OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99"

Transkrypt

1 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

2 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99

3 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i górniczego dla osób na stanowiskach dozoru ruchu... 8 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (tylko dla dozoru)... 9 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (dla elektryków) Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (tylko dla dozoru) Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (dla elektryków) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1kV Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania eksploatowanych w zakładach górniczych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Urządzenia izotopowe i źródła promieniowania jonizującego oraz metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla osób obsługi i dozoru Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych dla służb utrzymania ruchu elektrycznego Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych Oświetlenie podziemnych wyrobisk górniczych : wymagania, kontrola, pomiary oraz dokumentacja UKŁADY STEROWANIA I SYSTEMY AUTOMATYKI Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych Układy sterowania kolejkami podwieszonymi i spągowymi Automatyzacja odstawy i transportu urobku PUMA Automatyzacja odstawy i transportu urobku USPP Inteligentne sterowniki programowalne stosowane w podziemiach kopalń System wyłączania i lokalizacji blokady typu SWL-SAG... 28

4 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 4 z 99 Zastosowanie sterowników przemysłowych PLC: Simatic, GE Fanuc, Modicon w układach maszyn górniczych Systemy automatyzacji górniczych przenośników taśmowych WAGI Elektroniczne wagi nieautomatyczne i automatyczne (samochodowe kolejowe, zbiornikowe oraz przenośnikowe) metrologia, budowa, eksploatacja ZABEZPIECZENIA SIECI Ochrona ziemnozwarciowa w elektroenergetycznych sieciach 6kV Ochrona ziemnozwarciowa w elektroenergetycznych sieciach do 1kV Pomiary i ryzyko związane z występowaniem prądów błądzących na powierzchni i w podziemiach kopalń Metody i przyrządy służące do wykonywania pomiarów prądów błądzących, systemów uziemiających przewodów ochronnych oraz rezystancji izolacji kabli i urządzeń elektrycznych Badania odbiorcze, eksploatacyjne i środków ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (Możliwość zakończenia egzaminem kwalifikacyjnym SEP w celu uzyskania uprawnień E do wykonywania prac kontrolno pomiarowych oraz uprawnień D do opracowywania dokumentacji pomiarów) Prądy zwarciowe w sieciach kopalnianych zasady obliczania wg nowych norm Działanie i sprawdzanie zabezpieczeń nadprądowych i przekaźników stosowanych w urządzeniach górniczych Zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających i zużywających energię elektryczną- (uprawnienia E,D) wraz z egzaminem SEP Zasady wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych - (uprawnienia E,D )wraz z egzaminem SEP SIECI ORAZ APARATURA ZASILAJĄCA I ŁĄCZENIOWA Rozdzielnice wysokiego napięcia i urządzenia zasilające w górnictwie Działanie, obsługa, eksploatacja i konserwacja aparatury niskiego napięcia stosowanej w podziemnych zakładach górniczych Aparatura ognioszczelna i jej możliwości regeneracji na bazie produkcji firm krajowych i zagranicznych Stacje transformatorowe na napięcie dolne 1kV, 3,3kV, 6kV w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji krajowej i z importu Działanie i sprawdzanie pól rozdzielczych 6kV eksploatowanych w zakładach górniczych Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych Rozdzielnice SN, stacje transformatorowe, kompensacja mocy biernej Budowa i eksploatacja pól rozdzielczych średniego napięcia produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A

5 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 5 z 99 Eksploatacja i serwis ognioszczelnych stacji transformatorowych na napięcie dolne 1kV i 3,3kV produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A Budowa i eksploatacja ognioszczelnych stacji wielostycznikowych produkcji PKiMSA Carboautomatyka S.A Budowa i eksploatacja wyłączników stycznikowych typu WSOCA Budowa i eksploatacja ognioszczelnych zespołów transformatorowych typu OZT URZĄDZENIA TELETECHNICZE I ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA Systemy łączności radiowej w kopalniach System telewizji przemysłowej w tym również do stref zagrożonych wybuchem Nowoczesne urządzenia alarmowo rozgłoszeniowe Systemy łączności ścianowej SAG-94, UGS-99, UGS Systemy łączności dróg odstawy UGO Pomiary parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych SYSTEMY METANOMETRYCZNE, METANOMIERZE Budowa, obsługa, konserwacja i wydawanie metanomierzy indywidualnych typu VM-1p, VM-1z, M-1ca, M-1cp, MTS Sieć komputerowa dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa i wspomagania Komputerowa paszportyzacja w systemach alarmowania, bezpieczeństwa i łączności Gazometryczne systemy - komputerowa ewidencja urządzeń Komputerowy System Pomiarowy KSP-1. Praca systemu nadzorującego zabezpieczenie gazometryczne Komputerowy System Pomiarowy KSP-2. Praca systemu nadzorującego zabezpieczenie gazometryczne Budowa, obsługa i konserwacja metanomierza MMI-01, MMI-02 oraz ich współpraca z programem wizualizacyjnym METWIZ PRZEKSZTAŁTNIKI DO ZASILANIA MASZYN GÓRNICZYCH Działanie, obsługa i konserwacja stacji tyrystorowych i prostowników APST - APSP Diagnostyka i serwis układów sterowania napędów maszyn górniczych i lokomotyw kopalnianych Diagnostyka i serwis górniczych maszyn transportowych Diagnostyka kopalnianych stacji zasilających Remonty i diagnostyka akumulatorowych lokomotyw kopalnianych Remonty i diagnostyka przewodowych lokomotyw kopalnianych... 77

6 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 6 z 99 Budowa i eksploatacja urządzeń łagodnego rozruchu silników asynchronicznych typu RTOCA Budowa i eksploatacja przemienników częstotliwości w zastosowaniu do napędu maszyn górniczych Urządzenia zasilające w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych Szkolenie dysponentów oraz osób dozoru oddziału przewozu lokomotywowego KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Projektowanie kopalnianych sieci niskonapięciowych z wykorzystaniem komputera osobistego Projektowanie kopalnianych sieci 6kV z wykorzystaniem komputera osobistego Projektowanie kopalnianej trakcji elektrycznej z wykorzystaniem komputera Pakiet MS Office (Word/Excel) kurs podstawowy Pakiet MS Office (Word/Excel) kurs zaawansowany Tworzenie prezentacji za pomocą pakietu MS Office Internet- metody wyszukiwania danych i informacji wraz z obsługa poczty elektronicznej AutoCAD kurs podstawowy AutoCAD kurs zaawansowany AutoCAD LT kurs podstawowy AutoCAD LT kurs zaawansowany AutoCAD Mechanical kurs podstawowy AutoCAD Mechanical kurs zaawansowany Inventor podstawy projektowania Inventor kurs zaawansowany Kurs podstawowy AutoCAD Electrical Kurs zaawansowany AutoCAD Electrical... 99

7 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 7 z 99 I PRZEPISY

8 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 8 z 99 K-1 Przepisy prawa geologicznego i górniczego dla osób na stanowiskach dozoru ruchu 3 dni Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do prawidłowego wykonywania funkcji osoby dozoru ruchu o specjalności energomechanicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Kurs mam zadanie zapoznać słuchaczy z obowiązującymi aktami prawnymi normującymi prace w górnictwie i przygotować ich w tym zakresie do wykonywania funkcji osoby dozoru i do podnoszenia kwalifikacji. 2. Podstawowe akty prawne normujące pracę w górnictwie. 3. Zatrudnianie firm obcych w ruchu zakładu górniczego. 4. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach energomechanicznych. 5. Transport materiałów i urobku w dołowych wyrobiskach. 6. Przyczyny i okoliczności oraz wnioski wynikające z wypadków zaistniałych w górnictwie w związku z ruchem urządzeń energomechanicznych.

9 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 9 z 99 K-21 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (tylko dla dozoru) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Działanie prądu elektrycznego na organizm. 3. Środki ochrony przeciwporażeniowej. 4. Uziomy kopalniane i SUPO. 5. Wymagania norm i przepisów. 6. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

10 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 10 z 99 K- 22 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych dołowych (dla elektryków) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie kursowe pn.: Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma ba celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem sieci w podziemiach kopalń, aktualnym stanem prawnym i tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

11 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 11 z 99 K- 23 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (tylko dla dozoru) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

12 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 12 z 99 K- 24 Ochrona przeciwporażeniowa, profilaktyka oraz metody obniżania ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sieciach elektroenergetycznych powierzchniowych (dla elektryków) 3 dni Jednym z ważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń elektrycznych jest świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniowego i znajomość zasad ochrony przeciwporażeniowej. Szkolenie kursowej pn. Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych ma na celu zapoznanie uczestników z: aktualnymi poglądami w zakresie oddziaływania prądu elektrycznego na organizm, środkami ochrony przeciwporażeniowej stosowanymi w kraju i na świecie, aktualnym stanem prawnym i z tendencjami w zakresie normalizacji zagadnień ochrony przeciwporażeniowej. 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu stanów pracy sieci elektroenergetycznych prowadzących do zagrożenia porażeniowego. 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. 4. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach kopalnianych. 5. Uziomy kopalniane i system uziemiających przewodów ochronnych (SUPO). 6. Wymagania norm i przepisów. 7. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

13 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 13 z 99 K- 44 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV 3 dni + 1 dzień egzamin Program opracowany według Ramowego programu kursów specjalistycznych wymaganych dla stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostały pozytywnie zaopiniowane stosowną uchwałą Komisji Spraw Szkoleń w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180. poz. 1860). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej pracy na stanowisku elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego oraz egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ nadzoru górniczego do stwierdzania kwalifikacji. Warunki, jakie należy spełnić, aby po ukończeniu kursu przystąpić do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r (Dz.U. Nr 84, poz 755 z późniejszymi zmianami)w sprawie kwalifikacji wymaganych. Są to: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe(w specjalności elektrycznej), 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy pod ziemią pod nadzorem uprawnionego elektromontera, wiek: ukończone 18 lat, pozytywny wynik badań psychofizycznych 1. Wybrane zagadnienia z podstaw elektrotechniki. 2. Instalowanie, eksploatacja i kontrola urządzeń elektroenergetycznych. 3. Dołowe sieci elektryczne niskiego napięcia. 4. Elektryczne urządzenia budowy przeciwwybuchowej. 5. Zabezpieczenia sieci i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV. 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1kV. 7. Ratowanie porażonych prądem elektrycznym i pierwsza pomoc. 8. Elementy instalacji elektroenergetycznych. 9. Stosowane układy zasilania, sterowania i sygnalizacji.

14 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 14 z 99 K- 45 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na stanowisko: Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1kV 3 dni + 1 dzień egzamin Program opracowany według Ramowego programu kursów specjalistycznych wymaganych dla stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostały pozytywnie zaopiniowane stosowną uchwałą Komisji Spraw Szkoleń w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180. poz. 1860). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej pracy na stanowisku elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego oraz egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ nadzoru górniczego do stwierdzania kwalifikacji Warunki, jakie należy spełnić, aby po ukończeniu kursu przystąpić do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r (Dz.U. Nr 84, poz 755 z późniejszymi zmianami)w sprawie kwalifikacji wymaganych. Są to: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe(w specjalności elektrycznej), 12 miesięcy pracy pod ziemią jako elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kv, w tym 6 miesięcy pod nadzorem uprawnionego elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kv wiek: ukończone 21 lat, pozytywny wynik badań psychofizycznych 1. Wybrane zagadnienia z podstaw elektrotechniki. 2. Instalowanie, eksploatacja i kontrola urządzeń elektroenergetycznych. 3. Próby i pomiary urządzeń elektrycznych. 4. Prace przy urządzeniach elektrycznych. 5. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. 6. Ochrona przeciwpożarowa i ratowanie porażonych prądem elektrycznym. 7. Zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe w sieciach o napięciu powyżej 1kV. 8. Elektryczna aparatura rozdzielczo-łączeniowa w sieciach o napięciu 1kV. 9. Kable elektroenergetyczne na napięcie powyżej 1kV.

15 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 15 z 99 K- 46 Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania eksploatowanych w zakładach górniczych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym 7 dni + 1dzień egzamin Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. Dz. U. z 2002 r. nr 84 poz Nazwa kursu, zakres i wymogi formalne są zgodne z punktem 11 tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia. Kurs jest przeznaczony dla podniesienia kwalifikacji zakresie eksploatacji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania służb z oddziałów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych, a przede wszystkim dla pracowników oddziałów: łączności, metanometrii, geofizyki, elektrycznych powierzchni, względnie dołu, obsługi i serwisowych zabezpieczenia ruchu dla urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa, alarmowania, innych, w których są stosowane kopalniane systemy telekomunikacyjne. Ukończenie kursu, spełnienie wymogów formalnych i zdanie z wynikiem pozytywnym stosownego egzaminu upoważnia do pracy na stanowisku rewidenta systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w ruchu podziemnych zakładów górniczych. 1. Elementy procesu samokształcenia, postanowienia aktów prawnych związanych z urządzeniami łączności bezpieczeństwa i alarmowania. 2. Zagrożenia naturalne i technologiczne występujące w zakładzie górniczym. 3. Budowa systemów łączności łączność telefoniczna Budowa systemów bezpieczeństwa i alarmowania - ogólnokopalniane systemy alarmowania i rozgłaszania. Zasady prowadzenia rewizji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania - Systemy nadzoru parametrów atmosfery kopalniane i parametrów produkcji. Zasady prowadzenia rewizji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w przypadku prowadzenia akcji ratowniczych. 7. Rewizje systemów łączności - sieci transmisyjne Rewizje systemów bezpieczeństwa i alarmowania systemy metanowo pożarowe i alarmowo rozgłoszeniowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym od urządzeń i systemów łączności bezpieczeństwa i alarmowania. Rewizja urządzeń współpracujących z urządzeniami systemów łączności bezpieczeństwa i alarmowania.

16 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 16 z 99 K-51 Urządzenia izotopowe i źródła promieniowania jonizującego oraz metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym dla osób obsługi i dozoru 5 dni Podstawowe akty prawne normujące te zagadnienia to: Ustawa - Prawo Atomowe z dnia 29. Listopada 2000.(Dz. U. nr.3 poz. 18 z 2001r. późniejszymi zmianami). Ustawa - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z 1996r. z późniejszymi zmianami). Kurs obejmuje zagadnienia związane z warunkami bezpiecznego użytkowania i obsługi urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w przemyśle wydobywczym. Tylko świadome rozumienie możliwości zagrożenia, znajomości i zasad ochrony radiologicznej, pozwala zarówno na ocenę zagrożenia jak i na zmniejszenie ewentualnych dawek promieniowania. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia ogólne (z fizyki promieniowania) jak i szczegółowe, charakterystyczne dla urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w przemyśle. Celem kursu jest wzbogacenie stanu wiedzy uczestników o zagadnienia związane z promieniowaniem jonizującym Fizyczne podstawy ochrony radiologicznej. Biologiczne skutki działania promieniowania. Zagrożenia wynikające ze stosowania urządzeń izotopowych w górnictwie. Sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym.. Podstawy bezpiecznej pracy przy urządzeniach izotopowych. Przepisy prawne. Pomiary dozymetryczne. Wymagania dotyczące stosowania urządzeń izotopowych w oparciu o przepisy wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego. Obowiązki kadry kierowniczej i dozoru górniczego: Obowiązki zakładowego Inspektora O.R. Obowiązki osoby dozoru ruchu sprawującej nadzór nad urządzeniami izotopowymi. Z polecenia kierownika ruchu zakładu górniczego. 7. Prawo Atomowe przepisy ogólne, rozporządzenia towarzyszące. 8. Postępowanie awaryjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 9. Oznakowanie miejsc pracy przy źródłach promieniowania: teren kontrolowany teren nadzorowany. 10. Dokumentacja w zakładzie górniczym stosującym urządzenia izotopowe.

17 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 17 z 99 K-74 Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych dla służb utrzymania ruchu elektrycznego 5 dni Celem kursu jest zapoznanie personelu elektrycznego kopalń z podstawowymi wymaganiami i pomiarami parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, a przez to podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 2. Podstawowe wiadomości z miernictwa elektrycznego Zasady działania mierników oraz urządzeń służących do wykonywania pomiarów elektrycznych. Nowe generacje zabezpieczeń nadprądowych i ziemnozwarciowych stosowane w zakładach górniczych. 5. Pomiary wielkości elektrycznych urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV. 6. Pomiary elektryczne związane z badaniami kontrolnymi urządzeń o napięciu znamionowym powyżej 1kV.

18 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 18 z 99 K-157 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych 5 dni Stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji - złożony we właściwym organie nadzoru górniczego. Po ustaleniu przez organ, że kandydat posiada wymagane kwalifikacje ogólne i zawodowe oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną, organ wydaje świadectwo określające szczebel dozoru ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami eksploatacyjnymi dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych na stanowisku osoby niższego ( dozorcy ) lub średniego dozoru ruchu elektrycznego. Kurs przewidziany jest dla elektromonterów posiadających stwierdzone kwalifikacje do zatrudniania na stanowisku elektromontera sprzętu powyżej 1 kv, którzy posiadają dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej specjalności elektrycznej lub elektronicznej, a także dla osób posiadających wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności technicznej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby średniego dozoru ruchu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez zapoznanie się z nowymi uregulowaniami prawnymi w tym również związanymi ze stosowaniem wyrobów w podziemnych zakładach górniczych. 1. Wybrane zagadnienia z prawa geologicznego i górniczego i wydanych na jego podstawie rozporządzeń. 2. Zagrożenia naturalne i ich zwalczanie w zakładach górniczych. 3. Zagrożenia związane z ruchem maszyn i urządzeń. Udzielanie pierwszej pomocy Przepisy ogólne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Szczegółowe wymagania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w podziemiach kopalń. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 7. Nowe uregulowania prawne związane ze stosowaniem wyrobów.

19 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 19 z 99 K-158 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych 4 dni Stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru ruchu następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji - złożony we właściwym organie nadzoru górniczego. Po ustaleniu przez organ, że kandydat posiada wymagane kwalifikacje ogólne i zawodowe oraz po złożeniu przez kandydata egzaminu z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną, organ wydaje świadectwo określające szczebel dozoru ruchu oraz rodzaj zakładów górniczych Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami eksploatacyjnymi dla maszyn, urządzeń i instalacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu mechanicznego w podziemnych zakładach górniczych na stanowisku osoby niższego ( dozorcy ) lub średniego dozoru ruchu mechanicznego - specjalności maszyn i urządzeń dołowych. Kurs przewidziany jest dla osób, które posiadają dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, a także osób posiadających wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności technicznej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby średniego dozoru ruchu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez zapoznanie się z nowymi uregulowaniami prawnymi, w tym również związanymi ze stosowaniem wyrobów w podziemnych zakładach górniczych.. 1. Wybrane zagadnienia z prawa geologicznego i górniczego i wydanych na jego podstawie rozporządzeń. 2. Zagrożenia naturalne i ich zwalczanie w zakładach górniczych. 3. Zagrożenia związane z ruchem maszyn i urządzeń. Zagrożenie pożarowe. 4. Nowe uregulowania prawne związane ze stosowaniem wyrobów Przepisy ogólne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, w szczególności dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji. Szczegółowe wymagania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w podziemiach kopalń w tym obudów zmechanizowanych.

20 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 20 z 99 K-159 Oświetlenie podziemnych wyrobisk górniczych : wymagania, kontrola, pomiary oraz dokumentacja 5 dni Kurs przewidziany dla służb ruchu elektrycznego kopalń węgla kamiennego, oraz innych osób zainteresowanych oświetleniem Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawowymi pojęciami związanymi z techniką świetlną, jak i przede wszystkim z praktycznymi sposobami oświetlenia kopalń. Wiadomości te z kolei mają ułatwić lub umożliwić słuchaczom bardziej krytyczne i obiektywne spojrzenie na sprawy związane z oświetleniem ich kopalń. Objawi się to niewątpliwie poprawą stanu oświetlenia, a tym samym bezpieczeństwa i wydajności pracy pod ziemią. 1. Wiadomości ogólne : Podstawy prawa i wielkości techniki świetlnej Znaczenie oświetlenia w miejscu pracy oraz wymagania stawiane oświetleniu Elektryczne źródła światła stosowane w oświetlaniu kopalń. 2. Projektowanie : dobór i rozmieszczenie opraw w wyrobiskach górniczych. 3. Eksploatacja, utrzymanie oświetlenia. 4. BHP przy obsłudze, eksploatacji i konserwacji sprzętu oświetleniowego. 5. Pomiary parametrów oświetlenia z wykonaniem dokumentacji.

21 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 21 z 99 II UKŁADY STEROWANIA I SYSTEMY AUTOMATYKI

22 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 22 z 99 K-10 Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL 3 dni Celem kursu jest zwrócenie uwagi uczestników na zdecydowane wyraźne korzyści zastępowania analogowych układów sterowania układami z zastosowaniem elementów mikroprocesorowych swobodnie programowalnych. Zapoznanie teoretyczne i praktyczne z budową podzespołów systemu oraz ich własnościami funkcjonalnymi, zapoznanie teoretyczne i praktyczne z przemysłowymi zastosowaniami systemów pracujących w dowolnych warunkach zagrożeń środowiskowych oraz obsługiwanie i konserwowanie urządzeń wchodzących w skład poszczególnych systemów. 2. Tworzenie schematów funkcjonalnych konkretnego systemu automatyki. 3. Możliwości programowe sterowników systemu BETACONTROL i CARBOCONTROL. 4. Linie transmisyjne: rodzaje, parametry komunikacyjne, możliwości przesyłowe kablami tradycyjnymi. 5. Rozgałęźniki i regeneratory sygnałów, multipleksery, separatory sygnałów. 6. Dane techniczne i możliwości konfiguracyjne rodziny sterowników lokalnych. 7. Konfigurowanie połączeń międzymodułowych sterownika centralnego CCM. 8. Dane techniczne modułów we-wy urządzeń systemowych. Przetworniki sygnałowe. 9. Zasady montażu i konserwacji. 10. Zajęcia praktyczne.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU

ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU Przedsi biorstwo Kompletacji i Monta u Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA 4-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 O rodek Szkolenia: (02) 2 42 9; ; ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU......, dnia... (Numer zamówienia)

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Data wpływu:......... (F-ra)... Data wpłaty: :......... Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR www.elektryka.zstjaslo.pl I. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywać kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Ośrodek Pomiarów i Automatyki CBiDGP jest specjalistyczną jednostką realizującą usługi techniczne w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. ... (pieczątka zakładu pracy) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. 0 85 742 18 65 Nr ewidencyjny Data wpływu... Data

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA OKRĘTOWE. Kod przedmiotu: Ed 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJA GRUPA 1 wg

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym. 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU w zakresie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Urządzenia w elektroenergetyce Devices in

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 053 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 czerwca 2016 r. AC 053 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR I. Na co zwrócid uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywad kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem rynku pracy -opinią rodziców

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.89.828 2003.07.22 sprost. Dz.U.03.129.1184 ogólne 2005.08.02 zm. Dz.U.05.141.1189 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów BEZPIECZENE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ Nazwa

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E.4. EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: 3303 TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot nauczania EIE Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r.

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r. REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej Na podstawie 1 ust. 4 decyzji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJA GRUPA 1 wg

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA Wojciech Magiera Andrzej Wojtyła Stawowa 71 43-400 Cieszyn POLSKA Tel. +48 33 8575 200 Fax. +48 33 8575 338 www.elektrometal.eu em@elektrometal.com.pl ELEKTROMETAL

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Autor: Marek Zalewski WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne Uprawnienia energetyczne Osoby zajmujące się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Uprawnienia podzielone są na trzy

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R.

ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. L.P Wyszczególnienie Ilość osób l. Instruktaż ogólny 2. Szkolenie okresowe pracodawców 3. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją serwisową oraz instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111

3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiweicz) 111 Przedmowa 9 BUDOWA 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTRALACJI (Janusz Pasternakiewicz) 13 1.1. Przewody i kable 13 1.1.1. Wiadomości ogólne 13 1.1.2. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Departament Energomechaniczny WUG. Anna Nowrot. Jacek Bielawa. Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2009. Opracowanie

Departament Energomechaniczny WUG. Anna Nowrot. Jacek Bielawa. Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2009. Opracowanie Urządzenia energomechaniczne w górnictwie podziemnym Podstawowe zasady bhp Katowice 2009 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2009 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych: Część I: Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo