PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP)"

Transkrypt

1 THE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP) Komitet Regulaminowy IFP: David Flusfeder (UK/USA) Przewodniczący, Devanir Campos (Brazylia), Roy Houghton (UK) Thomas Kremser (Austria), James McManus (USA) Wydanie r. ZASADY OGÓLNE 1.SĘDZIA GŁÓWNY I SĘDZIOWIE STOLIKOWI: Sędziowie podejmują decyzje mając na uwadze sprawiedliwość jako najwyższą wartość. Decyzje te mogą stawiać sprawiedliwość wyżej niż techniczne przepisy. 2.OFICJALNY JĘZYK: Językiem oficjalnym jest Angielski oraz język lokalny. 3.OFICJALNA TERMINOLOGIA POKERA TURNIEJOWEGO: Oficjalnymi terminami są tak proste i jasne zapowiedzi jak:bet(stawiam),raise(podbijam),call(sprawdzam),fold(pasuję),check(czekam),allin(za wszystko),pot(pot).regionalne zapowiedzi mogą także spełniać te warunki. Używanie niestandardowego języka może narazić gracza na zagrania niezgodne z jego intencjami. Odbywa się to na ryzyko gracza. 4.URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE: Graczom nie wolno używać telefonów komórkowych przy stole pod groźbą kary oraz uznania ręki za "martwą". Dotyczy to także innych urządzeń telekomunikacyjnych. Gracz rozmawiający przez telefon musi być oddalony od swojej pozycji co najmniej o długość stołu. ZAJMOWANIE MIEJSC 5.PRAWIDŁOWE ZAJMOWANIE MIEJSC: W turniejach i satelitach miejsca są przyznawane losowo. Gracz, który rozpoczął turniej w niewłaściwym miejscu zostanie przeniesiony na prawidłowe miejsce wraz z aktualnie posiadanymi żetonami.

2 6.OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: Przy losowaniu miejsc w miarę możliwości potrzeby graczy niepełnosprawnych zostaną uwzględnione. 7. NA SWOIM MIEJSCU: Aby móc rozegrać rozdanie gracz musi zajmować swoje miejsce w momencie rozdawania kart. Nie wolno opuszczać swego miejsca aż do zakończenia swoich zagrań w rozdaniu. W przypadku wcześniejszego odejścia od stołu zostaną nałożone na gracza kary w momencie jego powrotu do stołu 8. NIEOBECNOŚĆ GRACZA: Nieobecnemu przy stole graczowi zostaną rozdane karty, zostaną pobrane obowiązkowe stawki ( w ciemno i "ante") i karty zostaną zrzucone. Gracz będący w "all-in" zostanie wyeliminowany z turnieju i nie przysługuje mu ewentualna nagroda turniejowa. 9."MARTWE STACKI": W momencie zamknięcia rejestracji wszelkie "niesprzedane" miejsca zostaną zlikwidowane, a żetony z tych miejsc usunięte. 10.ROZWIĄZYWANY STÓŁ: Gracze z rozwiązywanego stołu są przesadzani na nowe miejsce, gdzie kontynuują grę. W przypadku, gdy trafiają na miejsce między blindem a "buttonem" z otrzymaniem kart czekają do ominięcia ich przez "button". 11.RÓWNOWAŻENIE STOŁU: a)w grach flopowych i mieszanych z pozycji na blindzie na stole likwidowanym gracz jest przenoszony na "najgorszą" pozycję na nowym stole, nawet jeśli to będą po kolei blindy. Najgorszą pozycją nie może być mały blind. W grach typu "stud" gracze zajmują nowe miejsca odpowiednio do swoich poprzednich pozycji. Nie można kontynuować gry na stole o liczebności mniejszej niż 2 graczy od najliczniejszego. b) nie dotyczy 12.UNIKANIE BLINDA: Gracze, którzy celowo unikają blinda podczas przenoszenia do nowego stołu będą karani. 13.PRZENOSZENIE ŻETONÓW: W czasie przenoszenia żetonów przez gracza na nową pozycję żetony muszą być cały czas widoczne. Ukrywanie żetonów może spowodować dyskwalifikację i usunięcie żetonów z gry. 14.TURNIEJE WIELODNIOWE: W turniejach wielodniowych 15 minut przed planowym zakończeniem gry w danym dniu zatrzymuje się zegar turniejowy i sędzia ogłasza ostatnie 3 do 7 rozdań w danym dniu. 15. STÓŁ FINAŁOWY: Po osiągnięciu stołu finałowego pozycję graczy są losowane. ORGANIZACJA STOŁU 16.LOSOWANIE "BUTTONU":Początkowa pozycja "buttonu" jest losowana 17."MARTWY BUTTON" Jeśli zostaje wyeliminowany gracz, który powinien być "na buttonie", "button" zajmie pozycję nieobsadzoną, aby blindy były pobierane po kolei.

3 18."BUTTON" W GRZE HEADS-UP: W grze heads-up mały blind jest pobierany od gracza z "buttonem". Zagrywa on pierwszy preflop, a następnie jako drugi. Przy rozpoczynaniu gry heads-up gracz nie może być dwa razy pod rząd na dużym blindzie. 19.POJEDYNCZY DUŻY BLIND: Po wyeliminowaniu gracza, który miał być na pozycji "mały blind" w kolejnym rozdaniu pobierany jest tylko duży blind( Gracz nie może być dwa razy na tym samym blindzie). 20.WIDOCZNOŚĆ KART: Gracz musi trzymać swoje karty cały czas widoczne. Nie mogą być ani całkowicie zasłaniane ręką ani "card protektorem" 21.WIDOCZNOŚĆ ŻETONÓW:Żetony gracza muszą być cały czas widoczne. Żetony o najwyższych nominałach powinny być ułożone z przodu i u góry stosów. Gracze powinni mieć możliwość oceny ilości żetonów przeciwników, więc żetony powinny być układane w policzalne stosy. IFP zaleca układanie żetonów po 20 szt w stosie jako standard. Sędzia Główny będzie kontrolował ilość i nominały żetonów w grze. Stosowane kolory żetonów zależą od decyzji Sędziego Głównego i będą ogłaszane. 22.OBCE PRZEDMIOTY: Nie wolno trzymać na stole żadnych obcych przedmiotów oprócz jednego "card protektora". Urządzenia elektroniczne na stole są zabronione. PRZEBIEG GRY 23. Kiedy kończy się czas rundy nowy poziom zostaje ogłoszony przez obsługę turnieju. Nowy poziom rozpoczyna się od nowego rozdania. Rozdanie jest rozpoczęte po pierwszym przetasowaniu kart przez sędziego stolikowego lub od zapalenia się zielonego światła w maszynie tasującej, jeśli jest używana. 24. ROZSTRZYGANIE SPORÓW: Prawo do zgłaszania protestu o w sprawie wyniku rozdania kończy się w momencie rozpoczęcia nowego rozdania. 25.ZAGRANIE W KOLEJNOŚCI: Słowne zgłoszenie lub intencjonalne przesunięcie żetonów jest zagraniem wiążącym, jeśli jest zrobione w kolejności zagrania gracza. 26.ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ: Zagranie poza kolejnością będzie wiążące jeśli gracz (gracze) pominięty spasuje, przeczeka lub sprawdzi. Jeśli gracz pominięty zagra, gracz który zagrał poza kolejnością może cofnąć swoją zapowiedź i zmienić ją. Spasowanie poza kolejnością nie może być cofnięte. Celowe zagranie poza kolejnością będzie karane. 27.PRZYPADKOWA UTRATA RĘKI: Gracz musi zabezpieczyć swe karty przed przypadkowym spasowaniem lub zabraniem przez sędziego stolikowego. Jeśli ręka zostanie przypadkowo spasowana gracz nie ma prawa do zadośćuczynienia ani do zwrotu utraconych żetonów. 28. NIESTANDARDOWY PAS: Pas poza kolejnością oraz pas gdy można czekać są wiążące, ale mogą zostać ukarane.

4 29.POWAŻNA AKCJA: Poważna akcja jest zdefiniowana następująco: A)jakiekolwiek dwa zagrania po kolei z których co najmniej jedno wiąże się z użyciem żetonów lub B)każda kombinacja co najmniej trzech zagrań po kolei (czekanie, zagranie, podbicie, sprawdzenie lub pas ) 30. ZAGRANIE WIĄŻĄCE: Poker jest grą uwagi i ciągłej obserwacji. Jeśli gracz otrzymuje od sędziego stolikowego lub innego gracza niewłaściwą informację odnośnie ilości żetonów zagranych i podejmuje na podstawie tego akcję, zagranie jest wiążące. Tak jak z innymi sytuacjami w turnieju PUNKT 1 może być zastosowany przez Sędziego Głównego wg uznania. ZAGRYWANIE I PODBIJANIE 31.ZAGRANIE: Zagraniem może być zapowiedź słowna lub przesunięcie odpowiedniej ilości żetonów do przodu. Zmiana zapowiedzi słownej lub dokładanie żetonów do zagranych jest niedopuszczalne. Zdecydowany ruch żetonów do przodu nawet jeśli nie dotykają stołu zostanie uznany jako zagranie. 32. PODBICIE: W grach no-limit i pot-limit podbicia dokonuje się przez: a) przesunięcie odpowiedniej ilości żetonów jednym ruchem, b) słowną deklarację wysokości podbicia i uzupełnienie zagrania żetonami, c) słowną deklarację "podbijam" i przesunięcie jednym ruchem odliczonej ilości żetonów, Gracz odpowiada za pełną jasność swych intencji 33. ILOŚĆ PODBIĆ: W turniejach no-limit i pot-limit ilość podbić jest nieograniczona. W turniejach limit w każdej kolejce możliwe jest jedno zagranie i trzy podbicia nawet w pojedynku heads-up. 34.UŻYCIE POJEDYŃCZEGO ŻETONU O WYSOKIM NOMINALE: Każdorazowo użycie żetonu o wysokim nominale bez wcześniejszej deklaracji słownej uznaje się za sprawdzenie. Podbicie musi zostać wcześniej zadeklarowane ustnie. Jeśli nie została zadeklarowana wysokość podbicia uznaje się, że podbicie jest maksymalne z możliwych ( do wysokości żetonu ) Jeśli następuje zagranie pojedynczym żetonem o wysokim nominale bez deklaracji słownej o wysokości zagrania jest to zagranie maksymalnej możliwej wysokości. 35.UŻYCIE WIELU ŻETONÓW O TYM SAMYM NOMINALE: W przypadku użycia wielu żetonów o tym samym nominale bez słownej deklaracji uznaje się za sprawdzenie jeżeli usunięcie jednego żetonu spowodowałoby niedostateczną ilość do sprawdzenia. Użycie żetonów o różnych nominałach - patrz punkt # STRING BET; Zagranie żetonami w kilku ruchach ( na raty ) bez uprzedniej deklaracji słownej jest niedopuszczalne. Uznaje się zagranie wykonane w pierwszym ruchu. Sędzia stolikowy zwraca graczowi nadmiarowe żetony uznając tylko sprawdzenie lub zagranie pierwszą porcją żetonów.

5 37. WYMAGANIA DLA PODBICIA: Minimalna wysokość podbicia to wielkość największego zagrania lub uprzedniego podbicia w danej rundzie licytacji. Jeśli gracz przesuwa do przodu 150% lub większą ilość żetonów niż wcześniejsze zagranie traktuje się to jako minimalne podbicie z zastrzeżeniem punktu #34. Zagranie all-in w wysokości niepełnego podbicia nie uprawnia gracza, który już licytował w tej rundzie do podbijania. Gracze z lewej strony gracza "all-in" mogą podbijać. 38.ZAGRANIA NIESTANDARDOWE I NIEJASNE: Gracz deklarujący niestandardowo lub nie czytelnie czyni to własną odpowiedzialność. Ewentualne niejasności rozstrzygane są "w dół". Np. deklaracja "podbijam 5" jeśli jest możliwość podbijać 500, 5000, itp. traktuje się jako podbicie WIELKOŚĆ PULI I ZAGRANIA "O POT": Gracze są uprawnieni do otrzymania informacji o wielkości puli tylko w turniejach "pot-limit". Sędzia nie liczy wysokości puli w grach no-limit i limit. Deklaracja "podbijam o pot" nie jest wiążąca w grach no-limit ale obliguje do zagrania. Gracze mogą tylko prosić sędziego stolikowego o rozsunięcie puli aby mogli oszacować jej wielkość. 40.WYSOKOŚĆ PODBICIA: Gracze nie są informowani o wysokości wcześniejszych zagrań i podbić oraz o wysokości różnicy w wysokości podbicia i zagrania. W danej rundzie licytacji zagrane żetony i podbicia leżą przed graczami i są dołączane do puli po skończeniu rundy licytacyjnej. 41.ZAGRANIE ALL-IN: Gracz zagrywający all-in musi to zrobić czytelnie, najlepiej zapowiedzieć słownie i przesunąć wszystkie żetony do przodu. Odnalezione i ukryte żetony będą dołączone do puli. PULE I ODKRYWANIE KART 42.KOLEJNOŚĆ POKAZYWANIA KART: W przypadku braku gracza w "all-in" po zakończeniu ostatniej rundy licytacji pierwszy karty pokazuje gracz, który jako ostatni licytował agresywnie ( zagrał lub podbił ) Jeśli nie było zagrań w ostatniej rundzie licytacji pierwszy karty pokazuje gracz najbliżej "buttona" i dalej w kolejności "zegarowej". W grach "stud" pierwszy karty pokazuje gracz z najwyższymi kartami odkrytymi, w grach typu "razz" gracz z najniższymi kartami. 43.ODKRYWANIE KART W SYTUACJI ALL-IN: Jeśli którykolwiek z graczy jest "allin" po zakończonej licytacji sędzia stolikowy nakazuje graczom odkrycie kart przed wyłożeniem kart wspólnych. 44.BEZSPORNE ODKRYCIE KART: Przy odkrywaniu kart, gdy wszyscy przeciwnicy zrzucili swe karty, pulę wygrywa ostatnia odkryta ręka. 45.PRZYZNAWANIE PULI: Aby wygrać choćby część puli gracz musi pokazać obie swoje zakryte karty. 46.ZABRANIE WYGRYWAJĄCEJ RĘKI: Sędzia nie może zabrać graczowi wygrywających kart. Gracze powinni pomagać sędziemu w określeniu wygrywającej ręki i zapobiegać pomyłkom.

6 47.PROŚBA O POKAZANIE KART GRACZA: Wykonanie prośby o pokazanie kart gracza leży w gestii Sędziego Głównego, który stara się o zachowanie reguł gry. 48.DEKLARACJE PRZY ODKRYWANIU KART: Werbalna deklaracja przy odkrywaniu kart nie jest wiążąca. "Karty mówią same za siebie". Gracz celowo wprowadzający w błąd co do swoich odkrywanych kart może zostać ukarany. 49.WAŻNA RĘKA: Gracz musi posiadać prawidłową ilość kart aby wygrać pulę. 50.PRZYZNAWANIE NIEPODZIELNEGO ŻETONU: W grach hi/lo niepodzielny żeton przyznaje się wygrywającej ręce "high". W grach z kartami wspólnymi niepodzielny żeton przyznaje się ręce po lewej stronie "buttona", w grach typu "stud" graczowi z najwyższą pojedynczą kartą( także wg koloru). 51.PULE POBOCZNE: W przypadku pul pobocznych, każda pula rozpatrywana jest i ewentualnie dzielona oddzielnie w kolejności od najnowszej do puli głównej. 52.KARTY SPASOWANE: Karty uważa się za zrzucone gdy są zakryte i odrzucone przez gracza lub sędziego i dotykają stosu kart zrzuconych. Jednak uwzględniając punkt #1 regulaminu karty mogą zostać odzyskane przez obsługę turnieju w sytuacjach szczególnych jeśli można je zidentyfikować bezspornie. 53.MARTWA RĘKA W STUD: W grach typu stud jeśli gracz odrzuci i/lub odkryje swoje zakryte karty to uważa się że spasował. OGÓLNE PROCEDURY 54.ZMIANA TALII: Zmiana talii na nową jest inicjowana przez sędziego stolikowego lub obsługę turnieju. Gracze nie mogą żądać zmiany talii, chyba że talia zostanie zdekompletowana lub karty zostaną uszkodzone (zaznaczone) 55.PROŚBA O CZAS: Po upływie wyznaczonego czasu gracz na prośbę innego gracza przy stole lub sędziego otrzymuje maksimum minutę czasu na wykonanie zagrania. Ostatnie dziesięć sekund jest odliczane. Jeśli gracz nie wykonał zagrania w dodatkowym czasie jego ręka jest spasowana. 56.WYMIANA ŻETONÓW: Przy usuwaniu ze stołu żetonów o najmniejszym nominale, żetony zostają zamienione na odpowiednie o wyższych nominałach. Żetony pozostałe, które nie mogą być zamienione ze względu na zbyt małą ich ilość są zliczane i odpowiednią ilość żetonów o wyższym nominale rozlosowuje się graczom je posiadającym, rozpoczynając po lewej od "buttona". W trakcie losowania gracz może dostać najwyżej jeden żeton. Gracz nie może zostać wyeliminowany z turnieju w skutek losowania. 57.ELIMINOWANIE GRACZY: Gracze wyeliminowani z turnieju w tym samym rozdaniu na różnych stołach zajmują dzielone miejsce w tabeli wyników. Gracze wyeliminowani z gry w tym samym rozdaniu przy tym samym stole zajmują w turnieju miejsca w zależności od ilości żetonów przed ostatnim rozdaniem. Gracz o większej

7 ilości żetonów zajmuje wyższe miejsce w turnieju. Po wyeliminowaniu gracz musi niezwłocznie opuścić miejsce przy stole. 58.RABBIT HUNTING: Rabbit hunting jest w turnieju zabroniony. Przez rabbit hunting rozumie się dalsze odkrywanie kart wspólnych mimo zakończenia wcześniej rozdania. 59.REBUYS I ADDONS: W turnieju z rebuyami gracz do tego uprawniony może dokonać rebuya zanim rozpocznie się następne rozdanie. Jeśli gracz poprosił o rebuy może otrzymać karty w następnym rozdaniu mimo że nie otrzymał jeszcze kolejnych żetonów. Słowna deklaracja jest wiążąca. Gracz musi uiścić opłatę za rebuy zanim otrzyma żetony. 60.NAGRODY: Struktura nagród w turnieju musi być przez organizatorów udostępniona graczom. 61.GRA RĘKA-W-RĘKĘ: W przypadku wagi zajętego miejsca w turnieju przez eliminowanych graczy w odpowiednim czasie zarządza się grę hand-for -hand, czyli równoległe rozgrywanie kolejnych rozdań na wszystkich stołach. Sędzia Główny dyktuje czas rozpoczęcia kolejnych rozdań, czasami może też dyktować czas rozpoczęcia kolejnych rund licytacji. Jeśli na którymś stole gracz jest w all in, pokazywanie kart po zakończeniu rozdania dokonuje się po zakończeniu rozdania na wszystkich stołach. 62.POROZUMIENIE W SPRAWIE NAGRÓD: Jeśli regulamin turnieju pozwala, gracze na stole finałowym mogą porozumieć się w sprawie zmiany sposobu podziału puli nagród. Porozumienie musi być jednomyślne. Należy niezwłocznie powiadomić o tym Sędziego Głównego. Wpływanie w jakikolwiek sposób na graczy w celu porozumienia jest zabronione i może podlegać karze, zaś porozumienie zostaje unieważnione. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRZE 63.WADLIWA TALIA: Rozdanie zostanie unieważnione jeśli okaże się że w talii : - jest zbyt mało lub zbyt dużo kart - są karty o różnych koszulkach - są karty identyczne co do koloru i wysokości Każdy gracz, który zauważył, że talia jest wadliwa powinien niezwłocznie powiadomić o tym sędziego stolikowego. Gracz wykorzystujący tę informację może zostać ukarany lub zdyskwalifikowany. Gracz uszkadzający talię zostanie zdyskwalifikowany. 64.UNIEWAŻNIENIE ROZDANIA: Gdy zostanie unieważnione rozdanie wszystkie akcje graczy są unieważnione i żetony wracają do graczy. Jeśli nastąpiło już

8 znaczące zagranie (patrz #28) rozdanie nie może już być unieważnione i musi zostać dokończone. Przykłady powodów unieważnienia rozdania (choć niekoniecznie) to: - pierwsza lub druga z rozdawanych kart zostaje odkryta - co najmniej dwie karty z rozdawanych zostają odkryte - dwie lub więcej kart z talii zostają odnalezione - dwie lub więcej dodatkowych kart zostało rozdanych - graczowi rozdano niewłaściwą ilość kart - karty zostają odkryte poza kolejnością ( z wyjątkiem kart mogących być kartami "spalonymi") - karty gracza zostały zmieszane z kartami innego gracza - "button" jest na złej pozycji - pierwsza karta została rozdana na złą pozycję - karty zostały rozdane na pustą pozycję lub graczowi nieuprawnionemu - odkryto, że talia jest wadliwa 65. NIEPRAWIDŁOWOŚCI patrz dodatek 1. ETYKIETA, ZACHOWANIE PRZY STOLE ORAZ KARY 66. JEDEN ZAWODNIK DO JEDNEJ RĘKI: Gracze są zobowiązani do ochrony innych graczy w turnieju i utrzymania rzetelności działania w każdej chwili. Dlatego też zawodnik będący w rozdaniu bądź nie, nie może: a. Ujawnić zawartość rąk granych i zrzuconych b. Doradzić lub krytykować grę w dowolnym momencie innych zawodników, c. Odgadywać cudzych rąk które nie zostały zakończone. Jeden gracz do jednej ręki będzie egzekwowaną regułą. 67. Odsłanianie kart: gracz, który odsłania swoje karty w trakcie rozdania może ponieść karę, ale nie będzie miał martwej ręki. Kara zostanie udzielona po zakończeniu rozdania. 68. Kary warunkowe dotyczące przyszłych zachowań muszą być przez sędziów zdecydowanie odradzane, mogą być uznane za wiążące i / lub podlegają karze według uznania TD. (Przykład:. "Jeżeli - to" stwierdzenia takie jak: "Jeśli zagrasz, wtedy ja przebiję" czy jeśli spasujesz ja sprawdzę )

9 69. Czekanie z najlepszym układem: Poker to gra agresywnego działania. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji ostatni zagrywający zawodnik, czeka lub zrzuca najlepszą możliwą rękę do innego zawodnika, takie zachowania zostaną uznane za formę miękkiej gry i kara musi zostać przyznana. 70. KARY I Dyskwalifikacja: sankcje można wprowadzać, gdy gracz łamie zasady lub zachowuje się w sposób nieetyczny i niesportowy. Kary dostępne dla dyrektora turnieju to: słowne ostrzeżenia, kary odsuniecie od rozdań i dyskwalifikacja. Z wyjątkiem kary jednego rozdania, pozostałe kary będą oceniane w następujący sposób: sprawca otrzyma karę odsunięcia od rozdania do każdego zawodnika przy stole, również do siebie, przyznana kara może być pomnożona przez liczbę rund określonych w karze. Na okres kary, sprawca musi oddalić się od stołu, ale nadal będą pobierane z jego żetonów zagrań obowiązkowych. TD może ocenić kary rozdań 1 -, 2 -, 3 - lub 4 pełne rundy (seat out) oraz dyskwalifikacji. Zawodnik, który został zdyskwalifikowany ma swoje żetony usunięte z gry. Powtarzające się wykroczenia będą karane coraz surowiej. 71. ETYCZNE gra: Poker jest grą indywidualną. Wszystkie akcje, oświadczenia lub zachowania szkodliwe dla postępu uczciwej konkurencji, czy zamierzone lub nie, są uważane za nieetyczne i niesportowe. TD ma za zadanie utrzymać integralność turnieju, a tym samym ukarać zawodnika, który oszukuje lub działa nieetycznie lub nielegalnie w stosunku do innych uczestników zawodów. Oszukiwanie jest zdefiniowane jako celowe łamanie zasad turnieju, aby zyskać przewagę. Oszukiwanie może obejmować, ale nie jest ograniczone do: zmowy, kradzieży żetonów, przekazywania żetonów pomiędzy uczestnikami w tym samym turnieju lub innego turnieju, znakowanie kart, zastępowanie kart, wykorzystanie innych metod niedozwolonych lub niedozwolonego sprzętu. Zmowa jest zdefiniowany jako porozumienie między dwoma lub więcej uczestnikami do dzielenia się informacjami wspólną grą przeciw innym, aby osiągnąć przewagę w turnieju. Zmowa obejmuje, ale nie ogranicza tylko do: chip dumping (przekazywanie żetonów), miękkiej gry, dzielenie się informacjami na temat kart innych zawodników, wysyłania i odbierania sygnałów do / od innego zawodnika, za pomocą elektronicznych lub innych środków pomocniczych w celu wymiany informacji. 72. ZACHOWANIE i etykieta: W celu utrzymania dogodnych warunków współzawodnictwa dla wszystkich zawodników, TD może, według własnego uznania, ukarać, zawiesić lub zdyskwalifikować zawodnika, który działa w następujący sposób: a. Zagrywa po za kolejnością celowo i / lub wielokrotnie. b. Celowo przerzuca się i / lub wprowadza zrzuca karty do mucka poza kolejnością, w tym opuszczanie stołu, zanim następuje jego kolej c. Celowo i / lub wielokrotnie przerzucone oświadczenie o sprawdzeniu ręki. d. Celowe i / lub wielokrotne ujawnia swoje karty po spasowaniu. e. Celowo i / lub wielokrotnie spowalnia tempo gry przez zbyt długie działania. f. Naruszenie reguły "jeden zawodnik do jednej ręki", w tym dyskusji na temat rozdania z rywalem lub obserwatorem podczas gdy ręka jest w trakcie gry. g. Ujawnianie spasowanych karty podczas rozdania. h. Każda forma miękkiej gry, w tym słowne dyskusje z "analizą rozdania-pełnej licytacji", gdy trzeci gracz jest all-in.

10 i. Kierowania lub kontroli działań innego gracza. j. Celowe i / lub wielokrotne dorzucanie pojedynczo żetony do puli. k. Zrzucanie kart ze stołu: na sędziów stolikowych, lub na innego gracza, w sposób agresywny i / lub obraźliwe, celowo i / lub wielokrotnie niszczy lub uszkadza karty; uszkadza własność innych graczy, lub uszkadza własność organizatorów zawodów. l. Podejmuje obraźliwe i /lub napastliwe zachowania, w tym nadmiernego wyrażania emocji. m. Noszenie ubrania lub innych elementów stroju, oraz materiałów niosących słowa lub obrazy graficzne, które wyświetlają obraźliwe, nieprzyzwoite, rasistowskie, nielegalne lub agresywne treści. n. Korzystanie z masek lub innych obiektów, które ukrywają tożsamość zawodnika. o. Celowo i / lub wielokrotnie dotykają karty lub żetony innego zawodnika. p. Słownie lub fizycznie atakuje innych konkurentów, członków personelu turnieju lub widzów. q. Wykazuje objawy, upojenia alkoholowego lub stosowania innych substancji, które stwarza zagrożenie dla sprawnego przebiegu turnieju lub powoduje brak szacunku do innych zawodników, personelu lub widzów. r. Wykazuje brak higieny, w tym nadmierny zapach ciała lub brud zagrażający prawom pozostałych graczy do przyjemnego i bezpiecznego środowiska. 73. Zasady stroju Dress code : W oficjalnych zawodach pod patronatem IFP, zawodnicy nie mogą nosić nakryć głowy (z wyjątkiem powodów religijnych), kapturów oraz okularów przeciwsłonecznych lub jakąkolwiek inną część garderoby lub urządzenie, które zakrywa część twarzy. Strój sędziowski jest wymagany, nie wolno zakładać: krótkich spodni, koszulek bez rękawów, sandałów i klapków. Gracze nie mogą używać urządzeń muzycznych, zatyczek do uszu słuchawek itp. utrudniających komunikację podczas gry, odtwarzaczy osobistych i innych redukujących hałas. ZAŁĄCZNIK NR 1 - NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA STOLE I. Błędy na flopie Przedwcześnie odkryte karty Wszystkie wyłożone karty na flop i spalona z wyłączeniem kart odrzuconych wcześniej przez zawodników, wracają do talii. Karty są przetasowane. Po rundzie licytacji, spala kartę i wykłada nowy flop. Nie spalona karta jeśli żaden zawodnik nie podjął decyzji TD spróbuje zresetować flop w prawidłowy sposób, jeśli nie jest to możliwe, wszystkie karty są zwrócone do talii, bez odrzutów. Karty będą przetasowane. Dealer przetnie talię, spali kartę i wykłada nowy flop. Nie spalona karta - co najmniej jeden gracz podjął akcję Na flopie karty muszą zostać, a licytacja trwa nadal. Kolejne karty powinny być tymi, które się tak jakby błąd nie miał miejsca. Dealer spali dwie kolejne karty przed dalszymi czynnościami. Zbyt wiele spalonych kart - żaden gracz nie podjął decyzji Wszystkie trafił karty zostaną zwrócona do talii. Talia, bez odrzutów, będzie przetasowana. Dealer przetnie talię, spali kartę i wykłada nowy flop. Zbyt wiele spalonych kart - co najmniej jeden zawodnik podjął działanie Na flopie karty muszą zostać, a licytacja trwa nadal. Kolejne karty powinny być tymi, które się wykładały tak jakby błąd nie miał miejsca. Dealer kontynuuje kolejkę bez palenia karty.

11 Zbyt wiele kart na flopie - żaden gracz nie podjął decyzji Jeśli krupier przypadkowo wyłoży cztery karty na flopie a dodatkowa karta (czwarta) jest w 100% identyfikowalna, to ta czwarta karta będzie kartą spaloną i gra będzie kontynuowana. Po rundzie licytacji, dealer wykłada turn bez palenia karty. Jeśli karty flop nie można zidentyfikować w 100% wszystkie cztery trafił karty będą odwrócone twarzą w dół i wymieszane między sobą. Nowy flop będzie rozpatrywany przy trzech z czterech kart odsłoniętych, dodatkowa karta będzie kartą spaloną przed wyłożeniem turna. II. Błędy na turnie Przedwcześnie odkryta karta II. Zbyt wcześnie odkryte karty Odkryta karta zostanie odłożona na bok i kiedy runda licytacji zostanie ukończona, dealer potasuje talię z pozostałymi kartami wraz ze zbyt wcześnie odkrytą kartą na turn i wyłoży nowy turn. Brak spalonej karty jeśli żaden z graczy nie wykonał żadnej akcji Odwrócona karta zostanie uznana jako odsłonięta i wykorzystana jako karta spalona. Kolejne karty zostaną uznane jakby błąd nie został popełniony. Brak spalonej karty co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta na tur musi zostać. Dealer spali dwie kolejne karty przed wyłożeniem river. Zbyt wiele spalonych kart żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta z turn jest w 100% nie do zidentyfikowania, wtedy ta powinna zostać zastąpiona (potraktowana) jako karta odsłonięta. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Jeśli karta z turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy karta spalona i odsłonięta zostają tak jak były. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Zbyt wiele kart spalonych co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta spalona i odsłonięta pozostają. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Zbyt wiele kart na stole żaden z graczy nie wykonał zagrania Jeśli karta na turn jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy następujące powinno zostać zastosowane; dodatkowa odsłonięta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona przed river. Po ukończeniu rundy licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Jeśli właściwa karta z turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, odsłonięte karty na turn zostaną wtasowane i zostanie wyłożony nowy turn bez palenia karty. Zbyt wiele kart na stole co najmniej jeden gracz wykonał akcję Jeśli właściwa karta na turn jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy następujące powinno zostać zastosowane; dodatkowa odsłonięta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona przed river. Po ukończeniu rundy licytacji; dealer wyłoży river bez palenia wcześniejszej karty. Jeśli właściwa karta na turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, odsłonięte karty na turn zostaną wtasowane w talię I zostanie wyłożony nowy turn bez palenia kolejnej karty. III. Błędy na River Zbyt wcześnie odkryte karty Odkryta karta na river zostanie usunięta, a runda licytacji ukończona. Po licytacji, dealer potasuje talię wraz z odsłoniętą kartą, ale bez kart spalonych i już wyłożonych.

12 Dealer przełoży talię i wyłoży nowy river bez palenia karty. Brak spalonej karty żaden z graczy nie wykonał akcji Odkryta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona. Zostanie wyłożony nowy river. Brak spalonej karty co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta na river zostaje. Zbyt wiele kart spalonych żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta na river jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odkryta, a niewłaściwie odwrócona karta na river zostanie uznana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, karty spalona I river pozostają. Zbyt wiele kart spalonych co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta spalona i river zostają. Zbyt wiele kart na stole żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta na river jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odsłonięta, a niewłaściwie wykryta karta na river zostanie potraktowana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, dealer potasuje talię wraz z odkrytymi kartami na river, jednak bez kart spalonych i odrzuconych. Dealer przełoży talię, spali kartę i wyłoży river. Zbyt wiele kart na stole co najmniej jeden gracz wykonał akcję Jeśli właściwa karta jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odsłonięta, a niewłaściwie wykryta karta na river zostanie potraktowana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, dealer potasuje talię, włączając odsłonięte karty na river, ale bez kart spalonych i odrzuconych. Dealer przeloży talię, spali kartę i wyłoży river. PODZIĘKOWANIA Komitet IFP przestudiował istniejące zbiory zasad i regulaminów aby skompilować ten zestaw reguł. Wykorzystano zapisy, TDA (Tournament Directors Association), WSOP (World Series of Poker), EPT (European Poker Tour), BSOP (Brazilian Series of Poker), APSA (austriacki Pokersport Association) ZPS (Związek Pokera Sportowego) i FIDPA (Fédération Internationale de Poker Association) zestawy reguł IFP zostały sporządzone na ich podstawie, aby stworzyć, mamy nadzieję, najbardziej kompleksowe i wiarygodne zasady turniejowego regulaminu. Niektóre oryginalne brzmienie tych przepisów i właściwego wykorzystania przemyśleń należy do ich autorów.

Odmiany Gry. Rozpoczęcie gry

Odmiany Gry. Rozpoczęcie gry Odmiany Gry Limit: każda runda ma określony wcześniej limit podbicia, Pot-Limit: w każdej rundzie gracz nie może postawić więcej niż wartość puli znajdującej się na stole, No-Limit: w każdej chwili można

Bardziej szczegółowo

W pudełku. Cel gry. Mądrze inwestuj pieniądze na rynku nieruchomości i pokaż innym, że to właśnie Ty jesteś najlepszy!

W pudełku. Cel gry. Mądrze inwestuj pieniądze na rynku nieruchomości i pokaż innym, że to właśnie Ty jesteś najlepszy! zasady gry 1 Mądrze inwestuj pieniądze na rynku nieruchomości i pokaż innym, że to właśnie Ty jesteś najlepszy! W pudełku Cel gry 30 kart Nieruchomości o wartości od 1 do 30. W grze Na Sprzedaż rozgrywka

Bardziej szczegółowo

ZASADY GRY NAJCZĘSCIEJ GRYWANA GRA LICZBOWA NA ŚWIECIE DLA CAŁEJ RODZINY

ZASADY GRY NAJCZĘSCIEJ GRYWANA GRA LICZBOWA NA ŚWIECIE DLA CAŁEJ RODZINY 12355541 Rummikub ZASADY GRY NAJCZĘSCIEJ GRYWANA GRA LICZBOWA NA ŚWIECIE DLA CAŁEJ RODZINY Dla 2 4 graczy w wieku od 7 lat Zawartość opakowania: 104 kostki do gry, ponumerowane od 1 do 13, w czterech kolorach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pokera Turniejowego Polskiej Federacji Pokera Sportowego 2009 Jan Pruszkowski/Michał Wiśniewski

Regulamin Pokera Turniejowego Polskiej Federacji Pokera Sportowego 2009 Jan Pruszkowski/Michał Wiśniewski Regulamin pokera turniejowego to zbiór ustandaryzowanych procedur turniejowych oraz techniczny przewodnik dla wszystkich osób związanych z pokerem. Wszystkie zasady i procedury mogą być modyfikowane przez

Bardziej szczegółowo

Zasady gry. Zawartosc pudełka. Przygotowanie do gry

Zasady gry. Zawartosc pudełka. Przygotowanie do gry Zasady gry Cel gry Po przegranym wyścigu zając zażądał rewanżu, a żółw przyjął wyzwanie. Wieść o zbliżającym się wyścigu rozeszła się po całej krainie. Na starcie zebrali się wszyscy uczestnicy: zając,

Bardziej szczegółowo

Gra dla 2-4 graczy w wieku 8-108 lat

Gra dla 2-4 graczy w wieku 8-108 lat Autor gry: Michael Ferch Ilustracje: Maciej Szymanowicz Gra dla 2-4 graczy w wieku 8-108 lat A to heca! Zwierzaki opuściły gospodarstwo i postanowiły pohasać po łące. Zadaniem graczy będzie łapanie zwierząt

Bardziej szczegółowo

2 3 graczy: 20 kart 4 5 graczy: 16 kart 6 7 graczy: 12 kart 8 graczy: 10 kart

2 3 graczy: 20 kart 4 5 graczy: 16 kart 6 7 graczy: 12 kart 8 graczy: 10 kart Elementy gry 160 kart: 14 zestawów po 10 kart (numery 1-10) 20 kart nożyczek (joker) Instrukcja Przygotowanie Wszystkie karty tasuje się, tworząc jeden stos do dobierania. Każdemu z graczy rozdaje się

Bardziej szczegółowo

Zawartość - 55 kart Hanabi (fajerwerków) - 5 karty zasad - 8 niebieskich znaczników - 3 czerwone znaczniki

Zawartość - 55 kart Hanabi (fajerwerków) - 5 karty zasad - 8 niebieskich znaczników - 3 czerwone znaczniki Autor gry: Antoine Bauza Ilustracje: Gérald Guerlais Dla graczy Od 8 lat wzwyż Zawartość - kart Hanabi (fajerwerków) - karty zasad - 8 niebieskich znaczników - czerwone znaczniki Uwaga: Rozkład wartości

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał!

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał! Zawartość pudełka: 110 kart (90 towarów, 1 akcji, 6 dolarów) 2 żetonów (po w każdym kolorze, z wartościami 1 ) żeton Po ruchu dobierz kartę Żetony przedstawiają towary zagraniczne, o które gracze będą

Bardziej szczegółowo

Przepisy. Pokera Sportowego

Przepisy. Pokera Sportowego Przepisy Pokera Sportowego Spis Treści I. Opis Dyscypliny 1.Rodzaje rozgrywanych konkurencji 2.Rodzaje współzawodnictwa 3.Uczestnicy rywalizacji II. Zasady współzawodnictwa 1.Rodzaje turniejów pokerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski.

REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski. REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE 1. Komitet turnieju. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski. 2. Uprawnieni do gry w turniejach. Do gry w cyklu turniejów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE I CEL GRY ELEMENTY GRY

WPROWADZENIE I CEL GRY ELEMENTY GRY WPROWADZENIE I CEL GRY Masz nadzieję zostać ministrem handlu Maharadży. Osiągniesz swój cel, jeśli pod koniec każdego tygodnia (rundy) będziesz bogatszy od swojego przeciwnika. Fortunę zdobędziesz, zbierając

Bardziej szczegółowo

WZORY, KOLORY, MEMORY

WZORY, KOLORY, MEMORY gra edukacyjna w 2 wariantach - od 5 lat Gra I dla 2 4 graczy rekwizyty: 1) plastikowe elementy (żetony) - 48 szt. 2) karty wzorów - 55 szt. 3) podkłady - 2 4 szt. INSTRUKCJA WZORY, KOLORY, MEMORY Cel

Bardziej szczegółowo

Jungle Speed to gra dla 2-10 graczy (a nawet więcej!) w wieku od 7 lat.

Jungle Speed to gra dla 2-10 graczy (a nawet więcej!) w wieku od 7 lat. Jungle Speed to gra dla 2-10 graczy (a nawet więcej!) w wieku od 7 lat. Historia Jungle Speed został wynaleziony około 3000 lat temu w subtropikalnej Szybkopotamii przez plemię Abulubulu. Abulubulu wybierali

Bardziej szczegółowo

Dobble? Co to takiego?

Dobble? Co to takiego? SZALONA GRA WYMAGAJĄCA REFLEKSU OD 2 DO 8 GRACZY OD 6. ROKU ŻYCIA GWIEZDNE WOJNY ZASADY GRY Dobble? Co to takiego? Gra Dobble składa się z 55 kart. Na każdej z nich znajduje się 8 różnych symboli z puli

Bardziej szczegółowo

PHASE 10 LICZBA GRACZY: 2-6

PHASE 10 LICZBA GRACZY: 2-6 PHASE 10 LICZBA GRACZY: 2-6 CEL GRY: Być pierwszym graczem, który ukończy wszystkie 10 faz. W przypadku remisu gracz z mniejszym wynikiem zostaje zwycięzcą. ZAWARTOŚĆ: Karty ściągi (opisujące 10 faz) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACE TO BELEK

REGULAMIN RACE TO BELEK REGULAMIN RACE TO BELEK Komitet turnieju. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Ewa Wołowiec, Dennis Heith Uprawnieni do gry w turniejach. Do gry w cyklu turniejów są uprawnieni wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zawodnik Libero. 1. Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero. 2. Opóźnianie gry z udziałem Libero. 3. Ponowne wyznaczenie Libero.

Zawodnik Libero. 1. Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero. 2. Opóźnianie gry z udziałem Libero. 3. Ponowne wyznaczenie Libero. Zawodnik Libero 1. Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero. 2. Opóźnianie gry z udziałem Libero. 3. Ponowne wyznaczenie Libero. Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero 19.3.2.9 Nieregulaminowe

Bardziej szczegółowo

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub Data: 12.09.2015 Godziny: I Turniej 10:00-14:00, II Turniej 15:00-19:00 Miasto: Warszawa CH Arkadia, adres: Aleja Jana Pawła II 82, 00-175 http://www.arkadia.com.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2008

REGULAMIN TURNIEJU FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2008 REGULAMIN TURNIEJU FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2008 odbywającego się 15 marca 2008 r. w Warszawie w hali widowiskowo-sportowej ARENA URSYNÓW przy ulicy Pileckiego 122. 1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego

Bardziej szczegółowo

Niezwykła przygoda dla 3-6 śmiałych podróżników w wieku od 8 do 99 lat

Niezwykła przygoda dla 3-6 śmiałych podróżników w wieku od 8 do 99 lat Niezwykła przygoda dla 3-6 śmiałych podróżników w wieku od 8 do 99 lat Autor: Hervé Marly Ilustracje i grafika: Agnieszka Rajczak-Kucińska Na odwrocie każdego zestawu czterech kart znajdują się wizerunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR I. II Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w sportowej grze w Kopa o Puchar Kariny 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin ligi bilardowej Sezam Cup 2015/2016

Regulamin ligi bilardowej Sezam Cup 2015/2016 Regulamin ligi bilardowej Sezam Cup 2015/2016 1. Organizator: Organizatorem ligi bilardowej Sezam Cup 2015/2016 jest: Salon Bilardowy Sezam, ul. Kuźnicza 10 Wrocław 2. System rozgrywek: Liga bilardowa

Bardziej szczegółowo

Stefan Dorra. zasady gry

Stefan Dorra. zasady gry TM Stefan Dorra zasady gry Komponenty Gry 5 kart Postaci 60 kart do Gry (w 4 kolorach o wartości od do 3). Karty o wartości występują w trzech kopiach, pozostałe karty w jednej kopii. 6 6 3 3 3 3 33 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Prezes Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2016.03.01 ver.1 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 382 ruble: 14x 1, 14x 2, 12x 5, 12x 10, 8x 20 120 kart: 31 Rzemieślników (zielony spód) 28 Budynków (niebieski

Bardziej szczegółowo

Ilustracje: Mariusz Gandzel ELEMENTY GRY 54 karty akcji 1 karta Ostatnia prosta 1 kostka

Ilustracje: Mariusz Gandzel ELEMENTY GRY 54 karty akcji 1 karta Ostatnia prosta 1 kostka Gra dla 2-6 osób w wieku 8-108 lat Autor: Reiner Knizia Ilustracje: Mariusz Gandzel ELEMENTY GRY 54 karty akcji 1 karta Ostatnia prosta 1 kostka 5-częściowa trybuna z boksami na bolidy 12 bolidów 6 płytek

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał!

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał! Zawartość pudełka: 110 kart (90 towarów, 14 akcji, 6 dolarów) 25 żetonów (po 5 w każdym kolorze, z wartościami 1 5) żeton Po ruchu dobierz kartę Żetony przedstawiają towary zagraniczne, o które gracze

Bardziej szczegółowo

ZŁOTO CZERWONYCH DIABŁÓW INSTRUKCJA

ZŁOTO CZERWONYCH DIABŁÓW INSTRUKCJA ZŁOTO CZERWONYCH DIABŁÓW INSTRUKCJA Gra nawiązuje do legendy o szwedzkim złocie ukrytym gdzieś w puszczy. Król szwedzki, aby zmobilizować swoje wojsko do przemarszu przez Puszczę Kurpiowską wysłał im skrzynię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GRY TURNIEJOWEJ

INSTRUKCJA GRY TURNIEJOWEJ Cel turnieju Przed rozpoczeciem Czy zostaniesz mistrzem Spinjitzu? Wybierz przeciwnika i przygotuj się do walki przez kilka rund. Aby wygrać, zabierz przeciwnikowi wszystkie bronie! Każdy z graczy musi

Bardziej szczegółowo

Omahaha dla każdego (4/4)

Omahaha dla każdego (4/4) Omahaha dla każdego (4/4) Prezentacja: 1. Bet sizing 2. Preflop 3bet 3. Float 4. Check-raise 5. Bluff-raise Rozgrywka: Gra: PLO SH Blinds: 0.10/0.25 Sieć: Full Tilt Poker Liczba stołów: 3 Stoły: 100bb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA rekomendowany wiek: od lat 5

INSTRUKCJA rekomendowany wiek: od lat 5 INSTRUKCJA rekomendowany wiek: od lat 5 Zawartość pudełka: 1) Karty do gry 55 szt. 2) Dzwonek 1 szt. 3) Plansza 1 szt. 4) Pionki 4 szt. 5) Kostka do gry 1 szt. 6) Instrukcja Po rozpakowaniu należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do gry Plansza zostaje ułożona na środku stołu. Odkryte żetony bonusowe zostają ułożone na planszy w przeznaczonych do tego miejscach.

Przygotowanie do gry Plansza zostaje ułożona na środku stołu. Odkryte żetony bonusowe zostają ułożone na planszy w przeznaczonych do tego miejscach. Przygotowanie do gry Plansza zostaje ułożona na środku stołu. Odkryte żetony bonusowe zostają ułożone na planszy w przeznaczonych do tego miejscach. Żeton o najniższej wartości trafia na sam dół, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę (...) Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych.

Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę (...) Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych. Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę 2014 Boisko 2.4.7 Obszary półkoli podkoszowych Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych. Wyposażenie Zegar 24 sekund

Bardziej szczegółowo

SZALONA GRA Z DZWONKIEM!

SZALONA GRA Z DZWONKIEM! SZALONA GRA Z DZWONKIEM! Liczba graczy: 2-6 Wiek: od 8 lat Czas gry: ok. 20 minut Zawartość: 72 karty do gry (64 karty z owocami, 3 karty z małpą, 3 karty ze słoniem, 2 karty ze świnką) 1 dzwonek 1 instrukcja

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

TRI DOM. Gra zawiera następujące elementy:

TRI DOM. Gra zawiera następujące elementy: TRI DOM Tridom jest grą planszową, w której każdy gracz wciela się w jedno z wielu stronnictw, które próbuje przejąć władzę nad dopiero co odkrytą krainą. Celem gry jest uzyskanie i utrzymanie jak najdłużej

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

BIZNES PO POLSKU - karty

BIZNES PO POLSKU - karty INSTRUKCJA BIZNES PO POLSKU - karty gra dla 2 6 osób od 8 lat Rekwizyty: 1. Karty Firma (23 szt.) - w 9 grupach kolorystycznych 2. Karty Zawód (5 szt.) 3. Karty Pensja (5 szt.) 4. Karta Zasiłek (1 szt.)

Bardziej szczegółowo

BOISKO - PRZEPISY GRY :

BOISKO - PRZEPISY GRY : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu Diament są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami: 1. Skrócony

Bardziej szczegółowo

III. IV. Rachmistrz turniej z tabliczką mnożenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego

III. IV. Rachmistrz turniej z tabliczką mnożenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego Rachmistrz turniej z tabliczką mnożenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego Na podstawie 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwe miejsca umieszczenia karty: W tym przykładzie, występuje pięć możliwych miejsc, w jakie można zagrać kartę "Człowiek".

Możliwe miejsca umieszczenia karty: W tym przykładzie, występuje pięć możliwych miejsc, w jakie można zagrać kartę Człowiek. JAK GRAĆ? Pierwszy gracz, któremu uda się zagrać swoją ostatnią kartę zostaje zwycięzcą, Każdy gracz, w swojej turze, musi podjąć próbę zagrania jednej ze swoich kart w odpowiednim miejscu, Jeśli graczowi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZAWARTOŚĆ

WPROWADZENIE ZAWARTOŚĆ Gra autorstwa Stefana Felda dla 2-5 graczy. Czas gry: 45-60 minut. WPROWADZENIE Wenecja słynie z mostów i przejażdżek gondolą. W grze Rialto gracz wciela się w rolę weneckiego arystokraty starającego się

Bardziej szczegółowo

WYMAGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO 2 5 GRACZY W WIEKU OD 4 LAT

WYMAGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO 2 5 GRACZY W WIEKU OD 4 LAT WYMAGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO 2 5 GRACZY W WIEKU OD 4 LAT Zasady gry Dobble Gdzie jest Dory co to takiego? Dobble Gdzie jest Dory to 30 różnych kart z symbolami pochodzącymi ze świata tego filmu.

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Dominique Ehrhard & Michel Lalet Ilustracje: Dominique Ehrhard

Autorzy gry: Dominique Ehrhard & Michel Lalet Ilustracje: Dominique Ehrhard I N S T R U K C J A Autorzy gry: Dominique Ehrhard & Michel Lalet Ilustracje: Dominique Ehrhard Gra dla 3 do 5 graczy w wieku od 8 lat. Czas rozgrywki jednej partii: 30-40 minut. Aborygeńskie legendy głoszą,

Bardziej szczegółowo

Gra: Partnerstwo biznesowe

Gra: Partnerstwo biznesowe Gra: Partnerstwo biznesowe Opis: Gra uczy partnerstwa biznesowego. Pokazuje jakie są jego zalety i wady. Pozwala uczestnikom szkolenia odkryć główny powód, dla którego firmy tworzą partnerstwa biznesowe.

Bardziej szczegółowo

SUPERMATEMAT YK G R A E D U K A C Y J N A

SUPERMATEMAT YK G R A E D U K A C Y J N A INSTRUKCJA SUPERMATEMAT YK G R A E D U K A C Y J N A rekomendowany wiek: od lat 7 liczba graczy: 2-4 Zawartość pudełka: 1) tabliczki z liczbami - 72 szt. 2) tabliczki znaków - 40 szt. 3) karty liczb -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w Przepisach gry turniejowej FIDE od 1 lipca 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w Przepisach gry turniejowej FIDE od 1 lipca 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w Przepisach gry turniejowej FIDE od 1 lipca 2014 Opracował IA Andrzej Filipowicz Szczegóły i pełna wersja nowych Przepisów Gry FIDE witryna PZSzach NOWY KODEKS PZSZACH 2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Początkujący. Strategia Shortstack Kompletny przewodnik dla początkujących

Początkujący. Strategia Shortstack Kompletny przewodnik dla początkujących Początkujący Strategia Shortstack Kompletny przewodnik dla początkujących 1 PokerStrategy Szkoła pokera Co www.pokerstrategy.com może dla mnie zrobić? Uczysz się skutecznej, tzn. strategicznej gry w pokera.

Bardziej szczegółowo

CEL GRY ZAWARTOŚĆ. v Produkowane Kamienie. w x y z. w x y z

CEL GRY ZAWARTOŚĆ. v Produkowane Kamienie. w x y z. w x y z CEL GRY Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa poprzez umiejętne kierowanie grupą robotników przy wznoszeniu nowych budowli w królestwie. u 42 karty Robotników Koszt (w Monetach)

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TURA GRY PRZYGOTOWANIE WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY. 55 kart towarów. 38 żetonów towarów. 1 żeton wielbłąda 18 żetonów premii

ZAWARTOŚĆ TURA GRY PRZYGOTOWANIE WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY. 55 kart towarów. 38 żetonów towarów. 1 żeton wielbłąda 18 żetonów premii WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY Jaipur Masz nadzieję zostać nadwornym kupcem Maharadży będąc na koniec tygodnia (runda) bogatszym niż twój przeciwnik. W tym celu zbierasz i wymieniasz towary (karty) na rynku

Bardziej szczegółowo

LITERKA DO LITERKI 2 INSTRUKCJA

LITERKA DO LITERKI 2 INSTRUKCJA INSTRUKCJA LITERKA DO LITERKI 2 Zabawka Literka do literki 2 przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. To zabawka, która umożliwia naukę poprzez zabawę. Zabawa polega na układaniu z liter wyrazu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jeden z dwunastu 1 z 12

Regulamin konkursu Jeden z dwunastu 1 z 12 Regulamin konkursu Jeden z dwunastu 1 z 12 1 1. Organizatorem konkursu Jeden z dwunastu dla placówek oświatowych beneficjentów projektu Nowoczesny uczeń - w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU RUMMIKUB 2015

REGULAMIN TURNIEJU RUMMIKUB 2015 REGULAMIN TURNIEJU RUMMIKUB 2015 I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: a) Organizator - TM Toys sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4B w Szczecinie, Klub Gier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI 2015 NEUROSHIMA: HEX 3.0

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI 2015 NEUROSHIMA: HEX 3.0 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI 2015 NEUROSHIMA: HEX 3.0 Informacje ogólne Organizatorem Mistrzostw Polski 2015 Neuroshima: Hex 3.0 zwanych dalej Mistrzostwami jest Wydawnictwo Portal Games Ignacy Trzewiczek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin FIFA 14 Ultimate Team

Regulamin FIFA 14 Ultimate Team Regulamin FIFA 14 Ultimate Team 1. Zgłoszenie i uczestnictwo 1.1. Organizatorem turniejów FIFA Ultimate Team 2014 jest firma Turtle Entertainment Polska sp. z o.o. z siedziba w 43-100 Tychy, ul. Hierowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

Liczba graczy: 2-6 Wiek: 8+ Czas: min.

Liczba graczy: 2-6 Wiek: 8+ Czas: min. Liczba graczy: 2-6 Wiek: 8+ Czas: 30-60 min. 105 kart: 18 kart lokomotyw 7 parowych 6 spalinowych 5 elektrycznych rewers 87 kart wagonów 25 przewożących żywność 19 przewożących bydło 15 przewożących węgiel

Bardziej szczegółowo

Ogród kart dla 2 do 4 osób

Ogród kart dla 2 do 4 osób Ogród kart dla 2 do 4 osób Piękne jest życie pod gałęziami! W zwycięskim arboretum rośnie wiele drzew pyszniących się wspaniałymi, naturalnymi kolorami, a jego goście zostają przeniesieni do prawdziwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY ZAWARTOŚĆ. 55 kart towarów PRZYGOTOWANIE

WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY ZAWARTOŚĆ. 55 kart towarów PRZYGOTOWANIE WPROWADZENIE ORAZ CEL GRY Jaipur Masz nadzieję zostać nadwornym kupcem Maharadży będąc na koniec tygodnia (runda) bogatszym niż twój przeciwnik. W tym celu zbierasz i wymieniasz towary (karty) na rynku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY GRY W MINI GOLFA

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY GRY W MINI GOLFA MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY GRY W MINI GOLFA ZASADY OGÓLNE W mini golfa gra się piłeczką i kijem na stanowiskach, które powinny być jednoznacznie wyznaczone, odgrodzone i zgodne z normami. Celem gry jest wbicie

Bardziej szczegółowo

Wysokie Napięcie: Roboty

Wysokie Napięcie: Roboty Wysokie Napięcie: Roboty To rozszerzenie umożliwia grę tylko z posiadanym zestawem podstawowym gry Wysokie Napięcie. Podstawowe zasady gry pozostają niezmienione. Następne paragrafy opisują tylko zmiany

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3x3 Styczeń 2016

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3x3 Styczeń 2016 Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3x3 Styczeń 2016 Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach meczowych, które nie zostały ujęte w poniższych Przepisach Gry w

Bardziej szczegółowo

TCHOUKBALL PLAŻOWY PRZEPISY GRY

TCHOUKBALL PLAŻOWY PRZEPISY GRY Fédération Internationale de Tchoukball International Tchoukball Federation TCHOUKBALL PLAŻOWY PRZEPISY GRY ER-04 10.10.2010 PL Tłumaczenie z języka angielskiego: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Tchoukball.pl"

Bardziej szczegółowo

u w v Efekt karty Cel gry Elementy gry Przygotowanie do gry upunkty Władcy Świata wstrefa strategiczna xtył karty

u w v Efekt karty Cel gry Elementy gry Przygotowanie do gry upunkty Władcy Świata wstrefa strategiczna xtył karty Cel gry Na biegunie robi się coraz cieplej, a miejsca nie przybywa. Pingwiny ruszają więc na podbój całego świata. Wybierz, którzy pingwini rekruci przejmą kontrolę nad strefami strategicznymi (Antarktyda,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju League of Legends Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką 2015

Regulamin Turnieju League of Legends Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką 2015 Regulamin Turnieju League of Legends Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką 2015 Spis treści: I. Informacje ogólne II. Zasady uczestnictwa III. Rejestracja na turniej IV. Turniej V. Rozgrywka oraz zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o sędziowaniu

Kilka słów o sędziowaniu Kilka słów o sędziowaniu czyli co nauczyciel brydża powinien przekazać na ten temat swoim uczniom PZBS Szczyrk, 8.11.2013 O czym będziemy mówić? Kiedy wzywać sędziego? Jak nie dać się oszukać? Fair play.

Bardziej szczegółowo

GRA DLA 2-4 GRACZY W WIEKU 6-106 LAT AUTORZY GRY: VALERY FOURCADE I JEAN-PHILIPPE MARS

GRA DLA 2-4 GRACZY W WIEKU 6-106 LAT AUTORZY GRY: VALERY FOURCADE I JEAN-PHILIPPE MARS GRA DLA 2-4 GRACZY W WIEKU 6-106 LAT AUTORZY GRY: VALERY FOURCADE I JEAN-PHILIPPE MARS Jak przewieźć statkiem wilka, kozę i kapustę? To nie takie proste, ponieważ wilk ma apetyt na kozę, a koza bardzo

Bardziej szczegółowo

64 kafelki z dinozaurami 4 kafelki muzeów (po 1 w każdym z kolorów) 4 kafelki Muzeum Narodowego 1 kostka

64 kafelki z dinozaurami 4 kafelki muzeów (po 1 w każdym z kolorów) 4 kafelki Muzeum Narodowego 1 kostka WPROWADZENIE Gracze wcielają się w dyrektorów muzeów historii naturalnej i będą starali się pozyskać i skompletować najlepsze eksponaty skamielin dinozaurów i kamieni szlachetnych. Muzeum wysyła swoich

Bardziej szczegółowo

Szczwana gra karciana dla 3-5 graczy od lat 10 Czas gry: 30 minut 2003 Uberplay Entertainment

Szczwana gra karciana dla 3-5 graczy od lat 10 Czas gry: 30 minut 2003 Uberplay Entertainment Szczwana gra karciana dla 3-5 graczy od lat 10 Czas gry: 30 minut 2003 Uberplay Entertainment Zawartość 55 Kart Gotówki o różnych nominałach, w 5 kolorach (11 kart w każdym kolorze) 10 Kart Dóbr Luksusowych

Bardziej szczegółowo

SCRIBA KARTY SCRIBA I

SCRIBA KARTY SCRIBA I INSTRUKCJA SCRIBA KARTY Wprowadzenie Scriba karty I i Scriba karty II to dwie gry przeznaczone dla dzieci i osób starszych. Obie w różnym stopniu nawiązują do planszowej gry słownej SCRIBA. Głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub salony Empik harmonogram

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub salony Empik harmonogram Eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub salony Empik harmonogram I turniej 10:00 start 10:30 rejestracja uczestników i losowanie stolików 10:30 oficjalne rozpoczęcie eliminacji do Mistrzostw Polski

Bardziej szczegółowo

Bang. Liga Bang! IV edycja 2016/2017

Bang. Liga Bang! IV edycja 2016/2017 Bang Liga Bang! IV edycja 2016/2017 1. Zasady ligi W czasie ligi gracze korzystają wyłącznie z podstawowej wersji gdy, bez rozszerzeń. Liga jest podzielona na dwie części: Eliminacje, oraz Finał. Runda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gra dla 2 graczy w wieku 8-108 lat

INSTRUKCJA. Gra dla 2 graczy w wieku 8-108 lat INSTRUKCJA Gra dla 2 graczy w wieku 8-108 lat ELEMENTY GRY Sakiewka z 45 klejnotami (3 zielone, 6 fioletowych, 9 żółtych, 12 czerwonych, 15 niebieskich) 49 kart: 24 karty postaci (po 12 dla każdego gracza)

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN Organizator MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska i Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska Miejsce Hala Sportowa Agaty Mróz-Olszewskiej Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Omahaha dla każdego (1/4)

Omahaha dla każdego (1/4) Omahaha dla każdego (1/4) Prezentacja: Rozgrywka: 1. PLO zasady 2. Specyfika PLO 3. Ocena rąk startowych 4. Typy rąk PLO 5. Otwieranie puli Gra: PLO SH Blinds: 0.10/0.25 Sieć: Full Tilt Poker Liczba stołów:

Bardziej szczegółowo

AGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO DLA 2 5 GRACZY OD 4. ROKU Ż

AGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO DLA 2 5 GRACZY OD 4. ROKU Ż WYMAGAJĄCA REFLEKSU GRA DLA KAŻDEGO DLA 2 5 GRACZY OD 4. ROKU ŻYCIA. Zasady gry Dobble Auta co to takiego? Gra Dobble Auta składa się z 30 różnych symboli pochodzących ze świata Aut. Na każdej karcie znajduje

Bardziej szczegółowo

Jedzenie. Zawartość Bloczek z planszami, 100 kart (60 kart z pytaniami oraz 40 kart zadań), kostka, ołówek i klepsydra.

Jedzenie. Zawartość Bloczek z planszami, 100 kart (60 kart z pytaniami oraz 40 kart zadań), kostka, ołówek i klepsydra. rodzina 15 + 2+ lat graczy 30+ min. Jedzenie Zawartość Bloczek z planszami, 100 kart (60 kart z pytaniami oraz 40 kart zadań), kostka, ołówek i klepsydra. Cel gry W rozgrywce uczestniczyć mogą dwie drużyny

Bardziej szczegółowo

I NST RUKCJA Ż E G L UG I

I NST RUKCJA Ż E G L UG I INSTRUKCJA ŻEGLUGI Sopot, 07-09.08.2015 r. 1 Sopot, 07-09.08.2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. Przepisy 1.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Bardziej szczegółowo

W GRZE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY

W GRZE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ W koszykówce jedna drużyna składa się z 12 zawodników (z czego 5 na raz może grać). Pozostali zawodnicy tzw. rezerwowi mogą wejść do gry zmieniając, za zgodą sędziego zawodów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z przepisów obowiązujących na XII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich Warszawa, 20 listopada 2016r.

Wyciąg z przepisów obowiązujących na XII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich Warszawa, 20 listopada 2016r. Wyciąg z przepisów obowiązujących na XII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich Warszawa, 20 listopada 2016r. Szachy szybkie A.4. We wszystkich innych sytuacjach, należy stosować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

Gra dla 2-5 graczy Autorzy gry: Åse i Henrik Berg

Gra dla 2-5 graczy Autorzy gry: Åse i Henrik Berg ˇ Zasady Gry ˇ Gra dla 2-5 graczy Autorzy gry: Åse i Henrik Berg WGG_Gala_PL_Rules.indd 1 12.06.2010 17:10:14 Uhr ELEMENTY GRY Plansza 104 karty Akcji 104 karty akcji, po 26 w każdym kolorze: niebieskim

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa 1 Spis treści Specyfikacja wymagań...3 Diagram przypadków użycia...4 Scenariusze...5 Diagramy sekwencji...6 Diagram modelu domeny...8 Projekt graficznego

Bardziej szczegółowo

Gra planszowa dla 2 5 graczy w wieku powyżej 4 lat

Gra planszowa dla 2 5 graczy w wieku powyżej 4 lat ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA: 1 plansza 1 dwunastościenna kostka 36 kartoników ze zdjęciami potwora Nessie 1 woreczek 12 figurek fotografów (3 żółte, 3 czerwone, 2 niebieskie, 2 czarne i 2 zielone) 1 figurka potwora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc:

Regulamin Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc: Regulamin Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc: CEL: Celem Turnieju jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych, a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie. UDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Gra dla 2-5 graczy w wieku 6-106 lat

INSTRUKCJA. Gra dla 2-5 graczy w wieku 6-106 lat INSTRUKCJA Gra dla 2-5 graczy w wieku 6-106 lat im amm karty.indd 5 2013-10-10 15:46:58 im amm karty.indd 5 2013-10-10 15:46:58 im amm karty.indd 5 2013-10-10 15:46:58 bimamm_zetony.indd 15 2013-10-11

Bardziej szczegółowo

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem.

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem. REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wołomińskiego, dalej zwanego Turniejem jest

Bardziej szczegółowo