WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1"

Transkrypt

1 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy:... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną*) 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia elektrotermiczne; 6. urządzenia do elektrolizy; 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. elektryczna sieć trakcyjna; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń *) urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

2 ..., dnia PROTOKÓŁ NR D /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku DOZORU (w grupie 1)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji isieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji techniczneji eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv do 30 kv; b.o.n.; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia elektrotermiczne: 6. urządzenia do elektrolizy 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. elektryczna sieć trakcyjna; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Zakres uprawnień pomiarowych: do 1 kv; do 30 kv; b.o.n.; Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości... (podpis egzaminowanego) Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

3 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 2 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne*) 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

4 ..., dnia PROTOKÓŁ NR D /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku DOZORU (w grupie 2)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych: 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości... (podpis egzaminowanego) Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

5 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 3 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy:... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 3: Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe*) 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie; 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie); 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa; 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa; 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw; 9. turbiny gazowe; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

6 ..., dnia PROTOKÓŁ NR D /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ Z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku DOZORU(w grupie 3)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu: 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie: 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych: 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe ): 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie ) 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa: ( Tylko gaz ziemny, Tylko gaz płynny ) 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa: ( Tylko gaz ziemny, Tylko gaz płynny) 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw: 9. turbiny gazowe 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego... (podpis egzaminowanego)

7 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny E /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy:... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną*) 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia elektrotermiczne; 6. urządzenia do elektrolizy; 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. elektryczna sieć trakcyjna; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń *) urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

8 ..., dnia PROTOKÓŁ NR E /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku EKSPLOATACJI (w grupie 1)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montażowych 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kv do 30 kv; b.o.n.; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia elektrotermiczne: 6. urządzenia do elektrolizy i ochrony katodowej 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. elektryczna sieć trakcyjna; 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Zakres uprawnień pomiarowych: do 1 kv; do 30 kv; b.o.n.; Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości... (podpis egzaminowanego) Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

9 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny E /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI GRUPA 2 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy:... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne*) 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

10 ..., dnia PROTOKÓŁ NR E /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku EKSPLOATACJI (w grupie 2)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montażowych 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych: 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości... (podpis egzaminowanego) Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

11 Data wpływu: (F-ra)... Data wpłaty: : Nr ewidencyjny E /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI GRUPA 3 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie egzaminu dokumentem dow. osob., paszport *) nr: Data i miejsce urodzenia: Adres miejsca zamieszkania: -... Nazwa i adres pracodawcy:... Wykształcenie:... Wykonywany zawód... (tytuł zawodowy) Przebieg pracy zawodowej... (od, do, nazwa zakładu pracy) Posiadane świadectwa kwalifikacyjne... Proszę o sprawdzenie kwalifikacji w niżej wymienionych rodzajach urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Grupa 3: Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe*) 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie; 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie); 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa; 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa; 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw; 9. turbiny gazowe; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym *)....Zaznaczyć właściwy punkt... *) niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy, pieczątka)

12 ..., dnia PROTOKÓŁ NR E /... / 421 / 15 PROTOKÓŁ z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku EKSPLOATACJI (w grupie 3)... (Nazwisko i imię egzaminowanego) I. Sprawdzono tożsamość: PESEL: i dowód osobisty, paszport, nr:... (wydany przez)... II. Wynik egzaminu ze znajomości przepisów i zasad: L.p. Wyszczególnienie zakresu Wynik 1. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montażowych 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska III. Wynik ogólny egzaminu: pozytywny negatywny IV. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia nie spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku pod pozycją: 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu: 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie: 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych: 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe ): 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie ) 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa: ( Tylko gaz ziemny, Tylko gaz płynny ) 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa: (Tylko gaz ziemny, Tylko gaz płynny) 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw: 9. turbiny gazowe 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt Wynik egzaminu przyjąłem do wiadomości... (podpis egzaminowanego) Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

13 Gdańsk, dnia... OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU W GRUPIE 1 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

14 Gdańsk, dnia.. OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI W GRUPIE 1 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

15 Gdańsk, dnia OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU W GRUPIE 2 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y.. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

16 Gdańsk, dnia... OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI W GRUPIE 2 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

17 Gdańsk, dnia OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU W GRUPIE 3 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y.. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

18 Gdańsk, dnia OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI I PRAWDZIWOŚCI DANYCH PRZEDKŁADANYCH WE WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI W GRUPIE 3 Ja, niżej podpisana/y.. legitymująca/y się dowodem osobistym (seria/numer) zamieszkała/y.. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dane są zgodne i prawdziwe. data czytelny podpis

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. ... (pieczątka zakładu pracy) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. 0 85 742 18 65 Nr ewidencyjny Data wpływu... Data

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.89.828 2003.07.22 sprost. Dz.U.03.129.1184 ogólne 2005.08.02 zm. Dz.U.05.141.1189 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne Uprawnienia energetyczne Osoby zajmujące się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Uprawnienia podzielone są na trzy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r.

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r. REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej Na podstawie 1 ust. 4 decyzji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 3 lok. 49 tel. 604 47 48 45, fax. 22 879 78 44 e-mail: opinie@op.pl www.kancelaria.sc www.edukacja.sos.pl ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1,

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 61 Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19.01.2011 r. INFORMACJA

Warszawa, dnia 19.01.2011 r. INFORMACJA INFORMACJA Warszawa, dnia 19.01.2011 r. dotycząca opracowywania w resorcie obrony narodowej wykazu stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowa tematyka egzaminu

4. Szczegółowa tematyka egzaminu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie energetyki gazowej 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Wrocław: Serwis kotłowni gazowej, instalacji wod.-kan. i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym. 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowa tematyka egzaminu

4. Szczegółowa tematyka egzaminu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie energetyki gazowej 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W THERMIE BIELSKO-BIAŁA, KWIECIEŃ 2010 R.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W THERMIE BIELSKO-BIAŁA, KWIECIEŃ 2010 R. SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W THERMIE BIELSKO-BIAŁA, KWIECIEŃ 2010 R. 1. Miejsce i cel szkolenia Szkoleniem objęto pracowników przedsiębiorstwa Therma w Bielsku-Białej, które

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zuŝywające energię elektryczną.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zuŝywające energię elektryczną. Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zuŝywające energię elektryczną. L.p. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci Urządzenia w Elektrowni

Bardziej szczegółowo

tel./fax 85 73 24 680 www.mosoc.pl e-mail: biuro@mosoc.pl tel. kom. 606138094

tel./fax 85 73 24 680 www.mosoc.pl e-mail: biuro@mosoc.pl tel. kom. 606138094 MIĘDZYWOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA OBRONY CYWILNEJ I ADMINISTRACJI Marek Ignasiak 15-213 BIAŁYSTOK, ul. ADAMA MICKIEWICZA 27 LOK.13 NIP 542-000-82-12 REGON 050259940 tel./fax 85 73 24 680 www.mosoc.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 02/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 26.06.2015 r.

Znak sprawy: 02/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 26.06.2015 r. Znak sprawy: 02/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 26.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego: CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325

Bardziej szczegółowo

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 1 z 6 2015-06-29 08:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: ZZ-271-89-U-PN/2015 - Zakup usług serwisowych infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013

SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013 SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJA GRUPA 1 wg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2015-11-06 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Usługa obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 01/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 25.05.2015 r.

Znak sprawy: 01/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 25.05.2015 r. Znak sprawy: 01/6.1.1/CNA/Podwykonawstwo/2015 Lublin, 25.05.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego: CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) Dz.U.03.89.828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: ZZ-271-171-U-PN/2015 - Zakup usług serwisowych urządzeń chłodniczych zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 maja 2011 r. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej 137 DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne 2014/S 210-372124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne 2014/S 210-372124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:372124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne 2014/S 210-372124 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr... zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Kielce 10.04.2014 ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na zadanie pod nazwą: Okresowa konserwacja i bieżąca

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 1. Dane osobowe. 2. Miejsce zamieszkania. Ul.: Radosna 1. Kod pocztowy: 05-500. Strona 1 z 7

CURRICULUM VITAE. 1. Dane osobowe. 2. Miejsce zamieszkania. Ul.: Radosna 1. Kod pocztowy: 05-500. Strona 1 z 7 CURRICULUM VITAE 1. Dane osobowe Imiona: Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Stan cywilny: Tadeusz, Antoni CICHOCKI 14 czerwiec 1953 r., Warszawa żonaty, czwórka dzieci 2. Miejsce zamieszkania Ul.: Radosna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR I. Na co zwrócid uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywad kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem rynku pracy -opinią rodziców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

5.2. Zasady Eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJA GRUPA 1 wg

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4. Warszawa 02-337

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4. Warszawa 02-337 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opocececeuint Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.elektryka.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR www.elektryka.zstjaslo.pl I. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywać kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Obsługa konserwacyjna nieruchomości administrowanych przez ZZM MSW Numer ogłoszenia: 256752-2014; data zamieszczenia: 31.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzm.msw.gov.pl Warszawa: Obsługa konserwacyjna nieruchomości administrowanych przez ZZM MSW Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cieszyn, dn. 23.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE SEP Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 305538-2016 z dnia 2016-09-06 r. Warszawa: Konserwacja infrastruktury technicznej obiektów Centrum Onkologii - Instytutu przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz ul. Wawelskiej 15 i 15 B w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* Wykonawca Adres

Oświadczenie. Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* Wykonawca Adres Załącznik nr 8 do SIWZ TBS/ZP/PN/1/2013 Pieczęć/nazwa* wykonawcy/pełnomocnika* konsorcjum Oświadczenie IMIONA NAZWISKO Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* w

Bardziej szczegółowo

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji.

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustaliła wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE ADRES ZAMIESZKANIA WYKSZTAŁCENIE

DANE OSOBOWE ADRES ZAMIESZKANIA WYKSZTAŁCENIE PRZEBIEG KSZTAŁCENIA I PRACY ZAWODOWEJ Beneficjentki/Beneficjenta Projektu KIERUNEK PRACA Nazwisko: DANE OSOBOWE Imię (imiona): PESEL: ADRES ZAMIESZKANIA Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Kraków: wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie wraz z dostawą i instalacją urządzeń klimatyzacyjnych Nr sprawy: DZP-391-5/2/2013 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Poczta Miejscowość i kraj (jeśli inny niż Polska) Ulica Nr administracyjny Nr lokalu Nr telefonu

Kod pocztowy Poczta Miejscowość i kraj (jeśli inny niż Polska) Ulica Nr administracyjny Nr lokalu Nr telefonu . (miejscowość, data) WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK.. Ruch.. (Wniosek należy uzupełnić

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Wrocław: Półroczne przeglądy i konserwacje systemów niskoprądowych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie wnioskodawcy:

1. Oznaczenie wnioskodawcy: GRUPA Kęty S.A. 32-650 Kęty ul.kościuszki 111... miejscowość, data W N I O S E K o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej GRUPA Kęty S.A. ( n a l e ży w y p e ł n i ć d r u k o w a n

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT INSTALATORA

CERTYFIKAT INSTALATORA CERTYFIKAT INSTALATORA Mając na uwadze, iż: 1. W dniu 11.09.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA Wypełnia Avrio Media Sp. o.o.: Przyjęto wniosek dnia: Zarejestrowano pod numerem korespondencji: Podpis przyjmującego i pieczątka:... WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotów: grupy przyłączeniowej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-07-22 14:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: ZZ-271-95-U-PN/2015 - Okresowe przeglądy technicznokonserwacyjne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ... (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne)... (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się IMIĘ I NAZWISKO PESEL

Bardziej szczegółowo

Ankieta. dla pracowników firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Ankieta. dla pracowników firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Ankieta dla pracowników firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Szanowni Państwo, W związku z planowanym cyklem szkoleń adresowanych do pracowników firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce ..... (miejscowość i data) STAROSTA OSTROŁĘCKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na podstawie: art. 66k

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Dane ogólne: Miejsce na wklejenie fotografii* a) imię (imiona) i nazwisko b) nazwisko rodowe c) imiona rodziców d) nazwisko

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu

Bardziej szczegółowo