P R Z E D M I A R R O B Ó T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Inwestor : Gmina Siekierczyn Siekierczyn 271, Siekierczyn Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków 9

2 Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Kod CPV Opis działu I Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.A I.B I.C I.D II II.E II.F III III.G III.G.a III.G.b III.H III.H.a III.H.b III.H.c IV IV.I IV.I.a IV.I.b IV.J IV.J.a IV.J.b IV.K IV.K.a IV.K.b IV.L IV.L.a IV.L.b IV.M IV.M.a Roboty przygotowawcze i ziemne Przejścia przez przeszkody Odwodnienie wykopów Roboty montażowe Kanalizacja sanitarna - przykanaliki Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty montażowe Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków Kanalizacja tłoczna Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty montażowe Przepompownia ścieków sieciowych Roboty ziemne Roboty montażowe przepompowni Przyłącze kablowe do nn YKY 5x6 mm2 do przepompowni ścieków Oczyszczalnia ścieków NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty nawierzchniowe Ogrodzenie oczyszczalni Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe ogrodzenia Kolektor ścieków oczyszczonych Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe Rurociągi technologiczne Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe Przepompownia ścieków surowych P1 Roboty ziemne 10

3 Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Str: 2 Lp. Kod CPV Opis działu IV.M.b IV.N IV.N.a IV.N.b IV.O IV.O.a IV.O.b IV.O.c IV.O.d IV.O.e IV.O.f IV.O.g IV.O.h IV.O.i IV.O.j IV.O.k IV.P IV.P.a IV.P.b IV.P.c IV.Q IV.Q.a IV.Q.b IV.R IV.R.a IV.R.b IV.R.c IV.S IV.S.a IV.T IV.T.a IV.T.b Roboty montażowe przepompowni P1 Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 Roboty ziemne Roboty montażowe przepompowni P2/P3 BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Roboty ziemne Fundamenty Roboty zbrojarskie Konstrukcja nadziemia Stolarka budowlana Podłoża, posadzki, podłogi Tynki, okładziny wewnętrzne i roboty malarskie Dach i roboty dekarskie Instalacje wentylacyjne Instalacje wodno-kanalizacyjne Urządzenia technologiczne Zbiornik retencyjno-uśredniający, magazyn osadu i komora oczyszczania Roboty ziemne Konstrukcja żelbetowa Instalacje technologiczne Przyłącze wody Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe AKP Oczyszczalni Szafa sterownicza Skrzynka sterowania miejscowego Montaż instalacji na obiekcie Przyłącze kablowe do oczyszczalni ścieków Przyłącze kablowe nn YAKY 4x70 mm2 do oczyszczalni ścieków Oświetlenie zewnętrzne i instalacje wewnętrzne oswietlenia i gniazd wtykowych Oświetlenie zewnętrzne Instalacje oświetlenia wewnetrznego i gniazd wtykowych Koniec wydruku spisu działów przedmiaru Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica 11

4 Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Str: 1 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 9 321,000 m 1. KNNR MRRiB 9,321 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym I.A. Roboty przygotowawcze i ziemne 9 321,000 m 2. KNR ATHENASOFT Warszawa 210, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 3. KNNR MRRiB 875,560 m3 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 4. KNNR MRRiB 1 639,648 m3 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 5. KNNR MRRiB 2 459,472 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 6. KNNR MRRiB 1 336,000 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 7. KNNR MRRiB ,160 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 8. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 515,210 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 9. KNNR MRRiB 78,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 10. KNNR MRRiB 78,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 11. KNNR MRRiB 15,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 12. KNNR MRRiB 15,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m I.B. Przejścia przez przeszkody 459,600 m 13. KNNR MRRiB 391,000 m Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 12

5 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.B. Przejścia przez przeszkody Str: KNNR MRRiB 68,600 m Przewierty długości m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 15. KNNR MRRiB 459,600 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 200 mm /przy użyciu wciągarki spalin.do 1,5 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) I.C. Odwodnienie wykopów 9 321,000 m 16. KNNR MRRiB 2 500,000 szt Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 4,0 m 17. PKZ PP PKZ 500,000 m-g Pompowanie wody z wykopu licząc wg rzeczywistego czasu pracy pompy. I.D. Roboty montażowe 9 321,000 m 18. KNNR MRRiB 92,500 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 300 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 19. KNNR MRRiB 2 599,600 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 4,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 20. KNNR MRRiB 6 488,300 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 5,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 21. KNNR MRRiB 140,500 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 22. KNNR MRRiB 315,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 23. KNNR MRRiB 47,450 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 4,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności kaskada rurociągi pionowe 24. KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - kolana KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - kolana KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - trójniki 13

6 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.D. Roboty montażowe Str: KNNR MRRiB 20,880 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad beton B-20 II. Kanalizacja sanitarna - przykanaliki 2 281,000 m II.E. Roboty przygotowawcze i ziemne 2 281,000 m 28. KNNR MRRiB 2,281 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 29. KNR ATHENASOFT Warszawa 34, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 30. KNNR MRRiB 205,280 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 31. KNNR MRRiB 359,380 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 32. KNNR MRRiB 539,080 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 33. KNNR MRRiB 191,070 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 34. KNNR MRRiB 1 093,610 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 35. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 564,660 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 36. KNNR MRRiB 43,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 37. KNNR MRRiB 43,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 38. KNNR MRRiB 29,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 39. KNNR MRRiB 29,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m 40. KNR WACETOB Warszawa 155,100 m Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 315 mm 14

7 II. Kanalizacja sanitarna - przykanaliki II.E. Roboty przygotowawcze i ziemne Str: KNNR MRRiB 155,100 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 150 mm /przy użyciu wciągarki elektr.do 1,6 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) II.F. Roboty montażowe 2 281,000 m 42. KNNR MRRiB 2 280,900 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 43. KNNR MRRiB 1,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 44. KNNR MRRiB 136,000 studz. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 1,0 m z rura teleskopową i pokrywą Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka 45. KNNR MRRiB 66,280 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności kaskada rurociągi pionowe 46. KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - kolana KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - kolana KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - trójniki 49. KNNR MRRiB 28,504 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad i studni beton B-20 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków 341,000 m III.G. Kanalizacja tłoczna 341,000 m III.G.a. Roboty przygotowawcze i ziemne 341,000 m 50. KNNR MRRiB 0,341 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 51. KNR ATHENASOFT Warszawa 4, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 15

8 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.G. Kanalizacja tłoczna Str: KNNR MRRiB 30,690 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 53. KNNR MRRiB 49,050 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 54. KNNR MRRiB 73,580 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 55. KNNR MRRiB 37,070 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 56. KNNR MRRiB 272,930 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,650 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 58. KNNR MRRiB 3,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 59. KNNR MRRiB 3,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 60. KNNR MRRiB 3,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 61. KNNR MRRiB 3,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m III.G.b. Roboty montażowe 341,000 m 62. KNNR MRRiB 341,100 m Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 110 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności 63. KNNR MRRiB 2,000 szt Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 90 do 140 mm 64. KNR WACETOB Warszawa 10,000 m Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 160 mm 65. KNNR MRRiB 10,000 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 100 mm /przy użyciu wciągarki elektr.do 1,6 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) 66. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 341,000 m 16

9 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.G. Kanalizacja tłoczna Str: 6 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi III.H. Przepompownia ścieków sieciowych III.H.a. Roboty ziemne 67. KNNR MRRiB 90,050 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 68. KNNR MRRiB 3,420 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 69. KNNR MRRiB 37,770 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 70. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,280 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM III.H.b. Roboty montażowe przepompowni 71. KNNR MRRiB 1,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 72. KNNR MRRiB 1,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, - montaż pompowni ścieków (bez materiałów) ujęte w dostawach 73. KNR WACETOB Warszawa Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach, o masie: do 0,300 t-(ponad 0,125 do 0,15 t) 74. Dostawa Dostawa kompletnej przepompowni ścieków sieciowej III.H.c. Przyłącze kablowe do nn YKY 5x6 mm2 do przepompowni ścieków 23,000 m 75. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III 76. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 m3 Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw ( 75 KM), kat.gruntu I-III 77. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm 17

10 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.H. Przepompownia ścieków sieciowych Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m - YKY 5x6 mm2 79. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kv, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 50 do 120 mm2, kabel 4-żyłowy 80. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach, kabli wielożyłowych z mocowaniem, o masie: do 0.5 kg/m - YKY 5x6 mm2 81. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości: 0.60 m, w gruncie kat.iii IV.I. NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI 94,000 m2 IV.I.a. Roboty przygotowawcze i ziemne 94,000 m2 82. KNNR MRRiB 0,042 ha Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych 83. KNNR MRRiB 28,650 m3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 84. KNNR MRRiB 9,550 m3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 85. KNNR MRRiB 38,200 m3 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim 86. KNR MRiGŻ 231,000 m2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, z nawożeniem, w gruncie : kat.iii IV.I.b. Roboty nawierzchniowe 183,000 m2 87. KNNR MRRiB 191,000 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ii-vi mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 88. KNNR MRRiB 86,000 m2 Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm 89. KNNR MRRiB 0, m2 Podbudowy betonowe B10 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 18

11 IV.I. NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI Str: KNNR MRRiB 86,000 m2 Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym warstwy grub.5 cm po zagęszczeniu 91. KNNR MRRiB 97,000 m2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych brukowych ażurowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 92. KNNR MRRiB 38,000 m Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm 93. KNNR MRRiB 97,000 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm 94. KNNR MRRiB 130,000 m Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 25x6 cm IV.J. Ogrodzenie oczyszczalni 93,000 m IV.J.a. Roboty pomiarowe i ziemne 93,000 m 95. KNNR MRRiB 0,093 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 96. KNNR MRRiB 19,430 m3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III, przy złoż.urobku po jednej str.wykopu 97. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,430 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.J.b. Roboty montażowe ogrodzenia 93,000 m 98. KNNR MRRiB 0, m Cokoły betonowe o wym. 0,20x0,30 m na fundamentach betonowych o wym. 0,20x0,80 m 99. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,000 m Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i słupkach z kątownika 80x80x10 mm 100. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Wrota typowe o szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną - wys.wrot: 1,60 m IV.K. Kolektor ścieków oczyszczonych 93,000 m IV.K.a. Roboty pomiarowe i ziemne 93,000 m 19

12 IV.K. Kolektor ścieków oczyszczonych Str: KNNR MRRiB 0,093 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 102. KNR ATHENASOFT Warszawa 1, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 103. KNNR MRRiB 9,130 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 104. KNNR MRRiB 17,100 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 105. KNNR MRRiB 25,650 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 106. KNNR MRRiB 5,760 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 107. KNNR MRRiB 72,120 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 108. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,230 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.K.b. Roboty montażowe 93,000 m 109. KNNR MRRiB 93,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 5,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 110. KNNR MRRiB 2,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 111. KNNR MRRiB 0,420 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad beton B-20 IV.L. Rurociągi technologiczne 77,000 m IV.L.a. Roboty pomiarowe i ziemne 77,000 m 112. KNNR MRRiB 0,077 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 20

13 IV.L. Rurociągi technologiczne Str: KNR ATHENASOFT Warszawa 0, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 114. KNNR MRRiB 6,700 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 115. KNNR MRRiB 11,080 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 116. KNNR MRRiB 16,630 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 117. KNNR MRRiB 2,760 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 118. KNNR MRRiB 31,730 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 119. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,780 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.L.b. Roboty montażowe 77,000 m 120. KNNR MRRiB 44,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 150 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 121. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 110 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 122. KNNR MRRiB 2,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 123. KNNR MRRiB 29,000 m Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 90 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności 124. KNNR MRRiB 6,000 szt Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm 125. KNNR MRRiB 3,000 złącze Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ 21

14 IV.M. Przepompownia ścieków surowych P1 Str: 11 IV.M. Przepompownia ścieków surowych P1 IV.M.a. Roboty ziemne 126. KNNR MRRiB 90,050 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 127. KNNR MRRiB 3,420 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 128. KNNR MRRiB 37,770 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 129. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,280 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.M.b. Roboty montażowe przepompowni P KNNR MRRiB 1,000 studnia Ustawienie komory przepompowni, w gotowym wykopie, o głębokości 6,40 m - średnica kręgów: 3000 mm (wsp do R i S = 2) 131. KNR WACETOB Warszawa 2,000 kpl Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach o masie: do 0,125 t 132. Kalkulacja wł. Dostawa kompletnej zbiornikowej przepompowni ścieków wg PT wraz z wyposarzeniem: - instalacje technologiczne ze stali nierdzewnej, - pompy zatapialne ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami, - armatura odcinająca i zwrotna, - właz ze stali nierdzewnej, - drabina ze stali nierdzewnej, - szafa zasilająco-sterująca, - krata koszowa ze stali nierdzewnej z wciągarką elektryczną i rezerwową ręczną IV.N. Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 IV.N.a. Roboty ziemne 133. KNNR MRRiB 22,750 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 134. KNNR MRRiB 0,500 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 135. KNNR MRRiB 13,233 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 22

15 IV.N. Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,420 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.N.b. Roboty montażowe przepompowni P2/P KNNR MRRiB 0,447 m3 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym - podłoże betonowe z betonu B KNNR MRRiB 4,470 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 139. KNNR MRRiB 44,250 m2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ścian prostych 140. KNNR MRRiB 0,200 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm 141. KNNR MRRiB 0,810 m3 Betonowanie płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, - beton W8 B KNNR MRRiB 3,375 m3 Betonowanie ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, - beton W8 B KNNR MRRiB 20,250 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt KNR WACETOB Warszawa 2,000 kpl Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne IV.O.a. Roboty ziemne 145. KNNR MRRiB 29,300 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 146. KSNR WACETOB Warszawa 29,300 m3 Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 30 cm, przy użyciu spycharek o mocy 74 kw (100 KM) - grunt kat.iii-iv IV.O.b. Fundamenty 147. KNNR MRRiB 12,540 m2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych 23

16 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNNR MRRiB 3,762 m3 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych 149. KNNR MRRiB 12,540 m2 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy smołowej na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym 150. KNNR MRRiB 9,420 m3 Ściany fundamentowe, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczków betonowych 151. KNNR MRRiB 75,320 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt. IV.O.c. Roboty zbrojarskie 152. KNNR MRRiB 0,698 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm IV.O.d. Konstrukcja nadziemia 153. KNNR MRRiB 17,640 m3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z bloczków z bet.komór./grub.krotność 1 c/ 154. KNNR MRRiB 4,000 otwór Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: ponad 1 cegły 155. KNNR MRRiB 1,000 otwór Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły 156. KNNR MRRiB 3,000 szt Ościeżnice: stalowe IV.O.e. Stolarka budowlana 157. KNNR MRRiB 5,400 m2 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 158. KNNR MRRiB 0,810 m2 Okna ościeżnicowe i skrzynkowe drewniane, jednodwu- i trójdzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,0 m2 IV.O.f. Podłoża, posadzki, podłogi 159. KNNR MRRiB 9,600 m3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku gr 40 cm 24

17 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNNR MRRiB 1,920 m3 Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie 161. KNNR MRRiB 24,000 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 2x folia 162. KNNR MRRiB 24,000 m2 Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych EPS (FS 20) 5cm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe 163. KNNR MRRiB 1,920 m3 Wylewka betonowa pod posadzki, z betonu: zwykłego z kruszywa natural./pompa do betonu/ 164. KNR WACETOB Warszawa 24,000 m2 Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową 165. KNNR MRRiB 24,000 m2 Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/ 166. KNNR MRRiB 33,400 m Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i wielobarwnych IV.O.g. Tynki, okładziny wewnętrzne i roboty malarskie 167. KNNR MRRiB 53,370 m2 Tynki zewnętrzne zwykłe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - nakrapiane 168. KNNR MRRiB 94,380 m2 Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów 169. KNR WACETOB Warszawa 20,750 m2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD: pojedynczym podwieszonym 170. KNNR MRRiB 20,750 m2 Izolacje stropów poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jednowarstwowe 171. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,750 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu betonowym 172. KNNR MRRiB 94,380 m2 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - trzykrotne 173. KNNR MRRiB 20,750 m2 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotne, z zagruntowaniem IV.O.h. Dach i roboty dekarskie 174. KNNR MRRiB 36,500 m2 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy iglastej nasyconej - na stropach płaskich 25

18 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNR IGM Warszawa 36,500 m2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 176. KNR IGM Warszawa 36,500 m2 Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 180 mm, przy rozstawie łat 120 cm 177. KNR WACETOB Warszawa 11,000 m Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej 178. KNR WACETOB Warszawa 2,600 m Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej 179. KNNR MRRiB 3,000 szt Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,50 mm IV.O.i. Instalacje wentylacyjne 180. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 m2 Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1800 do 4400 mm 181. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Czerpnie ścienne prostokątne typu A, o obwodzie: 500 x KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, 500 x 1000 mm - typ A IV.O.j. Instalacje wodno-kanalizacyjne 183. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 25 mm - PP 184. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - PP 185. KNNR MRRiB 3,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP 186. KNNR MRRiB 2,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 25 mm - rurociągi z PP 187. KNNR MRRiB 1,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP 188. KNR IGM Warszawa 0, m Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, rurociągu o średnicy nominalnej : 22 mm,grub.otuliny 9 26

19 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: 16 mm 189. KNR IGM Warszawa 0, m Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, rurociągu o średnicy nominalnej : 28 mm,grub.otuliny 9 mm 190. KNNR MRRiB 1,000 próba Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PP 191. KNNR MRRiB 1,000 szt Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm 192. KNNR MRRiB 1,000 szt Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm 193. KNR IGM Warszawa Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem o pojemności: 10 dm KNNR MRRiB 6,000 m Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm 195. KNNR MRRiB 1,500 m Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm 196. KNNR MRRiB 3,000 szt Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm 197. KNNR MRRiB 1,000 szt Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm 198. KNNR MRRiB 2,000 szt Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 199. KNNR MRRiB 1,000 szt Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm 200. KNNR MRRiB Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego 201. KNNR MRRiB Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" 202. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Montaż wentylatorów promieniowych z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicy otworów ssących i masie: do 100 mm, do 25 kg IV.O.k. Urządzenia technologiczne 203. Kalkulacja wł. Dostawa i montaż sita łukowego 504/1900 mm, szczelina 0,8 mm 27

20 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: Kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia odwadniania osadu DRAIMAD 03BCA VPK 205. Kalkulacja wł. 2,000 kpl Dostawa i montaż urządzeń napowietrzających - dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TD IV.P. Zbiornik retencyjno-uśredniający, magazyn osadu i komora oczyszczania IV.P.a. Roboty ziemne 206. KNNR MRRiB 164,740 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 207. KSNR WACETOB Warszawa 164,740 m3 Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 30 cm, przy użyciu spycharek o mocy 74 kw (100 KM) - grunt kat.iii-iv IV.P.b. Konstrukcja żelbetowa 208. KNNR MRRiB 3, m2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ścian prostych /żuraw samochodowy/ 209. KNNR MRRiB 6,336 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: - podkład z betonu B KNNR MRRiB 63,360 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 211. KNNR MRRiB 4,085 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm 212. KNNR MRRiB 22,508 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: płyt fundamentowych - beton W8, B KNNR MRRiB 28,560 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ścian prostych 214. KNNR MRRiB 113,400 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt. IV.P.c. Instalacje technologiczne 215. Kalkulacja wł. Dostawa i montaż rusztów napowietrzających - komplet z 8 rusztów dla komory oczyszczania z 8-ma dyfuzorami każdy, 28

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

SOWIŃSKIEGO ETAP II. Data: 2016-04-20 Str. 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : DEMBIŃSKIEGO - BEMA - SOWIŃSKIEGO INWESTORSKI Obiekt : SOWIŃSKIEGO Data: 2016-04-20 Str. 1 1 SIEĆ CIEPLNA DEMBIŃSKIEGO-BEMA-SOWIŃSKIEGO ETAP II 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR 231-0814-02-00 IGM

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : ULICA J.III SOBIESKIEGO W ŻAGANIU OŚWIETLENIE DROGOWE Inwestor : GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM PL. SŁOWIAŃSKI 17,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PRZEBUDOWA S.U.W. i SIECI WODOCIĄGOWYCH w Gm. OLSZÓWKA Obiekt : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. OLSZÓWKA Decyzja nr 204/2009, lokalizacja na działkach: 223/1, 223/4,

Bardziej szczegółowo

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2 Budowa : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy gm. Świdnica woj. lubuskie Obiekt : Sieć kanalizacji tłocznej Adres : Obręb Świdnica dz.nr: 633/1; dr.633/2; 1957; 1939dr;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POD NAZWĄ BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W SZAMOTUŁACH Obiekt : Branża sanitarna Adres : ul.rzeczna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Spółdzienia Mieszkaniowa Michorzewo ul.polna 2, 64-316 Kuślin Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym Lp. S P I S D

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Lp. KNR Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto /E x F/ Wartość VAT A B C D E F G H I 1 Element Roboty przygotowawcze Ogółem /G + H/

Bardziej szczegółowo

Roboty inżynieryjne. Data : 2012-02-27 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Roboty inżynieryjne. Data : 2012-02-27 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Brójce - Etap III Obiekt : Przepompownia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i zalicznikową linią zasilającą Ps1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : KOB-001-0011 P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary A. STAN : Sieci kanalizacyjne A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Budowa Posterunku Policji w Cybince. Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary 1. Roboty ziemne 1 wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0126-01-050 2 wg nakładów rzeczowych

Bardziej szczegółowo

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej

Instalacje wod-kan. i centralnego ogrzewania oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bialskie Centrum Kultury ul. Warszawska 11 w Białej Podlaskiej Obiekt : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Komorowo i Grońsko Zadanie : ZADANIE NR 2 Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : Obiekt : Adres : Kanalizacja sanitarna Przyborowo Kanalizacja sanitarna Przyborowo gmina Szamotuły Zamawiający : Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26: 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel Temat nr : KZH-PLO-0001 KOBRA wer. 13 PRZEDMIAR ROBÓT

Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel Temat nr : KZH-PLO-0001 KOBRA wer. 13 PRZEDMIAR ROBÓT STRONA TYTUŁOWA Budowa : Instalacja gazu LPG i technologii kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim. Filia w Płociczu gmina Kamień Krajeński Obiekt : Instalacja gazu LPG i technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek Obiekt : Borek ul. Powstańców, Dworcowa Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Inwestor : Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03 Przedmiar robót Strona 1/5 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR 2-01 0707/03 2 KNR 5-10 1106/01 3 KNR 2-01 0701/03 4 KNR 2-01 0704/03 5 KNR 5-10 0301/01 6 KNR 5-10

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Stacja Uzdatniania Wody Obiekt : Wieliszew - aktualizacja 2008 Kod CPV : 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA 1 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 1 02-01-0310-01-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo