BIZNES PO POLSKU - karty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PO POLSKU - karty"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BIZNES PO POLSKU - karty gra dla 2 6 osób od 8 lat Rekwizyty: 1. Karty Firma (23 szt.) - w 9 grupach kolorystycznych 2. Karty Zawód (5 szt.) 3. Karty Pensja (5 szt.) 4. Karta Zasiłek (1 szt.) 5. Karty Niespodzianka (5 szt.) 6. Karty Los (4 szt.) 7. Karty Samochód (1 szt.) 8. Karty Joker (3 szt.) 9. Karty Element rozbudowy (12 szt.) 10. Karty Premiowe rozbudowy (2 szt.) 11. Karta Poseł (1szt.) 12. Karta Senator (1szt.) 13. Karta Radny (1szt.) 14. Karty Dieta (3szt.) 15. Karty Kara (3 szt.) 16. Pieniądze: 10 zł (25 szt.), 20 zł (25 szt.), 50 zł (25 szt.), 100 zł (25 szt.) 200 zł (25 szt.) 17. Czeki: 500 zł (100 szt.), 1000 zł (40 szt.) 18. Instrukcja Na czym polega gra: Biznes po polsku w wersji karcianej różni się od wersji planszowej rekwizytami i zasadami gry. W wersji karcianej wygrywa ten kto zdobędzie określoną ilość pieniędzy zł. Pieniądze zdobywa się w kolejnych rozgrywkach. Jedna rozgrywka (runda) to rozdanie kart, dobieranie, wymiana kart i wyłożenie. Celem jest skompletowanie grup/y firm jednego koloru (grupy kolorystycznej). Następnie gracz powinien dążyć do rozbudowy firm (w celu zwiększenia ich wartości) o kolejne stopnie rozbudowy (zbierając karty Element rozbudowy ). Komplety kart Zawodu i Pensji, Posła lub Senatora, lub Radnego z kartami Diet oraz inne karty będą powiększały wartość zbieranego majątku. Karta Joker może pomóc zdobyć pieniądze lub je całkowicie stracić w jednej rozgrywce. Ten z graczy, który (oprócz innych kart) pierwszy SKOMPLETUJE GRUPĘ KOLORYSTYCZNĄ - kart Firma - może skończyć rundę wykładając swoje karty na stół. Wówczas następuje obliczenie wartości wyłożonych kart i wypłata graczom pieniędzy przez bankiera (zgodnie z ich wartością). Gracze, którzy nie ogłosili wyłożenia także obliczają wartość swoich kart. Karty, które nie mają kompletu (a mogą mieć) są odrzucane i nie są liczone. Wyniki obliczeń wartości kart mogą wykazać, że gracz, który ogłosił wyłożenie kart zdobył mniej pieniędzy niż pozostali gracze. 1

2 Znaczenie kart: Komplety: Z kart można ułożyć 3 rodzaje kompletów: 1. komplet/y kolorystyczne - złożone z kart firm 2. komplet karty funkcji ( Poseł lub Radny, lub Senator ) z kartą Dieta 3. komplet jednej z kart Zawód z kartą Pensja nazwa firmy ilość kart w grupie kolorystycznej rys.1 wartość każdego elementu rozbudowy wartość firmy bez rozbudowy 1. Karty Firma - dowód posiadania firmy. Te karty świadczą o posiadaniu danej firmy. Na karcie umieszczona jest nazwa i wartość firmy oraz wartość jednego elementu rozbudowy (rys.1). Każda karta Firma jest w określonym kolorze. Karty o tym samym kolorze tworzą komplet grupy kolorystycznej. Zebranie przez gracza kompletu grup/y kolorystycznej jest podstawą do wyłożenia kart i zakończenia rozgrywki (rundy). Łącznie są 23 karty Firma i można z nich skompletować 9 grup kolorystycznych. Karty Firma nie tworzące całego kompletu grupy kolorystycznej nie mają wartości przy podliczaniu. 2. Karty Element rozbudowy to karty, które są dowodem inwestowania w firmę. Karty rozbudowy są oznaczone numerami od 1 4. Numery oznaczają kolejność etapu rozbudowy. Gracz, który skompletował grupę lub grupy kolorystyczne firm może podnieść ich wartość zbierając karty Element rozbudowy. Karty te mają swoją wartość, ale liczy się ona tylko wówczas, gdy są one przypisane jakiemuś kompletowi grupy kolorystycznej firm oraz jeżeli zachowana jest kolejność ich numerów. Np. jeżeli gracz posiada pomarańczową grupę firm: 1. Budka z Hot - Dogami 2. Zakład szklarski 3. Firma remontowa i dołączył do tego karty Element rozbudowy nr 2 i 3 to jego rozbudowa się nie liczy ponieważ nie ma nr 1. Dopiero ciąg 1,2,3 jest prawidłowy. Kart może być mniej ale musi być zachowana kolejność - np. mając jedną kartę Element rozbudowy musi to być karta nr 1, by liczyła się w grze. Karta Element rozbudowy nr. 5 jest ostatnią - specjalną kartą rozbudowy i ma wartość 1000 zł - bez względu na to do której grupy kolorystycznej należy. Jeżeli kompletowi grupy kolorystycznej przyporządkowane zostały karty Element rozbudowy bez zachowania kolejności - gracz nie może się wyłożyć. Jednak gdy na zakończenie rundy posiada takie karty gracz, który się nie wykłada, może liczyć wartość kart grupy 2

3 kolorystycznej bez kart Element rozbudowy. Wartość karty Element rozbudowy określona jest na karcie Firma, do której jest przyporządkowana. Wszystkie numery kart Element rozbudowy mają taką wartość, jaką określają karty przyporządkowanej im grupy kolorystycznej (oprócz karty nr 5). Karty Element rozbudowy przyporządkowane są wszystkim kartom grupy kolorystycznej (nie tylko jednej). 3. Karty Poseł, Senator, Radny to karty funkcji, za które można otrzymać diety w wysokości wypisanej na każdej z tych kart, ale tylko w komplecie z kartą Dieta (bez Diety karta funkcji nie ma wartości). Jeżeli gracz będzie posiadał komplet kolorystyczny i dwie karty funkcji to nie może się wyłożyć (musi pozbyć się jednej karty funkcji). Gracz może się wyłożyć tylko z jedną kartą funkcji (również bez Diety ). Można posiadać kartę funkcji i kartę Zawód (łącznie z parami tych kart). Jeżeli gracz, który nie ogłosił wyłożenia kart będzie posiadał na koniec rundy 2 lub 3 karty funkcji to jego cały zbiór kart nie ma wartości. 4. Karty Diety są kartami, które tworzą komplet z kartami funkcji - Poseł, Senator, Radny. Gracz może posiadać tylko jeden komplet karty funkcji i karty Dieta. Jeżeli w momencie zakończenia rundy gracz posiada więcej niż jedną kartę Dieta musi wówczas odprowadzić do banku 1000 zł za każdą Dietę powyżej jednej. Jeżeli gracz posiada po zakończeniu rundy tylko jedną kartę Dieta bez karty funkcji to karta Dieta nie jest liczona. Gracz posiadający komplet kolorystyczny i kartę Dieta bez karty funkcji może się wyłożyć, ale Dieta nie będzie liczona. 5. Karty Zawód - każdy gracz oprócz posiadania firm może zdobyć zawód (kartę Zawód ) i czerpać z tego zyski otrzymując wartość podanej na niej pensji - przy wypłacie, po zakończeniu rozgrywki. Wypłata pensji jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy karta Zawód jest w komplecie z 1 kartą Pensja. Można posiadać kilka kart Zawód i Pensja. Przy rozliczaniu wartość mają jednak tylko pary 1 karta Zawód na 1 kartę Pensja. Posiadając kartę Zawód bez pary Pensja gracz ma prawo się wyłożyć. 6. Karty Pensja to karty pozwalające na wypłatę pensji posiadaczowi karty Zawód. Przy wykładaniu można posiadać tylko kartę Pensja bez karty Zawód. 7. Karta Zasiłek - przy podliczaniu (po zakończeniu rozgrywki) za kartę zasiłek można otrzymać 600 zł. Posiadając jednak kartę Zasiłek nie można posiadać karty Zawód lub karty funkcyjnej. Jeżeli na koniec rozgrywki zdarzy się, że gracz posiada Zasiłek i Zawód i/lub kartę funkcyjną, wówczas jego zbiór nie jest w ogóle liczony. Jeżeli gracz posiada kartę Zasiłek i Pensję lub Dietę to nie może się wyłożyć, a jego karty się nie liczą jeśli rundę skończy inny gracz. 8. Joker - to karta, która może zastąpić każdą inną kartę potrzebną do zebrania kompletu (z wyjątkiem karty Zawód i 3 kart funkcji). Jeżeli gracz wyłoży karty z Jokerem to Joker liczy się tylko jako uzupełnienie kompletu i nie ma wartości pieniężnej. Jeżeli karty zostaną wyłożone, a Jokera będzie posiadał gracz, który nie zadeklarował wyłożenia kart to jego karty tracą całkowicie swoją wartość i jego zysk w tej rozgrywce jest równy Karty Los to zysk 500 zł, jeżeli karta ma napis lub strata jeżeli karta ma napis (płacisz bankierowi ). 10. Karta Samochód : ta karta ma wartość 2500 zł i nie występuje w komplecie. Każdy kto zdobędzie Samochód zyskuje przy rozliczeniu 2500 zł. Można jej przyporządkować kartę Niespodziankę podwajając wartość karty Samochód. 3

4 11. Karty Kara : a) Karta mandat za złe parkowanie - minus 500 zł b) Karta Urząd Skarbowy - kara za zwłokę w płaceniu podatku minus 2500 zł. c) Karta kara grzywny za nie płacenie składek ZUS - minus 2000 zł. - to karty pomniejszające dochód gracza, który je posiada jeżeli zostanie ogłoszone wyłożenie kart. Kary płaci gracz, który ma pieniądze. Jeżeli gracz ma mniej pieniędzy niż wynosi kara, to płaci tyle ile ma. 12. Karty Niespodzianka - Niespodzianka podwaja wartość kart do których zostaje przypisana. Jeżeli gracz posiada komplet kolorystyczny firm wraz z kartami rozbudowy i przypisze do tego kompletu posiadaną kartę Niespodziankę to cała wartość tych kart zostaje podwojona. Jeżeli karta Niespodzianka zostaje przyporządkowana do kompletu kart funkcyjnych ( Poseł, Senator, Radny ) z kartą Dieta to ich wartość zostaje podwojona. To samo dotyczy kompletu Zawód - Pensja i karty Samochód. Tylko jedna Niespodzianka może być przypisana jednemu kompletowi. Karta Niespodzianka nie dotyczy kart Losu i Zasiłku Początek gry: (gra dla 4 osób) Grę rozpoczyna się od wyboru bankiera - osoby, która będzie zarządzała pieniędzmi podczas gry. Bankier wypłaca pieniądze graczom i przyjmuje pieniądze od graczy po zakończeniu każdej rozgrywki. W banku nie może zabraknąć pieniędzy. Jeżeli skończą się banknoty i czeki, bank ma prawo emitować dowolną ilość pieniędzy (bankier wypisuje potrzebne do gry kwoty na kartce). Najmłodszy z graczy tasuje i rozdaje po 10 kart. Gracze rozkładają karty w rękach. Jedenastą kartę rozdający kładzie przed każdym graczem odkrytą awersem do góry - jest to pierwsza karta stosu wymiany. Karty, które pozostały rozdający kładzie na środek stołu (rewersem do góry) - to będzie stos dobierania. Grę rozpoczyna gracz z lewej strony rozdającego. Każdy ruch gracza może być tylko jedną z trzech możliwości: a) gracz dobiera 1 kartę ze stosu dobierania i dołącza ją do wachlarza kart trzymanych w ręku, po zastanowieniu się wybiera ze swojego wachlarza kartę mu niepotrzebną i odkłada na swój stos wymiany - zwróconą do góry b) gracz wymienia kartę z innym graczem (korzystając ze stosu wymiany ) c) gracz wykłada karty na stół i kończy rundę Uwaga! Gracz nie może dobrać karty lub wymienić kartę z innym graczem i w tej samej kolejce wyłożyć swoje karty kończąc rundę. Rozgrywka: 1. Dobieranie karty: Gracz, na którego wypadnie kolej w rozgrywce może wykonać swój ruch dobierając kartę ze stosu dobierania. Dobraną kartę wkłada w wachlarz kart trzymanych w ręku i sprawdza czy jest ona mu przydatna. Następnie z wachlarza kart wybiera kartę mu niepotrzebną i odkłada na stos wymiany (przednią stroną do góry). Ruch dobierania ze stosu dobierania karty, gracz wykonuje jeżeli potrzebuje właściwych kart do zebrania kompletu lub powiększenia wartości swych kart na ręku, a karty przeciwników (na ich stosach wymiany ) nie są dla niego atrakcyjne. 4

5 2. Wymiana kart: Jeżeli gracz, który ma wykonać swój ruch zauważy na stosie wymiany któregoś z przeciwników kartę/y, które potrzebuje do swojego zbioru - ogłasza, że wymienia te karty na tę samą ilość kart ze swojego stosu wymiany. Następnie wręcza odpowiednią ilość kart z wierzchu swojego stosu wymiany wybranemu graczowi, który dołącza je do swego wachlarza kart na ręku. Potem wymieniający zabiera taką samą ilość kart ze stosu wymiany przeciwnika i dokłada do swego wachlarza kart na ręku. Po tej operacji gracze, którzy dokonali wymiany odkładają zbędne karty na wierzch swoich stosów wymiany (odwrócone awersem do góry), tak by naręku została stała ilość 10 kart. Gracz, który został wytypowany do wymiany kart przez gracza wykonującego swój ruch, nie ma prawa do odmowy tej wymiany. Uwaga! 1. Po operacji wymiany lub dobierania kart zawsze następuje odkładanie zbędnych kart na stosy wymiany wymieniających się - tak by na ręku pozostawała zawsze stała ilość 10 kart. 2. Karty w stosie wymiany muszą być ułożone tak, by były wszystkie widoczne podczas gry i by zachowana była kolejność ich układania. Wykładanie kart: Wyłożenie kart przez gracza nie może nastąpić bezpośrednio po operacji wymiany lub dobierania karty. Dopiero w następnej kolejce gracz wykłada swoich 10 kart na stole. Po wyłożeniu kart rozgrywka zostaje zakończona i każdy z graczy liczy wartość swoich kart. Skład wyłożonych kart: -Prawidłowo wyłożone przez gracza karty (rys.2) muszą składać się z co najmniej jednego kompletu kolorystycznego firm. Jeżeli komplet taki wzbogacony jest kartą lub kartami Element rozbudowy, to muszą one mieć ciągłość od najmniejszego do największego numeru - jeżeli karta rozbudowy jest jedna to musi mieć numer 1, jeżeli są dwie karty rozbudowy to muszą mieć nr 1 i nr 2 itd. -Karty Niespodzianka muszą być przyporządkowane do kompletu kart grupy kolorystycznej firm lub kompletu kart funkcyjnych z kartą Dieta, lub karty Zawód z Pensją, lub karty Samochód aby mogły podwajać ich wartość. Do jednego kompletu kart może być przypisana tylko jedna karta Niespodzianka - podwajająca wartość tego kompletu. -Karty Los mogą występować niezależnie od pozostałych kart w dowolnej ilości. -Karty Joker zastępujące brakujące karty w kompletach mogą występować w ilości większej niż jedna. Joker w kartach gracza, który się nie wykłada powoduje unieważnienie wartości wszystkich jego kart w przypadku wyłożenia kart przez przeciwnika. rys. 2 - można się wyłożyć 5

6 Uwaga! Jeżeli gracz posiada wśród swoich kart pełny komplet/y kolorystyczne i część kart z innych kompletów kolorystycznych, lub wolne karty Elementów rozbudowy - uniemożliwia to wyłożenie kart graczowi (rys.3). Obliczanie wartości kart: Po deklaracji wyłożenia kart wszyscy gracze kładą swe karty przed sobą. Należy sprawdzić prawidłowość kart (kompletów) gracza, który ogłosił wyłożenie. Następnie wszyscy dodają wartości podane na kartach z uzbieranych kompletów i kart dodatkowych ( Losu, Niespodzianki itd). Po obliczeniu wartości swoich kart gracze otrzymują od bankiera odpowiadającą im ilość pieniędzy. rys. 3 - nie można się wyłożyć Kolejna rozgrywka: Po obliczeniu i wypłacie pieniędzy (czeków) graczom karty zostają zebrane, potasowane i rozdane przez gracza znajdującego się po lewej stronie rozdającego wcześniej. Zakończenie gry: Gra toczy się tyle rund aż jeden z graczy uzbiera zł. Jeżeli w jednej z rozgrywek kilku graczy osiągnie limit zł wówczas wygrywa ten kto ma więcej pieniędzy. Wariant gry dla 3 osób: Zasady są podobne jak w wariancie dla 4 osób. Różnica polega na tym, że w wariancie na 3 osoby tworzy się dodatkowy stos wymiany, który znajduje się obok stosu dobierania kart (oprócz tych stosów, które posiada każdy z 3 graczy). Wymieniając 1 kartę z dodatkowego stosu wymiany gracz może jednocześnie dobrać jedną kartę ze stosu dobierania kart. Po wymianie dwie odrzucone karty odkłada na dodatkowy stos wymiany (na wierzch stosu przodem karty do góry). Wariant gry dla 2 osób: Tak jak dla 3 graczy. Wariant gry dla 5 osób: W tym wariancie rozdaje się wszystkie karty (wariant bez stosu dobierania). Przy 5 graczach rozdaje się po 13 kart i po 1 karcie stosu wymiany dla każdego z graczy. Uwaga! W grze dla 5 osób nie ma stosu dobierania - jest tylko możliwość wymiany z przeciwnikiem. 6

7 Zakończenie rozgrywki: W tej wersji gracz może po wymianie odłożyć zbędną kartę na swój stos wymiany i wyłożyć karty na stół kończąc rundę. Nagroda: W nagrodę za wyłożenie kart gracz może zebrać wszystkie karty ze stosów wymiany pozostałych graczy. Z tak zebranych kart może na nowo skonfigurować najbardziej opłacalny dla siebie układ kart, a karty nie pasujące odrzucić. Zwycięstwo: W wariancie 5 osobowym wygrywa gracz, który uzbiera zł. 7

BIZNES PO POLSKU INSTRUKCJA. gra dla 2 5 osób od 7 lat. Wprowadzenie:

BIZNES PO POLSKU INSTRUKCJA. gra dla 2 5 osób od 7 lat. Wprowadzenie: INSTRUKCJA BIZNES PO POLSKU gra dla 2 5 osób od 7 lat Wprowadzenie: Biznes po polsku - to emocjonująca i zabawna gra, której scenariusz i zasady związane są ze światem finansów, obrotem kapitału, strategią

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 382 ruble: 14x 1, 14x 2, 12x 5, 12x 10, 8x 20 120 kart: 31 Rzemieślników (zielony spód) 28 Budynków (niebieski

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy kartografowie nawet nie zawracali sobie głowy, by umieścić je na jakiejkolwiek mapie. Burmistrz owego miasta postanowił

Bardziej szczegółowo

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Tło historyczne W 1703r. car Piotr I Wielki załoŝył Sankt Petersburg, szybko nazwany ParyŜem Wschodu. Pałac Zimowy, ErmitaŜ, Cerkiew

Bardziej szczegółowo

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób.

BIZNES PO EUROPEJSKU INSTRUKCJA. Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. INSTRUKCJA BIZNES PO EUROPEJSKU Biznes po europejsku to gra planszowa dla 2 5osób. Wszyscy uczestnicy gry są obywatelami Unii Europejskiej. Gracze przesuwając swe pionki po torze gry przenoszą się w podróż

Bardziej szczegółowo

Cel gry. Komponenty gry

Cel gry. Komponenty gry Cel gry W grze Mercurius gracze wcielają się we wpływowych, bogatych holenderskich mieszczan w XVII wieku naszej ery, których celem jest pomnożenie majątku poprzez grę na Amsterdamskiej giełdzie. Gracze

Bardziej szczegółowo

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw Zasady gry Omówienie Witaj w osiemnastowiecznym Lancashire. Świat wkrótce przeobrazi się z nieomal średniowiecznego w niemalże taki, jakim znamy go dzisiaj. Zmiana ta nazwana zostanie Rewolucją Przemysłową,

Bardziej szczegółowo

Apacze i Komancze. ELEMENTY GRY Tipi Każdy ma do dyspozycji 6 tipi (2 jednoosobowe,

Apacze i Komancze. ELEMENTY GRY Tipi Każdy ma do dyspozycji 6 tipi (2 jednoosobowe, Apacze i Komancze Zawartość pudełka: 21 kafelków 44 Indian 24 czółna 24 tipi 4 plansze graczy 16 znaczników akcji totem instrukcja Uwaga! INSTRUKCJĘ FILMOWĄ znajdziesz na stronie: www.krainaplanszówek.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Podczas rozgrywki, która trwa maksymalnie 6 tur, gracze będą: CEL GRY

WPROWADZENIE Podczas rozgrywki, która trwa maksymalnie 6 tur, gracze będą: CEL GRY WPROWADZENIE Dwunastu przywódców religijnych zwanych Mistrzami Blasku zyskało duże wpływy i wielu wyznawców, aby w noc przesilenia niespodziewanie wywołać koniec świata, dokładnie według przepowiedzianych

Bardziej szczegółowo

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

instytucja kultury Województwa Małopolskiego

instytucja kultury Województwa Małopolskiego instytucja kultury Województwa Małopolskiego Chłopska Szkoła Biznesu edukacyjna gra ekonomiczna I. Wprowadzenie W XVIII wieku chłopi z Andrychowa w Małopolsce tkali lniane płótna, zakładali spółki handlowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turniejów na PokerStars.pl Poznaj najpopularniejsze turnieje i dowiedz się ile możesz w nich wygrać

Rodzaje turniejów na PokerStars.pl Poznaj najpopularniejsze turnieje i dowiedz się ile możesz w nich wygrać Odkryj w sobie Gwiazde Pokera, Kto wygrywa: ranking układów pokerowych Texas Hold em vs. Poker dobierany Texas Hold em Krok po kroku Od czego zacząć Rady dla początkujących Rodzaje turniejów na PokerStars.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

WSTĘP ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Chcecie Państwo zobaczyć jak przebiega gra w Osadników z Catanu: Na Podbój Europy? Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej profeasy.de na której znajdziecie animację prezentującą zasady gry.

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki:

ŚWIAT BIZNESU Akcesoria: Przygotowanie gry: Rozpoczęcie gry: Niespodzianki: 1 ŚWIAT BIZNESU Gra dla 2-6 graczy powyżej 7 lat, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, zmysł handlowy i dalekowzroczność w interesach. Akcesoria: Plansza, 6 pionków, 1 kostka, 30 domów, 10 hoteli, 6 kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do gry planszowej

Instrukcja do gry planszowej Instrukcja do gry planszowej Projekt i koncepcja gry: Pracownia Gier Szkoleniowych Opracowanie graficzne: Jan Witkowski Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa www.um.warszawa.pl Egzemplarz udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

Zasady pokera talia Cztery kolory Wartości kart Hierarchia układów (a zarazem tzw. rąk) Poker Kareta Ful (full)

Zasady pokera talia Cztery kolory Wartości kart Hierarchia układów (a zarazem tzw. rąk) Poker Kareta Ful (full) Zasady pokera talia Talia składa się z 52 kart w 4 kolorach. W każdym kolorze jest 13 kart o różnej wartości (od najsłabszej dwójki do najsilniejszego asa). Cztery kolory Wszystkie kolory są tej samej

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ DLA 2 GRACZY OD 12 LAT 90-120 MINUT John F. Kennedy Richard M. Nixon Wszystkie wybory wp³ywaj¹ na losy kraju, a wybory prezydenckie z roku 1960 zajmuj¹ w historii Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

Elementy gry: koło losujące. plansza. karty wiadomości karty wydarzeń. pionki akcji pionki graczy kostka. akcje firmy obuwniczej. akcje firmy meblowej

Elementy gry: koło losujące. plansza. karty wiadomości karty wydarzeń. pionki akcji pionki graczy kostka. akcje firmy obuwniczej. akcje firmy meblowej INSTRUKCJA Elementy gry: plansza koło losujące karty wiadomości karty wydarzeń pionki akcji pionki graczy kostka akcje firmy obuwniczej akcje firmy meblowej instrukcja akcje firmy samochodowej akcje firmy

Bardziej szczegółowo

Odmiany Gry. Rozpoczęcie gry

Odmiany Gry. Rozpoczęcie gry Odmiany Gry Limit: każda runda ma określony wcześniej limit podbicia, Pot-Limit: w każdej rundzie gracz nie może postawić więcej niż wartość puli znajdującej się na stole, No-Limit: w każdej chwili można

Bardziej szczegółowo

Grę dedykuję mojemu synowi, Ethanowi.

Grę dedykuję mojemu synowi, Ethanowi. Projekt i opracowanie: Glenn Drover Na podstawie gry komputerowej Age of Empires III, opublikowanej przez Microsoft oraz Ensemble Studios Na licencji Microsoftu oraz Ensemble Studios Grę dedykuję mojemu

Bardziej szczegółowo

Samouczek składa się z trzech części:

Samouczek składa się z trzech części: Postanowiłam popełnić samouczek do gry w osławioną Cywilizację: Poprzez Wieki. Ten tytuł to klasyka. Klasyka opatrzona zupełnie niepotrzebną etykietką gry skomplikowanej, ciężkiej, trudnej i długiej. No

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP)

PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP) THE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER PPRZEPISY TURNIEJOWE INTERNATIONAL FEDERATION OF POKER (IFP) Komitet Regulaminowy IFP: David Flusfeder (UK/USA) Przewodniczący, Devanir Campos (Brazylia), Roy Houghton

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w USOSweb

Rejestracje w USOSweb Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 5.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Rejestracje w USOSweb Opracowanie: Paweł Borycki Marta Maciejewska Konsultacje: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 Proces podejmowania decyzji:... 7 Runda I... 7 Logowanie graczy... 7 Opis gry... 10 Instrukcja do gry...

Bardziej szczegółowo

Zagrajmy w P KERA. Zawodowy pokerzysta i autor książek Lee Nelson uczy jak grać, żeby wygrywać w turniejach pokerowych. Odkryj w sobie Gwiazdę Pokera

Zagrajmy w P KERA. Zawodowy pokerzysta i autor książek Lee Nelson uczy jak grać, żeby wygrywać w turniejach pokerowych. Odkryj w sobie Gwiazdę Pokera Zagrajmy w P KERA Zawodowy pokerzysta i autor książek Lee Nelson uczy jak grać, żeby wygrywać w turniejach pokerowych. Odkryj w sobie Gwiazdę Pokera PRZEDMOWA RADOSŁAW RADOOM JEDYNAK Niewiele rzeczy na

Bardziej szczegółowo