easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje."

Transkrypt

1

2 inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there are only new combinations. gordon dryden gordon dryden

3 Poznań miasto know how Poznań Jedno z największych miast w Polsce, stolica Wielkopolski, będące ważnym w skali kraju ośrodkiem przemysłowym, handlowym i kulturalnym. Poznań zamieszkały jest obecnie przez około 560 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 2,2 tys. mieszkańca na km2. Powierzchnia miasta wynosi 261 tys. km2, z czego połowa to tereny zabudowane. Położony jest w ważnym punkcie komunikacyjnym, przy autostradzie A2, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Berlinem. Przybliżone odległości do wybranych miast: Waszawa 319 km Wrocław 186 km Szczecin 235 km Berlin 281 km Paryż 1299 km Moskwa 1622 km Miasto posiada również lotnisko Ławica obsługujące połączenia krajowe i międzynarodowe. W obrębie miasta zlokalizowane jest również lotnisko wojskowe Krzesiny. Poznań It is one of main cities in Poland and the capital of Wielkopolska Region. It is also a large center of industry, trade and culture. Poznań is currently inhabited by about 560 thousand people. The population density is 2,2 thousand people per 1 km2. The city's area is 261 thousand km2, half of which are built up areas. Poznań is situated in an important communication point, near A2 highway. It is located midway between Warszawa and Approximate distance to selected cities: Waszawa 319 km Wrocław 186 km Szczecin 235 km Berlin 281 km Paryż 1299 km Moskwa 1622 km There is located an aiport in Ławica, which services national and international routes. Poznań has also a military airport in Krzesiny.

4 drogowskaz / brama miasta signpost / city gateway Centrum Krzesiny Centrum Krzesiny projekt centrum handlowo usługowego w Poznaniu w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego Krzesiny, Położenie terenu przy jednym z głównych węzłów autostrady A2 skrzyżowania z drogą ekspresową S11 stanowi niezwykle atrakcyjną lokalizację i nadaje miejscu olbrzymi potencjał. Pierwszy główny węzeł autostrady od strony południowo - wschodniej może stać się nowoczesną bramą miasta Poznania. Krzesiny Center Krzesiny Center project of the shopping centre in Poznan, in the neighbourhood of important highway junction. Location in the vicinity of the main A2 highway interchange - the junction with the S11 express road is a very attractive location and adds great potential to this place. this first main highway junction in the south - east side may become a modern gateway to Poznan.

5 wielofunkcyjność multifunctionality Centrum Krzesiny Bardzo istotnym elementem jest zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania o możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. To bardzo ważny zapis o preferencjach władz miasta, który bardzo ułatwi procedury administracyjne związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę. Obecnie w zapisach studium jest to jedyny tak duży teren w Poznaniu, który można zagospodarować obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Studium dopuszcza zróżnicowane funkcje handel, kultura, gastronomia, usługi. A very important information is the entry in the study of conditions and directions of spatial development of the city of Poznan about the possibility of retail stores location with a sale area of over 2000 sq m. This is a very important entry about the preferences of the city authorities, that can greatly help in the administrative procedures involved in obtaining appropriate planning permissions. Currently in "the study" this is the only area of that size in Poznan, that can be developed with commercial premises of over 2000 sq m of sale area. "The study also allows different functions, i.e. trade, culture, gastronomy, services.

6 układ komunikacyjny communication system

7 Studium Miasta Poznania Poznan Study tereny wolne z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 free area with the possibility of the location of commercial buildings with sales area of over 2000 m2 `

8 lokalizacja inwestycji location of investment POZNAŃ CENTRUM POZNAŃ - CENTER NOWY TOMYŚL ŚWIECKO BERLIN teren inwestycji area of investment WRZEŚNIA WARSZAWA KÓRNIK JAROCIN KATOWICE

9 lokalizacja inwestycji location of investment teren inwestycji area of investment

10 dokumentacja fotograficzna photographic documentation ZAKRES PANORAM VIEW RANGE teren inwestycji area of investment

11 panorama terenu panoramic views P1 P2

12 panorama terenu panoramic views P 3 P 4 P 5

13 panorama terenu panoramic views P 6 P 7 P 8

14 koncepcja 1 concept 1 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 1 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 2 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 3

15 N koncepcja 1 concept miejsc postojowych (5,9/100m2) 4400 parking places (5,9/100m2) koncepcja m2 powierzchni zabudowy (18,45 %) m2 proposed buildings (18,45 %) m2 terenów utwardzonych (48,10 %) m2 paved area / roads (48,10 %) m2 terenów zielonych (33,45 %) m2 green space (33,45 %) m2 terenu do zainwestowania m2 area of investment koncepcja 2 koncepcja 3

16 koncepcja 2 concept 2 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 1 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 2 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 3

17 N koncepcja 2 concept miejsc postojowych (5,7/100m2) 4240 parking places (5,7/100m2) koncepcja m2 powierzchni zabudowy (18,25 %) m2 proposed buildings (18,25 %) m2 terenów utwardzonych (43,00 %) m2 paved area / roads (43,00 %) m2 terenów zielonych (39,75 %) m2 green space (39,75 %) m2 terenu do zainwestowania m2 area of investment koncepcja 2 koncepcja 3

18 koncepcja 3 concept 3 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 1 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 2 proponowany wjazd na teren inwestycji proposed entry / gateway sign koncepcja 3

19 N koncepcja 3 concept miejsc postojowych (6,1/100m2) 4280 parking places (6,1/100m2) koncepcja m2 powierzchni zabudowy (17,45 %) m2 proposed buildings (17,45 %) m2 terenów utwardzonych (43,20 %) m2 paved area / roads (43,20 %) m2 terenów zielonych (39,35 %) m2 green space (39,35 %) m2 terenu do zainwestowania m2 area of investment koncepcja 2 koncepcja 3

20 schemat zasilania technical infrastructure alternatywne doprowadzenie energii elektrycznej od PKP ENERGETYKA odległość ok m. another posibillity bringing electricity from PKP ENERGETYKA distance of approximately 3000 m. alternatywne doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej KS 800 odległość ok m. another possibility existing sewer 800 distance of approximately 1000 m. istniejąca sieć wodociągowa 315 existing water supply 315 istniejąca kanalizacja sanitarna 250 existing sewer 250 istniejący gazociąg 125 existing gas supply 125 istniejący przepust KD 1200 do cieku wodnego Spławka, teren inwestycji area of investment możliwość odprowadzenia wód deszczowych po częściowej modernizacji koryta oraz po wykonaniu zbiornika retencyjnego existing culwert 1200 to the watercourse Spławka, possible connection after partial modernization of the trough and creating storage reservoir alternatywne doprowadzenie gazu istniejący gazociąg 125 another possibility - gas supply 125 doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej rozdzielni possibility of bringing electricity from existing switching station

21 EASY PROJECT Sp. z o.o. oraz DOMLEX reprezentują właścicieli nieruchomości przedmiotowych terenów, którzy są zainteresowani ich sprzedażą. Niniejsza prezentacja przedstawia schematycznie możliwości zagospodarowania terenów szczegółowe informacje będą udzielane zainteresowanym indywidualnie. Oferta sprzedaży przedmiotowych terenów jest ofertą zero procent, kupujący nie płaci prowizji wynagrodzenie pośrednika pokrywa sprzedający. EASY PROJECT Ltd. and DOMLEX represent the owners of the land interested in selling of their properties. This presentation shows the draft of the possible land development - further details will be provided to interested parties. Sale of these sites is the "zero percent offer, that means the buyer does not pay a transaction fee, the agent's commission is to be paid by the seller. sp. z o.o. ul. Marcelińska 52/4, Poznań tel.: fax: Marek Pisanko .: Roman Lis .: domlex ul. Kramarska 11, Poznań tel.: fax: Bogumił Matusiak

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Ptak Outlet. Największy outlet w Polsce / The largest outlet in Poland. Centrum Targowe "PTAK" S.A. ul. Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów

Ptak Outlet. Największy outlet w Polsce / The largest outlet in Poland. Centrum Targowe PTAK S.A. ul. Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów Centrum Targowe "PTAK" S.A. ul. Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów Dział Inwestycyjny Investment Department (8.00-16.00) Kazimierz Ćwikła Wiceprezes Zarządu ds. Ekspansji i Rozwoju Vice-President Expansion

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald

Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd Zone of Enterprise Dywity - Lugwald Informacje Informations The Municipality of Dywity is Gmina Dywity poszukuje

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin Shopping Office Traffic Industries Galeria Kaskada Szczecin SZCZECIN MIASTO OTWARTE THE OPEN CITY Szczecin, stolica woj. zachodniopomorskiego, to piękne, dynamicznie rozwijające się 400-tysięczne miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej

Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej MACIEJ OLENDEREK* Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej Gentrification or Antygentrification

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie Szczecin_twoje miejsce dla biznesu The Special Economic Zone in Szczecin Szczecin_good location for your business POTENCJAŁ SZCZECINA >>> Stolica województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej. Economic Activity Zone Koszyce

Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej. Economic Activity Zone Koszyce Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej Economic Activity Zone Koszyce Kraków 01 2014 1 Spis treści/ Table of contents: 1. Koszyce Strefa Aktywności Gospodarczej powierzchnia 1,65ha/ Koszyce Economic Activity

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo