P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Kod CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Inwestor : Gmina Siekierczyn Siekierczyn 271, Siekierczyn Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków 9

2 Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Lp. Kod CPV Opis działu I Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.A I.B I.C I.D II II.E II.F III III.G III.G.a III.G.b III.H III.H.a III.H.b III.H.c IV IV.I IV.I.a IV.I.b IV.J IV.J.a IV.J.b IV.K IV.K.a IV.K.b IV.L IV.L.a IV.L.b IV.M IV.M.a Roboty przygotowawcze i ziemne Przejścia przez przeszkody Odwodnienie wykopów Roboty montażowe Kanalizacja sanitarna - przykanaliki Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty montażowe Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków Kanalizacja tłoczna Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty montażowe Przepompownia ścieków sieciowych Roboty ziemne Roboty montażowe przepompowni Przyłącze kablowe do nn YKY 5x6 mm2 do przepompowni ścieków Oczyszczalnia ścieków NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty nawierzchniowe Ogrodzenie oczyszczalni Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe ogrodzenia Kolektor ścieków oczyszczonych Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe Rurociągi technologiczne Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe Przepompownia ścieków surowych P1 Roboty ziemne 10

3 Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Str: 2 Lp. Kod CPV Opis działu IV.M.b IV.N IV.N.a IV.N.b IV.O IV.O.a IV.O.b IV.O.c IV.O.d IV.O.e IV.O.f IV.O.g IV.O.h IV.O.i IV.O.j IV.O.k IV.P IV.P.a IV.P.b IV.P.c IV.Q IV.Q.a IV.Q.b IV.R IV.R.a IV.R.b IV.R.c IV.S IV.S.a IV.T IV.T.a IV.T.b Roboty montażowe przepompowni P1 Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 Roboty ziemne Roboty montażowe przepompowni P2/P3 BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Roboty ziemne Fundamenty Roboty zbrojarskie Konstrukcja nadziemia Stolarka budowlana Podłoża, posadzki, podłogi Tynki, okładziny wewnętrzne i roboty malarskie Dach i roboty dekarskie Instalacje wentylacyjne Instalacje wodno-kanalizacyjne Urządzenia technologiczne Zbiornik retencyjno-uśredniający, magazyn osadu i komora oczyszczania Roboty ziemne Konstrukcja żelbetowa Instalacje technologiczne Przyłącze wody Roboty pomiarowe i ziemne Roboty montażowe AKP Oczyszczalni Szafa sterownicza Skrzynka sterowania miejscowego Montaż instalacji na obiekcie Przyłącze kablowe do oczyszczalni ścieków Przyłącze kablowe nn YAKY 4x70 mm2 do oczyszczalni ścieków Oświetlenie zewnętrzne i instalacje wewnętrzne oswietlenia i gniazd wtykowych Oświetlenie zewnętrzne Instalacje oświetlenia wewnetrznego i gniazd wtykowych Koniec wydruku spisu działów przedmiaru Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica 11

4 Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Adres : Rudzica, gmina Siekierczyn Str: 1 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 9 321,000 m 1. KNNR MRRiB 9,321 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym I.A. Roboty przygotowawcze i ziemne 9 321,000 m 2. KNR ATHENASOFT Warszawa 210, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 3. KNNR MRRiB 875,560 m3 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 4. KNNR MRRiB 1 639,648 m3 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 5. KNNR MRRiB 2 459,472 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 6. KNNR MRRiB 1 336,000 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 7. KNNR MRRiB ,160 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 8. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 515,210 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 9. KNNR MRRiB 78,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 10. KNNR MRRiB 78,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 11. KNNR MRRiB 15,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 12. KNNR MRRiB 15,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m I.B. Przejścia przez przeszkody 459,600 m 13. KNNR MRRiB 391,000 m Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 12

5 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.B. Przejścia przez przeszkody Str: KNNR MRRiB 68,600 m Przewierty długości m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 15. KNNR MRRiB 459,600 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 200 mm /przy użyciu wciągarki spalin.do 1,5 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) I.C. Odwodnienie wykopów 9 321,000 m 16. KNNR MRRiB 2 500,000 szt Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 4,0 m 17. PKZ PP PKZ 500,000 m-g Pompowanie wody z wykopu licząc wg rzeczywistego czasu pracy pompy. I.D. Roboty montażowe 9 321,000 m 18. KNNR MRRiB 92,500 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 300 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 19. KNNR MRRiB 2 599,600 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 4,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 20. KNNR MRRiB 6 488,300 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 5,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 21. KNNR MRRiB 140,500 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 22. KNNR MRRiB 315,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 23. KNNR MRRiB 47,450 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 4,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności kaskada rurociągi pionowe 24. KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - kolana KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - kolana KNR MRiGŻ 29,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - trójniki 13

6 I. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna I.D. Roboty montażowe Str: KNNR MRRiB 20,880 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad beton B-20 II. Kanalizacja sanitarna - przykanaliki 2 281,000 m II.E. Roboty przygotowawcze i ziemne 2 281,000 m 28. KNNR MRRiB 2,281 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 29. KNR ATHENASOFT Warszawa 34, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 30. KNNR MRRiB 205,280 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 31. KNNR MRRiB 359,380 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 32. KNNR MRRiB 539,080 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 33. KNNR MRRiB 191,070 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 34. KNNR MRRiB 1 093,610 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 35. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 564,660 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 36. KNNR MRRiB 43,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 37. KNNR MRRiB 43,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 38. KNNR MRRiB 29,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 39. KNNR MRRiB 29,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m 40. KNR WACETOB Warszawa 155,100 m Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 315 mm 14

7 II. Kanalizacja sanitarna - przykanaliki II.E. Roboty przygotowawcze i ziemne Str: KNNR MRRiB 155,100 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 150 mm /przy użyciu wciągarki elektr.do 1,6 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) II.F. Roboty montażowe 2 281,000 m 42. KNNR MRRiB 2 280,900 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 43. KNNR MRRiB 1,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 44. KNNR MRRiB 136,000 studz. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o głębokości do 5,0 m, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 1,0 m z rura teleskopową i pokrywą Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka 45. KNNR MRRiB 66,280 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred. 160 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności kaskada rurociągi pionowe 46. KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - kolana KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - kolana KNR MRiGŻ 44,000 szt Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm - trójniki 49. KNNR MRRiB 28,504 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad i studni beton B-20 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków 341,000 m III.G. Kanalizacja tłoczna 341,000 m III.G.a. Roboty przygotowawcze i ziemne 341,000 m 50. KNNR MRRiB 0,341 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 51. KNR ATHENASOFT Warszawa 4, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 15

8 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.G. Kanalizacja tłoczna Str: KNNR MRRiB 30,690 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 53. KNNR MRRiB 49,050 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 54. KNNR MRRiB 73,580 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 55. KNNR MRRiB 37,070 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 56. KNNR MRRiB 272,930 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,650 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM 58. KNNR MRRiB 3,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 59. KNNR MRRiB 3,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 60. KNNR MRRiB 3,000 kpl Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 61. KNNR MRRiB 3,000 kpl Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m III.G.b. Roboty montażowe 341,000 m 62. KNNR MRRiB 341,100 m Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 110 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności 63. KNNR MRRiB 2,000 szt Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 90 do 140 mm 64. KNR WACETOB Warszawa 10,000 m Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 160 mm 65. KNNR MRRiB 10,000 m Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 100 mm /przy użyciu wciągarki elektr.do 1,6 t/ - uszczelnienie manszetami (wsp do R i S 0,7) 66. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 341,000 m 16

9 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.G. Kanalizacja tłoczna Str: 6 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi III.H. Przepompownia ścieków sieciowych III.H.a. Roboty ziemne 67. KNNR MRRiB 90,050 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 68. KNNR MRRiB 3,420 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 69. KNNR MRRiB 37,770 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 70. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,280 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM III.H.b. Roboty montażowe przepompowni 71. KNNR MRRiB 1,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 72. KNNR MRRiB 1,000 studnia Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, - montaż pompowni ścieków (bez materiałów) ujęte w dostawach 73. KNR WACETOB Warszawa Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach, o masie: do 0,300 t-(ponad 0,125 do 0,15 t) 74. Dostawa Dostawa kompletnej przepompowni ścieków sieciowej III.H.c. Przyłącze kablowe do nn YKY 5x6 mm2 do przepompowni ścieków 23,000 m 75. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III 76. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 m3 Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kw ( 75 KM), kat.gruntu I-III 77. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm 17

10 III. Kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) i przepompownia ścieków III.H. Przepompownia ścieków sieciowych Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 m Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m - YKY 5x6 mm2 79. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napiecie do 1 kv, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 50 do 120 mm2, kabel 4-żyłowy 80. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach, kabli wielożyłowych z mocowaniem, o masie: do 0.5 kg/m - YKY 5x6 mm2 81. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości: 0.60 m, w gruncie kat.iii IV.I. NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI 94,000 m2 IV.I.a. Roboty przygotowawcze i ziemne 94,000 m2 82. KNNR MRRiB 0,042 ha Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych 83. KNNR MRRiB 28,650 m3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 84. KNNR MRRiB 9,550 m3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 85. KNNR MRRiB 38,200 m3 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim 86. KNR MRiGŻ 231,000 m2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, z nawożeniem, w gruncie : kat.iii IV.I.b. Roboty nawierzchniowe 183,000 m2 87. KNNR MRRiB 191,000 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ii-vi mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 88. KNNR MRRiB 86,000 m2 Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm 89. KNNR MRRiB 0, m2 Podbudowy betonowe B10 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 18

11 IV.I. NAWIERZCHNIE NA TERENIE OCZYSZCZALNI Str: KNNR MRRiB 86,000 m2 Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym warstwy grub.5 cm po zagęszczeniu 91. KNNR MRRiB 97,000 m2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych brukowych ażurowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 92. KNNR MRRiB 38,000 m Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm 93. KNNR MRRiB 97,000 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm 94. KNNR MRRiB 130,000 m Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 25x6 cm IV.J. Ogrodzenie oczyszczalni 93,000 m IV.J.a. Roboty pomiarowe i ziemne 93,000 m 95. KNNR MRRiB 0,093 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 96. KNNR MRRiB 19,430 m3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III, przy złoż.urobku po jednej str.wykopu 97. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,430 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.J.b. Roboty montażowe ogrodzenia 93,000 m 98. KNNR MRRiB 0, m Cokoły betonowe o wym. 0,20x0,30 m na fundamentach betonowych o wym. 0,20x0,80 m 99. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,000 m Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i słupkach z kątownika 80x80x10 mm 100. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Wrota typowe o szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną - wys.wrot: 1,60 m IV.K. Kolektor ścieków oczyszczonych 93,000 m IV.K.a. Roboty pomiarowe i ziemne 93,000 m 19

12 IV.K. Kolektor ścieków oczyszczonych Str: KNNR MRRiB 0,093 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 102. KNR ATHENASOFT Warszawa 1, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 103. KNNR MRRiB 9,130 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 104. KNNR MRRiB 17,100 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 105. KNNR MRRiB 25,650 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 106. KNNR MRRiB 5,760 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 107. KNNR MRRiB 72,120 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 108. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,230 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.K.b. Roboty montażowe 93,000 m 109. KNNR MRRiB 93,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 200 x 5,9 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 110. KNNR MRRiB 2,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 111. KNNR MRRiB 0,420 m3 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - obetonowanie kaskad beton B-20 IV.L. Rurociągi technologiczne 77,000 m IV.L.a. Roboty pomiarowe i ziemne 77,000 m 112. KNNR MRRiB 0,077 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 20

13 IV.L. Rurociągi technologiczne Str: KNR ATHENASOFT Warszawa 0, m3 Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1", przy szerokości wykopu do 1,0-1,5 m i gruncie: kat.iii /koparka gąsienicowa 1,00 m3/ 114. KNNR MRRiB 6,700 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 115. KNNR MRRiB 11,080 m3 Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 116. KNNR MRRiB 16,630 m3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przeniesieniem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 117. KNNR MRRiB 2,760 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.i-ii, z 118. KNNR MRRiB 31,730 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 119. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,780 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.L.b. Roboty montażowe 77,000 m 120. KNNR MRRiB 44,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 150 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 121. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o śred.nom. 110 mm, z dowozem wody beczkowozem, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 122. KNNR MRRiB 2,000 studnia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m 123. KNNR MRRiB 29,000 m Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 90 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności 124. KNNR MRRiB 6,000 szt Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm 125. KNNR MRRiB 3,000 złącze Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ 21

14 IV.M. Przepompownia ścieków surowych P1 Str: 11 IV.M. Przepompownia ścieków surowych P1 IV.M.a. Roboty ziemne 126. KNNR MRRiB 90,050 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 127. KNNR MRRiB 3,420 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 128. KNNR MRRiB 37,770 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 129. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,280 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.M.b. Roboty montażowe przepompowni P KNNR MRRiB 1,000 studnia Ustawienie komory przepompowni, w gotowym wykopie, o głębokości 6,40 m - średnica kręgów: 3000 mm (wsp do R i S = 2) 131. KNR WACETOB Warszawa 2,000 kpl Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach o masie: do 0,125 t 132. Kalkulacja wł. Dostawa kompletnej zbiornikowej przepompowni ścieków wg PT wraz z wyposarzeniem: - instalacje technologiczne ze stali nierdzewnej, - pompy zatapialne ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami, - armatura odcinająca i zwrotna, - właz ze stali nierdzewnej, - drabina ze stali nierdzewnej, - szafa zasilająco-sterująca, - krata koszowa ze stali nierdzewnej z wciągarką elektryczną i rezerwową ręczną IV.N. Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 IV.N.a. Roboty ziemne 133. KNNR MRRiB 22,750 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 134. KNNR MRRiB 0,500 m3 Podłoża z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 135. KNNR MRRiB 13,233 m3 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.iii-iv, z 22

15 IV.N. Zblokowana przepompownia ścieków P2/P3 Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,420 m3 Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.i-iv, spycharką o mocy 100 KM IV.N.b. Roboty montażowe przepompowni P2/P KNNR MRRiB 0,447 m3 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym - podłoże betonowe z betonu B KNNR MRRiB 4,470 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 139. KNNR MRRiB 44,250 m2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ścian prostych 140. KNNR MRRiB 0,200 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm 141. KNNR MRRiB 0,810 m3 Betonowanie płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, - beton W8 B KNNR MRRiB 3,375 m3 Betonowanie ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym, - beton W8 B KNNR MRRiB 20,250 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt KNR WACETOB Warszawa 2,000 kpl Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem, dostarczane w kompletach IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne IV.O.a. Roboty ziemne 145. KNNR MRRiB 29,300 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 146. KSNR WACETOB Warszawa 29,300 m3 Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 30 cm, przy użyciu spycharek o mocy 74 kw (100 KM) - grunt kat.iii-iv IV.O.b. Fundamenty 147. KNNR MRRiB 12,540 m2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych 23

16 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNNR MRRiB 3,762 m3 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych 149. KNNR MRRiB 12,540 m2 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy smołowej na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym 150. KNNR MRRiB 9,420 m3 Ściany fundamentowe, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczków betonowych 151. KNNR MRRiB 75,320 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt. IV.O.c. Roboty zbrojarskie 152. KNNR MRRiB 0,698 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm IV.O.d. Konstrukcja nadziemia 153. KNNR MRRiB 17,640 m3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z bloczków z bet.komór./grub.krotność 1 c/ 154. KNNR MRRiB 4,000 otwór Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: ponad 1 cegły 155. KNNR MRRiB 1,000 otwór Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły 156. KNNR MRRiB 3,000 szt Ościeżnice: stalowe IV.O.e. Stolarka budowlana 157. KNNR MRRiB 5,400 m2 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 158. KNNR MRRiB 0,810 m2 Okna ościeżnicowe i skrzynkowe drewniane, jednodwu- i trójdzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,0 m2 IV.O.f. Podłoża, posadzki, podłogi 159. KNNR MRRiB 9,600 m3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku gr 40 cm 24

17 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNNR MRRiB 1,920 m3 Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie 161. KNNR MRRiB 24,000 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 2x folia 162. KNNR MRRiB 24,000 m2 Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych EPS (FS 20) 5cm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe 163. KNNR MRRiB 1,920 m3 Wylewka betonowa pod posadzki, z betonu: zwykłego z kruszywa natural./pompa do betonu/ 164. KNR WACETOB Warszawa 24,000 m2 Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową 165. KNNR MRRiB 24,000 m2 Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/ 166. KNNR MRRiB 33,400 m Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i wielobarwnych IV.O.g. Tynki, okładziny wewnętrzne i roboty malarskie 167. KNNR MRRiB 53,370 m2 Tynki zewnętrzne zwykłe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - nakrapiane 168. KNNR MRRiB 94,380 m2 Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów 169. KNR WACETOB Warszawa 20,750 m2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD: pojedynczym podwieszonym 170. KNNR MRRiB 20,750 m2 Izolacje stropów poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jednowarstwowe 171. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,750 m2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu betonowym 172. KNNR MRRiB 94,380 m2 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - trzykrotne 173. KNNR MRRiB 20,750 m2 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotne, z zagruntowaniem IV.O.h. Dach i roboty dekarskie 174. KNNR MRRiB 36,500 m2 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy iglastej nasyconej - na stropach płaskich 25

18 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: KNR IGM Warszawa 36,500 m2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 176. KNR IGM Warszawa 36,500 m2 Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 180 mm, przy rozstawie łat 120 cm 177. KNR WACETOB Warszawa 11,000 m Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej 178. KNR WACETOB Warszawa 2,600 m Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej 179. KNNR MRRiB 3,000 szt Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,50 mm IV.O.i. Instalacje wentylacyjne 180. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 m2 Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1800 do 4400 mm 181. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Czerpnie ścienne prostokątne typu A, o obwodzie: 500 x KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, 500 x 1000 mm - typ A IV.O.j. Instalacje wodno-kanalizacyjne 183. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 25 mm - PP 184. KNNR MRRiB 4,000 m Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - PP 185. KNNR MRRiB 3,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP 186. KNNR MRRiB 2,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 25 mm - rurociągi z PP 187. KNNR MRRiB 1,000 szt Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP 188. KNR IGM Warszawa 0, m Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, rurociągu o średnicy nominalnej : 22 mm,grub.otuliny 9 26

19 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: 16 mm 189. KNR IGM Warszawa 0, m Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, rurociągu o średnicy nominalnej : 28 mm,grub.otuliny 9 mm 190. KNNR MRRiB 1,000 próba Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PP 191. KNNR MRRiB 1,000 szt Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm 192. KNNR MRRiB 1,000 szt Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm 193. KNR IGM Warszawa Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem o pojemności: 10 dm KNNR MRRiB 6,000 m Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm 195. KNNR MRRiB 1,500 m Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm 196. KNNR MRRiB 3,000 szt Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm 197. KNNR MRRiB 1,000 szt Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm 198. KNNR MRRiB 2,000 szt Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 199. KNNR MRRiB 1,000 szt Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm 200. KNNR MRRiB Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego 201. KNNR MRRiB Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" 202. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Montaż wentylatorów promieniowych z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicy otworów ssących i masie: do 100 mm, do 25 kg IV.O.k. Urządzenia technologiczne 203. Kalkulacja wł. Dostawa i montaż sita łukowego 504/1900 mm, szczelina 0,8 mm 27

20 IV.O. BUDYNEK POMOCNICZY - pomieszczenie sita, odwodnienia osadu, dmuchaw i pomieszczenie socjalne Str: Kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia odwadniania osadu DRAIMAD 03BCA VPK 205. Kalkulacja wł. 2,000 kpl Dostawa i montaż urządzeń napowietrzających - dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TD IV.P. Zbiornik retencyjno-uśredniający, magazyn osadu i komora oczyszczania IV.P.a. Roboty ziemne 206. KNNR MRRiB 164,740 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III/ 207. KSNR WACETOB Warszawa 164,740 m3 Zasypywanie i zagęszczanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 30 cm, przy użyciu spycharek o mocy 74 kw (100 KM) - grunt kat.iii-iv IV.P.b. Konstrukcja żelbetowa 208. KNNR MRRiB 3, m2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ścian prostych /żuraw samochodowy/ 209. KNNR MRRiB 6,336 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: - podkład z betonu B KNNR MRRiB 63,360 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe 211. KNNR MRRiB 4,085 t Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 14 mm 212. KNNR MRRiB 22,508 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: płyt fundamentowych - beton W8, B KNNR MRRiB 28,560 m3 Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ścian prostych 214. KNNR MRRiB 113,400 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt. IV.P.c. Instalacje technologiczne 215. Kalkulacja wł. Dostawa i montaż rusztów napowietrzających - komplet z 8 rusztów dla komory oczyszczania z 8-ma dyfuzorami każdy, 28

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo