Ptak Outlet. Największy outlet w Polsce / The largest outlet in Poland. Centrum Targowe "PTAK" S.A. ul. Rzemieślnicza Rzgów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ptak Outlet. Największy outlet w Polsce / The largest outlet in Poland. Centrum Targowe "PTAK" S.A. ul. Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów"

Transkrypt

1 Centrum Targowe "PTAK" S.A. ul. Rzemieślnicza Rzgów Dział Inwestycyjny Investment Department ( ) Kazimierz Ćwikła Wiceprezes Zarządu ds. Ekspansji i Rozwoju Vice-President Expansion and Development Michał Kociołek Dyrektor ds. Finansów i Strategii Director Finance and Strategy Największy outlet w Polsce / The largest outlet in Poland tel./phone : tel./mobile: tel./mobile: Planowane otwarcie: druga połowa 2012 / Opening planned: The second half of 2012 Katarzyna Szabelska Menedżer do Spraw Wynajmu Retail Commercial Manager tel./phone:

2 PTAK OUTLET - największy i pierwszy w regionie PTAK OUTLET - the largest and the first in the region ponad m 2 powierzchni over square meters of space ponad 140 sklepów światowych marek more than 140 world-famous brand name stores Największe Centrum Outletowe w Polsce, a jednocześnie pierwszy tego typu obiekt w regionie, nawiązujący swoim wyglądem do XIX - wiecznej architektury fabrykanckiej Łodzi. Na powierzchni m2 powstanie ok. 140 sklepów światowych marek. Proponowane rozwiązania architektoniczne stworzą najkorzystniejsze warunki handlowe, a także atmosferę sprzyjającą budowie długofalowych relacji biznesowych z najemcami obiektu. The largest outlet center in Poland as well as the first center of this kind in the region, whose architecture refers to the nineteenth century industrial Lodz. Approx. 140 world-famous brand name stores will be established in the area of m 2. Proposed architectonic solutions provide the most favourable commercial conditions, as well as the atmosphere that fosters development of long-term business relations. Ponad 1000 miejsc parkingowych More than 1000 parking spaces 3

3 Znakomita lokalizacja Excellent location Strefa zasięgu sprzedaży Catchment zone Gdańsk 359 km Szczecin 470 km Poznań 230 km Wrocław 204 km Toruń 180 km Łódź Warszawa 140 km Lublin 242 km / Położenie PTAK OUTLET oraz obecnego Centrum Handlowego PTAK Location of the PTAK OUTLET and the existing PTAK Trade Center Główne miasta Main cities Lotniska międzynarodowe International airports Główne autostrady Main highways Sieradz Zduńska Wola Łódź Ozorków Emilia s8 Pabianice Łowicz Głowno Stryków Brzeziny Rzgów Skierniewice Tomaszów Mazowiecki 10 km - 1 milion mieszkańców 10 km - 1 million inhabitants 40 km - 1,5 miliona mieszkańców 40 km million inhabitants 80 km - 2,5 miliona Mieszkańców 80 km million inhabitants Katowice 182 km Bełchatów Piotrków Trybunalski Sulejów Opoczno Kraków 237 km PTAK OUTLET znajdzie się: - W centrum Polski - Przy drodze krajowej Cieszyn - Gdańsk (DK1) - Obok węzła komunikacyjnego łączącego autostradę i drogę ekspresową S8-10 km od Łodzi - 12 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Łodzi PTAK OUTLET will be located: - In the center of Poland - Next to the national highway connecting Cieszyn - Gdańsk (DK1) - Next to the transport junction connecting motorway and S8 expressway - 10 km from Lodz - 12 km from the International Airport in Lodz Z doświadczeń Centrum Handlowego PTAK wynika, że strefa oddziaływania na mieszkańców regionu jest wartością aktywną. Istniejące centrum odwiedza rocznie w ujęciu statystycznym ok klientów i wielkość ta wykazuje stałą tendencję wzrostową. The PTAK Trade Center experience indicates that the impact on the region s population is an active value as the existing Trade Center is statistically visited by approx customers a year, and this number tends to grow. 5

4 Gdańsk 359 km Poznań 230 km Konin Gdańsk Kutno Zgierz Warszawa, Łowicz Stryków Warszawa 140 km Znakomity układ komunikacyjny Excellent road connection Obecne centrum handlowe Existing trade center Łódź Rawa Mazowiecka Nowe tereny inwestycyjne, lokalizacja PTAK Outlet New investment land, PTAK Outlet location Planowana inwestycja PTAK EXPO Planned investment PTAK EXPO < Łódź Katowice > Droga Krajowa nr 1 National road no. 1 Położenie obecnego Centrum Handlowego PTAK S14 Tomaszów Mazowiecki Location of the existing PTAK Trade Center Sieradz S8 S8 Rzgów Lublin 242 km Najbliższy węzeł komunikacyjny The nearest transport junction Węzły komunikacyjne Transport junctions Wrocław 204 km Pabianice Bełchatów Lotnisko międzynarodowe International airport Piotrków Trybunalski Planowany zjazd z autostrady Katowice 6 Katowice 182 km Kraków 237 km Planned highway exit Planowana droga ekspresowa S8 Planned expressway S8

5 Zaletami PTAK OUTLET będą: PTAK OUTLET advantages: - Excellent location-in the center of Poland, in the suburbs of Lodz - Doskonała lokalizacja w centrum Polski, na przedmieściach Łodzi - Istniejący, dobry układ drogowy - Planowane autostrady (, ) and expressways (S8 and S14), oraz drogi ekspresowe (S8, S14), will provide a perfect connection in the national scale stworzą doskonałe połączenie w skali kraju - Located in the area which lacks this kind of facilities within - Brak tego typu obiektu w promieniu 130 km the range of 130 km - Istniejące Centrum Handlowe PTAK z ugruntowaną renomą i ciągle wzrastającą ilością kupujących, bezpośrednio połączone z planowanym obiektem, zapewniające obecność directly connected with the planned facility in order to renown and continuously growing number of buyers will be klientów już od wczesnych godzin porannych provide it with customers from the early morning hours - Regularne połączenie z Łodzią, Pabianicami i Piotrkowem - Regular connection with Lodz, Piotrkow Trybunalski and Trybunalskim środkami komunikacji miejskiej. Pabianice by the means of public transport. 9

6 Plan Funkcjonalny Functional Layout of the Restauracje Food court Parkingi Parking spaces Powierzchnie handlowe Commercial space Przystanek autobusowy Bus stop Dostawy Delivery Toalety Toilets Pomieszczenia socjalne Social space Pomieszczenia magazynowe Depot space Wejścia głowne Main entrances Wyjścia ewakuacyjne Emergency exits Łódź - Droga krajowa nr 1 - Katowice Budynek PTAK Outlet powstanie na obszarze o powierzchni niemal m 2, na której zaprojektowano ponad 1000 miejsc parkingowych. Obiekt będzie miał m 2 powierzchni. Powierzchnie można dowolnie dzielić lub łączyć zgodnie z życzeniem najemcy. Przewidziano trzy wejścia główne oraz cztery ewakuacyjne. Ponadto wybrane sklepy usytuowane przy elewacji wschodniej będą wyposażone w niezależne wejścia techniczne. The PTAK Outlet building will be constructed on the area of almost square meters, for which approx parking spaces have also been designed. The surface of the facility will be square meters. It will be possible to divide or combine these spaces freely to meet the needs of tenants. Three main entrances and four emergency exits have been planned. Moreover, selected stores located at the eastern elevation will be equipped with independent technical entrances. 10

7 Nowa inwestycja PTAK-EXPO 2 miliony m 2 PTAK-EXPO new investment 2 million square meters stałe wystawiennictwo i handel permanent exhibitions and trade logistyka i produkcja Logistics and Production Center usługi i biznes Services and Business Ptak outlet Utworzenie multifunkcjonalnej platformy animującej kontakty gospodarcze oraz zapewniającej szeroko rozumiane wsparcie infrastruktury otoczenia biznesu. To innowacyjne przedsięwzięcie ustanowi w jednej lokalizacji szereg stref aktywności, na które złożą się: Establishing a multifunctional platform which will facilitate economic contacts and ensure overall support to business environment infrastructure. This innovative project will provide a range of activity zones in the single location, which will comprise: EXPO wraz z centrum konferencyjno-kongresowym EXPO and Conference and Congress Center 1. PTAK OUTLET 2. Stałe Wystawiennictwo i Handel 3. Expo wraz z Centrum Konferencyjno-Kongresowym 4. Usługi i Biznes 5. Logistyka i Produkcja 1. PTAK OUTLET 2. Permanent Exhibitions and Trade 3. Conference and Congress Center 4. Services and Business 5. Logistics and Production Center Planowana inwestycja - 2 miliony m 2 Planned investment - 2 million m 2 Obecne centrum handlowe tys m 2 Existing trade center thousand m 2 Skala planowanej inwestycji sklasyfikuje ją w czołówce projektów deweloperskich realizowanych w naszej części kontynentu europejskiego. Planowana powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 1 milion m 2. The scale of the planned investment places it among the leading development projects implemented in this part of Europe. The covered area will reach approximately 1 million m 2. Stworzenie interkontynentalnego pomostu wymiany handlowej, zlokalizowanego w centrum Europy, zapewni dodatkowo dużą swobodę w kształtowaniu jego funkcjonalności w ramach strefy wystawiennictwa i handlu. Zapewnimy ponadto infrastrukturę informatyczną umożliwiającą nawiązywanie kontaktów oraz późniejsze zarządzanie relacjami handlowymi. Zaplecze konferencyjno-kongresowe stworzy miejsce organizacji spotkań dla skupisk ludzi, których ilość przekracza możliwości każdego dzisiejszego obiektu na terenie Polski. Establishing an intercontinental bridge of trade exchange, which will be located in the heart of Europe, will additionally ensure a great deal of freedom in shaping its functionality within the exhibition and trade zone. We will also provide IT infrastructure, which will ensure initiating contacts and future management of commercial relations. The conference and congress facility will create a venue for meetings of groups of people, whose number currently exceeds the capacity of any existing facility in Poland. 12 Ten jedyny w swojej skali projekt w Europie z pewnością wyznaczy nowe miejsce na światowej mapie obiektów, będących ikonami innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. This unique in its scale project in Europe will definitely mark a new location on the global map of the facilities that are the icons of innovative business projects. Wizualizacja hal wystawienniczo-handlowych Visualisation of the exhibition and trade halls

8 widok na centrum od strony wschodniej Obecne centrum handlowe Existing trade center Centrum Handlowe Ptak Ptak Trade Center klientów z całego świata - każdego roku clients from all over the world - every year E ttaab Es abl blis ish hiin ngg Establishing Rozpoczęło swoją działalność w 1993 roku. W Rzgowie, na przedmieściach Łodzi, powstało największe w Polsce, a także w Europie, centrum handlu hurtowo-detalicznego, wchodzące obecnie w skład Holdingu PTAK. Centrum Handlowe PTAK to trzy nowoczesne kompleksy handlowe o łącznej powierzchni m2, skupiające ponad rodzimych i zagranicznych firm, głównie z branży odzieżowej, obuwniczej i galanteryjnej. Centrum szybko zdobyło zaufanie klientów i wypracowało sobie dobrą opinię, którą cieszy się do dziś. Wieloletnia tradycja, szeroki asortyment oraz świetna lokalizacja wpływają na stałe zainteresowanie Centrum. Jego popularność wciąż rośnie, o czym najlepiej świadczy ok. 5 mln kupujących rocznie z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, a także Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Rumunii, Niemiec. over 2500 companies from poland and abroad The PTAK Trade Center comprises three modern commercial facilities of the total area of m2, which house more than domestic and foreign companies operating in the sectors of clothing, footwear and accessories in particular. The Center has quickly gained trust of its customers and its good standing, which it continuous to enjoy. A long-term tradition, broad range of products and services as well as its excellent location facilitate steady interest in its activities. Its popularity continuous to grow, which is best reflected by approx. 5 million visitors a year from Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, as well as the Czech Republic, Slovakia, Hungary, France, Romania and Germany. Centrum Handlowe PTAK to nie tylko przestrzeń dla wymiany handlowej, ale także miejsce promujące modę oraz główny ośrodek eksportu odzieży na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. The PTAK Trade Center is not only perceived as a venue for trade exchange, but also as the place which promotes fashion and the center of exporting clothing to the Central and Eastern European markets. Obecnie Holding PTAK rozpoczyna realizację innowacyjnego na skalę europejską projektu inwestycyjnego - PTAK EXPO. Currently the PTAK Holding commences implementation of PTAK EXPO, a project which is innovative in the European scale. Ponad 2500 firm z polski i zagranicy widok na centrum od strony zachodniej Started to operate in In Rzgów, in the suburbs of Lodz, the largest wholesale and retail center in Poland as well as in Europe was established. Currently it is within the structure of the PTAK Holding. 15

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo