OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99"

Transkrypt

1 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

2 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99

3 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i górniczego dla osób na stanowiskach dozoru ruchu... 8 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (tylko dla dozoru)... 9 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (dla elektryków) Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (tylko dla dozoru) Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (dla elektryków) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1kV Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania eksploatowanych w zakładach górniczych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Urządzenia izotopowe i źródła promieniowania jonizującego oraz metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla osób obsługi i dozoru Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych dla służb utrzymania ruchu elektrycznego Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych Oświetlenie podziemnych wyrobisk górniczych : wymagania, kontrola, pomiary oraz dokumentacja UKŁADY STEROWANIA I SYSTEMY AUTOMATYKI Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych Układy sterowania kolejkami podwieszonymi i spągowymi Automatyzacja odstawy i transportu urobku PUMA Automatyzacja odstawy i transportu urobku USPP Inteligentne sterowniki programowalne stosowane w podziemiach kopalń System wyłączania i lokalizacji blokady typu SWL-SAG... 28

4 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 4 z 99 Zastosowanie sterowników przemysłowych PLC: Simatic, GE Fanuc, Modicon w układach maszyn górniczych Systemy automatyzacji górniczych przenośników taśmowych WAGI Elektroniczne wagi nieautomatyczne i automatyczne (samochodowe kolejowe, zbiornikowe oraz przenośnikowe) metrologia, budowa, eksploatacja ZABEZPIECZENIA SIECI Ochrona ziemnozwarciowa w elektroenergetycznych sieciach 6kV Ochrona ziemnozwarciowa w elektroenergetycznych sieciach do 1kV Pomiary i ryzyko związane z występowaniem prądów błądzących na powierzchni i w podziemiach kopalń Metody i przyrządy służące do wykonywania pomiarów prądów błądzących, systemów uziemiających przewodów ochronnych oraz rezystancji izolacji kabli i urządzeń elektrycznych Badania odbiorcze, eksploatacyjne i środków ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (Możliwość zakończenia egzaminem kwalifikacyjnym SEP w celu uzyskania uprawnień E do wykonywania prac kontrolno pomiarowych oraz uprawnień D do opracowywania dokumentacji pomiarów) Prądy zwarciowe w sieciach kopalnianych zasady obliczania wg nowych norm Działanie i sprawdzanie zabezpieczeń nadprądowych i przekaźników stosowanych w urządzeniach górniczych Zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających i zużywających energię elektryczną- (uprawnienia E,D) wraz z egzaminem SEP Zasady wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych - (uprawnienia E,D )wraz z egzaminem SEP SIECI ORAZ APARATURA ZASILAJĄCA I ŁĄCZENIOWA Rozdzielnice wysokiego napięcia i urządzenia zasilające w górnictwie Działanie, obsługa, eksploatacja i konserwacja aparatury niskiego napięcia stosowanej w podziemnych zakładach górniczych Aparatura ognioszczelna i jej możliwości regeneracji na bazie produkcji firm krajowych i zagranicznych Stacje transformatorowe na napięcie dolne 1kV, 3,3kV, 6kV w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji krajowej i z importu Działanie i sprawdzanie pól rozdzielczych 6kV eksploatowanych w zakładach górniczych Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych Rozdzielnice SN, stacje transformatorowe, kompensacja mocy biernej Budowa i eksploatacja pól rozdzielczych średniego napięcia produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A

5 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 5 z 99 Eksploatacja i serwis ognioszczelnych stacji transformatorowych na napięcie dolne 1kV i 3,3kV produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A Budowa i eksploatacja ognioszczelnych stacji wielostycznikowych produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A Budowa i eksploatacja wyłączników stycznikowych typu WSOCA Budowa i eksploatacja ognioszczelnych zespołów transformatorowych typu OZT URZĄDZENIA TELETECHNICZE I ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA Systemy łączności radiowej w kopalniach System telewizji przemysłowej w tym również do stref zagrożonych wybuchem Nowoczesne urządzenia alarmowo rozgłoszeniowe Systemy łączności ścianowej SAG-94, UGS-99, UGS Systemy łączności dróg odstawy UGO Pomiary parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych SYSTEMY METANOMETRYCZNE, METANOMIERZE Budowa, obsługa, konserwacja i wydawanie metanomierzy indywidualnych typu VM-1p, VM-1z, M-1ca, M-1cp, MTS Sieć komputerowa dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa i wspomagania Komputerowa paszportyzacja w systemach alarmowania, bezpieczeństwa i łączności Gazometryczne systemy - komputerowa ewidencja urządzeń Komputerowy System Pomiarowy KSP-1. Praca systemu nadzorującego zabezpieczenie gazometryczne Komputerowy System Pomiarowy KSP-2. Praca systemu nadzorującego zabezpieczenie gazometryczne Budowa, obsługa i konserwacja metanomierza MMI-01, MMI-02 oraz ich współpraca z programem wizualizacyjnym METWIZ PRZEKSZTAŁTNIKI DO ZASILANIA MASZYN GÓRNICZYCH Działanie, obsługa i konserwacja stacji tyrystorowych i prostowników APST - APSP Diagnostyka i serwis układów sterowania napędów maszyn górniczych i lokomotyw kopalnianych Diagnostyka i serwis górniczych maszyn transportowych Diagnostyka kopalnianych stacji zasilających Remonty i diagnostyka akumulatorowych lokomotyw kopalnianych Remonty i diagnostyka przewodowych lokomotyw kopalnianych... 77

6 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 6 z 99 Budowa i eksploatacja urządzeń łagodnego rozruchu silników asynchronicznych typu RTOCA Budowa i eksploatacja przemienników częstotliwości w zastosowaniu do napędu maszyn górniczych Urządzenia zasilające w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych Szkolenie dysponentów oraz osób dozoru oddziału przewozu lokomotywowego KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Projektowanie kopalnianych sieci niskonapięciowych z wykorzystaniem komputera osobistego Projektowanie kopalnianych sieci 6kV z wykorzystaniem komputera osobistego Projektowanie kopalnianej trakcji elektrycznej z wykorzystaniem komputera Pakiet MS Office (Word/Excel) kurs podstawowy Pakiet MS Office (Word/Excel) kurs zaawansowany Tworzenie prezentacji za pomocą pakietu MS Office Internet- metody wyszukiwania danych i informacji wraz z obsługa poczty elektronicznej AutoCAD kurs podstawowy AutoCAD kurs zaawansowany AutoCAD LT kurs podstawowy AutoCAD LT kurs zaawansowany AutoCAD Mechanical kurs podstawowy AutoCAD Mechanical kurs zaawansowany Inventor podstawy projektowania Inventor kurs zaawansowany Kurs podstawowy AutoCAD Electrical Kurs zaawansowany AutoCAD Electrical... 99

7 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 7 z 99 I PRZEPISY

8 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 8 z 99 K-1 Przepisy prawa geologicznego i górniczego dla osób na stanowiskach dozoru ruchu 3 dni Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do prawidłowego wykonywania funkcji osoby dozoru ruchu o specjalności energomechanicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Kurs mam zadanie zapoznać słuchaczy z obowiązującymi aktami prawnymi normującymi prace w górnictwie i przygotować ich w tym zakresie do wykonywania funkcji osoby dozoru i do podnoszenia kwalifikacji. 2. Podstawowe akty prawne normujące pracę w górnictwie. 3. Zatrudnianie firm obcych w ruchu zakładu górniczego. 4. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach energomechanicznych. 5. Transport materiałów i urobku w dołowych wyrobiskach. 6. Przyczyny i okoliczności oraz wnioski wynikające z wypadków zaistniałych w górnictwie w związku z ruchem urządzeń energomechanicznych.

9 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 9 z 99 K-21 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (tylko dla dozoru) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Działanie prądu elektrycznego na organizm. 3. Środki ochrony przeciwporażeniowej. 4. Uziomy kopalniane i SUPO. 5. Wymagania norm i przepisów. 6. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

10 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 10 z 99 K- 22 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (dla elektryków) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie kursowe pn.: Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma ba celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem sieci w podziemiach kopalń, aktualnym stanem prawnym i tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

11 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 11 z 99 K- 23 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (tylko dla dozoru) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

12 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 12 z 99 K- 24 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (dla elektryków) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

13 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 13 z 99 K- 44 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV 3 dni + 1 dzień egzamin Program opracowany według Ramowego programu kursów specjalistycznych wymaganych dla stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostały pozytywnie zaopiniowane stosowną uchwałą Komisji Spraw Szkoleń w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180. poz. 1860). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej pracy na stanowisku elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego oraz egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ nadzoru górniczego do stwierdzania kwalifikacji. Warunki, jakie należy spełnić, aby po ukończeniu kursu przystąpić do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r (Dz.U. Nr 84, poz 755 z późniejszymi zmianami)w sprawie kwalifikacji wymaganych. Są to: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe(w specjalności elektrycznej), 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy pod ziemią pod nadzorem uprawnionego elektromontera, wiek: ukończone 18 lat, pozytywny wynik badań psychofizycznych 1. Wybrane zagadnienia z podstaw elektrotechniki. 2. Instalowanie, eksploatacja i kontrola urządzeń elektroenergetycznych. 3. Dołowe sieci elektryczne niskiego napięcia. 4. Elektryczne urządzenia budowy przeciwwybuchowej. 5. Zabezpieczenia sieci i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV. 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1kV. 7. Ratowanie porażonych prądem elektrycznym i pierwsza pomoc. 8. Elementy instalacji elektroenergetycznych. 9. Stosowane układy zasilania, sterowania i sygnalizacji.

14 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 14 z 99 K- 45 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1kV 3 dni + 1 dzień egzamin Program opracowany według Ramowego programu kursów specjalistycznych wymaganych dla stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostały pozytywnie zaopiniowane stosowną uchwałą Komisji Spraw Szkoleń w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180. poz. 1860). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej pracy na stanowisku elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego oraz egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ nadzoru górniczego do stwierdzania kwalifikacji Warunki, jakie należy spełnić, aby po ukończeniu kursu przystąpić do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r (Dz.U. Nr 84, poz 755 z późniejszymi zmianami)w sprawie kwalifikacji wymaganych. Są to: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe(w specjalności elektrycznej), 12 miesięcy pracy pod ziemią jako elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv, w tym 6 miesięcy pod nadzorem uprawnionego elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kv wiek: ukończone 21 lat, pozytywny wynik badań psychofizycznych 1. Wybrane zagadnienia z podstaw elektrotechniki. 2. Instalowanie, eksploatacja i kontrola urządzeń elektroenergetycznych. 3. Próby i pomiary urządzeń elektrycznych. 4. Prace przy urządzeniach elektrycznych. 5. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. 6. Ochrona przeciwpożarowa i ratowanie porażonych prądem elektrycznym. 7. Zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe w sieciach o napięciu powyżej 1kV. 8. Elektryczna aparatura rozdzielczo-łączeniowa w sieciach o napięciu 1kV. 9. Kable elektroenergetyczne na napięcie powyżej 1kV.

15 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 15 z 99 K- 46 Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania eksploatowanych w zakładach górniczych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym 7 dni + 1dzień egzamin Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. Dz. U. z 2002 r. nr 84 poz Nazwa kursu, zakres i wymogi formalne są zgodne z punktem 11 tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia. Kurs jest przeznaczony dla podniesienia kwalifikacji zakresie eksploatacji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania służb z oddziałów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych, a przede wszystkim dla pracowników oddziałów: łączności, metanometrii, geofizyki, elektrycznych powierzchni, względnie dołu, obsługi i serwisowych zabezpieczenia ruchu dla urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa, alarmowania, innych, w których są stosowane kopalniane systemy telekomunikacyjne. Ukończenie kursu, spełnienie wymogów formalnych i zdanie z wynikiem pozytywnym stosownego egzaminu upoważnia do pracy na stanowisku rewidenta systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w ruchu podziemnych zakładów górniczych. 1. Elementy procesu samokształcenia, postanowienia aktów prawnych związanych z urządzeniami łączności bezpieczeństwa i alarmowania. 2. Zagrożenia naturalne i technologiczne występujące w zakładzie górniczym. 3. Budowa systemów łączności łączność telefoniczna Budowa systemów bezpieczeństwa i alarmowania - ogólnokopalniane systemy alarmowania i rozgłaszania. Zasady prowadzenia rewizji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania - Systemy nadzoru parametrów atmosfery kopalniane i parametrów produkcji. Zasady prowadzenia rewizji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w przypadku prowadzenia akcji ratowniczych. 7. Rewizje systemów łączności - sieci transmisyjne Rewizje systemów bezpieczeństwa i alarmowania systemy metanowo pożarowe i alarmowo rozgłoszeniowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym od urządzeń i systemów łączności bezpieczeństwa i alarmowania. Rewizja urządzeń współpracujących z urządzeniami systemów łączności bezpieczeństwa i alarmowania.

16 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 16 z 99 K-51 Urządzenia izotopowe i źródła promieniowania jonizującego oraz metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla osób obsługi i dozoru 5 dni Podstawowe akty prawne normujące te zagadnienia to: Ustawa - Prawo Atomowe z dnia 29. Listopada 2000.(Dz. U. nr.3 poz. 18 z 2001r. późniejszymi zmianami). Ustawa - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z 1996r. z późniejszymi zmianami). Kurs obejmuje zagadnienia związane z warunkami bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w przemyśle wydobywczym. Tylko świadome rozumienie możliwości zagrożenia, znajomości i zasad ochrony radiologicznej, pozwala zarówno na ocenę zagrożenia jak i na zmniejszenie ewentualnych dawek promieniowania. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia ogólne (z fizyki promieniowania) jak i szczegółowe, charakterystyczne dla urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w przemyśle. Celem kursu jest wzbogacenie stanu wiedzy uczestników o zagadnienia związane z promieniowaniem jonizującym Fizyczne podstawy ochrony radiologicznej. Biologiczne skutki działania promieniowania. Zagrożenia wynikające ze stosowania urządzeń izotopowych w górnictwie. Sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym.. Podstawy bezpiecznej pracy przy urządzeniach izotopowych. Przepisy prawne. Pomiary dozymetryczne. Wymagania dotyczące stosowania urządzeń izotopowych w oparciu o przepisy wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego. Obowiązki kadry kierowniczej i dozoru górniczego: Obowiązki zakładowego Inspektora O.R. Obowiązki osoby dozoru ruchu sprawującej nadzór nad urządzeniami izotopowymi. Z polecenia kierownika ruchu zakładu górniczego. 7. Prawo Atomowe przepisy ogólne, rozporządzenia towarzyszące. 8. Postępowanie awaryjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 9. Oznakowanie miejsc pracy przy źródłach promieniowania: teren kontrolowany teren nadzorowany. 10. Dokumentacja w zakładzie górniczym stosującym urządzenia izotopowe.

17 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 17 z 99 K-74 Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych dla służb utrzymania ruchu elektrycznego 5 dni Celem kursu jest zapoznanie personelu elektrycznego kopalń z podstawowymi wymaganiami i pomiarami parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, a przez to podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 2. Podstawowe wiadomości z miernictwa elektrycznego Zasady działania mierników oraz urządzeń służących do wykonywania pomiarów elektrycznych. Nowe generacje zabezpieczeń nadprądowych i ziemnozwarciowych stosowane w zakładach górniczych. 5. Pomiary wielkości elektrycznych urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV. 6. Pomiary elektryczne związane z badaniami kontrolnymi urządzeń o napięciu znamionowym powyżej 1kV.

18 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 18 z 99 K-157 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych 5 dni Stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji - złożony we właściwym organie nadzoru górniczego. Po ustaleniu przez organ, że kandydat posiada wymagane kwalifikacje ogólne i zawodowe oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną, organ wydaje świadectwo określające szczebel dozoru ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami eksploatacyjnymi dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych na stanowisku osoby niższego ( dozorcy ) lub średniego dozoru ruchu elektrycznego. Kurs przewidziany jest dla elektromonterów posiadających stwierdzone kwalifikacje do zatrudniania na stanowisku elektromontera sprzętu powyżej 1 kv, którzy posiadają dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej specjalności elektrycznej lub elektronicznej, a także dla osób posiadających wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności technicznej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby średniego dozoru ruchu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez zapoznanie się z nowymi uregulowaniami prawnymi w tym również związanymi ze stosowaniem wyrobów w podziemnych zakładach górniczych. 1. Wybrane zagadnienia z prawa geologicznego i górniczego i wydanych na jego podstawie rozporządzeń. 2. Zagrożenia naturalne i ich zwalczanie w zakładach górniczych. 3. Zagrożenia związane z ruchem maszyn i urządzeń. Udzielanie pierwszej pomocy Przepisy ogólne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Szczegółowe wymagania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w podziemiach kopalń. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 7. Nowe uregulowania prawne związane ze stosowaniem wyrobów.

19 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 19 z 99 K-158 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych 4 dni Stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji - złożony we właściwym organie nadzoru górniczego. Po ustaleniu przez organ, że kandydat posiada wymagane kwalifikacje ogólne i zawodowe oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną, organ wydaje świadectwo określające szczebel dozoru ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami eksploatacyjnymi dla maszyn, urządzeń i instalacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu mechanicznego w podziemnych zakładach górniczych na stanowisku osoby niższego ( dozorcy ) lub średniego dozoru ruchu mechanicznego - specjalności maszyn i urządzeń dołowych. Kurs przewidziany jest dla osób, które posiadają dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, a także osób posiadających wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności technicznej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby średniego dozoru ruchu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez zapoznanie się z nowymi uregulowaniami prawnymi, w tym również związanymi ze stosowaniem wyrobów w podziemnych zakładach górniczych.. 1. Wybrane zagadnienia z prawa geologicznego i górniczego i wydanych na jego podstawie rozporządzeń. 2. Zagrożenia naturalne i ich zwalczanie w zakładach górniczych. 3. Zagrożenia związane z ruchem maszyn i urządzeń. Zagrożenie pożarowe. 4. Nowe uregulowania prawne związane ze stosowaniem wyrobów Przepisy ogólne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji. Szczegółowe wymagania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w podziemiach kopalń w tym obudów zmechanizowanych.

20 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 20 z 99 K-159 Oświetlenie podziemnych wyrobisk górniczych : wymagania, kontrola, pomiary oraz dokumentacja 5 dni Kurs przewidziany dla służb ruchu elektrycznego kopalń węgla kamiennego, oraz innych osób zainteresowanych oświetleniem Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawowymi pojęciami związanymi z techniką świetlną, jak i przede wszystkim z praktycznymi sposobami oświetlenia kopalń. Wiadomości te z kolei mają ułatwić lub umożliwić słuchaczom bardziej krytyczne i obiektywne spojrzenie na sprawy związane z oświetleniem ich kopalń. Objawi się to niewątpliwie poprawą stanu oświetlenia, a tym samym bezpieczeństwa i wydajności pracy pod ziemią. 1. Wiadomości ogólne : Podstawy prawa i wielkości techniki świetlnej Znaczenie oświetlenia w miejscu pracy oraz wymagania stawiane oświetleniu Elektryczne źródła światła stosowane w oświetlaniu kopalń. 2. Projektowanie : dobór i rozmieszczenie opraw w wyrobiskach górniczych. 3. Eksploatacja, utrzymanie oświetlenia. 4. BHP przy obsłudze, eksploatacji i konserwacji sprzętu oświetleniowego. 5. Pomiary parametrów oświetlenia z wykonaniem dokumentacji.

21 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 21 z 99 II UKŁADY STEROWANIA I SYSTEMY AUTOMATYKI

22 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 22 z 99 K-10 Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL 3 dni Celem kursu jest zwrócenie uwagi uczestników na zdecydowane wyraźne korzyści zastępowania analogowych układów sterowania układami z zastosowaniem elementów mikroprocesorowych swobodnie programowalnych. Zapoznanie teoretyczne i praktyczne z budową podzespołów systemu oraz ich własnościami funkcjonalnymi, zapoznanie teoretyczne i praktyczne z przemysłowymi zastosowaniami systemów pracujących w dowolnych warunkach zagrożeń środowiskowych oraz obsługiwanie i konserwowanie urządzeń wchodzących w skład poszczególnych systemów. 2. Tworzenie schematów funkcjonalnych konkretnego systemu automatyki. 3. Możliwości programowe sterowników systemu BETACONTROL i CARBOCONTROL. 4. Linie transmisyjne: rodzaje, parametry komunikacyjne, możliwości przesyłowe kablami tradycyjnymi. 5. Rozgałęźniki i regeneratory sygnałów, multipleksery, separatory sygnałów. 6. Dane techniczne i możliwości konfiguracyjne rodziny sterowników lokalnych. 7. Konfigurowanie połączeń międzymodułowych sterownika centralnego CCM. 8. Dane techniczne modułów we-wy urządzeń systemowych. Przetworniki sygnałowe. 9. Zasady montażu i konserwacji. 10. Zajęcia praktyczne.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo