Wirtualizacja wspomagana sprzętowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualizacja wspomagana sprzętowo"

Transkrypt

1 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo MarekAdamczyk FilipGrotkowski PiotrJaroszyński AdamWitkowski

2 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Planprezentacji Wirtualizacjabezwspomaganiasprzętowego Pierwszepodejściadowspomaganiasprzętowego Tablicestron Bezpośrednidostępdourządzeń Uproszczeniedziękiwsparciusprzętowemu Zagrożeniazwiązanezewsparciemsprzętowym Porównanieoburodzajówwirtualizacji

3 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wirtualizacja Zajmujemysiętymrodzajemwirtualizacji, którysymulujedziałaniecałegokomputera.

4 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wartorozmawiać Firstdual corein2005,thenquad corein2007:themulti coresnowballisrolling.thedesktopmarketisstilltryingto findouthowtowieldallthispower;meanwhile,theserver marketiseagerlyawaitingtheoctal coresin2009.the differenceisthattheservermarkethasarealkiller application,hungryforallthatcpupower:virtualization. [źródło:http://it.anandtech.com/it/showdoc.aspx?i=3263&p=1]

5 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wartorozmawiać Wirtualizacjaumożliwialepszewykorzystaniezasobów komputerowych.

6 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wartorozmawiać [źrodło:http://www.intel.com/business/technologies/idc_virtualization_wp.pdf]

7 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jestwielerodzajówwirtualizacji: emulacja parawirtualizacja pełnawirtualizacja Będziemygłówniemówićopełnejwirtualizacji, wspomnimyteżoparawirtualizacji.

8 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Czegonależywymagaćodwirtualizacji? Odpowiedniość Kontrolazasobów Wydajność

9 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Odpowiedniość Programdziałającynamaszyniewirtualnej musizachowywaćsięwdokładnietakisamsposób, jaknarzeczywistymsprzęcie.

10 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Kontrolazasobów Wirtualnamaszynamusiwpełnikontrolowaćwszystkie zasoby,któresąwirtualizowane. Taknaprawdę,niemaszynawirtualna, alevirtualmachinemonitor. VMMdlaSOgościa,jestniczymzwykłySO dlaprocesówiwątków.

11 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wydajność Większaczęśćinstrukcjimusibyćwykonywanabezudziału maszynywirtualnej.

12 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Czymożnaspełnićwszystkietewarunki? Okazujesię,żetak.

13 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jeślitylko Zbiórinstrukcjiwrażliwych jestzawartywzbiorzeinstrukcjiuprzywilejowanych.

14 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Instrukcjewrażliwe Instrukcjewrażliwetotakie,którychwykonanie mazwiązekzkonfiguracjązasobówsystemowych. Instrukcjewrażliwezewzględunakontrolę mogązmienićkonfiguracjęzasobówsystemowych. Instrukcjewrażliwezewzględunawykonanie ichdziałaniejestzależneodkonfiguracjisystemu.

15 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Instrukcjeuprzywilejowane Wykonanieinstrukcjiuprzywilejowanejwtrybieużytkownika skutkujeprzerwaniemlubwywołaniemsystemowym.

16 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo TwierdzeniePopka Goldberga,1974 Dlakażdegostandardowegokomputeratrzeciejgeneracji wirtualnamaszynamożezostaćskonstruowana,jeślizbiór instrukcjiwrażliwychjestpodzbioremzbioruinstrukcji uprzywilejowanych.

17 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Szkicdowodu Systemoperacyjnygościadziaławtrybieomniejszym priorytecieniżsystemoperacyjnygospodarza. Wykonujesięnormalnie,dopókiniewykonainstrukcji wrażliwej.zzałożeniainstrukcjawrażliwajest uprzywilejowana,więcprocesorzaczynakrzyczeć. VMMprzechwytujetenwyjątekiwykonujeodpowiednie działaniazastępcze. Tametodato klasycznawirtualizacja.

18 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo TwierdzeniePopka Goldberga Jednaznajpopularniejszycharchitekturniespełniazałożeń twierdzenia.

19 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Problemyzprocesoramix86 Wprocesorachx86istniejąinstrukcjewrażliwe,któreniesą uprzywilejowane.

20 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo popfpushf Jedneznajczęściejwykonywanychinstrukcji.

21 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Założenianiesąspełnione,alemożedasię Niestetynie.Systemoperacyjnygościa możeużywaćrejestrucs,zktóregomożnaodczytać aktualnypriorytet.systemoperacyjny możesięwięcdowiedzieć,że niedziaławodpowiedniowysokimtrybie.niejestwięc spełnionywarunekodpowiedniości. JeśliobsługątakichsytuacjiobarczylibyśmyVMM, toniespełnilibyśmywarunkuwydajności.

22 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jakobejśćtetrudności? Możnazmodyfikowaćsystemoperacyjny.

23 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jakobejśćtetrudności? Możnazmodyfikowaćsystemoperacyjny. Możnazmodyfikowaćsprzęt.

24 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Ajakbezingerencji? VMWarestosujebinarnątranslację. Programyużytkownikadziałająnormalnie. Binarnykodjądrajesttłumaczonyonline. Napodstawiekontekstuwykrywanesąinstrukcje uprzywilejowane,anastępniezamieniane nabezpieczniejszeodpowiedniki.

25 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Tonierozwiązujewszystkichproblemów wywołaniasystemowe przerwania tablicestron DMA Ichobsługawymagadodatkowejpracyiniejestprosta, copowodujespadekwydajności.

26 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Problemyzwywołaniamisystemowymi

27 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo ProblemyzDMA Binarnatranslacjaoperujenadanychdlaprocesora. Należywykonaćtrochęgimnastyki, skorodmachceprocesorominąć.

28 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Problemyztablicamistron Niedotyczytylkobinarnejtranslacji. Gdziezmieścićwirtualnątablicęstron? CozrobićzwynikamioperacjiSOgościa nanieistniejącejtablicystron? Otympóźniej.

29 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AjakzmodyfikacjąSO? Parawirtualizacjajestdośćpodobnadobinarnejtranslacji. Niebezpiecznykod,któryVMWarezamieniapodczasbinarnej translacji,możnazamienićwkodzieźródłowymso. Tojestoczywiściedośćdużeuproszczenie, bomodyfikacjaźródełpozwalanabardzowiele.

30 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Ajakzmodyfikacjąsprzętu? IntelVT xiamdsvmpróbująspełnić założeniatwierdzeniapopka Goldberga.

31 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT xiamdsvm TrybuprzywilejowaniawiększyniżRing0, tzw.ring 1lubRootMode. SOgościadziaławRing0,aVMMwRing 1. SOgościabezpośrednioodpowiadaswoimaplikacjom. KiedySOgościawykonujeniebezpieczneinstrukcje, VMExitoddajesterowanieVMM.

32 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo [żródło:http://it.anandtech.com/it/showdoc.aspx?i=3263&p=9]

33 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT xiamdsvm PrzejściaVMEntryiVMExitsądośćkosztowne. Niejesttoproblem,gdywykonujemy skomplikowanewywołaniasystemowe. Jednakprostszeoperacje(tworzenieprocesów, przełączaniekontekstu,małemodyfikacjetablicystron) wymagająproporcjonalniemniejczasu. Binarnatranslacjaiparawirtualizacjaradząsobieztymlepiej.

34 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo

35 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo ShadowPageTable(stronicowaniewtle) ProblemspójnościsPTigPT Napoczątekdwarozwiązania: OchronaprzedzapisemfizycznychstrongPT ZachłannatechnikaVirtualTLB Obiemetodyowocująwwielepagefaultów. PagefaultyindukowaneprzezgościaiVMM,tenostatnimusi rozróżniać. KiedygośćjestaktywnywsPTustawianesąbitydirtyi accessed. HypervizormusitebityodwzorowywaćwgPT.

36 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo ShadowPageTable(stronicowaniewtle) Aktualizacjapodwójnychrejestrów,sPTigPTprzycontex switchu. PrzypadekSMP(symmetricmultiprocessing): gptmożebyćużytedlawieluprocesorów WtedyVMMmazazadanieutrzymywaćsPTwwielu kopiachdlakażdegoprocesorawirtualnego,lubjednego dlawieluprocesorów. Narzutnasynchronizację Wniosek:ażdo75%czasudziałaniaVMMspędzana operacjachzwiązanychzspt.

37

38 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AMDNestedPageTable Rozwiązaniedlastronicowaniawtle Dodatkowe(zagnieżdżone)tablicestron(nPT),by tłumaczyćfizyczneadresygościanafizyczneadresyhosta Gośćmacałkowitąkontrolęnadswoimitablicamistron NestedPagingniwelujekosztyzwiązaneze stronicowaniemwtle JednainstancjanPTdlajednegogościa

39 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AMDNestedPageTable Dwukrokowyalgorytmtłumaczenialiniowegoadresugościa nafizycznyadreshosta: Tłumaczenieadresuliniowegogościanaadresfizyczny gościa(gpt) Tłumaczenieadresufizycznegogościanaadresfizyczny hosta(npt) Cache'ujemytranslacjewTLB. WzależnościoddwóchwymienionychwyżejkontekstówTLB zawieratłumaczeniaadresówzgptlubnpt.

40 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AMDNestedPageTable Koszttranslacji: NietrafienieszukanegowpisuwTLBjestbardziejkosztowne niżbeznestedpage'ingu. DodatkowewsparciesprzętowewpostaciNestedTLBdo przechowywaniatłumaczeńadresówfizycznychgościana adresyfizycznehosta.

41

42

43 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AMDNestedPageTable Podsumowanie: NPTjestfunkcjonalnościątylkodlaVMM,gośćniema świadomości,żenptdziała. WszczególnościnietrzebamodyfikowaćSOgościa NPTjestopcjąwniektórychprocesorachAMD V CPUIDstwierdzaczyjestonaaktywna JednainstancjanPTdlajednegogościa,aniewielesPT (dlakażdejgpt) ToprocentujetakżeprzySMP(synchronizacja) Dużerozmiarystronprzyspieszająprzeszukiwanie

44 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IOMMU GART PrzykłademIOMMUjestGraphicsAddressRemappingTable (GART),używanyprzezAGPiPCIExpress,któretoładują dopamięcikształty,siatkiwielościanów,teksturyiinnedane zapomocądma.

45 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IOMMU Input/outputmemorymanagementunit PodobniejakMMU,któretłumaczyadresywidzianeprzez procesornaadresyfizyczne,iommutłumaczyadresy wirtualnewidzianeprzezurządzenia(wtymkontekście urządzeniawe/wy)naadresyfizyczne. IOMMUdajetakżepewnemożliwościochronyprzed niebezpiecznymizachowaniamiurządzeń.

46

47 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT d Zwiększastabilność,elastycznośćorazwydajnośćI/Ow środowiskuzwirtualizowanym,poprzezumożliwienie bezpośredniegopodłączaniaurządzeńi/odomaszyn wirtualnych. UproszczającIntelVT d(intelvirtualizationtechnologyfor DirectedI/O)to: UogólnieniearchitekturyIOMMU Protectiondomains

48 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT d Rzutowanieurządzeńnachronionedziedziny: IDzleceniadlaDMA:szynaPCI/urządzenie/numer funkcjiprzypisanyprzezoprogramowaniekonfiguracyjne PCI ArchitekturaVT ddefiniujestrukturydanych,któresądo tegopotrzebne(root entrytableicontext entrytable) Wielopoziomowestrukturytablicstrondotłumaczenia adresówdma(podobniejakwprocesorzeia 32)

49

50

51 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT d RzutowanieżądańDMA. Rzutowanieprzerwań. PozwalajązredukowaćodpowiedniowystąpieniaVMexitlub kosztyobsługiprzerwań,dlaurządzeń,któresąprzypisane dojakiejśdziedziny. Używadotegospecjalnychstrukturdanychicache'uje ostatnioprzetłumaczoneżądania(przerwania).

52 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo IntelVT d PamięcipodręczneprzyspieszającerzutowaniażądańDMAi przerwań: ContextCache:wpisytłumacząceurządzeniana chronionedziedziny PDE(PageDirectoryEntry)Cache:wpisywkatalogustron IOTLB(I/OTranslationLook asidebuffer):wynikitranslacji InterruptEntryCache:wpisywstrukturzeinterrupt remappingtable

53 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo ZastosowaniaIOMMUpozawirtualizacją Dużeobszarypamięcimogązostaćzaalokowane,bez potrzebyciągłościwpamięcifizycznej(mapowanie ciągłychobszarówpamięciwirtualnejnatenieciągłe fizycznej). Urządzenia,któreniewspierająodpowiedniodługiego adresowania,sąwyręczaneprzeziommu. WpewnycharchitekturachIOMMUzajmujesiętakże tłumaczeniemprzerwańsprzętowych. IOMMUmożerównieżwspieraćstronicowaniepamięci peryferyjnej.

54 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Xen StworzonynauniwersyteciewCambridge pierwotnieczęśćxenosystems opensource obecnierozwijanyzarównoprzezintelajakiamd

55 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo CechyXen a 1.Własnemikrojądro 2.PotrzebujesystemubazowegodozarządzaniaI/O 3.Pierwotnieparawirtualizator 4.Stabilny 5.Możewykorzystywaćwsparciesprzętowe,aleniemusi

56 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Xen,cd. Systemyrezydująwtzw.domenach wdomenie0jestsystemzarządzający Systemzarządzajacy:FreeBSD,NetBSD,Linux Systemygości:WindowsXP,Plan9,Linux,Solaris

57 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jaktodziała? MikrojądroXen azajmujesięprawiewszystkim Systemzarządzającyjestpotrzebnydo: 1.ObsługiurządzeńI/O 2.Zarządzaniadomenami QEMUemulujewsystemachgościurządzeniaI/O

58

59

60 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo KVM systempełnejwirtualizacjidlax86 modułkernelalinuxa

61 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo KVM,właściwości Potrzebujewsparciasprzętowego Wjądrzelinuxaod samokvmniezapewniawirtualizacji potrzebauser spaceemulatora

62 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jaktowygląda?

63 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo KVM,właściwości Potrzebujewsparciasprzętowego Wjądrzelinuxaod samokvmniezapewniawirtualizacji potrzebauser spaceemulatora

64 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo KVM,cd. QEMUjakouser spaceemulator zarządzaniezasobami(pamięcią,cpu) jestwykonywaneprzezjądrolinuxa gospodarza

65 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jacygościesąwpuszczani? Windowsodwersji2000 Fedora9,Ubuntu8.04,DebianEtch4 RedHat,Slackware,Gentoo,Suse... FreeBSD,Solaris,Haiku, AROS,ReactOS,FreeDos

66 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Alesąteżproblemyz: Mandriva Ubuntu OpenSuse RedHat

67 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Porównanie: KVMvs.Xen

68 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo

69 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo

70 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo

71 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo AterazwynikizXenSummitz2008roku 2,4GHzIntelCore2,4GBRAM,Ubuntu8.04

72 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Skalowalność kompilacjaapache'ana1,2,4,8,16i30gościach

73 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Zagrożenia Dotejporywszystkowyglądałoróżowo.. Jednakpełnawirtualizacjaniesiepewnezagrożenia

74 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo BLUEPILL stworzonyprzezjoannerutkowską działanaamdpacifica

75 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo JakdziałaBluePill? Instalacja onthefly podvistą, umieszczasystemoperacyjnywvmm BluePillpierwszejgeneracjijestniedoskonały

76 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Nagłówek tekst

77 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Jeśliwirtualizacjarzeczywiściejestpełna,totakirootkitjest niewykrywalny!

78 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Czymożnatemuzapobiec? Postulowanerozwiązania: 1.Wyłączeniewirtualizacjisprzętowej 2. Timingattacks 3.Uniemożliwienieinstalacji onthefly

79 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Innetegotypurootkity: Virtiol(dlaVanderpoola) Sysvirt

80 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Zalety: Uruchamianiekilkusystemównajednej maszynie Systemoperacyjnyniebędzieuzależniony odhardware'u

81 Wirtualizacjawspomaganasprzętowo Wady: Systemwirtualizowanyzawszejest wolniejszy MożliwośćatakutypeBluePill

Wirtualizacja. Paweł Mantur Artur Mączka Tomasz Niedabylski

Wirtualizacja. Paweł Mantur Artur Mączka Tomasz Niedabylski Wirtualizacja Paweł Mantur Artur Mączka Tomasz Niedabylski Plan prezentacji Wprowadzenie teoretyczne Problemy w architekturze x86 Wprowadzone przez AMD i Intela wsparcie sprzętowe Prezentacja wybranych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Systemy operacyjne

Wirtualizacja Systemy operacyjne Michał Albrycht Bartosz Borkowski Radosław Kujawa Wirtualizacja Systemy operacyjne Agenda Wirtualizacja Historia i współczesne wykorzystanie Podziały wirtualizacji Wirtualizacja tablic stron Shadow Page

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Wirtualizacja

Systemy Operacyjne Wirtualizacja Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 23 stycznia 2015 Plan 1 2 Symulacja Emulacja 3 4 5 6 jest techniką zarządzania zasobami, która umożliwia ich współdzielenie przez procesy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. wspomagana sprzętowo - zalety, wady, zagrożenia. Szymon Doroz & Bartosz Janiak & Przemysław Zych

Wirtualizacja. wspomagana sprzętowo - zalety, wady, zagrożenia. Szymon Doroz & Bartosz Janiak & Przemysław Zych Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady, zagrożenia Szymon Doroz & Bartosz Janiak & Przemysław Zych Agenda Czym jest wirtualizacja Krótka historia Wirtualizacja wspomagana sprzętowo Prezentacje

Bardziej szczegółowo

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek VMware, QEMU, UML oraz inne wirtualne maszyny Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek Wirtualizacja - technika ukrywania fizycznej charakterystyki zasobów przed systemami, aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Tomasz Barbaszewski. Open Source dzisiaj

Tomasz Barbaszewski. Open Source dzisiaj Tomasz Barbaszewski Open Source dzisiaj 2 Chmura 1961: Prof. John McCarthy jeden z twórców technologii komputerowej (LISP, Algol, podział czasu procesora, sztuczna inteligencja...): Computing may someday

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski Wirtualizacja Wirtualizacja Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski 1 Plan wykładu Pojęcie wirtualizacji Historia zagadnienia Kryterium realizowalności VM Dlaczego stosować wirtualizację? Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu

Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Marcin Cerkiewnik Promotor: Dr inż. Dariusz Chaładyniak Tytułem wstępu Celem każdej komercyjnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 4 Wirtualizacja

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 4 Wirtualizacja Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 4 Wirtualizacja Zawartość Wprowadzenie do wirtualizacji Warstwy i interfejsy Wirtualne maszyny i menedżery wirtualnych maszyn Wsparcie sprzętowe Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Podstawowe informacje na temat wymagań odnośnie treści i sposobu konstruowania mikro-kursów. Treść podstawowa mikro-kursu powinna

Bardziej szczegółowo

Szymon Acedański, Piotr Hofman, Łukasz Rekucki SO @ MIMUW, 2006

Szymon Acedański, Piotr Hofman, Łukasz Rekucki SO @ MIMUW, 2006 Szymon Acedański, Piotr Hofman, Łukasz Rekucki SO @ MIMUW, 2006 Monitor maszyny wirtulnej Opracowany Projekt na Uniwersytecie Cambridge Open Source (licencja GPL) Alternatywne podejście do wirtualizacji:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Hitachi Virtualization Manager

Hitachi Virtualization Manager Warsztaty Microsoft Hitachi Data Systems 2.07.2009 Hitachi Virtualization Manager Inne podejście do wirtualizacji serwerów Hitachi Europe Ltd. Systems Solutions Division Tadeusz Woszczyński Dyrektor Pionu

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH W ŚRODOWISKACH WYKORZYSTUJĄCYCH WIRTUALIZACJĘ OPERATING SYSTEMS EFFICIENCY IN VIRTUALIZATION ENVIRONMENTS

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH W ŚRODOWISKACH WYKORZYSTUJĄCYCH WIRTUALIZACJĘ OPERATING SYSTEMS EFFICIENCY IN VIRTUALIZATION ENVIRONMENTS STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 3A (98) Dariusz CZERWIŃSKI, Sławomir PRZYŁUCKI, Daniel SAWICKI Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH W ŚRODOWISKACH

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

RHEL 6 - (r)ewolucja? Piotr Baranowski RHCA@OSEC

RHEL 6 - (r)ewolucja? Piotr Baranowski RHCA@OSEC RHEL 6 - (r)ewolucja? Piotr Baranowski RHCA@OSEC Disclaimer: To NIE JEST oficjalna prezentacja produktu! To NIE JEST prezentacja marketingowa! Więc co to jest? Omówienie nowego(?) systemu na rynku serwerów

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty w ofercie Red Hat

Nowe produkty w ofercie Red Hat Nowe produkty w ofercie Red Hat Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl sz Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 5.4 Nowe możliwości już dostępny dla wszystkich architektur:

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki SYSTEMY STEROWANIA I KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA Przetwarzanie w chmurze stało

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności maszyn wirtualnych

Badanie wydajności maszyn wirtualnych Rozdział xx Badanie wydajności maszyn wirtualnych Mirosław SKRZEWSKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki mskrzewski@polsl.pl Paweł MOROZ Politechnika Śląska, Instytut Informatyki pawel.moroz@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Oracle VM - Przegląd architektury i możliwości

Oracle VM - Przegląd architektury i możliwości Oracle VM Przegląd architektury i możliwości OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Mateusz Dohnal (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA SERWERÓW I STACJI ROBOCZYCH- NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO OPROGRAMOWA- NIA WIRTUALNE ŚRODOWISKO LABORATORYJNE DLA STUDENTÓW

WIRTUALIZACJA SERWERÓW I STACJI ROBOCZYCH- NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO OPROGRAMOWA- NIA WIRTUALNE ŚRODOWISKO LABORATORYJNE DLA STUDENTÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2011 z. VI Piotr Kamiński, Wojciech Ciesielski Akademia im. Jana Długosza WIRTUALIZACJA SERWERÓW I STACJI

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych)

Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych) Linux w CPD (Centrach Przetwarzania Danych) wyłącznie przydatny czy wręcz niedościgniony? Piotr Szewczuk konsultant Novell Sp. z o.o. PSzewczuk@Novell.PL Linux Definicja http://pl.wikipedia.org/wiki/linux

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH

WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 3A (107) Dariusz CZERWIŃSKI Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo