII (Syreny, Mosznej), 6xIII (Deer Leapa, Przedœwita), 2xIV (Criterium), 2xbm, z³; 91 kl. MADRI (Dakota) c.gn. biega³a w Austrii 2-3 let. 8 razy: 2xI, 2xII, 1xIII, 1xIV, 2xbm, wygra³a ATS, matka 97 kl. MIRIAM (Jape) gn. biega³a 2-3 let. 9 razy: 2xI (Próbna, Dakoty), 2xII (Wiosenna, Rzeki Wis³y), 1xIII (Efforty), 3xIV (Soliny, Oaks, Krasne), 1xV (Demony), wygra³a z³, matka 02 kl. Moymira (Special Power) gn. biega³a 2-3 let. 9 razy: 3xI, 2xII (Pink Pearla), 3xIII, 1xIV, wygra³a z³, w treningu; 95 kl. MAGENTA (Jape) c.gn. biega³a 2-3 let. 7 razy: 5xI (Próbna, Cardei, Efforty, Soliny, Oaks), 2xIII (Wiosenna, Krasne), wygra³a z³, matka 01 og. MONTBARD (Llandaff) gn. biega³ 2-4 let. 9 razy: 5xI (Otwarcia, Iwna, Derby, Golejewka), 2xII (Deer Leapa), 1xIII, 1xbm (Prezesa Rady Ministrów), wygra³ z³, w treningu; 97 og. MAGNUS (Jape) gn. biega³ 2-3 let. 8 razy: 3xI, 2xIII (Pink Pearla), 1xIV (Derby), 2xbm (Iwna, Wielka Warszawska), wygra³ z³, 4-let. biega³ p³oty 5 razy: 4xI (Badener Roulette Preis LR), wygra³ Kc, reproduktor w Czechach; Maramba (Beauvallon) c.gn biega³a 2-3 let. 15 razy: 4xI, 3xII (Aschabada, Oaks, Rzeki Wis³y), 2xIII (Wilanowska), 3xIV (Wiosenna), 3xbm (Próbna, Derby, Driady), z³, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 4, w tym: 86 og. Manhatan (Dakota) c.gn. biega³ 2-4 let. 15 razy: 6xI (Próbna), 5xII (Stolicy, Dorpata, Rzecznej, Syreny, Przedœwita), 2xIII (Expressu Wieczornego, Pink Pearla), 2xbm (Ministerstwa Rolnictwa, Haracza), wygra³ z³;

20 Nr kat. 16 BAFIA klacz gniada hod. i w³. Damis Da Xian c.gn Barbie gn Who Knows Daxi Graf Bregma Known Fact Happy Kin Dixieland Da Passa Danzig Michelle Mon Amour Freefoot Brema BARBIE gn. 1993, biega³a w Austrii i na S³owacji 2-3 let. 11 razy: 2xI, 2xII, 3xIII, 2xIV, 1xV, 1xbm, matka 6 Ÿrebi¹t, biega³y i zwyciê a³y 2: 99 kl. BLOKADA (Graf) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 2xI (Próbna, Skarba), 2xII (Ministra Rolnictwa), 1xIII (Oaks), 5xIV (Dakoty, Efforty, Rulera, Soliny), 4xbm (Rzeki Wis³y, Demony), wygra³a z³; 00 kl. BONANZA (Special Power) gn. biega³a 2-3 let. 14 razy: 1xI, 3xII, 5xIII, 2xIV (Letnia), 3xbm, wygra³a z³; BREGMA kaszt. 1976, biega³a 2-3 let. 14 razy: 2xI, 2xII, 5xIII, 3xIV, 2xbm, wygra³a z³, matka 11 Ÿrebi¹t, biega³o 8, zwyciê a³o 5: 84 og. BRANDON (Czubaryk) c.gn. biega³ 2-3 let. 15 razy: 1xI, 2xII, 3xIII, 8xbm (Próbna, Rozpoczêcia Sezonu Letniego), raz zdyskw. z 1 miejsca, wygra³ z³; 85 kl. BREGALIA (Club House) gn. biega³a 2-3 let. 11 razy: 2xI, 1xII, 2xIV, 5xbm, raz nie ukoñczy³a gonitwy, wygra³a z³; 86 kl. BENIGNA (Unoaprile) kaszt. biega³a 2-3 let. 12 razy: 3xI, 6xII (Próbna), 2xIII, 1xbm, wygra³a z³; 89 kl. BREKOTA (Dakota) c.gn. biega³a 2-3 let. 12 razy: 5xI (Cardei, Wiosenna, Przedœwita), 2xII (Efforty, Dorpata), 1xIV (Deer Leapa), 4xbm (Soliny, Derby, Oaks, Criterium), wygra³a z³, matka 94 og. BROWAR (Graf) c.gn. biega³ 2-3 let. 11 razy: 2xI (Skarba), 3xII (Jaroszówki, Haracza, Rzecznej), 3xIII (Ministra Rolnictwa, Mokotowska), 3xbm (Syreny, Deer Leapa, Criterium), z³; 98 og. Bonus (Special Power) c.gn. biega³ 2-3 let. 6 razy: 3xI (Letnia), 1xIV (Deer Leapa), 2xbm (Strzegomia, Rulera), wygra³ z³; 93 kl. BARBIE; Brema (Dar es Salam) c.gn. 1961, biega³a 2-3 let. 10 razy: 3xI, 2xIII (Moszny), 3xIV, 2xbm, z³, matka 8 Ÿrebi¹t, biega³o i zwyciê a³o 5: 66 kl. Breda (Surmacz) gn. biega³a 2-4 let. 23 razy: 6xI, 7xII (Chambery, Rzeki Wis³y), 2xIII (Donny Aqui), 4xIV ( azienkowska), 4xbm (Oaks, Sana II), z³, matka 75 og. BROOKLYN (Saragan) siwy, biega³ 2-4 let. 25 razy: 6xI (Otwarcia, Turysty), 7xII (Moszny), 5xIII (Dipola, Otwarcia, Budapesztu), 3xIV (1.Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego), 4xbm (Aschabada, Intryganta, Rzecznej, ycia Warszawy), wygra³ z³; 72 og. BRETON (Erotyk) gn. biega³ 2-4 let. 16 razy: 4xI, 2xII, 3xIII, 3xIV, 4xbm (Pink Pearla, Villarsa), wygra³ z³; 73 kl. BERNA (Erotyk) c.gn. biega³a 2-3 let. 13 razy: 2xI, 1xII, 1xIII, 9xbm (Próbna), z³; 75 og. BROM (Erotyk) gn. biega³ 3-let. 5 razy: 1xI, 2xIII, 1xIV, 1xbm, wygra³ z³; 76 kl. BREGMA;

Aukcja Koni wyścigowych

Aukcja Koni wyścigowych Aukcja Koni wyścigowych Konie pełnej krwi angielskiej w treningu wyścigowym i roczniaki Wrocław - Partynice 20.10.2014 Warszawa Służewiec 27.10.2014 Program aukcji / Auction sale schedule poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ PROGRAM GONITW. 4 Manga. numer gonitwy. numer gonitwy w sezonie godzina rozpoczęcia gonitwy. dystans gonitwy suma nagród oraz nazwa nagrody

JAK CZYTAĆ PROGRAM GONITW. 4 Manga. numer gonitwy. numer gonitwy w sezonie godzina rozpoczęcia gonitwy. dystans gonitwy suma nagród oraz nazwa nagrody JAK CZYTAĆ PROGRAM GONITW numer gonitwy numer gonitwy w sezonie godzina rozpoczęcia gonitwy nagrody za poszczególne miejsca I II III IV V dystans gonitwy suma nagród oraz nazwa nagrody wyniki osiągnięte

Bardziej szczegółowo

program gonitw maja 2015 dzień 3 godz. 14.15 Sponsor Tytularny

program gonitw maja 2015 dzień 3 godz. 14.15 Sponsor Tytularny program gonitw Sponsor Tytularny dzień godz.. maja 0 .. Nagroda 9 00 zł (000-000-00-00-00) Gonitwa dla -letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (00 m).. Nagroda 00 zł (000-000-00-00-00) Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015

SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015 PROGRAM GONITW DZIEŃ 11 / 12 30/31 MAJA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 14:30 SPIS GONITW 11 DZIEŃ 30 MAJA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30 7 18:00 8 18:30 Nagroda Hadriana Gonitwa

Bardziej szczegółowo

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY PROGRAM GONITW DZIEŃ 17 / 18 27/28 CZERWCA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 15:00 60 lat PATRON SPORTU I KULTURY SPIS GONITW 17 DZIEŃ 27 CZERWCA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30

Bardziej szczegółowo

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY

60 lat PATRON SPORTU I KULTURY PROGRAM GONITW DZIEŃ 15 / 16 20/21 CZERWCA SOBOTA, GODZ. 15:00 NIEDZIELA, GODZ. 15:00 60 lat PATRON SPORTU I KULTURY SPIS GONITW 15 DZIEŃ 20 CZERWCA 2015 1 15:00 2 15:30 3 16:00 4 16:30 5 17:00 6 17:30

Bardziej szczegółowo

SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015

SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015 PROGRAM GONITW DZIEŃ 19 / 20 4/5 LIPCA SOBOTA, GODZ. 14:30 NIEDZIELA, GODZ. 14:45 SPIS GONITW 19 DZIEŃ 4 LIPCA 2015 1 14:30 2 15:00 3 15:30 4 16:00 5 16:30 6 17:00 7 17:30 8 18:00 9 18:30 10 19:00 Gonitwa

Bardziej szczegółowo

New Polish Films. New Polish Films 2007

New Polish Films. New Polish Films 2007 New Polish Films 2007 1 2 This was an excellent year for the Polish film industry. The new Cinematography Law, which lead to the establishment of the Polish Film Institute, has finally brought about its

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM

OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM Polski Związek Hodowców Koni Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni Stajnia Gajewniki OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI RASY WIELKOPOLSKIEJ I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI W SKOKACH LUZEM GAJEWNIKI 28 29 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

polish Women s alliance of America Winter 2012 No. 1 MMXII

polish Women s alliance of America Winter 2012 No. 1 MMXII polish Women s alliance of America Winter 2012 No. 1 MMXII The polish Women s Voice Publication of the polish Women s alliance of America GŁOS polek organ związku polek w ameryce About Us and Our Newsletter

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff

Issue No.8 Saturday, 25 June 2011. The Right Stuff Issue No.8 Saturday, 25 June 2011 The Right Stuff Monika Gorreri, Marek Waglewski, Krzysztof Niznik, Franco Crosta, Pawel Szczygiel, Arek Ciechomski preparing the ammunition for the players As we move

Bardziej szczegółowo

GŁOS POLEK. Canonization of Pope John Paul II April 2014. polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV

GŁOS POLEK. Canonization of Pope John Paul II April 2014. polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV GŁOS POLEK polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV Canonization of Pope John Paul II April 2014 The polish Women s Voice Publication of the polish Women s alliance of America GŁOS polek

Bardziej szczegółowo

WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII

WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII Jerzy Gronau WĘDRÓWKI PO BIBLIOGRAFII ANGIELSKIEGO AUTORA POWIEŚCI SENSACYJNO-KRYMINALNYCH EDGARA WALLACE (Richard Horatio) Edgar Wallace (1875-1932) Kraków 2004 1 Jerzy GRONAU Wędrówki po BIBLIOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Concerts, premieres, events Koncerty, teatry, imprezy... 29-46

Concerts, premieres, events Koncerty, teatry, imprezy... 29-46 CONTENT SPIS TREÂCI 1 FEATURES INFORMACJE City map Plan miasta... 4-7 First Things First... 8 All you want to know... 10-14 Arrival first aid Przyjazd... 16-19 Transportation Komunikacja... 20-22 Polish

Bardziej szczegółowo

ORY Y IN THE MAKING: A PRCUA A FIRST - TOLEDOT HISTOR OLEDO,, OH PRCUA CONVENTION. Enter PRCUA s Thank You to Mothers Raffle

ORY Y IN THE MAKING: A PRCUA A FIRST - TOLEDOT HISTOR OLEDO,, OH PRCUA CONVENTION. Enter PRCUA s Thank You to Mothers Raffle HAPPY MOTHER S DAY! PRCUA Seeking Experienced Insurance Personnel The PRCUA is seeking new or experienced insurance personnel to promote our financial products, preferably individuals in the Life Insurance

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY 14 lutego 2007 kod: wynik: KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj dokładnie polecenia. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Za wykonanie całego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE / INTRODUCTION WPROWADZENIE DYREKTORA FESTIWALU Szanowni Pañstwo, Pragnê serdecznie Pañstwa powitaæ na 5. edycji naszego Festiwalu oraz zachêciæ do ogl¹dania filmów festiwalowych w naszych

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI

nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI Festiwal Dwa Brzegi 3 Sponsor Generalny Sponsorzy Przyjaciele Festiwalu Festival s Friends Oficjalny Hotel Festiwalu Oficjalny Samochód Festiwalu Partnerzy

Bardziej szczegółowo

WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin

WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EDITION MAJ / m ay 2014 MARY& Frederik PARA KSIĄŻĘCA DANII W SZCZECINIE! Danish Royal Couple in Szczecin dr n med. Andrzej Dmytrzak specjalista chirurgii plastycznej i

Bardziej szczegółowo