ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman."

Transkrypt

1 Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 382 ruble: 14x 1, 14x 2, 12x 5, 12x 10, 8x kart: 31 Rzemieślników (zielony spód) 28 Budynków (niebieski spód) 27 Arystokratów (pomarańczowy spód) 30 Karty Wymiany (wielokolorowy spód): 10 Rzemieślników, 10 Budynków, 10 Arystokratów 4 Karty Startowe 4 Znaczniki Startowe 8 Pionków: 2xCzerwone, 2xNiebieskie, 2xZielone, 2xŻółte 1 Plansza (na której znajduje się: tor punktów zwycięstwa otaczający planszę, cztery miejsca na talie, dwa rzędy kart - górna i dolna) Koszt karty Zyski w rublach Zyski w PZ PRZYGOTOWANIE DO GRY Umieść planszę na środku stołu Przetasuj każdą talię kart oddzielnie (oddzielnie talię Rzemieślników, Budynków, Arystokracji i Kart Wymiany) Umieść każdą talię rewersem do góry na odpowiednim dla niej miejscu na planszy Każdy gracz otrzymuje 25 rubli - przy czym ilość pieniędzy jest ukrywana przez graczy w czasie rozgrywki. Pozostałe ruble - posegregowane względem nominałów - umieść obok planszy. Będzie to Bank. Każdy gracz bierze 2 pionki tego samego koloru. Jeden pionek umieszcza na pozycji 0 na torze punktów zwycięstwa otaczającym plansze. Drugi ustawia bezpośrednio przed sobą, tak aby wskazywał jaki kolor reprezentuje gracz. Jeden z graczy tasuje cztery Karty Startowe i losowo rozdaje je graczom (rewersem do góry) Rozgrywka dla 4 graczy: każdy gracz otrzymuje 1 Kartę Startu Rozgrywka dla 3 graczy: każdy gracz otrzymuje 1 Kartę Startu, a najmłodszy gracz otrzymuje dwie Rozgrywka dla 2 graczy: każdy gracz otrzymuje 2 Karty Startu

2 Wszyscy gracze odsłaniają swoje Karty Startu i pobierają odpowiadające im Znaczniki Startu, po czym umieszczają je przed sobą na stole. Karty Startu zostają usunięte z gry, nie są już potrzebne. Najstarszy gracz zostaje mianowany Bankierem. Ciągnie on poniższej wymienioną liczbę kart z talii Rzemieślników i umieszcza je odkryte na górnym rzędzie kart na planszy: Ciągnie 8 kart w rozgrywce dla 4 graczy Ciągnie 6 kart w rozgrywce dla 3 graczy Ciągnie 4 kart w rozgrywce dla 2 graczy Następnie obraca talię Rzemieślników o 90 stopni. Do jego zadań będzie należało też dbanie o Bank, uzupełnianie kart jeżeli zajdzie taka potrzeba i utrzymywanie punktacji graczy na torze punktów zwycięstwa Gra rozpoczyna się Fazą Rzemieślników ROZGRYWKA Pojedyncza partia w St. Petersburg trwa wiele tur (zazwyczaj pomiędzy 7 a 10 tur). Każda tura dzieli się na 4 Fazy, które zawsze wykonuje się w takiej samej kolejności: 1. Faza Rzemieślników 2. Faza Budynków 3. Faza Arystokracji 4. Faza Kart Wymiany Po zakończeniu czwartej fazy nowa tura gry zaczyna się ponownie Fazą Rzemieślników. Każda Faza dzieli się następnie na 3 części (zawsze przeprowadzane w tej samej kolejności) 1. Akcje: Gracze kupują karty i umieszczają je przed sobą, zabierają na rękę lub zagrywają z ręki, ewentualnie pasują. Akcje są główną częścią każdej Fazy. 2. Zdobywanie punktów: Gracze otrzymują Punkty Zwycięstwa (PZ) i pieniądze na podstawie kart jakie posiadają. 3. Uzupełnianie kart: Bankier przesuwa karty pozostałe na planszy i dokłada nowe o ile zachodzi taka potrzeba 1. AKCJE W czasie swojej tury gracz może wykonać JEDNĄ z następujących akcji: Kupić kartę (kartę Rzemieślników, Budynków, Arystokracji) LUB Pobrać kartę do ręki (kartę Rzemieślników, Budynków, Arystokracji) LUB Zagrać kartę z ręki (kartę Rzemieślników, Budynków, Arystokracji) LUB Spasować

3 Cztery Akcje w szczegółach: Kupno karty Gracz kupuje kartę (Rzemieślników, Budynków, Arystokracji). Rzemieślnicy zwiększają dochód pieniężny, Budynki dostarczają punkty zwycięstwa, Arystokracja zarabia i jedno i drugie. Gracz może kupić kartę z dowolnego z dwóch rzędów kart znajdujących się na planszy. Płaci za to odpowiednią liczbę rubli do Banku i natychmiast umieszcza kartę przed sobą. Wszystkie karty powinny być pogrupowaną względem typu (Rzemieślnicy razem, Budynki razem itd.) Uwaga: Jest oczywiste, że w czasie pierwszej fazy gry gracze będą mogli kupić tylko Rzemieślników, ponieważ tylko ten typ kart jest dostępny. W późniejszych fazach dostępne będą również Budynki i Arystokracja. Pobranie karty do ręki Gracz bierze kartę z dowolnego z dwóch rzędów na planszy i dodaje ją do kart w ręce. Nic za to nie płaci! Gracz może przetrzymywać maksymalnie 3 karty - wszystkie są ukryte przed przeciwnikami. Na końcu gry za każdą kartę pozostawioną w ręce otrzymuje się karę 5 PZ odejmowanych od całkowitej punktacji gracza. Zagranie karty z ręki Gracz bierze jedną z kart znajdujących się w ręce i umieszcza ją przed sobą na stole. Musi zapłacić jej koszt do Banku. Można z ręki zagrać nawet tą kartę, którą w tej samej Fazie się kupiło. Pas Gracz pasuje kiedy nie może lub nie chce wykonywać więcej żadnych Akcji. Uwaga: Gracz, który wcześniej spasuje może spasować znowu lub wykonać Akcje jeżeli nadejdzie znowu jego kolej. Gracz, który posiada odpowiedni Znacznik Startu jest osobą, która wykonuje Akcje jako pierwszy w Fazie gry (np. gracz ze Znacznikiem Budynku wykonuje Akcję jako pierwszy w Fazie Budynków, gracz ze znacznikiem Arystokratów zaczyna Akcję jako pierwszy w Fazie Arystokratów itd.). Gracze wykonują powyższe akcje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wykonują je aż do momentu gdy wszyscy gracze nie powiedzą Pas. Kiedy wszyscy powiedzą pas następuje Zdobywanie punktów. Przykład Akcji: Jest Faza Arystokracji. Gracz "A" zaczyna Fazę, ponieważ posiada Znacznik Arystokraty. Kupuje on Arystokratę (płaci jego koszt). Gracz "B" nie ma wystarczającej liczby pieniędzy, więc pasuje. Gracz "C" kupuje następnego Arystokratę. Gracz "D" bierze jednego Arystokratę do ręki (za darmo). Gracz "A" bierze kartę Rzemieślników do ręki. Gracz "B" jednak decyduje się na wykonanie akcji i bierze kartę budynków z drugiego rzędu. Gracz "C" zagrywa Arystokratę z ręki (i płaci jej koszt). Gracz "D" pasuje. Gracz "A" pasuje. Gracz "B" pasuje. Gracz "C" pasuje. Wszyscy gracze spasowali swoją część Akcji i Faza zostaje zakończona.

4 Inne zasady: Gracz może tylko Kupić kartę lub Pobrać kartę do ręki lub Zagrać kartę z ręki lub Spasować Gracz może Kupić lub Dodać do ręki dowolną kartę z planszy (z górnego lub dolnego rzędu) w czasie dowolnej Fazy (np. w czasie Fazy Budynków gracz możne kupić sobie kartę Rzemieślników o ile jest takie jego życzenie i jest ona dostępna) Gracz może zagrywać dowolną kartę z ręki w dowolnej Fazie (np. gracz może zagrać kartę Rzemieślników - płacąc jej koszt - w czasie Fazy Arystokratów) 2. ZDOBYWANIE PUNKTÓW Gracz otrzymuje pieniądze i PZ tylko z kart Rzemieślników, Budynków i Arystokratów, które leżą przed nim na stole. Rzemieślnicy przynoszą zyski tylko w czasie Fazy Rzemieślników. Budynki przynoszą zyski tylko w czasie Fazy Budynków. Arystokraci przynoszą zyski tylko w czasie Fazy Arystokracji. Wszystkie karty z danej grupy przynoszą zyski, nawet karty zagrane w poprzednich turach gry. Gracze pobierają pieniądze z Banku. Gracze zaznaczają ilość zdobytych PZ za pomocą swoich pionków na torze punktacji. Bankier jest odpowiedzialny za Bank i Punktacje. Uwaga: aby uprościć procedurę zdobywania punktów, najpierw swoje zyski oblicza pierwszy gracz, później każdy następny zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przykład zdobywania punktów w czasie Fazy Arystokracji: Gracz "A" ma 5 Rzemieślników, 4 Budynki i 5 Arystokratów przed sobą na stole. Tylko Arystokraci zarabiają i gracz otrzymuje 12 Rubli i 1 PZ. 12 Rubli 1 PZ 3. UZUPEŁNIANIE KART W czasie Akcji gracze zabierają karty z planszy. Na koniec każdej Fazy Bankier dokłada nowe karty aż ich całkowita liczba wyniesie 8 sztuk (licząc także karty pozostawione na planszy). Zwróć uwagę, że maksymalna liczba kart wynosi zawsze 8, liczba graczy nie ma znaczenia! Bankier ciągnie karty z następnej talii i umieszcza je w najwyższym rzędzie (tylko). Liczba nowych kart i kart które pozostały z poprzedniej tury (jeżeli jakieś są) musi być równa 8. Zanim nowe karty zostaną dołożone, należy przesunąć na prawo karty, które pozostały na stole, nie zmieniając ich rzędu. Na koniec należy obrócić aktualną i następną talię o 90 stopni, aby odznaczyć koniec jednej Fazy i zaznaczyć początek nowej.

5 Przykład: Zanim rozpocznie się Faza Kart Wymiany Bankier musi dołożyć 5 kart na planszę. Karty z poprzedniej fazy Przesuwa pozostawione karty z poprzedniej Fazy na prawo bez zmiany rzędu. Następnie ciągnie 5 kart z talii Kart Wymiany i kładzie je w górnym rzędzie Pozostawione karty przesuwa na prawą część rzędu Ostatecznie obraca on talię Arystokratów do jej początkowej pozycji i obraca talię kart Wymiany o 90 stopni. Ułatwia to zapamiętanie, która Faza jest aktualna. FAZA KART WYMIANY Faza Kart Wymiany jest nieco inna. Nie ma w niej zdobywania punktów na koniec Fazy. Gracze nie otrzymują ani pieniędzy ani PZ. Akcje są takie same jak w poprzednich Fazach. Kiedy kończy się część poświęcona na wykonywanie Akcji, Bankier odrzuca wszystkie karty, które znajdują się w dolnym rzędzie (i tylko w dolnym). Karty te zostają usunięte z gry. Uwaga: Na koniec pierwszej tury gry nie ma żadnych kart w dolnym rzędzie. Bankier przenosi karty z górnego rzędu do dolnego. Dobrym pomysłem jest przesuwanie kart do prawej strony dolnego rzędu. Następnie ciągnie się karty z talii Rzemieślników i umieszcza je w górnym rzędzie, ale tak, aby liczba kart w obu rzędach nie przekroczyła 8 sztuk.

6 Przykład: Pozostały 3 karty w górnym rzędzie na koniec Fazy Wymiany. Te trzy karty należy przenieść na prawą stronę dolnego rzędu. Bankier następnie ciągnie 5 kart Rzemieślników, więc całkowita liczba kart na planszy wynosi 8. Tura teraz się kończy. Każdy gracz daje Znacznik Startu swojemu przeciwnikowi po lewej stronie zgodnie z załączonym rysunkiem. Rozgrywka dla 4 graczy Rozgrywka dla 3 graczy Rozgrywka dla 2 graczy KONIEC GRY Kiedy Bankier umieści ostatnią kartę z jednej z talii (Rzemieślników, Budynków, Arystokratów, Kart Wymiany) na planszy, aktualna tura zostaje rozegrana do końca. Gra się kończy i ma miejsce ostateczne podliczenie punktów. Uwaga: Jeżeli w czasie ostatniej tury Bankier nie ma wystarczającej liczby kart do umieszczenia na planszy, kładzie tylko tyle ile może. KOŃCOWA PUNKTACJA W czasie obliczania końcowej punktacji gracze otrzymują PZ za swoich Arystokratów oraz za zarobioną sumę pieniędzy. Tylko nie powtarzające się karty Arystokratów są brane pod uwagę. Sprawdź tabelkę na planszy, aby dowiedzieć się ile PZ otrzymujesz za ilu Arystokratów. Każdy gracz otrzymuje 1 PZ za każde 10 rubli jakie posiada Każdy gracz otrzymuje -5 PZ za każdą kartę w ręce jaka mu pozostała Zwycięzcą jest gracz z największą ilością PZ. W przypadku remisu zwycięzcą jest gracz z największą liczbą pieniędzy.

7 Przykład obliczania końcowej punktacji: Czerwony gracz ma 6 różnych kart Arystokratów przed sobą na stole. Otrzymuje za nich 21 PZ. Jego siódmy Arystokrata nie zarabia nic. Gracz posiada także 17 rubli. Otrzymuje za nie 1 PZ. ZMNIEJSZENIE CENY KARTY Istnieją cztery sposoby na zmniejszanie kosztu karty, za którą gracz musi zapłacić: Jeżeli gracz posiada już jedną lub więcej identycznych kart przed sobą na stole, płaci za nową o 1 rubel mniej za każdą z już posiadanych. Na przykład: Gracz kupuje kartę w cenie 5. Posiada jednak już 2 identyczne karty przed sobą. Musi, więc zapłacić za nią jedynie 3 ruble. Jeżeli gracz kupuje kartę z dolnego rzędu, płaci za nią 1 rubla mniej. Przykład: Karta kosztująca 20 rubli kupowana z dolnego rzędu warta jest w rzeczywistości jedynie 19 rubli. Gracz, który posiada Złotnika (Goldschmiede, Goldsmith) płaci 1 rubla mniej za każdą kartę Arystokraty

8 Gracz, który posiada Stolarza (Schreinerei, Carpenter) płaci 1 rubla mniej za każdą kartę Budynku Wszystkie redukcje cen kumulują się. Na przykład: Gracz kupuje Budynek (koszt 20) z dolnego rzędu (-1 rubel). Dodatkowo ma on już identyczny Budynek przed sobą na stole (-1 rubel), posiada też Stolarza (-1 rubel dla wszystkich budynków). Płaci, więc ostatecznie 17 rubli. UWAGA: Gracz musi zapłacić minimum 1 rubla za kartę, nawet jeżeli jej koszt osiągnął zero lub mniej niż zero. Gracz nigdy nie otrzymuje pieniędzy z Banku jeżeli koszt karty po redukcji jest ujemny. Przykład: Gracz chce kupić Budynek (koszt 3). Posiada on już 3 identyczne Budynki przed sobą. Jednak nadal musi za niego zapłacić 1 rubla. KARTY WYMIANY Kiedy gracz kupi Kartę Wymiany lub Zagra ją z ręki, musi wykonać następujące czynności: Gracz musi odrzucić kartę tego samego koloru, która leży przed nim na stole. Nie wystarczy po prostu dołożyć Kartę Wymiany do pozostałych. Niebieska karta Wymiany zastępuje Budynek, pomarańczowa Karta Wymiany zastępuje Arystokratę. Zielona Karta jest inna: Posiada symbol w prawym, górnym rogu. Zielona Karta Wymiany może zastąpić tylko zieloną kartę (Rzemieślników) z takim samym symbolem. UWAGA: Karta Wymiany nie może zastępować innej Karty Wymiany. KOSZT KART WYMIANY Jeżeli koszt Karty Wymiany jest wyższy niż koszt karty zastępowanej, gracz musi zapłacić tylko różnicę w cenie. Jeżeli koszt Karty Wymiany jest równy lub niższy niż koszt karty zastępowanej, gracz musi zapłacić 1 rubla. Zasady redukcji cen stosuje się również do Kart Wymiany.

9 Przykład: Gracz odrzuca Sklep, aby postawić Katedrę. Różnica w cenie wynosi 10 rubli. Gracz kupuje Katedrę z dolnego rzędu (-1 rubel). Posiada również Stolarza (-1 rubel dla Budynków). Tak, więc ostatecznie musi zapłacić 8 rubli. KARTY SPECJALNE Jest kilka kart posiadających specjalne funkcje: W czasie zdobywania punktów w Fazie Budynków jej posiadacz otrzymuje 1 rubla za każdego Arystokratę, którego ma przed sobą na stole W czasie zdobywania punktów w Fazie Arystokratów jej posiadacz otrzymuje 1 rubla za każdego Rzemieślnika, którego ma przed sobą na stole Gracz płaci 2 ruble, aby zakupić/zagrać powyższą kartę. Jeżeli będzie ją zastępował Kartą Wymiany jej wartość rośnie do 6 rubli.

10 Posiadacz tej karty ma powiększony limit kart w ręce do 4 sztuk. Natychmiast po zdobyciu punktów w Fazie Budynków, posiadacz tej karty może kupić do 5 PZ, przy czym każdy PZ kosztuje 2 ruble. Uwaga: gracz nie może sprzedawać PZ za ruble Może być zastąpiony przez dowolną zieloną Kartę Wymiany 1 PZ w czasie zdobywania punktów, o ile gracz nie skorzysta ze specjalnej zdolności karty: W czasie części Akcji w Fazie Budynków posiadacz tej karty może wziąć i obejrzeć kartę z wierzchu talii (Rzemieślników, Budynków, Arystokratów lub Kart Wymiany). Musi on kupić tą kartę, dołożyć do kart w ręce lub odrzucić. Wtedy odwraca swoje Obserwatorium rewersem do góry i nie otrzymuje PZ. Na początku następnej fazy odwraca kartę z powrotem awersem do góry i karta ta może być ponownie używana. Użycie Obserwatorium liczy się jako wykonanie akcji w czasie twojej tury. Uwaga: Posiadacz Obserwatorium nie może wziąć ostatniej karty z talii. ST. PETERSBURG DLA 2-3 GRACZY Rozgrywka jest taka sama jak w zwykłej grze, z wyjątkiem poniższych zmian: Na początku pierwszej tury gry i przed Fazą Rzemieślników, Bankier ciągnie i umieszcza na planszy 6 kart w trybie dla 3 osób i 4 karty w trybie dla 2 graczy. W czasie rozgrywki Bankier zawsze kładzie na planszy tyle kart, aby ich całkowita liczba wynosiła 8.

11 TAKTYKA 1. Dobrym pomysłem jest kupić dwóch Rzemieślników w czasie pierwszej Fazy Rzemieślników 2. Drogie karty są wartościowe 3. Drogie budynki dostarczają dużo PZ, ale mogą być bardzo drogie 4. Karty Wymiany są bardzo ciekawe SYTUACJE WYJĄTKOWE Może zajść sytuacja (chociaż rzadko), że żaden gracz nie może kupić karty w czasie danej fazy. W tym przypadku Bankier nie wystawia nowych kart na planszę. W czasie otrzymywania dóbr gracze zarobią pieniądze, tak więc będą mogli kupić lub zagrać karty w następnej Fazie.

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

Samouczek składa się z trzech części:

Samouczek składa się z trzech części: Postanowiłam popełnić samouczek do gry w osławioną Cywilizację: Poprzez Wieki. Ten tytuł to klasyka. Klasyka opatrzona zupełnie niepotrzebną etykietką gry skomplikowanej, ciężkiej, trudnej i długiej. No

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ DLA 2 GRACZY OD 12 LAT 90-120 MINUT John F. Kennedy Richard M. Nixon Wszystkie wybory wp³ywaj¹ na losy kraju, a wybory prezydenckie z roku 1960 zajmuj¹ w historii Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

KRAGMORTHA Gra stworzona przez: Walter Obert i Riccardo Crosa, Massimiliano Enrico, Fabrizio Bonifacio oraz Chiara Ferlito

KRAGMORTHA Gra stworzona przez: Walter Obert i Riccardo Crosa, Massimiliano Enrico, Fabrizio Bonifacio oraz Chiara Ferlito KRAGMORTHA Gra stworzona przez: Walter Obert i Riccardo Crosa, Massimiliano Enrico, Fabrizio Bonifacio oraz Chiara Ferlito Ilustracje: Riccardo Crosa i Mad4Gamestyle Grafiki i projekt: Mad4Gamestyle Przy

Bardziej szczegółowo

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794

PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 PLANSZOWA GRA WOJENNA MACIEJOWICE 1794 Spis treści. 1.0 Wstęp... 2 2.0 Rekwizyty... 4 3.0 Rozgrywka... 4 4.0 Dowódcy... 5 5.0 Ukierunkowanie oddziału... 5 6.0 Stosy... 6 7.0 Szyki oddziałów... 6 8.0 Ruch...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

LOGO KOMENIUSZ PODSTAWOWE KOMENDY W LOGO KOMENIUSZ:

LOGO KOMENIUSZ PODSTAWOWE KOMENDY W LOGO KOMENIUSZ: LOGO KOMENIUSZ CO TO JEST LOGO? Logo jest to język programowania, stworzony do nauczania informatyki i matematyki. Język ten zawiera gotowe procedury, z których użytkownik może definiować własne procedury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku opracowanie Michał KUZIA, Paweł BERDYCZKO na podstawie tekstu zatwierdzonego w Rio de Janeiro, Brazil, 29 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

SCRABBLE - zasady gry

SCRABBLE - zasady gry SCRABBLE - zasady gry 1. Wprowadzenie SCRABBLE to gra słowna dla 2, 3 lub 4 graczy. Polega na układaniu na planszy powiazanych ze soba słów, przy uŝyciu płytek z literami o róŝnej wartosci - przypomina

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo