PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP)"

Transkrypt

1 THE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP) Komitet Regulaminowy IFP: David Flusfeder (UK/USA) Przewodniczący, Devanir Campos (Brazylia), Roy Houghton (UK) Thomas Kremser (Austria), James McManus (USA) Wydanie r. ZASADY OGÓLNE 1.SĘDZIA GŁÓWNY I SĘDZIOWIE STOLIKOWI: Sędziowie podejmują decyzje mając na uwadze sprawiedliwość jako najwyższą wartość. Decyzje te mogą stawiać sprawiedliwość wyżej niż techniczne przepisy. 2.OFICJALNY JĘZYK: Językiem oficjalnym jest Angielski oraz język lokalny. 3.OFICJALNA TERMINOLOGIA POKERA TURNIEJOWEGO: Oficjalnymi terminami są tak proste i jasne zapowiedzi jak:bet(stawiam),raise(podbijam),call(sprawdzam),fold(pasuję),check(czekam),allin(za wszystko),pot(pot).regionalne zapowiedzi mogą także spełniać te warunki. Używanie niestandardowego języka może narazić gracza na zagrania niezgodne z jego intencjami. Odbywa się to na ryzyko gracza. 4.URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE: Graczom nie wolno używać telefonów komórkowych przy stole pod groźbą kary oraz uznania ręki za "martwą". Dotyczy to także innych urządzeń telekomunikacyjnych. Gracz rozmawiający przez telefon musi być oddalony od swojej pozycji co najmniej o długość stołu. ZAJMOWANIE MIEJSC 5.PRAWIDŁOWE ZAJMOWANIE MIEJSC: W turniejach i satelitach miejsca są przyznawane losowo. Gracz, który rozpoczął turniej w niewłaściwym miejscu zostanie przeniesiony na prawidłowe miejsce wraz z aktualnie posiadanymi żetonami.

2 6.OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: Przy losowaniu miejsc w miarę możliwości potrzeby graczy niepełnosprawnych zostaną uwzględnione. 7. NA SWOIM MIEJSCU: Aby móc rozegrać rozdanie gracz musi zajmować swoje miejsce w momencie rozdawania kart. Nie wolno opuszczać swego miejsca aż do zakończenia swoich zagrań w rozdaniu. W przypadku wcześniejszego odejścia od stołu zostaną nałożone na gracza kary w momencie jego powrotu do stołu 8. NIEOBECNOŚĆ GRACZA: Nieobecnemu przy stole graczowi zostaną rozdane karty, zostaną pobrane obowiązkowe stawki ( w ciemno i "ante") i karty zostaną zrzucone. Gracz będący w "all-in" zostanie wyeliminowany z turnieju i nie przysługuje mu ewentualna nagroda turniejowa. 9."MARTWE STACKI": W momencie zamknięcia rejestracji wszelkie "niesprzedane" miejsca zostaną zlikwidowane, a żetony z tych miejsc usunięte. 10.ROZWIĄZYWANY STÓŁ: Gracze z rozwiązywanego stołu są przesadzani na nowe miejsce, gdzie kontynuują grę. W przypadku, gdy trafiają na miejsce między blindem a "buttonem" z otrzymaniem kart czekają do ominięcia ich przez "button". 11.RÓWNOWAŻENIE STOŁU: a)w grach flopowych i mieszanych z pozycji na blindzie na stole likwidowanym gracz jest przenoszony na "najgorszą" pozycję na nowym stole, nawet jeśli to będą po kolei blindy. Najgorszą pozycją nie może być mały blind. W grach typu "stud" gracze zajmują nowe miejsca odpowiednio do swoich poprzednich pozycji. Nie można kontynuować gry na stole o liczebności mniejszej niż 2 graczy od najliczniejszego. b) nie dotyczy 12.UNIKANIE BLINDA: Gracze, którzy celowo unikają blinda podczas przenoszenia do nowego stołu będą karani. 13.PRZENOSZENIE ŻETONÓW: W czasie przenoszenia żetonów przez gracza na nową pozycję żetony muszą być cały czas widoczne. Ukrywanie żetonów może spowodować dyskwalifikację i usunięcie żetonów z gry. 14.TURNIEJE WIELODNIOWE: W turniejach wielodniowych 15 minut przed planowym zakończeniem gry w danym dniu zatrzymuje się zegar turniejowy i sędzia ogłasza ostatnie 3 do 7 rozdań w danym dniu. 15. STÓŁ FINAŁOWY: Po osiągnięciu stołu finałowego pozycję graczy są losowane. ORGANIZACJA STOŁU 16.LOSOWANIE "BUTTONU":Początkowa pozycja "buttonu" jest losowana 17."MARTWY BUTTON" Jeśli zostaje wyeliminowany gracz, który powinien być "na buttonie", "button" zajmie pozycję nieobsadzoną, aby blindy były pobierane po kolei.

3 18."BUTTON" W GRZE HEADS-UP: W grze heads-up mały blind jest pobierany od gracza z "buttonem". Zagrywa on pierwszy preflop, a następnie jako drugi. Przy rozpoczynaniu gry heads-up gracz nie może być dwa razy pod rząd na dużym blindzie. 19.POJEDYNCZY DUŻY BLIND: Po wyeliminowaniu gracza, który miał być na pozycji "mały blind" w kolejnym rozdaniu pobierany jest tylko duży blind( Gracz nie może być dwa razy na tym samym blindzie). 20.WIDOCZNOŚĆ KART: Gracz musi trzymać swoje karty cały czas widoczne. Nie mogą być ani całkowicie zasłaniane ręką ani "card protektorem" 21.WIDOCZNOŚĆ ŻETONÓW:Żetony gracza muszą być cały czas widoczne. Żetony o najwyższych nominałach powinny być ułożone z przodu i u góry stosów. Gracze powinni mieć możliwość oceny ilości żetonów przeciwników, więc żetony powinny być układane w policzalne stosy. IFP zaleca układanie żetonów po 20 szt w stosie jako standard. Sędzia Główny będzie kontrolował ilość i nominały żetonów w grze. Stosowane kolory żetonów zależą od decyzji Sędziego Głównego i będą ogłaszane. 22.OBCE PRZEDMIOTY: Nie wolno trzymać na stole żadnych obcych przedmiotów oprócz jednego "card protektora". Urządzenia elektroniczne na stole są zabronione. PRZEBIEG GRY 23. Kiedy kończy się czas rundy nowy poziom zostaje ogłoszony przez obsługę turnieju. Nowy poziom rozpoczyna się od nowego rozdania. Rozdanie jest rozpoczęte po pierwszym przetasowaniu kart przez sędziego stolikowego lub od zapalenia się zielonego światła w maszynie tasującej, jeśli jest używana. 24. ROZSTRZYGANIE SPORÓW: Prawo do zgłaszania protestu o w sprawie wyniku rozdania kończy się w momencie rozpoczęcia nowego rozdania. 25.ZAGRANIE W KOLEJNOŚCI: Słowne zgłoszenie lub intencjonalne przesunięcie żetonów jest zagraniem wiążącym, jeśli jest zrobione w kolejności zagrania gracza. 26.ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ: Zagranie poza kolejnością będzie wiążące jeśli gracz (gracze) pominięty spasuje, przeczeka lub sprawdzi. Jeśli gracz pominięty zagra, gracz który zagrał poza kolejnością może cofnąć swoją zapowiedź i zmienić ją. Spasowanie poza kolejnością nie może być cofnięte. Celowe zagranie poza kolejnością będzie karane. 27.PRZYPADKOWA UTRATA RĘKI: Gracz musi zabezpieczyć swe karty przed przypadkowym spasowaniem lub zabraniem przez sędziego stolikowego. Jeśli ręka zostanie przypadkowo spasowana gracz nie ma prawa do zadośćuczynienia ani do zwrotu utraconych żetonów. 28. NIESTANDARDOWY PAS: Pas poza kolejnością oraz pas gdy można czekać są wiążące, ale mogą zostać ukarane.

4 29.POWAŻNA AKCJA: Poważna akcja jest zdefiniowana następująco: A)jakiekolwiek dwa zagrania po kolei z których co najmniej jedno wiąże się z użyciem żetonów lub B)każda kombinacja co najmniej trzech zagrań po kolei (czekanie, zagranie, podbicie, sprawdzenie lub pas ) 30. ZAGRANIE WIĄŻĄCE: Poker jest grą uwagi i ciągłej obserwacji. Jeśli gracz otrzymuje od sędziego stolikowego lub innego gracza niewłaściwą informację odnośnie ilości żetonów zagranych i podejmuje na podstawie tego akcję, zagranie jest wiążące. Tak jak z innymi sytuacjami w turnieju PUNKT 1 może być zastosowany przez Sędziego Głównego wg uznania. ZAGRYWANIE I PODBIJANIE 31.ZAGRANIE: Zagraniem może być zapowiedź słowna lub przesunięcie odpowiedniej ilości żetonów do przodu. Zmiana zapowiedzi słownej lub dokładanie żetonów do zagranych jest niedopuszczalne. Zdecydowany ruch żetonów do przodu nawet jeśli nie dotykają stołu zostanie uznany jako zagranie. 32. PODBICIE: W grach no-limit i pot-limit podbicia dokonuje się przez: a) przesunięcie odpowiedniej ilości żetonów jednym ruchem, b) słowną deklarację wysokości podbicia i uzupełnienie zagrania żetonami, c) słowną deklarację "podbijam" i przesunięcie jednym ruchem odliczonej ilości żetonów, Gracz odpowiada za pełną jasność swych intencji 33. ILOŚĆ PODBIĆ: W turniejach no-limit i pot-limit ilość podbić jest nieograniczona. W turniejach limit w każdej kolejce możliwe jest jedno zagranie i trzy podbicia nawet w pojedynku heads-up. 34.UŻYCIE POJEDYŃCZEGO ŻETONU O WYSOKIM NOMINALE: Każdorazowo użycie żetonu o wysokim nominale bez wcześniejszej deklaracji słownej uznaje się za sprawdzenie. Podbicie musi zostać wcześniej zadeklarowane ustnie. Jeśli nie została zadeklarowana wysokość podbicia uznaje się, że podbicie jest maksymalne z możliwych ( do wysokości żetonu ) Jeśli następuje zagranie pojedynczym żetonem o wysokim nominale bez deklaracji słownej o wysokości zagrania jest to zagranie maksymalnej możliwej wysokości. 35.UŻYCIE WIELU ŻETONÓW O TYM SAMYM NOMINALE: W przypadku użycia wielu żetonów o tym samym nominale bez słownej deklaracji uznaje się za sprawdzenie jeżeli usunięcie jednego żetonu spowodowałoby niedostateczną ilość do sprawdzenia. Użycie żetonów o różnych nominałach - patrz punkt # STRING BET; Zagranie żetonami w kilku ruchach ( na raty ) bez uprzedniej deklaracji słownej jest niedopuszczalne. Uznaje się zagranie wykonane w pierwszym ruchu. Sędzia stolikowy zwraca graczowi nadmiarowe żetony uznając tylko sprawdzenie lub zagranie pierwszą porcją żetonów.

5 37. WYMAGANIA DLA PODBICIA: Minimalna wysokość podbicia to wielkość największego zagrania lub uprzedniego podbicia w danej rundzie licytacji. Jeśli gracz przesuwa do przodu 150% lub większą ilość żetonów niż wcześniejsze zagranie traktuje się to jako minimalne podbicie z zastrzeżeniem punktu #34. Zagranie all-in w wysokości niepełnego podbicia nie uprawnia gracza, który już licytował w tej rundzie do podbijania. Gracze z lewej strony gracza "all-in" mogą podbijać. 38.ZAGRANIA NIESTANDARDOWE I NIEJASNE: Gracz deklarujący niestandardowo lub nie czytelnie czyni to własną odpowiedzialność. Ewentualne niejasności rozstrzygane są "w dół". Np. deklaracja "podbijam 5" jeśli jest możliwość podbijać 500, 5000, itp. traktuje się jako podbicie WIELKOŚĆ PULI I ZAGRANIA "O POT": Gracze są uprawnieni do otrzymania informacji o wielkości puli tylko w turniejach "pot-limit". Sędzia nie liczy wysokości puli w grach no-limit i limit. Deklaracja "podbijam o pot" nie jest wiążąca w grach no-limit ale obliguje do zagrania. Gracze mogą tylko prosić sędziego stolikowego o rozsunięcie puli aby mogli oszacować jej wielkość. 40.WYSOKOŚĆ PODBICIA: Gracze nie są informowani o wysokości wcześniejszych zagrań i podbić oraz o wysokości różnicy w wysokości podbicia i zagrania. W danej rundzie licytacji zagrane żetony i podbicia leżą przed graczami i są dołączane do puli po skończeniu rundy licytacyjnej. 41.ZAGRANIE ALL-IN: Gracz zagrywający all-in musi to zrobić czytelnie, najlepiej zapowiedzieć słownie i przesunąć wszystkie żetony do przodu. Odnalezione i ukryte żetony będą dołączone do puli. PULE I ODKRYWANIE KART 42.KOLEJNOŚĆ POKAZYWANIA KART: W przypadku braku gracza w "all-in" po zakończeniu ostatniej rundy licytacji pierwszy karty pokazuje gracz, który jako ostatni licytował agresywnie ( zagrał lub podbił ) Jeśli nie było zagrań w ostatniej rundzie licytacji pierwszy karty pokazuje gracz najbliżej "buttona" i dalej w kolejności "zegarowej". W grach "stud" pierwszy karty pokazuje gracz z najwyższymi kartami odkrytymi, w grach typu "razz" gracz z najniższymi kartami. 43.ODKRYWANIE KART W SYTUACJI ALL-IN: Jeśli którykolwiek z graczy jest "allin" po zakończonej licytacji sędzia stolikowy nakazuje graczom odkrycie kart przed wyłożeniem kart wspólnych. 44.BEZSPORNE ODKRYCIE KART: Przy odkrywaniu kart, gdy wszyscy przeciwnicy zrzucili swe karty, pulę wygrywa ostatnia odkryta ręka. 45.PRZYZNAWANIE PULI: Aby wygrać choćby część puli gracz musi pokazać obie swoje zakryte karty. 46.ZABRANIE WYGRYWAJĄCEJ RĘKI: Sędzia nie może zabrać graczowi wygrywających kart. Gracze powinni pomagać sędziemu w określeniu wygrywającej ręki i zapobiegać pomyłkom.

6 47.PROŚBA O POKAZANIE KART GRACZA: Wykonanie prośby o pokazanie kart gracza leży w gestii Sędziego Głównego, który stara się o zachowanie reguł gry. 48.DEKLARACJE PRZY ODKRYWANIU KART: Werbalna deklaracja przy odkrywaniu kart nie jest wiążąca. "Karty mówią same za siebie". Gracz celowo wprowadzający w błąd co do swoich odkrywanych kart może zostać ukarany. 49.WAŻNA RĘKA: Gracz musi posiadać prawidłową ilość kart aby wygrać pulę. 50.PRZYZNAWANIE NIEPODZIELNEGO ŻETONU: W grach hi/lo niepodzielny żeton przyznaje się wygrywającej ręce "high". W grach z kartami wspólnymi niepodzielny żeton przyznaje się ręce po lewej stronie "buttona", w grach typu "stud" graczowi z najwyższą pojedynczą kartą( także wg koloru). 51.PULE POBOCZNE: W przypadku pul pobocznych, każda pula rozpatrywana jest i ewentualnie dzielona oddzielnie w kolejności od najnowszej do puli głównej. 52.KARTY SPASOWANE: Karty uważa się za zrzucone gdy są zakryte i odrzucone przez gracza lub sędziego i dotykają stosu kart zrzuconych. Jednak uwzględniając punkt #1 regulaminu karty mogą zostać odzyskane przez obsługę turnieju w sytuacjach szczególnych jeśli można je zidentyfikować bezspornie. 53.MARTWA RĘKA W STUD: W grach typu stud jeśli gracz odrzuci i/lub odkryje swoje zakryte karty to uważa się że spasował. OGÓLNE PROCEDURY 54.ZMIANA TALII: Zmiana talii na nową jest inicjowana przez sędziego stolikowego lub obsługę turnieju. Gracze nie mogą żądać zmiany talii, chyba że talia zostanie zdekompletowana lub karty zostaną uszkodzone (zaznaczone) 55.PROŚBA O CZAS: Po upływie wyznaczonego czasu gracz na prośbę innego gracza przy stole lub sędziego otrzymuje maksimum minutę czasu na wykonanie zagrania. Ostatnie dziesięć sekund jest odliczane. Jeśli gracz nie wykonał zagrania w dodatkowym czasie jego ręka jest spasowana. 56.WYMIANA ŻETONÓW: Przy usuwaniu ze stołu żetonów o najmniejszym nominale, żetony zostają zamienione na odpowiednie o wyższych nominałach. Żetony pozostałe, które nie mogą być zamienione ze względu na zbyt małą ich ilość są zliczane i odpowiednią ilość żetonów o wyższym nominale rozlosowuje się graczom je posiadającym, rozpoczynając po lewej od "buttona". W trakcie losowania gracz może dostać najwyżej jeden żeton. Gracz nie może zostać wyeliminowany z turnieju w skutek losowania. 57.ELIMINOWANIE GRACZY: Gracze wyeliminowani z turnieju w tym samym rozdaniu na różnych stołach zajmują dzielone miejsce w tabeli wyników. Gracze wyeliminowani z gry w tym samym rozdaniu przy tym samym stole zajmują w turnieju miejsca w zależności od ilości żetonów przed ostatnim rozdaniem. Gracz o większej

7 ilości żetonów zajmuje wyższe miejsce w turnieju. Po wyeliminowaniu gracz musi niezwłocznie opuścić miejsce przy stole. 58.RABBIT HUNTING: Rabbit hunting jest w turnieju zabroniony. Przez rabbit hunting rozumie się dalsze odkrywanie kart wspólnych mimo zakończenia wcześniej rozdania. 59.REBUYS I ADDONS: W turnieju z rebuyami gracz do tego uprawniony może dokonać rebuya zanim rozpocznie się następne rozdanie. Jeśli gracz poprosił o rebuy może otrzymać karty w następnym rozdaniu mimo że nie otrzymał jeszcze kolejnych żetonów. Słowna deklaracja jest wiążąca. Gracz musi uiścić opłatę za rebuy zanim otrzyma żetony. 60.NAGRODY: Struktura nagród w turnieju musi być przez organizatorów udostępniona graczom. 61.GRA RĘKA-W-RĘKĘ: W przypadku wagi zajętego miejsca w turnieju przez eliminowanych graczy w odpowiednim czasie zarządza się grę hand-for -hand, czyli równoległe rozgrywanie kolejnych rozdań na wszystkich stołach. Sędzia Główny dyktuje czas rozpoczęcia kolejnych rozdań, czasami może też dyktować czas rozpoczęcia kolejnych rund licytacji. Jeśli na którymś stole gracz jest w all in, pokazywanie kart po zakończeniu rozdania dokonuje się po zakończeniu rozdania na wszystkich stołach. 62.POROZUMIENIE W SPRAWIE NAGRÓD: Jeśli regulamin turnieju pozwala, gracze na stole finałowym mogą porozumieć się w sprawie zmiany sposobu podziału puli nagród. Porozumienie musi być jednomyślne. Należy niezwłocznie powiadomić o tym Sędziego Głównego. Wpływanie w jakikolwiek sposób na graczy w celu porozumienia jest zabronione i może podlegać karze, zaś porozumienie zostaje unieważnione. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRZE 63.WADLIWA TALIA: Rozdanie zostanie unieważnione jeśli okaże się że w talii : - jest zbyt mało lub zbyt dużo kart - są karty o różnych koszulkach - są karty identyczne co do koloru i wysokości Każdy gracz, który zauważył, że talia jest wadliwa powinien niezwłocznie powiadomić o tym sędziego stolikowego. Gracz wykorzystujący tę informację może zostać ukarany lub zdyskwalifikowany. Gracz uszkadzający talię zostanie zdyskwalifikowany. 64.UNIEWAŻNIENIE ROZDANIA: Gdy zostanie unieważnione rozdanie wszystkie akcje graczy są unieważnione i żetony wracają do graczy. Jeśli nastąpiło już

8 znaczące zagranie (patrz #28) rozdanie nie może już być unieważnione i musi zostać dokończone. Przykłady powodów unieważnienia rozdania (choć niekoniecznie) to: - pierwsza lub druga z rozdawanych kart zostaje odkryta - co najmniej dwie karty z rozdawanych zostają odkryte - dwie lub więcej kart z talii zostają odnalezione - dwie lub więcej dodatkowych kart zostało rozdanych - graczowi rozdano niewłaściwą ilość kart - karty zostają odkryte poza kolejnością ( z wyjątkiem kart mogących być kartami "spalonymi") - karty gracza zostały zmieszane z kartami innego gracza - "button" jest na złej pozycji - pierwsza karta została rozdana na złą pozycję - karty zostały rozdane na pustą pozycję lub graczowi nieuprawnionemu - odkryto, że talia jest wadliwa 65. NIEPRAWIDŁOWOŚCI patrz dodatek 1. ETYKIETA, ZACHOWANIE PRZY STOLE ORAZ KARY 66. JEDEN ZAWODNIK DO JEDNEJ RĘKI: Gracze są zobowiązani do ochrony innych graczy w turnieju i utrzymania rzetelności działania w każdej chwili. Dlatego też zawodnik będący w rozdaniu bądź nie, nie może: a. Ujawnić zawartość rąk granych i zrzuconych b. Doradzić lub krytykować grę w dowolnym momencie innych zawodników, c. Odgadywać cudzych rąk które nie zostały zakończone. Jeden gracz do jednej ręki będzie egzekwowaną regułą. 67. Odsłanianie kart: gracz, który odsłania swoje karty w trakcie rozdania może ponieść karę, ale nie będzie miał martwej ręki. Kara zostanie udzielona po zakończeniu rozdania. 68. Kary warunkowe dotyczące przyszłych zachowań muszą być przez sędziów zdecydowanie odradzane, mogą być uznane za wiążące i / lub podlegają karze według uznania TD. (Przykład:. "Jeżeli - to" stwierdzenia takie jak: "Jeśli zagrasz, wtedy ja przebiję" czy jeśli spasujesz ja sprawdzę )

9 69. Czekanie z najlepszym układem: Poker to gra agresywnego działania. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji ostatni zagrywający zawodnik, czeka lub zrzuca najlepszą możliwą rękę do innego zawodnika, takie zachowania zostaną uznane za formę miękkiej gry i kara musi zostać przyznana. 70. KARY I Dyskwalifikacja: sankcje można wprowadzać, gdy gracz łamie zasady lub zachowuje się w sposób nieetyczny i niesportowy. Kary dostępne dla dyrektora turnieju to: słowne ostrzeżenia, kary odsuniecie od rozdań i dyskwalifikacja. Z wyjątkiem kary jednego rozdania, pozostałe kary będą oceniane w następujący sposób: sprawca otrzyma karę odsunięcia od rozdania do każdego zawodnika przy stole, również do siebie, przyznana kara może być pomnożona przez liczbę rund określonych w karze. Na okres kary, sprawca musi oddalić się od stołu, ale nadal będą pobierane z jego żetonów zagrań obowiązkowych. TD może ocenić kary rozdań 1 -, 2 -, 3 - lub 4 pełne rundy (seat out) oraz dyskwalifikacji. Zawodnik, który został zdyskwalifikowany ma swoje żetony usunięte z gry. Powtarzające się wykroczenia będą karane coraz surowiej. 71. ETYCZNE gra: Poker jest grą indywidualną. Wszystkie akcje, oświadczenia lub zachowania szkodliwe dla postępu uczciwej konkurencji, czy zamierzone lub nie, są uważane za nieetyczne i niesportowe. TD ma za zadanie utrzymać integralność turnieju, a tym samym ukarać zawodnika, który oszukuje lub działa nieetycznie lub nielegalnie w stosunku do innych uczestników zawodów. Oszukiwanie jest zdefiniowane jako celowe łamanie zasad turnieju, aby zyskać przewagę. Oszukiwanie może obejmować, ale nie jest ograniczone do: zmowy, kradzieży żetonów, przekazywania żetonów pomiędzy uczestnikami w tym samym turnieju lub innego turnieju, znakowanie kart, zastępowanie kart, wykorzystanie innych metod niedozwolonych lub niedozwolonego sprzętu. Zmowa jest zdefiniowany jako porozumienie między dwoma lub więcej uczestnikami do dzielenia się informacjami wspólną grą przeciw innym, aby osiągnąć przewagę w turnieju. Zmowa obejmuje, ale nie ogranicza tylko do: chip dumping (przekazywanie żetonów), miękkiej gry, dzielenie się informacjami na temat kart innych zawodników, wysyłania i odbierania sygnałów do / od innego zawodnika, za pomocą elektronicznych lub innych środków pomocniczych w celu wymiany informacji. 72. ZACHOWANIE i etykieta: W celu utrzymania dogodnych warunków współzawodnictwa dla wszystkich zawodników, TD może, według własnego uznania, ukarać, zawiesić lub zdyskwalifikować zawodnika, który działa w następujący sposób: a. Zagrywa po za kolejnością celowo i / lub wielokrotnie. b. Celowo przerzuca się i / lub wprowadza zrzuca karty do mucka poza kolejnością, w tym opuszczanie stołu, zanim następuje jego kolej c. Celowo i / lub wielokrotnie przerzucone oświadczenie o sprawdzeniu ręki. d. Celowe i / lub wielokrotne ujawnia swoje karty po spasowaniu. e. Celowo i / lub wielokrotnie spowalnia tempo gry przez zbyt długie działania. f. Naruszenie reguły "jeden zawodnik do jednej ręki", w tym dyskusji na temat rozdania z rywalem lub obserwatorem podczas gdy ręka jest w trakcie gry. g. Ujawnianie spasowanych karty podczas rozdania. h. Każda forma miękkiej gry, w tym słowne dyskusje z "analizą rozdania-pełnej licytacji", gdy trzeci gracz jest all-in.

10 i. Kierowania lub kontroli działań innego gracza. j. Celowe i / lub wielokrotne dorzucanie pojedynczo żetony do puli. k. Zrzucanie kart ze stołu: na sędziów stolikowych, lub na innego gracza, w sposób agresywny i / lub obraźliwe, celowo i / lub wielokrotnie niszczy lub uszkadza karty; uszkadza własność innych graczy, lub uszkadza własność organizatorów zawodów. l. Podejmuje obraźliwe i /lub napastliwe zachowania, w tym nadmiernego wyrażania emocji. m. Noszenie ubrania lub innych elementów stroju, oraz materiałów niosących słowa lub obrazy graficzne, które wyświetlają obraźliwe, nieprzyzwoite, rasistowskie, nielegalne lub agresywne treści. n. Korzystanie z masek lub innych obiektów, które ukrywają tożsamość zawodnika. o. Celowo i / lub wielokrotnie dotykają karty lub żetony innego zawodnika. p. Słownie lub fizycznie atakuje innych konkurentów, członków personelu turnieju lub widzów. q. Wykazuje objawy, upojenia alkoholowego lub stosowania innych substancji, które stwarza zagrożenie dla sprawnego przebiegu turnieju lub powoduje brak szacunku do innych zawodników, personelu lub widzów. r. Wykazuje brak higieny, w tym nadmierny zapach ciała lub brud zagrażający prawom pozostałych graczy do przyjemnego i bezpiecznego środowiska. 73. Zasady stroju Dress code : W oficjalnych zawodach pod patronatem IFP, zawodnicy nie mogą nosić nakryć głowy (z wyjątkiem powodów religijnych), kapturów oraz okularów przeciwsłonecznych lub jakąkolwiek inną część garderoby lub urządzenie, które zakrywa część twarzy. Strój sędziowski jest wymagany, nie wolno zakładać: krótkich spodni, koszulek bez rękawów, sandałów i klapków. Gracze nie mogą używać urządzeń muzycznych, zatyczek do uszu słuchawek itp. utrudniających komunikację podczas gry, odtwarzaczy osobistych i innych redukujących hałas. ZAŁĄCZNIK NR 1 - NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA STOLE I. Błędy na flopie Przedwcześnie odkryte karty Wszystkie wyłożone karty na flop i spalona z wyłączeniem kart odrzuconych wcześniej przez zawodników, wracają do talii. Karty są przetasowane. Po rundzie licytacji, spala kartę i wykłada nowy flop. Nie spalona karta jeśli żaden zawodnik nie podjął decyzji TD spróbuje zresetować flop w prawidłowy sposób, jeśli nie jest to możliwe, wszystkie karty są zwrócone do talii, bez odrzutów. Karty będą przetasowane. Dealer przetnie talię, spali kartę i wykłada nowy flop. Nie spalona karta - co najmniej jeden gracz podjął akcję Na flopie karty muszą zostać, a licytacja trwa nadal. Kolejne karty powinny być tymi, które się tak jakby błąd nie miał miejsca. Dealer spali dwie kolejne karty przed dalszymi czynnościami. Zbyt wiele spalonych kart - żaden gracz nie podjął decyzji Wszystkie trafił karty zostaną zwrócona do talii. Talia, bez odrzutów, będzie przetasowana. Dealer przetnie talię, spali kartę i wykłada nowy flop. Zbyt wiele spalonych kart - co najmniej jeden zawodnik podjął działanie Na flopie karty muszą zostać, a licytacja trwa nadal. Kolejne karty powinny być tymi, które się wykładały tak jakby błąd nie miał miejsca. Dealer kontynuuje kolejkę bez palenia karty.

11 Zbyt wiele kart na flopie - żaden gracz nie podjął decyzji Jeśli krupier przypadkowo wyłoży cztery karty na flopie a dodatkowa karta (czwarta) jest w 100% identyfikowalna, to ta czwarta karta będzie kartą spaloną i gra będzie kontynuowana. Po rundzie licytacji, dealer wykłada turn bez palenia karty. Jeśli karty flop nie można zidentyfikować w 100% wszystkie cztery trafił karty będą odwrócone twarzą w dół i wymieszane między sobą. Nowy flop będzie rozpatrywany przy trzech z czterech kart odsłoniętych, dodatkowa karta będzie kartą spaloną przed wyłożeniem turna. II. Błędy na turnie Przedwcześnie odkryta karta II. Zbyt wcześnie odkryte karty Odkryta karta zostanie odłożona na bok i kiedy runda licytacji zostanie ukończona, dealer potasuje talię z pozostałymi kartami wraz ze zbyt wcześnie odkrytą kartą na turn i wyłoży nowy turn. Brak spalonej karty jeśli żaden z graczy nie wykonał żadnej akcji Odwrócona karta zostanie uznana jako odsłonięta i wykorzystana jako karta spalona. Kolejne karty zostaną uznane jakby błąd nie został popełniony. Brak spalonej karty co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta na tur musi zostać. Dealer spali dwie kolejne karty przed wyłożeniem river. Zbyt wiele spalonych kart żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta z turn jest w 100% nie do zidentyfikowania, wtedy ta powinna zostać zastąpiona (potraktowana) jako karta odsłonięta. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Jeśli karta z turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy karta spalona i odsłonięta zostają tak jak były. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Zbyt wiele kart spalonych co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta spalona i odsłonięta pozostają. Po ukończeniu licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Zbyt wiele kart na stole żaden z graczy nie wykonał zagrania Jeśli karta na turn jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy następujące powinno zostać zastosowane; dodatkowa odsłonięta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona przed river. Po ukończeniu rundy licytacji, dealer wyłoży river bez palenia karty. Jeśli właściwa karta z turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, odsłonięte karty na turn zostaną wtasowane i zostanie wyłożony nowy turn bez palenia karty. Zbyt wiele kart na stole co najmniej jeden gracz wykonał akcję Jeśli właściwa karta na turn jest w 100% do zidentyfikowania, wtedy następujące powinno zostać zastosowane; dodatkowa odsłonięta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona przed river. Po ukończeniu rundy licytacji; dealer wyłoży river bez palenia wcześniejszej karty. Jeśli właściwa karta na turn nie jest w 100% do zidentyfikowania, odsłonięte karty na turn zostaną wtasowane w talię I zostanie wyłożony nowy turn bez palenia kolejnej karty. III. Błędy na River Zbyt wcześnie odkryte karty Odkryta karta na river zostanie usunięta, a runda licytacji ukończona. Po licytacji, dealer potasuje talię wraz z odsłoniętą kartą, ale bez kart spalonych i już wyłożonych.

12 Dealer przełoży talię i wyłoży nowy river bez palenia karty. Brak spalonej karty żaden z graczy nie wykonał akcji Odkryta karta zostanie wykorzystana jako karta spalona. Zostanie wyłożony nowy river. Brak spalonej karty co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta na river zostaje. Zbyt wiele kart spalonych żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta na river jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odkryta, a niewłaściwie odwrócona karta na river zostanie uznana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, karty spalona I river pozostają. Zbyt wiele kart spalonych co najmniej jeden gracz wykonał akcję Karta spalona i river zostają. Zbyt wiele kart na stole żaden z graczy nie wykonał akcji Jeśli właściwa karta na river jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odsłonięta, a niewłaściwie wykryta karta na river zostanie potraktowana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, dealer potasuje talię wraz z odkrytymi kartami na river, jednak bez kart spalonych i odrzuconych. Dealer przełoży talię, spali kartę i wyłoży river. Zbyt wiele kart na stole co najmniej jeden gracz wykonał akcję Jeśli właściwa karta jest w 100% do zidentyfikowania, zostanie ona odsłonięta, a niewłaściwie wykryta karta na river zostanie potraktowana jako karta odsłonięta i odrzucona. Jeśli właściwa karta na river nie jest w 100% do zidentyfikowania, dealer potasuje talię, włączając odsłonięte karty na river, ale bez kart spalonych i odrzuconych. Dealer przeloży talię, spali kartę i wyłoży river. PODZIĘKOWANIA Komitet IFP przestudiował istniejące zbiory zasad i regulaminów aby skompilować ten zestaw reguł. Wykorzystano zapisy, TDA (Tournament Directors Association), WSOP (World Series of Poker), EPT (European Poker Tour), BSOP (Brazilian Series of Poker), APSA (austriacki Pokersport Association) ZPS (Związek Pokera Sportowego) i FIDPA (Fédération Internationale de Poker Association) zestawy reguł IFP zostały sporządzone na ich podstawie, aby stworzyć, mamy nadzieję, najbardziej kompleksowe i wiarygodne zasady turniejowego regulaminu. Niektóre oryginalne brzmienie tych przepisów i właściwego wykorzystania przemyśleń należy do ich autorów.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turniejów na PokerStars.pl Poznaj najpopularniejsze turnieje i dowiedz się ile możesz w nich wygrać

Rodzaje turniejów na PokerStars.pl Poznaj najpopularniejsze turnieje i dowiedz się ile możesz w nich wygrać Odkryj w sobie Gwiazde Pokera, Kto wygrywa: ranking układów pokerowych Texas Hold em vs. Poker dobierany Texas Hold em Krok po kroku Od czego zacząć Rady dla początkujących Rodzaje turniejów na PokerStars.pl

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A A K R O B A T Y K A S P O R T O W A PRZEPISY ZAWODÓW I SĘDZIOWANIA FIG na lata 2009 2012 ( wersja poprawiona styczeń 2009 ) 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Cele i zadania Rozdział II Konkurencje i zawody..3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015 PRZEPISY GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ Wydanie 2014/2015 Przepisy te nie mogą być kopiowane lub tłumaczone w całości lub w częściach w żaden sposób bez zgody FIFA. FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy kartografowie nawet nie zawracali sobie głowy, by umieścić je na jakiejkolwiek mapie. Burmistrz owego miasta postanowił

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku opracowanie Michał KUZIA, Paweł BERDYCZKO na podstawie tekstu zatwierdzonego w Rio de Janeiro, Brazil, 29 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ DLA 2 GRACZY OD 12 LAT 90-120 MINUT John F. Kennedy Richard M. Nixon Wszystkie wybory wp³ywaj¹ na losy kraju, a wybory prezydenckie z roku 1960 zajmuj¹ w historii Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD w BECEJ, 23 października 2009 1 SPIS TREŚCI I. CZŁONKOWSTWO

Bardziej szczegółowo

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw Zasady gry Omówienie Witaj w osiemnastowiecznym Lancashire. Świat wkrótce przeobrazi się z nieomal średniowiecznego w niemalże taki, jakim znamy go dzisiaj. Zmiana ta nazwana zostanie Rewolucją Przemysłową,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl WSTĘP CELEM GRY JEST ZDOBYWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ DWIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 15, 10, 7 ZAWODNKÓW KAŻDA, ZA POMOCĄ NOSZENIA, PODAWANIA, KOPANIA PIŁKI I KŁADZENIA JEJ NA POLU PUNKTOWYM PRZECIWNIKA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 382 ruble: 14x 1, 14x 2, 12x 5, 12x 10, 8x 20 120 kart: 31 Rzemieślników (zielony spód) 28 Budynków (niebieski

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

Poker gra szczęścia czy umiejętności?

Poker gra szczęścia czy umiejętności? Poker gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji MIKOŁAJ CZAJKOWSKI * Streszczenie Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo